Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Koinónia Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >J-L >Koinónia Kiadó

Sorrend:


-20%
Á. MERSZEK

Szerző: Dankuly Csaba

Koinónia Kiadó, 2008

 

Dankuly Csaba verseskönyve a költészet látogatása a chat-roomok, e-mail postafiókok és internetes fórumok világában.

 
1 450 Ft
Akció: 1 160 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
AZ UTOLSÓ ERDÉLYI GÁLYARAB

Szerzők: Berke Krisztina, Karczagi Sándor

Koinónia Kiadó, 2010

 

Karczagi Sándor az elmúlt száz év történelmének élő-eleven szereplője. Elkötelezett papi munkáját a kommunista rendszer húsz év szabadságvesztéssel jutalmazta, több lelkésztársával együtt börtönbe vetették, majd a Duna-deltába szállították kényszermunkatáborba.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ISTENFÉLŐ CSALÁD

Szerző: Samuel Davies

Koinónia Kiadó, 2008

 

Az utóbbi időben kiadott, nevelésről és családgondozásról szóló könyvek sokaságában a XVII. és XVIII. században írt műveket tartalmazó gyűjtemény szellemi felüdülést kínál. A szerzők tiszteletreméltó teológusok, akik a családra vonatkozó tanításukat a család isteni meghatározásának és mennyei rendeltetésének védőgátja mentén fogalmazták meg. Azok, akik okulást keresnek e korai szónokoknál a családi hűség témakörében, csakhamar meglepetten érzékelik mondanivalójuk időtlen voltát. Legyen az józan szervezés, a család vezetése, a tekintély gyakorlása, a megtérés szükségessége, családi áhítatok avagy szülői példamutatás - mindezekről úgy beszél e nyolc istenfélő ember, mint akik ismerték Istent, Isten népét és annak szükségleteit.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ IDEGEN ÉS A ZARÁNDOK

Szerző: André Scrima

Koinónia Kiadó, 1999

 

André Scrima, Heidegger-tanítvány ortodox szerzetes hemeneutikai esszéknek nevezi kötetének két írását. Azaz: megkíséreli úgy szólítani meg olvasóját, hogy az maga is végigjárja a Scrima-esszék által bejárt utat. Az útonlét, a zarándoklás szüntelen eltávolodás a megrögzött szokásainktól - olvasási szokásainktól is -, eltávolodás a megingathatatlannak vélt ismereteinktől, bizonyosságainktól.

 
900 Ft
Akció: 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ EREDETI DEMOKRÁCIÁTÓL A MAFFIA ÁLLAM FELÉ?

Szerző: Bányai Péter

Koinónia Kiadó, 2005

 

"Bányai Péter velejéig kritikus alkat, makacs szellemi függetlensége, józan, elemző alkata és velős megjegyzései pótolhatatlan szellemi táplálékot jelentenek azok számára, akik a posztkommunista korszak szellemi kalandjaira kíváncsiak." (Rogers Brubaker, a Kaliforniai Egyetem Szociológiai tanszékének tanára) "Attól tartok, hogy amikor majd kellőképpen dokumentálva feltárják Románia posztkommunista múltját, és illő módon feltérképezik az eszmék és ideológiai viták termékeny talaját, Bányai Péter neve hiányozni fog a térképről. Gyakorta kihívó, olykor dühítő heves kirohanásai, közbeszólásai mintegy kívülállóként veszik vizsgálódás alá a romániai helyzetet, mindenkor meghaladva a Bukarest-centrikus látásmódot, felülemelkedve a bevett, már-már patriarkális szemléletmódon." (Tom Gallagher, a Bradfordi Egyetem Politológiai tanszékének tanára)

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ELSŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK LEGENDÁJA

Szerző: Axel Hambreus

Koinónia Kiadó, 2010

 

A kötetben szereplő három pásztorról szóló mese egyéni vagy családi olvasásra ajánlott, a drámaváltozat feldolgozása, bemutatása pedig a karácsonyi történet tágabb közösségben történő átélését teszi lehetővé.

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ELSZABADULT SIKOLY

Szerző: Rebecca Newman

Koinónia Kiadó, 2003

 

A kortárs brit írónő önéletrajzi írásában a gyermekkorban elszenvedett szexuális zaklatás bonyolult, nehezen azonosítható, olykor alig értelmezhető következményeiről számol be. A szerzőnek hosszú és fájdalmas utat kellett megtennie, amíg megtalálta azt az ösvényt, amin ötgyermekes családanyaként végre elindulhatott a teljes megbocsátás, a megértés, az ön-elfogadás felé. A magyar kultúrában a nemi erőszakkal foglalkozó szakirodalom igen hiányos. A kötet, mely nem akar olcsó megoldásokat kínálni, nem csak hiánypótló. A szerző lebilincselő elbeszélésmódja, őszinte hangvétele érdekfeszítő regénnyé varázsolja a művet.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
AZ EGYHÁZ KINCSEI

Szerző: Dirk Jan Groot

Koinónia Kiadó, 2007

 

"Dirk Jan Groot 1980-ban alapította a Dorcas Hulp Nederland nevű segélyszervezetet. Több mint negyedszázados működése alatt alapítója irányításával a szervezet a világ összes szegény országaiban és válságövezeteiben jelen van. A szétosztott anyagi javak, valamint a közösségfejlesztő programok mellett a Dorcas munkatársai személyes kapcsolatok ápolására is törekszenek. Ezekből a találkozásokból születtek a könyv egyszerre megrázó és felemelő történetei, a lehető legszemélyesebb közelségbe hozva az olvasót távol eső országok és kultúrák mindennapi szenvedéseivel és megküzdött örömeivel. A könyv címe Szent Lőrinc mártíriumát idézi. Lőrinc diakónust arra szólítják fel a későantik pogány Róma hatalmasságai, hogy adja át nekik az egyház kincseit. Lőrinc habozás nélkül engedelmeskedik a felszólításnak és rövid időn belül Róma utcáinak szegényeivel zsúfolt szekérrel jelenik meg a város vezetői előtt. "Íme, itt vannak az egyház kincsei" - mondta."

 
1 300 Ft
Akció: 1 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÚRVACSORA

Szerző: Thomas Watson et alii

Koinónia Kiadó, 2004

 

"Az Úr vacsorája a zsidó húsvétkor kezdődött, annak halálán és hamvaiból. E sákramentum úgy kelt életre, mint egy második főnix, hisz Urunk utolsó húsvétját halála húsvétjának nevezte. Ő vezette be és rendelte el e sákramentumot, melynek egészen az Ő második eljöveteléig élnie kell. Ebben az evangéliumi rendelkezésben Krisztus nemcsak szépségét mutatja meg, hanem erényéről is jelt ad. Az úrvacsora nemcsak kép, hanem emlő, melyből tej folyik számunkra. Krisztus részéről végtelen jóság volt testének ama áldott edényét megsebesíttetni, és kiengedni az Ő szent vérét. Gonosz dolog részünkről szándékosan dacolni e paranccsal, mely oly gazdagon megmutatja a kegyelmet, s oly közelről érinti megváltásunkat."

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ARC MOZIJA

Szerző: Margitházi Beja

Koinónia Kiadó, 2008

 

A könyv az arc támáját a közelkép és a filmstílus kontextusában tárgyalja. Az egyes fejezetek szinkronikus és diakronikus, néha különállónak tűnő szempontjai, megközelítési módjai több oldalról szándékoznak tükröt tartani a nagyközeli-témának, melynek különböző kontextusok keresztmetszetébe helyezése az arcközeli vizsgálhatóságának gazdag lehetőségeit jelzi. A kötet összefoglalja és kritikai olvasatát nyújtja a témában íródott fontosabb (film)elméleti szövegeknek is, szintetizálásuk mellett továbbgondolásukra, kiegészítésükre törekszik, valamint a vonatkozó vagy választott filmekkel való szembesítésüket, összevetésüket kezdeményezi.

 
3 300 Ft
Akció: 2 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
APPROCHE DE LA LUMIERE

Szerző: Lorand Gaspar

Koinónia Kiadó, 2008

 

"Marosvásárhelyen született 1925-ben, ott is érettségizett Gáspár Lórándként, ám mint Lorand Gaspar vált világhírű költővé és fotográfussá. Egyedüállóan szép, színes és fekete-fehér fotói a fény végtelen birodalma, a sivatag döbbenetes gazdagságát tárják elénk. "

 
3 100 Ft
Akció: 2 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANTISZEMITA VOLT-E LUTHER?

Szerző: Lucia Kaennel

Koinónia Kiadó, 2008

 

Lucie Kaennel arra a kérdésre keresi a választ, ami sok ember számára felvetődött, aki a Luther életművével foglalkozott, könyveit olvasta. A neves reformátor némely írásában a zsidókról megvetéssel, gyűlölettel ír, a kirekesztés szándékával. Hogyan magyarázható ez a magatartás? Lucie Kaennel sorra veszi Luthernek a zsidósággal foglalkozó könyveit, nézeteit elhelyezi a reformáció korának teológiai és társadalmi-politikai kontextusába. Luther számára a zsidóság ugyanolyan fenyegetettséget jelentett a keresztény hitre nézve, mint amilyet az eretnekek, a pápisták és a törökök. Lucie Kaennel könyve arra is kitér, hogy milyen módon használták Luther ilyen témájú írásait a nácizmus sötét korszakában.

 
1 850 Ft
Akció: 1 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANGYALOK

Szerző: Andrei Plesu

Koinónia Kiadó, 2006

 

Nem "tudományos hozzájárulást", nem is bármily rövid "értekezést" kívántam létrehozni, s még csak nem is olyasvalamit, ami a fokos doktori disszertáció műfajába illene. Nekem ehhez már sem időm, sem türelmem. Talán a szükséges illetékességem is hiányzik. Minden célkitűzésem az volt, hogy a rendszerint szkeptikus, legtöbbször vallásilag műveletlen mai olvasó számára, akiben azért maradt még egy adag kíváncsiság és intellektuális becsület, elfogadható tárggyá tegyem az angyalokat. Másként szólva arra törekedtem, hogy visszaadjam az angyaltannak azt a kulturális méltóságot és egzisztenciális fontosságot, amelyet hitem szerint megérdemel. (Andrei Pleşu)

 
1 750 Ft
Akció: 1 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANGYALFOGÓ

Szerző: Jász Attila

Koinónia Kiadó, 2008

 

Angyalokat találni nem könnyű. Olvastam valahol, hogy az angyalok tulajdonképpen felnőtt emberek, akik valahogy mégis gyerekek maradtak. Van szárnyuk, de pusztán azért, hogy eljuthassanak oda, ahová fáradt lábukon már nem tudnak. Régóta köztudott, az angyalok egyik legfontosabb feladata, hogy vigyázzanak a gyerekekre. Óvják őket (minél később váljanak felnőtté). Ott érdemes hát keresni és kergetni őket, ahol a gyerekek tartózkodnak. Ahol még gyerekek lehetünk néhány percre. Az angyalok illanékonyak és valószerűtlenek, mint az álmok.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AMIT NEM LEHET MEGENNI

Szerző: Cseh Katalin

Koinónia Kiadó, 2013

 

Cseh Katalin Amit nem lehet megenni című kötetét kamaszodó gyerekeknek – és szüleiknek – ajánlja a Koinónia Kiadó. A szerző olyan kérdéseket vet fel, illetve ébreszt újra az olvasóban, amelyek egy életen át végigkísérnek. Csak néhány kiragadott példa: Miért van az, hogy folyton változnak a gondolataim, az érzéseim? Ismerhetnek-e eléggé a szüleim? Megéri-e szerelmesnek lenni, ha ennyi fájdalommal jár? Lehet-e nem irigykedni arra, aki sokkal szebb, mint én? Az első találkozás az ilyen jellegű kérdésekkel valószínűleg mindenki számára meghatározó élmény marad. Ezek feldolgozásában segíthet Cseh Katalin kötete. A „komoly élet-dolgokról” a szerző játékos, könnyed,sokszor humoros hangon beszél. Bódi Katalin illusztrációi még oldottabbá teszik a kötetet, és a maguk során újabb gondolatokat ébresztenek.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AMA KEGYELEMNEK MENNYEI HARMATJA

Szerző: Balogh Judit

Koinónia Kiadó, 1995

 

Magyar nyelvterületen a protestáns egyházak létrejötte után száz évvel már kibontakozik a puritanizmus néven ismert első magyar református megújulás, méghozzá Erdélyben. A puritán eszméket angliai egyetemekről hazatérő peregrinusok terjesztik el. A személyes hitélet kialakításának, a kegyesség gyakorlásának (praxis pietatis) szorgalmazásával elsődlegesen az egyház reformját tűzik ki célul, ám Tolnai Dali János, Medgyesi Pál, Apáczai Csere János és a többiek munkássága az erdélyi közéletre is maradandó hatást gyakorol. Breviárium-szerűen összeválogatott gondolataik nem csupán nyelvi szépségük miatt számíthatnak az olvasók érdeklődésére. A magyar puritánok hit és értelem, kegyesség és közéletiség azóta is páratlanegyensúlyát valósították meg, s ebben a mai napig követendő példaként állnak előttünk.

 
400 Ft
Akció: 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ALKOHOLFÜGGŐSÉG ÉS CSALÁDGONDOZÁS

Szerző: Hans Klein

Koinónia Kiadó, 2001

 

Az alkoholizmusra nem kell úgy tekinteni mint családi katasztrófára. Ha megfelelő módon kezelik, van remény a változásra. E könyvben olyan lelkigondozói beszélgetéseket találni, amelyek útmutatást adnak azoknak, akik hatékonyan szeretnének segíteni az alkoholizmusban szenvedőknek, anélkül azonban, hogy a betegeket a segítő szándék magatehetetlen tárgyaivá változtatnák. Az alkoholfüggők családtagjai számára nélkülözhetetlen információk és tanácsok az alkoholizmus természetével, illetve az absztinenciával kapcsolatos problémákat egyaránt érintik, és bár minden eset különböző, azokat a panaszokat és kérdéseket vonultatják fel, amelyek a szerző gazdag lelkigondozói tapasztalatában a legnagyobb gyakorisággal fordultak elő.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ABORTUSZTÚLÉLŐK

Szerzők: Phillip G. Ney, Marie A. Peeters-Ney

Koinónia Kiadó, 2001

 

Hogy mi minden gyötri a posztabortusz túlélési szindróma polip-szorításában élőket, akik távolról sem elhanyagolható népesség-töredéket, hanem immár az emberiség felét is kiteszik? Ennek a fájdalmas tapasztalatnak a mélyrétegei tárulkoznak fel e könyv lapjain, miközben a szerzőpáros az árnyaltan bemutatott hiteles vallomásokat a legszakszerűbb szociálpszichológiai megfigyelések alapján értékeli, felmutatva egyszersmind e lélektani-egzisztenciális nyomorúság szövevényes és alattomos társadalomromboló hatását.

 
450 Ft
Akció: 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A ZARÁNDOK ÚTJA

Szerző: John Bunyan

Koinónia Kiadó, 2005

 

Bunyan legfőbb művét A zarándok útját az angol irodalom klasszikus darabjaként tartják számon. Számos kiadást ért meg, több mint száz nyelvre lefordították. A két világháború között Szabadi Béla fordításában magyarul is megjelent, négyszer kiadták, de elavult nyelvezete miatt ez a fordítás mára már olvashatatlanná vált. A zarándok útja legújabb kiadását Jánosházy György fordításában kívánja az olvasók rendelkezésére bocsátani a kiadó. A marosvásárhelyi költő és műfordító, Shakespeare darabjainak kiváló fordítója Bunyan művének tolmácsolásakor ragaszkodott ugyan a szerző és a kor stílusához, viszont a mai magyar olvasó számára a lehető legolvasmányosabb fordításra törekedett.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
A SZOMSZÉD NŐ

Szerző: Láng Zsolt

Koinónia Kiadó, 2003

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
A SZERETET PRÓBAKÖVEI

Szerző: Marion „Mike” Menning

Koinónia Kiadó, 2001

 

Marion "Mike" Menning, Minnesota állam egykori szenátorának politikai életrajza szorosan összefonódik értelmi fogyatékos kisfiának a gondozásával járó érzelmi drámával. Miközben felesége, Dawn gyermekük érdekében napi tizenkét órás, hetvenöt önkéntes tornáztató jelenlétét igénylő program betartásán fáradozik, Menning minden erejével azon igyekszik, hogy keresztülvigye meggyőződéseit a parlamentben. A szenvedés, az élet megmagyarázhatatlan jelenségei próbára teszik még a legszeretőbb családokat is. Részt venni a politikai életben, nevelni egy fogyatékos és egy egészséges gyermeket, és mindemellett őszinte, meghitt házastársi kapcsolatban élni lehetetlen feladatnak tűnhet. És mégsem az. Ennek bizonysága ez a könyv.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
A SZERELEM ORSZÁGÚTJÁN

Szerző: Molnár János

Koinónia Kiadó, 2003

 

Dr. Molnár János kolozsvári teológus, professzor, kiváló biblia-tudós a Szentírás egyik legvitatottabb könyve, az Énekek éneke, szó szerinti fordításban "a legszebb, vagy a legcsodálatosabb ének" magyarázatában szakít az igen gazdag allegorikus értelmezés-hagyománnyal, és a szöveget Salamon lírájához kapcsolható egységes irodalmi alkotásként olvassa újra, olyan "szerelmi elbeszélésként", amely a szerelem pogány mitizálása ellenében született.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZENTÍRÁS IMÁDSÁGOSKÖNYVE

Szerző: Dietrich Bonhoeffer

Koinónia Kiadó, 2002

 
790 Ft
Akció: 630 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZABADULÁS ÍZE

Szerző: Szántó T. Gábor

Koinónia Kiadó, 2010

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
A MEGTÉRÉS

Szerző: Samuel Bolton

Koinónia Kiadó, 2004

 

Hódolat, tartozás- és küldetéstudat, vágyakozás (Isten országának terjedésére), hit Isten mindenható és irgalmas voltában: íme néhány kulcsszó ahhoz, hogy megértsük, milyen indulat fűtötte e kötet három íróját. Ide kívánkozik még az időhöz való viszonyulásuk is. Egyfelől ráérősek: prédikációikban hallgatóságukat aprólékos érveléssel és kérleléssel vezetik Isten kegyelmének megragadására. Másfelől sürgetnek, hiszen tudják, hogy nemcsak az üdvösség a tét, hanem az Isten dicsőségére megélt földi lét is. (Adorján Kálmán) Samuel Bolton (1606-1654) három londoni gyülekezetnek volt a lelkésze, később rektorhelyettese lett a cambridge-i egyetemnek.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MEGÚJULT LELKIPÁSZTOR

Szerző: Richard Baxter

Koinónia Kiadó, 2001

 

A lelkipásztori szolgálat puritán eszményeinek fejlődéséhez Richard Baxter (1615-1691) legfőképpen a személyes hitoktatói gyakorlatnak a bővítésével járult hozzá: a hitoktatás számára nem pusztán a gyermekeknek szóló alapozó stúdiumot, hanem korhatár nélkül mindenkit megillető képzést jelentett, szervesen hozzátartozott az evangelizációs és pásztori lelkigondozáshoz. Richard Baxter személyében olyan lefegyverzően őszinte és komoly keresztyén emberrel állunk szemben, akinek gondolkodása, beszéde és magatartása tökéletes következetességre vall, hiszen hivatása gyakorlásában boldog örömmel elfogad minden nehézséget: a szegénységet, az agyonhajszoltságot, akár az anyagi veszteséget is.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MEGÚJULÁS TEOLÓGIÁJA

Szerző: James I. Packer

Koinónia Kiadó, 2000

 

Több kiadást megért művében James I. Packer, a jelenkori angolszász teológiai gondolkodás egyik legismertebb tudósa ebben a könyvében az európai civilizációra döntő hatást gyakorolt XVII. századi puritán világlátás és lelkiség tudományos vizsgálatát végzi el. Azt a kérdést járja körül, hogy a reformáció második hulláma idején milyen szemléleti alapokon kerülhetett harmonikus egységbe a legszemélyesebb vonatkozású hitélmény és a mindennapi élet dolgaiban való jártasság. Az egyházat meglátogató és megújító Szentlélek teológiájának kidolgozásával a reformáció tanítását továbbvivő puritánok komolysága nyugodt és szenvedélyes lehetett egyszerre, mélyreható gazdasági, politikai változásokat előidéző tetteiket az örökkévalóság kapujában vitték véghez azzal a meggyőződéssel, hogy a teremtett világ Isten dicsőségének a színtere.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LÁTHATATLAN KÉPE

Szerző: Nicolae Balota

Koinónia Kiadó, 2000

 

"De vajon nem tér-e vissza az exodus az emberiség hosszú története során mint állandó jel, mely arra késztet, hogy a száműzetést nemcsak a történelem megismétlődésének, dadogásának, hanem az emberi lét jellemzőjének érezzük?" (Nicolae Balotă) "A száműzetés nyelve tehát, amiképpen Mallarmé mondja, a deteatralizálás eszköze, ebben a minőségben az otthont Balotă - és hozzá hasonlóan Tristan Tzara, Eugene Ionesco, E. M. Cioran vagy a hazában száműzetésben élő Andrei Pleşu - nem eleve adottnak, hanem megkeresendőnek, a korábban emlegetett paradoxont pedig nem feloldhatónak, hanem megélhetőnek mutatja." (Visky András)

 
850 Ft
Akció: 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KERESZTYÉN EMBER ÖRÖKSÉGE

Szerző: William Guthrie

Koinónia Kiadó, 2000

 

William Guthrie-t egykötetes szerzőként is a teológia legkiválóbb művelői között tartja számon a skót egyháztörténet. A keresztyén ember örökségé-nek sikeres útját több nemzedék olvasóközönségéhez a híres Dr. John Owen (aki maga többkötetes teológiai szerző, Guthrie talán legolvasottabb kortársa) nyitotta meg, amikor egy alkalommal előhúzva a zsebéből Guthrie értekezésének egy kisebb díszes kiadását, a következőképpen méltatta: "Én is írtam néhány könyvet, de ebben több a hittudomány, mint azokban együttvéve. Számomra ez vademecum, az Újszövetséggel együtt mindig magammal hordom."

 
980 Ft
Akció: 785 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÜLÖNBÖZÉS AJÁNDÉKA

Szerző: Balla Péter et alii

Koinónia Kiadó, 1999

 

Könyvünk egy most induló sorozat első darabja, mely a kolozsvári Király utcai estéken elhangzott előadássorozatokból közöl válogatást. Az egymás mellé került szövegek - homíliák, előadások, tanulmányok, vitaindítók, esszék - csak látszólag esnek távol egymástól, hiszen mindegyik a maga módján a szó-váltás, valamint a közös és személyes részvétel reményében született. A kötet szerzői: Dr. Balla Péter, Balogh Tamás, Dr. Bütösi János, Horváth Levente, Dr. Neumark Tamás, Selyem Zsuzsa, Sipos Gábor, Sulyok Elemér, Szeverényi János, Dr. Széplaki Kálmán, Dr. Végh László, Visky András, Visky Ferenc, Wim van Vlastuin.

 
1 270 Ft
Akció: 1 015 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A KÖTÖTTSÉG KÖREI

Szerző: Mózes Huba

Koinónia Kiadó, 2006

 

A magyar nyelv lehetőségeit érvényesítő versformák folyamatként felfogható állandóságát a változások kétirányúsága biztosítja, az állandóság és változás egyidejűségében pedig az egység sokféleségét érzékelhetjük. Ha tehát érvényes a "Nyelvében él..." kezdetű szólás, nem vitatható el "Versében él..." kezdetű változatának igazságtartalma sem.

 
1 850 Ft
Akció: 1 480 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
A KÉKBOLYGÓ TÖRTÉNETE

Szerző: Andri S Magnason

Koinónia Kiadó, 2011

 

„Aranykori teljességet idéző ős-állapot honol a kék bolygó kis szigetén: az örökifjú gyermeklélek önfeledt, kiapadhatatlan derűje és harmóniája. De egyszer csak váratlanul becsapódik a szigetlakók életébe űrhajóján Hahó Jónapot. Ezzel véget is ér az ártatlanság idilli állapota, és elkezdődik a történet, a móka, az álom-valóraváltás. Csakhogy mindennek ára van. Még ha az elején úgy is tűnik, hogy a kaland megéri a kis kompromisszumot, a folyamatot már nem lehet leállítani. Vagy mégis? Andri Snær Magnason izlandi író, 1973-ban született Reykjavikban.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%

Szerző: Albert N. Martin

Koinónia Kiadó, 2000

 

"Kálvinistává tett-e már Isten? Nem azt kérdezem, hogy kálvinistává lettél-e egy-egy Boettner-, Kuyper- vagy Warfield-könyv hatására, hanem azt, hogy megmutatkozott-e neked Isten? Összetört-e a vele való találkozás? Megajándékozott-e kegyelméből alázattal, engedelmes szívvel, bűnbánattal, hálával, bizalommal és örömmel? Ezektől lesz valaki kálvinista." (A.N. Martin)

 
280 Ft
Akció: 225 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÁLVINIZMUS ÖT PONTJA

Szerző: W. J. Seaton

Koinónia Kiadó, 2001

 

"Hitvalló keresztények között annyi gyanút, bizalmatlanságot, sőt ellenségeskedést aligha támasztott egyéb, mint ez a szó: kálvinizmus. Ám az indulat nagy része, mely e teológiai rendszer, illetve annak vallói és hirdetői ellen táplálnak, semmi esetre sem alapszik valódi ismereten. E könyvecske annak reményében született, hogy talán gátat vethet a kálvini teológiára zúdított rágalmaknak, s e nagy tanítás igazsága - mely hitbéli atyáinknak oszlopa, s egy régi, dicsőbb korban az egyház erőssége volt - újra feltündököl." (J. W. Seaton) Az első, 1997-es kiadás változatlan utánnyomása új külsővel.

 
250 Ft
Akció: 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÁLVÁRIÁTÓL A TRAGÉDIÁIG

Szerző: Lőwy Dániel

Koinónia Kiadó, 2005

 

A szerző terjedelmes kötetében a kolozsvári zsidó közösségek kialakulását, azok történetét kíséri nyomon a második világháborús deportálásig, a hitközségek háború utáni újraszervezését is dokumentálva. Hetvenhat kolozsvári zsidó holokauszt-túlélőt szólaltat meg a szerző, a történelmi események tényszerű bemutatását pedig a vizsgált időszak irodalmi tükrözésével támasztja alá.

 
5 500 Ft
Akció: 4 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A HIT ÉS A HITVALLÁS

Szerző: Szent Ágoston

Koinónia Kiadó, 1999

 

Szent Ágoston magyarul először olvasható három beszéde az Apostoli Hitvallásról: De fide et symbolo (A hit és a hitvallás), Deagone Christiano (A keresztyén küzdelem), és Sermo ad catechumenos de symbolo (Beszéd a hitvallásról hitjelölteknek)

 
1 100 Ft
Akció: 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A GYÜMÖLCS IDEJE

Szerző: Nicolae Steinhardt

Koinónia Kiadó, 2001

 

A politikai változások utáni román irodalom egyik legjelentősebb alakjának tizenkét könnyed dialogikus esszéjét válogattuk kötetbe, amelyeket az evangéliumi szent szövegekkel folytatott. Az első, 2000-es kiadást Florica Tănase, bukaresti festőnő tizenkét egészoldalas színes illusztrációi díszítették. A mostani kiadás a 2000-es kiadás változatlan utánnyomása, illusztrációk nélkül.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
A GÁNCS NÉLKÜLI LOVAG

Szerző: Dr. Széplaki Kálmán

Koinónia Kiadó, 2012

 

„A 20. század második felének egyik legjelentősebb, legfőképpen talán a Nicolae Steinhardtéhoz hasonlító megtérése a Dr. Széplaki Kálmáné, akinél szelídebb embert aligha hordott hátán a föld. Dr. Széplaki a börtönéveket nagy boldogságban töltötte el, a munkatáborban ugyanis, a Duna- csatornánál megtalálta azokat a foglyokat, akik mellett éveken át tanítványként élhetett.” Visky András, író, költő

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
A FUTÁR

Szerző: Sándor Iván

Koinónia Kiadó, 2010

 

Sándor Iván regénye azt tárja fel, az epikus megelevenítés érzékletességével azt ábrázolja, hogy az 1848-as forradalom elbukása miatt, nehezen bogozható konfliktus-gubancként miként szállt ránk mindaz, amivel gyürkőzni még ma is feladatunk. Hogy valójában mi is? A regény érzékletes, csupa plaszticitás valóságával szemben csupa elvont dolog. Olyasmi, mint a közösségben élő ember intézményesített szabadsága. A személyiség emberi érinthetetlensége. Olyasmi, amit a mellénk állt román forradalmár, Nicolae Stancu mond a regényben: "Amíg egyetlen családot fenyegetés érhet nemzetisége vagy vallása miatt, addig egyikünk sincs biztonságban." Meg amit a főhőssel mondat az író: "Szeretnék olyan helyzetbe kerülni, amelyben nem kényszerülök arra, hogy a jobbik rosszal elégedjek meg".

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A FELÜGYELT SZÍNPAD

Szerző: Georges Banu

Koinónia Kiadó, 2007

 

Georges Banu újabb könyve hátterében a kivándorlás előtti, majd az emigrációban szerzett tapasztalatok húzódnak meg. A szerzőre jellemzően elegáns, bölcs humorú, Franciaországban nagy sikert aratott esszéje rendkívüli eredetiséggel írja le a színházat.

 
1 850 Ft
Akció: 1 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A FÉL FLAKON

Szerző: Demény Péter

Koinónia Kiadó, 2007

 

A verseskötet négy fő téma köré épül, ezek: a költészet, a szerelem, Isten és a halál. A felsorolás azonban nem pontos, hiszen Deményt szinte soha nem a puszta kategóriák érdeklik, ő eredendően a feszültségek, az ambiguitások, a sebek, a sodrás költője. (Ebben az értelemben érdemes megfigyelni, hogy még ún. játékos versei is mintha egy fájdalom leküzdésének vágyából születtek volna; mindegyikben van legalább egy kép, amely kilóg a látszólagos problémátlanságból, és ez korántsem incidentális.) A megszólalás eme módusza elválaszthatatlan a reflexiótól.

 
1 750 Ft
Akció: 1 400 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
A CSEPLINI DÍVA

Szerző: Horváth Előd Benjámin

Koinónia Kiadó, 2009

 

Senki nem roncsolja ilyen áhítatos emelkedettséggel a nyelvet, ráadásul a tiszta forma rettenetes építményén, mint Horváth Előd Benjámin. Metrumaihoz igazítva léptünk és lélegzetünk talán még vissza- vagy eltalálhatunk - csak lenne hova. Visky András

 
1 750 Ft
Akció: 1 400 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
A CSEMPÉSZKIRÁLY FIA

Szerző: Bengt Pohjanen

Koinónia Kiadó, 2011

 

A csempészkirály fia önéletrajzi ihletésű regény, ki mer mondani fájdalmas etnikai, nyelvi és vallási kisebbségi sorshoz kötődő emlékeket. A megrázó tapasztalatok súlya viszont nem taglóz le, hanem a humor eszközei révén érettebbé tesz, felszabadít. Bengt Pohjanen, a Tornio-völgy legismertebb és legtermékenyebb írója, három nyelven, méenkieliül (a finnugor nyelvcsalád balti-finn ágának egyik nemrég önállósult hajtása), finnül és svédül publikál prózát, verset, drámát, publicisztikát, operalibrettót, forgatókönyvet. Műveinek alaptémája szülőföldje, a Tornio-völgy, annak története, hagyományai, kollektív emlékezete. Munkáit többek között orosz, angol, dán, francia és német nyelvre fordítják. A csempészkirály fia az első prózafordítás méenkieliről magyar nyelvre M. Bodrogi Enikő tolmácsolásában.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
A BŰNBÁNAT

Szerző: Thomas Watson

Koinónia Kiadó, 2004

 

"Ez idő szerint nyilvánvaló, hogy a nagy puritán lelkész-teológusokat -- mint Owen, Baxter, Goodwin, Howe, Perkins, Sibbes, Brooks, Watson, Gurnall, Flavel, Bunyan, Manton és a hozzájuk hasonlók -- kimagasló szellemi képesség és lelki bölcsesség jellemezte. A józan tudományosságból táplálkozó intellektuális beállítottságuk az Isten iránti ragyogó buzgósághoz, valamint az emberi szív aprólékos ismeretéhez kapcsolódott. Valamennyi munkájuk a tehetség és a kegyelem kivételes együttállásának a megnyilatkozása." (J.I. Packer, Regent College, Vancouver)

 
700 Ft
Akció: 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
9 KILÓ – TÖRTÉNET A 119. ZSOLTÁRRA

Szerző: Selyem Zsuzsa

Koinónia Kiadó, 2006

 

A 9 kiló, ahogy az alcíme jelzi - történet a 119. zsoltárra - egy pontosan megszerkesztett szakrális szöveg provokációja: Selyem Zsuzsa egy 90-es években játszódó történetet mond el a zsoltár 22 betűjéből, e 22 betűhöz egyenként 8 verssort rendelő alapszöveg partitúrájára. A 119. zsoltár a törvény iránti szerelemről szól.

 
1 850 Ft
Akció: 1 480 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
12 TANÍTÁS A ZSOLTÁROKRÓL

Szerző: Szrógh János

Koinónia Kiadó, 2007

 

A református lelkész-szerző tankönyvet írt, mely a magyar pietizmus szellemi fényt gyújtó erőfeszítéseihez kapcsolódva józan hitre tanította a fiatal nemzedéket. Párbeszédre épülő tanítói módszere ma is időszerű.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
AHOGY ÉN LÁTTAM - Elfogyott

Feljegyzések a 20. századi magyar ébredéstörténetről

Szerző: Szikszai Béni

Koinónia Kiadó, 2015

 

Idestova negyven esztendeje született ez a könyv vagy inkább drámai elrendezésű feljegyzés-sorozat a 20. századi magyar ébredéstörténetről. Írója, Szikszai Béni (1908–1985), a Bethánia CE Szövetség főtitkára (gyakorlatilag vezetője) negyedszázaddal az egyesület feloszlatása után, fizikai munkásként, csendesnapok és összejövetelek szervezőjeként és prédikátoraként írta feljegyzéseit, melyek hosszú ideig csak legendák szárnyán keringtek, szélesebb nyilvánossághoz nem juthattak el, s most jelenhetnek meg családja jóvoltából. A történet sok szálon fut: a magyar református egyház (és protestáns egyházak) állapotának bemutatása, a hitbuzgalmi egyesületek, közösségek felvirágzása, a mozgalommá (mozgalmakká) terebélyesedő megújítási igyekezetek, személyes sorsok, teológiai és egyházszervezeti küzdelmek, az ország társadalmi helyzetének elemzése és történelmi katasztrófáinak bemutatása váltogatják egymást, mind-mind közvetlen elevenségben úgy, hogy ez még a mai olvasót is áthatja. Bogárdi Szabó István, püspök

 
3 990 Ft
A NYUGAT HANYATLÁSA - Elfogyott

Szerző: Lucian Boia

Fordító: Rostás-Péter István

Koinónia Kiadó, 2014

 

A Miért más Románia? című nagyesszé vitathatatlan közönségsikere után Lucian Boia újból jelentkezik ugyanebben a műfajban, és megközelítésében, illetve témaválasztásában egyaránt izgalmas munkát ajánl figyelmünkbe. A Bukaresti Egyetem professzora megőrzi eddigi státusát, és a mérsékelt alapállású megfigyelő rációra támaszkodó alaphelyzetéből nyújt látszólag könnyen felhasználható értelmezési keretet a nyugati (európai) civilizáció hanyatlásának folyamatához. Boia kijelentései lehangoló jövőképet vetítenek ki a kontinens számára, amely – véleménye szerint – mostani formájában az összeomlás küszöbén áll. Bár elismeri, hogy a jelenlegi világberendezkedés a Nyugat alkotása, amelyet a kereszténység és a világnak e köré való egyesítésébe vetett meggyőződés tett valós konstrukcióvá, Boia meg van győződve arról, hogy ez a civilizáció már kifáradt.

 
1 990 Ft
JÉZUS MESÉSKÖNYVE, A BIBLIA - Elfogyott

Szerző: Sally Lloyd-Jones

Koinónia Kiadó, 2013

 

A Jézus meséskönyve, a Biblia az elmúlt évtized talán legjobb gyermekbibliája. A Moonbeam-díjjal kitüntetett könyvet eddig több mint tizenöt nyelvre fordították le Európában, Afrikában és Latin-Amerikában. A többszörösen díjazott, többek közt a gyermekirodalmi Arany Medál-díjjal kitüntetett afrikai születésű szerző, Sally Lloyd-Jones, valamint a Macmillan Highly Commended gyermekillusztrációs díjával elismert angliai illusztrátor, Jago úgy teremti újra az Ó- és Újszövetség világát, hogy az a célcsoporton túl (4-8 évesek) is nagy érdeklődésre tarthat számot. A könyv magyar nyelven az erdélyi és magyarországi gyermekkönyv-olvasók számára már jól ismert, Aranyvackor-különdíjas Zágoni Balázs meseíró hű tolmácsolásában olvasható.

 
3 990 Ft
ELTORNÁSZOTT MESÉK - Elfogyott

Szerző: Kelemen Zsófia

Koinónia Kiadó, 2006

 

Eltornászni a mesét: mi más vihetné közelebb a gyermekeket a mozgás megszeretéséhez, ha nem a mese. A szerző az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaira építi munkáját: tudatosan törekszik a mozgásigény kielégítésére, s alapul veszi a korra oly jellemző mese iránti érdeklődést, illetve utánzásos tanulást. Pedagógusi gyakorlatának legjobb eltornászott meséit adja közre, ugyanakkor minden gyakorlatsorhoz alapvető ismereteket közöl.

 
1 450 Ft


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.