A MAGYAR ÁLLAM TÖRTÉNETE 1711-2006

-15%
A MAGYAR ÁLLAM TÖRTÉNETE 1711-2006

Szerkesztő: Szabó Pál Csaba

JATE Press, 2010

4 725 Ft
Akció: 4 015 Ft
Kezdete: 2017.06.01   A készlet erejéig!
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek
A kötet adatai:
Kötés: Keménykötés
Megjelenés éve: 2010
Terjedelem: 448 oldal

Tartalomjegyzék:

Előszó (Szabó Pál Csaba)

A RENDI ÁLLAM 1711–1848 (Marjanucz László)
Alkotmányos helyzet
Magyarország a Birodalomban
Újszerzemény és fegyverváltság
Berendezkedési tervek a török kiűzése után
Az állampolgárság
Az államterület
Törvényhozás
A király
A diéta
Kormányzat
Az anyaország közigazgatása
A magyar udvari kancellária
A magyar királyi helytartótanács
A comissariatus provincialis
A magyar kamara
A rendi méltóság viselők
Az igazságszolgáltatás
Helyi közigazgatás
A vármegyék
A szabad királyi városok
A kiváltságos kerületek
Politikai intézmények
Az általános keretek
Az egyházpolitika

A POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÁLLAMA 1848–1849 (Pelyach István)
Alkotmányos helyzet
Az állam területe
Törvényhozás
A népképviseleti országgyűlés és a választójog
Az országgyűlés működési rendje
Az országgyűlés hatásköre
A képviselők jogállása
Kormányzat
Az államfő és a végrehajtó hatalom
Az uralkodó és hatásköre
A kormány
Az Országos Honvédelmi Bizottmány
A kormányzóelnök
Igazságszolgáltatás
Az igazságszolgáltatás alapjai
A vésztörvényszékek felállítása
A központi bíróságok felállítása
Helyi közigazgatás
Politikai intézmények
Az állam és egyház viszonya
A Közbátorsági Választmány
A pártok
A kormánybiztosi intézmény

AZ OSZTRÁK NEOABSZOLUTIZMUS ÁLLAMA 1849–1867 (Deák Ágnes)
Alkotmányos helyzet
Az alaptörvények
Az államterület
Törvényhozás
Az olmützi alkotmány időszaka
Az uralkodói abszolutizmus időszaka
Visszatérés az alkotmányossághoz
Összbirodalmi szervek
Magyarországi szervek
Kormányzat
Az olmützi alkotmány időszaka
Összbirodalmi szervek
Magyarországi szervek
Az uralkodói abszolutizmus időszaka
Birodalmi szervek
Magyarországi szervek
Visszatérés az alkotmányossághoz
Összbirodalmi szervek
Magyarországi szervek
Igazságszolgáltatás
Az olmützi alkotmány időszaka
Összbirodalmi szervek
Magyarországi szervek
Az uralkodói abszolutizmus időszaka
Visszatérés az alkotmányossághoz
Összbirodalmi szervek
Magyarországi szervek
Egyéb állami szervek
A rendőrség
A csendőrség
A pénzügyőrség
A pénzügyigazgatás
Az egyéb szakigazgatási szervek
Helyi közigazgatás
A katonai kormányzás időszaka (1849 nyár – 1850 december)
A provizórium időszaka (1851 január – 1853 április)
A definitív igazgatás időszaka (1853 május – 1860. október 20.)
Visszatérés az alkotmányossághoz
Politikai intézmények

A DUALIZMUS ÁLLAMA 1867–1918 (Szabó Pál Csaba)
Alkotmányos helyzet
A történeti alkotmány és a kiegyezés
A törvényesség, mint legitimitás
A Szent Korona
Az államterület
Az állampolgárság
Az államcímer
A közös ügyek
A kvótabizottság
A delegáció
Az egyöntetűen szabályozott ügyek
A közös bank
Törvényhozás
A választójog
A képviselőház
A házszabályok
A főrendiház
A képviselői összeférhetetlenség
A képviselői mentelmi jog
Kormányzat
A király
A minisztertanács
Igazságszolgáltatás
A bírósági szervezet
Egyéb állami szervek
A közbiztonság szervei
Az iparhatóságok
A forgalom igazgatása
Az egészségügy igazgatása
A közoktatás felügyelete
Helyi közigazgatás
A törvényhatóság
A törvényhatósági választójog
A törvényhatósági tisztviselők
A törvényhatóság hivatalos nyelve
A községek
A községi választójog
A községi hivatalos nyelv
Politikai intézmények
Az egyesülési jog
A gyülekezési jog
A politikai szervezetek
A választások
A sajtószabadság
A vallásszabadság

A FORRADALMAK ÁLLAMA 1918–1919 (Miklós Péter)
Alkotmányos helyzet
A törvényhozás
A kormányzat
Az igazságszolgáltatás
Az egyéb állami szervek
A helyi közigazgatás
Politikai intézmények

A HORTHY-RENDSZER ÁLLAMA 1919–1944 (Giczi Zsolt)
Alkotmányos helyzet
A politikai tendenciák és területi változások
A revíziós eredmények
A tragikus vég
Az államcímer
Törvényhozás
A nemzetgyűlés és az országgyűlés
A nemzetgyűlési és országgyűlési választójog
A felsőház
Kormányzat
A kormányzó
A kormányzóhelyettes
A kormány
Igazságszolgáltatás
A bíróságok
Az ügyészségi szervezet
Egyéb állami szervek
A rendvédelem
Az állam és a vallásfelekezetek
Az állami szakigazgatási szervek
Helyi közigazgatás
A területi önkormányzatok
Budapest önkormányzata
A vármegyék és a törvényhatósági jogú városok önkormányzata
A testületi önkormányzatok
Politikai intézmények
A politikai irányzatok és pártjaik
A klubpártok és tömegpártok
A nemzetgyűlési és országgyűlési választások
A szabadságjogok
A zsidóságot sújtó jogszabályok
A vallásszabadság
A nemzetiségek helyzete
Az állami berendezkedés jellege
A nyilas diktatúra
A német megszállás és a nyilas puccs
A nyilas állam szervezete

A KOALÍCIÓS ÉVEK ÁLLAMA 1944–1949 (Miklós Péter)
Alkotmányos helyzet
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság
Az államterület és az állam szimbólumai
Törvényhozás
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága
A választójog és a választások rendje
Kormányzat
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány
Az állami főhatalom ideiglenes megosztása
A köztársasági elnök hivatala és jogköre
A kormány különleges felhatalmazása a jogalkotásra
Igazságszolgáltatás
A bírósági és ügyészségi szervezet
A népbíróságok és népügyészségek
Egyéb állami szervek
A földigénylő és földosztó bizottságok
A gazdasági élet központi irányítása
A tudomány- és oktatáspolitikai irányító szervek
Helyi közigazgatás
A nemzeti bizottságok és igazoló bizottságok
Politikai intézmények
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front
A pártok és választási eredményeik
A pártközi értekezlet
A párizsi békeszerződés
A politikai pluralizmus felszámolása
A Magyar Függetlenségi Népfront

A RÁKOSI-RENDSZER ÁLLAMA 1949–1956 (Bencsik Péter)
Alkotmányos helyzet
A nemzetközi körülmények
A sztálini alkotmány
Az állam szimbolikus keretei
A törvényhozás
Az országgyűlés
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa törvényalkotó hatásköre
A választójog
Kormányzat
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa
A Minisztertanács
A szakminisztériumok
Igazságszolgáltatás
A bíróságok
Az ügyészség
A büntetőjog fő jellegzetességei
A büntetés-végrehajtás
Egyéb állami szervek
A rendvédelmi szervek és fegyveres erők
Az országos hatáskörű gazdasági szervek
A tudományos, kulturális és sportszervek
A tömegszervezetek
A társadalmi szervezetek
Helyi közigazgatás
A közigazgatási változások
A tanácsrendszer
Politikai intézmények
Az egypártrendszer és a pártállam jellege
A sztálinista ideológia
A politikai elit és a döntéshozatal módja
Az országgyűlési választások
Az emberi jogok és az állampolgársági jogok

AZ 1956-OS FORRADALOM ÁLLAMA ÉS AZ UTÓVÉDHARCOK 1956–1957 (Farkas Csaba)
Alkotmányos helyzet
Törvényhozás
Kormányzat
Igazságszolgáltatás
Egyéb állami szervek
Helyi közigazgatás
Politikai intézmények

A KÁDÁR-RENDSZER ÁLLAMA 1957–1989 (Bencsik Péter)
Alkotmányos helyzet
A nemzetközi körülmények
A kádári alkotmányozás fő sajátosságai
Az állam szimbolikus keretei
Törvényhozás
A pártállami törvényhozási rendszer restaurálása
A módosított alkotmány a törvényhozás feladatairól
A törvényhozás szerepének felértékelődése a nyolcvanas években
A választójog reformjai
Kormányzat
A folyamatosság és változások a kormányzat szerkezetében
Az 1972-es alkotmánymódosítás a kormányzat rendszeréről
Az Elnöki Tanács és a végrehajtó hatalom
Igazságszolgáltatás
A bíróságok
Az ügyészségek
A büntetőjogi sajátosságok
A büntetés-végrehajtás
Egyéb állami szervek
A rendvédelmi szervek és fegyveres erők
Az országos hatáskörű gazdasági szervek
Az egyéb országos szakigazgatási szervek
A társadalmi és tömegszervezetek
Helyi közigazgatás
A közigazgatási változások
A tanácsrendszer
Politikai intézmények
A pártállam restaurációja és szervezeti felépítése
A politikai élet alapvonásai: a „kádárizmus”
Az országgyűlési választások főbb jellemzői
Az emberi és állampolgári jogok

A RENDSZERVÁLTÁS ÁLLAMA 1989–2006 (Löffler Tibor)
Alkotmányos helyzet
Az államforma és az állami attribútumok
Az alkotmány
A magyar állampolgárság
A magyar állam területe és határai
Az állami szuverenitás
A magyar állam szimbolikus dimenziója
Az államszervezési és alkotmányos alapelvek
A köztársaság kikiáltása
Az alkotmánymódosítás
A magyar állam gazdasági alapjai
A népszuverenitás és intézményesítése
A köztársasági elnök megválasztásának módja és ideje
Az MDF és az SZDSZ 1990-es megállapodása az alkotmány és a kormányzati berendezkedés módosításáról
A köztársasági elnök
Az Alkotmánybíróság
A magyar állam alkotmányos szerkezete a rendkívüli állapot és a hadiállapot idején
Törvényhozás
Kormányzat
Koalíciós kényszer és koalíciós kormányok
A végrehajtó hatalom: kormány, kormányzat, államigazgatás
Igazságszolgáltatás
A bírói hatalom és igazságszolgáltatás: bíróságok, ügyészségek és jogbiztosok
Egyéb állami szervek
A Magyar Nemzeti Bank
Az Állami Számvevőszék
A funkcionális önkormányzatok
Helyi közigazgatás
Politikai intézmények
Az egyházak
A gazdasági érdekszervezetek
A média

A MAGYAR ÁLLAM KRONOLÓGIÁJA 1711–2006
A rendi állam 1711–1848
A polgári átalakulás állama 1848–1849
Az osztrák neoabszolutizmus állama 1849–1867
A dualizmus állama 1867–1918
A forradalmak állama 1918–1919
A Horthy-rendszer állama 1919–1944
A koalíciós évek állama 1944–1949
A Rákosi-rendszer állama 1949–1956
Az 1956-os forradalom állama és az utóvédharcok 1956–1957
A Kádár-rendszer állama 1957–1989
A rendszerváltás állama 1989–2006

NEMZETGYŰLÉSI ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEI 1865–2006
A dualizmus állama 1867–1918
A Horthy-rendszer állama 1919–1944
A koalíciós évek állama 1944–1949
A Rákosi- rendszer állama1949–1956
A Kádár-rendszer állama1957–1989
A rendszerváltás állama 1989–2006

A MAGYAR ÁLLAM FEJLŐDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

A MAGYAR ÁLLAM VEZETŐI 1711–2006
Államfők
A végrehajtó hatalom irányítói
Nemzetgyűlési és országgyűlési házelnökök
Nádorok
Országbírák
A legfőbb bírói fórum vezetői
Erdélyi főkormányzók
Esztergomi érsekek
Az állampárt fő-, illetve első titkárai

MAGYAR ÁLLAMTÖRTÉNETI FOGALOMTÁR 1711–2006
A rendi állam 1711–1848
A polgári átalakulás állama 1848–1849
Az osztrák neoabszolutizmus állama 1849–1867
A dualizmus állama 1867–1918
A forradalmak állama 1918–1919
A Horthy-rendszer állama 1919–1944
A koalíciós évek állama 1944–1949
A Rákosi-rendszer állama 1949–1956
Az 1956-os forradalom állama
A Kádár-rendszer állama 1957–1989
A rendszerváltás állama 1989–2006

AJÁNLOTT IRODALOM
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
ISBN
978-963-970-408-4
VTSZ
4 901
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Webáruház készítés
shopmania.hu arfalo.hu aprohirdetesingyen.hu arumagazin.hu vatera.hu