Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Munkajog, társadalombiztosítás, nyugdíj

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Munkajog, társadalombiztosítás, nyugdíj

Termék sorrend módosítás:

12

-10%
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 1992-2012

jogszabálytükör

Complex Kiadó, 2013

 

A munkajog területe teljesen átalakult 2012. július 1-jével, az új munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) hatálybalépésével. Jelen kiadványunk – a már jól ismert tükrös formában - kívánja összehasonlítani a régi szabályozást az új jogszabályszöveggel úgy, hogy a 2013. augusztus 1-jén hatályba lépett módosításokat is tartalmazza. Naprakész segítséget nyújt munkajogászoknak, bíráknak, HR-eseknek, joghallgatóknak.

 

 

 
3 140 Ft
Akció: 2 825 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
 A RÉGI ÉS AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ÖSSZEHASONLÍTÁSA - a továbbélő bírói gyakorlattal kiegészítve

Kézirat lezárva: 2012. július 24.

Összeállította: Dr. Dudás Katalin, Dr. Horváth István

Novissima Kiadó, 2012

 

"Könyvünk összeállításakor célunk az volt, hogy segítsük az átállást a régi munkajogi kódexről az újra. A kiadvány „tükrös” szerkezetben, párhuzamosan, paragrafusról paragrafusra mutatja be az új és a korábbi munkajogi kódex rendelkezéseit, kiemelve a szabályozásban bekövetkezett fontosabb változásokat, továbbá az érintett szakaszokat követően szerepeltetve az átmeneti szabályokat is.
Kiadványunk azonban nem csupán az új szabályokra való átállást segíti, az egyes rendelkezések után megtalálható ugyanis a kapcsolódó, a szabályok tartalmának vagy szellemének továbbélése okán a jövőben is irányadó ítélkezési gyakorlat, ily módon válnak könnyebben értelmezhetővé az újonnan megfogalmazott rendelkezések."

 

Tartalom

Mintaoldalak: (pdf formátumban)
3-5. oldal
64. oldal

 
1 500 Ft
 MAGYAR MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOGI REFORM EURÓPAI KITEKINTÉSSEL

Szerző: Prof. Dr. Prugberger Tamás

Novotni Alapítvány, 2012

 

Prugberger Tamás professzor ezen legújabb monográfiája a legújabb magyar munkajogi szabályozást elemzi, vonja kritika alá és veti össze a külföldi jogi megoldásokkal. A szerző kitér a közszolgálati jogviszony szabályozásának kérdéseire is. Jelen monográfiát a jogász hallgatókon kívül minden jogalkalmazó, jogot oktató, és a munkajog világa iránt érdeklődő olvasónk figyelmébe ajánljuk.

 

(Részlet a Kiadó ajánlásából)

 
3 800 Ft
-15%
MUNKAJOG

Harmadik, átdolgozott kiadás, utánnyomás

Szerzők: Gyulavári Tamás (szerk.), Dudás Katalin, Horváth István, Hős Nikolett, Kártyás Gábor, Kulisity Mária, Kun Attila, Petrovics Zoltán

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2016

 

A munkajogi szabályozásban hatalmas változást jelentett a 2012. július elsejétől hatályos új Munka Törvénykönyve, amely jelentős mértékben megváltoztatta a rendszerváltás óta kialakult munkajogi szabályozást. Egyetemi tankönyvünk harmadik, alaposan átdolgozott kiadása bemutatja a hatályos munkajogi szabályokat, a mögöttük meghúzódó vezérlő elveket, elvi és gyakorlati problémákat, ugyanakkor részletes kitekintést nyújt a munkajogi gyakorlatra, a bíróságok döntéseire is. A szerzők igyekeznek lépést tartani a gyorsan változó joganyaggal, ezért ez a harmadik kiadás már tartalmazza az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével kapcsolatos módosításokat is.

 
7 500 Ft
Akció: 6 375 Ft
Kezdete: 2016.09.14
A készlet erejéig!
-10%
A Munka törvénykönyve. Munkajogi kommentár, 2016.

CD melléklettel

Harmadik, hatályosított kiadás

Szerzők: Kozma Anna; Lőrincz György; Pál Lajos; Pethő Róbert

Szerkesztette: Kardkovács Kolos

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

2012-ben néhány hónap alatt igazi „jogi bestsellerré” vált Az új Munka Törvénykönyvének magyarázata című kötet, melyet az új Mt.-t előkészítő szakmai csapat ügyvéd tagjai írtak. 2014 tavaszán a kiadó – ezúttal már elhagyva a címből az „új” jelzőt – megjelentette a második kiadást, melynek szintén valamennyi példánya elfogyott. Ebben a szerzők megosztották első jogalkalmazói tapasztalataikat, kitértek a felmerült értelmezési kérdésekre, valamint az időközben hatályba lépett új Ptk.-hoz igazították a magyarázatokat.

 
9 000 Ft
Akció: 8 100 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-15%
AZ ATIPIKUS MUNKAJOGVISZONYOK

Szerző: Bankó Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

Az atipikus munkajogviszony nem csak a munkajog tudományának művelői számára ismert fogalom, hanem élénk érdeklődés és vizsgálódás övezi a jogalkotás, a jogalkalmazás és a foglalkoztatáspolitika alakítóinak köreiben is. Az atipikus munkajogviszonyokat vizsgáló kötet egy általános, az atipikus munkajogviszonyok mindegyikét érintő kérdéseket vizsgáló, valamint az egyes atipikus munkajogviszonyokat egyenként tárgyaló részből áll. Az első részben olyan problémák elemzésére kerül sor, amelyek az atipikus munkajogviszonyoknak a munkajog újragondolásában, átalakulásában betöltött szerepével kapcsolatos. A második részben a részmunkaidőre létrejött munkajogviszony, a határozott idejű munkajogviszony, a munkaerő-kölcsönzés és a távmunka kerül áttekintésre, azok európai uniós, hazai jogalkotási vonatkozásain és dogmatikai alapkérdésein keresztül.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-30%
MUNKAJOG

Szerző: Petrovics Zoltán

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

A kötet a Zsigmond Király Főiskolával való együttműködés keretében készült el. Elsősorban oktatási célokat szolgáló főiskolai tankönyv, mely azonban a téma feldolgozatlansága folytán egyben hiánypótló szakmunka is, és a tágabb közönség érdeklődését is képes kielégíteni.

 

 

 
3 000 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2015.01.26
A készlet erejéig!
-10%
RUGALMAS ÖSZTÖNZÉS - RUGALMAS JUTTATÁSOK

Átdolgozott kiadás

Szerkesztette: Poór József

Complex Kiadó, 2013

 

Könyvünk első kiadása 2005-ben, míg a második 2007-ben jelent meg. Akkor még szárnyalt világgazdaság, azóta azonban nagyban megváltozott a juttatások, és különös tekintettel rugalmas juttatások (cafeteria) szabályozási környezete.

A könyv aktualizálását több tényező is szükségessé tette. Egyrészt jelentősen megváltozott a rugalmas juttatási rendszerek hazai gazdasági környezete, másrészről átalakult a szolgáltatók rendszere is, a külföldi szolgáltatók helyébe a magyar állam tulajdonában lévő szervezetek léptek.

Jelen munkát azzal az igénnyel írták a szerzők, hogy folytassák a korábbi két sikeres kiadást megélt könyv által kitaposott utat.

 
4 725 Ft
Akció: 4 255 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
SZTRÁJKJOG MAGYARORSZÁGON

A kézirat lezárva: 2010. február 19.

Szerzők: Dr. Berki Erzsébet, Gaskó István, Dr. Halmos Csaba, Dr. Handó Tünde, Dr. Herczog László, Dr. Juhász Zoltán, Keleti Tamás, Dr. Kiss György, Dr. Kovács Géza, Dr. Lápossy Attila, Dr. Lőrincz György, Molnár Zoltán, Dr. Nacsa Beáta, Dr. Pál Lajos, Pataky Péter, Dr. Radnay József, Dr. Schregle Johannes, Dr. Szabó Máté, Tomor János, Dr. Vadász György, Dr. Zeller Judit, Dr. Zoltay Ákos

Complex Kiadó, 2010

 

Több mint húsz év telt el azóta, hogy a parlament 1989-ben, elfogadta a sztrájktörvényt. Azóta a törvényt érdemben nem módosította a parlament. A húsz év tapasztalatai sokszínűek.

Hogyan született a törvény? Milyen álláspontok formálták a parlament elé kerülő javaslatokat? Milyen módosítások szükségesek? Ezekről mondja el véleményét a sztrájktörvény kidolgozója és parlamenti előterjesztője, az illetékes miniszter, a szakszervezeti vezető, a munkáltató, a munkaügyi bíró, az egyetemi kutató és nem utolsó sorban az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

 
4 499 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE - Árboc Szürke Jogszabályok

Hatályos: 2016. áprilsi 16.

Jogismeret Alapítvány, 2016

 

- A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

- Tartalomjegyzék

 
1 000 Ft
A MUNKASZERZŐDÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI

A kézirat lezárva: 2007. május 31.

Szerző: Dr. Kenderes György

Lektor: Dr. Prugberger Tamás

Novotni Alapítvány Kiadó, 2007

 

„A munkaszerződéssel kapcsolatos kérdések,  problémák, szabályozásbeli ellentmondások és az előbbiek megoldásának keresése… a témakör aktualitása különösebb bizonyítást  nem igényel, hiszen e kérdéskör a munkajog létezése óta folyamatosan foglalkoztatja a tudomány művelőit és állandó jelleggel napirenden van, sőt mindez elmondható már a mai értelembe vett munkajogot jóval megelőző időszakoknak a munkavégzési viszonyokra vonatkozó, de munkajognak még nem tekinthető szabályanyagára is.”

 

 
2 900 Ft
-15%
MUNKAJOG - Novissima szakvizsga könyvek

Kézirat lezárva: 2013. július 1.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina

Lektor: Dr. Hágelmayer Istvánné

Novissima Kiadó, 2013

 

A kiadvány a Társadalombiztosítási jog szakvizsga könyvvel egy csomagban is rendelhető.

 

Mintaoldalak (pdf formátumban)

Előszó

Tartalomjegyzék

Mintatétel

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2015.10.01
A készlet erejéig!
-20%
 A MAGYAR TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE

Szerző: Homicskó Árpád Olivér

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

ELŐRENDELEM!

 

„A szakkönyv elsősorban a tág értelemben vett szociális ellátások és igazgatás alapvető szabályainak megismerésére törekvő olvasók – elsősorban a jogászképzésben, az igazgatási szakok alap- és mesterképzéseiben, valamint a szociális felsőoktatási képzésekben résztvevő hallgatók – számára nyújt óriási segítséget. Mindezeken túl fontos segítséget nyújthat az ellátások igénybevevőinek is a különféle juttatások útvesztőiben való eligazodáshoz, valamint a jogalkalmazók számára is, akik pontosan szeretnék nyomon követni ezt a dinamikusan változó joganyagot.”

Dr. Hoffman István – habilitált egyetemi docens, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2016.11.23
A készlet erejéig!
 A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS MAGYARÁZATA 2016 - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2016. január 3.

Szerző: Dr. Cséffán József

Szegedi Rendezvényszervező Iroda, 2016

 

Az elmúlt két évben több jogszabály (törvény, rendelet) került megalkotásra, amelyeknek a rendelkezései nagy terjedelemben és jelentős kérdéseket érintve módosították a Munka Törvénykönyvét (Mt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt (Kjt.) és a hozzá kapcsolódó munkaügyi joganyagot. Erre figyelemmel ismételten megjelenik (várhatóan 2016. március 25-én) “A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata 2016” című munkajogi kommentár.

 

A kötethez kapcsolódó segédletet ide kattintva rendelheti meg.

 
15 000 Ft
 SEGÉDLET A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ 2016 - Elfogyott

Szegedi Rendezvényszervező Iroda, 2016

 

A Segédlet zsebkönyv első fele a Kjt. hatályos törvényszövegét (az Mt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel egybeszerkesztve) tartalmazza, magyarázatok nélkül. A kötet második fele a részletes tartalomjegyzék.

 
1 500 Ft
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ÉS MAGYARÁZATA 2016 - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2016. január 3.

Szerző: Dr. Cséffán József

Szegedi Rendezvényszervező Iroda, 2016

 

Az elmúlt két évben több jogszabály (törvény, rendelet) került megalkotásra, amelyeknek a rendelkezései nagy terjedelemben és jelentős kérdéseket érintve módosították a Munka Törvénykönyvét és a hozzá kapcsolódó munkaügyi joganyagot. A munkajogi kommentár a munkaügyek szakszerű és pontos elintézéséhez szükséges naprakész, megbízható információkkal szolgál a felhasználónak. A kiadvány tartalmazza a Munka Törvénykönyve 2016. január 1-jétől hatályos szövegét, a kapcsolódó jogszabályokat, a rendelkezésekhez fűzött magyarázatokat, a bírósági ítélkezés iránymutató eseti döntéseit, a Kúria Kollégiumi állásfoglalásait, jogegységi határozatait, kollégiumi véleményeit, az Alkotmánybíróság határozatait.

 

A kötethez kapcsolódó segédletet ide kattintva rendelheti meg.

 
15 000 Ft
SEGÉDLET A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉHEZ 2016 - Elfogyott

Szegedi Rendezvényszervező Iroda, 2016

 

A Segédlet zsebkönyv formátumban az Mt. hatályos törvényszövegét és a Ptk. munkaviszonyban is alkalmazandó szabályait tartalmazza egybeszerkesztve, magyarázatok nélkül. A kötet második felében részletes tartalomjegyzék található.

 

 
1 500 Ft
TOP 100 MUNKAJOGI KÉRDÉS ÉS VÁLASZ - Elfogyott

Harmadik, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2015. szeptember 3.

Complex Kiadó, 2015

 

Mennyi szabadság jár a munkavállalónak hatórás részmunkaidőben? Fél, hogy kellemetlen helyzetbe kerülhet egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során, ha munkaidő-nyilvántartásként az elektronikus beléptetőrendszer adatait használja? Bizonytalan abban, hogy behívhatja-e a leendő munkavállalót próbamunkára úgy, hogy nem fizet munkabért? Hogyan lehet a közalkalmazott fegyelmi felelősségét megállapítani?

 
3 675 Ft
ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK - Elfogyott

Szerző: Ferencz Jácint

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A mű célja, hogy az atipikus munkaviszonyokat ne csupán a munkajog tükrében mutassa be, hanem egyfajta komplex megközelítésben tárgyalja azokat. Az atipikus munkaviszonyok létrejötte és növekvő népszerűsége ugyanis nem magyarázható csupán a jog eszköztárával, annak megértéséhez látnunk kell a mögötte zajló társadalmi, gazdasági és politikai folyamatokat is. A mű bevezető részében, a munkaviszonyok vizsgálata alatt más tudományterületeken (szociológia, közgazdaságtan, politikatudomány) elért eredmények kerültek bemutatásra.

 
2 980 Ft
MUNKAJOGI JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY - Elfogyott

Hatályos: 2015. június 19.

Szerkesztés lezárva: 2015. augusztus 14.

Patrocinium Kiadó, 2015

 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

1989. évi VII. törvény a sztrájkról

 

Kiegészítve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi

LXXXVI. törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel.

 
690 Ft
MUNKAJOG - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2014. november 17.

Szerzők: Dabis Erzsébet, Ember Alex, Hajdú József, Hegedűs Bulcsú, Homicskó Árpád Olivér, Konta Éva, Kun Attila, Marencsák Zsolt, Rossu Balázs, Rúzs Molnár Krisztina

Szerkesztette: Hajdú József, Kun Attila

Patrocinium Kiadó, 2014

 

A kiadvány a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktatott Munkajog c. tantárgy tankönyveként jelent meg.

 
4 400 Ft
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2015 - Elfogyott

Szerző: Dr. Futó Gábor

Lektor: Dr. Herich György

Penta Unió, 2015

 

A magyar társadalombiztosítás elsődleges célja, hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabályozza a társadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyokat. A társadalombiztosítás Magyarország állampolgárait és törvény rendelkezése alapján más természetes személyeket felölelő társadalmi szintű kockázatközösség. A társadalombiztosításban való részvétel a törvényben meghatározott szabályok szerint kötelező. A kötelező társadalombiztosítás rendszerében a biztosított az egyéni felelősség elvének megfelelően, törvényben meghatározott járulékfizetési kötelezettség alapján szerezhet jogot saját maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára az egyes társadalombiztosítási ellátásokra. A pénzbeli társadalombiztosítási ellátás összege – ha törvény kivételt nem tesz – arányban áll a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló jövedelmével.

 
3 480 Ft
 EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA - Elfogyott

egyenlőtlen munkaidő beosztás gyakorlati alkalmazása - munkajog, bérszámfejtés, HR

Szerzők: Kissné Horváth Marianna, Greskóné Koller Krisztina

Saldo Kiadó, 2014

 

Az új munka törvénykönyve 2012. óta hatályban van. Hatályba lépését követően a gyakorlati alkalmazás során felmerült problémák kiküszöbölésére a jogalkotó törvénymódosítással több helyen pontosította a jogszabályi rendelkezéseket.

A gyakorlatban azonban rendszeresen visszatérő problémát jelent az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szabályainak alkalmazása.

A munka világát meghatározó jogszabályok értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban különböző kérdéssekkel találkoznak a Saldo Zrt. tanácsadói, ezek jelentős része a munkaidő-beosztás szabályaival, a munkaidőkeret alkalmazásával kapcsolatban merül fel.

 
2 950 Ft
HVG MUNKAJOG 2014 - Elfogyott

2014/2

HVG Kiadó, 2014

 

Az új Ptk. munkajogi passzusai

Sérelemdíj

Bírósági gyakorlat

A távolléti díj számítása

Kötetlen munkarend, rugalmas munkared

 

Mit kell tudni...

a munka törvénykönyve általános rendelkezéseiről? a munkaviszony alanyairól? a munkaviszony szabályairól? a munkaviszony létesítéséről? a munka díjazásáról? a munka- és pihenőidőről? a munkaszerződés teljesítéséről? a munkaszerződés módosításáról? a versenytilalmi megállapodásról, tanulmányi szerződésről? a munkáltató személyében bekövetkező változásról? a munkaviszony megszűnéséről? a kárfelelősségről? az atipikus munkaviszonyról? a munkajogi vitákról?

 
2 990 Ft
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2014 - Elfogyott

Az Mt. és az új Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina

Vezinfó Kiadó, 2014

 

Egy könyv – két törvénykönyv magyarázata

 

Tudja, hogy a munkaviszonyra március 15.-től a Munka Törvénykönyve mellett az új Polgári Törvénykönyvből közel 100 §-t kell alkalmazni?

Már 2012. július 1.-től, az akkor még új Mt. hatályba lépésétől a Ptk. a munkajogi kódex különös háttérjogszabálya lett. A munkajogi újdonságok és a gyorsan bekövetkezett törvénymódosítások elterelték a Szakma figyelmét arról, hogy az Mt. által a Ptk.-ból kijelölt számos szabályt kell a munkaviszonyra alkalmazni. Ugyanúgy, mintha az Mt. rendelkezései lennének. A különös háttérjogszabály az új Ptk. 2014. március 15.-i életbe lépésével „kicserélődik”, és újra módosul az Mt. is.

 
10 290 Ft
 SEGÉDLET A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉHEZ – 2014 - Jelenleg nem vásárolható

Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2014

 

A Segédlet zsebkönyv formátumban az Mt. hatályos törvényszövegét és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza egybeszerkesztve, magyarázatok nélkül. A második rész a részletes tartalomjegyzék.

 
1 200 Ft
-15%
 MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG - Jelenleg nem rendelhető

 

A kötet lezárásának időpontja: 2013. szeptember 1.

 

Szerzők: Ember Alex Frigyes, Hajdú József, Kun Attila, Lajkó Dóra, Rózs Molnár Krisztina, Waldmann Gábor

Dialóg Campus Kiadó, 2013            

 

Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat.

 

A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft
Kezdete: 2016.10.14
A készlet erejéig!
 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGSZABÁLYOK EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 - Elfogyott

Saldo Kiadó, 2015

 

A társadalombiztosítás fedezetét biztosító szabályozás a szociális hozzájárulási adó bevezetésével összetettebbé vált, így az évenkénti módosításokat a szakembereknek is nehéz követni, a laikusok pedig sokszor elvesznek a változó jogszabályok között.

 

A társadalombiztosítással foglalkozó szakembereknek munkájuk során napra készen kell ismerni és alkalmazni a szabályokat, melyek a folyamatos változás miatt egyre több terhet rónak a jogalkalmazókra, ehhez kíván segítséget nyújtani ez a kiadvány.

 
3 500 Ft
A MUNKABALESETBŐL EREDŐ KÁROK MEGTÉRÍTÉSE - Elfogyott

Szerző: Dr. Radnay József

Bíbor Kiadó, 2006

 

A könyv bemutatja a munkavédelem és a munkajog kapcsolatát. Az olvasó megismerheti a munkavédelem kialakulását, rendszerét és helyzetét. Az író magyar és külföldi esetekkel párhuzamosan támasztja alá a munkajog változását és fejlődését. Ismerteti a munkabalesetekért való felelősség rendszereit, és a főbb rendszerek szabályait, gyakorlatát. Széleskörű nemzetközi példákkal szemlélteti az okozatossági elméleteket és azok alkalmazásait is.

 
1 400 Ft
 A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE - kiegészítve az Mth. vonatkozó részeivel - Elfogyott

Hatályos: 2016. február 20. napjától

A szerkesztés lezárva: 2016. február 22.

Novissima Kiadó, 2016

 

2012. évi I. törvény A Munka Törvénykönyvéről
kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel
A Kormány 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A nemzetgazdasági miniszter 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelete a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 
890 Ft
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG - Elfogyott

Második, átdolgozott, bővített kiadás         

Szerzők: Fabók András, Prugberger Tamás       

Szent István Kiadó, 2009

 

A jegyzet átfogóan ismerteti a társadalombiztosítás rendszerét, kitekintést adva a külföldi megoldásokra, lehetőségekre; egyben kritikáját is adja e témakörnek

 
3 300 Ft
MUNKAJOG - Elfogyott

Nyolcadik kiadás

Szerző: Radnay József

Szent István Kiadó, 2009

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei a Kar műhelyeiben született, s általános jog- és államtudományi érdeklődésre számot tartó tankönyvek, monográfiák, emlékkönyvek, kongresszusi- és tanulmány-gyűjtemények, dokumentum-kötetek sorozata. A munkajogot, amely a munkáltató és a neki alárendelt - ennélfogva különös védelemre szoruló - munkavállaló közötti kapcsolat szabályozására szolgál, hazánkban önálló jogának tekintik. Magában foglalja mindazokat a jogszabályokat, amelyek a munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszonyt és azzal közvetlenül összefüggő életviszonyokat rendezik, valamint a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályokat. Az immár második, javított és bővített kiadásban megjelenő Munkajog című tankönyv az 1992-ben hatályba lépett törvények földolgozására épülve naprakész a 2000. július 1-jei módosításokig. A szerző, miután felvázolta a munkajog kialakulásának történetét és meghatározta alapfogalmait, jogforrásait és rendszerét, részletesen ismerteti a hazai munkajog szabályozását, összehasonlító kitekintéssel bemutatva az egyes témakörökre vonatkozó korábbi szabályozásokat és a jelentősebb külföldi megoldásokat, rendszereket is. Radnay József a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja. A Kar Gazdasági Szakjogok Intézetének alapító vezetője volt 1995-től, s jelenleg is a Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék vezetője. Az állam- és jogtudományok kandidátusa (1988). 1927-ben született. Pályáját nagyvállalati és minisztériumi szolgálat után az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal munkajogi főosztályának élén folytatta, majd 1988-tól a Legfelsőbb Bíróság bírája, tanácselnöke 1992-98 között Munkaügyi Kollégiumának vezetője volt. 1997 óta a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének elnöke. Fontosabb munkái: Magyar bányajog (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1964); A Munka Törvénykönyve kommentárja I-II. (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1978); Munkajogi Kézikönyv (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1987); Magyar munkajog I-II. (HVG-ORAC, Budapest 1992/2000); Polgári eljárásjog (HVG-ORAC, Budapest 1994/2000); Praxis des ungarischen Arbeitsrechts (Bielefeld, Bertelsmann 1995; 2. kiadás 1999); Magyar gazdasági jog (Aula, Budapest 1996); Kézikönyv menedzsereknek (Budapest 1996); Munkajogi elvi határozatok 1970-1994 (HVG-ORAC, Budapest 1995); Munkajog elvi határozatok 1995-1998 (uott 1999)

 
3 200 Ft
 MUNKAJOG 2012- HVG Különszám - Kiegészítve az Mth.-val. - Elfogyott

HVG Kiadó, 2012

 

A tartalomból:

I. rész:

    Rugalmas munkaszerződés

    Átalakított pótlékok

    Ki fizet a kárért?

    Munkaerő-kölcsönzés

    Atipikus munkaviszonyok

    Munkaidő, munkaidőkeret, rendkívüli munkavégzés

    Négy, a munkajoghoz kapcsolódó törvény (illetve törvényrész) és három kormányrendelet

 

II. rész:

Munkáltatói teendők júliustól

Szabadságszabályok változása 2013-tól

Szigorítás a közmunkáltatóknál

Munkaügyi ellenőrzés – bírságok

Vasárnapi munkavégzés

Kapcsolódó jogszabályok módosítása

 

+ Szerződés minták

 
2 950 Ft
 SEGÉDLET A KÖZTISZTVISELŐK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ - Elfogyott

Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2011

 

A segédlet két részből áll:

Az első részben található a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) egységes szerkezetbe foglalt, 2011. január 1-jétől hatályos szövege.

A második rész a részletes tartalomjegyzék.

 

A törvény szabályrendszerének mélyrehatóbb megismeréséhez  Dr. Cséffán József: „A köztisztviselők és a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény és magyarázata” című könyvét, amely a közszolgálati jogviszony keretében történő munkavégzésre vonatkozó – folyamatosan változó – jogszabályok útvesztőiben mindenki számára érthető, egyértelmű eligazítást ad. Azok számára, akiknek csak a törvény szövegére van szükségük  a kis könyvecske is hasznos lehet.

 
1 100 Ft
MUNKAÜGYI KALAUZ 2008 - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2008. október 1.

Szerző: Badak Zsuzsanna, Leitemné Dr. Varga Márta

Opten Kft., 2008

 

Nem csak a vezetőknek, de az alkalmazottaknak is fontos, hogy tisztában legyenek saját munkaviszonyuk adta jogaival és kötelességeivel. Nekik is szól ez a kiadvány. Kiegészítő információként a szerző külön fejezetet szánt a felelősségi szabályokra, a vezető beosztású munkavállalóra vonatkozó különös szabályokra, valamint az üzleti titok védelmére. A füzet munkaügyi iratmintákat is tartalmaz.

 
3 150 Ft
MUNKAJOGI JOGSZABÁLYOK - Elfogyott

Szerző: Bankó Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

A könyv azzal a céllal készült, hogy a munkajoggal foglalkozóknak, a tárgyat tanulóknak egy széleskörű, ugyanakkor jól áttekinthető, könnyen kezelhető jogszabálygyűjteményt nyújtson.
A kötet az ún. munka magánjogának, a privátszféra munkajogának jogszabályait foglalja össze, nem terjed ki jelen válogatás terjedelmi okokból a közalkalmazottak és köztisztviselők jogviszonyára vonatkozó szabályok ismertetésére. Ahogy a tartalomjegyzékből kitűnik, a Munka Törvénykönyve mellett a munkaviszonnyal kapcsolatba hozható törvények és rendeletek, a foglalkoztatással kapcsolatos törvények és rendeletek, valamint a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalásai egyaránt megtalálhatóak a gyűjteményben.
A szerkesztőket az ösztönözte a kiadvány elkészítésére, hogy nagyon kevés az olyan tárgyban megjelent jogszabálygyűjtemény, mely jelen kötethez hasonló teljességgel tartalmazná a hatályos munkajogi szabályokat. Véleményünk az, hogy a számítógépes jogtárak korában sem csökkent az igény arra, hogy jól használható jogszabálygyűjtemények legyenek a mindennapi munka és tanulás során a jogalkalmazó, tanuló kezében.
Reményeink szerint a könyv haszonnal forgatható gyakorlati szakemberek által és az oktatásban, tanulásban, segítséget nyújt a munkajogi jogszabályok közti eligazodásban is.

 
1 680 Ft
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ÉS MAGYARÁZATA - 2014 - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2014. január 2.

Szerző: Dr. Cséffán József

Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2014

 

A kötethez kapcsolódó segédletet ide kattitnva rendelheti meg.

 

Az új Munka Törvénykönyve módosított rendelkezései, az új Polgári Törvénykönyvnek (Ptk.) hatályba lépő rendelkezései és az ezzel összefüggésben módosuló törvények, jogszabályok a munkaviszony keretében történő munkavégzésre vonatkozó szabályokat lényeges részeiben megváltoztatják.

A könyv (kb. 800 oldal terjedelemben), a munkaügyek szakszerű és pontos elintézéséhez szükséges naprakész, megbízható információkkal szolgál a felhasználónak. A kommentár tartalmazza az új Mt. hatályos szövegét, a Ptk. alkalmazandó rendelkezéseit, a kapcsolódó háttér jogszabályokat, az ezekhez fűzött magyarázatokat, a bírósági ítélkezés változatlanul iránymutató döntéseit, a Kúria Kollégiumi állásfoglalásait, jogegységi határozatait, az Alkotmánybíróság határozatait.  A könyvet továbbra is Dr. Cséffán József, az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumának kollégiumvezetője szerkeszti.

 
16 000 Ft
 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG (2013) - Novissima szakvizsga könyvek - Elfogyott. Új kiadás várható.

Negyedik kiadás

Kézirat lezárva: 2013. május 8.

Szerzők: Molnárné Dr. Balogh Márta, Dr. Molnár-Hidassy Dóra

Lektor: Dr. Hágelmayer Istvánné

Novissima Kiadó, 2013

 

A kiadvány a Munkajog szakvizsga könyvvel egy csomagban is rendelhető.

 

Kapcsolódó anyagok (pdf):

Előszó

Bevezető

Mintatétel

Tartalomjegyzék

 
3 500 Ft
VEZETŐK KÉZIKÖNYVE - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2009. január 1., 2009. november 10.

Szerző: Berke Barna, dr., Futó Gábor dr., Garamvölgyi Róbert dr., Pál Lajos dr., Tóth Gábor dr., Kovács Ferenc dr

Szerkesztő: Pál Lajos dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

A kiadvány a gazdasági társaság vezetői számára legfontosabb ismereteket foglalja össze. Bemutatja a tisztségviselők foglalkoztatására irányadó munkajogi és társasági jogi rendelkezéseket, valamint a legfontosabb adó- és társadalombiztosítási szabályokat. Emellett átfogó képek ad a társasági jog és a cégjog vezetők számára fontos specifikus szabályairól, az erre vonatkozó bírói gyakorlatról. Részletesen foglalkozunk a vezető tisztségviselőkre, illetve az ügyvezetésre vonatkozó előírásokkal, kivetítve a közös szabályokat az egyes társasági jogi formákra, így a közkereseti társaságra, a betéti társaságra, a korlátolt felelősségű társaságra és a részvénytársaságra.

 
9 400 Ft
MUNKAJOGI IRATMINTATÁR CD+ könyv - Elfogyott

Második, bővített hatályosított kiadás

Szerző: Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Pintérné dr. Torma Mária, Újházi Miklós dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

A könyv a nagysikerű kiadvány, második, bővített, hatályosított kiadása. Az iratminták a Munka Törvénykönyve (1992.évi XXII. törvény, Mt.), a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXIII. Törvény, Ktv.), a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. törvény, Kjt.) valamint az ezekhez kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével készültek. A könyvhöz egy, a kiadvány teljes anyagát tartalmazó CD-t is mellékelünk, így válik a Munkajogi iratmintatár egy valóban praktikus segédeszközzé a munkajoggal foglalkozó szakemberek számára.

 
8 500 Ft
KÖZSZOLGÁLATI JOG - Elfogyott

Szerző: György István dr.

Szerkesztő: Hajas Barnabás lektor, Imre Miklós lektor

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A közszolgálati jog jogágként és önálló felsőoktatási diszciplínaként is rendkívül fiatal. Születése a magánszféra (versenyszféra) és a közszféra alkalmazottaira vonatkozó törvények és más jogszabályok elválásának idejére, az 1990-es évek elejére tehető. Ekkortól a munkajog és a Munka Törvénykönyve hatálya már nem terjed ki a köztisztviselők, közalkalmazottak, fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai, a bírák és ügyészek jogállásának rendezésére. E rétegeknek az államhoz kötődése, a közhatalom igénybevételének lehetősége, a fokozott kötelezettségeik és esetleges többlet-jogosítványaik eltérő szabályozást igényelnek.

 

 
3 000 Ft
A VEZETŐK FOGLALKOZTATÁSÁNAK SZABÁLYAI - Elfogyott

Szerző: Pál Lajos dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A kiadvány a vezető állásúak jogviszonyára és munkavégzésére vonatkozó munkajogi, illetve társasági jogi speciális szabályokat foglalja össze. Ennek keretében bemutatja különösen a jogviszony létesítésére, megszüntetésére vonatkozó eltérő rendelkezéseket, az összeférhetetlenséggel, titoktartással, versenyvédelemmel összefüggő szabályokat. A kiadvány ismerteti a vezetőkre irányadó speciális kárfelelősségi, büntetőjogi normákat is.

 

Kitér a kiadvány a társasági törvény nemrégiben bekövetkezett módosításának következményeire, az idevágó átmeneti rendelkezésekre.

 

 
3 200 Ft

12

Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.