Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Debrecen University Press

Fő kategória >KIADÓ >D-F >Debrecen University Press

Sorrend:


-20%
A SZENT KORONA AMERIKAI KALANDJA ÉS HAZATÉRÉSE

Szerző: Glant Tibor

DUPress, 2018

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2018.02.08
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÁLDOZAT REPREZENTÁCIÓI

Cultura Animi Kultúratudományi sorozat

Szerkesztő: Balogh László Levente, Valastyán Tamás

DUPress, 2016

 
3 100 Ft
Akció: 2 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  ÖNKÉNTESSÉG ÉS ÚJ TÍPUSÚ ÖNKÉNTESSÉG A FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK KÖRÉBEN

Szerző: Fényes Hajnalka

DUPress, 2016

 

A kötetben a 2012–2015 között megjelent tanulmányainkat mutatjuk be a felsőoktatási hallgatók önkéntes munkájáról. Napjainkban nem csökken az önkéntesség, hanem kitágul annak jelentése. Az önkéntesség új típusai jelennek meg, a tradicionális motivációk (a másokon való segítés) mellett a modern motivációk is fontossá válnak (pl. karrierépítés), illetve napjaink fiataljai új, rugalmasabb, kevésbé állandó szervezeti keretek között végeznek önkéntes tevékenységet. A kötetben levő tanulmányok elemzési módszere jórészt kvantitatív, bár második tanulmányunkban kvalitatív kutatási eredményeket is bemutatunk. A hét tanulmányból három angol nyelvű, és szintén három társszerzős (kollégákkal és tanítványokkal közösen írt cikk).

 
3 300 Ft
Akció: 2 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ AUTONÓMIA ÉS HATÁRAI

Kortárs német és magyar bioetikai írások

Meditor: bioetikai sorozat

Szerkesztő: Dufner, Annette - Kőműves Sándor - Rózsa Erzsébet

DUPress, 2016

 

A Meditor sorozat jelen kötetének anyagát jórészt a Münsteri Egyetem bioetikai kutatócsoportja munkatársainak írásaiból készült válogatás teszi ki. A kortárs német viták közül olyan kérdések kerülnek tárgyalásra, mint az ember medicinális eszközökkel történő öntökéletesítésének etikai és jogi aspektusai, vagy az autonómia és a paternalizmus közötti feszültségek normatív dimenziói. Olvasható a kötetben a Német Etikai Tanács 2011-es állásfoglalása is a demencia és az önrendelkezés közötti kapcsolatról, az utolsó írás pedig az orvos-beteg kapcsolat néhány magyar vonatkozását tematizálja.

 
3 560 Ft
Akció: 2 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%

Kazinczy Ferenc művei

Szerző: Kazinczy Ferenc

Sajtó alá rendezte: Orbán László

DUPress, 2016

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MÉRT FÉLÜNK A FARKASTÓL?

Feminista irodalomszemlélet itt és most

Szerző: Séllei Nóra

DUPress, 2007

 

Séllei Nóra könyve, amely fontos állomása a feminizmussal szembeni előítéletek leküzdésének, a feminista irodalomszemlélet magyar irodalomtudományi megjelenésének lehetőségeit és mikéntjét járja körül.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
SIRALMAS IMÁDSÁG ÉS NEMZETI ÖNSZEMLÉLET

Szerző: Fazekas Gergely Tamás

DUPress, 2012

 

A 17. század második felében széles körben elterjedt magyarországi református imádságoskönyvek többes szám első személyű könyörgéseinek rendszeres olvasása, újramondása, éneklése a közösséggel való grammatikai és pragmatikai azonosulás lehetőségét teremhette meg az imákat magánosan, liturgiai vagy paraliturgiai alkalmakkor használók számára.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
PETELEI ISTVÁN ÖSSZES NOVELLÁI I-II.

Változatlan utánnyomás

Szerkesztő: Debreczeni Attila, Imre Mihály, S. Varga Pál

DUPress, 2014

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
VILÁGGAZDASÁGTAN

Összeállította: Surányi Béla

DUPress, 2011

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DIMENZIÓK AZ OKTATÁSBAN

Szerkesztő: Láczay Magdolna

DUPress, 2014

 

Napjainkban tanárnak lenni nagy kihívás, mert nemcsak gyorsan változik körülöttünk a világ, hanem kitágult a tudomány, a megismerhető és megőrzendő ismeretek tárháza is. Így az a klasszikus szerepünk, hogy átadjuk az elődeink és a magunk tudását a minket követőknek, mind tematikájában, mind módszerében megújulásra vár. Ezt ismerte fel a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának vezetősége, és már a közeljövő stratégiai kihívásait mérlegelve, új képzési irányokat, kutatásokat és innovatív pedagógiai módszereket fejlesztve bevonta a változások elindításának a munkájába a tanári kart.

 
4 600 Ft
Akció: 3 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
STÍLUSELEMZÉS, STÍLUSÉRTÉKELÉS, STÍLUSMŰVELÉS

Stilisztikai gyakorlókönyv

Szerző: Szikszainé Nagy Irma

DUPress, 2011

 

Ez a stilisztikai gyakorlókönyv követi a Magyar stilisztika című felsőoktatási tankönyv (2007. Osiris Kiadó) fejezeteit, azokhoz csatlakozva nyújt feladatsort. Sokrétű elemző és kreatív gyakorlatokkal, valamint bőséges példaanyaggal lehetőséget biztosít a stílussajátságok felismeréséhez, a stíluseszközök használatához, a különféle stílustípusok és stílusárnyalatok hatásának összevetése révén azok megkülönböztetéséhez, valamint a stílushatást kiváltó nyelvi- stiláris elemek értékeléséhez. Ennek a könyvnek hármas célja van: stíluselemzés, stílusértékelés és stílusművelés.

 
6 540 Ft
Akció: 5 230 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
SZÉP LITERATÚRA

Szerző: Kazinczy Ferenc

DUPress, 2012

 

Kazinczy Ferenc az 1780-as évek elejétől 1831-es haláláig, vagyis mintegy ötven esztendőn keresztül aktív résztvevője volt a magyar szellemi életnek, ebből 25–30 éven át meghatározó szerepet játszott a folyamatok alakításában. Ez idő alatt létrejött hagyatéka mérhetetlen gazdagságú, sok tekintetben máig kiaknázatlan forrást jelent a korszak művelődés- és irodalomtörténetének vizsgálatához. Az újabb kutatási eredmények fényében elmondható, hogy az életmű nemcsak forrásként kiemelt fontosságú. Ahhoz azonban, hogy ez a belátás a maga teljességében körvonalazódhasson, elengedhetetlen a hagyaték egészének korszerű textológiai feltárása.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
IFJÚSÁGI ÉLETHELYZETEK

Ifjúságszociológiai tanulmányok

Szerkesztő: Balku Anett, Dusa Ágnes, Sőrés Anett

DUPress, 2011

 

Érdekes könyvet vehet a kezébe az Olvasó. Szerzői, szerkesztői egyetemi hallgatók. Fiatalok, a Debreceni Egyetem szociológia szakos hallgatói és a Szociológia Tanszék Ifjúságszociológiai Műhelyének tagjai. A kötetbe szerkesztett tanulmányok azonban sokkal tágabb problémaérzékenységet tükröznek, mint a saját korosztályra és a saját élethelyzetre való tudományos önreflexió, noha a témák zöme és a kötet szerkezete az egyetemista lét köré szerveződik. A kötet cikkeinek elméleti megalapozottsága és a cikkek alapjául szolgáló empirikus kutatások módszertani arzenálja messze meghaladja a szabvány egyetemi dolgozatok tinta ízű színvonalát. Fiatal kollégák tanulmányait olvashatjuk az okosan szerkesztett kötetben. Olyan tanulmányokat, melyeket minden ifjúságszociológiával foglalkozó egyetemistának, oktatónak és kutatónak érdemes elolvasnia.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IDENTITÁS ÉS SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ A MESÉBEN

Szerző: Bódis Zoltán

DUPress, 2013

 

Közel tíz év alatt születtek azok a tanulmányok, amelyeket a dr. Bálint Péter által alapított és irányított Alkalmazott Narratológiai Műhely kutatási tevékenysége során a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszékének oktatójaként írtam meg. Számos konferencia, terepmunka és közös műhelybeszélgetés során körvonalazódott az a mesekutatási irány, amely – amellett, hogy újabb elméleti szempontokat is keresett a posztmodern hermeneutika és a fenomenológia területén –, az 1945 előtti, Honti János nevével fémjelzett mesekutatásban fedezte fel gyökereit.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%

Csokonai Könyvtár, 17

Szerkesztő: Debreczeni Attila, Imre Mihály, S. Varga Pál

DUPress, 2014

 

E kötet Verseghy Ferenc drámai műnemébe tartozó írásait fogja össze, s nyújtja át az olvasóknak. A sokrétű szerzői életmű e szelete mindeddig kevés figyelmet kapott. Jelen kiadvány - illeszkedvén a sorozat hagyományaihoz - arra vállalkozik, hogy e ma részint kevéssé olvasott, részint nem ismert darabokat ismertté tegye. A szövegek egy része csupán egykorú nyomtatványként érhető el, más részük kisebb közleményekben látott napvilágot, vagy eddig kézirattárban pihent.

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%

(Poszt)modern Dosztojevszkij-olvasatok

Szerző: Reichmann Angelika

DUPress, 2014

 

Reichmann Angelika könyve Dosztojevszkij Ördögök című regényének újraolvasására invitál a mű angol és orosz modernista újraírásainak tükrében. Belij, Szologub, Conrad, Huxley és John Cowper Powys szövegei kerülnek górcső alá, s a tükörtartás nem üres közhely csupán. E szerzők ugyanis úgy avatják az Ördögöket a modern szubjektum (ön)meghatározásának alapszövegévé, hogy mintegy azt az archetipikus tükörbenézést tükrözik tovább, amely az aranykor-motívum mellett rejtetten szervezi a főszereplő alakját – és a regényt is. Más szóval, a Narcissus-történet által meghatározott nyugat-európai szubjektivitás dosztojevszkiji víziójára reflektálnak.

 
4 100 Ft
Akció: 3 280 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
TEXTOLÓGIA - FILOLÓGIA - ÉRTELMEZÉS

Klasszikus magyar irodalom

Szerkesztő: Czifra Mariann, Szilágyi Márton

DUPress, 2014

 

Hogyan jönnek létre a magyar irodalmi klasszikusok szövegkiadásai? Milyen megoldásokat kíván Arany János, Kazinczy és Kölcsey műveinek sajtó alá rendezése? Miféle elméleti és materiális természetű feladványok elé állít a kiadói tevékenység? Ez a tematikus tanulmánykötet a 18–19. századi textológia területére kalauzol, s szövegkiadással foglalkozó kutatók eredményeiről ad számot. Tanulmányaik azokra az elméleti kihívásokra reagálnak, amelyek munkájukat az utóbbi időkben érték – olyan tapasztalatokból építkezve, amelyek a tevékenységüket mindenkor kísérik. A kötet egy 2013-as, Miskolcon megrendezett konferencián alapul, amely egy átfogó, a magyarországi szövegkiadások helyzetét áttekinteni kívánó sorozat részeként valósult meg. A tanácskozás a klasszikus magyar irodalom textológiai feldolgozásának időszerű kérdéseit kívánta áttekinteni számos kutatóhely munkatársai bevonásával.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÁRTATLAN ORSZÁG

Az angol regény 1945 után

Szerző: Bényei Tamás

DUPress, 2009

 

Bényei Tamás új könyve az 1945 utáni három évtized angol regényirodalmának főbb folyamatairól és képviselőiről szól.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A KORONATANÚ: BETHLEN MIKLÓS

Szerző: Tóth Zsombor

DUPress, 2011

 

Történetek nélkül nem tudunk élni, gondolkodni, érezni. Azt hisszük, hogy helyeket, embereket, életeket ismerünk meg, holott valójában csak helyekről, emberekről, életekről szóló, valószerű történeteket sajátítunk el, írunk és mondunk tovább. Közösségileg vagy individuálisan létrehozott, forgalmazott, felgyűjtött vagy elfelejtett történetekkel szembesülünk. Mert a történet, a saját történetünk elmondása elidegeníthetetlen jog, sőt mentség és bizonyíték, mindazok mellett, amit hiszünk vagy hinni szeretnénk, ismerünk vagy tudni vélünk. A történetmondás joga és felelőssége a mienk, az igazságát és (m)értékét majd az utókor szabja meg. Így hát ez a könyv, amely egy rendkívüli élet történetét próbálja értelmezni, sem tehet másként: számba veszi mindazokat a kontextusokat, kulturális és szövegmintákat, amelyek lehetővé tették a rabságban elkészült remekmű létrejöttét.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
TEMPORA ET MORES

Etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr. e. I. sz. és a Kr. u. I. sz. között

Szerkesztő: Szekeres Csilla

DUPress, 2010

 

Az ókori Rómában Octavianus, a későbbi Augustus hatalomra kerülésével kezdetét vette egy új uralmi forma, a principatus kialakulásának folyamata. A köztársaság emléke ugyanakkor még hosszú ideig elevenen élt: életben tartották azok, akik nyíltan nem akarták elfogadni az új politikai rendszert, és azok, akik titokban keseregtek az idők változásán. És életben tartották maguk az uralkodók, akik még évtizedekkel a res publica bukása után is igyekeztek fenntartani a folytonosság illúzióját.

 
2 670 Ft
Akció: 2 135 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
BÁRDOS SZIMPÓZIUMOK

25 év - 25 előadás

Szerkesztő: S. Szabó Márta

DUPress, 2010

 

Kötetünk válogatást kínál a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán ez év tavaszán 25. alkalommal megrendezésre kerülő Bárdos Szimpóziumok előadásaiból. A huszonöt előadás többségében nyomtatásban még meg nem jelent, a zenetörténet és a kórusirodalom, valamint a 20. századi magyar zeneélet és a zenepedagógia tárgyköreiből választott, kitűnő tanulmány.

 
2 810 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A MIMÉZISEN TÚL: GEOTHE, FONTANE ÉS RILKE REJTETT ESZTÉTIKÁJA

Szerző: Sándorfi Edina

DUPress, 2010

 

Vajon milyen kapcsolat fűzi Geothe szépírói, képzőművészeti vagy épp természettudományos tevékenységének szimbiózisában létrehozott munkásságát a tizenkilencedik század végi, realistának mondott Theodor Fontane szövegeihez? Vagy - s ez első olvasásra talán még meghökkentőbbnek tűnik - a huszadik századi világirodalom egyik megújítójának, a Rodint és Cézanne-t mesterének tekintő Rilkének sajátos dolog-esztétikájához?...

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
FORDÍTÁSOK BESSENYEITŐL PYRKERIG

Kazinczy Ferenc művei

Szerző: Kazinczy Ferenc

DUPress, 2009

 

Kazinczy Ferenc az 1780-as évek elejétől 1831-es haláláig, vagyis mintegy ötven esztendőn keresztül aktív résztvevője volt a magyar szellemi életnek, ebből 25-30 éven át meghatározó szerepet játszott a folyamatok alakításában. Ez idő alatt létrejött hagyatéka mérhetetlen gazdagságú, sok tekintetben máig kiaknázatlan forrást jelent a korszak művelődés- és irodalomtörténetének vizsgálatához. Az újabb kutatási eredmények fényében elmondható, hogy az életmű nemcsak forrásként kiemelt fontosságú. Ahhoz azonban, hogy ez a belátás a maga teljességében körvonalazódhasson, elengedhetetlen a hagyaték egészének korszerű textológiai feltárása.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
"ROMLÁS ÉPÍTŐINEK FOGNAK NEVEZTETNI"

Prédikátori szerepek és alkalmi beszédek az Erdélyi Fejedelemség válsága idején

Szerző: Luffy Katalin

DUPress, 2015

 

A kötet az Erdélyi Fejedelemség válságának idején keletkezett szövegeket tár az Olvasó elé. A tárgyalásukhoz kiterjesztett történeti keret a lengyelországi katasztrofális következményekkel járó hadjárat előtti évektől az Apafi-berendezkedés viszonylagos konszolidációjának idejéig tart. Ebben a szűkre szabottan is eseménydús 20-25 évben keletkezett szövegek az egykori mindennapokat felforgató politikai események reflexiói, ily módon az olvasóból is kikényszerítik folyamatos összeolvasásukat a történésekkel. A szövegvizsgálat így egyfajta történeti narráció, amelynek alapelvét és menetét a koreseményekkel való konzekvens szembesítés határozza meg. A kontextuális irodalomtörténeti szempontok érvényesítése tehát nem környezetükből kiragadott szövegek elemzésén keresztül, hanem az elmondásuk, megírásuk történelmi idejének és egymáshoz való kapcsolódásuk figyelembevételével történik.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AZ ERŐSZAK REPREZENTÁCIÓI

Cultura Animi Kultúratudományi sorozat

Szerkesztő: Pabis Eszter

DUPress, 2015

 

Az erőszak különböző formái és mediális reprezentációi régóta meghatározó jelentőséggel bírnak a kulturális emlékezetben, az erőszakkutatás mégis viszonylag fiatal és új tudományterületnek nevezhető. Ennek oka egyfelől az erőszak megközelíthetőségének nyilvánvaló transzdiszciplináris jellege: az erőszak gyakorlatának, kontextusainak, motivációinak, megelőzhetőségének és kontrollálásának, vagy nyelvi és egyéb közvetíthetőségének kutatása egyaránt kihívást jelent a történelem-, az irodalom-, a jog és a politikatudomány mellett többek között a pedagógia, a kriminológia, a filozófia, az antropológia, sőt, a pszichológia vagy akár a sportszociológia számára is.

 
2 920 Ft
Akció: 2 335 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK A SZOCIÁL- ÉS MUNKAPSZICHOLÓGIAI TANSZÉK FENNÁLLÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJÁRA

Szerkesztő: Balázs Katalin

DUPress, 2016

 
4 110 Ft
Akció: 3 290 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VIDÉKI INNOVÁCIÓ ÉS HÁLÓZATOSODÁS

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat első évei

Szerkesztő: Czibere Ibolya

DUPress, 2016

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%

Építészetelméleti jegyzet

Szerkesztő: Puhl Antal, Szalai András, Valastyán Tamás

DUPress, 2016

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%

ZOOM - a kortárs filmtudomány kulcskérdései, 4.

Szerkesztő: Győri Zsolt, Kalmár György

DUPress, 2016

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FÖLDEK ÉS EMBEREK

Földhasználók és földhasználati módok Magyarországon

Szerző: Kovách Imre

DUPress, 2016

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELV ÉS MISZTIKUM

Közelítések a fiatal Wittgenstein filozófiájához

Szerző: Kelemen István

DUPress, 2015

 

Nagyon is el tudom képzelni, hogy mit ért Heidegger Léten és szorongáson. Arra hajtja valami az embert, hogy nekirohanjon a nyelv határainak Gondoljanak például az azon való csodálkozásra, hogy valami létezik. A csodálkozást nem lehet kérdés formájában kifejezni és nincs rá semmilyen válasz sem. Minden, amit mondani szeretnénk, a priori csak értelmetlenség lehet. Ennek ellenére nekirohanunk a nyelv határainak. Kierkegaard is látta ezt és egészen hasonlóképpen (mint nekirohanás a pradoxonnak) fejezte ki. Ez a nekirohanás nyelvünk határainak az etika. Fontosnak tartom, hogy véget vessünk az etikáról történő fecsegésnek – hogy létezik-e tudás, vannak- e értékek, meghatározható-e a jó stb. Az etikában mindig olyasmit próbálunk meg mondani, ami nem érinti a dolog lényegét és soha nem is érintheti. […] Azonban a törekvés, a nekirohanás utal valamire.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LÁNNYÁ VÁLIK, S ÍRNI KEZD

19. századi angol írónők

Szerző: Séllei Nóra

DUPress, 2015

 

Séllei Nóra újra kiadott könyve (első kiadás: 1999.) a 19. századi angol irodalom történetének azt a folyamatát elemzi, amelynek során megjelentek a regényírónők, és artikulálódni kezdett egy jellegzetesen női hang. A kötet hat, nálunk is ismert múlt századi regény értelmezéseit tartalmazza (Jane Austen: A Klastrom titka, Mary Shelley: Frankenstein, Charlotte Brontë: Jane Eyre, Emily Brontë: Üvöltő szelek, George Eliot: A vízimalom, Elizabeth Gaskell: A kisváros).

 
3 700 Ft
Akció: 2 960 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
KÖZIGAZGATÁS-ELMÉLET

Szerzők: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett

DUPress, 2012

 

A közigazgatás-elmélet témakörében írt egyetemi jegyzet célja a közigazgatás menedzser mesterképzés keretében szereplő törzsanyag oktatásának elősegítése.

Ahogy a tantárgyi tematikában is szerepel: "A közigazgatás elmélet elnevezésű tárgy a mesterképzés első szemeszterben kerül meghirdetésre, mint alapozó tárgy." A tananyaga szorosan kapcsolódik az igazgatásszervező képzés Közigazgatás alapintézményei és Közigazgatási jog tárgyak során oktatott anyagrészekhez.

 
2 980 Ft
Akció: 2 385 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÖRNYEZETVÉDELMI JOG ÉS IGAZGATÁS

Második kiadás

Szerző: Fodor László

DUPress, 2013

 

Jegyzetünk sajátos igényeket igyekszik kielégíteni. A jogászképzésben használt tananyaghoz képest nagyobb mértékben koncentrál a környezetvédelmi igazgatásra, terjedelme pedig egy szemeszterre méretezett. A könyv egyes fejezetei válogatás, a fontosabb kérdések kijelölése alapján álltak össze. Ennek a részlegességnek az oka az, hogy a környezetvédelmi szabályozás határai nehezen húzhatók meg, illetve hogy rendkívül terjedelmes és dinamikusan változó joganyagról van szó.

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A KÖZIGAZGATÁS VÁLTOZÁSAIRÓL MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG

Szerző: Balázs István

DUPress, 2011

 

A közigazgatásnak, mint az állam cselekvésének egyik legfőbb jellemzője a folyamatos változás és megújulás. Ezt indokolják az állami szerepkörök változásai és ebből adódóan a közigazgatási feladatok változásai egyaránt. A folyamatosan változó feladatokhoz a közigazgatásnak meg kell találni azokat a szervezeti, eljárási, módszerbeli, technikai és humánerőforrás megoldásokat, melyek alkalmazásával jogszerűen, szakszerűen, hatékonyan, eredményesen és költségtakarékos módon tudja társadalmi rendeltetését betölteni.

 
3 110 Ft
Akció: 2 490 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZPOLITIKAI RENDSZERÉBE

Szerző: Varju Márton

DUPress, 2010

 

Ez a könyv elsősorban a Debreceni Egyetem igazgatásszervező képzésében résztvevő hallgatóknak íródott. A képzés célkitűzései és orientáltsága megkövetelik, hogy az Európai uniós politikák I-II című tárgy keretében az egyes uniós szakpolitikák bemutatása helyett az Európai Unió közpolitikai rendszere és kormányzási struktúrája kerüljön az oktatás homlokterébe...

 
2 820 Ft
Akció: 2 255 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÁNC ÉS KÖZÖSSÉG

Szerző: Kavecsánszki Máté

DUPress, 2015

 

A Debreceni Egyetem néprajzi műhelyében folyó tudományos munka hat évtizedét a tereporientált kutatások nemes hagyománya fémjelzi. A tanszék az oktatók, a graduális és a posztgraduális hallgatók részvételével a rendszeres, egymást követő feszes terepmunkákkal mindig arra törekedett, hogy egy-egy tájegység, kulturális régió életmódbeli sokszínűségét, szellemi hagyományait változatos társadalmi metszetekben, illetve több tudományra kiterjedő szempontból feltárja, majd a tereperedményeket elméleti rendszerek segítségével értelmezze, önálló monográfiák, tanulmánykötetek formájában megjelentesse.

 
3 210 Ft
Akció: 2 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KIHÍVÁSAI ÉS A KÖZIGAZGATÁS REAKCIÓI

Szerző: Veszprémi Bernadett

DUPress, 2015

 
3 270 Ft
Akció: 2 615 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÖRÖK NŐI ARCHETÍPUSOK

Az orosz posztmodern

Szerkesztő: Hajnády Zoltán

DUPress, 2007

 

Ez a könyv günocentrikus: "korunk Ikaroszáról", a nőről szól; az ezerarcú orosz nő mítoszáról, ahogyan az irodalmi szövegekben megjelenik. Kezdve Sophiától, az Isteni Bölcsesség megtestesítőjétől a bukott nőig, aki megláthatja saját lealacsonyodását egy Istenanya ikonban.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
KONZERVATÍV REFLEXIÓK

Reflexiók a konzervativizmusra

Szerkesztő: Balogh László Levente, Nagy Levente

DUPress, 2015

 

A konzervativizmus a maga sokszínűségében mindig is elemezhető volt elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt. Tanulmányozása egyrészt morálfilozófiai megfontolásoktól a konzervatív gondolkodók értelmezésein keresztül a fogalomtörténeti elemzésekig terjed. Másrészt, a konzervatív pártok és kormányok programjait, a konzervatív attitűdöket és alapmeggyőződéseket, illetve ezek közösségre gyakorolt hatásait vizsgálja. A kötet a konzervativizmus érzékeltetésére tett kísérlet.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VÁNDORLÓ NAPOK

Szerző: Maticsák Sándor

DUPress, 2006

 

Vajon mindig hétnapos volt a hét? Honnan ered ez a beosztás? Melyik a hét első napja? A vasárnap vagy a hétfő? Mi a köze Zeusznak a csütörtökhöz, Marsnak a keddhez, a szépség istennőjének pedig a péntekhez? Hogyan nevezték a hét napjait a vikingek? Melyik az ünnepnap: a péntek, a szombat vagy a vasárnap? Mikor van a lóra szállás napja? Melyik a vér napja? Mikor mosakodtak a skandinávok? Honnan erednek a hét napjainak magyar nevei? Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre kaphat választ e könyvből az olvasó...

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS A NEMZETKÖZI JOG TANULMÁNYOZÁSÁBA

Szerző: Szemesi Sándor

DUPress, 2009

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IRATOK A POLGÁRI PERES ÉS NEMPERES ELJÁRÁSOK KÖRÉBŐL

Szerző: Gyekiczky Tamás

DUPress, 2007

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LAUS ET POLEMIA

Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban

Szerző: Gábor Csilla

DUPress, 2015

 

Az első csoportban a késő antik, közép- és kora újkori hagiográfia és himnológia sajátos kérdéseivel foglalkozó szövegek kaptak helyet: Venantius Fortunatus szent kereszt-himnuszait vizsgálom liturgia-, költészet- és szövegtörténeti megközelítésben, Aquinói Tamás eukarisztikus vesperás-himnuszát pedig teológia-történeti és poétikai szempontból; egy további csoport alcíme ez lehetne: változatok a szenttiszteletre esettanulmányok formájában. A második tömb tanulmányai a kora újkori erdélyi és magyar-országi irodalom néhány, a korábbiakban ismeretlen vagy csak érintőlegesen figyelemre méltatott forrásszövegét, kultúrtörténeti jelenségét járják körül, különösen a formálódó regionalizmus és nemzettudat szempontjaira figyelve, ugyanakkor filológiai össze-függéseket is tisztázva (Káldi Márton, Csete István és Gyalogi János prédikációi, Kornis Gáspár családtörténeti emlékirata, a kolozsvári piarista templomban található könnyező kegyképhez kapcsolódó szövegek és tiszteleti formák).

 
2 750 Ft
Akció: 2 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%

Protestáns és katolikus narratívák a 15–19. században

Szerkesztő: Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya

DUPress, 2015

 

A kora újkori protestáns és katolikus mártírium nemzetközi kutatása igen jelentőssé vált az utóbbi néhány évtizedben, és egyre sürgetőbben irányította a figyelmet a magyarországi vonatkozásokra. Egy 2011-ben tartott debreceni konferencián és az annak anyagából megjelent tanulmánygyűjteményben elsősorban a kálvinizmus mártirológiájára fókuszáltunk. A jelen kötetben és az ennek alapjául szolgáló két tudományos szimpóziumon (2014 februárjában és novemberében), a református hagyomány továbbra is meghatározó kutatása mellett, immár az evangélikus és az unitárius, valamint a katolikus mártíriumértelmezések, illetve bujdosás- és üldözésnarratívák alakulástörténetét is alaposabban kezdtük vizsgálni.

 
3 950 Ft
Akció: 3 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  "...VALÓSÁGBÓL TÁPLÁLKOZIK S MÉGIS KÖLTÉSZET"

Móricz Zsigmond Prózájának újraolvasási lehetőségei

Szerző: Baranyai Norbert

DUPress, 2010

 

"A magyar ember mindig respektálta a könyvet. Volt valami sejtelme, hogy abban lélek lakik. De ez a lélek nemigen akart megszólalni az ő számára" - írja Móricz Zsigmond 1940-ben a könyv és az olvasás jelentőségéről elmélkedve. Gondolatai szinte előrevetítik azt a furcsa kettősséget, ami az utóbbi másfél, két évtizedben az ő műveinek a fogadtatását jellemezte...

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A GYERMEK ÉS A BŰN

Tanulmányok a gyermekvédelem, a gyermek mint áldozat és a gyermekbűnözés témaköréből

Szerző: Sipos László

DUPress, 2012

 

Dr. Sipos László karunk docense, aki a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából – magas szintű kutatói és tudományos munkájáért, valamint a példaértékű oktatói-kutatói magatartása elismeréseként – 2009-ben vehette át a dr. Kövér András-díjat. Negyedik egészségügyi kari jegyzete a gyermekvédelem tantárgycsoport számára készült, de hangsúlyosan foglalkozik a gyermek mint áldozat és a gyermek mint bűnelkövető témájával is. A szerző az egyik első kutatója a gyermekbűnözés égető problémájának, mely a kriminológia, a viktimológia és a gyermekvédelem határterületeire vezet bennünket. E terület kutatási eredményeinek tanulmányozása – hitünk szerint – segíthet abban, hogy a gyermek ne váljon áldozattá, de bűncselekmények elkövetőjévé sem.

 
2 920 Ft
Akció: 2 335 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%

A fénylő logosz

Szerző: Hajnády Zoltán

DUPress, 2011   

 

Hajnády Zoltán (1944) a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének habilitált professzora, az MTA doktora. A könyv szerzője azon kevés számú hazai szlavisták közé tartozik, akik nemzetközi hírnévre tettek szert. Hét könyvet (közülük kettőt oroszul), s mintegy 100 tudományos közleményt jelentetett meg orosz, angol, német, francia és magyar nyelven, melyek visszhangot váltottak ki itthon és külföldön. 2006-ban az Oroszországi Föderáció elnöke „az orosz és magyar kultúra közötti közeledés és azok kölcsönös gazdagítása terén szerzett érdemeiért” Puskin-éremmel tüntette ki.

 
3 210 Ft
Akció: 2 570 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A LEGFŐBB JÓRÓL ÉS ROSSZRÓL I–II.

Latinul és magyarul

Szerző: M. Tullius Cicero

Fordító: Szekeres Csilla

DUPress, 2012

 
3 150 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZABADSÁG FELELŐSSÉGE

Írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére

Szerkesztő: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László

DUPress, 2011

 

A kötet születésnapi ajándék és tisztelgés Dénes Iván Zoltán munkássága előtt. És ahogy az ilyenkor lenni szokott, ez egyszerre alkalom a szerzőknek arra, hogy kifejezzék személyes rokonszenvüket és szeretetüket az ünnepelt iránt, valamint megpróbáljanak saját szakterületükön olyat alkotni, ami méltó módon fejezi ki szakmai nagyrabecsülésüket. Jelen kötet írásait számos tudományterület művelői írták: eszmetörténészek, történészek, filozófusok, politológusok, jogbölcsészek és jogtörténészek, illetve egy teológus és egy pszichológus kolléga. Tematikus egységeket éppen ezért nem találtunk, valószínűleg nem is találhattunk volna. A tanulmányokat így Dénes Iván Zoltán munkásságának legfontosabb területei, valamint - a jogi kari oktatásban töltött időszakára emlékezve - egy jogbölcseleti fejezet köré csoportosítottuk.

 
3 950 Ft
Akció: 3 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.