Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

foxpost_automata

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Gazdasági és kereskedelmi jog

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Gazdasági és kereskedelmi jog

Termék sorrend módosítás:

12

A NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA I.

Elméleti megalapozás – a nemzetközi gazdasági kapcsolatok közjoga

Szerző: Molnár István János

Patrocinium Kiadó, 2016

 

Jelen mű megalkotásának célja, hogy a nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjogát az utóbbi évek jogfejlődésére (különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépése) tekintettel átfogóan mutassa be.

A szerzőnek ez a törekvése most utolérte a nemzetközi gazdasági kapcsolatok közjogát is, amire ugyancsak ráfért már egy alapos átgondolás. A Marrakesh-i egyezménycsomag nemcsak a Világkereskedelmi Szervezetet hozta létre, de összetett szabályrendszerével gyökeresen átalakította a globális kereskedelem jogi kereteit, amelyek kellően rendszerezett és részletes bemutatásával a korábbi munkák adósak maradtak.

 
2 990 Ft
-10%
A SZÁMVITEL NAGY KÉZIKÖNYVE 2016

Szerzők: Kardos Péter - Szakács Imre

Complex Kiadó, 2016

 

A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését, jóváhagyását, könyvvizsgálatát és közzétételét. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatban kitér az eseménnyel összefüggő dokumentumokra, feladatokra, felelősségi körökre és határidőkre.

 
26 240 Ft
Akció: 23 615 Ft
Kezdete: 2016.05.01
Vége: 2016.05.31
-10%
FOGYASZTÓI ADÁSVÉTEL, KELLÉK- ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG

Elemzések az uniós jog és az új Ptk. kapcsolatához

A kézirat lezárva: 2016. február 1.

Szerző: dr. Fuglinszky Ádám

Complex Kiadó, 2016

 

Fuglinszky Ádám legújabb könyve a fogyasztói adásvétel, a kellékszavatosság és a termékszavatosság kérdéskörével foglalkozik, különös tekintettel azokra a problémás pontokra, amelyek az új Ptk. és az uniós jog találkozásával függenek össze. A munka elméleti igényességgel közelít tárgyához, ugyanakkor számos gyakorlati kérdésre keres és talál választ.

 
4 190 Ft
Akció: 3 770 Ft
Kezdete: 2016.05.01
Vége: 2016.05.31
Jogi személyek, gazdasági jog

A kézirat lezárva: 2016. március 31.

Szerzők: Balogh Edina, Fehér Lóránt, Gyöngyösiné Antók Éva, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Ocskó Eszter, Sándor István, Schadl György, Szuchy Róbert,

Szerkesztette: Sándor István

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és joggyakorlatban felmerülő problémákra is. A szerzők célja nem az volt, hogy a vonatkozó jogszabályokhoz kommentárt írjanak vagy azokat teljes egészében ismételjék - leszámítva azokat az eseteket, ahol ez elkerülhetetlen -, hanem sokkal inkább a tételes jogi ismeretekkel rendelkező jogászok kezébe olyan könyvet adni, amely rendszerezi az egyes tételek kapcsán elvárható ismeretanyagot.

 
5 400 Ft
-10%
 A BIZTONSÁGOS ÉS GAZDASÁGOS GYÓGYSZERELLÁTÁS MAGYARÁZATA

Szerzők: Dr. Ilku Lívia, Dr. Koncz József

Complex Kiadó, 2012

 

A kommentár alapja a 2012. január 1-jei hatállyal módosított a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-, és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény. A könyv fejezetei követik a jogszabály tematikáját. A szerzők a vonatkozó jogterület minden oldalát körüljárva, mind elméleti megalapozással, mind példákkal, bírói gyakorlattal segítenek a jogterület megértésében, hatékonyabb alkalmazásában. A könyv hasznos támogatást nyújt a folyamatosan változó egészségügyi jog területén. Ajánljuk a gyógyszergyártó és nagykereskedő vállalatok, kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások, gyógyszertárvezetők, valamint az egészségüggyel foglalkozó jogászok számára. Mivel a könyv átfogó ismeretanyagot dolgoz fel így tananyagként is kitűnően használható orvoslátogatók és patikalátogatók továbbképzéséhez, valamint egészségügyi-jogi tárgyú képzésekhez.

 
7 875 Ft
Akció: 7 085 Ft
Kezdete: 2016.05.01
Vége: 2016.05.31
-10%
A GAZDASÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA I.

A kézirat lezárva: 2015. június 1.

Szerző: Nochta Tibor

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A könyv második kötete.

 

A polgári jognak egyik legfontosabb területe ma a kereskedelmi – gazdasági magánjog. A gazdasági-kereskedelmi élethez szorosan kötődő e joganyag jelentős részét a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) tartalmazza (társasági jog, fogyasztóvédelmi magánjog, értékpapírokra irányadó általános szabályok, a dologi jogi normák, az üzleti tartalmú szerződések stb.) de a kódex mellett köszönhetően az igen erős közjogi és eljárási jogi hatásoknak, külön törvényi szabályozásban lelhető fel a cégjog, csődjog, az egyéni vállalkozás és egyéni cégekre irányadó jog, a versenyjog, a közbeszerzések joga stb. A gazdaságra vonatkozó e sokarcú jogi rezsim alapvető szabályainak ismerete a jogi szakvizsgakövetelmény nélkülözhetetlen eleme kell legyen.

 
4 980 Ft
Akció: 4 480 Ft
Kezdete: 2015.09.10
A készlet erejéig!
-10%
A GAZDASÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA II.

Kézirat lezárva: 2015. június 1.

Szerző: Nochta Tibor

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A könyv első kötete.

 

A polgári jognak egyik legfontosabb területe ma a kereskedelmi – gazdasági magánjog. A gazdasági-kereskedelmi élethez szorosan kötődő e joganyag jelentős részét a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) tartalmazza (társasági jog, fogyasztóvédelmi magánjog, értékpapírokra irányadó általános szabályok, a dologi jogi normák, az üzleti tartalmú szerződések stb.) de a kódex mellett köszönhetően az igen erős közjogi és eljárási jogi hatásoknak, külön törvényi szabályozásban lelhető fel a cégjog, csődjog, az egyéni vállalkozás és egyéni cégekre irányadó jog, a versenyjog, a közbeszerzések joga stb. A gazdaságra vonatkozó e sokarcú jogi rezsim alapvető szabályainak ismerete a jogi szakvizsgakövetelmény nélkülözhetetlen eleme kell legyen.

 
5 980 Ft
Akció: 5 380 Ft
Kezdete: 2015.09.10
A készlet erejéig!
-10%
A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

Szerzők: dr. Aszódi Ilona, dr. Pőcze Tamás 

Saldo Kiadó, 2012

 

A jog meghatározza mindennapjainkat. Olyan területről beszélünk, amivel folyamatosan találkozunk: ha vásárolunk a boltban, ha házasságot kötünk, ha dolgozunk, vagy éppen céget alapítunk, esetleg balesetet szenvedünk, mindig találkozunk azzal, hogy tetteinknek jogi következményeik vannak. A könyvnek az a célja, hogy segítséget nyújtson tájékozódni ebben a világban.

 

A tankönyv kétszer 15 fejezetre oszlik, illeszkedve a két féléves Gazdasági jog tantárgy órarendi struktúrájához; az első rész az általános jogi alapismereteket, a második rész pedig a specifikusan gazdasági jogi ismereteket tartalmazza.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2016.05.01
Vége: 2016.05.31
-5%
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA

Szerzők: Gál Judit dr., Adorján Csaba dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

Az átalakulással foglalkozó önálló kiadvány utoljára 1999-ben jelent meg.

Az azóta eltelt tíz évben a gazdasági társaságok átalakulásának szabályai – a Gt. és a Ctv. folytonos módosításai ellenére – koncepcionálisan keveset változtak, csekélyebb anyagi jogi módosulások mellett azonban az eljárásjogban lényeges újdonságok is vannak.

A kézikönyvként megjelenő, a gyakorlati szakemberek használatára szánt kiadvány foglalkozik az átalakulás általános tudnivalóival, az egyes társasági formák átalakulásával, az országhatárokon átnyúló átalakulások teendőivel. Kitér a társasági formaváltással, egyesüléssel, szétválással összefüggő és az átalakulásnak nem minősülő, illetve „kedvezményezett” átalakulással kapcsolatos előírásokra. Részletes útmutatásokat tartalmaz az átalakulás számviteli és adójogi tudnivalóiról, és néhány iratmintával segítené a jogalkalmazást.

 
7 000 Ft
Akció: 6 650 Ft
Kezdete: 2015.04.01
A készlet erejéig!
 A NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA II. - A NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK MAGÁNJOGA

A kézirat lezárva: 2015. október

Szerző: Molnár István János

Patrocinium Kiadó, 2015

 

Jelen munka célja, hogy összefoglalja a nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjogára vonatkozó ismereteket. Megtalálható benne a nemzetközi üzleti életben előforduló szerződések jogi környezetének a bemutatása, csakúgy, mint a külföldiek gazdasági célú letelepedésével és a nemzetközi kereskedelmi vitarendezéssel kapcsolatos alapvető kérdések vizsgálata. Ezzel nem csupán a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogával, mint önálló stúdiummal foglalkozó egyetemi hallgatók számára kíván felkészülési segédanyagként szolgálni, hanem a külgazdasági kapcsolatokkal hivatásszerűen foglalkozó szakemberek munkáját is segíteni kívánja. A jogterületre vonatkozó joganyag összefoglalására most kerül sor először az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése óta, ami a kötet megjelenésének különös aktualitást ad.

 
3 800 Ft
-5%
A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS

A választottbíró megválasztása és kizárása.

A kézirat lezárva: 2008. július 7.

Szerző: Boóc Ádám dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

Örvendetes ténynek tekinthető, hogy Magyarországon is egyre nagyobb mértékben növekszik a belföldi, illetve ezzel egyidejűleg a nemzetközi kereskedelmi választottbírósági eljárások száma.

E vitarendezési mód azonban kétségtelenül számos olyan elméleti problémával rendelkezik, melyek jelentős hatással vannak a mindennapi választottbírósági gyakorlatra is. Jelen könyv a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodással foglalkozik, és — magyar nyelven elsőként — tematikusan dolgozza fel a választottbíró megválasztásának és kizárásának kérdését.

 
6 500 Ft
Akció: 6 175 Ft
Kezdete: 2015.04.01
A készlet erejéig!
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2014

Perfekt Kiadó, 2014

 

A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre.

Az Országgyűlés az európai uniós szabályozással, illetve a változó hazai gazdasági és jogszabályi környezettel való összhang megteremtése érdekében, valamint a nemzetközi számviteli elvekre is figyelemmel évről évre módosítja a 2000. évi C. törvényt.

 

 
1 200 Ft
-15%
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 2016

A kézirat lezárva: 2015. szeptember

Szerző: dr. Nagy Gábor

Saldo Kiadó, 2015

 

Az Európai Unió új számviteli irányelvének hazai átültetése érdekében módosult, kiegészült a számviteli törvény, amely rendelkezéseket a 2016. január 1-jével, illetve azt követően induló üzleti évben kell alkalmazni. A módosítások, kiegészítések közül a legjelentősebbnek az a szabályozás tekinthető, mely szerint a rendkívüli tételeket meg kell szüntetni és azokat tartalmuknak és jellegüknek megfelelően az egyéb bevételek, a pénzügyi műveletek bevételei, illetve az egyéb ráfordítások, a pénzügyi műveletek ráfordításai között kell szerepeltetni, a tételek jelentős részénél a bruttó elszámolás (elkülönítve a bevételeket, illetve a ráfordításokat) helyett nettó elszámolással (vagy csak bevétel, vagy csak ráfordítás).

 
2 600 Ft
Akció: 2 210 Ft
Kezdete: 2016.05.01
Vége: 2016.05.31
-5%
 A SZOCIALIZMUS, A RENDSZERVÁLTÁS ÉS AZ ÚJKAPITALIZMUS GAZDASÁGI CIVILJOGA 1945-2005

Szubjektív jog/i/ történet

Szerző: Sárközy Tamás dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A monográfia a magyar gazdasági civiljog elmúlt 50 évének jogalkotását és jogi elméletét elemzi, a II. világháború végétől az Európai Unióba való belépésünkig. Hogyan alakult ki a szovjet típusú gazdasági jog Magyarországon? Milyen volt a gulyáskommunizmus gazdasági joga? Milyen szerepet játszott a gazdasági jog a rendszerváltozás folyamatában? Milyen fejlettségi fokon áll jelenleg a magyar gazdasági civiljog nemzetközi összehasonlításban és melyek a jövőbe vezető fejlődési tendenciái? Ezekre a kérdésekre kíván válaszolni Sárközy Tamás személyes élményekkel is ízesített, sajátos jogtörténeti munkája.

 
5 460 Ft
Akció: 5 185 Ft
Kezdete: 2015.04.01
A készlet erejéig!
-5%
A VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Harmadik, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2010. január 1.

Szerzők: Gál Judit dr., Kiss Gábor dr., Zara László

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

A végelszámolás korábban a csődtörvényben szereplő szabályait 2006. július 1-jétől hatályon kívül helyezték és  a szabályrendszer pedig átkerült a Cégtörvénybe.

Az új végelszámolási előírások meghonosítják a kényszer-végelszámolás fogalmát. Megszabják az egyszerűsített végelszámolás teendőit, és új felelősségi formákat  beépítve meghatározzák a végelszámoló jogállását. A szerzők a normákat a gyakorlati igényeknek megfelelően  szem előtt tartva taglalják. Kitérnek a számviteli és adóügyi teendőkre is, ezzel biztosítva, hogy a végelszámolás feladatainak logikai sorrendje megtervezhető legyen.

A művet iratminták, a függelékben a végelszámoláshoz kapcsolódó jogszabályok kivonatos közlése teszi használhatóbbá, továbbá megtalálható benne az átmeneti szabályok ismertetése is.

   
  6 300 Ft
  Akció: 5 985 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -10%
   AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ALAPJAI ÉS A KÖZPÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

  A kézirat lezárva: 2012. szeptember 30.

  Szerző: Dr. Simon József

  Complex Kiadó, 2012

   

  A Kiadó közpénzügyi kiadványainak sorába tartozó könyvben a szerző arra vállalkozott, hogy a közpénzügyek egyik hazánkban kevésbé elemzett területébe, az államháztartás információs rendszerébe adjon betekintést, ezen belül is a számviteli rendszerre fókuszálva.

   

   

   
  4 305 Ft
  Akció: 3 875 Ft
  Kezdete: 2016.05.01
  Vége: 2016.05.31
  -5%
  AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉS AZ EGYÉNI CÉG ÚJ SZABÁLYAI

  A kézirat lezárva: 2010. december 31.

  Szerzők: Gál Judit dr., Siklósiné Antal Gyöngyi, Susán Judit Dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2011

   

  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló szabályozás 2010. január 1-jétől, a 2009. évi CXV. törvény hatálybalépésétől gyökeresen megváltozott.

  Az egyéni vállalkozó ugyan továbbra is a gazdasági élet legkisebb egységeként, természetes személyként tevékenykedik, ezenkívül azonban szinte minden rá vonatkozó előírás változott. Megszűnt a korábbi engedélyezési rendszer, helyébe bejelentési kötelezettség lépett. További lényeges – minden jelenlegi és leendő egyéni vállalkozót érintő – változás az ügyintézés elektronikussá válása. A könyv első része az egyéni vállalkozókkal foglalkozik.

   
  5 900 Ft
  Akció: 5 605 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -15%
  AZ ENGEDMÉNYEZÉS

  Szerző: Gárdos Péter

  ELTE Eötvös Kiadó, 2009

   

  A Szerző az engedményezés problémakörének teljes áttekintését adja. A kérdésfeltevések minden esetben a gyakorlat igényeiből indulnak ki, a válaszok ugyanakkor a gazdasági, szociológiai és jogdogmatikai megfontolások gondos értékelése és mérlegelése nyomán születnek. Gárdos Péter a jogösszehasonlító módszer legnemesebb hagyományaira támaszkodik. Könyvében a fontosabb külföldi jogrendszerek jogpolitikai megközelítésének és dogmatikai megoldásainak összefoglalása távolról sem öncél, hanem a kitűzött feladat megoldásának szervesen alkalmazott eszköze. Őszinte örömmel ajánlom Gárdos Péter kitűnő munkáját minden magyar jogásznak: bírák, ügyvédek és más területen dolgozó gyakorlati jogászok éppúgy haszonnal olvashatják, mint egyetemi oktatók és joghallgatók.

  (Vékás Lajos egyetemi tanár)

   
  5 200 Ft
  Akció: 4 420 Ft
  Kezdete: 2015.10.19
  A készlet erejéig!
  -15%
  AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI JOGA I.

  Szerkesztette: Király Miklós

  ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2012

   

  Több mint másfél évtized telt el azóta, hogy a szerzők első tankönyve megjelent az európai kereskedelmi jogról. A tisztelt Olvasó most az Európai Unió gazdasági jogát bemutató új generációs tankönyvsorozat első darabját tartja kezében, amely már teljes mértékben figyelembe veszi a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés módosításait, az Európai Unióról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződések hatályos rendelkezéseit. A munka minden eddiginél részletesebben elemzi a belső piac működését és az Európai Unió közös kereskedelempolitikáját, végig kiemelt figyelmet szentelve az Európai Unió Bírósága által kialakított joggyakorlat, s különösen a magyar vonatkozású ügyek értékelésének. Könyvünk elsősorban a joghallgatók felkészülésének igényeit tartja szem előtt, de mindenki haszonnal forgathatja, aki érdeklődik az integráció gazdasági lényegét megtestesítő szabályozás iránt.

   
  5 000 Ft
  Akció: 4 250 Ft
  Kezdete: 2014.11.17
  A készlet erejéig!
  -15%
  AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI JOGA II.

  Szerzők: Berke Barna, Papp Mónika

  ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

   

  Az Európai Unió gazdasági jogát feldolgozó könyvsorozat immár második kötetét tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A 2010-ben megjelent első kötet után, amelyet a belső piac és a közös kereskedelempolitika tárgyában adott ki az ELTE Eötvös Kiadó, most a versenyjogi szabályokat dolgozta fel az Állam- és Jogtudományi Karon tanító szerzőpáros. A versenyjog magját a kartellek és a domináns helyzettel való visszaélés tilalma, valamint a vállalkozások összefonódásának ellenőrzése képezik, kiegészülve az Európai Unió szupranacionális jogrendjéből adódóan a tagállamok jogalkotásának és a közpénzekből folyósítható állami támogatásoknak az ellenőrzésével. A kötet alapvetően az egyetemi oktatás céljára tartalmazza az Európai Unió versenyjogának összegzését, az anyagi jog és eljárásjog szisztematikus áttekintését.

   
  5 000 Ft
  Akció: 4 250 Ft
  Kezdete: 2015.08.12
  A készlet erejéig!
  BANKMENEDZSMENT

  Bankszabályozás – Pénzügyi fogyasztóvédelem

  Szerkesztette: Prof. Dr. Lentner Csaba

  Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013

   

  A Bankmenedzsment – Bankszabályozás – Pénzügyi Fogyasztóvédelem című szakkönyv a pénz-, tőke- és biztosítási piacok nemzetközi környezetbe ágyazott, XXI. század eleji magyar rendszertanát foglalja magába.

   

  Gazdasági kormányzással, pénzügyi joggal, közigazgatással, pénzügyi ellenőrzéssel foglalkozó jogászoknak, közgazdászoknak, könyvvizsgálóknak, bankembereknek, továbbá a banki ügyek, a pénzügyi kultúra, pénzügyi fogyasztóvédelem iránt érdeklődőknek kézikönyvként; az állam- és közigazgatás-tudományi, jogtudományi képzéseken, és az üzleti-közgazdasági szakokon tanuló hallgatóknak a pénzügyi jog, EU pénzügyek, banktan, pénzügytan stúdiumokhoz tankönyvként ajánljuk.

   
  6 900 Ft
  -5%
  BEVEZETÉS A KERESKEDELMI JOGBA

  Szerző: Bárdos Péter

  HVG-ORAC Kiadó, 2015

   

  Mi a kereskedelmi jog? Nos a választ illető szakmai konszenzusról aligha beszélhetünk. Ez persze nem csupán a magyar jogéletre jellemző, a külföldi tételes jogok és elméleti munkák is az egyetértés hiányáról tanúskodnak. Holott a konszenzus fontos lenne. Nem azért, hogy a „monizmus-dualizmus” című, az urbánusok és a népi írók közötti ellentétre emlékeztető, nem igazán fontos vitára pontot tehessünk. Hanem, hogy eldönthessük: valóban egy sajátos, belső logikának engedelmeskedő összefüggő joganyagról van-e szó, vagy elég, ha megegyezünk abban, hogy a kereskedelmi jog valamiféle véletlenszerűen találkozó és gyorsan változó normák tömegéből összeálló „gazdasági jog” – bármit is jelentsen ez – és ennél több szót az ügy nem is érdemel.

   
  4 800 Ft
  Akció: 4 560 Ft
  Kezdete: 2015.10.29
  A készlet erejéig!
  CÉGTÖRVÉNY - Novissima jogszabályok

  A szerkesztés lezárva: 2014. március 10

  Hatályos: 2014. március 15-től

  Novissima Kiadó, 2014

   

  A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

  a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt;

  a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvényt

   
  890 Ft
  -10%
  EGYMÁSRA UTALTAN

  Milyen módon orvosoljuk a kereskedelmi szerződés teljesítésének nehézségeit?

  Szerző: Dr. Székely Katalin

  ILLIA & Co. Könyvkiadó Kft., 2013

   

  A hosszú távú kereskedelmi szerződéseknél gyakori eset, hogy valamelyik fél oldalán megváltoznak a körülmények és a teljesítés elnehezedik. A jog bizonyos esetekben segítséget nyújt. Ahol a változás mértéke nem éri el a lényeges érdeksérelem mértékét, ott nincs lehetőség bírósági szerződésmódosításra. Kezelhetők-e az ilyen szituációk a jóhiszemű együttműködés elvárása alapján peren kívüli rendezéssel? Az ehhez szükséges belátás, a másik fél helyzetének átélése – ez már önmagában jóhiszeműséget igényel. Ezekre a kérdésekre keres választ a jog-összehasonlítás eszközeivel dolgozó könyv.

   
  3 990 Ft
  Akció: 3 590 Ft
  Kezdete: 2015.08.06
  A készlet erejéig!
  -15%
  ÉRTÉKPAPÍRJOG

  Második, átdolgozott kiadás

  Szerző: Szécsényi László

  Dialóg Campus Kiadó, 2002

   

  1932 óta nem jelent meg e témakörben Magyarországon szakkönyv. Szécsényi László könyve ezt az űrt pótolja, így az Értékpapírjog alaptankönyve a jogászképzésnek, a kereskedelmi-jogi szemináriumoknak, a közgazdászok jogi szakoklevelet adó posztgraduális képzésének, az adótanácsadóknak, banki-pénzügyi jogi szakembereknek.

   
  2 680 Ft
  Akció: 2 280 Ft
  Kezdete: 2015.08.14
  A készlet erejéig!
  ÉRTÉKPAPÍRJOG ÉS A TŐKEPIAC SZABÁLYOZÁSA

  Nyolcadik kiadás

  2016-ös utánnyomás

  Szerző: Dr. Tomori Erika

  Közép-európai Brókerképző Alapítvány, 2014

   

  A jelen jegyzet célja, hogy megismertessen azokkal a jogszabályi előírásokkal, normákkal, amelyek az értékpapírok létére, gazdasági funkciójára, kibocsátására és forgalmára vonatkoznak, továbbá bemutassa a pénzügyi közvetítőrendszer egyik alapvető részének, a tőkepiacnak az alapvető intézményeit. Így nem kizárólag a tőkepiaci szereplőket és magatartásukat közvetlenül szabályozó rendelkezéseket tárgyalja, hanem a kapcsolódó polgári jogi szabályokat és azokat a jogszabályokat is, amelyek a tőkepiac működését, felügyeletét és biztonságát egyébként is biztosítják.

   
  6 595 Ft
  -5%
  FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS (CORPORATE GOVERNANCAE)

  Szerző: Dr. Kecskés András

  HVG-ORAC Kiadó, 2012

   

  A vállalkozások felelős irányításának igénye napjainkban erősebben jelentkezik, mint valaha. Az ezredfordulót követően a befektetők számos vállalati botránynak lehettek tanúi, melyeknek mozzanatai visszaköszönnek a 2008-as pénzügyi válság elmélyülésében is.

   

  A Felelős társaságirányítás (Corporate Governance) című kötetben a Szerző arra tesz kísérletet, hogy a vállalati botrányok tanulságainak tükrében tárja az olvasó elé a hatályos jogi szabályozást és annak várható jövőbeni trendjeit, valamint hogy bemutassa a piaci alapon szerveződő önszabályozási mechanizmusokat, a tőzsdék és üzleti szervezetek ajánlásait.

   
  4 500 Ft
  Akció: 4 275 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -15%
  GAZDASÁGI ALKOTMÁNY ÉS GAZDASÁGI ALAPJOGOK

  Szerző: Drinóczi Tímea

  Dialóg Campus Kiadó, 2006

   

  A könyv célja a gazdasági alkotmánykoncepciókra vonatkozó ismeretek elemzése, illetve a gazdasági alapjogok dogmatikai rendszerének kidolgozása. A kötet feltárja többek között a gazdasági alkotmány eltérő megközelítési lehetőségeit, a gazdasági alkotmány fogalmát, összetevőit.

  A szerző személyes ajánlása:

  Lehet, hogy sokan nem is hinnék, de az alkotmányjogban hihetetlenül sok izgalmas téma van. Engem például mindig is érdekelt, hogy az alkotmányok hogyan tudják a gazdasági életre vonatkozó alapvető szabályokat megjeleníteni, és e rendelkezéseket az alkotmánybíróságok és a tudomány képviselői hogyan értelmezik. Ugyancsak érdekes látni a kölcsönhatást a nemzeti,

  szupranacionális és a nemzetközi (főleg gazdasági) alapjogi előírások, illetve azok interpretációja között. A könyvemben megpróbáltam mindezeket és a saját (gazdasági) alapjog értelmezésemet bemutatni. (Drinóczi Tímea)

   
  4 380 Ft
  Akció: 3 725 Ft
  Kezdete: 2015.08.09
  A készlet erejéig!
  -15%
  GAZDASÁGI BÜNTETŐJOG KÖZGAZDÁSZOKNAK

  Szerző: Gál István László

  Akadémiai Kiadó, 2007

   

  Úttörő vállalkozás ez a könyv, amelynek jogász-közgazdász szerzője következetesen ötvözi a jogi ismereteket a közgazdasági szemlélettel, s így a hallgatókon kívül egyaránt sokat tanulhatnak belőle a gazdasági bűnözéssel is naponta találkozó közgazdászok és a gazdasági bűnüldözés eredményességét szívükön viselő jogászok.

   

  Prof. dr. Tóth Mihály büntetőjogász

   
  4 550 Ft
  Akció: 3 870 Ft
  Kezdete: 2015.08.09
  A készlet erejéig!
  -20%
  GAZDASÁGI JOG

  Szerző: Bodor Mária

  L’Harmattan Kiadó, 2007

   

  Az elmúlt, alig két évtized alatt hihetetlen változások zajlottak le a jog, elsősorban a gazdasági jog területén. A korábban csak a háttérben, alapvetően az állam kontrollja alatt működő állami vállalatok közötti kapcsolatokat rendező normákat felváltották a valóságos piacgazdaságot rendező jogszabályok, amelyek sok esetben alig voltak képesek követni a változásokat. Igaz azonban az is, hogy bizonyos típusú változásokat éppen az előzmény nélküli, a gyakorlatban igen korszerűnek, vagy éppen szokatlannak tűnő jogszabályok váltottak ki. A jogalkotási láz napjainkra sem enyhült, ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy az Országgyűlés 2005. decemberében elfogadta új, harmadik, gazdasági társaságokról szóló törvényünket. Ehhez kapcsolódóan számtalan egyéb gazdasági tárgyú törvény született, illetve módosult az évek folyamán. E szabályok bizonyos szintű ismerete elengedhetetlen mindazok számára, akik valamilyen módon, és formában a gazdasági élet szereplőivé válhatnak.

   

   

   
  2 400 Ft
  Akció: 1 920 Ft
  Kezdete: 2014.11.18
  A készlet erejéig!
  -33%
   GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS SZÖVETKEZETEK ÁTALAKULÁSA 2016

  Jogi háttér - Számvitel - Adózás (Ptk. alapján)

  Szerzők: Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván

  Vezinfo Kiadó, 2016

   

  Könyvünk átdolgozott, immáron ötösik kiadásának megjelentetését a változó jogszabályi környezet, másrészt a szabályok gyakorlatban tapasztalt, némileg eltérő értelmezése, illetve a közelgő, egyes szervezeti formákra előírt minimális jegyzett-tőke-követelménynek való megfelelés tette szükségessé. Ez utóbbi körülmény akár tömeges átalakulási igényt is előidézhet a gazdasági társaságok körében.

  Szakkönyvünk jogszabályoknak megfelelő aktualizálásával megvártuk az év végén megjelenő, és 2016. január 1-jét követően érvénybe lépő változások közzétételét, hogy olvasóink számára naprakész kiadvánnyal szolgálhassunk.

   
  9 450 Ft
  Akció: 6 300 Ft
  Kezdete: 2016.02.23
  A készlet erejéig!
  KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI.

  Kézirat lezárva: 2015. december 10.

  Szerzők: Barta Judit, Fazakas Zoltán, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Szuchy Róbert, Ujváriné Antal Edit

  Patrocinium Kiadó, 2015

   

  Jelen kötet célja, hogy olyan hatályos joganyag kerüljön az olvasó kezébe, mely tematikusan és didaktikusan mutatja be a kereskedelmi szerződésekre vonatkozó joganyagot, nem csak a Ptk. rendelkezéseit, hanem a szorosan kapcsolódó egyéb jogintézményeket is átfogva, mint pl. elektronikus aláírás, fizetési módozatok, közbeszerzés, koncessziós szerződés, takarékbetét-szerződés, helyiségbérleti szerződés, bankkártya-szerződés, stb. A mű két részre tagolódik, az Általános rész a kereskedelmi szerződésekre vonatkozó közös szabályokat ismerteti, melynek oka, hogy az elsőként célba vett olvasói kör - a jogtanuló ifjúság - egyfajta alapvető „eligazítás” birtokában vághasson neki a részletek, azaz a Különös Rész által taglalt egyes szerződéstípusok tanulmányozásának.

   
  3 800 Ft
  -10%
   KISKÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL GAZDASÁGI SZAKEMBEREKNEK

  Szerzők: dr. Andor Ágnes, dr. Lakatos László Péter

  Complex Kiadó, 2014

   

  Hosszas előkészítő munkát követően 2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény. Az új Ptk. a magánjogi jogviszonyok alapvető törvénye, és átfogó kódexként szabályozza a természetes és jogi személyek személyi és vagyoni jogviszonyait. Az új Polgári Törvénykönyv jelentős változásokat hoz a gazdálkodók életében ,amelyekre célszerű időben és megfelelően felkészülni. A Kiskönyv az új Ptk.-ról gazdasági szakembereknek című kiadvány a gazdálkodókat érintő két legfontosabb területet, a társasági jog és a szerződési jog alapvető szabályait foglalja össze. A gazdálkodóknak egy rövidebb átmeneti, átállási időszakot követően az új Ptk. szerint kell működniük, illetve a 2014. március 15-e után kötött szerződésekre is az új polgári jogi szabályozást kell alkalmazni. Ajánljuk a kiadványt mindazon cégvezetőknek, könyvelőknek, könyvvizsgálóknak és más gazdasági szakembereknek, akik könnyen érthető módon és áttekinthető formában szeretnének tájékozódni az új Ptk. társasági jogi és szerződési jogi szabályairól.

   
  3 455 Ft
  Akció: 3 110 Ft
  Kezdete: 2016.05.01
  Vége: 2016.05.31
   KISOKOS A CÉGTÖRVÉNY 2012. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS RENDELKEZÉSEIHEZ

  A kézirat lezárva: 2012. március 2.

  Szerző: Dr. Osvald Csilla

  Magánkiadás, 2012

   

  A kiadvány gyakorlati jogászoknak készült. Könnyű használhatósága érdekében gyorsan fellapozható, kis terjedelme miatt hordozható és nem túl drága, azaz igazi „Kisokos”.

  A Cégtörvény szövegébe ágyazva gyors áttekintést biztosít a 2012. március 1. napjától hatályos változásokról, a már megjelent végrehajtási rendeletekről, bírósági ügyviteli szabályokról. A kiadvány összefoglalja az adóregisztrciós eljárás cégjogot érintő részeit, valamint az új illeték szabályokat.

  Ugyanakkor nem tárgyalja a kiadvány a mindennapokban kevéssé előforduló cégformákat (vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat stb.), a nagyobb elmélyülést igénylő nyilvános részvénytársaság szabályait és nem tölti az oldalakat a szerződésmintákra vonatkozó mellékletekkel.

  A könyvet a Fővárosi Törvényszék cégbírója, Dr. Osvald Csilla szerkesztette, akinek a törvény szövegéhez fűzött megjegyzései igazi segítséget nyújtanak az e területen működő szakembereknek.

   
  1 900 Ft
  -5%
   KOMMENTÁR A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LVII. TÖRVÉNYHEZ

  Szerkesztő: Juhász Miklós, Ruszthiné Juhász Dorina, Tóth András

  Gazdasági Versenyhivatal, 2015

   

  „Mintegy 18 év telt el azóta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal munkatársainak közreműködésével megjelent a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) első kommentárja. Az eltelt közel két évtized alatt a Tpvt. számtalan változáson ment keresztül, miközben a hazai jogalkalmazási gyakorlat is jelentős mértékben gazdagodott, amelynek különös jelentősége van a jogterület működése és fejlődése szempontjából. A hazai versenyjog az elmúlt 25 évben – e lassan induló, ám folyamatos építkezés eredményeként – egyre inkább olyan komplex jogterületté fejlődött, ami a törvényi szabályozás gyakorlati megvalósulását bemutató és elemző, átfogó, új kommentár elkészítését, kiadását igényelte.

   
  4 000 Ft
  Akció: 3 800 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -10%
  NAGYKOMMENTÁR A CÉGTÖRVÉNYHEZ

  A kézirat lezárásának dátuma: 2014. július 1.

  Szerzők: dr. Bánki-Horváth Mária, dr. Bodor Mária, dr. Gál Judit, dr. Koday Zsuzsanna, dr. Rózsa Éva, dr. Vezekényi Ursula

  Complex Kiadó, 2014

   

  A cégtörvény nagykommentárjának szerzői gazdasági és cégügyekkel foglalkozó bírák, akik a joggyakorlat szemszögéből, a módosításokat objektíven, de kritikusan szemlélve segítik a jogalkalmazókat a gazdasági jog értelmezésében. A kommentár műfajához hűen a szerzők paragrafushoz rendelten magyarázzák a cégtörvény rendelkezéseit, valamint egybegyűjtötték a Ctv.-hez kapcsolódó magyar bírói gyakorlatot (BH, EBH, BDT, KGD stb.).

   
  10 290 Ft
  Akció: 9 260 Ft
  Kezdete: 2016.05.01
  Vége: 2016.05.31
  -10%
  NAGYKOMMENTÁR A CSŐDTÖRVÉNYHEZ

  Nagykommentár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez

  Szerző: Csőke Andrea

  Complex Kiadó, 2015

   

  A Csődtörvény és a gazdasági jogi környezet folyamatos változása miatt a csőd- és felszámolási eljárásokban mindig új helyzettel találják magukat szemben a szereplők: adósok és hitelezők, hatóságok és bíróságok.

  A Nagykommentár a csődtörvényhez a hatályosítás pillanatában (2014. szeptember 16.) lezárt jogszabályi helyzet alapján, már az új Ptk. szabályaira is tekintettel, az addig megszületett kúriai határozatok birtokában tart tükröt a jogalkalmazók és jogalkotók elé: most itt tartunk.

  A törvény egészét felölelő, azt rendszerben szemlélő és magyarázó mű segítséget jelenthet a felmerülő problémák megoldásához, ugyanakkor néhány olyan, még csak elméletben létező kérdést is feltesz – és ad rá egyfajta választ - a szerző, amelyekből hamarosan éles jogviták fognak kialakulni.

   
  15 645 Ft
  Akció: 14 080 Ft
  Kezdete: 2016.05.01
  Vége: 2016.05.31
  -10%
   NAGYKOMMENTÁR A TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT TILALMÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ

  A kézirat lezárva: 2013. augusztus 1.

  Szerző: Dr. Zavodnyik József

  Complex Kiadó, 2013

   

  Az új nagykommentár a magyar és az európai uniós joggyakorlat részletes feldolgozásával, ismertetésével támogatja a felhasználók munkáját, a szabályozás megismerését. A törvény előírásainak értelmezésével, ezek gyakorlatban való alkalmazásának bemutatásával segíti a felkészülést a felmerülő jogi problémák megoldására. Részletesen bemutatja a törvény belső összefüggéseit, kitekintve a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseire is. Kiadványunk segítséget nyújt a vállalkozások kereskedelmi gyakorlatai, s így például reklámjai tisztességes vagy tisztességtelen voltának megítéléséhez, a Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság és a Magyar Nemzeti Bank jogsértéssel kapcsolatos eljárásainak megelőzéséhez. Hasznos információkkal szolgál nemcsak a jogászok, hanem a vállalkozások, a reklámszolgáltatók számára is.

   
  10 290 Ft
  Akció: 9 260 Ft
  Kezdete: 2016.05.01
  Vége: 2016.05.31
  -10%
  Nagykommentár a tőkepiaci törvényhez

  Szerzők: dr. Farkas Péter, dr. Száz Ágnes, dr. Tomori Erika, dr. Török Ilona, dr. Wieland Zsolt

  Complex Kiadó, 2014

   

  A tőkepiacról szóló törvény 2002. január 1-jével lépett hatályba. Az azóta eltelt idő alatt a törvény számos módosítást élt meg, egyrészt a kapcsolódó uniós joganyag folyamatos változása, megújulása, másrészt pedig a hazai piaci viszonyok adta kihívásokra történő válaszadás okán. Napjainkra a törvény viszonylag letisztultan tartalmazza az alapvető tőkepiaci intézményekre vonatkozó, az uniós jognak is megfelelő szabályozást. Ez indokolja, hogy hosszú évek várakozása után megjelent a Tpt. Nagykommentárja.

   
  25 725 Ft
  Akció: 23 155 Ft
  Kezdete: 2016.05.01
  Vége: 2016.05.31
  -5%
  NEMZETKÖZI ADÁSVÉTEL

  Szerző: Sándor Tamás dr., Vékás Lajos dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2005

   

  1988. január 1-jén lépett hatályba az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezmény (Bécsi Konvenció). Az egyezmény átfogóan és univerzálisan szabályozza a nemzetközi kereskedelem legfontosabb szerződéstípusát, az ingó adásvételt. Az egyezményhez a mai napig már több mint 60 ország csatlakozott, ideértve valamennyi, a nemzetközi kereskedelemben döntő szerepet játszó fejlett ipari országot (Nagy-Britannia és Japán kivételével). Mindezek alapján elmondható, hogy a nemzetközi áruforgalomban az adásvételi szerződések döntő részét az egyezmény alapján kötik meg és bonyolítják.

   

   
  7 300 Ft
  Akció: 6 935 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -15%
   NEMZETKÖZI MAGÁNJOG ÉS NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA

  Utánnyomás

  Szerző: Vékás Lajos, Mádl Ferenc

  ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2016

   

  A könyv a szerzők hét magyar nyelvű és két angol nyelvű kiadással igazolt sikeres monográfiájának alapvetően átdolgozott, aktualizált változata. A 2004-ben megjelent hatodik kiadás óta sok minden történt a nemzetközi magánjogi viszonyok szabályozása és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga területén. A legfontosabb változások európai uniós tagságunkkal függenek össze. 2004. május 1. óta az Európai Unió fejleményei közvetlenül befolyásolják a magyar jogrendszer és benne a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga alakulását; olyannyira, hogy számos területen (mindenekelőtt a nemzetközi kötelmi jogban, családjogban és nemzetközi eljárásjogban) európai rendeletekkel alkotott nemzetközi magánjogról beszélhetünk.

   
  7 300 Ft
  Akció: 6 205 Ft
  Kezdete: 2016.05.02
  A készlet erejéig!
  -15%
  PÉNZÜGYI JOG I.

  Szerkesztette: Simon István

  Osiris Kiadó, 2007

   

  A Földes Gábor által szerkesztett és 2003-ban megjelent Pénzügyi jog tankönyv átdolgozott, átszerkesztett és bővített kiadása ez a kötet. Kiadását a jogszabályi változások, több új jogintézmény és az ezekhez kapcsolódó jogelméleti tételek, a magyar jogalkotásra és jogalkalmazásra is kötelező EU-rendeletek és irányelvek felvétele, valamint a pénzügyi jogi tankönyv két kötete közötti didaktikai szempontoknak megfelelő és az oktatási programhoz igazodó fejezetek közötti átrendezés indokolja. A tankönyv piacgazdaságunk pénzügyi jogát mai jogállapotában, történeti szemlélettel és a jog-összehasonlítás módszerének alkalmazásával mutatja be. E kötet tárgyalja a pénzügyi jog és jogtudomány alapkérdéseit, az általános számviteli jog vázlatát, az államháztartási jog rendszerét, a monetáris pénzügyi jog és a pénzügyi piac jogának alapintézményeit, valamint a közbevételi jog általános részét.

   
  5 280 Ft
  Akció: 4 490 Ft
  Kezdete: 2015.08.06
  A készlet erejéig!
  -15%
  PÉNZÜGYI JOG II.

  2012-es jogszabályokkal

  Szerző: Simon István

  Osiris Kiadó, 2012

   

  Az Osiris Kiadó tankönyvsorozatában közel másfél évtizeddel ezelőtt jelentek meg a pénzügyi jog tankönyvei - Pénzügyi jog és Adójog címmel-, amelyek szerkesztője és szerzője Földes Gábor volt, aki elméleti felkészültség és jogalkotási tapasztalatok birtokában színvonalas tananyagot hozott létre. A pénzügyi jog változása állandó, ezért az írott tananyag időnkénti átdolgozása minden egyéb szempontot figyelmen kívül hagyva is indokolt. Esetenként, mint napjainkban, a változások olyan horderejűek , hogy feldolgozást igényelnek a tananyag szintjén is.

   
  5 680 Ft
  Akció: 4 830 Ft
  Kezdete: 2015.08.12
  A készlet erejéig!
  -5%
  STOCK CORPORATIONS

  A Guide to Initial Public Offerings, Corporate Governance and Hostile Takeovers

  Authors: Kecskés András, Halász Vendel

  HVG-ORAC Kiadó, 2013

   

  This volume offers an indispensable guide for those who intend to gain a deeper insight in the world of corporations operating publicly on the stock exchanges. The authors of the book introduce the IPO’s and the operation of listed corporations on the regulated markets including the possibility of hostile takeovers. Special attention is paid on the normative basis of both ethical and legal aspects of corporate governance.

   
  12 000 Ft
  Akció: 11 400 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -10%
  SZÁMVITEL A-TÓL Z-IG 2015

  11. bővített, átdolgozott kiadás

  Complex Kiadó, 2015

   

  A gyökeresen átdolgozott, bővített, immár tizenegyedszer megjelenő mű célja az, hogy az érdeklődőknek a 2015-ben hatályos számviteli törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok alapján bemutassa a számvitel lényegét, értelmét, összefüggéseit, alapvető tudnivalóit. Segítségével Ön önállóan képes lesz az éves beszámoló elkészítésére, megtanul könyvelni, leltározni, mérleget, eredménykimutatást, szöveges értékeléseket, elemzéseket, számlarendet és számviteli politikát készíteni.

   
  12 890 Ft
  Akció: 11 600 Ft
  Kezdete: 2016.05.01
  Vége: 2016.05.31
  -5%
  TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOGI IRATMINTATÁR

  Harmadik, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 8.

  Szerző: Gál Judit, Koday Zsuzsanna, Mondok Edit

  Szerkesztő: Gál Judit

  HVG-ORAC Kiadó, 2015

   

  A nagysikerű kiadvány legújabb kiadása az új Polgári Törvénykönyv és a Cégtörvény megváltozott társasági jogi, cégjogi szabályait alapul véve ad iratmintákat a gazdasági társaságok cégbíróságokhoz intézendő beadványaihoz, de a minták számos esetben cégen belüli használatra is alkalmasak.

  Az iratmintákat társasági formák szerinti bontásban közlő gyűjtemény egyaránt tartalmaz az alapítási és a változásbejegyzési ügyekhez tartozó dokumentumokat, így mind a cégalapításban érdekelt, mind a már működő társaságok számára hasznos lehet.

   
  9 000 Ft
  Akció: 8 550 Ft
  Kezdete: 2015.11.28
  A készlet erejéig!
  -5%
  TÁRSASÁGI JOGI PEREK 2007

  Szerző: Gál Judit dr., Pálinkásné dr. Mika Ágnes

  Szerkesztő: Gabányi Józsefné dr. (lektor)

  HVG-ORAC Kiadó, 2007

   

  A felállított ítélőtáblák határozatai, a Legfelsőbb Bíróság jogegységi, elvi és a BH-ban közzétett döntései a társasági jogi peres eljárásokban igen sok változást hoztak.

  Ezeknek a szerzők által, tematikusan összegyűjtött határozatoknak az ismerete ma már elengedhetetlen e speciális perekben eljáró jogi képviselők, döntést hozó bírák, de a joghallgatók és szakvizsgára készülők számára is.

  A törvények számos pertípusnál komoly változásokkal jártak, ezek feltérképezése nagy segítséget jelenthet a jogalkalmazóknak.

  A kiadvány minden társasági joggal foglalkozó jogalkalmazó számára elengedhetetlen segédeszköz.

   
  7 200 Ft
  Akció: 6 840 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -5%
  TÁRSASÁGOK A TŐZSDÉN

  Szerzők: Dr. Kecskés András, Dr. Halász Vendel

  HVG-ORAC Kiadó, 2011

   

  A könyv azoknak nyújt elengedhetetlen segítséget, akik a nyilvános tőzsdei forgalomban működő társaságok világában kívánnak eligazodni. A részvénytársaságok értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetése, a társaságok ellenséges felvásárlásának lehetősége, valamint a tőzsdei működésből származó többletkövetelmények új kihívásokat jelentenek az olyan vállalkozások számára, amelyek az értékpiaci regisztráció mellett döntenek.

   
  5 500 Ft
  Akció: 5 225 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -5%
  ÜZLETI JOG

  a szerződésekről és a gazdasági társaságokról gazdasági szakembereknek

  Szerzők: Bán Dániel, Bodzási Balázs, Gál Judit, Gellén Márton, Halustyik Anna, Hidvéginé Adorján Lívia, Kolozs Borbála, Kraudi Adrienne, Metzinger Péter, Nemessányi Zoltán, Sáriné Simkó Ágnes, Szatmári Csaba, Tátrai Tünde, Ujjady Zsolt

  Szerkesztő: Sáriné Simkó Ágnes

  HVG-ORAC Kiadó, 2014

   

  A gyakorló gazdasági szakemberek jelentős része anélkül köt szerződéseket, dolgozik gazdasági társaságban vagy lép üzleti kapcsolatba gazdasági társaságokkal, hogy tisztában lenne a szerződési és a társasági jog alapjaival. A megszokott jogi megoldások azonban gyakran vezetnek vitákhoz: kiderül, hogy az érintettek szándéka és az eredmény nem fedi egymást. 2014-től, az új Polgári Törvénykönyv hatálybelépése után pedig még ezek a szokásos módszerek sem mindig alkalmazhatóak.

   
  5 000 Ft
  Akció: 4 750 Ft
  Kezdete: 2016.02.06
  A készlet erejéig!
  VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG ÉS AZ ÁLLAM SZEREPE

  Hitek és tévhitek

  Szerkesztette: Katona Klára

  PPKE JÁK – Szent István Társulat, 2011

   

  A tizenkét tanulmány a világméretű pénzügyi válság tapasztalatainak és tanulságainak ismeretében teszi fel a régi kérdést: tehet-e hasznosat az állam az üzleti vállalkozások sikeressége érdekében, és ha igen, mit. A szerzők széles nemzetközi tablót vázolnak fel, kitekintve a fejlett világ dilemmáira ugyanúgy, mint a rendszerváltozáson átesett volt tervgazdaságok fejlődési útjaira; áttekintik a legújabb pénzügyi szakirodalom ajánlásait, de alkalmazzák is a magyar helyzetre.

  A jog és közgazdaságtan érintkező témaköreire kitérő igényes elemzések példát mutatnak arra, hogy a két diszciplina összekapcsolásával gazdagabb és életközelibbé válik a társadalom gazdasági jelenségeinek leírása és értelmezése. A tanulmányok tananyagként és kutatási jelentésként egyaránt hasznosak.  (Bod Péter Ákos)

   
  2 625 Ft

  12

  Termék sorrend módosítás:

  Webáruház készítés
  Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.