A TERVEZŐI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX BEMUTATÁSA, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSZETI, MŰSZAKI ALKOTÁSOK ÉS TERVEIK SZERZŐI JOGVÉDELME - Elfogyott

A TERVEZŐI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX BEMUTATÁSA, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSZETI, MŰSZAKI ALKOTÁSOK ÉS TERVEIK SZERZŐI JOGVÉDELME - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2018. augusztus 31.

Szerző: Barta Judit

Patrocinium Kiadó, 2018

3 900 Ft
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek

Kevés olyan, a magánjogtudomány körébe eső monográfia születik napjainkban, amely egy szerződéstípus megközelítéséhez a gazdasági-társadalmi valóságból meríti a legtöbbet. A szerző kiemelt érdeme, hogy az építészeti alkotások tervezésével kapcsolatban felmerülő, gazdasági és jogi kérdésekre komplex megközelítéssel keresi és adja meg a válaszokat. A mű a hazai jogirodalomban elsőként mutatja be, hogy mennyire egymásra épülő műszaki, gazdasági, közjogi és magánjogi rétegei vannak a tervezői tevékenységnek.

A bírói és ügyvédi gyakorlat letisztult elméleti bázisra tud csupán támaszkodni, ezért nagyon fontosak azok a monográfiák amelyek szilárd dogmatikai alapokon álló megközelítést tesznek lehetővé és gyakorlatorientált célokat követnek. Fontos segítség lehet a gazdasági élet szereplőinek is abban, hogy a szerződéses kapcsolataikat megfelelő módon alakíthassák és a szükségtelenül nagy szerződési kockázatokat kiküszöböljék. A szerző által az építészeti alkotások tervezésével és a tervek szerzői jogi védelmével kapcsolatos tabló minden bizonnyal nagy segítséget jelent a jogi szabályozás fejlesztéséhez és a felvetődő joggyakorlati kérdések megválaszolásához.

E jogi írásmű különlegessége még a számos megidézett gyakorlati példa, jogeset, hivatkozás, mely biztosítja a jogelméleti fejtegetések valóságfedezetét, színességét és élményszerűségét.

 

A kötet adatai:

Kötés: kartonált

Megjelenés éve: 2018

Terjedelem: 516 oldal

 

A tartalomból:

 

I. rész: Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység, a tervezési szerződés magánjogi és közjogi szabályai

A vállalkozási-tervezési szerződésre vonatkozó jogszabályok rendszere

1. A tervezési szerződés szabályozásának szintjei

2. A vállalkozási szerződés és a tervezési szerződés fogalma a Ptk.-ban

3. Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység (tervezés) és folytatásának közjogi feltételei

4. A saját tevékenységkifejtés követelménye a tervezési szerződés során

5. Az ajánlat készítésére irányuló vállalkozási szerződés

6. A közreműködő és a hozzá kapcsolódó felelősségi kérdések

7. A fővállalkozás és az ún. generáltervezés elhatárolása

8. A versenyeztetés és a tervpályázat

9. A szerződés tartalma

10. A tervezési szerződés alakisága, a kötelező alakiság elmaradásának jogkövetkezménye

11. Utaló magatartás, jogalap nélküli gazdagodás a tervezési szerződések körében

12. Megrendelő utasítási joga, a tevékenység megszervezése

13. A megrendelő ellenőrzési joga

14. A munkavégzés összehangolása

15. A többletmunka és a pótmunka

16. A szolgáltatás átadás-átvétele

17. A tervezési vállalkozói díj kifizetése

18. A törvényes zálogjog

19. Közbenső szerződésszegés

20. Előzetes szerződésszegés

21. A szerződés lehetetlenülése

22. Megrendelő objektív ellenállási, felmondási joga

23. Ingyenes vállalkozási szerződés

24. A tervezési szerződésnél előforduló leggyakoribb szerződési biztosítékok

 

A tervezési szerződésre mint vállalkozási szerződés altípusra vonatkozó különös szabályok a Ptk.-ban

1. A tervdokumentációval szembeni elvárások

2. A terv hibája miatt érvényesíthető igények elévülése

3. Jogszavatosság

4. Felelősség korlátozása, kizárása

 

Az építészeti-műszaki tervezők magánjogi felelőssége és annak biztosíthatósága

1. Szerződésszegésért fennálló felelősség

2. Az építészeti-műszaki tervező és kivitelező felelősségi viszonyai

3. Az építészeti-műszaki tervező szerződésen kívüli kárfelelőssége

4. Az építészeti-műszaki tervezők felelősségbiztosítása

 

Az építészeti-műszaki tervezők közjogi, etikai, büntetőjogi felelőssége

 

Az építészeti-műszaki tervezés és a versenyjog

1. A tervezési tevékenységet érintő versenyjogi szabályozás

2. A Tpvt. generálklauzulájának megsértése

3. A bojkott tilalma

4. A tisztességtelen eljárások

5. A kartellszabályok megsértése

6. A tervezési díjak meghatározása kontra uniós előírások

 

Az építészeti-műszaki tervezést érintő fogyasztóvédelmi vonatkozások

1. Az építészeti-műszaki tervezés és a fogyasztóvédelem összefüggései

2. A Ptk. egyes fogyasztóvédelmi rendelkezései

3. A Fgyr. egyes rendelkezései

4. Az építőanyag-gyártó vagy kereskedő cégekkel kötött együttműködési megállapodás

 

A tervezői művezetés

1. A tervezői művezetés meghatározása

2. A tervezői művezetés elhatárolása a műszaki ellenőrzéstől

3. A tervezői művezető és a műszaki ellenőr felelőssége

 

A Teljesítésigazolási Szakértői Szervre vonatkozó szabályok

1. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

2. A TSZSZ szakvéleményére alapított per

 

II. rész: Az építészeti alkotások, műszaki létesítmények szerzői jogvédelme, az építészeti-műszaki tervezés szerzői jogi kérdései

 

Az építészet területén alkotott művek szerzői jogvédelmének történeti fejlődése

1. Az építészeti alkotások, műszaki létesítmények szerzői jogvédelmének történeti alakulása

2. A műszaki létesítmények szerzői jogvédelme

3. Az építészeti alkotások és műszaki létesítmények nemzetközi szerzői jogvédelme

 

Szerzői jogvédelem feltételei a hatályos szerzői jogi törvény (Szjt.) alapján

1. Tudományos, vagy művészeti alkotások-e az építészeti alkotások?

2. Az alkotás szintjének kérdése

3. Az alkotás egyéni, eredeti jellege

4. Az építészeti terv mint alkotás

5. Mi az építészeti alkotás?

6. A makett szerzői jogi megítélése

 

A szerző és szerzőtársak

1. A szerzőség kérdése általában

2. A megrendelő szerzőnkénti megítélése

3. A közös művek

 

A szerzői személyhez fűződő jogai

1. Általános alapvetések

2. A mű nyilvánosságra hozatala

3. A név feltüntetése

4. A mű egységének védelme

 

A szerző vagyoni jogai

1. A terv felhasználása általában

2. Díjazás kérdése

3. A többszörözés és terjesztés

4. A nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként

5. Az átdolgozás

6. Más művészeti ágakban történő feldolgozás

7. A kiállítás

8. A reklámcélú felhasználás

9. Ismeretlen szerző vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerző építészeti alkotásának megváltoztatása, illetve felhasználása

 

A szabad felhasználás

 

A szerzői jog öröklése

 

A szerzői jog megsértésének magánjogi és büntetőjogi jogkövetkezményei

1. Magánjogi jogkövetkezmények

2. A büntetőjogi vonatkozások

 

Munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott építészeti műszaki tervekre és építészeti alkotásokra vonatkozó szerzői jogi szabályok

1. A szerzői vagyoni jogok a munkaviszonyban létrehozott mű esetén

2. Személyhez fűződő jogok a munkaviszonyban létrehozott mű esetén

3. A munkáltató jogutódlása és jogutód nélküli megszűnése

4. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban alkotott művek szerzői jogainak alakulása

 

A tervezési szerződés mint felhasználási szerződés

1. A felhasználási szerződés és a vállalkozási szerződés elhatárolása

2. A felhasználási szerződés és a tervezési szerződés viszonya

3. A tervezési szerződés szerzői jogi kikötései

 

A szerzői jogok átruházhatóságának elméleti és gyakorlati kérdései az építészeti alkotások és terveik vonatkozásában

1. Szellemi tulajdon kérdése

2. A szerzői jogok és átruházhatóságuk

3. A Ptk. jogátruházásra irányuló szabályainak alkalmazása

4. Építészeti alkotás, illetve terv átruházása és a vagyoni jogok alakulása

 

A közbeszerzéssel és tervpályázattal kapcsolatos szerzői jogi kérdések

1. Közbeszerzés és a szerzői jog mint kizárólagos jog

2. Tervpályázat és szerzői jog

 

A szerzői mű közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó részeire vonatkozó adatigénylés

1. Az adatigénylés jogi alapja, az adatközlés formája

2. Az adatigénylés korlátozhatósága

 

Zárszó, jogalkotási javaslatok

Ajánlatunk Önnek!
Adatok
ISBN
9789634132196
Kiadó
Patrocinium Kiadó
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
shopmania.hu arfalo.hu aprohirdetesingyen.hu arumagazin.hu vatera.hu