Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Katolikus egyház

Fő kategória >Vallás >Katolikus egyház

Sorrend:

-20%
A LÉLEK SÖTÉT ÉJSZAKÁJA KERESZTES SZENT JÁNOSNÁL

Keresztény Lelkiség Könyvtára

Szerző: Körner, Reinhard, OCD

JEL Könyvkiadó, 2013

 

A keresztény élet legvilágítóbb példaképeinek is, akiket szenteknek nevezünk – egyikük Keresztes Szent János volt –, meg kellett tapasztalniuk a lélek sötétségét. Ők is ismerték – mint mindenki más – a fájdalmat és az elhagyatottságot, az elnyomott érzelmek hatalmát, a kilátástalanságot, a korábban tapasztalt világosság hirtelen kihunyását, a kétséget és a kétségbeesést. Amit Keresztes Szent János annak idején az emberi szívekben lakozó sötétségekről tudott mondani, azóta nagyon sok kereszténynek segített, hogy a hit útján járjanak, megértsék önmagukat, és támogassanak másokat baráti és lelki beszélgetésekben.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KISGYERMEK VALLÁSI NEVELÉSE

Szülők és nevelők könyvespolca

Szerző: Ranwez, P.

JEL Könyvkiadó, 1994

 

Pierre Ranwez könyve arról szól, hogyan találkozik a gyermek először a hittel a család keretében. Kiindulópontja az a tény, hogy a felnőttek egy részének hite elszegényedett, sőt eltorzult, melynek oka sok esetben az, hogy hittel való találkozásuk gyermekkorukban nem volt szerencsés. A hiányosan előadott vallási igazságok, pontatlan kijelentések vagy hibás ábrázolások a gyermek képzeletét és ébredő gondolkodását gyakran félrevezették. Ezért a szerző a hitre való nevelés helyes kiindulópontját próbálja megkeresni, s arra választ találni, hogyan közvetíthetjük legjobban hitünk központi igazságait és a keresztény élet alapvető kötelezettségeinek ismeretét. Szavaival elsősorban szülőkhöz, papokhoz és azokhoz fordul, akik tanácsaikkal a szülőknek vagy leendő szülőknek segítséget nyújtanak

 
850 Ft
Akció: 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A JÓISTEN TENYERÉN – PLÜSS

Imakönyv katolikus gyermekek és szülők, nevelők számára

Szerző: Patyi Beáta

JEL Könyvkiadó, 2006

 

Korunk embere számára a lelki élet, az Istennel szembeni feltárulkozás, imádkozás idegenül hangzik. A gyermekek imaélethez szoktató nevelése is áldozatává válni látszik a felgyorsult életritmusnak. Ez azonban nem kérdőjelezheti meg napjainkban sem az ima létjogosultságát. Az imakönyv elsősorban imádkozni vágyó gyermekeknek és azoknak a szülőknek, illetve gyermekekkel foglalkozó nevelőknek kíván segítséget nyújtani, akik „újra” meg szeretnék tanulni az Istenhez fordulás lehetőségeit, elsajátítani az istenélmény befogadására való képességet, kiszűrni a külvilágot, csendben lenni és szavakba önteni érzéseiket, gondolataikat. Hogy mindezt a gyermekek elé élve, velük együtt életüket valóban az Úristen tenyerén tudhassák. Az imakönyv a gyermekek lelki fejlődéséhez alkalmazkodva gyűjti egybe az imaszövegeket Isten, a hitélet, a kegyelmi élet, a szentségek, valamint az ünnepeink köré csoportosítva a magzati kortól egészen kisiskolás korig.

 

 
1 600 Ft
Akció: 1 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A HUMÁNEMBRIÓ VÉDELME ERKÖLCSTEOLÓGIAI SZEMPONTBÓL

Erkölcsteológiai Könyvtár 6.

Szerző: Hámori Antal

JEL Könyvkiadó, 2008

 

A szerző a humánembrió védelmével kapcsolatos határeseteket értelmezi katolikus szemmel. Részletesen taglalja az abortusz, a génmanipulációt (a születendő gyermek nemének megválasztására irányuló beavatkozást), a klónozást, az embrionális őssejtekkel való kutatást, a mesterséges utódnemzést, a béranyaságot, végül pedig a művi meddővé tételt. Mérvadó munkához jut, aki a korunkat jellemző előbb felsorolt témakörökben a keresztény álláspontról óhajt tájékozódni. Ugyanis nem csupán az egyházi tanítást mutatja be a szerző teljes hitelességgel, hanem nagy felkészültséggel érvel is mellette. Az emberi létet annak első pillanatától védendő értéknek tekintő gondolkodásmódban megerősödni szándékozók alapvető műre találnak e könyvben.

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A HAZUGSÁG ERKÖLCSTEOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE

Erkölcsteológiai Könyvtár

Szerző: Németh Gábor

JEL Könyvkiadó, 2011

 

Jelen kötet a keresztény élet sajátos, mindenki által megtapasztalt problémavilágával, a hazugsággal foglalkozik. A bibliai alapoktól és az ókori pogány szerzőktől kezdve a különböző egyház- és teológiatörténeti korszakokon át egészen a modern pszichológiai meglátásokig gazdagon áttekinti a „ne hazudj!” parancs értelmezését

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A HALDOKLÓ, BETEG EMBER ÉLETÉNEK ÉS MÉLTÓSÁGÁNAK TISZTELETE AZ EGYHÁZ TANÍTÁSÁBAN

Az "eutanázia" problémája erkölcsteológiai szempontból, profán szakirodalmi és jogi kitekintéssel

Erkölcsteológiai Könyvtár

Szerző: Hámori Antal

JEL Könyvkiadó, 2009

 

A téma kiemelkedő jelentőségét az emberi élet alapvető, örök értéke, aktualitását pedig a szent, sérthetetlen valóságát napjainkban is erőteljesen megkérdőjelező törekvések mutatják. Az „eutanázia” problémájának terjedelmes szakirodalmi háttere és jogi reflexiója van, amelyen belül a kellő fogalmi tisztázás, pontosítás is várat magára. Ennek nyomai az alkotmánybírósági határozatokban is tetten érhetők. Attól függően ugyanis, hogy ki miként definiálja az „eutanáziát”, ugyanazon magatartás egyező minősítése esetén is, másként ítélik meg azt.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A HALÁLOS BŰN, MINT MORÁLTEOLÓGIAI PROBLÉMA

Erkölcsteológiai Könyvtár

Szerző: Németh Gábor

JEL Könyvkiadó, 2006

 

"A halálos bűn egészen a XX. századig bevett morálteológiai fogalom volt: szerzők tucatjai úgy használták e kifejezést, hogy sosem kérdőjelezték meg tradicionális tartalmát. Azt tudniillik, hogy amennyiben valaki súlyos anyagban tudatosan és szándékosan bűnt követ el, akkor kizárja magát az Egyház élő közösségéből, mert tettével egyértelműen elfordult végső céljától, az üdvösségtől. A múlt században azonban különféle új értelmezési kísérletekkel jelentkeztek nemcsak a bűn realitását vizsgáló pszichológusok és szociológusok, hanem a katolikus erkölcsteológusok közül is sokan. Hogy mit is tartalmaz korunkban a halálos bűnről szóló egyházi tanítás - ezt az izgalmas problémát tette vizsgálat tárgyává Németh Gábor.

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A GYERMEK, AKI ISTENRE MUTAT

Hogyan erősíti a spirituális nevelés a családot

Szülők és nevelők könyvespolca

Szerzők: Grün, Anselm, Rogge, Jan-Uwe

JEL Könyvkiadó, 2012

 

E könyvben a modern családok számára is lényegbevágó kérdésről, a nevelésről esik szó. Két alapfelfogás találkozik egymással: Anselm Grün meggyőződése a tökéletlenségről mint életelvről és Jan-Uwe Rogge véleménye, miszerint „a” helyes nevelés nem létezhet. Egy olyan korban ugyanis, amelyet az a vágy jellemez, hogy mindent tökéletesen csináljunk, a szülők csak akkor tudnak gyermekeiknek tartást adni és belső értékeket közvetíteni, ha gyengeségekkel és hibákkal rendelkező emberekként értelmezik magukat. A szerzők fellépnek azon elképzelés ellen, mely a nevelés megvalósulását pusztán technikai kérdésnek tekinti, és kifejtik, hogy valódi eredményt elérni szívvel, értelemmel és bizalommal lehetséges.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
STÁCIÓK

Szerző: Szauer Ágoston

Martinus Kiadó, 2011

 

A stációk arra emlékeztetik a keresztényeket, hogy miként követték egymást az események Jézus földi életének utolsó óráiban – Pilátus ítélőszékétől egészen a Golgotáig, a szenvedéssel és fájdalommal teli út utolsó állomásáig. Szauer Ágoston költő-tanár négysorosokba szedve ír Megváltónk szenvedésének állomásairól. A négysorosok rövidségük ellenére tömören és művészien fogalmazzák meg egy-egy állomás eseményeit.

 
300 Ft
Akció: 255 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SALA TERENNA, MÚZEUM ÉS KINCSTÁR

A Szombathelyi Egyházmegye Kincsei

Szerző: H. Simon Katalin

Martinus Kiadó, 2010

 

A szerző e kiadványban – a terjedelmi korlátokat szem előtt tartva – csak a legfontosabb dolgokat ismerteti, azonban szól minden olyan jelentős eseményről, amely a 226 éves terem történetében bekövetkezett. Rövid visszatekintéssel indul az ismertetés a 15. századtól, a római korból származó feliratos kőtöredékek tudatos összegyűjtésének időszaka ez, amelyhez Mátyás király szombathelyi tartózkodásának legendája is kapcsolódik. Majd ezek után kerül sor a 18. század végén megnyílt Sala Terrena bemutatására. A kiadványban felsorakoztatott néhány római kőemlék illusztrációja mellett, sok szép kivitelű fénykép is látható mind a teremről, mind pedig a Dorffmaister-freskókról és az egyik freskó előképét ábrázoló Piranesi-rézkarcról.

 
600 Ft
Akció: 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MENJÜNK A TEMPLOMKERTBE!

Szerző: Gyürki László

Martinus Kiadó, 2012

 

A kis Lídia szüleivel a Balatonnál nyaralt. Egyik nap, úgy látszik, kissé unatkozott, mert egyszer csak felkiáltott: menjünk a templomkertbe! A körülötte lévők mind feléje fordultak, nem tudták elképzelni, hogy hova is szeretne menni a kislány. Ő a horvátnádaljai templomtérre gondolt, mert ott mindig jobban érezte magát, mint a balatoni strandon. Érdemes lesz nekünk is ellátogatni erre a szép templomtérre, mert nagyon sok látnivaló található itt.

 
1 000 Ft
Akció: 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
LÁTTA ÉS HITT

A torinói lepel üzenete

Szerző: Giuseppe Ghiberti

Martinus Kiadó, 2013

 

Miért kaptuk Istentől a torinói halotti leplet? Hogyan tanít ez a különleges ereklye Istenről, Jézusról, emberségről, szenvedésről és szeretetről? Giuseppe Ghiberti, a torinói lepel kivételes ismerője, s több mint fél évszázada gyakori szemlélője arra hív, hogy vele együtt keressünk választ ezekre a kérdésekre. A lepelnek üzenete van számunkra, amelyhez nem a részletekbe vesző tudományos elemzéssel, hanem a türelmes és szeretetteljes elmélkedéssel és szemlélődéssel közelíthetünk

 

 
1 490 Ft
Akció: 1 265 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IMÁDKOZZUNK A CSALÁDUNKÉRT

Családok imakönyve

Szerző: Déri Péter

Martinus Kiadó, 2013

 

A Család Éve alkalmából dr. Veres András megyéspüspök úr egy imádságos könyv kiadását kezdeményezte. Támogatásának köszönhetően a Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó gondozásában megjelent a Szombathelyi Egyházmegye Család Éve alkalmából összeállított imakönyve Imádkozzunk a családunkért! címmel. A kiadvány fő célja, hogy benne minden korosztály (nagyszülők, szülők, fiatalok, gyermekek) megtalálja a neki leginkább megfelelő imádságot adott élethelyzetétől függően (házasság és gyermekvállalás előtt állók, ifjú házasok, egyedülállók, özvegyek). Az imádságok széles skálája jelenik meg a kiadvány lapjain: litániák, felajánlások, keresztutak, de verseket és egyéb prózai szövegeket is tartalmaz.

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRŐL

Anekdotaszerű feljegyzések a Szombathelyi Egyházmegye volt püspökeiről

Géfin Gyula Kiskönyvtár

Szerző: Tóth József

Martinus Kiadó, 2014

 

Tóth József valószínűleg azzal a szándékkal írta meg könyvecskéjét 1925-ben, hogy bemutassa, az 1912-től hivatalában lévő, nagy népszerűségnek örvendő Mikes János mellett voltak más nagy főpásztorai is a Szombathelyi Egyházmegyének. Talán ő sem gondolta volna, hogy anekdotagyűjteménye egyik alapforrásává lesz Mikes püspök nagy vállalkozásának, a Géfin Gyula által szerkesztett, a Szombathelyi Egyházmegye történetét feldolgozó három kötetes műnek. Emiatt döntött úgy a Martinus Kiadó és a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, hogy most induló, közös sorozatát Tóth József Emlékezzünk régiekről című munkájának kiadásával kezdi meg.

 
990 Ft
Akció: 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EMLÉKEZÉS MINDSZENTY BÍBOROS ÉDESANYJÁRA

Szerző: Vecsey József

Martinus Kiadó, 2012

 

A Martinus Kiadó Vecsey József egykori szombathelyi egyházmegyés pap, teológiai tanár könyvének újbóli kiadásával készült a Vas megyei születésű Mindszenty József bíboros hercegprímás születésének 120 éves évfordulójára. Az Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára című könyv 1970-ben Svájcban jelent meg első ízben. Magyarországra az akkori politikai helyzet miatt csak titokban juthatott el néhány példány, az eredeti könyv ma már nehezen kutatható fel. Vecsey József jó barátságban volt Mindszenty bíborossal, és gyakran segítette a bíboros édesanyját abban, hogy meglátogathassa börtönben lévő fiát. A szerző a könyvében bemutatja Mindszenty zalaegerszegi plébánosságának éveit – Vecsey ekkor Mindszenty káplánja volt –, a püspöki kinevezés időszakát, majd a bíborosi éveket, a hírhedt koncepciós pert, valamint az édesanya szóbeli közlései és levelei alapján a börtönévek egy részét is. A könyv személyes hangvételű visszaemlékezés és hiteles korrajz is egyben.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EMLÉKEZÉS LOJZE KOZARRA

Szerző: Gyürki László

Martinus Kiadó, 2011

 

Körmenden és környékén az idősebb generáció tagjai máig gyakran emlegetnek egy káplánt, aki még a II. világháború idején szolgált a településen. Talán azért emlékeznek rá évtizedek eltelte után is, mert a háborús időkben sokat segített a híveknek, többek között szlovén nyelvtudásával a szovjetek bevonulásakor. Dr. Gyürki László pápai prelátus, egykori körmendi plébános a hívek elbeszéléseit hallgatva elhatározta, hogy könyv formában foglalja össze az 1999-ben elhunyt Lojze Kozar egykori odranci plébános életútját, figyelmet szentelve a muravidéki származású atya körmendi szolgálatának és a magyar hívek által talán kevésbé ismert irodalmi munkásságának is.

 
600 Ft
Akció: 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-14%
BRENNER JÁNOS IMAFÜZET

Martinus Imafüzetek

Szerzők: Császár István, Kürnyek Róbert

Martinus Kiadó, 2009

 

A vértanú halált halt Brenner János rövid életrajzával kezdődő imafüzetet a különböző imádságok mellett családi fotók, énekek színesítik.

 
250 Ft
Akció: 215 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÚTON HAZAFELÉ

Dr. Batthyány-Strattmann László életének utolsó 14 hónapja

Szerző: Tibola Imre

Martinus Kiadó, 2010

 

Dr. Batthyány-Strattmann László (1870-1931) korának kiemelkedő egyénisége: hercegi rangja ellenére polgári foglalkozást választott magának, s életét a szegények gyógyításának szentelte. Az orvosi egyetem elvégzését követően magánkórházat nyitott Köpcsényben, később pedig körmendi kastélyában. A „szegények orvosa”, aki „orvos volt a hercegek között, és herceg az orvosok között” fiatalon, hosszú szenvedés után hunyt el 1931-ben. Blanka naplójában beszámol édesapja életének utolsó, legnehezebb időszakáról, ugyanakkor ír a nagybeteg lelkének békéjéről is.

 
600 Ft
Akció: 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ ELMOZDÍTHATÓ GYERTYATARTÓ

Szerző: Lojze Kozar

Martinus Kiadó, 2011

 

„Jó lenne, ha ezt a könyvet minden pap elolvasná. Sok fájdalomtól és szenvedéstől kímélné meg magát. Sok járhatatlan úttól szabadulna meg, és sok mindent szebben, jobban tenne, nagyobb önátadással végezné szolgálatát. Az elmozdítható gyertyatartó annak a papnak a szimbóluma, akit az emberek közé állítottak, ő azonban gyengének és törékenynek érzi magát.” (ifj. Lojze Kozar atya) Természetesen a könyv nemcsak a lelkipásztoroknak, hanem minden hívőnek szól, aki szeretne bepillantást nyerni egy pap nem mindennapi, örömökkel, és szenvedésekkel teli életébe. A szlovén nyelvű műből eddig csak egy rövid rész jelent meg magyarul, amelyért az író megkapta a Serra Internationaltól a II. Nemzetközi Irodalmi Díjat. A regényt Merkli Ferenc vasszécsenyi plébános, főiskolai tanár fordította le magyar nyelvre.

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-14%
ASZTALI ÁLDÁSOK

Martinus Imafüzetek

Szerzők: Molnár János, Kürnyek Róbert

Martinus Kiadó, 2013

 

E kis imafüzet célja, hogy olvasójának segítsen minél változatosabbá tenni az étkezéshez kapcsolódó imaalkalmakat, és újabbakkal bővítse a már ismert imádságok körét. Lelkipásztorok és hívek egyaránt megtalálják benne az egyházi év különböző szakaszaiban használatos formulákat.

 
350 Ft
Akció: 300 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZOMBATHELYI PÜSPÖKI PALOTA

Szerzők: Zsámbéky Mónika, Németh József

Martinus Kiadó, 2010

 

A reprezentatív, színes fotókkal illusztrált kiadvány Zsámbéky Monika művészettörténész szemével láttatja a palota impozáns épületét és helyiségeit, s kalauzolja olvasóját teremről teremre, bemutatva a 18. század végének művészeti stílusjegyeit hordozó szalonokat, a kápolnát, a metszettermet, a könyvtárat, a püspöki lakosztályt és a vendégszobát (más néven pápai lakosztályt), amelyben 1991-es szombathelyi látogatása alkalmával II. János Pál pápa megszállt. A részletes és alapos művészettörténeti leírást Bonyhádi Károly grafikus tervezésével Németh József fényképész fotói keltik életre. A kiadványban a magyar szövegrészek mellett angol és német fordítás is található, hogy minél többen forgathassák haszonnal az albumot.

 
5 990 Ft
Akció: 5 090 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SARLÓS BOLDOGASSZONY SZÉKESEGYHÁZ

A Szombathelyi Egyházmegye Kincsei

Szerző: H. Simon Katalin

Martinus Kiadó, 2013

 

A Szombathelyi Egyházmegyét bemutató kiadványsorozat legújabb száma, a szombathelyi püspökség legnagyobb épületét, a székesegyházat mutatja be, elénk tárva annak gazdag múltját és számtalan értékét. Szily János püspök bölcs előrelátását dicséri, hogy annak idején Hefele Menyhért építésszel olyan nagyságú templomot terveztetett, amelyben ünnepi alkalmakkor Szombathely lakossága még évtizedek múltán is bőven elfért. Bár csak jóval az első püspök halála után készült el, művészi kivitele révén azonnal messze földön híressé lett, és így egyetlen utazó sem mulasztotta el megcsodálni azt, homlokzati szobraival, csodálatos freskóival és oltáraival.

 
750 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A NICKI SZENT ANNA-TEMPLOM TÖRTÉNETE

Szerzők: Kelemen István, Nemes András

Martinus Kiadó, 2012

 

A nicki templom külső felújítása során nagy meglepetés volt, hogy a nagynak számító korábbi gótikus templom megmunkált köveit: ajtó- és ablakkereteit, faragott kőbordáit az épület lábazatába építették be. Szinte méterenként helyezkedtek el a különböző formájú kövek. Nick 1328-ban „Egyházas Niczk”-ként szerepel, ami arra utal, hogy nagyon korán volt temploma, talán már István király idejében. A jelenlegi barokk templomot Niczky Lázár építtette az 1700-as évek közepén, de minden bizonnyal falai megegyeznek a korábbi temploméval.

 
500 Ft
Akció: 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A JÓ PÁSZTOR NYOMÁBAN

Beszélgetés Sili Aba szombathelyi ferencessel

Szerző: Szerdahelyi Csongor

Martinus Kiadó, 2012

 

A ferencesek egyik nagy öregje, Sill Aba több mint hetven éve lépett be Szent Ferenc rendjébe. Súlyos időknek a tanúja. Személyes emléke van arról, hogy milyen megaláztatásban részesültek az állam részéről a püspökök az ötvenes évek elején. Nevezte őt a kommunista sajtó lélekkufárnak, az egyházügyis pimasznak, és az ávós vallató csikket nyomott el az arcán. Beszervezni azonban nem tudták. A bajban szerencséje is volt, mert mint mondja, a cápa alatt úszkáló kis halakat kevésbé bántják. Nyolcvanon túl is fiatalos lendülettel végzi tudományos és lelkipásztori feladatait.

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A CSÁNIGI MINDENSZENTEK TEMPLOM TÖRTÉNETE

Szerző: Kelemen István, Nemes András

Martinus Kiadó, 2012

 

A kőporral bevakolt csánigi templom építési formája arról árulkodik, hogy egy régi épület lehet az Árpád-korból, amikor még nem építettek tornyot és sekrestyét, hanem a kezdetek alakzatait mutatja a templomhajó és a szentély, de azt nem nagyon lehetett remélni, hogy a vakolat alatt értékes leletek rejlenek a falu templomán.

 
500 Ft
Akció: 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÍZ BIZONYSÁG (1605)

Pázmány Péter Művei

Szerző: Pázmány Péter

Universitas Kiadó, 2001

 

A könyv Pázmány egyik első magyar nyelvű vitairatának (függelékben az első iszlámismertetéssel és -cáfolattal) kritikai szövegkiadása.

 
2 464 Ft
Akció: 1 970 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
RÖVID TANÚSÁG (1606)

Pázmány Péter Művei

Szerző: Pázmány Péter

Universitas Kiadó, 2006

 

A kötet tartalmazza a Rövid tanúság kritikai szövegkiadását, a kapcsolódó jegyzeteket és a szöveg hasonmását.

 
3 570 Ft
Akció: 2 855 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PÁZMÁNY PÉTER: TÍZ BIZONYSÁG

Jegyzetek a szövegkiadáshoz

Pázmány Péter Művei

Szerzők: Ajkay Alinka, Báthory Orsolya, Varsányi Orsolya

Universitas Kiadó, 2012

 

A könyv Pázmány "Tíz bizonyság" (1605) című művének 2001-ben az Universitas Kiadónál megjelent kritikai szövegkiadásához a jegyzeteket tartalmazza, továbbá CD-mellékletben a 2001-es szövegkiadást és az eredeti 1605-ös kiadás hasonmását is a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában őrzött példánya alapján. Az eredeti kiadványban olvasható appendixként az első magyarországi nyomtatott iszlám-bírálat is "A Mahomet vallása hamissagarúl" címmel.

 
6 090 Ft
Akció: 4 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  PÁZMÁNY PÉTER: IMÁDSÁGOS KÖNYV (1631) JEGYZETEK A SZÖVEGKIADÁSHOZ

Pázmány Péter Művei

Szerzők: Sz. Bajáki Rita, Bogár Judit

Universitas Kiadó, 2013

 

A Pázmány Péter Művei sorozat harmadik köteteként 2001-ben látott napvilágot az Imádságos könyv szövege, a kritikai kiadások szokásától eltérően, de e sorozatra jellemző módon, a jegyzetek nélkül. A jegyzetkötet munkálatainak szakmai irányítását Hargittay Emil sorozatszerkesztő végezte, az elkészült anyagot Gábor Csilla és Szelestei N. Lászó lektorálta. A jegyzetkötet három részből áll, bevezető tanulmányból, a jegyzetekből és a mutatókból. Az első rész a Bevezetés a jegyzetekhez, illetve A Pázmány életében megjelent kiadások ismert példányai fejezeteket tartalmazza. Ezekben általános tudnivalók találhatók a mű létrejöttének körülményeiről, a szerző életében megjelent kiadásokról és a mű utóéletéről.

 
5 040 Ft
Akció: 4 030 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IMÁDSÁGOS KÖNYV (1631)

Pázmány Péter Művei

Szerző: Pázmány Péter

Universitas Kiadó, 2001

 

A Pázmány életében négyszer megjelent Imádságos könyv utolsó, átdolgozott változatának betűhív, kritikai szövegkiadása.

 
2 464 Ft
Akció: 1 970 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  FELELET MAGYARI ISTVÁN SÁRVÁRI PRÉDIKÁTORNAK AZ ORSZÁG ROMLÁSA OKAIRUL ÍRT KÖNYVÉRE (1603)

Pázmány Péter Művei

Szerző: Pázmány Péter

Universitas Kiadó, 2000

 

A kötetben megtalálható Pázmány művének betűhív, kritikai szövegkiadása.

 

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÜZENETEK A MÁRAMAROSI VÉGEKRŐL

Kádár József piarista beszámolói és emlékezései (1945-1992)

Szerző: Kádár József

Szerkesztő: Koltai András; Orosz Krisztofer Levente

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2014

 

Kádár József piarista szerzetes, a máramarosszigeti piarista gimnázium utolsó igazgatója, különleges ember volt, aki képes volt bátran és talékonyan megélni papi és tanári hivatását a romániai kommunista diktatúra legsötétebb éveiben, az ország talán legtávolibb pontján, Máramarosban is. A háború után a semmiből iskolát szervezett, közben diákjaival hadifoglyokat és deportáltakat mentett, plébánosként fáradhatatlanul járta a rábízott falvakat, ha kellett szappant főzött, embereket és teheneket gyógyított. Ráadásul eközben bátor jelentéseket juttatott el kolozsvári és budapesti rendi elöljáróihoz, amelyek a maguk módján egyedülállóak. Ezeket adja közre ez a is kötet, amely nemcsak a romániai magyarság kettős elnyomásának dokumentuma, hanem élvezetes és tanulságos olvasmány is.

 
1 050 Ft
Akció: 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZÓSZÉK ÉS VILÁGOSSÁG

A magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás korában

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai

Szerző: Lukácsi Zoltán

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2013         

 

A 18-19. század fordulójának magyar vallásos irodalma meglehetősen feltáratlan, pedig nélküle nem rajzolhatunk teljes képet sem a kor literatúrájáról, sem a felvilágosodás magyarországi megjelenéséről és recepciójáról. Ez a könyv azzal a műfajjal – a prédikációval – foglalkozik, amely még a vallásos irodalmon belül is mostohagyermeknek számít. A prédikáció pontosan ebben a korban kezdett kikopni a kanonizált irodalom világából.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
"...MINDEN UTAMAT MÁR ELŐRE LÁTTAD"

Görögkatolikusok Magyarországon

Szerző: Véghseő Tamás, Terdik Szilveszter

Szent Atanáz Kiadó, 2012

 

Az első rész (Útjaink – történeti visszatekintés - Szerző: Véghseő Tamás) a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus történetét mutatja be a hajdúdorogi mozgalom kezdeteitől egészen Orosz Atanáz püspök szenteléséig. A mintegy százoldalas, számos fényképpel illusztrált fejezet végigvezeti az olvasót a magyar görögkatolikusság történeti útján. Ismerteti azokat a tényeket és összefüggéseket, melyek ezt a történeti utat időnként kálvária-úttá, kényszerpályává vagy éppen ellenkezőleg: szabad ösvényekké változtatták át.

 
6 500 Ft
Akció: 5 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SYMBOLAE

a görög katolikus örökségkutatás útjai. A Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of

Collectanea Athanasiana

Szerkesztő: Véghseő Tamás

Szent Atanáz Kiadó, 2010

 

A Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai Nyíregyháza, 2007. november 23−24. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles SJ Nyíregyháza, 23-24 November 2007. Magyar és idegen nyelvű tanulmányok.

 
4 000 Ft
Akció: 3 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ILYENEKÉ ISTEN ORSZÁGA

Isten Szolgája Orosz Péter (1917-1953) titokban felszentelt püspök élete és vértanúsága

Szerző: Puskás László

Szent Atanáz Kiadó, 2010

 

I. Előzmények - II. A gyermek - III. A kispap - IV. A pap - V. A püspök - VI. A lelkipásztor - VII. Egyházüldözés VIII. Vértanúság Időrendi életrajzi mutató - Névmutató Függelék: 1. Írásos anyagok Orosz Pétertől és vele kapcsolatban (fénymásolatok) - 2. Orosz atya elrejtett ereklyéi felkutatása - Fircák Emil 3. Az Orosz atya meggyilkolásával gyanúsított Povsik, volt milicista bűnügye (1992) - 4. Az ungvári KGB archívum anyagai kutatásának engedélyeztetési iratai 5. Az időszak feltárása ismeretlen forrásairól – Utószó

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EASTERN CANON LAW

Szent Atanáz Kiadó, 2012

 

Nearly a decade and a half ago "Folia canonica: Review of Eastern and Western Canon Law" was launched, first and foremost, with the particular intention of promoting the study and research of the Eastern branch of canon law, as indicated in the subtitle. It also published an annual bibliography of the same branch which gained recognition and wider use. For various reasons, the scope of the Journal has shifted from this original aim. Finally, in the autumn of 2012, a decision was made that the publication would appear under a new title: "Folia theologica et canonica". This development necessitates the launching of a new periodical with the goal of continuing to serve as a forum for Eastern canon law studies.

 
4 400 Ft
Akció: 3 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  AZ ALSZEGHY ZOLTÁN SZÜLETÉSÉNEK 90. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT TUDOMÁNYOS ÜLÉS ÍRÁSOS ANYAGA

Szisztematikus Teológiai Munkák

Szerkesztő: Ivancsó István

Szent Atanáz Kiadó, 2006

 

A kötet szerzői: Nemeshegyi Péter, Kránitz Mihály, Kruppa Tamás, Janka Ferenc, Deák Viktória és Seszták István.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KELETI EGYHÁZAK SZENTSÉGI JOGA

Összehasonlító bemutatás

Collectanea Athanasiana

Szerző: Szabó Péter

Szent Atanáz Kiadó, 2012

 

Részlet a szerző előszavából: „Jelen munkánk a keleti törvénykönyv szentségjogi fejezeteit tárgyalja. Elsődleges célunk a keleti jog latin fegyelemhez viszonyított sajátosságainak a kiemelése. Írásunk nem képez komplett keleti szentségjogi traktátust, hanem csak a két fegyelmi rend közötti differenciák részletes bemutatására koncentrál. Ebből adódóan a hatályos latin szentségi fegyelem előzetes ismeretét feltételezi. A latin és keleti kánonjog e komparatív bemutatását maga II. János Pál pápa szorgalmazta ismételten.”

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KELETI EGYHÁZAK KÁNONJAINAK TÖRVÉNYKÖNYVE

Oktatási célú szövegkiadás

Collectanea Athanasiana

Szerző: II. János Pál

Fordító: Rihmer Zoltán

Szent Atanáz Kiadó, 2011

 

A II. János Pál pápa által 1990-ben kihirdetett Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium - a Keleti Egyházak Kánonjainak Törvénykönyve - magyar kiadása Rihmer Zoltán fordításában.

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ MŰVÉSZETE A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁGON

Hagyomány és megújulás

Szerző: Puskás Bernadett

Szent Atanáz Kiadó, 2008

 

A gazdagon illusztrált monográfia (171 színes és 243 fekete-fehér kép) szerzője így fogalmazza meg célkitűzését: „Munkánkban a (munkácsi görög katolikus) püspökség egykori területén álló templomokban fennmaradt és az onnan hazai és külföldi múzeumokba begyűjtött, használaton kívüli művészeti emlékek körének minél teljesebb megismerésére, lehetőség szerint az azokhoz kapcsolódó levéltári források felkutatására és a vonatkozó szakirodalom feldolgozására törekedtünk.” Az olvasó előtt feltárul a görögkatolikus egyház művészetének gazdagsága, a fejlődését meghatározó folyamatok összessége és képet kaphat a keleti egyházi hagyomány középkelet-európai sajátosságairól.

 
4 000 Ft
Akció: 3 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  "KELETI TEOLÓGUSOK ÉS NYUGATI INTERPRETÁCIÓJUK A XX. SZÁZADBÓL"C. KONFERENCIA ANYAGA

Szisztematikus Teológiai Munkák

Szerkesztő: Seszták István

Szent Atanáz Kiadó, 2007

 

A kötet szerzői és a bemutatott teológusok: Sivadó Csaba John Meyendorff krisztológiáját elemzi; Baán István Olivier Clément szabadságfogalmát tárgyalja; Orosz Atanáz Joánisz Zizioulasz egyházfogalmát vizsgálja; míg Kruppa Tamás Hans Urs von Balthasar Vlagyimir Szolovjov interpretációját veszi nagyító alá; Nyirán János Robert F. Taft liturgikus „törvényeit” analizálja; Seszták István pedig a keleti teológia Joánisz Spiteris szerinti értelmezését mutatja be.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  "KELETI TEOLÓGUSOK ÉS NYUGATI INTERPRETÁCIÓJUK A XX. SZÁZADBÓL II." CÍMŰ KONFERENCIA ANYAGA

Szisztematikus Teológiai Munkák

Szerkesztő: Seszták István

Szent Atanáz Kiadó, 2011

 

Lukács Imre: Az ember magányának kérdése Nyikolaj bergyajev gondolkodásában Janusz Syty: N. Afanaszjev ekkleziológiájának nyugati fogadtatása Ivancsó István: Az „ecclesia domestica“ fogalma Pavel Evdokimov Szemléletében Kruppa Tamás: Paul Evdokimov antropológiája Orosz Atanáz: A misztikus keleti teológia nyugati orosz szakértője Vladimír Lossky Cristian Flórian Sabau: Dumitru Staniloae ‚teologia dogmatica‘ c. művének szótériológiai dimenziója Seszták István: Panayiotis Nellas teológiai gondolkodása és a keleti keresztény emberkép néhány sajátos vonása Vakles Attila: Az isteni igazság megismerése a keleti szláv egyházban Tomas Spidlik teológiai kutatásai alapján Nyirán János: Enrica Follieri (1926-1999) a paleográfus és bizantinológus Papp Tibor: Alexandros Papaderos liturgikus diakóniája

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
"...YOU HAVE FORESEEN ALL OF MY PATHS"

Greek-catholics in Hungary

Szerzők: Véghseő Tamás - Terdik Szilveszter

Szent Atanáz Kiadó, 2012

 

The book presents the past and present of the Greek-catholic Church in Hungary.

 
7 500 Ft
Akció: 6 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ KERESZTYÉN SZÜZEKNEK TISZTESSÉGES KOSZORÓJA.

Nagyszombat M. D. XCI.

Szerző: Pécsi Lukács

A kísérőtanulmányt Kőszeghy Péter és Utasi Csilla írta.

Balassi Kiadó, 2014

 

Pécsi Lukács az esztergomi káptalan ügyésze és a nagyszombati nyomda igazgatója volt. Az keresztyén szüzeknek tisztességes koszorója című műve az első magyar nyelvű gyermekkönyv, egyben az első nőnevelő olvasmány, egyben az első erkölcsbotanikai mű, s egyben az első olyan könyv Magyarországon, amelyben botanikai ábrázolások vannak: húsz metszet jeleníti meg az erényeket jelképező virágokat. Pécsi Lukács forrása Lukas Martini munkája volt, amely először Prágában, 1580-ban jelent meg.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MISCELLANEA ECCLESIAE STRIGONIENSIS VI.

Szerkesztette: Beke Margit

Szent István Társulat, 2014

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  A KATOLIKUS KATONAI ORDINARIÁTUS STRUKTÚRÁJA ÉS SZABÁLYOZÁSA

Szerző: Ujházi Lóránd

Szent István Társulat, 2014

 

A kötetben, amely a Magyar Katonai Ordinariátus mellett számos külföldi felelős lelkipásztori intézményt mutat be, választ kaphatunk a sajátos egyházi struktúra kialakításának történetére, a Katolikus Egyházon belül elfoglalt helyzetére, működésének egyházjogi keretére, vezetésére és azokra a nyitott kérdésekre, amelyek a hadsereg megváltozott feladatával és a szövetségi rendszerrel függnek össze. A munka a kánon-és a világi jogászokon kívül a hadtudományok művelőinek is értékes információkkal szolgál. (Bíró László püspök)

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A FELFOGHATATLAN TITOK A TÖRTÉNELEMBEN. KARL RAHNER SZENTHÁROMSÁGTANA A MAI TEOLÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

Szerző: Görföl Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Bármily meglepő, Karl Rahner csak egészen ritkán jelentetett meg rendszeres értekezést a katolikus dogmatika egy-egy kérdéséről. E csekély számú írása közé tartozik a szentháromságtan összefoglalására vállalkozó tanulmánya, amely azért is számít kivételesnek az elmúlt fél évszázad teológiatörténetén belül, mert felekezettől függetlenül minden jelentős teológus állást foglalt az értekezésben kifejtett alapvető tételekkel kapcsolatban. Rahner szerint a középkortól fogva a szentháromságtan nem alkotja középponti rendezőelvét a keresztény gondolkodásnak és a keresztény életformának, s ezért a teológiának egészen radikális erőfeszítéseket kell tennie e visszás állapot megszüntetése érdekében. Nézete szerint további nehézséget jelent, hogy a szentháromságtani dogma megfogalmazása idején a személy kifejezés egészen mást jelentett, mint az újkorban, és az ebből következő félreértések teljesen elhomályosítják a szentháromságtan valódi értelmét. Nagyrészt Rahner provokatív megállapításainak köszönhetően az ezredforduló környékén szentháromságtani fordulat zajlott le a keresztény gondolkodásban. A kötet ennek a folyamatnak a főbb színtereit és alakjait mutatja be.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
XXIII. JÁNOS PÁPA VIRÁGOSKERTJE

XXIII. János szellemes mondásai és a személyéről szóló anekdoták gyűjteménye

Szerző: Fesquet, Henri

Szent István Társulat, 2014

 

Az április 27-én szentté avatott nagy és szeretetreméltó pápa történeteit és mondásait a Le Monde francia napilap munkatársa, zsinati tudósítója gyűjtötte csokorba. A humoros, ám elgondolkodtató mondások és történetek a pápa mély lelkiségét, derűs egyéniségét és humanizmusát tükrözik.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
VÉG NÉLKÜL

Szentavatás régen és ma

Szerző: Kovács Gergely

Szent István Társulat, 2014

 

Igazi ritkaság jelent meg ezzel a kötettel, mely a Katolikus Egyház egyik természetes, vagy éppenséggel természetfeletti életmegnyilvánulásával, a boldogokkal és szentekkel, nyilvános tiszteletükkel, vagyis a szenttéavatási eljárás bemutatásával foglalkozik. A könyv szerzője szakavatottan vezeti végig az olvasót a szentté avatások történetén, választékos és közérthető stílusban magyarázza e fontos életjelenség fejlődésének állomásait, míg eljut a jelenhez, és végül kitekintést ad a jövőre. Ez a könyv kitűnő segítséget nyújthat mindazoknak, akik meg akarják érteni a Katolikus Egyház egyik legrégibb hagyományát.

 
2 700 Ft
Akció: 2 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.