Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Gondolat Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >G-I >Gondolat Kiadó

Sorrend:

-15%
A MAGYAR NYELV HORVÁTORSZÁGBAN

Szerkesztette: Kontra Miklós

Gondolat Kiadó, 2016

 

Az 1990 előtti magyar nyelvtudomány egyik adóssága volt, hogy nemigen foglalkozott Trianon nyelvi következményeivel. A rendszerváltás után A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén című kutatás keretében határon túli és magyarországi nyelvészek elkészítették a környező országok kisebbségi magyar nyelvhasználatának szociolingvisztikai elemzését Trianontól az 1990-es évek közepéig. A kutatók azonos szerkezetben tárgyalták a kisebbségi magyarok földrajzi és demográfiai jellemzőit, politikai, gazdasági, kulturális és vallási helyzetét, a nyelvekhez fűződő attitűdöket és a nyelvi konfliktusokat, a nyelvi törvényeket, a magyar nyelv szerepét az oktatásban, a közigazgatásban és a tömegtájékoztatásban.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
GYERMEKKORUNK REGÉNYE

Szerző: Klein, Georg

Fordító: Horváth Géza

Gondolat Kiadó, 2016

 

Az 1960-as évek elején járunk. A helyszín: egy német város újonnan épült lakótelepe. A főszereplők: hat-tíz éves gyerekek. Az ő "bandájuk" perspektívájából látjuk annak a bizonyos nyárnak az eseményeit – mégpedig egy még meg nem született, soha meg nem születő, elvetélt, ám újra és újra, örökké jelenlévő, mindentudó, pikareszk, magzatállapotú én-elbeszélő előadásában.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
 VÁLLALAT ÉS VÁLLALKOZÁS V. KÖTET - TANULÁS ÉS FEJLŐDÉS

Szerző: Kassay, Stefan

Gondolat Kiadó, 2016

 

„Hitvallásom a tudomány és a gyakorlat szimbiózisa. Az elméleti fejtegetéseknek gyakorlati kimenete is kell hogy legyen. Meggyőződésem, hogy a tudomány lényege a tudás terjesztése és a gyakorlat segítése” – állítja a szerző könyvében, aki nemcsak elméleti szakember, hanem egy félezer főt foglalkoztató gazdasági vállalkozás vezetője is.

A több nyelvre is lefordított könyv talán azért sikeres az egész világon, mert a szokásos „nyugati” megközelítéssel szemben a kelet-közép európai régió szemszögéből fejti fel a közgazdasági összefüggéseket. A könyv a gazdasági-üzleti élet valamennyi szereplője, különösen gyakorló vállalkozók számára tanulságos olvasmány.

 
8 000 Ft
Akció: 6 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 HATALMI DISKURZUSOK. A HATALOM REPREZENTÁCIÓI A TUDOMÁNYOKBAN ÉS A MŰVÉSZETEKBEN

Szerkesztette: Bíró Csilla - Visy Beatrix

Gondolat Kiadó, 2016

 

„– Ugyan mi is lenne az – kérdezte Hierón –, amit jobban tudhatnék nálad, aki oly bölcs vagy?

– Senki előtt sem titok, hogy egyszerű magánembernek születtél – válaszolta erre Szimónidész –, most pedig türannosz vagy. Így aztán, mivel mind a két életformát megtapasztaltad, nyilván te jobban látod, miben is különbözik az átlagpolgár élete a türannoszétól az emberi gyönyöröket és fájdalmakat illetően.”

(Xenophón, Hierón avagy a zsarnokságról)

 
3 900 Ft
Akció: 3 315 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
DIOPTRIKA

Szerző: Descartes, René

Fordító: Kékedi Bálint, Schmal Dániel, Tóth Zita Veronika

Gondolat Kiadó, 2016

 

Biztosan megesett már önökkel, hogy éjszaka, midőn világítás nélkül jártak kissé nehezebb terepen, egy bot segítségére szorultak, hogy az vezesse önöket. Ilyenkor azt is megfigyelhették, hogy miként érzékelik e bot közvetítésével a környezetben található különféle tárgyakat, s hogy még azt is képesek megkülönböztetni, hogy fák, kövek, vagy homok, víz, fű, sár, vagy más hasonló dolgok ezek. Igaz, hogy ez a fajta érzékelés egy kicsit zavaros és homályos azok számára, akiknek nincs sok gyakorlata benne; de figyeljék csak meg azokat, akik, mivel vakon születtek, egész életükben ezzel éltek, és azt fogják találni, hogy számukra olyan tökéletes és pontos, hogy szinte azt mondhatnánk, látnak a kezükkel, vagy hogy a botjuk valamilyen hatodik érzékszerv…

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EGYENES LABIRINTUS. KOMPARATISZTIKAI TANULMÁNYOK

Szerző: Szávai Dorottya

Gondolat Kiadó, 2016

 

Minden könyv azért születik meg, hogy valamiképpen rákérdezzen saját létére.

A kötet írásai a szerző komparatisztikai tárgyú munkáinak gyűjteményét adják: az utóbbi évek ez irányú kutatásainak eredményeként. A könyv hátterében valójában két évtizedes tudományos munka áll részben az összehasonlító irodalomtudományi kutatás, részben a lírakutatás terén.

 

A könyv a komparatisztika olyan elméleti kérdéseire keresi a választ, mint a kulturális közvetítés, a többnyelvűség, az interdiszciplinaritás, az intermedialitás és a műfordítás problémája, vagy olyan „metatudományos” kérdésekre, mint a komparatisztika és hermeneutika viszonya.

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A RÓZSA JEGYE ALATT

Goethe, Vörösmarty, Kazinczy, Babits, Saint-Exupéry, Tolnai Ottó

Szerző: Géczi János

Gondolat Kiadó, 2016

 

A mediterráneum térségében születő kultúrák civilizációs növényei között található rózsa miként marad jelen jelképek forrásaként az utóbbi évszázadokban? Milyen állandó, s miféle művelődéstörténeti korszakokként, világképenként, műveltségképenként változó okokkal magyarázható a növényre történő bőséges hivatkozás, továbbá a növényi sajátosságok fölerősítése, illetve eltüntetése? Mintha a rózsának egyszerre több története is lenne: hol az a színpompás virág, amellyel már Dante a szellemi világot jelenítette meg, amely hagyományt Goethe is folytatta, és hol a paradicsomi hortust megidéző helyszín, mint Saint-Exupérynél, Babits Mihálynál vagy éppen Tolnai Ottónál, hol az antik szemléleti örökséget képviselő fertilitás-jelző.

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
 A RÓZSA ÉS JELKÉPEI IV. - FEJEZETEK A 17–18. SZÁZADBÓL

Szerző: Géczi János

Gondolat Kiadó, 2016

 

A reneszánsz közepén és az azt közvetlenül követő időszakban a különféle kulturális terekben élő, többféle mentalitású európai népesség nem azonos módon viszonyult a rózsákhoz és a rózsákhoz bőséges változatossággal kötődő jelképekhez. Az élettudományok (az orvosláshoz kötődő gyógyszerészet és a lassan kialakuló botanika) a növényt tudományos vizsgálatok tárgyául választotta, a tájkertészet számára azonban a növény idegen maradt. A rózsa szó – miként a vele megnevezett virág – a középkorra jellemző enciklopédikus módon egységbe fogja az értékesnek tudott, erkölcsileg értékes tartalmú dolgokat, eszméket, érzéseket.

 
6 000 Ft
Akció: 5 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁDÁM TITKOS KÖNYVE

Szerző: Tornai Szabolcs

Gondolat Kiadó, 2016

 

Imbolygó alakok közeledtek. Démonok voltak.

Olyan erőteljes volt a látványuk, hogy megfeledkeztem a pókról.

Noha a fejemet üresnek éreztem, új vendéglátóimra összpontosítottam. Ekkor már újra talajt éreztem a lábam alatt, s nem az űrben voltam, hanem megint a föld alatti széles és magas alagútban.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
VILÁGTOJÁSBAN

Szerző: Tornai József

Gondolat Kiadó, 2016

 

A 89. évébe lépő, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító Tornai verseskötetében folytatja a halál és keletkezés, emberi létünk értelme kérdéseinek feleletkeresését. Az első ciklus témája a természet és az otthon, a második rész talán a legfilozofikusabb darabokat tartalmazza. A harmadik ciklus témája a háború és az öregség, a következő: a Buddha mosolya röviden szólva az emberfaj antropológiai kritikája. A két utolsó ciklusban a halál és a szerelem kerül egymás mellé. Ilyen idős korban a szerelem már inkább csak emlékezet lehet.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
ÚJRATÖLTVE. MÉDIAKUTATÁS ÉS MINDENNAPI ÉLET

Szerkesztette: Szijártó Zsolt

Gondolat Kiadó, 2016

 

Egy olyan korszakban, amelyet a mediális közvetítettség nyomasztó túlsúlya jellemez, amelyben a legkülönfélébb társadalmi színtereken (az otthon privát tereiben éppúgy, mint a közterek nyilvános világában) a mediális technológiák valóságos inváziója zajlik, létrejön valamifajta „vágy”, „érdeklődés” a mindennapi élet jelenségszférája, a „realitás” iránt.

Mivel magyarázható, milyen okokra vezethető vissza, milyen következményekkel jár ez a folyamat? Mondhatjuk-e azt, hogy a mediális közvetítettség mind teljesebbé válása szinte automatikusan kiváltja a mindennapi élet szférája, az ott domináns közvetlen kommunikációs formák iránti érdeklődést?

Jelen tanulmánykötet ezekre a kérdésekre – elsősorban a kommunikáció- és médiatudomány nézőpontjából kiindulva – próbál választ keresni.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VÉDŐHÁLÓK

Szerző: Duló Károly

Gondolat Kiadó, 2016

 

Az emberrel nem akkor történnek meg a dolgok, amikor megesnek vele. Életünk során sok veszteséget és csalódást kell elviselnünk, és gyakran kényszerülünk vitatható döntésekre is. Ezeket – lelkünkben feldolgozva – helyre kell tennünk, és el kell fogadtatnunk önmagunkkal.

 

Csak az tart meg bennünket, ha kimunkáljuk, hogy együtt tudjunk élni velük. Ez a kisregény két valóságos életút adott stációi mentén mutat – kitalált – példákat a lélek önvédelmére. A Tisztelt Olvasó tehát ne várja tőlünk sem Szabó Lőrincné Mikes Klára, sem Leni Riefenstahl megkérdőjelezhetetlenül hiteles portréját, mert bár sorsuk itt felvillantott mérföldkövei korántsem légből kapottak, a psziché munkálkodásáról, nem pedig az ő valós bensőjükről szeretnénk ezzel az írással képet adni.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
AZ AUTONÓMIÁTÓL A SZELEKCIÓIG

Az iskolaválasztás jelentése a rendszerváltás utáni időszak magyar közoktatásában

Szerző: Berényi Eszter

Gondolat Kiadó, 2016

 

A korai iskolaválasztás témája talán sehol másutt a világon nem olyan döntő jelentőségű, mint idehaza. Az iskolába kerülés pillanata a szabad választás miatt meghatározóbb, mint szinte bárhol máshol a világon: sok diák későbbi sorsa dől el ekkor. Az iskolaválasztáson keresztül feltárul a hazai oktatáspolitikák, sőt: az egész iskolarendszer lényege is. Ráadásul, a szabad iskolaválasztás olyan eleme az iskolarendszernek, amely voltaképpen évtizedek óta változatlan, s a 2010-et követő átalakítások is megkímélték. Ami persze nem azt jelenti, hogy ne lett volna kiemelt tárgya az iskolákról szóló közbeszédnek és szakmai diskurzusnak (az autonómiáról, a minőségről, a szegregáció tényadatairól…).

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÖRÖKÉVAD

Szerző: Fábián István

Gondolat Kiadó, 2016

 

Fábián István grafikus-költő negyedik kötetében egyszerre mindkét művész jelentkezik. Rajzai kulcs a versekhez, versei kulcs a rajzokhoz. Ahová így benyit, azt csak kevesen tudják/merik látni. Egyetlen bizonyossága van, a felelős kérdéseknek, számonkéréseknek, burjánzó vonalaknak, felsejlő képeknek van eredője. Hazánk, létünk, jelenünk megértéséhez a történelem jelenthet támpontot – megváltáshoz azonban csak a szépelgés nélküli igazságkereséssel, a kendőzetlen képekkel, a konfliktusfelvállaló, mozgósító alkotással juthatunk.

 
2 850 Ft
Akció: 2 425 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
KŐARC

Szerző: Lázár Júlia

Gondolat Kiadó, 2016

 

Szánthat-e kőarcot kőkönny? Ha megfogalmazzuk, azzal megdermesztjük-e a pillanatot? Elveszítjük, vagy megőrizzük? Létezik-e közéleti vers? Szabad-e rímelni a XXI. században? Beszélhet-e egy ötven fölötti költő a szerelemről, ha nőnek született? Szétfeszíti-e a verset a vallomásosság? Működik-e vallomásos költészetben az elioti „objektív korrelatíva”? Hol élünk, hogyan és mi végre? Az élet álom, vagy az álom az élet? Hogyan fér össze a varázslat a hétköznapokkal, a tragédia a mesével? A válaszokat csak az Olvasó adhatja meg. Lectori salutem.

 
1 950 Ft
Akció: 1 660 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
EMBERI ERŐFORRÁSAINK 21. SZÁZADA

Szerző: Polónyi István

Gondolat Kiadó, 2016

 

„A hazai emberi erőforrás helyzetének áttekintése nem ad… igazán pozitív képet, azonban nem is ígér... katasztrófát. Mert az végül is nem katasztrófa – csak a hazai politikai osztály teljesítményének szomorú eredménye –, hogy Magyarország a bemutatott elemzéseink alapján a kelet-európai posztszocialista országok közötti valamikori vezető helyét nem egyszerűen elveszíti, hanem lényegében az Európai Unió leggyengébben teljesítő országainak egyikévé kezd válni. A 2000-es évek második évtizedének oktatáspolitikája, migrációs politikája, cigánypolitikája, nőpolitikája és tudománypolitikája mind abba az irányba mutat, hogy nem vagyunk képesek megfelelően fejleszteni humán erőforrásainkat.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
JELENÉS

Szerző: Mitana, Dušan

Fordító: Jakabffy Imre

Gondolat Kiadó, 2016

 

E rendkívül olvasmányos és kegyetlenül szatirikus regény főhőse Dušan Jonáš író, akinek élete sokszor hajlik át teljesen spontán módon provokatív performance-okba. A párhuzamos vagy árnyék-főhősből, Dušan Eliášból hiányzik ez a fajta művészi géniusz. Rendelkezik viszont egy olyan rejtett képességgel, amely szinte mágikus módon váltható át hatalomra és pénzre, de mindezek elveszítésére is. Hős és antihős egyben Jónás és Illés próféták 20. századi inkarnációi, sokszor karikatúrái is. Ahogy szándékosan groteszkek a karácsonyi történet- és Jónás könyve-parafrázisok is, melyekbe szürreálisan keverednek aktuális színhelyek és szereplők.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ INFORMÁCIÓTÖRTÉNETÉHEZ

Szerkesztette: Z. Karvalics László

Gondolat Kiadó, 2016

 

Alig több mint száz évvel az első világháború kitörése után, a centenáriumi alkalmat megragadó társadalomtudományi reflexióhoz csatlakozva több nyomós ok is van arra, hogy a hajdanvolt harci eseményekhez sajátos és kezdeményező módon, információtörténeti kontextusban is közelítsünk:

 

1.) Magát a világháborút számos szempontból tette már mérlegre a történeti irodalom. A szintetikus művek mellett könyvtárnyi önálló, szakosított feldolgozás jelent meg a katonai, politikai, diplomáciai, gazdasági szempontok tematikus és kronologikus rendben való áttekintésével. Nem született még azonban olyan megközelítés, amely a Nagy Háború információtörténetét magát kívánta volna megírni: azt, ahogyan az események menetébe különféle információs mechanizmusok alakító vagy befolyásoló erővel szóltak bele.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
VÁROSOK A HATÁRON

Wrocław, L’viv és Vilnius multikulturalizmusa a múltban és a jelenben

Szerző: Lagzi Gábor

Gondolat Kiadó, 2016

 

Mi köti össze Litvánia fővárosát, a lengyelországi Alsó-Szilézia és az ukrajnai Galícia központját? Wrocław, L’viv és Vilnius múltját és részben a jelenét összefűzi az etnikai és vallási sokszínűségük és a határmenti mivoltuk. A határmentiségnek nemcsak földrajzi jelentése van, hanem elsősorban annak hangsúlyozása, hogy ezen városok sok évszázadon keresztül etnikai, kulturális határmezsgyén feküdtek: ahol találkozott a latin Nyugat a bizánci Kelettel, ahol Közép-Európa az „igazi” Nyugattal vagy a skandináv kultúrkörrel; ahol a kereszténység három nagy ágának (katolicizmus, protestantizmus, ortodoxia) követői éltek egymás mellett, és ahol hosszú ideig jelen voltak a jelentős kulturális eredményeket felmutató, anyagi értelemben is gazdag zsidó közösségek.

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EGY KUTATÓORVOS ÉLETE

Szerző: Magos László

Gondolat Kiadó, 2016

 

Ha a hatalom által kívánatosnak tartott emberkép különbözik a fennhatósága alá tartozó emberek valódi képétől, akkor a hatalom az idealizált emberkép elérése érdekében az attól eltérőket szívesen űzi el, vagy semmisíti meg.

 

Az önéletírás most 95 éves főhősének, a kutatóorvos Magos Lászlónak az élete – természetesen, mint mindenkié – kész regény, tanulsága azonban teljességgel nem mostani valóságunk sablonjaiba illeszkedik: minden gond csak megoldandó feladat, az ellehetetlenítés csak egy ajtó becsukása, de cserében kinyílhat valami más, akár érdekesebb, tartalmasabb is.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
ZSURZS - A TÉVÉJÁTÉK-RENDEZŐ

Szerkesztette: Babiczky László - Zsurzs Katalin

Gondolat Kiadó, 2016

 

„Szerettem vele dolgozni. Nem volt bennem görcs, drukk a forgatásokon. Úgy éreztem, ha ő rám bíz egy szerepet, akkor képesnek tart az eljátszására. Persze nem akartam neki csalódást okozni, szerettem volna látni, hogy elégedett velem. Szerettem volna megszolgálni a bizalmát, és én is a legmesszebbmenőkig bíztam benne: az értékítéletében, az instrukcióiban, az ízlésében, a tudásában, a tapintatában, a szeretetében. Sokat kaptam és tanultam tőle.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 NEVELÉSTUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYOS ELIT A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

Szerkesztette: Németh András - Biro Zsuzsanna Hanna - Garai Imre

Gondolat Kiadó, 2016

 

A kötet A magyar neveléstudomány története a szakmai folyóiratok tükrében (1945–1989) – tudományos kommunikáció, szakmai diskurzusok című OTKA kutatás első eredményeit tartalmazza.

A hazai és külföldi szerzők tollából született tanulmányok tematikailag két részre tagolódnak. A munka első részében a kutatási projekt értelmezési kereteit kijelölő, illetve a neveléstudományi kutatásokra ható nemzetközi tudományelméleti és tudománytörténeti irányzatok összefoglaló áttekintése, illetve a kutatáshoz kapcsolódó módszertani ajánlások, megfontolások találhatóak.

 
2 950 Ft
Akció: 2 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IDENTITÁSOK ÉS MÉDIÁK II. - MÉDIÁK ÉS VÁLTÁSOK

Szerkesztette: Neumer Katalin

Gondolat Kiadó, 2016

 

A kötet írásainak jelentős része új szempontokat fölvetve kapcsolódik ahhoz, amit magyar filozófusok az utóbbi évtizedekben a szóbeliség– írásbeliség témakörében írtak; így Neumer Katalin egy későbbi, immár megíratlanul maradó monográfia előzményének szánt tanulmánya, Peternák Miklós transzdiszciplináris kísérlete az új látás gyökereiről és Simon Attila munkája a két világháború közötti magyar ókortudomány jelentős hozadékáról a kommunikációtörténet számára. Kiséry Andrásnak Thienemann Tivadarról és Hajnal Istvánról szóló kettős portréja mindkét tudós munkásságát új összefüggésekben mutatja be.

 
2 950 Ft
Akció: 2 510 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
PARLAMENTI AUTONÓMIA

Aktustani elemzések az Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről

Szerző: Erdős Csaba

Gondolat Kiadó, 2016

 

„A könyv valójában arról az évszázados alkotmányjogi-politikatudományi-államépítési dilemmáról szól, hogy vajon a parlament a szuverenitásból eredő összes jogot gyakorolja, autonómiája, hatalma teljes és korlátlan, bármit megtehet a könyv mottója szerint, avagy a parlamentnek, a népszuverenitásnak bírái, kontrollmechanizmusai lehetnek, legelébb az alkotmánybíróság. A kritikus ecsettel, aprólékosan és telje értékűen megrajzolt kép nem optimista, de színes és a jogállamiságban reménykedő.” Kukorelli István

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
JOGÁSZI MÓDSZER ÉS POLITIKA

Fejezetek a német közjogtudomány történetéből

Szerző: Sólyom Péter

Gondolat Kiadó, 2016

 

A kötet a német és az osztrák közjogtudomány alakulástörténetét vizsgálja. Azt próbálja meg feltárni, hogy milyen nehézségeket és feladatokat jelent egy alapvetően autokratikus közjogi hagyomány demokratikus közjogi dogmatika igényeinek megfelelő újraértelmezése. Gerber és Laband számít a jogászi nézőpontú német közjogtudomány alapító atyjának. A weimari alkotmányelmélet világított rá az államjogi pozitivizmus alapvető politikai funkcióira. Ebben a kritikában ez az értekezés is követi ezt a weimari tradíciót, de a kritika módszertani következményeiről már alapvetően eltérő álláspontot képvisel, és Hans Kelsen elméletét állítja a német közjog-elmélettörténet kánonjának központi helyére.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZOMÁLIAI KÍSÉRLET

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának útkeresése a hidegháború utáni új világrendben

Szerző: Pusztai Dávid

Gondolat Kiadó, 2016

 

A szomáliai nemzetközi szerepvállalás az 1990-es évek első felében általános vélekedés szerint nem tartozik a legsikeresebbek közé, noha kezdetben nagy reményekkel indult. Miután 1992 nyarán a polgárháború sújtotta országban dúló éhínségről szóló képek bejárták a világsajtót, az addig jobbára csak a New York-i ENSZ-székház üléstermeiben és folyosóin ismert, különösebb nagyhatalmi érdeklődésre számot nem tartó válság politikailag is reflektorfénybe került, és megoldásába a korszak legbefolyásosabb szereplői is bekapcsolódtak.

 
3 960 Ft
Akció: 3 365 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MEGOLDÓKÉPLET - ÍGY MŰKÖDIK A VILÁGUNK(?)

Szerkesztette: Benyhe István

Gondolat Kiadó, 2016

 

Az ember mindig kereste önmagát és a világ okát, értelmét, törvényeit. Mára az izmusok elveszítették sorsformáló erejüket, a vallási áhítat a világ eddig sosem látott színességébe hanyatlik, a tekintélyek megrendülnek. Már nincs időnk mindent végiggondolni, és a ránk zúduló túlkínálat nyomásától csak homályosan érezzük azt a hiányt, amitől szenvedünk, ami elbizonytalanít, és gyakran meg is betegít. A világ dolgainak összefüggései, helyünk a világban, környezetünkben, nemzetünkben, legtöbbször végig sem gondolt kérdések.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MÚLTUNK ÖRÖKSÉGE - ELMÉLETTÖRTÉNETI PERSPEKTÍVÁK

Szerző: Szabadfalvi József

Gondolat Kiadó, 2016

 

„… a legnagyobb élő hatalom a múlt… egész kultúránk nem egyéb, mint azoknak a szellemi kincseknek a halmaza, amelyek a múlt óriási hagyatékaként szállnak nemzedékről nemzedékre. Minden műveltség alapja a letűnt kor ismereteinek, erkölcsi, vallási, jogi és művészeti felfogásának, technikájának és gazdasági tudásának az az átvétele, amely a szó szoros értelmében vett átvétel és átadás: traditió. A jelenkor a haladás terén akármilyen nagy is, az örökölt kultúra nagyságához képest rendszerint csak csekély töredékekkel bírja gazdagítani az emberiség szellemi kincseit.” Moór Gyula 1946-ban egyetemi rektorként egy ünnepi beszéd alkalmával elmondott gondolatai ma is érvényes tartalommal bírnak. A két világháború közötti magyar jogbölcselet kiemelkedő teoretikusa szellemi múltunk azon örökségére hívja fel a figyelmet, amely nélkül nem érthetjük meg a jelent, és nem tekinthetünk biztos fogódzók nélkül a jövőbe. Nyomatékosan igaz ez a megállapítás a hazai jogi (jogbölcseleti) gondolkodás és a jogi kultúra fejlődésére.

 
2 960 Ft
Akció: 2 515 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 PÁZMÁNY, A JEZSUITA ÉRSEK. KINEVEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE, 1615–1616

Mikropolitikai tanulmány

Szerző: Tusor Péter

Gondolat Kiadó, 2016

 

A monográfia témája Pázmány Péter prímási kinevezése. A kora újkori magyar történelem egyik legnagyobb hatású makropolitikai tényének körülményeit, okait, célját, összefüggéseit elemzi a – korszakra Wolfgang Reinhard által kidolgozott – „mikropolitikai” megközelítésben, fordulatos eseményeit rekonstruálja kritikai igénnyel. A kérdés Pray Györgytől kezdve harmadfél százada áll a magyar historiográfia érdeklődésének homlokterében. Mégis csupán részleges, vagy kifejezetten téves eredmények születtek. A kötet egyaránt felölel politika-, diplomácia- és egyháztörténeti dimenziókat, sőt a művészettörténet is új eredménnyel gazdagodik. Bátran él a latin és olasz szövegfilológia eszközeivel, és segédtudományként világi és kánonjogtörténettel.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IDENTITÁSOK ÉS MÉDIÁK I. - IDENTITÁSOK ÉS VÁLTÁSOK

Szerkesztette: Neumer Katalin

Gondolat Kiadó, 2016

 

Az identitás fogalmát körüljáró írások Gyáni Gábor elméleti bevezetője után időrendben követik egymást. Nemzeti, nyelvi és vallási identitásról, asszimilációról esik szó Dalos Anna, Gángó Gábor, Kovács Gábor, Mester Béla, Péteri Lóránt és Rákai Orsolya írásaiban. Rákai Orsolya Tormay Cécile korai regényeiről szólva a németség asszimilációs problémáival összekapcsolva tárgyalja a főhősnők képviselte nőszerepek és a velük szembeni elvárások közötti feszültségeket. Bicskei Éva a reformkor új férfi szerep megjelenésére hívja fel a figyelmet, amelynek tükörképeként új nőszerep is körvonalazódott.

 
2 950 Ft
Akció: 2 510 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
BALÁZS ELEMÉR GROUP 15 - ÖRÖK SZERELEM

cd-melléklettel

Szerkesztette: Somogyvári Péter

Gondolat Kiadó, 2015

 

„Az nem árulás, ha a közönségnek is tetszik valami. Mindig azt szoktam mondani, csinálj olyan zenét, ami a közönségnek is tetszik, meg a zenészeknek is! Ha csak a zenészeknek tetszik, az nem jó, sőt nem is biztos, hogy az jó zene. Úgy kell csinálni, hogy szakmailag megtámadhatatlan legyen, és úgy tetsszen a közönségnek. Erre kell törekedni, és Elemér erre törekszik.”

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK KORSZAKAI MAGYARORSZÁGON 1945-TŐL NAPJAINKIG

Szerző: Köbel Szilvia

Gondolat Kiadó, 2015

 

„A politikai szabadságjogok 1945 utáni magyarországi története még nagyon sok feltárnivalót tartogat a kutatók számára. A második világháborút követően az emberi jogok kodifikációjának új korszaka kezdődött el, és ez kihatással volt mindkét világrendszer jogi, társadalmi és politikai fejlődésére.

A lelkiismereti és vallásszabadság joga, és hozzá kapcsolódóan az állam és az egyházak kapcsolata, a szólás- és véleményszabadság joga, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga, a békés gyülekezéshez és a szabad társuláshoz (egyesüléshez) való jog mind olyan jogosultságok, amelyek a polgári és a politikai szabadságjogok rendszerében központi helyet foglalnak el.

Meggyőződésem, hogy a politikai szabadságjogok 1945 utáni Magyarországi története nagyon sok tanulsággal szolgál az emberi jogok nemzetközi összefüggéseinek megértéséhez is.”

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 „EGYÉRTELMŰ, HOGY A CIGÁNYOK NEM TEKINTHETŐK NEMZETISÉGNEK”

Cigánypolitika dokumentumokban 1956-1989

Szerkesztette: Hajnáczky Tamás

Gondolat Kiadó, 2015

 

„Hosszas kutatómunkát követően fogalmazódott meg egy forráskiadvány megjelentetésének a gondolata, mely kiegészítése, illetve folytatása lehet a Mezey Barna által szerkesztett A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422–1985 című munkának. A forráskiadványban a szocialista korszak legfontosabb cigánysággal kapcsolatos dokumentumaiból válogattam. A kötet szerkesztésénél a teljességre törekedtem, közlöm a többségükben mar publikált pártdokumentumokat es a jórészt ismeretlen minisztertanácsi, valamint kormányhatározatokat is.

 
3 950 Ft
Akció: 3 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A REKLÁM FOGALOMTÁRA

Második, bővített kiadás

A 2005-ös kiadás bővített, aktualizált változata.

Szerző: Virányi Péter

Gondolat Kiadó, 2015

 

Társaságban mindig akad több olyan közös beszédtéma, amelynek mindenki "szakértője". Ezek a "szakértett" területek többnyire a foci, politika, nők és az autók, de az utóbbi néhány évben ez a sor kiegészült a reklámokkal. Divat a reklámokat szidni, egy-egy rosszindulatú, cinikus megjegyzést megereszteni a szakmáról és annak művelőiről. Pedig mindannyian foglalkozunk vele. Amikor névjegyet csináltatunk, vagy netán magunk készítjük el, amikor beszélünk önmagunkról, munkánkról, amikor fejléces levelet írunk, akkor is reklámot készítünk. De önkéntes reklámhordozók vagyunk, amikor bevásárlószatyrainkat lóbálva megyünk az utcán. A reklámok akarva-akaratlanul bevonultak mindennapjainkba, szófordulatai a köznyelvbe; értékeket, divatot közvetítenek számunkra.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZABADALMI JOGVÉDELEM TÖRTÉNETI PERSPEKTÍVÁI

Szerző: Papp László

Gondolat Kiadó, 2015

 

A szellemi alkotások védelme a társadalom és a jog olyan központi problémája, melyre statikus válasz, megoldás nehezen adható. Az ember alkotó, szellemi tevékenységének a védelme a civilizációs fejlődéssel egyidős, s egyúttal szorosan összefügg a technikai fejlődéssel.

 

A tudomány és technika rohamos fejlődése újabb kihívások elé állította és állítja a jogalkotót és jogalkalmazót egyaránt, melynek folytán a jogtudomány egy percre sem lélegezhet fel a megoldandó problémák terhe alatt.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 FORMALIZMUS A BÍRÓI GYAKORLATBAN - A FORMALISTA BÍRÓI ÉRVELÉS JOGELMÉLETI ALAPJAI

Szerző: Ficsor Krisztina

Gondolat Kiadó, 2015

 

A jogelméleti vizsgálódások egyik legvitatottabb témája, hogy miképpen igazolhatóak, miképpen támaszthatók alá a bírói döntések. Ezzel a kérdéssel az úgynevezett ítélkezéselméleti munkák foglalkoznak. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy alkotmányos demokráciákban a bírói ítélkezéssel szemben alapvető elvi követelmények fogalmazódnak meg. A bíráknak kötelezettsége, hogy döntéseiket, jogi állításaikat racionális igazolással lássák el, megfelelő jogi érvekkel és indokokkal támaszszák alá.

 
2 950 Ft
Akció: 2 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 INTERPRETÁCIÓK INTERPRETÁCIÓJA - TUDÓS BIBLIOTHECARIUSOK, TUDÓS ELŐDÖK

Szerkesztette: Zsupán Edina

Gondolat Kiadó, 2015

 

„Az archívumok működését az elméleti reflexiók általában kevéssé szokták exponálni. Részben azért, mert a teoretikusok igen ritkán szokták testközelből ismerni az anyag megőrzéséhez kapcsolódó intézmények valódi működését, részben pedig azért, mert egyszerűbb axiomatikusnak tekinteni s nem bolygatni az interpretálandó anyag fennmaradásának a körülményeit, így legalább a kiindulópont nem vet föl rögtön dilemmákat. Pedig érdemes azzal szembenézni, hogy már itt is erős értelmezői szempontok működnek: az archívum sem áttetsző médium, s végképp nem csupán olyasmi, amely egyszerűen fenntartja nekünk a forrásokat.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ ELTŰNŐ MUNKA NYOMÁBAN. A BIG DATA ÉS A PÉNZTŐKE ÉVSZÁZADA

Szerző: Forgács Imre

Gondolat Kiadó, 2015

 

A jövedelmi különbségek évtizedek óta folyamatosan nőnek szegények és gazdagok, országok és régiók között. A fiatalok jó egynegyedének már az Európai Unió déli tagállamaiban sincs munkája. A görögök esetében ez az arány közelít a tragikus 60%-hoz, igaz a jövőjük a pénzügyi válság miatt is kilátástalan. Ráadásul egyes szakértők szerint a digitális forradalom következtében Földünkön idővel több munkahely fog megszűnni, mint amennyi új keletkezik.

 

E tendenciák változatlansága esetén egyre kevesebben lesznek azok a szerencsések, akik értelmes alkotó munkát végezhetnek. Talán a legújabb kori népvándorlók tömegei sem csak a helyi hadurak kegyetlenkedései elől menekülnek a fejlettebb országokba.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A VASGÁRDA (1927-1937) - ANTISZEMITIZMUS, MITOLÓGIA, VALLÁS

Szerző: Miskolczy Ambrus

Gondolat Kiadó, 2015

 

A Vasgárda, másképpen a Mihály Arkangyal Légió, egyszerűbben: a legionárius mozgalom az európai fasizmus román változata. Melyek a legionárius mozgalom sajátos vonásai? Miben rejlik az eredetisége? Ezt úgy próbáljuk megragadni, hogy bemutatjuk a Vasgárda antiszemitizmusát, misztikáját, a valláshoz való viszonyát, egyszóval: mitológiáját. Tehát mindazt, ami a román és az európai történelem hosszú távú fejleményeihez köti a legionárius mozgalmat. A jelen munka, amely egy nagyobb vállalkozás első kötete, 1927 és 1937 között vizsgálja a folyamatot.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A SZAKADÉK SZÉLÉN - A NÉPESSÉGFOGYÁS OKAI ÉS MEGÁLLÍTÁSA

Tankönyv

Szerző: Benda József

Gondolat Kiadó, 2015

 

Hazánkat, miként számos európai országot, a második demográfiai átmenet súlyos kihívásokkal állítja szembe.

A csökkenő gyermekáldás, a meghosszabbodó élettartam olyan új helyzetet teremt a magyar társadalom számára, melyre korábban még nem volt példa. Az új kihívásra, új válaszokat kell adnunk.

A helyes, működőképes megoldások megtalálása sürgető feladat, hiszen társadalmunk működőképességének fenntartása a tét.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-5%
 A 21. SZÁZAD ÉLETTÉRHÁBORÚI A FÖLDÉRT, A VÍZÉRT, AZ ÉLELEMÉRT, A ...LÉTEZÉSÉRT! VÁLSÁGÖVEZETEK KONFLIKTUSAI ÉS HÁBORÚI

Szerző: Isaszegi János

Gondolat Kiadó, 2015

 

Minden háború egyforma. Nincs különbség az elmúlt évtizedek iraki, afganisztáni, balkáni, szomáliai, a jelenleg zajló ukrajnai, közel-keleti, szíriai, esetleges iráni, koreai, vagy éppen az I. világháború között. Mindegyiket a hatalom pozíciójából, a nemzeti, etnikai, vallási, nagyhatalmi és/vagy nagyvállalati lobbiérdekek érvényesítése mentén robbantották vagy provokálták ki, persze „a béke és a biztonság erősítése, stabilizálása, s a szenvedő civilek megsegítése céljából.”

 
6 000 Ft
Akció: 5 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AUCTOR ANTE PORTAS - SZEMÉLYES IRODALOM, EPIKAI HAGYOMÁNY

Szerző: Mekis D. János

Gondolat Kiadó, 2015

 

Személyes irodalom, epikai hagyomány. Vajon van-e ellentmondás e két szempont között? Könyvemmel azt igyekszem bizonyítani, hogy nincsen, legfeljebb termékeny feszültség. Az én személyes közlései az önéletrajzi és önírás típusú megnyilatkozások körében egyszerre magánjellegű és nyilvános, saját és idegen, egyedi és közösségi dokumentumokként állnak elénk: élettörténeti narratívák, írásban megformált emlékezések, melyek az emlékeknek és egyszersmind az emlékezetnek is reprezentációi.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
ARCHEOLÓGIAI KÖLTÉSZET A MODERNITÁSBAN

Szerkesztette: Kocziszky Éva

Gondolat Kiadó, 2015

 

Létezik-e, és ha igen, mi az, amit „archeológiai költészet”-nek nevezünk? Miért érdemes a modernitás korának realitásra, materiális jelenlét előállítására törekvő költészetét az archeológia perspektívájából újragondolni? Vajon valóban félbeszakadt-e a modernnek az antikkal folytatott dialógusa a 19. század végén, vagy paradox terminussal beszélhetünk egy „klasszikus avantgárd”-ról is?

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
 TÖRTÉNELEM JELVÉNYEKBEN ELBESZÉLVE - AZ ELSŐ MAGYAR TŰZZOMÁNC JELVÉNYGYÁR

Szerkesztette: Berényi Zsuzsanna Ágnes

Gondolat Kiadó, 2015

 

A kötetben egy jeles magyar ipartörténeti emlék, az Első Magyar Tűzzománc Jelvénygyár történetét beszéli el az üzem jelenlegi tulajdonosa. Részletesen szól a jelvénygyártás műfogásairól, és ismerteti az alapítás óta eltelt időszak legjellegzetesebb termékeit. A kitűnő fotográfus, Kincses Károly 385 színes fényképen mutatja be a gyár termésének javát.

A könyv DVD-melléklettel jelenik meg.

 
4 950 Ft
Akció: 4 210 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 METSZÉSPONTOK – TÁRSADALOMTUDOMÁNY ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓ AZ EZREDFORDULÓN

Szerkesztette: Z. Karvalics László

Gondolat Kiadó, 2015

 

E kötet az információs társadalom kérdéseiben már régóta publikáló idősebb kutatók és jó néhány fiatal pályatársuk tanulmányait tartalmazza. Ezek az írások két, nagyon határozott célt szolgálnak. Egyrészt arra törekszenek, hogy társadalomtudomány és informatika szövevényes kapcsolatrendszerének ritkábban cserkészett vidékeire vezessenek el, olyan diskurzusokat mutassanak be, amelyekről idáig kevés szó esett – így támogatva a kutatók munkáját. Másrészt példát mutassanak arra, hogy milyen apparátussal, hogyan lehet az információban gazdag világ friss fejleményeit (mint például a párhuzamos feladatvégzést, az informatika közösségi célú felhasználását, az agrárium és az ICT találkozását) úgy bemutatni, hogy egyszerre reflektálunk a jelenségre, illetve helyezzük azt társadalomtudományi kontextusba.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 ÉSZ, AKARAT, SZABADSÁG - TERMÉSZETJOG ÉS TERMÉSZETES JOGOK A KÉSŐSKOLASZTIKUS GONDOLKODÁSBAN

Szerkesztette: Tattay Szilárd

Gondolat Kiadó, 2015

 

A természetes jogok eszméjének természetjogi fogantatása olyan eszmetörténeti közhelynek számít, amelyet valószínűleg kevesen vonnának kétségbe. A természetjog és a természetes jogok viszonya ennek ellenére korántsem tekinthető magától értetődőnek. A szerző érvelésének kiindulópontját az a meggyőződés képezi, hogy e reláció megítélése más okok mellett azért osztja meg és állítja hamis kettősségek elé a jogfilozófusokat és az eszmetörténészeket, mert a legutóbbi időkig elhanyagolták a skolasztika virágkorának tekintett XIII. század és a modern természetjog nyitányát jelentő XVII. század, vagyis az Aquinói Szent Tamás és Hugo Grotius közötti „átmeneti” időszak részletes vizsgálatát.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ ÁLLAM SZUVERENITÁSA - ESZMÉNY ÉS/VAGY VALÓSÁG

Szerkesztette: Takács Péter

Gondolat Kiadó, 2015

 

A kötet a modern állam egyik legjellegzetesebb és legvitatottabb vonását elemzi, több tudomány - így a jogtudomány és a közgazdaságtan, a politológia és a filozófia - nézőpontjából. A tanulmányok többsége a témával kapcsolatos konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. E konferencia a különböző nézetek és nézőpontok ütköztetésére adott alkalmat, s így a kötetben közölt 31 írás nemcsak a téma elemzését nyújtja, de egyfajta dialógust is jelent: a szerzők egymás álláspontjait is jól ismerve s azokra is tekintettel fogalmazták meg saját tételeiket. A konferenciához kötött jelleg ellenére a kötet műfajilag tanulmánygyűjtemény. A tanulmányok szerzői a magyar tudományos élet ismert és méltán elismert gondolkodói, akiknek írásait a pályájuk elején és közepén tartó fiatal szakemberek munkái egészítik ki. A kötet a mai magyar államtudomány tükre.

 
4 950 Ft
Akció: 4 210 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NŐI ÉLET, LEÁNYNEVELÉS AZ ÚJKORBAN

Válogatott tanulmányok

Szerző: Kéri Katalin

Gondolat Kiadó, 2015

 

Az írásokat megalapozó kutatások során az eszmetörténet, a vallás-, a művészet-, a sajtó-, az irodalom-, az orvoslás-, a politika-, a könyvtár- és a gazdaságtörténet, az antropológia, illetve a demográfia és a statisztika területéről is merítettünk a téma kifejtését segítő, a leánynevelés és női művelődés egy-egy szűkebb területének megértését lehetővé tevő adatokat.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BOYTHA GYÖRGY VÁLOGATOTT ÍRÁSAI

Szerkesztette: Csehi Zoltán

Gondolat Kiadó, 2015

 

A Csehi Zoltán szerkesztette kötet magyar, angol, német és francia nyelvű írásokat tartalmaz az uniós és hazai szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogokról, harmonizációjukról, a felmerülő dilemmáikról, sarkalatos kérdéseikről.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 GYERMEKEK ÉS SERDÜLŐK MUNKÁJA MAGYARORSZÁGON A 19. SZÁZADTÓL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚIG

Szerző: Deáky Zita

Gondolat Kiadó, 2015

 

A magyarországi gyermekek és a serdülő korosztály munkavégzésének évszázadokat, etnikumokat és felekezeteket átfogó, interdiszciplináris feldolgozása mindezidáig nem történt meg. A kézirat történeti, néprajzi, művelődéstörténeti áttekintést kíván adni a magyarországi gyermekekhez és a serdülőkhöz 4-5 éves kortól a 16-18 éves korig kapcsolódó egyéni és közösségi munkaformákról, és azok jellegzetességeiről.

 
3 550 Ft
Akció: 3 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.