MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS 2019

-20%
MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS 2019

Tb- és Bérügyintézők Kézikönyve

Szerző: Orosz Péter, Széles Imre

Vezinfó Kft., 2019

10 395 Ft
Akció: 8 295 Ft
Kezdete: 2019.03.31   A készlet erejéig!
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek

A kötet adatai:

Formátum: A/4

Kötés: puhatáblás

Megjelenés éve: 2019

Terjedelem: 280 oldal

 

 

Tartalom:

 

1. BIZTOSÍTÁST EREDMÉNYEZŐ (NEM EREDMÉNYEZŐ) JOGVISZONYOK, A LEGÁLIS MUNKAVÉGZÉS LEHETSÉGES ESETEI

 

■ Biztosítást eredményező jogviszonyok

 

■ A vállalkozási szerződés

 

■ A megbízási szerződés

 

■ Az egyéni vállalkozó

 

■ Az egyéni cég

 

■ A kisadózó vállalkozások tételes adója alapján adózó vállalkozó (kata jogállás)

 

■ Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) alapján adózó vállalkozó

 

■ A munkaviszony és a vállalkozás elkülönítése

 

■ Néhány közszolgálati jogviszony

 

■ A köztisztviselői jogviszony

 

■ Az állami projektértékelő jogviszony

 

■ Kormányzati szolgálati jogviszony, politikai szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony

 

■ A honvédség hivatásos, szerződéses állományába tartozók és a honvédelmi alkalmazottak

 

■ A rendvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítők és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak

 

■ A közalkalmazotti jogviszony

 

■ A nevelőszülői jogviszony

 

■ A szövetkezeti tagsági viszony

 

■ A közfoglalkoztatási jogviszony

 

■ A mezőgazdasági őstermelő

 

■ A tanulószerződés

 

■ Biztosítást nem eredményező viszonyok

 

■ A háztartási munka

 

■ Az egyszerűsített foglalkoztatás

 

■ Hallgatói munkaszerződés

 

■ Iskolaszövetkezet, szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezeti jogviszony

 

■ Iskolaszövetkezet

 

■ A szociális szövetkezet

 

■ Közérdekű nyugdíjas szövetkezet

 

2. A MUNKAVISZONY ÉS A MUNKASZERZŐDÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ALAPJÁN

 

■ Általános rendelkezések (Mt. 2. §–13. §)

 

■ A törvény hatálya

 

■ Általános magatartási követelmények

 

■ Jóhiszeműség és tisztességes joggyakorlás

 

■ A joggal való visszaélés tilalma

 

■ A személyiségi jogok védelme

 

■ A sérelemdíj

 

■ Az egyenlő bánásmód követelménye

 

■ Jognyilatkozatok (Mt. 14. §–19. §)

 

■ A megállapodás

 

■ Az elállási jog

 

■ A kötelezettségvállalás

 

■ A munkáltatói szabályzat

 

■ A tájékoztatás

 

■ A feltétel

 

■ A jognyilatkozatok megtételének módja (Mt. 20. §–26. §)

 

■ A képviselet

 

■ Fiatal és cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott munkavállaló képviselete

 

■ Az alaki kötöttség

 

■ A jognyilatkozat közlése

 

■ A határidő és az időtartam számítása

 

■ Az érvénytelenség (Mt. 27. §–31. §)

 

■ A semmisség

 

■ A megtámadhatóság

 

■ A jogellenes fenyegetés

 

■ Az érvénytelenség jogkövetkezménye

 

■ A munkaviszony (Mt. 32. §–35. §)

 

■ A munkáltató személyében bekövetkezett változás (Mt. 36. §–41. §)

 

■ A munkaviszony létesítése (Mt. 42. §–50. §)

 

■ A munkaszerződés

 

■ A munkaszerződés tartalma

 

■ A próbaidő

 

■ A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

 

■ A munkaviszony kezdete

 

■ A munkaszerződés teljesítése (Mt. 51. §–57. §)

 

■ A munkáltató kötelezettségei

 

■ A munkavállaló kötelezettségei

 

■ A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

 

■ Kiküldetés

 

■ Az utasítás teljesítésének megtagadása

 

■ Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

 

■ Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért

 

■ A munkaszerződés módosítása (Mt. 58. §–62. §)

 

■ A munkaviszony megszűnése, megszüntetése (Mt. 63. §–85. §)

 

■ A munkaviszony megszűnése

 

■ A munkaviszony megszüntetése

 

■ A közös megegyezés

 

■ A felmondás

 

■ A felmondási idő

 

■ A végkielégítés

 

■ Az azonnali hatályú felmondás

 

■ Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén (Mt. 80. §–81. §)

 

■ A munkáltatói igazolás

 

■ A működési bizonyítvány

 

■ Egyéb jogszabályokban előírt igazolások

 

■ A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye

 

■ A munkaidő és pihenőidő, a szabadság (Mt. 86. §–135. §)

 

■ Fogalmak

 

■ A napi munkaidő

 

■ A munkaidőkeret

 

■ Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén

 

■ A munkaidő-beosztás szabályai

 

■ A munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása

 

■ A munkaközi szünet

 

■ A napi pihenőidő

 

■ A heti pihenőnap

 

■ A heti pihenőidő

 

■ A rendkívüli munkaidő

 

■ Ügyelet és készenlét

 

■ Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések

 

■ A szabadság (Mt. 115. §–135. §)

 

■ Pótszabadságok

 

■ A szabadságkiadás szempontjai és nyilvántartása

 

■ A betegszabadság

 

■ Szülési szabadság

 

■ A fizetés nélküli szabadság

 

■ A munka- és pihenőidő nyilvántartása

 

■ A munka díjazása (Mt. 136. §–165. §)

 

■ Az alapbér

 

■ A teljesítménybér

 

■ A bérpótlék

 

■ Vasárnapi pótlék

 

■ Műszakpótlék

 

■ Készenléti, ügyeleti pótlék

 

■ Díjazás munkavégzés hiányában

 

■ Állásidő

 

■ A távolléti díjra jogosító esetek

 

■ A kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum

 

■ A munkabér védelme

 

■ Végrehajtás munkabérre

 

■ A prémium és a jutalom

 

■ A munkáltató kártérítési felelőssége (Mt. 166. §–178. §)

 

■ Felelősség az okozott kárért

 

■ A kártérítés mértéke és módja

 

■ A munkavállaló kártérítési felelőssége (Mt. 179. §–191. §)

 

■ A felelősség általános szabályai

 

■ A megőrzési felelősség

 

■ Több munkavállaló együttes felelőssége

 

■ Felelősség a leltárhiányért

 

■ A munkavállalói biztosíték

 

■ A kártérítés mérséklése

 

■ Fiatal munkavállaló kártérítése

 

■ A munkaviszony egyes típusaira (atipikus jogviszonyok) vonatkozó különös szabályok (Mt. 192. §–213. §)

 

■ A határozott idejű munkaviszony

 

■ Munkavégzés behívás alapján

 

■ A munkakör megosztása

 

■ A több munkáltató által létesített munkaviszony

 

■ A távmunkavégzés

 

■ A bedolgozói munkaviszony

 

■ Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

 

■ A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony

 

■ A vezető állású munkavállaló

 

■ A cselekvőképtelen munkavállaló

 

■ Munkaerő-kölcsönzés (Mt. 214. §–223. §)

 

■ A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások (Mt. 228. §–229. §)

 

■ A versenytilalmi megállapodás

 

■ A tanulmányi szerződés

 

■ A munkajogi igény érvényesítése (Mt. 285. §–290. §)

 

■ A kollektív szerződés (Mt. 276. §–284. §)

 

3. A BIZTOSÍTÁS KÉRDÉSE, A FOGLALKOZTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ KEDVEZMÉNYEK, CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY

 

■ Biztosítási kötelezettség és társadalombiztosítási ellátások

 

■ Alapelvek és fogalmak

 

■ A biztosítottak köre

 

■ A biztosítottat megillető ellátások

 

■ A biztosítás szünetelése

 

■ A biztosítás időtartama

 

■ Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a biztosítási jogviszony megszűnését követően

 

■ Biztosítás elbírálása az egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetében

 

■ A biztosítás kérdése megbízási vagy tiszteletdíjas munkavégzés esetén

 

■ A biztosítás kiterjesztésének korlátozása

 

■ Társadalombiztosítási ellátások

 

■ Egészségbiztosítási ellátások (lásd az 1997. évi LXXXIII. törvényt)

 

■ A nyugdíjbiztosítási ellátások (lásd az 1997. évi LXXXI. törvényt)

 

■ A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak körének meghatározása

 

■ A baleseti ellátásra jogosultak körének meghatározása

 

■ A baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körének meghatározása

 

■ Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körének meghatározása

 

■ Külföldi személy jogosultsága

 

■ Tanulói, hallgatói jogviszony megszűnését követő jogosultság

 

■ A magánnyugdíj keretében járó szolgáltatás és kifizetés

 

■ Az ellátások fedezete

 

■ A szociális hozzájárulási adó

 

■ A szakképzési hozzájárulás

 

■ A rehabilitációs hozzájárulás

 

■ A személyi jövedelemadó törvény szerinti összevont adóalapot, illetve annak adóját csökkentő kedvezmények

 

4. EGYÉB KÉRDÉSEK

 

■ A magánszemélyek egyes azonosító kódjai

 

■ A családtámogatások

 

■ A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

 

■ A táppénz

 

■ Az állami nyugdíjrendszerrel és az öregségi nyugdíjjal összefüggő általános ismeretek

 

■ A munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítés

 

■ Adómentes, béren kívüli és egyes meghatározott juttatások

Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Webáruház készítés
shopmania.hu arfalo.hu aprohirdetesingyen.hu arumagazin.hu vatera.hu