Új jelszó kérése

A MAGÁNJOGI FELELŐSSÉG ÚTJAI A TÁRSASÁGI JOGBAN

-15%
A MAGÁNJOGI FELELŐSSÉG ÚTJAI A TÁRSASÁGI JOGBAN

Szerző: Nochta Tibor

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

A szerző felfogásában a társasági jogi felelősségi problémáknak a magánjogi dogmatikából kiinduló átfogóbb szemléletű kutatása mellőzhetetlen tudományos irány. A monográfiában e módszertani mezsgyét követve történeti, összehasonlító és kritikai elemző megközelítésben kerülnek tárgyalásra az egyes társasági jogi felelősségi dimenziók. A szerző által vázolt társasági jogi felelősségi térkép tudományos céljain túl, hasznos segítséget nyújthat a joggyakorlat számára is.

3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft3385
Kezdete: 2017.06.01   A készlet erejéig!
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek

Méret: B/5

Kötés: keménytáblás

Megjelenés éve: 2005

Terjedelem: 240 oldal

 

Tartalom:

Bevezetés 11

I. A felelősségi kérdések megjelenéséről a magyar társasági jog

egyes korszakaiban 17

1. Az 1875. évi XXXVII. törvény (K.T.) kereskedelmi társaságokra vonatkozó

kárfelelősségi rendelkezéseinek értékelése 19

2. A magánjogi társaság és a kereskedelmi társaság viszonyáról a magánjog "kereskedelmi jogi" korszakában 22

3. Az egyes K.T.-beli kereskedelmi társaságokról felelősségi szemszögből 24

4. A korlátolt felelősségű társaság felelősségi viszonyairól

az 1930. évi. V. tc. alapján 34

5. Társasági jogunk - benne a kárfelelősség kérdéseinek - alakulása

a Polgári Törvénykönyv hatályba lépése után 1989-ig 39

II. A korlátozott felelősség társasági jogi útjairól 43

1. A korlátozott felelősség, mint magánjogi felelősségi probléma 45

2. A korlátozott felelősség magánjogi dogmatikájáról 52

3. A tagi korlátozott felelősség funkcióiról a társasági jogban 57

4. A korlátozott felelősség szerepéről az antik és középkori társasági jogokban 59

5. A felelősségkorlátozás kérdéséről a társasági jog kapitalista korszakában 63

6. A korlátozott tagi felelősség az 1997. évi CXLIV törvény (Gt.)

általános és egyes társaságokra vonatkozó rendelkezéseiben 64

6.1. A korlátozott tagi felelősség nyomai a közös szabályokban 64

6.2. Korlátozott tagi felelősség az egyes társaságokra irányadó szabályokban 72

7. A korlátozott tagi felelősség "áttöréséről" és annak kritériumairól 90

7. 1. A korlátozott felelősség áttörése, mint elméleti probléma 90

7.2. A korlátozott tagi (részvényesi) felelősség áttörési esetei

7.3. A tagi korlátozott felelősség áttörésének jelensége

a hazai joggyakorlatban 102

III. A társaságok tisztségviselőinek kárfelelősségéről 105

1. A társasági jogi üzletvezetésről (tisztségviselésről) jogdogmatikai

és történeti megközelítésben 107

2. A társaságok üzletvezetésének (képviseletének) jogtörténeti nyomairól 112

3. Tisztségviselői felelősség az 1875. évi XXXVII. Tc. (K.T.) rendelkezéseiben 115

4. A társaságok vezetésének felelősségi vonzáspontjairól a modern

társasági jogokban (angol, amerikai, francia és német megoldások) 121

4.1. Angol jog 122

4.2. Amerikai jog 127

4.3. Francia jog 138

4.4. Német jog 141

5. A vezető tisztségviselők köre és magánjogi felelősségüket megalapozó

kötelezettségeikről a hatályos magyar társasági törvény alapján 147

5.1. A felelősségi kérdésekről a Gt. általános rendelkezéseinek prizmáján át 147

5.2. A vezető tisztségviselők felelősségének néhány specifikumáról

az egyes társasági típusokban 159

5.2.1. Üzletvezetői felelősség a közkereseti és betéti társaságoknál 159

5.2.2. A jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok vezető tisztségviselői tekintetében érvényesülő egyes speciális

felelősségi szabályokról 161

5.2.2.1. Az igazgató státusáról, kötelezettségeiről

és felelősségéről a közös vállalatban 161

5.2.2.2. A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének felelősségéről 162

5.2.2.3. A részvénytársaság igazgatósági tagjainak

felelősségére vonatkozó speciális rendelkezésekről 165

5.2.2.4. Az egyesülés ügyvezetőjének kötelezettségeiről és felelősségéről 177

5.2.2.5. Az európai részvénytársaság igazgatósági tagjainak

kötelezettségeiről és felelősségéről 178

5.2.3. A vezető tisztségviselők felelősségének kérdése

a konszernjogban 182

5.2.4. Vezetői felelősség - csődjogi aspektusból484 183

5.2.5. A tisztségviselők felelősségének "egységesítése"

egy Ptk.-ba történő nevesített felelősségi alakzat útján? 184

5.2.6. A társaságok tisztségviselői felelősségének hazai

joggyakorlatáról 185

IV. A felügyelőbizottság (tagjainak) és a könyvvizsgáló felelősségéről 187

1. A felügyelőbizottság társasági jogi helyzetének megítéléséről 189

2. A felügyelőbizottságra vonatkozó hatályos magyar jogi szabályozásból

következő felelősségi kérdések 191

3. A könyvvizsgáló felelősségéről 194

4. A könyvvizsgáló főbb kötelezettségei a Gt. rendelkezései alapján 197

5. A könyvvizsgálóval kapcsolatos összeférhetetlenségi Gt.-beli kritériumok 197

6. Könyvvizsgálói kötelezettségek a számviteli törvényben 198

V. Az egyetemleges felelősségről a magánjogban és a társasági jogban 201

1. Az egyetemleges felelősség magánjogi lényegéről és céljáról 203

2. Az egyetemleges felelősség

különböző szerepeiről a társasági jogban 207

2.1. A tagok egyetemleges felelősségének történeti

és dogmatikai alapjairól 207

2.2. A társaság tagjainak egyetemleges felelősségéről a Gt. alapján 209

2.3. A vezető tisztségviselők egyetemleges felelősségéhez 211

VI. A társasági szerződés dogmatikájáról felelősségi megközelítésben is 215

VII. A társasági jogi felelősség és a házassági vagyonjog kapcsolatáról 223

A könyvhöz felhasznált fontosabb forrásmunkák bibliográfiája 233

Ajánlatunk Önnek!
Adatok
ISBN
978-963-9542-98-3
Kiadó
Dialóg Campus
VTSZ
4901
Vélemények
Nincs vélemény a termékről
Webáruház készítés