Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Gondolat Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >G-I >Gondolat Kiadó

Sorrend:

-15%
  POST FESTUM. SZABADTÉRI JÁTÉKOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT SALZBURGBAN, SZEGEDEN ÉS PÉCSETT

Szerkesztette: Kerekes Amália, Kindl Melinda, Szabó Judit

Gondolat Kiadó, 2009

 

A húszas és a harmincas évek ausztriai és magyarországi publicisztikájából válogató antológia képet ad a köztérhasználat, a tömegkultúra és a turizmus egyik kulcsfontosságú színhelyéről, a szabadtéri játékokról. A Salzburgban, Szegeden és Pécsett rendezett játékok programadó szövegeinek és kritikai visszhangjának összehasonlító bemutatásával a kötet a Monarchia felbomlása utáni közép-európai kulturális hálózatok működését, a regionális központok önértelmezését, az állami ideológia helyi áthasonlítását, a mintakövetés és a konkurencia viszonyát állítja középpontba. A válogatásban külön hangsúlyt kapnak az ünnepi játékokhoz kapcsolódó, átfogó városfejlesztési tervek, az egyház funkciója, a civil kezdeményezések, valamint a tömegkultúra és a sajtópropaganda szerepének megfogalmazásai. A korabeli plakátokkal, színpadképekkel illusztrált kötetet, amely a mai értelemben vett fesztiválkultúra kialakulásának kezdetét tárja föl, egy-egy salzburgi, szegedi és pécsi előadás fogadtatásának legfontosabb dokumentumai zárják.

 
3 450 Ft
Akció: 2 935 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR TÁNCFOLKLORISZTIKAI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY I.

Szerkesztette: Karácsony Zoltán

Gondolat Kiadó, 2004

 

Ebben a kötetben a tudományos igénnyel fellépő táncfolklorisztikai műveket szerettük volna összeválogatni olymódon, hogy a tanulmányok a főbb kutatási módszereket, megközelítési módokat is bemutassák. A 33 dolgozatból összeállított első részben a korai magyar néptánckutatás minden jelentősebb kutatójának fontosabb művei megtalálhatók. Terjedelmi okok miatt a szöveggyűjteményt két részletben tervezzük megjelentetni. Az első kötet az 1945-ig megjelent műveket, cikkeket tartalmazza. Mivel a II. világháború után a néptánckutatás helyzete és szemlélete alapvetően megváltozott, ezért is indokolt, hogy az e korszakban megjelent publikációk egy külön, második kötetben lássanak napvilágot. A ma már nehezen hozzáférhető cikkek, tanulmányok újraközlésével szeretnénk elősegíteni a néptánc iránt érdeklődő szakemberek, diákok és laikusok tájékozódását.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A BORSA-VÖLGYI JUHÁSZAT

Szerző: K. Kovács László

Gondolat Kiadó, 2008

 

Az 1940-es évek elején az akkori fiatal néprajzosok csapata a Kolozs megyei Borsa-völgyben olyan gyűjtőmunkát végzett, amely kiterjedt a népélet szinte minden területére. K. Kovács László akkori adataiból az 1960-as években elkészítette kandidátusi disszertációját, mely teljes terjedelmében most jelenik meg először. (Hoppál Mihály)

 
3 450 Ft
Akció: 2 935 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KOLOZSVÁRI HÓSTÁTIAK TEMETKEZÉSE

Szerző: K. Kovács László

Gondolat Kiadó, 2003

 

Hatvan éve jelent meg Kolozsvárott ez a munka. Szerzője, Keszi Kovács László akkor végezte a gyűjtést és a kézirat kiadási előkészítését, amikor Kolozsvárott dolgozott az Erdélyi Tudományos Intézetben. Munkáját a háború miatt nem tudta befejezni. Most a kiadásra kiegészítette a kéziratot. E kötettel a 96. életévét betöltő szerzőt szeretnénk köszönteni.

 
2 080 Ft
Akció: 1 770 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  KÖNYV ÉS TÁRSADALOM. KÖNYVKULTÚRA ÉS MŰVELŐDÉS A XVIII-XX. SZÁZADI VESZPRÉM MEGYÉBEN

Szerző: Hudi József
Gondolat Kiadó, 2009

 

A könyv befogadásának története, a recepciókutatás Európa szerte a modern könyvtörténeti kutatások egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata. Hudi József történész, levéltáros egyéb kutatásai mellett hosszú évtizedeken keresztül ennek a témakörnek is kitüntető figyelmet szentel. A szerző három évtizeden át változatos és gazdag forrástípusok feltárását követőleg tanulmányok tucatjait tette közzé folyóiratokban az írni-olvasni tudás mértékéről, az olvasóegyletekről, magánkönyvtárak összetételéről. Kutatómunkája eredményét most önálló tanulmánykötetbe rendezte. Művének külön erénye - bár kutatásai alapvetően regionális, megyei keretbe illeszkednek -, hogy könyv- és sajtótörténeti vizsgálódásait összekapcsolja társadalomtörténeti, művelődéstörténeti, irodalomtörténeti megközelítésekkel, ezáltal szélesebb kontextusba helyezte a témát. Ebben az értelemben tanulmánykötete számos újdonságot tartalmaz, és egyben hiánypótló jellegű, a szakmai figyelmen túl a könyv története, a kultúrtörténet és a helytörténet iránt érdeklődő közönség figyelmére egyaránt számíthat.

 
2 250 Ft
Akció: 1 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  ELBESZÉLÉS ÉS EMLÉKEZET. TANULMÁNYOK ISTVÁNOVITS MÁRTON EMLÉKEZETÉRE

Szerkesztette: Hoppál Mihály

Gondolat Kiadó, 2003

 

2001-ben ünnepelte volna hetvenedik születésnapját Istvánovits Márton, a folklorista és kaukazológus, akinek tiszteletére kollégái és barátai tanulmánykötetet állítottak össze. Istvánovits Márton munkássága elsősorban esztétikai kérdésekre irányult, behatóan foglalkozott a grúz epikus költészettel, és számos kritikai fordításban tette hozzáférhetővé magyar nyelven a kaukázusi folklór legszebb alkotásait. Most a szélesebb olvasóközönség is megismerkedhet az emlékkönyv tanulmányaival, melyekben a szerzők új kutatásai eredményeiket teszik közzé.

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SÁMÁNOK ÉS KULTÚRÁK

Szerzők: Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Takács Péter

Gondolat Kiadó, 2006

 

A samanizmusról a Magyar Vallástudományi Társaság és a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság néhány éve közösen rendezett konferenciát. A meghirdetett téma igen széles volt: "a sámán mint gyógyító, pszichológus és lelki vezető", de lehetett kapcsolódni a sámánok működéséről és jelentőségéről szóló előadásokkal is. A téma hazai kutatói közül csaknem valamennyi szerepel a kötet számára átdolgozott tanulmánnyal. Az írások tárgyalják a samanizmust mélylélektani, pszichiátriai szempontból, kulturálisan szervezett ismeretrendszerként, vizsgálják a hipnózis szerepét, a gyógyító mechanizmusokat, olvashatunk hagyományosnak tekinthető szibériai, mongol mellett kínai, vietnami, észak- és dél-amerikai terepmunka-beszámolókat is. A kötetnyitó tanulmány Diószegi Vilmos munkája, amelyikben mintegy összefoglalta addigi tudását. Halála után három évtizeddel ezt a kötetet ajánlja a szakma a nagy elődnek tisztelgése jeléül.

 
4 480 Ft
Akció: 3 810 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FOLKLÓR ÉS HAGYOMÁNY. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK

Szerző: Hoppál Mihály

Gondolat Kiadó, 2004

 

"Az itt olvasható tanulmányok az elmúlt három évtizedben készültek. Van köztük olyan, amely még a hetvenes évek elején íródott, és nagyon sokszor kérték tőlem, mert a témáról alig jelent meg valami. Jelen válogatás tanulmányai a magyar folklórhagyomány olyan elemeit állítják középpontba, amelyek a közös tudás tárházában bizonnyal helyet kaphatnak. A néphagyományok és a folklór máig a nemzeti identitás kifejezését és megerősítését szolgálják, vagyis nem vesztettek jelentőségükből a XXI.században sem. Az egyre jobban egységesülő Európában szükség van az egyéni, az etnikus, ha tetszik, a nemzeti jegyek megtartására, mert eltűnésükkel szürkébb lenne a világ." Ebben a könyvben Hoppál Mihály válogatott tanulmányait adja közre az Európai Folklór Intézet. A kötet első három tanulmánya tudománytörténeti jellegű, a hazai folklorisztika három jelentős alakjáról, Ipolyi Arnoldról, Erdélyi Jánosról és Berze Nagy Jánosról íródott. A továbbiakban a magyar ősvalláskutatás távlatairól, a honfoglalók hitvilágáról, jelképeink keletkezéséről, a kommunikáció rejtett csatornáiról, a film és folklór kapcsolatáról, valamint a közös hagyomány mibenlétéről szóló tanulmányok következnek. A végső következtetések egyik legfontosabbika az, hogy a jövőben csak egy hagyományalapú társadalom biztosíthatja a közösség hatékony együttműködését.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BÁBEL TORNYA

Szerző: Hoffmann Tamás

Gondolat Kiadó, 2004

 

A néprajzi tudomány megváltozott a világ átalakulásával. Régebben a múlt tanúit vallató néprajzosok nem sokat törődtek a reálfolyamatokkal. A szerző ennek fordítottjára törekszik. A kötetben publikált dolgozatok egyik témája éppen ez: a néprajztudomány és történelemtudomány kapcsolata, módszereinek összevetése. A szerző egy-egy korszak néhány problémáját tárgyalja néprajzi-történeti megközelítésében. Azt vallja, hogy a történelem és a néprajz, kiegészítve egymás kutatási területeit, pontosabb képet ad múltunkról.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  ADATOK BEREG ÉS SZABOLCS VÁRMEGYE ZSIDÓSÁGA TÖRTÉNETÉHEZ A LETELEPEDÉSTŐL NAPJAINKIG

Szerző: Halmos Sándor

Gondolat Kiadó, 2009

 

Halmos Sándor (1946) az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem nyugalmazott docense, a Debreceni Zsidó Hitközség nyugalmazott igazgatója. Tanulmányait az Országos Rabbiképző Intézetben, az Egri Tanárképző Főiskolán és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán végezte. Évtizedeken át kulturális és oktatási területen dolgozott, munkásságáért számos állami kitüntetésben részesült (Szocialista Kultúráért, Radnóti-díj, Debrecen Város Pro Urbe díja, 2009-ben pedig megkapta a Debrecen Alkotói Ösztöndíját).

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BOKRÉTÁBA KÖTÖGETEM VALA

Szerző: Halász Péter

Gondolat Kiadó, 2003

 

A szerző kötetében csángó tárgyú tanulmányait gyűjtötte össze. Halász Péter írásai részletező megfigyelésen, alapos terepmunkán nyugszanak. Nem elégszik meg az archaikus jegyzetek leírásával, hanem változásukban követi őket. Szemléletét áthatja az együtt élő népek közös múltjának, műveltségi kapcsolatainak értelmezése. Tanulmányain átüt a személyes elkötelezettség, leírásai élvezetesek és tanulságosak lesznek az érdeklődő olvasó számára.

 
2 290 Ft
Akció: 1 945 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HŐSI EPIKA

Szerző: Demény István Pál

Gondolat Kiadó, 2003

 

A kötet áttekintést ad a magyar szóbeli hősi epika történetéről, az elérhető, kimutatható legrégebbi emlékektől a 16. századig, azon túlmenően 1711-ig, de kitér más műfajok vizsgálatára is, a csodaszarvas mondára, amely legalábbis ránk maradt formájában ősi eredetmonda, valamint a korona és kard történeti mondájára. Az anyagot a szerző szibériai hősi epikáról szóló tanulmányaival kiegészítve közöljük.

 
2 290 Ft
Akció: 1 945 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IMÁDSÁGOS ASSZONY. ERDÉLYI ZSUZSANNA KÖSZÖNTÉSE

Szerkesztette: Czövek Judit

Gondolat Kiadó, 2003

 

Erdélyi Zsuzsanna a népi imádságok kutatója ebben az évben töltötte be 80. életévét. E jeles évforduló alkalmából rendezett konferencia anyagát és más tisztelgő írásokat gyűjt egybe a kötet, melyek Erdélyi Zsuzsanna munkásságának a magyar szellemi életre gyakorolt inspiráló hatását példázzák. A kötet szerzői etnográfusok és a rokon tudományok képviselői.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PAIZS GOEBEL JENŐ MŰVÉSZETE

Szerző: Verba Andrea

Gondolat Kiadó, 2009

 

A gazdagon illusztrált kötet a szentendrei festészet különös álomvilágot teremtő figurája, Paizs Goebel Jenő életművét mutatja be részletes műelemzések segítségével. Noha Paizs Goebel művészetére számos irányzat hatott, sajátos szintézist teremtő, egyéni látásmódja ezek egyikével sem azonosítja. Neve szorosan összefonódik a szentendrei festészet kibontakozásával, ugyanakkor életműve a korabeli magyar és egyetemes művészet alapvető kérdéseivel foglalkozik. A harmincas évek elejétől metafizikus ihletettségű festészetét fanyar valóságlátás, expresszív színvilág és szürreális felhangok jellemzik. Művészetét a harmincas évek második felétől egyre inkább átszínezi az új romantika szemléletmódja. Paizs Goebel életműve méltán tarthat számot nemcsak a szűkebb értelemben vett művészettörténeti kutatás, hanem a művészetbarát közönség érdeklődésére is.

 
9 900 Ft
Akció: 8 415 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VÁZLATFÜZET

Szerző: Szegedy-Maszák György

Gondolat Kiadó, 2005

 

Az egyes lapokon átlagban húsz kompozíciót tartalmazó, 86 különálló lapból álló vázlatfüzet lehetőséget ad a művészi alkotófolyamatba való betekintésre, segíti a művész belső világának, látásmódjának megértését, sőt a vázlatfüzet önmagában is vizuális élményt nyújtó műalkotás. Bízunk abban, hogy a kiváló művész vázlatainak - reményeink szerint az eredeti vizuális naplóhoz méltó - albumban való közzététele a nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan komoly érdeklődést fog kiváltani. A kötet tipográfiai tervét Kaszta Mónika, az egyik legelismertebb könyvművész készíti. A kötet tartalmi bevezetőjét Szegedy-Maszák Zsuzsanna írta.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MÁS-KOR. FESTŐK, KÉPEK, KIÁLLÍTÁSOK

Szerző: S. Nagy Katalin

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kötet a neves művészetszociológus (1998 óta a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének vezetője) rövidebb írásait gyűjti egybe: kisebb cikkeket, katalógusszövegeket, kiállításmegnyitókat. A szövegek izgalmas és eredeti bepillantást nyújtanak az elmúlt évtizedek kortárs művészetének mindennapjaiba és szélesebb trendjeibe.

 
3 950 Ft
Akció: 3 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MŰ - MŰVÉSZEK - BEFOGADÁS

Szerző: S. Nagy Katalin

Gondolat Kiadó, 2007

 

A kötet a szerző 1968 és 1992 között végzett művészetszociológiai kutatásainak összegzése. A szerző által képviselt műcentrikus művészetszociológia tárgya nemcsak a művet létrehozó és a művet befogadó ember, valamint a művészi élet és a művészethez kapcsolódó intézmények, hanem maga a mű is: annak elemzése, hogy milyen eszközök segítségével közvetíti a forma a művész társadalomképét. A kötetben olvashatunk képzőművészekről és befogadásról, a művészi alkotások létrejöttének folyamatáról és a befogadási folyamatról, valamint a vizuális környezetről, amelyben a művészet megjelenik (lakás, köztér, galéria, televízió). A szerző által feltett egyik legfontosabb kérdés a képzőművészet és a mindennapok vizuális kultúrája közötti átjárhatóságra vonatkozik: mi a különbség, illetve a hasonlóság a művészinek tekintett és a hétköznapi vizualitás között?

 
1 950 Ft
Akció: 1 660 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A LÁTSZAT BIRODALMA. DAVID FINCHER MOZIJA

Szerző: Mátyás Győző

Gondolat Kiadó, 2009

 

A könyvben David Fincher kortárs amerikai filmrendező műveit elemzi a szerző (a sort a Magyarországon 2009 februárjában bemutatott Benjamin Button különös élete zárja). Az egyes filmek ismertetése után összefoglalásként számba veszi azokat a témákat, jelenségeket, továbbá a filmek ábrázolásmódjának azon sajátosságait, amelyek miatt jellegzetesen posztmodernnek ítélhetjük Fincher oeuvre-jét. Ilyen témák a személyiség meghasadtsága, szétesettsége, az identitás problematikussá válása, illetve az a felfogás, hogy az Én nem szilárd, eleve adott entitás, hanem társadalmi meghatározottságaitól függő, szüntelenül változó konstrukció, továbbá a fogyasztói mentalitás kritikája. A szerző hangsúlyosan tárgyalja David Fincher és a tömegkultúra kapcsolatát, s áttekintést ad arról, hogy a tömegkulturális műfajok - elsősorban a bennük megtestesülő gazdasági potenciál miatt - mekkora hatással voltak a szórakoztatóiparra és így áttételesen a filmre is.

 
1 990 Ft
Akció: 1 690 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
CHOPIN

Szerző: Liszt Ferenc

Fordította: Wass Ottilia

Cd-melléklettel

Gondolat Kiadó, 2010

 

Tudta-e, hogy az első Chopin életéről szóló könyvet Liszt Ferenc írta? Liszt közvetlenül Chopin halálát követően döntött a könyv megírása mellett, ily módon állítva emléket barátjának. A Liszt által francia nyelven papírra vetett kötetnyi írást először a francia La France Musicale magazin közölte le részletekben 1851-ben. Könyv formájában először 1852-ben adták ki francia nyelven. Az első magyar nyelvű kiadás, amelyet Wass Ottilia fordított franciából, 1873-ban jelent meg. A második és egyben utolsó magyar kiadás 1926-ban látott napvilágot a Kultura Könyvkiadó és Nyomda Rt. gondozásában, azóta csak a könyv egyes részletei jelentek meg 1959-ben a Liszt Ferenc válogatott írásai című könyvben. Emiatt Liszt Chopin-könyvét Magyarországon gyakorlatilag senki nem ismeri, antikváriumokban sem lehet megszerezni.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BAROKK MENNYORSZÁG

Szerző: Jernyei Kiss János

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kismonográfia az 1772-ben felszentelt váci székesegyház Maulbertsch által készített freskóegyüttesét állítja a középpontba. A szerző történelmi, művészettörténeti és teológiai kontextusba ágyazva elemzi a műalkotást, feltárva azokat a befogadói, esztétikai és teológiai szempontokat, amelyek a művészi kompozíció hátterében állhattak.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
THE ART OF ILKA GEDŐ

Szerző: István Hajdú, Dávid Bíró

Gondolat Kiadó, 2003

 

Ilka Gedő (1921-1985) was a gifted, courageous and independent artist who quietly and compassionately recorded human life and a world of suffering and tumultuous change. This comprehensive album traces the development of her art from the vivacious childhood drawings through mature graphic works to the world of her small, delicate semi-abstract paintings of exquisite sensibility that deploy colour with an enchanting sense of magic. In his introduction István Hajdu presents a subtle portrait of an artist who refused to be pinned down by labels: “Ilka Gedő is one of the most significant, but at the same time one of the least known figures of twentieth-century Hungarian art. Although from her early youth onwards she had close contact with contemporary artists, art historians, writers and philosophers, her universally significant artistic oeuvre is unparalleled. This may be why her work is still largely unexplored. Ilka Gedő’s oeuvre is not simply a variation of contemporary artistic gestures, if it were, the possible analogies would undoubtedly help in its interpretation.”

 
7 900 Ft
Akció: 6 715 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IMRE BAK

Szerző: István Hajdu

Gondolat Kiadó, 2003

 

Angol nyelvű kiadás. Bak Imre a modern festészet egyik meghatározó alakja, aki szívós következetességgel építi életművét. "...festészetének majd harminc éve alapvető törekvése a térillúzió megragadása", írja a szerző, aki a negyvenéves alkotótevékenység megértését az egyetemes és hazai művészettörténeti háttér és a művész személyes kapcsolatainak bemutatásával, valamint fontosabb események közlésével segíti. A gazdagon illusztrált kötet teljes kiállítási listát és képjegyzéket tartalmaz. Az albumban szereplő táblaképek, reprodukciók méltó metszetet adnak a több mint 900 alkotásból álló életmű egészéről. Német, illetve angol nyelvű változat is kapható.

 
9 900 Ft
Akció: 8 415 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  SZÉTESŐ DICHOTÓMIÁK. SZÍNTEREK ÉS DISKURZUSOK A MAGYAR NEOAVANTGÁRDBAN

Szerző: Havasréti József

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kötet írásai a magyar underground, illetve neoavantgárd kultúra irányzataival és műfajaival (filmművészet, kapcsolatművészet, művészújságok, esszé és kísérleti irodalom stb.), valamint kiemelkedő alkotóinak (Bódy Gábor, Hajas Tibor, Erdély Miklós, Molnár Gergely, Galántai György, Tábor Ádám és mások) tevékenységével foglalkozik. Az egyes tanulmányok külön hangsúlyt helyeznek a tágabban értelmezett médiumok, a szövegek és az életszcénák kapcsolódási pontjaira, figyelembe véve, hogy a hazai avantgárd mozgalmak is fontosnak tartották az "élet" (a mindennapi élet, az életstílusok, életterek) és a "művészet" közötti határok lebontását. A kötet elemzéseiben előtérbe kerülnek azok a törekvések is, melyek kapcsolatot kívántak létrehozni a magyar avantgárd és underground kultúrát egyaránt jellemző hermetikus-ezoterikus hagyományok, valamint a kommunikáció-, illetve a médiaelmélet, a jelelmélet és a nyelvészet racionális hagyományai között.

 
2 590 Ft
Akció: 2 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
GEDŐ ILKA MŰVÉSZETE (1921-1985)

Szerzők: Hajdu István, Bíró Dávid

Gondolat Kiadó, 2003

 

Gedő Ilka (1921-1985) tehetséges, bátor és szuverén alkotó volt, aki csendben és együttérzéssel tanúskodott az emberi életről, a szenvedéssel és zajos változással teli világról. Az album végigkíséri a művész fejlődését az eleven juveníliák és érett grafikai művek világától egészen a kis méretű, finom, absztrakt, de az ábrázolással nem teljesen szakító festmények roppant érzékenységű univerzumáig, amelynek varázslatos színvilága magával ragadja a nézőt.

 
7 900 Ft
Akció: 6 715 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BAK IMRE

Szerző: Hajdu István

Gondolat Kiadó, 2003

 

Bak Imre a modern festészet egyik meghatározó alakja, aki szívós következetességgel építi életművét. "...festészetének majd harminc éve alapvető törekvése a térillúzió megragadása", írja a szerző, aki a negyvenéves alkotótevékenység megértését az egyetemes és hazai művészettörténeti háttér és a művész személyes kapcsolatainak bemutatásával, valamint fontosabb események közlésével segíti. A gazdagon illusztrált kötet teljes kiállítási listát és képjegyzéket tartalmaz. Az albumban szereplő táblaképek, reprodukciók méltó metszetet adnak a több mint 900 alkotásból álló életmű egészéről. Német, illetve angol nyelvű változat is kapható.

 
9 900 Ft
Akció: 8 415 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
INDIVIDUÁLIS MITOLÓGIA. KONCEPTUÁLISTÓL A POSZTMODERNIG

Szerző: Drozdik Orsolya

Gondolat Kiadó, 2006

 

Aktrajzolás közben értettem meg, hogy a férfiak másként látják és ábrázolják a női testet, mint a nők. A férfiak szemében a nő teste erotikus tárgy, míg a nő azonosul vele. Ettől kezdve tudatosan törekedtem a normatív rendszer mélyén rejtőzködő egyetemes mitológia felforgatására, hogy individuális mitológiámnak helyet teremthessek. Az Individuális mitológiát 1975-ben választottam tervezett sorozatom címéül.

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
CSALÁS ÉS JOGKÖVETÉS AZ ADÓJOGBAN

Szerző: Szilovics Csaba

Gondolat Kiadó, 2003

 

Miért fizetünk adót, és miért nem fizetnek olyan sokan? Milyen tényezők befolyásolják a közpénzekkel kapcsolatos magatartásunkat? Ezeket az állampolgárok és az állam számára egyaránt fontos kérdéseket vizsgálja a szerző e munkájában, túllépve a jogtudomány szűk keretein, és meghaladva a sablonokat. Az elemzés, támaszkodva a szociológia, a közgazdaságtudomány és a politikaelmélet eredményeire, átfogó képet nyújt számos ország adózási helyzetéről és az ezredforduló adózási kutatásainak eredményeiről, bemutatva a kortárs szakirodalom színe-javát. A kötet jelentős értéke, hogy újdonságerejű felismeréseit az átlag olvasó számára is érdekes és érthető módon fogalmazza meg.

 
1 480 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A CSELEKVŐSÉGI ELMÉLETTŐL AZ ÚJREALIZMUSIG

Szerző: Szabadfalvi József

Gondolat Kiadó, 2004

 

A magyar jogbölcseleti hagyomány újrafelfedezésének az 1980-as évek közepétől lehetünk tanúi. Ekkorra már végleg meggyengültek a szovjet típusú marxizmus hazai pozíciói. A korábban megkérdőjelezhetetlen paradigmák kritikája már nem jelentett az érintett kutatók számára egzisztenciális ellehetetlenülést. Az új utak keresésének egyik formájaként jelent meg a - fordulat éve - előtti magyar jogbölcseleti hagyomány tanulmányozása, melyből mindazok kiveszik részüket, akik elfeledett értéket látnak e tradícióban. Az európai tudományos vérkeringésbe való újbóli bekapcsolódás alapvető feltétele, hogy ismerjük és tisztában legyünk jogbölcseleti hagyományainkkal, s használjuk fel mindazokat az eredményeket, amelyeket elődeink felhalmoztak. Jelen kötet a szerzőnek az 1945 előtti magyar jogbölcseleti gondolkodás történetével kapcsolatos, elmúlt öt évben megjelent írásait tartalmazza. Megjelentetésének célja, hogy - a különböző helyeken publikált tanulmányokat összegyűjtve - tovább árnyalja a magyar jogfilozófiai gondolkodásról alkotott képünket.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A NŐK PARLAMENTI VÁLASZTÓJOGÁNAK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 1848-1938

Szerző: Simándi Irén

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kötet annak a nem kevés küzdelemmel járó útnak a legfontosabb állomásait mutatja be, amelyek a nők választójogának megvalósulásához vezettek. A választójogi küzdelmek az 1900-as évek elején kezdődtek, és az 1904-ben megalakult magyarországi Feministák Egyesületének tevékenységével folytatódtak. A jogegyenlőségért indított harcba a feministák mellett bekapcsolódtak a szociáldemokraták is. A kérdéssel foglalkozó aktivistáknak sikerült a társadalom jelentős részét a nők választójogának kérdésében a jogegyenlőség oldalára állítani.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BEITRÄGE ZUR NEUEREN VERFASSUNGSGESCHICHTE

Szerző: Ruszoly József

Gondolat Kiadó, 2008

 

A kötet az ELTE ÁJK professzorának válogatott német nyelvű alkotmányjog-történeti tanulmányait tartalmazza. Az írások időbeli kerete a 19. század első felétől a 20. század második felétől terjed, s a tágabb témán belül foglalkozik olyan kérdésekkel is, mint a 19. századi nemzetiségi jogalkotás vagy a választójog kérdése.

 
4 790 Ft
Akció: 4 070 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BEVEZETÉS AZ ANGOL TÁRSASÁGI JOGBA

Szerző: Molnár Gábor Lajos

Gondolat Kiadó, 2002

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  REGIONALIZMUS ÉS ÖNKORMÁNYZATISÁG CÍMŰ KONFERENCIA ELŐADÁSAI ÉS A DEBRECENI EGYETEM OKTATÓINAK A REGIONALIZMUS TÉMAKÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁSI EREDMÉNYEI

Szerkesztette: Mező István

Gondolat Kiadó, 2005

 

Első közelítésben a régiót olyan területi szintként definiálhatjuk, mely a központ és a hagyományos területi egységek (megyék, tartományok) közé ékelődik be. Alaposabb elemzés után azonban világosan láthatjuk, hogy a régió nem pusztán területbeosztási kategóriaként jelenik meg, hanem az államszerkezet új minőségi jellemzőjeként is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a regionalizált államok sajátos harmadik utat képviselnek az unitárius és a föderatív berendezések között, s így létrejöttük a nemzetállam hagyományos felfogását alapjaiban változtatja meg. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által gondozott tanulmánykötetben neves szerzők és fiatal kutatók a politológia, az alkotmányjog, a közigazgatás-tudomány és a településföldrajz oldaláról tekintik át a magyar régiók létrehozásának társadalmi, jogi, politikai kérdéseit, amellett hogy kitekintést adnak a regionalizmusnak az Európai Unión belüli fejlődési tendenciáira.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ECKHART FERENC EMLÉKKÖNYV

Szerkesztette: Mezey Barna

Gondolat Kiadó, 2004

 

Eckhart Ferenc (1885-1957), a magyar jogtörténet-tudomány meghatározó egyénisége volt, 1929-től a budapesti egyetem jogi karának professzora, a történész és jogász tudományosság közötti kapcsolat építője. Eckhart Ferenc hirdette meg a 20. század jogtörténeti kutatásainak tudományos programját, melyet a jogtörténet-tudomány irányítása és tevékeny közreműködése mellett teljesített. Monográfiáival és legendás tankönyvével korszakot nyitott a jogtörténet-tudományban. Eckhart hagyatéka előtt tisztelegnek ezzel a kötettel egykori tanszékének mai oktatói, meghívott tanárai és egyetemi munkatársai: jogtörténészek, történészek, levéltárosok, bírák, ügyvédek, ügyészek.

 
3 390 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KISEBBSÉGI JOGOK NEMZETKÖZI OKMÁNYAI

Szerkesztette: Majtényi Balázs, Vizi Balázs

Gondolat Kiadó, 2003

 

A dokumentumgyűjtemény a kisebbségek hátrányos megkülönböztetését tiltó, s a védelmüket támogató nemzetközi és közösségi jogi okmányokkal ismerteti meg olvasóit. A kötet az egyetemes szinten elfogadott dokumentumokat, valamint az európai, illetőleg részben európai szervezetek által elfogadott szabályozásokat tartalmazza. Emellett a gyűjteményben helyet kapott néhány Európán kívüli régióban elfogadott okmány is. A dokumentumok előtt egy bevezető tanulmány foglalkozik röviden a nemzetközi és közösségi szabályozás jogi jellegével, illetve a létrejött normák tartalmával, s a betartásuk felett őrködő ellenőrzési mechanizmusok hatékonyságával.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  HERMÉSZ SZOBRA A FÁBAN. ARISZTOTELÉSZ ÉS ÁLMAINK ÁLLAMA

Szerző: Lukácsi Tamás

Gondolat Kiadó, 2010

 

Jog- és állambölcseleti értekezések Arisztotelész államelméleti alapműve, a Politika ma is kiindulópontja a jog- és államelméleti vizsgálódásoknak. Miközben a kötet szerzője alapos szövegelemzések segítségével rekonstruálja, hogyan képzelte el Arisztotelész az ideális államot, egy alapkérdésre keresi a választ: mi óvja meg a filozófust attól, hogy a témáról értekezve utópiát alkosson, és az ideális állam érdekében feláldozhatónak minősítse az államot alkotó individuumokat? A kérdés – vallja a szerző – korántsem csak a klasszikus gondolkodás iránti érdeklődés szüleménye: a világtörténelemből jól ismertek azok az ideológusok, akik azzal a céllal, hogy felépítik álmaink államát, az emberiség legsötétebb rémálmait teljesítették be. A kötetet az ókortudomány és a politikafilozófia iránt érdeklődőknek, különösen politológus és joghallgatóknak ajánljuk.

 
2 300 Ft
Akció: 1 955 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÜRES KAGYLÓHÉJ?

Szerző: Kardos Gábor

Gondolat Kiadó, 2003

 

A könyv bevezető fejezete az emberi jogok nemzetközi védelmének alapvető kérdéseit tárgyalja, megvizsgálja és értelmezi azt a folyamatot, amely az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának elfogadása indított el. A fejezet vizsgálja az államok külpolitikája és az emberi jogok védelme közötti összefüggést, és vázolja a nemzetközi védelem alapvető elveit. A könyv első része a szociális jogok nemzetközi elismerésével és védelmével összefüggő általános elméleti és gyakorlati kérdéseket tárgyalja. A második rész három szociális jog részleteivel foglalkozik, a különböző nemzetközi szerződésekben és testületekben. A harmadik rész további szociális jogokat vizsgál, amelyek egyes materiális szolgáltatási igényeket fednek le. A záró fejezet azt a kérdést elemzi az egyes szociális jogok kapcsán megállapított következtetések alapján, hogy a szociális jogok mennyiben sérthetők meg, és milyen más módon ellenőrizhető a végrehajtásuk.

 
2 690 Ft
Akció: 2 285 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR JOGRENDSZER ÁTALAKULÁSA II.

Szerkesztette: Jakab András, Takács Péter

Gondolat Kiadó, 2007

 

A kétkötetes munka elsőként vállalkozik arra, hogy átfogóan, tudományos igénnyel bemutassa a magyar jogrendszer elmúlt két évtizedben bekövetkezett nagyszabású változásait. A csaknem nyolcvan tanulmány egy része konkrét jogi kérdéseket dolgoz fel (mint pl. az uniós csatlakozás alkotmányjogi problémái, a státustörvény, a kisebbségvédelem átalakulása). Más írások az elmúlt húsz év jogi változásainak általános, elméleti megközelítését nyújtják (a jog és a politika, illetve a jog és a gazdaság viszonya, a jogátvétel kérdései stb.). Végül szerepelnek olyan tanulmányok is a kötetben, melyek rendszeres formában tárgyalják az egyes szakjogi területeken történt változásokat.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR JOGRENDSZER ÁTALAKULÁSA I.

Szerkesztette: Jakab András, Takács Péter

Gondolat Kiadó, 2007

 

A kétkötetes munka elsőként vállalkozik arra, hogy átfogóan, tudományos igénnyel bemutassa a magyar jogrendszer elmúlt két évtizedben bekövetkezett nagyszabású változásait. A csaknem nyolcvan tanulmány egy része konkrét jogi kérdéseket dolgoz fel (mint pl. az uniós csatlakozás alkotmányjogi problémái, a státustörvény, a kisebbségvédelem átalakulása). Más írások az elmúlt húsz év jogi változásainak általános, elméleti megközelítését nyújtják (a jog és a politika, illetve a jog és a gazdaság viszonya, a jogátvétel kérdései stb.). Végül szerepelnek olyan tanulmányok is a kötetben, melyek rendszeres formában tárgyalják az egyes szakjogi területeken történt változásokat.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AMI ÖSSZEKÖT?

Szerkesztette: Halász Iván, Majtényi Balázs

Gondolat Kiadó, 2004

 

A státus- vagy kedvezménytörvények - közülük is elsősorban a magyar jogszabály - elfogadása az utóbbi évtized egyik legérdekesebb elméleti vitáját generálta Európában. A vitában kutatók, politikusok, nemzetközi szervezetek hivatalnokai, államok és nemzetközi szervezetek szálltak síkra nemegyszer igencsak eltérő véleményük védelmében. A státusdiskurzus meglepő módon nem is annyira a jogszabályok konkrét rendelkezéseiről, mint inkább a nemzetfogalom értelmezése, a nemzetközi jog alapelvei, a hátrányos megkülönböztetés elvének tartalma és más elméleti kérdések körül folyt. 

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AMI A MÚLTBÓL ELKÍSÉR

Szerkesztette: Gyekiczky Tamás

Gondolat Kiadó, 2005

 

A kötet a családjog aktuális kérdéseivel foglalkozik. A családjog mai problémáinak átgondolására a családjogi törvény megalkotásának 50. évfordulója adott alkalmat. Debreceni évfordulós konferenciánkon bírák, ügyvédek, egyetemi oktatók kerestek arra a kérdésre választ, mit lehet és kell megőrizni a családjog ötven évéből, és mit nem szabad továbbvinni magunkkal. A választ szakmai tanulmányokba csomagolva tárjuk az olvasó elé, ám szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy válaszaink mindenkit érintenek itt és most, mert a családjog az a jogág, amely életünk minden rezdülését összefogja.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A JOGÁSZOK JOGA

Szerző: Gyekiczky Tamás

Gondolat Kiadó, 2003

 

A címből ítélve a kötet tanulmányai a jog rendszerét hivatásuk szerint működtető jogászság belső problémáiról íródtak. Már a bevezető tanulmány azonban arra a kérdésre keresi a választ, vajon a jogász elit felkészült-e gondolatilag a rendszerváltásra, világképe mennyire kötődött korához. A kötet másik írása pedig a bírói gondolkodás olyan sajátosságát elemzi, mint az ítéletalkotás és az ítéleti tényállás megállapítása akkor, amikor a (polgári) bíróságnak már nem kötelessége az igazság felderítése. A kötet harmadik tanulmányában a szerző a társadalomtudomány és a szociológia modelljeinek alkalmazását sürgeti a polgári eljárások titokzatos világának feltárásában. A kötet negyedik tanulmánya a vállalati képzések jogának elemzésével bemutatja, miként hat ma a politika a jogi normák megfogalmazására. A könyv tartalma végül túlmutat címének üzenetén, mert kiderül: a jogászok joga nem a jogászok magánügye, hanem mindannyiunk közügye.

 
1 680 Ft
Akció: 1 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A "JANUS ARCÚ TITOK"

Szerző: Földesi Tamás

Gondolat Kiadó, 2005

 

A szerző új könyve a titok problémáival foglalkozik. Meggyőződése, hogy a titkok szerepe a modern társadalmakban fokozódik, s ezzel nem tart lépést a téma szakirodalmi feldolgozottsága: ezt Bin Laden hollétének s a tervezett terrortámadásoknak a titka szemlélteti. A titok korántsem olyan jelentéktelen társadalmi jelenség, amely nem érdemelne a kutatók részéről kellő, sőt "különleges" figyelmet. Már a primitív társadalmak embere is - részben az állatoktól eltanulva - titkolózott, és ezek a titkok létfenntartásában, ellenséggel szembeni harcában is jelentős szerepet játszottak.

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A CIVIL TÁRSADALOM SZERVEZETEINEK JOGA MAGYARORSZÁGON

Szerző: Csehi Zoltán

Gondolat Kiadó, 2007

 

A jogi kultúra átalakítása az utóbbi évtizedben nemcsak az üzleti szféra jogalanyait érintette, hanem a civil szféra, a magánkezdeményezésekből kiinduló önszerveződés alanyait is. Azt látjuk, hogy a magánjogi jogalanyok köre cizellálódik, s a nem jogi személy jogalanyok szélesebb köre jelentkezik. Ezt a tendenciát a magánkezdeményezések természetes erején túlmenően nagyban előmozdítja az is, hogy az állam számos területen nem képes és nem is akar a társadalom alapvető működéséhez szükséges feladatok megoldásában részt venni, amint ezt legújabban az egészségügy és a közoktatás területéről való zűrzavaros visszavonulása bizonyítja. A kötet az ún. nonprofit szervezetek magyar státusjogát és a kapcsolódó adójogi kérdéseket kívánja felvázolni abból a célból, hogy ötleteket és impulzusokat adjon a kutatás részére.

 
1 680 Ft
Akció: 1 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
CARL SCHMITT JOGTUDOMÁNYA

Szerkesztette: Cs. Kiss Lajos

Gondolat Kiadó, 2004

 

Schmitt jogtudományának politikaira vonatkoztatottsága és metafizikai-politikai döntése, amelyet a kortársak és az utókor a náci totalitárius rezsimmel való kollaborációként ítélt el, látszólag lehetetlenné teszik az életmű ideológia- és politikamentes értelmezését és értékelését. A totalitárius sokk és a kollaboráció bűne miatt az értelmezők, tudatosan, mint például Lukács György, vagy öntudatlanul, mint például a tiszta tudományosság állítólagos képviselői, a politikai ellenség, azaz a liberális, a szocialista, a kommunista (s így tovább) nézőpontjából közelítenek Schmitt művéhez és személyiségéhez.

 
3 950 Ft
Akció: 3 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MARADÉK ÖRÖME

Szerzők: Z. Kovács Zoltán, Milbacher Róbert

Gondolat Kiadó, 2001

 

A szerzőpáros kötete olyan tanulmányokat tartalmaz, melyek a 19. századi magyar irodalom jeles alkotásait bölcseleti és interpretációs nézőpontból olvassák. Többek között a Vanitatum vanitas, a Gondolatok a könyvtárban, a Bolond Istók értelmezései a század irodalmát a megszokott, kanonikus értékelésektől eltérően láttatják.

 
1 480 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
AZ IRODALOMTÖRTÉNET ESÉLYE

Szerző: Veres András

Gondolat Kiadó, 2004

 

Az elmúlt évtizedekben számos új elképzelés jelentkezett, miközben az irodalomtörténet módszertanát még mindig a 19. századi pozitivista és szellemtörténeti örökség terheli. A lineáris történelem vízióját kikezdte az a felismerés, miszerint a történelem csakis az értelmezője által leírt formában létezik, ezért nem a természeti folyamatok determinisztikus összefüggéseiben jelenik meg, hanem egymást erősítő vagy éppen gyöngítő értelmezések -késztetések eredményeként.

 
2 680 Ft
Akció: 2 280 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  VILLÁMSÚJTOTTA KOR. XX. SZÁZADI PRÓZA ÉS VERS. KISESSZÉK

Szerző: Tornai József

Gondolat Kiadó, 2005

 

Nem én választottam ezeket a könyveket, hanem azok engem. Szó sincs tehát irodalomtörténetről, még csak kritikáról sem. Azt is mondhatnám: a pulóvernek csak egy-egy szálát húztam meg. Az egész helyett egy színt. Pillanatfölvételek? Mindenesetre gyors benyomások, melyeknek sugallatait igyekeztem megőrizni, prózai vagy verseskötetek valamilyen sajátos hatását, bizonyos fénytörésben. Ezt azt jelenti, hogy nemcsak a század legnagyobb íróiról és költőiről (bár többnyire mégis azokról) beszélek. Ráadásul filozófiai, esszéisztikus civilizációtörténeti vagy éppen néprajzi művekről is. Kiindulópontom természetesen a magyar irodalom volt.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
NYELV, ÉRTÉK, KÖZÖSSÉG

Szerző: Tolcsvai Nagy Gábor

Gondolat Kiadó, 2004

 

Vajon a demokrácia, a szólásszabadság és a tagolt művelődés miképp módosította a magyar nyelv és az azt beszélő közösség értékviszonyait, miképp válik a nyelv közösségteremtő, világalkotó és személyiségformáló erővé különféle tapasztalati terek és elvárások közegében? S viszont: miképp teremti az egyén és a közösség a nyelvet? Erről szólnak a kötetbeli írások.

 
1 680 Ft
Akció: 1 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁLOMMÚZEUM

Szerző: Szőke Katalin

Gondolat Kiadó, 2003

 

A könyv a 20. századi orosz irodalom jelentős irányzataival és alkotóival ismerteti meg az olvasót, Alekszandr Bloktól a posztszovjet posztmodern íróival bezárólag. Azt szándékozik bemutatni, hogyan archivizálja az orosz irodalom a 20. században az elődök álmait és utópiáit, hogyan alakul ki idézettöredékekből és irodalmi mítoszokból egy sajátos szubkulturális szöveg, melyben a modern orosz tudat szembesül önmagával, és leszámol korábbi illúzióival. Az utolsó három tanulmány az orosz szöveg versteremtő funkcióját Baka István költészetében vizsgálja, melyben a magyar irodalomban egyedülálló módon a költő és műfordító szerepcseréje valósul meg.

 
1 490 Ft
Akció: 1 265 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  AZ ÁRNYÉKVILÁG ÁRKAIN. ÍRÁSOK JÓZSEF ATTILÁRÓL ÉS KOSZTOLÁNYI DEZSŐRŐL

Szerző: Szőke György

Gondolat Kiadó, 2003

 

"Ahol a szó mindennapi értelmében vett realitás véget ér a költészetben, ott valami más, valami fontosabb kezdődik. József Attila eltolja a világ kulisszáit, és a réseken beáramlik a titok. Bizarr képei a megsejthetetlent sejtetik, valami kimondhatatlant mondanak ki. Ez a költészet." (Szerb Antal) "[Kosztolányi] imádta az életet minden kis jelenségében, minden legapróbb borzongásában; ezeken kívül csak a Semmit hitte. Képzeletét delejes erő vonta a sötét partok felé." (Babits Mihály)

 
1 490 Ft
Akció: 1 265 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.