KOLLOIDIKA LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK

-15%
KOLLOIDIKA LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK

Határfelületek, diszperz rendszerek, tenzidek, polimerek

Szerkesztő: Patzkó Ágnes

JATE Press, 2012

2 835 Ft
Akció: 2 410 Ft
Kezdete: 2017.06.01   A készlet erejéig!
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek
A kötet adatai:
Kötés: Puhakötés
Megjelenés éve: 2012
Terjedelem: 200 oldal

Tartalomjegyzék:

Tartalomjegyzék: 1. FLUID HATÁRFELÜLETEK 1.1. Folyadék–gáz határfelület (L/G) 1.2. Folyadék–folyadék határfelület (L/L) 1.3. Monomolekulás filmek folyadékfelületen 1.4. Felületi feszültség mérési módszerei 1. feladat: Oldatok felületi feszültségének meghatározása 2. feladat: Egymással nem elegyedő folyadékok közötti határfelületi feszültség meghatározása 3. feladat: Monomolekulás filmek előállítása és vizsgálata (Pockels-módszer) 2. SZILÁRD HATÁRFELÜLETEK 2.1. Szilárd–gáz határfelület (S/G) 4. feladat: Gőzadszorpció mérése gravimetriás módszerrel 5. feladat: Gázadszorpció mérése volumetrikus módszerrel 6. feladat: Nitrogénadszorpció vizsgálata automata gázadszorpciós készülékkel 2.2. Szilárd–folyadék határfelület (S/L) 2.2.1. Folyadékelegyek adszorpciója szilárd adszorbenseken 7. feladat: Etanol adszorpciója aktív szénen etanol-ciklohexán elegyből 2.2.2. Híg oldatok adszorpciója szilárd adszorbenseken 8. feladat: Híg festékoldatok adszorpciója cellulózon 8.1. Az adszorptívum koncentrációjának befolyása az adszorpcióra 8.2. Az adszorbens mennyiségének befolyása az adszorpcióra 9. feladat: Felületaktív anyagok adszorpciója agyagásványokon 2.3. Szilárd felületek nedvesedése 10. feladat: Peremszög mérése 3. HATÁRFELÜLETI ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK 3.1. Elektromos kettősréteg 3.2. Felületi töltés meghatározása 11. feladat: Fémoxidok felületi töltéssűrűségének meghatározása 3.3. Elektrokinetikai jelenségek 12. feladat: Elektroforetikus vándorlási sebesség mérése 13. feladat: festékelegy szétválasztása papírelektroforézissel 4. ASSZOSZIÁCIÓS KOLLOIDOK 14. feladat: Ionos tenzidek koncentrációjának meghatározása kétfázisú titrálással 14.1. Kationaktív tenzid koncentrációjának meghatározása 14.1.1. Végpontjelzés metilénkékkel 14.1.2. Végpontjelzés bengálvörössel 14.2. Anionaktív tenzid koncentrációjának meghatározása 14.2.1. Végpontjelzés metilénkékkel 14.2.2. Végpontjelzés bengálvörössel 15. feladat: Kritikus micellaképződési koncentráció meghatározása színezék módszerrel 16. feladat: Kritikus micellaképződési koncentráció meghatározása konduktometriás titrálással 17. feladat: Benzoesav szolubilizálhatóságának vizsgálata 5. MAKRO- ÉS MIKROEMULZIÓK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA 18. feladat: Emulgeátorok hatóképességének vizsgálata 19. feladat: Emulziók jellegének és átcsapásának vizsgálata 20. feladat: Inverz emulziók előállítása „in situ” emulgeálási technikával 21. fejezet: Inverz emulziók előállítása szilárd emulgeátorokkal 22. fejezet: o/v típusú mikroemulziók előállítása kationos tenziddel 23. fejezet: o/v, ill. v/o típusú mikroemulziók előállítása anionos tenziddel 24. feladat: v/o típusú mikroemulzió előállítása in situ módszerrel 25. feladat: Winsor-típusú mikroemulziók előállítása 6. SZOLOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA 26. feladat: Weimarn-szabály vizsgálata 27. feladat: Szolok előállítása 27.1. Kémiai kondenzációs módszerek 27.1.1. Aranyszolok előállítása 27.1.2. Ezüstszolok előállítása 27.1.3. Rázszol előállítása 27.1.4. Hoganyszol előállítása 27.1.5. Fe(III)-hidroxid szolok előállítása 27.1.6. mangán-dioxid szol előállítása 27.2. Peptizáció 27.2.1. Fe(III)-hidroxid szol előállítása 28. feladat: Peptizációs folyamatok vizsgálata 28.1. Disszolúciós peptizáció üledékszabálya 28.2. Disszolúciós peptizáció koncentrációfüggése 28.3. Adszorpciós peptizáció üledékszabálya 28.4. Adszorpciós peptizáció koncentrációfüggése 29. feladat: Agyagásványok és talajok peptizációja 6.1. Szol-tisztítási eljárások 30. feladat: Dializálóképesség gyors vizsgálata 31. feladat: Különböző ultraszűrő hártyák vizsgálata 32. feladat: Vörös aranyszol koagulálása 32.1. Elektrolitok hatása aranyszol koagulálásra 32.2. Alifás alkoholok hatása az aranyszolok koagulálására 33. feladat: Fe(III)-hidroxid szol koagulálása 34. feladat: Szabálytalan sorok vizsgálata 35. feladat: Fe(III)-hidroxid szolok koaguláláskinetikája 36. feladat: Kolloid részecskék közötti vonzóerő számítása 36.1. Prizma törőszögének meghatározása 36.2. Prizma törésmutatójának és diszperziójának mérése 7. SZUSZPENZIÓK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA 7.1. Szuszpenziók előállítása 7.2. Részecskeméret meghatározása 37. feladat: Őrlemények részecskeméret-eloszlásának meghatározása 7.3. Híg szuszpenziók vizsgálata 38. feladat: Szuszpenziók ülepedési sebessége, üledéktérfogata és belső súrlódása 7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata 39. feladat: Koherens szuszpenziók vizsgálata rotációs viszkoziméterrel 40. feladat: Tixotrópia vizsgálata 8. POLIMEREK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA 41. feladat: Metil-metakrilát, vagy sztirol tömbpolimerizációja 41.1. Törésmutató mérése 41.2. Relatív viszkozitás mérése 41.3. Koagulálóérték meghatározása 41.4. Polimerizáció sebességének mérése a monomer fogyás alapján 41.5. Relatív molekulatömeg meghatározása 42. feladat: Sztirol, metil-metakrilát és akrilsav oldatpolimerizációja 42.1. Heterogén oldatpolimerizáció 42.2. Homogén oldatpolimerizáció 42.3. Akrilsav homogén oldatpolimerizációja 43. feladat: Metil-metakrilát gyöngypolimerizációja 44. feladat: Sztirol-divinil-benzol szuszpenziós kopolimerizációja 45. feladat: metil-metakrilátemulziós polimerizációja 46. feladat: Poliakrilát diszperzió előállítása emulziós polimerizációval 47. feladat: Epoxigyanta előállítása 48. feladat: Polimerdiszperziók koaguláláskinetikája 9. MAKROMOLEKULÁRIS OLDATOK TULAJDONSÁGAI 9.1. Az ideális és a reális statisztikus gombolyag 49. feladat: Theta-elegy összetétel meghatározása különböző polimer-oldószer-kicsapószer rendszerekben 49.1. Θ-elegy összetételének meghatározása nefelometriás titrálással epoxigyanta-dioxán-alkohol rendszerben 49.2. Θ-elegy összetételének meghatározása nefelometriás titrálással polivinil-alkohol (PVA)–víz–n-propanol rendszerben 9.2. Polimeroldatok viszkozitása 50. feladat: Polimerek molekulatömegének meghatározása kapilláris viszkoziméterrel 9.3. Statisztikus gombolyag méretének számítása viszkozitásadatokból 51. feladat: Konformációs jellemzők számítása viszkozitásmérések alapján 9.4. Polimeroldatok frakcionálása 52. feladat: Polimerek molekulatömeg-eloszlásának meghatározása 53. feladat: Szedimentációállandó meghatározása ultracentrifugálással 9.5. Polielektrolit oldatok 54. feladat: Polielektrolitok duzzadásának, belső súrlódásának és stabilitásának függése a pH-tól 55. feladat: Polielektrolit jellegű xerogélek duzzadási sebességének meghatározása tömegméréssel 56. feladat: Karboxi-metil-keményítő (karboxi-metil-amilóz, CMA) gélek reológiai vizsgálata 10. TALAJKOLLOIDOK VIZSGÁLATA 10.1.Talaj összetétele 10.2. Agyagásványok 10.3. Talajhumusz 10.4. Talaj tulajdonságai 57. feladat: Talajok kolloidkémiai jellemzőinek vizsgálata 57.1. Nedvességtartalom meghatározása 57.2. Leiszapolható rész gyors vizsgálata 57.3. Pórustérfogat (porozitás) 57.4. Talaj térfogattömegének meghatározása 57.5.Talaj valódi sűrűsége 57.6. pH-meghatározás 57.7. Ioncserekapacitás (T-érték) meghatározása) 57.7.1. Mehlich-szerinti meghatározás 57.7.2. Meghatározás metilénkék-adszorpcióval 57.8. A talaj szervesanyag-tartalmának meghatározása Tyurin módszerével 57.9. Vízáteresztő-képesség gyors vizsgálata 57.10.Vízmegőrző-képesség gyors vizsgálata 10.5. Talajromlás, kémiai talajjavítás 58. feladat: Talajjavítás 58.1. Talajjavítás mészkőporral 58.2. Talajjavítás oldott Ca-sóval 10.6. Porhalmazok permeabilitása 59. feladat: Őrlemények fajlagos felületének meghatározása gázpermeabilitás méréssel 59.1. Blaine-féle készülék kalibrálása (CB1 meghatározása) 59.2. Fajlagos felület meghatározása MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI RENDSZABÁLYOK AJÁNLOTT IRODALOM TARTALOMJEGYZÉK
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
ISBN
978-963-315-082-5
VTSZ
4 901
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Webáruház készítés
shopmania.hu arfalo.hu aprohirdetesingyen.hu arumagazin.hu vatera.hu