Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése

KÍNÁLATUNKBÓL

Facebook

Várható megjelenések

Várható megjelenések - Előrendelhető

MT magyarázata

A munka törvénykönyvének magyarázata

8 000 Ft

időszaki

Időszaki elszámolású ügyletek számlázási szabályai július 1-től

4 725 Ft helyett

3 675 Ft!

mt. 2014

Munka Törvénykönyve 2014

10 290 Ft helyett

7 350 Ft

új ptk

Az új Ptk. és Ptké. kommentárja

19 950 Ft

A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve - 2014-es, átdolgozott kiadás

A kötet ára egyelőre nem ismert, várható megjelenése: 2014. nyár.

Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Complex Kiadó)

32 550 Ft

Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez

(Complex Kiadó)

15 645 Ft

számvitel nagy

A számvitel nagy kézikönyve

25 190 Ft

üresek

Üresek városa -

A Vándorsólyom kisasszony folytatása!

3 490 Ft helyett

2 790 Ft

nemzetközi jpg

Nemzetközi jog

6 090 Ft

néhai

A néhai Mr. Shakespeare

3 990 Ft helyett

3 390 Ft

római jog

Római jog

Ára: 6 500 Ft

helyett 5 525 Ft

 

Szűrés

VTSz/SzJ

PENTA UNIÓ

 Fő kategória >KIADÓ >P-R >PENTA UNIÓ

Termék sorrend módosítás:

ADÓ 2014 MAGYARÁZATOK

A kézirat lezárva: 2014. január 1.

Szerkesztette: Dr. Herich György

Penta Unió, 2014

 

Az Adó Magyarázatok könyv a Magyarországon legnépszerűbb Adótan 25. átdolgozott kiadásával képez szerves egységet.

 

A könyvet úgy alakítottuk ki, hogy a tanulmányaikat kezdők, az egyes részterületeken tudásukat elmélyíteni vágyók részére egyaránt elősegítse a teljes magyar adó rendszert bemutató Adótan szakkönyv anyagának a feldolgozását.

 

A magyar adózás legfontosabb területei közül az adójogi alapok, az adózás rendje, a személyi jövedelemadó, a társasági és osztalékadó, az általános forgalmi adó, valamint a társadalombiztosítás egyes, nehezen érthető, vagy magyarázatra szoruló részei kerültek kiemelésre és részletes bemutatásra, elemzésre.

 
5 780 Ft
ADÓ 2014 TESZT ÉS PÉLDATÁR

Penta Unió, 2014

5 980 Ft

 

Tisztelt Olvasó!

 

Ön az Adó Teszt és Példatár sorozat 25., átdolgozott kiadását tartja kezében. Az Adó Teszt és Példatár célja, hogy az Adótan könyvre épülve komplex rendszerben elősegítse az adózási ismeretek színvonalának felmérését, elmélyítését, az adóváltozások nyomonkövetését, a vizsgákra való felkészülést.

 

A sorozat legfontosabb témakörönként külön-külön dolgozza fel az ART-ot, az ÁFÁ-t, az SZJA-t, EVÁ-t, a TÁRSASÁGI adót, a HELYI adókat, a VÁMOT, az ILLETÉKET, a TB-t, és a JÖVEDÉKI SZABÁLYOZÁST.

 

A kézikönyv tesztekből, példákból és esettanulmányokból áll. A teszteket és a példákat az okleveles adószakértő, adótanácsadó és mérlegképes tanfolyamokon folyamatosan oktató, a gyakorlattal szoros kapcsolatban álló elméleti és gyakorlati szakértők készítették, és a NAV, TB valamint az NGM vezető munkatársai lektorálták.

 

A jegyzetként történő használatnál javasoljuk, hogy az egyes fejezetek tananyagának elsajátítása után a tesztkérdésekre adott válaszok alapján ellenőrizze tudásszintjét. Ne felejtse el, hogy minden egyes tévedés a gyakorlatban súlyos anyagi következményekkel járhat. Törekedjen ezért a megközelítően száz százalékos teljesítményre. A válaszok értékelése után a helytelen válaszok tájékoztatnak nemcsak a felkészültség fokáról, de a hiányos ismeretek területéről is. Csak a kellően stabil ismeretanyag, a helyesen megoldott tesztfeladatok után kezdjünk hozzá a gyakorlati példák megoldásához.

 

Az elmúlt évben végzett kutatások eredményeként az Adó teszt és példatár leghatékonyabban a Szakkönyv offlineˆ rendszerben az Adótan könyvvel és a CompLEX DVD Jogtárral valamint a többi szakkönyvvel, saját tudásbázissal interaktív kapcsolatban használható. Így hazánkban egyedülálló módon a példatár tanulmányozása során gombnyomásra kérhető segítség az adótan könyvből, vagy a teljes magyar joganyagból – beleértve a döntvénytárat, NAV állásfoglalásokat, kommentárokat, versenyhivatal határozatait, számviteli kapcsolódásokat, vagy a felépített saját tudásbázist. A szoftver vizsgateszt része nem csak a tudás ellenőrzését, de a helyes válaszhoz tartozó ismeretanyag megjelenítését (interaktív tesz) is lehetővé teszi.

 
5 980 Ft
ADÓTAN 2014

A kézirat lezárva: 2014. január 1.

Szerző: Herich György

Penta Unió, 2014

 

A PENTA UNIÓ Oktatási Centrum AdóABC sorozata Adótan kötetének 25.,átdolgozott kiadásában a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplina, az Adótan bevezetését indította el.

 

Mitől más, újszerű ez a könyv?

 

Először: átfogja a tágan értelmezett adórendszer valamennyi elemét, úgy hogy nem csak a tételes anyagra koncentrál, de az összefüggések, kapcsolatok is bemutatásra kerülnek.

 

Másodszor: a hagyományos leíró, magyarázó könyvekkel szemben logikai ábrák alapján dolgozza fel az adórendszert, megszabadítva az olvasót a jogi nyelvezet, a részletekben való eltévelyedés veszélyeitől.

 
5 980 Ft
BEVEZETÉS AZ ADÓTANÁCSADÁSBA, ADÓKOMMUNIKÁCIÓ

Szerzők: Dr. Gál István László, Dr. Herich György, Dr. Szebellédi István, Zettisch Nándor

Penta Unió, 2014

 

A könyv az adótanácsadás környezeti elmeivel foglalkozik. A mostani munka az adótanácsadás szervezeti, emberi környezetére – annak is legfontosabb szegmensére, a szakmai környezetre, a munkatársakra, ügyfelekre koncentrál. Nem csak bemutatja az emberi környezetet, de segítséget kíván nyújtani a környezettel történő eredményes kommunikációhoz, ami egy transzmissiós szerepet betöltő szakmának, a sikeres vállalkozásnak elengedhetetlen feltétele.

 

A tanácsadó jelöltek igen eltérő előképzettséggel rendelkeznek (lehetnek jogászok, közgazdászok, mérlegképes könyvelők, de pl. tanárok is), ami leszűkíti az elvárható ismeretek körét. Ezért amely ismeret a szervezés, a menedzsment vagy a marketing területén egy közgazdásznak ismertnek tűnhet, az egy jogász, tanár vagy mérlegképes könyvelő számára igazi újdonság lehet. Ebből adódóan kellett kompromisszumra törekedni az ismeretanyag meghatározásában oly módot, hogy az bármely előképzettség mellett nyújtson újat az olvasónak, ugyanakkor minden olvasó számára értelmezhető legyen.

 

A könyv célja az első lépések segítése, útmutatás, igazodási pontok nyújtása, amelyek alapján el lehet indulni és felépíteni egy önálló adótanácsadói életpályát.

 
3 800 Ft
ADÓELLENŐRZÉS

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Bartos Csaba, Bertalan Rudolf, Dr. Cserteg Rita, Dr. Csikós István, Dr. Herich György, Kiss Attila, Kóbor Józsefné dr., Kónya László, Laczi Ferenc, Dr. Supala Iván

Szerkesztette: Dr. Herich György

Lektorálta: Dr. Ferenczy Judit, Dr. Herich György, Mózs Elek, Dr. Szebellédi István

PENTA UNIÓ Zrt., 2008

 

Ön az adótanácsadó képzés ellenőrzés tárgy tematikájára épített szakkönyve 3. átdolgozott kiadását tartja a kezében. A könyv célja, hogy betekintést kapjunk az adóhatóságok ellenőrzési tevékenységébe, területeibe, módszereibe, eszközrendszerébe, részben az alkalmazkodás (ellenőrzésre történő felkészülés), részben a saját ellenőrzési rendszer kialakítása céljából. A könyv nem egyszerűen az adótanácsadó képzés tankönyve, de az ellenőrzés bármely oldalán álló szakemberek számára is jól hasznosítható kézikönyv.

A könyv a magyar ellenőrzési rendszer felépítésének bemutatását követően sorra veszi az egyes adóhatóságok ellenőrzési területeit és módszereit. Részletesen kitér az APEH, a VPOP, és az önkormányzatok ellenőrzésének speciális kérdéseire is. Az ellenőrzési folyamat nem csak az adóhatóság, nem csak az adóalanyok (belső ellenőrzés), de az adótanácsadók tevékenységének is fontos része. A könyv záró fejezetében betekintést nyújt az adótanácsadói ellenőrzés sajátosságaiba, felkészítve az adótanácsadókat az ellenőrzési tevékenység elvégzésére.

A könyv szerzői és lektorai a Pénzügyminisztérium, az adóhatóságok nagy szakmai és oktatási tapasztalattal rendelkező vezető munkatársai, valamint gyakorló adótanácsadók és okleveles adószakértők.

 

 

 
6 830 Ft
ADÓHARMONIZÁCIÓ

Az Adózás Európában - VII. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok  2013

Szerzők: Dr. Darák Péter et al.

Penta Unió, 2013

 

Budapesten hetedik éve, több mint 12 ország részvételével megrendezésre kerülő Nemzetközi Adókonferencia egyik fontos célja, hogy évente egy-egy, a szakma számára kiemelten fontos területről teljes keresztmetszeti képet adjon, hozzásegítve a szakembereket, jogalkotókat, jogalkalmazókat, jogértelmezésben tevékenykedőket az elméleti felkészültség naprakésszé tételére és a gyakorlati tapasztalatok megszerzéséhez.

Az előző évek konferenciái az elszámolóárak, a kettős adóztatási egyezmények, a határon átlépő jövedelmek adózása, az általános forgalmi adózás, a telephelyek és fióktelepek számviteli, adózási kérdéseit, míg a VII. Nemzetközi Adókonferencia az európai adóharmonizáció kérdését vizsgálta.

 

Az egységes piac kialakításának, Európa versenyképessége növelésének egyik fontos eszköze a harmonizáció. Az adóharmonizáció az egyes adónemek területén eltérő mértékben valósult meg. Míg a közvetett adók területén az európai alapokmány célkitűzéseinek megfelelően viszonylag gyors és mély harmonizációt sikerült elérni, addig a közvetlen adók területén a folyamat csak részsikereket tud felmutatni.

Az adóharmonizációt akadályozó tényezők közül a legitimációs kérdések mellett az érdekellentétek, a sokszínű tagországi szabályozás, a differenciált költségvetési hatás, az adószuverenitás kérdése fontos szerepet játszik.

A jelen könyv a jogelméleti, makrogazdasági és európai uniós szemléletű megközelítést követően az egyes adónemek, így a társasági adó, személyi jövedelemadó, fogyasztási adó, jövedéki adó mellett foglalkozik a szociális rendszer, a vám, a támogatások és az adóigazgatás területeivel.

 
4 800 Ft
ADÓINFORMATIKA 2007

Szerzők: Dr. Dobay Péter, Dr. Gyurkó György, Dr. Herich György, Dr. Kenyeres Sándor

Lektor: Várnai Bálint

PENTA UNIÓ Zrt., 2007

 

Gondolt-e már Ön arra kedves olvasó, hogy a Forma 1 verseny győzelméből milyen százalékban részesedik a technika és az ember? Vajon lenne-e esélye a legjobb Forma 1 pilótának, ha egy hétköznapi gépkocsival versenyezne? A kérdésekre természetesen egyértelmű a válasz: a modern technika nélkülözhetetlen versenyelőnyt jelent az autóversenyzők - és az Ön számára is.

Az adótanácsadó tevékenységéhez szükséges tudásanyag olyan hatalmas, folyamatosan bővülő és változó, amelyet az emberi agy nehezen tud követni. Ebből következően informatikai segítség nélkül a sok hibalehetőség és lassú haladás miatt könnyen "körhátrányba" kerülhet a versenyben.

A jelen könyv célja azon információforrások, módszerek és eszközök bemutatása, amelyek nélkülözhetetlenek a korszerű adótanácsadáshoz és nagyságrendekkel meggyorsítják, és versenyképessé teszik a tevékenységét.

 

 

 
4 400 Ft
ADÓZÁS EURÓPÁBAN 2013

Ausztria, Ciprus, Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovákia 2013

Szerzők: Dr. Herich György et al.

Penta Unió, 2013

 

A globalizáció, az Európai Unió bővülése következtében „határtalanná” vált a verseny, egyre meghatározóbb tényező lett a versenyképesség. A makro-, és mikro szintű versenyképesség növelésének fontos eszköze a fiskális környezet, ezen belül az adórendszer korszerűsítése.

 

A környezetünkben levő országok az uniós csatlakozás harmonizációs kötelezettségét használták fel adórendszerük modernizálására. Magyarországon az 2010-ben elindított, egyes területeken paradigmaváltást hozó változtatások folytatódtak azzal a célzattal, hogy Magyarország a régió egyik legversenyképesebb országává váljon.

 

A hetedik Nemzetközi Adókonferencia egyik céljának tűzte ki, hogy a közvetlen környezetünkben levő, vagy speciális megoldásaik, helyzetük miatt kiemelt figyelmet érdemlő országok adórendszereit, módszertani megoldásait a résztvevők és a szakma számára elérhetővé, összehasonlíthatóvá tegye. A konferencia előadói által elkészített anyagok az érintett országok adórendszerébe adnak részletes, naprakész betekintést, az összegző táblázatok, grafikonok, esettanulmányok egy-egy fontos területre hívják fel a figyelmet.

 
4 980 Ft
ADÓZÁSI ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Példatár mérlegképes könyvelők részére

Szerző: Sándorné Új Éva

Penta Unió, 2012

 

Ajánlás

 

Egyre inkább felértékelődik az a tudás, amely az adó jogszabályok gyakorlati alkalmazását segíti elő. Kiadványunk célja az adózási alapismeretek összefoglalása, a bonyolult összefüggések érthetővé tétele.

 

A példatár a gyakorlati élet tipikus, gyakran ismétlődő adózási helyzeteit dolgozza fel. A könyv a főbb adónemeknél a vonatkozó törvény felépítését követi, és a nehezebben értelmezhető, megoldható esetekre mintapéldákat tartalmaz. Az adójogszabályok megértése és alkalmazása nem könnyű, ezért a feladatgyűjtemény a számításos példák részletes megoldásait is leírja. A megoldások elméleti eligazításokat és a vonatkozó jogszabályi helyre történő hivatkozásokat is tartalmaznak, ezáltal megkönnyítik az adózás rejtelmeiben való eligazodást.

 

Az elméleti tananyag elsajátítása tesztek segítségével leellenőrizhető, sőt a „Tudáspróba” fejezet feladatsoraival mindenki önmagát vizsgáztathatja. A könyvhöz egy tanulásgyorsítási céllal készült adózási fogalomtár is tartozik, amely hasznos segítőtársa lehet annak, aki még csak most ismerkedik ezzel a tudománnyal.

 

Az „Adózás ismeretek alkalmazása” című könyv szisztematikus felépítésű. A könyv erőssége, hogy a feladatok úgy követik egymást az egyszerűtől a legbonyolultabbig, hogy azok megoldásával az adózási összefüggéseket és a hozzájuk kapcsolódó alapvető ismeretanyagot teljes egészében el lehet sajátítani.

 

A példatár igen nagy segítséget nyújthat mindazoknak, akik most kezdik elsajátítani az adózás tudományát. A könyv azonban nem csak nekik szól, hanem azoknak is, akik már rendelkeznek több-kevesebb adózási ismerettel. Mindenki sikerrel használhatja, akinek saját személyes adókötelezettsége teljesítésében adózási ismeretek hiánya miatt elakadt.

 

Kiadványunkat elsősorban oktatási célra szántuk, de bárki sikerrel használhatja, aki tudásának fejlesztésére vállalkozik. A feladatgyűjteményt egyaránt ajánljuk főiskolásoknak, egyetemistáknak, ügyintézői, szakügyintézői, mérlegképes könyvelői szakvizsgára készülőknek, és mindazoknak a gyakorlati szakembereknek is, akik munkájuk kapcsán adózással kapcsolatos feladatokat is ellátnak.

 

Bízunk abban, hogy kiadványunk hasznos segítőtársa lesz az oktatóknak, a felsőfokú pénzügyi tanulmányokat folytatóknak, bármilyen szintű adózási vizsgára készülőknek, a tudásukat szinten tartani vagy elmélyíteni kívánó gyakorló szakembereknek és a témával most ismerkedőknek.

 

a Szerző

 
2 980 Ft
ÁFA - ELLENŐRZÉS ÉS TERVEZÉSI GYAKORLATI KÉRDÉSEI

PENTA UNIÓ Zrt., 2011

 

A Magyar Okleveles Adószakértő Egyesület által szervezett ötödik Nemzetközi Adókonferencia az adónemek királynőjével, az általános forgalmi adóval foglalkozott.

A kiemelt figyelemre az ÁFA – mint a legharmonizáltabb európai adónem – nem csak azzal szolgált rá, hogy a legfontosabb bevételi forrása az Európai Unió és az egyes tagországok költségvetésének, de az Európában bevezetett összfázisú adós változat a legbonyolultabb, legnagyobb adminisztrációs teherrel járó adónem az adóvilágban. A rendszer bonyolultsága és az alkalmazás ellentmondásai vezettek oda, hogy az adónem az adótervezés és adócsalás, ennek következményeképp az adóellenőrzés érdeklődésének középpontjában áll.

A konferencia a legelismertebb hazai szakemberek előadásában tekintette át az ÁFA-rendszer legizgalmasabb területeit, többek között a termékértékesítést, a szolgáltatásokat, az e-businesst, vette górcső alá az ellenőrzési rendszereket, módszereket, tapasztalatokat, irányította rá a figyelmet a legnagyobb adókockázattal járó területekre és az adótervezési lehetőségekre.

 

Az ÁFA-rendszer alkalmazásának nehézségét a bonyolultsága mellett az egyes elemeinek sokszínű – országok közötti és országokon belüli – értelmezése jelenti. Ez utóbbi tényezők következtében az alkalmazása különösen jelentős adókockázatot jelent az adózók és adótervezők számára, miközben szinte paradicsomi körülményeket teremt az adócsalók és ellenőrzéssel foglalkozók részére.

 

A konferencia fontos tanulsága, hogy át kell értékelnünk az ÁFA-hoz való hozzáállásunkat mind az alkalmazás (adótanácsadás, ellenőrzés), mind az oktatás területén. Nyilvánvalóvá vált, hogy egy gazdasági esemény ÁFA-szempontú megítélésénél, a klasszikus módszereket félretéve, az EU irányelvből és annak Európai Bírósági értelmezéséből kell kiindulni. Ezt követően kell az érintett országok belső szabályozását, vagyis az átültetett irányelvet elemezni, értelmezni. A továbbiakban a belföldi állásfoglalások, bírósági döntések tanulmányozása segít annak felmérésében, hogy milyen ellenállásra vagy támogatásra számíthatunk az érdekérvényesítés során.

A konferencia anyagát őszintén ajánlom az adónemmel foglalkozó elméleti szakembereknek, a jogszabály-előkészítésben tevékenykedőknek, az igazságszolgáltatás bíráinak, az adózás gyakorlatában érdekelt adótanácsadóknak, okleveles adószakértőknek, ellenőrzési területen dolgozó szakembereknek.

 
2 900 Ft
AUSZTRIA, USA, NAGY-BRITANNIA ADÓRENDSZERE

A kézirat lezárva: 2003. október 1.

Szerző: Dr. Herich György

PENTA UNIÓ Zrt., 2003

 

A világméretű globalizáció és a nemzeti adórendszerek ellentmondása a nemzetközi adózás éltető eleme. A tágan értelmezett nemzetközi adózás fontos területe az ún. összehasonlító adózás. A könyvsorozat célja, hogy az összehasonlító adózás céljából bemutassa az egyes országok adórendszerét, lehetővé téve a vállalkozások, adótanácsadók, magánszemélyek számára az egyes országok adózási feltételeinek megismerését, a jogkövető magatartást, és az adótervezést.

A sorozat azonos szerkezetben átfogóan igyekszik bemutatni az egyes országok adórendszerét, elősegítve a tájékozódást és összehasonlítást. Lehetőség szerint a magyar terminológiát követtük mind a megnevezés, mind az értelmezés területén. A nálunk nem létező adók, fogalmak, módszerek, eszközök esetén igyekeztünk azok részletes bemutatására vagy/és a más országoknál részletesebben kifejtett analógiára hivatkozni.

Az egyes országok adózásáról szóló sorozat az 1990-es évek elején kiadott sorozat átdolgozott kiadása. A szakkönyvvel szerettük volna a magyar vállalkozók és adótanácsadók, okleveles adószakértők versenyképességét növelni úgy, hogy megismerjék azt a fiskális környezetet, ahol a partnerek vagy reményeink szerint saját vállalkozásuk tevékenykedik, vagy tevékenykedni fog.

Reméljük, hogy a könyvvel nem csak szakmai ismereteket, de a gyakorlatban is alkalmazható, gazdasági előnnyé transzformálható tudást is sikerül nyújthatunk.

 
4 000 Ft
BEJELENTÉS VAGY FELJELENTÉS?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek az új Büntető Törvénykönyv alapján

Szerző: Dr. Gál István László

PENTA UNIÓ, 2013

 

A szerző büntetőjogász, egyetemi adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi tanszékén. Az egyetemi jogi végzettsége mellett diplomás közgazdász, gazdasági büntetőjogi szakjogász és EU-szakjogász végzettséggel, valamint jogi szakvizsgával is rendelkezik. Elnöke a pécsi Gazdasági Büntetőjogi Kutatóintézet Szakmai Kollégiumának, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Pénzmosás Elleni Munkacsoportjának a tagja. 2003 óta foglakozik a pénzmosás és hozzá kapcsolódóan a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának a kutatásával. A 2004-ben „A pénzmosás” címmel megjelent könyve a mai napig az egyetlen Magyarországon megjelent szakkönyv ebben a témában. Ezen kívül Magyarországon, az Egyesült Királyságban, Romániában, Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában jelent meg másfél tucat, a témát érintő tanulmánya magyar, angol és német nyelven, és több előadást tartott kelet-európai országokban különféle konferenciákon. Jelenleg az egyetemi oktatás mellett ügyvédként dolgozik, és pénzmosás megelőzési tréningeket tart magyarországi bankokban, biztosítókban és takarékszövetkezetekben

 
3 990 Ft
BEVEZETÉS AZ ÜZLETI BIZTOSÍTÁSBA

Szerző: Sándorné Új Éva

PENTA UNIÓ Zrt., 2010

 

Tisztelt Olvasó!

 

A biztosítási szakmát érintően kiváló szakemberek tollából jelentek meg publikációk. Újat írni már nem lehet. A szerző csupán annyit tehetett, hogy megpróbálta közgazdász szemmel összerendezni, és a nem szakmabeli számára is érthetővé, tanulhatóvá tenni ennek a fantasztikus szakmának az alapismereteit. Az Üzleti biztosítások alapjai című könyv egy alapozó tankönyv, amely további biztosítási tanulmányok alapját képezi, de sikerrel forgathatják azok is. akik csupán saját biztosítási ügyeik intézéséhez keresnek kapaszkodókat.

 

A könyv nem törekszik - nem is törekedhet teljességre, de tartalmazza azokat a legszükségesebb tudnivalókat, amelyek elsajátítása után az üzleti biztosítások piaca átláthatóbbá, a biztosítási termékek ismertebbé, a szerződések érthetőbbé válnak.

 

A könyv megírása kettős célt szolgált:

 

Ez a könyv a "Biztosítás - társadalombiztosítás" című tantárgy tananyagának önálló elsajátításához készült. A kiadvány célja az alapvető biztosítási ismeretek összefoglalása, a bonyolult összefüggések érthetővé tétele, a hallgatók utánajárástól való mentesítése. Útmutató jellegűen tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek az elméleti ismeretek megszerzéséhez nélkülözhetetlenek. Segíti a hallgatókat abban, hogy szakkönyvek, tankönyvek, jogszabályok, szakmai folyóiratok, továbbá az interneten hozzáférhető információk felhasználásával birtokába jussanak mindazon aprólékos ismereteknek is, amelyek alapján akár kívülállóként, akár ügyfélként megismerhessék e rendkívül érdekes és értékes szakma művelésének alapjait.

 

A könyv ajánlható mindazoknak, akik szeretnének megismerkedni az üzleti biztosítások lényegével, alapvető fogalmaival, a biztosítási termékekkel, a fizetendő díjak kalkulációjának alapjaival, a biztosítási szerződések lényeges jellemzőivel, hogy tudásukat felhasználva bátrabban kezeljék felmerülő kockázataikat, esetleges pénzügyi szükségleteiket a biztosítási termékek segítségével. A tanulni vágyók elsajátíthatják azokat a legfontosabb ismereteket, amelyek a biztosítási kockázat felméréséhez, a konkrét szerződések megkötéséhez, a díjszabás megértéséhez szükségesek. Információk szerezhetők a káreseményekkel kapcsolatos teendőkről, a kárrendezés lebonyolításáról.

 

A könyv alapvetően két részből áll. Az első rész a kockázatelméleti alapokon túl bemutatja a biztosítási piac keresleti-kínálati oldalát, a biztosítási termékek felépítését, a szerződéskötési lehetőségeket, a biztosítási szerződések közös vonásait, a díjszabási lehetőségeket, a díjdifferenciálás módjait, és a biztosító kárrendezésének főbb szabályait.

 

A könyv második része bemutatja a személybiztosítások, a vagyonbiztosítások, a felelősségbiztosítások és a jogvédelmi biztosítások alapvető jellemzőit, amelyek végiggondolásához, tanulmányozásához mindenkinek érdeke fűződik.

 

A szerző

 

 
3 600 Ft
ELSZÁMOLÓÁRAK

Penta Unió, 2008

 

Az elszámolóár képzése mind a nemzetközi, mind a hazai szakma érdeklődés kiemelkedően frekventált területe.

A II. Nemzetközi adókonferencia a kiemelkedő hazai és nemzetközi aktualitást érzékelve helyezte a konferencia középpontjába az elszámolóár kérdéskörét. Jelen tanulmányok a konferencián résztvevő legjelentősebb hazai szakemberek által készített tanulmányok alapján igyekszik áttekintést adni ennek az igen szerteágazó, bonyolult, sok kockázatos elemet tartalmazó kérdéskörről.

Az egyes tanulmányok (az alapoktól indulva) áttekintik a nemzetközi és hazai jogszabályokat, ötvözve az egyre bővülő szakmai tapasztalatokkal, minél teljesebb képet rajzolva.

Az elméleti alapvetést követően egyrészt az adózók, másrészt az APEH szemüvegén keresztül vizsgáltuk a hazai és nemzetközi gyakorlatot.

Az elszámolóár nyilvántartás, mint az egyik legaktuálisabb adótanácsadói feladat elvégzéséhez nyújt segítséget a jogalkotói szándék megismerése mellett a vezető hazai tanácsadó cégek és szakmai egyesületek javaslatait, tapasztalatait összegző mű, amely az elméleti, módszertani alapok mellett a gyakorlati lépésekre, kockázatokra is felhívja a figyelmet.

Az elszámolóár egyrészt mint adókockázati elem, másrészt mint adótervezési eszköz, egyre fontosabb szerepet játszik nemcsak a nemzetközi holdingok, de a magyar vállalkozások és a nemzetközi költségvetési kapcsolatok életében is.

Az egyre jelentősebb volumenű adómegállapítások mindkét fél oldaláról ráirányították a figyelmet az elszámolóár szabályozás kérdésére.

Nemzetközi kutatások alapján a közeljövő legkiemeltebb, legnagyobb adókockázatú ... munkát igénylő területe.

 
2 900 Ft
FRANCIAORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, PORTUGÁLIA ADÓRENDSZERE

A kézirat lezárva: 2004. január 1.

Szerző: Dr. Herich György, Lauer Bálint

Szerkesztette: Dr. Herich György

PENTA UNIÓ Zrt., 2004

 

A világméretű globalizáció és a nemzeti adórendszerek ellentmondása a nemzetközi adózás éltető eleme. A tágan értelmezett nemzetközi adózás fontos területe az ún. összehasonlító adózás. A könyvsorozat célja, hogy az összehasonlító adózás céljából bemutassa az egyes országok adórendszerét, lehetővé téve a vállalkozások, adótanácsadók, magánszemélyek számára az egyes országok adózási feltételeinek megismerését, a jogkövető magatartást, és az adótervezést.

A sorozat azonos szerkezetben átfogóan igyekszik bemutatni az egyes országok adórendszerét, elősegítve a tájékozódást és összehasonlítást. Lehetőség szerint a magyar terminológiát követtük mind a megnevezés, mind az értelmezés területén. A nálunk nem létező adók, fogalmak, módszerek, eszközök esetén igyekeztünk azok részletes bemutatására vagy/és a más országoknál részletesebben kifejtett analógiára hivatkozni.

Az egyes országok adózásáról szóló sorozat az 1990-es évek elején kiadott sorozat átdolgozott kiadása. A szakkönyvvel szerettük volna a magyar vállalkozók és adótanácsadók, okleveles adószakértők versenyképességét növelni úgy, hogy megismerjék azt a fiskális környezetet, ahol a partnerek vagy reményeink szerint saját vállalkozásuk tevékenykedik, vagy tevékenykedni fog.

Reméljük, hogy a könyvvel nem csak szakmai ismereteket, de a gyakorlatban is alkalmazható, gazdasági előnnyé transzformálható tudást is sikerül nyújthatunk.

 
4 000 Ft
HATÁRON ÁTLÉPŐ JÖVEDELMEK ADÓZÁSA

Az Adózás Európában - IV. Nemzetközi Adókonferencia előadásának anyagaiból készült tanulmányok

Penta Unió, 2010

 

ELŐSZÓ

 

A globalizációval. a munkaerő, az áruk. a szolgáltatások, a töke nemzetközi áramlásának bővülésével jelentősen megnőtt a határon átlépő ügyletek, jövedelemáramok aránya. A nemzetközi jövedelemáramok során jellemzően több ország adórendszere, nemzetközi egyezmények érintettek, így különösen komplex adózási környezetet, növekvő adókockázatot, de egyben adótervezési lehetőséget is rejtenek.

 

A 2010. évi IV. Nemzetközi Adókonferencia célja a nemzetközi ügyletek adózási következményeinek áttekintése, elemzése volt a jövedelemadózás aspektusából.

 

A bevezető tanulmány az alkalmazandó joganyaggal, a fogalmak, módszerek, adóigazgatási kérdések bemutatásával felvázolja azt a környezetet, amelyből a nemzetközi adózással foglalkozók információt szerezhetnek.

 

A további tanulmányok az aktív és passzív jövedelmek szerinti bontásban folytatják a témakör elemzését. A passzív jövedelmek, így az örökség, a kamat, az osztalék, az árfolyamnyereség adózási, adótervezési lehetőségeit tárgyalja a második fejezet.

 

Az elsősorban a munkaerő-áramláshoz, a külföldi munkavállaláshoz kötődő aktív jövedelmeket vizsgáló tanulmány az elméleti alapok mellett gyakorlati példákon keresztül gondolkodtat el egy-egy konkrét eset adózási következményeiről. A fejezet a nem önálló tevékenység mellett a szabadfoglalkozás, a sportolók, művészek, tanárok, diákok, nyugdíjasok adózási kérdéseit tárgyalja.

 

Az aktív jövedelmekhez szorosan kapcsolódó társadalombiztosítási kérdéseket vizsgálja a negyedik tanulmány, amely az általános szabályok bemutatása mellett különös hangsúlyt fektet a 883/2004 EK rendelet és végrehajtási rendelet rendelkezéseinek és hatásainak bemutatására. A tanulmány kiemelten a munkavállalás kérdéseivel foglalkozva mutatja be a járulékfizetés és szolgáltatás igénybevétel szabályait.

 

Jelen kötet nem csak az egyre bővülő nemzetközi jövedelemáramok adózási kérdéseire keresi a választ, de egyben adótervezési távlatokat is nyit a témakörrel foglalkozó adózók és adótanácsadók számára.

 

A kötet szorosan illeszkedik a nemzetközi konferenciasorozat korábbi kiadványaihoz, amelyek a kettős adóztatás, az elszámolóárak. valamint a kelet-közép-európai országok adórendszereinek kérdéseivel foglalkoznak.

 

Reméljük, hogy a nemzetközi adózás egyik fontos területének, az adott témakör legjobb szakértői által történő bemutatása segíti az olvasó, az elméleti és gyakorlati szakemberek munkáját, és felkelti az érdeklődést a sorozat következő rendezvényei, kötetei iránt is.

 
1 800 Ft
JOGI ISMERETEK A GYAKORLATBAN

Új, bővített kiadás

Penta Unió, 2013

 

Kifordult sarkaiból Magyarország jogrendszere az elmúlt három évben. A 2010 áprilisában megválasztott Országgyűlés hazánkban lankadatlan elszánással és szűnni nem akaró küldetéstudattal építette újra hazánk 1989-es rendszerváltoztatás óta több ütemben kialakított jogi felépítményét. Megszületett és hatályba lépett az új Alaptörvény, amely a magyar közjogi berendezkedést több ponton radikálisan megváltoztatta. Megismerkedett a magyar jogi közönség a sarkalatos törvény fogalmával, amely elnevezés az Alaptörvény végrehajtására szolgáló, legfontosabb közjogi törvényeket illeti meg. Az új Alaptörvény végrehajtására meghozott új sarkalatos törvények jóval szélesebb körben szabályozták újra a közrendet, mint a korábban ismert „kétharmados” törvények. Ezt követte az új munka törvénykönyve, az új büntető törvénykönyv és az új polgári törvénykönyv megalkotása, amely munka során az új polgári törvénykönyvbe integrálták a családjogi a szövetkezeti jogi és a társasági jogi joganyagot is. Utóbbi lehetőséget kínált e jogterületek szabályozói áttekintésére és felülvizsgálatára is. Az új Mt. és az új Btk. már hatályba lépett a kiadványunk zárásának időpontjában, az új Ptk. szabályait is elfogadta az Országgyűlés, és a jogszabályt kihirdették; az ország már annak hatályba lépésére készül. Kiadványunk jelentős része már ezen új kódexek jelentősen megváltozott szabályanyagát feldolgozva, válogatva és erősen sűrítve nyújt eligazodást a joghallgatók, a különböző gazdasági alapképzések részeként jogi ismereteket elsajátító hallgatók, a jogi háttérismereteik rendszeres frissítését igénylő könyvelők, adótanácsadók, okleveles adószakértők és könyvvizsgálók, illetve a tágabb jogkereső közönség, valamint – és elsősorban – a jogi környezet napi változásának következményeit a bőrükön érző vállalkozások felelős vezetői és munkatársai számára.

 

Napjainkban óriási társadalmi érdeklődés tapasztalható a magyar jogrendszer és a jogi hivatások iránt. Ezt a tendenciát nem csak a jogi fakultásokra való sokszoros túljelentkezés, hanem a jogi ismereteknek a közép- és felsőfokú szakmai képzésekhez való felértékelődése is fémjelzi. Ez a tankönyv nem csak az adótanácsadó-, okleveles adószakértő-képzés követelményeihez igazodik, hanem az érdeklődő olvasó alkalmas bevezetőjeként szolgálhat a magyar jogrendszer alapjaiba és főbb jogágazataiba.

 
6 800 Ft
KETTŐS ADÓZTATÁSI EGYEZMÉNYEK

Az Adózás Európában – III. Nemzetközi Adókonferencia előadásaiból készült tanulmányok

Szerzők: Erdős Gabriella, Gombkötő Bálint, Dr. Herich György, Dr. Reményi Gábor, Dr. Supala Ágnes, Szölgyémy Balázs, Dr. Winkler László

Szerkesztő: Gunszt Katalin

Lektor: Dr. Herich György

PENTA UNIÓ Zrt., 2009

 

A nemzetközi adózás területén a kettős adóztatási egyezmények jelentős részhalmazt képviselnek, ezért is kerültek a III. Nemzetközi Adókonferencia fókuszába. A konferencia előadásait tartalmazó jelen kiadvány azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek túllépnek a szakkönyvek szokásos keretein, és a határterületeket kutatják a felkért neves elméleti és gyakorlati szakemberek prezentálásában.

Az első fejezet a kettős adóztatási egyezmények és a modellegyezmények kapcsolatának bemutatása mellett az adóverseny és az aluladóztatás elleni védekezési módszereket, valamint az egyezmények továbbfejlesztésének lehetséges irányait vizsgálja.

Az egyezményeknek változó jogi környezetben kell életképességüket bizonyítaniuk, olyan környezetben, amikor pl. az EU jogrendszere felülírja az egyezményi célokat (pl. irányelvek), vagy annullálhat egyes területeket (pl. harmonizáció).

A kettős adóztatási egyezmények térbeli és időbeli korlátainak bemutatása mellett górcső alá kerül a jogi és gazdasági kettős adóztatás dilemmája, a forrásország-telephely-illetőség érdekkomplexuma, a fogalmakhoz kötődő bizonytalanságok kérdései, a központi és helyi adók viszonya.

A kettős adóztatási egyezmények igen komoly ország-érdekeket hordoznak, jelentős szerepet játszanak a nemzetközi forgalomban keletkező jövedelmek adóztatási helyének, az adóbevételek egyes államok költségvetései közötti elosztásában. A tanulmány a magyar vélt vagy valós érdekek érvényesülését kutatja a hazai egyezményhálózat tükrében. A magyar egyezmények tükrözik a magyar gazdaság, a magyar pénzügyi szakma színvonalát. Melyek a magyar egyezmények jellemzői nemzetközi összehasonlításban? Milyen stratégiát követünk az átdolgozások során? Melyek a legfrissebb egyezményeink? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a magyar tárgyaló delegáció tagja által tartott előadás.

Minden adózási téma „ikertársa” az ellenőrzés. A tanulmány szerzője az adóhatóság mozgásterét, az adóhatóság nemzetközi kapcsolatainak jogi alapjait mutatja be az információ, a behajtás, az egyeztető eljárás, a többoldalú ellenőrzés területén. Bepillantást nyerhetünk az adóhatóság módszereibe, eredményeibe és korlátaiba.

A kettős adóztatási egyezményhálózat igazi csemege az adózással foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek számára. A leggyakrabban alkalmazott adótervezési eszközök mellett a mozgástérről és a korlátokról is hasznos információt kaphatunk a tanulmányokból.

A nemzetközi adózás adókonferencián szerettük volna a gyakorlati életben tevékenykedők, az elméleti kutatások iránt fogékony adótanácsadók, az egész szakma figyelmét azokra a területekre irányítani, amelyek megoldatlanok, adókockázatot rejtenek, elgondolkodtatóak és továbbgondolásra érdemesek.

 

 

 
1 700 Ft
NEMZETKÖZI ADÓTERVEZÉS

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerző: Dr. Herich György

Lektor: Dr. Deák Dániel

PENTA UNIÓ Zrt., 2011

 

Gondolt-e már arra, kedves Olvasó, hogy az adó a vállalkozások számára éppen olyan "költségelem", mint az anyag, a bér vagy az eszközök? Vajon hány szakmai előadást hallgattak végig, szakkönyvet olvastak el az utóbbiak tanulmányozására? És ezzel szemben vajon mennyi szakirodalmat olvastak, előadást hallgattak az adótervezés témakörében?

A magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességének fontos eleme a költséggazdálkodás. A vállalkozások költségszerkezetének fontos, egyes esetekben meghatározó eleme az adó. A kiélezett versenyben csak akkor képesek a magyar vállalkozások helytállni, ha az adózás területén is élnek azokkal a módszerekkel és eszközökkel, amelyeket a versenytársak naponta használnak. A könyv azokat az eszközöket és módszereket mutatja be, amelyekkel a magánszemélyek, a vállalkozások, a holdingok nemzetközi kapcsolataik során képesek az adófizetési kötelezettségük optimalizálására, és ezáltal versenyképességük javítására.

A globalizálódó világgal párhuzamosan az adótanácsadó tevékenység is globalizálódik. Ez egyben a tevékenység bonyolultabbá, komplexebbé válásához is vezet. A magyar szakirodalomban méltánytalanul elhanyagolt terület az adótervezés kérdése. Egy egész adótanácsadó generáció lett kiképezve, nőtt fel nemzetközi adózási, adótervezési ismeretek nélkül. A jelen kötettel kísérletet teszünk arra, hogy bevezetést adjunk a magyar és a nemzetközi adótervezés világába.

A tankönyv fontos célja, hogy szemléletváltozást érjen el az adótervezés kissé misztikus világával kapcsolatban úgy, hogy az elfoglalhassa méltó helyét a vállalkozások gazdálkodásában, az eredménytervezésben. Szeretnénk, ha az adótervezést körülfogó köd eltűnne, és az adótervezésre, mint a vállalati gazdálkodás fontos, nélkülözhetetlen és legális eszközére tekintsenek.

Az adótervezés könyv két kötetből áll, a Nemzetközi Adótervezésből és a Magyar Adótervezésből. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk következtében a két terület mindinkább csak szimbiózisban vizsgálható.

A Nemzetközi Adótervezés című könyv a nemzetközi tapasztalatok és módszerek ismertetésével módszertanilag megalapozza a Magyar Adótervezés kötetet, amely elsősorban a belföldi környezetben történő adótervezés bemutatását tűzte ki célul. Mindkét kötet magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai megalapozottságot feltételez az Olvasótól, hiszen az adótervezés szintézise mindazon adótanácsadói ismeretnek, amelyet a korábbi tanulmányok és a gyakorlat segítségével elsajátítottunk.

 

 
6 800 Ft
NEMZETKÖZI ADÓZÁS

Adózás az Európai Unióban

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Beszteri Sára, Dr. Deák Dániel, Fodorné Tóth Klára, Dr. Futó Gábor, Dr. Herich György, Herich Roland, Kanyó Lóránd, Dr. Lengyel Balázs, Magony Krisztina, Dr. Marton Bernadett, Dr. Őry Tamás, Tárnoki Péter

Szerkesztette: Dr. Herich György

Lektorálta: Dr. Deák Dániel, Görözdi Zsuzsanna, Dr. Kékesi László, Kiss László, Kónya László, Pénzely Márta, Dr. Thuma Róbert

PENTA UNIÓ Zrt., 2011

 

Magyarországnak a világgazdaságba történő fokozódó integrációjával párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek részéről a nemzetközi adózás kérdései iránt. Különösen aktuálissá teszi a nemzetközi adózás kérdéseinek vizsgálatát az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk. Jelen szakkönyv az első olyan kiadás Magyarországon, amely a tágabb értelemben vett nemzetközi adózás átfogó bemutatására vállalkozik.

A könyv fontos célja, hogy elősegítse az okleveles adószakértők, adótanácsadók, könyvvizsgálók, könyvelők, pénzügyi-számviteli szakemberek, vállalkozók és vállalatvezetők felkészülését az európai uniós környezetre.

Összességében a könyv a szerkesztők, szerzők, lektorok, informatikusok együttes munkájának eredményeként tartalmában, módszerében, informatikai hátterében nemzetközi méretekben is jelentős kísérlet annak szolgálatára, hogy minél mélyebb, korszerűbb ismeretekkel segítsük elő a magyar tanácsadók, vállalkozások versenyképességét a nemzetközi adózás területén.

 

 

 
9 870 Ft
NEMZETKÖZI PÉNZFORGALOM

Szerző: Sándorné Új Éva

PENTA UNIÓ Zrt., 2010

 

A határok nélküli pénzügyi világban mindennapjainkat átszövik azok a pénzügyi tranzakciók, amelyek nem hazai valutában zajlanak, vagy amelyek nemzeti valutában kifejezett értéke más ország fizetőeszközének a magyar forintban mért értékétől függ.

Szinte hétköznapi tranzakciónak tűnik a forint alapú bankkártyával történő fizetés, az internetes vásárlások ellenértékének euróban, amerikai dollárban vagy egyéb elfogadott valutában történő virtuális kifizetése, a devizabetétek elhelyezése, a devizaalapú hitelek felvétele, a devizális árfolyamkockázatok határidős műveletekkel történő csökkentése, vagy éppen a profitra törő online tőzsdei és bankközi kereskedelem.

A könyv nem törekszik - nem is törekedhet teljességre -, de tartalmazza azokat a legszükségesebb tudnivalókat, amelyek elsajátítása után átláthatóvá válnak a személyes vagy éppen a gazdálkodásból eredő, valutákhoz, devizákhoz kapcsolódó pénzügyek.

 

A könyv megírása kettős célt szolgált:

 

- A jelenlegi bankgyakorlatra épülő könyv segítséget nyújt a "Nemzetközi fizetések" című tantárgy tananyagának önálló elsajátításához minden gazdasági képzést nyújtó felsőfokú intézményben tanulmányokat folytatóknak, valamint az ügyintézői, szakügyintézői, akkreditált felsőfokú szakképzés keretében tanuló, vizsgára készülő diákoknak.

- A könyv ajánlható mindazoknak, akik szeretnék megérteni a devizapiacok működését, az árfolyamok változásának vállalkozásukra vagy saját befektetéseikre, hitelműveleteikre gyakorolt hatását, vagy arról szeretnének ismereteket szerezni, hogy a modern technika segítségével hogyan tudják lebonyolítani a határokon átívelő fizetési műveleteiket, legyen szó egy internetes vásárlásról, egy nagyobb horderejű külkereskedelmi ügyletről, netán egy reál vagy pénzügyi befektetésről.

 

A könyvből megismerhetők a legfontosabb valuták, a bankok által használt árfolyam kategóriák, az árfolyamjegyzési módok, továbbá az árfolyamváltozás üzleti életre gyakorolt hatása.

Az olvasó tájékozódhat a nemzetközi devizapiacok működéséről, a bankokkal köthető kockázatfedezési ügyletekről.

A könyv második része a nemzetközi pénzforgalom lebonyolítására vonatkozó szabályokat, a hatályos szabályoknak megfelelő nemzetközi fizetési módokat, továbbá a pénzforgalom lebonyolításának technikai lehetőségeit mutatja be.

A sikeres és gyors tanulás érdekében az utolsó fejezetben egy speciális szakmai értelmező szótár is található.

 
4 800 Ft
PÉNZÜGY TESZT ÉS PÉLDATÁR

A kézirat lezárva: 2010. június

Szerző: Sándorné Új Éva

PENTA UNIÓ Zrt., 2010

 

Tisztelt Olvasó!

 

Szíves figyelmébe ajánljuk ezt a korszerű pénzügyi tananyagot tartalmazó könyvet, amely a akosság és a vállalkozások pénzgazdálkodásával kapcsolatos legalapvetőbb pénzügyi ismeretek elsajátításához nyújt segítséget.

 

Ebben, a feladatmegoldásra orientált, a modern vállalkozások pénzügyi életének csaknem minden részterületét átfogó szakkönyvben a szemléletes és életszerű feladatok - az egyszerűtől a bonyolultig - úgy követik egymást, hogy megoldásukkal az olvasója közben elsajátítja a pénzügyi ismereteket, a megoldásokkal pedig ellenőrizheti, hogy az alapvető pénzügyi fogalmak, összefüggések pontosan rögződtek-e, vagy tudása még fejlesztést igényel.

 

A számításos feladatok példái az olvasót a témakörbe tartozó gyakorlati feladatok megoldására készítik fel.

 

A könyv hasznosan alkalmazható többek között a mérlegképes könyvelők, a pénzügyi ügyintézők, számviteli ügyintézők, pénzügyi tanácsadók képzésénél, a továbbképzésben, a menedzserképzésben, illetve a közgazdasági, pénzügyi szakirányú oktatásban.

 

Ajánljuk a kiadványt gyakorló szakemberek számára önképzéshez, továbbképzéshez, tudásszintjük gyarapítása céljából. Ajánlható ezért gazdasági társaságok, vállalkozások, költségvetési intézmények menedzsereinek, pénzügyi és számviteli szakembereinek, vállalkozóknak.

 

Sikerélményt szerezhet továbbá azoknak is, akik könnyen, praktikus módon autodidaktaként akarnak ismereteket szerezni a modern vállalati pénzügyekről.

 

A kötet Előszavából

 
4 890 Ft
PRACTICAL TAX KNOWLEDGE IN ENGLISH

Gyakorlati adózási ismeretek angol nyelven

Penta Unió, 2013

 

Magyarország 2004.05.01.-ei Európai Uniós csatlakozásával nem csupán a 27 tagállam egyikévé, hanem a közösségi joganyag (azaz acquis communautaire) alanyává és részesévé is vált. Ebből adódóan a Közösség elsődleges és másodlagos jogforrásainak meghatározó szerepe és hatása van a magyar jogrendre, így különösen az adózási szakterületre. Ezek illetve a nemzetközi globalizált világ kihívásai sok szempontból késztették a jogalkotókat a belföldi adójogszabályok többszöri (akár évközi) módosítására, újragondolására. A szakmailag megalapozott változtatásokhoz azonban elengedhetetlen a nemzetközi pénzügyi, adózási jogszabályok, publikációk és uniós előírások folyamatos nyomon követése és elemzése. Ehhez pedig a legtöbb esetben nélkülözhetetlen az eredeti, főként angol nyelvű szakirodalom megismerése, tanulmányozása. Természetesen ennek megértéséhez szükség van egyfelől a megalapozott és naprakész adózási, pénzügyi ismeretekre, másfelől a magabiztos idegen (jelen esetben angol) szaknyelvi tudásra. Ez utóbbi pedig igen fontos, mivel nagyon sok tárgyalás, üzletkötés, kommunikáció éppen ennek hiánya miatt válik eredménytelenné.

 

Ebből adódóan a „Gyakorlati adózási ismeretek angol nyelven” című könyv alapvető célja az, hogy a versenyszférában illetve közigazgatásban dolgozó pénzügyi, adózási (adótanácsadó, okl. adószakértő) szakembereket, illetve szakirányos egyetemi hallgatókat, mint potenciális jövőbeni managereket egyfelől az adózás területén felmerülő legfontosabb szavakkal, kifejezésekkel megismertesse, másfelől ezek elsajátítását gyakorlati adózási feladatokkal segítse. A könyv struktúráját tekintve három fő részből épül fel. A I. rész alfabetikus sorrendben 6 témakörre (általános adózási ismeretek, közvetlen adók, közvetett adók, egyéb adók, adóellenőrzés és nemzetközi adózás) bontva tartalmazza közel 100 oldalon, a több mint 2.200 legfontosabb magyar-angol adó-szakkifejezést illetve szót. A II. rész, tematikus megosztással konkrét angol nyelvű adózási feladatok (gyakorlati feladatok, tesztek, időszerű szakmai cikkek, releváns Európai Uniós ítélek, jogszabályok) segítségével teszi lehetővé a szakmai szavak és kifejezések elsajátítását. Végül a III. rész a II. részhez kapcsolódó megoldásokat tartalmazza.

 
7 980 Ft
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

Szerző: Dr. Futó Gábor

PENTA UNIÓ Zrt., 2012

A társadalombiztosítás és jelentősége

 

Magyarország Alaptörvénye szerint

 

- Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

 

- Magyarország a szociális biztonságot az említett és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.

 

- Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.

 

- Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja.

 

 
3 480 Ft
TELEPHELYEK, FIÓKTELEPEK ADÓZÁSI, SZÁMVITELI KÉRDÉSEI

Penta Unió, 2012

 

A Budapesten évente immár több mint 12 ország részvételével megrendezésre kerülő Nemzetközi Adókonferencia egyik fontos célja, hogy évente egy-egy, a szakma számára kiemelten fontos, a szakirodalomban méltatlanul elhanyagolt területről teljes keresztmetszeti képet adjon, ezzel segítve a jogalkotók és jogalkalmazók szakmai munkáját.

Az előző konferenciák – az elszámolóárak, a kettős adóztatási egyezmények, a határon átlépő jövedelmek adózása, az általános forgalmi adózás – témaköreit követően a VI. Nemzetközi Adókonferencia a vizsgálat fókuszába a telephely-fióktelep kérdéskört állította.

A székhelyen kívüli tevékenység jelentős adókockázatot hordoz magában, ugyanakkor adótervezési lehetőséget is rejt. Különösen igaz ez a határátlépő ügyletek esetében. Nem véletlen, hogy a telephely keletkezése és a telephely adóalapjának meghatározása kiemelt helyet foglal el a nemzetközi adózási kérdések között. Ehhez kötődően az érintett országoknak komoly – és ellentétes – költségvetési érdeke fűződik a felmerülő kérdésre adott válaszokat illetően. Ebben a kényes helyzetben kell az adótanácsadónak a saját mozgásterét megtalálni és kihasználni.

A konferencia a legnevesebb hazai szakemberek előadásában először a kérdéskör jogi, szabályozási környezetét vette vizsgálat alá. A vizsgálat kiterjedt többek közt a telephely cégjogi, európai jogi, számviteli, társasági adózási, személyi jövedelemadózási, forgalmi adózási, helyi adózási sajátosságaira. Az adótanácsadók munkáját nehezíti, hogy a belső jogban szinte minden adónem külön-külön definiálja magát a fogalmat is. Ezt a problémát tetézi, hogy külföldi telephelyek esetén az érintett országok definíciójára, az egyezményekre és az OECD Modellegyezményre is tekintettel kell lenni. A jogszabályi környezetet tovább színesítik az Európai Bírósági döntések.

Az adóalap meghatározása során számtalan térben és időben is változó jogszabályi és jogértelmezési követelményeknek kell megfelelni. Miközben az adótanácsadó a kérdésekre adott válaszok során törekszik az adókockázat csökkentésére, nem hagyhatja figyelmen kívül az ügyfelek érdekét szem előtt tartó adótervezési szempontokat sem.

A telephelyek, fióktelepek létrehozásához, az adóalap meghatározásához hasonló súlyú feladat a telephelyek átalakulásához és megszüntetéséhez kapcsolódó adózási környezet megismerése, alkalmazása.

A telephelyek, fióktelepek nem csak az adótanácsadók elé állítanak sokszor megoldhatatlannak tűnő feladatokat, de magas szintű felkészültséget igényelnek az ellenőrzést végző hatóságoktól is.

A konferencia és az ebből készült jelen kiadvány nem csak az adótanácsadók, adóellenőrök munkáját segíti elő a témakör teljeskörűségére törekvő megközelítésével, de felhívja a figyelmet a nyitott kérdésekre is, amely a jogszabály-előkészítők, jogértelmezők és az ellenőrzéssel foglalkozók számára is hasznos tanulsággal jár.

 

A szerkesztő

 
3 800 Ft
  KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉSE - VÁLLALK.SZAK - Elfogyott

PENTA UNIÓ Zrt., 2011

 

Ön a Könyvviteli szolgáltatást végzők részére a 2000. évi C. törvény, valamint a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján az NGM által kiadott 2011. évi kötelező továbbképzések -vállalkozási szak - tematikájára épülő könyvet tartja kezében.

 

A könyv első fejezete egyes aktuális számviteli kérdésekkel foglalkozik. Az első alfejezet a számviteli törvény 2011. évi változásait veszi górcső alá.

 

A további alfejezetekben a tárgyi eszközök, a beszámoló-készítés és a zárlat, az időbeli elhatárolások kérdései kerülnek kifejtésre.

 

A második fejezet a számvitelt érintő adó-, illeték- és járulékváltozásokat mutatja be. Az első alfejezet a jövedelemadók (szja, tao, eva, különadók, ekhó), áfa, helyi adók, illetékek, gépjárműadó, adózás rendje, társadalombiztosítás, egészségügyi hozzájárulás, foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvény, a START-törvény, valamint a nyugdíj szabályozás 2011. évi változásait követi nyomon.

 

A második alfejezet az adóhatósági ellenőrzés számviteli kérdéseket érintő tapasztalatait mutatja be példákon keresztül. Kiemelten foglalkozik az adózás előtti eredmény vizsgálata során, a társasági adókötelezettség ellenőrzésekor, valamint a számviteli rend és bizonylati fegyelem megsértése miatt történt megállapítások bemutatásával.

 

A szerzők és lektorok az adott szakterület nagy tekintéllyel rendelkező, a törvény előkészítés, az ellenőrzés, a gyakorlati élet és az oktatás területén dolgozó okleveles adószakértők, okleveles könyvvizsgálók, egyetemi oktatók.

 

A jegyzet az AdóABC szakkönyv-offline rendszer részeként együttműködik a többi, a Penta Unió Kiadó által megjelentett szakkönyvvel, adatbázissal, hazai és európai uniós joganyaggal abból a célból, hogy egy a gyakorlatban felmerülő probléma sokoldalúan megközelíthető, teljeskörűen megoldható legyen.

 

Szeretnénk, ha a jegyzet nem csak az oktatási tevékenységet segítené elő, de kézikönyvként a könyveléssel foglalkozó szakemberek, mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, okleveles adószakértők napi segítőtársává válna.

 

Tisztelettel:

a Kiadó

 
3 045 Ft

Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés