Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Debrecen University Press

Fő kategória >KIADÓ >D-F >Debrecen University Press

Sorrend:


-20%
  A NEMZETKÖZI JOG ALAPKÉRDÉSEI A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETÉNEK ÉS TÖRTÉNETÉNEK VISZONYLATÁBAN

Szerző: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin

DUPress, 2010

 

A bolognai folyamat eredményeként hazánkban is át kellett alakítani a felsőoktatás képzési rendszerét az Európai Unió igényeinek megfelelően, mely elvárás célja, hogy bármely tagállamban megszerzett tudás az egész Közösség területén alkalmazható legyen. Ezen követelményeknek való megfelelés érdekében Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervezte meg az igazgatásszervező szakos képzést, mely a bolognai rendszernek megfelelően alap- és mesterszakra tagozódik. Hatalmas szervező munkát igényelt a képzés tantárgyi tematikáinak összeállítása - mivel a képzés jogi és közgazdaságtani elemeket is tartalmaz - és az oktatáshoz leginkább megfelelő szakirodalom kiválasztása.

 
2 950 Ft
Akció: 2 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-18%
  TANULMÁNYOK AZ ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK FENNÁLLÁSÁNAK 30. ÉVFORDULÓJÁRA

Szerkesztő: Kondé Zoltán

DUPRESS, 2015

 

"Tanulmánykötetünk két fejezetre oszlik. Az elsőben az Általános Lélektani Tanszék jelenének és közelmúltjának oktatói egy-egy frissebb kutatási beszámolóját olvashatjuk. Czigler István és munkatársainak kiváltott potenciál kutatásai a vizuális információ feldolgozás egy sajátos szenzitivitását demonstrálják, mely a komplex, intelligens viselkedés alapjait jelentő elemi képességként („primitív intelligencia”) értelmezhető. Szabó Pál összefoglaló munkájában különböző időszakokban végzett adatgyűjtésének tanulságait összegzi, melyek az evészavarok előfordulási gyakoriságáról és az életminőséget érintő hatásairól nyújtanak képet.

 
3 120 Ft
Akció: 2 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZERZŐK, FILMEK, KRITIKAI-KLINIKAI OLVASATOK

Szerző: Győri Zsolt

DUPRESS, 2014

 

Gilles Deleuze filmfilozófiája maradandó hatást gyakorolt a nemzetközi filmtudományra. Bizonyosan azért is, mert kérdésfelvetéseinek – az erőteljes filmelméleti beágyazott mellett – művészetpszichológiai, kultúratudományi, stílus- és ideológiatörténeti irányultságai is vannak. Győri Zsolt kötete Deleuze meglehetősen gyér, különösen a filmesztétikából hiányzó hazai recepcióját kívánja gazdagítani. Tanulmányai a francia gondolkodó filmelméletének sarokköveit jelentő fogalmakat kettős összefüggésrendszerben olvassák: egyfelől a filmképet az esztétikai gondolkodás nyomainak és jeleinek tekintő kritikai horizonton, másfelől az életvilág képkeretbe és képfolyamba helyezését a pszichológiai, kulturális és társadalmi identitáskeresés/identitásvesztés tüneteinek tekintő klinikai horizonton.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  BOSZNIA-HERCEGOVINA KÖZJOGI VISZONYA AUSZTRIÁHOZ ÉS MAGYARORSZÁGHOZ 1878 ÉS 1918 KÖZÖTT

Szerző: Szabó Szilárd

DUPRESS, 2011

 

Ausztria és Magyarország a Berlini Szerződés 25. cikkelyének értelmében megszállhatta Bosznia- Hercegovinát és átvehette a tartományok közigazgatását. Ettől kezdve Bosznia-Hercegovina negyven évig, azaz a dualista Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásáig közjogi viszonyban állt Ausztriával és Magyarországgal. Önmagában véve már ez is indokolttá teszi a téma beható vizsgálatát. Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy közös pénzügyminiszterként Bosznia-Hercegovina közigazgatásának legfelsőbb szintű irányítását több mint harminckét éven keresztül folyamatosan magyar politikusok látták el, akkor még inkább fontosnak tűnik a téma alapos alkotmánytörténeti feldolgozása.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÉRDŐ EVIDENCIÁK

beszélgetések

Szerző: Vajda Mihály, Kardos András

Szerkesztő: Fehér Ildikó, Kardos András

DUPRESS, 2015

 

A könyv hét beszélgetést tartalmaz, amelyet Kardos András folytatott 2006-ban Vajda Mihállyal, a kortárs magyar bölcselet egyik legjelentősebb gondolkodójával. Vajda mesél a pályatársakról és a korról, amelyben művei születtek, belekezdve saját életútjának és a számára legfontosabb filozófusok gondolatainak elemzésébe.

 
1 530 Ft
Akció: 1 225 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ALIGTÓL A TÚLIG

bevezetés Vajda Mihály gondolkodásába : pszeudo-szótár

Szerkesztő: Széplaky Gerda, Valastyán Tamás

DUPRESS, 2015

 

Ez a különleges filozófiai szótár a magyar bölcselet meghatározó alakja, a most 80 éves Vajda Mihály életművéhez kapcsolódik – közérdeklődésre számot tartó módon. A negyven szócikk szerzői között nemcsak filozófusokat találunk, hanem írókat, költőket, irodalomkritikusokat is. A tanulmányok, esszék mellett szépprózát, mesét, beszélgetést és verseket is olvashatunk a kötetben. A neves szerzők – mások mellett Bacsó Béla, Esterházy Péter, Heller Ágnes, Nádas Péter vagy éppen Bernhard Waldenfels – többnyire rendhagyó címszavakat választottak. Az írások így nem pusztán a szűken vett szakma, hanem a nagyközönség számára is izgalmasak.

 
4 320 Ft
Akció: 3 455 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TRAUMATIKUS TALÁLKOZÁSOK

elméleti és gyarmati variációk az interszubjektivitás témájára

Szerző: Bényei Tamás

Debrecen University Press, 2013

 

Bényei Tamás új könyve a személyköziség tapasztalatával, az én és a másik fájdalmas és megrendítő találkozásának elméleti és irodalmi megjelenítéseivel foglalkozik. A fejtegetések elméleti alapjául Hegel úr-szolga jelenete, a mimikri (utánzás) gazdag bölcseleti irodalma és az idegenséggel való találkozás etikai, Lévinas és Blanchot gondolataiból kiinduló felfogása szolgál, de az elemzések hátterében mindvégig érzékelhető a pszichoanalízis és a posztstrukturalizmus gondolkodásmódja is. A könyv kiindulópontja szerint gyarmati környezetben tisztábban kivehető a személyköziség traumatikus, megrendítő természete, amely elválaszthatatlan mind az ember fogalmának gyarmati válságától, mind az idegenséget megszólítani vágyó nyelv megbicsaklásaitól.

 
5 400 Ft
Akció: 4 320 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF HUNGARIAN 'LIEUX DE MÉMOIRE' STUDIES

Loci memoriae Hungaricae

Szerkesztő: Pál S. Varga

Debrecen University Press, 2013

 

French historian Pierre Nora's lieux de mémoire has become an internationally accepted scholarly term today used to grasp how communities seek to avoid the forgetting caused by the fast pace of change. The means employed are most often symbolic objects that carry the memories of the community's own past - a specific feature of collective memory in the modern age..."

 
3 330 Ft
Akció: 2 665 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TESTEK A VÁSZNON

Test, film, szubjektivitás

Szerző: Kalmár György

Debrecen University Press, 2012

 

A Debreceni Egyetemi Kiadó és a Debreceni Egyetem Brit Kultúra Tanszéke gondozásában induló filmelméleti és filmkritikai könyvsorozat célja a magyar és külföldi tudományosság legfrissebb csapásirányaihoz szorosan kapcsolódó filmes témájú kutatások megjelentetése. Egy olyan fórum létrehozására törekszünk, amelyben megférnek egymás mellett a hazai és egyetemes filmkultúrával foglalkozó kutatások, a történeti és elméleti orientáltságú szövegek, a fiatal tehetségek és a már nemzetközileg is elismert szerzők munkái. A könyvsorozat célja gazdagítani a nagy múltú hazai filmkutatás és a nemzetközi filmtudományi műhelyek közötti párbeszédet.

 
2 630 Ft
Akció: 2 105 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TEST ÉS SZUBJEKTUM A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI MAGYAR FILMBEN

Zoom : a kortárs filmtudomány kulcskérdései

Szerkesztő: Győri Zsolt és Kalmár György

Debrecen University Press, 2013

 

A kötet a kortárs magyar mozi néhány, a kritikusok és a filmbarátok körében egyaránt nagy népszerűségnek örvendő alkotását (A nyomozó, Apacsok, A torinói ló, Hukkle, Katalin Varga, Kontroll, Pál Adrienn, Taxidermia, Csak a szél) vizsgálja a kritikai kultúrakutatás fogalmainak és szempontjainak segítségével. Noha idehaza és külföldön is számos összefüggésben vizsgálták már ezeket az alkotásokat, mégis úgy gondoljuk, hogy a szerzőink által megfogalmazott kérdések és gondolatmenetek új megvilágításba helyezik a tárgyalt filmeket, tovább gazdagítva ezzel a jelen társadalmi jelenségeire irányuló értelmezési törekvéseket, s ezáltal elősegítik a magyar mozi más alkotásainak, rendezőinek és filmtörténeti korszakainak kultúrakritikai stúdiumokon alapuló kutatását.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SVÁJC MINT ELBESZÉLÉS

a nemzeti és narratív identitás kérdései Max Frisch műveiben

Szerző: Pabis Eszter

Debrecen University Press, 2013

 

Max Frischt kétségkívül leginkább az én-identitás válságának szerzőjeként tartják számon, bár neve - Friedrich Dürrenmattéval összefonódva - igen gyakran hangzik el a "svájci nemzeti irodalom" létezése körül újra és újra fellángoló vitákban is. Ez nem véletlen, hiszen szövegeinek egyik állandó visszatérő témája a politikum, a svájciság kérdése. Pabis Eszter könyve a svájci nemzet mint "elbeszélés", vagyis mint narratív módon megalkotott társadalmi formáció és a "nyíltan" narratív irodalmi szövegek közötti viszony vizsgálatára vállalkozik.

 
2 950 Ft
Akció: 2 360 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
RUSHDIE POSZTMODERN NEMZETEI

Az éjfél gyermekei, a Szégyen és a Sátáni versek

Szerző: Györke Ágnes

Debrecen University Press, 2012

 

Györke Ágnes könyve nemcsak tudományos igénnyel megírt munka, hanem bevezetés is Salman Rushdie életművébe a kortárs világirodalom iránt érdeklődő magyar olvasó számára. Az indiai származású író korai műveit tárgyalja: a méltán híres Éjfél gyermekeit, a Szégyent és a Sátáni verseket, vagyis Rushdie legösszetettebb, legvitatottabb írásait. Györke nemzeti narratívaként olvassa a három regényt, melyek szembeállítják a hatalmi diskurzusok által megalkotott nemzeti mítoszokat a szubjektum hangjával teljes, élő, mágikus elképzelt közösségekkel. A szerző szerint a hang és a csend trópusa, a nyílt és a zárt terek, valamint a mindhárom regényben központi szerepet játszó apokaliptikus képek árulkodnak e szövegek ellentmondásos nemzetvízióiról.

 
2 420 Ft
Akció: 1 935 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
PSZICHOLÓGIAI KUTATÁSOK

Szerkesztő: Münnich Ákos

Debrecen University Press, 2014

 
3 460 Ft
Akció: 2 770 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PROJEKTMENEDZSMENT A KÖNYVTÁRBAN

Szerző: Eszenyiné Borbély Mária

Debrecen University Press, 2014

 
1 910 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PETELEI ISTVÁN ÖSSZES NOVELLÁI III-IV

Csokonai könyvtár

Szerkesztő: Török Zsuzsa

Debrecen University Press, 2014

 

Petelei István (1852-1910) marosvásárhelyi születésű novellista és hírlapíró. Novellisztikáját, számos kortársához hasonlóan, hírlapírói tevékenysége és a 19. század második felének sajtóirodalma befolyásolta. A különböző sajtóorgánumokban megjelent írásait gyakran alakította át a lap vélt vagy valós közönségének igényei szerint. Időnként írásait kötetekbe is rendezte, sajátos kompozíciókat alkotva, A posztumusz kiadásokban az eredeti kompozíciókat nem ismerhették az olvasók. A jelen kiadás újdonsága, hogy Peteleinek mind a hét autográf kötetét tartalmazza a novellák eredeti kompozíciójának, a novelláskönyvek megjelenési sorrendjének megtartásával és a kötetekre, illetve az egyes szövegekre vonatkozó jegyzetekkel.

 
3 980 Ft
Akció: 3 185 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
PAP KÁROLY (1872-1954)

az 1912-ben alapított Debreceni Egyetem első irodalomtörténet-professzora

Szerző: Imre László

Debrecen University Press, 2012

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PAOLO SEGNERI (1624-1694) MAGYARORSZÁGI RECEPCIÓJA

Szerző: Száraz Orsolya

Debrecen University Press, 2012

 

Paolo Segneri (1624-1694) olasz jezsuita a maga korában neves hitszónok, Itália-szerte ismert misszionárius, népszerű devóciós művek és papi segédkönyvek szerzője volt. A XVIII. században hatása túllépte Itália határait: az általa kidolgozott népmissziós módszert bevezették a jezsuita rend több rendtartományában, latinra fordított munkáit Európa-szerte számos alkalommal kiadták, azok széles körben ismertek voltak. Jelen kötet magyarországi hatástörténetével foglalkozik, amelyet Segneri fő tevékenységei (miszszionárius, prédikátor, egyházi író) alapján, három területen vizsgál.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
P. ANNII FLORI

opera quæ exstant omnia

Szerző: Florus, Publius Annius

Szerkesztő: Havas László

Debrecen University Press, 2013

 

Spécialiste reconnu de Florus, L. Havas nous propose, dans la collection d'études classiques qu'il dirige dans l'université hongroise de Debrecen, une nouvelle édition de cet auteur.

 
2 530 Ft
Akció: 2 025 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
OHRIDI SZENT NAUM MAGYARORSZÁGI KULTUSZA

Szerző: Nagy Márta

Debrecen University Press, 2012

 

A szép kivitelű kötet egy Magyarországon alig ismert balkáni szent kultuszát mutatja be. Naum a 9. században folytatott térítő tevékenységet Kirill-Cirill és Metód tanítványaként, és meghatározó szerepet játszott az óbolgár írásbeliség megteremtésében. Tisztelete a középkorban az általa alapított ohridi monostorban virágzott. A 18. század elején az ohridi térségből a Magyar Királyságba betelepült macedovlachok magukkal hozták Szent Naum kultuszát, kiemelve ezzel helyi jellegéből és elindítva újabb kori tiszteletét. Az elsősorban képi ábrázolásokban testet öltő kultusz egyben az óhazai kötődés és az asszimiláció kifejeződése is. Nagy Márta több tudományterületet érintő könyve katalógusszerűen ismerteti meg a 149 magyarországi kompozíciót - jelentős részüket első ízben publikálva -, végigköveti a Naum-ikonográfia új elemeinek kialakulását és terjedését, valamint számba veszi a rokon ábrázolásokat.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  NARRATING THE HOMELAND: THE IMPORTANCE OF SPACE AND PLACE IN CANADIAN MULTICULTURAL ENGLISH-LANGUAGE FICTION

Szerző: Judit Molnár

Debrecen University Press, 2013

 

patiality has always been part and parcel of Canadian literature, however, it has gained new dimensions in recent years. I haven chosen five multicultural authors who engage themselves with the spatial representation of their country of origin in their own idiosyncratic ways. In the course of analyzing the works of Austin Clarke, Rohinton Mistry, Michael Ondaatje, Neil Bissoondath, and Nino Ricci my aim is to point out the importance of spatiality in the process of remembering their respective homelands: Barbados, India, Sri Lanka, Trinidad, and Italy. The authors have diverse racial, cultural, linguistic and religious backgrounds; they write from different perspectives using alternative literary styles, genres and stances.

 
1 940 Ft
Akció: 1 550 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MESTEREK ÁRNYÉKÁBAN

Orbis litterarum: világirodalmi sorozat

Szerző: Varró Gabriella

Debrecen University Press, 2013

 

"Sam Shephard (1943-) Hazánkban a leginkább mint hollywoodi filmcsillag ismert, noha ő elsősorban drámaíró, méghozzá a kortárs amerikai dráma és színház egyik legizgalmasabb és legeredetibb képviselője. Shephard drámaírói munkássága immáron több mint ötven évet ölel fel. Írásai hol szürreálisak, hol abszurdak, hol brutálisan realisták, de egy biztos: hatásuk alól lehetetlen szabadulni..."

 
2 450 Ft
Akció: 1 960 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MACROBIUS ÉS A SARKALATOS ERÉNYEK

Szerző: Tóth Orsolya

Debrecen University Press, 2012

 

A könyv bemutatja Macrobius személyét és műveit, továbbá azt az általa kidolgozott etikai rendszert, amely a négy sarkalatos erény újplatonista felfogásának sajátosan római interpretációján alapul. A macrobiusi erénytan, amely nyugati civilizációnk kulturális örökségének része, egykor a keresztény erkölcsfilozófia formálásában játszott szerepet, manapság pedig a modern ember etikai útkeresésében, európai identitásérzésünk megerősítésében nyújthat támaszt válságban és virágzásban egyaránt. A kötet szerzője klasszika-filológus, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének oktatója. Fő kutatási területe a késő antikvitás irodalma és kultúrája.

 
2 750 Ft
Akció: 2 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LEVELEZÉS XXV.

Kazinczy Ferenc művei

Szerző: Kazinczy Ferenc

Debrecen University Press, 2013

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
KÖZÖSSÉGTEREMTŐK

Szerkesztő: Pusztai Gabriella; Lukács Ágnes

Debrecen University Press, 2014

 

Ez a nagy nemzedék a negyvenes évek elején született és kezdte meg iskolaéveit. Felnőtté érésük éveiben szemtanúi voltak annak, amit később kutatóként tanulmányoztak: a vallásosság társadalomban betöltött szerepében bekövetkező olykor csendes, olykor heves változásoknak. Látták, hogyan lett a hegemón helyzetben lévő népegyházakból üldözött, részben együttműködő, részben ellenálló szervezet, illetve hogyan vált sokféle magatartást, nézetrendszert és szervezeti kötődést összefoglaló fogalommá a korábban egyértelműbbnek és egyneműbbnek tűnő vallásosság...

 
5 100 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÖRNYEZETJOG

Szerző: Fodor László

Debrecen University Press, 2014

 
4 960 Ft
Akció: 3 970 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KAZINCZY ARCA ÉS A CSISZOLTSÁG NYELVE

Csokonai könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium

Szerző: Bodrogi Ferenc Máté

Debrecen University Press, 2013

 

Az olvasó kezében tartott munka kiindulópontja az a belátás, hogy lehetetlen rekonstruálni bármiféle kizárólagos önképet Kazinczy Ferencről, hiszen valósággal önkép-kollekciója van. A repertoár tartalmaz azonban egy rendkívül erős, évtizedeken átívelő külön változatot is, úgy tűnik, a legerőteljesebb arcok egyikét: a gentleman, illetve a virtuoso Kazinczy képét. Jelen könyv ezen arc, illetve a csiszoltság (politeness) angolszász nyelve között tételez hatástörténeti kapcsolatot. Ez a következő szempontokból jelentőségteljes: gráciafilozófia, társiasság, kritikafelfogás, nevelődés, esztétikai élmény.

 
4 110 Ft
Akció: 3 290 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
JOGSZOCIOLÓGIAI ELŐADÁSOK: EGYETEMI JEGYZET

Szerző: Bencze Mátyás, Vinnai Edina

Debrecen University Press, 2013

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HUNGARIAN-AMERICAN TIES

Szerző: Zsolt K. Virágos

Debrecen University Press, 2014

 

Somewhat more than a century ago an ex-President of the United States came to visit Hungary. While in Budapest, he requested to see a major Hungarian novelist whose work he had read and liked. Do we know the name of this former chief executive and are we prepared to identify which Hungarian prose writer we are talking about?...

 

 
5 800 Ft
Akció: 4 640 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
HUMÁN EMBRIONÁLIS ŐSSEJTKUTATÁS

Meditor: bioetikai sorozat

Szerző: Szatmári István; Kőmüves Sándor; Tóth Gábor Attila

Debrecen University Press, 2014

 

"Ez a kötet a humán embrionális őssejtkutatás multidiszciplináris sajátosságából kíván felmutatni néhány metszetet. E metszetek a tárgykör egy-egy kulcsterületét alkotják: az orvosbiológiai kutatások, a filozófián belül az individualitás és a morális státusz kérdése, jogtudományi kontextusban pedig az embrió alapjogi státusza a monográfia külön fejezeteiben kerülnek tárgyalásra.

 
3 840 Ft
Akció: 3 070 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FELELŐSSÉG A KÖZSZOLGÁLATBAN

Szerző: Veszprémi Bernadett

Debrecen University Press, 2012

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FEJEZETEK A FRANCIA BŰNÜGYI IRODALOM TÖRTÉNETÉBŐL

Szerző: Kálai Sándor

Debrecen University Press, 2012

 

Kalap, ballonkabát és az elmaradhatatlan pipa. Ki ne ismerné a Párizs utcáit rovó Maigret felügyelő alakját a tévésorozatokból, vagy a régi Albatrosz-sorozat lapjairól? Ám azt már kevesen tudják, talán bele sem gondolnak, hogy Maigret nem Sherlock Holmes pipafüstjéből bújt elő, hanem komoly előzményei vannak a francia irodalomban, s hogy magának a francia bűnügyi regénynek is megvan a maga története. Ugyan az elmúlt bő egy évtizedben Magyarországon is több színvonalas könyv jelent meg a krimiről, de a tanulmányozott szerzők (ha nem magyarokról van szó) szinte kivétel nélkül az angolszász nyelvterületekhez tartoznak. Így talán nem árt, ha a nálunk kissé háttérbe szorult francia nyelvű bűnügyi irodalomról is megjelennek elemzések, s a többé-kevésbé jól ismert Georges Simenon mellett olyan kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert szerzőkről is szó esik, mint Jean-Patrick Manchette vagy Thierry Jonquet.

 
2 650 Ft
Akció: 2 120 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ERDÉLYI LEVELEK

Kazinczy Ferenc művei. 1. osztály. Eredeti művek

Szerző: Kazinczy Ferenc

Szerkesztő: Borbély Szilárd, Debreczeni Attila

Debrecen University Press, 2013

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
EMBERI MÉLTÓSÁG ÉS SZEMÉLYES AUTONÓMIA

Meditor: bioetikai sorozat

Szerző: Michael Quante

Debrecen University Press, 2013

 

Michael Quante ebben a munkájában annak a kérdésnek jár utána, hogy miként lehet az emberi méltóság és a személyes autonómia központi értékeit úgy értelmezni, hogy ezek egy demokratikus, a pluralizmust pozitívan elfogadó társadalomban az élettudományok területén orientáló funkciót tölthessenek be. Az élettudományok fejlődése által felkínált új cselekvési opciók által nyitott tér arra ösztönöz bennünket, hogy ezt a teret felelős döntésekkel, az együttgondolkodás demokratikus folyamatait érvényesítve töltsük ki. A szerző a felvetett kérdésekre nem kínál végső megoldást, tudatában van annak, hogy a problémák rendkívül összetettek, időnként súlyos konfliktusokkal terheltek. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a filozófiai elemzésnek a lényegi feladatai közé tartozik a fogalmi tisztázás, az érvek-ellenérvek világos szétszálazása.

 
3 920 Ft
Akció: 3 135 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DEBRECENI PROFESSZOROK MŰVÉSZ SZEMMEL

Szerző: DEENK

Debrecen University Press, 2012

 
1 940 Ft
Akció: 1 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CSOKONAI ÉS AZ ÉRZÉKENY ÉNEKELT DALKÖLTÉSZET

Csokonai könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium

Szerző: Hovánszki Mária

Debrecen University Press, 2013

 

"E monográfia Csokonai poézisén keresztül az énekelt lírának a 18-19. századforduló magyar irodalmában betöltött szerepét, miértjét és mikéntjét vizsgálja. A 18. század végének énekelt dalköltészete a fennmaradt tetemes dallamanyag ellenére, paradox módon, különösen kevés figyelmet kapott az irodalomtörténetben. A dallamok leírásával, értelmezésével, illetve a korabeli műfaj- és verselméletek, elszólások vizsgálatával mindenekelőtt ezt a hiányt szeretné pótolni a kötet, hiszen a szöveg és a zene egyidejű kapcsolatán alapuló énekelt költészet korabeli jelentéshorizontjait feltárva, sok tekintetben újszerű irodalomtörténeti háttér bontakozik ki előttünk..."

 
4 100 Ft
Akció: 3 280 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
BRIGETIÓI GEMMALELETEK

Szerző: Gesztelyi Tamás

Debrecen University Press, 2013

 
2 050 Ft
Akció: 1 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS AZ ÁLTALÁNOS ETIKÁBA

Meditor: bioetikai sorozat

Szerző: Michael Quante

Debrecen University Press, 2013

 

Michael Quante ebben a munkájában a mindennapi etikai megértésünket a filozófiai nyelvezet keretébe helyezi, amivel - ahogyan a szerző fogalmaz - filozófiai etikát művel. Célja a filozófiai etikában járatlanabb olvasó bevezetése a tárgyterületbe, az elméleti alapállások határozott kontúrral történő kirajzolása. A szerző azonban a különböző lehetséges elméletek központi fogalmainak és érvelési stratégiáinak világos bemutatása során a saját álláspontját is fokozatosan kibontakoztatja. Többek között ezzel is termékeny gondolkodásra ösztönzi az olvasót. A művön mindvégig érződik, hogy a szerző a két hagyományos filozófiai megközelítésben, az angolszászban és a kontinentálisban egyaránt jártas, ugyanakkor az angolszász megközelítés hangsúlyosabb jelenlétét érzékelhetjük.

 
3 980 Ft
Akció: 3 185 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BARTA JÁNOS (1901-1988)

Szerző: Imre László

Debrecen University Press, 2014

 
2 850 Ft
Akció: 2 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ISKOLAI ZAKLATÁS

Szerző: Körmendi Attila, Szklenárik Péter

Debrecen University Press, 2012

 

A szerző pszichológus, tréner, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében a Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék oktatója. Fő kutatási területei a viselkedéses addikciók, valamint a gyermek- és serdülőkorban megjelenő pszichopátiás vonások vizsgálata. Doktori értekezését a kóros játékszenvedélyben szerepet játszó személyiségvonásokról és kognitív torzításokról írta.

 
2 750 Ft
Akció: 2 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ IDEGENNYELV-TANULÁS KEZDETE

Szerző: Polonyi Tünde

Debrecen University Press, 2013

 

Napjaink globális gazdasági integrációja szükségszerűen jelent nyelvterületek és kultúrák közötti migrációt is. Az idegennyelv-tanulás így a be- és kivándorlás jelenségének térhódítása révén is egyre fontosabbá válik, az elért siker vagy kudarc nagy hatással lehet egy egyén életére, és a társadalomra is (pl. bevándorlók integrációja, siker a kereskedelmi és kulturális kapcsolatokban). Ha felnőtt nyelvtanulóról van szó vagy a tanulandó nyelv szerkezetileg nagyon eltér a tanuló anyanyelvétől, még nagyobb kihívást jelenthet az idegennyelvtanulás, mint máskülönben.

 
2 340 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ EMBERI JOGOK AZ ARAB VILÁGBAN

Szerző: Szűcs Lászlóné dr Siska Katalin

Debrecen University Press, 2012

 

Részlet az előszóból: "Jelen monográfia kísérletet tesz arra, hogy teljes körű képet adjon az emberi jogok érvényesüléséről az arab világban. Azért választottam ezt az országcsoportot az emberi jogok érvényesülésének bemutatására, mert a vallási hagyományok talán ezen a területen vannak legnagyobb hatással a politikai és társadalmi rendszerre, ezért itt a legnagyobb az összeütközés a nemzetközi standardok és a hagyományok között. Monográfiám nem tér ki az olyan államok elemzésére, amelyekben az uralkodó vallás az iszlám, mégsem tartoznak az arab országok közé (például Törökország, Indonézia, Pakisztán stb.). Jordániában - az Ammani Egyetemen - folytatott kutatásaim eredményeit is részletesen elemzem könyvemben. - A szerző"

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ELMÚLÁS POÉTIKÁJA

Csokonai könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium

Szerző: Lapis József

Debrecen University Press, 2014

 

Miképp hozza létre, hogyan közvetíti, módosítja, kérdőjelezi meg a költői beszéd a halálról való fogalmainkat? Mi mutatkozik meg a lírai médiumban akkor, amikor úgy véljük, hogy a halálról beszélünk (illetőleg: miért véljük úgy?)…

 
3 870 Ft
Akció: 3 095 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS FÓKUSZAI

Szerző: Könyves Erika, Müller Anetta, Ködmön József

Debrecen University Press, 2013

 
3 670 Ft
Akció: 2 935 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ AUTONÓM FILOZOFÁLÁS JEGYÉBEN

A Debreceni Egyetem tudós professzorai

Szerkesztő: Gáspár László

Debrecen University Press, 2012

 
4 150 Ft
Akció: 3 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  ANTIPODEAN DIALOGUES: RICHARD RORTY AND THE DISCURSIVE AUTHORITY OF CONVERSATIONAL PHILOSOPHY

Szerző: Péter Csató

Debrecen University Press, 2013

 

Péter Csató's Antipodean Dialogues concentrates on the work of Richard Rorty, one of the most celebrated and debated philosophers of our time. It sets out to explore Rorty's concept of conversational philosophy in its relation to discursive authority. Rorty famously insists that philosophy is best to be looked upon as an ongoing and open conversation, which comports with his professed commitment to liberal democratic values. The book's main contention, however, is that despite his commendable anti-authoritarian endeavors, Rorty deploys certain rhetorical strategies in some of his texts which serve the purpose of establishing a privileged position for his own neopragmatist idiom.

 
3 100 Ft
Akció: 2 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AMERIKA, A CSODÁK ÉS CSALÓDÁSOK FÖLDJE

Szerző: Glant Tibor

Debrecen University Press, 2013

 

Mi a baj Amerikával? Manapság, a XXI. század elején az Amerikai Egyesült Államok a világ egyetlen szuperhatalma. Ennek ellMi a baj Amerikával? Manapság, a XXI. század elején az Amerikai Egyesült Államok a világ egyetlen szuperhatalma. Ennek ellenére Amerika (mely ma már mindenki számára az Egyesült Államokat jelenti) kapcsán a médiában és a közbeszédben ijesztő tájékozatlanságot tapasztalhatunk. Ma Amerikához mindenki éppúgy "ért", mint a focihoz, a gazdasági válságkezeléshez, vagy Trianonhoz. Ez nem mindig volt így.

 
2 950 Ft
Akció: 2 360 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AESTHETICA

Csokonai könyvtár. Források: régi kortársaink

Szerző: Szerdahely György Alajos

Debrecen University Press, 2012

 

E kötetben Szerdahely György Alajos, az első magyarországi esztétikaprofesszor 1778-as művészetelméleti monográfiájának első teljes magyar fordítását tartja kezében az olvasó. A jezsuita professzor esztétikai írásai a maga korában Európa-szerte ismertek és elismertek voltak. De ismertek és elismertek voltak magyar nyelven író kortársai között is, közel fél évszázadon át az egyetemi esztétikaoktatás tankönyveiként szolgáltak.

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A TALE OF A PUB

Szerző: Marianna Gula

Debrecen University Press, 2012

 

"As one who watched some ideological debates - and, at times, shadow-boxing - about postcolonial premises and traits from afar, I am pleased to see Marianna Gula addresses them as well, but mainly devotes herself to the complex stratification within the episode. She focuses on its concrete aspects even down to tantalizing minutiae. This holds particularly true of the names in which the episode abounds, and excellent pertinent use is made of the wealth of genetic evidence now at our disposal. What ought to be obvious in academic publications, but does not inevitably happen, here really takes place: we learn something worth knowing that increases the enjoyment of reading."

 
2 690 Ft
Akció: 2 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A SZEMÉLY BIOETIKAI KONTEXTUSA

Meditor : bioetikai sorozat

Szerző: Rózsa Erzsébet, Kőmüves Sándor

Debrecen University Press, 2013

 

A személy bioetikai kontextusa című kötet a Debreceni Egyetem Bioetika kutatócsoportjának rendezvényeként tartott konferencia előadásainak írásos változatát tartalmazza, kiegészítve két hazai, Sándor Judit és Varju Márton, illetve két német, Volker Gerhardt és Ludwig Siep szerzők tanulmányaival. Az írások a magyar tudományos életben sokszor még idegenkedve fogadott diszciplína meghonosításának és intézményesítésének egyik fontos állomását reprezentálják.

 
3 920 Ft
Akció: 3 135 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A SZELLEMTÖRTÉNETTŐL A NÉPISÉGTÖRTÉNETIG: TANULMÁNYOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁSRÓL

Második, javított, bővített kiadás

Szerző: Erős Vilmos

Debrecen University Press, 2012

 

Jelen kötet a szerzőnek a két világháború közötti magyar történetírásról az utóbbi, közel 15 évben készült tanulmányait, illetve vitacikkeit tartalmazza. Az írásokat időbeli sorrendben adjuk közre, mert talán ez tükrözi leginkább a szerző jelen kérdéskörrel kapcsolatos kutatásainak irányát, bizonyos esetekben az elmélyülését. Természetesen a szerző nem foglalkozik a jelzett periódus minden jelentős történésze életművének beható elemzésével, ugyanakkor (meggyőződése szerint) egy viszonylag kiérlelt, de mindenképpen alapkutatásokra épülő és önálló véleményt sugalló összképet nyújt a korszak historiográfiájának lényegi problémáiról. A könyv a 2010-ben megjelent kötet javított, átdolgozott és bővített második kiadása.

 
3 950 Ft
Akció: 3 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.