Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

                                       RONNI Könyvkereskedés

                                                           www.ronniszakkonyv.hu

 

 

Üdvözöljük a RONNI Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.ronniszakkonyv.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

 

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken https://ronniszakkonyv.hu/spg/637733/Adatvedelmi-nyilatkozat keresztül.

 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. A szolgáltató

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

Név: RONNI Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 1174 Budapest, Ady Endre u. 50.

Levelezési cím: 1174 Budapest, Ady Endre u. 50.

Üzlethelyiség címe: 1055 Budapest, Markó u. 25. (PKKB), 1055 Budapest, Markó u. 27.

Képviselő neve: Kazinczy Andrea Sylvia

Cégjegyzékszám:Cg.01-06-311776

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 28436698-2-42

Közösségi adószám: HU 28436698

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Számlaszám: 11717009-20128074-00000000

IBAN számlaszám: HU191171700920128074

SWIFT: OTP VHUHB

E-mail cím: ronni [kukac] ronniszakkonyv.hu

Telefonszám: +3613546791

Fax: +3612583546

2. Felhasználási feltételek

  2.1 Felelősség

   

  Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

   

  Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

   

  A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

   

  A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

   

  Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

   

  Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

   

  Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

   

  2.2 Szerzői jogok

   

  A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

   

  A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

   

  A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

   

  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.ronniszakkonyv.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

   

  Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

   

  A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

  3. A honlapon folytatott tevékenység

  A www.ronniszakkonyv.hu webboltban a jogi szakkönyvek nagy választékát találja a büntetőjog, büntető eljárásjog, polgári jog, polgári eljárásjog, gazdasági jog, társasági jog, csődjog, közlekedési jog, családjog, közigazgatási jog, közbeszerzési jog, nemperes eljárások, orvosi jog, ingatlanjog, adójog, agrárjog, borjog, bankjog, fogyasztóvédelmi jog, védjegy, szabadalom, mediáció, kulturális jog, kisebbségi jog, európai uniós jog, egyházjog, munkajog, versenyjog, szerzői jog, pénzügyi jog, reklámjog, médiajog, szabálysértési jog, fizetésképtelenségi jog, felszámolás, közösségi jog területéről. Jogszabályok, jogi tankönyvek, szakvizsga könyvek is bővítik a jogi könyvek kínálatát. Pénzügyi, számviteli, társadalombiztosítási, államháztartási szakkönyvek széles választékát találják az érdeklődők. Természettudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi szakkönyvek mellett az informatika és az alkalmazott tudományok területéről is talál olvasnivalót a böngésző. Igényes kínálat hadtörténeti, fegyvertörténeti, régészeti, történeti, szépirodalmi munkákból, gyermekkönyvekből. A papír alapú könyvek mellett elektronikus hordozókon és online formátumban is kínálunk tartalmakat. A gyermekkönyvek mellett játékokat is felfedezhet. Kínálatunkban a használt és antik könyvek is nagy számban jelen vannak.

  4. A honlapon történő vásárlás

  4.1 Regisztráció

   

       a. Regisztráció a honlapon

   

  A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Honlapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező.

   

  Felhasználó regisztrálni a Honlap jobb felső felületén megtalálható „Regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

   

  A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt

  -          Email cím

  -          Jelszó

  A „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt

   

  -          Teljes név (Kapcsolattartó neve)

  -          Telefonszáma

  -           

  A „Számlázási adatok” menüpont alatt

   

  -          Név

  -          számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország

  -          Cég megrendelő esetén adószám

   

  A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia.

   

  Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.

   

  Felhasználónak az oldal alján található jelölőnégyzet kipipálásának segítségével tudja elfogadni jelen ÁSZF-et, mely az érvényes regisztráció feltétele.

   

  A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

   

  b. Regisztráció Facebook fiók segítségével

   

  Felhasználónak lehetősége van a Honlapra regisztrálnia Facebook fiókja segítségével a regisztrációs felület alján megtalálható „Regisztráció Facebookal” gombra kattintással.

   

  Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a megrendeles(kukac)ronniszakkonyv.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

   

  A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

  Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

   

  4.2 Megrendelés

   

  A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Felhasználó regisztráció nélkül is, bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

   

  Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal felső oldalán található "Kínálatunk" menüpontra kattintást követően, illetve a Honlap bal oldalán található „Kategóriák” menüpont alatt található hasábból böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

  A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.

   

  A „ Minden akciós könyv”, "Akciós szakkönyvek a Novissima Kiadótól” valamint az „Akciós gyermek- és ifjúsági könyvek” kategóriában a Honlapon eladásra kínált összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. Felhasználó az „Újdonságok” kategóriában találhatja meg a Honlapon újonnan megvásárlásra kínált termékeket, az „Előrendelés” kategóriában pedig Felhasználó azon a termékeket találja, melyre előrendelést adhat le a Honlapon.Az előrendelési igényét egy űrlap segítségével adhatja le a Felhasználó, még meg nem jelent termékekre. Az előjegyző, előrendelő Felhasználó kifejezetten hozzájárul az előjegyzési, előrendelési űrlap kitöltésével (név, cím, telefonszám, kért könyv) és elküldésével, hogy a Szolgáltató rendszere tárolja előjegyzési, előrendelési kérését. Az előjegyzés, előrendelés teljesítése vagy okafogyottá válása esetén 14 napon belül töröljük az előjegyzési űrlapot. Külön kérés esetén 2 munkanapon belül törlésre kerül. Az üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy az előjegyzési adatokat más célra nem használja fel. Az előjegyzési, előrendelési űrlap kitöltése nem kötelezi vásárlásra a Felhasználót.

   

  Felhasználónak lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Gyorskeresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer megjeleníti. A Honlapon található „Részletes keresés” feliratra kattintva Felhasználó a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni.

  A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a fenti kategóriák esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra - amennyiben az adott keresés több kitevő találatot adna - és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

  Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

   

  Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba tesz” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.

   

  A kosár tartalmát (a megrendelni kívánt termék tételszámát, és annak árát) Felhasználó a Honlap tetején, a "Kosár" ikon mellett megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár” ikonra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

   

  A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a megrendelése végösszegét.

   

  Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud, melyet a „Módosít” ikonra kattintva (zöld nyilak kör irányban) frissíthet.

   

  Szolgáltató rendszere - automatikusan, a Szolgáltató szerverén, 365 napig -  eltárolja a kosár tartalmát, ha  Felhasználó kilép a Honlapról vagy a vásárlási folyamatot megszakítja. Felhasználó következő látogatáskor, miután e-mail címének és jelszavának megadásával belépett a Honlap felületére, folytathatja megrendelését. Ha nem szeretné eltárolni a kosár tartalmát, Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár ürítése” gombra kattintva. A kosár eltárolására csak regisztrált felhasználóknak van lehetősége. A megrendelésének módosítására a „Módosít” gombra kattintva. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználót a Honlap vissza navigálja a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon történő böngészést.

   

  Az „Árajánlat nyomtatása” gombra kattintva Felhasználónak lehetősége van az összegző felületet kinyomtatni is.

   

  Az „Megrendelés” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon.

   

  A megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy

  • amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Visszatérő vásárló” mezőbe belépési adatait megadva illetve Facebook fiókjának segítségével a „Belépés Facebookkal” gombra kattintva, vagy
  • az „Új vásárló” mezőben található "Regisztráció nélkül vásárolok" gombra kattintással megrendelését regisztráció nélkül folytatja, illetve a „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározottak szerint.

   

  A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni, illetve lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni is. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

   

  Amennyiben a Felhasználó a megrendeléshez nem kíván a Honlapon regisztrálni, úgy a "Regisztráció nélkül vásárolok" gombra kattintást követő felületen a megrendelés teljesítéséhez szükséges jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározott adatokat kell megadnia. A felület alján található „Tovább” gombra kattintással a Honlap Felhasználót a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja, ahol folytathatja a megrendelési folyamatot.

   

  A Honlapon regisztrál Felhasználóknak ezen adatokat nem szükséges a vásárlás során még egyszer megadnia, a Honlap a Felhasználót ebben az esetben automatikusan a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja.

   

  Felhasználó a „Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a fizetési módok és a szállítási módok között, valamint itt tudja megadni Szolgáltató részére, ha a megrendelésről ÁFÁ-s számlát szeretne igényelni. Felhasználó továbbá személyes átvétel esetén ezen a felületen tudja megadni, ha a megrendelését nem a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott üzlethelyiségében kívánja átvenni.

   

  Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Honlap az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználó visszaléphet a kosár összesítését tartalmazó ellenőrző felülethez. Felhasználónak ezen a felületen továbbá lehetősége van egyedi kép feltöltésére a megrendelés teljesítéséhez.

   

  Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

   

  Felhasználónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

   

  Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et.

   

  Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

   

  Fontos, hogy Felhasználónak a Szolgáltató által küldött e-mailben található a „Megrendelés megerősítéséhez klikkeljen IDE” hivatkozásra kattintással, meg kell erősítenie a megrendelését. A hivatkozásra való kattintás után a Felhasználót a hivatkozás visszanavigálja a Honlapra, ahol egy felugró ablakban Szolgáltató értesíti Felhasználót a megrendelés megerősítésének sikerességéről. A megerősítés opció azonban csak az első vásárlás esetén jelenik meg és nem kötelező, csak ajánlott.

   

  A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Profil” feliratra kattintást követően "Megrendelés követés" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A megrendelést a "Megrendelés követés" menüben bármikor ki is nyomtathatja.

   

  4.3 Adatbeviteli hibák javítása

   

  Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

   

   

  4.4 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

   

  A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

   

  E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

   

  Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

   

  Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

   

  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

   

   

  4.5 Fizetés

   

  Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Szolgáltató állandó személyes átvételt biztosító üzlethelyisége a 1055 Budapest, Markó utca 25. szám alatti boltja, ahol a készpénzes fizetés mellett helyszíni bankkártyás fizetésre is lehetősége van. Felhasználónak lehetősége van azonban a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetést követően, a Szolgáltató többi üzletében is átvenni a megrendelt terméket. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

   

  Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal vagy a Magyar Posta igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.

   

  Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató OTP Bank NyRt.-nél vezetett 11717009-20128074-00000000 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

   

  Bankkártyával: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet a CIB Bank bankkártyás rendszerén keresztül is. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A CIB Bank kizárólag a Felhasználó által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a CIB Bank nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a bank oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján.

   

  Bankkártyás fizetés a PayU rendszerén keresztül

  Ezen fizetési mód választása esetén Felhasználót a Honlap a PayU rendszerébe irányítja át. Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége a bankkártyával történő fizetésre vagy már meglévő PayU felhasználói fiókját a vételár kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a PayU oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el aSzolgáltatóhoz. Elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, AmericanExpress.

   

  Bankkártyás fizetés vagy PayPal fizetés

   

  Ezen fizetési mód esetén Felhasználót a Honlap a PayPal rendszerébe irányítja át. Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége a bankkártyával történő fizetésre vagy már meglévő. A bankkártya adatokat Felhasználónak minden esetben a PayPal oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szolgáltatóhoz. Szolgáltató fizetési módhoz kapcsolódóan semmilyen külön költséget nem számít fel. Elfogadott bankkártyák: Visa (egyes Electron kártyák is), EC/MC dombor nyomott kártyák.

   

  Készpénzes befizetés Szolgáltató bankszámlájára

   

  Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét előre be is fizetheti a Szolgáltató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 

  11717009-20128074-00000000 számú bankszámlánkra. Amennyiben Felhasználó ezt a módot választja, úgy ezt bármelyik OTP fiókban megteheti. Amennyiben OTP fiókot választ a befizetésre, az összeg azonnal megjelenik Szolgáltató bankszámláján, így hamarabb tudja a megrendelést teljesíteni.

   

  Előre utalással, díjbekérő alapján. Cégeknek, vállalkozásoknak, állami intézményeknek.

   

  Felhasználó ezen fizetési mód választása esetén az elektronikusan kiküldött díjbekérő alapján tudja elutalni az áru és a szállítás ellenértékét. Felhívjuk Felhasználó figyelmét, hogy a díjbekérő nem helyettesíti a számlát, ÁFA visszaigénylésre nem alkalmas.

   

  4.6 Számla

   

  A számlát a Felhasználó a termék átvételekor kapja meg, akár személyesen, akár csomagban veszi át. Ha a megrendelés során Felhasználó a nyugta igényét jelölte be , a törvényi előírások szerint, a Szolgáltató üzlethelyiségében történő személyes átvétel és helyszíni készpénzes vagy helyszíni bankkártyás fizetés kivételével, Szolgáltató minden esetben számlát küld Felhasználó részére..

   

  4.7 Szállítás

   

  A Szolgáltató az alábbi átvételi kiszállítási lehetőségeket biztosítja felhasználó számára

   

  1. Személyes átvétel a Szolgáltató üzletében

   

  Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató 1. pont alatt megjelölt üzlethelyiségében. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Felhasználót. A személyes átvételre Hétfőtől – Csütörtökig 08:00-15:00 óra, Pénteki napokon 08:00-14:00 óra között kerülhet sor azt követően, hogy Szolgáltató értesítette Felhasználót arról, hogy megrendelése átvehető.

   

  Ha Felhasználó nem tudja a rendelését nyitvatartási időben átvenni, kedden és csütörtökön későbbi időpontban is van lehetősége az átvételre, a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés után.

   

  Amennyiben Felhasználó a Szolgáltató másik üzlethelységében szeretné átvenni a megvásárolt termékeket, előzetesen jelezze e-mailben (megrendeles@ronniszakkonyv.hu) vagy a megrendeléskor a megjegyzés rovatban.

   

  2. DPD futárszolgálattal

   

  A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a DPD futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

  A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. Lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt, melyet a DPD diszpécserszolgálati telefonszámán tehet meg.

   

  A futárszolgálat telefonszáma: +36-1-501-6204

   

  Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

   

  A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét a átutalással vagy bankkártyával Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

   

  A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

   

  Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

   

  3. Pick Pack Pont szállítási mód

   

  Pick Pack Pont pontjai között találják az Inmedio és a Relay üzleteket –előbbiek megtalálhatóak a bevásárlóközpontokban, hipermarketekben, nagyvárosaink sétálóutcáin; utóbbiak pedig a főbb közlekedési csomópontoknál: MÁV, BKV, Volán társaságok, Budapest Airport –, hétfőtől vasárnapig 08:00-20:00 óra közötti nyitva tartással. 2013 ősze óta szintén átvevőpontokkal rendelkező partnerek a Playersroom, Sportfactory, valamint Playmax hálózat üzletei – megtalálhatóak minden nagyobb plázában és bevásárlóközpontban –, valamint a Co-op Star hálózat boltjai. Az átvevőpontok rendszerét az OMV, Avanti és Avia töltőállomások teszik teljessé, melyek akár 00:00-24:00 órás nyitvatartási idejükkel, az autóval közlekedőknek, vagy az éjszakáig dolgozóknak jelenthetnek megoldást. Az utánvét összege a legtöbb helyen bankkártyával is fizethető.A Pick Pack Pont szolgáltatását választva a csomagátvétel tehát személyesen, a lehető legegyszerűbben intézhető: az interneten megrendelt áru a kiválasztott – lakhelyhez, útvonalhoz, vagy épp munkahelyhez legközelebbi – átvételi pontba érkezik, ahol gondosan tárolják azt, míg értük nem mentek

   

  4. Magyar Posta Posta Pont illetve Mol Posta Pont

   

  Felhasználónak továbbá lehetősége van a megrendelt terméket a Magyar Posta, MPL Posta Pontján illetve, a Mol Posta Ponton is átvenni. Az átvételi pontokról, azok pontos címéről következő linkre http://www.postapont.hu/webshopoknak/postapontok/ kattintva, tájékozódhat a Felhasználó.

   

   

  4.8.            Szállítási költségek

   

  A megrendelés kiszállításának költségeiről a következő linkre https://ronniszakkonyv.hu/shop_contact.php kattintva, majd a Szállítás felületet választva tájékozódhat a Felhasználó, amely a jelen ÁSZF részét képezi.

   

  4.9.            Szállítási határidő

   

  A megrendelés kiszállításának határideje 3-5 munkanap. Amennyiben valamilyen oknál fogva a szállítás határideje tolódik, a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Felhasználót.

   

  Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

   

  A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

  Afogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

  a)    a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

  b)   a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

  5. Elállási jog

  5.1 Elállási jog gyakorlásának menete

   

   

  Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

   

  Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

   

   

  a) terméknek,

  b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

  c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

  d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

   

  Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

   

  Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

   

  A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

   

  Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

   

  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

   

  Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

   

  Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

                                                                                                     

  A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

   

  Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

   

  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

   

  Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

   

   

   

   

  5.2 Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

   

  a)      olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

   

  b)      lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

   

  c)      hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

   

  d)      nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

   

  1. e)      a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
  6. Szavatosság

  6.1 Kellékszavatosság

   

  Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

   

  Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

   

  Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   

  Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

   

  Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

   

  Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   

  A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   

  Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

   

  6.2 Termékszavatosság

   

  A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   

  Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

   

  Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

   

  Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   

  Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

   

  Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

   

  A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   

  -          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  -          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  -          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   

  A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   

  Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

   

  1. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

   

  Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti:

   

  Név: RONNI BT.

  Cím: 1174 Budapest, Ady Endre u. 50.

  E-mail: megrendeles@ronniszakkonyv.hu

   

  7. Jogérvényesítési lehetőségek

  7.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

   

  Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:

   

  Levelezési cím: 1174 Budapest, Ady Endre u. 50.  

  Telefonszám: +3613546791, +3612583546,       

  E-mail: megrendeles@ronniszakkonyv.hu           

   

  Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

   

  Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

   

  Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

   

  Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

   

  A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

   

  Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

   

  A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

   

  7.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

   

  Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

  - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

  A hatóság elérhetősége:

  BUDAPEST XVII. KERÜLETI JÁRÁS

  Cím: 1173 Budapest, Pesti út 163.

  Telefonszám: +36 1 253 3353

  E-mail: titkarsag@17.kh.bfkh.gov.hu

   

  Vagy a bolti átvétellel kapcsolatban:

  BUDAPEST V. KERÜLETI JÁRÁS

  Cím: 1051 Budapest, József Nándor tér 10.

  Telefonszám: +36 1 795 9652

   

  BUDAPEST XIII. KERÜLETI JÁRÁS

  Cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

  Telefonszám: +36 1 896-5302

  - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

             

  Budapesti Békéltető Testület

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Telefon: 06-1-488-2131

  Fax: 06-1-488-2186

  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

   

  - Bírósági eljárás kezdeményezése

   

  -Online vitarendezés

   

  Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm…

  Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
  A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
  Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

  8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

  Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

   

  9.Tulajdonjog fenntartása

  A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

  10. Technikai korlátok

  A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

  11. ÁSZF, árak módosítása

  A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat, nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

  12. Hatályba lépés, letöltési lehetőség

  Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014. június 13.

  Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: https://ronniszakkonyv.hu/shop_ordered/2389/pic/Letoltheto_tartalmak/aszf.pdf

  Adatvédelmi nyilatkozat

  Adatvédelmi nyilatkozat

   

  Általános jogi közlemény

   A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza az ezen UnasShop rendszerben működő webáruházban- RONNI Könyvkereskedés, www.ronniszakkonyv.hu -  megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. . A webáruház nem vetette alá magát magatartási kódexnek.

  Az adatkezelő megnevezése:

  Név: RONNI Bt. (Képviseli: Kazinczy Andrea)

  Székhely: 1174 Budapest, Ady Endre u. 50.

  Telephelyek: 1055 Budapest Markó u. 25., 1055 Budapest Markó u. 27.,

  Telefonszám: +36-1/354-6791

  Cégjegyzék szám: Cg.01-06-311776

  Adószám: 28436698-2-42

  Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-68875/2013,NAIH-68684/2013,NAIH-68683/2013, NAIH-83760/2015

  E-mail cím: ronni [kukac] ronniszakkonyv.hu

   

  Az adatkezelés jogalapja:

  A RONNI Bt. (Képviseli: Kazinczy Andrea) általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

  A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap(webbolt) használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

  Adatkezelés célja:

  RONNI Bt. (Képviseli: Kazinczy Andrea) adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása, illetve a hírlevélre feliratkozott felhasználók részére hírlevelek küldése.

  Személyes adatok köre:

  Az áruházban regisztráció nélküli vásárlás során a Vásárlónak az alábbi adatokat kell megadnia:

  teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).

  Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:

  teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).

  Előjegyzés, előrendelés esetén: név, e-mail cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).

  Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell a Vásárlónak megadni:

  név, e-mail cím.

  Adatkezelési alapelvek

   Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény; Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. Valamint  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Lásd:  http://www.naih.hu/files/Infotv-_MO.pdf )

  A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A vásárló kifejezetten hozzájárul, hogy  az általa önkéntesen megadott szállítási adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám) a kiszállító cég feladó programja egy esetleges későbbi szállítás érdekében tárolja. Külön, írásos kérés esetén 2 munkanapon belül töröljük az adatokat a feladó rendszerből. Az üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy az adatokat csak csomag feladási célra használja. Ugyanígy a megrendelő kifejezetten hozzájárul az előjegyzési, előrendelési űrlap kitöltésével (név, cím, telefonszám, kért áru) és elküldésével, hogy a rendszer tárolja előjegyzési, előrendelési kérését. Az előjegyzés, előrendelés teljesítése vagy okafogyottá válása esetén 14 napon belül töröljük az előjegyzési űrlapot. Külön írásos kérés esetén 2 munkanapon belül törlésre kerül. Az üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy az előjegyzési adatokat más célra nem használja fel. Mind a megrendelés, mind az előjegyzés elküldése előtt, külön szöveg hívja fel a figyelmet, hogy a vásárló beleegyezik adatainak felhasználásába és tárolásába.  Az adójogszabályok előírásai alapján a számlázó program, a számlázási adatokat a törvény által előírt ideig tárolja. Ebben az esetben a kiadott számlát és az azon szereplő adatokat nem áll módunkban törölni.

  A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés általában csak regisztráció után adható le. Az UNAS Plazán keresztül történő vásárlás esetén és a vásárló egyéni elhatározásából van lehetőség regisztráció nélküli vásárlásra is.

  Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

  Adatkezelés időtartama:

  A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Az üzemeltető az adatokat időbeli korlátozás nélkül tárolja, de a felhasználók által jelzett írásos törlési kérelem beérkezését követően 3 munkanapon belül törli. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 25 napon belül válaszol.

   

  Az adatokat megismerő személyek köre:

  A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat elsősorban RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) valamint a belső munkatársai jogosultak megismerni. RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, ezalól kivételt képez a megrendelés feldolgozása, kiszállítása (a futárszolgálat igénybe vétele a megrendelés kézbesítéséhez), pénzügyi elszámolása, könyvelése, illetve a webáruház üzemeltetése során felmerülő szükséges esetek. RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) a honlap ( webbolt) üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. futárszolgálat) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

   

  Adatfeldolgozók megnevezése:

  UNAS Online Kft., tevékenység: szerver, tárhely, cím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

  Magyar Posta Zrt.1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6,  csomagküldő futárszolgálat (MPL)

  LAPKER ZRT. (székhely:1097 Budapest,Táblás u. 32.) csomagküldő futárszolgálat(PickPack) és SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely:1097 Budapest,Táblás u. 32), közös vállalkozás.

  DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B. ép) csomagküldő futárszolgálat

  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.(székhely:2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.), csomagküldő futárszolgálat.

  Foxpost Zrt.(székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.), csomagautomata szolgáltatás

  OTP Mobil Kft. ( székhely:1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)

  A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

  Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruházban leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása során magadott adatokkal rögzítésre és megőrzésre kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

   

  Adattovábbítási nyilatkozatok:

  1. Simple - OTP Mobil Kft.

  Elfogadom, hogy a RONNI Bt. (Képviseli: Kazinczy Andrea, székhely: 1174 Budapest, Ady Endre u. 50.)

  által a www.ronniszakkonyv.hu webbolt felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

  Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

  2. Barion Payment Zrt.

  Azzal, hogy a Barion Payment Zrt. részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak
  használatával, akár más elektronikus módszerrel (pl. mobilalkalmazáson keresztül) átadja, hozzájárul
  ahhoz, hogy az elküldött adatát a Barion Payment Zrt. a nyilvános Adatvédelmi szabályzatában
  meghatározottak szerint kezelje. Barion Payment Zrt. az Interneten keresztül és más elektronikus
  formában hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb
  úton bocsátották volna rendelkezésére.
  A Barion adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-73794/2014.
   

   

  Adatok módosítása:

  Vásárló adatainak módosítását az alábbiakban részletezett módon kérhet, illetve végezheti el saját maga:

  Vásárló kérheti RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) -t személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy hibásan megadott adatok, elütések helyesbítése). A módosítást RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) a részére történt írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt az info@ronniszakkonyv.hu vagy a megrendeles@ronniszakkonyv.hu vagy a ronni@ronniszakkonyv.hu  e-mail címre lehet jelezni.

  A regisztrált Vásárló személyes adatait a webáruházba történt bejelentkezést követően önmaga is tudja módosítani az „Adatok módosítása" menüpontra kattintva.

  Hírlevélről történő leiratkozást a Vásárló elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét küldheti a leiratkozas@ronniszakkonyv.hu e-mail címre is.

   

  Az adatkezelésben érintettek jogai:

  A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea)  a Vásárló kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

  A Vásárló bármikor jogosult kérni adatainak törlését a megadott elérhetőségek valamelykén. RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) a jogszabályban meghatározott, szükséges időtartamig megőrzi.

  A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

  Név: RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea).

  Székhely: 1174 Budapest, Ady Endre u. 50.

  Telephely: 1055 Budapest Markó u. 25., 1055 Budapest Markó u. 27.,

  E-mail cím: info@ronniszakkonyv.hu vagy a megrendeles@ronniszakkonyv.hu vagy a ronni@ronniszakkonyv.hu

  A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) munkatársához fordulhat a a megadott elérhetőségek valamelyikén.

  Továbbá a Vásárló kérheti adatainak zárolását. RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) zárolja a Vásárló személyes adatait, ha a Vásárló ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, valamint mindazokat az érintetteket értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ez az értesítés mellőzhető, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

  Ha RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, akkor a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli a Vásárlóval a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

  Továbbá a Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. RONNI BT.(képviseli: Kazinczy Andrea) a tiltakozást a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottságát érintően döntést hoz, és a döntéséről a Kérelmezőt írásban tájékoztatja

   

  A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

   A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

  Anonim látogatóazonosító („cookie”) elhelyezése Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el.  Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van.

  A rendszer a következő helyeken használ követőket a következő élettartammal. Ezek közül több csak bizonyos funkciók bekapcsolása esetén használatos.

  1. folyamat azonosítók (session, pénznem, stb...) - böngésző bezárása

  2. explicit tartalom - böngésző bezárása

  3. forrás azonosító - 60 nap

  4. utoljára megtekintett termékek - 60 nap

  5. ajánlott termékek - 60 nap

  6. mobil verzió, design váltás - 365 nap

  7. kosár eltárolása - 365 nap

   

   

  Vásárló regisztráció

  Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

   

  Hírlevél igénylés

   Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető. A hírlevel feliratkozást  törvényi előírások miatt minden esetben meg kell erősíteni a vásárlónak, ehhez egy e-mailt küldünk a vásárlónak, amiben egy linkre kell kattintania. A nem megerősített feliratkozásokat hét munkanap várakozás után töröljük. Természetesen, ha kívánja, újra fel tud iratkozni. Áruházunkban az UNAS belső hírlevél rendszerét és a Webgalamb szoftvert használjuk, amely integrálva lett a webáruház rendszerébe.

   Vélemény írása

   Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

   

  Kapcsolat, jogorvoslat

   Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az "Információk" oldalon. Bármilyen felmerülő kérdésben az ott található elérhetőségeken tud az üzemeltetőhöz fordulni. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szerint járhat el. (Itt olvasható: http://www.naih.hu/files/Infotv-_MO.pdf )

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni:

  Cím:1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  Posta cím:1530  Budapest, Pf.: 5.

  Telefon:+36 (1) 391-1400

  Fax:+36 (1) 391-1410

  E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

  URL: http://naih.hu

  A RONNI Bt. ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát még azelőtt tisztázzon, hogy ügyfeleinek hatósághoz kelljen fordulnia.

   

  Módosítva: 2016. április 1.

  Kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatok.

  KIEGÉSZÍTŐ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOK

  Árukereső oldalak

   

   

  Árumagazin. Pronetkom Kft.

   

  Adatvédelmi tájékoztató kiegészítése

  A Pronetkom. Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett weboldal működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.
  • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
  LXIII. Törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
  törvény;
  • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
  • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

  Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az árumagazin.hu weboldalon kínált szolgáltatás megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

  Jelen nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

  Az árumagazin.hu weboldal által kínált szolgáltatás megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

  Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy, több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]

  A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
  Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a weboldal használata közben megadott személyes adataik felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
  Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

  HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
  A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Pronetkom Kft. a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

  ADATBIZTONSÁG
  Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

  A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
  A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

  A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

  E-mailen: info[kukac]arumagazin.hu
  Postai úton: 4244 Újfehértó, Madách Imre utca 21.

  A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

  Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a Szerződő adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

  Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény, vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért, vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

  Felhasználó/vásárló adatainak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   

   

  Árukereső.hu. Allegro Group HU Kft.

  Az Allegro Group HU Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint a www.arukereso.hu tulajdonosa számára nagyon fontos az oldal látogatóinak, regisztrált felhasználóinak illetve partnereink adatbiztonsága. Az Allegro Group HU Kft., mint a www.arukereso.hu tulajdonosa és üzemeltetője, egyben, mint adatkezelő kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire.1 A jelen Adatvédelmi Szabályzat folyamatosan elérhető a http://www.arukereso.hu/static/privacy-policy.html felületen. Az Allegro Group HU Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit. Az Allegro Group HU Kft. bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2) bekezdés). Az Allegro Group HU Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja partnereinek, az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez. A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

  Cégünk a regisztrált felhasználók kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja az oldal látogatóinak, regisztrált felhasználóinak illetve partnereink személyes adatait más adatkezelő számára. Cégünk statisztikai adatokat harmadik félnek kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva adja át, így biztosítva az adatközlő személyes adatainak reprodukálhatatlanságát. Cégünk piackutatási célból a partnerek tárolt adatait (cégnév, kapcsolttartó neve, elérhetőségi adatok, úgymint e-mail, cím, telefonszám) adatfeldolgozási céllal továbbíthatja Cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyek (eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. IV. em.) részére.

  Az arukereso.hu adatkezelését kizárólag az Allegro Group HU Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett hozzájárulása alapján. Amennyiben a megkereső hatóság részére az Allegro Group HU Kft. köteles személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot az adatkezelő csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt (Be. 71. §).

  Az Árukereső Partner Portáljáról letöltött és kihelyezett kódok esetében (pl. backlink, widget, jelvény) mindig az Allegro Group HU Kft. adatvédelmi szabályzata az irányadó. Az alábbiakban ismertetjük az oldal látogatóiról kapott és gyűjtött személyes információk körét.

  Napló file bejegyzések

  Mint a legtöbb weboldal a www.arukereso.hu is használ naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzésekben található adatok tartalmazzák az internet protokoll címet ( IP cím), a látogató által használt böngésző típusát, az internet szolgáltatót, dátum/ idő bélyegzőt, hivatkozó és kilépő oldalak címét, és a kattintások számát a látogatás alatt, hogy ennek segítségével látogatási szokásokat lehessen elemezni, az oldal kezelését és adminisztrációját hatékonyabban elvégezhessük, és követhető legyen a látogató mozgása az oldalon. Az IP cím és a hasonló információk nem köthetőek semmiféle személyes információhoz.

  "Cookie"-k és "Web Beacon"-ok (kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat-fájlok)

  A www.arukereso.hu "cookie"-kat használ hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja a weboldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el. Néhány hirdető partnerünk használhat "cookie" -kat vagy "web beaconok"-et oldalunkon. Hirdető partnereink a Google Adsense, Adverticum, Etarget.

  Az általuk üzemeltetett hirdetési szerverek vagy hálózatok olyan technológiát használnak, mely segítségével a hirdetések és a hivatkozások melyek a www. arukereso.hu -n jelennek meg, közvetlenül a látogató böngészőjében töltődnek le. Így automatikusan megkapják a látogatók IP címét, az internet szolgálatót, a használt böngésző típusát, és néhány esetben azt, hogy "Flash" program telepítve van. További technológiákat ("Cookie", "JavaScript", vagy "Web Beacon") használhatnak a reklám hatékonyság méréséhez, vagy ahhoz hogy a megjelenő hirdetések személyre szabottak legyenek.

  A www.arukereso.hu -nak nincs lehetősége befolyásolni a "cookie" -kat, melyeket hirdetői használnak. A vonatkozó részletes Adatvédelmi szabályokat hirdető partnereinknél tekinthetik meg, amelyekből azt is megtudhatják, hogyan tudják elkerülni bizonyos adatgyűjtési eljárásokban való részvételüket. A www.arukereso.hu Adatvédelmi Szabályzata nem terjed ki, és cégünk nem szabályozhatja vonatkozó eljárását más hirdetőknek vagy weboldalaknak.

  Ha szeretné letiltani a "cookie"-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a "cookie" -k kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével az arukereso.hu oldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára. Oldalaink minőségének javítása érdekében a Google Analytics és Google AdWords rendszerek segítségével is nyomon követjük oldalaink felhasználási szokásait, mely szolgáltatások csak statisztikai adatokat biztosítanak, és nem nyújtanak semmilyen információt a látogatóink kilétét illetően.

  Az arukereso.hu felhasználói adatbázis

  A regisztrációs adatbázisban az Allegro Group HU Kft. a felhasználó által e-mail címet, jelszavát, általa megadott (becenevét), lakcímét, telefonszámát és a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét. Az Allegro Group HU Kft. a felhasználó egyedi azonosítójaként az e-mail címét tekinti.

  A felhasználó saját facebook regisztrációjának felhasználása esetén a külön facebook adatkezelési nyilatkozata alapján osztja meg személyes adatait az Allegro Group HU Kft-vel. A facebook felhasználási, adatvédelmi elveiről részletes tájékoztatást a facebook szabályzatai (https://www.facebook.com/policy.php és https://www.facebook.com/terms.php) biztosítanak.

  A felhasználó által így megadott és az Allegro Group HU Kft. által kezelt adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez.

  A felhasználók megismerése, a szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is van lehetőség: nem, születési idő.

  Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.

  A megadott adatok többségének módosítását el lehet végezni a www.arukereso.hu oldalon.

  Az adatok esetleges törlését az adatkezelőtől lehet kérni. A törlést az adatkezelő munkanapokon 24 órán belül teljesíti.

  A felhasználó IP címét az adatkezelő az átkattintások ellenőrzésére érdekében kezeli. A felhasználó IP címét az átkattintástól számított 5 évig kezeli.

  Az Allegro Group HU Kft. partnerei által nyújtott szolgáltatások minőségbiztosításának érdekében "megbízható bolt" programot üzemeltet. Az Allegro Group HU Kft. partnere által biztosított felhasználói adatokat, azaz a felhasználó nevét, e-mail címét, a felhasználó által vásárolt termék adatait, vásárlás dátumát e minőségbiztosítás rendszer működtetése, azaz a termék vásárlásával, partner értékelésével kapcsolatos visszajelzés érdekében kezeli.

  Hírlevél szolgáltatás

  Az Allegro Group HU Kft rendszeresen (jellemzően) hetente hírlevélben értesíti újdonságairól/az oldalon elérhető termékekről azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet. A hírlevél szolgáltatásról való leiratkozást az adatkezelő biztosítja. Fentieken felül az Allegro Group HU Kft. rendszere egyéb - a szolgáltatásban magában rejlő - üzeneteket is küldhet alkalmanként.

  Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

  A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket az Allegro Group HU Kft. úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
  4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi

  1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  Az Allegro Group HU Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

  Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

  Az adatkezelő adatai, elérhetősége

  Név:Allegro Group HU Kft.Cím:1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.E-mail:info kukac arukereso.huCégjegyzékszám:01-09-727285Adószám:13282156-2-42Adatkezelési nyilvántartási azonosítók:feltöltés alatt

  Jogorvoslati lehetőségek

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

  Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Allegro Group HU Kft. költségtérítést állapít meg.

  Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos 2 elrendelte.

  A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

  Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

  Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  Az Allegro Group HU Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

  Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/cPostacím:1534 Budapest, Pf.: 834Telefon:+36 (1) 391-1400Telefax:+36 (1) 391-1410E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

  1 2012. január 1-től: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

  2 2012. január hó 1-től Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Adattovábbítási Nyilatkozat - Simple, OTPMobil Kft.

  Az Adattovábbítási nyilatkozat az Adatvédelmi nyilatkozat szerves részét képezi és ott is feltüntetésre került.

   

  Elfogadom, hogy a RONNI Bt. (Képviseli: Kazinczy Andrea, székhely: 1174 Budapest, Ady Endre u. 50.)

  által a www.ronniszakkonyv.hu webbolt felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

  Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

  Data transfer statement - Simple, OtpMobil Ltd.

  By clicking the Redirect button the Customer accepts RONNI Bt.(1174 Budapest, Ady Endre u. 50.) at www.ronniszakkonyv.hu to provide the following personal data stored in its user database to OTP Mobile Ltd. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) Provided data: username, family name, given name, country, phone number, e-mail address.
  The purpose of data transmission: customer support for users, confirming transactions and fraud-monitoring for the safety of the users.

  Adattovábbítási nyilatkozat - Barion

  Azzal, hogy a Barion Payment Zrt. részére bármely személyes adatodat akár a weboldalak űrlapjainak
  használatával, akár más elektronikus módszerrel (pl. mobilalkalmazáson keresztül) átadod, hozzájárulsz
  ahhoz, hogy az elküldött adatodat a Barion Payment Zrt. a nyilvános Adatvédelmi szabályzatában
  meghatározottak szerint kezelje. Barion Payment Zrt. az Interneten keresztül és más elektronikus
  formában hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb
  úton bocsátották volna rendelkezésére.

  A Barion adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-73794/2014

  Webáruház készítés
  Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.