Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Sorozatcím 
Ár
1 340 Ft - 35 100 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

HVG-ORAC Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >G-I >HVG-ORAC Kiadó

Sorrend:

-10%
 A POLGÁRI PERRENDTARTÁS ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK KOMMENTÁRJA I-II.

Várható megjelenés: 2017 nyár

Szerkesztő: Varga István

Lektor: Németh János

HVG-ORAC Kiadó, 2017

 

ELŐRENDELEM!

 

- Az új Pp. szabályainak magyarázata első kézből, a törvény előkészítését az első pillanattól meghatározóan befolyásoló kodifikációs téma- és munkabizottsági elnökök és tagok tollából.

- A kötetet Varga István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tudományos titkára szerkesztette. Lektora Németh János professzor emeritus, a Főbizottság elnöke, az Alkotmánybíróság volt elnöke.

- Tudományosan megalapozott, de elsősorban a mindennapi gyakorlati jogalkalmazói igényeknek megfelelő kommentár.

 
15 000 Ft
Akció: 13 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
 AZ ÚJ BTK. ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGFORRÁSOK, BÍRÓSÁGI IRÁNYMUTATÁSOK - Elfogyott

Második, aktualizált kiadás

A kézirat lezárva: 2016. május 1.

Szerkesztette: Czine Ágnes

Lektor: Kónya István

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

A Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével kezdődő új jogállapot áttekintéséhez nyújt segítséget ez a forrásgyűjtemény. Arra szolgál, hogy a bírák, az ügyészek, az ügyvédek, a nyomozó hatóság, valamint a büntetőjog iránt érdeklődők a tárgyalótermekben és azon kívül is gyors eligazodást nyerjenek a különböző jogforrásokról. A kötet a 2013. július 1-jén hatályba lépett Btk. értelmezéséhez, napi alkalmazásához nyújt elengedhetetlen segítséget.

 
6 990 Ft
 JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS – KÖZVETÍTÉS – ÁLDOZATPOLITIKA - Elfogyott

Szerző: Szekeres Diána

Lektor: Sárközy Tamás

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

Az értekezés témája a joghoz jutás egyes alternatíváinak alapjogi, valamint jogszociológiai szempontú vizsgálata, közelebbről az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az alternatív vitarendezési mechanizmusok intézményi aspektusainak, illetve empirikus megközelítésének feltárása Magyarországon és Hollandiában. A szerző törekedett a hatékonyság, a gyorsaság és az olcsóbb jogérvényesítés megvalósítását felvázoló ingyenes, megelőlegező jellegű vagy piaci mechanizmussal működő, jogvédelmet széles körben biztosító jogintézmények szolgáltatásainak feltárására.

 
4 200 Ft
-10%
AZ ÉLETTÁRSAK ÉS VAGYONI VISZONYAIK

Második, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 14.

Várható megjelenés: 2017. október

Szerző: Szeibert Orsolya

HVG-ORAC Kiadó, 2017

 

ELŐRENDELEM!

 

Az élettársak jogi helyzetét és vagyoni viszonyait tárgyaló kötet második kiadása nemcsak aktualizált, hanem bővített kiadás is: célja, hogy az ítélkezési gyakorlatot, az abban tapasztalható változásokat bemutassa, elemezze, és jogeseteken keresztül tekintse át különösen azt, hogy milyen kapcsolat minősül élettársi viszonynak, s milyen módon érvényesíthetők az élettársak vagyonjogi igényei. Bemutatásra kerülnek a 2013. évi V. törvény de facto élettársakat érintő rendelkezései, s emellett a Ptké.-re tekintettel az 1959-es Ptk. alapján folyó gyakorlat elemzésére is sor kerül.

 
7 000 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
ALKOTMÁNY ÉS ADÓJOG - Elfogyott

Szerző: Deák Dániel

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

Bár nem tagadható az, hogy az adózás összefüggésbe hozható alapjogokkal és alkotmányos értékekkel, rendes esetben senkinek nem jut eszébe alkotmány után kiáltani, ha adózási kérdésekben vita merül fel. Mégis világszerte elismerik azt, hogy az adóztatást alkotmányos keretek közé kell illeszteni, az adózót pedig alkotmányos védelemben kell részesíteni. Különösen hangsúlyossá válik az adójog alkotmányos rétege akkor, ha a társadalomban – mint ma Magyarországon – nincs közmegegyezés nemcsak az adópolitika részleteiben, hanem alkotmányos alapértékek tekintetében sem.

 
6 000 Ft
PERISZKÓP Jogi ötpercesek 2010–2015 - Elfogyott

Szerző: Csomós Tamás

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

A jogi kiadványok piacán unikumnak számító kötetet tart kezében az olvasó. Nem monográfiát. Nem tanulmánykötetet, hanem egy jogesetelemzéseket tartalmazó összeállítást. A szerző a költővel együtt vallja, hogy „a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol”. Ebből a nézőpontból elemez publikált bírói döntéseket. Végigvezeti az olvasót a legszélesebb spektrumon: a büntetőjogtól a civilisztikáig, a közigazgatástól az ügyvédi törvényig. Látásmódja rendhagyó. Helyenként kritikus, néhol ironikus, mégis praktikus. Az elemzések a tanulságok levonására ösztönöznek. Arra, hogy aki a jog világába téved – vagy állandóan ott tartózkodik –, lehetőleg soha ne lépjen aknára.

 
4 000 Ft
A BIZALMI VAGYONKEZELÉS - Elfogyott

Új magánjog sorozat 6.

Szerzők: B. Szabó Gábor, Illés István, Kolozs Borbála, Menyhei Ákos, Sándor István

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A Polgári Törvénykönyv a megbízási típusú szerződések között külön fejezetben rendelkezik a bizalmi vagyonkezelés eddig szabályozatlan és számos módon használható jogintézményéről. Ez a gyakorlati kézikönyv bemutatja a bizalmi vagyonkezelés alkalmazási területeit külföldi példák és a magyar jogrendszer alapján. Ehhez a kiindulópontot egyrészt a külföldi gyakorlat tapasztalatai, másrészt a hazai gazdasági környezet igényei, továbbá a magyar jogrendszer sajátosságai adják.

 
7 000 Ft
 KÖZÉP-EURÓPAI POLGÁRI PERJOGI REFORMOK ÉS KODIFIKÁCIÓK AZ ELMÚLT NEGYEDSZÁZADBAN – TRADÍCIÓ ÉS MEGÚJULÁS - Elfogyott

Szerkesztő: Harsági Viktória

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A modernkori kodifikációk során a jogösszehasonlítás több okból elkerülhetetlen. Egyfelől tapasztalat nyerhető arra nézve, hogy más jogrendszerekben mely megoldások működőképesek és melyek futottak zátonyra. Másfelől a globalizálódó világban az elszigetelt jogalkotási törekvések, melyek nincsenek tekintettel az életünket behálózó „elnemzetköziesedett viszonyrendszerre”, nagy valószínűséggel kudarcra vannak ítélve. Épp ezért a kötet a tavaly indult polgári perjogi kodifikáció során haszonnal forgatható, hiszen nagyrészt olyan közép-európai országok perjogi rendszereivel ismerteti meg az Olvasót, amelyek a magyar perjoggal közös gyökerekből táplálkoztak. Így kerül bemutatásra Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Németország, Olaszország, Románia, Svájc, Szlovénia, Ukrajna perrendtartásainak a megújulása a kilencvenes évektől napjainkig.

 
4 000 Ft
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG I. - Elfogyott

A polgári per általános szabályai

Szerzők: Osztovits András, Pribula László, Szabó Imre, Udvary Sándor, Wopera Zsuzsa

Szerkesztő: Osztovits András

HVG-ORAC Kiadó, 2013

 

A Polgári eljárásjog I. – A polgári per általános szabályai című tankönyv négy jogi kar (Szeged, Debrecen, Miskolc, Károli) oktatóinak összefogásával készült el, és a leghatályosabb áttekintését adja a vizsgált témának. A szerzők tudatosan arra törekedtek, hogy megtalálják azt a minimumot, amit a jogászhallgatóknak tudniuk kell polgári eljárásjogból, és amire gyakorló jogászként tovább tudnak majd építkezni.

 

 
4 400 Ft
BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG (2015) - Elfogyott

Második, aktualizált kiadás

A kézirat lezárva: 2015. november 1.

Szerzők: Belovics Ervin, Tóth Mihály

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

A nagy sikerű Büntető eljárásjog könyv előző kiadásának megjelenése óta két év telt el. Ez idő alatt a Be. több alkalommal is módosult, így szükségessé vált többek között az új Bvtv. és az új Ptk. hatályba lépéséből adódó változások átvezetése. Emellett az anyagi jogi szabályozás egyes újdonságai – bizonyos súlyos pénzügyi visszaélések, a megelőző pártfogás új rendszere, valamint a határzár kapcsán – is hatással voltak a büntető eljárásjogra. A szerzők igyekeztek továbbá azokra a koncepcionális kérdésekre is röviden kitérni, amelyek az új büntető eljárásjogi kódex előkészítése során máris körvonalazódni látszanak, így a könyv reményeik szerint a következő években is jól tükrözi majd a büntetőeljárás elméletének és gyakorlatának aktuális helyzetét.

 
7 900 Ft
 POLGÁRI JOG I/VI. - BEVEZETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, AZ EMBER MINT JOGALANY, ÖRÖKLÉSI JOG - Jelenleg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Kecskés László, Orosz Árpád, Kőrös András, Makai Katalin, Petrik Ferenc, Osztovits András

Szerkesztette: Wellmann György

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A kommentár első kötete ismerteti az új Ptk. célját, a törvénykönyv egészére kiható alapelveket, értelmező rendelkezéseket. Az emberre vonatkozó rendelkezések a jogképesség szabályait követően tartalmazzák a cselekvőképesség, a gondnokság alá helyezés megújult rendjét. Ezt követi két új jogintézmény – a támogatott döntéshozatal és az előzetes jognyilatkozat – bemutatása. Jelentősen változik a személyiségi jogok szabályozása és szankciórendszere, különös tekintettel a sérelemdíjra. Az öröklési jog területén a szabályozás sorrendje és tartalma is módosult. A végintézkedés, a törvényes öröklés, a kötelesrész új rendjét és gyakorlati következményeit ismerteti a kötet.

 
3 200 Ft
 POLGÁRI JOG VI/VI. - KÖTELMI JOG HARMADIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK ÉS HATODIK RÉSZ - Jelenelg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Bartal Géza, Harmathy Attila, Havasi Péter, Kiss Mária, Kovács László, Kőrös András, Osztovits András, Petrik Béla, Petrik Ferenc, Pomeisl András, Szeibert Orsolya, Szentiványi Iván, Takáts Péter

Szerkesztette: Wellmann György

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A kommentár két kötetben ismerteti az új Polgári Törvénykönyv kötelmi jogi könyvét. Az egyes szerződéseket a gyakorlati igényeknek és tapasztalatoknak megfelelő új tartalommal (és más csoportosításban) tartalmazza az új Ptk. Korábban nem szabályozott szerződésekkel is kiegészül a kódex: bizalmi vagyonkezelés, franchise, lízing. Egyes jogintézmények megszűnnek (például felelős őrzés), mások új szabályozása részletesebbé válik (például értékpapír). A kötet ismerteti a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség rendelkezéseit, ezek között újdonságként a közhatalom gyakorlásával okozott kárért viselt felelősséget és a termékfelelősséget.

 
5 800 Ft
 POLGÁRI JOG V/VI. - KÖTELMI JOG. ELSŐ ÉS MÁSODIK RÉSZ - Jelenleg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Bíró György, Farkas Attila László, Kecskés László, Kisfaludi András, Molnár Ambrus, Petrik Béla, Vékás Lajos, Wellmann György

Szerkesztette: Wellmann György

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A kommentár két kötetben ismerteti az új Polgári Törvénykönyv kötelmi jogi könyvét. A kötelmek közös szabályait (jognyilatkozat, képviselet, elévülés, egyezség, teljesítés stb.) követően a szerződések általános szabályai következnek az alapelvektől a szerződéskötés és értelmezés rendjén át az érvénytelenség új szabályozásáig, majd a teljesítés és szerződésszegés megújult rendszere, valamint a szerződés megerősítésének, módosításának, megszűntetésének szabályai kerülnek sorra. Néhány újdonság a kódexből: szerződéskötés versenyeztetési eljárás során és elektronikus úton, termékszavatosság, az érvénytelenség jogkövetkezményei, szerződésátruházás.

 
4 400 Ft
 POLGÁRI JOG IV/VI. - DOLOGI JOG - Jelenleg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Petrik Ferenc, Pomeisl András

Szerkesztő: Wellmann György

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A birtok, birtokvédelem, jogalap nélküli birtoklás szabályait követően a tulajdonjog szabályozását (tárgya, tartalma, védelme, megszerzése, közös tulajdon, társasház) ismerteti a kommentár negyedik kötete. A legjelentősebb változások a zálogjogot érintik: alapvetően megváltozott a szabályozás rendszere és tartalma, a zálogjogi nyilvántartás jellege. Az új Ptk. az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szabályozási köréből az anyagi magánjogi rendelkezéseket átvette, ezeket is ismerteti a kommentár.

 
3 200 Ft
 POLGÁRI JOG III/VI. - CSALÁDJOG - Jelenleg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Katonáné Pehr Erika, Kőrös András, Makai Katalin, Szeibert Orsolya

Szerkesztette: Kőrös András

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A családjogi törvény rendelkezései is bekerültek – számos ponton módosult tartalommal – az új törvénykönyvbe. A házasságra, a házastársak személyi és vagyoni viszonyaira vonatkozó szabályok jelentősen kibővültek. A kommentár harmadik kötete bemutatja a házassági vagyonjogi szerződés tartalmát, a közös lakásra vonatkozó rendelkezéseket, majd a rokoni kapcsolatok megújult szabályozási rendjét (kiemelten az apai jogállás, örökbefogadás, szülői felügyelet szabályait). A gyakorlat igényeit figyelembe véve változtak a rokontartásra, gyermektartásra irányadó rendelkezések és a gyámság szabályozása is.

 
5 400 Ft
 POLGÁRI JOG II/VI. - A JOGI SZEMÉLY - Jelenleg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Boóc Ádám, Gadó Gábor, Gál Judit, Komáromi Gábor, Pázmándi Kinga, Sándor Tamás, Török Gábor, Sárközy Tamás, Zsohár András

Szerkesztette: Sárközy Tamás

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

Egy hiánypótló új rész – a valamennyi jogi személyre vonatkozó általános szabályok – bemutatásával kezdődik a kommentár második kötete. Ezt követően az egyes jogi személyekre (egyesület, alapítvány, szövetkezet, egyesülés, vállalatcsoport) alkalmazandó, az előző Ptk. szabályainál jóval részletesebb rendelkezések ismertetése következik. A gazdasági társaságokról szóló törvény – a betéti, a közkereseti, a korlátolt felelősségű társaságokra és a részvénytársaságokra vonatkozó jelentősen megváltozott tartalommal – teljes egészében beépült a kódexbe.

 
8 000 Ft
HALÁLBÜNTETÉS PRÓ ÉS KONTRA - Elfogyott

Szerző: Tóth J. Zoltán

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

A mű szerzője 2003 óta kutatja a halálbüntetés kérdéskörét, mellyel kapcsolatban a legfontosabb probléma az, hogy megalapozható-e akár filozófiai, akár empirikus-pragmatikus érvekkel e büntetési nem létjogosultsága. Az e témában eddig megjelent munkák elsősorban csak az egyik vagy csak a másik markáns álláspont melletti érvek bemutatására vállalkoztak, az olvasó meggyőzésére törekedve. A Halálbüntetés pró és kontra című könyv viszont igyekszik a teljesség igényével, elfogulatlanul és pártatlanul, objektív módon bemutatni mindazokat az érveket, melyekkel egyrészről a halálbüntetés-pártiak, másrészről a halálbüntetés ellenzői, az abolicionisták védik saját álláspontjukat, anélkül, hogy állást foglalna ezek helyességét illetően: azt a két oldal érveinek ismeretében meg kívánja hagyni az Olvasónak.

 
3 900 Ft
 ADATVÉDELEM ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG A MINDENNAPOKBAN - Elfogyott

Szerzők: Baka Péter, Dudás Gábor, Filipovics Viktória, Freidler Gábor, Keszey Gábor, Kuthiné Nagy Andrea, Péterfalvi Attila, Révész Balázs, Somogyvári Katalin, Szabó Endre Győző, Sziklay Júlia, Trócsányi Sára, Zombor Ferenc

Szerkesztő: Péterfalvi Attila

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

2012. január 1-jével hatályba lépett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), amelyet sokan egyszerűen az „új adatvédelmi törvény” elnevezéssel illetnek. Jelen kötet szerzői – akik elismert szakemberek, szerkesztője pedig a legfőbb jogalkalmazó, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke – azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az Infotv.-t a gyakorlatban felmerülő kérdésekre választ adva értelmezzék. A kiadvány egyaránt szól az adatvédelemmel foglalkozó jogászokhoz és a személyes adatokat kezelő szervezeteknél eljáró szakemberekhez.

 
7 990 Ft
MÉDIAJOG 2011 - Elfogyott

Tanulmányok a médiajog köréből

Szerkesztő: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

A sajtószabadság gondolata szinte a könyvnyomtatás feltalálása óta foglalkoztatja az emberiséget. Ez szorosan kötődik a vélemény-nyilvánítás szabadságához, mely eszme a 19. század polgári átalakulásának időszakában vált különösen fontossá. A két szabadságjog érvényesítésének a gondolata szorosan összekapcsolódott, s csak az volt a kérdés, hogy az alkotmányjog területén vagy a polgári jog körében nyerjen szabályozást. Napjainkra a kérdés eldőlt. Mint alkotmányos szabadságjogokat a közjog, az alkotmányjogi normák rögzítik. A szerzők és a nyomtatott formában megjelenő gondolatok jogi védelmét a polgári jog hivatott szabályozni. Ez a kettősség biztosítja azt, hogy a szólás szabadságát úgy lehessen érvényesíteni, hogy azzal mások jogai ne sérüljenek.

 
1 990 Ft
KÜLÖNLEGES PEREK - Elfogyott

Kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Különös Részéből

Második, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárása: 2010. december 31.

Szerzők: Kiss Daisy dr., Rónay Zoltán dr., Sántha Ágnes dr., Szabó Péter dr.

Szerkesztő: Szabó Péter dr.

Lektor: Németh János dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2011

 

A szerző a kötetben tételszerűen, a Különös Rész-beli személyállapotbeli perek, a közigazgatási perek, a sajtó-helyreigazítási perek, a munkajogi perek, az iparjogvédelmi perek, a választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perek, a gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek és szövetkezetek határozatainak bírósági felülvizsgálatára irányuló perek, a végrehajtási eljárással összefüggésben indítható perek szabályait, valamint a polgári

eljárásjog egyes nemzetközi vonatkozásait tartalmazza. A könyv célja, hogy segítséget nyújtson a polgári perjogból kollokviumra, szigorlatra, szakvizsgára készülőknek egyaránt.

 
4 900 Ft
A SZABÁLYSÉRTÉSI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA - Elfogyott

Második, aktualizált kiadás

Szerző: Bisztriczki László, Kántás Péter

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

2012. április 15-én egy új, a jogalkotó célja szerint szigorúbb szankcionálási lehetőségeket tartalmazó, ugyanakkor gyorsabb eljárást biztosítani kívánó szabálysértési törvény lépett hatályba. Olyan kódex született, mely az anyagi jogi és eljárási szabályokon túl valamennyi szabálysértési tényállást magában foglalja (mivel megszűnt a kormány, illetve az önkormányzatok szabálysértést statuáló jogköre), valamint tartalmazza a szabálysértési nyilvántartási rendszerre vonatkozó szabályokat is.

 
6 900 Ft
KÖZPOLITIKA - Elfogyott

A kézirat lezárása: 2010. június 30.

Szerzők: Gajduschek György dr., Hajnal György dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

A „közpolitika” kifejezés a kormányzat valamely társadalmi problémára adott, többé-kevésbé szisztematikus válaszára utal. Egy másik meghatározás szerint: a közpolitikai folyamat során a kormányok politikai vízióikat programokba és intézkedésekbe ültetik át, azért, hogy „eredményeket”, azaz a mindennapi életben szükséges változásokat valósítsanak meg. A politológus számára pedig a közpolitika a politika tartalmi oldala; egy-egy probléma megoldására alkalmazott politikai irányvonal. Ilyen értelemben beszélünk gazdaságpolitikáról, szociálpolitikáról, agrárpolitikáról, romapolitikáról, stb.

 
4 500 Ft
KERESKEDELMI JOG - Elfogyott

Szerző: Bárdos Péter dr., Menyhárd Attila dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

A kereskedelmi jog a jogtörténet korai középkor óta állandó szereplője, bizonyos korszakaiban a jogfejlődés motorja és egyes kereskedelmi kódexek a jogtörténet kiemelkedő jelentőségű mérföldkövei. A kereskedelmi jog ma újult erővel, megnövekedett súllyal van jelen az európai jogalkotásban, ám új, a piacgazdaság elvárásainak megfelelő tartalommal, amely szemléletét tekintve az angolszász „business law”-val rokonítható. Az új megközelítés és új tartalom jegyében született ez a könyv, amelyben a szerzők a kereskedelmi jogot mint a gazdasági, piaci folyamatok zavartalanságát biztosítani hivatott magánjogi és közjogi eszközök, intézmények rendszerét tárgyalják.

 
7 900 Ft
KÁRTÉRÍTÉSI JOG - Elfogyott

Az élet, testi épség, egészség megsértésével szerződésen kívül okozott károk megtérítése

Szerző: Petrik Ferenc dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2002

 

A kézikönyv ismerteti a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit az alcímben szereplő kérdések tekintetében, valamint, a kárfelelősség megállapításának feltételeit. Elemzi a biztosítási joggal, a társadalombiztosítással, valamint a munkajogi felelősséggel érintkező kártérítési ügyeket, a felelősség módjával, a kártérítés mértékével kapcsolatos rendelkezéseket, és a vonatkozó bírói gyakorlatot.

 
5 300 Ft
 INGATLANFORGALMAZÓK KÉZIKÖNYVE - JOGI ISMERETEK - Elfogyott

Harmadik, bővített kiadás

Szerző: Rakvács József dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2005

 

A nagysikerű kiadvány lapjain a Szerző, Dr. Rakvács József, az ingatlanforgalmazás jogi ismereteiről ad részletes tájékoztatást. A harmadik, bővített kiadást az tette indokolttá, hogy 2004. május 1-jétől hazánk az Európai Unió tagjává vált, és ezzel megváltoztak a külföldiek ingatlanszerzésére vonatkozó hazai jogszabályok is.

 

Az újabb kiadást indokolta továbbá az is, hogy 2004. január 1-jén lépett hatályba az új társasházi törvény (2003. évi CXXXIII. tv.), 2005. január 1-jén pedig az új lakásszövetkezeti törvény (2004. évi CXV. tv.). A szerző a megváltozott rendelkezéseket mélyrehatóan elemezi.

 

2005. november 1-jén lépett hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. A szerző szükségesnek érezte, hogy az ingatlanforgalommal összefüggő, új közigazgatási eljárási szabályokat is ismertesse vázlatosan.

 

A könyv bemutatja azokat a jogelveket, amelyek több évtizede meghatározzák az ingatlanforgalom jogi rendjét. Részletesen foglalkozik a leggyakrabban felmerülő tulajdonszerzési módokkal (adásvétel, csere, árverés, építkezéssel szerzett tulajdon stb.).

 

S mivel az ingatlanforgalmazással összefüggő bírói ítélkezés során számos elvi állásfoglalás született, a jelentősebb határozatokat egészben vagy részben ismerteti a kiadvány.

 

 

 
5 900 Ft
FELELŐSSÉG A TÁRSASÁGI JOGBAN - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2007. március 31.

Szerző: Török Tamás dr.

Lektor: Wellmann György dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végrehajtásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 2006. július 6. napján lépett hatályba. A Gt. és a Ctv. hatályba lépésével együtt jelentős mértékben módosult a Cstv. is.

 

E két alapvető törvény a magyar társasági jogalkotás harmadik hullámaként jelentős mértékben újraszabályozta a társasági jog alanyainak polgári jogi felelősségét, különös tekintettel a minősített befolyásszerző és az uralkodó tag, valamint a vezető tisztségviselő felelősségére irányadó szabályokat.

 

A könyv a felelősségi jog és a társasági jog metszéspontjában elhelyezkedő hatályos magyar joganyagot – a hazai jogirodalomban első alkalommal – dolgozza fel átfogó jelleggel az elméleti és a gyakorlati szempontokat egyaránt szem előtt tartva.

 
6 800 Ft
EÖRSI GYULA EMLÉKKÖNYV - Elfogyott

Szerkesztette: Sárközy Tamás dr., Vékás Lajos dr.

HVG-ORAC, 2002

 

Az emlékkönyv első részében, a jogásztársadalom szakmai kiválóságai által írt, csak ebben a kötetben megjelenő tanulmányok kapnak helyet, a második rész Eörsi Gyulának egy 1947-ben megjelent, de még a mai polgári jogi viszonyokban is helytálló kismonográfiáját tartalmazza, A tulajdonátszállás kérdéseiről címmel. A kötet függeléke Eörsi Gyula életrajzát és publikációs jegyzékét mutatja be.

 
3 360 Ft
 BIZTOSÍTÁSI KÖZJOG - Kézikönyv a gyakorlat számára - Elfogyott

Kézikönyv a gyakorlat számára

Szerzők: Bálint Györgyi dr., Kiss Ferenc Kálmán dr., Halmos Sándorné, László György dr., Majzik Ferenc Levente dr., Molnár István dr., Trunkó Barnabás dr., Zavodnyik József dr., Demjénné Gyöngy Judit, Dr. Székely Szűcsné dr. Novák Mária, Pintér Imre dr., Simon Attila dr., Takáts Péter dr.

Szerkesztő: Kovács Zsolt dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2006

 

A kézikönyv a biztosítási törvény kommentárjának erényeit megőrizve nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorló jogalkalmazók számára jelentőséggel bíró kérdésekre, feldolgozva a biztosítási törvény 1996-os hatálybalépése óta eltelt majd 10 esztendő bőséges felügyeleti gyakorlatát, s a kevésbé terjedelmes, de kialakulóban lévő bírói gyakorlatot. Az immár szükségképpen európai uniós keretekben gondolkodó jogalkalmazást pedig a biztosításra vonatkozó illetve azt érintő EU szabályok illetve bírósági ítéletek feldolgozása segíti.

 
7 245 Ft
 A TÖRVÉNYSZERKESZTŐ DILEMMÁI - Dr. Petrik Ferenc hetvenötödik születésnapjára - Elfogyott

A szerző hetvenötödik születésnapjára

Szerző: Petrik Ferenc dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

"Szeretném megosztani az olvasóval a törvényszerkesztő dilemmáit, azokat a gondolatokat – naiv és reális elképzeléseket –, amelyek mint törvényszerkesztőt az elmúlt negyven évben foglalkoztattak." – írja Petrik Ferenc a 75. születésnapja alkalmából megjelenő visszaemlékezésében.

 

Új könyvében a Szerző szellemi-vagyoni leltárt készít, amelyből megismerhetjük eddigi életpályáját. Megtudhatjuk, hogy a jogásztársadalom egyik szakmai kiválósága hogyan kezdte törvényszerkesztői munkásságát néhány ügyvédjelöltként, bírósági fogalmazóként, majd számos bíróként eltöltött év után.

 
5 500 Ft
A MAGÁNJOG ALAPJAI - Elfogyott

Második, hatályosított, bővített kiadás

Szerző: Török Gábor dr., Péterfalvi Attila dr., Kenyeres János dr., Lovászy Csaba dr., Méhes Tamás dr., Sárközy Szabolcs dr.

Szerkesztő: Török Gábor dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A tematika felöleli a magánjog egészét, részletesen foglalkozik az elhatárolási kérdésekkel, felvillantja a római jogi gyökereket, ami különösen egyes ma is hatályos alapfogalmak megértését segíti elő. A műben helyet kapott a szövetkezetekkel foglalkozó rész is.

 

Külön figyelmet fordítottak a szerzők a személyhez fűződő jogok védelmére - ami napjainkban egyre fontosabbá váló kérdés.

 

Szinte megelőlegezve a családjog Ptk.-ba való visszakerülését rövid áttekintést kapunk a magyar családjogi rendszerről. Mivel széles értelemben felfogott magánjogi tankönyvvel állunk szemben ezért nem hiányozhat belőle a polgári eljárásjog alapfogalmainak az ismertetése sem.

 

A könyv egyrészt speciális oktatási igényeket szolgál, másrészt viszont - éppen a fogalmi meghatározások tömörsége miatt - ajánlható a szélesebb jogkereső közönség számára is.

 

 

 

 
3 500 Ft
A CIVILISZTIKA DOGMATIKÁJA - Elfogyott

Szerző: Boóc Ádám dr., Sándor István dr., Török Gábor dr., Dr.Fábián Ferenc

Szerkesztő: Török Gábor dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

Bizonyos fokig rendhagyó és kísérleti jellegű munkát tart kezében a kedves olvasó.

 

Rendhagyó, amennyiben a könyv tételes jogi tárgyat alapvetően a tételes jog nélkül tárgyal, kísérleti pedig annyiban, hogy a polgári jog alapintézményeit dogmatika szempontból vizsgálja, így próbálván el nem évülő ismereteket szolgáltatni.

 
3 800 Ft
ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI NYELV CD-k - Elfogyott

Az egyes CD-k ára: 7800 Ft

Szerző: Bárdos Péter dr., Bárdos Rita dr., Höfer, Katrin dr., Hubalek, Andrea, Mag.Franz J. Heidinger, Ragula Zoltán, Vadász Iván

Német­­­­-osztrák jogi nyelv: 7800 Ft/db

Angol-magyar adózási fogalomtár:7800 Ft/db

Angol-amerikai jogi nyelv:7800 Ft/db)

Az oldalt látható legördülő listában állítsa be a kívánt terméket.

 

 
7 800 Ft
OKIRATI BIZONYÍTÁS A MODERN POLGÁRI PERBEN - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2005. január

Szerző: Harsági Viktória dr.

Szerkesztő: Gáspárdy László dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2005

 

Az okirati bizonyítást érintő változás kétirányú. Egyrészről meghatározó a nemzetközi okiratforgalom európai uniós szabályozása, e kérdéskörben a szerző elsődlegesen az okiratok szabad áramlását előmozdító eddigi eredményeket igyekszik bemutatni. A nemzetközi alapokon kifejlődött elektronikus aláírás és okirat intézménye jelenti korunk másik olyan kihívását, amelyre a perjognak, azon belül is a bizonyítás jogának meg kell találnia a maga válaszát. Ez utóbbi témakör mindezidáig pusztán a polgári anyagi, illetőleg a kereskedelmi jog nézőpontjából került feldolgozásra a magyar jogirodalomban, annak perjogi szemléletű megközelítése és ebből adódóan a kutatás eredménye is újszerű.

 
3 900 Ft
 AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN - Elfogyott

Tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére

Szerkesztette: Harsági Viktória dr., Wopera Zsuzsa dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

Részlet a könyv előszavából: "Óriási veszteség ért 2006. március 25-én egy összetartó, szerető magyar családot, barátokat, pályatársakat, a Miskolci Egyetem és Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának oktatóit, hallgatóit, az egész magyar polgári perjogtudományt és tudományos közéletet. Eltávozott közülünk Gáspárdy László professzor, akinek fájó hiányát ma is ugyanúgy érezzük, mind a mai napig felemlegetjük emlékezetes, senki másra nem jellemző szófordulatait, kedves alakját. ... A kötetben 39 külföldi és magyar szerző tanulmánya szerepel, akik valamennyien Gáspárdy László kollégái, pályatársai és tanítványai voltak, és akik az első hívó szóra vállalták a kötetben való megjelenést, leróva tiszteletüket a világhírű magyar perjogász professzor előtt."

 
5 500 Ft
 SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2005-2006-2007 - Elfogyott

Szerző: Ujvári Géza dr., Adorján Csaba dr., Fridrich Péter, Garajszki Zoltán dr., Kresalek Péter, Lukács János dr., Nagy Lajos dr., Róth József dr., Bíró Tibor dr., Pál Tibor dr., Veit József dr.

Szerkesztő: Adorján Csaba dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

2007. január 1-jétől megváltozott a számviteli törvény. Ezek a változások az előző évekhez hasonlóan nem jelentenek terjedelmes, a számvitel szabályozását alapjaiban érintő módosításokat. Várható azonban, hogy az első Magyar Számviteli Standardok hatályba lépésével (várhatóan 2008-tól) jelentősebb változásokra kerül sor. Előbbiek miatt az előző évek gyakorlatának megfelelően – egyetértésben a kiadóval – nem jelenik meg újra az egész Számviteli törvény magyarázata, helyette az elmúlt három év változásainak magyarázatát tartalmazó kiadványt kap kézhez a Tisztelt Olvasó.

 

 
6 800 Ft
A KONSZOLIDÁLT (ÖSSZEVONT) ÉVES BESZÁMOLÓ - Elfogyott

Második, átdolgozott kiadás

Szerző: Ujvári Géza dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2004

 

A kézikönyv második, átdolgozott kiadásának célja a kialakult és elfogadott - a hazai szabályoknak és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő - konszolidálási módszerek bemutatása, valamint a számviteli törvény konszolidálással kapcsolatos előírásainak rendszerbe foglalása, ismertetése, összefoglalása.

 
4 000 Ft
A FAKTORING - Elfogyott

Szerző: Nagy Zoltán dr.

Lektor: Halustyik Anna dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

Ez idáig nagy összefoglaló jogtudományi jellegű munka a faktoringról Magyarországon még nem jelent meg. Több neves hazai és külföldi szerző munkáira támaszkodva a mű meghatározza a faktoring fogalmát és rendszerezi típusait. Bemutatja a faktoring amerikai, európai és hazai fejlődéstörténetét. A hazai, külföldi jogszabályi hátteret elemezve a faktoringot, mint pénzügyi szolgáltatást is bemutatja és áttekinti az intézményi háttérre vonatkozó szabályozást.

 
7 200 Ft
VEZETŐK KÉZIKÖNYVE - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2009. január 1., 2009. november 10.

Szerző: Berke Barna, dr., Futó Gábor dr., Garamvölgyi Róbert dr., Pál Lajos dr., Tóth Gábor dr., Kovács Ferenc dr

Szerkesztő: Pál Lajos dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

A kiadvány a gazdasági társaság vezetői számára legfontosabb ismereteket foglalja össze. Bemutatja a tisztségviselők foglalkoztatására irányadó munkajogi és társasági jogi rendelkezéseket, valamint a legfontosabb adó- és társadalombiztosítási szabályokat. Emellett átfogó képek ad a társasági jog és a cégjog vezetők számára fontos specifikus szabályairól, az erre vonatkozó bírói gyakorlatról. Részletesen foglalkozunk a vezető tisztségviselőkre, illetve az ügyvezetésre vonatkozó előírásokkal, kivetítve a közös szabályokat az egyes társasági jogi formákra, így a közkereseti társaságra, a betéti társaságra, a korlátolt felelősségű társaságra és a részvénytársaságra.

 
9 400 Ft
MUNKAJOGI IRATMINTATÁR CD+ könyv - Elfogyott

Második, bővített hatályosított kiadás

Szerző: Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Pintérné dr. Torma Mária, Újházi Miklós dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

A könyv a nagysikerű kiadvány, második, bővített, hatályosított kiadása. Az iratminták a Munka Törvénykönyve (1992.évi XXII. törvény, Mt.), a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXIII. Törvény, Ktv.), a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. törvény, Kjt.) valamint az ezekhez kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével készültek. A könyvhöz egy, a kiadvány teljes anyagát tartalmazó CD-t is mellékelünk, így válik a Munkajogi iratmintatár egy valóban praktikus segédeszközzé a munkajoggal foglalkozó szakemberek számára.

 
8 500 Ft
KÖZSZOLGÁLATI JOG - Elfogyott

Szerző: György István dr.

Szerkesztő: Hajas Barnabás lektor, Imre Miklós lektor

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A közszolgálati jog jogágként és önálló felsőoktatási diszciplínaként is rendkívül fiatal. Születése a magánszféra (versenyszféra) és a közszféra alkalmazottaira vonatkozó törvények és más jogszabályok elválásának idejére, az 1990-es évek elejére tehető. Ekkortól a munkajog és a Munka Törvénykönyve hatálya már nem terjed ki a köztisztviselők, közalkalmazottak, fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai, a bírák és ügyészek jogállásának rendezésére. E rétegeknek az államhoz kötődése, a közhatalom igénybevételének lehetősége, a fokozott kötelezettségeik és esetleges többlet-jogosítványaik eltérő szabályozást igényelnek.

 

 
3 000 Ft
A VEZETŐK FOGLALKOZTATÁSÁNAK SZABÁLYAI - Elfogyott

Szerző: Pál Lajos dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A kiadvány a vezető állásúak jogviszonyára és munkavégzésére vonatkozó munkajogi, illetve társasági jogi speciális szabályokat foglalja össze. Ennek keretében bemutatja különösen a jogviszony létesítésére, megszüntetésére vonatkozó eltérő rendelkezéseket, az összeférhetetlenséggel, titoktartással, versenyvédelemmel összefüggő szabályokat. A kiadvány ismerteti a vezetőkre irányadó speciális kárfelelősségi, büntetőjogi normákat is.

 

Kitér a kiadvány a társasági törvény nemrégiben bekövetkezett módosításának következményeire, az idevágó átmeneti rendelkezésekre.

 

 
3 200 Ft
KISAJÁTÍTÁSI JOG - Elfogyott

Szerző: Petrik Ferenc dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

A jogállamiság alkotmányos követelményeinek érvényre juttatása érdekében biztosítani kell a tulajdonjog védelmét. E védelmet emeli ki a Magyar Köztársaság Alkotmánya, amikor kimondja, hogy tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben szabályozott esetekben lehet és csak teljes, feltétlen és azonnali kártalanítással.

 
6 900 Ft
 FOGALOMTÁR AZ ÚJ KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI TÖRVÉNYHEZ - Elfogyott

Szerző: Vida Mária dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2006

 

Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt (Áe.) 2005. november 1-jével hatályon kívül helyezte a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.). Az új törvény ugyan - értelemszerűen, hiszen mindkettő az állam-, illetve a közigazgatás eljárási rendjét szabályozza - több helyen hasonló rendelkezéseket tartalmaz, mint a hatályon kívül helyezett régi eljárási törvény, de a ma ismert eljárási cselekmények, intézkedési formák, jogintézmények, alkalmanként a törvény szerkezete is teljesen megváltozott, illetve jelentősen módosult. Azok a jogintézmények, amelyeket átvett a Ket., kivétel nélkül - kisebb-nagyobb mértékben - más tartalommal bírnak, s elmondható, hogy bonyolultabbak, nehezebben követhetők, mint az Áe.-ből megismert hasonló szabályok.

 
3 000 Ft
 AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSRA, ELEKTRONIKUS KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK MAGYARÁZATA - Elfogyott

Szerzők: Verebics János dr., Sylvester Nóra dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2006

 

A könyv arra törekszik, hogy információs társadalmi jogalkotásunk szempontjából alapvetőnek számító, a közösségi jog szabályainak átvételét biztosító két törvényt Európa-jogi vonatkozásaikra is figyelemmel dolgozza fel és magyarázza.

 
5 040 Ft
A MŰVELŐDÉSIGAZGATÁS KÉZIKÖNYVE - Elfogyott

Szerző: Váradi László dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

A mű hazai viszonylatban is újszerű kezdeményezés, hiányt pótló vállalkozás. A felnőttoktatás – felnőttképzés jogi szabályozásának szférájában már számottevő publikációkkal rendelkező szerző szándékára a Bevezető néhány gondolata is utal: „Könyvem, jegyzetem fő célja az, hogy a … művelődésre, kultúrára, felnőttoktatásra – felnőttképzésre, (szak)képzésre, tehát az emberi erőforrás fejlesztésére vonatkozó (figyelemmel az iskolarendszeren kívüli oktatás-képzés legfontosabb hatályos joganyagára is) jogszabályi halmaz igazgatási területét egy csokorba szedve nyújtsam át hallgatóimnak, olvasóimnak.”

 
4 000 Ft
A KÖZIGAZGATÁS ALAPINTÉZMÉNYEI - Elfogyott

Kézirat lezárása: 2010. október 1.

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerző: Lőrincz Lajos dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

Az állam túlnyomó részét a közigazgatás adja, a közigazgatási szervek gondoskodnak a társadalmi szükségletek többségének kielégítéséről, a közigazgatás megismerése az állampolgári jogok hasznos gyakorlásához nélkülözhetetlen előfeltétel.

Könyvünk a közigazgatással foglalkozó tudományok eredményeire támaszkodva, a külföldi összehasonlítás és magyar történelmi fejlődés tanulságainak értékelésével mutatja be e központi államszerkezet társadalmi helyét, viszonyát a politikához és a gazdasághoz.

 

 
4 800 Ft
KÖZIGAZGATÁSI JOG - Elfogyott

Szerző: Lövétei István dr., Lőrincz Lajos dr., György István dr., Szamel Katalin dr., Temesi István dr.

Szerkesztő: Lőrincz Lajos dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A közigazgatás jogilag szabályozott igazgatás, amit a közigazgatásra vonatkozó jogszabályok nélkül - arányuk az összes jogszabályhoz képest kb. 90–95% - lehetetlen megismerni. Az óriási jogszabálytömegben való eligazodást segíti elő a közigazgatási jog egyetemi oktatói által írt könyv az általános elvek és a jogágra jellemző sajátosságok bemutatásával.

 
4 200 Ft
KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI ANTOLÓGIA - Elfogyott

Szerkesztő: Lőrincz Lajos dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A modern közigazgatás tudományos vizsgálata egy évszázadnyi múltra tekint vissza. Európában főként a jogi szemlélet, az Egyesült Államokban a hatékonyság, gazdaságosság szempontjait előtértbe helyező vizsgálódás vált uralkodóvá, s e két domináns irányzat mellett napjaink felé közeledve egyre nagyobb helyet foglalnak el a közigazgatás megismerésére irányuló kutatásokban a politológiai, szociológiai szemléletűek mind a két kontinensen.

 

 

 
4 200 Ft
A MÓDOSULT KET. - Elfogyott

Egységes szerkezetben, tárgymutatóval

Szerkesztő: Leczki István

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

2009. október 1-jével lényegesen módosult a közigazgatási eljárási és szolgáltatási törvény (Ket.), ezért a kiadvány célja, hogy megkönnyítse a megújult jogszabályban való eligazodást – különösen az áttérés időszakában. A kiadvány a Ket. új és korábbi szövegváltozatát is közli annak érdekében, hogy az Olvasó meg tudja állapítani, hogy a korábban hatályos jogszabályszöveghez képest az új szöveg tartalmában hol és mennyiben változott.

 
2 200 Ft
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK - Elfogyott

2010. októberi utánnyomás

Szerző: Belányi Márta, Csalló Krisztina, Feik Csaba, Fogarasi József dr.

Szerkesztő: Fogarasi József dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

A kiadvány a jogintézmény alkotmányos alapkeretein túl – egy rövid európai kitekintést követően – bemutatja a helyi önkormányzatok

- általános alapjogait;

- területi tagozódását és megváltoztatásának rendjét;

- feladat- és hatásköri rendszerét;

- szerveit és szervtípusait;

- az egyes szervek működésének alapelemeit;

 
6 100 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.