Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Demográfia, területi és társadalmi statisztika

Fő kategória >Társadalom- és humántudományok >Demográfia, területi és társadalmi statisztika

Sorrend:

 MAGYARORSZÁG TURIZMUS SZATELLIT SZÁMLÁI (ELSŐ EREDMÉNYEK), 2004

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A Központi Statisztikai Hivatal több hazai és külföldi szakmai szervezet támogatásával állította össze az első hivatalos, hazai publikációt a turizmus gazdasági hatásainak vizsgálatáról.

A turizmus szatellit számlák rendszere összefoglalja a turizmushoz kapcsolódó gazdasági területeket, megteremti a turizmust bemutató statisztikák összhangját és a gazdasági hatásának vizsgálatához szükséges információs alapot.

Az összeállítás célja az is, hogy tájékoztasson a módszertani vonatkozásokról, az eddig végzett munkákról és eredményekről, valamint a TSzSz felhasználási lehetőségeiről.

 
2 700 Ft
AZ AUTÓPÁLYÁK SZEREPE A REGIONÁLIS FOLYAMATOKBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 
2 200 Ft
 A MUNKAHELYRE UTAZÁS BUDAPESTEN ÉS A MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

A jelenlegi kiadvánnyal a Központi Statisztikai Hivatal folytatja a 2001. februári népszámlálási adatok publikálásával elkezdett sorozatot.

A munkába járás közlekedési igényei szerkezetében és részben tartalmában eltér a Népszámlálási főosztály szerkesztésében publikált és publikálandó kiadványoktól, a népszámlálási adatok egy kisebb szeletére helyezi a hangsúlyt: a munkába járás fővárosi, valamint a megyeszékhelyek, illetve a megyei jogú városok adataira, kiegészítve az említett városok jellemző közlekedés statisztikai adataival.

Magyarország közel 3, 7 millió fős aktív lakosságának 30%-a ingázik, és ennek a napi mozgásnak a jelentős része a főváros, illetve az adminisztratív és egyben a térség gazdasági központját jelentő megyei jogú városai felé áramlik.

 
1 500 Ft
 FÖLDHASZNÁLAT MAGYARORSZÁGON A 2000. ÉVBEN - TELEPÜLÉSSOROS ADATOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2000

 

A kiadvány bemutatja településenként az összeírt, mezőgazdaságilag hasznosított területek művelési ágak szerinti nagyságát, a földhasználók számának alakulását, a szántó- gyümölcsös- és szőlőterületek földminőségét, a települések közigazgatás határos területét és népsűrűségét, továbbá megyénként és régiónként az egyéni gazdaságokra és a gazdasági szervezetekre vonatkozó adatokat.

 
3 000 Ft
 CSALÁDI ÁLLAPOTTÓL FÜGGŐ HALANDÓSÁGI TÁBLÁK MAGYARORSZÁGON, A HÁZASSÁGOK VÁRHATÓ TARTAMA, TÚLÉLÉSE

Központi Statisztikai Hivatal, 2009

 

A kiadvány – a családi állapottól függő halandósági táblák, a házasságok várható tartamának és a várható túlélési tartamok kiszámításával – választ keres a következő kérdésekre: Mennyi a várható élettartama egy házas férfinak vagy egy elváltnak, mennyi egy hajadonnak, egy özvegynek a különböző életkorokban? Hány év van még hátra várhatóan egy házasságból, ha ismert a házastársak kora, hány évvel éli túl egyikük a másikat, feltéve, ha megözvegyülnek, vagy hány évig élnek várhatóan a válás után? Bemutatja továbbá a házasságok várható hátralévő tartamának, valamint a várható túlélési tartamok kiszámítására a szerző által kifejlesztett eredeti módszert is.

 
1 500 Ft
FOGLALKOZÁSOK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (FEOR-08)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

A 2011-től hatályos FEOR-08 (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) 4 számjegyes rendszere.

 
2 000 Ft
TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008

Központi Statisztikai Hivatal, 2008

 

Jelen kiadvány a Területi számjelrendszer, 2004 című kiadványt követő teljes kötet.

Tartalmazza mindazokat a változásokat, amelyek 2004. január 1-je óta egyrészt a területi számjelrendszerben, másrészt az ország közigazgatási rendszerében bekövetkeztek.

Jelen kiadvány a 2008. január 1-jei állapot szerinti államigazgatási területi beosztásnak felel meg.

A 2004-es kiadvány hatálya (2004. január 1.) óta a területi számjelrendszert érintő törvényeket, országgyűlési és köztársasági elnöki határozatokat a kapcsolódó KSH-közlemény sorrendjében az alábbiakban soroljuk fel.

A 2008 óta bekövetkezett változásokat a KSH honlap Szolgáltatások -> Osztályozások menüjében követhetik nyomon.

 
4 500 Ft
 GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE, TEÁOR '08

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

Az EU tevékenységi osztályozásának (NACE Rev.2) magyar nyelvű változata. Tartalmazza az osztályozás gyakorlati alkalmazását segítő módszertani útmutatót, a tevékenységek strukturális osztályozását, valamint azok tartalmi meghatározását. A kiadvány függeléke az EU rendelet. A TEÁOR '03 és TEÁOR '08 közötti oda-vissza fordítókulcsok a II. kötetben találhatók.

 
4 500 Ft
 NÉPESSÉGCSOPORTOSÍTÁSOK, NÉPESSÉGKATEGÓRIÁK (A NÉPSZÁMLÁLÁSI TÍPUSÚ ADATFELVÉTELEK ALAPJÁN)

Statisztikai módszertani füzetek, 48.

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A népesség teljes körű népszámlálás vagy reprezentatív mintán alapuló összeírásának és az összeírtak számbavételének évszázadok alatt kialakult, a nemzetközi statisztikai szervezetek népszámlálási ajánlásaiban is szereplő szabályai vannak, amelyek alapján - a bejelentettség formáját, illetve a lakáshasználat típusait figyelembe véve - különféle népességcsoportosítások, ún. népességkategóriák állíthatók össze.

Magyarországon egy személynek egy vagy két bejelentett lakcíme lehet, ezen kívül számosan élnek be nem jelentett lakcímen.

Őket - az adatfelvétel teljességét biztosítandó - minden lakcímükön össze kell írni.

E csoportosítások célja éppen az, hogy az összeíráskor többszörösen számba vett személyek az adatfeldolgozásokban és közlésekben csak egyszer szerepeljenek.

 
1 100 Ft
A HÁZTARTÁS ÉS A CSALÁD FOGALMA

Statisztikai módszertani füzetek, 47.

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A kiadvány célja, hogy segítséget nyújtson az adatokat felhasználó intézmények, kutatóintézetek, kutatók és általában a téma iránt érdeklődők számára a Központi Statisztikai Hivatal által végrehajtott adatfelvételekből származó, a háztartásokra és a családokra vonatkozó adatok tartalmának minél pontosabb megismeréséhez, értékeléséhez.

 
1 100 Ft
A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A kiadvány tartalmazza a kulturális terület alapfogalmait, részletesen ismerteti a kulturális statisztikákban használatos fogalmak és mutatószámok pontos definícióját, tartalmi meghatározását, a felvételek vonatkozási körét, a bevezető részben a kulturális adatgyűjtések rövid történetét. Utalás történik a hazai és a nemzetközi gyakorlat harmonizálásának menetére, illetve bemutatásra kerülnek azok a többlet információk, melyek a hazai felhasználók igényeinek megfelelően az idősorok folyamatosságának biztosítása érdekében szükségesek.

 
1 300 Ft
 A MAGYAR KÜLKERESKEDELMI TERMÉKFORGALMI STATISZTIKA MÓDSZERTANA

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A kiadvány tartalmazza a magyar külkereskedelmi termékforgalmi módszertanának leírását. A külkereskedelmi termékforgalmi statisztika összeállítása a nemzetközi módszertanok ajánlásait, a nemzetközi szerződéseket, az európai uniós és a hazai jogszabályokat figyelembe véve történik.

A kiadvány ismerteti a megfigyelés körére, időpontjára, az ügyletekre, az értékelésre vonatkozó legfontosabb alapelveket, és bemutatja az adatgyűjtés, az adatfeldolgozás, az ellenőrzési és hihetőségi vizsgálatok, valamint a becslés folyamatát.

Az anyag tájékoztat az adatok nyilvánosságra hozatalának és felülvizsgálatának elveiről, valamint az elmúlt időszakban végrehajtott módszertani változásokról.

 
1 300 Ft
SZEZONÁLIS KIIGAZÍTÁS

Statisztikai módszertani füzetek 43.

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

Ebben a kiadványban arra vállalkozunk, hogy a szezonális kiigazítás módszertanával kapcsolatos fő kérdésekről, a használt módszerekről és a KSH szezonális kiigazítási gyakorlatáról átfogó, ugyanakkor részletes ismertetést adjunk, amely mindazok számára jól használható, akik a KSH által publikált szezonálisan vagy munkanappal kiigazított adatokat igényesen, az adatok előállításánál alkalmazott módszerek ismeretében kívánják felhasználni.

 
1 100 Ft
 NEMZETKÖZI TERMÉKFORGALMI STATISZTIKA - FOGALMAK ÉS DEFINÍCIÓK

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A Nemzetközi Termékforgalmi Statisztika: Fogalmak és Definíciók [International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions] jelen átdolgozott változata [IMTS, Rev. 2] az ENSZ Statisztikai Bizottságának 1995-ben tartott huszonnyolcadik ülésén megfogalmazott kívánságára készült.

A Bizottság felismerte, hogy - tekintettel a nemzetközi termékforgalomban és a gazdaságstatisztika egyéb területeinek módszertani ajánlásaiban bekövetkezett változásokra - szükségessé vált a termékforgalmi statisztika módszertanának továbbfejlesztése.

 
1 800 Ft
STATISZTIKAI OSZTÁLYOZÁSOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

Négy osztályozás egy CD-n!

A Statisztikai Osztályozások című kiadvány a következő nómenklatúrákat tartalmazza:

- A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR), 2003

- Szolgáltatások jegyzéke (SZJ), 2003

- Gazdálkodási formák (GFO)

- Szakmakódok jegyzéke

A nómenklatúrákban az eligazodást egy-egy kódra, megnevezésre vonatkozóan keresési, szűrési funkciók segítik, így pillanatok alatt megtalálható a kívánt információ. Az adatok letölthetők, EXCEL- és WORD-programokkal továbbszerkeszthetők.

 
9 000 Ft
TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2001

 

A KSH új kiadványsorozatot indít útjára, "Társadalmi jelzőszám füzetek" címmel. A sorozat célja, hogy felvázolja mindazoknak a területeknek az elméleti és módszertani hátterét, amelyekre a társadalmi jelzőszámokkal foglalkozó adatközléseknek ki kell terjedniük, és meghatározza azoknak az indikátoroknak a körét, amelyeknek közlése az egyes területekkel foglalkozó összeállításokban elengedhetetlen, valamint hogy megteremtse egy társadalom-statisztikai alapvizsgálat szakmai feltételeit.

 
800 Ft
A FOGYASZTÓIÁR-STATISZTIKA MÓDSZERE

Központi Statisztikai Hivatal, 2000

 
980 Ft
RÓMÁTÓL ATHÉNIG 15+10

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

Az uniós csatlakozás küszöbén a kiadvány arra vállalkozik, hogy az Európai Unió történetét, gazdasági és társadalmi folyamatait a statisztikai elemzés eszközével tárja az olvasó elé.

12 témában a lehető legrégebbre nyúló adatok alapján mutatja be a főbb tendenciákat, kiegészítve a korábbi bővítések hatásainak, tapasztalatainak elemzésével.

 
1 300 Ft
MÉRLEGEN KELET-KÖZÉP-EURÓPA 15 ÉVE

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A kiadvány 11 ország - Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia - gazdasági és társadalmi átalakulását mutatja be, az 1990-es évek elején lezajlott rendszerváltások óta.

 
2 200 Ft
EZÜSTKOR – IDŐSKORÚAK MAGYARORSZÁGON, 2010

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

Az „Ezüstkor – Időskorúak Magyarországon” című zsebkönyvsorozat a statisztika eszközeivel kíván hozzájárulni az életkor meghosszabbodásából, az idősek számának és arányának növekedéséből következő társadalmi feladatok megoldásához.

Az adattárban több nemzetközi összehasonlítást teszünk lehetővé, és a Központi Statisztikai Hivatal adatai mellett szemelvényeket mutatunk be más kutatóműhelyek eredményeiből is.

 
1 600 Ft
NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 - ELŐZETES ADATOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2011 októberében hajtotta végre Magyarország 15. népszámlálását. Csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 4,4 millió lakást keresett fel, hogy adatokat gyűjtsön hazánk népességének társadalmi–demográfiai–gazdasági jellemzőiről és lakásviszonyairól. A népszámlálás feldolgozása és közzététele többéves folyamat. A most elkészült összeállítás a népesség számának és a lakásállomány legfontosabb adatainak alakulását mutatja be.

 
1 400 Ft
NŐK ÉS FÉRFIAK MAGYARORSZÁGON, 2009-2010

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A zsebkönyv témakörök szerint közöl a nemek közötti egyenlőtlenségeket erőteljesen érzékeltető adatokat, táblákat és ábrákat.

Egy-egy fejezet idősoros adatközléssel indul, ezt követi a legfrissebb adatok részletezése, majd – amennyiben van megfelelő forrás – nemzetközi összehasonlító tábla vagy ábra zárja a fejezetet.

Az adatok többsége KSH-adatgyűjtésekből, illetve az Eurostat vagy az OECD közléseiből származik.

 
2 000 Ft
DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az 1956 óta folyamatosan, évenként megjelenő kiadvány gazdag táblaanyaga hasznos adalékkal szolgál a népesedés napjainkban különös aktualitással bíró kérdéseinek.

Részletes tájékoztatást nyújt Magyarország népesség számáról, annak összetételéről, a házasságkötések, válások, születések, halálozások, halálokok és a csecsemőhalandóság alakulásáról, továbbá ismerteti a belföldi és nemzetközi vándorlások adatait.

 
7 200 Ft
AKTÍV IDŐSKOR - TANULMÁNYKÖTET

Központi Statisztikai Hivatal, 2008

 

A Szociális- és Munkaügyi Minisztériummal együttműködve a KSH minden második évben szakmai, tudományos konferenciát rendez az öregség-öregedés témakörében.

Az itt elhangzó előadások a kor társadalmi kihívásainak tükrében tekintik át a demográfiai folyamatok egyik alapkérdését, az öregedést, az öregedés és a nyugdíjrendszer kapcsolatát, valamint az idősek életkörülményeit és a társadalmi gondoskodás lehetőségeit.

Ez a kiadvány a konferencia előadásait foglalja egy kötetbe.

 
3 000 Ft
TERHESSÉGMEGSZAKÍTÁSOK 1995-2006

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A 2000-ben megjelent Terhességmegszakítások című kiadvány 1975-től 1998-ig tartalmazza a szakterület főbb adatait, illetve a kapcsolódó elemzéseket. A folytatásaként napvilágot látó, szerkezetében, összetételében és arányaiban nagyjából hasonló kötetben helyet kapnak a 2006-ig továbbvezetett adatok, illetve az ezredforduló környékén és főként a napjainkban bekövetkezett változások elemzése.

 
1 800 Ft
KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ DEMOGRÁFIAI ATLASZA

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A Közép-Magyarország régió demográfiai atlasza a térinformatika módszereit alkalmazó sajátos album, amelyben pillanatképek és hosszú expozíciós idővel készült felvételek láthatók az ezredforduló és a 21. század első éveinek demográfiájáról.

 
6 980 Ft
TERMÉKENYSÉGI ADATTÁR, 1995-2005

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A kiadvány tartalmát és szerkezetét tekintve szerves folytatása az 1996-ban hasonló címen megjelent kötetnek, amely 1970 és 1994 között mutatta be a termékenység jellegzetességeit.

Módszertanilag hasonló eljárással történt az 1995 és 2005 közötti időszakra a születési adatok feldolgozása és a termékenységi mutatók számítása, amelynek részletes eredményeit jelen kötet tartalmazza.

 
2 700 Ft
NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS, 1995-2005

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A nemzetközi vándorlási adatok az utóbbi néhány év során az érdeklődés középpontjába kerültek. Kiadványunk azzal a szándékkal született, hogy bemutassa az elmúlt tízenegy éves időszak hazánkat érintő nemzetközi vándorlási folyamatait - a statisztikák tükrében. A táblázatok, grafikonok és térképek áttekintést adnak az 1995-2005 közötti időszak migrációs változásairól és a főbb tendenciákról.

 
1 800 Ft
MIKROCENZUS, 2005 - 10. GYERMEK A CSALÁDBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A kötet részletes információkat nyújt a családi kötelékben élő gyermekek demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási összetételéről, mindezt aszerint csoportosítva, hogy házaspár vagy élettársi közösség alkotta családban, vagy csupán egyik szülőjével él együtt a gyermek. Ezen alapinformációkon túl kombinációs táblák mutatják be az együtt élő testvérek számát, legfontosabb jellemzőit.

A kiadvány részletes adatokat tartalmaz a vér szerinti és a nem vér szerinti szülővel, valamint a nagyszülővel azonos lakásban élő gyermekek számáról, a szülők és a nagyszülők néhány fontos jellemzőjéről.

 
2 100 Ft
 MIKROCENZUS, 2005 - 8. A FOGLALKOZTATOTTAK ÉS A NAPPALI TAGOZATOS TANULÓK NAPI KÖZLEKEDÉSE

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A kiadvány részletes információt nyújt a foglalkoztatottak és a nappali tagozatos tanulók munkába, illetve iskolába járással kapcsolatos napi közlekedésének jellemzőiről.

 
1 800 Ft
 MIKROCENZUS, 2005 - 6. A MUNKÁT KERESŐK, MUNKANÉLKÜLIEK ADATAI

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2005. évi kis népszámlálás (mikrocenzus) eredményeit bemutató kiadványsorozatának újabb tagja részletes információt nyújt a munkát keresők, azon belül a munkanélküliek legfontosabb adatairól, a munkanélküliség alakulásáról.

 
1 800 Ft
MIKROCENZUS, 2005 - 4. TERMÉKENYSÉGI ADATOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A magyarországi női termékenység legfontosabb adatait, jellemzőit bemutató kiadvány a népszámlálás típusú összeírások hagyományos publikációja. A kiadvány a termékenységet befolyásoló társadalmi viszonyok feltárásával járul hozzá a hazai demográfiai helyzet elemzéséhez, az elmúlt évtizedekben, azon belül a 2001. évi népszámlálás óta végbement változások értékeléséhez.

 
3 400 Ft
 AZ EGYÉNI AGRÁRGAZDASÁGOKBAN ÉLŐK TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉSE

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A kiadvány a 2001. évi népszámlálás és a 2000. évi általános mezőgazdasági összeírás (AMÖ) adatai alapján információkat közöl az egyéni agrárgazdaságokban élők társadalmi rétegződéséről különböző demográfiai ismérvek (nem, életkor), legmagasabb iskolai végzettség, a munkavégzés különböző aspektusai (szokásos munkavégzés, napi ingázás) szerint.

A kötet a főbb adatokat a gazdaság termelési típusa és célja szerinti bontásban is közli.

Az országos jellemzők mellett a főbb információkat régiók és statisztikai kistérségek szerint is bemutatja.

A szöveges elemzés összefoglalja az egyéni agrárgazdaságokban élők társadalmi rétegződésének főbb jellemzőit.

 
2 100 Ft
 KÖZLEMÉNYEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓRÓL 13. NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A KSH által 1986-ban elindított: Közlemények a budapesti agglomerációról sorozat jelenlegi 13. kötetében átfogó képet nyújtunk Budapest és az agglomerációs övezet népességének 1990 és 2004 közötti alakulásáról, a lakosság területi átrendeződéséről.

Ismertetjük a népesség főbb demográfiai jellemzőit, a népesség-változást meghatározó okokat.

A kiadványban az agglomerációhoz tartozó települések adatait égtájankénti, szektoronkénti tagozódásnak megfelelően is közöljük.

 
1 000 Ft
 MIKROCENZUS, 2005 - 2. A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSOK JELLEMZŐI

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2005 áprilisában a népesség és a lakásállomány 2 százalékára kiterjedő kis nép-számlálást, ún. mikrocenzust hajtott végre. Az adatfelvétel célja volt, hogy átfogó képet adjon a nagyobb földrajzi egységekben (régió, megye, egyéni országgyűlési választókerület) és a különböző településtípusokba tartozó településeken (főváros, város, község) élők demográfia, iskolázottsági, foglalkoztatási összetételéről, háztartási és családi viszonyaikról, a lakásállomány jellemzőiről, továbbá, hogy alapul szolgáljon a közigazgatási döntések meg-hozatalához, a tudományos kutatómunkához, valamint hazánknak más országok hasonló jellemzőivel történő összehasonlításához.

A kérdőívek feldolgozásának teljes technológia folyamata, ide értve az adatok számítógépre vitelét is - külső közreműködők nélkül - a Központi Statisztikai Hivatal régióközpontjaiban és megyei képviseletein, az adatok feldolgozása pedig központilag történt.

 
2 500 Ft
INTÉZETEK, INTÉZETI ÉPÜLETEK, 2005

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kötet a Központi Statisztikai Hivatal által 2005. január 1-jei eszmei időponttal, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében végrehajtott adatfelvétel eredményeit foglalja magába, összehasonlítva a 2001. évi népszámlálás, valamint a 2003. évi hasonló célú adatfelvétel azonos tartalmú kérdőíveire kapott válaszok feldolgozásával nyert adatokkal.

 
1 400 Ft
 MIKROCENZUS, 2005 - 1. TERÜLETI ÉS VÁLASZTÓKERÜLETI ADATOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2005 áprilisában a népesség és a lakásállomány 2 százalékára kiterjedő „kis népszámlálást”, ún. mikrocenzust hajtott végre. Az adatfelvétel célja volt, hogy átfogó képet adjon a nagyobb földrajzi egységekben (régió, megye, egyéni országgyűlési választókerület) és a különböző településtípusokba tartozó településeken (főváros, város, község) élők demográfia, iskolázottsági, foglalkoztatási összetételéről, háztartási és családi viszonyaikról, a lakásállomány jellemzőiről, továbbá, hogy alapul szolgáljon a közigazgatási döntések meghozatalához, a tudományos kutatómunkához, valamint hazánknak más országok hasonló jellemzőivel történő összehasonlításához.

 
1 800 Ft
 NÉPESEDÉSI TENDENCIÁK A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI FŐVÁROSOKBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kiadvány Kelet-Közép-Európára koncentrálva részletesen áttekinti a fővárosokat érintő demográfiai folyamatokat.

A szöveges elemzés elsősorban az 1990-2003 évek közötti időszakra vonatkozik, az egyes témaköröknél megemlítve a korábbi tendenciákat. Az adatok jelentős része az ezekben az országokban az ezredforduló környékén végrehajtott népszámlálásokból származik.

A főbb bemutatásra kerülő témakörök a következők: a népességszám változásai és ennek okai, a termékenység alakulása, a vándorlási folyamatok, a népesség elöregedése, a háztartások és családformák.

 
1 300 Ft
TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV, 2004

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kötet az Intézet 2000-ben kezdett történeti-demográfiai évkönyvsorozatának újabb (ötödik) darabja, amely tanulmányok mellett szakmai híreket és recenziókat tartalmaz.

A kötetben szerepel a Faragó Tamás vezette, a II. József-féle népszámlálás modernizált újrafeldolgozását és kiadását célzó kutatás újabb eredményeinek közlése, valamint több szemlecikk.

 
1 800 Ft
BELFÖLDI VÁNDORLÁS, 1990-2002

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A belföldi vándorlási adatok az utóbbi néhány év során az érdeklődés középpontjába kerültek.

Az 1990-es években végbement társadalmi, gazdasági változások a belföldi vándorlásra mennyiségileg és minőségileg is hatottak.

Ez a kiadvány az 1990-2002 közötti belföldi vándorlási adatokat tartalmazza.

 
1 500 Ft
 AZ ALKOHOL HATÁSA A HALANDÓSÁGRA MAGYARORSZÁGON, 1970-1999

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

A kiadvány vázlatosan ismerteti a mértéktelen alkoholfogyasztásra vonatkozó adatokat, és az 1970 és 1999 közötti időszakra vonatkozólag elemzi a dohányzás hatását a halálozási viszonyok alakulására. Külön tárgyalja a mértéktelen alkoholfogyasztás viszonylagos súlyát a férfiak és a nők, a különböző életkorúak halandóságában és részletesen bemutatja milyen hányadot képvisel az alkohollal kapcsolatos halálozás a halálokokban.

 
2 500 Ft
NÉPSZÁMLÁLÁS AZ EZREDFORDULÓN 4. (Tanulmányok)

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

Az évezred első magyar népszámlálásával foglalkozó kiadványsorozat első három kötetében közzétett tanulmányok a 2001. évi népszámlálással kapcsolatos elképzelések, javaslatok ismertetésére irányultak.

A sorozat most megjelenő negyedik kötetének tanulmányai pedig már nagyrészt az összegzés, a tapasztalatok levonásának igényével készültek.

 
3 200 Ft
 A DOHÁNYZÁS HATÁSA A HALANDÓSÁGRA MAGYARORSZÁGON, 1970-1999

Központi Statisztikai Hivatal, 2002

 

A kiadvány ismerteti a dohányzás elterjedtségét, és az 1970-1999 közötti időszakra vonatkozólag elemzi a dohányzás viszonylagos súlyát a férfiak és a nők, a különböző életkorúak halandóságában és részletesen bemutatja, milyen hányadot képvisel a dohányzással kapcsolatos halálozás a halálokokban.

 
5 200 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyv 625 táblázatában mutatja be az ország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit és a fontosabb nemzetközi adatokat. Felöleli mindazokat a területeket, amelyeket a hivatalos statisztika megfigyel, lehetőséget nyújt mind az időbeli, mind a térbeli összehasonlításokra. A főbb mutatók változását az évkönyv elején található grafikonok szemléltetik, a népesség korösszetételének alakulását pedig a CD-n lévő interaktív korfák mutatják be. Az évkönyvet idén – a felhasználók érdekeinek figyelembevételével, a KSH szolgáltató jellegének erősítése jegyében a feldolgozás és a munkafolyamatok átszervezésével – a megszokottnál két hónappal korábban jelentetjük meg. Az adatok minél korábbi megjelenését a jövőben is egyik fő célunknak tekintjük. Az évkönyv folyamatos megújulásban van, igazodva a felhasználók igényeihez, ezért örömmel vesszük, ha észrevételeit eljuttatja a szerkesztőséghez.

 
8 000 Ft
 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HELYSÉGNÉVKÖNYVE, 2011. JANUÁR 1.

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az 1992 óta évente megjelenő kiadvány tartalmazza minden város és község hivatalos megnevezését, megyei beosztását, a körjegyzőségeket, a helységek kistérségi besorolását, a kisebbségi önkormányzatokat.

Közli a helységek 2011. január 1-jei területnagyság-, lakónépesség- és lakásszámadatát.

Tartalmazza továbbá a helységek KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámát, az 1990. és 2011. között bekövetkezett főbb területszervezési változásokat.

 
2 200 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV, 2011

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A Magyar statisztikai zsebkönyv minden évben az első olyan részletes, minden témakört felölelő kiadvány, amely az előzetes adatok szerint tájékoztatást ad az előző év társadalmi, gazdasági folyamatainak alakulásáról.

A számok értelmezését módszertani leírás, a tájékozódást számos grafikon segíti.

Regionális fejezete az egyes régiókat, míg nemzetközi fejezete elsősorban az Európai Unió tagállamait jellemző főbb adatok összehasonlítására nyújt lehetőséget.

Az idén megújult külsővel lát napvilágot.

 
2 400 Ft
SZÁZADOK STATISZTIKÁJA

Központi Statisztikai Hivatal, 2002

 

A kiadvány a század- és ezredforduló alkalmából készült. Ennek megfelelően az elmúlt évszázadok eseményeiből, adataiból válogattak a szerzők. Olyan tényeket gyűjtöttek össze, amelyek amellett, hogy a maguk idejében fontosak és érdekesek voltak, hatásuk hosszabb távon is érvényesült, és esetenként napjainkig érezhető.

 
1 900 Ft
 MEZŐKÖVESD ÉS KÖRNYÉKE I.-II. NÉPESSÉGI ÉS GAZDASÁGI-TÁRSADALMI VISZONYOK A 20. SZÁZAD VÉGÉIG

Központi Statisztikai Hivatal, 2002

 

Dél-Borsod évszázadokon át kiemelkedően legnépesebb települése, a matyó népművészetéről és 1940 óta különleges gyógyhatású fürdőjétől híres Mezőkövesd város és a vonzáskörébe tartozó közel két tucatnyi bükkaljai és alföldi község népességének alakulását, természetes népmozgalmát és vándormozgását, etnikai-vallási, korcsoport stb. szerinti összetételét vizsgálja a kötet a legrégibb adó- és egyházi összeírások, sematizmusok, felekezeti és állami anyakönyvek, valamint a népszámlálások eredményeinek felhasználásával.

A kistérség egészéről nyújtott összefoglaló kép után külön-külön is bemutatja az egyes településeket.

 
6 600 Ft
 ÉLETMÓD-IDŐMÉRLEG - VÁLASZTÁSI RÉSZVÉTEL ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

Központi Statisztikai Hivatal, 2002

 

A választási részvétel fogalma leggyakrabban politikai összefüggésekben vetődik fel, valójában számos vonatkozásban önmagán túlmutató jelzőszámként fogható fel.

 
1 100 Ft
AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSHOZÓI, 1990-2002

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

A kiadvány a Központi Statisztikai Hivatal felvételei és a BM választási adatbázisának segítségével az 1990 és 2002 között megválasztott önkormányzati döntéshozók és parlamenti képviselők adatainak elemzését tartalmazza.

 
1 500 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.