A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA

-19%
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA

Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai

Bővített kiadás magyarázatokkal, az ítélkezési gyakorlatból vett példákkal és a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak értelmezésével

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina

Vezinfó Kiadó, 2019

16 695 Ft
Akció: 13 545 Ft
Kezdete: 2019.12.03   A készlet erejéig!
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek

A munkajog szabályrendszerében az elmúlt két év is hozott annyi újat, hogy a szakkönyvet immár ötödik alkalommal is indokolt volt aktualizálni. Többek között 2018. május 25-én életbe lépett a GDPR, az Országgyűlés elfogadott nemcsak e közösségi rendelethez kapcsolódó módosításokat is a Munka Törvénykönyvében (Mt.). A munkajogi kódex különös háttérjogszabálya, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) ugyancsak változott. Hogy folytassuk a sort, a nem módosult jogi normák megértéséhez is mellőzhetetlen tudásforrások a folyamatosan gyarapodó ítélkezési gyakorlat, a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak vizsgálati eredményei, továbbá az ügyvédi és oktatói munkánk során szerzett, a jog magyarázatát segítő tapasztalat. Átdolgozott kötetünkkel segítünk az Olvasónak az alkalmazáshoz szükséges tudást aktualizálni, megszerezni.

A kötetben az Mt. mellett a munkaviszony tekintetében is alkalmazandó polgári jogi jogintézményekhez kapcsolódóan az Olvasó megtalálja a Ptk. szövegét és magyarázatát is. Így a felmerülő munkajogi kérdéseknél nyomban megállapítható, hogy van-e polgári jogi vonatkozása a válasznak, és amennyiben igen, máris megjelenik az Mt. mellett a Ptk. érintett rendelkezése, a kapcsolódó kommentárral együtt.

Mivel az Mt. nagy mozgásteret biztosít a rendelkezéseitől való eltéréshez, a törvényszöveg megértésével még nem ismerjük teljeskörűen a jogi lehetőségeinket. A törvény Második (A munkaviszony) és Harmadik (A munkaügyi kapcsolatok) Részében foglaltaktól a kollektív szerződés – általános szabályként – két irányban eltérve, a munkavállaló, valamint a munkaügyi kapcsolatok alanyai javára, de hátrányára is megállapíthat rendelkezéseket. A munkaügyi szerződésre vonatkozó általános rendelkezés szerint a felek megállapodása csak a munkavállaló javára térhet el a munkaviszony szabályaitól.

A kötet adatai:

Formátum: B/5

Kötés: puhakötés

Megjelenés éve: 2019

Terjedelem: 543 oldal

Tartalom:

ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet - Bevezető rendelkezések

■ A törvény célja

■ A törvény hatálya

■ Értelmezési alapelvek

■ Általános magatartási követelmények

■ Személyiségi jogok védelme

■ Egyenlő bánásmód követelménye

■ Munkaviszonyra vonatkozó szabály

II. fejezet - Jognyilatkozatok

■ Megállapodás

■ Egyoldalú jognyilatkozat, nyilatkozat

■ Kötelezettségvállalás

■ Munkáltatói szabályzat

■ Tájékoztatás

■ A feltétel

III. fejezet - Jognyilatkozatok megtételének módja

■ Képviselet

■ Alaki kötöttség

■ Jognyilatkozat közlése

■ Határidő és időtartam számítása

IV. fejezet - Érvénytelenség

■ Semmisség

■ Megtámadhatóság

■ Érvénytelenség jogkövetkezménye

■ Polgári jogi szabályok alkalmazása

MÁSODIK RÉSZ - MUNKAVISZONY ALANYAI ÉS LÉTESÍTÉSE, MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

V. fejezet - Munkaviszony alanyai

■ Eltérő megállapodás

VI. fejezet - Munkáltató személyében bekövetkező változás

■ Eltérő megállapodás

VII. fejezet - Munkaviszony létesítése

■ Munkaszerződés

■ Munkaviszony létesítésének különös feltételei

■ Munkaszerződés tartalma

■ Munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

■ Munkaviszony kezdete

■ Eltérő megállapodás

VIII. fejezet - Munkaszerződés teljesítése

■ Alapvető kötelezettségek

■ Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

■ Utasítás teljesítésének megtagadása

■ Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

■ Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért

■ Eltérő megállapodás

IX. fejezet - Munkaszerződés módosítása

■ Eltérő megállapodás

X. fejezet - Munkaviszony megszűnése és megszüntetése

■ Munkaviszony megszűnése

■ Munkaviszony megszüntetése

■ Felmondás

■ Felmondási idő

■ Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok

■ Végkielégítés

■ Azonnali hatályú felmondás

■ Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén

■ Munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye

■ Eltérő megállapodás

XI. fejezet - Munka- és pihenőidő

■ Fogalmak

■ Napi munkaidő

■ Munkaidőkeret

■ Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén

■ Munkaidő-beosztás szabályai

■ Munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása

■ Munkaközi szünet

■ Napi pihenőidő

■ Heti pihenőnap

■ Heti pihenőidő

■ Rendkívüli munkaidő

■ Ügyelet és készenlét

■ Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések

■ Szabadság

■ Szabadság kiadása

■ Betegszabadság

■ Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság

■ Munka- és pihenőidő nyilvántartása

■ Eltérő megállapodás

XII. fejezet - A munka díjazása

■ Alapbér

■ Bérpótlék

■ Díjazás munkavégzés hiányában

■ Távolléti díj számítása

■ Kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum

■ Munkabér védelme

■ Eltérő megállapodás

XIII. fejezet - Munkáltató kártérítési felelőssége

■ Felelősség az okozott kárért

■ Kártérítés mértéke és módja

■ Polgári jogi szabályok alkalmazása

■ Eltérő megállapodás

XIV. fejezet - Munkavállaló kártérítési felelőssége

■ Felelősség általános szabályai

■ Megőrzési felelősség

■ Több munkavállaló együttes felelőssége

■ Felelősség a leltárhiányért

■ Munkavállalói biztosíték

■ Kártérítés mérséklése

■ Eltérő megállapodás

XV. fejezet - Munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok

■ Határozott idejű munkaviszony

■ Munkavégzés behívás alapján

■ Munkakör megosztása

■ Több munkáltató által létesített munkaviszony

■ Távmunkavégzés

■ Bedolgozói munkaviszony

■ Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

■ Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony

■ Vezető állású munkavállaló

■ Cselekvőképtelen munkavállaló

■ Eltérő megállapodás

XVI. fejezet - Munkaerő-kölcsönzés

■ Fogalmak

■ Kölcsönbeadó és kölcsönvevő közötti jogviszony

■ Kölcsönzésre irányuló munkaviszony

■ Egyenlő bánásmód követelménye

■ Munkaviszony megszüntetése

■ Kártérítési felelősség

■ Eltérő megállapodás

XVII. fejezet - Iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályai

XVIII. fejezet - Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások

■ Versenytilalmi megállapodás

■ Tanulmányi szerződés

HARMADIK RÉSZ - MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

XIX. fejezet - Általános rendelkezések

XX. fejezet - Üzemi tanács

■ Általános szabályok

■ Üzemi tanács választása

■ Központi és vállalatcsoport szintű üzemi tanács

■ Üzemi tanács megszűnése

■ Üzemi tanács tagja megbízatásának megszűnése

■ Gazdasági egységek összevonása, szétválasztása, valamint a munkáltató személyében bekövetkező változás

■ Üzemi tanács működése

■ Üzemi tanács feladata és jogköre

■ Üzemi megállapodás

■ Üzemi megbízott

XXI. fejezet - Szakszervezet

XXII. fejezet - Kollektív szerződés

■ Kollektív szerződés megkötése és tartalma

■ Kollektív szerződés hatálya

■ Kollektív szerződés megszűnése

■ Munkáltató személyében bekövetkező változás

■ Eltérő megállapodás és felhatalmazás

NEGYEDIK RÉSZ - MUNKAÜGYI VITA

XXIII. fejezet - Munkajogi igény érvényesítése

XXIV. fejezet - Kollektív munkaügyi vita

ÖTÖDIK RÉSZ - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

HATODIK RÉSZ - A TÖRVÉNYSZÖVEG MAGYARÁZATA UTÁN...

Mennyiben irányadók a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalásai?

Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Webáruház készítés
shopmania.hu arfalo.hu aprohirdetesingyen.hu arumagazin.hu vatera.hu