Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése

KÍNÁLATUNKBÓL

Várható megjelenések

Adó, illeték, vám


Termék sorrend módosítás:


-15%
AZ ILLETÉKJOGSZABÁLYOK MAGYARÁZATA ÉS GYAKORLATA

Hatodik, bővített, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2011. május 31.

Szerző: Lomnici Zoltán dr.

Lektor: Darák Péter dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2011

 

Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata címmel megjelent kötet előző kiadása óta két és fél esztendő telt el. Ez alatt az idő alatt lényeges változások következtek be az illeték jogszabályok tekintetében és a Legfelsőbb Bíróság számos iránymutató döntést hozott, melyek ismerete a gyakorló jogászok számára nélkülözhetetlen.

Az illetéktörvény rendelkezéseit valamennyi hivatásrend jogászai rendszeresen alkalmazzák, így a naprakész, autentikus értelmezés komoly segítséget jelenthet számukra. Nem véletlen, hogy a könyv már öt kiadást megért, és a korábbi kiadás óta rendkívül lényeges módosulások történtek.

A könyv részletes magyarázatot ad a megváltozott és a nem módosított törvényi rendelkezésekről, ismerteti az Alkotmánybíróság legfontosabb határozatait, valamint a teljesség igényére törekvő áttekintést nyújt a Legfelsőbb Bíróság idevágó gyakorlatáról.

 
6 900 Ft
Akció: 5 865 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31
-10%
 AZ ILLETÉKTÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2013

Szerzők: Dr. H. Nagy Dániel, Dr. Sőrés Zsuzsa, Dr. Tóth György       

Saldo Kiadó, 2013

 

 2013. január 1-jétől az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. számú törvény jelentősen módosította az illetéktörvényt. Elmondható, hogy változtatásokkal a jogalkotó a szabályozás egyszerűsítésére, illetve ésszerűbbé tételére törekedett (ehhez pedig felhasználta az adóhatóság gyakorlati tapasztalatait is).

A kiadvány a már tartalmazza adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény által beiktatott további pontosító szabályokat is.

 

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31
-10%
AZ ILLETÉKTÖRVÉNY MAGYARÁZATA

Kézirat lezárva: 2010. szeptember 1.

Szerző: Hildebrandné dr. Balogh Olga

Complex Kiadó, 2010

 

A kommentár alapja a sokszor módosított az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. A szerzők közt van elméleti és gyakorlati szakember is, akik az illetékjog minden oldalát körüljárva, mind elméleti megalapozással, mind számítási példákkal, bírói gyakorlattal segítenek a jogterület megértésében, hatékonyabb alkalmazásában. A könyv hasznos útmutatót ad a gyorsan változó illetékjog mellé, annak minden területét összefoglalva.

 

 
13 440 Ft
Akció: 12 095 Ft
Kezdete: 2012.10.15
A készlet erejéig!
BEVEZETÉS AZ ADÓTANÁCSADÁSBA, ADÓKOMMUNIKÁCIÓ

Szerzők: Dr. Gál István László, Dr. Herich György, Dr. Szebellédi István, Zettisch Nándor

Penta Unió, 2014

 

A könyv az adótanácsadás környezeti elmeivel foglalkozik. A mostani munka az adótanácsadás szervezeti, emberi környezetére – annak is legfontosabb szegmensére, a szakmai környezetre, a munkatársakra, ügyfelekre koncentrál. Nem csak bemutatja az emberi környezetet, de segítséget kíván nyújtani a környezettel történő eredményes kommunikációhoz, ami egy transzmissiós szerepet betöltő szakmának, a sikeres vállalkozásnak elengedhetetlen feltétele.

 
3 800 Ft
CÉGAUTÓ 2013 HVG Különszám

HVG Kiadó, 2013

 

Az utóbbi években alaposan megváltozott a cégautózás megítélése, és jelentősen módosultak a vállalati autóparkok fenntartásának körülményei is. A változások nyomán mind az állami, mind a magánszférában kiemelt cél lett a költséghatékonyabb működés. Az erre való törekvés a teljes cégautózást áthatja, az autó kiválasztásától az eladásáig.

Ebben az útkeresésben segít a kiadvány, egyrészt az autóparkokat használó vállalatok szokásainak a bemutatásával, másrészt az üzemeltetési formák ismertetésével, részletezve mindegyik előnyeit és hátrányait.

 

A feldolgozott témák: cégautó-eladások, cégautó beszerzése, állami járműtenderek kiskapui, céges autók utóélete, haszonjárműpiac, flottafenntartási szokások, állami autóparkok nyugaton, az állam autói, költségcsökkentési lehetőségek, cégautót vagy költségtérítést, sérülékeny cégautók, használtan cégautót, típusismertetők, cégautó-adózás.

 
1 950 Ft
-15%
CSALÁS ÉS JOGKÖVETÉS AZ ADÓJOGBAN

Szerző: Szilovics Csaba

Gondolat Kiadó, 2003

 

Miért fizetünk adót, és miért nem fizetnek olyan sokan? Milyen tényezők befolyásolják a közpénzekkel kapcsolatos magatartásunkat? Ezeket az állampolgárok és az állam számára egyaránt fontos kérdéseket vizsgálja a szerző e munkájában, túllépve a jogtudomány szűk keretein, és meghaladva a sablonokat. Az elemzés, támaszkodva a szociológia, a közgazdaságtudomány és a politikaelmélet eredményeire, átfogó képet nyújt számos ország adózási helyzetéről és az ezredforduló adózási kutatásainak eredményeiről, bemutatva a kortárs szakirodalom színe-javát. A kötet jelentős értéke, hogy újdonságerejű felismeréseit az átlag olvasó számára is érdekes és érthető módon fogalmazza meg. Olyan, hazánkban alig vizsgált, területek elemzésével találkozhat az olvasó, mint az adócsalás okainak elemzése, a politika szerepe az adózásban, az adózói csoportok meghatározása, az adóigazgatás és az adójogi norma szerepe a jogkövetés kialakításában vagy a marketing megjelenése és beépülése az adóztatásba. A könyv mind a gyakorlati szakemberek, mind az egyetemi oktatók és hallgatók számára alapismereteket nyújt, de a jelen és a jövő politikusainak is kézikönyvként ajánlható.

 
1 480 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2014.04.22
A készlet erejéig!
EGYÉB ADÓK 2013

Alkotó szerkesztő: Dr. H. Nagy Dániel

KompKonzult Kiadó, 2013

 

A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése kapcsán újra meg újra a figyelem középpontjába kerülnek az úgynevezett "kisadók" vagy "egyéb adók".

 

Olyan közterhekről van szó, melyek egyenként talán nem képeznek pótolhatatlan államháztartási bevételt, összességében mégis sok száz milliárd forintos tételt jelentenek. Az is megfigyelhető, hogy az elmúlt években a jogalkotó jelentős szerepet szán - elsősorban a fogyasztáshoz kapcsolódó - kiasadóknak. Emellett éppen 2013-tól került bevezetésre két olyan új adónem (a KATA és a KIVA), melyek a kis- és közepes vállalkozásoknak kívánnak kedvező alternatívár nyújtani, speciális adózási formák bevezetésével.

 
6 825 Ft
ELSZÁMOLÓÁRAK

Penta Unió, 2008

 

Az elszámolóár képzése mind a nemzetközi, mind a hazai szakma érdeklődés kiemelkedően frekventált területe.

A II. Nemzetközi adókonferencia a kiemelkedő hazai és nemzetközi aktualitást érzékelve helyezte a konferencia középpontjába az elszámolóár kérdéskörét. Jelen tanulmányok a konferencián résztvevő legjelentősebb hazai szakemberek által készített tanulmányok alapján igyekszik áttekintést adni ennek az igen szerteágazó, bonyolult, sok kockázatos elemet tartalmazó kérdéskörről.

 

 
2 900 Ft
-10%
FORDÍTOTT ADÓZÁS 2008

Szerző: Vira Sándor

Saldo Kiadó, 2008

 

2006. év elejétől a hulladékfelvásárlás területén bevezették az ún. fordított adózást. Ez azt jelentette, hogy az értékesítés során a nettó összegre rárakódó áfa-t a vevő nem az eladónak (a számla nem is tartalmazza), hanem „közvetlenül” a költségvetésnek fizeti be. Ez év elejétől a szürkegazdaság további visszaszorítása érdekében jelentősen kiszélesítették a fordítottan adózók körét.

Azonban e témakörben meglehetős tanácstalanság érzékelhető a jogalkalmazók körében. A kiadvány tartalmazza a 2008. május elsején hatályba lépő végrehajtást megkönnyítő, pontosító finomításokat is.

A könyv írója megkísérelte gyakorlati oldalról megközelíteni az egyes területek specialitásait.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31
FRANCIAORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, PORTUGÁLIA ADÓRENDSZERE

A kézirat lezárva: 2004. január 1.

Szerző: Dr. Herich György, Lauer Bálint

Szerkesztette: Dr. Herich György

PENTA UNIÓ Zrt., 2004

 

A világméretű globalizáció és a nemzeti adórendszerek ellentmondása a nemzetközi adózás éltető eleme. A tágan értelmezett nemzetközi adózás fontos területe az ún. összehasonlító adózás. A könyvsorozat célja, hogy az összehasonlító adózás céljából bemutassa az egyes országok adórendszerét, lehetővé téve a vállalkozások, adótanácsadók, magánszemélyek számára az egyes országok adózási feltételeinek megismerését, a jogkövető magatartást, és az adótervezést.

 

 
4 000 Ft
-29%
 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA 2014 - az új Ptk. alapján

Jogi háttér - Számvitel - Adózás

Szerzők: Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván

Vezinfo Kiadó, 2014

 

Tartalmi felépítés:

■ A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE ■ Az átalakulások fogalma, típusai ■ Az átalakulás közös, általános szabályai ■ Munkaügyi jogutódlás ■ Az átalakulás folyamata (Az első átalakulási döntés, szándék, elhatározás, Az átalakulással kapcsolatos második döntés, Céghirdetmény közzététel, A cégbejegyzési kérelem, Cégbírósági bejegyzéssel összefüggő teendők, végleges vagyonmérleg- és leltárkészítés) ■ Az átalakulások speciális szabályai (Az egyesülések sajátos szabályai, A szétválások sajátos szabályai, Részvénytársaságok átalakulására vonatkozó sajátos szabályok) ■ Az eljárás illeték- és költségvonzata

 
8 820 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2014.06.06
A készlet erejéig!
GONDOLATOK ÉS TÉNYEK A HELYI ADÓZÁS RENDSZERÉBEN

Szerzők: dr. Deli Lajos, dr. Boros Erzsébet, Makó Cecília

KompKonzult Kiadó, 2014

 

Az igényeket, lehetőségeket, indokolt és megalapozott elképzeléseket a mindenkori saját forrásokhoz lehet, kell igazítani. Az önkormányzatok meghatározó, saját bevételei a helyi adókból, mint szabályozott forrásukból képződnek. A több mint két évtizedes helyi adóztatás lehetőségének ismeretében felmerülő kérdések között indokolt a teljes rendszer áttekintése nem feltétlen a jogalkotás rendjének és rendszerének tükrében, inkább a jogalkalmazás kondícióinak, alkalmazott eszköz és módszerrendszerének bemutatásával a legérzékenyebb, a felmerülő problémák gyakoriságának indokával segítségnyújtás, prevenció, ajánlás mind az érdeklődő vállalkozás, mind az önkormányzati adóigazgatás számára. A könyv tájékoztat a törvényi szabályozás kapcsolódó részeiről, kiemeli az adózó jogai és kötelezettsége kötelmeit, felhívja a figyelmet az adóhatósággal való szükséges együttműködés lényegére és tartalmára, a probléma megelőzésére ösztönöz, gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal, jogértelmezési kérdésekkel, állásfoglalások ismertetésével kívánja célját szolgálni.

 
4 305 Ft
HATÁRON ÁTLÉPŐ JÖVEDELMEK ADÓZÁSA

Az Adózás Európában - IV. Nemzetközi Adókonferencia előadásának anyagaiból készült tanulmányok

Penta Unió, 2010

 

A globalizációval. a munkaerő, az áruk. a szolgáltatások, a töke nemzetközi áramlásának bővülésével jelentősen megnőtt a határon átlépő ügyletek, jövedelemáramok aránya. A nemzetközi jövedelemáramok során jellemzően több ország adórendszere, nemzetközi egyezmények érintettek, így különösen komplex adózási környezetet, növekvő adókockázatot, de egyben adótervezési lehetőséget is rejtenek.

 
1 800 Ft
-10%
HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ JOGMAGYARÁZATA

Szerzők: Dr. Heizer-Kiss Zsófia, Kanyó Lóránd            

Saldo Kiadó, 2014

 

A magyar adórendszerben 1991. január, azaz a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) hatályba lépése óta léteznek a mai értelemben vett helyi adók. A helyi adók léte egy kétszintű jogalkotás eredménye, valamely adóalany tényleges helyi adókötelezettsége pedig háromszintű jogalkotás eredményeként áll elő. A helyi adóztatás közvetve a legmagasabb szintű jogforrásból, az Alaptörvényből (korábban az Alkotmányból) fakad. Az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében ugyanis a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.

 
2 250 Ft
Akció: 2 025 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31
HVG ADÓ 2013 KÜLÖNSZÁM

HVG Kiadó, 2012

 

Megteheti, hogy nem veszi meg, de megengedheti, hogy ne tegye?

 

Lapunk hagyományos, a nemzetgazdasági minisztériumi és más adószakértők közreműködésével készült különszámában összefoglaljuk a 2013 januárjától érvénybe lépő adószabályokat.

 

A tartalomból:

    a fél szuperbruttó kivezetése,

    az új közterhek alanyai, szabályai, mértékei, bevallási és befizetési határideje,

    távközlési adó,

    pénzügyi tranzakciós illeték,

    biztosítási adó,

    közműadó

 
4 590 Ft
HVG ADÓ 2014

2013/6 Különszám

HVG Kiadó, 2013

 

A tartalomból:

- Jön a családi járulékkedvezmény

- Vonzóbb a kata

- Sportcélú kedvezmények

- Kamatkönnyítés kkv-knak

- NAV-megbízólevél elektronikusan

 

Mit kell tudni a…

személyi jövedelemadóról, illetékekről, kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a kisvállalati adóról, a társasági adóról és az osztalékadóról, a számvitelről, az általános forgalmi adóról, a helyi adókról, a jövedéki adóról, az adózás rendjéről, az új nemzetközi adóegyüttműködési kódexről?

 

Törvényszövegekkel.

 
4 590 Ft
ILLETÉK TÖRVÉNY

Hatályos: 2014. március 15.

ÁRBOC Kft., 2014

 

A kötet tartalmazza az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény hatályos szövegét, valamint betűrendes címmutatót.

 
1 000 Ft
-15%
ILLETÉKJOGSZABÁLYOK

A szerkesztés lezárva: 2014. január 15.

Hatályos: 2014. január 1-jétől

Novissima Kiadó, 2014

 

Egységes szerkezetben a 2014. március 15. és május 1. napján hatálybalépő módosításokkal.

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt;
 • a 6/1986. (VI. 26.) IM rendeletet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban;
 • a 2/1968. (I. 24.) IM rendeletet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról.
 
890 Ft
Akció: 755 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.08.31
KETTŐS ADÓZTATÁSI EGYEZMÉNYEK

Az Adózás Európában – III. Nemzetközi Adókonferencia előadásaiból készült tanulmányok

Szerzők: Erdős Gabriella, Gombkötő Bálint, Dr. Herich György, Dr. Reményi Gábor, Dr. Supala Ágnes, Szölgyémy Balázs, Dr. Winkler László

Szerkesztő: Gunszt Katalin

Lektor: Dr. Herich György

PENTA UNIÓ Zrt., 2009

 

A nemzetközi adózás területén a kettős adóztatási egyezmények jelentős részhalmazt képviselnek, ezért is kerültek a III. Nemzetközi Adókonferencia fókuszába. A konferencia előadásait tartalmazó jelen kiadvány azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek túllépnek a szakkönyvek szokásos keretein, és a határterületeket kutatják a felkért neves elméleti és gyakorlati szakemberek prezentálásában.

 
1 700 Ft
-10%
KISADÓK MAGYARÁZATOKKAL 2013

Szerzők: Dr. Császárné dr. Balogh Dóra, Csikász Éva, Kopányiné Mészáros Edda, Lepsényi Mária, Matlné Kisari Erika, Dr. Németh Nóra, Veres Gábor    

Saldo Kiadó, 2013

 

A Kisadók magyarázatokkal 2013 című kiadvány annak a 13 adónemnek a szabályait tartalmazza szakértői magyarázatokkal, melyek ismerete az adószakemberek (könyvelők, adótanácsadók, ügyvédek) számára nélkülözhetetlen. Reméljük, hogy a kiadvány – mely jelenlegi formájában most jelenik meg először – hasznos segítséget nyújt a gyakorlati jogalkalmazás során, mind az adóhatóság apparátusában dolgozók, mind pedig az adózás iránt érdeklődők szélesebb köre részére.

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31
-31%
KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2014

(Változások január 1-től, Bevallás, Ellenőrzés)

Szerző: Kelemen István (termékdíj szakértő, vezető tanácsadó, Green Tax Consulting)

Vezinfó Kiadó, 2014

 

A kiadvány tartalmazza a január 1-jei és február 14-ei változásokat is.

2014. január 1-jei hatállyal ismét módosult a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény. A szakkönyvben részletes példákkal bemutatott változások a termékdíjat fizető gazdálkodók többségét érintik. A NAV nagy hangsúlyt fektet a termékdíjfizetés ellenőrzésére, ebből következően komoly a mulasztásokkal kapcsolatos bírság kockázata. A kiadvány bemutatja a bevallással, adatszolgáltatással, nyilvántartással, nyomtatványkitöltésekkel és az ellenőrzésekkel kapcsolatos tudnivalókat is!

 
7 560 Ft
Akció: 5 250 Ft
Kezdete: 2014.04.11
A készlet erejéig!
-10%
KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

Szerző: Fekete Antal

Saldo Kiadó, 2010

 

A kiadványt ajánljuk a cégvezetők, a gazdasági vezetők, a számviteli-adózási szakemberek és nem utolsósorban a hulladékgazdálkodók részére.

A könyv átfogó ismereteket nyújt az érintettek számára: részletesen bemutatja a termékdíj fizetésére kötelezetteket, a termékdíjköteles termékeket, az azokhoz tartozó díjtételeket és számítási módokat. Részletesen tárgyalja a termékdíj átvállalásának és a mentesség feltételrendszerét.

A szerző bemutatja az eljárási szabályokat, a bejelentkezés, bevallás rendjét. Hangsúlyozza a koordináló szervezetek egyre növekvő szerepét. Részletesen foglalkozik a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó új szabályokkal.

Az olvasó a könyv segítségével valamennyi információ birtokába jut, melyek a vonatkozó jogszabályok szövevényéből nehezen szerezhetők meg.

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31
-10%
KÜLFÖLDIEK BELFÖLDÖN MAGYAROK KÜLFÖLDÖN

Szerzők: Kökényesiné Pintér Ilona, Széll Zoltánné         

Saldo Kiadó, 2012

 

A kiadvány összefoglalásra került a belföldi illetőségű magánszemélyek külföldi, illetve külföldi illetőségű magánszemélyek belföldi munkavégzésének adó és közteherfizetési kötelezettség keletkezésének helye és módja.

Az adókötelezettségek teljesítése mellett a munkavállalók és a foglalkoztatók számára a társadalombiztosítási jogállás, a biztosítási kötelezettség megállapítása és a járulékfizetési kötelezettség teljesítése is sarkalatos kérdés. A társadalombiztosítási jogállás ugyanis alapvetően meghatározza a későbbi ellátások igénybevételének jogalapját, a pénzbeli ellátások (pl. táppénz, nyugdíj) esetében annak összegét.

 

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31
-19%
 NAGY ÁFA KÉZIKÖNYV I. - NEMZETKÖZI ÜGYLETEK ÁFA-JA ÉS SZÁMLÁZÁSA

(Számlaminták, gyakorlati példák)

Szakmai szerkesztő, szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna

További szerzők: Dr. Farkas Zoltán, Dr. Kelemen László, Dr. Sztankó Dániel, Dr. Tancsa Zoltán

Vezinfó Kiadó, 2013

 

Az áfa-rendszeren belül dogmatikailag nem képeznek külön rendszert a nemzetközi ügyletek, ugyanazon alapelvek, főszabályok mentén kell elindulnunk, mint a belföldi ügyleteknél. A jogalkalmazás során azonban sokszor megkülönböztetett összefoglaló névvel nemzetközi ügyletekként külön csoportban kezeljük azokat a tranzakciókat, illetve az áfatörvény azon szabályait, amelyek valamilyen külföldi elemet feltételeznek, amikor határon átnyúlik a tranzakció. Ha az értékesítő (szolgáltatásnyújtó), vagy a beszerző (szolgáltatás-igénybevevő), vagy az ügylet helye másik ország, máris az áfatörvény (illetve másik ország hozzáadottérték-adó szabályozásának) jóval több szabályát kell megvizsgálnunk és bonyolultabb minősítést kell elvégeznünk, mint egy egyszerű, minden ízében belföldi ügyletnél.

 

 
11 340 Ft
Akció: 9 240 Ft
Kezdete: 2014.06.13
A készlet erejéig!
NEMZETKÖZI ADÓTERVEZÉS

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerző: Dr. Herich György

Lektor: Dr. Deák Dániel

PENTA UNIÓ Zrt., 2011

 

Gondolt-e már arra, kedves Olvasó, hogy az adó a vállalkozások számára éppen olyan "költségelem", mint az anyag, a bér vagy az eszközök? Vajon hány szakmai előadást hallgattak végig, szakkönyvet olvastak el az utóbbiak tanulmányozására? És ezzel szemben vajon mennyi szakirodalmat olvastak, előadást hallgattak az adótervezés témakörében?

 

 
6 800 Ft
NEMZETKÖZI ADÓZÁS

Adózás az Európai Unióban

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Beszteri Sára, Dr. Deák Dániel, Fodorné Tóth Klára, Dr. Futó Gábor, Dr. Herich György, Herich Roland, Kanyó Lóránd, Dr. Lengyel Balázs, Magony Krisztina, Dr. Marton Bernadett, Dr. Őry Tamás, Tárnoki Péter

Szerkesztette: Dr. Herich György

Lektorálta: Dr. Deák Dániel, Görözdi Zsuzsanna, Dr. Kékesi László, Kiss László, Kónya László, Pénzely Márta, Dr. Thuma Róbert

PENTA UNIÓ Zrt., 2011

 

Magyarországnak a világgazdaságba történő fokozódó integrációjával párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek részéről a nemzetközi adózás kérdései iránt. Különösen aktuálissá teszi a nemzetközi adózás kérdéseinek vizsgálatát az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk. Jelen szakkönyv az első olyan kiadás Magyarországon, amely a tágabb értelemben vett nemzetközi adózás átfogó bemutatására vállalkozik.

 
9 870 Ft
-10%
NYEREMÉNYJÁTÉKOK MINŐSÍTÉSÉRŐL ÉS ADÓZÁSÁRÓL

Szerzők: dr. Molnár Krisztián, dr. Honyek Péter           

Saldo Kiadó, 2011

 

Egyre szélesebb körben kerül alkalmazásra a sorsolásos játék speciális formája, az ajándéksorsolás egy-egy új termék bevezetésekor, évfordulóhoz kapcsolódóan vagy kereskedelmi forgalomnövelés céljából.

Ezek a játékok sokfélék, egy részük meghatározott szabályok mellett jogszerűen szervezhetők, de van egy részük, ami tiltott szerencsejátéknak minősül.

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31
-10%
ŐSTERMELŐK ADÓZÁSA

Szerzők: dr. Farkas Alexandra, Lepsényi Mária, Mathlné Kisari Erika        

Saldo Kiadó, 2013

 

A mezőgazdasági őstermelői tevékenység jelentős szelete a magyar gazdasági életnek.

E tevékenység folytatása ugyanakkor azt is igényli, hogy az őstermelő tisztában legyen, azzal, hogy

 

- Mikor adómentes az őstermelői tevékenység?

- Milyen adózási mód közül választhat az őstermelő, melyik a kedvezőbb?

- Mikor adókötelesek és mikor adómentesek a különböző támogatások (területalapú, fejlesztési, költség ellentételezésére kapott)?

- Biztosított-e az őstermelő? Milyen közteher-fizetési és bevallási kötelezettség terheli?

- Kötelező-e minden őstermelőnek adószámot kérni?

- Milyen bizonylatokat kell kiállítani a termékértékesítés esetén (piacon, felvásárlónak, viszonteladónak)?

- Mikor részesülhet kompenzációs felárban?

- Van-e különbség az őstermelők és a családi gazdálkodók adózása között?

 

A kiadványban a szerzők a legfontabb szabályok bemutatása mellett igyekeztek az eddigi tapasztalatok és a gyakorlatban felmerült konkrét kérdések alapján életszerű példákon keresztül is bemutatni a legfontosabb szabályokat.

 
2 990 Ft
Akció: 2 690 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31
PRACTICAL TAX KNOWLEDGE IN ENGLISH

Gyakorlati adózási ismeretek angol nyelven

Penta Unió, 2013

 

Magyarország 2004.05.01.-ei Európai Uniós csatlakozásával nem csupán a 27 tagállam egyikévé, hanem a közösségi joganyag (azaz acquis communautaire) alanyává és részesévé is vált. Ebből adódóan a Közösség elsődleges és másodlagos jogforrásainak meghatározó szerepe és hatása van a magyar jogrendre, így különösen az adózási szakterületre. Ezek illetve a nemzetközi globalizált világ kihívásai sok szempontból késztették a jogalkotókat a belföldi adójogszabályok többszöri (akár évközi) módosítására, újragondolására. A szakmailag megalapozott változtatásokhoz azonban elengedhetetlen a nemzetközi pénzügyi, adózási jogszabályok, publikációk és uniós előírások folyamatos nyomon követése és elemzése. Ehhez pedig a legtöbb esetben nélkülözhetetlen az eredeti, főként angol nyelvű szakirodalom megismerése, tanulmányozása.

 
7 980 Ft
 SZÁMLAKIÁLLÍTÁS ÉS ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS A GYAKORLATBAN

Kiskönyvtár az áfáról I. rész

Szerzők: dr. Farkas Alexandra, Czöndör Szabolcs

Complex Kiadó, 2013

 

A számlázás, illetve bizonylatkiállítás az adózással kapcsolatos egyik legfontosabb témakör, amelyre számos jogszabály vonatkozik.

 

Kiadványunkban a szerzők a számla és egyéb bizonylatok kiállításának, valamint az elektronikus számlázásnak az alapvető szabályait foglalják össze. A téma tárgyalása során helyet kap a számla kötelező tartalmi elemeinek részletes ismertetése, kitérve többek között a számlázásban szereplő felek adataira, a teljesítés időpontjára és a számla egyéb dátumaira, a számla értékadataira, az áfaalapra, az alkalmazandó áfamértékre, valamint az adózási mechanizmusra is.

 

 
3 140 Ft
TELEPHELYEK, FIÓKTELEPEK ADÓZÁSI, SZÁMVITELI KÉRDÉSEI

Penta Unió, 2012

 

A Budapesten évente immár több mint 12 ország részvételével megrendezésre kerülő Nemzetközi Adókonferencia egyik fontos célja, hogy évente egy-egy, a szakma számára kiemelten fontos, a szakirodalomban méltatlanul elhanyagolt területről teljes keresztmetszeti képet adjon, ezzel segítve a jogalkotók és jogalkalmazók szakmai munkáját.

Az előző konferenciák – az elszámolóárak, a kettős adóztatási egyezmények, a határon átlépő jövedelmek adózása, az általános forgalmi adózás – témaköreit követően a VI. Nemzetközi Adókonferencia a vizsgálat fókuszába a telephely-fióktelep kérdéskört állította.

 

 
3 800 Ft
-60%
TRANSZFERÁR A GYAKORLATBAN

(Transzferaudit, avagy a kapcsolt vállalkozások adókockázat-csökkentése)

Megjelenés: 2012. március

Szerző: Berényi Mariann (könyvvizsgáló, okleveles adószakértő, transzferár szakértő, a legtöbb transzferár konferencia előadója)

Vezinfo Kiadó és Tanácsadó Kft., 2012

 

 

 
7 560 Ft
Akció: 3 045 Ft
Kezdete: 2014.06.13
A készlet erejéig!
-10%
 VÁMJOGI ISMERETEK - VÁM-, JÖVEDÉKI- ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐK ÉS PÉNZÜGYŐRÖK KÉZIKÖNYVE T07/2010

Szerző: Dézsi Zsolt

Saldo Kiadó, 2010

 

A tankönyv összefoglalja a vámjogi ismeretekhez kapcsolódó európai uniós joganyagokat és a nemzeti szabályok részletes gyakorlati alkalmazását. A kiadvány az új OKJ rendszer szerint négy modulhoz készült: a vám- és jövedéki alapok, vámjogi feladatok, vámigazgatás I. valamint vámigazgatás II. témakörökben is ajánlható.

A „Vámjogi ismeretek” c. tankönyv tartalma mindezért az alap jogforrásokból kiindulva, a témaköröket logikailag is egymáshoz fűzve került felépítésre.

A tananyag összeállításánál az egyik legfontosabb cél az volt, hogy az olvasó a száraz jogszabályi helyek ismertetésén túl a képek, sematikus folyamatábrák bemutatásával megismerje az eljárási szabályokhoz kapcsolódó gyakorlati mozzanatokat.

 

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31
ADÓISMERETEK - Elfogyott

Szerző: Dr. Teszéri-Rácz Ildikó

Perfekt Kiadó, 2007

 

Az elsősorban leendő mérlegképes könyvelőknek és pénzügyi tanácsadóknak készült – a 2006. szeptember-októberi jogszabályváltozások utáni jogállapotot tükröző – kiadvány az OKJ-s képzések vizsgájára való felkészülésben és a hétköznapi munkavégzés során egyaránt jól használható, a jobb megértést tesztekkel és számításos példákkal is elősegítő kézikönyv. A jogi alapfogalmak és az adózás rendjének ismertetése után részletesen kifejti a legfontosabb adónemekre, járulék- és hozzájárulásfajtákra vonatkozó szabályokat az általános forgalmi adótól a társasági adóig és a személyi jövedelemadóig, illetve a munkaadói és munkavállalói járuléktól az egészségügyi hozzájárulásig.

 
3 900 Ft
-10%
ADÓZÁS A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2009. május 1.

Complex Kiadó, 2009


 

A könyv teljes körű áttekintést ad a környező országok adórendszeréről, az átfogó bemutatás mellett kitérve az egyes országok adórendszerének sajátosságaira és érdekességeire, a magyar rendszertől való eltéréseire egyaránt.

 

A szerzők neves ügyvédi és adótanácsadó irodák tagjai, akik a legéletszerűbb, leggyakrabban felmerülő esetekre adnak szakszerű, konkrét válaszokat, legyen szó akár részvény-adásvételről, cégalapításról, fúzióról, esetleg ingatlanvásárlásról, a magyar mellett angol nyelven is, melyek segítik a biztosabb eligazodást a szomszédos országok adórendszerében.

 

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2013.11.05
A készlet erejéig!
ADÓZÁSI FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK - Elfogyott

Szerzők: Sándorné Új Éva, Benkőné Dr. Deák Ibolya  

Saldo Kiadó, 2011

 

A kiadvány célja az adózási alapismeretek ismeretek összefoglalása, a bonyolult összefüggések érthetővé tétele. A kötet jól használható kiegészítője az Adózás 2010 és az Adóváltozások 2011 - Kiegészítés az ADÓZÁS című könyvek példatáraként. A példatár a főbb adónemekkel kapcsolatos feladatokat és megoldásokat tartalmazza. A könyv erőssége, hogy a feladatok úgy követik egymást az egyszerűtől a legbonyolultabbig, hogy azok megoldásával az adózási összefüggéseket és a hozzá kapcsolódó ismeretanyagot lehet teljes egészében elsajátítani.

A feladatgyűjtemény mindazoknak a tanulását, tájékozódását segíti, akik valamilyen szakképzés vagy felsőoktatás keretében adózási ismereteket tanulnak. A különböző képzési szintekhez tartozó feladatok megkülönböztetése a csillag jel használatával történik:

–az üzleti szakügyintézői és a mérlegképes könyvelői szakképzésben használatos feladatok jelzés nélküliek,

–a felsőfokú oktatásra szánt feladatok „*” jellel, a nehezebb példák „**” jellel ellátottak.

A kiadványt elsősorban oktatási célra szántuk. A példatár azonban jól forgatható azoknak is, akik önszorgalomból szeretnének valamilyen adózási probléma megoldásában tájékozódni, vagy aki tudásának fejlesztésére vállalkozik.

 
3 000 Ft
ADÓZÁSI ISMERETEK ALKALMAZÁSA - Elfogyott

Példatár mérlegképes könyvelők részére

Szerző: Sándorné Új Éva

Penta Unió, 2012

 

Egyre inkább felértékelődik az a tudás, amely az adó jogszabályok gyakorlati alkalmazását segíti elő. Kiadványunk célja az adózási alapismeretek összefoglalása, a bonyolult összefüggések érthetővé tétele.

 

A példatár a gyakorlati élet tipikus, gyakran ismétlődő adózási helyzeteit dolgozza fel. A könyv a főbb adónemeknél a vonatkozó törvény felépítését követi, és a nehezebben értelmezhető, megoldható esetekre mintapéldákat tartalmaz. Az adójogszabályok megértése és alkalmazása nem könnyű, ezért a feladatgyűjtemény a számításos példák részletes megoldásait is leírja. A megoldások elméleti eligazításokat és a vonatkozó jogszabályi helyre történő hivatkozásokat is tartalmaznak, ezáltal megkönnyítik az adózás rejtelmeiben való eligazodást.

 
2 980 Ft
 ÁFA ÉS SZÁMLÁZÁS A GYAKORLATBAN. KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK 2013 - Elfogyott

Szerző: Dr. Farkas Alexandra

Hessyn Informatikai és Oktatási Kft, 2013

 

A könyv Dr. Farkas Alexandra: ÁFA és számlázás a gyakorlatban című könyv 2013-as törvényi változásokat tartalmazó kiegészítése.

 
2 310 Ft
 AZ ADÓZÁS NAGY KÉZIKÖNYVE 2013 – Meritum sorozat - Elfogyott

Szerkesztette: dr. Szakács Imre

Complex Kiadó, 2013

 

Minden egy helyen, amit az adózásról tudni érdemes.

 

Miért ajánljuk Önnek kiadványunkat?

- mert valamennyi adó- és járuléknemre vonatkozóan gyakorlatias és részletes útmutatóval szolgál, az adóváltozásokat feldolgozva.

- mert tudjuk, hogy a jogszabályok ismerete gyakran nem elég, tippek, ötletek is szükségesek a gyakorlati alkalmazásukhoz.

- mert a szabályok gyakorlati alkalmazását magyarázatokkal, táblázatokkal, számítási példákkal, NAV és NGM állásfoglalások ismertetésével segíti elő.

- mert egy-egy fejezet összefoglalja az elvonásnemek számviteli elszámolását, az ellenőrzési teendőket, az adózás rendjét és a befizetési tudnivalókat is.

- mert könnyen áttekinthető, azonos felépítésű szerkezet található minden fejezetben.

- mert az adott témakörhöz nagy mennyiségű jogszabályi hivatkozást talál.

- mert az egyszerű használatot indexszámos tájékozódás segíti.

- mert a szakmai minőséget és megbízhatóságot dr. Szakács Imre szerző és dr. Vámosi-Nagy Szabolcs lektor garantálják.

 

Az egyes fejezetek az adónem bemutatásán túl magyarázatokat, táblázatokat, példákat is tartalmaznak. A fejezetekben olyan kérdések is találhatóak, melyek megoldására hatósági vagy minisztériumi tájékoztatás, állásfoglalás született. Ezek rövidített és aktualizált formában olvashatóak a könyvben.

A jogalkotói értelmezések nem mindig azonosak a jogalkalmazók véleményével, így fontos az adó- és járulékperek bírósági döntéseinek, ítéleteinek ismerete is.

Az adókat nem elég bevallani, befizetni, hanem azokat el is kell számolni. Minden fejezet tartalmazza az elvonásnem főkönyvi könyvelésének fontosabb tételeit, valamint az ezzel kapcsolatos információkat.

A fejezetek az ellenőrzési teendőkre is kitérnek, külön taglalva a külső és a belső ellenőrzés szempontjait, módszereit.

Minden fejezet végén megtalálhatóak a bevallási és befizetési tudnivalók és határidők.

Az egyes adónemeknél jeleztük, ha év közben módosítás lép hatályba, illetve a terjedelem függvényében ennek szövegét is.

 
24 255 Ft
-10%
 AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2012 - Elfogyott!

Szerzők: Dr. Benyovszky Zsombor, Dr. Boda Péter, Dr. Farkas Alexandra, Gayerhoszné Hajós Zsófia, Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna, Dr. Rónai Gábor, Száraz Tünde   

Saldo Kiadó, 2012

 

A kötet a 2007. évi CXXVII. törvény minden egyes paragrafusához magyarázatokat fűz. Valamennyi szerző a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalának munkatársa. Személyük jelenti a garanciát arra, hogy a könyvet forgató gyakorlati szakemberek is konkrét válaszokat kapnak a kommentárokból az áfatörvény „mindennapos” használata során felmerülő kérdéseikre.

A törvény rendelkezéseivel kapcsolatban számos adózói és adóhatósági értelmezési kérdés felmerült, melyekre vonatkozó hivatali álláspontot tükrözik a szerzők magyarázatai.

A kiadványban a vastagon szedett bekezdések jelzik a törvény szövegét, a „normál” betűtípusok pedig a szakértői kommentárokat.

A hivatkozások jegyzéke és a tárgymutató a kiadvány végén található.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31


Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés