Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Gondolat Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >G-I >Gondolat Kiadó

Sorrend:

-15%
 FORMALIZMUS A BÍRÓI GYAKORLATBAN - A FORMALISTA BÍRÓI ÉRVELÉS JOGELMÉLETI ALAPJAI

Szerző: Ficsor Krisztina

Gondolat Kiadó, 2015

 

A jogelméleti vizsgálódások egyik legvitatottabb témája, hogy miképpen igazolhatóak, miképpen támaszthatók alá a bírói döntések. Ezzel a kérdéssel az úgynevezett ítélkezéselméleti munkák foglalkoznak. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy alkotmányos demokráciákban a bírói ítélkezéssel szemben alapvető elvi követelmények fogalmazódnak meg. A bíráknak kötelezettsége, hogy döntéseiket, jogi állításaikat racionális igazolással lássák el, megfelelő jogi érvekkel és indokokkal támaszszák alá.

 
2 950 Ft
Akció: 2 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 INTERPRETÁCIÓK INTERPRETÁCIÓJA - TUDÓS BIBLIOTHECARIUSOK, TUDÓS ELŐDÖK

Szerkesztette: Zsupán Edina

Gondolat Kiadó, 2015

 

„Az archívumok működését az elméleti reflexiók általában kevéssé szokták exponálni. Részben azért, mert a teoretikusok igen ritkán szokták testközelből ismerni az anyag megőrzéséhez kapcsolódó intézmények valódi működését, részben pedig azért, mert egyszerűbb axiomatikusnak tekinteni s nem bolygatni az interpretálandó anyag fennmaradásának a körülményeit, így legalább a kiindulópont nem vet föl rögtön dilemmákat. Pedig érdemes azzal szembenézni, hogy már itt is erős értelmezői szempontok működnek: az archívum sem áttetsző médium, s végképp nem csupán olyasmi, amely egyszerűen fenntartja nekünk a forrásokat.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ ELTŰNŐ MUNKA NYOMÁBAN. A BIG DATA ÉS A PÉNZTŐKE ÉVSZÁZADA

Szerző: Forgács Imre

Gondolat Kiadó, 2015

 

A jövedelmi különbségek évtizedek óta folyamatosan nőnek szegények és gazdagok, országok és régiók között. A fiatalok jó egynegyedének már az Európai Unió déli tagállamaiban sincs munkája. A görögök esetében ez az arány közelít a tragikus 60%-hoz, igaz a jövőjük a pénzügyi válság miatt is kilátástalan. Ráadásul egyes szakértők szerint a digitális forradalom következtében Földünkön idővel több munkahely fog megszűnni, mint amennyi új keletkezik.

 

E tendenciák változatlansága esetén egyre kevesebben lesznek azok a szerencsések, akik értelmes alkotó munkát végezhetnek. Talán a legújabb kori népvándorlók tömegei sem csak a helyi hadurak kegyetlenkedései elől menekülnek a fejlettebb országokba.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A VASGÁRDA (1927-1937) - ANTISZEMITIZMUS, MITOLÓGIA, VALLÁS

Szerző: Miskolczy Ambrus

Gondolat Kiadó, 2015

 

A Vasgárda, másképpen a Mihály Arkangyal Légió, egyszerűbben: a legionárius mozgalom az európai fasizmus román változata. Melyek a legionárius mozgalom sajátos vonásai? Miben rejlik az eredetisége? Ezt úgy próbáljuk megragadni, hogy bemutatjuk a Vasgárda antiszemitizmusát, misztikáját, a valláshoz való viszonyát, egyszóval: mitológiáját. Tehát mindazt, ami a román és az európai történelem hosszú távú fejleményeihez köti a legionárius mozgalmat. A jelen munka, amely egy nagyobb vállalkozás első kötete, 1927 és 1937 között vizsgálja a folyamatot.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A SZAKADÉK SZÉLÉN - A NÉPESSÉGFOGYÁS OKAI ÉS MEGÁLLÍTÁSA

Tankönyv

Szerző: Benda József

Gondolat Kiadó, 2015

 

Hazánkat, miként számos európai országot, a második demográfiai átmenet súlyos kihívásokkal állítja szembe.

A csökkenő gyermekáldás, a meghosszabbodó élettartam olyan új helyzetet teremt a magyar társadalom számára, melyre korábban még nem volt példa. Az új kihívásra, új válaszokat kell adnunk.

A helyes, működőképes megoldások megtalálása sürgető feladat, hiszen társadalmunk működőképességének fenntartása a tét.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-5%
 A 21. SZÁZAD ÉLETTÉRHÁBORÚI A FÖLDÉRT, A VÍZÉRT, AZ ÉLELEMÉRT, A ...LÉTEZÉSÉRT! VÁLSÁGÖVEZETEK KONFLIKTUSAI ÉS HÁBORÚI

Szerző: Isaszegi János

Gondolat Kiadó, 2015

 

Minden háború egyforma. Nincs különbség az elmúlt évtizedek iraki, afganisztáni, balkáni, szomáliai, a jelenleg zajló ukrajnai, közel-keleti, szíriai, esetleges iráni, koreai, vagy éppen az I. világháború között. Mindegyiket a hatalom pozíciójából, a nemzeti, etnikai, vallási, nagyhatalmi és/vagy nagyvállalati lobbiérdekek érvényesítése mentén robbantották vagy provokálták ki, persze „a béke és a biztonság erősítése, stabilizálása, s a szenvedő civilek megsegítése céljából.”

 
6 000 Ft
Akció: 5 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AUCTOR ANTE PORTAS - SZEMÉLYES IRODALOM, EPIKAI HAGYOMÁNY

Szerző: Mekis D. János

Gondolat Kiadó, 2015

 

Személyes irodalom, epikai hagyomány. Vajon van-e ellentmondás e két szempont között? Könyvemmel azt igyekszem bizonyítani, hogy nincsen, legfeljebb termékeny feszültség. Az én személyes közlései az önéletrajzi és önírás típusú megnyilatkozások körében egyszerre magánjellegű és nyilvános, saját és idegen, egyedi és közösségi dokumentumokként állnak elénk: élettörténeti narratívák, írásban megformált emlékezések, melyek az emlékeknek és egyszersmind az emlékezetnek is reprezentációi.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
ARCHEOLÓGIAI KÖLTÉSZET A MODERNITÁSBAN

Szerkesztette: Kocziszky Éva

Gondolat Kiadó, 2015

 

Létezik-e, és ha igen, mi az, amit „archeológiai költészet”-nek nevezünk? Miért érdemes a modernitás korának realitásra, materiális jelenlét előállítására törekvő költészetét az archeológia perspektívájából újragondolni? Vajon valóban félbeszakadt-e a modernnek az antikkal folytatott dialógusa a 19. század végén, vagy paradox terminussal beszélhetünk egy „klasszikus avantgárd”-ról is?

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
 TÖRTÉNELEM JELVÉNYEKBEN ELBESZÉLVE - AZ ELSŐ MAGYAR TŰZZOMÁNC JELVÉNYGYÁR

Szerkesztette: Berényi Zsuzsanna Ágnes

Gondolat Kiadó, 2015

 

A kötetben egy jeles magyar ipartörténeti emlék, az Első Magyar Tűzzománc Jelvénygyár történetét beszéli el az üzem jelenlegi tulajdonosa. Részletesen szól a jelvénygyártás műfogásairól, és ismerteti az alapítás óta eltelt időszak legjellegzetesebb termékeit. A kitűnő fotográfus, Kincses Károly 385 színes fényképen mutatja be a gyár termésének javát.

A könyv DVD-melléklettel jelenik meg.

 
4 950 Ft
Akció: 4 210 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 METSZÉSPONTOK – TÁRSADALOMTUDOMÁNY ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓ AZ EZREDFORDULÓN

Szerkesztette: Z. Karvalics László

Gondolat Kiadó, 2015

 

E kötet az információs társadalom kérdéseiben már régóta publikáló idősebb kutatók és jó néhány fiatal pályatársuk tanulmányait tartalmazza. Ezek az írások két, nagyon határozott célt szolgálnak. Egyrészt arra törekszenek, hogy társadalomtudomány és informatika szövevényes kapcsolatrendszerének ritkábban cserkészett vidékeire vezessenek el, olyan diskurzusokat mutassanak be, amelyekről idáig kevés szó esett – így támogatva a kutatók munkáját. Másrészt példát mutassanak arra, hogy milyen apparátussal, hogyan lehet az információban gazdag világ friss fejleményeit (mint például a párhuzamos feladatvégzést, az informatika közösségi célú felhasználását, az agrárium és az ICT találkozását) úgy bemutatni, hogy egyszerre reflektálunk a jelenségre, illetve helyezzük azt társadalomtudományi kontextusba.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 ÉSZ, AKARAT, SZABADSÁG - TERMÉSZETJOG ÉS TERMÉSZETES JOGOK A KÉSŐSKOLASZTIKUS GONDOLKODÁSBAN

Szerkesztette: Tattay Szilárd

Gondolat Kiadó, 2015

 

A természetes jogok eszméjének természetjogi fogantatása olyan eszmetörténeti közhelynek számít, amelyet valószínűleg kevesen vonnának kétségbe. A természetjog és a természetes jogok viszonya ennek ellenére korántsem tekinthető magától értetődőnek. A szerző érvelésének kiindulópontját az a meggyőződés képezi, hogy e reláció megítélése más okok mellett azért osztja meg és állítja hamis kettősségek elé a jogfilozófusokat és az eszmetörténészeket, mert a legutóbbi időkig elhanyagolták a skolasztika virágkorának tekintett XIII. század és a modern természetjog nyitányát jelentő XVII. század, vagyis az Aquinói Szent Tamás és Hugo Grotius közötti „átmeneti” időszak részletes vizsgálatát.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ ÁLLAM SZUVERENITÁSA - ESZMÉNY ÉS/VAGY VALÓSÁG

Szerkesztette: Takács Péter

Gondolat Kiadó, 2015

 

A kötet a modern állam egyik legjellegzetesebb és legvitatottabb vonását elemzi, több tudomány - így a jogtudomány és a közgazdaságtan, a politológia és a filozófia - nézőpontjából. A tanulmányok többsége a témával kapcsolatos konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. E konferencia a különböző nézetek és nézőpontok ütköztetésére adott alkalmat, s így a kötetben közölt 31 írás nemcsak a téma elemzését nyújtja, de egyfajta dialógust is jelent: a szerzők egymás álláspontjait is jól ismerve s azokra is tekintettel fogalmazták meg saját tételeiket. A konferenciához kötött jelleg ellenére a kötet műfajilag tanulmánygyűjtemény. A tanulmányok szerzői a magyar tudományos élet ismert és méltán elismert gondolkodói, akiknek írásait a pályájuk elején és közepén tartó fiatal szakemberek munkái egészítik ki. A kötet a mai magyar államtudomány tükre.

 
4 950 Ft
Akció: 4 210 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NŐI ÉLET, LEÁNYNEVELÉS AZ ÚJKORBAN

Válogatott tanulmányok

Szerző: Kéri Katalin

Gondolat Kiadó, 2015

 

Az írásokat megalapozó kutatások során az eszmetörténet, a vallás-, a művészet-, a sajtó-, az irodalom-, az orvoslás-, a politika-, a könyvtár- és a gazdaságtörténet, az antropológia, illetve a demográfia és a statisztika területéről is merítettünk a téma kifejtését segítő, a leánynevelés és női művelődés egy-egy szűkebb területének megértését lehetővé tevő adatokat.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BOYTHA GYÖRGY VÁLOGATOTT ÍRÁSAI

Szerkesztette: Csehi Zoltán

Gondolat Kiadó, 2015

 

A Csehi Zoltán szerkesztette kötet magyar, angol, német és francia nyelvű írásokat tartalmaz az uniós és hazai szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogokról, harmonizációjukról, a felmerülő dilemmáikról, sarkalatos kérdéseikről.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 GYERMEKEK ÉS SERDÜLŐK MUNKÁJA MAGYARORSZÁGON A 19. SZÁZADTÓL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚIG

Szerző: Deáky Zita

Gondolat Kiadó, 2015

 

A magyarországi gyermekek és a serdülő korosztály munkavégzésének évszázadokat, etnikumokat és felekezeteket átfogó, interdiszciplináris feldolgozása mindezidáig nem történt meg. A kézirat történeti, néprajzi, művelődéstörténeti áttekintést kíván adni a magyarországi gyermekekhez és a serdülőkhöz 4-5 éves kortól a 16-18 éves korig kapcsolódó egyéni és közösségi munkaformákról, és azok jellegzetességeiről.

 
3 550 Ft
Akció: 3 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A MOSZKVAI RUDOMINO-KÖNYVTÁR HUNGARIKA EX LIBRISEI HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KONTEXTUSBAN

Szerző: Vasné Tóth Kornélia

Gondolat Kiadó, 2015

 

Napjainkban, a posztmodern korában formálódó új kultúrtörténeti, művészettörténeti diskurzusok egyik központi témája a kép, annak vizuális kultúrában betöltött szerepe, hatása, recepciója. Az „iconic turn” nyomán a kutatás területén is végbement az a mélyreható fordulat, mely a modern képi technikák és a vizualitás szerepét hangsúlyozza. Mindezért az ex librisek mint vizuális dokumentumok interpretációja különösen időszerű, és a téma kutatása új irányokat, nézőpontokat kell kapjon – hangsúlyozza Vasné dr. Tóth Kornélia, az Országos Széchényi Könyvtár kutatója.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VILÁGKÉPEK, KÉPVILÁGOK

Szerző: Duló Károly

Gondolat Kiadó, 2015

 

Lukács evangélistától nem maradt ránk festmény, de létezik a világon tucatnyi olyan „Madonna gyermekével” ábrázolás, amelyik többé-kevésbé hasonlít egymásra, és amelyeket az általa festett kép másolatának tartanak.

Szent Lukács a festészeti munkásságáról szóló apokrif hagyomány alapján lett a festők védőszentje. Annyit biztosan tudunk óla, hogy orvos volt, és utánajárt azoknak a tényeknek, amelyeket Jézusról hallott.

Huang Kung-wang a kínai tájképfestészet egyik meghatározó alakja, aki pályáját hivatalnokként kezdte, majd a világi ügyeskedésekből történt kiábrándulása után taoista szerzetesnek állt. Ötvenéves is elmúlt már, amikor festeni kezdett, s legjelentősebb műveit életének hetedik évtizedében alkotta.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
TENGERISTENNŐ AZ OLYMPOSON. MÍTOSZOK SZÓBAN ÉS KÉPBEN

Szerkesztette: Horváth Judit

Gondolat Kiadó, 2015

 

Mielőtt a görög sereg tengerre szállna, hogy háborúba induljon Trója ellen, a fővezérnek, Agamemnónnak fel kell áldoznia lányát, Iphigeneiát az aulisi kikötőben. Ám van olyan történet is, amelyben a lányt megszánja Artemis istennő, és egy szarvast küld helyette. A világszép Helenét hol Aphrodité istennő ajándékozza Parisnak, a trójai királyfinak hálából, amiért ő kapta a legszebb istennőnek járó aranyalmát, hol meg Paris rabolja el férjétől, a spártai Menelaos királytól. A szirének, akik varázslatos énekükkel halálba bűvölik a közelükbe tévedő hajósokat, hol fiatal lányok, hol meg különös szárnyas lények. Ugyanazt a mítoszt az egyik költő így meséli, a másik másképp, fantáziája és mesélőkedve szerint. A történetek többnyire számunkra láthatatlanul változnak, de olykor rajtakapjuk a költőt, amint éppen átalakítja a hagyományos mítoszt.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FÜST ÉS FÉNY

Szerző: Mánta György

Gondolat Kiadó, 2015

 

Ki az a Mánta György? Az irodalmi közvélemény, az olvasók alig-alig tartják számon. Azért-e, mert nem szervezte, alakította céltudatosan a pályáját? Mert túlontúl szemérmes természete van? Mert nem érezte szükségét, hogy helyet keressen magának? De közben minden mondatában érezni, hogy kedvét leli az írásban, a megfogalmazásban, a szöveg, a szerkezet megmunkálásában.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
ANGOLKERINGŐ

Esszék a kortárs angol irodalomról

Szerző: Vallasek Júlia

Gondolat Kiadó, 2015

 

A kortárs angol nyelvű irodalom ismerős idegen: témái érintésközelben lévőnek tűnhetnek a médiából, filmekből. Valamit illik tudni róluk, de nem biztos, hogy mindent részleteiben, árnyalataiban látunk. Az irodalom viszont épp az átélés, a belehelyezkedés, elidőzés terepe. J. M. Coetzee, Doris Lessing, Alice Munro, Salman Rushdie, Julian Barnes és a többiek műveiben teljes világok, kontinensek nyílnak meg.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
103 EL NEM KÜLDÖTT LEVÉL

Szerző: Szebeny Klára

Gondolat Kiadó, 2015

 

A fiatal feleség, a szerző 103 levelet írt 1944. december 26-tól 1945. június 17-ig terjedő időben a fronton levő férjének, ha egyszer hazatér, megtudhassa, hogyan zajlott az élet.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VÍZESÉSEK ROBAJA

Szerző: Tornai József

Gondolat Kiadó, 2015

 

A Kossuth-díjas költő legújabb kötetében is emberi és természeti létezésünk legfontosabb kérdéseit boncolgatja.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
A MEGLEPETÉS LÉPCSŐFOKAI

Szerző: Tornai Szabolcs

Gondolat Kiadó, 2015

 

A sokszínű esszékötet annak a hosszú útnak a lenyomata, amelyet a szerző az irodalom, a filmművészet, az alternatív rockzene, a festészet, a fotóművészet és a bölcselet világában járt be az elmúlt másfél évtizedben. Az ötven írást tartalmazó kötet legfeltűnőbb vonása a keleti és a nyugati gondolkodás ötvözése. Ez nem meglepő, hiszen a szerző első könyvében, A világ mint téveszme címmel szintén a Gondolat Kiadónál megjelent filozófiai művében is rejtett összefüggéseket tárt fel, hidakat épített ki a két kultúrkör között. Ahogy az esszékötet címadó darabja Antonioni Nagyítás című híres filmjének mélyelemzése a buddhai filozófia tükrében, ugyanúgy a kötet legtöbb írásában is a különféle nyugati alkotásokat a szerző a buddhai tanítás felöl közelítette meg.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
HATÁRSÉRTŐK

Önarckép - másokban

Szerző: Tóth László

Gondolat Kiadó, 2015

 

A József Attila-díjas író új kötete emlékező esszéket, vallomásokat tartalmaz mestereiről, írói mintáiról, a 20. század második felének magyar irodalmáról, irodalmi világáról s íróiról.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A HUMÁN TÁRSADALOM ELMÉLETE

Multistrukturális modell alapján

Szerzők: Dénes Tamás, Farkas János

Gondolat Kiadó, 2015

 

A kötetben új átfogó társadalomelméletet írnak le a szerzők. Egy új társadalomelmélet

megalkotása jelentős vállalkozás, különösen akkor, ha a társadalomtudományban szokatlan módon, egzakt matematikai alapokra épül. Ez a matematikai alap a multistruktúrák elmélete, amely önmagában is új diszciplína.

 
3 950 Ft
Akció: 3 355 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 „A VETÍTÉST VITA KÖVETTE”

A Filmátvételi Bizottság jegyzőkönyvei 1968–1989

Szerző: Gál Mihály

Gondolat Kiadó, 2015

 

A munka a Kádár-korszak kultúrtörténetének egy még feltáratlan területét mutatja be. A Filmátvételi Bizottság 380 jegyzőkönyvét közli és a forgalmazásra kiválasztott filmeket végigkíséri az átvételtől a bemutatásig.

 
6 000 Ft
Akció: 5 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ERDÉLYI MENEKÜLTEK MAGYARORSZÁGON 1988–89-BEN

Út a menekültkérdés tagadásától az 1951. évi genfi menekültügyi egyezményhez való csatlakozásig

Szerző: Kaszás Veronika

Gondolat Kiadó, 2015

 

A rendszerváltozás éveinek egy meghatározó témakörét, a magyarországi menekültügy történetének egy fontos fejezetét dolgozza fel a könyv. Az 1980-as évek végén érkezett erdélyi menekültek helyzetére olyan korban kellett Magyarországnak megoldást keresnie, amikor a Varsói Szerződés tagállamainak egységét kellett demonstrálni, ahol a szocialista tábor országainak viszonyát a hivatalos retorika szerint az „internacionalista testvériség” szellemisége hatotta át, és a nemzeti kisebbségekre, mint a „népek közötti barátság építőköveire” hivatkoztak. Így Románia és Magyarország viszonylatában menekültkérdésről beszélni sem lehetett.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FÖLDERENGÉS

Szerző: Simon Adri

Gondolat Kiadó, 2015

 

A szerző harmadik kötete verseinek élettere a világ-élettér felé tágul, spirituális dimenziókba – hogy azután visszaszűküljön ember-térré, az anyag, a formák és a lélek-szellem megnyilvánulásaivá.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
DIKOLOGIA

Törvényszéki rétorika és jogi érvelés Aristotelésnél

Szerző: Könczöl Miklós

Gondolat Kiadó, 2015

 

A Rétorika I. könyvében Aristotelés arra mutat rá, hogy az érvelés hogyan járulhat hozzá a jogrendszer helyes működéséhez, még azokban a (szükségszerűen előforduló) esetekben is, amelyek bizonyos szempontból kívül esnek a törvényhozás hatókörén. A jogi érveléssel foglalkozó fejezetekben egy olyan jogi módszertan körvonalazódik tehát, amelynek középpontjában a meggyőzés áll, alapja viszont a jogi fogalmak elemzése, s ezért egy korai jogdogmatika vonásait fedezhetjük föl benne.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PLATÓN A JOGI RÉTORIKÁRÓL

Három tanulmány

Szerző: Könczöl Miklós

Gondolat Kiadó, 2015

 

„A szerző egyaránt otthonosan mozog a jogelmélet, a filozófiatörténet és a filológiai módszerek közegében, e három terület módszertani eljárásait és tartalmi eredményeit sikeresen ötvözi egységes szemléletű és érvvezetésű gondolatmenetté. A könyv el is éri célját: egyszerre lesz megbízható és a tájékozódást hatékonyan segítő kalauz a tárgyalt területen nem szakkutatóként mozgó olvasók számára, s fogalmazásmódjának pontossága, elemző lépéseinek reflektáltsága és árnyaltsága a témával foglalkozó szűkebb tudományos közönség számára is hasznossá teszi a munkát.” Simon Attila

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KÖZGAZDASÁGTAN ÉS JOGFILOZÓFIA

Rendszertelen áttekintés a jog gazdasági elemzésének elméleti és módszertani alapjairól

Szerző: Cserne Péter

Gondolat Kiadó, 2015

 

A kötet a jog gazdasági elemzését a társadalomtudományokban általánosan elfogadott, ugyanakkor a hazai jogi gondolkodásban alig ismert és gyakran félreértett rational choice paradigma jogtudományi alkalmazásaként értelmezi és értékeli.

A jog gazdasági elemzésének alapelemeit, logikai szerkezetét, normatív előfeltevéseit, irányzatait és főbb tartalmi következtetéseit a körülhatárolt várakozások jegyében áttekintve rámutat a rational choice paradigma jogfilozófiai jelentőségére.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZEMÉLYKÖZI PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSUK

Szerző: Kasik László

Gondolat Kiadó, 2015

 

A minél hatékonyabb intézményes nevelés érdekében fontos, hogy a pedagógusok ismerjék azokat a személyközi problémákat, problémaköröket, amelyek foglalkoztatják a gyerekeket, segítsék őket problémáik megértésében, kezelésében; mintát, alternatívákat nyújtsanak számukra; illetve teremtsenek olyan helyzeteket, amelyekben a gyerekek egymásnak is segítséget tudnak nyújtani problémáik megoldásakor. A szociálisprobléma-megoldás tudatos, tervszerű, hatékony módszerekkel és eszközökkel történő fejlesztésére – mind a nemzetközi, mind a hazai vizsgálatok eredményei alapján – igen nagy szükség van, aminek megvalósítására csak jól felkészült, a témában tájékozott, a lehetőségeket és a korlátokat egyaránt alaposan ismerő szakemberek képesek.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 TEST-KONCEPTUSOK ÉS TESTREPREZENTÁCIÓK AZ IRODALOMBAN ÉS A KULTÚRÁBAN

Szerkesztette: Boros Oszkár, Horváth Kornélia, Osztroluczky Sarolta, Varró Annamária, Zsuppán Klaudia

Gondolat Kiadó, 2015

 

A kötet a test problematikájának modern tárgyalásmódjait vizsgálja a filozófia, a különféle lírai és narratív irodalmi szövegek és a médiumok területén: test és értelmezés, test és olvasás kapcsolatát, a test ontológiai elgondolásának lehetőségeit, s nem felejtkezik el test és lélek „hagyományos” dilemmájának átgondolásáról és újrafogalmazásáról sem.

A Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában című kötet egyszersmind egy új könyvsorozatot indít útjára Kultúra – Irodalom címmel.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
VIRTUÁLIS IRODALOMTÖRTÉNET

Iskolakultúra könyvek

Szerző: Bence Erika

Gondolat Kiadó, 2015

 

Bence Erika, 18 tanulmányból álló kötetének irodalomtudományi kérdésfelvetése, értelmezési horizontja egy tágabb, interdiszplináris, kultúratudományi, antropológiai körbe íródik bele. Ezekben az írásokban textus és irodalmi-társadalmi kontextusai egyszerre kerülnek vizsgálat alá. A tanulmányok a referenciális olvasás lehetőségeit írják körül tizenkilencedik és huszadik századi szövegekben. A könyv szövegei mintát nyújtanak a korszerű olvasói-kutatói magatartásról, módszertani precizitásukkal, tudományos megalapozottságukkal hozzásegítik az olvasót a bennük tárgyalt jelenségek befogadásához, egy árnyalt irodalomkép kialakításához.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
IDŐLÁDA

Szerző: Andri Snær Magnason

Fordította: Patat Bence

Gondolat Kiadó, 2015

 

Jó volna-e, ha képesek lennénk megállítani az időt? Mi történne, ha lenne egy csodálatos ládánk, amelybe nem hatol be az idő, és ahová elbújhatnánk a kellemetlen időjárás, az unalmas órák, személyes gondjaink és a világ bajai elől, hogy majd csak akkor jöjjünk elő, amikor újra minden jól megy a világban? E csábító ötlet megvalósulásának csaknem végzetes következményeit meséli el sok izgalommal és kimeríthetetlen fantáziával Andri Snær Magnason izlandi író fantasyjében.

 
3 490 Ft
Akció: 2 965 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
„NEM LÁTTA SENKI MÁS…”

(Versközelben)

A Beney Zsuzsa életműkiadás 7. kötete

Szerző: Beney Zsuzsa

Szerkesztette: Daróczi Anikó, Szűcs Teri

Gondolat Kiadó, 2015

 

Az életműsorozat hetedik kötete a szerző oktatási céllal, felső osztályosok, gimnazisták, egyetemisták számára írt verselemzéseit teszi közzé.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
PEREM

Szerző: Stephan Enter

Fordította: Fenyves Miklós

Gondolat Kiadó, 2015

 

Paul és Vincent, egykori hegymászótársak hosszú évek után összetalálkoznak egy brüsszeli pályaudvaron. Mindketten Angliába tartanak szintén rég nem látott barátjuk és sporttársuk, Martin meghívására, aki nemrég költözött Walesbe a hajdani hegymászócsapat lánytagjával, Lottéval. A vonaton egy aznapi címlaphírről csevegnek: egy amerikai professzor jóslata szerint két évtized múlva a tudomány halhatatlansággal ajándékozza meg az emberiséget… Miközben cseppet sem komolyan latolgatják az örök élet előnyeit és hátrányait, mindketten egy húsz évvel korábbi túrájuk képeit látják maguk előtt – akárcsak a fogadásukra készülő Martin.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
A KOMMUNIKATÍV HATALOM ÉS EMBERI JOGOK

Jürgen Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években

Szerző: Szücs László Gergely

Gondolat Kiadó, 2015

 

A kötet rekonstruálja Jürgen Habermas kilencvenes évekbeli politikai filozófiájának logikáját, azon belül Habermas erős normatív igényekkel fellépő deliberatív demokrácia-felfogását, ismerteti Habermas legfontosabb kortárs vitapartnereinek álláspontját.

Gondolatmenete mögött az a hallgatólagos feltevés húzódik, hogy Habermas kilencvenes évekbeli, leginkább a diskurzus fogalmára épülő politikai filozófiája új, jelentős fejezet a szerző igen gazdag életművében.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR TÁNCFOLKLORISZTIKAI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY II./B

Szerkesztette: Felföldi László, Karácsony Zoltán

Gondolat Kiadói Kör, 2015

 

A magyar táncfolklorisztika második világháború utáni sikertörténete elsősorban a táncok formai elemzésének elméleti-módszertani kidolgozásához, publikálásához és nemzetközi elfogadtatásához fűződik. Az intézményes keretek között meginduló néptánckutatás számára né hány év gyűjtőmunka után oly mennyiségű anyag állt rendelkezésére, melyre az ilyen jellegű kutatás nyugodtan támaszkodhatott. Bár a strukturális-morfológiai néptánc elemzés módszertana az elmúlt évtizedekben nem merevedett meg, alapjai ezen időszak eredményeihez nyúlnak vissza. Olvasókönyvi sorozatunk II./B kötete e tanulmányokból nyújt egy csokorra valót, amelyek méltóképpen képviselik a magyar néptánckutatás szerkezeti elemezésének elméletét és gyakorlatát.

 
3 480 Ft
Akció: 2 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
"... TŐLEM KÜLÖN NEM ENGEDLEK"

Németh László és felesége levelezése 1920-1973

Szerkesztő: Gál Mihály, Németh Ágnes

Gondolat, 2015

 

Németh Ágnes, az író lánya 1975-ben, édesapja halála után kezdte el összegyűjteni apja levelezését. Az eddig megjelent négy kötetnyi Németh László levelezésbe csupán csak néhány fontosabb családi levél került be. A Gondolat Kiadó gondozásában most megjelent kötet az író és felesége teljes levelezését közli.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
 CIORAN HOSSZÚ KAMASZKORA, AVAGY MI LEGYEN A FASISZTA MÚLTTAL?

Szerző: Miskolczy Ambrus

Gondolat Kiadó, 2015

 

A könyv sok eddigi félreértést tisztáz. Cioran gyermekkori írásai alapján – minden eddiginél hitelesebben – mutatja be azt a törést, amelyet húszéves korában elharapózó álmatlansága, egy olyan életesemény okozott, amelyből ő maga levezette egész filozófiáját. Ciorannak a Vasgárdában játszott szerepét is igen alaposan világítja meg a szerző. Bemutatja azt is, hogy miközben magasztalta a hitlerizmust vagy a legionarizmust, azok kritikáját is nyújtotta: egyszerűen ostobának nevezett mindenkit, aki egy eszmével azonosul. Fanatizmus és szkepszis dialektikája a jelen könyv egyik fő témája.

 
3 350 Ft
Akció: 2 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 SALUS REI REPUBLICAE. A HELYES DÖNTÉS KRITÉRIUMA A RÓMAI MAGÁNJOGBAN

Szerző: Deli Gergely

Gondolat Kiadó, 2014

 

A „salus rei publicae”, az állam üdve nem csupán a közjogászok vagy a politikusok számára jelent még ma is végső mércét a döntéshozatal során. Az ókori Rómában az egyéni és a közszféra szoros összefonódása következtében a magánjogi konfliktusokban jelentős szerepet játszott e fogalom. Ezt mutatja be meggyőzően a jelen mű, amelynek módszertana igen korszerű: magánjellegű konfliktusok jogi megoldásának végső kritériumairól szól úgynevezett „nehéz” jogesetek elemzése révén. Így nem csupán néhány, a római jogtudomány klasszikus korszakából származó és sokat vitatott fragmentum újraértelmezését kínálja, de általában a jogi döntéshozatallal, a jogelmélettel és a politikatudományokkal foglalkozó olvasók számára is tartalmaz értékes meglátásokat.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 PÁRTOK ÉS KOALÍCIÓK. KORMÁNYALAKÍTÁS MAGYARORSZÁGON 1990–2014

Szerző: Horváth Péter

Gondolat Kiadó, 2014

 

„Az ország erre a koalícióra szavazott”, „a választók ezt a kormányt akarták”, „csak a programok alapján vagyunk hajlandók együttműködni” – 1990 óta a politikusok ilyen érvekkel igazolják az új kabinetet. Ha a parlamenti ciklus közben választanak új miniszterelnököt, megindul a találgatás a lehetséges forgatókönyvekről és az államfő várható lépéseiről. Hogyan alakul meg ilyen körülmények között a kormány, mivel magyarázható a koalíciók pártösszetétele?

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 POLITIKA, TÁRSADALOM, GAZDASÁG A MAGYAR RÁDIÓBAN 1949–1952

Szerző: Simándi Irén

Gondolat Kiadó, 2014

 

A könyv a Magyar Rádió 1949–1952 közötti történetét mutatja be eredeti dokumentumok alapján. Folytatása a 2012-ben megjelent munkának, amely az 1945–1948-as koalíciós időszak történéseit tartalmazza. 

 

Jelen kötet részleteiben ismerteti az 1949-es választások után a rádióban is alapjaiban megváltozott helyzetet. A rádiót államosították és egyben a párt közvetlen irányítása alá került. Átszervezték a rádió vezető testületeit, ezek között létrehozták az Agitációs és Propaganda osztályt, amelyhez a legfontosabb rovatok tartoztak.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ZALÁN TIBOR ÉS NÉHÁNY AKVARELL

Gondolat Kiadó, 2014

 

Zalán Tibor (1954, Abony) kötete négynyelvű. A magyar nyelven született műveket angolul, németül és románul is megismerheti az olvasó. A költő vállalkozása szokatlan és merész, mivel társszerzői, a jeles műfordítók segítségével újabb vagy az olvasóknak mindeddig kevésbé érzékelhető jelentésekhez jutott verseit rendezte egybe.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MANDALA

Szerző: Tõnu Õnnepalu

Gondolat Kiadó, 2014

 

Az ember viharos változásokkal tarkított létét a macska mindig érdeklődéssel vegyes aggodalommal figyeli. Idő, történelem, bank, pénz, utazás, költözés, felújítás és más felettébb gyanús és érthetetlen dolgai teszik az embert oly esendővé. De szórakoztatóvá is. Akit lehet figyelni félig lehunyt szemhéj alól, hogy már megint miben sántikál, de vigyázni is kell rá, nehogy túlzásokba essék.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
TELLÚRIA

Szerző: Vlagyimir Szorokin

Gondolat Kiadó, 2014

 

Szorokin új regénye a szerző univerzumából már jól ismert elemekből építkezik, ám ezúttal ezek maguk válnak főszereplővé. A rövid (mindegyre az életveszélyt és boldogságot egyszerre jelentő tellúrszögek körül forgó) történetek nem többek kulisszáknál, melyek között utazgatva megismerünk egy utópiaként vagy antiutópiaként egyaránt értelmezhető, régi-új világot.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
 MÚZSÁK ELLENFÉNYBEN. A RÉGI GÖRÖG ÚJZENE, VÁZAKÉPEK, POPKULTÚRA, POLITIKA

Szerző: Kárpáti András

Gondolat Kiadó, 2014

 

A régi görög költészet „múzsai” mesterség: musiké, zene. A költői képzelet a szöveget, a ritmust és a dallamot együtt teremtette meg, sokáig nem létezett ritmizált versszöveg dallam nélkül. Amikor Athénben, a Kr. e. 5. század vége felé a költészet a zenei kifejezés új eszközeit hódította meg magának, az arisztokrata elit felháborodva rontott rá az újító muzsikus-költőkre. A régi, „múzsai” rend felforgatásával az állam rendjét is veszélybe sodorják, méltatlankodott Platón. Nem elég, hogy felszabadítják a zenét a nyelv elsőbbsége alól, még a harmóniát is a szöveg, a logos elébe merészelik helyezni. A közönség persze mindeközben ünnepelte az újítókat. Szövegek sora tanúskodik arról, mennyire éles vita folyt Athénben az új zenéről: milyen a jó és milyen a rossz zene, milyen hatással van az ifjúság nevelésére, mely hangszereket lenne üdvös mellőzni, és így tovább.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
VÁLLALAT ÉS VÁLLALKOZÁS II.

Szerző: Štefan Kassay

Gondolat Kiadó, 2014

 

„Hitvallásom a tudomány és a gyakorlat szimbiózisa. Az elméleti fejtegetéseknek gyakorlati kimenete is kell hogy legyen. Meggyőződésem, hogy a tudomány lényege a tudás terjesztése és a gyakorlat segítése” – állítja a szerző könyvében, aki nemcsak elméleti szakember, hanem egy félezer főt foglalkoztató gazdasági vállalkozás vezetője is. A több nyelvre is lefordított könyv talán azért sikeres az egész világon, mert a szokásos „nyugati” megközelítéssel szemben a kelet-közép európai régió szemszögéből fejti fel a közgazdasági összefüggéseket.

 

A könyv a gazdasági-üzleti élet valamennyi szereplője, különösen gyakorló vállalkozók számára tanulságos olvasmány.

 

 
8 000 Ft
Akció: 6 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A ZSIDÓ VICC VILÁGKÉPE

Szerző: Hernádi Miklós

Gondolat Kiadó, 2014

 

A közmondásoknak kitüntetett szerepük van egy-egy nép világképének kialakításában. A viccek (adomák, trufák stb.) csak akkor pályázhatnak ilyen szerepre, ha maguk is közmondásossá válnak: ha olyannyira meghonosodnak (kedveltté, bevetté válnak) jellemző erejük, relevanciájuk, pregnáns humoruk stb. folytán, hogy emlegetésük mindennapossá válik. Felettébb ritka az olyan kutatás, amely a közmondások életvezetési tanácsainak tartalmára, társadalmi meghonosodásuk logikájára is rákérdez. Egy-egy nép vagy nyelv közmondás-korpuszában „nagyon gyakoriak az egymásnak élesen ellentmondó életvezetési tanácsokat hangoztató közmondások. Végül is hogyan hihetné el valaki, hogy ’mindent lehet, csak akarni kell’, ha egyszer ’ember tervez, Isten végez’? Ha egyszer ’mindenhol jó, de legjobb otthon’, akkor miért van az, hogy ’a szomszéd kertje mindig zöldebb’?

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.