Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Gondolat Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >G-I >Gondolat Kiadó

Sorrend:

-15%
SAJTÓ, KÉP, NEVELÉSTÖRTÉNET

Szerző: Géczi János

Gondolat Kiadó, 2010

 

Iskolakultúra könyvek. Géczi János, az Iskolakultúra főszerkesztője sorra veszi a magyarországi pedagógiai szakmódszertani folyóiratokat a 19–20. századtól a rendszerváltásig. Tárgyalásának szempontjai, súlyponti kérdései: a szaksajtó és a neveléstudomány kapcsolata, a pedagógiai folyóiratok az aktuális társadalmi berendezkedésben, a szocialista gyermekfelfogás, a túlkorosok és a felnőttek oktatásának kérdései, megszűnő, átalakuló szakfolyóiratok, az ikonológia-ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya.

 
2 250 Ft
Akció: 1 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MÚZEUMPEDAGÓGIAI TANULMÁNYOK III.

Szerkesztette: Foghtűy Krisztina, Szepesházyné Kurimay Ágnes

Gondolat Kiadó, 2009

 

A tanulmánykötet szerzői az ELTE BTK Múzeumpedagógia szakirányú képzésében részt vevő egyetemi oktatók, akik legfőbb célja a munka megjelentetésével a szakmai segítségnyújtás volt a múzeumpedagógiai szakirányú képzésben részt vevő hallgatók számára. A kötet írásaiból áttekintést kapunk a múzeumpedagógia hazai helyzetéről, valamint a várható fejleményekről, elsősorban a művészeti, természettudományi, műszaki és néprajzi területről.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
12×4 MONDAT

Szerzők: Farkas Judit, Medve Anna, Szabó Veronika

Gondolat Kiadó, 2010

 

Iskolakultúra könyvek. Egy alapvetően a mondattan tanulmányozására használható (de az alkalmazott központi modell univerzális jellegéből adódóan a grammatika egyéb területeire, sőt a pragmatikára és a kommunikációelméletre is kiterjedő) könyvet ajánlunk az olvasónak. A könyv egyrészt a tanárképzés szereplőinek, másrészt a közoktatásban dolgozó magyartanároknak szól. A szerzők – a PTE BTK Nyelvtudományi Tanszékén működő műhely munkatársai – az oktatásban mintául szolgáló grammatikai elemzéseket mutatnak be, s ezáltal arra is példát nyújtanak, miként hasznosítható közvetlenül a modern nyelvészet az oktatásban.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ OKTATÁS KULTÚRÁJA

Szerző: Bruner, Jerome

Gondolat Kiadó, 2004

 

Az amerikai pszichológia nagy öregje ebben az élvezetes formában megírt, mégis a legsúlyosabb problémákat taglaló könyvében javaslatokat tesz arra, hogyan vezetheti be az oktatás a gyermekeket saját kultúrájuk közegébe. A többek között általa is kidolgozott kulturális pszichológia elméletét az oktatásra alkalmazva fejti ki, hogy az emberi elme lehetőségei akkor bontakoznak ki teljesen, ha a gyermekek a kultúra résztvevőivé válnak, és ezen nemcsak a magas kultúra olyan területeit érti, mint a művészet vagy a tudomány, hanem az észlelés, gondolkodás, vitatkozás kultúrától függő módozatait is. Az oktatás gyakorlatát és elméletét egyaránt áttekintve mutatja be, milyen új és izgalmas módjai adódnak a nevelőket zavarba ejtő klasszikus problémák megközelítésének...

 
2 680 Ft
Akció: 2 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 MAJDNEM SZÁZ ÉV. BORECZKY ÁGNES BESZÉLGET MÉHES VERÁVAL

Szerző: Boreczky Ágnes

Gondolat Kiadó, 2009

 

A 90 éves Méhes Vera neve elsősorban a Montessori pedagógiához kapcsolódva ismert. Én is ezen keresztül kerültem kapcsolatba vele, felkért, hogy írjak egy cikket a ma is általa szerkesztett Montessori Műhelybe. Rövid idő alatt kiderült, hogy nemcsak szakmai pályája, ő maga és az élettörténete is érdekes: a jellegzetes huszadik századi asszimilált zsidó történetben az áldozat, a túlélő, a tanú és a saját sorsát is alakító független értelmiségi nő életeseményei és reflexiói sűrűsödnek. Izgatni kezdett, miként az is, miből fakad szellemi élénksége, érdeklődése. Így kezdtünk előbb beszélgetni, majd az beszélgetéseket tematizálni és rögzíteni. Több mint egy évig kérdeztem gyerek- és felnőttkoráról, családjáról, munkájáról, gyerekkori álmairól és mai terveiről, az életét meghatározó eseményekről, úgyszólván mindenről. Ez a könyv az interjúk rövidített és megszerkesztett változata.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A SZIMBOLIKUS CSALÁD. AZ ÉRTELMEZÉS IDEJÉNEK ÉS TERÉNEK KITERJESZTÉSE

Szerző: Boreczky Ágnes

Gondolat Kiadó, 2005

 

Ez a tanulmánykötet a szimbolikus családról szól. Arról, amelynek tagjai - legyenek távoli vagy közeli rokonok, élők vagy holtak - emlékezetünket és képzeletünket népesítik be. "Végtelen családtörténeteken nőttem fel... a történeteken keresztül... hihetetlenül közel érzem magam olyan emberekhez is, akikkel sosem találkoztam, vagy mert már meghaltak, vagy csupán mert nagyon messze lakunk egymástól..." - írja a kötet tanulmányainak egyik szereplője. A szimbolikus család azonban nem korlátozódik a fantázia, az emlékezet vagy az érzelmek területére. Olyasvalami, amely identitásunk alakulásában fontos szerepet játszik, mely a minták sokaságával lehetőséget teremt arra, hogy a tényleges döntés kockázata nélkül megéljünk akár tucatnyi életet, bejárjuk rég eltűnt korok helyszíneit és intézményeit, mely ekképpen kiterjeszti szűkösre szabott földrajzi, fizikai létünket, miközben orientál, és irányt szab cselekedeteinknek, választásainknak.

 
1 650 Ft
Akció: 1 405 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 ISKOLA, GYERMEK ÉS TANÍTÓI IDEÁL A 19. ÉS 20. SZÁZAD FORDULÓJÁN

Szerző: Baska Gabriella

Gondolat Kiadó, 2011

 

A dualizmus időszaka sokféle forrást nyújt a történeti kutatók számára, ezek megismerésével és feldolgozásával egyre árnyaltabb képet kaphatunk a korszak eseménytörténetéről éppúgy, mint az emberek mentalitásáról, gondolkodásmódjáról. Ennek a neveléstörténeti kutatásnak ez utóbbi volt az elsődleges célja. Egy a századforduló Magyarországán élt néptanító élettörténetének nyomain és a róla megemlékezők forrásértékű szövegein keresztül azt vizsgáltuk, rekonstruálható-e a fennmaradt töredékekből egy életút, illetve milyen kép él a korszak emberének fejében a tanítói szakmával-hivatással kapcsolatban és hogyan próbálja befolyásolni az erről folyó korabeli párbeszédet. A tanítói hivatás vizsgálata egyben az iskola világának illetve a gyermek és a gyermekkor összefüggéseinek megértéséhez is hozzásegíthet.

 
1 800 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ZSIDÓ OKTATÁSÜGY MAGYARORSZÁGON, 1780-1850

Szerző: Bányai Viktória

Gondolat Kiadó, 2005

 

A hazai zsidó oktatásügy történetének kutatásában ez idáig a 19. század közepétől- a II. világháborúig terjedő időszak kapott elsősorban figyelmet, az ezt megelőző korszak lényegesen elhanyagoltabb. Jelen munka az 1780 és 1850 közötti időszak alapfokú zsidó oktatásának bemutatására vállalkozik, középpontba az oktatás részleges modernizációjának társadalomtörténetbe ágyazott folyamatát állítva. Kitekintésként, illetve viszonyítási pontként felvázolja a hagyományos zsidó oktatás különböző formáit, illetve a zsidó felvilágosodás oktatási programját.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
"KOMÁDIBA, TÓTIBA, BOCSKORBAN JÁR A LIBA"

Szerző: Vajda Mária

Gondolat Kiadó, 2006

 

Az értekezés a számos műfajt magában foglaló folklórhagyomány sajátos részét alkotó falucsúfolók (helységcsúfolók) összegyűjtésére, folklorisztikai rendszerezésére és társadalmi néprajzi szempontú elemzésére vállalkozik. A gyűjtés földrajzilag a Tiszántúlra, a tágan értelmezett Debrecen vidékére terjed ki. Időben a 18. századtól napjainkig követhető nyomon a falucsúfolók élete. A recens gyűjtés mellett a szerző feltárja a különböző publikációkban, a közgyűjteményekben őrzött kéziratos munkákban megbúvó adatokat is.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 ÉRVEK ÉS KONTEXTUSOK. KORTÁRS ANALITIKUS FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK

Szerkesztette: Ujvári Márta

Gondolat Kiadó, 2003

 

Az analitikus filozófia fregei eredete óta vallja a mentális fogalmak és a nyelvi fogalmak szoros kapcsolatát. A kijelentések (propozíciók) igazságérték-hordozók, és a fregei igazságfeltétel-szemantika szerint megadják a nyelvi jelentést. Kötetünk tanulmányai az elme és a nyelv viszonyának kérdésével, továbbá olyan kapcsolódó kérdésekkel foglalkoznak, mint a szemantikus holizmus, a szemantikai határozatlanság és az indexikus tudásfajták lehetséges metafizikai következményei.

 
2 690 Ft
Akció: 2 285 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NÉPRAJZI FILMEZÉS MAGYARORSZÁGON

Szerző: Tari János

Gondolat Kiadó, 2002

 

Tari János kötete az első, átfogó jellegű történeti áttekintés a magyarországi néprajzi filmezésről. A bevezető filmtörténeti fejezete után, a külföldi néprajzi filmezés főbb állomásait mutatja be a szerző, majd a néprajzi filmtípusokat, a definíciós kísérleteket és a módszertani próbálkozásokat idézi a szakirodalomból. Egyben felidézi a 20. század néprajzi filmjeinek legjobbjait. A dolgozat gerincét a hazai néprajzi filmezés részletes bemutatása adja. Különös értéke ennek a résznek, hogy illusztrációi (moziplakátok, terepmunka fotók stb.) legnagyobb részt sohasem kerültek publikálásra.

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A MAGYARORSZÁGI GÖRÖG KATOLIKUS VALLÁSGYAKORLAT GESZTUSAI

Szerző: Szabó Irén

Gondolat Kiadó, 2008

 

A kötet a magyarországi görög katolikusok vallásgyakorlat során használt nem verbális kifejezőeszközeit vizsgálja. Szótárszerűen összegyűjti és történeti-összehasonlító elemzés segítségével bemutatja az egyes gesztusokat és változataikat. A gesztusok jelentését és funkcióját elemezve azt is vizsgálja, hogyan válhat egy gesztus az egyéni vallási identitás kifejezőjévé, hogyan reagál a gesztushasználat a társadalmi környezet változásaira, és milyen szerepet játszanak a gesztusok az egyén szocializációjában vagy a közösség önmeghatározásában.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 POST FESTUM. SZABADTÉRI JÁTÉKOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT SALZBURGBAN, SZEGEDEN ÉS PÉCSETT

Szerkesztette: Kerekes Amália, Kindl Melinda, Szabó Judit

Gondolat Kiadó, 2009

 

A húszas és a harmincas évek ausztriai és magyarországi publicisztikájából válogató antológia képet ad a köztérhasználat, a tömegkultúra és a turizmus egyik kulcsfontosságú színhelyéről, a szabadtéri játékokról. A Salzburgban, Szegeden és Pécsett rendezett játékok programadó szövegeinek és kritikai visszhangjának összehasonlító bemutatásával a kötet a Monarchia felbomlása utáni közép-európai kulturális hálózatok működését, a regionális központok önértelmezését, az állami ideológia helyi áthasonlítását, a mintakövetés és a konkurencia viszonyát állítja középpontba. A válogatásban külön hangsúlyt kapnak az ünnepi játékokhoz kapcsolódó, átfogó városfejlesztési tervek, az egyház funkciója, a civil kezdeményezések, valamint a tömegkultúra és a sajtópropaganda szerepének megfogalmazásai. A korabeli plakátokkal, színpadképekkel illusztrált kötetet, amely a mai értelemben vett fesztiválkultúra kialakulásának kezdetét tárja föl, egy-egy salzburgi, szegedi és pécsi előadás fogadtatásának legfontosabb dokumentumai zárják.

 
3 450 Ft
Akció: 2 935 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR TÁNCFOLKLORISZTIKAI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY I.

Szerkesztette: Karácsony Zoltán

Gondolat Kiadó, 2004

 

Ebben a kötetben a tudományos igénnyel fellépő táncfolklorisztikai műveket szerettük volna összeválogatni olymódon, hogy a tanulmányok a főbb kutatási módszereket, megközelítési módokat is bemutassák. A 33 dolgozatból összeállított első részben a korai magyar néptánckutatás minden jelentősebb kutatójának fontosabb művei megtalálhatók. Terjedelmi okok miatt a szöveggyűjteményt két részletben tervezzük megjelentetni. Az első kötet az 1945-ig megjelent műveket, cikkeket tartalmazza. Mivel a II. világháború után a néptánckutatás helyzete és szemlélete alapvetően megváltozott, ezért is indokolt, hogy az e korszakban megjelent publikációk egy külön, második kötetben lássanak napvilágot. A ma már nehezen hozzáférhető cikkek, tanulmányok újraközlésével szeretnénk elősegíteni a néptánc iránt érdeklődő szakemberek, diákok és laikusok tájékozódását.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A BORSA-VÖLGYI JUHÁSZAT

Szerző: K. Kovács László

Gondolat Kiadó, 2008

 

Az 1940-es évek elején az akkori fiatal néprajzosok csapata a Kolozs megyei Borsa-völgyben olyan gyűjtőmunkát végzett, amely kiterjedt a népélet szinte minden területére. K. Kovács László akkori adataiból az 1960-as években elkészítette kandidátusi disszertációját, mely teljes terjedelmében most jelenik meg először. (Hoppál Mihály)

 
3 450 Ft
Akció: 2 935 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KOLOZSVÁRI HÓSTÁTIAK TEMETKEZÉSE

Szerző: K. Kovács László

Gondolat Kiadó, 2003

 

Hatvan éve jelent meg Kolozsvárott ez a munka. Szerzője, Keszi Kovács László akkor végezte a gyűjtést és a kézirat kiadási előkészítését, amikor Kolozsvárott dolgozott az Erdélyi Tudományos Intézetben. Munkáját a háború miatt nem tudta befejezni. Most a kiadásra kiegészítette a kéziratot. E kötettel a 96. életévét betöltő szerzőt szeretnénk köszönteni.

 
2 080 Ft
Akció: 1 770 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 KÖNYV ÉS TÁRSADALOM. KÖNYVKULTÚRA ÉS MŰVELŐDÉS A XVIII-XX. SZÁZADI VESZPRÉM MEGYÉBEN

Szerző: Hudi József
Gondolat Kiadó, 2009

 

A könyv befogadásának története, a recepciókutatás Európa szerte a modern könyvtörténeti kutatások egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata. Hudi József történész, levéltáros egyéb kutatásai mellett hosszú évtizedeken keresztül ennek a témakörnek is kitüntető figyelmet szentel. A szerző három évtizeden át változatos és gazdag forrástípusok feltárását követőleg tanulmányok tucatjait tette közzé folyóiratokban az írni-olvasni tudás mértékéről, az olvasóegyletekről, magánkönyvtárak összetételéről. Kutatómunkája eredményét most önálló tanulmánykötetbe rendezte. Művének külön erénye - bár kutatásai alapvetően regionális, megyei keretbe illeszkednek -, hogy könyv- és sajtótörténeti vizsgálódásait összekapcsolja társadalomtörténeti, művelődéstörténeti, irodalomtörténeti megközelítésekkel, ezáltal szélesebb kontextusba helyezte a témát. Ebben az értelemben tanulmánykötete számos újdonságot tartalmaz, és egyben hiánypótló jellegű, a szakmai figyelmen túl a könyv története, a kultúrtörténet és a helytörténet iránt érdeklődő közönség figyelmére egyaránt számíthat.

 
2 250 Ft
Akció: 1 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 ELBESZÉLÉS ÉS EMLÉKEZET. TANULMÁNYOK ISTVÁNOVITS MÁRTON EMLÉKEZETÉRE

Szerkesztette: Hoppál Mihály

Gondolat Kiadó, 2003

 

2001-ben ünnepelte volna hetvenedik születésnapját Istvánovits Márton, a folklorista és kaukazológus, akinek tiszteletére kollégái és barátai tanulmánykötetet állítottak össze. Istvánovits Márton munkássága elsősorban esztétikai kérdésekre irányult, behatóan foglalkozott a grúz epikus költészettel, és számos kritikai fordításban tette hozzáférhetővé magyar nyelven a kaukázusi folklór legszebb alkotásait. Most a szélesebb olvasóközönség is megismerkedhet az emlékkönyv tanulmányaival, melyekben a szerzők új kutatásai eredményeiket teszik közzé.

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SÁMÁNOK ÉS KULTÚRÁK

Szerzők: Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Takács Péter

Gondolat Kiadó, 2006

 

A samanizmusról a Magyar Vallástudományi Társaság és a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság néhány éve közösen rendezett konferenciát. A meghirdetett téma igen széles volt: "a sámán mint gyógyító, pszichológus és lelki vezető", de lehetett kapcsolódni a sámánok működéséről és jelentőségéről szóló előadásokkal is. A téma hazai kutatói közül csaknem valamennyi szerepel a kötet számára átdolgozott tanulmánnyal. Az írások tárgyalják a samanizmust mélylélektani, pszichiátriai szempontból, kulturálisan szervezett ismeretrendszerként, vizsgálják a hipnózis szerepét, a gyógyító mechanizmusokat, olvashatunk hagyományosnak tekinthető szibériai, mongol mellett kínai, vietnami, észak- és dél-amerikai terepmunka-beszámolókat is. A kötetnyitó tanulmány Diószegi Vilmos munkája, amelyikben mintegy összefoglalta addigi tudását. Halála után három évtizeddel ezt a kötetet ajánlja a szakma a nagy elődnek tisztelgése jeléül.

 
4 480 Ft
Akció: 3 810 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FOLKLÓR ÉS HAGYOMÁNY. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK

Szerző: Hoppál Mihály

Gondolat Kiadó, 2004

 

"Az itt olvasható tanulmányok az elmúlt három évtizedben készültek. Van köztük olyan, amely még a hetvenes évek elején íródott, és nagyon sokszor kérték tőlem, mert a témáról alig jelent meg valami. Jelen válogatás tanulmányai a magyar folklórhagyomány olyan elemeit állítják középpontba, amelyek a közös tudás tárházában bizonnyal helyet kaphatnak. A néphagyományok és a folklór máig a nemzeti identitás kifejezését és megerősítését szolgálják, vagyis nem vesztettek jelentőségükből a XXI.században sem. Az egyre jobban egységesülő Európában szükség van az egyéni, az etnikus, ha tetszik, a nemzeti jegyek megtartására, mert eltűnésükkel szürkébb lenne a világ." Ebben a könyvben Hoppál Mihály válogatott tanulmányait adja közre az Európai Folklór Intézet. A kötet első három tanulmánya tudománytörténeti jellegű, a hazai folklorisztika három jelentős alakjáról, Ipolyi Arnoldról, Erdélyi Jánosról és Berze Nagy Jánosról íródott. A továbbiakban a magyar ősvalláskutatás távlatairól, a honfoglalók hitvilágáról, jelképeink keletkezéséről, a kommunikáció rejtett csatornáiról, a film és folklór kapcsolatáról, valamint a közös hagyomány mibenlétéről szóló tanulmányok következnek. A végső következtetések egyik legfontosabbika az, hogy a jövőben csak egy hagyományalapú társadalom biztosíthatja a közösség hatékony együttműködését.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BÁBEL TORNYA

Szerző: Hoffmann Tamás

Gondolat Kiadó, 2004

 

A néprajzi tudomány megváltozott a világ átalakulásával. Régebben a múlt tanúit vallató néprajzosok nem sokat törődtek a reálfolyamatokkal. A szerző ennek fordítottjára törekszik. A kötetben publikált dolgozatok egyik témája éppen ez: a néprajztudomány és történelemtudomány kapcsolata, módszereinek összevetése. A szerző egy-egy korszak néhány problémáját tárgyalja néprajzi-történeti megközelítésében. Azt vallja, hogy a történelem és a néprajz, kiegészítve egymás kutatási területeit, pontosabb képet ad múltunkról.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 ADATOK BEREG ÉS SZABOLCS VÁRMEGYE ZSIDÓSÁGA TÖRTÉNETÉHEZ A LETELEPEDÉSTŐL NAPJAINKIG

Szerző: Halmos Sándor

Gondolat Kiadó, 2009

 

Halmos Sándor (1946) az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem nyugalmazott docense, a Debreceni Zsidó Hitközség nyugalmazott igazgatója. Tanulmányait az Országos Rabbiképző Intézetben, az Egri Tanárképző Főiskolán és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán végezte. Évtizedeken át kulturális és oktatási területen dolgozott, munkásságáért számos állami kitüntetésben részesült (Szocialista Kultúráért, Radnóti-díj, Debrecen Város Pro Urbe díja, 2009-ben pedig megkapta a Debrecen Alkotói Ösztöndíját).

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BOKRÉTÁBA KÖTÖGETEM VALA

Szerző: Halász Péter

Gondolat Kiadó, 2003

 

A szerző kötetében csángó tárgyú tanulmányait gyűjtötte össze. Halász Péter írásai részletező megfigyelésen, alapos terepmunkán nyugszanak. Nem elégszik meg az archaikus jegyzetek leírásával, hanem változásukban követi őket. Szemléletét áthatja az együtt élő népek közös múltjának, műveltségi kapcsolatainak értelmezése. Tanulmányain átüt a személyes elkötelezettség, leírásai élvezetesek és tanulságosak lesznek az érdeklődő olvasó számára.

 
2 290 Ft
Akció: 1 945 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HŐSI EPIKA

Szerző: Demény István Pál

Gondolat Kiadó, 2003

 

A kötet áttekintést ad a magyar szóbeli hősi epika történetéről, az elérhető, kimutatható legrégebbi emlékektől a 16. századig, azon túlmenően 1711-ig, de kitér más műfajok vizsgálatára is, a csodaszarvas mondára, amely legalábbis ránk maradt formájában ősi eredetmonda, valamint a korona és kard történeti mondájára. Az anyagot a szerző szibériai hősi epikáról szóló tanulmányaival kiegészítve közöljük.

 
2 290 Ft
Akció: 1 945 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IMÁDSÁGOS ASSZONY. ERDÉLYI ZSUZSANNA KÖSZÖNTÉSE

Szerkesztette: Czövek Judit

Gondolat Kiadó, 2003

 

Erdélyi Zsuzsanna a népi imádságok kutatója ebben az évben töltötte be 80. életévét. E jeles évforduló alkalmából rendezett konferencia anyagát és más tisztelgő írásokat gyűjt egybe a kötet, melyek Erdélyi Zsuzsanna munkásságának a magyar szellemi életre gyakorolt inspiráló hatását példázzák. A kötet szerzői etnográfusok és a rokon tudományok képviselői.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PAIZS GOEBEL JENŐ MŰVÉSZETE

Szerző: Verba Andrea

Gondolat Kiadó, 2009

 

A gazdagon illusztrált kötet a szentendrei festészet különös álomvilágot teremtő figurája, Paizs Goebel Jenő életművét mutatja be részletes műelemzések segítségével. Noha Paizs Goebel művészetére számos irányzat hatott, sajátos szintézist teremtő, egyéni látásmódja ezek egyikével sem azonosítja. Neve szorosan összefonódik a szentendrei festészet kibontakozásával, ugyanakkor életműve a korabeli magyar és egyetemes művészet alapvető kérdéseivel foglalkozik. A harmincas évek elejétől metafizikus ihletettségű festészetét fanyar valóságlátás, expresszív színvilág és szürreális felhangok jellemzik. Művészetét a harmincas évek második felétől egyre inkább átszínezi az új romantika szemléletmódja. Paizs Goebel életműve méltán tarthat számot nemcsak a szűkebb értelemben vett művészettörténeti kutatás, hanem a művészetbarát közönség érdeklődésére is.

 
9 900 Ft
Akció: 8 415 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VÁZLATFÜZET

Szerző: Szegedy-Maszák György

Gondolat Kiadó, 2005

 

Az egyes lapokon átlagban húsz kompozíciót tartalmazó, 86 különálló lapból álló vázlatfüzet lehetőséget ad a művészi alkotófolyamatba való betekintésre, segíti a művész belső világának, látásmódjának megértését, sőt a vázlatfüzet önmagában is vizuális élményt nyújtó műalkotás. Bízunk abban, hogy a kiváló művész vázlatainak - reményeink szerint az eredeti vizuális naplóhoz méltó - albumban való közzététele a nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan komoly érdeklődést fog kiváltani. A kötet tipográfiai tervét Kaszta Mónika, az egyik legelismertebb könyvművész készíti. A kötet tartalmi bevezetőjét Szegedy-Maszák Zsuzsanna írta.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MÁS-KOR. FESTŐK, KÉPEK, KIÁLLÍTÁSOK

Szerző: S. Nagy Katalin

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kötet a neves művészetszociológus (1998 óta a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének vezetője) rövidebb írásait gyűjti egybe: kisebb cikkeket, katalógusszövegeket, kiállításmegnyitókat. A szövegek izgalmas és eredeti bepillantást nyújtanak az elmúlt évtizedek kortárs művészetének mindennapjaiba és szélesebb trendjeibe.

 
3 950 Ft
Akció: 3 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MŰ - MŰVÉSZEK - BEFOGADÁS

Szerző: S. Nagy Katalin

Gondolat Kiadó, 2007

 

A kötet a szerző 1968 és 1992 között végzett művészetszociológiai kutatásainak összegzése. A szerző által képviselt műcentrikus művészetszociológia tárgya nemcsak a művet létrehozó és a művet befogadó ember, valamint a művészi élet és a művészethez kapcsolódó intézmények, hanem maga a mű is: annak elemzése, hogy milyen eszközök segítségével közvetíti a forma a művész társadalomképét. A kötetben olvashatunk képzőművészekről és befogadásról, a művészi alkotások létrejöttének folyamatáról és a befogadási folyamatról, valamint a vizuális környezetről, amelyben a művészet megjelenik (lakás, köztér, galéria, televízió). A szerző által feltett egyik legfontosabb kérdés a képzőművészet és a mindennapok vizuális kultúrája közötti átjárhatóságra vonatkozik: mi a különbség, illetve a hasonlóság a művészinek tekintett és a hétköznapi vizualitás között?

 
1 950 Ft
Akció: 1 660 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A LÁTSZAT BIRODALMA. DAVID FINCHER MOZIJA

Szerző: Mátyás Győző

Gondolat Kiadó, 2009

 

A könyvben David Fincher kortárs amerikai filmrendező műveit elemzi a szerző (a sort a Magyarországon 2009 februárjában bemutatott Benjamin Button különös élete zárja). Az egyes filmek ismertetése után összefoglalásként számba veszi azokat a témákat, jelenségeket, továbbá a filmek ábrázolásmódjának azon sajátosságait, amelyek miatt jellegzetesen posztmodernnek ítélhetjük Fincher oeuvre-jét. Ilyen témák a személyiség meghasadtsága, szétesettsége, az identitás problematikussá válása, illetve az a felfogás, hogy az Én nem szilárd, eleve adott entitás, hanem társadalmi meghatározottságaitól függő, szüntelenül változó konstrukció, továbbá a fogyasztói mentalitás kritikája. A szerző hangsúlyosan tárgyalja David Fincher és a tömegkultúra kapcsolatát, s áttekintést ad arról, hogy a tömegkulturális műfajok - elsősorban a bennük megtestesülő gazdasági potenciál miatt - mekkora hatással voltak a szórakoztatóiparra és így áttételesen a filmre is.

 
1 990 Ft
Akció: 1 690 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BAROKK MENNYORSZÁG

Szerző: Jernyei Kiss János

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kismonográfia az 1772-ben felszentelt váci székesegyház Maulbertsch által készített freskóegyüttesét állítja a középpontba. A szerző történelmi, művészettörténeti és teológiai kontextusba ágyazva elemzi a műalkotást, feltárva azokat a befogadói, esztétikai és teológiai szempontokat, amelyek a művészi kompozíció hátterében állhattak.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
THE ART OF ILKA GEDŐ

Szerző: István Hajdú, Dávid Bíró

Gondolat Kiadó, 2003

 

Ilka Gedő (1921-1985) was a gifted, courageous and independent artist who quietly and compassionately recorded human life and a world of suffering and tumultuous change. This comprehensive album traces the development of her art from the vivacious childhood drawings through mature graphic works to the world of her small, delicate semi-abstract paintings of exquisite sensibility that deploy colour with an enchanting sense of magic. In his introduction István Hajdu presents a subtle portrait of an artist who refused to be pinned down by labels: “Ilka Gedő is one of the most significant, but at the same time one of the least known figures of twentieth-century Hungarian art. Although from her early youth onwards she had close contact with contemporary artists, art historians, writers and philosophers, her universally significant artistic oeuvre is unparalleled. This may be why her work is still largely unexplored. Ilka Gedő’s oeuvre is not simply a variation of contemporary artistic gestures, if it were, the possible analogies would undoubtedly help in its interpretation.”

 
7 900 Ft
Akció: 6 715 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IMRE BAK

Szerző: István Hajdu

Gondolat Kiadó, 2003

 

Angol nyelvű kiadás. Bak Imre a modern festészet egyik meghatározó alakja, aki szívós következetességgel építi életművét. "...festészetének majd harminc éve alapvető törekvése a térillúzió megragadása", írja a szerző, aki a negyvenéves alkotótevékenység megértését az egyetemes és hazai művészettörténeti háttér és a művész személyes kapcsolatainak bemutatásával, valamint fontosabb események közlésével segíti. A gazdagon illusztrált kötet teljes kiállítási listát és képjegyzéket tartalmaz. Az albumban szereplő táblaképek, reprodukciók méltó metszetet adnak a több mint 900 alkotásból álló életmű egészéről. Német, illetve angol nyelvű változat is kapható.

 
9 900 Ft
Akció: 8 415 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 SZÉTESŐ DICHOTÓMIÁK. SZÍNTEREK ÉS DISKURZUSOK A MAGYAR NEOAVANTGÁRDBAN

Szerző: Havasréti József

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kötet írásai a magyar underground, illetve neoavantgárd kultúra irányzataival és műfajaival (filmművészet, kapcsolatművészet, művészújságok, esszé és kísérleti irodalom stb.), valamint kiemelkedő alkotóinak (Bódy Gábor, Hajas Tibor, Erdély Miklós, Molnár Gergely, Galántai György, Tábor Ádám és mások) tevékenységével foglalkozik. Az egyes tanulmányok külön hangsúlyt helyeznek a tágabban értelmezett médiumok, a szövegek és az életszcénák kapcsolódási pontjaira, figyelembe véve, hogy a hazai avantgárd mozgalmak is fontosnak tartották az "élet" (a mindennapi élet, az életstílusok, életterek) és a "művészet" közötti határok lebontását. A kötet elemzéseiben előtérbe kerülnek azok a törekvések is, melyek kapcsolatot kívántak létrehozni a magyar avantgárd és underground kultúrát egyaránt jellemző hermetikus-ezoterikus hagyományok, valamint a kommunikáció-, illetve a médiaelmélet, a jelelmélet és a nyelvészet racionális hagyományai között.

 
2 590 Ft
Akció: 2 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
GEDŐ ILKA MŰVÉSZETE (1921-1985)

Szerzők: Hajdu István, Bíró Dávid

Gondolat Kiadó, 2003

 

Gedő Ilka (1921-1985) tehetséges, bátor és szuverén alkotó volt, aki csendben és együttérzéssel tanúskodott az emberi életről, a szenvedéssel és zajos változással teli világról. Az album végigkíséri a művész fejlődését az eleven juveníliák és érett grafikai művek világától egészen a kis méretű, finom, absztrakt, de az ábrázolással nem teljesen szakító festmények roppant érzékenységű univerzumáig, amelynek varázslatos színvilága magával ragadja a nézőt.

 
7 900 Ft
Akció: 6 715 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BAK IMRE

Szerző: Hajdu István

Gondolat Kiadó, 2003

 

Bak Imre a modern festészet egyik meghatározó alakja, aki szívós következetességgel építi életművét. "...festészetének majd harminc éve alapvető törekvése a térillúzió megragadása", írja a szerző, aki a negyvenéves alkotótevékenység megértését az egyetemes és hazai művészettörténeti háttér és a művész személyes kapcsolatainak bemutatásával, valamint fontosabb események közlésével segíti. A gazdagon illusztrált kötet teljes kiállítási listát és képjegyzéket tartalmaz. Az albumban szereplő táblaképek, reprodukciók méltó metszetet adnak a több mint 900 alkotásból álló életmű egészéről. Német, illetve angol nyelvű változat is kapható.

 
9 900 Ft
Akció: 8 415 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
INDIVIDUÁLIS MITOLÓGIA. KONCEPTUÁLISTÓL A POSZTMODERNIG

Szerző: Drozdik Orsolya

Gondolat Kiadó, 2006

 

Aktrajzolás közben értettem meg, hogy a férfiak másként látják és ábrázolják a női testet, mint a nők. A férfiak szemében a nő teste erotikus tárgy, míg a nő azonosul vele. Ettől kezdve tudatosan törekedtem a normatív rendszer mélyén rejtőzködő egyetemes mitológia felforgatására, hogy individuális mitológiámnak helyet teremthessek. Az Individuális mitológiát 1975-ben választottam tervezett sorozatom címéül.

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
CSALÁS ÉS JOGKÖVETÉS AZ ADÓJOGBAN

Szerző: Szilovics Csaba

Gondolat Kiadó, 2003

 

Miért fizetünk adót, és miért nem fizetnek olyan sokan? Milyen tényezők befolyásolják a közpénzekkel kapcsolatos magatartásunkat? Ezeket az állampolgárok és az állam számára egyaránt fontos kérdéseket vizsgálja a szerző e munkájában, túllépve a jogtudomány szűk keretein, és meghaladva a sablonokat. Az elemzés, támaszkodva a szociológia, a közgazdaságtudomány és a politikaelmélet eredményeire, átfogó képet nyújt számos ország adózási helyzetéről és az ezredforduló adózási kutatásainak eredményeiről, bemutatva a kortárs szakirodalom színe-javát. A kötet jelentős értéke, hogy újdonságerejű felismeréseit az átlag olvasó számára is érdekes és érthető módon fogalmazza meg.

 
1 480 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A CSELEKVŐSÉGI ELMÉLETTŐL AZ ÚJREALIZMUSIG

Szerző: Szabadfalvi József

Gondolat Kiadó, 2004

 

A magyar jogbölcseleti hagyomány újrafelfedezésének az 1980-as évek közepétől lehetünk tanúi. Ekkorra már végleg meggyengültek a szovjet típusú marxizmus hazai pozíciói. A korábban megkérdőjelezhetetlen paradigmák kritikája már nem jelentett az érintett kutatók számára egzisztenciális ellehetetlenülést. Az új utak keresésének egyik formájaként jelent meg a - fordulat éve - előtti magyar jogbölcseleti hagyomány tanulmányozása, melyből mindazok kiveszik részüket, akik elfeledett értéket látnak e tradícióban. Az európai tudományos vérkeringésbe való újbóli bekapcsolódás alapvető feltétele, hogy ismerjük és tisztában legyünk jogbölcseleti hagyományainkkal, s használjuk fel mindazokat az eredményeket, amelyeket elődeink felhalmoztak. Jelen kötet a szerzőnek az 1945 előtti magyar jogbölcseleti gondolkodás történetével kapcsolatos, elmúlt öt évben megjelent írásait tartalmazza. Megjelentetésének célja, hogy - a különböző helyeken publikált tanulmányokat összegyűjtve - tovább árnyalja a magyar jogfilozófiai gondolkodásról alkotott képünket.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A NŐK PARLAMENTI VÁLASZTÓJOGÁNAK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 1848-1938

Szerző: Simándi Irén

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kötet annak a nem kevés küzdelemmel járó útnak a legfontosabb állomásait mutatja be, amelyek a nők választójogának megvalósulásához vezettek. A választójogi küzdelmek az 1900-as évek elején kezdődtek, és az 1904-ben megalakult magyarországi Feministák Egyesületének tevékenységével folytatódtak. A jogegyenlőségért indított harcba a feministák mellett bekapcsolódtak a szociáldemokraták is. A kérdéssel foglalkozó aktivistáknak sikerült a társadalom jelentős részét a nők választójogának kérdésében a jogegyenlőség oldalára állítani.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BEITRÄGE ZUR NEUEREN VERFASSUNGSGESCHICHTE

Szerző: Ruszoly József

Gondolat Kiadó, 2008

 

A kötet az ELTE ÁJK professzorának válogatott német nyelvű alkotmányjog-történeti tanulmányait tartalmazza. Az írások időbeli kerete a 19. század első felétől a 20. század második felétől terjed, s a tágabb témán belül foglalkozik olyan kérdésekkel is, mint a 19. századi nemzetiségi jogalkotás vagy a választójog kérdése.

 
4 790 Ft
Akció: 4 070 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BEVEZETÉS AZ ANGOL TÁRSASÁGI JOGBA

Szerző: Molnár Gábor Lajos

Gondolat Kiadó, 2002

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 REGIONALIZMUS ÉS ÖNKORMÁNYZATISÁG CÍMŰ KONFERENCIA ELŐADÁSAI ÉS A DEBRECENI EGYETEM OKTATÓINAK A REGIONALIZMUS TÉMAKÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁSI EREDMÉNYEI

Szerkesztette: Mező István

Gondolat Kiadó, 2005

 

Első közelítésben a régiót olyan területi szintként definiálhatjuk, mely a központ és a hagyományos területi egységek (megyék, tartományok) közé ékelődik be. Alaposabb elemzés után azonban világosan láthatjuk, hogy a régió nem pusztán területbeosztási kategóriaként jelenik meg, hanem az államszerkezet új minőségi jellemzőjeként is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a regionalizált államok sajátos harmadik utat képviselnek az unitárius és a föderatív berendezések között, s így létrejöttük a nemzetállam hagyományos felfogását alapjaiban változtatja meg. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által gondozott tanulmánykötetben neves szerzők és fiatal kutatók a politológia, az alkotmányjog, a közigazgatás-tudomány és a településföldrajz oldaláról tekintik át a magyar régiók létrehozásának társadalmi, jogi, politikai kérdéseit, amellett hogy kitekintést adnak a regionalizmusnak az Európai Unión belüli fejlődési tendenciáira.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ECKHART FERENC EMLÉKKÖNYV

Szerkesztette: Mezey Barna

Gondolat Kiadó, 2004

 

Eckhart Ferenc (1885-1957), a magyar jogtörténet-tudomány meghatározó egyénisége volt, 1929-től a budapesti egyetem jogi karának professzora, a történész és jogász tudományosság közötti kapcsolat építője. Eckhart Ferenc hirdette meg a 20. század jogtörténeti kutatásainak tudományos programját, melyet a jogtörténet-tudomány irányítása és tevékeny közreműködése mellett teljesített. Monográfiáival és legendás tankönyvével korszakot nyitott a jogtörténet-tudományban. Eckhart hagyatéka előtt tisztelegnek ezzel a kötettel egykori tanszékének mai oktatói, meghívott tanárai és egyetemi munkatársai: jogtörténészek, történészek, levéltárosok, bírák, ügyvédek, ügyészek.

 
3 390 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KISEBBSÉGI JOGOK NEMZETKÖZI OKMÁNYAI

Szerkesztette: Majtényi Balázs, Vizi Balázs

Gondolat Kiadó, 2003

 

A dokumentumgyűjtemény a kisebbségek hátrányos megkülönböztetését tiltó, s a védelmüket támogató nemzetközi és közösségi jogi okmányokkal ismerteti meg olvasóit. A kötet az egyetemes szinten elfogadott dokumentumokat, valamint az európai, illetőleg részben európai szervezetek által elfogadott szabályozásokat tartalmazza. Emellett a gyűjteményben helyet kapott néhány Európán kívüli régióban elfogadott okmány is. A dokumentumok előtt egy bevezető tanulmány foglalkozik röviden a nemzetközi és közösségi szabályozás jogi jellegével, illetve a létrejött normák tartalmával, s a betartásuk felett őrködő ellenőrzési mechanizmusok hatékonyságával.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 HERMÉSZ SZOBRA A FÁBAN. ARISZTOTELÉSZ ÉS ÁLMAINK ÁLLAMA

Szerző: Lukácsi Tamás

Gondolat Kiadó, 2010

 

Jog- és állambölcseleti értekezések Arisztotelész államelméleti alapműve, a Politika ma is kiindulópontja a jog- és államelméleti vizsgálódásoknak. Miközben a kötet szerzője alapos szövegelemzések segítségével rekonstruálja, hogyan képzelte el Arisztotelész az ideális államot, egy alapkérdésre keresi a választ: mi óvja meg a filozófust attól, hogy a témáról értekezve utópiát alkosson, és az ideális állam érdekében feláldozhatónak minősítse az államot alkotó individuumokat? A kérdés – vallja a szerző – korántsem csak a klasszikus gondolkodás iránti érdeklődés szüleménye: a világtörténelemből jól ismertek azok az ideológusok, akik azzal a céllal, hogy felépítik álmaink államát, az emberiség legsötétebb rémálmait teljesítették be. A kötetet az ókortudomány és a politikafilozófia iránt érdeklődőknek, különösen politológus és joghallgatóknak ajánljuk.

 
2 300 Ft
Akció: 1 955 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÜRES KAGYLÓHÉJ?

Szerző: Kardos Gábor

Gondolat Kiadó, 2003

 

A könyv bevezető fejezete az emberi jogok nemzetközi védelmének alapvető kérdéseit tárgyalja, megvizsgálja és értelmezi azt a folyamatot, amely az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának elfogadása indított el. A fejezet vizsgálja az államok külpolitikája és az emberi jogok védelme közötti összefüggést, és vázolja a nemzetközi védelem alapvető elveit. A könyv első része a szociális jogok nemzetközi elismerésével és védelmével összefüggő általános elméleti és gyakorlati kérdéseket tárgyalja. A második rész három szociális jog részleteivel foglalkozik, a különböző nemzetközi szerződésekben és testületekben. A harmadik rész további szociális jogokat vizsgál, amelyek egyes materiális szolgáltatási igényeket fednek le. A záró fejezet azt a kérdést elemzi az egyes szociális jogok kapcsán megállapított következtetések alapján, hogy a szociális jogok mennyiben sérthetők meg, és milyen más módon ellenőrizhető a végrehajtásuk.

 
2 690 Ft
Akció: 2 285 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR JOGRENDSZER ÁTALAKULÁSA II.

Szerkesztette: Jakab András, Takács Péter

Gondolat Kiadó, 2007

 

A kétkötetes munka elsőként vállalkozik arra, hogy átfogóan, tudományos igénnyel bemutassa a magyar jogrendszer elmúlt két évtizedben bekövetkezett nagyszabású változásait. A csaknem nyolcvan tanulmány egy része konkrét jogi kérdéseket dolgoz fel (mint pl. az uniós csatlakozás alkotmányjogi problémái, a státustörvény, a kisebbségvédelem átalakulása). Más írások az elmúlt húsz év jogi változásainak általános, elméleti megközelítését nyújtják (a jog és a politika, illetve a jog és a gazdaság viszonya, a jogátvétel kérdései stb.). Végül szerepelnek olyan tanulmányok is a kötetben, melyek rendszeres formában tárgyalják az egyes szakjogi területeken történt változásokat.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR JOGRENDSZER ÁTALAKULÁSA I.

Szerkesztette: Jakab András, Takács Péter

Gondolat Kiadó, 2007

 

A kétkötetes munka elsőként vállalkozik arra, hogy átfogóan, tudományos igénnyel bemutassa a magyar jogrendszer elmúlt két évtizedben bekövetkezett nagyszabású változásait. A csaknem nyolcvan tanulmány egy része konkrét jogi kérdéseket dolgoz fel (mint pl. az uniós csatlakozás alkotmányjogi problémái, a státustörvény, a kisebbségvédelem átalakulása). Más írások az elmúlt húsz év jogi változásainak általános, elméleti megközelítését nyújtják (a jog és a politika, illetve a jog és a gazdaság viszonya, a jogátvétel kérdései stb.). Végül szerepelnek olyan tanulmányok is a kötetben, melyek rendszeres formában tárgyalják az egyes szakjogi területeken történt változásokat.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AMI ÖSSZEKÖT?

Szerkesztette: Halász Iván, Majtényi Balázs

Gondolat Kiadó, 2004

 

A státus- vagy kedvezménytörvények - közülük is elsősorban a magyar jogszabály - elfogadása az utóbbi évtized egyik legérdekesebb elméleti vitáját generálta Európában. A vitában kutatók, politikusok, nemzetközi szervezetek hivatalnokai, államok és nemzetközi szervezetek szálltak síkra nemegyszer igencsak eltérő véleményük védelmében. A státusdiskurzus meglepő módon nem is annyira a jogszabályok konkrét rendelkezéseiről, mint inkább a nemzetfogalom értelmezése, a nemzetközi jog alapelvei, a hátrányos megkülönböztetés elvének tartalma és más elméleti kérdések körül folyt. 

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.