Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Gondolat Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >G-I >Gondolat Kiadó

Sorrend:

-15%
ANEKDOTA - TILTOTT ÁBRÁZOLÁSOK KÖNYVE 5.

Szerző: Géczi János

Gondolat Kiadó, 2009

 

Nincs olyan történet, amelynek ne lenne egyszer vége - elérkezett az ideje a részleteiben 1994-től napvilágra került Tiltott Ábrázolások Könyve lapjain elmondottak befejezésének is. "A császár azonban tudott írni, még ha azt a rómaiak nem is tekintették írásnak. Az illíreknél az volt a szokás, hogy az üzenetet kődarabkákkal írták meg: ahány szó, annyiféle színű, alakú, nagyságú kövecske; a levél készítőjének semmi mást sem kellett tennie, mint mozaikká fogalmazni az üzenetet. E szokásnak a régi rómaiak termeket díszítő mozaikjaiban rejlett az eredete, habár ők maguk elfelejtették, hiszen nehézkes és lassú volt az üzenetek megírása, s talán azért is, mert hosszú szöveget, a kirakott lap súlya miatt, vontatottan juttattak el az egyik helyről a másikra.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
MOLNÁR TAMÁS ESZMEVILÁGA

Szerkesztette: Frenyó Zoltán

Gondolat Kiadó, 2010A kötet az egy évvel ezelőtt első alkalommal meg-rendezett Molnár Tamás-konferencia anyagát adja közre, s egyúttal emléket állít az idén elhunyt nemzetközi hírű filozófusnak. Molnár Tamás (1921−2010) a XX. század jeles gondolkodója volt, aki munkásságában a relativizmus, az individualizmus, a liberalizmus és a profanitás kritikáján keresztül magának a modern kornak a mélyreható bírálatát fogalmazta meg, amellyel szemben a realizmus, a közjó, a tekintély, a szakralitás, a katolicitás és a metafizika szemléletmódját és értékrendjét vallotta helyes társadalomfenntartó erőnek és igazi humanizmusnak. A kötet tanulmányai ezeket a problémákat járják körül, főként a vallásfilozófia, a politikai filozófia és a filozófiatörténet egyes szempontjaiból.

 
2 850 Ft
Akció: 2 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PÁRHUZAMOK

Szerző: Duló Károly

Gondolat Kiadó, 2010

 

Párhuzamok A filozófia, a tudomány- és kultúrtörténet, valamint a művészettörténet területein egyaránt otthonosan mozgó esszé szerzője azt a kérdést járja körül, hogy mennyiben segítenek az analógiák és párhuzamok a világ megismerésében. Érvelése szerint a legkülönbözőbb dolgok között felismert párhuzamok léte otthonosabbá teszi világunkat, s az analógiák mind a mindennapi életben, mind pedig a tudományban komoly segítséget jelentenek, de előfordulhat, hogy tévútra terelik a gondolkodást. Alapvető tehát az, hogy el tudjuk különíteni a lényegi azonosságokat a felszínes hasonlóságoktól. A kötetet filozófia, a tudomány- és kultúrtörténet iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HATÁRÁTLÉPÉSEK. KULTURÁLIS HATÁROK REPREZENTÁCIÓI

Szerkesztette: Csúri Károly, Mihály Csilla, Szabó Judit

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kötet tanulmányai a tér szemantikája felől értelmezik újra a modernség közép-európai kultúráját. A kiválasztott szövegek egyrészt a modernség médiái, diskurzusai és szociális rendszerei által létesített terek történeti szerveződését és reprezentációját vizsgálják, másrészt betekintést engednek a térbeliséggel összefüggő kultúratudományos kutatások utóbbi évtizedekben megmutatkozó fellendülésébe. A kötetben olvashatunk a kulturális elhatárolódás megjelenítési formáiról (koloniális kiállítások, az egzotikum kultusza), illetve azokról a mediális eljárásokról (térképek, publikációs technikák), amelyek szabályrendszerek és határok kiszabásával nemzeti vagy egyéb kollektív identitások és az ezekhez kapcsolódó territoriális képzetek megformálását segítik elő. Ugyanakkor a szövegek a határok létesülésének folyamata mellett a határátlépés és a határokon átívelő kulturális közvetítés modern jelenségeinek (transznacionalitás, globális terek) is kitüntetett figyelmet szentelnek. A tanulmánykötet az elméleti és történeti tematika összekapcsolásának köszönhetően nemcsak a kulturális határokról alkotott elgondolásainkat, hanem az európai modernségről kialakított képünket is teljesebbé teszi.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
RÓMAI VARIÁCIÓK AZ EREDET TÉMÁJÁRA

Szerző: Brelich, Angelo

Gondolat Kiadó, 2008

 

Angelo Brelich (1913-1977) vallástörténész Budapesten született magyar anya és olasz apa gyermekeként. Egyetemi tanulmányait Magyarországon végezte, részben Kerényi Károly irányítása alatt. A második világháború után Olaszországban telepedett le, ahol a komparatista vallástörténész, Raffaele Pettazzoni munkatársa, majd utóda lett a Római Egyetem Vallástörténeti Tanszékén. A Római variációk Brelich első nagy tudományos teljesítményei közé tartozik. A három értekezésből felépülő mű központi témája a rendezetlenségből a rendezett állapotba való átmenet megjelenése a római mitológiában, illetve vallásban. A három variációban a szerző a téma egy-egy aspektusát vizsgálja: az első Róma és Praeneste alapítási mítoszait, a második az első latin királyok alakját, a harmadik pedig a római évet záró februári ünnepeket tárgyalja.

 
2 400 Ft
Akció: 2 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A TUDOMÁNY TUDOMÁNYA ÉS A REFLEXIVITÁS. A COLLÉGE DE FRANCE 2000-2001. ÉVI ELŐADÁS-SOROZATA

Szerző: Bourdieu, Pierre

Gondolat Kiadó, 2005

 

A 20. század második felének talán legnagyobb hatású szociológusa-szociálfilozófusa 2000-2001-ben tartotta azt az előadás-sorozatot a Collége de France-ban, amelynek szerkesztett változatát ez a könyv tartalmazza. E munkája az utolsó, amelyet a 2002 januárjában elhunyt szerző még át tudott nézni. A tudomány szociológiai helyzetének vizsgálatát azért tartja különösen aktuálisnak, mert meginogni látszik az autonómia, amelyet a tudományos kutatás először a vallási hatalmakkal, majd a politikai vagy akár a gazdasági hatalmakkal, illetve az állami bürokráciákkal szemben élvezett. A tudomány tehát "veszélyben van", ami különösképpen - de nem kizárólag - a társadalomtudományokra érvényes.

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FILOZÓFIA!

Szerző: Boros János

Gondolat Kiadó, 2009

 

Iskolakultúra könyvek. Boros János (Pécs, 1954), az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem filozófiai tanszéke és a filozófia doktori iskola vezetője. Eredeti végzettsége okleveles vegyészmérnök (Veszprém, 1978). Az 1980-as években Svájcban (Fribourg és Zürich) tanult filozófiát, Fribourgban 1986-ban filozófiai diplomát, majd 1987-ben filozófiai doktorátust szerzett. Párizs, az Amerikai Egyesült Államok és Németország számos egyetemén folytatott kutató és oktató munkát. Legfontosabb könyvei: Pragmatikus filozófia (1998) és A demokrácia filozófiája (2000), mindkettő a Jelenkor Kiadónál jelent meg.

 
1 290 Ft
Akció: 1 095 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A TUDOMÁNY, A TUDÁS ÉS AZ EGYETEM. TUDOMÁNYFILOZÓFIAI ÉS FELSŐOKTATÁS-ELMÉLETI VÁZLATOK

Szerző: Boros János

Gondolat Kiadó, 2010

 

Iskolakultúra könyvek. A kötet szerzője az MTA Filozófiai Intézetének újonnan kinevezett vezetője; tanulmányai az elmúlt huszonöt évben keletkeztek. Valamennyi írás középpontjában a tudomány, a tudás, az igazság kérdései állnak – vagyis a nyugati kultúra és tudomány nagy problémái az elmúlt két és fél ezer évben. A tanulmányok elrendezése a történeti időrendiség elvét követi. Bár a kötet egyes témákat körüljáró tanulmányokból épül fel, összességében felvázolják a 20. századi tudományfilozófia kialakulásától egészen a mai diszkussziókig vezető utat. Az írások ugyanakkor logikai értelemben nem épülnek egymásra, tehát különböző sorrendben olvashatók, habár természetesen egy későbbi tudományfilozófiai pozíció általában feltételezi a korábbiak ismeretét. A kötetet a filozófia, különösen a kortárs filozófia és tudományfilozófia iránt érdeklődőknek ajánljuk.

 
2 250 Ft
Akció: 1 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A FORMÁK ÉS A TUDÁS. TANULMÁNYOK PLATÓN METAFIZIKÁJÁRÓL

Szerkesztette: Betegh Gábor, Böröczki Tamás

Gondolat Kiadó, 2007

 

A tanulmánykötet a platóni filozófia középső és kései korszakának talán legizgalmasabb témáját, a formák (ideák) elméletét és annak ismeretelméleti vonatkozásait mutatja be tizenkét tanulmány segítségével. Az itt szereplő írások többsége az elmúlt húsz év angolszász filozófiatörténeti kutatásának terméke. A tanulmányok szerzői (M. Burnyeat, A. Graeser, A. Nehamas, D. Sedley és mások) olykor egymással is vitatkozva keresnek választ a Platón-dialógusok által felvetett kérdésekre, és a problémák egyszer és mindenkorra történő megoldásának kényszere nélkül mutatják be az egyes szövegekhez kapcsolódó értelmezési lehetőségeket. A kötetet a Platón filozófiája iránt komolyabban érdeklődő olvasóknak és a filozófiát vagy az ókortudományt tanulmányozó egyetemi hallgatóknak ajánljuk.

 

 
3 250 Ft
Akció: 2 765 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KOMMUNIKÁCIÓS TÉR FILOZÓFIÁJA

Szerző: András Ferenc

Gondolat Kiadó, 2010

 

Vniversitas Pannonica sorozat. A jelentés-szkepticizmus a 20. század közepétől, különösen Wittgenstein és Quine, majd Putnam és Kripke munkásságának eredményeképp került a nyelvfilozófusok érdeklődésének előterébe. E nevek kapcsán a szkeptikus érvelés három alapvető irányvonala rajzolódott ki: Quine-nak a fordítás meghatározatlanságáról szóló érve (1960); Putnam skolemizáló kételye (1980); Kripke Wittgenstein-olvasatából kifejtett szabály-szkepticizmusa (1982). Jelen kötet ez utóbbival foglalkozik. Wittgenstein a szkepticizmus olyan formáját fedezte fel, melyet Kripke a legradikálisabb és legeredetibb szkeptikus problémának tart.

 
1 250 Ft
Akció: 1 065 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A KISEBBSÉGVÉDELEM NEMZETKÖZI JOGI INTÉZMÉNYRENDSZERE A 20. SZÁZADBAN

Szerző: Szalayné Sándor Erzsébet

Gondolat Kiadó, 2003

 

A kisebbségek védelme szűnni nem akaró fejtörést, folyamatos kihívást jelent a mindenkori reálpolitika és egyúttal több tudományterület, így a nemzetközi jog tudománya számára is. A kötet betekintést kíván nyújtani a 20. századi nemzetközi jogi kisebbségvédelem eszköztárába, kiemelt figyelmet szentelve a Nemzetek Szövetsége idején kiépült kisebbségvédelmi rendszernek. Az 1919 és 1945 közötti szerződésrendszer nemzetközi jogi és diplomáciatörténeti előzményei, a kisebbségvédelmi garanciák kidolgozásának közvetlen körülményei, a kialakított anyagi és alaki kisebbségi jog szabályai, működésük hiányosságai ugyanúgy helyet kapnak a kötetben, mint az Egyesült Nemzetek Szervezetének megalakulása utáni időszak kisebbségvédelmi tárgyú lépései.

 
1 680 Ft
Akció: 1 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 HELYZETJELENTÉS. LEVÉLTÁRI IRATOK POLGÁRI ELJÁRÁSJOGUNK TÖRTÉNETÉBŐL I. 1951-1958

Szerző: Gyekiczky Tamás

Gondolat Kiadó, 2006

 

Könyvünk levéltári dokumentumokra épülő történeti munka. A korabeli iratok, szakirodalmi nézőpontok és statisztikai adatok alapján annak a talánynak megfejtésére vállalkozik, lehetséges-e a szó klasszikus értelmében vett perjog a huszadik század ötvenes éveinek közepén Magyarországon. Sem az ideológia, sem a politika, sem a gazdaság nem ismerte ugyanis azt a magánérdeket és magánjogot, melynek képviseletére és konfliktusainak megoldására a modern perjog szerveződött. Röviden: lehetséges-e perrendtartás klasszikus polgári perek nélkül?

 
2 280 Ft
Akció: 1 940 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EURÓPA UTAZÁSA

Integrációtörténet

A 2009-ben megjelent könyv bővített, aktualizált változata.

Szerzők: Arató Krisztina, Koller Boglárka

Gondolat Kiadó, 2015

 

Az európai integráció története a hazai felsőoktatásban igen széles körben oktatott tantárgy. Ennek ellenére a magyar piacon nehéz a kurzus tematikájának megfelelő tankönyvet találni. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a kötet, mely az Európai Unióról szóló szakkönyvek száraz, csupán tényközlő megközelítésével szemben úgy ismerteti meg a hallgatókkal az európai egységgondolat eredetét és az integráció történetének egyes lépcsőfokait, hogy azt tágabb szemszögből vizsgálja. Ennek megfelelően a szerzők a könyv elején külön fejezetben tárgyalják az Európa-értelmezéseket, az egységgondolat eszmetörténetét, valamint a különböző integrációelméleti iskolák irányzatait. 

 
3 590 Ft
Akció: 3 050 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
REGISZTRÁLHATÓ-E AZ IDENTITÁS?

Szerkesztette: Halász Iván, Majtényi Balázs

Gondolat Kiadó, 2003

 

A kötet a 2002 októberében megrendezett Regisztrálható-e az identitás? című nemzetközi konferencián elhangzott előadásokat, illetőleg néhány, azóta a témában született írást tár az olvasóközönség elé. A téma aktualitását a magyarországi kisebbségi önkormányzati rendszer diszfunkciói és az ún. státustörvény által bevezetett regisztrációs rendszer elméleti kérdései adják A kötet a következő kérdésekkel foglalkozik: Szükséges-e kisebbségi külön jogok megadásához a jogalanyok azonosítása? Egy döntően a személyi elven szerveződő autonómia modell megvalósulhat-e a kisebbségi névjegyzékek hiányában? Összeegyeztethető-e a kisebbségi hovatartozás regisztrálása az adatvédelmi szabályozással? Megengedhető-e a nemzetiségi hovatartozás objektív kritériumokhoz kötése? Milyen lehetőségek kínálkoznak a már lassan tíz éve működő kisebbségi önkormányzati rendszer reformjára?

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ELLENZÉKI JOGOK A PARLAMENTI JOGBAN

Szerző: Smuk Péter

Gondolat Kiadó, 2008

 

A többségi demokráciák örök dilemmája, hogy a választásokon győztes politikai többség hatalma meddig terjedhet. Az alkotmányjogász szerző multidiszciplináris megközelítésben mutatja be a parlamentáris demokráciák politikai ellenzékének fogalmát, funkcióit és jogosítványait a kormányhatalom ellensúlyozására. A törvényhozási folyamat, az ellenőrzési eszközök, vagy némely esetben akár a referendum kezdeményezése a parlamenti ciklusokban két választás között is esélyt teremtenek a kisebbségben maradottak számára, hogy befolyásolják a demokratikus hatalomgyakorlás menetét. A monográfia nemzetközi összehasonlításban elemzi a parlamenti jog által biztosított ellenzéki jogosítványokat.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BESZÉDAKTUSOK, JOGI AKTUSOK ÉS EMBERI JOGOK

Szerző: Bánki Dezső

Gondolat Kiadó, 2004

 

Az Olvasó egy úgynevezett "analitikus filozófiai" tanulmányt tart a kezében, melyben a szerző nem próbál új tényeket közölni a világról, hanem azon van, hogy Olvasójának figyelmét ráirányítsa néhány fogalmi összefüggésre, mely legtöbbünknél így vagy úgy meghatározza, hogy mit gondolunk a világról és milyen célokat tartunk cselekvéseinkkel létrehozhatóaknak. A szerző három fontos filozófiai hagyományra támaszkodik: a beszédaktus-elmélet főbb alakjainak (J.L.Austin, H.P.Grice, J.R.Searle) műveire, az "indokok" gyakorlati filozófiai elméletére (J.Raz) és az analitikus jogfilozófia úgynevezett "gyakorlatközpontú" változatára (H.L.A.Hiart, R.Flathman).

 
1 690 Ft
Akció: 1 435 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 KÖZPÉNZEK - MAGÁNPÉNZEK. AVAGY A SZÁMVEVŐSZÉKI ELLENŐRZÉS ALKOTMÁNYJOGI PROBLÉMÁI

Szerző: Pétervári Kinga

Gondolat Kiadó, 2004

 

A könyv a korlátozott hatalom működését tárgyalja a közpénzkiadásokon keresztül. Témája, hogy az eredendően magánpénzből származó közpénzek hogyan válnak ismét magánpénzekké. A közpénzekkel való rendelkezés több jelentős alkotmányjogi kérdést vet föl: Kié is (alkotmányjogilag) a közpénz? Miért nem költheti el az állam önkényesen a közpénzeket? Mit takar itt az állam fogalma? Miként felelhet a kormány saját programjáért, ha a költségvetési törvényt mégiscsak a parlament szavazza meg? Milyen alkotmányjogi garanciák vannak a mások pénzével való gazdálkodás ellenőrzésére?

 
1 480 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MÉDIAPOLITIKAI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Szerkesztette: Polyák Gábor

Gondolat Kiadó, 2010

 

A médiatudomány egyik legkevésbé körüljárt területe a médiapolitika. A médiapolitika fogalmának, rendszerének, céljainak tisztázása nemcsak elméleti oldalról szükséges; hiánya azt is megakadályozza, hogy a napi (párt)politikai, szabályozói gyakorlatban születő, médiapolitikainak szánt döntéseket objektív szempontok alapján értékeljük. A kötetben összegyűjtött tanulmányok – abból a feltevésből kiindulva, hogy a médiapolitika nem azonos a (párt)politikai érdekeknek a média működésében való érvényesítésével (a „médiapolitizálással”) – kísérletet tesznek a médiapolitika fogalmának elméletileg is megalapozott meghatározására, a médiapolitikai fejlődési irányok bemutatására, valamint az alapvető médiapolitikai célok azonosítására.

 
4 890 Ft
Akció: 4 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁLLAMREFORM, KÖZIGAZGATÁS, HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK

Szerkesztette: Rozgonyi Tamás

Gondolat Kiadó, 2008

 

A közszükségleteket ellátó állami szervek társadalmi szerepe Magyarországon kiemelkedő fontosságú: működésük hatékonyságától nagymértékben függ a társadalmi közérzet alakulása, a kormányzat megítélése. Mégis azt látjuk, hogy mind a politika, mind a tudomány kevés figyelmet fordít jellegzetességeik feltárására, szerepük értékelésére. Részben ez a hiányosság eredményezi az eddig végrehajtott minisztériumi átszervezések negatív hatásait. Ebben a vonatkozásban jelent újdonságot a Rozgonyi Tamás irányításával dolgozó, hét főből álló szociológus kutatócsoport által elvégzett vizsgálat, amelynek eredményeiről e könyv beszámol. Az elemzést bevezető fejezetek emellett összefoglalják a kormányzati szerkezet rendszerváltás utáni alakulását, különös tekintettel a második Gyurcsány-kormány által meghirdetett államreformokra.

 

 
2 690 Ft
Akció: 2 285 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
JOGÁLLAM ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Jogszociológiai vizsgálódások

Szerző: Fleck Zoltán

Gondolat Kiadó – Pallas Páholy, 2008

 

 

Miközben a demokrácia és a jogállam világméretű terjedését tapasztaljuk, az egyéni jogokat felfüggesztő terrorizmus elleni háború, a vallási és ideológiai fundamentalizmus és intolerancia, a globalizáció kihívásaira adott új bezárkózások a demokratikus és jogállami alapok újabb védelmét kívánják. A gyorsan változó gazdasági, társadalmi és kulturális környezetben a konszolidált demokráciák is állandó intézményépítésre, karbantartásra szorulnak. A szerző könyvében a mai jogállamot érő kihívásokkal igyekszik számot vetni a jogszociológia nézőpontjából, figyelembe véve e kihívások területi-kulturális különbségekből adódó eltérő megjelenési formáit.

 

 

 
2 950 Ft
Akció: 2 650 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A MEDIÁCIÓRÓL MINT A POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI JOGVITÁK BÍRÓSÁGON KÍVÜLI RENDEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL

Az Európai Unió mediációs irányelve a német és a magyar polgári eljárásjog tükrében. Jog-összehasonlító tanulmány.

Szerző: Dr. Gyekiczky Tamás

Lektorálta: Dr. Osztovics András, Dr. Nádházi Zsolt

Gondolat Kiadó, 2010

 

A monográfia a magyar polgári eljárásjog egyik legmostohábban kezelt jogintézményét, a mediációt tárgyalja, oly módon, hogy feldolgozza a magyar jogtudományban rendszeres viszonyítási pontként kezelt Németország vonatkozó szabályozását. A könyv tematikailag három, jól elkülöníthető részre épül: a magyar jogi szabályozásra, a rendszer bemutatására és a német jogi szabályozásra. A könyv a szerző szándéka szerint segítséget nyújt a mediációs rendszer hazai átgondolásához azzal, hogy egy működő mintát bemutatva tisztázza az alapproblémákat és a megkerülhetetlennek tűnő szabályozási kérdéseket. A kötetet ajánljuk a jogtudomány tanulmányozóinak, jogalkotóknak és gyakorló jogászoknak egyaránt.

 
3 250 Ft
Akció: 2 925 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON - Elfogyott

Szerző: Barta Attila

Gondolat Kiadó, 2013

 

A kötet a magyar közigazgatás államigazgatási alrendszerének területi szerveiről, az ún. dekoncentrált államigazgatási szervekről szól. A szerző e szervcsoport sajátos fejlődését, valamint az emögött meghúzódó okokat és következményeket vizsgálja. Bár az elmúlt években a magyar államigazgatás területi szintje jelentősen átalakult, a kérdéskör aktualitását nem csupán ez adja, hanem az is, hogy a terület fejlődését már a rendszerváltás óta folyamatos reformsorozat kíséri. A dekoncentrált államigazgatási szervek vizsgálatának szükségessége a szerző szerint abban ragadható meg, hogy az államigazgatás területi szintje úgynevezett végrehajtó szint, vagyis a központi akarat egységes érvényre juttatása szempontjából nélkülözhetetlen szereppel bír. Működőképessége éppen emiatt nagyban befolyásolja a teljes közigazgatás eredményességét.

 
3 480 Ft
 KÍSÉRLET AZ "ÚJ MAGYAR JOGFILOZÓFIA" MEGTEREMTÉSÉRE A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN - Elfogyott

Szerző: Szabadfalvi József

Gondolat Kiadói Kör, 2015

 

Az új magyar jogfilozófia kifejezést Horváth Barna használta először Moór Gyula Bevezetés a jogfilozófiába című 1923-ban megjelent műve kapcsán írt recenziójában. Az új időszak kezdetét azonban korábbra kell helyeznünk. Lényegében az elmúlt századforduló táján került a magyar jogbölcseleti gondolkodás szinkronba az európai és nemzetközi kortárs áramlatokkal. Ezt követően indult meg az a folyamat, amelynek eredményeképpen még szélesebbre nyílottak a magyar jogi gondolkodás orientációs irányai.

 
3 000 Ft
 A JOGOK TÖRVÉNYE. ÉRTEKEZÉSEK AZ ALKOTMÁNYOS SZABADSÁGRÓL - Elfogyott

Szerző: Tóth Gábor Attila

Gondolat Kiadó, 2014

 

A könyv tárgya egy élettelen dokumentum: az alkotmány. Mégis az élő ember áll a fókuszában. A civilizáció gyümölcse, hogy az ember képes jogi eszközökkel előmozdítani a társadalmi koordinációt. Fontos szerepük van ebben az alkotmányoknak. A modern demokratikus alkotmányokkal szembeni elvárás, hogy ne az uralkodók javát szolgálják, hanem biztosítsák a politikai közösségben élő emberek szabadságát és egyenlőségét. Előfordul azonban, hogy az alkotmány nem ismeri el az emberek jogosultságait, és intézményei önkényesen működnek. A kötet hét tételben vizsgálja a szabadságot biztosítani és csorbítani is képes alkotmányokat és a jogok törvényszerűségeit.

 
2 950 Ft
A BŰNBAK - Elfogyott

Szerző: René Girard

Gondolat Kiadó, 2014

 

René Girard, korunk egyik meghatározó vallási gondolkodója, 1923. december 25-én született Avignonban. A Stanfordi és a Duke Egyetem összehasonlító irodalomelmélet professzora, a Francia Tudományos Akadémia tagja. Nevéhez elsősorban a vágy mimetikus elmélete fűződik, amellyel Girard új antropológiát alapoz meg. Túllép a vágynak a közgondolkodásba bekerült, freudi elméletén, egyben új alapokra helyezi a bibliamagyarázatot is.

 

A teológia, a filozófia és a szociológia határán A bűnbak című Girard-mű egy közismert és vitatott bibliai téma továbbgondolása.

 
2 950 Ft
 AZ EURÓPAI FOGÁSZAT FEJLŐDÉSE A VÁNDORBORBÉLYSÁGTÓL A FOGÁSZMESTERSÉGIG - Nem vásárolható

Szerző: Forrai Judit

Gondolat Kiadó, 2014

 

A gyönyörű, korabeli metszetekkel, képekkel illusztrált, olvasmányos kötetben a modern kori európai fogtudomány kialakulását kísérjük végig, amelyek kiemelték a vándorló borbélyok, patkolókovácsok, olykor sarlatánok minimális ismeretszintjéről a tudományos igényű, orvosi-egyetemi oktatást igénylő, megbecsült szakma irányába induló fogászatot. A mű a magyar fogászati tudomány kialakulását európai összehasonlításban követi nyomon, bemutatja a fogászati szakma mint új diszciplína kialakulását, társadalmi helyét és szerepét, viszonyát az orvosi-sebészi diszciplínához, a praktizálókhoz, értékelve a gyógyítás módszereit, állami és társadalmi szabályozási eljárásait.

 
4 000 Ft
 AZ AGRÁRLOBBI TÜNDÖKLÉSE ÉS BUKÁSA AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS IDŐSZAKÁBAN - Elfogyott

Szerző: Varga Zsuzsanna

Gondolat Kiadó, 2013

 

Varga Zsuzsanna a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem–orosz szakán végzett 1993-ban. A történelemtudomány kandidátusa fokozatot 1998-ban szerezte meg. Disszertációja továbbfejlesztése eredményeként 2001-ben jelent meg első könyve „Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956–1967” címmel. Az 1945 utáni agrártörténeti kutatásai eredményeiből azóta több mint 50 publikációja jelent meg, közülük 15 külföldön.

 
3 000 Ft
ÓKOR 2013/1 – Határ - Elfogyott

Tanulmányok

Liptay Éva: Az átmenet ábrázolása az egyiptomi művészetben

Kóthay Katalin Anna: Mágikus-rituális eszközök az egyiptomi késő középbirodalmi régészeti leletanyagban. Egy tárgycsoport külső és belső határai

Bradley J. Parker: A birodalom peremén. Asszíria anatóliai határa Kr. e. 700 körül – kísérlet a feltérképezésre

Bencze Ágnes: A dél-itáliai görögök túlvilágjárásai

Grüll Tibor: „Ubique fines”: határok és határkövek a Római Birodalomban

Hegyi W. György: Róma határai – a Lupercalia

Budai Balogh Tibor: Imperium sine fine. Az expanziós ideológia császárkori perspektívái

Dejcsics Konrád: „Megszerette ezt a lakóhelyet…” Fokalizáció és határátlépés Jeromos Vita Pauli című szerzeteséletrajzában

Földváry Miklós István: „Íme, kivettetel e napon…” A nyilvános vezeklők kiűzésének és visszafogadásának rítusa

 

Régészet

Szabó Máté: A ripa Pannonica a levegőből

Varga Gábor: A római limes magyarországi szakaszának világörökségi nevezése

Lassányi Gábor – Rupnik László: Ásó, kapa, kisbalta. Kutatás Aquincum polgárvárosától nyugatra

 

Múzeum

“Az évszak műtárgya”: Egy szicíliai askos (Dági Marianna)

 
1 600 Ft
ÓKOR 2013/2. szám - Elfogyott

Tanulmányok

Steiger Kornél: A sztoikus oikeiósis platóni eredetéről

Takács László: Seneca: halál és színjáték

Földi Zsombor: Ékírásos tárgyak az illegális műkereskedelemben és a szakértői felelősség kérdése

Kocziszky Éva: Fehér, de nem apollói. Klasszicitás és az európai avantgarde költészet

Vita a hazai ókortudomány helyzetéről

Simon Attila: Bezáródás és kinyílás: az ókortudomány egysége és sokfélesége

Karsai György: A klasszika-filológia helyzete a hazai felsőoktatási intézményekben a számok tükrében

Egyetem, főiskola, alap- és osztatlan képzés, 1990–2012

Takács László, Horváth László és Ritoók Zsigmond írásai

 
1 600 Ft
 EFEMER GALÉRIÁK. VIDEOJÁTÉK KRITIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN - Elfogyott

Szerző: Kiss Gábor Zoltán

Gondolat Kiadó, 2013

 

Jelen kötet a negyvenéves videojáték közel tízéves elméleti és kritikai vitáiról, álláspontjairól és koncepcióiról nyújt áttekintést. Kritikus módon kezeli a videojátékról folyó beszéd elméleti, kritikai és fejlesztői koncepcióit, mivel a fogalmi változékonyságot, az iteratív jelleget tekinti a kifejezésforma legfontosabb sajátosságának. Kerüli továbbá az olyan elvont és sokat tárgyalt fogalmakat, mint az interakció vagy az immerzió, és a játékdesignhoz közelebbi megfelelőiket, a játék sürgetése, a játékérzés és az ágencia fogalmát használja. Az utóbbi fogalmak haszna elsősorban az, hogy kevéssé kötöttek a videojáték-elméletet uraló „játék vagy narratíva?” kérdése által, miközben érvényes és új válaszokkal szolgálnak az elméleti szempontból elcsépelt kérdésre.

 
2 790 Ft
 LŐCSEI PÁL A FORRADALOMBAN ÉS A MEGTORLÁS IDEJÉN, 1956-1958 - Elfogyott

Szerző: Pajkossy Gábor

Gondolat Kiadó, 2013

 

A szerző azt tűzte ki célul, hogy a történeti irodalom, a levéltári források és Lőcsei személyes hagyatéka idevágó anyagának hasznosítása alapján történeti tanulmányban mutassa be, hogyan élte át – és hogyan formálta – Lőcsei a magyar 1956-ot, majd miként érintette őt az 1957-től fogva kibontakozó megtorlás. Lőcsei Pál (1922–2007) a Szabad Nép pártvonalas újságírójából a „Nagy Imre-csoportnak” nevezett pártellenzék tagjává vált. A pártellenzék tagjai közül az elsők között ismerte fel, hogy nemzeti, demokratikus forradalom van kibontakozóban. Részt vett a kormánypolitika fordulatát kinyilvánító Nagy Imre-beszéd (a kormánynyilatkozat) megszövegezésében. Lőcseit 1957. január harmadik hetében letartóztatták, 1962 júliusában, harmadolással, feltételesen szabadult.

 
2 500 Ft
 AZ OLASZ ALKOTMÁNY - ALKOTMÁNYTÖRTÉNET, ALKOTMÁNYELMÉLET, ALKOTMÁNYOS RENDELKEZÉSEK - Elfogyott

Szerző: Egresi Katalin

Gondolat Kiadó, 2013

 

Az 1948. január 1-jén hatályba lépett s az ezredforduló környékén elfogadott jelentősebb alkotmánymódosítások ellenére azóta is hatályos olasz köztársasági alkotmány megszületéséig hosszú utat járt be az itáliai társadalom. A felvilágosodás korának jogi és politikai széttagoltságát tükröző alkotmányok, illetve alkotmánytervek után a 19. század második felében megvalósult nemzetállami egység teremtette meg azt a politikai helyzetet, amelyben a Szárd-Piemonti Királyság 1848-as alkotmánya, a Statuto Albertino közel másfél évtizeddel később az egész félsziget alkotmányává vált.

 
3 000 Ft
 SZABADEGYHÁZAK, VALLÁSI KISEBBSÉGEK ÉS DIKTATÚRÁK EURÓPÁBAN A 20. SZÁZADBAN - Elfogyott

Szerkesztette: Rajki Zoltán, Daniel Heinz, Simon Ervin

Gondolat Kiadó, 2013

 

Ez a kötet a veszprémi Pannon Egyetem Antropológia és Etika Tanszéke és a Kisegyház-kutató Egyesület Szabadegyházak, vallási kisebbségek és a diktatúrák Európában a 20. században címmel rendezett konferencia szerkesztett anyagát tartalmazza. A tanulmányok azokkal a problémákkal és kihívásokkal foglalkoznak, amelyek a kisebbségi egyházakat érték a totalitárius rendszerek működése idején a 20. századi Európában. A politikai hatalommal nem rendelkező és a nyilvánosságot befolyásolni alig képes kisebb vallási közösségek több esetben a történelmi egyházaknál komolyabb megszorításokat is elszenvedtek. A korlátozás vagy a kompromisszum a mindennapi élet lényegét képezték. A könyv arra az alapvető kérdésre keresi a választ, hogy a szabadegyházak hogyan élték túl ezt az ellenséges környezetet. A diktatórikus rendszerekhez való viszonyulásuk az ellenállástól az alkalmazkodáson át egészen az együttműködésig terjedt. Érdekes jelenség, hogy a magyarországi kisegyházak a fasizmussal szemben az ellenállást választották. A kommunizmus évtizedeiben már inkább a rendszerrel való együttműködés jellemezte tevékenységüket.

 
2 500 Ft
DARÁNYI IGNÁC PÁLYÁJA (1849–1899) - Elfogyott

Szerző: Fehér György

Gondolat Kiadó, 2012

 

A Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója Darányi kutatójaként több tanulmányt, forrásanyagot tett már közzé, a monografikus feldolgozás most a pálya 1899-ig tartó szakaszát mutatja be. A kirajzolódó kép igen komoly, felkészült, felelősen gondolkodó közéleti szereplőt mutat be gyerekkorától a képviselőségen át a földművelésügyi miniszterségig. A 2012-ben indult Nemzeti Vidékstratégia névadóját bemutató kötetet képmelléklet egészíti ki.

 

 
3 500 Ft
 A MAGYAR MENEKÜLTJOG ÉS MENEKÜLTÜGY A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL AZ EURÓPAI UNIÓBA LÉPÉSIG - Elfogyott

Szerző: Nagy Boldizsár

Gondolat Kiadó, 2012

 

Magyarország a menekülteket kibocsátó országból valóban menekülteket befogadó országgá – vagy legalábbis ugródeszkává – vált a nyolcvanas évek végétől kezdődően? Ha igen, miért tette? Miért nem költözhet mindenki oda, ahová akar, miért kell a menekülőnek „kivételt”, rendkívüli bebocsáttatást kérnie? Másképp kell-e, szabad-e bánni az Erdélyből menekülővel, mint az Afganisztánból érkezővel? Szigorodott, vagy enyhült a magyar menekültügyi rendszer az Európai Unióhoz közeledvén? Csak néhány kérdés azok közül, amelyekre választ kap az Olvasó. A könyv elméleti fejezetei megvilágítják, hogy miért képzelhető el egy olyan világrend, amelyben mindenki (aki nem közvetlenül veszélyes a társadalomra) oda költözhet, ahova akar, s azt is, amíg ez az állapot nem következik be, miért helyes a menekültekkel kivételt tenni. A magyar történelem, a jogszociológia, a demográfia, a politológia, a nemzetközi jog s mindenekelőtt a magyar menekültügy iránt érdeklődők olyan könyvet kapnak kezükbe, amely elsődleges – gyakran nem publikus – források feldolgozásával, és a nyilvános diskurzus elemzésével kínál tükröt. Megmutatja, hogy a független magyar menekültpolitika időszakában, a nyolcvanas évek vége és az uniós csatlakozás közötti negyedszázadban mit tettünk mi – akik annyi hullámban menekültünk el innen – azokért, akik nálunk kerestek oltalmat.

 
2 600 Ft
 BARBÁRSÁG VAGY GERMÁNSÁG? ÁRUCSERE EURÓPA HAJNALÁN - Elfogyott

Szerző: Babják Ildikó

Gondolat Kiadó, 2011

 

Dignitas Juris Debreceni Iskola. A kötet a koraközépkori germán jogforrások elemzésével igazolja a germánok magánjogát célzó kutatások létjogosultságát. Rávilágít a kezdetleges kereskedelmi viszonyok között is kidolgozott árucserejogi rendelkezésekre és nem utolsó sorban az analfabétizmus korában tapasztalt okirat-használati szokások szokatlan fejlettségére.

 
3 200 Ft
ELVEK ÉS GYAKORLATOK - Elfogyott

Szerző: Bencze Mátyás

Gondolat Kiadó, 2011

 

A bírósági gyakorlat színvonala alapvetően érinti valamennyi állampolgár lehetőségét, szabadságát, vagyonát. Alapvető követelmény, hogy a bírói gyakorlat megalapozott – vagyis a jogtudományon alapuló – kritika tárgya legyen. A kritikusnak azonban nincsen könnyű dolga, mert amíg a legtöbb szakma hibái látványosan és egyértelműen nyilvánulnak meg, addig a joggyakorlat esetében az is kérdés, hogy mi számít egyáltalán problematikus döntésnek. A legújabb kutatások fényében úgy tűnik, hogy ez a nehézség leküzdhető, és felállíthatóak olyan mércék, standardok, amelyek segítségével feltárhatóak és nem csupán a jogászok, hanem a szélesebb közönség számára is érzékelhetővé válhatnak a magyar bírói gyakorlat problémái. A könyvben a problémák különböző csoportjai kerülnek tárgyalásra, és ezek sorrendjében haladva a szerző számos közzétett bírói eset elemzésén keresztül mutatja be, hogy a bírói kar nem minden esetben döntött optimálisan: sok esetben a jogi érvek helyett más szempontok játszhattak szerepet a döntések kialakításakor. A könyv megírásának alapvető célja volt, hogy az eddig alig-alig vitatott bírói gyakorlattal kapcsolatban tárgyszerű tudományos és közéleti vita alakuljon ki.

 
2 850 Ft
AZ ABSZOLÚT MONARCHIA - Elfogyott

Szerkesztette: Képes György

Gondolat Kiadó, 2011

 

A kötet két előadás (Sashalmi Endre: Az abszolutizmus: az abszolút monarchia elmélete; Képes György: A dán példa. Az abszolutizmus az elmélettől a gyakorlatig) szerkesztett, bővített változata mellett Hahner Péter, Kisteleki Károly, Mezey Barna és Stipta István tanulmányait tartalmazza. Sashalmi Endre az abszolút uralkodói hatalom eszmetörténeti hátterével és ikonográfiájával, szimbólumrendszerével foglalkozik. Az ő írását követi Kisteleki Károlyé, aki római jogi, kánonjogi, egyetemes jogtörténeti és filozófiatörténeti megközelítésből vizsgálja az abszolút monarchia elméletét.

 
2 500 Ft
TÖRVÉNYALKOTÁS AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉGBEN - Elfogyott

Szerző: Trócsányi Zsolt

Gondolat Kiadó, 2005

 
3 680 Ft
 NÉPESSÉGFEJLŐDÉS ÉS MAGYARSÁG. A NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS SZEREPE A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR NÉPESSÉGFEJLŐDÉSBEN - Elfogyott

Szerző: Tóth Pál Péter

Gondolat Kiadó, 2011

 

Az alapvetően történeti indíttatású munka a magyar népesedés változásait meghatározó alapvető okok, összefüggések és törvényszerűségek feltárását tűzi ki céljául a magyar népesség betelepülésétől máig tartó időszakban. A szerző két alapkérdésre keresi a választ: Mi biztosította a Kárpát-medencei magyar népesség lélekszámának növekedését bizonyos történelmi korszakokban? Milyen összetevők vezettek a hazai népességfogyáshoz s az azzal együtt járó elöregedéshez? A könyvet ajánljuk minden, a magyar történelemben jártas olvasónak, különösen történészeknek, történelemtanároknak és a történeti demográfia iránt érdeklődőknek.

 
2 450 Ft
TELEPESSORS - Elfogyott

Szerkesztette: Saád József, Landauer Attila

Gondolat Kiadó, 2005

 

A táborok helyszínei az eltelt fél évszázad alatt teljesen megváltoztak. Néhány - többnyire átalakított - épület, épületmaradvány utal egykori létezésükre. Van olyan tábor is, amelynek nyoma sem maradt mára. A pusztára visszajáró "telepesek" - többségükben idős emberek - tétován néznek szét a tájon: itt jegenyenyár-csonkok (azoké a jegenyefáké?), egy rozsdálló zsilipmaradvány, rizsgátat formázó talajdomborulat idézi fel gyermek - és ifjúkoruk színtereit, ott éppen maradt a juhhodály. Látszik - vagy inkább odaképzelhető? - a lóvasút sínpárjának helye. Megmaradt az első szálláshely: a tehénistálló... Csak most komfortosabb. Az emlékek tényleges tereinek megtalálásához, a táborok helyszíneinek azonosításához az állami gazdaságokról és környezetükről készült ötvenes évek eleji légifelvételek megkeresése segített hozzá.

 
3 890 Ft
 BUCHINGER MANÓ. EGY 20. SZÁZADI POLITIKAI ÉLETRAJZ – JOGTÖRTÉNÉSZI SZEMMEL

Szerző: Képes György

Gondolat Kiadó, 2009

 

Szomorú 20. századi történelmünk egyik sajátossága, hogy olyan személyiségek, akik békésebb környezetben, egy zavartalanul fejlődő polgári demokráciában alighanem komoly politikai, kormányzati karriert futhattak volna be, hazánkban a közélet perifériáján voltak kénytelenek tevékenykedni, s így nevük is gyakran feledésbe merül. A jelen kötet ettől a méltánytalan elfeledéstől igyekszik megmenteni Buchinger Manót, a magyar szociáldemokrácia e nagyszerű alakját, s egyúttal néhány politika- és jogtörténeti érdekességgel, adalékkal kíván szolgálni életrajzához.

 
2 380 Ft
MAGYAR SORS - MAGYAR TRAGÉDIA (?) - Elfogyott

Szerző: Déry Zoltán

Gondolat Kiadó, 2009

 

A szerző - Déry Zoltán - Sárospatakon él. Az ősi református kollégiumban érettségizett, de mivel édesapja katonatiszt volt, a diktatúra idén élte további menetét ez döntően befolyásolta. Sok hányattatás után mérnöki oklevelét munka közben szerezte meg. Már gyermekkorától erőteljesen foglalkoztatta nemzetünk múltjának és jövőjének alakulása. Elmélyülten tanulmányozta a magyarság történelmét. Jelen dolgozatában az egykor európai nagyhatalomnak számító Magyarország sorsának tragikus fordulatairól ír. Rámutat a hivatalos történetírásunkban származásunkról és honalapításunkról megrögződött téves álláspontokra. Végigvezet azon a folyamaton, mely a Kárpát-medence nagy részének idegenekkel történő feltöltődéséhez vezetett, miközben elemzi szomszédaink ezzel kapcsolatos vitatható elméleteit. Kitér a trianoni és Párizs-környéki békediktátumok körülményeire és ezek hatásaira. Bemutatja a kommunista időszak elszomorító következményeit, végül a nemzet jelen mentális állapotának helyreállításáról fogalmaz meg tennivalókat, melyek a szerző reménye szerint a címben szereplő "tragédia" feloldásához vezethetnek. A bőséges jegyzetanyag figyelemfelkeltő. Írása a nemzet sorsa iránt aggódók számára érdekes olvasmány.

 
3 800 Ft
 FRANCIA DIPLOMÁCIAI IRATOK A KÁRPÁT- MEDENCE TÖRTÉNETÉRŐL 1922–1927 - Elfogyott

Szerkesztette: Ádám Magda, Ormos Mária

Gondolat Kiadó, 2010

 

A forrásgyűjtemény a Kárpát-medence adott időszakának történetére vonatkozó, még sohasem publikált francia levéltári forrásokat közöl. A kötet először teszi hozzáférhetővé a Quai d’Orsay és a térségbe akkreditált diplomaták között folyó levelezést: olyan jegyzőkönyveket, leveleket, beszámolókat, számjeltáviratokat ad közre, amelyek perdöntőek a térség történetének hiteles feltárásához. A források nemzetközi jelentőségűek, de elsősorban a győztes utódállamok egymással és Magyarországgal kapcsolatos politikájára vonatkoznak. Az anyagban többek között megtalálhatók a trianoni határok gyakorlati kijelölésével foglalkozó bizottságok jegyzőkönyvei, a Magyarország népszövetségi felvételével, a magyar kormány által igényelt kölcsönnel és a frankhamisítással kapcsolatos feljegyzések, levelek, sürgönyök. A magyar nyelven első ízben olvasható történeti források új megvilágításba helyezik a trianoni béke aláírását és ratifikálását követő mozgalmas, feszültségekkel teli korszakot.

 
5 000 Ft
 VÁROSI LEGENDÁK. MIÉRT HISSZÜK EL, AMIT MONDANAK? - Elfogyott

Szerző: Benvenuto, Sergio

Fordította: Csabai Márta

Gondolat Kiadó, 2004

 

A társadalom-lélektan, a kultúraelmélet és a bölcselet területein átívelő kötetben a szerző olyan diskurzusokkal - szóbeszédekkel, pletykákkal, vagy a kulturális antropológia és a szociológia új fogalma szerint "városi legendákkal" - foglalkozik, amelyek korunk társadalmaiban a világ megértésének és a tudás alakulásának fontos hordozóiként szerepelnek. Benvenuto ahhoz a kortárs társadalom- és kultúraelméleti irányzathoz csatlakozik, mely szerint ugyan a modernitás egyik fő jellemzője a poszttradicionális rend bevezetése, a hagyományokat és a szokásokat mégsem váltotta fel a racionális tudás bizonyossága. Sergio Benvenuto ezeket a kérdéseket egy igen originális problémafelvetés, a szóbeszédek és pletykák alakulásának és struktúrájának elemzése mentén végzi.

 
1 950 Ft
A MOLDVAI CSÁNGÓ MAGYAROK - Elfogyott

Szerző: Pozsony Ferenc

Gondolat Kiadó, 2005

 

A moldvai csángókról szóló kiadványok sorában alapmunkának tekinthető Pozsony Ferenc, a terepet kiválóan ismerő, Kolozsváron élő néprajzkutató most megjelenő tanulmánykötete. A Babes-Bolyai Tudományegyetem tanára, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke ebben a könyvében a Moldvában élő magyarok eredetét, történetét, társadalomszerkezetét, kultúráját, identitását, XX. századi sorsát és jogvédelmi törekvéseit mutatja be. Az egyes fejezetek részletgazdagon, monografikus alapossággal tárgyalják a csángók nevének etimológiáját, egyházi életüket, szokásaikat, gazdasági és társadalmi berendezkedésüket, érdekvédelmi törekvéseik alakulását szinte napjainkig. A kötet végén gazdag képanyag található, adatai a kutatók számára megkerülhetetlenek, de a téma iránt érdeklődő laikus olvasó is választ kap valamennyi kérdésére.

 
2 890 Ft
 A HUMANITÁRIUS INTERVENCIÓ ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA - Elfogyott

Szerző: Sulyok Gábor

Gondolat Kiadó, 2004

 

Irak, Szomália, Bosznia-Hercegovina, Ruanda, Sierra Leone, Jugoszlávia... Országnevek, melyek a XX. század végén az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog súlyos és tömeges lábbal tiprásának tragikus és világszerte ismert szimbólumaivá váltak. Országok, melyeket az áldozatok százezrei mellett egy további körülmény is összeköt: az atrocitások megállítása érdekében végrehajtott külső fegyveres beavatkozás ténye. A kötet középpontjában e beavatkozások állnak. A könyv a nemzetközi jog hazai szakirodalmában elsőként tesz kísérletet a humanitárius intervenció néven ismertté vált katonai akciók elméletének és gyakorlatának részletekbe menő feldolgozására.

 
2 990 Ft
KÖRNYEZETVÉDELEM AZ ALKOTMÁNYBAN - Elfogyott

Szerző: Fodor László

Gondolat Kiadó, 2006

 

Az utóbbi években jogvédő szervek, környezetvédelmi mozgalmak és politikusok egyaránt szívesen hivatkoznak fellépésük alátámasztása érdekében arra, hogy a környezet védelme alkotmányos jog és kötelesség. Kifogásolt beruházói elképzelések, jogszabályi és hatósági rendelkezések egyre szélesebb körét tekintik ezen az alapon alkotmányellenesnek. Az alkotmányellenesség megítélése azonban mindig eseti elemzést igényel, illetve feltételezi a környezetvédelmi jog és az alkotmányjog elveinek, intézményeinek ismeretét. Könyvünk segítséget nyújt ehhez. A környezetvédelem alkotmányi értékké válásának európai gyakorlata, a szakirodalom és az alkotmánybírósági határozatok alapján bemutatja, mit is jelent az Alkotmány 18.§-ában biztosított, egészséges környezethez való jog, mi a viszonya más alkotmányi értékekhez, s melyek érvényesülésének korlátjai. Aktuális példákon (mint a Zengő-ügy és az autópálya-törvény) szemlélteti, hogy milyen esetekben lehet és kell a környezethez való jog sérelmét megállapítani és orvosolni. A környezetvédelmi szabályozás fejlődési irányainak tükrében a szerző azt is vizsgálja, hogy az alkotmányi értékrend megfelel-e a kor kihívásainak, s milyen módon tehető arra alkalmasabbá. Értelmezi a környezetvédelem objektív eszközei és az emberi jogok érvényesülésében szerepet játszó eljárások, jogvédelmi garanciák egymás közötti viszonyát. Rávilágít a magyar és a német problémák, illetve megoldások körében tapasztalható szoros párhuzamokra. Új megvilágításba helyezi az Alkotmánybíróság által kidolgozott híres elvet, a visszalépés tilalmát. Választ ad az olyan, gyakran feltett kérdésekre is, hogy legyenek-e, lehetnek-e a természetnek, az élőlényeknek jogaik, vagy hogy milyen kötelezettségek terhelik a ma élő embert és az államokat (önkormányzatokat) a jövő generációkkal szemben, az élet természetes alapjainak megőrzése körében.

 
1 890 Ft
AUDIOVÍZIÓK - Elfogyott

Szerző: Zielinski, Siegfried

Gondolat Kiadó, 2009

 

A szerző színháztörténetet, germanisztikát, filozófiát, nyelvészetet és politikatudományt tanult, 1980 óta a Berlini Műszaki Egyetemen médiaspecialistája. 1993-tól a kommunikáció és a médiatudományok professzora. 1990 és 1993 között Salzburgban az egyetem audiovizuális tudományok professzoraként tartott előadásait fejlesztette tovább az Audiovíziók című kötetté, melyet a magyar változat számára átdolgozott és aktualizált. Zielinski mint az audiovíziós kommunikáció vezető német kutatója, szakértője, történésze, teoretikusa számos kötetet és tanulmányt publikált a moziról, a televízióról, a videóról. Huszonöt országban tartott előadásokat és szemináriumokat.

 
3 980 Ft
 SZOCIÁLIS RENDSZEREK. EGY ÁLTALÁNOS ELMÉLET ALAPVONALAI - Elfogyott

Szerző: Luhmann, Niklas

Fordította: Brunczel Balázs, Kiss Lajos András

Gondolat Kiadó, 2009

 

A 20. századi társadalomelmélet egyik meghatározó klasszikusának összefoglaló munkája. Luhmann abból indul ki, hogy a rendszerelméleten belüli paradigmaváltás a szociális rendszerek elmélete számára is új esélyt kínál, amelynek középpontjában az önreferenciális rendszerek új, radikális felfogása áll. A szerző a szociológiában korábban elérhetetlennek számító fogalmi komplexitást és kölcsönfüggőségi viszonyokat ábrázol a lehető legegyszerűbb eszközökkel: ennél érthetőbben és világosabban aligha magyarázható el a mai társadalmi rendszerek bonyolult szövedéke.

 

 
5 650 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.