Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Perfekt Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >P-R >Perfekt Kiadó

Sorrend:

12

ADATELEMZÉS SZÁMÍTÓGÉPPEL

Szerző: Dr. Jánosa András

Perfekt Kiadó, 2010

 

A hiánypótló kiadvány a számítógépes adatelemzés gyakorlatába vezet be. Közérthetően mutatja be a szükséges matematikai-statisztikai elméleti hátteret, egy-egy problémakörre többféle megoldást is ad, az eszköztár különböző elemeit felhasználva. Excel és SPSS szoftverkörnyezetet alkalmazva foglalkozik az adatelemzés legfontosabb területeivel, többek között leíró statisztikákkal, hipotézisvizsgálattal, idősorok elemzésével, korreláció- és regressziószámítással. A kötet hasznos segítség minden piacvizsgálattal, társadalmi-gazdasági elemzésekkel, minőségbiztosítási problémákkal napi munkájában foglalkozó szakember számára.

 
3 200 Ft
A SZÁMVITEL ALAPJAI

Szerző: Dr. Sztanó Imre

Perfekt Kiadó, 2015

 

Az „A számvitel alapjai” című szakkönyv első kiadása 2006. évben jelent meg. A tapasztalatai alapján a tankönyv 2013. évben átdolgozásra, kiegészítésre került.  
Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az új számviteli irányelvet (2013/34/EU irányelv), melyet 2015. július 20-áig kellett a tagállamoknak a nemzeti jogukba átültetniük. Az Országgyűlés 2015. június 23-án elfogadta a számviteli törvény új irányelveknek megfelelő jogharmonizációs célú módosítását. A hatályba lépett módosításokat a 2016. január 1-jével vagy az azt követően induló üzleti évről készített beszámolókra kell először alkalmazni. Éppen ezért a most kézbevett tankönyv már azokat az elszámolási szabályokat tartalmazza, melyek 2016. évtől hatályosak. Ezzel a hazai számviteli szabályozás összhangban van az új számviteli irányelvekkel.

 
4 200 Ft
A MENEDZSMENT ALAPJAI

Szerző: Dr. Roóz József

Perfekt Kiadó, 2006

 

A Budapesti Gazdasági Főiskola alaptankönyvcsaládjának e tagja a bolognai folyamat szellemében átalakuló képzés megindításához kíván hozzájárulni, biztosítva az első ciklusú felsőfokú képzés alapozó tantárgya, a menedzsment tananyagát. A kötet elsődleges célja az, hogy segítse a hallgatók eligazodását a vezetés módszertani és gyakorlati kérdéseiben, amelyekkel a munka világában szembesülhetnek – akár mint beosztottak, akár mint leendő vezetők. A mű ismerteti a menedzsment szerepét és feladatait, a különböző szervezeti rendszereket, a jellemző vezetési stílusokat és a vezető legfontosabb képességeit. Kifejti a stratégiai menedzsment és a vezetői kommunikáció lényegét, a problémamegoldás és a döntéshozatal folyamatát. Tárgyalja a menedzsment és a környezet egymásra hatását, külön fejezetet szentelve a globalizáció kihívásaira adható menedzsmentválaszoknak. A függelékben található feladatok és esettanulmányok elősegítik az ismeretanyagban való alaposabb elmélyülést.

 
3 390 Ft
A MARKETING ALAPJAI

Szerző: Veres Zoltán, Szilágyi Zoltán

Perfekt Kiadó, 2011

 

A kiadvány a Budapesti Gazdasági Főiskola Perfekt Kiadó gondozásában megjelenő alaptankönyv-sorozatának harmadik tagja. Felépítése hűen követi a szerzők szándékát: átfogó tematikája és logikus szerkezete, valamint érthető nyelvezete alapján méltán tekinthető alapvető kézikönyvnek. A kötet lépésről lépésre avatja be az olvasót a marketing rejtelmeibe. Leírja a marketingkörnyezetben zajló folyamatokat, megismertet a fogyasztói magatartás fő kérdéseivel, valamint a marketinginformációs rendszerek sajátosságaival. Tárgyalja a szekunder és a primer piackutatási módszereket, majd végigvezet a kutatási folyamaton, s megmutatja, hogy az így feltárt eredmények tükrében hogyan szegmentáljuk a piacot, illetve hogyan célozzuk meg és érjük el célpiacunkat. Megtanít, hogyan építsük fel a különböző marketingstratégiákat, és hogyan alakítsuk azok összetevőit. Az általános marketingismeretek után a nemzetközi, a szolgáltatás-, a B-to-B, a non-business és az e-marketinget is bemutatja.

 
4 200 Ft
A KÖRNYEZET-GAZDASÁGTAN ALAPJAI

Szerzők: Buzás Gizella, Fabula László, Hazayné Ladányi Éva, Hubai József, Kovács Katalin, Medvéné Szabad Katalin, Mocsy Ferenc, Vass Nándor

Perfekt Kiadó, 2010

 

Az ezredforduló és a XXI. század kezdete, továbbá hazánk Európai Unióba történő integrálódása a környezetvédelem területén is új kihívásokat jelent. Olyan globális problémákkal kell megbirkóznunk (például népességnövekedés, élelmezési problémák, beszűkülő vízkészletek, súlyosan szennyezett környezet, éghajlat-destabilizáció, a nyersanyagok és energiahordozók kimerülése stb.), melyek megoldása területén már csak a politikusok világméretű összefogásával érhetünk el eredményeket, de talán még ennél is fontosabb az egyén, az egyes ember gondolkodásmódjának és fogyasztói viselkedésének átalakulása.

 
3 690 Ft
A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI

Szerzők: Bíró Tibor, Fridrich Péter, Kresalek Péter

Perfekt Kiadó, 2006

 

A kiadvány tartalmazza a könyvvizsgálati tevékenység törvényi szabályozását mind az európai, mind a hazai gyakorlatban, bemutatja a könyvvizsgálat célját, hatókörét, a könyvvizsgálati munka gyakorlati megvalósítását, annak szakaszait, a könyvvizsgálói jelentés tartalmi és formai követelményeit. A könyv elméleti megalapozását a Magyarországon érvényes könyvvizsgálati standardok adják, az elméleti részeket gyakorlati példák, iratminták egészíti ki. Az olvasó teljes körű képet kap a könyvvizsgálati munka törvényi szabályozásáról, az alkalmazott standardok előírásairól és ezek gyakorlati alkalmazásáról, a szerzők kiemelik a lényeges és kockázatos területeket, és ahol szükséges, részletes magyarázatot adnak az egyes előírások értelmezéséhez és megértéséhez.

 
2 700 Ft
A GAZDASÁGI INFORMATIKA ALAPJAI

Szerzők: Benkőné Deák Ibolya, Bodnár Pál, Gyurkó György

Perfekt Kiadó, 2008

 

Alaptankönyv-sorozatunk újabb darabja az informatika, a rendszerelmélet, a gazdasági rendszerek informatikai modellezése, az üzleti informatikai alkalmazások és szoftverek, valamint ezek életciklusa és minőségi követelményei témakörökben nyújt segítséget – a tananyag sokoldalú ismertetése mellett áttekintő összegzésekkel és aprólékosan kidolgozott ellenőrző kérdésekkel. Hozzájárul így ahhoz is, hogy a főiskolai hallgatók – szakirányválasztás után – az adott szakirányra specializált konkrét üzleti informatikai alkalmazásokat ne csak megértsék, de a gyakorlatban alkalmazni is képesek legyenek. A többszerzős kiadvány valamennyi közreműködője több évtizedes felsőoktatási tapasztalattal rendelkezik, szakmája kiváló művelője a gyakorlati életben is. Mindezek biztosítják, hogy az olvasók elméletileg megalapozott, az üzleti életben alkalmazott legkorszerűbb ismeretek birtokába jussanak.

 
3 600 Ft
A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS

Szerzők: Dr. Fodor Mónika, Fürediné dr. Kovács Annamária, Dr. Horváth Ágnes, Rácz Georgina

Perfekt Kiadó, 2012

 

A gazdasági környezet folyamatos változása hatással van a gazdasági szereplők, így a fogyasztók viselkedésére is, ezért fontos, hogy a témával foglalkozó szakirodalom időről időre friss nézőpontú, aktuális kutatási eredményekre támaszkodó szakkönyvekkel bővüljön. A Budapesti Gazdasági Főiskola és a hazai fogyasztóimagatartás-kutatás egyik fellegvárának számító Szent István Egyetem szerzőgárdájának célkitűzése e könyv megjelentetésével, hogy a gazdasági felsőoktatás igényeit minden szempontból kielégítő, olvasmányos, ugyanakkor átfogó ismereteket tartalmazó tananyagot biztosítsanak a szakirányú kurzusok számára.

 

 
3 200 Ft
VÁLLALKOZÓI KÖNYVVITEL I.

Szerző: Éva Katalin

Perfekt Kiadó, 2010

 
3 100 Ft
VÁLLALKOZÁSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK

Szerző: Dr. Roóz József

Perfekt Kiadó, 2011

 

Az ügyintéző szintű képzésen részt vevők számára ajánlott könyv először a nemzetgazdasági környezet összetevőin belül ismerteti a gazdasági erőforrások mibenlétét, az újratermelés lényegét, illetve kitér a foglalkoztatás és munkanélküliség, az infláció, valamint a monetáris és fiskális politika témakörére. A vállalkozásokkal, a vállalkozási formákkal kapcsolatosan a fogalmak tisztázása után elemzi a makro- és mikrokörnyezeti tényezőket, a külső és belső adottságokat. Részletesen tárgyalja a vállalkozások lehetséges szervezeti formáit, a döntéshozatali folyamatot, a hatásköri kérdéseket. A vállalkozások működését vizsgálva a szerző részletesen bemutatja a stratégiai tervezés, a marketingtevékenység, a termelési folyamat, a logisztika és az innováció témáját, illetve kitér az emberierőforrás-gazdálkodás kérdéseire is. A kiadvány a válságkezeléssel kapcsolatos ismeretanyaggal zárul.

 
2 400 Ft
VÁLLALATI INFORMATIKA PÉLDATÁR

Szerző: Dr. Bodnár Pál

Perfekt Kiadó, 2008

 

A Vállalati informatika példatár a Vállalati informatika című tankönyvhöz kapcsolódó feladatok gyűjteménye, amely segítségével a hallgatók elméleti tudásuk mellett gyakorlati ismereteiket is elmélyíthetik. A példatár három részre tagolódik. Az első a menedzsment ügyvitel informatikai támogatására sorakoztat föl példákat, míg a második rész az üzleti ügyviteli informatika támogatásának példáit tartalmazza, végül a harmadik rész a számviteli informatikai támogatást az adatfeldolgozási folyamatábrákon, az adathordozók szerkesztésén és az adatkezelés szabályozásán keresztül mutatja be. Hasznos gyakorló füzet mindenkinek, aki a témát tanulja, vagy érdeklődik iránta.

 
3 100 Ft
VÁLLALATI INFORMATIKA

Szerző: dr. Bodnár Pál

Perfekt Kiadó, 2008

 

A Vállalati informatika című kiadványunk a bolognai képzési rendszer előírásainak megfelelően elsősorban a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának hallgatói részére készült, de bátran forgathatja bárki, aki a tárgy iránt érdeklődik, vagy más felsőoktatási intézmény diákjaként hallgatja azt. A jegyzet az Enterprise Software (ES), Vállalati szoftverek és az Enterprise Resource Planning (ERP), Vállalati erőforrás tervezés szoftverek típusmodelljét és azok hazánkban történt honosítását mutatja be. A szerző a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és több mint harminc éve a Budapesti Gazdasági Főiskola professzora. A témakörben már több egyetemi-főiskolai tankönyvet, jegyzetet, példatárat, szakkönyvet, szakcikket publikált, és számos szoftverhonosítás irányítója volt. Aki ebből a könyvből tanul biztosra veheti, hogy rengeteg hasznos ismerettel és új tudással lesz gazdagabb.

 
2 900 Ft
VÁLLALATÉRTÉKELÉS MAGYAR SZÁMVITELI KÖRNYEZETBEN

Átdolgozott, bővített kiadás

Szerző: Dr. Takács András

Perfekt Kiadó, 2015

 

A vállalatértékelés területe Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már évtizedek óta önálló tudományágnak minősül. Nálunk ez a terület még igencsak gyerekcipőben jár. Ennek tudható be, hogy Magyarországon nem áll rendelkezésre olyan szakirodalom, amely ezt a témát a magyar viszonyokra leképezve mutatja be. Dr. Takács András a Pécsi Tudomány Egyetem adjunktusa ezt a hiányt kívánta pótolni, mikor Vállalatértékelés magyar számviteli környezetben című munkáját elkészítette 2009-ben. A kiadvány 2015-ben megjelent, átdolgozott változata egy új fejezettel is kiegészült, amely a Márkaértékelésről szól.

 
3 600 Ft
ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSE

Szerzők: Jäckel Katalin, Nagy Orsolya

Perfekt Kiadó, 2009

 

Az üzleti terv készítése a rendszerváltást követően szinte elengedhetetlenné vált a vállalatok, vállalkozások számára ahhoz, hogy működésük gazdaságosságát az előrelátás alapján határozzák meg. Ehhez számos elgondolást és számszerűsített feladatot kell elvégezniük. A szerzők a tankönyv segítségével ehhez próbálnak segítséget nyújtani és a legszükségesebb információkat megadni.
Az üzleti terv készítését oktatják pénzügyi-gazdasági szakközépiskolások számára, illetve kötelező tananyag OKJ-s képzés tanulói számára is. A kiadványt a Pénzügyminisztérium 2009-ben tankönyvvé nyilvánította. A tananyag teljes egészében lefedi a vállalkozási ügyintéző OKJ képzés 1974-06 „Üzleti terv készítése” című követelménymodul ismeretanyagát, így segíti a hallgatók sikeres vizsgára történő felkészülését, de hasznos olvasmány vállalkozók/vállalkozások számára is, akik érdeklődnek az üzleti terv készítése iránt.

 
3 200 Ft
  TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ – JOGI ISMERETEK

Szerzők: dr. Juhász József, dr. Németh István, dr. Tétényi Zoltán

Perfekt Kiadó, 2008

 

Megújult kiadványunk segítséget nyújt mind a vállalkozási, államháztartási, mind pedig a pénzintézeti szakon tanuló hallgatóknak a mérlegképes könyvelői képzés jog tantárgyból teendő szóbeli vizsgáihoz. A tételvázlat fejezetrendje a Jogi ismeretek című tankönyv fejezetrendjéhez igazodik.

 
3 300 Ft
SZÁMVITELI FOGALMAK

Szerzők: Sztanó Imre, Simon Szilvia

Perfekt Kiadó, 2012

 

A kiadvány célja, hogy segítsen a pénzügyi és számviteli szakterületen elmélyültebb, alaposabb ismereteket szerezni kívánó szakembereknek és mindazoknak, akiknek a munkájuk során foglalkozniuk kell számviteli kérdésekkel. Ez az a terület, ahol sok olyan szakkifejezéssel, fogalommal találkozik a szakma művelője, melyek a mindennapi szóhasználatban ugyan gyakran hallhatók, ám a szaknyelvi jelentés pontos meghatározása elengedhetetlenül fontos, hiszen a fogalmak alkalmazása során a gyakorlatban a számviteli törvény előírásainak minden téren precízen meg kell felelni.

 
1 650 Ft
SZÁMVITELELEMZÉS II.

Szerzők: Dr. Himber Péter, Kapásiné dr. Buza Mária, Kovácsné Soós Piroska

Perfekt Kiadó, 2006

 

A kétkötetes kiadvány a számvitel-elemzési ismeretek megalapozására, bővítésére vállalkozik. Az első kötet átfogóan tárgyalja az éves beszámoló mérlegtételeinek tartalmát, az egyes tételek értékelésének, nyilvántartásának és elszámolásának szabályait, valamint az azokkal kapcsolatos elemzési feladatokat és lehetőségeket. A második kötet az éves beszámoló eredménykimutatásával, a termelési költségek elszámolásának módjával, valamint a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés tartalmával foglalkozik. Kitér a gazdasági tevékenység elemzésére, a szervezeti változásokkal kapcsolatos számviteli kérdésekre, és tárgyalja az egyszerűsített, valamint az összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó speciális tudnivalókat, érintve a nemzetközi számviteli előírások témakörét is. Az egyes ismeretkörökhöz részletesen kifejtett megoldásokkal ellátott példák kapcsolódnak.

 
4 500 Ft
SZÁMVITELELEMZÉS I.

Szerző: Éva Katalin

Perfekt Kiadó, 2007

 

A kétkötetes kiadvány a számvitel-elemzési ismeretek megalapozására, bővítésére vállalkozik. Az első kötet átfogóan tárgyalja az éves beszámoló mérlegtételeinek tartalmát, az egyes tételek értékelésének, nyilvántartásának és elszámolásának szabályait, valamint az azokkal kapcsolatos elemzési feladatokat és lehetőségeket. A második kötet az éves beszámoló eredménykimutatásával, a termelési költségek elszámolásának módjával, valamint a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés tartalmával foglalkozik. Kitér a gazdasági tevékenység elemzésére, a szervezeti változásokkal kapcsolatos számviteli kérdésekre, és tárgyalja az egyszerűsített, valamint az összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó speciális tudnivalókat, érintve a nemzetközi számviteli előírások témakörét is. Az egyes ismeretkörökhöz részletesen kifejtett megoldásokkal ellátott példák kapcsolódnak.

 
4 800 Ft
STRATÉGIAI MENEDZSMENT

Szerző: Dr. Fülöp Gyula

Perfekt Kiadó, 2008

 

Az új évezred elején a stratégiai gondolkodás mind a menedzsmenttudománynak, mind pedig a gyakorlati életnek létfontosságú elemévé vált. Nem új tudományágról van szó, hiszen már az emberiség történetének kezdetén is fontos szerepet játszott a stratégiaalkotás, azonban a technikai és társadalmi fejlődések, változások következtében szükségessé vált ennek a kiadványnak az átdolgozása. A szerző egyetemi tanár, aki a szakma kiválóságaként nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is megosztja velünk tudását és tapasztalatait. A könyvet a hallgatókon kívül ajánljuk még cégvezetőknek, menedzsereknek és laikus érdeklődőknek is, akik a témában jobban el szeretnének igazodni.

 
3 490 Ft
STATISZTIKA FELADATGYŰJTEMÉNY II.

Szerzők: Ilyésné Molnár Emese, Lovasné Avató Judit

Perfekt Kiadó, 2006

 

A kötet célja a felsőfokú közgazdasági képzés keretében oktatott statisztika második féléves tananyagának elsajátíttatása és begyakoroltatása. Az első kötethez hasonlóan az elméleti ismereteket is összefoglaló példatár a mintából való következtetés; a becslés és a hipotézisvizsgálat, a két- és többváltozós korreláció- és regressziószámítás, valamint az idősorelemzés témaköreit dolgozza fel. A változatos gyakorló feladatokhoz ezúttal is a valós élet statisztikai jelenségei és számai szolgáltatnak alapot, közel hozva ezzel a tárgyat az olvasóhoz, felhasználóhoz.

 
3 200 Ft
PÉNZÜGYI SZÁMVITELI PÉLDATÁR

Szerzők: Balázsiné Farkas Katalin, Kardos Barbara, Havass Norbert

Perfekt Kiadó, 2010

 

A példatár a felsőfokú szakképzés üzleti szakügyintézői és államháztartási szakügyintézői képzésben részt vevő hallgatók számára készült. A pénzügyi-számviteli ismeretek elsajátításához és gyakorlásához rendkívül bőséges példaanyagával és a feladatokhoz tartozó megoldások egy részének teljes körű kidolgozásával  alkalmas a megszerzett ismeretek elmélyítésére és az önálló feladatmegoldás képességének fejlesztésére. Alkalmas a tankönyv a főiskolai számvitel tantárgy vizsga- és tantárgyi követelményrendszerének megfelelő felkészítésre. A példaanyag tematikája a tantárgyi ismeretek felépítését követi.

 
4 200 Ft
  PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI ISMERETEK ÜGYINTÉZŐK RÉSZÉRE

Szerző: Paróczai Péterné dr.

Perfekt Kiadó, 2011

 

A kiadvány a pénzügyi és számviteli ügyintézők szakmai tudnivalóinak elsajátítását segíti. Megismerteti a hallgatókat a pénz fogalmával, a pénzteremtés mechanizmusával, valamint a pénz időértékével, majd a bankrendszert és a monetáris politika eszközrendszerét mutatja be. Részletesen taglalja a pénzforgalom lebonyolításának módozatait és a valuta-, illetve a devizagazdálkodást, s bevezet az értékpapírok világába is. Vázolja a különböző biztosításokat és az államháztartás rendszerét, továbbá jelentős figyelmet szentel a finanszírozás kérdéskörének is. A függelékben megtalálható likviditási, eladósodottsági, működtetési és piaci mutatók megkönnyítik a tananyag megértését, átlátását.

 
2 900 Ft
PÉNZÜGYI-VEZETŐI SZÁMVITEL

Szerzők: Éva Katalinm Kovácsné Soós Piroska

Perfekt Kiadó, 2010

 

A pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel két különböző, egymással mégis szorosan összefüggő fogalmak. Könyvünk mindkét számviteli folyamatot részletesen ismerteti a tanulókkal, megmutatja, hogy a számviteli törvény előírásait miképpen dolgozzák fel és ültessék át a gyakorlatba. A diákok megtudhatják, hogy a két számviteli funkció – szemléletmódbeli különbözőségük ellenére – hogyan épül szorosan egymásra.
Az olvasó először az alapokat biztosító pénzügyi számvitelben mélyülhet el – analitikus és főkönyvi könyvelés, mérlegkészítés, eredményszámítás –, majd ha már ezt a tudást elsajátította, ismereteit a vezetői számvitel módszereivel bővítheti.
A kiadványt tankönyvvé nyilvánították.

 
5 190 Ft
  PÉLDATÁR, TESZT ÉS ESETTANULMÁNY A PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI ISMERETEKHEZ – ÜGYINTÉZŐK RÉSZÉRE

Szerző: Paróczai Péterné dr.

Perfekt Kiadó, 2011

 

A pénzügyi és számviteli ügyintézői képzés hallgatóinak készült tankönyv példatára.

 
2 100 Ft
  PÉLDATÁR A VÁLLALKOZÁSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEKHEZ ÜGYINTÉZŐK RÉSZÉRE

Szerző: Dr. Fülöp Sándor

Perfekt Kiadó, 2010

 

A példatár a tankönyv szerkezetét követve segíti a tananyag elsajátítását és megértését.

 
2 400 Ft
PÉLDATÁR A GAZDASÁGI INFORMATIKA ALAPJAIHOZ

Szerzők: Benkőné dr. Deák Ibolya, dr. Bodnár Pál, Dobák Dóra, dr. Gyurkó György, dr. Gyurkóné Balázs Ildikó, dr. Kozma István

Perfekt Kiadó, 2008

 

A gazdasági informatika alapjai című tankönyvünket egészíti ki a példatár. A feladatokat áttanulmányozva többféle elsajátítási módszerrel találkozhat az olvasó, melyeket öt fejezetben, a könyv szerkezetéhez illeszkedve ismerhet meg. A példák után önálló részben megtalálhatóak a megoldások is. Van, ahol ezek egzakt, netán számszerű eredmények, máshol szöveges a válasz; a szerzők a több lehetséges jó megoldásra is minden esetben utalnak. Mindez biztosítja a saját megfejtésre törekvés lehetőségét, az önállóság örömét, amely azonban szükség szerint kontrollálható, így a megszerzett tudás nemcsak elmélyül, hanem mérhetővé, ellenőrizhetővé is válik.

 

 
2 400 Ft
NÉMET ÜZLETI NYELV

Szerző: A BGF szerzői munkaközössége

Perfekt Kiadó, 2010

 

A Német üzleti nyelv című kiadvány a 2006-ban megjelent kísérleti tankönyv átdolgozott bővített kiadása. A könyvet a Budapesti Gazdasági Főiskola három karának tanári gárdája készítette a BSc képzés számára, azzal a célzattal, hogy olyan széleskörű alapismereteket biztosítsanak a diákok számára, amely birtokában a későbbiekben könnyebben elsajátítják a magasabb szintű tananyagokat.

 
3 590 Ft
LEVELEZZÜNK NÉMETÜL

Szerző: Szmodits Anikó

Perfekt Kiadó, 2007

 

E könyvünk abban különbözik a piacon található „társaitól”, hogy nemcsak a különböző típusú – elsősorban az áruértékesítéshez kapcsolódó – levélmintákat mutatja be, hanem feladatokat is ad a könyv használójának. A megoldások mellett szó- és kifejezésgyűjtemény is segíti a nyelvtanulót.

 
2 900 Ft
STATISZTIKA FELADATGYŰJTEMÉNY I. - Elfogyott

Szerző: Ilyésné Molnár Emese – Lovasné Avató Judit

Perfekt Kiadó, 2006

 

A BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kara Matematika–Statisztika tanszékének oktatói által összeállított feladatgyűjtemény a felsőfokú közgazdasági képzés során oktatott statisztika első féléves anyagának elsajátításához, a vizsgára való sikeres felkészüléshez kíván segítséget nyújtani. A kötet egyes fejezetei elsőként röviden összefoglalják a tárgyalt témakör elméleti hátterét (fogalmakat és definíciókat, képleteket és összefüggéseket), s ezzel a munka túl is mutat egy egyszerű példatár határain. Ezt követően mintafeladatok szemléltetik a taglalt statisztikai elemzési módszereket, majd az olvasó hagyományos és tesztjellegű ellenőrző kérdéseken mérheti le tudását.

 
3 200 Ft
  TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐK KÉZIKÖNYVE 2016 - Elfogyott

Szerzők: Farkasné Gondos Krisztina, Szafkó Zoltánné, Széles Imre

Perfekt Kiadó, 2016

 

A kézikönyv megismertet a társadalombiztosítás alapelveivel és szervezeti rendszerével, és tárgyalja a társadalombiztosítási nyugellátás, valamint az egészségbiztosítási, a szociális és a családtámogatási ellátások alapfogalmait, funkcióit, jogosultsági feltételeit és igényérvényesítési szabályait. A társadalombiztosítás jogági kapcsolódásainak kifejtése során az alapvető jogi fogalmak tisztázása mellett bepillantást enged a közigazgatási hatósági eljárás szabályaiba és a munkajogi kódexek vonatkozó rendelkezéseibe.

 
5 500 Ft
PÉNZÜGYI ISMERETEK - Elfogyott

Szerzők: dr. Gyulai László – Illés Ivánné dr. – Paróczai Péterné dr. – Sándorné Új Éva – Sztanó Imréné dr.

Perfekt Kiadó, 2009

 

012/2009 Pénzügyi ismeretek

A könyv elsősorban a mérlegképes könyvelői képzés „Pénzügyi ismeretek alkalmazása” című szakmai követelménymodul elsajátítását szolgálja. A kiadvány összeállítása során a szerzők és a szerkesztő alapvetően a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakmai követelménymodul feladat- és tulajdonságprofil előírásait vették figyelembe. A tananyag mélységét a szakmai kompetenciák határozták meg. A hivatkozott pénzügyminiszteri rendelet alapján a tananyag a pénzügyek nagyon széles körét fogja át, mely ismeretek közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódnak a mérlegképes könyvelői munkához. A pénzügyek elméleti összefüggésein túlmenően a tananyag foglalkozik a gyakorlati munka során jelentkező feladatok megoldásával is. Éppen ezért a szerzők és a szerkesztő a tananyag súlypontjait e követelmény érvényesítése alapján határozták meg.

 
3 900 Ft
SZÁMLAKERETTÜKÖR (2015) - Elfogyott

Szerző: dr. Kardos Barbara – dr. Siklósi Ágnes – dr. Simon Szilvia – dr. Veress Attila – Havass Norbert

Perfekt Kiadó, 2015

 

A 2016. évi számviteli törvényi változások alapján készült számlatükör alapvetően oktatási célokat szolgál. Az „új” számlatükör összeállításánál két fő szempontot vettünk figyelembe: az egyik, hogy lehetőség szerint 3 számjegynél csak indokolt esetben legyen hosszabb egy számlaszám, a másik, hogy az ajánlott számlatükör szerinti könyvvezetés a számlarend részeként a Számviteli Törvény 161. § (1) bekezdésének megfelelően maradéktalanul biztosítsa az e törvényben előírt beszámoló készítését. A számlatükörben a nem értékpapírhoz kapcsolódó kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek (a rendes üzletmeneten kívüli tételek) eredményhatása, a törvényi változásokkal összhangban nettósítva a 968. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, illetve a 868. Kivételes nagyságú vagy előfordulású ráfordítások számlákon jelennek meg.

 
490 Ft
  A VÁLLALATI TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANA II. – ELEMZÉSI SAJÁTOSSÁGOK - Elfogyott

Szerzők: Dr. Pucsek József, Dr. Sztanó Imre

Perfekt Kiadó, 2011

 

A sikeres vállalati működéshez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzésnek – a vállalkozások szintjén is – bevált módszere az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése.
Ehhez kíván módszertani segítséget adni ez a kétkötetes szakkönyv, amely a felsőoktatásban, a felsőfokú szakmai képzésekben és a vállalati gyakorlatban egyaránt felhasználható.
A második kötet ismerteti a piaci és az innovációs tevékenység kiemelt elemzési feladatait, valamint feldolgozza a külkereskedelmi, a mezőgazdasági, a szállodai és vendéglátó-ipari tevékenység alapvető elemzési módszertanát.
A könyv az elemzési módszerek bemutatását követően gazdag példaanyaggal (megoldott példákkal és gyakorló feladatokkal) segíti a leírtak megértését és a vállalati gyakorlatban való alkalmazását.

 
4 190 Ft
TANULMÁNYOK A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ KÖRÉBŐL - Elfogyott

Szerkesztette: Dr. Nyusztay László

Perfekt Kiadó, 2011

 

E kiadványunk némiképpen rendhagyó, hiszen nem a klasszikus értelemben vett tankönyv, hanem már élőszóban elhangzott prezentációk gyűjteménye. 2010 novemberében a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kara megrendezte a Tudományok Ünnepét, ahol a főiskola neves oktatóitól színes és változó témájú előadásokban hallhattunk korunk egyik legaktuálisabb kérdésköréről a nemzetközi migrációról és annak különböző hatásairól a világ más-más országaiban.

 
2 790 Ft
BÉRÜGYINTÉZŐI ISMERETEK - Elfogyott

Szerzők: Bauer János, Lévai Zoltán

Perfekt Kiadó, 2012

 

Az új Bérügyintézői ismeretek című kiadvány megjelenését a jogszabályi környezet jelentős változása és a „Bérügyintéző”, „Társadalombiztosítási ügyintéző” és a „Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó” képzés módosított követelményrendszeréhez történő igazodás tette szükségszerűvé. A könyv tartalmazza mindazon ismereteket, amelyek a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó fenti három részszakképesítés alábbi moduljaival kapcsolatos követelményekhez szükségesek:

0743-06 Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek,

0754-06 Bérügyi szakfeladatok,

0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok,

0756-06 Társadalombiztosítási és bérügyi közös feladatok.

 
3 900 Ft
VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGTANA - Elfogyott

Szerző: Roóz József

Perfekt Kiadó, 2011

 

A kiadvány a mérlegképes könyvelő szakképesítés vállalkozások gazdaságtana tantárgyának anyagát tartalmazza. Egyrészt alapozó jelleggel nyújtja azokat a gazdaságtani alapismereteket, amelyek segítségével a végzett hallgatók sikerrel fognak eligazodni a vállalkozások bonyolult rendszerében, másrészt igyekszik előkészíteni a többi szaktantárgy (pénzügy, számvitel, informatika stb.) elsajátítását is.

 
2 750 Ft
  BEVEZETÉS A SZÁMVITELBE - SZÁMVITEL ALAPJAI PÉLDATÁR 2017 - Elfogyott

Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes - Dr. Simon Szilvia - Dr. Veress Attila

Perfekt Kiadó, 2017

 

A számviteli szakkönyvek piaca már több éve egy felhasználóbarát számvitelpéldatárra várt, amikor 2010-ben - a több éve tátongó űrt betöltve - megjelent a Számvitel alapjai példatár. Jelen kiadvány ennek a hiánypótló példatárnak az átdolgozott változata, amely az elmúlt évek törvényi változásai miatti aktualizálások mellett módszertani újításokat is tartalmaz. A példák a gazdasági felsőoktatás Bevezetés a számvitelbe (vagy Számvitel alapjai, vagy Számvitel 1) tantárgyának/„tantárgyrészének” gyakorlati szintű feldolgozását célozták meg.

 
4 300 Ft
PÉLDATÁR A VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGTANÁHOZ - Elfogyott

Szerző: Fülöp Sándor

Perfekt Kiadó, 2012

 

Megújult külsővel és beltartalommal jelent meg Dr. Fülöp Sándor példatára. A könyv szervesen kapcsolódik Dr. Roóz József hasonló című kiadványához. A Vállalkozások gazdaságtana című tankönyv tematikus felépítéséhez igazodó példatár célja, hogy az elméletben tanultak a példák segítségével minél hatékonyabban és gyorsabban rögzüljenek. A példatár felépítése segíti az elméleti tananyag gyakorlását és elmélyítését és reméljük, nagyban hozzájárulhat a sikeres vizsga letételéhez.

 
2 990 Ft

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.