Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Központi Statisztikai Hivatal

Fő kategória >KIADÓ >J-L >Központi Statisztikai Hivatal

Sorrend:

 MIKROCENZUS, 2005 - 6. A MUNKÁT KERESŐK, MUNKANÉLKÜLIEK ADATAI

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2005. évi kis népszámlálás (mikrocenzus) eredményeit bemutató kiadványsorozatának újabb tagja részletes információt nyújt a munkát keresők, azon belül a munkanélküliek legfontosabb adatairól, a munkanélküliség alakulásáról.

 
1 800 Ft
MIKROCENZUS, 2005 - 4. TERMÉKENYSÉGI ADATOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A magyarországi női termékenység legfontosabb adatait, jellemzőit bemutató kiadvány a népszámlálás típusú összeírások hagyományos publikációja. A kiadvány a termékenységet befolyásoló társadalmi viszonyok feltárásával járul hozzá a hazai demográfiai helyzet elemzéséhez, az elmúlt évtizedekben, azon belül a 2001. évi népszámlálás óta végbement változások értékeléséhez.

 
3 400 Ft
 AZ EGYÉNI AGRÁRGAZDASÁGOKBAN ÉLŐK TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉSE

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A kiadvány a 2001. évi népszámlálás és a 2000. évi általános mezőgazdasági összeírás (AMÖ) adatai alapján információkat közöl az egyéni agrárgazdaságokban élők társadalmi rétegződéséről különböző demográfiai ismérvek (nem, életkor), legmagasabb iskolai végzettség, a munkavégzés különböző aspektusai (szokásos munkavégzés, napi ingázás) szerint.

A kötet a főbb adatokat a gazdaság termelési típusa és célja szerinti bontásban is közli.

Az országos jellemzők mellett a főbb információkat régiók és statisztikai kistérségek szerint is bemutatja.

A szöveges elemzés összefoglalja az egyéni agrárgazdaságokban élők társadalmi rétegződésének főbb jellemzőit.

 
2 100 Ft
 KÖZLEMÉNYEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓRÓL 13. NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A KSH által 1986-ban elindított: Közlemények a budapesti agglomerációról sorozat jelenlegi 13. kötetében átfogó képet nyújtunk Budapest és az agglomerációs övezet népességének 1990 és 2004 közötti alakulásáról, a lakosság területi átrendeződéséről.

Ismertetjük a népesség főbb demográfiai jellemzőit, a népesség-változást meghatározó okokat.

A kiadványban az agglomerációhoz tartozó települések adatait égtájankénti, szektoronkénti tagozódásnak megfelelően is közöljük.

 
1 000 Ft
 MIKROCENZUS, 2005 - 2. A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSOK JELLEMZŐI

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2005 áprilisában a népesség és a lakásállomány 2 százalékára kiterjedő kis nép-számlálást, ún. mikrocenzust hajtott végre. Az adatfelvétel célja volt, hogy átfogó képet adjon a nagyobb földrajzi egységekben (régió, megye, egyéni országgyűlési választókerület) és a különböző településtípusokba tartozó településeken (főváros, város, község) élők demográfia, iskolázottsági, foglalkoztatási összetételéről, háztartási és családi viszonyaikról, a lakásállomány jellemzőiről, továbbá, hogy alapul szolgáljon a közigazgatási döntések meg-hozatalához, a tudományos kutatómunkához, valamint hazánknak más országok hasonló jellemzőivel történő összehasonlításához.

A kérdőívek feldolgozásának teljes technológia folyamata, ide értve az adatok számítógépre vitelét is - külső közreműködők nélkül - a Központi Statisztikai Hivatal régióközpontjaiban és megyei képviseletein, az adatok feldolgozása pedig központilag történt.

 
2 500 Ft
INTÉZETEK, INTÉZETI ÉPÜLETEK, 2005

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kötet a Központi Statisztikai Hivatal által 2005. január 1-jei eszmei időponttal, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében végrehajtott adatfelvétel eredményeit foglalja magába, összehasonlítva a 2001. évi népszámlálás, valamint a 2003. évi hasonló célú adatfelvétel azonos tartalmú kérdőíveire kapott válaszok feldolgozásával nyert adatokkal.

 
1 400 Ft
 MIKROCENZUS, 2005 - 1. TERÜLETI ÉS VÁLASZTÓKERÜLETI ADATOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2005 áprilisában a népesség és a lakásállomány 2 százalékára kiterjedő „kis népszámlálást”, ún. mikrocenzust hajtott végre. Az adatfelvétel célja volt, hogy átfogó képet adjon a nagyobb földrajzi egységekben (régió, megye, egyéni országgyűlési választókerület) és a különböző településtípusokba tartozó településeken (főváros, város, község) élők demográfia, iskolázottsági, foglalkoztatási összetételéről, háztartási és családi viszonyaikról, a lakásállomány jellemzőiről, továbbá, hogy alapul szolgáljon a közigazgatási döntések meghozatalához, a tudományos kutatómunkához, valamint hazánknak más országok hasonló jellemzőivel történő összehasonlításához.

 
1 800 Ft
 NÉPESEDÉSI TENDENCIÁK A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI FŐVÁROSOKBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kiadvány Kelet-Közép-Európára koncentrálva részletesen áttekinti a fővárosokat érintő demográfiai folyamatokat.

A szöveges elemzés elsősorban az 1990-2003 évek közötti időszakra vonatkozik, az egyes témaköröknél megemlítve a korábbi tendenciákat. Az adatok jelentős része az ezekben az országokban az ezredforduló környékén végrehajtott népszámlálásokból származik.

A főbb bemutatásra kerülő témakörök a következők: a népességszám változásai és ennek okai, a termékenység alakulása, a vándorlási folyamatok, a népesség elöregedése, a háztartások és családformák.

 
1 300 Ft
TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV, 2004

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kötet az Intézet 2000-ben kezdett történeti-demográfiai évkönyvsorozatának újabb (ötödik) darabja, amely tanulmányok mellett szakmai híreket és recenziókat tartalmaz.

A kötetben szerepel a Faragó Tamás vezette, a II. József-féle népszámlálás modernizált újrafeldolgozását és kiadását célzó kutatás újabb eredményeinek közlése, valamint több szemlecikk.

 
1 800 Ft
BELFÖLDI VÁNDORLÁS, 1990-2002

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A belföldi vándorlási adatok az utóbbi néhány év során az érdeklődés középpontjába kerültek.

Az 1990-es években végbement társadalmi, gazdasági változások a belföldi vándorlásra mennyiségileg és minőségileg is hatottak.

Ez a kiadvány az 1990-2002 közötti belföldi vándorlási adatokat tartalmazza.

 
1 500 Ft
 AZ ALKOHOL HATÁSA A HALANDÓSÁGRA MAGYARORSZÁGON, 1970-1999

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

A kiadvány vázlatosan ismerteti a mértéktelen alkoholfogyasztásra vonatkozó adatokat, és az 1970 és 1999 közötti időszakra vonatkozólag elemzi a dohányzás hatását a halálozási viszonyok alakulására. Külön tárgyalja a mértéktelen alkoholfogyasztás viszonylagos súlyát a férfiak és a nők, a különböző életkorúak halandóságában és részletesen bemutatja milyen hányadot képvisel az alkohollal kapcsolatos halálozás a halálokokban.

 
2 500 Ft
NÉPSZÁMLÁLÁS AZ EZREDFORDULÓN 4. (Tanulmányok)

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

Az évezred első magyar népszámlálásával foglalkozó kiadványsorozat első három kötetében közzétett tanulmányok a 2001. évi népszámlálással kapcsolatos elképzelések, javaslatok ismertetésére irányultak.

A sorozat most megjelenő negyedik kötetének tanulmányai pedig már nagyrészt az összegzés, a tapasztalatok levonásának igényével készültek.

 
3 200 Ft
 A DOHÁNYZÁS HATÁSA A HALANDÓSÁGRA MAGYARORSZÁGON, 1970-1999

Központi Statisztikai Hivatal, 2002

 

A kiadvány ismerteti a dohányzás elterjedtségét, és az 1970-1999 közötti időszakra vonatkozólag elemzi a dohányzás viszonylagos súlyát a férfiak és a nők, a különböző életkorúak halandóságában és részletesen bemutatja, milyen hányadot képvisel a dohányzással kapcsolatos halálozás a halálokokban.

 
5 200 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyv 625 táblázatában mutatja be az ország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit és a fontosabb nemzetközi adatokat. Felöleli mindazokat a területeket, amelyeket a hivatalos statisztika megfigyel, lehetőséget nyújt mind az időbeli, mind a térbeli összehasonlításokra. A főbb mutatók változását az évkönyv elején található grafikonok szemléltetik, a népesség korösszetételének alakulását pedig a CD-n lévő interaktív korfák mutatják be. Az évkönyvet idén – a felhasználók érdekeinek figyelembevételével, a KSH szolgáltató jellegének erősítése jegyében a feldolgozás és a munkafolyamatok átszervezésével – a megszokottnál két hónappal korábban jelentetjük meg. Az adatok minél korábbi megjelenését a jövőben is egyik fő célunknak tekintjük. Az évkönyv folyamatos megújulásban van, igazodva a felhasználók igényeihez, ezért örömmel vesszük, ha észrevételeit eljuttatja a szerkesztőséghez.

 
8 000 Ft
 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HELYSÉGNÉVKÖNYVE, 2011. JANUÁR 1.

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az 1992 óta évente megjelenő kiadvány tartalmazza minden város és község hivatalos megnevezését, megyei beosztását, a körjegyzőségeket, a helységek kistérségi besorolását, a kisebbségi önkormányzatokat.

Közli a helységek 2011. január 1-jei területnagyság-, lakónépesség- és lakásszámadatát.

Tartalmazza továbbá a helységek KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámát, az 1990. és 2011. között bekövetkezett főbb területszervezési változásokat.

 
2 200 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV, 2011

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A Magyar statisztikai zsebkönyv minden évben az első olyan részletes, minden témakört felölelő kiadvány, amely az előzetes adatok szerint tájékoztatást ad az előző év társadalmi, gazdasági folyamatainak alakulásáról.

A számok értelmezését módszertani leírás, a tájékozódást számos grafikon segíti.

Regionális fejezete az egyes régiókat, míg nemzetközi fejezete elsősorban az Európai Unió tagállamait jellemző főbb adatok összehasonlítására nyújt lehetőséget.

Az idén megújult külsővel lát napvilágot.

 
2 400 Ft
SZÁZADOK STATISZTIKÁJA

Központi Statisztikai Hivatal, 2002

 

A kiadvány a század- és ezredforduló alkalmából készült. Ennek megfelelően az elmúlt évszázadok eseményeiből, adataiból válogattak a szerzők. Olyan tényeket gyűjtöttek össze, amelyek amellett, hogy a maguk idejében fontosak és érdekesek voltak, hatásuk hosszabb távon is érvényesült, és esetenként napjainkig érezhető.

 
1 900 Ft
 MEZŐKÖVESD ÉS KÖRNYÉKE I.-II. NÉPESSÉGI ÉS GAZDASÁGI-TÁRSADALMI VISZONYOK A 20. SZÁZAD VÉGÉIG

Központi Statisztikai Hivatal, 2002

 

Dél-Borsod évszázadokon át kiemelkedően legnépesebb települése, a matyó népművészetéről és 1940 óta különleges gyógyhatású fürdőjétől híres Mezőkövesd város és a vonzáskörébe tartozó közel két tucatnyi bükkaljai és alföldi község népességének alakulását, természetes népmozgalmát és vándormozgását, etnikai-vallási, korcsoport stb. szerinti összetételét vizsgálja a kötet a legrégibb adó- és egyházi összeírások, sematizmusok, felekezeti és állami anyakönyvek, valamint a népszámlálások eredményeinek felhasználásával.

A kistérség egészéről nyújtott összefoglaló kép után külön-külön is bemutatja az egyes településeket.

 
6 600 Ft
 ÉLETMÓD-IDŐMÉRLEG - VÁLASZTÁSI RÉSZVÉTEL ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

Központi Statisztikai Hivatal, 2002

 

A választási részvétel fogalma leggyakrabban politikai összefüggésekben vetődik fel, valójában számos vonatkozásban önmagán túlmutató jelzőszámként fogható fel.

 
1 100 Ft
AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSHOZÓI, 1990-2002

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

A kiadvány a Központi Statisztikai Hivatal felvételei és a BM választási adatbázisának segítségével az 1990 és 2002 között megválasztott önkormányzati döntéshozók és parlamenti képviselők adatainak elemzését tartalmazza.

 
1 500 Ft
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HELYSÉGNÉVTÁRA 2003

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

A Központi Statisztikai Hivatal - az 1873-ban megjelent első kiadást követően - huszonhatodik alkalommal adja ki az ország hivatalos helységnévtárát.

A helységnévtárban megjelent közigazgatási nevek - a megyék, a főváros, a fővárosi kerületek, a megyei jogú városok, a városok, a nagyközségek és a községek nevei - megegyeznek a Magyar Köztársaság Közigazgatási Helynévkönyvében nyilvántartott nevekkel, írásmódjuk pedig azok hivatalos írásmódjával.

 
7 800 Ft
ERDÉLY NÉPESEDÉS-TÖRTÉNETE

Szerző: Nyárády R. Károly

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A közelmúltban elhunyt szerző eddig javarészt kiadatlan tanulmányainak és hatalmas táblázatos feldolgozásainak gyűjteménye. A kötet előbb a mai értelemben vett Erdély népességfejlődését mutatja be 1869-től 1966-ig, majd az etnikai és vallási viszonyok alakulását vizsgálja, a prestatisztikai korszak történeti forrásaira is kiterjedve. E monográfikus igényű áttekintéseket az 1977. évi romániai népszámlálás kritikai elemzése és egyéb kisebb írások egészítik ki.

 
6 200 Ft
 TERMELÉKENYSÉGÜNK ÉS VERSENYKÉPESSÉGÜNK AZ EU-CSATLAKOZÁS KÜSZÖBÉN

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

Ez a kiadvány folytatása a Központi Statisztikai Hivatal "A termelékenység alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban 1990-1998" című 1999-ben és "A munka termelékenysége a magyar gazdaságban" című 2003 elején közreadott jelentésének. Az ezekben közölt elemzések a magyar gazdaság termelékenységének alakulásáról a leggyakrabban alkalmazott mutató, az egy foglalkoztatottra jutó GDP alapján adtak képet. Ez az újabb kiadvány a másik rendszeresen vizsgált termelékenységi mutatóról, az egy munkaórára jutó GDP-ről, valamint külön az üzleti szféráról is közöl adatsorokat. Az üzleti szféra elhatárolását többek között az indokolja, hogy a GDP mérését a nem üzleti szférában mindig sokkal több bizonytalanság terheli; e területek: a közigazgatás, az egészségügy, az oktatás teljesítményét és hatékonyságát valójában sajátos egyéb módszerekkel szokták közelebbről vizsgálni. Egy további termelékenységi mutató, az állóeszköz-ráfordítások alakulását is tükröző, ún. több- tényezős termelékenységi indexek számításához a szükséges állóeszköz-idősorok még nem készültek el, a kiadvány ilyen indexsorokat még nem tartalmaz, de néhány ilyen számítást idéz.

 
1 800 Ft
 AZ ÁTMENET ÉVEI, AZ ÁTMENET TÉNYEI MAGYARORSZÁG 1990-2004

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kiadvány arra vállalkozik, hogy a rendszerváltástól az EU-csatlakozásig eltelt 15 év legfontosabb és legérdekesebb gazdasági és társadalmi folyamatait bemutassa a statisztikus szemével a nagyközönség számára, akik részesei voltak az eseményeknek. Az elemzéseket táblázatok és színes grafikonok egészítik ki a könnyebb eligazodást segítve. A kiadvány magyar valamint angol nyelven jelenik meg.

 
2 000 Ft
MAGYARORSZÁG, 1989-2009

Központi Statisztikai Hivatal, 2010

 

A rendszerváltozás kezdetének 20. évfordulójának alkalmából, a MAGYARORSZÁG, 2009 című kiadványhoz kapcsolódva készült el az elmúlt két évtized főbb folyamatait összefoglaló kiadvány.

 
3 400 Ft
MAGYARORSZÁG, 2010

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az ország politikai-gazdasági vezetése és a közvélemény számára minden évben átfogó elemzés készül a társadalmi és gazdasági folyamatokról.

Ez a kiadvány áttekintést ad a népességről, a képzettségről, az oktatásról és a tudományról, a foglalkoztatottságról és a munkanélküliségről, a jövedelemről és a fogyasztásról, az életkörülményekről, a környezetről, a gazdasági fejlődésről, valamint az állami életről és a társadalmi szervezetekről.

 
3 900 Ft
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAI MAGYARORSZÁGON

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

A fenntartható fejlődés az Európai Unió egyik fő célkitűzése, az erre vonatkozó stratégiát az Európai Tanács 2001-ben fogadta el. A stratégia fontos része a fenntarthatóság felé tett elmozdulás mérése, ezért az Európai Bizottság 2005-ben erre vonatkozó indikátorkészletet fogadott el, amit mi jelen kiadványban a hazai sajátosságokat bemutató mutatókkal bővítettünk. A kiadvány elsődleges célkitűzése az 1995-2009 közötti időszak bemutatása. Reményeink szerint hozzájárulhatunk vele a hazai fenntartható fejlődés méréséhez.

 
3 300 Ft
 EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS – TANULMÁNYOK I. A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A kiadvány annak a sorozatnak a része, amellyel a Központi Statisztikai Hivatal a Magyarországon először végrehajtott európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2009) eredményeit kívánja széles körben ismertetni és egyben teret engedni az adatok hasznosulásának.

A sorozat kötetei a statisztikai hivatal munkatársai és az egészségtudományok elismert kutatói által készített, és téma szerint összeválogatott önálló tanulmányokat tartalmaznak. Jelen kötet három dolgozatot foglal magába, melyek az egészség demográfiai és társadalmi-gazdasági beágyazottságát vizsgálják.

 

 
1 800 Ft
 EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS – MAGYARORSZÁG, 2009 ÖSSZEFOGLALÓ EREDMÉNYEK

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A kötet az első, 2009-ben lezajlott Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) magyarországi bevezetésének eredményeit tartalmazza, témakörönként önálló tanulmányokon keresztül.

A reprezentatív önkéntes felmérésben részt vevők válaszaiból következtetések vonhatók le a teljes felnőtt népesség egészségi állapotára, életmódjára, táplálkozási szokásaira, egészségmegőrzéssel kapcsolatos attitűdjeire vonatkozóan.

A tanulmányok részletesen bemutatják az egészségmagatartás-típusokat, a munkahely okozta egészségproblémákat, a baleseteket, a különböző betegségek, a káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, kábítószer) előfordulási gyakoriságát a társadalomban területi, nem és életkor szerinti csoportosításban egyaránt.

A CD-melléklet a kötetben megjelenteken kívül tartalmazza a felmérés kérdőívét és a felmérésben szereplő, szinte valamennyi változóra vonatkozó alapbecsléseket.

Megtalálható továbbá a Morbiditási adattár, 2009 c. kiadvány is, melynek forrása az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1021 nyilvántartási számú Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről c. adatgyűjtése.

 
4 000 Ft
SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyv részletes adatokat tartalmaz a 2010. évi szociális ellátásokról. Képet ad a gyermekek és idősek gondozásáról, a speciális igényekkel rendelkezők támogatásáról, a pénzbeli juttatásokról és intézményi ellátásokról, az igazságszolgáltatásról. Az adatok gazdag tárháza segíti a szociális ellátások időbeli változásának és területi elérhetőségének vizsgálatát. A fontosabb változásokat színes grafikonok és térképek szemléltetik, a felhasználást a táblák CD-n található Excel-változata segíti.

 
5 700 Ft
EGÉSZSÉGÜGYI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

A kiadványban megtalálhatóak az egészségügyi alapellátást és szakellátást, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást bemutató fontosabb adatok.

Információt kap az érdeklődő a gyógyszerellátásról, a mentőszolgálat működéséről, a különféle mérgezésekről, a foglalkozási megbetegedésekről.

A nemzetközi adatok fejezete egyes európai országokkal összehasonlítva mutatja be hazánk egészségügyi helyzetét.

 
7 400 Ft
MORBIDITÁSI ADATTÁR, 2009

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az adattárban az egészségügyi alapellátásban tevékenykedő háziorvosok és házi gyermekorvosok által regisztrált megbetegedésekről közlünk adatokat.

Két fő részből áll.

Első része bemutatja a megfigyelt betegségek (felnőttek és gyermekek) előfordulására vonatkozó adatokat országos összesítésben és területenként.

A második rész néhány kiemelt betegségről, illetve ezek gyakoriságáról ad számot megyénként és régióként.

Mindkét részben az adatokat nemenkénti és korcsoportonkénti bontásban adjuk meg.

 
4 000 Ft
INGATLANADATTÁR, 1997-2009 (MAGYARORSZÁGI LAKÁSÁRAK)

Központi Statisztikai Hivatal, 2010

 

A KSH és az ImmoPress kiadó tizenkettedik alkalommal jelenteti meg közös kiadásban a magyar városok lakásárait utcánkénti részletezésben.

A jelenlegi - a 2009. év lakásárait tartalmazó - kiadvány tartalmazza az 1997 és 2008 években már megjelent adatait is.

A CD-n található adatok utcánként tartalmazzák a forgalomba került lakások átlagos négyzetméter-árát, lakástípusonként (családi házak, többlakásos társasházak, panellakások) is.

Ilyen részletezettségben ennél hitelesebb információk a teljes ingatlanpiacra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre.

 
13 000 Ft
HÁZTARTÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2005

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A háztartás-statisztikai adatgyűjtés a lakosság önkéntes egy havi naplóvezetésén alapul, majd év végén a háztartások éves jövedelmeikről és nagyobb vásárlásaikról is számot adnak.

 
4 400 Ft
A KOMMUNÁLIS ELLÁTÁS FONTOSABB ADATAI, 2004

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

Az évenként megjelenő magyar és angol nyelvű adatgyűjtemény az energiaellátás, a vízellátás-csatornázás helyzetéről, a város- és községgazdálkodási szolgáltatásokról (a városi zöldterületek, a rendszeresen tisztított közterületek nagyságáról, a települési szilárd és folyékony hulladék kezeléséről), valamint a városok belterületi útjainak hossz- és területadatairól nyújt információt.

 
4 100 Ft
LAKÁSSTATISZTIKAI ADATBÁZIS, 1991-2004

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A CD-n a leggyakrabban használt lakásstatisztikai adatok településenkénti idősorai találhatóak, melyből tetszőleges területi (kistérség, megye, régió, településtípus, agglomeráció, üdülőkörzet) és időbeli dimenzióban állíthatók össze az adattáblák.

A CD-n található információk jól használhatók bármilyen gazdasági tervezéshez regionális, kistérségi, megyei vagy országos szinten, kutatásokhoz, valamint hazai és nemzetközi pályázatok előkészítéséhez.

Az adatbázis településsoros adatokat tartalmaz többek között az új építési engedélyekről; lakó- és nem lakóépületek, üdülőépületek számáról, alapterületéről, a létesítendő lakások számáról. Idősorok találhatók továbbá a használatbavételi engedélyt kapott lakóépületekről, lakásokról, üdülőépületekről, üdülőkről, a megszűnt lakásokról.Elhelyeztük a CD-n a 2001. évi népszámlálás fontosabb lakásadatairól és a továbbvezetett lakásállomány nagyságáról szóló információkat, és különböző számítások, fajlagos mutatók készítéséhez kiegészítő háttéradatként a népességszám is szerepel benne.A településsoros adatokból többféle területi bontásban szerkeszthetők táblák, melyek különböző területi-gazdasági fejlesztést célzó tervezőmunka megalapozásához használhatók.

 

 
13 750 Ft
 A KÖZSZFÉRA ALKALMAZOTTAINAK ARÁNYA ÉS TELJESÍTMÉNYÜK MAGYARORSZÁGON ÉS NÉHÁNY OECD-ORSZÁGBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

Ezzel a tanulmánnyal hármas célkitűzésnek kívánunk eleget tenni:

-A köztisztviselői, közalkalmazotti szféra együttes arányának alakulását kívánjuk vizsgálni a 90-es évek végétől a lehető legfrissebb rendelkezésre álló adatokig, amelyek általában 2003-ra, gyakran 2002-re vonatkoznak.

-Össze kívánjuk hasonlítani a magyar közszolgálatban foglalkoztatottak teljesítményének és létszámának arányát az OECD kiemelkedően jelentős országainak adataival.

-A közalkalmazotti szférából külön és részleteiben is vizsgáljuk az oktatást és az egészségügyet.

A nemzetközi összehasonlításhoz az OECD, a WHO, az Eurostat adatait használtuk fel.

 
1 600 Ft
AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kiadvány aktuális információkat szolgáltat a 15-74 éves népesség oktatásban, képzésben való részvételéről, amely a KSH egy 2003.évi adatfelvételének eredményeire támaszkodik.

 
2 400 Ft
A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI, 1990-2003

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A kiadvány a statisztikai rendszer 2000. évi átalakítása miatt újraszámított közoktatási statisztikai területi idősorokat tartalmazza.

A kötetben az óvodától az érettségiig a legfontosabb statisztikai adatok találhatók megyei bontásban, a módszertani és tartalmi változásoknak megfelelő feldolgozásban.

A kiadvány angol nyelvű táblafejekkel és módszertani fejezettel egészül ki.

 

 
4 600 Ft
A MAGYAR LAKÁSPIAC TERÜLETI JELLEMZŐI AZ EZREDFORDULÓN

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A kötet alapvetően a 2001-es népszámlálás adataira épül, ez meghatározza lehetőségeit és korlátait.

Előny, hogy teljes körű adatokról van szó, de ebből az is következik, hogy csak korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésünkre.

A népszámlálás adatait ezért kiegészítettük a lakásépítési statisztika -szintén teljes körben számbavett- eredményeivel, és több olyan adattal, melyek lakáspiaci összefüggésben az egyedi települések szintjén (is) értelmezhetőek.

Ilyenek pl. a településeken élők jövedelemtermelő-képességét vagy az egyes települések fejlettségi szintjét jellemző mutatók.

A kiadványban az említett lakáspiaci mutatókat különböző aggregáltsági szinteken is bemutatjuk és elemezzük, ezek mellett a CD-melléklet a településenkénti adatsorokat is tartalmazza.

 
4 600 Ft
 ALAPINFORMÁCIÓK A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2002-2003

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A kiadvány a KSH teljes körű felvétele alapján készült. Bemutatja a települési önkormányzatoknak a szociális intézményrendszer működtetésében, irányításában betöltött szerepét.

Vizsgálja jogszabályalkotó tevékenységüket az egyes ellátásokhoz való hozzáférés vonatkozásában.

Áttekinti azokat a különböző fenntartói formákat, amelyek kereteiben az ellátási feladatokat biztosítják. A fentiek megyei, regionális, valamint a települések népességnagysága szerinti jellemzőinek, eltéréseinek feltárását célozza meg gazdag táblaanyaggal szemlélve a 2003 évi adatok tükrében.

 
2 000 Ft
A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS HELYZETE A XX. SZÁZADBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A kiadvány az előző évszázad gyermekvédelmi tevékenységét, helyzetét mutatja be.

Részletes tájékoztatást nyújt a családjából kiemelt gyermekek életkörülményeiről, társadalmi és demográfiai jellemzőiről, tendenciáiról, nagyságrendekről; lehetőséget ad az 1997. évi gyermekvédelmi törvény hatására bekövetkezett változások feltérképezésére, a gyermekvédelmi rendszer átalakulásának elemzésére is.

Az átfogó, hosszú idősorban (1965-től) felvonultatott adatok mind a kutatóknak, mind a gyermekvédelmi szakembereknek segítséget nyújthatnak a mindennapi munkához és a további kutatásokhoz egyaránt.

 
1 900 Ft
 AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ELLÁTÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK MUTATÓI, 2002

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

Az önkormányzatok szociális ellátó tevékenységét bemutató sorozatunk negyedik településsoros kiadványát tartja kezében az olvasó, közel 200 önkormányzat 2002. évi segélyezési gyakorlatát próbálja meg bemutatni, a helyi demográfiai, társadalmi és gazdasági jellemzők alapján.

A kiadvány elsődleges célja, hogy a szociális segélyezés szempontjából összehasonlíthatóvá tegye az egyes önkormányzatokat, és így azok átfogó képet kapjanak mind a saját, mind a hozzájuk hasonló települések segélyezési gyakorlatáról.

Táblázatainkban közel 2,5 millió segélykifizetést dolgoztunk fel 1997-től 2002-ig évente, ezek a megfigyelt településeken több mint 300 ezer háztartást érintettek.

 
1 500 Ft
 KÖZLEMÉNYEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓRÓL 14. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI JELLEMZŐK

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A budapesti agglomeráció különleges helyet foglal el az ország településhálózatában.

Sajátossága, hogy központja az ország fővárosa és ezzel összefüggésben hazánk legnagyobb településegyüttese. Budapest mellett 80 - közöttük 26 városi ranggal rendelkező - Pest megyei település tartozik hozzá, ahol az ország népességének közel egynegyede él.

Az 1986-ban elindított sorozat jelenlegi kötete az agglomeráció társadalmi-gazdasági helyzetéről nyújt pillanatképet a legfrissebb rendelkezésre álló adatok alapján.

Áttekintést ad a térség településszerkezetéről, a népesség, a foglalkoztatottság, a jövedelmi helyzet sajátosságairól valamint a vállalkozási aktivitás, a lakásállomány, a közlekedés és a közösségi ellátórendszerek főbb jellemzőiről.

A kiadványt a budapesti kerületek és az övezeti települések, szektorok részletes táblázatos anyaga teszi teljessé.

 
2 200 Ft
TERÜLETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

A területi adatok gazdag tárháza a területi évkönyv. Mind a NUTS1, mind a NUTS2 szintű régiókra, illetve a megyékre vonatkozóan részletes információkat tartalmaz. A legfontosabb társadalmi, gazdasági mutatókon keresztül bemutatja a statisztikai kistérségek, a településegyüttesek helyzetét, a településhálózat főbb adatait. A CD-mellékletén találhatók térképek, az excel-táblák pedig lehetőséget adnak az adatokkal való további számítások elvégzésére.

 
7 500 Ft
CSONGRÁD MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
BÉKÉS MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
BÁCS-KISKUN MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.