GENETIKA BS

-15%
GENETIKA BS

Szerző: Maróy Péter; Török Tibor

JATE Press, 2011

3 780 Ft
Akció: 3 215 Ft
Kezdete: 2019.01.27   A készlet erejéig!
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek
A kötet adatai:
Kötés: Puhakötés
Megjelenés éve: 2011
Terjedelem: 284 oldal

Tartalomjegyzék:

01. fejezet: BEVEZETÉS
A genetika tárgya
A genetika szerepe az emberiség haladásában
A genetika hozzájárulása biológiai tudásunkhoz
A genetikai információ áramlása a sejtben
Mi befolyásolja az élőlények tulajdonságait?
A genetikai vizsgálatok fő módszerei
Összefoglalás
Genetika meghatározottság
Környezeti meghatározottság

02. fejezet: A DNS SZERKEZETE ÉS REPLIKÁCIÓJA
A transzformáció felfedezése
Az RNS is lehet örökítőanyag
A DNS építőkövei
A Watson-Crick DNS modell
A replikáció problémái
A szemikonzervatív replikáció bizonyítékai
A replikációs villa
Események a replikációs villában
A DNS replikáció enzimei
A gördülő gyűrű replikáció

03. fejezet: A GENETIKA SZÜLETÉSE, MENDEL TÖRVÉNYEI
Mendel előtt
Mendel kísérletei
A genetikai kísérletek helyes tervezése
A Mendel első törvényéhez vezető kísérletek
Valószínűség-számítási alapok
Szakkifejezések
A Mendel második törvényéhez vezető kísérletek
Számolási módok a genetikában

04. fejezet: A MENDELI TÖRVÉNYEK ALKALMAZÁSAI
Családfaelemzés
Ikervizsgálatok
Örökbefogadottakkal végzett vizsgálatok
Családfavizsgálat
Domináns fenotípusú öröklődési mintázat a családfában
A recesszív fenotípus öröklődési mintázata a családfában
Polimorfizmus
A populációkban a heterozigóták ritkák

05. fejezet: AZ ÖRÖKLŐDÉS KROMOSZÓMA ELMÉLETE
A kromoszómák szerepe a nem meghatározásban
Az ivari kromoszómák szerepe a nem meghatározásban
A nemi kromoszómák szerepe a muslicában
Az ember férfi-meghatározó génje
Az androgén-érzéketlenségi szindróma
Nemhez kötött jellegek
A cikkcakk öröklésmenet
Nemhez kötött jellegek öröklődési mintázata pedigrékben
A dózis kompenzáció
A kromoszómaelmélet
A kromoszómaelméletet bizonyító kísérlet

06. fejezet: A MITÓZIS ÉS A MEIÓZIS ESEMÉNYEI GENETIKAI SZEMSZÖGBŐL
A mitózis
A meiózis
Az interkromoszómális és intrakromoszómális rekombináció
Az állatok, növények és gombák életciklusa

07. fejezet: LÁTSZÓLAGOS ELTÉRÉSEK A MENDELI SZABÁLYOK ALÓL
A dominanciaviszonyok változatai
Letális allélok
A fenotípus függ a környezeti hatásoktól és a genetikai háttértől
Génkölcsönhatások

08. fejezet: KAPCSOLTSÁG, GÉNTÉRKÉPEZÉS
Rendhagyó számarányok a mendeli keresztezésekben
A rendhagyó számarányok magyarázata
A kapcsoltság megállapítása
Géntérképezés
Genetikai jelölések
Hárompontos térképezés
Az RF és a valódi géntávolság összefüggése
A χ2 próba

09. fejezet: A REKOMBINÁCIÓ MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSAI
Homológ rekombináció
Rekombináció molekuláris modellje
Rekombináció szomatikus sejtekben

10. fejezet: A PONTMUTÁCIÓK SAJÁTOSSÁGAI
A szomatikus és csíravonal mutációk
A mutációk véletlenszerűsége
Mutációk csoportosítása fenotípusuk szerint
Mutációk csoportosítása a géntermékre gyakorolt hatás alapján
Mutációk kimutatása haploidokban
Mutációk kimutatása diploidokból
Mesterségesen kiváltott mutációk kimutatása

11. fejezet: A MUTÁCIÓK KELETKEZÉSÉNEK ÉS A HIBÁK JAVÍTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSAI
A mutációk molekuláris természete
A mutációk hatása a géntermékre
A mutációk okai
Az Ames-teszt
DNS-javító mechanizmusok, a repair
A DNS-javítás általános mechanizmusa

12. fejezet: KROMOSZÓMÁK MORFOLÓGIÁJA ÉS SZERKEZETI MUTÁCIÓI

13. fejezet: KROMOSZÓMASZÁM MUTÁCIÓK
Monoploidok
Poliploidok
Aneuploidia
Szomatikus genomváltozások az egyedfejlődés során, szövetspecifikus ploiploidia, politénia

14. fejezet: REKOMBINÁCIÓ PROKARIÓTÁKBAN
A baktériumok tenyésztése
Az Escherichia coli, genetikai modell rendszer
A konjugáció
A perctérkép
Finomtérképezés konjugációval
Transzformáció

15. fejezet: FÁG GENETIKA
Az általános transzdukció: baktériumok térképezése fágok segítségével
A λ fág életmódja és a speciális transzdukció

16. fejezet: A GÉN SZERKEZETÉNEK FELTÁRÁSA
A rekombináció egysége a génnél kisebb
A mutáció egysége a génnél kisebb
A gén funkcionális egysége a cisztron

17. fejezet: A GENOTIPUS ÉS A FENOTIPUS KAPCSOLATÁNAK MOLEKULÁRIS ÉRTELMEZÉSE
Garrod megfigyelései: egy gén egy anyagcserelépést határoz meg
Beadle és Tatum eredményei: egy gén egy enzimet határoz meg
A fehérjék szerkezete
Hogan határozzák meg a gének a fehérjéket?
A gén és a fehérje kolinearitása (egymásnak megfelelő lineáris sorrendje)
A dominanciaviszonyok és fenotípusok értelmezése a fehérjeszerkezet alapján
Teljes dominancia
Haplo-elégtelenség
Nem teljes dominancia
Hőérzékeny allélok
Komplementáció

18. fejezet: A TRANSZKRIPCIÓ ÉS A TRANSZLÁCIÓ MECHANIZMUSA
Az RNS szerkezete a DNS-től különböző
RNS-féleségek
A transzkripció
A transzkripció általános áttekintése
A transzkripció szakaszai: az iniciáció, az elongáció és a termináció
Elongáció
Termináció
Transzkripció eukariótákban
Transzkripció folyamata eukariótákban
A genetikai információ továbbítása pro- és eukariótákban
A genetikai kód
A genetikai kód nem átfedő
A genetikai kód hárombetűs
A genetikai kód megfejtése
A tRNS egy adapter-molekula
Kis interferáló és mikro RNS-ek
A riboszóma
Fehérjék transzláció utáni módosítása

19. fejezet: A GÉNMŰKÖDÉS SZABÁLYOZÁSA BAKTÉRIUMOKBAN
Egy környezeti hatás a transzkripciót elindíthatja vagy leállíthatja
A gének ki- és bekapcsolásának módja
Az E. coli lac-operonjának működése
A lac-operon felfedezéséhez vezető kísérletek
A lac-operon pozitív szabályozása
A triptofán operon szabályozása

20. fejezet: MOZGÉKONY GENETIKAI ELEMEK
A kukorica mozgékony elemei, az Ac- Ds rendszer
A szomatikus mozaik fenotípusok magyarázata
A baktériumok mozgékony genetikai elemei
Az IS elemek fizikai kimutatása
A rezisztencia plazmid
A bakteriális mozgékony elemek áthelyeződésének mechanizmusa
Az eukarióta transzpozonok két típusa
Több transzpozon, mint azt gondoltuk volna

21. fejezet: A DNS VIZSGÁLATÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS MÓDSZEREI
Plazmid vektorok
Fág vektorok
Kozmid vektorok
Kívánt gén klónjának azonosítása klóntárból
Expressziós klóntár, cDNS
Klón azonosítása mutáns fenotípus menekítésével
Klón azonosítása molekuláris jelet tartalmazó mutánsokból
A klónozott gén vizsgálata
DNS szekvenálás
Polimeráz láncreakció
A modern genetikai vizsgálat menete
Génsebészet

22. fejezet: FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
ISBN
978-963-306-003-2
VTSZ
4 901
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
shopmania.hu arfalo.hu aprohirdetesingyen.hu arumagazin.hu vatera.hu