Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
Szűrés
Kiadó
Ár
390 Ft - 33 540 Ft
KÍNÁLATUNKBÓL
Várható megjelenések

Várható megjelenések - Előrendelhető

kártérítési jog

Kártérítési jog

9 000 Ft

az alkotmányjognak asztalánál

Az alkotmányjognak asztalánál

5 000 Ft

Adózás/Számvitel

Adózás / Számvitel 2015

10 290 Ft helyett

6 300 Ft

adó-kódex

Adó-Kódex Számvitel 2015

1 990 Ft

áfa-ellenőrzés

Áfa-ellenőrzés 2015

8 820 Ft helyett

5 250 Ft

Gazdasági jog


Termék sorrend módosítás:

12

-10%
ELJÁRÁSI TÖRVÉNYEK 2015

Hatályos: 2015. január 1.

A szerkesztés lezárva: 2015. január 5.

Szerkesztette: dr. Bíró Endre

ÁRBOC Kft., 2015

 

Az ÁRBOC Kft már tizenhetedik (!) alkalommal jelenteti meg elsősorban gyakorló jogászok mindennapi tájékoztatására szánt eljárási jogszabálygyűjteményét. A kötet népszerűsége azt mutatja, hogy az elektronikus CD jogi adatbázisok korában is szükség van olyan jogi segédeszközre, amely hordozható kivitele, könnyen áttekinthető, hagyományos szerkezete miatt helyszínen, tárgyaláson vagy akár útközben is használni lehet.

 

 
6 900 Ft
Akció: 6 210 Ft
Kezdete: 2015.02.05
A készlet erejéig!
NAGYKOMMENTÁR A CÉGTÖRVÉNYHEZ

A kézirat lezárásának dátuma: 2014. július 1.

Szerzők: dr. Bánki-Horváth Mária, dr. Bodor Mária, dr. Gál Judit, dr. Koday Zsuzsanna, dr. Rózsa Éva, dr. Vezekényi Ursula

Complex Kiadó, 2014

 

A cégtörvény nagykommentárjának szerzői gazdasági és cégügyekkel foglalkozó bírák, akik a joggyakorlat szemszögéből, a módosításokat objektíven, de kritikusan szemlélve segítik a jogalkalmazókat a gazdasági jog értelmezésében. A kommentár műfajához hűen a szerzők paragrafushoz rendelten magyarázzák a cégtörvény rendelkezéseit, valamint egybegyűjtötték a Ctv.-hez kapcsolódó magyar bírói gyakorlatot (BH, EBH, BDT, KGD stb.).

 
10 290 Ft
NAGYKOMMENTÁR A CSŐDTÖRVÉNYHEZ

Nagykommentár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez

Szerző: Csőke Andrea

Complex Kiadó, 2015

 

A Csődtörvény és a gazdasági jogi környezet folyamatos változása miatt a csőd- és felszámolási eljárásokban mindig új helyzettel találják magukat szemben a szereplők: adósok és hitelezők, hatóságok és bíróságok.

A Nagykommentár a csődtörvényhez a hatályosítás pillanatában (2014. szeptember 16.) lezárt jogszabályi helyzet alapján, már az új Ptk. szabályaira is tekintettel, az addig megszületett kúriai határozatok birtokában tart tükröt a jogalkalmazók és jogalkotók elé: most itt tartunk.

A törvény egészét felölelő, azt rendszerben szemlélő és magyarázó mű segítséget jelenthet a felmerülő problémák megoldásához, ugyanakkor néhány olyan, még csak elméletben létező kérdést is feltesz – és ad rá egyfajta választ - a szerző, amelyekből hamarosan éles jogviták fognak kialakulni.

 
15 645 Ft
-15%
 NEMZETKÖZI MAGÁNJOG ÉS NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA

Szerző: Vékás Lajos, Mádl Ferenc

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2015

 

A könyv a szerzők hét magyar nyelvű és két angol nyelvű kiadással igazolt sikeres monográfiájának alapvetően átdolgozott, aktualizált változata. A 2004-ben megjelent hatodik kiadás óta sok minden történt a nemzetközi magánjogi viszonyok szabályozása és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga területén. A legfontosabb változások európai uniós tagságunkkal függenek össze. 2004. május 1. óta az Európai Unió fejleményei közvetlenül befolyásolják a magyar jogrendszer és benne a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga alakulását; olyannyira, hogy számos területen (mindenekelőtt a nemzetközi kötelmi jogban, családjogban és nemzetközi eljárásjogban) európai rendeletekkel alkotott nemzetközi magánjogról beszélhetünk.

 
7 300 Ft
Akció: 6 205 Ft
Kezdete: 2015.02.20
A készlet erejéig!
-15%
 UNIDROIT NEMZETKÖZI KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK ALAPELVEI 2010

Szerkesztette: Király Miklós

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2014

 

A magánjog egységesítésére irányuló törekvések az elmúlt évtizedekben új lendületet vettek. Az UNIDROIT égisze alatt 1994-ben napvilágot látott Nemzetközi Kereskedelmi Szerződések Alapelveit méltán tekinthetjük e törekvések egyik mérföldkövének. Az UNIDROIT Alapelvek nem kötelező erejű normák, hanem a nemzetközi kereskedelmi ügyletekre vonatkozó alapelvi jelentőségű szabályok gyűjteménye. Az UNIDROIT Alapelveket kiemeli a jogegységesítés többi produktumának sorából az európai jogokon túlmutató globális vetülete, gyakorlatias, kereskedelmi jogi szemlélete, és az, hogy szabályai felölelik a szerződési jog általános részének majdnem teljes anyagát.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2015.02.28
A készlet erejéig!
A BIZOMÁNYI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS

Szerzők: Dr. Nemessányi Zoltán, Dr. Bán Dániel

Complex Kiadó, 2011

 

A Complex Kiadó gondozásában már csaknem két évtizede jelennek meg az egyes szerződéstípusok joganyagát és gyakorlatát bemutató jogi szakkönyvek. A bizományi és a szállítmányozási szerződés mindezidáig hiányzott a sorból. Sőt, a magyar jogirodalomban 1905-ben került sor utoljára a bizomány monografikus feldolgozására, a szállítmányozás tekintetében pedig ez egészen a mai napig elmaradt. A hiány azért is feltűnő, mert a joganyag csak keveset módosult, és a hazai polgári jog XXI. század eleji újrakodifikálása vélhetően szintén nem kíván majd alapvetően változtatni a több mint ötven éve hatályban lévő szabályok többségén. Ez a hiátus indította a szakmai és baráti kapcsolatot is ápoló szerzőpárost az egymással rendkívül szoros dogmatikai rokonságot mutató két szerződéstípus egyetlen kötetben történő, gyakorlati szempontú elemzésének publikálására az új Polgári Törvénykönyv születésének időszakában.

 
5 250 Ft
-5%
A CSŐDTÖRVÉNY MAGYARÁZATA

A kézirat lezárva: 2009. szeptember 1.

Szerkesztette: Csőke Andrea

Complex Kiadó, 2009

 

A kommentár alapja a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló, 2009. évi LI. törvénnyel módosított 1991. évi XLIX. törvény. A szerzők csődügyekkel foglalkozó bírák, akik a joganyag egységes, következetes értelmezést segítő gyakorlati útmutatóként magyarázzák a csődtörvény legújabb és már ismert szakaszait, egybegyűjtve az eddigi bírói gyakorlatot is.

 
12 390 Ft
Akció: 11 770 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

Szerzők: dr. Aszódi Ilona, dr. Pőcze Tamás 

Saldo Kiadó, 2012

 

A jog meghatározza mindennapjainkat. Olyan területről beszélünk, amivel folyamatosan találkozunk: ha vásárolunk a boltban, ha házasságot kötünk, ha dolgozunk, vagy éppen céget alapítunk, esetleg balesetet szenvedünk, mindig találkozunk azzal, hogy tetteinknek jogi következményeik vannak. A könyvnek az a célja, hogy segítséget nyújtson tájékozódni ebben a világban.

 

A tankönyv kétszer 15 fejezetre oszlik, illeszkedve a két féléves Gazdasági jog tantárgy órarendi struktúrájához; az első rész az általános jogi alapismereteket, a második rész pedig a specifikusan gazdasági jogi ismereteket tartalmazza.

 
3 000 Ft
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA

Szerzők: Gál Judit dr., Adorján Csaba dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

Az átalakulással foglalkozó önálló kiadvány utoljára 1999-ben jelent meg.

Az azóta eltelt tíz évben a gazdasági társaságok átalakulásának szabályai – a Gt. és a Ctv. folytonos módosításai ellenére – koncepcionálisan keveset változtak, csekélyebb anyagi jogi módosulások mellett azonban az eljárásjogban lényeges újdonságok is vannak.

A kézikönyvként megjelenő, a gyakorlati szakemberek használatára szánt kiadvány foglalkozik az átalakulás általános tudnivalóival, az egyes társasági formák átalakulásával, az országhatárokon átnyúló átalakulások teendőivel. Kitér a társasági formaváltással, egyesüléssel, szétválással összefüggő és az átalakulásnak nem minősülő, illetve „kedvezményezett” átalakulással kapcsolatos előírásokra. Részletes útmutatásokat tartalmaz az átalakulás számviteli és adójogi tudnivalóiról, és néhány iratmintával segítené a jogalkalmazást.

 
7 000 Ft
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK NAGY KÉZIKÖNYVE

Második, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2008. május 1.

Szerzők: Dr. Bodor Mária, Dr. Gál Judit, Dr. Kisfaludi András, Dr. Pethőné Dr. Kovács Ágnes, Dr. Simon István, Szegediné Dr. Sebestyén Katalin

Szerkesztette: Dr. Kisfaludy András, Dr. Szabó Marianna

Complex Kiadó, 2008

 

A gazdasági társaságok nagy kézikönyve megjelentetésének célja, hogy egy helyen legyen összegyűjtve minden lényeges információ a gazdasági társaságokra vonatkozóan a módosított, új társasági törvény, a módosított, új cégtörvény és egyéb más kapcsolódó jogszabályok összefűzött elemzése alapján. A könyv a gazdasági társaságokkal kapcsolatos differenciált jogszabályok komplex feldolgozását valósítja meg áttekinthető formában 10 részben.

 

 

 
20 895 Ft
-10%
A KARTELLEK SEMMISSÉGE

Szerző: Dr. Darázs Lénárd

Complex Kiadó, 2009

 

A semmisség a versenykorlátozó megállapodások (kartellek) jogszabályban rögzített jogkövetkezménye. Más államok tapasztalatai és az EU követelményei alapján várható, hogy a kartellsemmisséggel kapcsolatos perek Magyarországon is egyre nagyobb számban jelennek meg. Mindeddig azonban hiányzott a magyar jogban a kartellek semmisségének gyakorlatorientált, és elméletileg megalapozó feldolgozása.

A téma nem csak a versenytársak közötti kartelleket érinti, hanem magába foglalja a disztribúciós kereskedelmi kapcsolatok, így a beszállítói szerződések, kereskedelmi ügynöki (közvetítői) jogviszonyok, kizárólagossági kapcsolatok, szakkereskedelmi és márkakereskedelmi megállapodások, és franchise rendszerek keretében jelentkező versenykorlátozó megállapodások érvénytelenségét is.

 

 
6 195 Ft
Akció: 5 575 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
A_magyar_fizeteskeptelensegi_jog_kezikonyve

A kézirat lezárva: 2014. június 1.

Szerző: Dr. Juhász László

Lektorálta: Prof. Dr. Bíró György, Dr. Makó Péter

Novotni Alapítvány, 2014

 

Juhász László a felszámolási (fizetésképtelenségi) jog ma hazánk egyik legismertebb és elismert szakértője. A fizetésképtelenségi jog a gazdasági életben reorganizációt (átszervezett továbbműködést) vagy jogutód nélküli megszűnést (felszámolás – liquidation) szabályoz, a hitelezők lehető legteljesebb kielégítését és a gazdasági élet szereplőinek átláthatóságát, a fantomcégek kiszűrését célozva.

Mindaddig, amíg nincs egy viszonylagosan állandó (legalább 5-10 évre kiható), következetes szabályozás ezen a jogterületen (is) -, addig a kézikönyvek, és különösen jelen mű használata nélkülözhetetlen a jogalkalmazásban. Jelenleg a felszámolások során eljáró bírónak, felszámolónak, adósnak, hitelezőnek több különböző, legalább 5-6 jelentősen eltérő hatályú szabályozást kell figyelembe vennie.

 
19 900 Ft
A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS

A választottbíró megválasztása és kizárása.

A kézirat lezárva: 2008. július 7.

Szerző: Boóc Ádám dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

Örvendetes ténynek tekinthető, hogy Magyarországon is egyre nagyobb mértékben növekszik a belföldi, illetve ezzel egyidejűleg a nemzetközi kereskedelmi választottbírósági eljárások száma.

E vitarendezési mód azonban kétségtelenül számos olyan elméleti problémával rendelkezik, melyek jelentős hatással vannak a mindennapi választottbírósági gyakorlatra is. Jelen könyv a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodással foglalkozik, és — magyar nyelven elsőként — tematikusan dolgozza fel a választottbíró megválasztásának és kizárásának kérdését.

 
6 500 Ft
 A SZOCIALIZMUS, A RENDSZERVÁLTÁS ÉS AZ ÚJKAPITALIZMUS GAZDASÁGI CIVILJOGA 1945-2005

Szubjektív jog/i/ történet

Szerző: Sárközy Tamás dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A monográfia a magyar gazdasági civiljog elmúlt 50 évének jogalkotását és jogi elméletét elemzi, a II. világháború végétől az Európai Unióba való belépésünkig. Hogyan alakult ki a szovjet típusú gazdasági jog Magyarországon? Milyen volt a gulyáskommunizmus gazdasági joga? Milyen szerepet játszott a gazdasági jog a rendszerváltozás folyamatában? Milyen fejlettségi fokon áll jelenleg a magyar gazdasági civiljog nemzetközi összehasonlításban és melyek a jövőbe vezető fejlődési tendenciái? Ezekre a kérdésekre kíván válaszolni Sárközy Tamás személyes élményekkel is ízesített, sajátos jogtörténeti munkája.

 
5 460 Ft
A TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉSEK A HÁZASSÁGI VAGYONJOGBAN

Utánnyomás

Szerző: Csűri Éva dr.

Szerkesztő: Szabó Júlia dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2006

 

Könyvünkben nem csupán a régi Gt. és a Gt. alapján kialakult jogirodalmi álláspontok és ítélkezési gyakorlat ismertetésére szorítkozunk, hanem annak az új Gt. hatálya alá tartozó társaságokra vonatkozó alkalmazhatóságára is kitérünk. Ismertetjük a régi Gt., a Gt. és az új Gt. házassági vagyonjogi szempontból lényeges, a házastársi közös vagyon- aktív és passzív - tárgyával, az egyes cégformájú gazdasági társaságok értékével és megoszthatóságának módjával, valamint a házastársak egymással és harmadik személyekkel köthető befektetési és vállalkozási célú ügyletek érvénytelenségével és hatálytalanságával, a befektetési és vállalkozási célú vagyonnal való egyoldalú rendelkezés jogkövetkezményeivel, valamint a tag és a nem tag házastárs felelősségével összefüggő jogirodalmi álláspontokat és bírói gyakorlatot is.

 

A régi Gt. és a Gt. rendelkezései - a házassági vagyonjogi perek természetéből következően - az új Gt. közeljövőbeni hatályba lépése ellenére -előreláthatóan még hosszú időn át alkalmazásra kerülnek, ezért azok ismertetésére is kitérünk.

 
7 500 Ft
A VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Harmadik, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2010. január 1.

Szerzők: Gál Judit dr., Kiss Gábor dr., Zara László

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

A végelszámolás korábban a csődtörvényben szereplő szabályait 2006. július 1-jétől hatályon kívül helyezték és  a szabályrendszer pedig átkerült a Cégtörvénybe.

Az új végelszámolási előírások meghonosítják a kényszer-végelszámolás fogalmát. Megszabják az egyszerűsített végelszámolás teendőit, és új felelősségi formákat  beépítve meghatározzák a végelszámoló jogállását. A szerzők a normákat a gyakorlati igényeknek megfelelően  szem előtt tartva taglalják. Kitérnek a számviteli és adóügyi teendőkre is, ezzel biztosítva, hogy a végelszámolás feladatainak logikai sorrendje megtervezhető legyen.

A művet iratminták, a függelékben a végelszámoláshoz kapcsolódó jogszabályok kivonatos közlése teszi használhatóbbá, továbbá megtalálható benne az átmeneti szabályok ismertetése is.

   
  6 300 Ft
  -10%
  ALKOTMÁNYOSSÁG A MAGÁNJOGBAN

  Szerkesztette: Sajó András

  Complex Kiadó, 2006

   

  A kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy elemezzék, mennyire felelnek meg a magánjog szabályai a tágan értelmezett alkotmányos előírásoknak. Az alkotmányos elvek alatt nem pusztán az Alkotmánybíróság értelmezéseit, hanem a vonatkozó uniós és EJEB gyakorlatot is vizsgálja. A kötet két részre tagolódik: az első rész a magánjogra hatást gyakorló gazdasági alkotmányosság nemzetközivé válásával foglalkozik, a második rész az átalakult hazai alkotmánynak és alkotmányosságnak a hatásait elemzi a tágan értelmezett magánjogban.

   

   
  4 095 Ft
  Akció: 3 685 Ft
  Kezdete: 2014.11.17
  A készlet erejéig!
  AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉS AZ EGYÉNI CÉG ÚJ SZABÁLYAI

  A kézirat lezárva: 2010. december 31.

  Szerzők: Gál Judit dr., Siklósiné Antal Gyöngyi, Susán Judit Dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2011

   

  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló szabályozás 2010. január 1-jétől, a 2009. évi CXV. törvény hatálybalépésétől gyökeresen megváltozott.

  Az egyéni vállalkozó ugyan továbbra is a gazdasági élet legkisebb egységeként, természetes személyként tevékenykedik, ezenkívül azonban szinte minden rá vonatkozó előírás változott. Megszűnt a korábbi engedélyezési rendszer, helyébe bejelentési kötelezettség lépett. További lényeges – minden jelenlegi és leendő egyéni vállalkozót érintő – változás az ügyintézés elektronikussá válása. A könyv első része az egyéni vállalkozókkal foglalkozik.

   
  5 900 Ft
  -15%
  AZ ENGEDMÉNYEZÉS

  Szerző: Gárdos Péter

  ELTE Eötvös Kiadó, 2009

   

  A Szerző az engedményezés problémakörének teljes áttekintését adja. A kérdésfeltevések minden esetben a gyakorlat igényeiből indulnak ki, a válaszok ugyanakkor a gazdasági, szociológiai és jogdogmatikai megfontolások gondos értékelése és mérlegelése nyomán születnek. Gárdos Péter a jogösszehasonlító módszer legnemesebb hagyományaira támaszkodik. Könyvében a fontosabb külföldi jogrendszerek jogpolitikai megközelítésének és dogmatikai megoldásainak összefoglalása távolról sem öncél, hanem a kitűzött feladat megoldásának szervesen alkalmazott eszköze. Őszinte örömmel ajánlom Gárdos Péter kitűnő munkáját minden magyar jogásznak: bírák, ügyvédek és más területen dolgozó gyakorlati jogászok éppúgy haszonnal olvashatják, mint egyetemi oktatók és joghallgatók.

  (Vékás Lajos egyetemi tanár)

   
  5 200 Ft
  Akció: 4 420 Ft
  Kezdete: 2014.11.17
  A készlet erejéig!
  -15%
  AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI JOGA I.

  Szerkesztette: Király Miklós

  ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2012

   

  Több mint másfél évtized telt el azóta, hogy a szerzők első tankönyve megjelent az európai kereskedelmi jogról. A tisztelt Olvasó most az Európai Unió gazdasági jogát bemutató új generációs tankönyvsorozat első darabját tartja kezében, amely már teljes mértékben figyelembe veszi a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés módosításait, az Európai Unióról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződések hatályos rendelkezéseit. A munka minden eddiginél részletesebben elemzi a belső piac működését és az Európai Unió közös kereskedelempolitikáját, végig kiemelt figyelmet szentelve az Európai Unió Bírósága által kialakított joggyakorlat, s különösen a magyar vonatkozású ügyek értékelésének. Könyvünk elsősorban a joghallgatók felkészülésének igényeit tartja szem előtt, de mindenki haszonnal forgathatja, aki érdeklődik az integráció gazdasági lényegét megtestesítő szabályozás iránt.

   
  5 000 Ft
  Akció: 4 250 Ft
  Kezdete: 2014.11.17
  A készlet erejéig!
  -15%
  AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI JOGA II.

  Szerzők: Berke Barna, Papp Mónika

  ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

   

  Az Európai Unió gazdasági jogát feldolgozó könyvsorozat immár második kötetét tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A 2010-ben megjelent első kötet után, amelyet a belső piac és a közös kereskedelempolitika tárgyában adott ki az ELTE Eötvös Kiadó, most a versenyjogi szabályokat dolgozta fel az Állam- és Jogtudományi Karon tanító szerzőpáros. A versenyjog magját a kartellek és a domináns helyzettel való visszaélés tilalma, valamint a vállalkozások összefonódásának ellenőrzése képezik, kiegészülve az Európai Unió szupranacionális jogrendjéből adódóan a tagállamok jogalkotásának és a közpénzekből folyósítható állami támogatásoknak az ellenőrzésével. A kötet alapvetően az egyetemi oktatás céljára tartalmazza az Európai Unió versenyjogának összegzését, az anyagi jog és eljárásjog szisztematikus áttekintését. Célja szerint az alapok és a szemlélet, a koncepciók és az esetjogi érzékenység elsajátításához szolgáltat alapokat. A gyorsan változó jogszabályi és az ehhez társuló esetjogi környezetben ugyanis a versenyjog tömör és befogadható prezentálása nem kis kihívást jelent. Emellett ez a mű nemcsak a hasonló című előadássorozatot hallgatók számára nyújthat áttekintést, hanem a versenyjog iránt érdeklődők és a jogi praxisban vagy akár az üzleti világban dolgozva szélesebb ismeretekre törekvő szakemberek számára is. A gazdaság valamennyi szereplője számára és az állam cselekvésére is bizonyosan fontos lehet sok vonatkozásban az Európai Unió versenyjoga.

   
  5 000 Ft
  Akció: 4 250 Ft
  Kezdete: 2014.11.17
  A készlet erejéig!
  CÉGTÖRVÉNY - Novissima jogszabályok

  A szerkesztés lezárva: 2014. március 10

  Hatályos: 2014. március 15-től

  Novissima Kiadó, 2014

   

  A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

  a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt;

  a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvényt

   
  890 Ft
  CSŐD- ÉS FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

  Hatályos: 2014. március 15-től
  A szerkesztés lezárva: 2014. március 3.

  Novissima Kiadó, 2014

   

  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény.

  Egységes szerkezetben a 2014. április 1. és május 1. napján hatálybalépő módosításokkal.

   
  690 Ft
  CSŐDJOG (Kiegészítő füzettel együtt)

  Második, hatályosított, bővített kiadás

  Szerzők: Sándor István dr., Tóth Mihály dr., Boóc Ádám dr., Török Gábor dr., Újlaki Tamás dr.

  Szerkesztő: Török Gábor dr.

   

  Gazdasági törvények kommentárjai sorozat

  Sorozatszerkesztő: Dr. Sárközy Tamás

   

  A mű bár döntő részében a csődtörvény szakaszait kommentálja, formai vonatkozásait tekintve annál mégis két szempontból sokkal bővebb. Az egyik, hogy a könyv külön részben tárgyalja a csőd büntetőjogi eszközrendszerét, bepillantást engedve a büntetőjogi logikába, feltárja a történeti és gazdasági gyökereket, valamint gyakorlati esetek konklúzióját vonja le. A másik vonatkozás, hogy a csődjogi magyarázatoknál állandó nemzetközi és történeti összehasonlító elemzést végez, amelynek eredményeképpen az Olvasó azonnal megismeri a magyar szabályozás mellett a legfontosabb uniós, illetve amerikai megoldásokat.

   
  5 460 Ft
  -15%
  ÉRTÉKPAPÍRJOG

  Második, átdolgozott kiadás

  Szerző: Szécsényi László

  Dialóg Campus Kiadó, 2002

   

  1932 óta nem jelent meg e témakörben Magyarországon szakkönyv. Szécsényi László könyve ezt az űrt pótolja, így az Értékpapírjog alaptankönyve a jogászképzésnek, a kereskedelmi-jogi szemináriumoknak, a közgazdászok jogi szakoklevelet adó posztgraduális képzésének, az adótanácsadóknak, banki-pénzügyi jogi szakembereknek.

   
  2 680 Ft
  Akció: 2 280 Ft
  Kezdete: 2014.11.17
  A készlet erejéig!
  FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS (CORPORATE GOVERNANCAE)

  Szerző: Dr. Kecskés András

  HVG-ORAC Kiadó, 2012

   

  A vállalkozások felelős irányításának igénye napjainkban erősebben jelentkezik, mint valaha. Az ezredfordulót követően a befektetők számos vállalati botránynak lehettek tanúi, melyeknek mozzanatai visszaköszönnek a 2008-as pénzügyi válság elmélyülésében is.

   

  A Felelős társaságirányítás (Corporate Governance) című kötetben a Szerző arra tesz kísérletet, hogy a vállalati botrányok tanulságainak tükrében tárja az olvasó elé a hatályos jogi szabályozást és annak várható jövőbeni trendjeit, valamint hogy bemutassa a piaci alapon szerveződő önszabályozási mechanizmusokat, a tőzsdék és üzleti szervezetek ajánlásait.

   
  4 500 Ft
  FELELŐSSÉG A TÁRSASÁGI JOGBAN

  A kézirat lezárva: 2007. március 31.

  Szerző: Török Tamás dr.

  Lektor: Wellmann György dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2007

   

  A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végrehajtásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 2006. július 6. napján lépett hatályba. A Gt. és a Ctv. hatályba lépésével együtt jelentős mértékben módosult a Cstv. is.

   

  E két alapvető törvény a magyar társasági jogalkotás harmadik hullámaként jelentős mértékben újraszabályozta a társasági jog alanyainak polgári jogi felelősségét, különös tekintettel a minősített befolyásszerző és az uralkodó tag, valamint a vezető tisztségviselő felelősségére irányadó szabályokat.

   

  A könyv a felelősségi jog és a társasági jog metszéspontjában elhelyezkedő hatályos magyar joganyagot – a hazai jogirodalomban első alkalommal – dolgozza fel átfogó jelleggel az elméleti és a gyakorlati szempontokat egyaránt szem előtt tartva.

   
  6 800 Ft
  GAZDASÁG ÉS JOG - 2015. évi előfizetés

  2015. évi előfizetés, 12 szám

  Szerkesztő: Balog Lajosné dr., Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr. (főszerkesztő), Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Pázmándi Kinga dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2015

   

  Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól.

   

  A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2010-ben tizennyolcadik éve jelenik meg, állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

   
  33 540 Ft
  -15%
  GAZDASÁGI ALKOTMÁNY ÉS GAZDASÁGI ALAPJOGOK

  Szerző: Drinóczi Tímea

  Dialóg Campus Kiadó, 2006

   

  A könyv célja a gazdasági alkotmánykoncepciókra vonatkozó ismeretek elemzése, illetve a gazdasági alapjogok dogmatikai rendszerének kidolgozása. A kötet feltárja többek között a gazdasági alkotmány eltérő megközelítési lehetőségeit, a gazdasági alkotmány fogalmát, összetevőit.

  A szerző személyes ajánlása:

  Lehet, hogy sokan nem is hinnék, de az alkotmányjogban hihetetlenül sok izgalmas téma van. Engem például mindig is érdekelt, hogy az alkotmányok hogyan tudják a gazdasági életre vonatkozó alapvető szabályokat megjeleníteni, és e rendelkezéseket az alkotmánybíróságok és a tudomány képviselői hogyan értelmezik. Ugyancsak érdekes látni a kölcsönhatást a nemzeti,

  szupranacionális és a nemzetközi (főleg gazdasági) alapjogi előírások, illetve azok interpretációja között. A könyvemben megpróbáltam mindezeket és a saját (gazdasági) alapjog értelmezésemet bemutatni.

   

  Drinóczi Tímea

   
  4 380 Ft
  Akció: 3 725 Ft
  Kezdete: 2014.11.17
  A készlet erejéig!
  -15%
  GAZDASÁGI BÜNTETŐJOG KÖZGAZDÁSZOKNAK

  Szerző: Gál István László

  Akadémiai Kiadó, 2007

   

  Úttörő vállalkozás ez a könyv, amelynek jogász-közgazdász szerzője következetesen ötvözi a jogi ismereteket a közgazdasági szemlélettel, s így a hallgatókon kívül egyaránt sokat tanulhatnak belőle a gazdasági bűnözéssel is naponta találkozó közgazdászok és a gazdasági bűnüldözés eredményességét szívükön viselő jogászok.

   

  Prof. dr. Tóth Mihály büntetőjogász

   

   

   
  4 550 Ft
  Akció: 3 870 Ft
  Kezdete: 2015.01.30
  A készlet erejéig!
  -20%
  GAZDASÁGI JOG

  Szerző: Bodor Mária

  L’Harmattan Kiadó, 2007

   

  Az elmúlt, alig két évtized alatt hihetetlen változások zajlottak le a jog, elsősorban a gazdasági jog területén. A korábban csak a háttérben, alapvetően az állam kontrollja alatt működő állami vállalatok közötti kapcsolatokat rendező normákat felváltották a valóságos piacgazdaságot rendező jogszabályok, amelyek sok esetben alig voltak képesek követni a változásokat. Igaz azonban az is, hogy bizonyos típusú változásokat éppen az előzmény nélküli, a gyakorlatban igen korszerűnek, vagy éppen szokatlannak tűnő jogszabályok váltottak ki. A jogalkotási láz napjainkra sem enyhült, ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy az Országgyűlés 2005. decemberében elfogadta új, harmadik, gazdasági társaságokról szóló törvényünket. Ehhez kapcsolódóan számtalan egyéb gazdasági tárgyú törvény született, illetve módosult az évek folyamán. E szabályok bizonyos szintű ismerete elengedhetetlen mindazok számára, akik valamilyen módon, és formában a gazdasági élet szereplőivé válhatnak.

   

   

   
  2 400 Ft
  Akció: 1 920 Ft
  Kezdete: 2014.11.18
  A készlet erejéig!
  GAZDASÁGI JOG - Novissima jogszabályok

  Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől

  A szerkesztés lezárva: 2013. augusztus 22.

  Novissima Kiadó, 2013

   

  A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.

   
  790 Ft
  -29%
   GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA 2014 - az új Ptk. alapján

  Jogi háttér - Számvitel - Adózás

  Szerzők: Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván

  Vezinfo Kiadó, 2014

   

  Tartalmi felépítés:

  ■ A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE ■ Az átalakulások fogalma, típusai ■ Az átalakulás közös, általános szabályai ■ Munkaügyi jogutódlás ■ Az átalakulás folyamata (Az első átalakulási döntés, szándék, elhatározás, Az átalakulással kapcsolatos második döntés, Céghirdetmény közzététel, A cégbejegyzési kérelem, Cégbírósági bejegyzéssel összefüggő teendők, végleges vagyonmérleg- és leltárkészítés) ■ Az átalakulások speciális szabályai (Az egyesülések sajátos szabályai, A szétválások sajátos szabályai, Részvénytársaságok átalakulására vonatkozó sajátos szabályok) ■ Az eljárás illeték- és költségvonzata

   
  8 820 Ft
  Akció: 6 300 Ft
  Kezdete: 2014.11.18
  A készlet erejéig!
  GLOBALIZÁCIÓ A JOG TÜKRÉBEN

  A gazdaság jogi elemzése

  Szerző: Francesco Galgano

  Fordította: Dr. Metzinger Péter

  HVG-ORAC Kiadó, 2006

   

  A világhírű olasz professzor, ügyvéd, nemzetközi választottbíró legújabb könyvében a globalizáció sokféleképpen és sokszor értelmezett fogalmát egy relatíve új aspektusból vizsgálja, a magánjogász szemüvegét téve fel. Galgano professzor rendkívüli éleslátással, polihisztori felkészültséggel mutat rá a globalizálódott világfalu jogi jellemzőire. A szerző az általa gyakorló jogászként is jól ismert üzleti és gazdasági valóságból indul ki, levonja egyetemes igényű következtetéseit a szerződés, a bíró, a jogi shopping vagy éppen a nemzetközi vállalatcsoportok fogalmait illetően, hogy összességében az új lex mercatoria precíz tablóját tárja az olvasó elé. Gondolatmenetét számos konkrét példával támasztja alá, természetesen az egész világ tételes jogából és bíró gyakorlatából válogatva, ahogy az egy komoly összehasonlító jogi munkához illik. A könyv nem csak a business law berkeiben mozgó ügyvéd, az egyetemi hallgató, a tudományos kutató, a gazdasági ügyeket tárgyaló bíró, a témával foglalkozó szakújságíró számára hasznosítható és elengedhetetlen olvasmány, hanem a globalizáció jelensége iránt általában érdeklődők részére is élvezetes intellektuális élményt garantál.

   
  3 885 Ft
  ÍTÉLŐTÁBLAI HATÁROZATOK - 2015. évi előfizetés

  2015. évi előfizetés, 4 szám

  Szerkesztő: Heidrich Gábor dr., Lábady Tamás dr., Lukács Zsuzsanna dr., Havasiné dr. Orbán Mária dr., Szabóné dr. Kerékgyártó Judit dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2015

   

  A bírósági szervezet részeként 2003. július 1-jétől a fővárosban, Szegeden és Pécsett, 2005. január 1-jétől pedig Debrecenben és Győrött megkezdték működésüket az ítélőtáblák. Az új négyfokú bírósági rendszerben az ügyek jelentős része az ítélőtáblákon válik jogerőssé.

   
  21 420 Ft
  JOGI SZEMÉLYEK A GAZDASÁGI FORGALOMBAN

  A kézirat lezárva: 2014. március 31.

  Szerzők: Dr. Fézer Tamás, Dr. Károlyi Géza, Dr. Petkó Mihály, Dr. Törő Emese

  Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

   

  A könyv célja, hogy a kereskedelmi jogot és a gazdasági élet szereplőire, azok között is kiemelten a gazdasági társaságokra vonatkozó hatályos magyar joganyagot teljes körűen bemutassa. Az egyéni vállalkozás, az egyéni cég, a mezőgazdasági termelők, a speciális társaságok és a civil szektor jogával kiegészülve komplex módon vizsgálja a gazdasági jogunk koncentrált állapotát. A kiadvány kitekint az Európai Unió társasági jogot érintő jogalkotási tendenciáira is, bemutatva az EU jogának égisze alatt működő szupranacionális szervezeteket (SE, ege, SCE) is. A vállalkozások piacon kifejtett magatartásainak keretet adó versenyjog anyagi jogi szabályai is nélkülözhetetlenek a kereskedelmi jog alanyainak jogát bemutató munkában, így könyvünk erre a területre is kitér. Több jogintézmény és szabály magyarázatához segítségül hívtuk a bírói, versenytanácsi gyakorlatot is.

   
  2 940 Ft
   KISKÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL GAZDASÁGI SZAKEMBEREKNEK

  Szerzők: dr. Andor Ágnes, dr. Lakatos László Péter

  Complex Kiadó, 2014

   

  Hosszas előkészítő munkát követően 2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény. Az új Ptk. a magánjogi jogviszonyok alapvető törvénye, és átfogó kódexként szabályozza a természetes és jogi személyek személyi és vagyoni jogviszonyait. Az új Polgári Törvénykönyv jelentős változásokat hoz a gazdálkodók életében ,amelyekre célszerű időben és megfelelően felkészülni. A Kiskönyv az új Ptk.-ról gazdasági szakembereknek című kiadvány a gazdálkodókat érintő két legfontosabb területet, a társasági jog és a szerződési jog alapvető szabályait foglalja össze. A gazdálkodóknak egy rövidebb átmeneti, átállási időszakot követően az új Ptk. szerint kell működniük, illetve a 2014. március 15-e után kötött szerződésekre is az új polgári jogi szabályozást kell alkalmazni. Ajánljuk a kiadványt mindazon cégvezetőknek, könyvelőknek, könyvvizsgálóknak és más gazdasági szakembereknek, akik könnyen érthető módon és áttekinthető formában szeretnének tájékozódni az új Ptk. társasági jogi és szerződési jogi szabályairól.

   
  3 455 Ft
   KISOKOS A CÉGTÖRVÉNY 2012. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS RENDELKEZÉSEIHEZ

  A kézirat lezárva: 2012. március 2.

  Szerző: Dr. Osvald Csilla

  Magánkiadás, 2012

   

  A kiadvány gyakorlati jogászoknak készült. Könnyű használhatósága érdekében gyorsan fellapozható, kis terjedelme miatt hordozható és nem túl drága, azaz igazi „Kisokos”.

  A Cégtörvény szövegébe ágyazva gyors áttekintést biztosít a 2012. március 1. napjától hatályos változásokról, a már megjelent végrehajtási rendeletekről, bírósági ügyviteli szabályokról. A kiadvány összefoglalja az adóregisztrciós eljárás cégjogot érintő részeit, valamint az új illeték szabályokat.

  Ugyanakkor nem tárgyalja a kiadvány a mindennapokban kevéssé előforduló cégformákat (vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat stb.), a nagyobb elmélyülést igénylő nyilvános részvénytársaság szabályait és nem tölti az oldalakat a szerződésmintákra vonatkozó mellékletekkel.

  A könyvet a Fővárosi Törvényszék cégbírója, Dr. Osvald Csilla szerkesztette, akinek a törvény szövegéhez fűzött megjegyzései igazi segítséget nyújtanak az e területen működő szakembereknek.

   
  1 900 Ft
  KONSZERNJOG

  Szerző: Török Tamás dr.

  Lektor: Wellmann György dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2009

   

  A könyv első alkalommal tesz kísérletet a teljes hatályos magyar konszernjog átfogó jellegű monografikus feldolgozására a magyar társasági jogirodalomban.

   

  A Konszernjog című mű három részre tagolódik:

  jogdogmatikai-jogtörténeti rész,

  általános konszernjog és

  különös konszernjog.

   
  6 500 Ft
   KÚRIAI DÖNTÉSEK - BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK - 2015. évi előfizetés

  2015. évi előfizetés, 12 szám

  Szerkesztő: Darák Péter dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2015

   

  A jogászok között csak „BH”-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Kúria által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és a közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

   
  31 320 Ft

  12

  Termék sorrend módosítás:

  Webáruház készítés
  Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.