Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

A Nagy Háború könyvei

 Fő kategória >A Nagy Háború könyvei

Sorrend:

12

-15%
A NAGY HÁBORÚ ÖRÖKSÉGE

Szerző: Dr. Sallay Gergely

Zrínyi Kiadó, 2016

 

Ez a kötet a Hadtörténeti Múzeum leggazdagabb gyűjteményi anyagába, az első világháború írásos, képi és tárgyi emlékeibe enged különleges bepillantást – magyar szemszögből. Az 1914–1918 között dúló világháború centenáriumára elkészített állandó kiállítás válogatott műtárgyainak bemutatásával az intézmény munkatársai a háború különféle aspektusaival ismertetik meg az olvasót. A könyv lapjain megelevenedik a harctér és a hátország, felvillannak a háború legjelentősebb mozzanatai, és megjelennek az öt háborús esztendő főszereplői: ismert és kevésbé ismert vagy éppen elfeledett hősök, katonák és civilek, férfiak és nők.

 
9 000 Ft
Akció: 7 650 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
HŐSÖK NAPTÁRA

Szerzők: Illésfalvi Péter, Maruzs Roland, Szentváry-Lukács János

Zrínyi Kiadó, 2016

 

Ez a könyv azért íródott, hogy a ma embere se felejtkezzen el a Nagy Háború kisembereiről. Az utókor ne csak mint hadi események kronologikus sorára gondoljon az első világháború éveire, és a harcoló, küzdelmekben elesett katonák ne szürküljenek nevekké. Hősök voltak ők, akik helytálltak a rettenetben, kitartottak a vérzivatarban, bátrak voltak, leleményesek és önfeláldozóak. Lelkesítő haditetteik sorával emlékezik ez a kötet rájuk: 1914. június 29. és 1916. december 31. között minden nap egy-egy példaértékű epizódjával. A leírt események a két világháború között megjelent ezredtörténeti munkákból, a korabeli folyóiratokból, valamint a közelmúltban feltárt levéltári forrásokból merítenek. A könyvet kitüntetések fényképei és portrék illusztrálják.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A SOMME-I CSATA ELSŐ NAPJA - 1916. JÚLIUS

Szerző: Martin Middlebrook

Saxum Kiadó, 2016

 

1916. július 1-én a Somme-nál brit katonák hosszú sorai emelkedtek ki a lövészárkaikból és lassú, egyenletes léptekkel elindultak a német állások felé, ahol a széles szögesdrót akadályok mögötti német géppuskások már várták őket. A nap végére az elavult taktika és a modern hadviselés összecsapása a britek szörnyű vereségéhez vezetett. Egyetlen nap alatt 60 000 katonájukat vesztették el, köztük 20 000 halottat. A somme-i csata első napja a brit hadtörténelem legvéresebb fekete napja lett, és az angol nyelvterületeken sokak számára az egész háború hiábavalóságának valamint az egyszerű katonák hősiességének szimbólumává vált.

 
3 950 Ft
Akció: 3 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
AZ ADRIÁTÓL A KÁRPÁTOKIG

Útikönyv az első világháború magyar emlékeit keresőknek III.

Szerző: Bedécs Gyula

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2016

 

Nálunk csak egy kis darabka földön és rövid ideig ropogtak a fegyverek az első világháború idején, ezért hazánkban a harcoknak is csak kevés tárgyiasult emléke van. Nehéz azonban úgy a nemzeti örökség részévé tenni katonáink helytállását, kegyelettel adózni elesett családtagjaink bátorsága előtt és megidézni a szörnyű éveket, hogy az emlékezetnek alig van konkrét kapaszkodója a közvetlen környezetünkben. Egyre többen vállalják tehát a több száz kilométeres utat, míg eljutnak a háború egykori színteréhez: a frontvonalakra és a tengeri ütközetek helyszíneire. Az ő támogatásukra született meg ez az útikönyvsorozat, ami megmutatja, hol vannak az első világháború öt frontjának magyar emlékei és kegyeleti helyei Galíciától a Doberdóig, illetve a Kárpátoktól az Adriáig.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  A VOLT CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI 83-AS ÉS 106-OS GYALOGEZREDEK TÖRTÉNETE

Szerző: Doromby József

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2016

 

Ez a fakszimile kötet az 1934-ben megjelent könyv hasonmása, amely akkoriban 1200 számozott példányban jelent meg. A szerző – aki maga is a 83. gyalogezredben kezdte katonai szolgálatát hadapród-tiszthelyettesként, majd az első világháború idején harctéri magatartása folytán vitézzé avatták – történelmi hűségre törekedve, a Hadilevéltárban feltalálható eredeti dandár- és hadosztályiratokból állította össze művét, támaszkodva közben a bajtársak magán-feljegyzéseire és beszámolóira is. A könyv a szombathelyi gyalogezredek első világháborús hadi tetteinek állít emléket, továbbá közread egy gazdag tiszti, altiszti és legénységi életrajzgyűjteményt, valamint a 83. ezred állományába tartozó tisztek és tisztjelöltek névjegyzékét. A kötetet számos térképvázlat és korabeli fénykép illusztrálja.

 
6 400 Ft
Akció: 5 440 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ INFORMÁCIÓTÖRTÉNETÉHEZ

Szerkesztette: Z. Karvalics László

Gondolat Kiadó, 2016

 

Alig több mint száz évvel az első világháború kitörése után, a centenáriumi alkalmat megragadó társadalomtudományi reflexióhoz csatlakozva több nyomós ok is van arra, hogy a hajdanvolt harci eseményekhez sajátos és kezdeményező módon, információtörténeti kontextusban is közelítsünk:

 

1.) Magát a világháborút számos szempontból tette már mérlegre a történeti irodalom. A szintetikus művek mellett könyvtárnyi önálló, szakosított feldolgozás jelent meg a katonai, politikai, diplomáciai, gazdasági szempontok tematikus és kronologikus rendben való áttekintésével. Nem született még azonban olyan megközelítés, amely a Nagy Háború információtörténetét magát kívánta volna megírni: azt, ahogyan az események menetébe különféle információs mechanizmusok alakító vagy befolyásoló erővel szóltak bele.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
EMLÉKEZÉS EGY NYÁR-ÉJSZAKÁRA

Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről

Szerkesztette: Kappanyos András

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

 

2014 szeptemberében az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete interdiszciplináris konferenciát szervezett az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából. Ez a kötet az ott elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza. A különféle diszciplínák (történettudomány, irodalom-, zene-, tánc-, művészet-, vallás- és társadalomtörténet) párbeszédében a konferencia azokat a mechanizmusokat igyekezett láthatóvá tenni, amelyek révén a nagypolitika ellentmondásai leszivárognak a mindennapokba: azt a közhangulatot, amikor az átlagembernek nem okoz gondot, hogy az aradi tizenhármak gyászünnepéről és az uralkodó születésnapjáról egyaránt őszintén megemlékezzék, vagy amikor a Kossuth-nótával toboroznak katonákat Ferenc József zászlaja alá. Ez a sok szempontú átgondolás talán segíthet abban, hogy saját korunkat is tisztábban lássuk.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  EGY ELFELEDETT LEGENDA NYOMÁBAN. KISS JÓZSEF REPÜLŐ PÁLYAFUTÁSA AZ 1. VILÁGHÁBORÚBAN

Szerző: Czirók Zoltán

Zrínyi Kiadó, 2015

 

A magyar pilóták példaképének számított már életében Kiss József, de komoly hírnevet és elismerést vívott ki ellenfelei körében is. Személye élénken élt következő nemzedékek emlékében, mára azonban mindez megfakult . E könyv hivatott feleleveníteni a nagyszerű ember és kivételes katona emlékét, akit a világháború légi harcaiban nyújtott kiemelkedő teljesítménye méltóvá tesz arra, hogy mintául szolgáljon nemcsak a repülők és katonák, hanem minden, a célját állhatatosan elérni törekvő ember számára is.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MŰVÉSZEK A HÁBORÚBAN 1914-1918

Szerző: Ludmann Mihály

Látóhatár Kiadó, 2015

 

A különleges és hiánypótló kötet az az első világháború idején besorozott művészek harctéren készült munkáit mutatja be, köztük olyan alkotásokat, amelyek a rendszerváltás előtt megtagadottak voltak, s amelyek évtizedekig el voltak zárva a nyilvánosság elől. Utoljára a hadikiállításokon láthatta a nagyközönség együtt ezeket az alkotásokat; évtizedeken át megtagadott, raktárakban porosodó művekről van szó, amelyek a harctéren, harci élmények hatására készültek. A festőművészek, szobrászok, építészek többsége nem önként ment a frontra: behívták őket a sajtóhadiszállásra, feladatul kapva, hogy örökítsék meg a háború eseményeit.

 
6 500 Ft
Akció: 5 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  NAPLÓM 1914-1918 - A CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI 12-IK HUSZÁREZREDBEN

Szerző: Nemes-Tóthi Nemestóthy-Szabó Béla

Zrínyi Kiadó, 2015

 

A számos izgalmas csataleírással, különleges dokumentumokkal, a cs. és kir. 12. huszárezred mindennapi frontéletét bemutató fényképekkel illusztrált és forrásmunkának is kiváló frontnapló közelebb viszi az olvasót Nemestóthy-Szabó Béla huszárszázados alakulata első világháborús történetének jobb megértéséhez, valamint a huszártiszti életforma alaposabb megismeréséhez.

 
5 300 Ft
Akció: 4 505 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
50 TÉNY AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚRÓL

Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 2015

 

Az 1914-ben kitört világháború a föld összes lakott kontinensét elérte.

Kövesd végig, hogyan zajlottak az események! Ismerkedj meg a konfliktus kulcsszereplőivel!

Fedezd fel, hogyan változtatta meg a háború a világot! Megdöbbentő adatok, részletes térképek, színes grafikák és archív fotók sokasága segít eligazodni a történelmi korszak eseményeiben.

A kötet végén Ki kicsoda…, Fogalommagyarázat és Név- és tárgymutató található.

 
2 499 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
EGY HADFI NAPLÓJA

Szerző: Bartók László

Corvina, 2015

 

Valahogy elszakadtunk egymástól, mi a fronton lévők és az itthoniak, nemigen értettük meg egymást, és szívesen gondoltunk azokra, akiket künn hagytunk, és elég könnyen beletörődtünk abba, hogy vissza kell mennünk a sok szenvedést és apró örömöket megosztó bajtársak közé, ahol nincs láncolás és dőzsölés, hanem életveszélyes, kemény férfimunka folyt. Így vall visszaemlékezésében Bartók László az első világháború hatására benne kavargó ellentmondásos érzésekről. Mégis, sokkal inkább tekinthetünk e könyvre úgy, mint a háború mindennapjairól készített útirajzra, amelyet a (dél-tiroli, erdélyi) tájleírások és a visszaidézett számos kis történet (például kirándulásokról, városi sétákról, vidám társaságokról) tesznek igazán élvezetes olvasmánnyá. Éppen ezért azok számára is tanulságos lehet a mű elolvasása, akiket az olasz front hadi eseményei mellett az is érdekel, hogy miként látta egy tanítóból lett közkatona azokat a városokat, tájakat és embereket, akiket a háború folytán megismert.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
BÚCSÚ A MONARCHIÁTÓL - NAPLÓ 1914-1920

Szerző: Berzeviczy Albert

Helikon Kiadó, 2015

 

Berzeviczei és kakaslomniczi Berzeviczy Albert (Berzevice, 1853. június 7. – Budapest, 1936. március 22.) magyar politikus, történetíró, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, vallás- és közoktatásügyi miniszter, képviselőházi elnök. Politikai pályafutásán kívül jelentős a kultúra és a tudomány terén kifejtett működése. 1923 és 1936 között a Kisfaludy Társaság elnöke, 1932-től haláláig pedig a Magyar Pen Club elnöke, a bécsi és a berlini tudományos akadémia, valamint a nápolyi Academia Postiana levelező tagja volt. Összesen 48 kiadvány szerzője és 3 társszerzője. Háborús naplója kivételes kordokumentum, mely a napi belpolitikai események mögött felsejlő nagyhatalmi politikai játszmák története is.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A DOBERDÓTÓL A DOLOMITOKIG

Útikönyv az első világháború magyar emlékeit keresőknek II.

Zrínyi Kiadó, 2015

 

Az első világháború emlékhelyeit bemutató sorozat második kötete az olasz frontra viszi el az emlékeket keresőket

 
5 500 Ft
Akció: 4 675 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A BARNA TÁSKA

Egy hadifogoly naplója és levelezése 1914 – 1918

Noran Libro Kiadó

 

A Pesti Hírlap 1915. szeptember 15. számában megjelent üzenet feladója, Kornis Jenő Przemyśl kapitulációját (1915. március 23.) követően esett orosz fogságba. A következő három évet Oroszországban töltötte hadifogolyként. Egy évig egy szamarkandi (ma Üzbegisztán) láger lakója volt, majd – mikor társaival együtt átvezényelték a Moszkvai Kormányzóságba – további két éven át mezőgazdasági munkát végzett. 1918. március 25-én néhány bajtársával együtt megszökött a hadifogságból, és szerencsésen hazajutott Magyarországra.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A CÁR ORSZÁGA A NAGY HÁBORÚBAN I-III.

Negyedik kiadás

Szerző: Maurice Paléologue

Genius

 

Enyhén kopott gerinc.

 

Jó állapotú használt könyv.

 
4 300 Ft
Akció: 3 870 Ft
Kezdete: 2017.06.21
A készlet erejéig!
-10%
BOLDOG BÉKEIDŐK

Hétköznapok az 1896-1914 közötti Magyarországon

Szerzők: Botos János, Vértes Róbert

PolgArt

 

Enyhén foltos borító, jó állapotú.

 
5 500 Ft
Akció: 4 950 Ft
Kezdete: 2017.06.21
A készlet erejéig!
-10%
EZ LETT A VÉGE

Brest-Litowsktól a békekötésig

Harmadik kiadás

Szerző: Bruno Brehm

Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1938

 

Ex libris van benne. Enyhén kopott sarkok.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.21
A készlet erejéig!
-10%
FERENC FERDINÁND

Szerző: Alma Hannig

Saxum Kiadó, 2014

 

"Miért kell Ferenc Ferdinándról életrajzot írni? Ezzel a kérdéssel (történészkörökön kívül) főleg azért találkozik az ember, mert az osztrák-magyar trónörököst legtöbben...csupán halálának körülményeiről ismerik. Az első világháború előtti utolsó években végzett tevékenysége és a Monarchiában játszott fontos szerepe azonban szinte teljességgel feledésbe merült. Jelen kötet elkészítéséhez azonban főleg az a felismerés adta a döntő lökést, hogy mind a mai napig még a szakirodalom is igen hiányosan mutatja be a trónörökös Ausztria-Magyarország politikai fejlődésében betöltött helyét és a folyamatokra gyakorolt hatását." - írja a könyv zárszavában a német szerző.

 
3 950 Ft
Akció: 3 555 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A NAGY HÁBORÚ EMLÉKEZETE.

Az első világháború a magyar és a világirodalomban

Szerkesztette: Madarász Imre

Eötvös József Könyvkiadó, 2000

 

Az első világháborút lezáró békeszerződések nyolcvanadik évfordulóján az Eötvös Jósef Könyvkiadó a Madarász Imre által szerkesztett irodalmi antológiával emlékezett meg és emlékeztetett a világméretű tragédiára és áldozataira. Klasszikus magyar, cseh, német, francia, orosz, olasz, amerikai és angol költők, regényírók, novellisták remekműveiből válogatva idézte fel a harcterek és lövészárkok poklában vagy éppen a hátországban szenvedő Ember megpróbáltatásait, hitelesen, tehát borzalmasan ugyanakkor költőien, ezért katartikus erővel.

 
1 830 Ft
Akció: 1 555 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  VESZTESEK ÉS GYŐZTESEK. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÚJRAÉRTELMEZÉSE

Szerző: Lucian Boia

Cser Kiadó, 2015

 

Erdély és a békeszerződések a román sztártörténész szemével

Világháború, Trianon, országvesztés. A történéseket saját nézőpontunkból sokszor és sokféleképpen értelmeztük már. De hogy látja ugyanezt a másik fél? Mit gondol a neves román történész, aki nem a győzelmi mámortól elvakultan közelít a kérdéshez?

Lucian Boia első világháborúról szóló könyve Erdély és Románia egyesülésének mítoszait is feszegeti. A mű megjelenésekor Romániában azonnal a média viharos érdeklődésének a középpontjába került, mert a szerző több olyan sarkalatos, új és merész megállapítást tesz a modern Románia megteremtéséről, amit eddig még senki sem mondott ki. A könyv éppen ezért hihetetlenül izgalmas olvasmány mindenkinek, aki érdeklődik a 20. és talán még inkább a 21. század Európájának a történelme iránt.

 
2 495 Ft
Akció: 1 995 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
RUBICON 2015 / 1.

A nagy háború 1914–1918

Rubicon-Ház, 2015

 

John Lukacs: Magyar katasztrófa. Az első világháború

Gyurgyák János: A nagy háború. Dilemmák, ellentmondások, paradoxonok

Tomka Béla: Az első világháború. Egy korszak lezárása vagy új korszak kezdete?

Pollmann Ferenc: Haditechnika, stratégia, propaganda. A hadviselés átalakulása az első világháborúban

Polgár Balázs: A limanovai csata

Margittai Gábor: Szamár-sziget szellemkatonái. A nagy háború balkáni halálmarsa

Romsics Ignác: A nagyhatalmak és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása

Szücs György: Képek előtt, képek mögött. A világháború és a képzőművészet

 
695 Ft
Akció: 625 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
HÁBORÚS NAPLÓ, 1916-1918

Szerző: Kállay József

Napkút Kiadó, 2014

 

"Ebben a könyvecskében írom meg dióhéjban a személyes történetemet a háború végéig. Naplót csak 1916-ban kezdtem írni, amikor másodszor indultam a harcztérre, és egészen 1919-ig vezettem, míg csak teljesen haza nem kerültem családom körébe..."

 

A napló, ahogy szerzője maga utal rá, előbb rövid feljegyzések formájában született meg, majd a jegyzetekből az 1916-18 közötti időszakot részletesen kidolgozta - ahogy itt most, helyesírási és nyelvtani korszerűsítések után, de némely akkori írásmódbeli sajátosság megőrzésével, olvasható. A későbbi részek vagy el sem készültek, vagy elkallódtak. Megmaradt viszont a családi hagyatékban Kállay József levelezése (több mint félszáz megírt és célba érkezett levelezőlap), amely felöleli a háború teljes tartamát, és a hozzá írt sorokon túl tartalmazza a feleségéhez általa címzetteket is. Mivel ezek érdekes adalékokkal szolgálnak, és a naplóban kirajzolódó nézőponttól eltérőeket is felvillantanak, érdemesnek tartottuk néhányukat a kötetbe illeszteni.

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
EGY CSAPATTISZT NAPLÓJA 1914-1918

Szerző: Kozma Miklós

Méry-Ratio, 2014

 

Az irodalmi ambíciókat is ápoló Kozma Miklós utolsó évtizedében a magyar politikai élet befolyásos szereplője, miniszter, az MTI, a Magyar Rádió, a Magyar Filmiroda vezetője, végül Kárpátalja kormányzói biztosa mániákusan dokumentálta életét, amivel felbecsülhetetlen értékű forrást biztosít a kor történelmével foglalkozó történészeknek. Értékelői szerint legfőbb tulajdonságai közé tartozott makacs színvonaligénye, az elvei feladásai nélküli kompromisszumkészség és az üzleti érzék. Ez a naplója az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából jelenik meg. Kozma 44 hónapos frontszolgálata alatt szinte folyamatosan följegyezte a napi eseményeket, 32 noteszben. A kötet tartalmazza azokat a feljegyzéseket is, amelyek az először megjelent változatból kimaradtak, s szerzőjük utóbb külön füzetben jelentette meg őket.

 
4 900 Ft
Akció: 3 920 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A HÁBORÚ UTÁN

Szerző: Alexander Bernát

Attraktor Könyvkiadó Kft., 2014

 

Alexander Bernátot úgy ismeri a közvélemény, mint a századforduló magyar filozófiai életének egyik központi alakját, szerzőjét, szervezőjét. Most munkásságának egy elfeledett oldalát mutatjuk be: az I. világháború kitörését követően a szélesebb közönségnek előadásokat tartó, a háborút elemző, filozófiailag analizáló társadalomtudóst.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A RÉGI MAGYARORSZÁG UTOLSÓ HÁBORÚJA 1914-1918

Szerzők: Hajdú Tibor, Pollmann Ferenc

Osiris Kiadó, 2014

 

Ha megvonjuk a Nagy Háború mérlegét egy évszázad után, megállapíthatjuk: bár emberéletekben, testi és lelki rokkantakban, anyagi javakban szörnyű veszteségeket okozott, mindebből sem a győztesek, sem a vesztesek nem tanultak semmit. A győztesek a nemzeti önrendelkezés új elvének hangoztatásával valójában a régi elv – „jaj a legyőzötteknek” – szellemében diktálták a békefeltételeket. Ennek ellenére az ő veszteségük is nagyobb volt, mint nyereségük. Európa világuralmi helyzete elveszett, s békéjük 20 évig sem tartott, mert a vesztesek sem tanultak semmit, s élükön Németországgal, új felállásban újra kezdték a háborút, noha győzelmi esélyeik nem javultak, s vereségük ismét elkerülhetetlen volt. Mit értek el újabb milliók halálával, százmilliók szenvedésével?

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
EGY MAGYAR ÚR A XX. A SZÁZADBAN

Ney Ákos tartalékos tüzér főhadnagy első világháborús emlékezései és családi levelezése 1914-1918

Szerkesztő: Buzinkay Géza

Corvina, 2014

 

A kötetben közölt írások és képek egy nagyrészt elfelejtett polgári réteg életformáját és gondolatait mutatják be abban a történelmi pillanatban, amikor világuk visszavonhatatlanul múlttá lett. A harctéri emlékezés és a levelek írói azt a sokoldalú érdeklődést, eszményt és emberi tartást testesítették meg, amelyet még a Monarchia idején sajátítottak el, és amelytől egy modern, európai szellemű Magyarország megteremtését remélték. Ney Ákos (1881-1967), a kötet közreadójának nagyapja mérnök volt, a két világháború között a vasúti közélet egyik vezető szereplője. Az első világháborúban a galíciai fronton teljesített szolgálatot mint tartalékos tüzértiszt. Naplóját, illetve az abból egyidejűleg készített ,,emlékezését" a bevonulástól vezette egészen addig, amíg berendelték a Kereskedelemügyi Minisztériumba, ahonnan a Minisztérium képviselőjeként a bécsi Kriegsministeriumba delegálták.

 
3 990 Ft
Akció: 3 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
KÉPPÉ FORMÁLT HÁBORÚ

Picture the Great War

Az első világháború nemzetközi képes emlékei

Szerzők: Katona Anikó, Szarka Anita

Osiris Kiadó, 2014

 

AZ Osiris Kiadó és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadása Képpé formált háború – Az első világháború nemzetközi képes emlékei./Képes album/ Albumunk az első világháború kitörésének 100. évfordulójára készült, és a háború különleges, többségében máig ismeretlen képes emlékeit mutatja be. Több mint 600 képet válogattunk ki egy több tízezer darabos gyűjteményből, a harcok és a hátország korabeli ábrázolásait. Képeink a Nemzeti Könyvtár egykori első világháborús gyűjteményéből kerülnek ki, ma a Plakát- és Kisnyomtatványtár gyűjteményében, illetve a Fényképtár állományában találhatók meg. Már az eseményekkel egyidejűleg elindított a Könyvtár egy grandiózus, nemzetközi gyűjtői tevékenységet, amelynek eredményeképp különlegesen gazdag, nemzetközi anyag maradt ránk.

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
A NAGY ÖSSZEESKÜVÉS

A szarajevói merénylet és következményei

Szerző: Gregor Mayer

Noran Libro Kiadó, 2014

 

„Ez a könyv a merénylet századik évfordulója alkalmából jött létre személyes indíttatásommal és rögeszméimmel összhangban, amelyeket az első német nyelvű kiadáshoz írt előszóban már kifejtettem. A trónörökös június 28-i meggyilkolását és az első világháború pontosan egy hónappal későbbi kitörését világszerte nagyszabású megemlékezések és áttekinthetetlen mennyiségű tudományos publikáció idézte meg a századik évfordulón. Nagy anyagi ráfordítással létrehozott kiállítások hozzák közelebb hozzánk az adott korszak kultúráját és mindennapjait, a háború borzalmait és a hátországbeli civilek nyomorúságát.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A NAGY HÁBORÚ 1914-1918 - KÉZZELFOGHATÓ HADTÖRTÉNELEM

Szerző: dr. Sallay Gergely

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2014

 

A Zrínyi  Kiadó újdonsága az első világháború eseményeinek rendhagyó dokumentumgyűjteménye. A hadszintereken és hátországban  történtek bemutatása mellett 56 darab korabeli dokumentum (katonakönyv, gyászjelentés, kenyérjegy és hadifogolypénz) reprint nyomata, valamint egy tüzér oktatókendő és a katonák "dögcédulája" is megtalálható a dobozba csomagolt kötetben.

 

Második rész: Hadikrónika 1939-1945. Dobozkönyv a II. Világháborúról

 
13 900 Ft
Akció: 12 510 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ MAGYAR KATONÁINAK ÖLTÖZETE, FELSZERELÉSE ÉS FEGYVERZETE

Segédanyag katonai hagyományőrzők részére

Szerző: Udovecz György

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató, 2014

 

A kötet tartalmazza az öltözeti alaptípusok jellegzetes darabjainak leírását, korabeli szabályzati rajzokkal, mérettáblázatokkal, valamint művészi ábrázolásokkal és eredeti tárgyakról, illetve minőségi másolatokról készült részletes fényképfelvételekkel kiegészítve. Az olvasó szeme előtt az egyes darabok viseleti renddé állnak össze, megtudhatja és megértheti, hogy mit, miért és milyen formában hordtak eleink.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
SZAMÁR-SZIGET SZELLEMKATONÁI

A nagy háború eltitkol halálmarsa

Szerző: Margittai Gábor

Külső Magyarok Kft., 2014

 

„Ez a könyv a szenvedésről szól. Azoknak a magyaroknak a szenvedéséről, akik a háború kegyetlen kiszámíthatatlansága folytán 1914-ben vagy 1915-ben a szerb hadszíntérre kerültek, hadifogságba estek, elmondhatatlan kínok árán túlélték az albániai halálmenetet, végül a Szardínia melletti Asinara fogolytáboraiba szállították őket. Margittai Gábor nekik állít emléket. De milyen ez az emlékállítás? Kénytelen vagyok bevallani, hogy negyedszázados hadtörténészi pályám alatt aligha olvastam ennél megrendítőbb szöveget.” (Pollmann Ferenc hadtörténész)

 

A kötet Hende Csaba honvédelmi miniszter előszavával jelenik meg, az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából.

 

 
3 950 Ft
Akció: 3 555 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A VILÁGHÁBORÚK TÖRTÉNETE I-IV. KÖTET

A BBC History különszámai

Kossuth Kiadó, 2014

 
6 990 Ft
Akció: 5 590 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A HOHENZOLLERN-SÁNCOT TARTANI KELL!...

Frontregények

Szerző: Wilhelm Michael

Pantheon

 

Enyhén megtört gerinc.

 
600 Ft
Akció: 540 Ft
Kezdete: 2017.06.20
A készlet erejéig!
-15%
HADSEGÉLYEZŐ KÁRTYA - 32 LAPOS MAGYAR KÁRTYA

HM Zrínyi Nonprofit Kft.

 

A Hadsegélyező Hivatal 1917-ben megjelent kártyája közül sok pakli ott lapult a frontokon harcoló katonák zsebében, és a harc szüneteiben, a fedezékekben és lövészárkokban segített oldani a háború okozta feszültséget. De még nemesebb célt is szolgált. A hivatal a kártyakiadásból származó bevételt a hadiözvegyek és hadiárvák javára ajánlotta fel.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR ODISSZEA A XX. SZÁZADBAN

Szerző: Bődy József

OSKAR Kiadó, 2014

 

Bődy József emlékirata bemutatja egy gondolkodó és történelmi perspektívával rendelkező hazafi szemléletét és tapasztalatait a 20. század folyamán. A szerző Vasváron született 1894-ben, ott fejezte be elemi iskolai éveit. A sors fordulata lehetővé tette, hogy Kismartonban végezze középiskolai tanulmányait: ebben az új világban új tudást és szemléletet szerzett, önálló gondolkodása, alkalmazkodási tehetsége és világba tekintő életfelfogása itt alakult ki. Az 1. világháborúban hat évig szolgált, ebből négy évet orosz hadifogságban töltött, ahol személyesen tapasztalta az orosz forradalmak és polgárháború valóságát, történelmi jelentőségét. Kalandos körülmények között került haza 1920-ban. Élettörténete egy olyan folyamat, amely a huszadik század váratlan és kiszámíthatatlan átalakulásához való kapcsolatát jellemezte, azt a törekvését, hogy megtalálja a túlélés és boldogulás lehetőségeit.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
VIRÁGZIK A MANDULA

Szerző: Somogyváry Gyula

Lazi Könyvkiadó, 2013

 

Vitéz Somogyváry Gyula az 1920-30-as évek hazai közéletének ismert személyisége. Változatos, drámai életsorsának nyitányát az első világháború jelentette. Érettségi vizsgája után önként jelentkezett katonának, harcolt az olasz és az orosz fronton egyaránt. Töretlen akaratereje és izzó hazaszeretete átsegítette a nehézségeken. A háború végén tartalékos főhadnagy volt, ezt követően részt vett a vörös hatalom elleni szervezkedésben. Érdemeiért 1921-ben Horthy Miklós vitézzé avatta. Költői tehetsége már fiatalon megnyilvánult, a háborús élmények hatására pedig megkezdte regényírói munkásságát is. Legnépszerűbb művei közé tartozik ismert regénytrilógiája – Virágzik a mandula…, Ne sárgulj, fűzfa!, És Mihály harcolt… – egy szociográfiai megfigyelésekben gazdag élményregény-folyam, amely az első világháború kezdetétől a Tanácsköztársaság bukásáig mutatja be a magyar történelem viharos és tragikus korszakát.

 
2 999 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
GALÍCIÁTÓL ISONZÓIG

Hadinapló az I. világháborúból

Szerző: Willheim Imre

Szerkesztő: Dr. Károssy Csaba Ákos

OSKAR Kiadó, 2014

 

A hadinaplóban a szerző számos eredeti harctéri vázlatrajzzal illusztrálja a fronton történt eseményeket. A poétikus és művészi hajlammal megáldott Willheim főhadnagy a századában szolgáló harcostársai hangulatának felvidítására saját maga által írógéppel sokszorosított 16 oldalas tábori lapot készített "Lipnikalja és környéke Hadi hetilap" címmel, amelynek 1915 július 1-én megjelent egy megmentett töredezett példányát is megtalálhatjuk a napló oldalain. A harctéri események leírása mellett a hadinapló tartalmaz a szerző által írt néhány magyar és német nyelven feljegyzett lírikus hangvételű verset is, amelyek a fronton szolgáló tiszti állomány kifinomult és magas szintű műveltségének ékes bizonyítékai.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  HÁBORÚ, FORRADALOM, SZOCIÁLDEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON - 1914. JÚLIUS - 1919. MÁRCIUS

Szerző: Varga Lajos

Napvilág Kiadó, 2010

 

Az MSZDP 1914-re sajátságos helyzetbe került. A háború kezdetén negyedszázados múltra tekintett vissza, és valódi tömegpárttá vált. Az MSZDP egész politikai tevékenységét meghatározó programja a társadalom, a gazdaság, a politikai-kulturális viszonyok modernizálására irányult, mégpedig átfogó reformok megvalósításával. Az MSZDP történetének feltárása a Párt számos kongresszusának, tanácskozásának, a Munkástanács rendszeres üléseinek részletes elemzésére épül, noha a kutatás számos akadályba ütközik, melyek közül a legszembetűnőbb a primer források szűkössége, ugyanis a pártvezetőségi, pártválasztmányi ülésekről jegyzőkönyvek nem készültek, vagy megsemmisültek.

 
3 700 Ft
Akció: 2 960 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  TÉRKÉP, CSATA UTÁN (MAGYARORSZÁG A BRIT KÜLPOLITIKÁBAN 1918-1919)

Szerző: Arday Lajos

General Press Kiadó, 2009

 

Bár az elmúlt évszázadok nagy sorstragédiái 1514-től 1849-ig, a telepítések, be- és kivándorlás kövezték ki a Trianonhoz vezető utat, a történelmi Magyarország feldarabolására vonatkozó, máig érvényes döntéseket Párizsban hozták meg 1919-ben a győztes nyugati hatalmak, köztük Anglia képviselői. A munka első ízben kísérelte meg felvázolni Magyarország helyét a brit külpolitikában egy rövid, de eseményekben gazdag időszakban, 1918-1919-ben. Alig egy év leforgása alatt olyan, milliók számára sorsdöntő kérdésekben kellett állást foglalni Londonban, mint az Osztrák-Magyar Monarchia fenntartása vagy szétzúzása, az utódállamok határainak kialakítása, a Pétervártól Berlinig és Münchenig végigsöprő forradalmi hullám feltartóztatása, az új államok gazdasági és politikai konszolidációjának kérdései, az ellenforradalmi mozgalmak és restaurációs kísérletek.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A MONARCHIÁTÓL TRIANONIG EGY MAGYAR DIPLOMATA SZEMÉVEL

Praznovszky Iván emlékezései

Szerkesztő: Zeidler Miklós

Olvasó Sarok Kiadó, 2012

 

Zeidler Miklós nevét a trianoni békeszerződéssel és különösen a két világháború közötti revíziós mozgalmakkal foglalkozó könyvei és tanulmányai alapján ismerték meg a 20. századi magyar történelem iránt érdeklődő olvasók. Ez a műve, melyben egy mára szinte teljesen elfeledett magyar diplomata, Praznovszky Iván - 1920-ban a párizsi magyar békedelegáció titkárságának vezetője - életútját dokumentálja és értelmezi, szervesen kapcsolódik eddigi kutatásaihoz. Biztosra vehető, hogy eddigi írásaihoz hasonlóan ezt a munkáját sem csak a szakemberek veszik kézbe, hanem a modern magyar történelem iránt érdeklődő olvasók is szeretni fogják.

 
7 990 Ft
Akció: 6 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  EMBERI SORSOK A 20. SZÁZADBAN - MAGYAR HADIFOGLYOK ÉS EMIGRÁNSOK OROSZ FÖLDÖN, 1914–1941

Szerző: Petrák Katalin

Napvilág Kiadó, 2012

 

A szerző - előző kötete (Magyarok a Szovjetunióban, 1922-1945) után a kutatás sugarát kiterjesztve - az első világháborúban fogságba esett magyar katonák történetének ered a nyomába. Feltárja azokat a nagyon különböző, de mindig szívszorító emberi sorsokat, amelyek az Ororszországban, illetve a Szovjetunióban rekedt katonákra vártak. Kinek sikerült hazatérnie, és hogyan? Szökéssel, óriási kerülővel Japán felé, vagy fogolycserével, diplomáciai úton és politikai döntések nyomán? Aki nem jött haza, miért nem jött, hogyan találta meg boldogulását “odakint”, annyira messze szülőhazájától?

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
TISZA ISTVÁN ÉS KORA

Szerző: Pölöskei Ferenc

Éghajlat Könyvkiadó, 2014

 

Tisza István életútjáról, pályájának megítéléséről napjainkig izzanak a szenvedélyek, miközben a szélsőséges vélemények újra meg újra felszínre kerülnek. Jócskán akadnak ugyanis, akik nem hagyják magukat befolyásolni a tények által, s vagy piedesztálra emelik az egykori miniszterelnököt, vagy mindenben elmarasztalják. Joggal hihetjük, hogy alakjának felvillantása oldja a gyakran csak öröklődő indulatokat.

A jelen kötet az eddigi legteljesebb tudományos szintű összefoglaló, amely Tisza Istvánról és koráról készült.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
SZARAJEVÓ, DOBERDÓ, TRIANON

Magyarország I. világháborús képes albuma

Szerző: Balla Tibor

Scolar, 2004

 

Szarajevó, Doberdó, Trianon c. képes albumunk több mint 200 korabeli fotón keresztül mutatja be Magyarország 1914 és 1918 közötti történetét, I. világháborús éveit. Az igazságos küzdelem boldog mosolyával frontra induló katonák és a hazatérő rokkantak világa - mi történt a harcok 51 hónapja alatt? A sorozástól a kiképzésen át a frontharcokig, majd a hazatérésig kísérjük a magyar katonákat. Ott lehetünk velük a lövész-árkok sártengerében, az olasz, az orosz, a balkáni, a román, a török frontokon, láthatjuk a véres harcok és a bajtársiasság pillanatait. A háború azonban nemcsak csaták, haditechnikai újdonságok története - az otthoniak életében is jelen volt, a hétköznapok részévé vált.

 
2 950 Ft
Akció: 2 360 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
PÉCSTŐL ISONZÓIG

Napló, 1914. szeptember 1 - 1916. május 22.

Szerző: Dr. Liffa Aurél

Püski, 2012

 

Dr. Liffa Aurél 1914. szeptember 1.-1916. május 22. között vezette a naplót szerb és az olasz hadszíntéren. A napló tényszerűen, lényegretörően örökítette meg a napi eseményeket.

 
4 980 Ft
Akció: 3 985 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
HADIFOGOLYNAPLÓ

Szerző: Hermann Ernő

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Nonprofit Kft., 2014

 

Az első világháború egyik legszemélyesebb emléke, lenyomata a kötet: napló, amelyet egy önkéntes katona, Hermann Ernő vezetett napról napra.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-25%
EURÓPAI TESTVÉRHÁBORÚ 1914-1918

Szerkesztette: Markó György; Schmidt Mária

Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Közalapítvány, 2014

 

"Az európai testvérháború hatalmas áldozatokat követelt. Európa lakosságának több mint 6%-a elesett vagy súlyosan megrokkant. 20 millió rokkant és több mint 8 millió halott maradt a csatatereken. A háború után legyen­gült lakosságot a spanyol influenzajárvány tovább pusztította, és közel 20 millió áldozatot követelt. A történelmi Magyarország veszteségei iszonyatosak voltak. Közel 700 ezer hősi halott, ugyanennyi sebesült és még egyszer ugyanennyi hadifogoly. Ezen belül a magyar anyanyelvű katonák vesztesége elérte a 350 ezer főt. Majdnem a duplája második világháborús harctéri veszteségeinknek." (Schmidt Mária)

 
2 990 Ft
Akció: 2 245 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-25%
1914. EURÓPA LÁNGBA BORUL

Szerző: Hastings, Max

Gabo Könyvkiadó, 2014

 

1914-ben Európa belekezdett a 20. század első, rettenetes önpusztító aktusába -az első világháborúba.

A könyv hatalmas körképben mutatja be, hogy mi történt Európával 1914-ben, mégpedig Max Hastings megszokott alul- és felülnézetet elegyítő montázstechnikájával, amellyel államférfiak és tábornokok, háziasszonyok és közkatonák hét országot felölelő sokaságát szólaltatja meg. Mítoszokat helyez új megvilágításba, és vitákra ingerlő, meglepő megállapításokat tesz. Az a tengernyi olvasó, akit magával ragadott a szerző legutóbbi nemzetközi sikerkönyve, a Fegyverben a világ, ebben a könyvben sem fog csalódni.

 
5 990 Ft
Akció: 4 495 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AZ ARANY CIMBALOM

Szerző: Baráth Katalin

Agave Könyvek, 2014

 

1914 fullasztó júliusa. A meggyilkolt trónörököspárt már eltemették, a Monarchia belgrádi nagykövete pedig egyre türelmetlenebbül várja, hogy Szerbia válaszoljon az ultimátumra.

 

A poros bácskai kisváros, Ókanizsa kávéházaiban és kocsmáiban azonban változatlan hévvel pörögnek a pletykás nyelvek, nyílnak-csukódnak a bicskák, a mezőkön suhog a kasza. Így hát alig akad valaki, aki észrevenné, hogy a társaskocsi, amely a szomszéd városba indult, nem érkezett meg. Utasait egyszerűen elnyelte a föld...

 

Szerencsére az egykori boltoskisasszony és zsurnálhölgy, a minden lében kanál Dávid Veron most is az események közepébe csöppen. Veron, akinek mindennapjaiban A borostyán hárfa hátborzongató történései óta jelentős fordulat állt be, életét kockáztatva próbálja kideríteni, miféle gonosz cselszövény rejlik az utasok eltűnése mögött.

 

Amikor Veron rájön, hogy a rejtély évtizedekkel korábbra, a könyörületet nem ismerő betyárvilágba nyúlik vissza, még fenyegetőbb veszélybe kerül. Talán már nem is lesz életben, mire a Monarchia és Szerbia békét köt...

 
3 480 Ft
Akció: 2 785 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  KÉT TŰZ KÖZÖTT - MAGYAR ÍRÓK ELSŐ VILÁGHÁBORÚS NOVELLÁI

Noran Libro Kiadó, 2014

 

A kötet szerzői többek között: Ady Endre, Bánffy Miklós, Kassák Lajos, Kóbor Tamás, Kosztolányi Dezső, Molnár Ferenc, Móra Ferenc, Szép Ernő, Tersánszky Józsi Jenő, Zsolt Béla.

A válogatás megjelenésének különleges aktualitását adja az első világháború kitörésének 100. évfordulója.

 
2 690 Ft
Akció: 2 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.