Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
KÍNÁLATUNKBÓL
Várható megjelenések

Munkajog


Termék sorrend módosítás:

12

A munka díjazása

Második, átdolgozott kiadás

Munkajogi kiskönyvtár 3.

Szerző: Dr. Kártyás Gábor

Complex Kiadó, 2015

 

Nincs munkaviszony munkabér nélkül. Nem könnyű azonban eligazodni a munkavállalónak járó egyes bérformák között, vagy betartani a kifizetésre, elszámolásra vonatkozó szabályokat.

A második, bővített kiadás még több gyakorlati kérdést tárgyal és bemutatja a munka díjazásával kapcsolatos legfontosabb bírói döntéseket is. Nem hiányozhat egyetlen számfejtéssel foglalkozó, vagy személyügyi szakember polcáról sem!

 
2 835 Ft
-15%
BEVEZETÉS A KÖZSZOLGÁLATI MUNKAJOGBA

Szerző: Gyulavári Tamás, Horváth István, Hős Nikolett, Petrovics Zoltán, Kártyás Gábor (szerk.), Takács Gábor, Tánczos Rita

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2015

 

A magyar munkajogban 1992 óta külön szabályok vonatkoznak a közigazgatásban dolgozókra. A jegyzet ezeket a sajátos szabályokat mutatja be, követve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény felépítését. A részletszabályok és a gyakran változó végrehajtási rendeletek átfogó ismertetése helyett csak a közszolgálati munkajog legjellemzőbb, legfontosabb intézményeit elemezzük. Úgyszintén nem térünk ki a versenyszféra munkajogából ismert (átvett) szabályokra, amelyekről bővebben a Munkajogi alapismeretek című kiadványban olvashat az érdeklődő. A 2012-ben hatályba lépett közszolgálati munkajog azonban számos olyan új intézményt tartalmaz, amelyeknek egyelőre nincs bírói gyakorlata.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2015.05.16
A készlet erejéig!
HVG MUNKAJOG 2015

2015/2 Különszám

HVG Kiadó, 2015

 

Mit kell tudni a…

munka törvénykönyve általános rendelkezéseiről? a munkaviszony alanyairól? a munkaviszony szabályairól? a munkaviszony létesítéséről? a munka díjazásáról? a munka- és pihenőidőről? a munkaszerződés teljesítéséről? a munkaszerződés módosításáról? a versenytilalmi megállapodásról, tanulmányi szerződésről? a munkáltató személyében bekövetkező változásról? a munkaviszony megszűnéséről? a kárfelelősségről? az atipikus munkaviszonyról? a munkajogi vitáról?

 

17 iratminta+vonatkozó törvényszövegek

 
3 450 Ft
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE (KÖZALKALMAZOTTI JELÖLÉSEKKEL)

Hatályos: 2015. április 20-tól

Árboc Kft., 2015

 

A kiadvány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt tartalmazza közalkalmazotti jelölésekkel, valamint tartalomjegyzékkel és betűrendes címmutatóval.

 
1 200 Ft
  A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS MAGYARÁZATA - 2012.

A kézirat lezárva: 2012. június 30.

Szerző: Dr. Cséffán József

A Szegedi Munkaügyi Bíróság elnöke

Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2012 

 

„Tisztelt Olvasó! A könyv, amelyet a kezében tart, azért született, hogy a közalkalmazotti jogviszony keretében történő munkavégzésre vonatkozó jogszabályok útvesztőiben mindenki számára érthető, egyértelmű eligazítást adjon.

Megírásakor igyekeztem az új Munka Törvénykönyve (Mt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatályba lépésétől kialakult munkaügyi joggyakorlatot, a szakirodalmat világos rendszerben összefoglalni, az új jogszabályi rendelkezések lényegét feltárni.

E célok érdekében a kiadvány tartalmazza az új Mt., a Kjt., az új Mt. hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.), illetve a kapcsolódó jogszabályok hiteles – egységes szerkezetű – szövegét, a hozzájuk fűzött magyarázatokat, a bírósági ítélkezés iránymutató eseti döntéseit, a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalásait, jogegységi határozatait.”

 

A Szerző

 

A kötethez tartozó Segédletet itt találja.

 
12 000 Ft
  A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS MAGYARÁZATA 2014

A kézirat lezárva: 2014. január 2.

Szerző: Dr. Cséffán József

Szegedi Rendezvényszervező Iroda Kft., 2014

 

A kötethez kapcsolódó Segédlet ide kattintva rendelhetp meg.

 

Az új Munka Törvénykönyvnek (Mt.), az új Polgári Törvénykönyvnek (Ptk.), a nemzeti köznevelési és felsőoktatási törvénynek, az egészségügyi foglalkoztatást érintő törvényeknek módosuló rendelkezései a közalkalmazotti jogviszonyban történő munkavégzés szabályait lényegesen megváltoztatják.

A könyv (kb. 900 oldal terjedelemben) a munkaügyek szakszerű és pontos elintézéséhez szükséges naprakész, megbízható információkkal szolgál a  felhasználó számára. A kiadvány tartalmazza a Kjt. hatályos -  az Mt.-vel és az új Ptk. –val egybeszerkesztett szövegét, az ágazati szabályokat, a rendelkezésekhez fűzött magyarázatokat, a bírósági ítélkezés változatlanul  iránymutató döntéseit, a Kúria Kollégiumi állásfoglalásait, véleményeit, jogegységi határozatait, az Alkotmánybíróság határozatait.

 A  könyv szerkesztője továbbra is Dr. Cséffán József, az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumának kollégiumvezetője.

 
16 000 Ft
  A KÖZALKALMAZOTTI ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY GYAKORLATI KÉZIKÖNYVE

Az új törvényi előírások bemutatása, munkaügyi jogalkalmazás, esettanulmányok, szabályzatok

A szerkesztés lezárva: 2014. november 30.

Aktualizálva: 2014. december

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

 

Kiadványunk segítségével a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezheti napi gyakorlati munkáját. A kézikönyvben egy helyen megtalálható minden lényeges információ, amely a közszféra területén dolgozók számára fontos lehet.

Kiadványunk az elsők egyike, amely a közszférában alkalmazott új és továbbra is hatályban maradó munkajogi szabályokat együttesen mutatja be. Kötetünk átfogó képet ad a versenyszféra és a közszféra munkajogi kérdéseiről, az átjárhatóságról, az átjárás szabályairól, illetve általunk naprakész, friss információhoz juthat a sorozatos törvényi változásokról. A kézikönyvben egy helyen megtalálható minden lényeges információ, amely a közszféra területén dolgozók számára fontos lehet.

 
19 845 Ft
-5%
A MAGYAR MUNKAJOG I-IV. KOMMENTÁR A GYAKORLAT SZÁMÁRA

Negyedik kiadás

Szerző: Hajdu Edit dr., Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna dr., Radnay József dr., Tallián Blanka dr., Tálné dr. Molnár Erika dr.

Szerkesztő: Radnay József dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

Az 1. számú pótlapot már tartalmazza. Amennyiben csak az 1. számú pótlapot kívánja megrendelni, a legördülő sáv segítségével teheti meg, a pótlapok ára: 14 920 Ft.

 

A Kommentár új, 4. kiadása 2012. július 2-án jelent meg. Ebben már az új Munka törvénykönyvének, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló új törvénynek a kommentárja olvasható. Tájékoztatjuk Önt, hogy az új Munka törvénykönyvével kapcsolatos „A” részben már a 2012. június 18. napján elfogadott módosításokat (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, az ún. Mth. módosító rendelkezéseit) is átvezettük!

 

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

 
39 000 Ft
Akció: 37 050 Ft
Kezdete: 2015.04.01
A készlet erejéig!
  A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE - kiegészítve az Mth. vonatkozó részeivel.

Hatályos: 2015. február 1.

A szerkesztés lezárva: 2015. január 30.

Novissima Kiadó, 2015

 

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2015. március 15-én hatályba lépő módosításokkal.

2012. évi I. törvény A Munka Törvénykönyvéről
kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel
A Kormány 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A nemzetgazdasági miniszter 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelete a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 
800 Ft
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 1992-2012

jogszabálytükör

Complex Kiadó, 2013

 

A munkajog területe teljesen átalakult 2012. július 1-jével, az új munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) hatálybalépésével. Jelen kiadványunk – a már jól ismert tükrös formában - kívánja összehasonlítani a régi szabályozást az új jogszabályszöveggel úgy, hogy a 2013. augusztus 1-jén hatályba lépett módosításokat is tartalmazza. Naprakész segítséget nyújt munkajogászoknak, bíráknak, HR-eseknek, joghallgatóknak.

 

 

 
3 140 Ft
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2015.

Egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal

A kézirat lezárva: 2015. január 25.

Szerzők: Dr. Gyulavári Tamás, Dr. Hős Nikolett, Dr. Kártyás Gábor, Dr. Takács Gábor

KompKonzult, 2015

 

2012. július 1-jén lépett hatályba a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, amely új alapokra helyezte a magyar munkajogi szabályozást. A kódex számos területen forradalmi változást hozott, így különösen átértékelte a kollektív szerződés és a munkaszerződés jelentőségét, új lehetőségeket hozott a munkaidő szervezésben, szakított a munkajogi kárfelelősség néhány elavult intézményével és még sorolhatnánk. Az új szabályokkal való ismerkedés még most, három évvel a törvény hatályba lépése után sem zárult le. A gyakorlat újabb és újabb kérdésekre, problémákra világított rá. A munkajog folyamatosan forrásban lévő, változó terület, amit az is bizonyít, hogy már az új Munka Törvénykönyve is túl van ötödik módosításán.

 
9 450 Ft
-5%
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MAGYARÁZATA

Második, hatályosított kiadás

A kézirat lezárásának napja: 2014. március 15.

Szerzők: Kozma Anna, Lőrincz György, Pál Lajos, Pethő Róbert

Szerkesztő: Kardkovács Kolos

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

2012-ben néhány hónap alatt igazi „jogi bestsellerré” vált Az új Munka Törvénykönyvének magyarázata című kötet, melyet az új Mt.-t előkészítő szakmai csapat ügyvéd tagjai írtak. A megjelenés óta eltelt több mint két évre tekintettel a szerzők és a kiadó úgy döntöttek, hogy elkészítik a második kiadást, ezúttal már elhagyva a címből az „új” jelzőt. A neves munkajogász szakemberek az aktualizált kiadásban feldolgozták az időközben bekövetkezett Mt. módosításokat, beépítették a vonatkozó átmeneti rendelkezéseket (melyeket 2012-ben a kiadó még külön kötetben jelentetett meg), megosztották első jogalkalmazói tapasztalataikat, kitértek a felmerült értelmezési kérdésekre, valamint az időközben hatályba lépett új Ptk.-hoz igazították a magyarázatokat. A CD-mellékletben hatvannégy aktualizált, szerkeszthető munkajogi iratminta található.

 
8 000 Ft
Akció: 7 600 Ft
Kezdete: 2015.04.01
A készlet erejéig!
A munka- és pihenőidő szabályai

Munkajogi kiskönyvtár 4.

Szerző: dr. Dudás Katalin

Complex Kiadó, 2014

 

A kiadvány a hagyományos munkaidő-beosztáson alapuló munkaidő-gazdálkodás legfontosabb jogszabályi előírásait kívánja rendszerezett módon bemutatni.

A munkavégzés időtartamát, mértékét és beosztását, a munkavégzés megszakítását és a munkavégzés nélküli időtartamokat, az ezeket szabályozó törvényi előírásokat olyan logikai láncra fűztük fel, amely az idő előre haladását követi és a munkaidőt a különböző hosszúságú pihenőidőkkel megszakítva folyamatként ábrázolja.

A munkaidő és pihenőidő szabályozási köréhez tartozó alapvető előírások ismertetésére szorítkozunk úgy, hogy példával, beosztásmintával illusztráljuk a szabály alkalmazását. A munkaidő és a pihenőidő rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a munkaügyi hatóság kiemelt ellenőrzési területe, ezért helyenként külön kiemeltük szempontjait.

 
2 495 Ft
-20%
  A MUNKAJOGI MEGFELELÉS ÖSZTÖNZÉSÉNEK ÚJSZERŰ JOGI ESZKÖZEI

Szerző: Kun Attila

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

A munkavállalói jogok kikényszerítése, a munkajogi szabályoknak való megfelelés biztosítása és a vállalatok szociálisan felelős működésre való ösztönzése napjainkban szinte sziszifuszi törekvésnek tűnik.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a munkajogtudomány az utóbbi évtizedekben világszerte mintegy „alkotói válságba” jutott. Nem könnyű megtalálni azokat a megfelelően hangolt, régi-új szabályozási ideákat és módszereket, amelyek a globalizáció és a radikálisan megváltozott gazdasági-társadalmi viszonyok közepette is képesek biztosítani, hogy az emberi munkaerő ne csupán egy alárendelt eszköze legyen a versenyorientált gazdaságnak.

Jelen tanulmány arra törekszik, hogy egy egységes elméleti keretben mutasson be példaként egyes olyan nemzetközileg kialakulóban lévő, innovatív szabályozási megközelítéseket, amelyek a munkajogi értékeknek való érvényszerzést a hagyományos munkajogi szabályozási eszközöktől eltérő, modern szemlélet útján kísérlik meg biztosítani.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
A MUNKASZERZŐDÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI

A kézirat lezárva: 2007. május 31.

Szerző: Dr. Kenderes György

Lektor: Dr. Prugberger Tamás

Novotni Alapítvány Kiadó, 2007

 

„A munkaszerződéssel kapcsolatos kérdések,  problémák, szabályozásbeli ellentmondások és az előbbiek megoldásának keresése… a témakör aktualitása különösebb bizonyítást  nem igényel, hiszen e kérdéskör a munkajog létezése óta folyamatosan foglalkoztatja a tudomány művelőit és állandó jelleggel napirenden van, sőt mindez elmondható már a mai értelembe vett munkajogot jóval megelőző időszakoknak a munkavégzési viszonyokra vonatkozó, de munkajognak még nem tekinthető szabályanyagára is.”

 

 
2 900 Ft
A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

Munkajogi kiskönyvtár 5.

Lezárás dátuma: 2014. február 28.

Szerző: dr. Kulisity Mária

Complex Kiadó, 2014

 

A Munkajogi kiskönyvtár sorozatban megjelent, a munkaviszony megszűnéséről és megszüntetéséről szóló könyv gyakorlatias megközelítéssel dolgozza fel a témát. A bírósági esetjog során tipikusan felmerülő jogalkalmazási kérdésekkel foglalkozik közérthetően. Az egyes munkaviszony megszüntetési módok bemutatásán túl részletesen elemzi a munkavállaló képességével összefüggő felmondási indokokat, a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása miatti felmondás eseteit. Majd a létszámcsökkentés, átszervezés bírósági gyakorlatának átfogó és gyakorlatorientált bemutatása következik. A kiadvány az új Ptk. hatálybalépésével módosult jogszabályi rendelkezésekre is felhívja a figyelmet, mellékleteként iratminták is segítik a jogalkalmazást.

 
2 495 Ft
-15%
  A RÉGI ÉS AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ÖSSZEHASONLÍTÁSA - a továbbélő bírói gyakorlattal kiegészítve

Kézirat lezárva: 2012. július 24.

Összeállította: Dr. Dudás Katalin, Dr. Horváth István

Novissima Kiadó, 2012

 

"Könyvünk összeállításakor célunk az volt, hogy segítsük az átállást a régi munkajogi kódexről az újra. A kiadvány „tükrös” szerkezetben, párhuzamosan, paragrafusról paragrafusra mutatja be az új és a korábbi munkajogi kódex rendelkezéseit, kiemelve a szabályozásban bekövetkezett fontosabb változásokat, továbbá az érintett szakaszokat követően szerepeltetve az átmeneti szabályokat is.
Kiadványunk azonban nem csupán az új szabályokra való átállást segíti, az egyes rendelkezések után megtalálható ugyanis a kapcsolódó, a szabályok tartalmának vagy szellemének továbbélése okán a jövőben is irányadó ítélkezési gyakorlat, ily módon válnak könnyebben értelmezhetővé az újonnan megfogalmazott rendelkezések."

 

Tartalom

Mintaoldalak: (pdf formátumban)
3-5. oldal
64. oldal

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2015.05.31
Vége: 2015.06.30
ATIPIKUS MUNKAJOGVISZONYOK

Munkajogi kiskönyvtár sorozat 6. kötet

A kézirat lezárva: 2015. január 1.

Szerzők: dr. Bankó Zoltán, dr. Ferencz Jácint

Complex Kiadó, 2015

 

Az atipikus munkajogviszony elnevezés mindenkinek ismerősen cseng, aki a munkajogi szabályokkal kapcsolatba kerül. A munkajogi jogalkotás és a foglalkoztatási gyakorlat egyaránt kiemelt figyelmet szentel azoknak a jogviszonyoknak, amelyek a hagyományostól, a tipikustól valamely módon eltérnek.

 
2 835 Ft
-15%
AZ ATIPIKUS MUNKAJOGVISZONYOK

Szerző: Bankó Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

Az atipikus munkajogviszony nem csak a munkajog tudományának művelői számára ismert fogalom, hanem élénk érdeklődés és vizsgálódás övezi a jogalkotás, a jogalkalmazás és a foglalkoztatáspolitika alakítóinak köreiben is. Az atipikus munkajogviszonyokat vizsgáló kötet egy általános, az atipikus munkajogviszonyok mindegyikét érintő kérdéseket vizsgáló, valamint az egyes atipikus munkajogviszonyokat egyenként tárgyaló részből áll. Az első részben olyan problémák elemzésére kerül sor, amelyek az atipikus munkajogviszonyoknak a munkajog újragondolásában, átalakulásában betöltött szerepével kapcsolatos. A második részben a részmunkaidőre létrejött munkajogviszony, a határozott idejű munkajogviszony, a munkaerő-kölcsönzés és a távmunka kerül áttekintésre, azok európai uniós, hazai jogalkotási vonatkozásain és dogmatikai alapkérdésein keresztül.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-15%
AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAJOGA

Szerkesztette: Kiss György

Osiris Kiadó, 2003

 

A monográfia az Európai Unió munkajogáról nyújt teljes körű áttekintést, és ennek vetületében elemzi a hazai munkajog állapotát, valamint az uniós csatlakozásból származó jogharmonizációs feladatokról ad átfogó képet. Az Unió általános intézményi alapjainak bemutatása után részletesen foglalkozik az Unió munkajogi normáival - érintve az egyes intézmények egyéb nemzetközi munkajogi aspektusait -, az Európai Bíróság jogalkalmazásával, valamint az egyes tagállamok modellértékű megoldásaival. Ezt követően a szerzők minden egyes témakör tekintetében kimerítően elemzik a hazai munkajogi szabályozást és jogalkalmazást, az eddig elért eredményeket és a jogharmonizációs kötelezettségnek megfelelően, időrendi bontásban a várható feladatokat.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
  AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE - GYAKORLATI ALKALMAZÁSA ÉS ÖSSZEVETÉSE A KORÁBBI SZABÁLYOKKAL

+CD

Szerző: Dr. Rátkai Ildikó

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

Az új Munka Törvénykönyve - gyakorlati alkalmazása és összevetése a korábbi szabályokkal

Kiadványunk egyedülálló módon hasonlítja össze a régi és az új munka törvénykönyve előírásait, így könnyítve meg a mindennapi gyakorlati munkát. Kiadványunkkal könnyen felkészülhet az új előírások alkalmazására, hiszen az új kódex több mint háromszáz szakaszra bővült! Az új szerkezet és a kibővített, jelentősen átírt szabályok megismerése elengedhetetlen, hiszen a folyamatos hatályba lépéskor Önnek már ezen új szabályokat kell alkalmaznia. Íme néhány szakasz, amely 2014. január 1-jétől hatályos: – A szabadság kiadása a tárgyévet követő évben – A szabadság nyilvántartása és kiadása munkanapban – A szabadság kiadása és nyilvántartása óraszámban – Kötetlen munkarend

 
23 415 Ft
AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE - MUNKÁLTATÓKNAK

Hasznos összefoglaló a változásokról

A kézirat lezárva: 2012. július 15.

Szerkesztette: dr. Kártyás Gábor, dr. Takács Gábor

Complex Kiadó, 2012

 

2012. július 1-jén hatályba lépett az új munka törvénykönyve.

A közel 300 paragrafusból álló új munkajogi kódex számos ponton alapvető változást hoz a magyar szabályozásban, ami minden munkáltató működését érinteni fogja, a néhány főt alkalmazó kisvállalkozásoktól kezdve a mamutcégekig egyaránt. Kiadványunk közérthetően, a főbb változásokra koncentrálva kalauzolja végig az Olvasót az új munkajogi törvényen, felhívva a figyelmet az új lehetőségekre, vagy éppen az esetleges kockázatokra. Az új munka törvénykönyve mellett minden eddiginél nagyobb szerephez jut majd a munkaügyi folyamatok megállapodásokon alapuló szabályozása. A törvény ugyanis tág mozgásteret enged ahhoz, hogy a felek kollektív szerződésben, vagy munkaszerződésben, közös akarattal eltérjenek a törvényi előírásoktól, sok esetben akár a munkavállaló hátrányára is. A törvény ismerete ahhoz is elengedhetetlen, hogy a munkáltató ajánlatot tudjon tenni szakszervezeti és munkavállaló partnereinek arra vonatkozólag, hogy mit és hogyan szabályozzanak megállapodásaikban.

 

Kiadványunkban összefoglaljuk az ehhez szükséges információkat - mindezek mellett a teljes törvényszöveg is olvasható.

 
2 080 Ft
AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE – MUNKAVÁLLALÓKNAK

Tudjon meg mindent a változásokról!

A kézirat lezárva: 2012. július 15.

Szerző: dr. Bodnár Lilla

Complex Kiadó, 2012

 

2012. július 1-jén hatályba lépett az új munka törvénykönyve.

Az új munka törvénykönyve lényeges változást hoz a munkajogi szabályozásban és ezáltal a munkavállalók életében. Kiadványunk közérthetően, logikusan felépítve, a főbb változásokra összpontosítva vezeti végig a munkavállalót az új munkajogi rendelkezéseken, kiemelve az új törvény azon pontjait, amelyek változást jelentenek a korábbi joganyaghoz képest. Az új munka törvénykönyve hatálybalépésével minden eddiginél nagyobb szerep jut majd a megállapodásoknak. A törvény tág mozgásteret enged ahhoz, hogy a felek kollektív szerződésben, vagy munkaszerződésben eltérjenek a törvényi előírásoktól, az esetek többségében akár a munkavállaló hátrányára is. A törvény ismerete így elengedhetetlenné válik a munkavállalók számára, akiknek a jövőben sokkal jobban tisztában kell lenniük a törvény adta lehetőségekkel és korlátokkal, ha nem akarnak magukra nézve hátrányos megállapodás alanyává válni. Kiadványunkban az ehhez szükséges információkat röviden és érthetően igyekszünk összefoglalni, annak érdekében, hogy a munkavállalók élni tudjanak a jogszabály által biztosított jogaikkal - mindezek mellett a teljes törvényszöveg is olvasható. A szerző, dr. Bodnár Lilla ügyvéd, gyakorlati példákkal is igyekszik az olvasó segítségére lenni abban, hogy ez a cél megvalósuljon.

 
2 080 Ft
EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

egyenlőtlen munkaidő beosztás gyakorlati alkalmazása - munkajog, bérszámfejtés, HR

Szerzők: Kissné Horváth Marianna, Greskóné Koller Krisztina

Saldo Kiadó, 2014

 

Az új munka törvénykönyve 2012. óta hatályban van. Hatályba lépését követően a gyakorlati alkalmazás során felmerült problémák kiküszöbölésére a jogalkotó törvénymódosítással több helyen pontosította a jogszabályi rendelkezéseket.

A gyakorlatban azonban rendszeresen visszatérő problémát jelent az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szabályainak alkalmazása.

A munka világát meghatározó jogszabályok értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban különböző kérdéssekkel találkoznak a Saldo Zrt. tanácsadói, ezek jelentős része a munkaidő-beosztás szabályaival, a munkaidőkeret alkalmazásával kapcsolatban merül fel.

 
2 950 Ft
Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog

Szerzők: Prugberger Tamás, Nádas György

Complex Kiadó, 2014

 

A hetedik kiadásban megjelenő mű a magyar munkajogi szabályozást középpontba állítva összehasonlító elemzést ad az európai országok hasonló szabályairól, az eltérések vagy a hasonlóságok indokairól. A könyv átdolgozását az új Munka Törvénykönyve, a közszolgálati törvény megalkotása és a közalkalmazotti törvény jelentős módosulása indokolta. A mű két alappillére az individuális munkajog (a munkaviszony szereplői és a munkaviszony tartalma), illetve a kollektív munkajog (kollektív szerződés, szakszervezet, üzemi tanács).

A könyv a jogi felsőoktatás tankönyve, de a feldolgozás teljessége és mélysége miatt e körön túlmutatva haszonnal forgathatják a munkajog gyakorlati szakemberei és a jogalkalmazók is.

 
5 040 Ft
-15%
HUMÁN CONTROLLING SZÁMÍTÁSOK

Szerzők: Ambrus Tibor, Lengyel László

Complex Kiadó, 2006

 

Az ember az egyetlen olyan erőforrás, amelynek érzelmei, gondolatai vannak, ezért az emberi erőforrás menedzsereknek biztosítani kell a dolgozói elégedettséget, a képzést stb. A humán controlling a fenti tevékenységekbe befektetett tőke megtérülését, hatékonyságát vizsgálja. A HC gyakorlati alkalmazásában elemezni és értékelni kell a társadalmi-gazdasági környezetet, az emberi erőforrás megszerzésének, működésének és fluktuációjának költségeit, hozadékait.

 

 

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2012.09.03
A készlet erejéig!
HVG MUNKAJOG 2014

2014/2

HVG Kiadó, 2014

 

Az új Ptk. munkajogi passzusai

Sérelemdíj

Bírósági gyakorlat

A távolléti díj számítása

Kötetlen munkarend, rugalmas munkared

 

Mit kell tudni...

a munka törvénykönyve általános rendelkezéseiről? a munkaviszony alanyairól? a munkaviszony szabályairól? a munkaviszony létesítéséről? a munka díjazásáról? a munka- és pihenőidőről? a munkaszerződés teljesítéséről? a munkaszerződés módosításáról? a versenytilalmi megállapodásról, tanulmányi szerződésről? a munkáltató személyében bekövetkező változásról? a munkaviszony megszűnéséről? a kárfelelősségről? az atipikus munkaviszonyról? a munkajogi vitákról?

 
2 990 Ft
KOMMENTÁR A FOGLALKOZTATÁSI TÖRVÉNYHEZ

Kommentár a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényhez

A kézirat lezárva: 2013. január 1.

Szerzők: dr. Boncz Tünde, dr. Funtig Zoltán

Complex Kiadó, 2013

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatályba lépése óta rengeteget változott a gazdasági környezet, a támogatásra szorulók köre, a támogatások formája és 2012 évben a hozzá szorosan kapcsolódódó munka törvénykönyve is megújult.

Ez a sok változás indokolta egy részletes kommentár kiadását, mely a foglalkoztatási törvény mellett rengeteg szorosan kapcsolódó jogszabályt, jogintézményt magyaráz, értelmez. Pl. az esélyegyenlőségi törvény, a START-kártyák körét szabályozó jogszabályok, a külföldiek foglalkoztatásának köre, a magán-munkaközvetítés stb. ide kapcsolódó legfontosabb előírásait is tartalmazza.

 
3 675 Ft
KOMMENTÁR A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉHEZ

2014-es, átdolgozott kiadás

Szerzők: dr. Berke Gyula, prof. dr. Kiss György, dr. Bankó Zoltán, dr. Kajtár Edit, dr. Kovács Erika

Complex Kiadó, 2014

 

A Kommentár új kiadása elsősorban az új Ptk. hatálybalépéséhez, illetve az Mt. ehhez igazodó módosításához kapcsolódó változásokat dolgozza fel. Elméleti és gyakorlati szempontból részletesen áttekinti a Ptk. munkajogban is alkalmazandó rendelkezéseit, figyelemmel azok sajátos munkajogi tartalmára.

Az Mt. legutóbbi módosítása ugyanakkor olyan jogintézményeket is érintett, amelyek nem közvetlenül a Ptk. alkalmazásával függnek össze (pl. a munkajogviszony jogellenes megszüntetése), a Kommentár ezeket is részletesen elemzi. Az átdolgozás figyelemmel van a legutóbbi időszak bírói gyakorlatára, valamint a munkajogot érintő egyéb jogszabályváltozásokra.

A korábbi kiadás egyik erőssége volt az európai munkajog, illetve az Európai Bíróság gyakorlatának bemutatása. A szerzők ezt a hagyományt folytatják: egészen napjainkig dolgozzák fel az európai jogalkalmazás újabb fejleményeit.

 
16 790 Ft
-5%
KÖZSZOLGÁLATI JOG

Szerző: György István dr.

Szerkesztő: Hajas Barnabás lektor, Imre Miklós lektor

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A közszolgálati jog jogágként és önálló felsőoktatási diszciplínaként is rendkívül fiatal. Születése a magánszféra (versenyszféra) és a közszféra alkalmazottaira vonatkozó törvények és más jogszabályok elválásának idejére, az 1990-es évek elejére tehető. Ekkortól a munkajog és a Munka Törvénykönyve hatálya már nem terjed ki a köztisztviselők, közalkalmazottak, fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai, a bírák és ügyészek jogállásának rendezésére. E rétegeknek az államhoz kötődése, a közhatalom igénybevételének lehetősége, a fokozott kötelezettségeik és esetleges többlet-jogosítványaik eltérő szabályozást igényelnek.

 

 
3 000 Ft
Akció: 2 850 Ft
Kezdete: 2015.04.01
A készlet erejéig!
KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI FOGLALKOZTATÁSA

Munkajogi kiskönyvtár sorozat 8. kötet

Szerző: dr. Ács Vera Judit

Complex Kiadó, 2015

 

Magyarországon külföldi személy csak egy jogcímen tartózkodhat, viszont több olyan tartózkodási jogcím van, amelynek keretében a külföldi személy munkát végezhet. Kereső tevékenység folytatásának ugyanakkor számos formája van, amelyek nem csak magyar állampolgárok előtt nyitottak. Nem mindegy ugyanakkor az, hogy a külföldi személy uniós polgár, aki rendelkezik a szabad munkavállalás jogával, és ezért alkalmazását kevesebb adminisztráció terheli vagy olyan külföldi, akinek foglalkoztatásához több adminisztratív eljárást kell teljesíteni a munkavégzés megkezdése előtt.

 
2 835 Ft
  MAGYAR MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOGI REFORM EURÓPAI KITEKINTÉSSEL

Szerző: Prof. Dr. Prugberger Tamás

Novotni Alapítvány, 2012

 

Prugberger Tamás professzor ezen legújabb monográfiája a legújabb magyar munkajogi szabályozást elemzi, vonja kritika alá és veti össze a külföldi jogi megoldásokkal. A szerző kitér a közszolgálati jogviszony szabályozásának kérdéseire is. Jelen monográfiát a jogász hallgatókon kívül minden jogalkalmazó, jogot oktató, és a munkajog világa iránt érdeklődő olvasónk figyelmébe ajánljuk.

 

(Részlet a Kiadó ajánlásából)

 
3 800 Ft
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

Hatályos: 2015. április 20-tól

ÁRBOC Szolgáltató Kft., 2015

 

- A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

- Tartalomjegyzék

- Betűrendes címmutató

 

 
1 000 Ft
-29%
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2014

Az Mt. és az új Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina

Vezinfó Kiadó, 2014

 

Egy könyv – két törvénykönyv magyarázata

 

Tudja, hogy a munkaviszonyra március 15.-től a Munka Törvénykönyve mellett az új Polgári Törvénykönyvből közel 100 §-t kell alkalmazni?

Már 2012. július 1.-től, az akkor még új Mt. hatályba lépésétől a Ptk. a munkajogi kódex különös háttérjogszabálya lett. A munkajogi újdonságok és a gyorsan bekövetkezett törvénymódosítások elterelték a Szakma figyelmét arról, hogy az Mt. által a Ptk.-ból kijelölt számos szabályt kell a munkaviszonyra alkalmazni. Ugyanúgy, mintha az Mt. rendelkezései lennének. A különös háttérjogszabály az új Ptk. 2014. március 15.-i életbe lépésével „kicserélődik”, és újra módosul az Mt. is.

 
10 290 Ft
Akció: 7 350 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
  MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI, FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

Most már kezdhetjük azzal, hogy nem csak elkészült, hanem meg is jelent az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben, amely 2015. március 5-én hatályba is lép. Tény, hogy ezen új OTSZ szerkezete sokkal áttekinthetőbb az elődjénél, amelyet e rendelet hatályon kívül is helyezett, azonban az igen kevés változatlanul hagyott előírás mellett, ugyancsak ”igyekezni kell” valamennyi intézménynek, gazdálkodó szervezetnek, hogy megismerje a teljesen új rendelkezéseket, hogy időben alkalmazni tudja azokat. Sőt! Az új OTSZ mellett számos, tűzvédelmi kormányrendelet is változik. Például újabb tűzvédelmi szabálytalanságot bírságolhatnak a hatóságok. Változik a munkavédelmi és munkaügyi törvény is.

 
23 415 Ft
-30%
MUNKAJOG

Szerző: Petrovics Zoltán

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

A kötet a Zsigmond Király Főiskolával való együttműködés keretében készült el. Elsősorban oktatási célokat szolgáló főiskolai tankönyv, mely azonban a téma feldolgozatlansága folytán egyben hiánypótló szakmunka is, és a tágabb közönség érdeklődését is képes kielégíteni.

 

 

 
3 000 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2015.01.26
A készlet erejéig!
-15%
MUNKAJOG (2014)

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Gyulavári Tamás (szerk.), Dudás Katalin, Horváth István, Hős Nikolett, Kártyás Gábor, Kulisity Mária, Kun Attila, Petrovics Zoltán

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2014

 

A munkajogi szabályozásban hatalmas változást jelentett a 2012. július elsejétől hatályos új Munka Törvénykönyve, amely jelentős mértékben megváltoztatta a rendszerváltás óta kialakult munkajogi szabályozást. Egyetemi tankönyvünk harmadik, alaposan átdolgozott kiadása bemutatja a hatályos munkajogi szabályokat, a mögöttük meghúzódó vezérlő elveket, elvi és gyakorlati problémákat, ugyanakkor részletes kitekintést nyújt a munkajogi gyakorlatra, a bíróságok döntéseire is. A szerzők igyekeznek lépést tartani a gyorsan változó joganyaggal, ezért ez a harmadik kiadás már tartalmazza az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével kapcsolatos módosításokat is.

 
7 000 Ft
Akció: 5 950 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-15%
MUNKAJOG - Novissima szakvizsga könyvek

Kézirat lezárva: 2013. július 1.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina

Lektor: Dr. Hágelmayer Istvánné

Novissima Kiadó, 2013

 

A kiadvány a Társadalombiztosítási jog szakvizsga könyvvel egy csomagban is rendelhető.

Mintaoldalak (pdf formátumban)

Előszó

Tartalomjegyzék

Mintatétel

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2015.05.31
Vége: 2015.06.30
MUNKAJOG 2012- HVG Különszám - Kiegészítve az Mth.-val.

HVG Kiadó, 2012

 

A tartalomból:

I. rész:

    Rugalmas munkaszerződés

    Átalakított pótlékok

    Ki fizet a kárért?

    Munkaerő-kölcsönzés

    Atipikus munkaviszonyok

    Munkaidő, munkaidőkeret, rendkívüli munkavégzés

    Négy, a munkajoghoz kapcsolódó törvény (illetve törvényrész) és három kormányrendelet

 

II. rész:

Munkáltatói teendők júliustól

Szabadságszabályok változása 2013-tól

Szigorítás a közmunkáltatóknál

Munkaügyi ellenőrzés – bírságok

Vasárnapi munkavégzés

Kapcsolódó jogszabályok módosítása

 

+ Szerződés minták

 
2 950 Ft
-15%
MUNKAJOGI ALAPISMERETEK

Szerzők: Ferencz Jácint, Göndör Éva, Gyulavári Tamás, Kártyás Gábor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

A 2012-ben elfogadott új Munka Törvénykönyve nagymértékben megváltoztatta a rendszerváltás óta kialakult munkajogi szabályozást. Ez a jegyzet, nevével összhangban az új, hatályos egyéni és kollektív munkajog alapjait ismerteti. Nem tér ki minden részletszabályra, sem a közszféra munkajogára, de a versenyszféra munkajogának lényegét, alapvető szabályait igyekszik olvasmányos, könnyen érthető formában bemutatni az Olvasónak. A könnyebb tanulást segíti a kötet közérthető nyelvezete, a gyakorlati példák, kiemelések, a bonyolultabb összefüggéseket összefoglaló táblázatok es ábrák, illetve a fejezetek végén szereplő rövid összegzés.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-5%
MUNKAJOGI DÖNTVÉNYTÁR 1999-2007 I-II.

Szerző: Fekete Zsuzsanna dr., Radnay József dr., Tallián Blanka dr., Zanathy János dr.

Szerkesztő: Radnay József dr.

HVG-ORAC, 2009

 

Gondos jogalkotás esetén is felmerülnek olyan esetek, amikor a jogszabályok alkalmazásának köre, illetve az egyes rendelkezések egymáshoz való viszonya nem egyértelmű; ilyenkor részben a jogtudomány, jórészt azonban a bírósági, elsődlegesen felsőbírósági eseti döntések adnak eligazítást.

Munkajogi kérdésekben a Legfelsőbb Bíróság 1994-ig, majd 1995-1998-ig meghozott döntéseit a Munkajogi Döntvénytár I., majd II. számú kötetei tartalmazzák. A jelen kiadvány az 1997-2007-ig meghozott jelentős határozatokat foglalja magában.

A kifejtettekre tekintettel a munkajogi kérdésekkel foglalkozók számára a kiadvány használata és ismerete elengedhetetlennek tűnik.

A kiadó szeretne a megrendelői igényekhez alkalmazkodni, azért a könyv papír alapon, azaz könyv formában és CD-n is megjelenik.

 
19 000 Ft
Akció: 18 050 Ft
Kezdete: 2015.04.01
A készlet erejéig!
-15%
MUNKAJOGI FELADATOK ÉS JOGESETEK

Szerkesztette: Gyulavári Tamás, Hős Nikolett, Kártyás Gábor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

Úgy a legkönnyebb és legélvezetesebb munkajogot tanulni, ha olyan konkrét problémákon keresztül ismerjük meg, amelyekkel találkozni fogunk a gyakorlatban is. Ezért született meg ez a kiadvány, amely 150 jogeset és 50 gyakorlati feladat segítségével mutatja be a munkajogi szabályokat. A feladatgyűjtemény 12 tematikus fejezetre tagolódik, amelyek három típusú feladatot tartalmaznak. A jogeseteket elsősorban órai munkához javasoljuk, csoportos feldolgozás keretében, ahol mód van a különböző vélemények, értelmezések megvitatására. A gyakorlati feladatok inkább az önálló tanulást segítik de itt is hasznos lehet a különböző megoldások közös megbeszélése. A fejezetek végén található, összesen 300 tesztkérdés az ismeretek ellenőrzését és a vizsgára való felkészülést segítik. A könyv szerzői egyrészt egyetemi oktatók, akik ezeket a feladatokat már évek óta alkalmazzák a munkajog oktatásában, másrészt gyakorlati szakemberek, ügyvédek, bírók, akik saját praxisukból is merítettek a feladatok kidolgozásakor. Természetesen a való életből vett példák szereplőit átkereszteltük és megváltoztattuk, így a valós személyekkel való bármiféle egyezés csak a véletlen műve lehet.Ajánljuk ezt a kiadványt mindenkinek, aki munkajogot tanul vagy tanít. Kívánjuk, hogy a sok gyakorlati feladat és problémafelvetés minél többek érdeklődését keltse fel a munkajog iránt!

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2015.06.23
A készlet erejéig!
-5%
MUNKAJOGI IRATMINTATÁR CD+ könyv

Második, bővített hatályosított kiadás

Szerző: Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Pintérné dr. Torma Mária, Újházi Miklós dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

A könyv a nagysikerű kiadvány, második, bővített, hatályosított kiadása. Az iratminták a Munka Törvénykönyve (1992.évi XXII. törvény, Mt.), a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXIII. Törvény, Ktv.), a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. törvény, Kjt.) valamint az ezekhez kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével készültek. A könyvhöz egy, a kiadvány teljes anyagát tartalmazó CD-t is mellékelünk, így válik a Munkajogi iratmintatár egy valóban praktikus segédeszközzé a munkajoggal foglalkozó szakemberek számára.

 
8 500 Ft
Akció: 8 075 Ft
Kezdete: 2015.04.01
A készlet erejéig!
MUNKAJOGI ISMERETEK 2013

Szerző: dr. Kiss György

KompKonzult Kiadó, 2013

 

A KOMPKONZULT Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. az utóbbi években immár hatodik alkalommal jelenteti meg a munka világában nélkülözhetetlen MUNKAJOGI ISMERETEK című kézikönyvét. A kiadvány a Munka Törvénykönyv szerkezeti rendszeréhez igazodva közérthető magyarázat formájában ismerteti a munkaviszonyban érvényesülő jogok és kötelezettségek fontosabb rendelkezéseit, mind az egyéni, mind a kollektív munkaügyi kapcsolatok főbb szabályait. Ismeretes, hogy a Munka Törvénykönyve az elmúlt évek során számtalan esetben változott. Jelentős módosításokra került sor az elmúlt év során is. E kézikönyv nemcsak a legutóbb két évvel ezelőtt közzétett kiadvány átdolgozott formája, hanem az időközi jogszabályváltozásokat, az újabb eseti döntéseket, valamint a jogirodalomban megjelent érdekesebb okfejtéseket is magába foglaló új kiadvány, amelyet gazdasági vezetőknek, munkaügyi ügyintézőknek, valamint a munka világában közreműködő szakembereknek, társadalmi szervezeteknek, a jogásztársadalom egészének figyelmébe ajánljuk.

 
6 300 Ft
MUNKAJOGI KÁRFELELŐSSÉG A GYAKORLATBAN

Munkajogi kiskönyvtár sorozat 7. kötet

Szerző: dr. Hanyu Henrietta

Complex Kiadó, 2015

 

Mint ahogyan erre maga a cím is utal, a kötet a munkajogi kárfelelősség témakörét átfogóan, a gyakorlat tükrében dolgozza fel. Haszonnal forgathatják mind a HR területen dolgozó szakemberek, mind pedig a témával a gyakorlatban találkozó jogász kollégák, akik a munkajogi kárfelelősségi kérdések hatékonyabb kezelését kívánják egy adott cég életében kialakítani, az ennek kapcsán felmerülő jogi kockázatokat szeretnék felmérni, vagy konkrét élethelyzetre keresik a megfelelő megoldást.

 
2 835 Ft
MUNKAÜGYI ÉS HR IRATMINTATÁR AZ ÚJ ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN

A szerkesztés lezárva: 2014. október 31.

Aktualizálva: 2014. november

Írta és összeállította: dr. Rátkai Ildikó, Nagy Erzsébet, Ásványi Zsófia, dr. Pataki Evelin, Vida-Vranesics Szabolcs, Répáczki Rita

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

Kiadványunkban gyakorlati példákkal, közérthetően magyarázzuk az új munkajogi szabályokat, beszámolunk a munkaügyi ellenőrzést érintő változásokról is, valamint a bemutatjuk a humán erőforrás gyakorlati alapjait.

A HR szegmens képviselőit naprakész szakmai és jogi ismeretekkel látjuk el; teret adunk a gyakorlati munkának, amelyekkel a munka világának valamennyi szereplője tisztában kell, hogy legyen: munkaerő kiválasztás, munkaerő-kölcsönzés, alkalmassági vizsgálatok, munkakörelemzés, külföldi munkavállalás, távoktatás, e-learning, humán kontrolling, karriertervezés-karriermenedzsment, coaching, családtámogatási és szociális ellátások, nyugdíjak stb.

 
23 415 Ft
MUNKAÜGYI KÉZIKÖNYV SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

A kézirat lezárva: 2010. június 30.

Szerző: dr. Kőszegfalvi Edit

Complex Kiadó, 2010

 

A szociális ágazat a közalkalmazotti szférán belül sajátos jegyeket viselő ágazat, amely a szociális alapellátástól a szakellátásig foglalkoztat közalkalmazottakat. A közalkalmazotti törvény és szociális törvény hatálybalépése óta nagyon sok jogszabály módosításra került sor, és így az ágazati joganyag naprakész ismerete és alkalmazása ma már egyre bonyolultabb feladattá vált. A kézikönyv a napi munkavégzés során felmerülő jogalkalmazási, illetve ennek során felmerülő munkajogi problémák megoldásához kíván segítséget nyújtani a gyakorló jogászi megközelítésben. A könyv a joganyag ismertetésén és hozzá kapcsolódó magyarázaton keresztül példák bemutatásával kívánja segíteni a napi munkát. A könyv felépítése követi a közalkalmazotti törvény szabályozását, és az egyes témaköröket fejezetekre osztva mutatja be az egyes jogintézményeket.

 

 

 
9 188 Ft
-10%
  MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

A kézirat lezárva: 2009. március 18.

Szerzők: Bánoczki Klára, Csatári Mihályné, Kardos Ágnes

Complex Kiadó, 2009

 

Köztudott, hogy a munkaügyi ellenőrzések során az építőipar területén találják a legtöbb "fekete" munkást, itt szegik meg leginkább a munkáltatók a nyilvántartásra vonatkozó előírásokat, ebben az iparágban fordul elő a legtöbb munkabaleset.

A könyv gyakorlati példákkal, illetve a munkáltatók által feltett kérdések megválaszolásával szemléltetik a munkavédelmi előírásokat. Összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat annak érdekében, hogy akik az építőiparban dolgoznak, mindig legyenek tisztában a vállalt munkavégzés veszélyhelyzeteivel, illetve azzal, hogy azok ellen milyen módon lehet és kell védekezni. A munkavédelemmel összefüggő jogok és kötelezettségek pontos ismerete hozzásegíti az építőipari munkáltatókat ahhoz, hogy elejét vegyék a súlyos baleseteknek, foglalkozási megbetegedéseknek, amelyek tovább növelik az amúgy is tetemes kiadásaikat.

 
7 340 Ft
Akció: 6 605 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
PEDAGÓGUSOK MUNKAÜGYI KÉZIKÖNYVE

A kézirat lezárva: 2010. május 1.

Szerző: dr. Kőszegfalvi Edit

Complex Kiadó, 2010

 

A közoktatásra vonatkozó joganyag alkalmazása a nagy mértékű jogszabály-módosítások miatt ma már egyre bonyolultabb feladattá vált. Jól tudjuk, hogy a munka világa az egyik leggyakrabban változó jogterület, így nélkülözhetetlen a naprakész ismeret. A jogalkotási folyamathoz igazodó, évente kétszer megjelenő kötet, valamint a könyvhöz megrendelhető folyamatosan frissülő online szolgáltatás segítségével gyorsan és könnyen tud tájékozódni a jogszabályok rengetegében.

A jogszabályi módosításokon túl a közoktatás területén jelentős szerkezeti átalakításra is sor került, és így napjainkban komoly munkáltatói feladatok hárulnak a közoktatási intézmények vezetőire. A kézikönyv a napi munkavégzés során felmerülő jogalkalmazási, illetve ennek során felmerülő munkajogi problémák megoldásához kíván segítséget nyújtani a gyakorló jogászi megközelítésben.

A kézikönyv az egyes jogintézmények alkalmazása során a közoktatás területén naponta jelentkező kérdések felvetésével és az erre adandó válaszokkal segíti a pedagógusokat a hatályos joganyag gyakorlati alkalmazásában.

 

 
9 188 Ft
-15%
RECENT DEVELOPMENTS IN LABOUR LAW

Szerző: Kiss György

Akadémiai Kiadó, 2013

 

With the grant of the Hungarian Academy of Sciences the MTA–PTE Research Group of Comparative and European Employment Policy and Labour Law was established at the University of Pécs on 1 January 2012 to conduct research under the title “Effect of the globalised economy on labour law: The future of European and Hungarian labour law in the context of the great regions.” The research is set for 5 years. The aim of the research is to explore the development and directions of labour law policy, legislation, and legal practice in the great regions of the world, to assess the situation of Hungarian labour law and employment policy, and finally to draft a proposal for a future transformation of the structure of Hungarian employment law.

 

 

 
6 000 Ft
Akció: 5 100 Ft
Kezdete: 2015.01.30
A készlet erejéig!

12

Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.