Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése

KÍNÁLATUNKBÓL

Várható megjelenések

Munkajog


Termék sorrend módosítás:

12

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog

Szerzők: Prugberger Tamás, Nádas György

Complex Kiadó, 2014

 

A hetedik kiadásban megjelenő mű a magyar munkajogi szabályozást középpontba állítva összehasonlító elemzést ad az európai országok hasonló szabályairól, az eltérések vagy a hasonlóságok indokairól. A könyv átdolgozását az új Munka Törvénykönyve, a közszolgálati törvény megalkotása és a közalkalmazotti törvény jelentős módosulása indokolta. A mű két alappillére az individuális munkajog (a munkaviszony szereplői és a munkaviszony tartalma), illetve a kollektív munkajog (kollektív szerződés, szakszervezet, üzemi tanács).

A könyv a jogi felsőoktatás tankönyve, de a feldolgozás teljessége és mélysége miatt e körön túlmutatva haszonnal forgathatják a munkajog gyakorlati szakemberei és a jogalkalmazók is.

 
5 040 Ft
-29%
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2014

Az Mt. és az új Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina

Vezinfó Kiadó, 2014

 

Egy könyv – két törvénykönyv magyarázata

 

Tudja, hogy a munkaviszonyra március 15.-től a Munka Törvénykönyve mellett az új Polgári Törvénykönyvből közel 100 §-t kell alkalmazni?

Már 2012. július 1.-től, az akkor még új Mt. hatályba lépésétől a Ptk. a munkajogi kódex különös háttérjogszabálya lett. A munkajogi újdonságok és a gyorsan bekövetkezett törvénymódosítások elterelték a Szakma figyelmét arról, hogy az Mt. által a Ptk.-ból kijelölt számos szabályt kell a munkaviszonyra alkalmazni. Ugyanúgy, mintha az Mt. rendelkezései lennének. A különös háttérjogszabály az új Ptk. 2014. március 15.-i életbe lépésével „kicserélődik”, és újra módosul az Mt. is.

 
10 290 Ft
Akció: 7 350 Ft
Kezdete: 2014.06.13
A készlet erejéig!
-50%
  A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN

A kézirat lezárva: 2010. május 1.

Szerző: Dr. Tálné Dr. Molnár Erika

Könyvmolyképző Kiadó Kft, 2010

 

A közalkalmazottakra vonatkozó munkajogi szabályok 1992. július 1-jei hatálybalépésük óta évente, de gyakran egy éve belül többször is módosultak. A könyv iránymutatást ad a közalkalmazottak részére az őket érintő jogszabályokban való eligazodáshoz. Tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, a Munka Törvénykönyvének a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseit, a közoktatásról szóló törvénynek, a felsőoktatásról szóló törvénynek és az egészségügyi tevékenységre vonatkozótörvénynek a munkajogi rendelkezéseit, továbbá a Kjt. végrehajtására kiadott fontosabb kormányrendeleteket és ágazati miniszteri rendeleteket. A jogszabályok részletes magyarázata, valamint a legfelsőbb bírósági eseti döntések biztosítják a joganyag könnyebb megértését.

 
6 990 Ft
Akció: 3 500 Ft
Kezdete: 2014.06.04
A készlet erejéig!
  A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS MAGYARÁZATA - 2012.

A kézirat lezárva: 2012. június 30.

Szerző: Dr. Cséffán József

A Szegedi Munkaügyi Bíróság elnöke

Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2012 

 

„Tisztelt Olvasó! A könyv, amelyet a kezében tart, azért született, hogy a közalkalmazotti jogviszony keretében történő munkavégzésre vonatkozó jogszabályok útvesztőiben mindenki számára érthető, egyértelmű eligazítást adjon.

Megírásakor igyekeztem az új Munka Törvénykönyve (Mt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatályba lépésétől kialakult munkaügyi joggyakorlatot, a szakirodalmat világos rendszerben összefoglalni, az új jogszabályi rendelkezések lényegét feltárni.

E célok érdekében a kiadvány tartalmazza az új Mt., a Kjt., az új Mt. hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.), illetve a kapcsolódó jogszabályok hiteles – egységes szerkezetű – szövegét, a hozzájuk fűzött magyarázatokat, a bírósági ítélkezés iránymutató eseti döntéseit, a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalásait, jogegységi határozatait.”

 

A Szerző

 

A kötethez tartozó Segédletet itt találja.

 
12 000 Ft
  A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS MAGYARÁZATA 2014

A kézirat lezárva: 2014. január 2.

Szerző: Dr. Cséffán József

Szegedi Rendezvényszervező Iroda Kft., 2014

 

A kötethez kapcsolódó Segédlet ide kattintva rendelhetp meg.

 

Az új Munka Törvénykönyvnek (Mt.), az új Polgári Törvénykönyvnek (Ptk.), a nemzeti köznevelési és felsőoktatási törvénynek, az egészségügyi foglalkoztatást érintő törvényeknek módosuló rendelkezései a közalkalmazotti jogviszonyban történő munkavégzés szabályait lényegesen megváltoztatják.

A könyv (kb. 900 oldal terjedelemben) a munkaügyek szakszerű és pontos elintézéséhez szükséges naprakész, megbízható információkkal szolgál a  felhasználó számára. A kiadvány tartalmazza a Kjt. hatályos -  az Mt.-vel és az új Ptk. –val egybeszerkesztett szövegét, az ágazati szabályokat, a rendelkezésekhez fűzött magyarázatokat, a bírósági ítélkezés változatlanul  iránymutató döntéseit, a Kúria Kollégiumi állásfoglalásait, véleményeit, jogegységi határozatait, az Alkotmánybíróság határozatait.

 A  könyv szerkesztője továbbra is Dr. Cséffán József, az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumának kollégiumvezetője.

 
16 000 Ft
-15%
A MAGYAR MUNKAJOG I-IV. KOMMENTÁR A GYAKORLAT SZÁMÁRA

Negyedik kiadás

Szerző: Hajdu Edit dr., Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna dr., Radnay József dr., Tallián Blanka dr., Tálné dr. Molnár Erika dr.

Szerkesztő: Radnay József dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

Az 1. számú pótlapot már tartalmazza. Amennyiben csak az 1. számú pótlapot kívánja megrendelni, a legördülő sáv segítségével teheti meg, a pótlapok ára: 14 920 Ft.

 

A Kommentár új, 4. kiadása 2012. július 2-án jelent meg. Ebben már az új Munka törvénykönyvének, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló új törvénynek a kommentárja olvasható. Tájékoztatjuk Önt, hogy az új Munka törvénykönyvével kapcsolatos „A” részben már a 2012. június 18. napján elfogadott módosításokat (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, az ún. Mth. módosító rendelkezéseit) is átvezettük!

 

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

 
39 000 Ft
Akció: 33 150 Ft
Kezdete: 2014.05.05
Vége: 2014.07.31
-10%
  A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE - CSR-ALAPÚ ÖNSZABÁLYOZÁS KONTRA (MUNKA)JOGI SZABÁLYOZÁS

Szerző: Kun Attila

Ad Librum Kiadó, 2009

 

"CSR - ugyanaz a fogalom sorsa, mint a demokrácia vagy a civilizáció kifejezéseké? Minél többet használjuk, annál kevesebbet tudunk róla, egyben annál többféle értelmezése létezik. Mi a CSR? A vállalatok jótékonykodása, mely valódi arcukat fedi el? Avagy a közjóért elkötelezett felelős vállalatvezetés? Aki ezt a könyvet elolvassa már nem ugyanúgy fog gondolkodni a világról, mint korábban." (Ligeti György, CSR szakértő, Kurt Lewin Alapítvány).

„Hiányzott idehaza egy ilyen könyv, amely a CSR elterjedésének több tudományban, munkajogban, szociológiában, szociálpolitikában, politikatudományban felhalmozott nemzetközi tapasztalatait összegzi. A 2008-ban megindult pénzügyi, gazdasági válsággal való küzdelmek közepette különösen izgalmas a gazdálkodók társadalmi felelősségéről és az ezt erősíteni hivatott közpolitikákról folyó tudományos, ideológiai, közpolitikai vitákba belelátni.” (Simonyi Ágnes, szociológus, c. egyetemi tanár, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet − Főigazgató)

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2014.06.09
A készlet erejéig!
A munka díjazása

Munkajogi kiskönyvtár 3.

Szerző: Dr. Kártyás Gábor

Complex Kiadó, 2014

 

Nincs munkaviszony munkabér nélkül. Könyvünk összefoglalja a munka díjazására vonatkozó munkajogi szabályokat, áttekintve a leggyakoribb bérelemeket, az egyes kötelező bérpótlékoktól a jutalomig. A olvasó megismerheti számos gyakorlati kérdés között a munkabér elszámolásának, kifizetésének szabályait, továbbá részletesen bemutatjuk a távolléti díj számítását. Az egyes témák magyarázatát gyakorlatias példák teszik követhetővé. Nem hiányozhat egyetlen számfejtéssel foglalkozó, vagy személyügyi szakember polcáról sem!

 
2 495 Ft
-15%
  A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE - kiegészítve az Mth. vonatkozó részeivel.

Hatályos: 2014. március 15. napjától

A szerkesztés lezárva: 2014. március 25.

Novissima Kiadó, 2014

 

2012. évi I. törvény A Munka Törvénykönyvéről, kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel.

 
890 Ft
Akció: 755 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.08.31
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 1992-2012

jogszabálytükör

Complex Kiadó, 2013

 

A munkajog területe teljesen átalakult 2012. július 1-jével, az új munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) hatálybalépésével. Jelen kiadványunk – a már jól ismert tükrös formában - kívánja összehasonlítani a régi szabályozást az új jogszabályszöveggel úgy, hogy a 2013. augusztus 1-jén hatályba lépett módosításokat is tartalmazza. Naprakész segítséget nyújt munkajogászoknak, bíráknak, HR-eseknek, joghallgatóknak.

 

 

 
3 140 Ft
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ÉS MAGYARÁZATA - 2014

A kézirat lezárva: 2014. január 2.

Szerző: Dr. Cséffán József

Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2014

 

A kötethez kapcsolódó segédletet ide kattitnva rendelheti meg.

 

Az új Munka Törvénykönyve módosított rendelkezései, az új Polgári Törvénykönyvnek (Ptk.) hatályba lépő rendelkezései és az ezzel összefüggésben módosuló törvények, jogszabályok a munkaviszony keretében történő munkavégzésre vonatkozó szabályokat lényeges részeiben megváltoztatják.

A könyv (kb. 800 oldal terjedelemben), a munkaügyek szakszerű és pontos elintézéséhez szükséges naprakész, megbízható információkkal szolgál a felhasználónak. A kommentár tartalmazza az új Mt. hatályos szövegét, a Ptk. alkalmazandó rendelkezéseit, a kapcsolódó háttér jogszabályokat, az ezekhez fűzött magyarázatokat, a bírósági ítélkezés változatlanul iránymutató döntéseit, a Kúria Kollégiumi állásfoglalásait, jogegységi határozatait, az Alkotmánybíróság határozatait.  A könyvet továbbra is Dr. Cséffán József, az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumának kollégiumvezetője szerkeszti.

 
16 000 Ft
-15%
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MAGYARÁZATA

Második, hatályosított kiadás

A kézirat lezárásának napja: 2014. március 15.

Szerzők: Kozma Anna, Lőrincz György, Pál Lajos, Pethő Róbert

Szerkesztő: Kardkovács Kolos

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

2012-ben néhány hónap alatt igazi „jogi bestsellerré” vált Az új Munka Törvénykönyvének magyarázata című kötet, melyet az új Mt.-t előkészítő szakmai csapat ügyvéd tagjai írtak. A megjelenés óta eltelt több mint két évre tekintettel a szerzők és a kiadó úgy döntöttek, hogy elkészítik a második kiadást, ezúttal már elhagyva a címből az „új” jelzőt. A neves munkajogász szakemberek az aktualizált kiadásban feldolgozták az időközben bekövetkezett Mt. módosításokat, beépítették a vonatkozó átmeneti rendelkezéseket (melyeket 2012-ben a kiadó még külön kötetben jelentetett meg), megosztották első jogalkalmazói tapasztalataikat, kitértek a felmerült értelmezési kérdésekre, valamint az időközben hatályba lépett új Ptk.-hoz igazították a magyarázatokat. A CD-mellékletben hatvannégy aktualizált, szerkeszthető munkajogi iratminta található.

 
8 000 Ft
Akció: 6 800 Ft
Kezdete: 2014.06.30
A készlet erejéig!
A munka- és pihenőidő szabályai

Munkajogi kiskönyvtár 4.

Szerző: dr. Dudás Katalin

Complex Kiadó, 2014

 

A kiadvány a hagyományos munkaidő-beosztáson alapuló munkaidő-gazdálkodás legfontosabb jogszabályi előírásait kívánja rendszerezett módon bemutatni.

A munkavégzés időtartamát, mértékét és beosztását, a munkavégzés megszakítását és a munkavégzés nélküli időtartamokat, az ezeket szabályozó törvényi előírásokat olyan logikai láncra fűztük fel, amely az idő előre haladását követi és a munkaidőt a különböző hosszúságú pihenőidőkkel megszakítva folyamatként ábrázolja.

A munkaidő és pihenőidő szabályozási köréhez tartozó alapvető előírások ismertetésére szorítkozunk úgy, hogy példával, beosztásmintával illusztráljuk a szabály alkalmazását. A munkaidő és a pihenőidő rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a munkaügyi hatóság kiemelt ellenőrzési területe, ezért helyenként külön kiemeltük szempontjait.

 
2 495 Ft
A MUNKASZERZŐDÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI

A kézirat lezárva: 2007. május 31.

Szerző: Dr. Kenderes György

Lektor: Dr. Prugberger Tamás

Novotni Alapítvány Kiadó, 2007

 

„A munkaszerződéssel kapcsolatos kérdések,  problémák, szabályozásbeli ellentmondások és az előbbiek megoldásának keresése… a témakör aktualitása különösebb bizonyítást  nem igényel, hiszen e kérdéskör a munkajog létezése óta folyamatosan foglalkoztatja a tudomány művelőit és állandó jelleggel napirenden van, sőt mindez elmondható már a mai értelembe vett munkajogot jóval megelőző időszakoknak a munkavégzési viszonyokra vonatkozó, de munkajognak még nem tekinthető szabályanyagára is.”

 

 
2 900 Ft
A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

Munkajogi kiskönyvtár 5.

Lezárás dátuma: 2014. február 28.

Szerző: dr. Kulisity Mária

Complex Kiadó, 2014

 

A Munkajogi kiskönyvtár sorozatban megjelent, a munkaviszony megszűnéséről és megszüntetéséről szóló könyv gyakorlatias megközelítéssel dolgozza fel a témát. A bírósági esetjog során tipikusan felmerülő jogalkalmazási kérdésekkel foglalkozik közérthetően. Az egyes munkaviszony megszüntetési módok bemutatásán túl részletesen elemzi a munkavállaló képességével összefüggő felmondási indokokat, a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása miatti felmondás eseteit. Majd a létszámcsökkentés, átszervezés bírósági gyakorlatának átfogó és gyakorlatorientált bemutatása következik. A kiadvány az új Ptk. hatálybalépésével módosult jogszabályi rendelkezésekre is felhívja a figyelmet, mellékleteként iratminták is segítik a jogalkalmazást.

 
2 495 Ft
-55%
  A RÉGI ÉS AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ÖSSZEHASONLÍTÁSA - a továbbélő bírói gyakorlattal kiegészítve

Kézirat lezárva: 2012. július 24.

Összeállította: Dr. Dudás Katalin, Dr. Horváth István

Novissima Kiadó, 2012

 

"Könyvünk összeállításakor célunk az volt, hogy segítsük az átállást a régi munkajogi kódexről az újra. A kiadvány „tükrös” szerkezetben, párhuzamosan, paragrafusról paragrafusra mutatja be az új és a korábbi munkajogi kódex rendelkezéseit, kiemelve a szabályozásban bekövetkezett fontosabb változásokat, továbbá az érintett szakaszokat követően szerepeltetve az átmeneti szabályokat is.
Kiadványunk azonban nem csupán az új szabályokra való átállást segíti, az egyes rendelkezések után megtalálható ugyanis a kapcsolódó, a szabályok tartalmának vagy szellemének továbbélése okán a jövőben is irányadó ítélkezési gyakorlat, ily módon válnak könnyebben értelmezhetővé az újonnan megfogalmazott rendelkezések."

 

Tartalom

Mintaoldalak: (pdf formátumban)
3-5. oldal
64. oldal

 
3 600 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2014.06.30
Vége: 2014.08.31
-10%
AZ ATIPIKUS MUNKAJOGVISZONYOK

Szerző: Bankó Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

Az atipikus munkajogviszony nem csak a munkajog tudományának művelői számára ismert fogalom, hanem élénk érdeklődés és vizsgálódás övezi a jogalkotás, a jogalkalmazás és a foglalkoztatáspolitika alakítóinak köreiben is. Az atipikus munkajogviszonyokat vizsgáló kötet egy általános, az atipikus munkajogviszonyok mindegyikét érintő kérdéseket vizsgáló, valamint az egyes atipikus munkajogviszonyokat egyenként tárgyaló részből áll. Az első részben olyan problémák elemzésére kerül sor, amelyek az atipikus munkajogviszonyoknak a munkajog újragondolásában, átalakulásában betöltött szerepével kapcsolatos. A második részben a részmunkaidőre létrejött munkajogviszony, a határozott idejű munkajogviszony, a munkaerő-kölcsönzés és a távmunka kerül áttekintésre, azok európai uniós, hazai jogalkotási vonatkozásain és dogmatikai alapkérdésein keresztül.

 
2 980 Ft
Akció: 2 680 Ft
Kezdete: 2014.04.22
A készlet erejéig!
-15%
AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAJOGA

Szerkesztette: Kiss György

Osiris Kiadó, 2003

 

A monográfia az Európai Unió munkajogáról nyújt teljes körű áttekintést, és ennek vetületében elemzi a hazai munkajog állapotát, valamint az uniós csatlakozásból származó jogharmonizációs feladatokról ad átfogó képet. Az Unió általános intézményi alapjainak bemutatása után részletesen foglalkozik az Unió munkajogi normáival - érintve az egyes intézmények egyéb nemzetközi munkajogi aspektusait -, az Európai Bíróság jogalkalmazásával, valamint az egyes tagállamok modellértékű megoldásaival. Ezt követően a szerzők minden egyes témakör tekintetében kimerítően elemzik a hazai munkajogi szabályozást és jogalkalmazást, az eddig elért eredményeket és a jogharmonizációs kötelezettségnek megfelelően, időrendi bontásban a várható feladatokat.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2014.04.24
A készlet erejéig!
AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE - MUNKÁLTATÓKNAK

Hasznos összefoglaló a változásokról

A kézirat lezárva: 2012. július 15.

Szerkesztette: dr. Kártyás Gábor, dr. Takács Gábor

Complex Kiadó, 2012

 

2012. július 1-jén hatályba lépett az új munka törvénykönyve.

A közel 300 paragrafusból álló új munkajogi kódex számos ponton alapvető változást hoz a magyar szabályozásban, ami minden munkáltató működését érinteni fogja, a néhány főt alkalmazó kisvállalkozásoktól kezdve a mamutcégekig egyaránt. Kiadványunk közérthetően, a főbb változásokra koncentrálva kalauzolja végig az Olvasót az új munkajogi törvényen, felhívva a figyelmet az új lehetőségekre, vagy éppen az esetleges kockázatokra. Az új munka törvénykönyve mellett minden eddiginél nagyobb szerephez jut majd a munkaügyi folyamatok megállapodásokon alapuló szabályozása. A törvény ugyanis tág mozgásteret enged ahhoz, hogy a felek kollektív szerződésben, vagy munkaszerződésben, közös akarattal eltérjenek a törvényi előírásoktól, sok esetben akár a munkavállaló hátrányára is. A törvény ismerete ahhoz is elengedhetetlen, hogy a munkáltató ajánlatot tudjon tenni szakszervezeti és munkavállaló partnereinek arra vonatkozólag, hogy mit és hogyan szabályozzanak megállapodásaikban.

 

Kiadványunkban összefoglaljuk az ehhez szükséges információkat - mindezek mellett a teljes törvényszöveg is olvasható.

 
2 080 Ft
AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE – MUNKAVÁLLALÓKNAK

Tudjon meg mindent a változásokról!

A kézirat lezárva: 2012. július 15.

Szerző: dr. Bodnár Lilla

Complex Kiadó, 2012

 

2012. július 1-jén hatályba lépett az új munka törvénykönyve.

Az új munka törvénykönyve lényeges változást hoz a munkajogi szabályozásban és ezáltal a munkavállalók életében. Kiadványunk közérthetően, logikusan felépítve, a főbb változásokra összpontosítva vezeti végig a munkavállalót az új munkajogi rendelkezéseken, kiemelve az új törvény azon pontjait, amelyek változást jelentenek a korábbi joganyaghoz képest. Az új munka törvénykönyve hatálybalépésével minden eddiginél nagyobb szerep jut majd a megállapodásoknak. A törvény tág mozgásteret enged ahhoz, hogy a felek kollektív szerződésben, vagy munkaszerződésben eltérjenek a törvényi előírásoktól, az esetek többségében akár a munkavállaló hátrányára is. A törvény ismerete így elengedhetetlenné válik a munkavállalók számára, akiknek a jövőben sokkal jobban tisztában kell lenniük a törvény adta lehetőségekkel és korlátokkal, ha nem akarnak magukra nézve hátrányos megállapodás alanyává válni. Kiadványunkban az ehhez szükséges információkat röviden és érthetően igyekszünk összefoglalni, annak érdekében, hogy a munkavállalók élni tudjanak a jogszabály által biztosított jogaikkal - mindezek mellett a teljes törvényszöveg is olvasható. A szerző, dr. Bodnár Lilla ügyvéd, gyakorlati példákkal is igyekszik az olvasó segítségére lenni abban, hogy ez a cél megvalósuljon.

 
2 080 Ft
-15%
HUMÁN CONTROLLING SZÁMÍTÁSOK

Szerzők: Ambrus Tibor, Lengyel László

Complex Kiadó, 2006

 

Az ember az egyetlen olyan erőforrás, amelynek érzelmei, gondolatai vannak, ezért az emberi erőforrás menedzsereknek biztosítani kell a dolgozói elégedettséget, a képzést stb. A humán controlling a fenti tevékenységekbe befektetett tőke megtérülését, hatékonyságát vizsgálja. A HC gyakorlati alkalmazásában elemezni és értékelni kell a társadalmi-gazdasági környezetet, az emberi erőforrás megszerzésének, működésének és fluktuációjának költségeit, hozadékait.

 

 

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2012.09.03
A készlet erejéig!
HVG MUNKAJOG 2014

2014/2

HVG Kiadó, 2014

 

Az új Ptk. munkajogi passzusai

Sérelemdíj

Bírósági gyakorlat

A távolléti díj számítása

Kötetlen munkarend, rugalmas munkared

 

Mit kell tudni...

a munka törvénykönyve általános rendelkezéseiről? a munkaviszony alanyairól? a munkaviszony szabályairól? a munkaviszony létesítéséről? a munka díjazásáról? a munka- és pihenőidőről? a munkaszerződés teljesítéséről? a munkaszerződés módosításáról? a versenytilalmi megállapodásról, tanulmányi szerződésről? a munkáltató személyében bekövetkező változásról? a munkaviszony megszűnéséről? a kárfelelősségről? az atipikus munkaviszonyról? a munkajogi vitákról?

 
2 990 Ft
KOMMENTÁR A FOGLALKOZTATÁSI TÖRVÉNYHEZ

Kommentár a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényhez

A kézirat lezárva: 2013. január 1.

Szerzők: dr. Boncz Tünde, dr. Funtig Zoltán

Complex Kiadó, 2013

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatályba lépése óta rengeteget változott a gazdasági környezet, a támogatásra szorulók köre, a támogatások formája és 2012 évben a hozzá szorosan kapcsolódódó munka törvénykönyve is megújult.

Ez a sok változás indokolta egy részletes kommentár kiadását, mely a foglalkoztatási törvény mellett rengeteg szorosan kapcsolódó jogszabályt, jogintézményt magyaráz, értelmez. Pl. az esélyegyenlőségi törvény, a START-kártyák körét szabályozó jogszabályok, a külföldiek foglalkoztatásának köre, a magán-munkaközvetítés stb. ide kapcsolódó legfontosabb előírásait is tartalmazza.

 
3 675 Ft
-15%
KÖZSZOLGÁLATI JOG

Szerző: György István dr.

Szerkesztő: Hajas Barnabás lektor, Imre Miklós lektor

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A közszolgálati jog jogágként és önálló felsőoktatási diszciplínaként is rendkívül fiatal. Születése a magánszféra (versenyszféra) és a közszféra alkalmazottaira vonatkozó törvények és más jogszabályok elválásának idejére, az 1990-es évek elejére tehető. Ekkortól a munkajog és a Munka Törvénykönyve hatálya már nem terjed ki a köztisztviselők, közalkalmazottak, fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai, a bírák és ügyészek jogállásának rendezésére. E rétegeknek az államhoz kötődése, a közhatalom igénybevételének lehetősége, a fokozott kötelezettségeik és esetleges többlet-jogosítványaik eltérő szabályozást igényelnek.

 

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31
  KÚRIAI DÖNTÉSEK - BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK - 2014. évi előfizetés

2014. évi előfizetés, 12 szám

Szerkesztő: Darák Péter dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A jogászok között csak „BH”-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Kúria által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és a közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

 
31 320 Ft
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

Hatályos: 2013. szeptember 1.

ÁRBOC Szolgáltató Kft., 2013

 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény a 2012. július 1. napjától hatályos módosításokkal egységes szerkezetben.

Közalkalmazotti jelölésekkel.

 
1 200 Ft
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE (KÖZALKALMAZOTTI JELÖLÉSEKKEL)

Hatályos: 2014. március 15-től

Árboc Kft., 2014

 

A kiadvány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt tartalmazza közalkalmazotti jelölésekkel, valamint tartalomjegyzékkel és betűrendes címmutatóval.

 
1 200 Ft
-33%
MUNKAJOG

Második, átdolgozott kiadás

Szerző: Kiss György

Osiris Kiadó, 2005

 

A könyv a teljesség igényével mutatja be a magyar munkajog elméletét, gyakorlatát, valamint összehasonlító elemzés segítségével helyét az európai munkajogi rendszerek között. Az első kiadás óta eltelt időszakban a munkajog szinte valamennyi részterületén alapvető jogszabály-módosítások következtek be, és uniós tagként harmonizáltuk a teljes joganyagot az európai szabályokkal. Mindezek a változások indokolták, hogy a kötetet a szerző teljes egészében átdolgozza, megtartva korábbi erényeit: a világos stílust, a jól áttekinthető tagolást és a könnyű kereshetőséget, amely a gyakorló szakemberek számára kézikönyvként is használhatóvá teszi.

 
4 500 Ft
Akció: 3 000 Ft
Kezdete: 2014.04.24
A készlet erejéig!
-15%
MUNKAJOG

Második, átdolgozott kiadás

Szerkesztette: Gyulavári Tamás

ELTE Eötvös Kiadó, 2013

 

A munkajogi szabályozásban hatalmas változást jelentett a 2012. július elsejétől hatályos új Munka Törvénykönyve, amely jelentős mértékben megváltoztatta a rendszerváltás óta kialakult munkajogi szabályozást. Ez az egyetemi tankönyv bemutatja az új szabályokat, a mögöttük meghúzódó vezérlő elveket, elvi és gyakorlati problémákat, ugyanakkor részletes kitekintést ad a munkajogi gyakorlatra, a bíróságok időtálló döntéseire is. A szerzők igyekeznek lépést tartani a gyorsan változó joganyaggal, ezért ez a második, átdolgozott kiadás már tartalmazza az új Munka Törvénykönyve hatályba lépésével és első módosításával kapcsolatos szabályokat is.

 
7 000 Ft
Akció: 5 950 Ft
Kezdete: 2014.06.10
A készlet erejéig!
-10%
MUNKAJOG - Novissima szakvizsga könyvek

Kézirat lezárva: 2013. július 1.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina

Lektor: Dr. Hágelmayer Istvánné

Novissima Kiadó, 2013

 

Mintaoldalak (pdf formátumban)

Előszó

Tartalomjegyzék

Mintatétel

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2014.06.30
Vége: 2014.08.31
MUNKAJOG 2012- HVG Különszám - Kiegészítve az Mth.-val.

HVG Kiadó, 2012

 

A tartalomból:

I. rész:

    Rugalmas munkaszerződés

    Átalakított pótlékok

    Ki fizet a kárért?

    Munkaerő-kölcsönzés

    Atipikus munkaviszonyok

    Munkaidő, munkaidőkeret, rendkívüli munkavégzés

    Négy, a munkajoghoz kapcsolódó törvény (illetve törvényrész) és három kormányrendelet

 

II. rész:

Munkáltatói teendők júliustól

Szabadságszabályok változása 2013-tól

Szigorítás a közmunkáltatóknál

Munkaügyi ellenőrzés – bírságok

Vasárnapi munkavégzés

Kapcsolódó jogszabályok módosítása

 

+ Szerződés minták

 
2 950 Ft
-10%
MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

A kötet lezárásának időpontja: 2013. szeptember 1.

Szerzők: Ember Alex Frigyes, Hajdú József, Kun Attila, Lajkó Dóra, Rózs Molnár Krisztina, Waldmann Gábor

Dialóg Campus Kiadó, 2013            

 

Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat.

 

A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 
4 980 Ft
Akció: 4 480 Ft
Kezdete: 2014.04.22
A készlet erejéig!
-15%
MUNKAJOGI ALAPISMERETEK

Szerzők: Ferencz Jácint, Göndör Éva, Gyulavári Tamás, Kártyás Gábor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

A 2012-ben elfogadott új Munka Törvénykönyve nagymértékben megváltoztatta a rendszerváltás óta kialakult munkajogi szabályozást. Ez a jegyzet, nevével összhangban az új, hatályos egyéni és kollektív munkajog alapjait ismerteti. Nem tér ki minden részletszabályra, sem a közszféra munkajogára, de a versenyszféra munkajogának lényegét, alapvető szabályait igyekszik olvasmányos, könnyen érthető formában bemutatni az Olvasónak. A könnyebb tanulást segíti a kötet közérthető nyelvezete, a gyakorlati példák, kiemelések, a bonyolultabb összefüggéseket összefoglaló táblázatok es ábrák, illetve a fejezetek végén szereplő rövid összegzés.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2014.06.10
A készlet erejéig!
-15%
MUNKAJOGI DÖNTVÉNYTÁR 1999-2007 I-II.

Szerző: Fekete Zsuzsanna dr., Radnay József dr., Tallián Blanka dr., Zanathy János dr.

Szerkesztő: Radnay József dr.

HVG-ORAC, 2009

 

Gondos jogalkotás esetén is felmerülnek olyan esetek, amikor a jogszabályok alkalmazásának köre, illetve az egyes rendelkezések egymáshoz való viszonya nem egyértelmű; ilyenkor részben a jogtudomány, jórészt azonban a bírósági, elsődlegesen felsőbírósági eseti döntések adnak eligazítást.

Munkajogi kérdésekben a Legfelsőbb Bíróság 1994-ig, majd 1995-1998-ig meghozott döntéseit a Munkajogi Döntvénytár I., majd II. számú kötetei tartalmazzák. A jelen kiadvány az 1997-2007-ig meghozott jelentős határozatokat foglalja magában.

A kifejtettekre tekintettel a munkajogi kérdésekkel foglalkozók számára a kiadvány használata és ismerete elengedhetetlennek tűnik.

A kiadó szeretne a megrendelői igényekhez alkalmazkodni, azért a könyv papír alapon, azaz könyv formában és CD-n is megjelenik.

 
19 000 Ft
Akció: 16 150 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31
-15%
MUNKAJOGI IRATMINTATÁR CD+ könyv

Második, bővített hatályosított kiadás

Szerző: Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Pintérné dr. Torma Mária, Újházi Miklós dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

A könyv a nagysikerű kiadvány, második, bővített, hatályosított kiadása. Az iratminták a Munka Törvénykönyve (1992.évi XXII. törvény, Mt.), a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXIII. Törvény, Ktv.), a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. törvény, Kjt.) valamint az ezekhez kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével készültek. A könyvhöz egy, a kiadvány teljes anyagát tartalmazó CD-t is mellékelünk, így válik a Munkajogi iratmintatár egy valóban praktikus segédeszközzé a munkajoggal foglalkozó szakemberek számára.

 
8 500 Ft
Akció: 7 225 Ft
Kezdete: 2014.07.01
Vége: 2014.07.31
MUNKAJOGI ISMERETEK 2013

Szerző: dr. Kiss György

KompKonzult Kiadó, 2013

 

A KOMPKONZULT Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. az utóbbi években immár hatodik alkalommal jelenteti meg a munka világában nélkülözhetetlen MUNKAJOGI ISMERETEK című kézikönyvét. A kiadvány a Munka Törvénykönyv szerkezeti rendszeréhez igazodva közérthető magyarázat formájában ismerteti a munkaviszonyban érvényesülő jogok és kötelezettségek fontosabb rendelkezéseit, mind az egyéni, mind a kollektív munkaügyi kapcsolatok főbb szabályait. Ismeretes, hogy a Munka Törvénykönyve az elmúlt évek során számtalan esetben változott. Jelentős módosításokra került sor az elmúlt év során is. E kézikönyv nemcsak a legutóbb két évvel ezelőtt közzétett kiadvány átdolgozott formája, hanem az időközi jogszabályváltozásokat, az újabb eseti döntéseket, valamint a jogirodalomban megjelent érdekesebb okfejtéseket is magába foglaló új kiadvány, amelyet gazdasági vezetőknek, munkaügyi ügyintézőknek, valamint a munka világában közreműködő szakembereknek, társadalmi szervezeteknek, a jogásztársadalom egészének figyelmébe ajánljuk.

 
6 300 Ft
MUNKAÜGYI KÉZIKÖNYV SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

A kézirat lezárva: 2010. június 30.

Szerző: dr. Kőszegfalvi Edit

Complex Kiadó, 2010

 

A szociális ágazat a közalkalmazotti szférán belül sajátos jegyeket viselő ágazat, amely a szociális alapellátástól a szakellátásig foglalkoztat közalkalmazottakat. A közalkalmazotti törvény és szociális törvény hatálybalépése óta nagyon sok jogszabály módosításra került sor, és így az ágazati joganyag naprakész ismerete és alkalmazása ma már egyre bonyolultabb feladattá vált. A kézikönyv a napi munkavégzés során felmerülő jogalkalmazási, illetve ennek során felmerülő munkajogi problémák megoldásához kíván segítséget nyújtani a gyakorló jogászi megközelítésben. A könyv a joganyag ismertetésén és hozzá kapcsolódó magyarázaton keresztül példák bemutatásával kívánja segíteni a napi munkát. A könyv felépítése követi a közalkalmazotti törvény szabályozását, és az egyes témaköröket fejezetekre osztva mutatja be az egyes jogintézményeket.

 

 

 
9 188 Ft
-10%
  MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

A kézirat lezárva: 2009. március 18.

Szerzők: Bánoczki Klára, Csatári Mihályné, Kardos Ágnes

Complex Kiadó, 2009

 

Köztudott, hogy a munkaügyi ellenőrzések során az építőipar területén találják a legtöbb "fekete" munkást, itt szegik meg leginkább a munkáltatók a nyilvántartásra vonatkozó előírásokat, ebben az iparágban fordul elő a legtöbb munkabaleset.

A könyv gyakorlati példákkal, illetve a munkáltatók által feltett kérdések megválaszolásával szemléltetik a munkavédelmi előírásokat. Összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat annak érdekében, hogy akik az építőiparban dolgoznak, mindig legyenek tisztában a vállalt munkavégzés veszélyhelyzeteivel, illetve azzal, hogy azok ellen milyen módon lehet és kell védekezni. A munkavédelemmel összefüggő jogok és kötelezettségek pontos ismerete hozzásegíti az építőipari munkáltatókat ahhoz, hogy elejét vegyék a súlyos baleseteknek, foglalkozási megbetegedéseknek, amelyek tovább növelik az amúgy is tetemes kiadásaikat.

 
7 340 Ft
Akció: 6 605 Ft
Kezdete: 2014.05.18
A készlet erejéig!
PEDAGÓGUSOK MUNKAÜGYI KÉZIKÖNYVE

A kézirat lezárva: 2010. május 1.

Szerző: dr. Kőszegfalvi Edit

Complex Kiadó, 2010

 

A közoktatásra vonatkozó joganyag alkalmazása a nagy mértékű jogszabály-módosítások miatt ma már egyre bonyolultabb feladattá vált. Jól tudjuk, hogy a munka világa az egyik leggyakrabban változó jogterület, így nélkülözhetetlen a naprakész ismeret. A jogalkotási folyamathoz igazodó, évente kétszer megjelenő kötet, valamint a könyvhöz megrendelhető folyamatosan frissülő online szolgáltatás segítségével gyorsan és könnyen tud tájékozódni a jogszabályok rengetegében.

A jogszabályi módosításokon túl a közoktatás területén jelentős szerkezeti átalakításra is sor került, és így napjainkban komoly munkáltatói feladatok hárulnak a közoktatási intézmények vezetőire. A kézikönyv a napi munkavégzés során felmerülő jogalkalmazási, illetve ennek során felmerülő munkajogi problémák megoldásához kíván segítséget nyújtani a gyakorló jogászi megközelítésben.

A kézikönyv az egyes jogintézmények alkalmazása során a közoktatás területén naponta jelentkező kérdések felvetésével és az erre adandó válaszokkal segíti a pedagógusokat a hatályos joganyag gyakorlati alkalmazásában.

 

 
9 188 Ft
-10%
RECENT DEVELOPMENTS IN LABOUR LAW

Szerző: Kiss György

Akadémiai Kiadó, 2013

 

With the grant of the Hungarian Academy of Sciences the MTA–PTE Research Group of Comparative and European Employment Policy and Labour Law was established at the University of Pécs on 1 January 2012 to conduct research under the title “Effect of the globalised economy on labour law: The future of European and Hungarian labour law in the context of the great regions.” The research is set for 5 years. The aim of the research is to explore the development and directions of labour law policy, legislation, and legal practice in the great regions of the world, to assess the situation of Hungarian labour law and employment policy, and finally to draft a proposal for a future transformation of the structure of Hungarian employment law.

 

 

 
6 000 Ft
Akció: 5 400 Ft
Kezdete: 2014.06.09
A készlet erejéig!

12

Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés