Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Menedzser Praxis Szakkiadó

 Fő kategória >KIADÓ >M-O >Menedzser Praxis Szakkiadó

Sorrend:

DOLOGI JOG

A 2013. évi V. törvény alapján. Az új polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata. Ideiglenes jegyzet

Szerző: Dr. Navratyil Zoltán

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

 

„Az új Polgári Törvénykönyv teljes egészében újraszabályozta a magánjogi szabályok statikáját jelentő normáit, melyet a Törvénykönyv a régi hagyományok szerint dologi jogként foglal össze. A dolgi jogi szabályok az új Törvénykönyvben terjedelmükben jelentősen kitágultak és megújult szerkezetben adják meg a dologi jogi szabályozás alapjait. (…) Navratyil tanár úr könyvével és magyarázataival az első nagy lépést tesszük meg az új és régi dologi jogi normák új rendszerének megértéséhez vezető úton, hogy ezt követően elhelyezhessük mindezeket a szabályokat a magánjog csodás világában. Az  új Polgári Törvénykönyv mellett mellékletben közöljük azokat a legfontosabb jogszabályokat, amelyek szervesen kapcsolódnak az új kódex dologi jogi szabályaihoz és kiegészítik azokat.” (részlet Csehi Zoltán előszavából)

 
2 100 Ft
KÖTELMI JOG II.

A 2013. évi V. törvény alapján – Az új polgári törvénykönyv szövegének rövid magyarázata

Ideiglenes jegyzet

Szerkesztette: Dr. Csehi Zoltán

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2015

 

„Az új Ptk. kötelmi jog anyagának II. kötetét a korábbi hasonló könyveink sikerén felbátorodva adjuk közre a tanuló diákságnak. Ebben a könyvben az egyes nevesített szerződések rövid magyarázatát adjuk. A tipizált szerződések azok, amelyeket a jogalkotó történeti megszokásból, vagy elterjedtségük okán szabályoz, hogy jogbiztonságot vigyen a hétköznapok ügyeibe. Az új Ptk. a régi klasszikus szerződéstípusok mellett mint az adásvétel, vállalkozás, megbízás, számos korábban törvényileg nem szabályozott szerződést is tartalmaz. Így váltak ezek a korábban atipikus szerződések tipizált szerződésekké. Ebbe a csoportba soroljuk a franchise, a lízing, a faktoring szerződést.”

 
4 200 Ft
JOGI SZEMÉLYEK A GAZDASÁGI FORGALOMBAN - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2014. március 31.

Szerzők: Dr. Fézer Tamás, Dr. Károlyi Géza, Dr. Petkó Mihály, Dr. Törő Emese

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

 

A könyv célja, hogy a kereskedelmi jogot és a gazdasági élet szereplőire, azok között is kiemelten a gazdasági társaságokra vonatkozó hatályos magyar joganyagot teljes körűen bemutassa. Az egyéni vállalkozás, az egyéni cég, a mezőgazdasági termelők, a speciális társaságok és a civil szektor jogával kiegészülve komplex módon vizsgálja a gazdasági jogunk koncentrált állapotát. A kiadvány kitekint az Európai Unió társasági jogot érintő jogalkotási tendenciáira is, bemutatva az EU jogának égisze alatt működő szupranacionális szervezeteket (SE, ege, SCE) is. A vállalkozások piacon kifejtett magatartásainak keretet adó versenyjog anyagi jogi szabályai is nélkülözhetetlenek a kereskedelmi jog alanyainak jogát bemutató munkában, így könyvünk erre a területre is kitér. Több jogintézmény és szabály magyarázatához segítségül hívtuk a bírói, versenytanácsi gyakorlatot is.

 
2 940 Ft
  TÖRVÉNYI KÖVETELMÉNYEK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VEZETÉSÉBEN - ÜGYVEZETŐK GYAKORLATI KÉZIKÖNYVE

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

Ma már az ügyvezetőnek sokféle ismeretre és széles körű tájékozottságra van szüksége ahhoz, hogy cégét hatékonyan, a kor kihívásaihoz és a folyamatosan változó előírásokhoz igazítva vezesse. Kiadványunk célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon az ügyvezető számára a mindennapi munka során, illetve segítséget nyújtson a cégét érintő minden fontos terület – adózás, számvitel, kontrolling, munkajog, marketing stb. – megismerésében és irányításában. A mindennapi gyakorlat számtalan kérdéssel állítja szembe a gyakorlati szakembereket is. Kötetünkben megtalálja a válaszokat, a jogszabály-magyarázatokat, a napi gyakorlati praktikákat. Segítünk technikai, szervezeti és személyügyi döntései meghozatalában. Új kiadványunk átfogó képet ad az ügyvezetők polgári jogi és büntetőjogi felelősségéről a cég megalakulásától a megszűnésig – kötelezettségeiért ugyanis minden cégvezető felelősséggel tartozik!

 
28 350 Ft
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS A GYAKORLATBAN

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

Kiadványunk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény egy olyan hiánypótló feldolgozása, amely általános kommentár jelleg mellett ágazati, szakigazgatási természetű példákat is bemutat, feldolgozza a Ket. hatályba lépése óta jogerős bírósági döntéseket (ez több száz ítélet rövid összefoglalását jelenti), megfelelő iránymutatást ad a jogalkalmazóknak az egyes eljárásjogi jogintézmények értelmezése vonatkozásában.

 
28 350 Ft
  A KÖZALKALMAZOTTI ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY GYAKORLATI KÉZIKÖNYVE

Az új törvényi előírások bemutatása, munkaügyi jogalkalmazás, esettanulmányok, szabályzatok

A szerkesztés lezárva: 2014. november 30.

Aktualizálva: 2014. december

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

 

Kiadványunk segítségével a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezheti napi gyakorlati munkáját. A kézikönyvben egy helyen megtalálható minden lényeges információ, amely a közszféra területén dolgozók számára fontos lehet.

Kiadványunk az elsők egyike, amely a közszférában alkalmazott új és továbbra is hatályban maradó munkajogi szabályokat együttesen mutatja be. Kötetünk átfogó képet ad a versenyszféra és a közszféra munkajogi kérdéseiről, az átjárhatóságról, az átjárás szabályairól, illetve általunk naprakész, friss információhoz juthat a sorozatos törvényi változásokról. A kézikönyvben egy helyen megtalálható minden lényeges információ, amely a közszféra területén dolgozók számára fontos lehet.

 
28 350 Ft
ÜZLETI JOG - Elfogyott

Szerzők: Kecskés András, Kovács Kolos, Márton Mária

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2015

 

A 2013-ban elfogadott és 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv az üzleti szerződések szabályanyaga szempontjából koncepcionálisan átalakította a magyar társasági jog helyét a jogrendszerben. A kódex hatálybalépése előtt a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezések önálló törvényben kaptak helyet. A 2013. évi V. törvénnyel a társasági jog szabályanyaga a Polgári Törvénykönyvbe került, mégpedig a jogi személyekről szóló III. könyvbe.

A tankönyv az új szabályozásnak megfelelően, a Polgári Törvénykönyvet alapul véve ismerteti a társasági jog rendszerét és szabályait.

 
3 150 Ft
A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ALAPTANAI - Elfogyott

A 2013. évi V. törvény alapján

Szerző: Nochta Tibor

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

 

„A szerző több évtizedes jogtanári tapasztalatai alapján vallja, hogy a kártérítési felelősség intézményeinek, rendszerének megértése nélkülözhetetlenül fontos a jogot tanulók számára. A felelősség útjai végigfutnak a magánjogi intézményeken, jogviszonyokban. Munkánkkal abban is segítséget kívánunk adni, hogy a gyakorlatban jelentkező helyzetek felelősségi jogi megoldását könnyebbé tegyük. E törekvésnek megfelelően a felelősségi jogi rendelkezések magyarázata mellett egy-egy felelősségi alakzat tárgyalásakor azokat a joggyakorlati tendenciákat is érzékeltetjük, amelyek konkrét esetek alapján vázolhatók fel.”

 
1 890 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.