Új jelszó kérése

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ORVOSTAN

-15%
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ORVOSTAN

Szerző: Ember István

Dialóg Campus Kiadó, 2007

 

A PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézete az elmúlt 15 évben a köz/népegészségügyben, köz/népegészségtanban vezető oktató, kutatóhellyé nőtte ki magát. Tehetséges fiatal szakemberek írták ezt a tankönyvet, rezidensek, PhD-hallgatók, külföldi kollégák és más szakmák képviselői, akik a Népegészségügyi Orvostan, korábbi nevén Közegészségtan, Népegészségtan, Megelőző Orvostan, Államorvostan, Szociális Medicina stb. nyomdokain haladva egy korszerű, 21. századi igényeknek megfelelő tankönyvet hoztak létre mind a medikusok, mind a szakorvosjelöltek számára. A szerkesztő Ember professzor és munkatársai a klasszikus közegészségtan alapjain állva a magyar közegészségügy legjobb hagyományait követve építették fel könyvüket, a megelőzésben is fókuszálva a modern egyik tudománypolitikai pillérére, a molekuláris genetikára és genomikára.

10 100 Ft
Akció: 8 585 Ft8585
Kezdete: 2017.06.01   A készlet erejéig!
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek

Megjelenés éve: 2007

Méret: A/4

Terjedelem: 856 oldal

Kötés: keménytáblás

 

Tartalom:

Előszó [Bujdosó László] 11

Az Olvasóhoz [Ember István] 13

I. Bevezetés 15

I.1. Bevezetés a népegészségügyi orvostanba [Ember István] 15

I.2. A népegészségügyi orvoslás története (A Közegészségtan, Hygiene története) [Ember István] 17

II. A WHO és törekvései [Ember István, Prantner Ida] 29

III. Népegészségügyi ciklusok [Ember István, Fehér Katalin] 35

IV. A magyar egészségügyi és népegészségügyi rendszer felépítése

és törvényi háttere [Ember István, Molnár Kornélia, Prantner Ida, Tettinger Antal] 37

IV.1. Az magyarországi egészségügyi ellátórendszer 37

IV.1.1. Az alapellátás 37

IV.1.2. A járóbeteg-szakellátás 37

IV.1.3. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás 38

IV.1.4. A speciális egészségügyi szolgálatok 39

IV.2. ÁNTSZ szervezete, felépítése, működése 39

V. A magyar lakosság egészségi állapota 45

V.1. A magyar lakosság egészségi állapotának jellemzése [Bartakovics Mónika, Ember István,

Kvarda Attila] 45

V.2. Csökkenő szív-, érrendszeri halandóság, javuló életkilátások Magyarországon [Józan Péter] 49

V.2.1. Általános halandóság 50

V.2.2. A halandóság nemi különbségei 51

V.2.3. Korspecifikus halandóság 52

V.2.4. Okspecifikus halandóság 53

V.2.5. Nemzetközi összehasonlítás 55

V.2.6. Összefoglalás 57

VI. Hazai etnikumok/populációk genetikai struktúrája [Béres Judit, Mészáros Anita] 61

VI.1. Klasszikus markerek 61

VI.2. Népességgenetikai vizsgálatok eredményei 61

VI.7.1. A vizsgált populációk genetikai távolságai 61

VI.7.2. Népcsoportok eltérő betegségspektruma 62

VI.3. A mitokondriális DNS 63

VI.4. Mitokondriális DNS polimorfizmusok vizsgálata 64

VI.5. Az Y-kromoszóma 65

VI.6. Y-kromoszóma polimorfizmusok vizsgálata 66

VI.7. Fosszíliák vizsgálata 68

VII. Demográfia 69

VII.1. A demográfia alapjai [Klinger András] 69

VII.1.1. A demográfia tárgya és forrásai 69

VII.1.2. A népesség száma és struktúrája 71

VII.1.3. Népességváltozások (népmozgalom) 85

VII.2. Demográfiai kihívások a harmadik évezred küszöbén [Kamarás Ferenc] 111

VII.2.1. A népesedési folyamatok jellemzői 111

VII.2.2. A demográfiai folyamatok egészségi vonzatai 116

VII.2.3. A népesség számának és összetételének változásából eredő egészségi hatások 119

VIII. Egészségföldrajz [Pál Viktor, Tóth József] 123

VIII.1. Az egészségföldrajz meghatározása, fogalmi és tartalmi kérdései, jellemzői 123

VIII.1.1. Az egészségföldrajz elnevezésével, meghatározásával és tartalmi-szemléleti változásával kapcsolatos kérdések 123

VIII.1.2. Az egészségföldrajz definíciói: a terminológiák és a tartalmi változások üzenete 124

VIII.1.3. Az egészségföldrajz helye a tudományok között 125

VIII.1.4. Az egészségföldrajz célja, feladata, tárgya, módszerei 126

VIII.1.5. Az egészségföldrajz általános alapkérdései 127

VIII.2. Az egészségföldrajz felépítése, kialakulása, fejlődése és kutatási irányzatai 128

VIII.2.1. Az orvosföldrajz (medical geography) fejlődése 129

VIII.2.2. Az egészségügyi rendszer földrajzának (geography of health care) fejlődése 131

VIII.2.3. Egészségföldrajzi kutatási témák az egészségföldrajzon kívül 133

VIII.2.4. Az egészségföldrajz új kutatási irányzatai 133

IX. Epidemiológia 135

IX.1. Álalános epidemiológia [Boros Julianna, Görög Krisztián, Kaposvári Csilla, Németh Renáta] 135

IX.1.1. Az epidemiológia fogalma 135

IX.1.2. Az epidemiológia kapcsolata a népegészségüggyel 135

IX.1.3. Az epidemiológiai kutatásokról összefoglalóan 136

IX.1.4. Epidemiológiai alapmutatók 139

IX.1.5. Epidemiológiai vizsgálatok típusai 143

IX.1.6. Az epidemiológiai mérésekkel kapcsolatos kérdések 153

IX.1.7. Kutatások eredményének értelmezése - statisztikai összefüggés és ok-okozati kapcsolat 162

IX.1.8. Adatforrások 164

IX.2. A betegségmegelőzés általános alapjai [Ember István, Gombos Katalin, Prantner Ida, Szele Eszter] 166

IX.2.1. Primer, szekunder, tercier prevenció 166

IX.2.2. Szűrések, a rejtett morbiditás vizsgálata 170

IX.3. Molekuláris és prediktív epidemiológia; Kockázatbecslés, kockázatkezelés

[Fehér Katalin, Németh Katalin, Prantner Ida] 182

IX.3.1. Molekuláris és prediktív epidemiológia 182

IX.3.2. Kockázatbecslés, kockázatkezelés 187

IX.4. Genetika/genomika a népegészségügyben, genomikai epidemiológia

[Ember István, Gombos Katalin, Szele Eszter] 190

IX.5. Biomarkerek [Ember István, Fehér Katalin, Murányi Edit, Németh Katalin, Prantner Ida,

Stefler Dénes, Szendi Katalin, Tibold Antal] 195

IX.6. Kemoprevenció [Arany István, Gombos Katalin, Nowrasteh Ghodratollah, Varjas Tímea] 203

IX.6.1. Bevezetés, definíció 203

IX.6.2. Fertőző betegségek kemoprofilaxisa 203

IX.6.3. Daganatos megbetegedések és a kemoprevenció 204

IX.7. Részletes epidemiológia 207

IX.7.1. Bevezetés a nem fertőző betegségek járványtanába [Ember István] 207

IX.7.2. Szív- és érrendszeri betegségek járványtana [Kiss István] 208

IX.7.3. Daganatok járványtana [Fehér Katalin] 225

IX.7.4. Diabetes mellitus járványtana [Kiss István] 238

IX.7.5. Obesitas járványtana [Kiss István] 240

IX.7.6. Csontritkulás, osteoporosis járványtana [Kiss István] 243

IX.7.7. Légúti betegségek járványtana járványtana [Kiss István] 246

IX.7.8. Depresszió járványtana [Kiss István] 253

IX.7.9. Szorongásos betegségek járványtana [Kiss István] 256

IX.7.10. Schizophrenia járványtana [Kiss István] 257

IX.7.11. Alzheimer-kór járványtana [Kiss István] 259

IX.7.12. Az öngyilkosság és az erőszakos halálnemek járványtana [Ember István] 261

IX.7.13. Mentális betegségek és zavarok magyarországi epidemiológiája [Kopp Mária] 263

IX.7.14. Gasztrointesztinális betegségek járványtana [Kiss István] 267

X. Fertőző betegségek epidemiológiája 271

X.1. Bevezetés a fertőző betegségek járványtanába [Melles Márta] 271

X.1.1. Bevezetés 271

X.1.2. Fertőző betegségek előfordulási típusai 272

X.1.3. Fertőző betegségek megelőzése 280

X.1.4. Fertőző betegségek laboratóriumi diagnosztikája 281

X.1.5. Fertőző betegségek molekuláris biológiai diagnosztikája 285

X.1.6. Fertőző betegségek molekuláris epidemiológiája 288

X.1.7. Magyarország járványügyi helyzete 291

X.2. Fertőző betegségek részletes epidemiológiája [Ember István, Galambos Anita, Kienle Ernő,

Kiss Adrienn, Kiss István, Lukács Péter, Merényiné Dombi Zsuzsanna, Prantner Ida,

Ruppert Ferenc, Tóth Tamás Lajos, Szűcs György, Vörös Ágnes] 299

X.2.1. Toxikoinfekciók járványtana 299

X.2.2. Enterális fertőző betegségek járványtana 301

X.2.3. Légutakon keresztül terjedő fertőző betegségek járványtana 311

X.2.4. Hematogén és lymphogén fertőző betegségek járványtana 320

X.2.5. Szexuális úton terjedő fertőző betegségek járványtana 328

X.2.6. Kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek járványtana 331

X.2.7. Állatról emberre terjedő fertőző betegségek járványtana 334

X.2.8. Trópusi betegségek 342

X.2.9. Az előző csoportokba be nem sorolható betegségek járványtana 343

X.3. Bioterrorizmus, biológiai hadviselés [Nádasi Edit] 346

X.3.1. A biológiai hadviselés története 346

X.3.2. A biológiai fegyverek általános jellemzése 347

X.3.3. Potenciális biológiai fegyverek 349

X.3.4. Az egészségügyi ellátó rendszer szerepe 357

X.3.5. Védekezés 357

X.3.6. Megelőzés 359

X.3.7. Magyarországi események 359

XI. Környezet-egészségtan 361

XI.1. Bevezető a környezet-egészségtan fejezethez [Ember István] 361

XI.2. Magyarország környezet-egészségügyi helyzete [Fehér Katalin] 362

XI.3. Ökológia és környezet-egészségtan 366

XI.3.1. Bevezetés az ökológiába [Varga Csaba] 366

XI.3.2. Bioklimatológia [Kékes Noémi, Lukács István] 368

XI.4. A környezeti expozíció típusai, osztályozásuk [Fehér Katalin] 382

XI.5. Környezeti és genetikai tényezők kölcsönhatása [Kiss István] 384

XI.5.1. Genetikai és környezeti tényezők a betegségek kialakulásában 384

XI.5.2. Környezeti és genetikai tényezők kölcsönhatása a főbb betegségcsoportokban 389

XI.6. Kémiai Biztonság és Toxikológia 393

XI.6.1. Kémiai biztonság [Varga Csaba] 393

XI.6.2. Részletes hygiénés toxikológia [Ember István] 398

XI.6.3. Hygiénés toxikológiai vizsgálatok [Varga Csaba] 409

XI.6.4. Környezeti karcinogenezis [Németh Katalin] 411

XI.6.5. Hygiénés genotoxikológiai vizsgálatok [Varga Csaba] 416

XI.7. A levegő, víz és talaj egészségtana, hulladékgazdálkodás 421

XI.7.1. A levegő egészségtana [Kékes Noémi, Lukács István] 421

XI.7.2. A vizek szennyezettségének hatása az emberi egészségre [Varga Csaba] 440

XI.7.3. A talaj szennyezettségének hatása az egészségre [Varga Csaba] 445

XI.7.4. A szennyvíz, a hulladékok és a veszélyes hulladékok egészségkárosító hatásai és kezelésük

[Varga Csaba] 449

XI.8. Fizikai eredetű kóroki tényezők [Merényiné Dombi Zsuzsanna] 452

XI.8.1. Az ionizáló sugárzások 452

XI.8.2. A nem-ionizáló elektromágneses sugárzások és az elektromágneses terek hatásai 464

XI.8.3. A környezeti zaj hatása az egészségre 473

XI.9. Település-egészségtan [Bartakovics Mónika] 478

XI.9.1. Települések szerkezete 478

XI.9.2. Településszerkezet, illetve következményeinek hatása az egészségre 479

XI.9.3. Településtervezés, humán szükségletek 481

XI.9.4. Épületek, lakások hatása az egészségre 482

XI.9.5. Belső terek egészségkárosító hatásai 484

XI.9.6. Prevenció 484

XI.10. Közlekedés-egészségtan: a közlekedés és turizmus hatása az egészségre [Bartakovics Mónika] 487

XI.10.1. A közlekedés hatása a környezetre 487

XI.10.2. Prevenció, hatósági ellenőrzés 490

XI.10.3. Migrációs medicina 491

XI.11. Térinformatika [Németh Katalin] 493

XI.11.1. Geographical Information System (GIS) 493

XI.11.2. A területi egyenlőtlenségek leírása 493

XI.12. A környezeti ártalmak megelőzése [Németh Katalin] 496

XI.12.1. Primer prevenció 496

XI.12.2. Szekunder prevenció 496

XI.12.3. Tercier prevenció 496

XI.12.4. A környezeti hatások okozta egészségkárosodás megelőzésének fő lépései 496

XI.13. Környezetvédelem, környezetvédelmi jog [Németh Katalin] 497

XII. Természet-egészségtan 499

XII.1. Általános természet-egészségtan [Ember István] 499

XII.2. Balneoprevenció [Varga Csaba] 502

XIII. Társadalom-egészségtan, szociális medicina, egészségvédelem,

egészségfejlesztés 505

XIII.1. Általános társadalom-egészségtan [Ember István] 505

XIII.2. Az egészségpolitika alapelvei a modern társadalmakban [V Tényi Jenő] 509

XIII.2.1. Az egészségpolitika szereplői 510

XIII.2.2. Az egészségpolitika meghatározó tényezői 510

XIII.2.3. Az egészségpolitika módszerei 510

XIII.2.4. A korszerű egészségpolitika alapelvei 511

XIII.3. Egészségvédelem és egészségügy [Simon Tamás] 513

XIII.3.1. Egészségvédelem 513

XIII.3.2. Az egészségügy 534

XIII.4. A szociológia módszerekről [Füzesi Zsuzsanna] 552

XIII.4.1. A probléma és a kutatási cél megfogalmazása. Hipotézisek és operacionalizálás 552

XIII.4.2. Kutatási terv 553

XIII.4.3. Kutatási módszerek 553

XIII.4.4. A mintavétel 556

XIII.4.5. Elemzés, értelmezés 556

XIII.4.6. Etikai megfontolások és adatvédelem 556

XIII.4.7. Összefoglalás helyett 556

XIII.5. Az egészségbiztosítás és az egészségügyi finanszírozás alapjai [Boncz Imre, Sebestyén Andor] 556

XIII.5.1. Bevezetés 556

XIII.5.2. Az egészségügyi rendszerek csoportosítása és jellemzőik 558

XIII.5.3. Forrásáramlás az egészségügyi rendszerekben 559

XIII.5.4. Finanszírozási technikák az egészségügyben 560

XIII.5.5. A magyar egészségügy finanszírozásának módszerei 562

XIII.5.6. Összefoglalás 567

XIII.6. Minőségmenedzsment az egészségügyben [Belicza Éva] 567

XIII.6.1. Minőség az egészségügyben 567

XIII.6.2. Az egészségügyi szolgáltatások szabályozása, működésük mérése és értékelése 569

XIII.6.3. A minőség biztosítását célzó programok 571

XIII.6.4. A minőségbiztosítás nemzetközi és hazai gyakorlata 571

XIV. Történelem-egészségtan [Balogh Erika, Ember István] 573

XIV.1. Bevezető a történelem-egészségtanba 573

XIV.2. Magyarország történeti demográfiája 575

XIV.3. „Trianon szindróma” 580

XV. Foglalkozás- és munkaegészségtan 589

XV.1. A munka világa – Egészség és biztonság védelme a munkahelyen [Ungváry György] 589

XV.1.1. A munka világa 589

XV.1.2. Munkavédelem 589

XV.1.3. Munkahygiéne 591

XV.1.4. Foglalkozás-orvostan, foglalkozás-egészségügy 593

XV.2. Ember – munkakörnyezet, munkavégzés [Ungváry György] 597

XV.2.1. Megterhelés és igénybevétel 597

XV.2.2. Részletes munkahygiéne 599

XV.2.3. Foglalkozásélettani alapismeretek. Munka. A munkahelyi magas és alacsony hőmérséklet

hatása az egészségre 604

XV.3. Munkakörnyezeti kóroki tényezők, baleseti és egészségkárosító kockázatok [Ungváry György] 611

XV.3.1. Munkabalesetek, üzemi balesetek – etiológia, prevenció 612

XV.3.2. Foglalkozási megbetegedések – etiológia, prevenció 613

XV.3.3. Fizikai kóroki tényezők és egészségkárosító hatásuk 618

XV.3.4. Kémiai kóroki tényezők és egészségkárosító hatásuk 624

XV.3.5. Biológiai kóroki tényezők és egészségkárosító hatásuk a munkahelyen.

Általános hygiénés szabályozás, személyi hygiéné 640

XV.3.6. Ergonómiai hibák – ergonómiai kóroki tényezők 643

XV.3.7. Pszichoszociális kóroki tényezők a munkahelyen 643

XV.4. Prevenció a munkahelyen [Ungváry György] 644

XV.4.1. Munkaegészségügyi szakemberek (munkahygiénikus, foglalkozás-egészségügyi orvos)

kiemelt feladatai 644

XV.5. Képernyős munkahelyek egészségügyi vizsgálata [Ember István, Tettinger Antal] 647

XV.6. Munkavédelmi szempontok onkológiai osztályokon [Iványi János László] 648

XV.6.1. Citosztatikus keverékinfúzió előállítása 648

XV.6.2. A citosztatikum előállításának folyamata 650

XV.6.3. Kontamináció 650

XV.6.4. Citosztatikus hulladék kezelése 651

XV.6.5. Citosztatikus keverékinfúziók beadásával és a betegellátással kapcsolatos

munka-egészségügyi előírások 651

XV.6.6. A terápiával kapcsolatos szakmai feladatok megosztása 651

XVI. Táplálkozás-egészségtan és élelmiszerbiztonság

[Figler Mária, Rodler Imre, Szeitzné Szabó Mária] 653

XVI.1. Táplálkozás-egészségtan 653

XVI.1.1. A táplálkozás-egészségtan fejlődése 653

XVI.1.2. Alapfogalmak 653

XVI.1.3. A szervezet energiaforgalma és energiaszükséglete 654

XVI.1.4. Az energiaforgalom biokémiai alapjai 656

XVI.1.5. Az energiaforgalom szabályozása 658

XVI.1.6. A szervezet tápanyagfogalma, tápanyagszükséglete 658

XVI.1.7. Tápanyagnormák, tápanyag-beviteli referencia értékek

(ajánlások, becsült értékek és irányértékek) 658

XVI.1.8. Tápanyagok 659

XVI.1.9. Tápanyagnak nem minősülő biológiailag aktív anyagok, fitokemikáliák 680

XVI.1.10. A táplálkozás/tápanyagok hatása a szervezet antioxidatív védekező rendszerére 681

XVI.1.11. A táplálkozás/tápanyagok és az immunrendszer kölcsönhatásai 682

XVI.1.12. Hiányos táplálkozás 686

XVI.1.13. Táplálkozással összefüggő krónikus nem fertőző megbetegedések 688

XVI.1.14. A táplálkozással összefüggő nem-fertőző betegségek megelőzésének általános elvei 702

XVI.1.15. Az egészséges táplálkozás alapelvei. Táplálkozási ajánlások 704

XVI.1.16. Táplálék-, illetve táplálkozás-biztonság, -bizonytalanság 709

XVI.1.17. Néptáplálkozás, népélelmezés 710

XVI.1.18. Táplálkozáspolitika 711

XVI.2. Élelmiszerbiztonság 712

XVI.2.1 Bevezetés az élelmiszerbiztonságba 712

XVI.2.2. Az élelmiszerbiztonság megvalósulása 714

XVI.2.3. Élelmiszerbiztonságot veszélyeztető tényezők 717

XVI.2.4. Az élelmiszer-biztonsági veszélyekkel kapcsolatos egészségügyi kockázat 728

XVI.2.5. Teendők élelmiszer eredetű megbetegedések esetén 733

XVII. Appendix 735

XVII.1. Fertőző betegségek elleni küzdelem – Gyakorlati tudnivalók [Böröcz Karolina, Ember István,

Gombos Katalin, Kienle Ernő, Kiss István, Merényiné Dombi Zsuzsanna, Prantner Ida,

Ruppert Ferenc, Szűcs György] 735

XVII.1.1. Járványtani alapfogalmak 735

XVII.1.2. Fertőző beteg bejelentése 735

XVII.1.3. Teendők be- és kijelentésre kötelezett fertőző betegségek diagnosztizálása esetén 741

XVII.1.4. Fertőtlenítés, dezinszekció, deratizáció, sterilizálás 745

XVII.1.5. Járványügyi laboratóriumi vizsgálatok 748

XVII.1.6. Felszabadító járványügyi vizsgálatok 748

XVII.1.7. A körzeti (háziorvos) gyermekorvos fertőző beteggel kapcsolatos feladatainak

összefoglalása 750

XVII.1.8. Fertőző betegségek diagnosztikája 751

XVII.1.9. Közétkeztetést szolgáló konyhák ellenőrzésének szempontjai 752

XVII.1.10. Gyakorlati teendők akut mérgezések esetén 760

XVII.1.11. Személyi hygiénés munkaalkalmasság orvosi vizsgálata 762

XVII.1.12. Magánorvosi rendelők közegészségügyi - járványügyi követelményei 762

XVII.1.13. A fertőző betegségek megelőzése – védőoltások 763

XVII.1.14. Fertőző nosocomialis megbetegedések járványtana epidemiológiája 767

XVII.1.15. Kórház-hygiéne 770

XVII.1.16. Teendők H5N1 vírus fertőzés gyanúja esetén 777

XVII.2. A háziorvosi szolgálat szerepe a betegségek megelőzésében [Ember István, Király Roland] 778

XVII.3. A fog- és szájbetegségek népegészségügyi vonatkozásai [Bánóczy Jolán, Németh Árpád] 781

XVII.4. Gyógyszerügyi hygiene [Bodor Attila, Müller Anna, Perjési Pál] 786

XVII.5. Jogi és etikai kérdések a közegészségügyben [Kiss István] 794

XVII.6. A népegészségügyi orvoslás jövője és népegészségügyi programok [Ember István] 799

XVII.7. Népegészségügyi teendő katasztrófa helyzetekben [Ember István, Lévai Erika] 800

XVII.8. Kiegészítés a IV.fejezethez (A Magyar egészségügyi és népegészségügyi rendszer felépítése

és törvényi háttere) a legújabb kormányrendeletek alapján [Szele Eszter] 804

XVII.8.1. Az ÁNTSZ felépítésének és működésének módosítása 804

XVII.8.2. Gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazására vonatkozó különleges rendelkezések 804

XVII.8.3. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése a 2006. évi CXXXII. törvény

kiegészítése alapján 805

XVII.8.4. Vizitdíj és kórházi napidíj 806

Irodalomjegyzék 807

Rövidítések jegyzéke 821

Név- és tárgymutató 825

Szerzők 847

Színes ábrák melléklete 849

Ajánlatunk Önnek!
Adatok
ISBN
978-963-7296-59-8
Kiadó
Dialóg Campus
VTSZ
4901
Vélemények
Nincs vélemény a termékről
Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.