Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése

KÍNÁLATUNKBÓL

Facebook

Várható megjelenések

Várható megjelenések - Előrendelhető

MT magyarázata

A munka törvénykönyvének magyarázata

8 000 Ft

időszaki

Időszaki elszámolású ügyletek számlázási szabályai július 1-től

4 725 Ft helyett

3 675 Ft!

mt. 2014

Munka Törvénykönyve 2014

10 290 Ft helyett

7 350 Ft

új ptk

Az új Ptk. és Ptké. kommentárja

19 950 Ft

A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve - 2014-es, átdolgozott kiadás

A kötet ára egyelőre nem ismert, várható megjelenése: 2014. nyár.

Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Complex Kiadó)

32 550 Ft

Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez

(Complex Kiadó)

15 645 Ft

számvitel nagy

A számvitel nagy kézikönyve

25 190 Ft

üresek

Üresek városa -

A Vándorsólyom kisasszony folytatása!

3 490 Ft helyett

2 790 Ft

nemzetközi jpg

Nemzetközi jog

6 090 Ft

néhai

A néhai Mr. Shakespeare

3 990 Ft helyett

3 390 Ft

római jog

Római jog

Ára: 6 500 Ft

helyett 5 525 Ft

 

Szűrés

VTSz/SzJ

Adó, illeték, vám


Termék sorrend módosítás:


ADÓVÁLTOZÁSOK 2013

Szerző: Sztanó Imréné dr.  

Saldo Kiadó, 2013

 

Jelen kiadvány a 2012. évi adózás című könyv kiegészítését szolgálja, így a Kiegészítő csak azokat a – 2013. évtől hatályos – változásokat tartalmazza, amelyek az idézett könyv ismeretanyagához kapcsolódnak. Az egyes változások ismertetése során azok pontos jogszabályi helyének jelölésétől eltekintettünk, mivel az Adózás 2012 könyv sem tartalmaz paragrafus szerinti hivatkozásokat. A kiegészítő írása során esetenként szükség volt a 2012. évi évközi módosítások ismertetésére is, mivel a hivatkozott könyv 2012. január 1-jével hatályos jogszabályok alapján készült.

A 2013. január 1-jei hatályba lépő adóváltozásokat az Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló2012. évi CLXXVIII. törvény (továbbiakban: Módtv.) tartalmazza.

 

Az említett 2012. évi CLXXVIII. törvényen túlmenően a legfontosabb változásokat a következő törvények tartalmazzák:

– 2012. évi CXLII. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi

LXXXI. törvény, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról,

– 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisválla-lati adóról,

– 2012. évi CLI. törvény az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról,

– 2012. évi CLXXIX. törvény az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról,

– 2012. évi CCVIII. törvény az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló

törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról,

– 2012. évi CII. törvény a biztosítási adóról,

– 2012. évi LVI. törvény a távközlési adóról,

– 2012. évi CLXVIII. törvény a közművezeték adóról,

– 2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről.

 
2 200 Ft
ADÓZÁS 2012

Szerző: Sztanó Imréné

Saldo Kiadó, 2012

 

Az Adózás című könyv a SALDO gondozásában kiadott „Adótani alapok” könyvre épül, ebből következően a ez a mű nem tartalmaz általános adózási alapismereteket, alapfogalmi meghatározásokat, hanem a hazai adózási gyakorlat bemutatására helyezi a hangsúlyt.

 

A kiadványban a szerzők arra törekedtek, hogy a hallgatók megismerjék a hazai adórendszerben alkalmazott adók legfontosabb szabályait, értelmezni tudják a jogszabályok által közvetített ismeretanyagot, képesek legyenek a gyakorlati adózási kérdéseket megoldani, adóbevallásokat összeállítani. Nem volt cél, hogy valamennyi adónemet teljes körűen, részletekbe menően ismertessen a kötet, azonban bemutatja a hazai adójog szövevényes rendszerét.

 

A könyv nemcsak a felsőoktatási alapképzés – elsősorban BGF pénzügy és számvitel szak – követelményeit elégíti ki, hanem jól hasznosítható a felsőoktatási szakképzésben is. Ezen túlmenően a szakkönyv jól hasznosítható az OKJ szerinti képzésekben, különösen a mérlegképes szakképesítés vizsgáira történő felkészüléshez.

 

Reméljük könyvünk nemcsak az üzleti képzésben résztvevő hallgatók tantervi, és szakmai követelményeit elégíti ki, hanem hasznos ismeretet nyújt azok számára is, akik gazdasági-pénzügyi munkájuk során adózási kérdésekkel foglalkoznak.

 
4 300 Ft
ADÓZÁS EURÓPÁBAN 2013

Ausztria, Ciprus, Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovákia 2013

Szerzők: Dr. Herich György et al.

Penta Unió, 2013

 

A globalizáció, az Európai Unió bővülése következtében „határtalanná” vált a verseny, egyre meghatározóbb tényező lett a versenyképesség. A makro-, és mikro szintű versenyképesség növelésének fontos eszköze a fiskális környezet, ezen belül az adórendszer korszerűsítése.

 

A környezetünkben levő országok az uniós csatlakozás harmonizációs kötelezettségét használták fel adórendszerük modernizálására. Magyarországon az 2010-ben elindított, egyes területeken paradigmaváltást hozó változtatások folytatódtak azzal a célzattal, hogy Magyarország a régió egyik legversenyképesebb országává váljon.

 

A hetedik Nemzetközi Adókonferencia egyik céljának tűzte ki, hogy a közvetlen környezetünkben levő, vagy speciális megoldásaik, helyzetük miatt kiemelt figyelmet érdemlő országok adórendszereit, módszertani megoldásait a résztvevők és a szakma számára elérhetővé, összehasonlíthatóvá tegye. A konferencia előadói által elkészített anyagok az érintett országok adórendszerébe adnak részletes, naprakész betekintést, az összegző táblázatok, grafikonok, esettanulmányok egy-egy fontos területre hívják fel a figyelmet.

 
4 980 Ft
ADÓZÁSI ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Példatár mérlegképes könyvelők részére

Szerző: Sándorné Új Éva

Penta Unió, 2012

 

Ajánlás

 

Egyre inkább felértékelődik az a tudás, amely az adó jogszabályok gyakorlati alkalmazását segíti elő. Kiadványunk célja az adózási alapismeretek összefoglalása, a bonyolult összefüggések érthetővé tétele.

 

A példatár a gyakorlati élet tipikus, gyakran ismétlődő adózási helyzeteit dolgozza fel. A könyv a főbb adónemeknél a vonatkozó törvény felépítését követi, és a nehezebben értelmezhető, megoldható esetekre mintapéldákat tartalmaz. Az adójogszabályok megértése és alkalmazása nem könnyű, ezért a feladatgyűjtemény a számításos példák részletes megoldásait is leírja. A megoldások elméleti eligazításokat és a vonatkozó jogszabályi helyre történő hivatkozásokat is tartalmaznak, ezáltal megkönnyítik az adózás rejtelmeiben való eligazodást.

 

Az elméleti tananyag elsajátítása tesztek segítségével leellenőrizhető, sőt a „Tudáspróba” fejezet feladatsoraival mindenki önmagát vizsgáztathatja. A könyvhöz egy tanulásgyorsítási céllal készült adózási fogalomtár is tartozik, amely hasznos segítőtársa lehet annak, aki még csak most ismerkedik ezzel a tudománnyal.

 

Az „Adózás ismeretek alkalmazása” című könyv szisztematikus felépítésű. A könyv erőssége, hogy a feladatok úgy követik egymást az egyszerűtől a legbonyolultabbig, hogy azok megoldásával az adózási összefüggéseket és a hozzájuk kapcsolódó alapvető ismeretanyagot teljes egészében el lehet sajátítani.

 

A példatár igen nagy segítséget nyújthat mindazoknak, akik most kezdik elsajátítani az adózás tudományát. A könyv azonban nem csak nekik szól, hanem azoknak is, akik már rendelkeznek több-kevesebb adózási ismerettel. Mindenki sikerrel használhatja, akinek saját személyes adókötelezettsége teljesítésében adózási ismeretek hiánya miatt elakadt.

 

Kiadványunkat elsősorban oktatási célra szántuk, de bárki sikerrel használhatja, aki tudásának fejlesztésére vállalkozik. A feladatgyűjteményt egyaránt ajánljuk főiskolásoknak, egyetemistáknak, ügyintézői, szakügyintézői, mérlegképes könyvelői szakvizsgára készülőknek, és mindazoknak a gyakorlati szakembereknek is, akik munkájuk kapcsán adózással kapcsolatos feladatokat is ellátnak.

 

Bízunk abban, hogy kiadványunk hasznos segítőtársa lesz az oktatóknak, a felsőfokú pénzügyi tanulmányokat folytatóknak, bármilyen szintű adózási vizsgára készülőknek, a tudásukat szinten tartani vagy elmélyíteni kívánó gyakorló szakembereknek és a témával most ismerkedőknek.

 

a Szerző

 
2 980 Ft
ADÓZÁSI ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Példatár a mérlegképes könyvelők írásbeli vizsgájához

Szerzők: Mogyorósiné dr. Gábor Hajnalka, Dr. Szikora János

Perfekt Kiadó, 2012

 
2 650 Ft
  ADÓZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKKIFEJEZÉSEK MAGYAR-ANGOL-NÉMET-FRANCIA NYELVEN

Szerkesztette: Dr. Bessenyei Gábor

KompKonzult Kiadó, 2002


Magyarország Európai Unióba történt belépésével megnőtt az idegen nyelveken, elsősorban a főbb európai nyelveken történő kommunikáció. Az adózással kapcsolatban nemcsak az adó szakértők, hanem a különböző gazdasági szakemberek is egyre többször kénytelenek adózási kérdésekről is kommunikálni ezeken a nyelveken. A könyv tartalmazza az ebben a tárgykörben leginkább használt szakkifejezések pontos angol, német, francia megfelelőit.

 
5 250 Ft
ÁFA - ELLENŐRZÉS ÉS TERVEZÉSI GYAKORLATI KÉRDÉSEI

PENTA UNIÓ Zrt., 2011

 

A Magyar Okleveles Adószakértő Egyesület által szervezett ötödik Nemzetközi Adókonferencia az adónemek királynőjével, az általános forgalmi adóval foglalkozott.

A kiemelt figyelemre az ÁFA – mint a legharmonizáltabb európai adónem – nem csak azzal szolgált rá, hogy a legfontosabb bevételi forrása az Európai Unió és az egyes tagországok költségvetésének, de az Európában bevezetett összfázisú adós változat a legbonyolultabb, legnagyobb adminisztrációs teherrel járó adónem az adóvilágban. A rendszer bonyolultsága és az alkalmazás ellentmondásai vezettek oda, hogy az adónem az adótervezés és adócsalás, ennek következményeképp az adóellenőrzés érdeklődésének középpontjában áll.

A konferencia a legelismertebb hazai szakemberek előadásában tekintette át az ÁFA-rendszer legizgalmasabb területeit, többek között a termékértékesítést, a szolgáltatásokat, az e-businesst, vette górcső alá az ellenőrzési rendszereket, módszereket, tapasztalatokat, irányította rá a figyelmet a legnagyobb adókockázattal járó területekre és az adótervezési lehetőségekre.

 

Az ÁFA-rendszer alkalmazásának nehézségét a bonyolultsága mellett az egyes elemeinek sokszínű – országok közötti és országokon belüli – értelmezése jelenti. Ez utóbbi tényezők következtében az alkalmazása különösen jelentős adókockázatot jelent az adózók és adótervezők számára, miközben szinte paradicsomi körülményeket teremt az adócsalók és ellenőrzéssel foglalkozók részére.

 

A konferencia fontos tanulsága, hogy át kell értékelnünk az ÁFA-hoz való hozzáállásunkat mind az alkalmazás (adótanácsadás, ellenőrzés), mind az oktatás területén. Nyilvánvalóvá vált, hogy egy gazdasági esemény ÁFA-szempontú megítélésénél, a klasszikus módszereket félretéve, az EU irányelvből és annak Európai Bírósági értelmezéséből kell kiindulni. Ezt követően kell az érintett országok belső szabályozását, vagyis az átültetett irányelvet elemezni, értelmezni. A továbbiakban a belföldi állásfoglalások, bírósági döntések tanulmányozása segít annak felmérésében, hogy milyen ellenállásra vagy támogatásra számíthatunk az érdekérvényesítés során.

A konferencia anyagát őszintén ajánlom az adónemmel foglalkozó elméleti szakembereknek, a jogszabály-előkészítésben tevékenykedőknek, az igazságszolgáltatás bíráinak, az adózás gyakorlatában érdekelt adótanácsadóknak, okleveles adószakértőknek, ellenőrzési területen dolgozó szakembereknek.

 
2 900 Ft
ÁFA ÉS SZÁMLÁZÁS A GYAKORLATBAN 2014

Szerző: Dr. Farkas Alexandra

Hessyn Kiadó, 2014

 

Az ÁFA és számlázás a gyakorlatban 2014 című könyv színvonalas gyakorlati útmutató minden könyvelőnek, hiszen az ÁFA törvényt példákkal, érthetően

tekinti át a szerző közkedvelt, gyakorlatias stílusában.

 
7 140 Ft
ÁFA-KALAUZ 2013/9.

Complex Kiadó, 2013

 

Szeptemberi lapszámunkban vezércikkünk két témát jár körbe: az egyik a fizetendő adó megállapítása Közösségen belüli termékbeszerzéseknél, a másik pedig a fizetendő adó megállapítása importszolgáltatás esetében. Az első rész kapcsán a Közösségen belüli termékbeszerzés alapesetéből indultunk ki, amikor belföldön nyilvántartott, áfa fizetésére kötelezett adóalany ellenérték fejében más tagállamban terméket szerez be, amely után Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímén belföldön köteles az áfát megállapítani. A második részben azzal az eseménnyel foglalkozunk, amikor belföldi adóalany más tagállamban, illetve harmadik országban adóügyi illetőséggel rendelkező vállalkozástól szolgáltatást vesz igénybe. Áfa a határokon túl című rovatunk Németország után Angliával folytatódik, Bevallás sorról sorra rovatunkban pedig a 08. sor – közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes értékesítés alá tartozó ügyleteket tárgyaljuk.

 
1 985 Ft
ANGOL-MAGYAR ADÓZÁSI FOGALOMTÁR

Szerző: Vadász Iván, Ragula Zoltán

Az anyagban szereplő jogszabályok 2005. szeptemberi lezárásúak.

HVG-ORAC Kiadó, 2004

Az Angol - magyar adózási fogalomtár a nemzetközi és az európai adózás elméletének és gyakorlatának alapvető angol nyelvű szókincsét és a kapcsolódó számviteli szakkifejezéseket tartalmazza. Az 1700 fogalom magyarázatát keresztutalások, a magyar adórendszer gyakorlatából vett példák, valamint magyar - angol szószedet és rövidítésjegyzék is kiegészítik.

A fogalomtár elsősorban az adózás és a számvitel területén tevékenykedő, az angol nyelvű szakirodalmat tanulmányozó szakembereknek és diákoknak, illetőleg a terület szakfordítóinak készült, de a szerkesztők szándéka szerint az adózásban kevésbé jártas olvasók is haszonnal forgathatják. A kiadvány anyaga CD-n is megvásárolható: szakkifejezések és magyarázatuk keresőfunkcióval, szószedet és rövidítésjegyzék keresőfunkcióval.

The English-Hungarian Book of Tax Terms

The English-Hungarian Book of Tax Terms contains the basic English vocabulary for International and European taxation and accountancy. The comments on the 1700 concepts are complemented with cross references, examples from the Hungarian tax system, and a Hungarian-English glossary and abbreviations.

The Book of Terms was primarily written for professionals who deal with tax or accountancy; but would also be useful for students and translators. The further aim of the editors was to help the work of non-tax practitioners.

The book also can be ordered on CD. The terms, comments, glossary and abbreviations have a browser facility, where the reader can find what s/he is looking for.

The prices in Euro are calculated on the currant rate.

  
5 500 Ft
  ANGOL-MAGYAR ADÓZÁSI FOGALOMTÁR CD, EU terminológiai adatbázissal kiegészítve

Szerző: Vadász Iván, Ragula Zoltán

Az anyagban szereplő jogszabályok 2005. szeptemberi lezárásúak.

HVG-ORAC Kiadó, 2004

 

A fogalomtár elsősorban az adózás és a számvitel területén tevékenykedő, az angol nyelvű szakirodalmat tanulmányozó szakembereknek és diákoknak, valamint a terület szakfordítóinak készült, de az adózásban kevésbé jártas felhasználók is haszonnal forgathatják.

A kiadvány a nemzetközi és az európai adózás elméletének és gyakorlatának alapvető angol nyelvű szókincsét tartalmazza. Az adózási kifejezéseken kívül tartalmazza a kiadvány az adózáshoz szorosan kapcsolódó számviteli fogalmakat és azok magyarázatát is.

A fogalomtár felépítése a következő:

- a terméken előforduló magyar jogszabályi rövidítések, amelyek az anyag értelmezéséhez szükségesek;

- angol nyelvű rövidítések jegyzéke, benne: fontosabb adózási vonatkozású rövidítések, mozaikszavak;

- 1700 angol kifejezés és azok magyar megfelelője magyarázatokkal, kiegészítve a magyar adórendszer gyakorlatából vett példákkal;

- a kiadványon előforduló szavak összevont jegyzéke.

A kiadványon az alábbi gyakorlati jogászi munkát segítő anyagok találhatók meg:

- kitölthető és elmenthető szerződés- és iratminták,

- szó- és kifejezésjegyzékek keresőfunkcióval.

Európai Uniós terminológiai adatbázis CD

A CD tartalmazza az Európai uniós terminológiai adatbázist: A négynyelvű szótár - angolul, franciául, németül és magyarul - tartalmazza az EU-ban használatos jogi kifejezések egységes értelmezését. Ez a szótár a közösségi joganyagnak az Igazságügyi Minisztérium által koordinált, magyar nyelvre történő fordítása során keletkezett és megfelel Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásáig lezárt magyar nyelvű jogszabályszövegek szóhasználatának.

A CD-n az egyes jogi kifejezések 4 nyelven kereshetőek, szavanként, szakterületenként és kategóriánként.

 
7 800 Ft
AUSZTRIA, USA, NAGY-BRITANNIA ADÓRENDSZERE

A kézirat lezárva: 2003. október 1.

Szerző: Dr. Herich György

PENTA UNIÓ Zrt., 2003

 

A világméretű globalizáció és a nemzeti adórendszerek ellentmondása a nemzetközi adózás éltető eleme. A tágan értelmezett nemzetközi adózás fontos területe az ún. összehasonlító adózás. A könyvsorozat célja, hogy az összehasonlító adózás céljából bemutassa az egyes országok adórendszerét, lehetővé téve a vállalkozások, adótanácsadók, magánszemélyek számára az egyes országok adózási feltételeinek megismerését, a jogkövető magatartást, és az adótervezést.

A sorozat azonos szerkezetben átfogóan igyekszik bemutatni az egyes országok adórendszerét, elősegítve a tájékozódást és összehasonlítást. Lehetőség szerint a magyar terminológiát követtük mind a megnevezés, mind az értelmezés területén. A nálunk nem létező adók, fogalmak, módszerek, eszközök esetén igyekeztünk azok részletes bemutatására vagy/és a más országoknál részletesebben kifejtett analógiára hivatkozni.

Az egyes országok adózásáról szóló sorozat az 1990-es évek elején kiadott sorozat átdolgozott kiadása. A szakkönyvvel szerettük volna a magyar vállalkozók és adótanácsadók, okleveles adószakértők versenyképességét növelni úgy, hogy megismerjék azt a fiskális környezetet, ahol a partnerek vagy reményeink szerint saját vállalkozásuk tevékenykedik, vagy tevékenykedni fog.

Reméljük, hogy a könyvvel nem csak szakmai ismereteket, de a gyakorlatban is alkalmazható, gazdasági előnnyé transzformálható tudást is sikerül nyújthatunk.

 
4 000 Ft
AZ ADÓCSALÁS A KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁSBAN

Szerző: Molnár Gábor Miklós dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2011

 

Angyal Pál 1930-ban megjelent műve óta nem készült átfogó, elemző monográfia az adócsalás témakörében. Az immár 20 éves hazai piacgazdaságunkban – különösen a legutóbbi évek stabilizálódó adóhatósági és bírósági gyakorlata alapján – mára jelentős tapasztalatok halmozódtak fel, amelyek összefoglalása időszerű volt.

 

A gazdasági válságokkal terhes időszakban a költségvetési hiány csökkentése, valamint a költségvetési bevételek maradéktalan beszedése a kormányzat kiemelt célkitűzése, ezért az Országgyűlés 2010-ben új tényállást alkotott a költségvetést károsító cselekmények hatékonyabb üldözése érdekében. Az adócsalás és más bűncselekmények helyébe lépő költségvetési csalás (Btk. 310. §) tényállása 2012. január 1. napján lép hatályba. A változó jogszabályi környezetben az eddigi elméleti és gyakorlati tapasztalatok összegzésének kiemelkedő jelentősége lehet az új gazdasági bűncselekmény dogmatikájának a kialakítása során is. A szerző, aki a Legfelsőbb Bíróság bírájaként a joggyakorlat alakításában aktívan közreműködik, e gondolatok szellemében tárja az olvasó elé több évtizedes jogalkalmazói, egyetemi oktatói és tudományos kutatásainak eredményeit.

 
4 500 Ft
  AZ ADÓELJÁRÁSI TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYARÁZATOKKAL 2013

Szerző: NAV munkatársai

Saldo Kiadó, 2013

 

Az Adóeljárási törvény – magyarázatokkal – című, három kötetesre bővült kiadvány alapját az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény képezi, amelynek első kötete az Adóigazgatási eljárás Általános rész az adóeljárási törvény alapelvein és alapvető szabályain, alapfogalmain túl – a törvény szerkezetét követve – a gyakorlat szemszögéből mutatja be az adózás folyamatát, az adóeljárás szabályrendszerét. Az adóellenőrzésre és a hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseket (ideértve az adóeljárásban alkalmazandó szankciók rendszerét is), valamint a végrehajtási eljárást – ezen eljárások jelentőségére, összetettségére tekintettel – külön kötetek tárgyalják.

 

A szerzők a gyakorlat szempontjából legnagyobb jelentőséggel bíró, és a legtöbb jogértelmezési kérdést felvető jogintézményeket a korábbiaknál részletesebben, a gyakorlatban felmerült kérdésekkel, példákkal, adott esetben konkrét adóhatósági nyomtatványokra utalással mutatják be.

 

A kiadvány a kézirat elkészítésének időpontjáig hatályba lépett normaszövegen alapul, de tartalmazza a kézirat lezárásáig kihirdetett, és 2013. év folyamán hatályba lépő módosításokat is.

 
7 500 Ft
AZ ADÓZÁS NAGY KÉZIKÖNYVE 2013 – Meritum sorozat

Szerkesztette: dr. Szakács Imre

Complex Kiadó, 2013

 

Minden egy helyen, amit az adózásról tudni érdemes.

 

Miért ajánljuk Önnek kiadványunkat?

- mert valamennyi adó- és járuléknemre vonatkozóan gyakorlatias és részletes útmutatóval szolgál, az adóváltozásokat feldolgozva.

- mert tudjuk, hogy a jogszabályok ismerete gyakran nem elég, tippek, ötletek is szükségesek a gyakorlati alkalmazásukhoz.

- mert a szabályok gyakorlati alkalmazását magyarázatokkal, táblázatokkal, számítási példákkal, NAV és NGM állásfoglalások ismertetésével segíti elő.

- mert egy-egy fejezet összefoglalja az elvonásnemek számviteli elszámolását, az ellenőrzési teendőket, az adózás rendjét és a befizetési tudnivalókat is.

- mert könnyen áttekinthető, azonos felépítésű szerkezet található minden fejezetben.

- mert az adott témakörhöz nagy mennyiségű jogszabályi hivatkozást talál.

- mert az egyszerű használatot indexszámos tájékozódás segíti.

- mert a szakmai minőséget és megbízhatóságot dr. Szakács Imre szerző és dr. Vámosi-Nagy Szabolcs lektor garantálják.

 

Az egyes fejezetek az adónem bemutatásán túl magyarázatokat, táblázatokat, példákat is tartalmaznak. A fejezetekben olyan kérdések is találhatóak, melyek megoldására hatósági vagy minisztériumi tájékoztatás, állásfoglalás született. Ezek rövidített és aktualizált formában olvashatóak a könyvben.

A jogalkotói értelmezések nem mindig azonosak a jogalkalmazók véleményével, így fontos az adó- és járulékperek bírósági döntéseinek, ítéleteinek ismerete is.

Az adókat nem elég bevallani, befizetni, hanem azokat el is kell számolni. Minden fejezet tartalmazza az elvonásnem főkönyvi könyvelésének fontosabb tételeit, valamint az ezzel kapcsolatos információkat.

A fejezetek az ellenőrzési teendőkre is kitérnek, külön taglalva a külső és a belső ellenőrzés szempontjait, módszereit.

Minden fejezet végén megtalálhatóak a bevallási és befizetési tudnivalók és határidők.

Az egyes adónemeknél jeleztük, ha év közben módosítás lép hatályba, illetve a terjedelem függvényében ennek szövegét is.

 
24 255 Ft
-15%
AZ EURÓPAI UNIÓ ADÓJOGA

Szerkesztette: Őry Tamás

Osiris Kiadó, 2003

 

A kötet az Európai Unió adóharmonizációs tevékenységének rendszeres feldolgozását adja. Részletesen bemutatja az adóharmonizáció alapjait, a közösségi adójog forrásait, a közösségi és a nemzeti jog viszonyát. Kitér az adóharmonizációs tevékenység során fontosabb szerepet játszó uniós intézményekre, bemutatja a Római Szerződés adózási rendelkezéseit. Részletes elemzését adja a közösségi szinten legnagyobb harmonizációs fokot elérő forgalmi, valamint a szintén magas harmonizációs fokon álló jövedéki szabályozásnak. A közvetlen adózás területén részletesen elemzi a jogszabályi szintű harmonizációs eredményeket, bemutatja a jogforrási értékű, a hátrányos adóügyi megkülönböztetés tilalmának érvényt szerző európai bírósági esetjogot. Tárgyalja továbbá az adóügyi együttműködési szabályokat, különös tekintettel a belső piac határellenőrzések nélküli működésére. A kötet végezetül bemutatja a magyar szabályozás helyzetét, vázolja az uniós csatlakozásig megoldandó fontosabb feladatokat is.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2014.04.23
A készlet erejéig!
AZ EURÓPAI UNIÓ ADÓJOGA

Szerzők: Erdős Gabriella, Földes Balázs, Őry Tamás

Complex Kiadó, 2013

 

Magyarország uniós tagsága jelentős mértékben meghatározza a magyar jogrendszer, azon belül a magyar adójogi rendszer alakításának irányait. Egyértelművé vált, hogy az adózás, illetve az adójog kérdéskörével foglalkozó magyar jogászi és nem jogászi szakma mellett az egyetemi, főiskolai hallgatók és valamennyi, az adózásban érintett személy számára nélkülözhetetlen az Európai Unió adójogával, adóharmonizációs tevékenységével kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása. Ezt az ismeretanyagot szándékozik e kézikönyvként és tankönyvként egyaránt felhasználható kiadvány átadni az olvasónak.

 

A kötet a hazai szakmai könyvpiacon egyedülálló módon az Európai Unió adóharmonizációs tevékenységének rendszeres feldolgozását adja. Ennek során bemutatja az adóharmonizáció alapvető kérdéseit, az uniós adójog alapvető jellemzőit, az uniós adóharmonizáció fontosabb intézményeit és az adóharmonizáció alapszerződésekben szereplő keretszabályait. Részletesen ismerteti a forgalmi és jövedéki adóztatás, a közvetlen adók és az uniós tagállamok közötti adóügyi együttműködés uniós jogszabályi kereteit.

 

A kötet különös hangsúlyt helyez az Európai Bíróság adójogi gyakorlatának és a magyar adórendszert érintő harmonizációs kötelezettségek bemutatására.

 
6 090 Ft
AZ ILLETÉKJOGSZABÁLYOK MAGYARÁZATA ÉS GYAKORLATA

Hatodik, bővített, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2011. május 31.

Szerző: Lomnici Zoltán dr.

Lektor: Darák Péter dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2011

 

Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata címmel megjelent kötet előző kiadása óta két és fél esztendő telt el. Ez alatt az idő alatt lényeges változások következtek be az illeték jogszabályok tekintetében és a Legfelsőbb Bíróság számos iránymutató döntést hozott, melyek ismerete a gyakorló jogászok számára nélkülözhetetlen.

Az illetéktörvény rendelkezéseit valamennyi hivatásrend jogászai rendszeresen alkalmazzák, így a naprakész, autentikus értelmezés komoly segítséget jelenthet számukra. Nem véletlen, hogy a könyv már öt kiadást megért, és a korábbi kiadás óta rendkívül lényeges módosulások történtek.

A könyv részletes magyarázatot ad a megváltozott és a nem módosított törvényi rendelkezésekről, ismerteti az Alkotmánybíróság legfontosabb határozatait, valamint a teljesség igényére törekvő áttekintést nyújt a Legfelsőbb Bíróság idevágó gyakorlatáról.

 
6 900 Ft
  AZ ILLETÉKTÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2013

Szerzők: Dr. H. Nagy Dániel, Dr. Sőrés Zsuzsa, Dr. Tóth György       

Saldo Kiadó, 2013

 

 2013. január 1-jétől az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. számú törvény jelentősen módosította az illetéktörvényt. Elmondható, hogy változtatásokkal a jogalkotó a szabályozás egyszerűsítésére, illetve ésszerűbbé tételére törekedett (ehhez pedig felhasználta az adóhatóság gyakorlati tapasztalatait is).

A kiadvány a már tartalmazza adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény által beiktatott további pontosító szabályokat is.

Az egyes rendelkezésekhez fűzött magyarázatok a normaszöveg könnyebb megértését szolgálják, illetve rávilágítanak az egyes illetékszabályok összefüggéseire. A helyes jogértelmezés érdekében a mű összefoglalja az adóhatósági és a bírósági joggyakorlat értékes tapasztalatait, az új szabályok ismertetése során pedig azokra a kérdésekre koncentrál, melyek az ügyfelek – a vagyonszerzők, illetve azok képviselői – részéről is rendszeresen felmerülnek.

 
4 200 Ft
-10%
AZ ILLETÉKTÖRVÉNY MAGYARÁZATA

Kézirat lezárva: 2010. szeptember 1.

Szerző: Hildebrandné dr. Balogh Olga

Complex Kiadó, 2010

 

A kommentár alapja a sokszor módosított az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. A szerzők közt van elméleti és gyakorlati szakember is, akik az illetékjog minden oldalát körüljárva, mind elméleti megalapozással, mind számítási példákkal, bírói gyakorlattal segítenek a jogterület megértésében, hatékonyabb alkalmazásában. A könyv hasznos útmutatót ad a gyorsan változó illetékjog mellé, annak minden területét összefoglalva.

 

 
13 440 Ft
Akció: 12 095 Ft
Kezdete: 2012.10.15
A készlet erejéig!
-10%
AZ OFFSHORE HALÁLA

Második, javított kiadás, 2011. április

Szerző: Brother Layman

Lektorálta: Dr. Deák Dániel, Dr. Tóth Mihály

Magánkiadás, 2011

 

A könyv egyetemi oktatók és multinacionális cégeknél gyakorlatot szerző szakemberek együttműködése révén jött létre, akiknek munkája az első olyan Magyarországon megjelent komplex írás, amely az offshore-céges megoldásoknak nem a vélt előnyeit, hanem - épp ellenkezőleg - használatuk valós veszélyeit, sőt az ilyen cégek használatának teljes illegalitását mutatja be.

Mindezt teszi a fejlett OECD-s, ill. Európai Uniós országok gyakorlatát bemutatva, beleértve adóhivatali eljárásukat és bírósági ítélkezésüket is, melyekkel az offshore-ozás gyakorlatát megszüntetésre ítélték.

Mivel az ezen eljárásokat megalapozó OECD-s adójog Magyarországon is régóta be van építve a jogrendszerbe, így igen rövid időn belül a magyar hatóságok is eszerint kell, hogy eljárjanak - kötelezően figyelemebevéve például az Európai Közösség Bíróságának vonatkozó ítéleteit. S mivel az offshore-cég az adócsalás bűncselekményét elleplező, majd ezen vagyont már legálisnak láttató befektetői/felhasználói szerepben jelenik meg a gazdaságban, így a pénzmosást is megvalósítják vele tulajdonosai/irányítói.

S mivel ebben - a legtöbbször felbújtóként/bűnsegédként segítséget nyújtó bejegyzők, ügyvédek, privátbankárok miatt - a bűnszervezetben elkövetett adócsalás és pénzmosás is elkövetésre kerül, így ez halmazatban akár 16 év büntetési tételt is eredményezhet, már 50 millió Ft elkövetési érték esetén is. Igaz, ezt ma még a hatóságok nem így látják és ezért nem is alkalmazzák. Ám hogy ez miért nem marad így tovább, azt a könyvből részleteiben is megismerheti az Olvasó, mégpedig közérthető módon.

Mindezek miatt a könyv "kötelező olvasmány" minden offshore-cég tulajdonosnak, de a bankalkalmazottaknak, ügyvédeknek vagy más szakembereknek is, akik ilyen céggel, vagy annak tulajdonosával ügyfél-kapcsolatba kerültek, vagy olyan munkakörben dolgoznak, ahol a pénzmosásellenes jogszabályok szerint a pénzmosás gyanúját jelenteniük kellene. Sajnos azok is igen kellemetlen helyzetben vannak, akik üzleti partnereiktől elfogadtak valaha offshore-céges számlát, vagy ilyen céggel bármilyen szerződést kötöttek.

 
15 000 Ft
Akció: 13 500 Ft
Kezdete: 2012.08.30
A készlet erejéig!
CÉGAUTÓ 2013 HVG Különszám

HVG Kiadó, 2013

 

Az utóbbi években alaposan megváltozott a cégautózás megítélése, és jelentősen módosultak a vállalati autóparkok fenntartásának körülményei is. A változások nyomán mind az állami, mind a magánszférában kiemelt cél lett a költséghatékonyabb működés. Az erre való törekvés a teljes cégautózást áthatja, az autó kiválasztásától az eladásáig.

Ebben az útkeresésben segít a kiadvány, egyrészt az autóparkokat használó vállalatok szokásainak a bemutatásával, másrészt az üzemeltetési formák ismertetésével, részletezve mindegyik előnyeit és hátrányait.

 

A feldolgozott témák: cégautó-eladások, cégautó beszerzése, állami járműtenderek kiskapui, céges autók utóélete, haszonjárműpiac, flottafenntartási szokások, állami autóparkok nyugaton, az állam autói, költségcsökkentési lehetőségek, cégautót vagy költségtérítést, sérülékeny cégautók, használtan cégautót, típusismertetők, cégautó-adózás.

 
1 950 Ft
-15%
CSALÁS ÉS JOGKÖVETÉS AZ ADÓJOGBAN

Szerző: Szilovics Csaba

Gondolat Kiadó, 2003

 

Miért fizetünk adót, és miért nem fizetnek olyan sokan? Milyen tényezők befolyásolják a közpénzekkel kapcsolatos magatartásunkat? Ezeket az állampolgárok és az állam számára egyaránt fontos kérdéseket vizsgálja a szerző e munkájában, túllépve a jogtudomány szűk keretein, és meghaladva a sablonokat. Az elemzés, támaszkodva a szociológia, a közgazdaságtudomány és a politikaelmélet eredményeire, átfogó képet nyújt számos ország adózási helyzetéről és az ezredforduló adózási kutatásainak eredményeiről, bemutatva a kortárs szakirodalom színe-javát. A kötet jelentős értéke, hogy újdonságerejű felismeréseit az átlag olvasó számára is érdekes és érthető módon fogalmazza meg. Olyan, hazánkban alig vizsgált, területek elemzésével találkozhat az olvasó, mint az adócsalás okainak elemzése, a politika szerepe az adózásban, az adózói csoportok meghatározása, az adóigazgatás és az adójogi norma szerepe a jogkövetés kialakításában vagy a marketing megjelenése és beépülése az adóztatásba. A könyv mind a gyakorlati szakemberek, mind az egyetemi oktatók és hallgatók számára alapismereteket nyújt, de a jelen és a jövő politikusainak is kézikönyvként ajánlható.

 
1 480 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2014.04.22
A készlet erejéig!
EGYÉB ADÓK 2013

Alkotó szerkesztő: Dr. H. Nagy Dániel

KompKonzult Kiadó, 2013

 

A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése kapcsán újra meg újra a figyelem középpontjába kerülnek az úgynevezett "kisadók" vagy "egyéb adók".

 

Olyan közterhekről van szó, melyek egyenként talán nem képeznek pótolhatatlan államháztartási bevételt, összességében mégis sok száz milliárd forintos tételt jelentenek. Az is megfigyelhető, hogy az elmúlt években a jogalkotó jelentős szerepet szán - elsősorban a fogyasztáshoz kapcsolódó - kiasadóknak. Emellett éppen 2013-tól került bevezetésre két olyan új adónem (a KATA és a KIVA), melyek a kis- és közepes vállalkozásoknak kívánnak kedvező alternatívár nyújtani, speciális adózási formák bevezetésével.

 

A kisadókkal tehát a jogalkalmazóknak is számolniuk kell, miközben a szerteágazó adókötelezettségek, és gyakran változó szabályok útvesztőjében továbbra sem könnyű eligazodni. A megfelelő jártasság megszerzéséhez kíván segítséget nyújtani az aktualizált Egyéb adók 2013 című könyvünk, amely a legjelentősebb kisadók közül tizennégy adónem átfogó ismertetésére vállalkozik. Ebben az évben kifejezetten olyan adók szabályai kerülnek terítékre, melyek akár a kisebb vállalkozásokat is közvetlenül érinthetik.

 

A szerzők áttekinthető, logikusan felépített összefoglalót adnak az egyes fizetési kötelezettségek aktuális szabályairól, emellett külön kiemelik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gyakorlatában előforduló eseteket, problémás kérdéseket.

 

A kiadvány a magyarázatokon túl - azok megfelelő megértése és normaszöveggel való összevetése céljából - függelékek formájában tartalmazza a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.

 
6 825 Ft
ELSZÁMOLÓÁRAK

Penta Unió, 2008

 

Az elszámolóár képzése mind a nemzetközi, mind a hazai szakma érdeklődés kiemelkedően frekventált területe.

A II. Nemzetközi adókonferencia a kiemelkedő hazai és nemzetközi aktualitást érzékelve helyezte a konferencia középpontjába az elszámolóár kérdéskörét. Jelen tanulmányok a konferencián résztvevő legjelentősebb hazai szakemberek által készített tanulmányok alapján igyekszik áttekintést adni ennek az igen szerteágazó, bonyolult, sok kockázatos elemet tartalmazó kérdéskörről.

Az egyes tanulmányok (az alapoktól indulva) áttekintik a nemzetközi és hazai jogszabályokat, ötvözve az egyre bővülő szakmai tapasztalatokkal, minél teljesebb képet rajzolva.

Az elméleti alapvetést követően egyrészt az adózók, másrészt az APEH szemüvegén keresztül vizsgáltuk a hazai és nemzetközi gyakorlatot.

Az elszámolóár nyilvántartás, mint az egyik legaktuálisabb adótanácsadói feladat elvégzéséhez nyújt segítséget a jogalkotói szándék megismerése mellett a vezető hazai tanácsadó cégek és szakmai egyesületek javaslatait, tapasztalatait összegző mű, amely az elméleti, módszertani alapok mellett a gyakorlati lépésekre, kockázatokra is felhívja a figyelmet.

Az elszámolóár egyrészt mint adókockázati elem, másrészt mint adótervezési eszköz, egyre fontosabb szerepet játszik nemcsak a nemzetközi holdingok, de a magyar vállalkozások és a nemzetközi költségvetési kapcsolatok életében is.

Az egyre jelentősebb volumenű adómegállapítások mindkét fél oldaláról ráirányították a figyelmet az elszámolóár szabályozás kérdésére.

Nemzetközi kutatások alapján a közeljövő legkiemeltebb, legnagyobb adókockázatú ... munkát igénylő területe.

 
2 900 Ft
FORDÍTOTT ADÓZÁS 2008

Szerző: Vira Sándor

Saldo Kiadó, 2008

 

2006. év elejétől a hulladékfelvásárlás területén bevezették az ún. fordított adózást. Ez azt jelentette, hogy az értékesítés során a nettó összegre rárakódó áfa-t a vevő nem az eladónak (a számla nem is tartalmazza), hanem „közvetlenül” a költségvetésnek fizeti be. Ez év elejétől a szürkegazdaság további visszaszorítása érdekében jelentősen kiszélesítették a fordítottan adózók körét.

Azonban e témakörben meglehetős tanácstalanság érzékelhető a jogalkalmazók körében. A kiadvány tartalmazza a 2008. május elsején hatályba lépő végrehajtást megkönnyítő, pontosító finomításokat is.

A könyv írója megkísérelte gyakorlati oldalról megközelíteni az egyes területek specialitásait.

 
1 900 Ft
FRANCIAORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, PORTUGÁLIA ADÓRENDSZERE

A kézirat lezárva: 2004. január 1.

Szerző: Dr. Herich György, Lauer Bálint

Szerkesztette: Dr. Herich György

PENTA UNIÓ Zrt., 2004

 

A világméretű globalizáció és a nemzeti adórendszerek ellentmondása a nemzetközi adózás éltető eleme. A tágan értelmezett nemzetközi adózás fontos területe az ún. összehasonlító adózás. A könyvsorozat célja, hogy az összehasonlító adózás céljából bemutassa az egyes országok adórendszerét, lehetővé téve a vállalkozások, adótanácsadók, magánszemélyek számára az egyes országok adózási feltételeinek megismerését, a jogkövető magatartást, és az adótervezést.

A sorozat azonos szerkezetben átfogóan igyekszik bemutatni az egyes országok adórendszerét, elősegítve a tájékozódást és összehasonlítást. Lehetőség szerint a magyar terminológiát követtük mind a megnevezés, mind az értelmezés területén. A nálunk nem létező adók, fogalmak, módszerek, eszközök esetén igyekeztünk azok részletes bemutatására vagy/és a más országoknál részletesebben kifejtett analógiára hivatkozni.

Az egyes országok adózásáról szóló sorozat az 1990-es évek elején kiadott sorozat átdolgozott kiadása. A szakkönyvvel szerettük volna a magyar vállalkozók és adótanácsadók, okleveles adószakértők versenyképességét növelni úgy, hogy megismerjék azt a fiskális környezetet, ahol a partnerek vagy reményeink szerint saját vállalkozásuk tevékenykedik, vagy tevékenykedni fog.

Reméljük, hogy a könyvvel nem csak szakmai ismereteket, de a gyakorlatban is alkalmazható, gazdasági előnnyé transzformálható tudást is sikerül nyújthatunk.

 
4 000 Ft
-60%
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA 2012

(Jogi háttér - Számvitel - Adózás,

Kedvezményezett átalakulás előnyei)

Megjelenés: 2012. március

Szerző: Egri István Iván (könyvvizsgáló, adószakértő), Egri-Retezi Katalin (könyvvizsgáló, adószakértő)

Vezinfo Kiadó és Tanácsadó Kft., 2012

 

A tartalomból:

 

■ A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE ■ Az átalakulások fogalma, típusai ■ Az átalakulás közös, általános szabályai Munkaügyi jogutódlás  ■ Az átalakulás folyamata (Az első átalakulási döntés, szándék, elhatározás, Az átalakulással kapcsolatos második döntés, Céghirdetmény közzététel, A cégbejegyzési kérelem, Cégbírósági bejegyzéssel összefüggő teendők, végleges vagyonmérleg- és leltárkészítés) ■ Az átalakulások speciális szabályai (Az egyesülések sajátos szabályai, A szétválások sajátos szabályai, Részvénytársaságok átalakulására vonatkozó sajátos szabályok) ■ Az eljárás illeték- és költségvonzata ■ AZ ÁTALAKULÁSOK SZÁMVITELE ■ Az átalakuláshoz kapcsolódó főbb számviteli törvény előírások ■ Vagyonmérleg-tervezetek elkészítésének követelményei (Vagyonmérlegek rendszerének általános mutatása, Átalakulás társasági forma váltással, Könyv szerinti értéken történő átalakulás, Piaci értéken történő átalakulás, Átalakulás egyesüléssel, Egyesülés specialitásai, Szétválás specialitásai) ■ Vagyonleltár-tervezetek ■ Végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elkészítésének szabályai (Átalakulás társasági forma váltással, Könyv szerinti értéken történő átalakulás, Piaci értéken történő átalakulás, Átalakulás egyesüléssel, Átalakulás szétvállással) ■ A vagyonmérleg-tervezetek és végleges vagyonmérlegek elkészítésének azonos és eltérő szabályai ■ Könyvelési feladatok az átalakulásokhoz kapcsolódóan (Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaságoknál, Számviteli elszámolások a társasági forma váltással megvalósuló átalakulásoknál, Számviteli elszámolások egyesülés esetén, Számviteli elszámolások szétválásoknál, Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaság, Szt. hatálya alá tartozó tulajdonosainál, Társasági forma váltással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása, Egyesüléssel megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása, Szétválással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása, Az átalakulások könyvvizsgálata, Esettanulmány az átalakulásokkal kapcsolatos számviteli elszámolásokra) ■ AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHER-VONZATAI ■ A Gt-ből származó adó- és közteher-konzekvenciák ■ Az átalakulások társasági adó következményei (A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény átalakulásokat érintő jogszabályainak következményei, Adóalap-korrekciók az érintett társaságoknál, Az átalakulásban résztvevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások, Esettanulmány az átalakulások társasági adó vonzataira) ■ Az illeték törvény átalakulásokat érintő előírásai (Az Itv. területi és személyi hatálya, Az illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség, Ajándékozási illeték, Visszterhes vagyonátruházási illeték, Visszterhes vagyonszerzés bejelentése) ■ Az átalakulások SZJA vonzatai (Az adó alapját és mértékét érintő szabályok, Az adókötelezettség keletkezésére, megállapítására vonatkozó szabályok, Eljárási adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok, Esettanulmányok értékpapírral kapcsolatos jövedelem Szja adózására) ■ Az átalakulással kapcsolatos adóigazgatási (ART) szabályok ■ Az átalakulások ÁFA vonzatai ■ Az átalakulások társadalombiztosítási közteher konzekvenciái ■ Az EHO alapja és mértéke ■ Mellékletek

 
7 560 Ft
Akció: 3 045 Ft
Kezdete: 2013.09.15
A készlet erejéig!
HATÁRON ÁTLÉPŐ JÖVEDELMEK ADÓZÁSA

Az Adózás Európában - IV. Nemzetközi Adókonferencia előadásának anyagaiból készült tanulmányok

Penta Unió, 2010

 

ELŐSZÓ

 

A globalizációval. a munkaerő, az áruk. a szolgáltatások, a töke nemzetközi áramlásának bővülésével jelentősen megnőtt a határon átlépő ügyletek, jövedelemáramok aránya. A nemzetközi jövedelemáramok során jellemzően több ország adórendszere, nemzetközi egyezmények érintettek, így különösen komplex adózási környezetet, növekvő adókockázatot, de egyben adótervezési lehetőséget is rejtenek.

 

A 2010. évi IV. Nemzetközi Adókonferencia célja a nemzetközi ügyletek adózási következményeinek áttekintése, elemzése volt a jövedelemadózás aspektusából.

 

A bevezető tanulmány az alkalmazandó joganyaggal, a fogalmak, módszerek, adóigazgatási kérdések bemutatásával felvázolja azt a környezetet, amelyből a nemzetközi adózással foglalkozók információt szerezhetnek.

 

A további tanulmányok az aktív és passzív jövedelmek szerinti bontásban folytatják a témakör elemzését. A passzív jövedelmek, így az örökség, a kamat, az osztalék, az árfolyamnyereség adózási, adótervezési lehetőségeit tárgyalja a második fejezet.

 

Az elsősorban a munkaerő-áramláshoz, a külföldi munkavállaláshoz kötődő aktív jövedelmeket vizsgáló tanulmány az elméleti alapok mellett gyakorlati példákon keresztül gondolkodtat el egy-egy konkrét eset adózási következményeiről. A fejezet a nem önálló tevékenység mellett a szabadfoglalkozás, a sportolók, művészek, tanárok, diákok, nyugdíjasok adózási kérdéseit tárgyalja.

 

Az aktív jövedelmekhez szorosan kapcsolódó társadalombiztosítási kérdéseket vizsgálja a negyedik tanulmány, amely az általános szabályok bemutatása mellett különös hangsúlyt fektet a 883/2004 EK rendelet és végrehajtási rendelet rendelkezéseinek és hatásainak bemutatására. A tanulmány kiemelten a munkavállalás kérdéseivel foglalkozva mutatja be a járulékfizetés és szolgáltatás igénybevétel szabályait.

 

Jelen kötet nem csak az egyre bővülő nemzetközi jövedelemáramok adózási kérdéseire keresi a választ, de egyben adótervezési távlatokat is nyit a témakörrel foglalkozó adózók és adótanácsadók számára.

 

A kötet szorosan illeszkedik a nemzetközi konferenciasorozat korábbi kiadványaihoz, amelyek a kettős adóztatás, az elszámolóárak. valamint a kelet-közép-európai országok adórendszereinek kérdéseivel foglalkoznak.

 

Reméljük, hogy a nemzetközi adózás egyik fontos területének, az adott témakör legjobb szakértői által történő bemutatása segíti az olvasó, az elméleti és gyakorlati szakemberek munkáját, és felkelti az érdeklődést a sorozat következő rendezvényei, kötetei iránt is.

 
1 800 Ft
HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ JOGMAGYARÁZATA

Szerzők: Dr. Heizer-Kiss Zsófia, Kanyó Lóránd            

Saldo Kiadó, 2014

 

A magyar adórendszerben 1991. január, azaz a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) hatályba lépése óta léteznek a mai értelemben vett helyi adók. A helyi adók léte egy kétszintű jogalkotás eredménye, valamely adóalany tényleges helyi adókötelezettsége pedig háromszintű jogalkotás eredményeként áll elő. A helyi adóztatás közvetve a legmagasabb szintű jogforrásból, az Alaptörvényből (korábban az Alkotmányból) fakad. Az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében ugyanis a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.

 

A Htv. nevesítetten háromféle adótípust, a vagyoni típusú adókat, a kommunális jellegű adókat és a helyi iparűzési adót különbözteti meg. A Htv. terminológiája szerint vagyoni típusú adónak minősül az

    építményadó és a

    telekadó,

kommunális adónak tekinthető a

    magánszemély kommunális adója és

    az idegenforgalmi adó,

az iparűzési adónak pedig két alfaja különböztethető meg:

    az állandó és

    ideiglenes jellegű

iparűzési tevékenység utáni adó.

 

A "Helyi adók és a gépjárműadó jogmagyarázata" szakkönyv az általános szabályoktól kezdve számos példán keresztül magyarázza el az adó adókötelezettség keletkezését, tárgyi és személyi hatályát, az adók kiszámításának módját bevallását és elszámolását.

 
2 250 Ft
HVG ADÓ 2013 KÜLÖNSZÁM

HVG Kiadó, 2012

 

Megteheti, hogy nem veszi meg, de megengedheti, hogy ne tegye?

 

Lapunk hagyományos, a nemzetgazdasági minisztériumi és más adószakértők közreműködésével készült különszámában összefoglaljuk a 2013 januárjától érvénybe lépő adószabályokat.

 

A tartalomból:

    a fél szuperbruttó kivezetése,

    az új közterhek alanyai, szabályai, mértékei, bevallási és befizetési határideje,

    távközlési adó,

    pénzügyi tranzakciós illeték,

    biztosítási adó,

    közműadó

 
4 590 Ft
HVG ADÓ 2014

2013/6 Különszám

HVG Kiadó, 2013

 

A tartalomból:

- Jön a családi járulékkedvezmény

- Vonzóbb a kata

- Sportcélú kedvezmények

- Kamatkönnyítés kkv-knak

- NAV-megbízólevél elektronikusan

 

Mit kell tudni a…

személyi jövedelemadóról, illetékekről, kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a kisvállalati adóról, a társasági adóról és az osztalékadóról, a számvitelről, az általános forgalmi adóról, a helyi adókról, a jövedéki adóról, az adózás rendjéről, az új nemzetközi adóegyüttműködési kódexről?

 

Törvényszövegekkel.

 
4 590 Ft
ILLETÉK TÖRVÉNY

Hatályos: 2014. március 15.

ÁRBOC Kft., 2014

 

A kötet tartalmazza az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény hatályos szövegét, valamint betűrendes címmutatót.

 
1 000 Ft
ILLETÉKJOGSZABÁLYOK

A szerkesztés lezárva: 2014. január 15.

Hatályos: 2014. január 1-jétől

Novissima Kiadó, 2014

 

Egységes szerkezetben a 2014. március 15. és május 1. napján hatálybalépő módosításokkal.

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt;
  • a 6/1986. (VI. 26.) IM rendeletet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban;
  • a 2/1968. (I. 24.) IM rendeletet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról.
 
890 Ft
KETTŐS ADÓZTATÁSI EGYEZMÉNYEK

Az Adózás Európában – III. Nemzetközi Adókonferencia előadásaiból készült tanulmányok

Szerzők: Erdős Gabriella, Gombkötő Bálint, Dr. Herich György, Dr. Reményi Gábor, Dr. Supala Ágnes, Szölgyémy Balázs, Dr. Winkler László

Szerkesztő: Gunszt Katalin

Lektor: Dr. Herich György

PENTA UNIÓ Zrt., 2009

 

A nemzetközi adózás területén a kettős adóztatási egyezmények jelentős részhalmazt képviselnek, ezért is kerültek a III. Nemzetközi Adókonferencia fókuszába. A konferencia előadásait tartalmazó jelen kiadvány azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek túllépnek a szakkönyvek szokásos keretein, és a határterületeket kutatják a felkért neves elméleti és gyakorlati szakemberek prezentálásában.

Az első fejezet a kettős adóztatási egyezmények és a modellegyezmények kapcsolatának bemutatása mellett az adóverseny és az aluladóztatás elleni védekezési módszereket, valamint az egyezmények továbbfejlesztésének lehetséges irányait vizsgálja.

Az egyezményeknek változó jogi környezetben kell életképességüket bizonyítaniuk, olyan környezetben, amikor pl. az EU jogrendszere felülírja az egyezményi célokat (pl. irányelvek), vagy annullálhat egyes területeket (pl. harmonizáció).

A kettős adóztatási egyezmények térbeli és időbeli korlátainak bemutatása mellett górcső alá kerül a jogi és gazdasági kettős adóztatás dilemmája, a forrásország-telephely-illetőség érdekkomplexuma, a fogalmakhoz kötődő bizonytalanságok kérdései, a központi és helyi adók viszonya.

A kettős adóztatási egyezmények igen komoly ország-érdekeket hordoznak, jelentős szerepet játszanak a nemzetközi forgalomban keletkező jövedelmek adóztatási helyének, az adóbevételek egyes államok költségvetései közötti elosztásában. A tanulmány a magyar vélt vagy valós érdekek érvényesülését kutatja a hazai egyezményhálózat tükrében. A magyar egyezmények tükrözik a magyar gazdaság, a magyar pénzügyi szakma színvonalát. Melyek a magyar egyezmények jellemzői nemzetközi összehasonlításban? Milyen stratégiát követünk az átdolgozások során? Melyek a legfrissebb egyezményeink? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a magyar tárgyaló delegáció tagja által tartott előadás.

Minden adózási téma „ikertársa” az ellenőrzés. A tanulmány szerzője az adóhatóság mozgásterét, az adóhatóság nemzetközi kapcsolatainak jogi alapjait mutatja be az információ, a behajtás, az egyeztető eljárás, a többoldalú ellenőrzés területén. Bepillantást nyerhetünk az adóhatóság módszereibe, eredményeibe és korlátaiba.

A kettős adóztatási egyezményhálózat igazi csemege az adózással foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek számára. A leggyakrabban alkalmazott adótervezési eszközök mellett a mozgástérről és a korlátokról is hasznos információt kaphatunk a tanulmányokból.

A nemzetközi adózás adókonferencián szerettük volna a gyakorlati életben tevékenykedők, az elméleti kutatások iránt fogékony adótanácsadók, az egész szakma figyelmét azokra a területekre irányítani, amelyek megoldatlanok, adókockázatot rejtenek, elgondolkodtatóak és továbbgondolásra érdemesek.

 

 

 
1 700 Ft
KISADÓK MAGYARÁZATOKKAL 2013

Szerzők: Dr. Császárné dr. Balogh Dóra, Csikász Éva, Kopányiné Mészáros Edda, Lepsényi Mária, Matlné Kisari Erika, Dr. Németh Nóra, Veres Gábor    

Saldo Kiadó, 2013

 

A Kisadók magyarázatokkal 2013 című kiadvány annak a 13 adónemnek a szabályait tartalmazza szakértői magyarázatokkal, melyek ismerete az adószakemberek (könyvelők, adótanácsadók, ügyvédek) számára nélkülözhetetlen. Reméljük, hogy a kiadvány – mely jelenlegi formájában most jelenik meg először – hasznos segítséget nyújt a gyakorlati jogalkalmazás során, mind az adóhatóság apparátusában dolgozók, mind pedig az adózás iránt érdeklődők szélesebb köre részére. A kiadványban található jogszabályok.

 

2003. évi XC. törvény a kutatási és technológiai innovációs alapról

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról

2012. évi CII. törvény a biztosítási adóról

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról

2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

 
4 200 Ft
KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

Szerző: Fekete Antal

Saldo Kiadó, 2010

 

A kiadványt ajánljuk a cégvezetők, a gazdasági vezetők, a számviteli-adózási szakemberek és nem utolsósorban a hulladékgazdálkodók részére.

A könyv átfogó ismereteket nyújt az érintettek számára: részletesen bemutatja a termékdíj fizetésére kötelezetteket, a termékdíjköteles termékeket, az azokhoz tartozó díjtételeket és számítási módokat. Részletesen tárgyalja a termékdíj átvállalásának és a mentesség feltételrendszerét.

A szerző bemutatja az eljárási szabályokat, a bejelentkezés, bevallás rendjét. Hangsúlyozza a koordináló szervezetek egyre növekvő szerepét. Részletesen foglalkozik a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó új szabályokkal.

Az olvasó a könyv segítségével valamennyi információ birtokába jut, melyek a vonatkozó jogszabályok szövevényéből nehezen szerezhetők meg.

 
1 500 Ft
KÜLFÖLDIEK BELFÖLDÖN MAGYAROK KÜLFÖLDÖN

Szerzők: Kökényesiné Pintér Ilona, Széll Zoltánné         

Saldo Kiadó, 2012

 

A kiadvány összefoglalásra került a belföldi illetőségű magánszemélyek külföldi, illetve külföldi illetőségű magánszemélyek belföldi munkavégzésének adó és közteherfizetési kötelezettség keletkezésének helye és módja.

Az adókötelezettségek teljesítése mellett a munkavállalók és a foglalkoztatók számára a társadalombiztosítási jogállás, a biztosítási kötelezettség megállapítása és a járulékfizetési kötelezettség teljesítése is sarkalatos kérdés. A társadalombiztosítási jogállás ugyanis alapvetően meghatározza a későbbi ellátások igénybevételének jogalapját, a pénzbeli ellátások (pl. táppénz, nyugdíj) esetében annak összegét.

A vállalkozók számára esetenként a magyar társadalombiztosítási kötelezettséget tartalmazó jogszabály, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény előírásai is bonyolultak esetenként nehezen értelmezhetőek. A nemzetközi jog, vagyis az Európai Uniónak az e területet érintő szabályainak, valamint a hatályban lévő egyéb kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmények gyakorlati alkalmazása a szakemberek számára is kihívást jelent.

E kiadvánnyal a felhasználókat kívánjuk segíteni azzal, hogy példák segítségével, közérthető formában ismertetjük a különböző juttatások adóztatás helyére, biztosítási kötelezettség elbírálására, a járulékfizetési kötelezettség teljesítésére, a nemzetközi egyezményekre, az adatszolgáltatásra, nyilvántartásra vonatkozó 2012. július 1-jétől hatályos szabályokat.

A könyv nem tartalmazza a társadalombiztosítás által nyújtott ellátások igénybevételére és a megállapítására vonatkozó előírásokat.

 
2 900 Ft
-19%
  NAGY ÁFA KÉZIKÖNYV I. - NEMZETKÖZI ÜGYLETEK ÁFA-JA ÉS SZÁMLÁZÁSA

(Számlaminták, gyakorlati példák)

Szakmai szerkesztő, szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna

További szerzők: Dr. Farkas Zoltán, Dr. Kelemen László, Dr. Sztankó Dániel, Dr. Tancsa Zoltán

Vezinfó Kiadó, 2013

 

Az áfa-rendszeren belül dogmatikailag nem képeznek külön rendszert a nemzetközi ügyletek, ugyanazon alapelvek, főszabályok mentén kell elindulnunk, mint a belföldi ügyleteknél. A jogalkalmazás során azonban sokszor megkülönböztetett összefoglaló névvel nemzetközi ügyletekként külön csoportban kezeljük azokat a tranzakciókat, illetve az áfatörvény azon szabályait, amelyek valamilyen külföldi elemet feltételeznek, amikor határon átnyúlik a tranzakció. Ha az értékesítő (szolgáltatásnyújtó), vagy a beszerző (szolgáltatás-igénybevevő), vagy az ügylet helye másik ország, máris az áfatörvény (illetve másik ország hozzáadottérték-adó szabályozásának) jóval több szabályát kell megvizsgálnunk és bonyolultabb minősítést kell elvégeznünk, mint egy egyszerű, minden ízében belföldi ügyletnél.

Jelen kiadvány a határon átnyúló, valamilyen külföldi elemet tartalmazó áfa-szabályokat mutatja be, de nemcsak esetlegesen a törvény paragrafusai szerint egymás után haladva, hanem a részletszabályok bemutatása mellett, szándékoltan azok összefüggéseinek , egymásra hatásának, és az áfa-szabályokhoz való kapcsolódási pontjainak bemutatására helyezve a hangsúlyt, hiszen a nemzetközi áfa-rendszer és annak egyes jogintézményei nem önállóan, kiragadva léteznek, hanem az egységes áfa-rendszer szerves részei.

 
11 340 Ft
Akció: 9 240 Ft
Kezdete: 2014.04.22
A készlet erejéig!
NEMZETKÖZI ADÓTERVEZÉS

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerző: Dr. Herich György

Lektor: Dr. Deák Dániel

PENTA UNIÓ Zrt., 2011

 

Gondolt-e már arra, kedves Olvasó, hogy az adó a vállalkozások számára éppen olyan "költségelem", mint az anyag, a bér vagy az eszközök? Vajon hány szakmai előadást hallgattak végig, szakkönyvet olvastak el az utóbbiak tanulmányozására? És ezzel szemben vajon mennyi szakirodalmat olvastak, előadást hallgattak az adótervezés témakörében?

A magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességének fontos eleme a költséggazdálkodás. A vállalkozások költségszerkezetének fontos, egyes esetekben meghatározó eleme az adó. A kiélezett versenyben csak akkor képesek a magyar vállalkozások helytállni, ha az adózás területén is élnek azokkal a módszerekkel és eszközökkel, amelyeket a versenytársak naponta használnak. A könyv azokat az eszközöket és módszereket mutatja be, amelyekkel a magánszemélyek, a vállalkozások, a holdingok nemzetközi kapcsolataik során képesek az adófizetési kötelezettségük optimalizálására, és ezáltal versenyképességük javítására.

A globalizálódó világgal párhuzamosan az adótanácsadó tevékenység is globalizálódik. Ez egyben a tevékenység bonyolultabbá, komplexebbé válásához is vezet. A magyar szakirodalomban méltánytalanul elhanyagolt terület az adótervezés kérdése. Egy egész adótanácsadó generáció lett kiképezve, nőtt fel nemzetközi adózási, adótervezési ismeretek nélkül. A jelen kötettel kísérletet teszünk arra, hogy bevezetést adjunk a magyar és a nemzetközi adótervezés világába.

A tankönyv fontos célja, hogy szemléletváltozást érjen el az adótervezés kissé misztikus világával kapcsolatban úgy, hogy az elfoglalhassa méltó helyét a vállalkozások gazdálkodásában, az eredménytervezésben. Szeretnénk, ha az adótervezést körülfogó köd eltűnne, és az adótervezésre, mint a vállalati gazdálkodás fontos, nélkülözhetetlen és legális eszközére tekintsenek.

Az adótervezés könyv két kötetből áll, a Nemzetközi Adótervezésből és a Magyar Adótervezésből. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk következtében a két terület mindinkább csak szimbiózisban vizsgálható.

A Nemzetközi Adótervezés című könyv a nemzetközi tapasztalatok és módszerek ismertetésével módszertanilag megalapozza a Magyar Adótervezés kötetet, amely elsősorban a belföldi környezetben történő adótervezés bemutatását tűzte ki célul. Mindkét kötet magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai megalapozottságot feltételez az Olvasótól, hiszen az adótervezés szintézise mindazon adótanácsadói ismeretnek, amelyet a korábbi tanulmányok és a gyakorlat segítségével elsajátítottunk.

 

 
6 800 Ft


Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés