EMBERKERESKEDELEM - Elfogyott

EMBERKERESKEDELEM - Elfogyott

A kizsákmányolás büntetendő esetei és a büntetőjogi szabályozás határai

Szerző: Hollán Miklós dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

4 500 Ft
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek

A harmadik évezred hajnalán az egyik súlyos társadalmi, morális és emberi jogi probléma az emberkereskedelem, amely különböző vonatkozásokban, de egyaránt érinti az eltérő fejlettségű államokat (területeket). A modern emberkereskedelem mozgatórugója ugyanis egyik oldalról a szegénység, alulképzettség, illetve az ebből eredő elvándorlás, a másik oldalról pedig húzó faktorként jelentkezik az olcsó munkaerőre, szexuális szolgáltatásokra, illetve egészséges szervekre való igény. Magyarország – közepes fejlettségű államként és földrajzi elhelyezkedésére tekintettel – az emberkereskedelem térképén egyszerre van jelen származási államként, tranzitterületként, illetve célországként.

 

A könyv az első átfogó hazai dogmatikai elemzés keretében a magyar büntető-jogszabályok, azokhoz kapcsolódó joggyakorlat és jogirodalom kézikönyvszerű feldolgozását nyújtja. Kitekint azokra a nagy múltú külföldi (német, osztrák, svájci és angol) szabályozásokra, amelyek kifinomult megoldásaikkal sok esetben eligazítást nyújthatnak a hazai jogunkban újdonságnak számító jogintézmény alkalmazásakor. A munka az egyes büntetőjogi tényállásokat azon nemzetközi (európai uniós) egyezmények és más instrumentumok kontextusában ábrázolja, amelyek hatására a jogalkotó az emberkereskedelmet 1998-ban önálló bűncselekményként szabályozta (illetve 2001-ben a tényállást több vonatkozásban is átalakította). Az elemezés a büntetőjogi szabályozás határait kutatva minden esetben tekintettel van arra is, hogy az emberkereskedelem tényállása nemcsak alapjogot véd, hanem egyben számos alkotmányosan és nemzetközi jog által védett alapjogot (pl. önrendelkezés) korlátoz. Az emberkereskedelem elleni fellépés sokrétű eszköztárából a monográfia ugyan az anyagi büntetőjogi eszközökre koncentrál, de a téma jellegéből eredően a büntető rendelkezéseket mindig azokkal az alapvető igazgatási, illetve polgári jogi szabályokkal összefüggésben tárgyalja, amelyek a nemzetközi örökbefogadásra, a prostitúcióra, a szervátültetésre, illetve a munkavállalók alapvető jogaira vonatkoznak.

 

A mű a benne szereplő számtalan példa és jogeset részletes elemzése révén azoknak a bíráknak, ügyészeknek, ügyvédeknek kíván nélkülözhetetlen segítőtársa lenni, akik az elkövetkező években szembesülnek az új tényállás alkalmazásának komplex ismereteket igénylő feladatával. A könyvet a gyakorló büntetőjogászokon kívül haszonnal forgathatják azok a rendőrök és köztisztviselők is, akik a migrációval vagy a prostitúcióval kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben vagy szabálysértési eljárásokban találkoznak emberkereskedelemre utaló körülményekkel. A monográfia az emberkereskedelem elleni fellépést beilleszti abba a jogelméleti hagyományba, amely az önrendelkezés vs. jogi paternalizmus örök dilemmájával foglalkozik, így a jogtudomány művelőinek, illetve a jogi oktatás résztvevőinek akkor is hasznára lehet, ha nem büntetőjogi kérdésekkel foglalkoznak.

 

A szerző gazdasági büntetőjogi szakjogász, az MTA Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának oktatója.

 

A kötet adatai:
Formátum: A/5
Megjelenés éve: 2012
Terjedelem: 343 oldal

A tartalomból:

Előszó
Szerzői előszó

1. Bevezetés
A kutatás aktualitása
A kutatási téma meghatározása
A kutatás célja és a tervezett hasznosulás
Módszertani kérdések
A munka tagolása

2. A nemzetközi egyezmények és Európai Uniós instrumentumok
A szabályozási előzmények
A prostitúciós emberkereskedés elleni ENSZ egyezmény
Az EU emberkereskedelem elleni együttes fellépése
A gyermek eladása elleni jegyzőkönyv
Az emberkereskedelem elleni ENSZ jegyzőkönyv
Az emberkereskedelem elleni EU kerethatározat
Az emberkereskedelem elleni ET egyezmény
Az emberkereskedelem elleni EU irányelv
Részösszegzés (A nemzetközi követelmények)

3. Külföldi kitekintés (Implementációs esettanulmányok)
Az osztrák szabályozás
A svájci jog
Az angol jog
Részösszegzés (A külföldi esettanulmányok tanulságai)

4. A magyar jog
A nemzetközi kötelezettségek számbavétele
A szabályozási előzmények
Az emberkereskedelem mint más bűncselekmények minősítő körülménye (1995. évi XLI. törvény)
A 2001-es módosítás (A hatályos tényállás újdonságai)
Részösszegzés (A magyar jog)

5. A kutatás eredménye: a de lege ferenda javaslat
Az emberkereskedelem szabályozása hazánkban de lege ferenda
A szövegszerű kodifikációs javaslat

Irodalomjegyzék
Felhasznált joganyag
Tárgymutató

Ajánlatunk Önnek!
Adatok
ISBN
9789632581484
Kiadó
HVG-ORAC
VTSZ
4 901
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
shopmania.hu arfalo.hu aprohirdetesingyen.hu arumagazin.hu vatera.hu