Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
KÍNÁLATUNKBÓL
Várható megjelenések

Várható megjelenések - Előrendelhető

kártérítési jog

Kártérítési jog

9 000 Ft

az alkotmányjognak asztalánál

Az alkotmányjognak asztalánál

5 000 Ft

Adózás/Számvitel

Adózás / Számvitel 2015

10 290 Ft helyett

6 300 Ft

adó-kódex

Adó-Kódex Számvitel 2015

1 990 Ft

áfa-ellenőrzés

Áfa-ellenőrzés 2015

8 820 Ft helyett

5 250 Ft

Termék részletek


SZERZŐI JOG ÉS IPARJOGVÉDELEM - Jelenleg nem vásárolható, utánnyomás alatt

SZERZŐI JOG ÉS IPARJOGVÉDELEM - Jelenleg nem vásárolható, utánnyomás alatt
4 800 Ft

Kézirat lezárva: 2011. november 30.

Szerzők: Lontai Endre, Faludi Gábor, Vékás Gusztáv, Gyertyánfy Péter

Eötvös József Könyvkiadó, 2012

 

A kötet a kiadó Magyar polgári jog sorozatának szerzői joggal és iparjogvédelemmel foglalkozó tankönyve. Lontai Endre és Faludi Gábor az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék oktatói, Gyertyánffy Péter az ARTISJUS főigazgatója, Vékás Gusztáv pedig a Magyar Szabadalmi Hivatal nyugalmazott elnökhelyettese.

 • A kötet adatai:

  Formátum: B/5

  Kötés: puhakötés

  Megjelenés éve: 2012

  Terjedelem: 338 oldal

   

  Tartalomjegyzék:

   

  I. rész: A szerzői jog és iparjogvédelem általános kérdései

  1. § A szerzői jog és iparjogvédelem elméleti problémái

  1. A szerzői jog és iparjogvédelem főbb területei

  2. A szerzői jog és iparjogvédelem történeti fejlődése

  3. Nemzetközi együttműködés a szerzői jog és az iparjogvédelem területén

  4. Elméletek a szerzői jog és iparjogvédelem alapjairól és jellegéről

  2. § A szerzői jog és iparjogvédelem a magyar jogrendszerben

  1. A szerzői jog, iparjogvédelem és a Ptk

  2. A szerzői jogi, iparjogvédelmi oltalommal kapcsolatos sajátos érdekek

  3. A szerzői jogi, iparjogvédelmi jogviszonyok fajai és szerkezete

  4. A szerzői jog és iparjogvédelem hatályos jogi szabályozása; a szabályozás főbb közös vonásai

  5. A hézagmentes oltalom megszűnése – párhuzamos oltalom

  II. rész: Szerzői jog

  3. § A szerzői jogviszony tárgya és alanya

  1. A szerzői mű fogalma és fajai

  2. Fontos újabb műtípusok: film, szoftver, gyűjteményes műnek minősülő adatbázis

  3. Külföldi művek védelme

  4. A szerzői jogviszony alanyai; szerző, szerzőtársak, társszerzők

  4. § A szerzői jogviszony keletkezése és tartalma

  1. A szerzői jogi védelem jellege és keletkezése; egységes szerzői alanyi jog

  2. A mögöttes jog

  3. A szerző személyéhez fűződő jogosultságok

  4. A szerző vagyoni jogai és a „fizető köztulajdon”

  5. A védelmi idő

  5. § A szerzői jog korlátai

  1. A szerzői jog korlátainak jellege és fajai

  2. A szabad felhasználás

  2.1. A szabad felhasználás lényege, szabályozása, általános szabályai

  2.2. A szabad felhasználás egyes esetei

  2.3. A szabad felhasználás és a hatásos műszaki intézkedés viszonya

  3. Szerzői alkotás és munkaviszony

  6. § A szerzői jog megsértésének a következményei

  1. A szerzői jogsértés fogalma és fajai. Eljárási szabályok

  2. A szerzői jogsértés objektív alapú szankciói

  3. A szerzői jogsértés szubjektív alapú szankciói

  4. Hatásos műszaki intézkedés (Szjt. 95.) és a jogkezelési adatok védelme (Szjt. 96.)

  5. A szerzői jogsértés büntetőjogi szankciói

  7. § Szomszédos és kapcsolódó jogok

  1. Általános áttekintés

  2. A szerzői joggal szomszédos jogok védelme

  2.1. Az előadóművészek személyhez fűződő és vagyoni jogai

  2.2. A hangfelvételek előállítóinak védelme

  2.3. A rádió- és televíziószervezetek védelme

  2.4. A filmelőállítók szomszédos jogi védelme

  3. A szerzői joghoz kapcsolódó jogok (az adatbázis-előállítók) védelme

  8. § A szerzői művek alkotására és felhasználására vonatkozó szerződések

  1. A felhasználási szerződés fogalma és általános szabályai

  2. A kiadói szerződés

  3. A megfilmesítési szerződés

  4. Egyéb felhasználási szerződések

  5. A felhasználási szerződés szabályainak kiterjesztett alkalmazása

  6. Az árva művek felhasználásának engedélyezése

  9. § A szerzői és azzal szomszédos jogok közös kezelése

  Szerzői Jogi Szakértő Testület, egyeztető testület

  1. A szerzői és szomszédos jogi közös jogkezelés fogalma és tárgya

  2. A közös jogkezelés szervezeti oldala

  3. A közős jogkezelő szervezetek működése

  4. Szerzői Jogi Szakértő Testület, egyeztető testület

  III. rész: Iparjogvédelem

  1. A műszaki alkotások jogi védelme

  A) Bevezetés

  10. § A műszaki alkotások fajai és jogi oltalmuk

  1. Általános áttekintés a műszaki alkotások jogi oltalmáról

  2. A felfedezések jogi oltalma

  3. A know-how

  B) Szabadalmi jog

  11. § A szabadalmi jogviszony tárgya és alanyai

  1. A szabadalmi oltalom jellege és fajai

  2. Találmány és szabadalom; a szabadalmazható találmány kritériumai

  3. A feltaláló és a szabadalmas; feltalálótársak, szabadalmastársak

  12. § A szabadalmi jogviszony tartalma

  1. A szabadalmi jogviszony tartalmáról általában

  2. A feltaláló személyhez fűződő jogai

  3. A szabadalmas vagyoni jogai

  4. A szabadalmas kötelezettségei

  13. § Szolgálati és alkalmazotti találmányok

  1. A találmány szolgálati és alkalmazotti jellege

  2. Rendelkezés a szolgálati és az alkalmazotti találmánnyal

  3. A szolgálati és az alkalmazotti találmány feltalálójának jogai

  14. § A szabadalom hatálya és korlátai

  1. A szabadalom tárgyi, területi és időbeli hatálya

  2. A szabadalom korlátairól általában

  3. Tranziteszközök és -áruk; előhasználati és továbbhasználati jog

  4. Szabadalmi kényszerengedély

  15. § A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése

  1. A szabadalmi igény: az elsőbbség

  2. A bejelentési eljárás

  3. A szabadalom megadása: a szabadalmi lajstrom

  4. A szabadalmi oltalom megszűnése

  16. § A találmányhoz és szabadalomhoz fűződő jogok védelme

  1. Találmánybitorlás és szabadalombitorlás

  2. A bitorlás objektív és szubjektív alapú szankciói

  3. A nemleges megállapítás

  4. Bírósági eljárás szabadalmi ügyekben

  C) Használatiminta-oltalom

  17. § A használati minták jogi oltalma

  1. A használati minta fogalma

  2. A mintaoltalom hatálya, terjedelme

  3. A minta és a mintaoltalom bitorlása; a mintaoltalom megszűnése: eljárások

  D) Növényfajta-oltalom

  18. § A növényfajták jogi oltalma

  1. A jogfejlődés áttekintése

  2. Növényfajta-oltalmi anyagi jog

  3. Növényfajta-oltalmi eljárások

  E) Formatervezésiminta-oltalom

  19. § A formatervezési minták oltalma

  1. A formatervezési minta szabályozása és fogalma

  2. A formatervezési mintához fűződő személyiségi és vagyoni jogok

  3. A formatervezésiminta-oltalom keletkezése és megszűnése; eljárások

  F) Topográfiaoltalom

  20. § A topográfia oltalma

  1. Oltalomban részesülő topográfia, az oltalomból eredő jogok

  2. A topográfia és az oltalom bitorlása

  3. Az oltalom megszűnése; eljárások

  2. A vállalat- és árujelzők joga

  A) Bevezetés

  21. § A vállalat- és árujelzők oltalmáról általában

  1. A goodwill gazdasági Jelentősége és jogi oltalma

  2. A vállalat- és árujelzők fajai

  22. § A kereskedelmi név védelme

  1. A kereskedelmi név fogalma

  2. Jogiszemély-nyilvántartások: a cégjegyzék

  3. A domainnév

  4. A jogosulatlan kereskedelminév-használat és a jellegbitorlás szankciói

  B) Védjegyjog

  23. § A védjegy

  1. A védjegyoltalom elvi alapjai és harmonizációja

  2. A védjegy funkciói, fogalma és fajai

  3. A védjegyként oltalmazható megjelölések; abszolút és relatív kizáró okok

  4. A védjegyjogviszony tartalma; a védjegyoltalom hatálya

  5. A védjegyoltalom keletkezése és megszűnése; eljárás védjegyügyekben

  6. A védjegybitorlás és jogkövetkezményei

  7. Az együttes és a tanúsító védjegy

  C) Földrajzi árujelző-oltalom

  24. § A földrajzi árujelzők oltalma

  1. A földrajzi árujelzők oltalmáról általában

  2. A származási jelzés

  3. Az eredetmegjelölés

  4. A földrajzi árujelzők hazai oltalmi rendszere

  5. A földrajzi árujelzők közösségi oltalma

  3. Szerződések az iparjogvédelem területén

  25. § Iparjogvédelmi szerződések

  1. Az iparjogvédelmi szerződésekről általában

  2. Az iparjogvédelmi szerződések fajai

  26. § A kutatási szerződések

  1. A kutatási szerződések szabályozása és felhasználási területei

  2. A kutatási szerződés fogalma, típusa és fajai

  3. A kutatási szerződések fontosabb feltételei

  4. Kockázat és felelősség a kutatási szerződésben

  27. § A licenciaszerződések

  1. A licenciaszerződés fogalma és fajai

  2. A licenciaszerződések szabályozása

  3. A licenciaszerződések szokásos feltételei

  4. Nemzetközi licenciaszerződések

  4. Függelék: Az iparjogvédelem szervezetének váza

  28. § A találmányi-szabadalmi tevékenység szervezeti feltételei

  1. A találmányi-szabadalmi tevékenység területén működő szervezetekről általában

  2. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

  3. A szabadalmi ügyvivők

  4. Szabadalmi információ és dokumentáció

  5. Iparjogvédelmi Szakértői Testület

 • ISBN
  978-963-995-531-8
  Kiadó
  Eötvös József Kiadó
  VTSZ
  4901
Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.