Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Gondolat Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >G-I >Gondolat Kiadó

Sorrend:

-15%
A TÖRTÉNELMI VILÁG FELÉPÍTÉSE A SZELLEMTUDOMÁNYOKBAN

Szerző: Dilthey, Wilhelm

Gondolat Kiadó, 2004

 

Dilthey nevéhez fűződik a 19. század végi szellem - és életfilozófia létrejötte. A legnagyobb jelentőségű írásaiból összeállított tanulmánykötet a német gondolkodó legfontosabb vizsgálódásait tartalmazza.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A VILÁG MINT TÉVESZME

A 2009-ben megjelent kötet javított változata.

Szerző: Tornai Szabolcs

Gondolat Kiadó, 2015

A szellemi elsötétülés ellenére az ókori görögök és indiaiak szemlélete töretlenül érvényes. Voltaképpen három fő filozófiai kérdés létezik: 1. Ki vagyok én? 2. Mi az életem értelme? 3. Mi lesz, ha meghalok? Ezek elől kitérni nem lehet. Mert még egy hanyag vállrándítás is válasz. S persze az is, ha valaki azt mondja: „Mit kell ezen annyit filózni?” Sőt, a bamba semmibe meredés is válasz. A kezdetlegestől a legbonyolultabbig minden embernek volt, van és lesz valamilyen válasza e három kérdésre. S ez azt jelenti: bizonyos fokon minden ember filozófus. De azért igazi filozófusnak születni kell. Ám a különféle mesterségekkel ellentétben a filozófiának van egy különös sajátossága. Ezen a pályán mindenki csak kezdő lehet.

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZABADGONDOLKODÓ

Szerző: Tornai József

Gondolat Kiadó, 2009

 

A gondolkodás vagy szabad gondolkodás, vagy nem gondolkodás - ez a mottója Tornai József legújabb, nyolcadik esszékötetének. Erre a fölismerésre épülnek föl aztán az elsősorban filozófiai, kultúrtörténeti, majd a külföldi irodalommal, a saját személye dolgaival, végül költői elődeinek és pályatársainak műveivel foglalkozó írásai. A könyvet részletes élet- és pályarajz zárja. A szerzőt az első részben az emberiség múltja és jövője abból a szempontból érdekli, hogy a kettő milyen bajokkal együtt kapcsolható össze. Megvizsgálja, hogy az animista, mágikus múlt, melyben az ősember élt, a természetet és a titokzatos jelenségeket is értelmezve, mennyire maradt fönn a történelmi időkig, valójában a mai napig, akár mint vallás vagy bölcselet. A második, részben világirodalmi rangú, a Föld kultúrájában alapvető szerepet játszó szerzőket vesz szemügyre. A harmadik lépcsőben Tornai a maga költői fölfogását, fejlődésének útját, elveit veszi sora anyanyelvünk mai állapotával együtt.

 
2 950 Ft
Akció: 2 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TANULMÁNYOK AZ ANTIK GÖRÖG FILOZÓFIÁRÓL

Szerző: Steiger Kornél

Gondolat Kiadó, 2010

 

A kötet Steiger Kornél filozófiatörténész legjelentősebb tanulmányait tartalmazza. Az írások egy része korábban megjelent folyóiratcikk vagy könyvfejezet, más része itt olvasható első ízben magyar nyelven. A tanulmányok legfőbb vonulatát az antik görög filozófia kezdeteire, a preszókratikusok gondolkodásmódjának tisztázására irányuló vizsgálódások jelentik, valamint az a mód, ahogy e korai hagyományt a későbbi filozófiai diszkurzus (különösen Arisztotelész) átformálta. Az írások másik súlypontja Platón, Arisztotelész és a hellénisztikus korszak, ezen belül is a sztoikusok filozófiája. Az itt olvasható szövegek átfogó képet nyújtanak az antik görög filozófiát foglalkoztató legfontosabb kérdésekről, valamint a görög filozófia hagyományozódásának alapvető problémáiról. Nagy erényük a szerző írásaira jellemző problémaérzékenység, a kérlelhetetlen logikával végigvitt érvelés, a mellébeszélés teljes hiánya és a világos kifejtésmódra való törekvés A könyvet a görög filozófia iránt érdeklődőknek, a filozófia és a görög-latin nyelv oktatóinak és hallgatóinak ajánljuk.

 
3 450 Ft
Akció: 2 935 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BESZÉDAKTUSOK. NYELVFILOZÓFIAI TANULMÁNY

Szerző: Searle, John R.

Fordította: Bárány Tibor

Gondolat Kiadó, 2009

 

Az 1932-ben született Searle szerteágazó tevékenysége a nyelv és az elme filozófiájára, valamint a társadalomfilozófiára is kiterjed. 1969-ben megjelent Beszédaktusok című munkája tette világhírűvé. Ebben a műben Austin és Wittgenstein nyelvfilozófiai gondolatait továbbfűzve fejti ki azóta is érvényesnek tartott és sokat vitatott nyelvi-ontológiai elméletét. A kiadáshoz Kelemen János írt utószót.

 
3 490 Ft
Akció: 2 965 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A JÓ RENDRŐL

Szerző: Molnár Attila Károly

Gondolat Kiadó, 2010

 

A kötetet alkotó írások a jó rend négy jellemzőjének a tökéletlenséget, a tekintélyt, a szabadságot és a súrlódást tartják. A tökéletlenség az utópikus reményekkel szemben felszámolhatatlannak tűnő emberi esendőség, kontingencia és pluralitás következménye. Egyben ez a súrlódásaink, konfliktusaink forrása. És ugyanez a szabadságunk forrása: mivel sem a tudásunk, sem a viszonyaink nem tökéletesek, minden esetben szükséges a cselekvők mérlegelő döntése. A szabadság egy tökéletes világban csak a rosszabb irányába mutathat, és ki akarna olyan őrült lenni, hogy a rosszabbat akarja?

 
2 400 Ft
Akció: 2 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 LÁTÁS - TEKINTET – PILLANTÁS. A MEGFIGYELŐ LEHETŐSÉGEI

Szerkesztette: Kovács Éva, Orbán Jolán, Kasznár Veronika

Gondolat Kiadó, 2009

 

A látás története nem pusztán reprezentáció-történet, hanem a test és a hatalom formái közötti kapcsolatok metszéspontján létrejövő "megfigyelői" státusz története. A megfigyelő problémája jó ideje foglalkoztatja a filozófiát, az irodalom- és művészetelméletet és a pszichológiát. Ezzel szemben a kortárs szociológia, antropológia és társadalomtörténet a megfigyelő lehetőségeivel mind ez idáig elsősorban a vizuális reprezentációk kapcsán szembesült, a kép(iség) és a szöveg, megfigyelői pillantás és megpillantottság viszonya csupán nemrégiben jelent meg e diszciplínák horizontján. A kötet írásai a pécsi Modernitás - Kultúratudományi Doktori Program azonos című műhelybeszélgetésére készültek doktoranduszok és tutoraik tollából, és rendhagyó kísérletnek tekinthetők a magyar vizuális tudomány interdiszciplináris beágyazására.

 
3 890 Ft
Akció: 3 305 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZENTÍRÁS, HAGYOMÁNY, REFORMÁCIÓ

Szerkesztette: Kendeffy Gábor, F. Romhányi Beatrix

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kötet a vezető magyar hittudományi egyetemek szervezésében A reformáció kezdete Magyarországon címmel megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyagát közli. A konferencia fő tematikus csomópontját a magyarországi reformáció teológiai megalapozása jelentette, de a különböző tudományterületekről érkező, eltérő megközelítésmódokkal rendelkező szerzőknek köszönhetően az egyetemes teológia- és egyháztörténet alaptémái is előkerülnek a kötetben.

 
3 390 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A ROMANTIKA TEREI. AZ IRODALOM, A MŰVÉSZETEK ÉS A TUDOMÁNYOK INTÉZMÉNYEI A ROMANTIKA KORÁBAN

Szerkesztette: Gurka Dezső

Gondolat Kiadó, 2009

 

A tanulmánykötet írásai a kora romantika egyes filozófiai, irodalmi, nyelvészeti, természettudományos, képző- és kertművészeti vonatkozásait taglalják, s elsősorban azokat a kölcsönhatásokat veszik számba, amelyek sajátos szimultanizmusát az e korszakban programszerűen megújított egyetemek, folyóiratok, tudományos társaságok biztosították. Az egymástól látszólag távol eső momentumok közös vizsgálati szempontját tehát egy intézménytörténeti megközelítés adja - melynek konceptuális keretét a Dieter Henrich és Manfred Frank nevével fémjelzett konstellációkutatás, illetve a romantikus tudományok Nicholas Jardine által kidolgozott fogalmi apparátusa jelöli ki -, s ebből adódóan a 2008. áprilisában megtartott szarvasi konferencia előadóinak tanulmányai a kölcsönhatások tágasságát a romantika konkrét tereihez (a kerthez, a műteremhez, az egyetemhez, a bányához) kapcsolva mutatják be.

 
1 850 Ft
Akció: 1 575 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A MÁGIA A GÖRÖG-RÓMAI VILÁGBAN

Szerző: Graf, Fritz

Fordította: Torma Péter

Gondolat Kiadó, 2009

 

Fritz Graf könyve az antik mágia kutatásának első olyan összegzése, mely szakít a hagyományos mágia-vallás szembeállítással: az ókori mágiát a fogalom korabeli használatából kiindulva nem az okkultizmus egy formájának, hanem az isten-ember viszony egyik aspektusának tekinti. A könyv középpontjában a mágikus rituálékat végző személy, azaz a mágus alakja, valamint az általa gyakorolt varázslási formák és rituálék állnak. A szerző az antik irodalmi források, illetve a régészeti és feliratos anyag (átoktáblák, mágikus papiruszok) segítségével részletesen bemutatja a mágikus rituálék különböző típusait, külön fejezetben tárgyalva például az antik szerelmi mágiát. Értelmezése szerint a mágikus rítusok célja ugyanúgy az istenivel való kapcsolatkeresés, mint az egyéb ismert vallási formáké, a különbség csak abban áll, hogy a mágus sajátos utat választ e cél eléréséhez. Fritz Graf (1944) a latin filológia és a vallástörténet professzora, jelenleg az Ohio State University oktatója.

 
3 590 Ft
Akció: 3 050 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HONVÁGY. A PARADICSOMBA

Szerző: Géczi János

Gondolat Kiadó, 2010

 

Esszék A kötet Géczi János költő, író, kultúrhistorikus, esszéista újabb esszéit gyűjti egybe. Az itt olvasható írások az elmúlt másfél évtizedben születtek, s többségük most jelenik meg először kötetben, illetve olvasható egyáltalán magyarul. Az esszék középpontjában a táj, a kert, illetve az azt szemlélő ember áll. Kiindulópontjuk egy-egy érzéki tapasztalat – legyen az egy utazás valamely pillanata, egy kert valamely növénye vagy egy verssor –, amely alkalmat ad a szemlélődésre, az önreflexióra, az emberi létezés kisebb és nagyobb kérdéseinek felvetésére. Az írásokat egyfelől ez a nézőpont, vagyis az ember világban való létének minél teljesebb, de mindig szemlélődő átélése, másfelől nyelvi megformáltságuk: egyedi hasonlataik és izgalmas gondolati hálójuk emeli egzisztenciális-filozófiai, sőt, költői szövegekké.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ANEKDOTA - TILTOTT ÁBRÁZOLÁSOK KÖNYVE 5.

Szerző: Géczi János

Gondolat Kiadó, 2009

 

Nincs olyan történet, amelynek ne lenne egyszer vége - elérkezett az ideje a részleteiben 1994-től napvilágra került Tiltott Ábrázolások Könyve lapjain elmondottak befejezésének is. "A császár azonban tudott írni, még ha azt a rómaiak nem is tekintették írásnak. Az illíreknél az volt a szokás, hogy az üzenetet kődarabkákkal írták meg: ahány szó, annyiféle színű, alakú, nagyságú kövecske; a levél készítőjének semmi mást sem kellett tennie, mint mozaikká fogalmazni az üzenetet. E szokásnak a régi rómaiak termeket díszítő mozaikjaiban rejlett az eredete, habár ők maguk elfelejtették, hiszen nehézkes és lassú volt az üzenetek megírása, s talán azért is, mert hosszú szöveget, a kirakott lap súlya miatt, vontatottan juttattak el az egyik helyről a másikra.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
MOLNÁR TAMÁS ESZMEVILÁGA

Szerkesztette: Frenyó Zoltán

Gondolat Kiadó, 2010A kötet az egy évvel ezelőtt első alkalommal meg-rendezett Molnár Tamás-konferencia anyagát adja közre, s egyúttal emléket állít az idén elhunyt nemzetközi hírű filozófusnak. Molnár Tamás (1921−2010) a XX. század jeles gondolkodója volt, aki munkásságában a relativizmus, az individualizmus, a liberalizmus és a profanitás kritikáján keresztül magának a modern kornak a mélyreható bírálatát fogalmazta meg, amellyel szemben a realizmus, a közjó, a tekintély, a szakralitás, a katolicitás és a metafizika szemléletmódját és értékrendjét vallotta helyes társadalomfenntartó erőnek és igazi humanizmusnak. A kötet tanulmányai ezeket a problémákat járják körül, főként a vallásfilozófia, a politikai filozófia és a filozófiatörténet egyes szempontjaiból.

 
2 850 Ft
Akció: 2 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PÁRHUZAMOK

Szerző: Duló Károly

Gondolat Kiadó, 2010

 

Párhuzamok A filozófia, a tudomány- és kultúrtörténet, valamint a művészettörténet területein egyaránt otthonosan mozgó esszé szerzője azt a kérdést járja körül, hogy mennyiben segítenek az analógiák és párhuzamok a világ megismerésében. Érvelése szerint a legkülönbözőbb dolgok között felismert párhuzamok léte otthonosabbá teszi világunkat, s az analógiák mind a mindennapi életben, mind pedig a tudományban komoly segítséget jelentenek, de előfordulhat, hogy tévútra terelik a gondolkodást. Alapvető tehát az, hogy el tudjuk különíteni a lényegi azonosságokat a felszínes hasonlóságoktól. A kötetet filozófia, a tudomány- és kultúrtörténet iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HATÁRÁTLÉPÉSEK. KULTURÁLIS HATÁROK REPREZENTÁCIÓI

Szerkesztette: Csúri Károly, Mihály Csilla, Szabó Judit

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kötet tanulmányai a tér szemantikája felől értelmezik újra a modernség közép-európai kultúráját. A kiválasztott szövegek egyrészt a modernség médiái, diskurzusai és szociális rendszerei által létesített terek történeti szerveződését és reprezentációját vizsgálják, másrészt betekintést engednek a térbeliséggel összefüggő kultúratudományos kutatások utóbbi évtizedekben megmutatkozó fellendülésébe. A kötetben olvashatunk a kulturális elhatárolódás megjelenítési formáiról (koloniális kiállítások, az egzotikum kultusza), illetve azokról a mediális eljárásokról (térképek, publikációs technikák), amelyek szabályrendszerek és határok kiszabásával nemzeti vagy egyéb kollektív identitások és az ezekhez kapcsolódó territoriális képzetek megformálását segítik elő. Ugyanakkor a szövegek a határok létesülésének folyamata mellett a határátlépés és a határokon átívelő kulturális közvetítés modern jelenségeinek (transznacionalitás, globális terek) is kitüntetett figyelmet szentelnek. A tanulmánykötet az elméleti és történeti tematika összekapcsolásának köszönhetően nemcsak a kulturális határokról alkotott elgondolásainkat, hanem az európai modernségről kialakított képünket is teljesebbé teszi.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
RÓMAI VARIÁCIÓK AZ EREDET TÉMÁJÁRA

Szerző: Brelich, Angelo

Gondolat Kiadó, 2008

 

Angelo Brelich (1913-1977) vallástörténész Budapesten született magyar anya és olasz apa gyermekeként. Egyetemi tanulmányait Magyarországon végezte, részben Kerényi Károly irányítása alatt. A második világháború után Olaszországban telepedett le, ahol a komparatista vallástörténész, Raffaele Pettazzoni munkatársa, majd utóda lett a Római Egyetem Vallástörténeti Tanszékén. A Római variációk Brelich első nagy tudományos teljesítményei közé tartozik. A három értekezésből felépülő mű központi témája a rendezetlenségből a rendezett állapotba való átmenet megjelenése a római mitológiában, illetve vallásban. A három variációban a szerző a téma egy-egy aspektusát vizsgálja: az első Róma és Praeneste alapítási mítoszait, a második az első latin királyok alakját, a harmadik pedig a római évet záró februári ünnepeket tárgyalja.

 
2 400 Ft
Akció: 2 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A TUDOMÁNY TUDOMÁNYA ÉS A REFLEXIVITÁS. A COLLÉGE DE FRANCE 2000-2001. ÉVI ELŐADÁS-SOROZATA

Szerző: Bourdieu, Pierre

Gondolat Kiadó, 2005

 

A 20. század második felének talán legnagyobb hatású szociológusa-szociálfilozófusa 2000-2001-ben tartotta azt az előadás-sorozatot a Collége de France-ban, amelynek szerkesztett változatát ez a könyv tartalmazza. E munkája az utolsó, amelyet a 2002 januárjában elhunyt szerző még át tudott nézni. A tudomány szociológiai helyzetének vizsgálatát azért tartja különösen aktuálisnak, mert meginogni látszik az autonómia, amelyet a tudományos kutatás először a vallási hatalmakkal, majd a politikai vagy akár a gazdasági hatalmakkal, illetve az állami bürokráciákkal szemben élvezett. A tudomány tehát "veszélyben van", ami különösképpen - de nem kizárólag - a társadalomtudományokra érvényes.

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FILOZÓFIA!

Szerző: Boros János

Gondolat Kiadó, 2009

 

Iskolakultúra könyvek. Boros János (Pécs, 1954), az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem filozófiai tanszéke és a filozófia doktori iskola vezetője. Eredeti végzettsége okleveles vegyészmérnök (Veszprém, 1978). Az 1980-as években Svájcban (Fribourg és Zürich) tanult filozófiát, Fribourgban 1986-ban filozófiai diplomát, majd 1987-ben filozófiai doktorátust szerzett. Párizs, az Amerikai Egyesült Államok és Németország számos egyetemén folytatott kutató és oktató munkát. Legfontosabb könyvei: Pragmatikus filozófia (1998) és A demokrácia filozófiája (2000), mindkettő a Jelenkor Kiadónál jelent meg.

 
1 290 Ft
Akció: 1 095 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A TUDOMÁNY, A TUDÁS ÉS AZ EGYETEM. TUDOMÁNYFILOZÓFIAI ÉS FELSŐOKTATÁS-ELMÉLETI VÁZLATOK

Szerző: Boros János

Gondolat Kiadó, 2010

 

Iskolakultúra könyvek. A kötet szerzője az MTA Filozófiai Intézetének újonnan kinevezett vezetője; tanulmányai az elmúlt huszonöt évben keletkeztek. Valamennyi írás középpontjában a tudomány, a tudás, az igazság kérdései állnak – vagyis a nyugati kultúra és tudomány nagy problémái az elmúlt két és fél ezer évben. A tanulmányok elrendezése a történeti időrendiség elvét követi. Bár a kötet egyes témákat körüljáró tanulmányokból épül fel, összességében felvázolják a 20. századi tudományfilozófia kialakulásától egészen a mai diszkussziókig vezető utat. Az írások ugyanakkor logikai értelemben nem épülnek egymásra, tehát különböző sorrendben olvashatók, habár természetesen egy későbbi tudományfilozófiai pozíció általában feltételezi a korábbiak ismeretét. A kötetet a filozófia, különösen a kortárs filozófia és tudományfilozófia iránt érdeklődőknek ajánljuk.

 
2 250 Ft
Akció: 1 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A FORMÁK ÉS A TUDÁS. TANULMÁNYOK PLATÓN METAFIZIKÁJÁRÓL

Szerkesztette: Betegh Gábor, Böröczki Tamás

Gondolat Kiadó, 2007

 

A tanulmánykötet a platóni filozófia középső és kései korszakának talán legizgalmasabb témáját, a formák (ideák) elméletét és annak ismeretelméleti vonatkozásait mutatja be tizenkét tanulmány segítségével. Az itt szereplő írások többsége az elmúlt húsz év angolszász filozófiatörténeti kutatásának terméke. A tanulmányok szerzői (M. Burnyeat, A. Graeser, A. Nehamas, D. Sedley és mások) olykor egymással is vitatkozva keresnek választ a Platón-dialógusok által felvetett kérdésekre, és a problémák egyszer és mindenkorra történő megoldásának kényszere nélkül mutatják be az egyes szövegekhez kapcsolódó értelmezési lehetőségeket. A kötetet a Platón filozófiája iránt komolyabban érdeklődő olvasóknak és a filozófiát vagy az ókortudományt tanulmányozó egyetemi hallgatóknak ajánljuk.

 

 
3 250 Ft
Akció: 2 765 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KOMMUNIKÁCIÓS TÉR FILOZÓFIÁJA

Szerző: András Ferenc

Gondolat Kiadó, 2010

 

Vniversitas Pannonica sorozat. A jelentés-szkepticizmus a 20. század közepétől, különösen Wittgenstein és Quine, majd Putnam és Kripke munkásságának eredményeképp került a nyelvfilozófusok érdeklődésének előterébe. E nevek kapcsán a szkeptikus érvelés három alapvető irányvonala rajzolódott ki: Quine-nak a fordítás meghatározatlanságáról szóló érve (1960); Putnam skolemizáló kételye (1980); Kripke Wittgenstein-olvasatából kifejtett szabály-szkepticizmusa (1982). Jelen kötet ez utóbbival foglalkozik. Wittgenstein a szkepticizmus olyan formáját fedezte fel, melyet Kripke a legradikálisabb és legeredetibb szkeptikus problémának tart.

 
1 250 Ft
Akció: 1 065 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A KISEBBSÉGVÉDELEM NEMZETKÖZI JOGI INTÉZMÉNYRENDSZERE A 20. SZÁZADBAN

Szerző: Szalayné Sándor Erzsébet

Gondolat Kiadó, 2003

 

A kisebbségek védelme szűnni nem akaró fejtörést, folyamatos kihívást jelent a mindenkori reálpolitika és egyúttal több tudományterület, így a nemzetközi jog tudománya számára is. A kötet betekintést kíván nyújtani a 20. századi nemzetközi jogi kisebbségvédelem eszköztárába, kiemelt figyelmet szentelve a Nemzetek Szövetsége idején kiépült kisebbségvédelmi rendszernek. Az 1919 és 1945 közötti szerződésrendszer nemzetközi jogi és diplomáciatörténeti előzményei, a kisebbségvédelmi garanciák kidolgozásának közvetlen körülményei, a kialakított anyagi és alaki kisebbségi jog szabályai, működésük hiányosságai ugyanúgy helyet kapnak a kötetben, mint az Egyesült Nemzetek Szervezetének megalakulása utáni időszak kisebbségvédelmi tárgyú lépései.

 
1 680 Ft
Akció: 1 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 HELYZETJELENTÉS. LEVÉLTÁRI IRATOK POLGÁRI ELJÁRÁSJOGUNK TÖRTÉNETÉBŐL I. 1951-1958

Szerző: Gyekiczky Tamás

Gondolat Kiadó, 2006

 

Könyvünk levéltári dokumentumokra épülő történeti munka. A korabeli iratok, szakirodalmi nézőpontok és statisztikai adatok alapján annak a talánynak megfejtésére vállalkozik, lehetséges-e a szó klasszikus értelmében vett perjog a huszadik század ötvenes éveinek közepén Magyarországon. Sem az ideológia, sem a politika, sem a gazdaság nem ismerte ugyanis azt a magánérdeket és magánjogot, melynek képviseletére és konfliktusainak megoldására a modern perjog szerveződött. Röviden: lehetséges-e perrendtartás klasszikus polgári perek nélkül?

 
2 280 Ft
Akció: 1 940 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EURÓPA UTAZÁSA

Integrációtörténet

A 2009-ben megjelent könyv bővített, aktualizált változata.

Szerzők: Arató Krisztina, Koller Boglárka

Gondolat Kiadó, 2015

 

Az európai integráció története a hazai felsőoktatásban igen széles körben oktatott tantárgy. Ennek ellenére a magyar piacon nehéz a kurzus tematikájának megfelelő tankönyvet találni. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a kötet, mely az Európai Unióról szóló szakkönyvek száraz, csupán tényközlő megközelítésével szemben úgy ismerteti meg a hallgatókkal az európai egységgondolat eredetét és az integráció történetének egyes lépcsőfokait, hogy azt tágabb szemszögből vizsgálja. Ennek megfelelően a szerzők a könyv elején külön fejezetben tárgyalják az Európa-értelmezéseket, az egységgondolat eszmetörténetét, valamint a különböző integrációelméleti iskolák irányzatait. 

 
3 590 Ft
Akció: 3 050 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
REGISZTRÁLHATÓ-E AZ IDENTITÁS?

Szerkesztette: Halász Iván, Majtényi Balázs

Gondolat Kiadó, 2003

 

A kötet a 2002 októberében megrendezett Regisztrálható-e az identitás? című nemzetközi konferencián elhangzott előadásokat, illetőleg néhány, azóta a témában született írást tár az olvasóközönség elé. A téma aktualitását a magyarországi kisebbségi önkormányzati rendszer diszfunkciói és az ún. státustörvény által bevezetett regisztrációs rendszer elméleti kérdései adják A kötet a következő kérdésekkel foglalkozik: Szükséges-e kisebbségi külön jogok megadásához a jogalanyok azonosítása? Egy döntően a személyi elven szerveződő autonómia modell megvalósulhat-e a kisebbségi névjegyzékek hiányában? Összeegyeztethető-e a kisebbségi hovatartozás regisztrálása az adatvédelmi szabályozással? Megengedhető-e a nemzetiségi hovatartozás objektív kritériumokhoz kötése? Milyen lehetőségek kínálkoznak a már lassan tíz éve működő kisebbségi önkormányzati rendszer reformjára?

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ELLENZÉKI JOGOK A PARLAMENTI JOGBAN

Szerző: Smuk Péter

Gondolat Kiadó, 2008

 

A többségi demokráciák örök dilemmája, hogy a választásokon győztes politikai többség hatalma meddig terjedhet. Az alkotmányjogász szerző multidiszciplináris megközelítésben mutatja be a parlamentáris demokráciák politikai ellenzékének fogalmát, funkcióit és jogosítványait a kormányhatalom ellensúlyozására. A törvényhozási folyamat, az ellenőrzési eszközök, vagy némely esetben akár a referendum kezdeményezése a parlamenti ciklusokban két választás között is esélyt teremtenek a kisebbségben maradottak számára, hogy befolyásolják a demokratikus hatalomgyakorlás menetét. A monográfia nemzetközi összehasonlításban elemzi a parlamenti jog által biztosított ellenzéki jogosítványokat.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BESZÉDAKTUSOK, JOGI AKTUSOK ÉS EMBERI JOGOK

Szerző: Bánki Dezső

Gondolat Kiadó, 2004

 

Az Olvasó egy úgynevezett "analitikus filozófiai" tanulmányt tart a kezében, melyben a szerző nem próbál új tényeket közölni a világról, hanem azon van, hogy Olvasójának figyelmét ráirányítsa néhány fogalmi összefüggésre, mely legtöbbünknél így vagy úgy meghatározza, hogy mit gondolunk a világról és milyen célokat tartunk cselekvéseinkkel létrehozhatóaknak. A szerző három fontos filozófiai hagyományra támaszkodik: a beszédaktus-elmélet főbb alakjainak (J.L.Austin, H.P.Grice, J.R.Searle) műveire, az "indokok" gyakorlati filozófiai elméletére (J.Raz) és az analitikus jogfilozófia úgynevezett "gyakorlatközpontú" változatára (H.L.A.Hiart, R.Flathman).

 
1 690 Ft
Akció: 1 435 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 KÖZPÉNZEK - MAGÁNPÉNZEK. AVAGY A SZÁMVEVŐSZÉKI ELLENŐRZÉS ALKOTMÁNYJOGI PROBLÉMÁI

Szerző: Pétervári Kinga

Gondolat Kiadó, 2004

 

A könyv a korlátozott hatalom működését tárgyalja a közpénzkiadásokon keresztül. Témája, hogy az eredendően magánpénzből származó közpénzek hogyan válnak ismét magánpénzekké. A közpénzekkel való rendelkezés több jelentős alkotmányjogi kérdést vet föl: Kié is (alkotmányjogilag) a közpénz? Miért nem költheti el az állam önkényesen a közpénzeket? Mit takar itt az állam fogalma? Miként felelhet a kormány saját programjáért, ha a költségvetési törvényt mégiscsak a parlament szavazza meg? Milyen alkotmányjogi garanciák vannak a mások pénzével való gazdálkodás ellenőrzésére?

 
1 480 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MÉDIAPOLITIKAI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Szerkesztette: Polyák Gábor

Gondolat Kiadó, 2010

 

A médiatudomány egyik legkevésbé körüljárt területe a médiapolitika. A médiapolitika fogalmának, rendszerének, céljainak tisztázása nemcsak elméleti oldalról szükséges; hiánya azt is megakadályozza, hogy a napi (párt)politikai, szabályozói gyakorlatban születő, médiapolitikainak szánt döntéseket objektív szempontok alapján értékeljük. A kötetben összegyűjtött tanulmányok – abból a feltevésből kiindulva, hogy a médiapolitika nem azonos a (párt)politikai érdekeknek a média működésében való érvényesítésével (a „médiapolitizálással”) – kísérletet tesznek a médiapolitika fogalmának elméletileg is megalapozott meghatározására, a médiapolitikai fejlődési irányok bemutatására, valamint az alapvető médiapolitikai célok azonosítására.

 
4 890 Ft
Akció: 4 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁLLAMREFORM, KÖZIGAZGATÁS, HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK

Szerkesztette: Rozgonyi Tamás

Gondolat Kiadó, 2008

 

A közszükségleteket ellátó állami szervek társadalmi szerepe Magyarországon kiemelkedő fontosságú: működésük hatékonyságától nagymértékben függ a társadalmi közérzet alakulása, a kormányzat megítélése. Mégis azt látjuk, hogy mind a politika, mind a tudomány kevés figyelmet fordít jellegzetességeik feltárására, szerepük értékelésére. Részben ez a hiányosság eredményezi az eddig végrehajtott minisztériumi átszervezések negatív hatásait. Ebben a vonatkozásban jelent újdonságot a Rozgonyi Tamás irányításával dolgozó, hét főből álló szociológus kutatócsoport által elvégzett vizsgálat, amelynek eredményeiről e könyv beszámol. Az elemzést bevezető fejezetek emellett összefoglalják a kormányzati szerkezet rendszerváltás utáni alakulását, különös tekintettel a második Gyurcsány-kormány által meghirdetett államreformokra.

 

 
2 690 Ft
Akció: 2 285 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
JOGÁLLAM ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Jogszociológiai vizsgálódások

Szerző: Fleck Zoltán

Gondolat Kiadó – Pallas Páholy, 2008

 

 

Miközben a demokrácia és a jogállam világméretű terjedését tapasztaljuk, az egyéni jogokat felfüggesztő terrorizmus elleni háború, a vallási és ideológiai fundamentalizmus és intolerancia, a globalizáció kihívásaira adott új bezárkózások a demokratikus és jogállami alapok újabb védelmét kívánják. A gyorsan változó gazdasági, társadalmi és kulturális környezetben a konszolidált demokráciák is állandó intézményépítésre, karbantartásra szorulnak. A szerző könyvében a mai jogállamot érő kihívásokkal igyekszik számot vetni a jogszociológia nézőpontjából, figyelembe véve e kihívások területi-kulturális különbségekből adódó eltérő megjelenési formáit.

 

 

 
2 950 Ft
Akció: 2 650 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A MEDIÁCIÓRÓL MINT A POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI JOGVITÁK BÍRÓSÁGON KÍVÜLI RENDEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL

Az Európai Unió mediációs irányelve a német és a magyar polgári eljárásjog tükrében. Jog-összehasonlító tanulmány.

Szerző: Dr. Gyekiczky Tamás

Lektorálta: Dr. Osztovics András, Dr. Nádházi Zsolt

Gondolat Kiadó, 2010

 

A monográfia a magyar polgári eljárásjog egyik legmostohábban kezelt jogintézményét, a mediációt tárgyalja, oly módon, hogy feldolgozza a magyar jogtudományban rendszeres viszonyítási pontként kezelt Németország vonatkozó szabályozását. A könyv tematikailag három, jól elkülöníthető részre épül: a magyar jogi szabályozásra, a rendszer bemutatására és a német jogi szabályozásra. A könyv a szerző szándéka szerint segítséget nyújt a mediációs rendszer hazai átgondolásához azzal, hogy egy működő mintát bemutatva tisztázza az alapproblémákat és a megkerülhetetlennek tűnő szabályozási kérdéseket. A kötetet ajánljuk a jogtudomány tanulmányozóinak, jogalkotóknak és gyakorló jogászoknak egyaránt.

 
3 250 Ft
Akció: 2 925 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
A BŰNBAK - Elfogyott

Szerző: René Girard

Gondolat Kiadó, 2014

 

René Girard, korunk egyik meghatározó vallási gondolkodója, 1923. december 25-én született Avignonban. A Stanfordi és a Duke Egyetem összehasonlító irodalomelmélet professzora, a Francia Tudományos Akadémia tagja. Nevéhez elsősorban a vágy mimetikus elmélete fűződik, amellyel Girard új antropológiát alapoz meg. Túllép a vágynak a közgondolkodásba bekerült, freudi elméletén, egyben új alapokra helyezi a bibliamagyarázatot is.

 

A teológia, a filozófia és a szociológia határán A bűnbak című Girard-mű egy közismert és vitatott bibliai téma továbbgondolása.

 
2 950 Ft
 AZ EURÓPAI FOGÁSZAT FEJLŐDÉSE A VÁNDORBORBÉLYSÁGTÓL A FOGÁSZMESTERSÉGIG - Nem vásárolható

Szerző: Forrai Judit

Gondolat Kiadó, 2014

 

A gyönyörű, korabeli metszetekkel, képekkel illusztrált, olvasmányos kötetben a modern kori európai fogtudomány kialakulását kísérjük végig, amelyek kiemelték a vándorló borbélyok, patkolókovácsok, olykor sarlatánok minimális ismeretszintjéről a tudományos igényű, orvosi-egyetemi oktatást igénylő, megbecsült szakma irányába induló fogászatot. A mű a magyar fogászati tudomány kialakulását európai összehasonlításban követi nyomon, bemutatja a fogászati szakma mint új diszciplína kialakulását, társadalmi helyét és szerepét, viszonyát az orvosi-sebészi diszciplínához, a praktizálókhoz, értékelve a gyógyítás módszereit, állami és társadalmi szabályozási eljárásait.

 
4 000 Ft
 AZ AGRÁRLOBBI TÜNDÖKLÉSE ÉS BUKÁSA AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS IDŐSZAKÁBAN - Elfogyott

Szerző: Varga Zsuzsanna

Gondolat Kiadó, 2013

 

Varga Zsuzsanna a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem–orosz szakán végzett 1993-ban. A történelemtudomány kandidátusa fokozatot 1998-ban szerezte meg. Disszertációja továbbfejlesztése eredményeként 2001-ben jelent meg első könyve „Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956–1967” címmel. Az 1945 utáni agrártörténeti kutatásai eredményeiből azóta több mint 50 publikációja jelent meg, közülük 15 külföldön.

 
3 000 Ft
ÓKOR 2013/1 – Határ - Elfogyott

Tanulmányok

Liptay Éva: Az átmenet ábrázolása az egyiptomi művészetben

Kóthay Katalin Anna: Mágikus-rituális eszközök az egyiptomi késő középbirodalmi régészeti leletanyagban. Egy tárgycsoport külső és belső határai

Bradley J. Parker: A birodalom peremén. Asszíria anatóliai határa Kr. e. 700 körül – kísérlet a feltérképezésre

Bencze Ágnes: A dél-itáliai görögök túlvilágjárásai

Grüll Tibor: „Ubique fines”: határok és határkövek a Római Birodalomban

Hegyi W. György: Róma határai – a Lupercalia

Budai Balogh Tibor: Imperium sine fine. Az expanziós ideológia császárkori perspektívái

Dejcsics Konrád: „Megszerette ezt a lakóhelyet…” Fokalizáció és határátlépés Jeromos Vita Pauli című szerzeteséletrajzában

Földváry Miklós István: „Íme, kivettetel e napon…” A nyilvános vezeklők kiűzésének és visszafogadásának rítusa

 

Régészet

Szabó Máté: A ripa Pannonica a levegőből

Varga Gábor: A római limes magyarországi szakaszának világörökségi nevezése

Lassányi Gábor – Rupnik László: Ásó, kapa, kisbalta. Kutatás Aquincum polgárvárosától nyugatra

 

Múzeum

“Az évszak műtárgya”: Egy szicíliai askos (Dági Marianna)

 
1 600 Ft
ÓKOR 2013/2. szám - Elfogyott

Tanulmányok

Steiger Kornél: A sztoikus oikeiósis platóni eredetéről

Takács László: Seneca: halál és színjáték

Földi Zsombor: Ékírásos tárgyak az illegális műkereskedelemben és a szakértői felelősség kérdése

Kocziszky Éva: Fehér, de nem apollói. Klasszicitás és az európai avantgarde költészet

Vita a hazai ókortudomány helyzetéről

Simon Attila: Bezáródás és kinyílás: az ókortudomány egysége és sokfélesége

Karsai György: A klasszika-filológia helyzete a hazai felsőoktatási intézményekben a számok tükrében

Egyetem, főiskola, alap- és osztatlan képzés, 1990–2012

Takács László, Horváth László és Ritoók Zsigmond írásai

 
1 600 Ft
 EFEMER GALÉRIÁK. VIDEOJÁTÉK KRITIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN - Elfogyott

Szerző: Kiss Gábor Zoltán

Gondolat Kiadó, 2013

 

Jelen kötet a negyvenéves videojáték közel tízéves elméleti és kritikai vitáiról, álláspontjairól és koncepcióiról nyújt áttekintést. Kritikus módon kezeli a videojátékról folyó beszéd elméleti, kritikai és fejlesztői koncepcióit, mivel a fogalmi változékonyságot, az iteratív jelleget tekinti a kifejezésforma legfontosabb sajátosságának. Kerüli továbbá az olyan elvont és sokat tárgyalt fogalmakat, mint az interakció vagy az immerzió, és a játékdesignhoz közelebbi megfelelőiket, a játék sürgetése, a játékérzés és az ágencia fogalmát használja. Az utóbbi fogalmak haszna elsősorban az, hogy kevéssé kötöttek a videojáték-elméletet uraló „játék vagy narratíva?” kérdése által, miközben érvényes és új válaszokkal szolgálnak az elméleti szempontból elcsépelt kérdésre.

 
2 790 Ft
 LŐCSEI PÁL A FORRADALOMBAN ÉS A MEGTORLÁS IDEJÉN, 1956-1958 - Elfogyott

Szerző: Pajkossy Gábor

Gondolat Kiadó, 2013

 

A szerző azt tűzte ki célul, hogy a történeti irodalom, a levéltári források és Lőcsei személyes hagyatéka idevágó anyagának hasznosítása alapján történeti tanulmányban mutassa be, hogyan élte át – és hogyan formálta – Lőcsei a magyar 1956-ot, majd miként érintette őt az 1957-től fogva kibontakozó megtorlás. Lőcsei Pál (1922–2007) a Szabad Nép pártvonalas újságírójából a „Nagy Imre-csoportnak” nevezett pártellenzék tagjává vált. A pártellenzék tagjai közül az elsők között ismerte fel, hogy nemzeti, demokratikus forradalom van kibontakozóban. Részt vett a kormánypolitika fordulatát kinyilvánító Nagy Imre-beszéd (a kormánynyilatkozat) megszövegezésében. Lőcseit 1957. január harmadik hetében letartóztatták, 1962 júliusában, harmadolással, feltételesen szabadult.

 
2 500 Ft
 SZABADEGYHÁZAK, VALLÁSI KISEBBSÉGEK ÉS DIKTATÚRÁK EURÓPÁBAN A 20. SZÁZADBAN - Elfogyott

Szerkesztette: Rajki Zoltán, Daniel Heinz, Simon Ervin

Gondolat Kiadó, 2013

 

Ez a kötet a veszprémi Pannon Egyetem Antropológia és Etika Tanszéke és a Kisegyház-kutató Egyesület Szabadegyházak, vallási kisebbségek és a diktatúrák Európában a 20. században címmel rendezett konferencia szerkesztett anyagát tartalmazza. A tanulmányok azokkal a problémákkal és kihívásokkal foglalkoznak, amelyek a kisebbségi egyházakat érték a totalitárius rendszerek működése idején a 20. századi Európában. A politikai hatalommal nem rendelkező és a nyilvánosságot befolyásolni alig képes kisebb vallási közösségek több esetben a történelmi egyházaknál komolyabb megszorításokat is elszenvedtek. A korlátozás vagy a kompromisszum a mindennapi élet lényegét képezték. A könyv arra az alapvető kérdésre keresi a választ, hogy a szabadegyházak hogyan élték túl ezt az ellenséges környezetet. A diktatórikus rendszerekhez való viszonyulásuk az ellenállástól az alkalmazkodáson át egészen az együttműködésig terjedt. Érdekes jelenség, hogy a magyarországi kisegyházak a fasizmussal szemben az ellenállást választották. A kommunizmus évtizedeiben már inkább a rendszerrel való együttműködés jellemezte tevékenységüket.

 
2 500 Ft
DARÁNYI IGNÁC PÁLYÁJA (1849–1899) - Elfogyott

Szerző: Fehér György

Gondolat Kiadó, 2012

 

A Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója Darányi kutatójaként több tanulmányt, forrásanyagot tett már közzé, a monografikus feldolgozás most a pálya 1899-ig tartó szakaszát mutatja be. A kirajzolódó kép igen komoly, felkészült, felelősen gondolkodó közéleti szereplőt mutat be gyerekkorától a képviselőségen át a földművelésügyi miniszterségig. A 2012-ben indult Nemzeti Vidékstratégia névadóját bemutató kötetet képmelléklet egészíti ki.

 

 
3 500 Ft
KRISTÁLYVILÁG - Elfogyott

Szerző: Pelevin, Viktor

Gondolat Kiadó, 2005

 

Ott lenni Pelevinnél nem időfecsérlés, mert elragad a talált világok karneválja, mert hihetetlen bátor ez a fickó, nem pöcsöl a mondatokkal, nem érdekli tetszik-e vagy nem, hogy elvárásoknak megfelel-e vagy nem. Az érdekli, hogy odategye, amit oda akar.

 
2 480 Ft
AZ ABSZOLÚT MONARCHIA - Elfogyott

Szerkesztette: Képes György

Gondolat Kiadó, 2011

 

A kötet két előadás (Sashalmi Endre: Az abszolutizmus: az abszolút monarchia elmélete; Képes György: A dán példa. Az abszolutizmus az elmélettől a gyakorlatig) szerkesztett, bővített változata mellett Hahner Péter, Kisteleki Károly, Mezey Barna és Stipta István tanulmányait tartalmazza. Sashalmi Endre az abszolút uralkodói hatalom eszmetörténeti hátterével és ikonográfiájával, szimbólumrendszerével foglalkozik. Az ő írását követi Kisteleki Károlyé, aki római jogi, kánonjogi, egyetemes jogtörténeti és filozófiatörténeti megközelítésből vizsgálja az abszolút monarchia elméletét.

 
2 500 Ft
A RÓZSA ÉS JELKÉPEI. AZ ANTIK MEGDITERRÁNEUM - Elfogyott

Szerző: Géczi János

Gondolat Kiadó, 2006

 

Ez a kötet az i.e. 2. évezred és a 6-8. század közötti korszakok kultúráiban szerephez jutó rózsák s a hozzájuk fűződő botanikai alapú vagy arról éppen merészen lemondó nézetek, rózsaképek históriáját tekinti át. Érinti a megelőző s az azt követő időszak rózsaképzeteit is. E vizsgálódás szempontja kettős: egyszerre botanika- és szimbólumtörténeti irányultságú, újdonsága talán éppen e perspektívakettőzés. A rózsatörténet alakulása, úgy fest, a köznapi tevékenységek mentén mondható el a legérthetőbben, s az ember önfenntartása és fajfenntartása az a két csomópont, amely körül a virághoz fűződő képzetek leginkább mintázatba rendeződnek.

 
3 000 Ft
 NÉPESSÉGFEJLŐDÉS ÉS MAGYARSÁG. A NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS SZEREPE A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR NÉPESSÉGFEJLŐDÉSBEN - Elfogyott

Szerző: Tóth Pál Péter

Gondolat Kiadó, 2011

 

Az alapvetően történeti indíttatású munka a magyar népesedés változásait meghatározó alapvető okok, összefüggések és törvényszerűségek feltárását tűzi ki céljául a magyar népesség betelepülésétől máig tartó időszakban. A szerző két alapkérdésre keresi a választ: Mi biztosította a Kárpát-medencei magyar népesség lélekszámának növekedését bizonyos történelmi korszakokban? Milyen összetevők vezettek a hazai népességfogyáshoz s az azzal együtt járó elöregedéshez? A könyvet ajánljuk minden, a magyar történelemben jártas olvasónak, különösen történészeknek, történelemtanároknak és a történeti demográfia iránt érdeklődőknek.

 
2 450 Ft
TELEPESSORS - Elfogyott

Szerkesztette: Saád József, Landauer Attila

Gondolat Kiadó, 2005

 

A táborok helyszínei az eltelt fél évszázad alatt teljesen megváltoztak. Néhány - többnyire átalakított - épület, épületmaradvány utal egykori létezésükre. Van olyan tábor is, amelynek nyoma sem maradt mára. A pusztára visszajáró "telepesek" - többségükben idős emberek - tétován néznek szét a tájon: itt jegenyenyár-csonkok (azoké a jegenyefáké?), egy rozsdálló zsilipmaradvány, rizsgátat formázó talajdomborulat idézi fel gyermek - és ifjúkoruk színtereit, ott éppen maradt a juhhodály. Látszik - vagy inkább odaképzelhető? - a lóvasút sínpárjának helye. Megmaradt az első szálláshely: a tehénistálló... Csak most komfortosabb. Az emlékek tényleges tereinek megtalálásához, a táborok helyszíneinek azonosításához az állami gazdaságokról és környezetükről készült ötvenes évek eleji légifelvételek megkeresése segített hozzá.

 
3 890 Ft
MAGYAR SORS - MAGYAR TRAGÉDIA (?) - Elfogyott

Szerző: Déry Zoltán

Gondolat Kiadó, 2009

 

A szerző - Déry Zoltán - Sárospatakon él. Az ősi református kollégiumban érettségizett, de mivel édesapja katonatiszt volt, a diktatúra idén élte további menetét ez döntően befolyásolta. Sok hányattatás után mérnöki oklevelét munka közben szerezte meg. Már gyermekkorától erőteljesen foglalkoztatta nemzetünk múltjának és jövőjének alakulása. Elmélyülten tanulmányozta a magyarság történelmét. Jelen dolgozatában az egykor európai nagyhatalomnak számító Magyarország sorsának tragikus fordulatairól ír. Rámutat a hivatalos történetírásunkban származásunkról és honalapításunkról megrögződött téves álláspontokra. Végigvezet azon a folyamaton, mely a Kárpát-medence nagy részének idegenekkel történő feltöltődéséhez vezetett, miközben elemzi szomszédaink ezzel kapcsolatos vitatható elméleteit. Kitér a trianoni és Párizs-környéki békediktátumok körülményeire és ezek hatásaira. Bemutatja a kommunista időszak elszomorító következményeit, végül a nemzet jelen mentális állapotának helyreállításáról fogalmaz meg tennivalókat, melyek a szerző reménye szerint a címben szereplő "tragédia" feloldásához vezethetnek. A bőséges jegyzetanyag figyelemfelkeltő. Írása a nemzet sorsa iránt aggódók számára érdekes olvasmány.

 
3 800 Ft
 FRANCIA DIPLOMÁCIAI IRATOK A KÁRPÁT- MEDENCE TÖRTÉNETÉRŐL 1922–1927 - Elfogyott

Szerkesztette: Ádám Magda, Ormos Mária

Gondolat Kiadó, 2010

 

A forrásgyűjtemény a Kárpát-medence adott időszakának történetére vonatkozó, még sohasem publikált francia levéltári forrásokat közöl. A kötet először teszi hozzáférhetővé a Quai d’Orsay és a térségbe akkreditált diplomaták között folyó levelezést: olyan jegyzőkönyveket, leveleket, beszámolókat, számjeltáviratokat ad közre, amelyek perdöntőek a térség történetének hiteles feltárásához. A források nemzetközi jelentőségűek, de elsősorban a győztes utódállamok egymással és Magyarországgal kapcsolatos politikájára vonatkoznak. Az anyagban többek között megtalálhatók a trianoni határok gyakorlati kijelölésével foglalkozó bizottságok jegyzőkönyvei, a Magyarország népszövetségi felvételével, a magyar kormány által igényelt kölcsönnel és a frankhamisítással kapcsolatos feljegyzések, levelek, sürgönyök. A magyar nyelven első ízben olvasható történeti források új megvilágításba helyezik a trianoni béke aláírását és ratifikálását követő mozgalmas, feszültségekkel teli korszakot.

 
5 000 Ft
AZ ÉSZLELÉSTŐL A NYELVIG - Elfogyott

Szerzők: Pléh Csaba, Kampis György, Csányi Vilmos

Gondolat Kiadó, 2004

 

A kötet a magyar megismeréstudomány egy évtizedes fejlődését és mai eredményeit mutatja be. A kognitív tudomány olyan terület, amelyre általában jellemző a kapcsolatkeresés és a párbeszéd az egyes szakterületek között. Ennek a kapcsolatteremtésnek van néhány sajátosan magyar vonása, melyek megjelennek a tanulmányok kínálta palettán.

 
2 890 Ft
 VÁROSI LEGENDÁK. MIÉRT HISSZÜK EL, AMIT MONDANAK? - Elfogyott

Szerző: Benvenuto, Sergio

Fordította: Csabai Márta

Gondolat Kiadó, 2004

 

A társadalom-lélektan, a kultúraelmélet és a bölcselet területein átívelő kötetben a szerző olyan diskurzusokkal - szóbeszédekkel, pletykákkal, vagy a kulturális antropológia és a szociológia új fogalma szerint "városi legendákkal" - foglalkozik, amelyek korunk társadalmaiban a világ megértésének és a tudás alakulásának fontos hordozóiként szerepelnek. Benvenuto ahhoz a kortárs társadalom- és kultúraelméleti irányzathoz csatlakozik, mely szerint ugyan a modernitás egyik fő jellemzője a poszttradicionális rend bevezetése, a hagyományokat és a szokásokat mégsem váltotta fel a racionális tudás bizonyossága. Sergio Benvenuto ezeket a kérdéseket egy igen originális problémafelvetés, a szóbeszédek és pletykák alakulásának és struktúrájának elemzése mentén végzi.

 
1 950 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.