Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Termék részletek


A MAGYARORSZÁGI PROTESTANTISMUS TÖRTÉNETE 1895-IG I-II.

-25%
A MAGYARORSZÁGI PROTESTANTISMUS TÖRTÉNETE 1895-IG I-II.
6 900 Ft
Akció: 5 175 Ft5175
Kezdete: 2018.03.06   A készlet erejéig!

Szerző: Zoványi Jenõ

Attraktor Kiadó, 2004

 

Sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni. Azokat a munkákat, amelyeket a második világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagokból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből. Tudjuk, hogy a megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben születtek újabb feldolgozások, de hiszünk abban, hogy a történettudományban is vannak állandó, „örök” értékű művek, melyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük (netán egész témakörük) későbbi, mégoly „korszerű” feldolgozásának megjelenése. A kiadó úgy gondolja, hogy a magyar történetírás utóbbi évtizedeiben túl sokáig volt hegemón helyzetben egyetlen ideológia ahhoz, hogy lemondhassunk a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedeinek gondolati sokszínűségét tükröző munkákról.

 

 •  

  Zoványi Jenő Szilágyzoványban született 1865. szeptember 11-én, apai részrő1 római katolikus, anyai részről református családban. Krausz Jenőként anyakönyvezték (legelső publikációi is ezen a néven jelentek meg), 1887-ben vette fel szülőfaluja nevét. Tizennyolc évesen áttért a római katolikusról a református hitre. 1889-ben teológiai tanári képesítést szerzett Sárospatakon. 1901-től a sárospataki teológiai akadémián az egyháztörténet tanára. 1910-ben megfosztották állásától, 1912-ben azonban visszahelyezték. 1914-tő1 a debreceni egyetemen tanít egyháztörténetet. 1922-ben vonul nyugdíjba, 1927-tő1 Budapesten élt. 1958. június 24-én hunyt el.

   

  Zoványi Jenőnek A magyarországi protestantismus története 1895-ig című nagy összefoglaló műve mindeddig kéziratban hevert, ez az első megjelenése, annak ellenére, hogy már több kísérlet is történt a publikálásra - ám ezt az utóbbi években a gazdasági, azelőtt pedig a gazdaságon kívüli kényszer akadályozta meg.

  (a Kiadó utószavából)

  Tartalomjegyzék:

   

  I. kötet

   

  I. A PROTESTANTISMUS ELTERJEDÉSE ÉS FELEKEZETEKRE

  OSZLÁSA, VALAMINT EZEK KÜLÖN SZERVEZKEDÉSE 1600-IG

  1. A reformáció előzményei és a szervezkedése

  előtti jelentkezései 1542-ig

  2. A protestantismus tovább terjedése és külön

  szervezkedése Erdélyben és a hódoltságban 1564-ig

  3. A protestantismus megerősödése és az ellene való

  védekezés a Habsburg-országrészben, 1542-1564

  4. A helvét irány térfoglalása Erdélyben való

  törvényes befogadásáig, 1564-ig

  5. Az antitrinitarismus virágkora és hanyatlása

  6. A lutherismus küzdelmei az egységért

  a Habsburg-országrészben 1564-t61

  7. A lutherismus életmozzanatai mindkét országban 1564 után

  8. Az önállóvá lett helvét irány az ország mindhárom részében

  9. A katholicismus kísérletei hanyatlása

  meggátlására 1564 után

  10. Kisebbszerű tanirányok és egyházi csoportok

  11. A protestáns egyházi élet és oktatásügy kialakulása

  12. A protestáns vallási irodalom kezdete

   

  II. A TÖBBSZÖR VISSZAVERT ELLENREFORMÁCIÓ

  DIADALRAJUTÁSA ÉS A PROTESTANTISMUS BELSŐ

  ERŐSÖDÉSE 1600-1688

  1. A Habsburg uralom alatti protestánsok helyzete

  a győzelem vallásháborúk korában, 1600--1647

  2. A protestantismus fellendülése Erdélyben, 1605-1648

  3. A királysági és h6doltsági protestáns egyházak

  belélete, 1606-1647

  4. A protestáns egyházak egymáshoz való viszonya 1647-ig

  5. Szembeszállás a katholicismusszal szellemi

  téren, 1600--1647

  6. Protestáns irodalmi tevékenység a hitvitákon

  kívül, 1606-1647

  7. Puritánus mozgalmak a református egyházban

  8. Az ellenreformáció dühe a kielégUlés útján, 1647-1688

  9. Az erdélyi protestantismus megpróbáltatása

  és másodvirágzása

  10. A magyarországi protestáns egyházak szárnyaszegett

  belélete és egymáshoz való viszonyának enyhülése 1647-tő1

  11. Katholikusokkal való hitviták írásban és

  élőszóval, 1648-1688

  12. A protestáns vallási irodalom virágkora

   

  II. kötet

   

  III. ATÖRVÉNYESALAPRÓL LEVETT PROTESTANTISMUS

  SANYARGATÁSA ÉS Új ÉLET FELÉ INDULÁSA 1688-1790

  1. Törvényenkívüliség Kollonich szellemében egy vigasztaló

  epizóddal, 1688-1735

  2. Napról-napra tengődés közötti

  kormányzati reformok, 1688-1735

  3. Az erdélyi protestantismus szenvedései

  és belviszonyai 1688-tóI 1735 tájáig

  4. A protestánsok megbénított s mégis termékeny irodalmi

  munkássága és a vitairodalom, 1688-1735

  5. A Coccejanismus, pietismus, cartesianismus

  teljes kifejlődésökben

  6. Ezer mód igénybevétele a protestantismus kivégzésére

  és kegyelem az utolsó órában, 1735-1790

  7. Protestáns egyházi élet a világi elem egyházkormányzati

  térfoglalása korában, 1735-1790

  8. Az erdélyi protestantismus hátraszoríttatása

  és tespedő belélete. 1735-1790

  9. Hermhutismus, wolffianismus, felvilágosodás, naturalismus

  10. Protestáns vallási irodalom a tilalom hosszú

  és a szabadság rövid ideje alatt

   

  IV. A PROTESTANTISMUSNAK TORVENYES KERETEI KÖZTI

  SORVASZTÁSA ÉS BELSŐ EREJÉNEK FEJLŐDÉSE 1790-1895

  l. A protestánsságnak törvény alapján is, törvény ellenére

  is mesterséges fogyasztása, 1790-1848

  2. Belélet a budai és pesti zsinatok árnyékában, 1848-ig

  3. Uniói törekvések különböző irányokban

  4. Az erdélyi protestánsok belső és külső

  életmozzanatai, 1790-1848

  5. A vallási irodalom a haladás jegyében, 1790-1848

  6. Rationalismus és szabadelvű theologia

  7. Elnyomatás után úttörés a jog egyenlőség felé

  8. Lassú haladás az első alkotmányozó zsinatig

  9. Az erdélyi egyházak önálló élete 1849-tő1

  10. Az alkotmányozó zsinatok időszaka, 1881-1895

  11. A vallási irodalom tudományossá fejlődése, 1849-1895

  Utószó

   

  Függelék

   

  KÍSÉRLET A LEGÚJABB KOR MAGYAR PROTESTÁNS

  EGYHÁZTÖRTÉNETÉNEK MEGÍRÁSÁRA - LELKI BEOLVADÁS

  A KATHOLICISMUSBA, 1895-1945

  l. Az államhoz és a katholicismushoz való viszony

  2. Belélet az államfordulatig s a Magyarországnak

  maradt területen azután is

  3. Az elszakított országrészek protestáns egyházai

  4. Az egyházi irodalom számbani gyarapodása,

  de egyúttal egészében hanyatlása

  A kiadó utószava

   

   

  Kiadás éve: 2004

  Terjedelem: 807 oldal

 • ISBN
  9789639580060
  Kiadó 
  Attraktor Kiadó
  VTSZ
  4901
Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.