Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése

KÍNÁLATUNKBÓL

Facebook

Várható megjelenések

Várható megjelenések - Előrendelhető

MT magyarázata

A munka törvénykönyvének magyarázata

8 000 Ft

időszaki

Időszaki elszámolású ügyletek számlázási szabályai július 1-től

4 725 Ft helyett

3 675 Ft!

mt. 2014

Munka Törvénykönyve 2014

10 290 Ft helyett

7 350 Ft

új ptk

Az új Ptk. és Ptké. kommentárja

19 950 Ft

A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve - 2014-es, átdolgozott kiadás

A kötet ára egyelőre nem ismert, várható megjelenése: 2014. nyár.

Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Complex Kiadó)

32 550 Ft

Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez

(Complex Kiadó)

15 645 Ft

számvitel nagy

A számvitel nagy kézikönyve

25 190 Ft

üresek

Üresek városa -

A Vándorsólyom kisasszony folytatása!

3 490 Ft helyett

2 790 Ft

nemzetközi jpg

Nemzetközi jog

6 090 Ft

néhai

A néhai Mr. Shakespeare

3 990 Ft helyett

3 390 Ft

római jog

Római jog

Ára: 6 500 Ft

helyett 5 525 Ft

 

Szűrés

VTSz/SzJ

Termék részletekSZERZŐI JOG ÉS IPARJOGVÉDELEM - Utánnyomás

SZERZŐI JOG ÉS IPARJOGVÉDELEM - Utánnyomás

Termék ára
4 800 Ft
Termék kosárba helyezése
Megosztom
Funkciók
A kiadványról röviden

Kézirat lezárva: 2011. november 30.

Szerzők: Lontai Endre, Faludi Gábor, Vékás Gusztáv, Gyertyánfy Péter

Eötvös József Könyvkiadó, 2012

 

A kötet a kiadó Magyar polgári jog sorozatának szerzői joggal és iparjogvédelemmel foglalkozó tankönyve. Lontai Endre és Faludi Gábor az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék oktatói, Gyertyánffy Péter az ARTISJUS főigazgatója, Vékás Gusztáv pedig a Magyar Szabadalmi Hivatal nyugalmazott elnökhelyettese.

Kiadvány adatai, a tartalomból

A kötet adatai:

Formátum: B/5

Kötés: puhakötés

Megjelenés éve: 2012

Terjedelem: 338 oldal

 

Tartalomjegyzék:

 

I. rész: A szerzői jog és iparjogvédelem általános kérdései

1. § A szerzői jog és iparjogvédelem elméleti problémái

1. A szerzői jog és iparjogvédelem főbb területei

2. A szerzői jog és iparjogvédelem történeti fejlődése

3. Nemzetközi együttműködés a szerzői jog és az iparjogvédelem területén

4. Elméletek a szerzői jog és iparjogvédelem alapjairól és jellegéről

2. § A szerzői jog és iparjogvédelem a magyar jogrendszerben

1. A szerzői jog, iparjogvédelem és a Ptk

2. A szerzői jogi, iparjogvédelmi oltalommal kapcsolatos sajátos érdekek

3. A szerzői jogi, iparjogvédelmi jogviszonyok fajai és szerkezete

4. A szerzői jog és iparjogvédelem hatályos jogi szabályozása; a szabályozás főbb közös vonásai

5. A hézagmentes oltalom megszűnése – párhuzamos oltalom

II. rész: Szerzői jog

3. § A szerzői jogviszony tárgya és alanya

1. A szerzői mű fogalma és fajai

2. Fontos újabb műtípusok: film, szoftver, gyűjteményes műnek minősülő adatbázis

3. Külföldi művek védelme

4. A szerzői jogviszony alanyai; szerző, szerzőtársak, társszerzők

4. § A szerzői jogviszony keletkezése és tartalma

1. A szerzői jogi védelem jellege és keletkezése; egységes szerzői alanyi jog

2. A mögöttes jog

3. A szerző személyéhez fűződő jogosultságok

4. A szerző vagyoni jogai és a „fizető köztulajdon”

5. A védelmi idő

5. § A szerzői jog korlátai

1. A szerzői jog korlátainak jellege és fajai

2. A szabad felhasználás

2.1. A szabad felhasználás lényege, szabályozása, általános szabályai

2.2. A szabad felhasználás egyes esetei

2.3. A szabad felhasználás és a hatásos műszaki intézkedés viszonya

3. Szerzői alkotás és munkaviszony

6. § A szerzői jog megsértésének a következményei

1. A szerzői jogsértés fogalma és fajai. Eljárási szabályok

2. A szerzői jogsértés objektív alapú szankciói

3. A szerzői jogsértés szubjektív alapú szankciói

4. Hatásos műszaki intézkedés (Szjt. 95.) és a jogkezelési adatok védelme (Szjt. 96.)

5. A szerzői jogsértés büntetőjogi szankciói

7. § Szomszédos és kapcsolódó jogok

1. Általános áttekintés

2. A szerzői joggal szomszédos jogok védelme

2.1. Az előadóművészek személyhez fűződő és vagyoni jogai

2.2. A hangfelvételek előállítóinak védelme

2.3. A rádió- és televíziószervezetek védelme

2.4. A filmelőállítók szomszédos jogi védelme

3. A szerzői joghoz kapcsolódó jogok (az adatbázis-előállítók) védelme

8. § A szerzői művek alkotására és felhasználására vonatkozó szerződések

1. A felhasználási szerződés fogalma és általános szabályai

2. A kiadói szerződés

3. A megfilmesítési szerződés

4. Egyéb felhasználási szerződések

5. A felhasználási szerződés szabályainak kiterjesztett alkalmazása

6. Az árva művek felhasználásának engedélyezése

9. § A szerzői és azzal szomszédos jogok közös kezelése

Szerzői Jogi Szakértő Testület, egyeztető testület

1. A szerzői és szomszédos jogi közös jogkezelés fogalma és tárgya

2. A közös jogkezelés szervezeti oldala

3. A közős jogkezelő szervezetek működése

4. Szerzői Jogi Szakértő Testület, egyeztető testület

III. rész: Iparjogvédelem

1. A műszaki alkotások jogi védelme

A) Bevezetés

10. § A műszaki alkotások fajai és jogi oltalmuk

1. Általános áttekintés a műszaki alkotások jogi oltalmáról

2. A felfedezések jogi oltalma

3. A know-how

B) Szabadalmi jog

11. § A szabadalmi jogviszony tárgya és alanyai

1. A szabadalmi oltalom jellege és fajai

2. Találmány és szabadalom; a szabadalmazható találmány kritériumai

3. A feltaláló és a szabadalmas; feltalálótársak, szabadalmastársak

12. § A szabadalmi jogviszony tartalma

1. A szabadalmi jogviszony tartalmáról általában

2. A feltaláló személyhez fűződő jogai

3. A szabadalmas vagyoni jogai

4. A szabadalmas kötelezettségei

13. § Szolgálati és alkalmazotti találmányok

1. A találmány szolgálati és alkalmazotti jellege

2. Rendelkezés a szolgálati és az alkalmazotti találmánnyal

3. A szolgálati és az alkalmazotti találmány feltalálójának jogai

14. § A szabadalom hatálya és korlátai

1. A szabadalom tárgyi, területi és időbeli hatálya

2. A szabadalom korlátairól általában

3. Tranziteszközök és -áruk; előhasználati és továbbhasználati jog

4. Szabadalmi kényszerengedély

15. § A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése

1. A szabadalmi igény: az elsőbbség

2. A bejelentési eljárás

3. A szabadalom megadása: a szabadalmi lajstrom

4. A szabadalmi oltalom megszűnése

16. § A találmányhoz és szabadalomhoz fűződő jogok védelme

1. Találmánybitorlás és szabadalombitorlás

2. A bitorlás objektív és szubjektív alapú szankciói

3. A nemleges megállapítás

4. Bírósági eljárás szabadalmi ügyekben

C) Használatiminta-oltalom

17. § A használati minták jogi oltalma

1. A használati minta fogalma

2. A mintaoltalom hatálya, terjedelme

3. A minta és a mintaoltalom bitorlása; a mintaoltalom megszűnése: eljárások

D) Növényfajta-oltalom

18. § A növényfajták jogi oltalma

1. A jogfejlődés áttekintése

2. Növényfajta-oltalmi anyagi jog

3. Növényfajta-oltalmi eljárások

E) Formatervezésiminta-oltalom

19. § A formatervezési minták oltalma

1. A formatervezési minta szabályozása és fogalma

2. A formatervezési mintához fűződő személyiségi és vagyoni jogok

3. A formatervezésiminta-oltalom keletkezése és megszűnése; eljárások

F) Topográfiaoltalom

20. § A topográfia oltalma

1. Oltalomban részesülő topográfia, az oltalomból eredő jogok

2. A topográfia és az oltalom bitorlása

3. Az oltalom megszűnése; eljárások

2. A vállalat- és árujelzők joga

A) Bevezetés

21. § A vállalat- és árujelzők oltalmáról általában

1. A goodwill gazdasági Jelentősége és jogi oltalma

2. A vállalat- és árujelzők fajai

22. § A kereskedelmi név védelme

1. A kereskedelmi név fogalma

2. Jogiszemély-nyilvántartások: a cégjegyzék

3. A domainnév

4. A jogosulatlan kereskedelminév-használat és a jellegbitorlás szankciói

B) Védjegyjog

23. § A védjegy

1. A védjegyoltalom elvi alapjai és harmonizációja

2. A védjegy funkciói, fogalma és fajai

3. A védjegyként oltalmazható megjelölések; abszolút és relatív kizáró okok

4. A védjegyjogviszony tartalma; a védjegyoltalom hatálya

5. A védjegyoltalom keletkezése és megszűnése; eljárás védjegyügyekben

6. A védjegybitorlás és jogkövetkezményei

7. Az együttes és a tanúsító védjegy

C) Földrajzi árujelző-oltalom

24. § A földrajzi árujelzők oltalma

1. A földrajzi árujelzők oltalmáról általában

2. A származási jelzés

3. Az eredetmegjelölés

4. A földrajzi árujelzők hazai oltalmi rendszere

5. A földrajzi árujelzők közösségi oltalma

3. Szerződések az iparjogvédelem területén

25. § Iparjogvédelmi szerződések

1. Az iparjogvédelmi szerződésekről általában

2. Az iparjogvédelmi szerződések fajai

26. § A kutatási szerződések

1. A kutatási szerződések szabályozása és felhasználási területei

2. A kutatási szerződés fogalma, típusa és fajai

3. A kutatási szerződések fontosabb feltételei

4. Kockázat és felelősség a kutatási szerződésben

27. § A licenciaszerződések

1. A licenciaszerződés fogalma és fajai

2. A licenciaszerződések szabályozása

3. A licenciaszerződések szokásos feltételei

4. Nemzetközi licenciaszerződések

4. Függelék: Az iparjogvédelem szervezetének váza

28. § A találmányi-szabadalmi tevékenység szervezeti feltételei

1. A találmányi-szabadalmi tevékenység területén működő szervezetekről általában

2. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

3. A szabadalmi ügyvivők

4. Szabadalmi információ és dokumentáció

5. Iparjogvédelmi Szakértői Testület

ISBN
978-963-995-531-8
Hasonló termékek

Vélemények a termékről
Nincs vélemény a termékről
Webáruház készítés