Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Munkajog, társadalombiztosítás, nyugdíj

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Munkajog, társadalombiztosítás, nyugdíj

Termék sorrend módosítás:

12

 A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS MAGYARÁZATA 2017

A kézirat lezárva: 2017. január 3.

Szerző: Dr. Cséffán József

Szegedi Rendezvényszervező Iroda, 2017

 

A 2016. évben csak a Munka Törvénykönyve (Mt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a hozzájuk kapcsolódó fontosabb jogszabályok több mint 100 rendelkezése módosult. A Kúria a joggyakorlatot alapvetően meghatározó 16 állásfoglalását hatályon kívül helyezte, 8 állásfoglalását módosította, illetve 5 kollégiumi véleményt fogadott el és 22 elvi határozatot fogalmazott meg. A munkajogi jogszabályváltozások és a nehezen megismerhető és áttekinthető bírósági gyakorlat nagy terjedelemben és jelentős kérdéseket érintve módosította az eddigi munkaügyi joggyakorlatot. Erre figyelemmel ismételten megjelenik “A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata 2017” című munkajogi kommentár.

 

A kötethez kapcsolódó segédletet ide kattintva rendelheti meg.

 
15 000 Ft
 SEGÉDLET A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ 2017

Szegedi Rendezvényszervező Iroda, 2017

 

A Segédlet zsebkönyv formátumban csupán a Kjt. hatályos törvényszövegét (az Mt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel egybeszerkesztve) tartalmazza, magyarázatok nélkül.

 
1 500 Ft
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ÉS MAGYARÁZATA 2017

A kézirat lezárva: 2017. január 2.

Szerző: Dr. Cséffán József

Szegedi Rendezvényszervező Iroda, 2017

 

A 2016. évben csak a Munka Törvénykönyve és a hozzá kapcsolódó fontosabb jogszabályok több mint 60 rendelkezése módosult. A Kúria a joggyakorlatot alapvetően meghatározó 16 állásfoglalását hatályon kívül helyezte, 8 állásfoglalását módosította, illetve 5 kollégiumi véleményt fogadott el és 22 elvi határozatot fogalmazott meg. A munkajogi jogszabályváltozások és a nehezen megismerhető és áttekinthető bírósági gyakorlat nagy terjedelemben és jelentős kérdéseket érintve módosította az eddigi munkaügyi joggyakorlatot. Erre figyelemmel ismételten megjelenik “A Munka Törvénykönyve és magyarázata 2017” című munkajogi kommentár.

 

A kötethez kapcsolódó segédletet ide kattintva rendelheti meg.

 
15 000 Ft
SEGÉDLET A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉHEZ 2017

Szegedi Rendezvényszervező Iroda, 2017

 

A Segédlet zsebkönyv formátumban csupán az Mt. hatályos törvényszövegét és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza egybeszerkesztve, magyarázatok nélkül.

 
1 500 Ft
-10%
HVG TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2017 KÜLÖNSZÁM

2017/1. január

HVG Kiadó, 2017

 

13 törvény és rendeletei+ újabb adómódosítások

Mit kell tudni…

a tb-ről általában? a szociális hozzájárulási adóról? az egészségügyi hozzájárulásról? az evások járulékáról és ehójáról? az öregségi nyugdíjról? a nyugdíjkorhatár előtti ellátásokról? a megváltozott munkaképességűek ellátásairól? az önkéntes pénztárakról? a magánnyugdíjpénztárakról? az egészségbiztosítási ellátásokról? a családtámogatásról? a szakképzési hozzájárulásról? saját dolgozó képzéséről a szakképzési hozzájárulás terhére? a képzési és tanműhely támogatásokról? a bevallásról, befizetésről, adatszolgáltatásról? az adózás redjéről a tb-ben? a választható 10 százalékos közteherről? az európai uniós alkalmazottak nyugdíjbiztosításáról? az uniós koordinációs tb-rendeletekről?

 
4 950 Ft
Akció: 4 455 Ft
Kezdete: 2017.02.02
A készlet erejéig!
-15%
GONDOLATOK A MAGYAR NYUGDÍJRENDSZERRŐL

Szerző: Borlói Rudolf

Gondolat Kiadó, 2016

 

Borlói Rudolf negyedszázadon át a gyakorlatban foglalkozott társadalombiztosítási témákkal, kiemelten a nyugdíjrendszerrel. Ennyi idő már elegendő saját nyugdíj-világkép kialakítására, ezért a szerző által a címben ígért gondolatok között számos újszerűt kínál elfogadásra az olvasónak.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2016.12.11
A készlet erejéig!
-20%
 A MAGYAR TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE

Szerző: Homicskó Árpád Olivér

L’Harmattan Kiadó, 2017

 

„A szakkönyv elsősorban a tág értelemben vett szociális ellátások és igazgatás alapvető szabályainak megismerésére törekvő olvasók – elsősorban a jogászképzésben, az igazgatási szakok alap- és mesterképzéseiben, valamint a szociális felsőoktatási képzésekben résztvevő hallgatók – számára nyújt óriási segítséget. Mindezeken túl fontos segítséget nyújthat az ellátások igénybevevőinek is a különféle juttatások útvesztőiben való eligazodáshoz, valamint a jogalkalmazók számára is, akik pontosan szeretnék nyomon követni ezt a dinamikusan változó joganyagot.”

Dr. Hoffman István – habilitált egyetemi docens, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.03.06
A készlet erejéig!
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐK KÉZIKÖNYVE 2016

Szerzők: Farkasné Gondos Krisztina, Szafkó Zoltánné, Széles Imre

Perfekt Kiadó, 2016

 

A kézikönyv megismertet a társadalombiztosítás alapelveivel és szervezeti rendszerével, és tárgyalja a társadalombiztosítási nyugellátás, valamint az egészségbiztosítási, a szociális és a családtámogatási ellátások alapfogalmait, funkcióit, jogosultsági feltételeit és igényérvényesítési szabályait. A társadalombiztosítás jogági kapcsolódásainak kifejtése során az alapvető jogi fogalmak tisztázása mellett bepillantást enged a közigazgatási hatósági eljárás szabályaiba és a munkajogi kódexek vonatkozó rendelkezéseibe.

 
5 500 Ft
-10%
HVG KÜLÖNSZÁM – MUNKAJOG 2016

HVG Kiadó, 2016

 

70 jogeset – kúriai határozatok; Felmondási szabályok; Gyakori munkajogi kérdések; Vasárnapi munka és pótlék; Szerződésminták; Jogszabályok

 
3 850 Ft
Akció: 3 465 Ft
Kezdete: 2016.10.03
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNYHEZ

A kézirat lezárva: 2016. január 1.

Complex Kiadó, 2016

 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) az egyik legfontosabb jogszabály, mely a hazai társadalombiztosítási rendszer alapjait rögzíti. Az elmúlt évek jogszabályi változásai megteremtették egy, a törvényhez kapcsolódó kommentár létjogosultságát, melynek segítségével átfogó képet kaphatunk a társadalombiztosítási rendszer alapjairól.

 A Kommentár nemcsak a törvény szövegét értelmezi, hanem a kapcsolódó joggyakorlatokra és a területet érintő egyéb jogszabályokra is kitér, összefüggéseiben vázolja az adott társadalombiztosítási témát az olvasó számára.

 
5 240 Ft
Akció: 4 715 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE

Munkajogi kiskönyvtár sorozat 10. kötet

Szerzők: dr. Ferencz Jácint, dr. Fodor T. Gábor, dr. Kun Attila, Mészáros Katalin Éva

Complex Kiadó, 2016

 

A munkaviszony legtöbbször tartós, bizalmi jellegű jogviszony, amely a munkaszerződéssel keletkezik. Ebből fakadóan a munkaszerződések megalkotásakor különös gondosságra van szükség. A jó munkaszerződés évekre előre megnyugtatóan rendezi a felek kapcsolatát, a rossz vagy átgondolatlan munkaszerződés viszont legtöbbször vitára, költséges és elhúzódó pereskedésre adhat alapot. Hiszünk abban, hogy a jól működő munkaviszony alapja a megfelelő kiválasztás és a jól átgondolt munkaszerződés. És meggyőződésünk, hogy egy jó munkaszerződés elkészítése megfelelő rutint, speciális szaktudást is igényel.

 
2 835 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
 A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY NAGYKOMMENTÁRJA

A munkajogi kódexek összehasonlító táblázatával

A kézirat lezárva: 2016. január 31. Készült: A Munka Törvénykönyve 2016. január 1-jén hatályos szövege alapján

Szerzők: Nádas György – Rab Henriett – Sipka Péter – Zaccaria Márton Leó

Opten Kft., 2016

 

A 2012. évi I. törvénynek már komoly bírói gyakorlata alakult ki az elmúlt években. A 2016. január 1-jei lezárású kommentár széles körűen feldolgozza ezt a bírói gyakorlatot, beleértve a legújabb, (akár 2015-ben született) határozatokat is. A könyv kuriózuma, hogy egy több száz oldalas táblázatban közli a három nagy munkaügyi kódex (az Mt. mellet az 1992. évi XXXIII. tv, (Kjt.), és a 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.)) rendelkezéseinek összehasonlítását. Ebben az azonos vagy hasonló tartalmú szabályok egymás mellett találhatók, ezzel könnyítve a jogalkalmazást és a három kódex részletszabályainak összehasonlítását.

 
12 900 Ft
-10%
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A MUNKAVISZONYBAN

Munkajogi kiskönyvtár 9.

Szerző: Arany-Tóth Mariann

Complex Kiadó, 2016

 

A kiadvány rendszerezetten bemutatja a munkajogviszony teljesítése során a munkavállalók személyes adatai kezelésének főbb szabályait és azokhoz kapcsolódóan a gyakorlatban előforduló adatkezelések egy-egy eseteit. A munkahelyi adatvédelem területén felmerülő aktuális kérdéseket foglalja össze a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén. Ismerteti az Alaptörvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, az adatvédelmi irányelv és az ágazati jogszabályok irányadó rendelkezéseit. Figyelembe veszi az aktuális adatvédelmi hatósági gyakorlatban kibocsátott ajánlásokat, illetve határozatokat, a korábbi szabályozáshoz kapcsolódó adatvédelmi biztosi gyakorlatot és a bírói joggyakorlatot.

 
2 835 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
ADÓ-KÓDEX TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2016

Complex Kiadó, 2016

 

Az Adó-kódex - Társadalombiztosítás 2016 lapszáma tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási jogszabályok egységes szerkezetű, 2016. január 1-jétől hatályos szövegeit a 2015-ös évközi és az év végi változások kiemelésével, továbbá a módosítások gyakorlati példákkal illusztrált magyarázatait.

 

A lapszám tartalmából:

- Biztosítási jogviszony

- Egészségügyi hozzájárulás

- Szociális hozzájárulási adó

- Nyugellátás

- Egészségbiztosítás

 
3 980 Ft
-15%
BEVEZETÉS A SZOCIÁLIS JOGBA

A munkaügyi és társadalombiztosítási BA szak hallgatói részére

Szerző: Hoffman István

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2015

 

Ez a jegyzet elsősorban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a társadalombiztosítási és munkaügyi igazgatási BA szakon főkollégiumként oktatott Szociális jog című tantárgy ismeretanyagához kapcsolódik. A jegyzet célja, hogy a szak hallgatóinak bemutassa a szociális jog fogalmi kereteit, a főbb szociális védelmi rendszerek jellemzőit, a nemzetközi szociális jog alapvető kérdéseit, a szociális igazgatás és a szociális eljárások alapvető elemeit, valamint a rászorultsági, az alanyi jogú és a foglalkoztatáspolitikai jellegű magyarországi szociális ellátórendszerek legfontosabb elemeit.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2016.01.13
A készlet erejéig!
-10%
 AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ELVÉNEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A MUNKAJOG TERÜLETÉN A MAGYAR JOGGYAKORLATBAN

A kézirat lezárva: 2015. augusztus 24.

Szerző: Zaccaria Márton Leó

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

A diszkrimináció tilalmával foglalkozó jogterület szinte példátlan gyorsasággal robbant be a hazai jogirodalomba, mely folyamatnak nyilvánvalóan az uniós jogharmonizáció és EU-tagságunk adott komoly lökést. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény elfogadását hamarosan követte a külön hatóság megalakulása, majd a bírói és hatósági esetjog anyagának gyarapodása. Mindezen folyamatok eredőjeként ma már egy olyan joganyag birtokában vagyunk, amelynek megértéséhez és az abban való eligazodáshoz nagy szükség van az olyan szakértőkre, mint a jelen könyv szerzője. Zaccaria Márton Leó könyve egyszerre segít az uiós joganyagnak, a jogharmonizációnak, a magyar jogszabályoknak és esetjognak a megismerésében, megértésében gyakorlati szakembereknek, kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak egyaránt. (Prof. Dr. Gyulavári Tamás, tanszékvezető egyetemi tanár, PPKE ÁJK)

 
4 900 Ft
Akció: 4 410 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
 A MUNKÁLTATÓI KÁRFELELŐSSÉG ALAKULÁSA A BÍRÓI GYAKORLAT TÜKRÉBEN

A kézirat lezárva: 2015. augusztus 24.

Szerző: Sipka Péter

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

A munkajogi kártérítés  - ezen belül a munkáltató felelőssége – az egyik leggyakrabban előforduló kérdéskör, amely a munkavállalókat és a munkáltatókat egyaránt érinti. A témának külön aktualitást ad, hogy az új Munka Törvénykönyve a munkáltató felelősségét részben újraszabályozta, azonban számos fogalom meghatározását és kimunkálását a bíróságokra bízta. Jelen könyv a munkajog, a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályainak együttes elemzésével és értelmezésével mutatja be a munkáltatót terhelő komplex felelősségi formákat, melyek során nemzetközi kitekintést követően a magyar joganyagot és a vonatkozó esetjogot is feldolgozza, külön kitérve a legtipikusabbnak mondható esetcsoportokra. A könyv gyakorlati szakemberek, kutatók és joghallgatók számára egyaránt újdonságot és sok használhat információt jelent.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
HVG TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2016

Különszám - 13 törvény és rendeletei

HVG Kiadó, 2016

 

Mi kell tudni...

a TB-ről általában? a szociális hozzájárulási adóról? az egészségügi hozzájárulásról? az evások járulékáról és ekhójáról? az öregségi nyugdíjról? a nyugdíjkorhatár előtti ellátásokról? a megváltozott munkaképességűek ellátásairól? az önkéntes pénztárakról? az egészségbiztosítási ellátásokról? a családtámogatásról? a szakképzési hozzájárulásról? saját dolgozó képzéséről a szakképzési hozzájárulás terhére? a képzési és a tanműhely-támogatásokról? a bevallásról, befizetésről, adatszolgáltatásról? az adózás rendjéről a TB-ben? a legújabb adóváltozásokról? az EU-s alkalmazottak nyugdíjbztosításáról? az uniós koordinációs TB-rendeletekről?

 

 
4 850 Ft
Akció: 4 365 Ft
Kezdete: 2016.10.03
A készlet erejéig!
-10%
A MUNKAÜGYI COMPLIANCE AUDIT

Szerző: Balogh Monika

Complex Kiadó, 2015

 

A munkaügyi compliance audit a vállalatok adminisztratív funkciói (HR, munkaügy, általános ügyek, stb.) nagy részének munkajogi, menedzsment, szakmai, etikai, és más vonatkozó piaci előírások alapján történő vizsgálatára létrejött vállalatirányítási audit. Mai koncepciójának kialakulása az elmúlt harminc-negyven év releváns kemény jog és puha jog teremtő - ezeket alakító - folyamatainak, az ezekből levont konzekvenciáknak, és a kapcsolódó vállalatirányítási gyakorlati tapasztalásoknak az eredménye.

 
8 390 Ft
Akció: 7 550 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
 MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Szerző: dr. Kártyás Gábor

Complex Kiadó, 2015

 

A kötet a munkaerő-kölcsönzés uniós és magyar szabályozásának átfogó bemutatására vállalkozik. A munkaerő-kölcsönzés sajátos, háromoldalú felépítése az egész munkajogi szabályrendszert kihívások elé állítja. A szerző tudományos igénnyel vizsgálja ezeket a kérdéseket, és ad a gyakorlatban is hasznosítható válaszokat a háromoldalú munkaviszony dogmatikai kérdéseire, különösen a munkáltatói jogok és kötelezettségek megosztásával járó problémákra. Többalanyú helyzetek ma már nem csak a munkaerő-kölcsönzés keretében léteznek a magyar munkajogban. A kötet kitér a hasonló jogintézményektől való elhatárolásra is, részletesen bemutatva az iskolaszövetkezeti vagy a több munkáltatóval fennálló munkaviszony kérdéseit.

 
4 190 Ft
Akció: 3 770 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A FOGLALKOZTATÁSI TÖRVÉNYHEZ

A kézirat lezárása: 2015. július 1.

Szerzők: Kovács Szabolcs, Takács Gábor

Complex Kiadó, 2015

 

Bár a foglalkoztatás elősegítéséről, az álláskeresési támogatások folyósításának feltételeiről, a munka szabad megválasztásáról szóló jogszabályanyag mind a közszféra, mind a versenyszféra működése vonatkozásában tartalmaz nélkülözhetetlen, releváns ismereteket, a jogalkalmazók dolgát kétségtelenül megnehezíti, hogy a szabályozás e területen meglehetősen komplex és szerteágazó. Rendszeresen merülnek fel olyan visszatérő, megválaszolatlan jogi kérdések a foglalkoztatás területen, amelyeket folyamatosan bizonytalanság övez.

 
5 240 Ft
Akció: 4 715 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
MUNKAJOG

A kézirat lezárva: 2014. november 17.

Szerzők: Dabis Erzsébet, Ember Alex, Hajdú József, Hegedűs Bulcsú, Homicskó Árpád Olivér, Konta Éva, Kun Attila, Marencsák Zsolt, Rossu Balázs, Rúzs Molnár Krisztina

Szerkesztette: Hajdú József, Kun Attila

Patrocinium Kiadó, 2014

 

A kiadvány a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktatott Munkajog c. tantárgy tankönyveként jelent meg.

 
4 400 Ft
-10%
 KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA

Szerzők: Széll Zoltánné, dr. Asztalos Zsuzsa

Saldo Kiadó, 2015

 

A gazdasági érdek, a szakképzett munkaerő iránti igény egyre szélesebb lehetőséget teremt a külföldön történő munkavégzésre, illetve a külföldieknek Magyarországon történő munkavállalására.

 

A foglalkoztatáshoz, illetve az önálló vállalkozásfolytatáshoz kötődő társadalombiztosítási kötelezettségek – ide értve a járulék-, a szociális hozzájárulási adó, illetve az egészségügyi hozzájárulási kötelezettséget is – teljesítése azonban összetett feladat. E kötelezettségek szabályszerű teljesítéséhez kíván a kötet segítséget nyújtani azzal, hogy az Európai Unión belüli, az egyéb kétoldalú nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó munkavállalókra vonatkozó, illetve az ún. harmadik országok állampolgárai esetében alkalmazandó fontosabb szabályokat összefoglaljuk.

 
1 990 Ft
Akció: 1 790 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
EURÓPAI ÉS MAGYAR ÖSSZEHASONLÍTÓ KOLLEKTÍV MUNKAJOG

Szerzők: dr. Prugberger Tamás, dr. Nádas György

Complex Kiadó, 2015

 

A munkaügyi kapcsolatok joga, vagyis a kollektív munkajog a munkajognak az a területe, amely arra hivatott, hogy a munkavállalói és a munkáltatói érdekvédelmi szervezetek között megegyezést létesítsen a munkabéke biztosítása érdelében. A munkabékétlenség és a munkaharc ugyanis a munkavégzés hatékonyságát rontja, ami végső soron a foglalkoztató vállalat csődjéhez vezethet. Ez pedig a munkavállalókat a munkahely elvesztésével sújtja. Tömeges előfordulása súlyos társadalomgazdasági és szociális krízishez vezethet. Ezt elkerülendő a jóléti állam szociális piacgazdasága egyfelől kialakította a szakszervezetek és a munkáltatói szövetségek közötti érdekegyeztetés és a két fél közötti kollektív szerződések rendszerét, amelynek résztvevője az állam is. 

 
3 140 Ft
Akció: 2 825 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-15%
BEVEZETÉS A KÖZSZOLGÁLATI MUNKAJOGBA

Szerző: Gyulavári Tamás, Horváth István, Hős Nikolett, Petrovics Zoltán, Kártyás Gábor (szerk.), Takács Gábor, Tánczos Rita

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2015

 

A magyar munkajogban 1992 óta külön szabályok vonatkoznak a közigazgatásban dolgozókra. A jegyzet ezeket a sajátos szabályokat mutatja be, követve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény felépítését. A részletszabályok és a gyakran változó végrehajtási rendeletek átfogó ismertetése helyett csak a közszolgálati munkajog legjellemzőbb, legfontosabb intézményeit elemezzük. Úgyszintén nem térünk ki a versenyszféra munkajogából ismert (átvett) szabályokra, amelyekről bővebben a Munkajogi alapismeretek című kiadványban olvashat az érdeklődő. A 2012-ben hatályba lépett közszolgálati munkajog azonban számos olyan új intézményt tartalmaz, amelyeknek egyelőre nincs bírói gyakorlata.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2015.08.08
A készlet erejéig!
HVG MUNKAJOG 2015

2015/2 Különszám

HVG Kiadó, 2015

 

Mit kell tudni a…

munka törvénykönyve általános rendelkezéseiről? a munkaviszony alanyairól? a munkaviszony szabályairól? a munkaviszony létesítéséről? a munka díjazásáról? a munka- és pihenőidőről? a munkaszerződés teljesítéséről? a munkaszerződés módosításáról? a versenytilalmi megállapodásról, tanulmányi szerződésről? a munkáltató személyében bekövetkező változásról? a munkaviszony megszűnéséről? a kárfelelősségről? az atipikus munkaviszonyról? a munkajogi vitáról?

 

17 iratminta+vonatkozó törvényszövegek

 
3 450 Ft
-10%
KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI FOGLALKOZTATÁSA

Munkajogi kiskönyvtár sorozat 8. kötet

Szerző: dr. Ács Vera Judit

Complex Kiadó, 2015

 

Magyarországon külföldi személy csak egy jogcímen tartózkodhat, viszont több olyan tartózkodási jogcím van, amelynek keretében a külföldi személy munkát végezhet. Kereső tevékenység folytatásának ugyanakkor számos formája van, amelyek nem csak magyar állampolgárok előtt nyitottak. Nem mindegy ugyanakkor az, hogy a külföldi személy uniós polgár, aki rendelkezik a szabad munkavállalás jogával, és ezért alkalmazását kevesebb adminisztráció terheli vagy olyan külföldi, akinek foglalkoztatásához több adminisztratív eljárást kell teljesíteni a munkavégzés megkezdése előtt.

 
2 835 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
MUNKAJOGI KÁRFELELŐSSÉG A GYAKORLATBAN

Munkajogi kiskönyvtár sorozat 7. kötet

Szerző: dr. Hanyu Henrietta

Complex Kiadó, 2015

 

Mint ahogyan erre maga a cím is utal, a kötet a munkajogi kárfelelősség témakörét átfogóan, a gyakorlat tükrében dolgozza fel. Haszonnal forgathatják mind a HR területen dolgozó szakemberek, mind pedig a témával a gyakorlatban találkozó jogász kollégák, akik a munkajogi kárfelelősségi kérdések hatékonyabb kezelését kívánják egy adott cég életében kialakítani, az ennek kapcsán felmerülő jogi kockázatokat szeretnék felmérni, vagy konkrét élethelyzetre keresik a megfelelő megoldást.

 
2 835 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
ATIPIKUS MUNKAJOGVISZONYOK

Munkajogi kiskönyvtár sorozat 6. kötet

A kézirat lezárva: 2015. január 1.

Szerzők: dr. Bankó Zoltán, dr. Ferencz Jácint

Complex Kiadó, 2015

 

Az atipikus munkajogviszony elnevezés mindenkinek ismerősen cseng, aki a munkajogi szabályokkal kapcsolatba kerül. A munkajogi jogalkotás és a foglalkoztatási gyakorlat egyaránt kiemelt figyelmet szentel azoknak a jogviszonyoknak, amelyek a hagyományostól, a tipikustól valamely módon eltérnek.

 
2 835 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
 MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI, FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

Most már kezdhetjük azzal, hogy nem csak elkészült, hanem meg is jelent az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben, amely 2015. március 5-én hatályba is lép. Tény, hogy ezen új OTSZ szerkezete sokkal áttekinthetőbb az elődjénél, amelyet e rendelet hatályon kívül is helyezett, azonban az igen kevés változatlanul hagyott előírás mellett, ugyancsak ”igyekezni kell” valamennyi intézménynek, gazdálkodó szervezetnek, hogy megismerje a teljesen új rendelkezéseket, hogy időben alkalmazni tudja azokat. Sőt! Az új OTSZ mellett számos, tűzvédelmi kormányrendelet is változik. Például újabb tűzvédelmi szabálytalanságot bírságolhatnak a hatóságok. Változik a munkavédelmi és munkaügyi törvény is.

 
28 350 Ft
 AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE - GYAKORLATI ALKALMAZÁSA ÉS ÖSSZEVETÉSE A KORÁBBI SZABÁLYOKKAL

+CD

Szerző: Dr. Rátkai Ildikó

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

Az új Munka Törvénykönyve - gyakorlati alkalmazása és összevetése a korábbi szabályokkal

Kiadványunk egyedülálló módon hasonlítja össze a régi és az új munka törvénykönyve előírásait, így könnyítve meg a mindennapi gyakorlati munkát. Kiadványunkkal könnyen felkészülhet az új előírások alkalmazására, hiszen az új kódex több mint háromszáz szakaszra bővült! Az új szerkezet és a kibővített, jelentősen átírt szabályok megismerése elengedhetetlen, hiszen a folyamatos hatályba lépéskor Önnek már ezen új szabályokat kell alkalmaznia. Íme néhány szakasz, amely 2014. január 1-jétől hatályos: – A szabadság kiadása a tárgyévet követő évben – A szabadság nyilvántartása és kiadása munkanapban – A szabadság kiadása és nyilvántartása óraszámban – Kötetlen munkarend

 
28 350 Ft
MUNKAÜGYI ÉS HR IRATMINTATÁR AZ ÚJ ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN

A szerkesztés lezárva: 2014. október 31.

Aktualizálva: 2014. november

Írta és összeállította: dr. Rátkai Ildikó, Nagy Erzsébet, Ásványi Zsófia, dr. Pataki Evelin, Vida-Vranesics Szabolcs, Répáczki Rita

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

Kiadványunkban gyakorlati példákkal, közérthetően magyarázzuk az új munkajogi szabályokat, beszámolunk a munkaügyi ellenőrzést érintő változásokról is, valamint a bemutatjuk a humán erőforrás gyakorlati alapjait.

A HR szegmens képviselőit naprakész szakmai és jogi ismeretekkel látjuk el; teret adunk a gyakorlati munkának, amelyekkel a munka világának valamennyi szereplője tisztában kell, hogy legyen: munkaerő kiválasztás, munkaerő-kölcsönzés, alkalmassági vizsgálatok, munkakörelemzés, külföldi munkavállalás, távoktatás, e-learning, humán kontrolling, karriertervezés-karriermenedzsment, coaching, családtámogatási és szociális ellátások, nyugdíjak stb.

 
28 350 Ft
 A KÖZALKALMAZOTTI ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY GYAKORLATI KÉZIKÖNYVE

Az új törvényi előírások bemutatása, munkaügyi jogalkalmazás, esettanulmányok, szabályzatok

A szerkesztés lezárva: 2014. november 30.

Aktualizálva: 2014. december

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

 

Kiadványunk segítségével a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezheti napi gyakorlati munkáját. A kézikönyvben egy helyen megtalálható minden lényeges információ, amely a közszféra területén dolgozók számára fontos lehet.

Kiadványunk az elsők egyike, amely a közszférában alkalmazott új és továbbra is hatályban maradó munkajogi szabályokat együttesen mutatja be. Kötetünk átfogó képet ad a versenyszféra és a közszféra munkajogi kérdéseiről, az átjárhatóságról, az átjárás szabályairól, illetve általunk naprakész, friss információhoz juthat a sorozatos törvényi változásokról. A kézikönyvben egy helyen megtalálható minden lényeges információ, amely a közszféra területén dolgozók számára fontos lehet.

 
28 350 Ft
-15%
EGY LEHETSÉGES ÉS KÍVÁNATOS NYUGDÍJRENDSZER

Szerző: Mészáros József, Banyár József

Gondolat Kiadói Kör, 2003

 

Napjainkban az egész világon a nagy társadalmi biztonsági rendszerek - s bennük a nyugdíjrendszer - átalakításának vagyunk a tanúi. Az elmúlt évtizedben Magyarországon is nagyon sok változás történt ezen a téren. Mivel a nyugdíjrendszer hosszú időre, alapvetően befolyásolja a népesség döntő részének életfeltételeit, jelentős hatást gyakorol a gazdaságpolitikára és az állami költségvetés mozgásterére, ezért nagyon fontos, hogy azt gondosan tervezzék meg. Ez a tervezés akkor megvalósítható, ha a lehetséges alternatívákat szakmai vitákban alaposan körüljárják, megvitatják. Úgy ítéljük, hogy Magyarországon a nyugdíjrendszer változása (reformja) még messze nem zárult le, és ez még hosszú ideig így lesz.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2015.08.04
A készlet erejéig!
-20%
 A MUNKAJOGI MEGFELELÉS ÖSZTÖNZÉSÉNEK ÚJSZERŰ JOGI ESZKÖZEI

Szerző: Kun Attila

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

A munkavállalói jogok kikényszerítése, a munkajogi szabályoknak való megfelelés biztosítása és a vállalatok szociálisan felelős működésre való ösztönzése napjainkban szinte sziszifuszi törekvésnek tűnik.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a munkajogtudomány az utóbbi évtizedekben világszerte mintegy „alkotói válságba” jutott. Nem könnyű megtalálni azokat a megfelelően hangolt, régi-új szabályozási ideákat és módszereket, amelyek a globalizáció és a radikálisan megváltozott gazdasági-társadalmi viszonyok közepette is képesek biztosítani, hogy az emberi munkaerő ne csupán egy alárendelt eszköze legyen a versenyorientált gazdaságnak.

Jelen tanulmány arra törekszik, hogy egy egységes elméleti keretben mutasson be példaként egyes olyan nemzetközileg kialakulóban lévő, innovatív szabályozási megközelítéseket, amelyek a munkajogi értékeknek való érvényszerzést a hagyományos munkajogi szabályozási eszközöktől eltérő, modern szemlélet útján kísérlik meg biztosítani.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-15%
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS MAGYARORSZÁGON 1891-2005

Szerző: Prónai, Borbála

JATEPress, 2011

 
3 780 Ft
Akció: 3 215 Ft
Kezdete: 2015.08.04
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉHEZ

2014-es, átdolgozott kiadás

Szerzők: dr. Berke Gyula, prof. dr. Kiss György, dr. Bankó Zoltán, dr. Kajtár Edit, dr. Kovács Erika

Complex Kiadó, 2014

 

A Kommentár új kiadása elsősorban az új Ptk. hatálybalépéséhez, illetve az Mt. ehhez igazodó módosításához kapcsolódó változásokat dolgozza fel. Elméleti és gyakorlati szempontból részletesen áttekinti a Ptk. munkajogban is alkalmazandó rendelkezéseit, figyelemmel azok sajátos munkajogi tartalmára.

Az Mt. legutóbbi módosítása ugyanakkor olyan jogintézményeket is érintett, amelyek nem közvetlenül a Ptk. alkalmazásával függnek össze (pl. a munkajogviszony jogellenes megszüntetése), a Kommentár ezeket is részletesen elemzi. Az átdolgozás figyelemmel van a legutóbbi időszak bírói gyakorlatára, valamint a munkajogot érintő egyéb jogszabályváltozásokra.

A korábbi kiadás egyik erőssége volt az európai munkajog, illetve az Európai Bíróság gyakorlatának bemutatása. A szerzők ezt a hagyományt folytatják: egészen napjainkig dolgozzák fel az európai jogalkalmazás újabb fejleményeit.

 
16 790 Ft
Akció: 15 110 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog

Szerzők: Prugberger Tamás, Nádas György

Complex Kiadó, 2014

 

A hetedik kiadásban megjelenő mű a magyar munkajogi szabályozást középpontba állítva összehasonlító elemzést ad az európai országok hasonló szabályairól, az eltérések vagy a hasonlóságok indokairól. A könyv átdolgozását az új Munka Törvénykönyve, a közszolgálati törvény megalkotása és a közalkalmazotti törvény jelentős módosulása indokolta. A mű két alappillére az individuális munkajog (a munkaviszony szereplői és a munkaviszony tartalma), illetve a kollektív munkajog (kollektív szerződés, szakszervezet, üzemi tanács).

A könyv a jogi felsőoktatás tankönyve, de a feldolgozás teljessége és mélysége miatt e körön túlmutatva haszonnal forgathatják a munkajog gyakorlati szakemberei és a jogalkalmazók is.

 
5 040 Ft
Akció: 4 535 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

Munkajogi kiskönyvtár 5.

Lezárás dátuma: 2014. február 28.

Szerző: dr. Kulisity Mária

Complex Kiadó, 2014

 

A Munkajogi kiskönyvtár sorozatban megjelent, a munkaviszony megszűnéséről és megszüntetéséről szóló könyv gyakorlatias megközelítéssel dolgozza fel a témát. A bírósági esetjog során tipikusan felmerülő jogalkalmazási kérdésekkel foglalkozik közérthetően. Az egyes munkaviszony megszüntetési módok bemutatásán túl részletesen elemzi a munkavállaló képességével összefüggő felmondási indokokat, a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása miatti felmondás eseteit. Majd a létszámcsökkentés, átszervezés bírósági gyakorlatának átfogó és gyakorlatorientált bemutatása következik. A kiadvány az új Ptk. hatálybalépésével módosult jogszabályi rendelkezésekre is felhívja a figyelmet, mellékleteként iratminták is segítik a jogalkalmazást.

 
2 495 Ft
Akció: 2 245 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A munka- és pihenőidő szabályai

Munkajogi kiskönyvtár 4.

Szerző: dr. Dudás Katalin

Complex Kiadó, 2014

 

A kiadvány a hagyományos munkaidő-beosztáson alapuló munkaidő-gazdálkodás legfontosabb jogszabályi előírásait kívánja rendszerezett módon bemutatni.

A munkavégzés időtartamát, mértékét és beosztását, a munkavégzés megszakítását és a munkavégzés nélküli időtartamokat, az ezeket szabályozó törvényi előírásokat olyan logikai láncra fűztük fel, amely az idő előre haladását követi és a munkaidőt a különböző hosszúságú pihenőidőkkel megszakítva folyamatként ábrázolja.

A munkaidő és pihenőidő szabályozási köréhez tartozó alapvető előírások ismertetésére szorítkozunk úgy, hogy példával, beosztásmintával illusztráljuk a szabály alkalmazását. A munkaidő és a pihenőidő rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a munkaügyi hatóság kiemelt ellenőrzési területe, ezért helyenként külön kiemeltük szempontjait.

 
2 495 Ft
Akció: 2 245 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A munka díjazása

Második, átdolgozott kiadás

Munkajogi kiskönyvtár 3.

Szerző: Dr. Kártyás Gábor

Complex Kiadó, 2015

 

Nincs munkaviszony munkabér nélkül. Nem könnyű azonban eligazodni a munkavállalónak járó egyes bérformák között, vagy betartani a kifizetésre, elszámolásra vonatkozó szabályokat.

A második, bővített kiadás még több gyakorlati kérdést tárgyal és bemutatja a munka díjazásával kapcsolatos legfontosabb bírói döntéseket is. Nem hiányozhat egyetlen számfejtéssel foglalkozó, vagy személyügyi szakember polcáról sem!

 
2 835 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-15%
RECENT DEVELOPMENTS IN LABOUR LAW

Szerző: Kiss György

Akadémiai Kiadó, 2013

 

With the grant of the Hungarian Academy of Sciences the MTA–PTE Research Group of Comparative and European Employment Policy and Labour Law was established at the University of Pécs on 1 January 2012 to conduct research under the title “Effect of the globalised economy on labour law: The future of European and Hungarian labour law in the context of the great regions.” The research is set for 5 years. The aim of the research is to explore the development and directions of labour law policy, legislation, and legal practice in the great regions of the world, to assess the situation of Hungarian labour law and employment policy, and finally to draft a proposal for a future transformation of the structure of Hungarian employment law.

 

 

 
6 000 Ft
Akció: 5 100 Ft
Kezdete: 2015.01.30
A készlet erejéig!
-15%
MUNKAJOGI FELADATOK ÉS JOGESETEK

Második, átdolgozott kiadás

Szerkesztette: Gyulavári Tamás, Hős Nikolett, Kártyás Gábor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2016

 

Úgy a legkönnyebb és legélvezetesebb munkajogot tanulni, ha olyan konkrét problémákon keresztül ismerjük meg, amelyekkel találkozni fogunk a gyakorlatban is. Ezért született meg ez a kiadvány, amely 150 jogeset és 50 gyakorlati feladat segítségével mutatja be a munkajogi szabályokat. A feladatgyűjtemény 12 tematikus fejezetre tagolódik, amelyek három típusú feladatot tartalmaznak. A jogeseteket elsősorban órai munkához javasoljuk, csoportos feldolgozás keretében, ahol mód van a különböző vélemények, értelmezések megvitatására. A gyakorlati feladatok inkább az önálló tanulást segítik de itt is hasznos lehet a különböző megoldások közös megbeszélése. A fejezetek végén található, összesen 300 tesztkérdés az ismeretek ellenőrzését és a vizsgára való felkészülést segítik.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2016.10.25
A készlet erejéig!
-10%
A MAGYAR MUNKAJOG I-III. - Kapcsos kommentár

Negyedik kiadás

Szerző: Hajdu Edit dr., Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna dr., Radnay József dr., Tallián Blanka dr., Tálné dr. Molnár Erika dr.

Szerkesztő: Radnay József dr.

HVG-ORAC Kiadó

 

A magyar munkajoggal hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek (jogászok, HR- és gazdasági vezetők)szól ez a háromkötetes kapcsos kommentár. Szerkesztője és egyik szerzője a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezető-helyettese, társszerzői pedig a Kúria bírái. Céljuk, hogy a hatályos joganyagot és az ahhoz kapcsolódó felsőbírósági gyakorlatot rendszeresen megújítva, mindig az aktuális állapotában tárják az olvasók elé. Az olvasó a magyar munkajog hatályos jogszabályainak teljes rendszerét figyelemmel követheti, mindenekelőtt a munkatörvénykönyvét, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt, a közalkalmazotti törvényt, valamint az e törvényekhez kapcsolódó egyéb munkajogi jogszabályokat. A kiadványban emellett az Európai Unió munkaügyi kérdésekben felmerülő jogának ismertetése is helyet kap.

 
39 000 Ft
Akció: 35 100 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNYHEZ

Complex Kiadó, 2013

 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) az egyik legfontosabb jogszabály, mely a hazai társadalombiztosítási rendszer alapjait rögzíti. Az elmúlt évek jogszabályi változásai megteremtették egy, a törvényhez kapcsolódó kommentár létjogosultságát, melynek segítségével átfogó képet kaphatunk a társadalombiztosítási rendszer alapjairól.

 

A Kommentár nemcsak a törvény szövegét értelmezi, hanem a kapcsolódó joggyakorlatokra és a területet érintő egyéb jogszabályokra is kitér, összefüggéseiben vázolja az adott társadalombiztosítási témát az olvasó számára.

 
3 490 Ft
Akció: 3 140 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-15%
MUNKAJOGI ALAPISMERETEK

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Ferencz Jácint, Göndör Éva, Gyulavári Tamás, Kártyás Gábor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2016

 

A 2012-ben elfogadott új Munka Törvénykönyve nagymértékben megváltoztatta a rendszerváltás óta kialakult munkajogi szabályozást. Ez a jegyzet, nevével összhangban az új, hatályos egyéni és kollektív munkajog alapjait ismerteti. Nem tér ki minden részletszabályra, sem a közszféra munkajogára, de a versenyszféra munkajogának lényegét, alapvető szabályait igyekszik olvasmányos, könnyen érthető formában bemutatni az Olvasónak. A könnyebb tanulást segíti a kötet közérthető nyelvezete, a gyakorlati példák, kiemelések, a bonyolultabb összefüggéseket összefoglaló táblázatok es ábrák, illetve a fejezetek végén szereplő rövid összegzés.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2016.10.25
A készlet erejéig!
-10%
 A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK FENNTARTHATÓSÁGÁNAK JOGI GARANCIÁI

Szerző: dr. Rab Henriett

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

Az utóbbi években a politikai közélet állandó kérdésévé vált a társadalombiztosítás és azon belül is a nyugdíjbiztosítás átalakításának szükségessége, hosszú távú finanszírozhatóságának, azaz a fenntarthatóságának a kérdése. A szerző könyvében több szempontból is górcső alá veszi a nyugdíjbiztosítás helyzetét, azonban vizsgálódásainak elsődleges iránya a szociális jogokra való jogosultság alapjogi háttere. A szerző kitér a nemzetközi és a hazai jogi környezetre egyaránt, bemutatva a szabályozás szükségességét megalapozó társadalmi, gazdasági környezetet és a fejlesztés lehetséges és indokolt irányait is.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE - MUNKÁLTATÓKNAK

Hasznos összefoglaló a változásokról

A kézirat lezárva: 2012. július 15.

Szerkesztette: dr. Kártyás Gábor, dr. Takács Gábor

Complex Kiadó, 2012

 

2012. július 1-jén hatályba lépett az új munka törvénykönyve.

A közel 300 paragrafusból álló új munkajogi kódex számos ponton alapvető változást hoz a magyar szabályozásban, ami minden munkáltató működését érinteni fogja, a néhány főt alkalmazó kisvállalkozásoktól kezdve a mamutcégekig egyaránt. Kiadványunk közérthetően, a főbb változásokra koncentrálva kalauzolja végig az Olvasót az új munkajogi törvényen, felhívva a figyelmet az új lehetőségekre, vagy éppen az esetleges kockázatokra. Az új munka törvénykönyve mellett minden eddiginél nagyobb szerephez jut majd a munkaügyi folyamatok megállapodásokon alapuló szabályozása.

 
2 080 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 1992-2012

jogszabálytükör

Complex Kiadó, 2013

 

A munkajog területe teljesen átalakult 2012. július 1-jével, az új munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) hatálybalépésével. Jelen kiadványunk – a már jól ismert tükrös formában - kívánja összehasonlítani a régi szabályozást az új jogszabályszöveggel úgy, hogy a 2013. augusztus 1-jén hatályba lépett módosításokat is tartalmazza. Naprakész segítséget nyújt munkajogászoknak, bíráknak, HR-eseknek, joghallgatóknak.

 

 

 
3 140 Ft
Akció: 2 825 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
 A RÉGI ÉS AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ÖSSZEHASONLÍTÁSA - a továbbélő bírói gyakorlattal kiegészítve

Kézirat lezárva: 2012. július 24.

Összeállította: Dr. Dudás Katalin, Dr. Horváth István

Novissima Kiadó, 2012

 

"Könyvünk összeállításakor célunk az volt, hogy segítsük az átállást a régi munkajogi kódexről az újra. A kiadvány „tükrös” szerkezetben, párhuzamosan, paragrafusról paragrafusra mutatja be az új és a korábbi munkajogi kódex rendelkezéseit, kiemelve a szabályozásban bekövetkezett fontosabb változásokat, továbbá az érintett szakaszokat követően szerepeltetve az átmeneti szabályokat is.
Kiadványunk azonban nem csupán az új szabályokra való átállást segíti, az egyes rendelkezések után megtalálható ugyanis a kapcsolódó, a szabályok tartalmának vagy szellemének továbbélése okán a jövőben is irányadó ítélkezési gyakorlat, ily módon válnak könnyebben értelmezhetővé az újonnan megfogalmazott rendelkezések."

 

Tartalom

Mintaoldalak: (pdf formátumban)
3-5. oldal
64. oldal

 
1 500 Ft

12

Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.