Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Gondolat Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >G-I >Gondolat Kiadó

Sorrend:

-10%
A CSALÁD MINT ERŐFORRÁS

Szerző: Engler Ágnes

Gondolat Kiadó, 2017

 

A párkapcsolat, gyermekvállalás, gyermeknevelés témájával kapcsolatos könyveket mindig aktuálisnak tekinthetjük, hiszen a generációk örök körforgásában az egyik biztosnak vélt tényező a család. Biztonsága változásaiban is állandósulni látszik, mivel számos társadalmi és gazdasági átalakulás mentén maga is formálódva örökíti át az életet. A tudományos értelmezések vonulatában a családban felhalmozott és onnan kiáramló erőforrások állnak, ritkábban tekintenek a családra önmagára erőforrásként. Ez utóbbi megközelítésben a családi kapcsolatok és az azokban bekövetkezett interakciók jelenthetnek erőforrást vagy erőforrás-megvonást. A kimenetel szoros összefüggésben áll a család tagjainak szubjektív állapotával és a családnak mint kollektívának a jóllétével.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
 KIHÍVÁSOK, KÜZDELMEK, KALANDOK A TUDOMÁNYBAN ÉS A TÁRSADALOMBAN

Szent-Györgyi Albert Magyarországon

Szerző: Marton János - Pap Kornélia

Gondolat Kiadó, 2017

 

Briliáns gondolkodás, széles látókör, mélységes humanizmus, elvi szilárdság, minden körülmények közötti helytállás, közösségteremtő erő, kedves közvetlenség, legendás humorérzék, a teljes élet iránt fogékony, szerte ágazó érdeklődés – e tulajdonságai tették kivételes emberré Szent-Györgyi Albertet. A Nobel-díjhoz vezető kutatásainak (C-vitamin, sejtlégzés) érdekfeszítő, de jórészt ismeretlen elemei mellett rá kívántunk világítani kevésbé ismert társadalmi aktivitására, a diktatúrák elleni önfeláldozó, az életveszedelmet is vállaló harcaira, de az egyetemi vezetőt, emberi kapcsolatait és a sportszerető világfi- hazafit is bemutatjuk. Aki mindenkor, de főleg mai, értékválságos korunkban példakép lehet.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
 MAGYARORSZÁG ÉS A RÓMAI SZENTSZÉK II. VATIKÁNI MAGYAR KUTATÁSOK A 21. SZÁZADBAN

Szerkesztette: Tusor Péter - Szovák Kornél - Fedeles Tamás

Gondolat Kiadó, 2017

 

A kötet a Lendület-kutatócsoport szerves folytatásaként 2017-ben megalakult, a vatikáni magyar történeti kutatásokat működése középpontjába állító MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport számára ad szakmai prognózist az elkövetkezendő öt évre. Alapjául a 2016. augusztus 23-án a pécsi VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Lendület-kutatócsoport által szervezett Vatikáni magyar történeti kutatások a 21. században szimpóziumán elhangzott előadások szolgálnak.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
KÁNONI KIVIZSGÁLÁS PÁZMÁNY PÉTERRŐL

Családja, katolizálása, misszionálása (A Pázmány–Tholdy archívum irataival)

Szerző: Tusor Péter

Gondolat Kiadó, 2017

 

A kötet meghatározóan biográfiai, proszopográfiai és genealógiai jellegű. Az alapjául szolgáló forrás természetéből fakadóan hagyományos történeti műfajokat ötvöz, esetenként mikrofilológiai alapossággal. A Pázmány-kutatás nagy múltú történeti diskurzusához kapcsolódva azt mutatja be, hogy a kánoni kivizsgálási eljárás jegyzőkönyve, e sajátos, fontos szeriális vatikáni forrástípus hogyan és milyen mértékben hasznosítható, ad többletet az eddigi vizsgálatokhoz és a hazai forrásokhoz. Valamint hogy az olaszországi magánlevéltárak milyen perspektívákat kínálnak a magyar történelem jobb megismerése (és megértése) terén.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
MANARAGA ÚJ
MANARAGA

Szerző: Szorokin, Vlagyimir

Fordító: M. Nagy Miklós

Gondolat Kiadó, 2017

 

Szorokin új regénye további bepillantást enged abba a jövőbeli, már nagyon ismerős, de még mindig csak töredékeiben ismert világba, amellyel az olvasó legutóbb a Tellúriában találkozhatott. Az úgynevezett Második Iszlám Forradalom és az azt követő pusztító európai háborúk, a Migráció Korszaka után vagyunk. Könyveket már senki sem olvas; a megmaradt példányok múzeumokban vagy magángyűjteményekben találhatók. Virágzásnak indul viszont egy új – messzemenően illegális – üzletág, a book-n-grill: az ételt exkluzív lakomákon külön erre kiképzett szakácsok a szépirodalom legkiválóbb alkotásain – lehetőleg első kiadásokon vagy más könyvritkaságokon – gyújtott tűzön készítik el.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
EMLÉKEK ÉLETEMBŐL

Szerző: Goldmark Károly

Gondolat Kiadó, 2017

 

A keszthelyi születésű és Németkeresztúron nevelkedett Goldmark Károly (1830–1915) Bécsben való letelepedését követően jutott pályája csúcsára: itt komponálta hat operáját (köztük a világsikert hozó Sába királynőjét), máig gyakran hallható Hegedűversenyét és „Falusi lakodalom” alcímmel ismert Első szimfóniáját. A zeneszerző visszaemlékezései elsősorban e gazdag életút legfontosabb állomásairól számolnak be a nyomorban töltött tanulóévek, az 1848-as hadiélmények, a különböző színházi zenekarokban hegedűsként eltöltött évtized vagy éppen a Sába királynője keletkezéstörténetének részletes bemutatásával. Goldmark azonban mindemellett bőségesen szól külföldi utazásainak meghatározó élményeiről, valamint az őt neves kortársaihoz – Brahmshoz, Wagnerhez, Hans von Bülowhoz vagy Anton Rubinsteinhez – fűződő kapcsolatról is.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
 HIROSIMA GYERMEKE. TANULMÁNYOK SINDÓ KANETO FILMMŰVÉSZETÉRŐL

Szerkesztette: Farkas György – Lázár Kovács Ákos

Gondolat Kiadó, 2017

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének Médiakultúra, vallás, nyilvánosság kutatócsoportja a Doktoranduszok Országos Szövetsége Filmtudományi Osztályával közös megemlékezést szervezett Sindó Kaneto (1912–2012) emlékére. Jelen kötet tartalmazza az elhangzott előadások alapján készült tanulmányokat. A szövegek több oldalról tárgyalják a japán modern fi lmművészet egyik nagymesterének életművét – fi lmjeinek szépirodalmi, pedagógiai vonatkozásait, a klasszikus irodalom és színház modern megjelenését, a nyelvjáráshasználatot, vagy épp a társadalmi változások lenyomatait tekintik át, foglalkoznak az adaptációval, a műfajisággal, a fi lmes poézissel és az emlékezettel összefüggő kérdésekkel.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
A FŰKUNYHÓBÓL

Szerző: Yasutane – Chomei – Bunting

Fordító: Fülöp József – Szemerey Márton

Gondolat Kiadó, 2017

 

Kamo no Chōmei, a japán császári udvar elismert költője remeteségbe vonultan írta meg 1212-ben feljegyzéseit, egy rendkívül hányattatott életút megrendítő erejű összegzéseként. Az esszé, amelynek középpontjában a mulandósággal szembenéző ember áll, Donald Keene szavai szerint „talán a legtökéletesebb irodalmi mű, amelyet japán nyelven írtak”.

Előképként szolgált számára a hivatalnok, Yoshishige no Yasutane 982-ből származó, kínai nyelvű írása, amely a hanyatlásnak indult császárváros lenyűgöző képein keresztül vezeti olvasóit az elveszett életrend megtalálása felé. Az egyszerre fegyelmezett és költői remekmű rövidsége ellenére is képes egy igen összetett korszak tömör foglalatát nyújtani.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.10.17
A készlet erejéig!
-15%
A KOMMUNIKÁCIÓ RITUÁLIS ELMÉLETE

Szerző: Andok Mónika

Gondolat Kiadó, 2017

 

Az általános kommunikációelmélet nagy iskolái, irányzatai – tranzakciós, interakciós, participációs – között tartják számon a kommunikáció rituális leírását, modelljét. Az elméleti alapok kialakítása James Carey nevéhez fűződik, aki az 1970-es évektől publikált a témában. Kommunikáció és kultúra kapcsolatára, a kommunikációban részt vevő ember kultúrát (és egyben jelentést) létrehozó és alakító mindennapi cselekvésére figyel az elmélet. Carey méltatói a kommunikációkutatás értelmező fordulataként tekintenek életművére. A rituális modell megjelenése nemcsak a kommunikáció-, de a médiakutatás területén is visszhangra talált, s nemcsak a klasszikus tömegkommunikáció, de a közösségi média folyamatainak elemzésében is megjelenik a kortárs kutatásokban.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.10.15
A készlet erejéig!
-15%
VALLÁS - MÉDIA - NYILVÁNOSSÁG

Szerkesztette: Lázár Kovács Ákos

Gondolat Kiadó, 2017

 

Mára tagadhatatlanul válságba került a racionalitásnak az a formája, amely a szekularizáció szellemi összefüggésrendszerét is megalapozó természettudományos és technikai szemlélet alapjául szolgált. A kötet szerzőinek közös kérdése: nem létezik-e az érvényességre támasztott igény kritikai felülvizsgálatának a technikai és természettudományos racionalitástól különböző módja, amely a vallásokon belül alakult ki, és amely nem a még nem racionális tudat kifejeződése, hanem a kritikai racionalitás sajátosan strukturált, a technikától és a tudománytól különböző formája? A vallásos észhasználat kritikai észhasználat, ezért helye van a modern kor kritikai nyilvánosságában, ugyanakkor a vallásos észhasználat nem a természettudományos észhasználatot tekinti kiindulópontjának, hanem a kritikai észhasználat egyik eredeti, sajátos formájaként áll előttünk érvényesen.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.10.15
A készlet erejéig!
-15%
 A TANULÁS TANULÁSA. A TANULÁS HATÉKONYSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Szerző: Habók Anita

Gondolat Kiadó, 2017

 

A tanulás egész életünket átfogja, és tudásunk folyamatos megújítására van szükség egy élethosszon át. Felmerül a kérdés, hogy melyek azok a faktorok, melyek a tanulás sikerét meghatározzák, és hogyan lehetünk hatékony tanulók. Igen fontos tehát, hogy készek legyünk tanulni és megtanuljunk tanulni. A könyv első része arra keres választ, hogy mit is jelent a tanulás tanulása, hogyan értelmezik, milyen területeket fed le, valamint milyen nemzetközi és hazai kutatások kapcsolódnak hozzá. A második rész a nemzetközi tanulás tanulása framework alapján felépített kutatássorozatot ismerteti, melyet 1–4. évfolyamos tanulók részvételével valósítottunk meg. Az iskoláztatás kezdő szakasza ugyanis meghatározó a hatékony tanulás alapjainak lerakásában, a sikeres tanulóvá válásban. A tanárok tanítással kapcsolatos nézeteinek feltárása és a tanítási módszerek használatának vizsgálata egészíti ki a tanulás tanulása témájának komplex bemutatását.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.10.15
A készlet erejéig!
-15%
 „NE FÉLJ, A TÉL MEG FOG GYÖTÖRNI”. VÁLOGATOTT ÍRÁSOK SZEGÉNYSÉGRŐL, CIGÁNYSÁGRÓL, KIREKESZTETTSÉGRŐL

Szerkesztette: Hajnáczky Tamás, Szále László

Gondolat Kiadó, 2017

 

Milyen társadalom az, amely eltűri, hogy a megszülető gyerekek harmada kívül rekedjen az összetartozó társadalmon?

Ferge Zsuzsa

 

Lehet, hogy a cél nem szentesíti az eszközt, de akkor biztosan szentesíti, ha tanulásra késztet.

Pásztor Béla

 

Milliókat adnak a vállalkozónak, hogy adjon munkát azoknak, akik nem tudnak vállalkozni. De a gazdagabb ember éppen úgy föléli a költségvetési milliókat, ahogy a szegény ember gyereke megeszi az ingyen ebédet, aztán újra megéhezik.

Tanács István

 
2 950 Ft
Akció: 2 510 Ft
Kezdete: 2017.10.15
A készlet erejéig!
-15%
A SZABADSÁG A TUDÁS LEÁNYA

Szerző: Stehr, Nico

Fordító: Berényi Gábor és Kiss Endre

Gondolat Kiadó, 2017

 

Nico Stehr a kortárs társadalomelmélet egyik ünnepelt szerzője, akinek jó ideje a „tudás” jelenségvilága és a gyakorta „tudástársadalomnak” nevezett új szociális minőség áll érdeklődése középpontjában. Konok következetességgel tér mindig vissza központi kérdéséhez, a tudás mibenlétéhez, társadalmi szerepéhez és a modern társadalmak tudáskategóriákon keresztül történő leírásához és megértéséhez. Ez a műve, amely a tudás és szabadság bonyolult összefüggéseit elemzi, a jelenségek és tudományterületek széles skáláját érinti s mindegyikben nélkülözhetetlen: részben a szociológia, a tudás(szociológia), a politikatudomány, a jogfilozófia nyelvén szólal meg, miközben a modern világgazdasági rendszer, a hatalom természetéhez, a globalizáció diskurzusaihoz is kapcsolódik.

 
3 900 Ft
Akció: 3 315 Ft
Kezdete: 2017.10.15
A készlet erejéig!
-15%
 PETRI GYÖRGY KÖLTÉSZETE VERSELMÉLETI ÉS LÍRATÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSBEN

Szerző: Horváth Kornélia

Gondolat Kiadó, 2017

 

A kötet nyelvi-poétikai aspektusból közelít Petri költői életművéhez, külön hangsúlyt fektetve a versnyelvi (ritmikai, hangzás- és beszédmódbeli) vonatkozásokra. Áttekinti a szerző köteteit, részletesen tárgyalja esszéit és a vele készült interjúkat. Vizsgálja a Petri–líra olyan központi problémáit, mint a személyesség kérdése, az irónia működése a versbeszédben, a „hiba” fontossága a költő versépítkezési gyakorlatában, továbbá javaslatot tesz Petri irodalomtörténeti elhelyezésére a XX. századi magyar lírában. Mindezt több szoros szövegértelmezésen keresztül (az Egy versküldemény mellé, a Már reggel van, az Erotikus, a 4. bagatelle, az Önarckép 1990, az Egy őszi levélre című versek, az utolsó, Amíg lehet kötet, továbbá a Valami ismeretlen című Petri–kötet kilenc szonettjének részletes elemző interpretációja olvasható a könyvben).

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.09.26
A készlet erejéig!
-15%
ÁTKELÉSEK. A ROMAKÉPKÉSZÍTÉS (AN)ARCHEOLÓGIÁJA

Szerző: Pócsik Andrea

Gondolat Kiadó, 2017

 

Ez a kötet egy folyamatosan változó, különféle megközelítéseket integráló kutatás lenyomata. A magyar filmtörténet romaképeit elemzi, de nem a hagyományos – leíró, rendszerező – módszerrel, hanem kultúratudományi megközelítésben. Különböző korszakokban végez mélyfúrásokat: egy-egy olyan művet választ ki, amely markánsan megjeleníti az adott időszak reprezentációs és beszédmódját, és behatóan elemzi annak készítési folyamatát, formai megoldásait és fogadtatását. A művelet egy archeológiai feltáráshoz hasonlítható, s a Thomas Elsaesser német filmtörténész által képviselt új filmtörténetírás követőjeként a médiaarcheológia egyik, tartalomvezérelt irányába illeszthető leginkább. Néhány kortárs jelenség elemzése egészíti ki a történeti vizsgálódásokat, hogy felhívja a figyelmünket az archiválás, a bemutatás, a forgalmazás (intézmény)politikai hátterére.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.09.26
A készlet erejéig!
-15%
SZEGED NYELVE A 21. SZÁZAD ELEJÉN

Szerző: Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs

Gondolat Kiadó, 2017

 

„…mink szegediesen vagy nem szögediesen vagy akárhogy beszélünk, nem vögyük észre. Van ëgy beszéd, az a lényege neki, hogy ez mán az e betűvel is keverödik, ö-zünk, de azé nem vögyük észre, hogy má e-vel is mondjuk” – válaszolta egy adatközlő arra a kérdésre, hogy milyen a szegedi beszéd. Az ö-ző („ö betűvel való”) beszédet legtöbben Szegedhez kötik, de vajon hogyan beszélnek a szegediek a 2010-es években? A 2012 és 2016 között zajlott kutatásban a szerzők 165, különféle származású szegedi lakossal készítettek interjúkat.

A több mint 370 órányi felvételből a kötet harminc szegedi középiskolás és harminc 60 év fölötti adatközlővel készült interjú alapján azt mutatja be, hogy ezek az emberek hogyan beszélnek, mennyire használják az ö-zést az interjúkban, valamint mit gondolnak arról, ők maguk kivel és mikor beszélnek szegediesen. Emellett az is kiderül, hogy szerintük milyen a szegedi beszéd, és milyen annak megítélése.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
ALASZKAI KÁVÉ

Szerző: Szücs Imre Zoltán

Gondolat Kiadó, 2017

 

Nap közben az alaszkai kávé nem hagyta nyugodni. „Jó volt az íze, az illata, szép a színe, Tim pedig kedves fickó, és már hányszor megígértem neki, hogy meglátogatom Alaszkában, de soha nem gondoltam komolyan. Lehet, hogy a kávé és Tim is valaminek a részei, így együtt? Elvégre soha nem lehet tudni pontosan, miből mi következik. Jó esetben csak halvány érzetek párosulnak, s az eseményeknek látszólag hozzájuk nem tartozó más olyan történések ágyaznak meg, melyek csak utólag válhatnak világossá magyarázatként. Talán ez a kávé és Tim is ilyen. Szóval, az alaszkai kávé eléggé jelentéktelen ahhoz, hogy elsőre rendeltetést kössünk hozzá. De ki tudja? Arra talán alkalmas, hogy elgondolkodjak valamin.” – mondta magában Jean-Pierre, és aznap este felhívta Timet. Három hét múlva a gépe leszállt az anchorage-i nemzetközi repülőtéren.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
 A MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ TÖRTÉNETE. A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG

Szerkesztette: Fazekas Csaba – Jakab Attila – Petrás Éva – Szita Szabolcs

Gondolat Kiadó, 2017

 

Jehova Tanúi a XX. század eleje óta élnek Magyarországon. A Horthy-korszakban hol kommunistának, hol cionistának nyilvánították őket. A Rákosi- és Kádár-korszakban nyugati ügynököknek, Amerika-bérenceknek, rendszerelleneseknek, szovjetelleneseknek, demokráciaelleneseknek bélyegezték őket. A rendszerváltás után is megkapták a társadalomra való veszélyes, a családellenes, nemzetellenes fanatikus szekta minősítéseket.

Napjainkban közel negyven ezren vannak a közösség tagjai és a velük rendszeres kapcsolatban lévő, Bibliát tanulmányozó személyek. Kik is valójában Jehova Tanúi? Hogyan élte túl a közösség a XX. század megannyi megpróbáltatását és üldöztetését. Mi a helyük és szerepük a mai magyar társadalomban? Négy történész levéltári kutatásai, visszaemlékezések és bírósági iratok alapján rajzolja meg a közösség magyarországi történetét.

 
1 990 Ft
Akció: 1 690 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-15%
 AZ ALKOTMÁNY SZOLGÁLATÁBAN. COSTANTINO MORTATI ÉLETE ÉS PÁLYÁJA

Szerző: Egresi Katalin

Gondolat Kiadó, 2017

 

Az első köztársasági alkotmány atyjának tekintett Costantino Mortatit roppant nagy tisztelet övezi az olasz közjogi gondolkodásban. Elismerik alkotmányjogászként, jogtudósként, az alkotmányozás folyamatában kardinális szerepet játszó kereszténydemokrata politikusként és alkotmánybíróként is. E kötet az ő életútját mutatja be és elméletét elemzi. Eközben a szerző választ keres arra a kérdésre is, hogy miként viszonyulhat valaki tudósként, közszereplőként és magánemberként a XX. század egymást követő politikai rendszereihez? Lehet-e politikusként tudósnak maradni és tudósként politizálni? E kötet nemcsak a tudós és politikus életének állomásait tekinti át, de el is helyezi e rendkívüli tisztelettel körülvett személyiséget a különböző politikai rendszerek sodrában.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.07.06
A készlet erejéig!
-15%
 „…OLVASD EL SZIGORÚ SZEMMEL CIKKEMET”. BABITS MIHÁLY ÉS GELLÉRT OSZKÁR NYUGAT-LEVELEZÉSE 1929–1941

Szerkesztette: Buda Attila, Pataky Adrienn

Gondolat Kiadó, 2017

 

A nagyhatású irodalmi folyóirat első nemzedéke két meghatározó alakjának, Babits Mihálynak és Gellért Oszkárnak a (hivatalos, ritkábban magánéleti) levelezése kiválóan megmutatja a Nyugat szerkesztési mechanizmusát. A kéthetente 80-100 oldalnyi terjedelemben megjelenő folyóirat számait rovat szerint megosztva, oldalra lebontva kellett megtervezniük, és minden egyes verset, írást is meg kellett szerkeszteniük, ami a mai technikai lehetőségek mellett is szép teljesítmény lenne. Babitsnak a versek, cikkek, kritikák, míg Gellértnek a széppróza terén lett döntő szava. A folyóirat szerzői, szerkesztői olyan névsort alkotnak, akikből biztonsággal összeállítható lenne a kor irodalomtörténete – hiányérzet nélkül.

 
2 950 Ft
Akció: 2 510 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
MOZART: D-MOLL ZONGORAVERSENY

Szerző: Kapitány Gábor

Gondolat Kiadó, 2017

 

A 2016-ban Széchenyi-díjjal kitüntetett Kapitány Gábor két megjelent regénye (Tizenkét evangélium; Álommalom) és verskötete (Hótűznéző) után ezúttal műfaji kísérletre vállalkozik. A zene már sok irodalmi mű létrejöttének volt ihletője. De vajon lehet-e egy zeneművet dallamról-dallamra áttenni az epikus szövegek világába? A szerző Mozart közkedvelt d-moll zongoraversenyéről vallja: a zenemű mindig epikus cselekményként jelent meg a számára. Természetesen nem minden muzsika epikus jellegű, de a szerző szándéka, hogy ezzel a kísérlettel egy új irodalmi műfajt indítson útjára.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A SZOVJET TÉNYEZŐ. SZOVJET TANÁCSADÓK MAGYARORSZÁGON

Szerző: Baráth Magdolna

Gondolat Kiadó, 2017

 

A kismonográfia a szovjet befolyás-gyakorlás eszközrendszerében elsősorban a közvetlen emberi tényező, mégpedig az itt dolgozó szovjet állampolgárok tevékenységének vizsgálatára helyezi a hangsúlyt: kik voltak és milyen pozíciókat töltöttek be azok az emberek, akik a szovjet vezetés – esetleg közvetlenül Sztálin – akaratát közvetítették a magyar vezetéshez, illetve ellenőrizték annak végrehajtását.

A tanácsadók intézményének megjelenése a régió országaiban egyfelől az új hódító hatalomnak való megfelelés, másfelől a politikai elitváltás, a társadalom irányításában gyakorlattal és megfelelő szakmai ismeretekkel nem rendelkező új társadalmi csoportok színre lépésének egyik következménye volt.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.11
A készlet erejéig!
-15%
 NEM MINDENNAPI TÖRTÉNELEM. VÁLOGATÁS A NAPI TÖRTÉNELMI FORRÁS SZERZŐINEK ÍRÁSAIBÓL

Szerkesztette: Balogh-Ebner Márton – György Sándor – Hajnáczky Tamás

Gondolat Kiadó, 2017

 

Valóban egy brit diplomata hozta az első rögbilabdát Magyarországra? Tényleg összeesküvés áldozata lett a legtöbb Árpád-házi uralkodó? Miként lett „nemzeti ünnep” június 22-e a németek által megszállt keleti területen? Ha szeretné tudni a választ, vagy csak érdekli, milyen lett volna az Albert Speer által tervezett Új-Berlin, és hogy miként élték meg Magyarországon a szovjet–finn háborút, jó helyen jár!

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
KAPIRGÁLÓKÖNYV

Szerző: Takács Ferenc

Gondolat Kiadó, 2017

 

Az imamalom egyhangúságával szajkózunk mindenféle áhítatos bölcsességet, magától értetődőnek vett, vitán felül álló hittételeket és hatékonynak gondolt varázsformulákat „ezeréves határokról”, „őshonos mangalicáról”, „a magyar gondolkodás mellérendelő jellegéről” és hasonlókról. Kulturális emlékezetünk is erre a rugóra jár: Shakespeare, ugyebár, „mindent tudott az emberről”, Mozart „a zene egyetemes zsenije” volt (sőt „Krisztusa” – evvel az utóbbi hittétellel Csajkovszkij állt elő). Pedig ha ezeknek a szóvirágoknak a tövénél megkapirgáljuk a talajt, gyakran valami egészen más fordul ki a napvilágra: kiderül, hogy valójában semmi sem (egészen) úgy van, ahogy gondoljuk, hogy valójában – Karinthy Frigyes szavait idézve – „minden másképpen van”, mint hinni szeretnénk.

 
2 950 Ft
Akció: 2 505 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
„MOST MINDEN VALAMIREVALÓ FÉRFINEK ITT A HELYE!”

Egy első világháborús családi dokumentumegyüttes vallomásai (1914–1918)

Szerző: Gereben Ferenc

Gondolat Kiadó, 2017

 

Gereben Ferenc művelődésszociológus a családi hagyatékban véletlenül rábukkant nagymamája száz éve lappangó első világháborús levelezésére. Az előkerült 120 tábori lap, levél és képeslap, valamint egy szakadozott fényképalbum képei sarkallták ennek a könyvnek a megírására. Az összes küldemény címzettje Aranka, az akkor tizenéves bakfis. A különböző frontokon harcoló 15 levélíró (általában alacsonyabb rangú tiszthelyettesek, később tartalékos hadnagyok) egy elmagyarosodott német polgárcsalád rokonaiból és ismerőseiből kerülnek ki.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.05
A készlet erejéig!
-15%
EGY HŰTLENSÉG NAPLÓJA

Szerző: Szolomu, Emiliosz

Gondolat Kiadó, 217

 

Jorgosz Dukarelisz régészprofesszor, a görögországi őskori régészet elismert szaktekintélye húsz év után tér vissza a kis szigetre, Kufoniszire, ahol annak idején ásatásokat folytatott. Az itt töltött idő mind a magánéletét, mind a szakmai pályafutását alapvetően megváltoztatta. Miközben az expedíció egy szenzációs régészeti leletre bukkant – egy ötezer évvel ezelőtt meggyilkolt terhes fiatal nő sírjára –, az amúgy boldog házasságban élő professzor szerelmi viszonyba bonyolódott az egyik tanítványával.

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
HANEM CSAK EGY SZÓVAL MONDD

Szerző: Szőnyi Ferenc

Gondolat Kiadó, 2017

 

„Ha még elmondhatnám, mi most szakadt rám!

Ölelném azt is, kit nem ismerek,

s kíváncsian s féltőn megsimogatnám

a tárgyak arcát, mint egy kisgyerek,

aztán versbe gereblyézném a csendet,

a kibonthatatlant kibontani…

Köszörülném a torkom. Úgy szeretlek.

Ki tudja, hol fogom elmondani.”

(Szőnyi Ferenc: Curriculum vitae. Egy héttel a nagyműtét előtt)

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
Ó, KETTŐS EMBER. VERSEK

Szerző: Tornai József

Gondolat Kiadó, 2017

 

Tornai József 1927. október 9-én született a Pest megyei Dunaharasztin. Iskoláit helyben és Budapesten végezte. 1961-ig gyárban dolgozott. 1976-ig szabadúszó. 1987-ig a Kortárs versrovatának vezetője. 1992–1995 között az Írószövetség elnöke.

1975-ben József Attila-, 1998-ban Arany János-, 2001- ben Babérkoszorú-, 2012-ben Prima-, 2013-ban Kossuth- díjat kapott, 2014-tol a Nemzet Művésze.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
PÉLDÁZATOK ÉS ELMÉLKEDÉSEK

Szerző: Meller Ágnes

Gondolat Kiadó, 2017

 

1995 fagyos decemberében szerettei és barátai a Kozma utcai temetőben vettek búcsút Meller Ágnestől, aki a hetvenes-nyolcvanas években a fokozatosan megnyíló szellemi horizont alatt dolgozó filozófusok, irodalmárok fordítója, szerkesztője, tanítója, vendéglátója, vacsoráztatója, pótmamája, történelmi információ- tárháza, az első magyarországi független demokratikus szakszervezet szállásadója és háziasszonya, kifogyhatatlan anekdotázó és adakozó volt.

 
1 990 Ft
Akció: 1 690 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
VELEM VAGY NÉLKÜLEM

Szerző: Mánta György

Gondolat Kiadó, 2017

 

Ez a látogatás annyira felbolygatott, hogy éjfélig nem sikerült elaludnom. Hazudnék, ha tagadnám: Geiger Ramona levett a lábamról. Egyfelől elragadóan szépnek találtam, másfelől az a nő öltött benne testet, akire kamaszkorom óta vágyakoztam, de csak most került az utamba. Egyetlen rá vetett pillantás elég volt ahhoz, hogy fölcsigázza a vágyamat. Amikor ma délután arra kért, hogy tegyünk még egy kísérletet, azért csókoltam meg a lábát, hogy éreztessem vele: képtelen vagyok lemondani róla.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
ROMA FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA

Szerző: Lukács Gergely Sándor

Gondolat Kiadó, 2017

 

1893 óta a mai Magyarország területén a romák száma 65 ezerről 750900 ezerre nőtt, 2050-re pedig várhatóan 1,52 millióan lesznek, miközben a nem roma lakosság 5,56 millióra csökken. 2013-ban a romáknak mindössze 27 százaléka, míg a nem romák 60 százaléka volt foglalkoztatott, a tartós munkanélküliségi ráta terén a romák helyzete ötször rosszabb, mint az azonos korú nem romáké.

Lukács Gergely Sándor a kötetben vázolt foglalkoztatási stratégiát a romák barátjaként fogalmazta meg. Könyve nem a sirámok és óhajok gyűjteménye, hanem konkrét foglalkoztatási lehetőségek bemutatása.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 ZSIDÓK PALESZTINÁBAN. A CIONISTA VÍZIÓKTÓL A ZSIDÓ ÁLLAMIG

Szerző: Kalmár Zoltán

Gondolat Kiadó, 2017

 

„Kalmár Zoltán nehéz feladatra vállalkozott, amikor az arab–zsidó konfliktus első szakaszának megírására adta a fejét. Egyfelől azért, mert a magyar szakirodalom ezen a téren meglehetősen hiányos, mivel az eddigi munkák inkább az 1948 utáni korszakkal, az arab–izraeli háborúkkal, a nemzetközi vonatkozásokkal, vagy éppen Izrael történetével foglalkoztak. A cionizmus rendkívül fontos történetének áttekintésére azonban eddig csak kevesen vállalkoztak, s ők sem ilyen módon. Másfelől azért volt nehéz ez a feladat, mert szerteágazó problémát kellett tömören összefoglalni úgy, hogy lehetőleg semmi lényeges se maradjon ki, s a kérdés egésze érthető legyen a laikus, vagy akár szakértő olvasó számára. Szintézist írni mégoly nyúlfarknyi témákról is embert próbáló vállalkozás, a történész szakma egyik legnehezebb része.” Ferwagner Péter Ákos

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NEMES LAMPÉRTH JÓZSEF

Szerző: Gelencsér Rothman Éva

Gondolat Kiadó, 2017

 

Nemes Lampérth József 33 évet élt, tizenkét éves munkássága alatt a magyar aktivizmus egyik legjelentősebb képviselőjévé vált. A monográfia megőrzött leveleinek segítségével ismerteti élete alakulását, kapcsolatait a kor kiemelkedő személyiségeivel, kronologikus rendben követi nyomon alkotásait.

1916-ban részt vett a Fiatalok (később Hetek néven ismert) csoport kiállításán, ekkor fedezte fel munkáit Kassák Lajos, később így írt róla:

„Az epreskerti akadémia növendéke volt, fölényesen konok, ellentmondón lázadó természet. […] Nem a valóság ábrázolására törekedett, naturalista beállítottságát expresszív erői továbblendítették, s nem azt festette, amit látott, hanem azt, amire a tárgyi motívum inspirálta. A részletek nem érdekelték különösebben. Szinte elszánt erőszaktétel volt minden vonásának meghúzása, színei megbonthatatlan foltokban hangolódtak össze, kész képe elkülönül az idegen tárgyi környezettől, s mint zárt egész, önmagát jelenti. […]

 
8 000 Ft
Akció: 6 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 ...NAGY HASZNA A TEÁTROMNAK. RÉGI S ÚJ SZÍNHÁZTÖRTÉNETI DOLGOZATOK KOMÁROM ÉS POZSONY MÚLTJÁHOZ

Szerző: Tóth László

Gondolat Kiadó, 2017

 

Kötetünk – a kiadónknál 2015-ben megjelent íróportréi, a Határsértők után – ezúttal a József Attila-díjas TÓTH LÁSZLÓ (1949) színháztörténeti dolgozataiból ad válogatást.

A szerző kutatásai főleg a mai Szlovákia területére eső kisebbségi, illetve 1918 előtti magyar színházi történések, hagyományok, s ezen belül a komáromi és a pozsonyi magyar színjátszás egészének feltárására, vizsgálatára irányulnak.

Színháztörténeti dolgozatait is tartalmazó kötetei: Párhuzamok, kitérők (1992); Köz – művelődés – történet (2000), ezenkívül ő írta A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998 (1999) harmadik kötetének összefoglalóját a csehszlovákiai magyar színjátszásról, s két kötetben feldolgozta a komáromi magyar színjátszás történetét is („…miként hajdan az apostolok”, 1997; Déryné nyomában, 1998).

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 HÁNY ÉVES AZ ALAPTÖRVÉNY? A RÉGI-ÚJ KÉRDÉSE AZ ALAPTÖRVÉNYBEN

Szerző: Kukorelli István

Gondolat Kiadó, 2017

 

A tematikus tanulmánykötet a Hány éves az Alaptörvény? címet viseli és ez a címadó tanulmánya is. A Hanyas vagy? kérdése nem ismeretlen a köz-és magánbeszélgetéseinkben, s különös jelentősége van a számoknak a több szempontból sajátos, megszakításokkal, rendszerváltásokkal tarkított magyar alkotmánytörténetben is.

A könyv két fejezetből áll, az elsőben az elvibb, alkotmányjogi írások találhatók, a második történetibb és talán személyesebb hangvételű.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EGY ÉLET A KERESZTÉNYDEMOKRÁCIÁÉRT

Szerkesztette: Szabó Róbert - Gyorgyevics Miklós

Gondolat Kiadó, 2017

 

1947 nyárutójának egy éjszakáján zörgettek a fiatal mezőgazdász ablakán. A hírhozó annyit mondott: Zoli te is bejutottál. Ez a mondat egész más irányt szabott a mosonmagyaróvári agráregyetemen karrierjét éppen csak elkezdő 24 éves tanársegéd életének. A Demokrata Néppárt legfiatalabb képviselőjeként így vált a Magyar Országgyűlés tagjává. Sorsa innen kezdve viharos, sokszor tragikus közelmúltunk hű lenyomata. Kovács K. Zoltán egy életre elkötelezte magát a kereszténydemokrácia eszméjének szolgálata mellett. Képviselőtársai, elsősorban a párt vezetője, Barankovics István mély hatást gyakoroltak rá, szellemi hagyatékuk őrzését, továbbvitelét élethívatásának tekintette. Kényszerű emigrációja 1949-ben újabb meghatározó fordulatot jelentett számára.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 TOVÁBBÉLŐ UTÓPIÁK – MAGYAR ÉLETREFORM-TÖREKVÉSEK ÉS NEMZETKÖZI RECEPCIÓS HATÁSOK

Szerkesztette: Németh András – Vincze Beatrix

Gondolat Kiadó, 2017

 

A kötet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Történeti Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport, továbbá a grazi Karl Franzens Universität, Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Arbeitsbereich Allgemeine Pädagogik munkatársai „Weiterlebende Utopien, Továbbélő utópiák” című közös, az Osztrák-Magyar Akció alapítvány által támogatott kutatásának magyar vonatkozású résztanulmányait tartalmazza.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR KERESZTÉNYDEMOKRATÁK ÉS 1956

Szerkesztette: Kiss Mária Rita

Gondolat Kiadó, 2017

 

A „Magyar kereszténydemokraták és 1956” című tematikus kötetet az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódóan a Barankovics István Alapítvány Kereszténydemokrácia Tudásbázisának kutatói készítették. A munkacsoport szándéka, hogy bemutassa a Demokrata Néppárthoz köthető hazai és emigráns kereszténydemokraták 1956-os szerepvállalását, politikai elképzeléseiket, valamint a forradalom és szabadságharc bukása után őket ért megtorlásokat. 1956-ban a kibontakozásra adatott idő hiánya, illetve az ország állapota, körülményei miatt kevés kivételtől eltekintve egymásra sem tudott találni a kereszténydemokrata politikai cselekvés budapesti, vidéki és emigrációs szegmense, kötetünk mindazonáltal egységes keretbe vonja tevékenységük bemutatását, hiszen ezek közös alapja minden esetben az élő kereszténydemokrata politikai hagyomány forradalomra adott reflexiója volt.

 
3 850 Ft
Akció: 3 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
LEHET MÁSKÉPP. SZÉCSÉNYI FERENC OPERATŐR

Szerkesztette: Duló Károly

Gondolat Kiadó, 2017

 

Hannibál tanár úr, Édes Anna, Elveszett paradicsom, Hideg napok, Az életbe táncoltatott leány, Hogy szaladnak a fák… – a magyar filmművészet kiemelkedő alkotásai, amelyek hatása igen nagy részben az operatőr: Szécsényi Ferenc egyedi látásmódján, fölényes mesterségbeli tudásán és művészi megjelenítő erején alapszik. Érzékeny kameráját mindig a lényegre irányítva, sallangmentesen is erőteljes képeivel, kimunkált fényhangulataival szolgálta és tette emlékezetessé azokat a filmeket, melyek rendezőinek érdemi alkotótársa volt. Nem véletlenül tartják a fekete- fehér filmezés legkiemelkedőbb hazai mesterének, hiszen például a Kovács András rendezte Hideg napokban szinte grafikára emlékeztetően kontrasztos képi világot teremtett, de hogy színes filmben is eredeti látványunivezumot tudott alkotni, arra vall – egyebek közt – Az életbe táncoltatott leány.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A FÉNY INFORMÁCIÓTÖRTÉNETÉHEZ

Szerkesztette: Z. Karvalics László, Fábián Borbála

Gondolat Kiadó, 2017

 

A fény és a mesterséges fénykeltés, mint tárgy sajátos helyet foglal el a történeti irodalomban. A nagy gazdasági és politikai témák árnyékában legtöbbször „kis művelődéstörténeti színesként”, az újkortól pedig főleg technika- és üzemtörténeti kérdések kapcsán kerül elő.

A kötet tanulmányai igazolják, hogy az információtörténeti nézőpont is izgalmas és termékeny megközelítési lehetőség, Hiszen a fénykeltés elsődleges funkciója az emberi tevékenység kiterjesztését sokféleképpen lehetővé tévő reprezentációs erő megnövelése – olyan területeken is, amelyekre ritkábban esik figyelem.

 
2 940 Ft
Akció: 2 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 PATERNALIZMUS. A MÁSOKRÓL VALÓ GONDOSKODÁS ERKÖLCSI HATÁRAI

Szerző: Szerletics Antal

Gondolat Kiadó, 2017

 

Szerletics Antal könyve úgy nyújtja kiváló összefoglalását a paternalizmus fogalma és igazolása körüli, immár két évszázada zajló morál- és politikafilozófiai diskurzusnak, hogy eközben érdemben hozzá is járul e tisztázó vitához. A liberális hagyomány jellegzetes autonómiaalapú antipaternalizmusának élesszemű bírálatán túl a dolgozat különösen értékes és a hazai irodalomban egészen újszerű része a probléma erényetikai értelmezésének kidolgozása. A gondoskodás erényének megvilágítása hozzájárul a paternalizmus erkölcsi határainak azonosításához, egyúttal a jószándékú szabadságkorlátozások e korlátok közötti igazolásához.

Cserne Péter, University of Hull

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 LUKÁCS GYÖRGY, AZ AUTONÓM FILOZÓFUS. KRITIKÁK, VITÁK, TEÓRIÁK

Szerző: Szabó Tibor

Gondolat Kiadó, 2017

 

Lukács György a 20. század egyik meghatározó filozófusa, esztétája volt. A magyar filozófia történetében azzal emelkedik mindenki fölé, hogy ő nem csupán befogadta a nemzetközi filozófiai szakirodalom eredményeit és továbbfejlesztette azokat, hanem tudományos teljesítményével, felkészültségével, széleskörű tájékozottságával, fogalomalkotó és magas absztrakciós szintjével képes volt vissza is hatni a nemzetközi filozófiai gondolkodásra, képes volt befolyásolni annak 20. századi irányát. Ha műveit érdekmentesen, csak a szövegek filozófiai, esztétikai, kulturális tartalmára tekintettel a hermeneutika eszközeivel vizsgáljuk, ma is evidens, hogy nemzetközi mércével mérve is jelentős magyar és európai léptékű gondolkodóról van szó. Bírálói minden korban sokan voltak. Lukács mégis jelentős és önálló filozófiát kidolgozó teoretikusa volt a 20. századnak, aki nélkül sok eszmei, filozófiai és esztétikai jelenség, vita és párbeszéd meg sem érthető a korból.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 KIHÍVÁSOK. KÖZÉPPONTBAN A SZÉKELYFÖLDI OKTATÁS KÉRDÉSEI

Szerző: Mandel Kinga Magdolna

Gondolat Kiadó, 2016

 

A tanulmánykötet a székelyföldi oktatás kihívásait tárja elénk, néha közelebbről, kifejezetten csak székelyföldi kontextusban, néha távolabbról, a romániai magyar és/vagy határon túli magyar oktatási szempontrendszer felől elemezve a kérdéseket.

 
3 300 Ft
Akció: 2 805 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ OROSZ BIRODALOM SZÜLETÉSEI. MAGYAR KUTATÓK TANULMÁNYAI AZ OROSZ TÖRTÉNELEMRŐL

Szerkesztette: Frank Tibor

Gondolat Kiadó, 2017

 

Ez a könyv folytatása annak a sorozatnak, amelyet a Gondolat Kiadó jóvoltából 2004-ben indítottunk a nagy világbirodalmak, történeti nagyhatalmak sorsát, tündöklésük és hanyatlásuk okait és következményeit keresve. Eddig brit (2004), amerikai (2007) és német (2012) kötetünk jelent meg. E kötet 20 dolgozatával együtt tehát immár közel nyolcvan tanulmány vizsgálja különféle birodalmak, nagyhatalmak születését és halálát. Nemzeti történetünket csak ezek alapos ismerete alapján érthetjük meg: a legtöbb fontos magyar történeti esemény mögött európai vagy globális változások, konfliktusok, átrendeződések húzódnak meg.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ETIKA ÉS POLITIKA. A DEMOKRÁCIA EGYÉNI FELELŐSSÉG

Szerző: Boros János

Gondolat Kiadó, 2016

 

A kötet az elmúlt másfél évtizedben (2002–2016) készült rövid politikai-etikai és demokráciaelméleti szövegeket tartalmaz. A szerző annak elősegítésére törekedett, hogy növekedjék a társadalmi igazságosság, kialakuljon a valódi demokrácia. Ennek feltétele, hogy a benne élők komolyan veszik az alapító elveket, melyek szerint morális és jogi értelemben valamennyien a demokrácia létrehozói vagyunk, és ezért személyes felelősséggel és elköteleződéssel tartozunk.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZEM A LÁTÁSRA, FÜL A HALLÁSRA

Szerző: Duló Károly

Gondolat Kiadó, 2016

 

Egy fiatal, tehetős föníciai bankár és kereskedő Attika központi városában telepszik le. Jövevény létére befogadják. Szívesen látott vendégbarát lesz a polisz polgárainak italozásain, lakomáin, eszmecseréin. Szemrevaló nőkkel és jeles férfiakkal kerül szoros kapcsolatba, s barátság szövődik közte és Aiszkhülosz között. Simulékonysága és sikeres beilleszkedése hátterében azonban titkos küldetés rejlik, hiszen Dareiosznak, „a Királyok Királyának szeme és füle”-ként kémkedik a perzsa birodalom ellenségeinek egyik fellegvárában. Már jól értesültként rangrejtve és igaz valóját leplezve kalandos kitérőkkel jut el Perszepoliszba, hogy személyesen tegyen jelentést megbízóinak. Vándorlásának stációi és megélt tapasztalatai azonban olyan visszautat jelölnek ki számára, amelyen nemcsak lába, hanem szíve és szelleme is közelíti őt a születő demokrácia honához: Athénhoz.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
 VÁLT(AK)OZÓ OLVASATOK JOHANN FRIEDRICH HERBART PEDAGÓGIÁJÁNAK HAZAI RECEPCIÓJÁBAN

Szerző: Bicsák Zsanett Ágnes

Gondolat Kiadó, 2016

 

Nem szorul különösebb magyarázatra hazánkban, hogy mit is jelent a poroszos nevelés. Sokan ismerik ennek tipikus jellemzőit még akkor is, ha nem volt különösebb pedagógiai előképzettségük. Ezen elvek határozták meg a hazai iskolagyakorlatot, s sokan éppen ezzel szemben fogalmaztak meg új utakat, lehetséges pedagógiai irányzatokat, tanítási módszereket, melyek már a gyermek képességeit, egyéniségét helyezték a középpontba. A poroszos nevelés továbbra is a rideg módszereket, a gyerekekkel szemben támasztott egységes elvárásokat juttatja eszünkbe. Gondolhatnánk jogosan, hiszen ezt akár a saját iskolai tapasztalatunk is mondatja velünk.

 
2 950 Ft
Akció: 2 505 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 LÉLEKENCIKLOPÉDIA. A LÉLEK SZEREPE AZ EMBERISÉG SZELLEMI FEJLŐDÉSÉBEN - II. KÖTET.

Filozófia, tudomány, paratudomány

Szerkesztette: Simon-Székely Attila

Gondolat Kiadó, 2016

 

A Lélekenciklopédia négy kötete betekintést nyújt a világ nagy mítoszaiban, vallásaiban, a filozófiában, a tudományos és a paratudományos gondolkodásban meglévő lélekfelfogások világába. Sajátos tartalma folytán egyedülállónak tekinthető a magyar és nemzetközi tudományos és kultúrtörténetben, valamint az enciklopédikus szakirodalomban is. Az enciklopédia szócikkei az adott terület lélekábrázolásait, -értelmezéseit bemutató, több oldalt kitevő, érdekes, olvasmányos, a laikus olvasó számára is érthető tanulmányok.

 
5 990 Ft
Akció: 5 090 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A NAGY HAJSZA. A KÖZGAZDASÁGI ESZME TÖRTÉNETE

Szerző: Nasar, Sylvia

Gondolat Kiadó, 2016

 

Sylvia Nasar neve a magyar olvasóközönség előtt sem ismeretlen: ő a szerzője az Egy csodálatos elme című bestsellernek is, amely a zseniális matematikus, John Nash (a játékelmélet kidolgozója) viszontagságos életútját mutatja be a Nobel-díj átvételéig. Nasar kedvelt témája a tudósok „külső és belső élete” – legújabb könyvében a közgazdaságtan úttörőinek regényes történetét írja meg. Ez a nagyszabású (a maga nemében páratlan) „közgazdasági tanregény” azt mutatja be, hogyan jutott el az emberiség az isteni büntetés (vagy éppen természeti szükségszerűség) több ezer évig népszerű és elégséges magyarázatától addig a – talán túlzottan optimista – akciótervig, hogy anyagi szükséglétei kielégítésének kulcsát teljes egészében a saját kezébe vegye.

 
4 450 Ft
Akció: 3 785 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 RÉGIÓK, HATÁROK, IDENTITÁSOK. (KELET-)KÖZÉP-EURÓPA A (MAGYAR) FILOZÓFIATÖRTÉNETBEN

Szerkesztette: Mester Béla

Gondolat Kiadó, 2016

 

A magyar filozófiai hagyomány helyét újragondoló írások élén álló bevezető tanulmány a nemzeti filozófia fogalmát taglalja, azt a magyar sajátságot a középpontba állítva, hogy a program nálunk először a hazai bölcseleti hagyomány nemzeti keretek között való elbeszélését tűzte ki célul, a másutt jellemzőbb jövővíziók helyett; majd mindezek után fölvázolja a kelet-közép-európai összehasonlító filozófiatörténet művelésének tervét. Az első tanulmányblokk a nemzeti filozófia mibenlétét problematizálja összehasonlító vizsgálatokkal, Kelet-Közép-Európa fogalmának történeti alakulására is reflektálva.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.