Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Demográfia, területi és társadalmi statisztika

 Fő kategória >Társadalom- és humántudományok >Demográfia, területi és társadalmi statisztika

Sorrend:

 GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE, TEÁOR '08

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

Az EU tevékenységi osztályozásának (NACE Rev.2) magyar nyelvű változata. Tartalmazza az osztályozás gyakorlati alkalmazását segítő módszertani útmutatót, a tevékenységek strukturális osztályozását, valamint azok tartalmi meghatározását. A kiadvány függeléke az EU rendelet. A TEÁOR '03 és TEÁOR '08 közötti oda-vissza fordítókulcsok a II. kötetben találhatók.

 
4 500 Ft
 NÉPESSÉGCSOPORTOSÍTÁSOK, NÉPESSÉGKATEGÓRIÁK (A NÉPSZÁMLÁLÁSI TÍPUSÚ ADATFELVÉTELEK ALAPJÁN)

Statisztikai módszertani füzetek, 48.

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A népesség teljes körű népszámlálás vagy reprezentatív mintán alapuló összeírásának és az összeírtak számbavételének évszázadok alatt kialakult, a nemzetközi statisztikai szervezetek népszámlálási ajánlásaiban is szereplő szabályai vannak, amelyek alapján - a bejelentettség formáját, illetve a lakáshasználat típusait figyelembe véve - különféle népességcsoportosítások, ún. népességkategóriák állíthatók össze.

Magyarországon egy személynek egy vagy két bejelentett lakcíme lehet, ezen kívül számosan élnek be nem jelentett lakcímen.

Őket - az adatfelvétel teljességét biztosítandó - minden lakcímükön össze kell írni.

E csoportosítások célja éppen az, hogy az összeíráskor többszörösen számba vett személyek az adatfeldolgozásokban és közlésekben csak egyszer szerepeljenek.

 
1 100 Ft
A HÁZTARTÁS ÉS A CSALÁD FOGALMA

Statisztikai módszertani füzetek, 47.

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A kiadvány célja, hogy segítséget nyújtson az adatokat felhasználó intézmények, kutatóintézetek, kutatók és általában a téma iránt érdeklődők számára a Központi Statisztikai Hivatal által végrehajtott adatfelvételekből származó, a háztartásokra és a családokra vonatkozó adatok tartalmának minél pontosabb megismeréséhez, értékeléséhez.

 
1 100 Ft
A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A kiadvány tartalmazza a kulturális terület alapfogalmait, részletesen ismerteti a kulturális statisztikákban használatos fogalmak és mutatószámok pontos definícióját, tartalmi meghatározását, a felvételek vonatkozási körét, a bevezető részben a kulturális adatgyűjtések rövid történetét. Utalás történik a hazai és a nemzetközi gyakorlat harmonizálásának menetére, illetve bemutatásra kerülnek azok a többlet információk, melyek a hazai felhasználók igényeinek megfelelően az idősorok folyamatosságának biztosítása érdekében szükségesek.

 
1 300 Ft
 A MAGYAR KÜLKERESKEDELMI TERMÉKFORGALMI STATISZTIKA MÓDSZERTANA

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A kiadvány tartalmazza a magyar külkereskedelmi termékforgalmi módszertanának leírását. A külkereskedelmi termékforgalmi statisztika összeállítása a nemzetközi módszertanok ajánlásait, a nemzetközi szerződéseket, az európai uniós és a hazai jogszabályokat figyelembe véve történik.

A kiadvány ismerteti a megfigyelés körére, időpontjára, az ügyletekre, az értékelésre vonatkozó legfontosabb alapelveket, és bemutatja az adatgyűjtés, az adatfeldolgozás, az ellenőrzési és hihetőségi vizsgálatok, valamint a becslés folyamatát.

Az anyag tájékoztat az adatok nyilvánosságra hozatalának és felülvizsgálatának elveiről, valamint az elmúlt időszakban végrehajtott módszertani változásokról.

 
1 300 Ft
SZEZONÁLIS KIIGAZÍTÁS

Statisztikai módszertani füzetek 43.

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

Ebben a kiadványban arra vállalkozunk, hogy a szezonális kiigazítás módszertanával kapcsolatos fő kérdésekről, a használt módszerekről és a KSH szezonális kiigazítási gyakorlatáról átfogó, ugyanakkor részletes ismertetést adjunk, amely mindazok számára jól használható, akik a KSH által publikált szezonálisan vagy munkanappal kiigazított adatokat igényesen, az adatok előállításánál alkalmazott módszerek ismeretében kívánják felhasználni.

 
1 100 Ft
 NEMZETKÖZI TERMÉKFORGALMI STATISZTIKA - FOGALMAK ÉS DEFINÍCIÓK

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A Nemzetközi Termékforgalmi Statisztika: Fogalmak és Definíciók [International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions] jelen átdolgozott változata [IMTS, Rev. 2] az ENSZ Statisztikai Bizottságának 1995-ben tartott huszonnyolcadik ülésén megfogalmazott kívánságára készült.

A Bizottság felismerte, hogy - tekintettel a nemzetközi termékforgalomban és a gazdaságstatisztika egyéb területeinek módszertani ajánlásaiban bekövetkezett változásokra - szükségessé vált a termékforgalmi statisztika módszertanának továbbfejlesztése.

 
1 800 Ft
STATISZTIKAI OSZTÁLYOZÁSOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

Négy osztályozás egy CD-n!

A Statisztikai Osztályozások című kiadvány a következő nómenklatúrákat tartalmazza:

- A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR), 2003

- Szolgáltatások jegyzéke (SZJ), 2003

- Gazdálkodási formák (GFO)

- Szakmakódok jegyzéke

A nómenklatúrákban az eligazodást egy-egy kódra, megnevezésre vonatkozóan keresési, szűrési funkciók segítik, így pillanatok alatt megtalálható a kívánt információ. Az adatok letölthetők, EXCEL- és WORD-programokkal továbbszerkeszthetők.

 
9 000 Ft
TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2001

 

A KSH új kiadványsorozatot indít útjára, "Társadalmi jelzőszám füzetek" címmel. A sorozat célja, hogy felvázolja mindazoknak a területeknek az elméleti és módszertani hátterét, amelyekre a társadalmi jelzőszámokkal foglalkozó adatközléseknek ki kell terjedniük, és meghatározza azoknak az indikátoroknak a körét, amelyeknek közlése az egyes területekkel foglalkozó összeállításokban elengedhetetlen, valamint hogy megteremtse egy társadalom-statisztikai alapvizsgálat szakmai feltételeit.

 
800 Ft
A FOGYASZTÓIÁR-STATISZTIKA MÓDSZERE

Központi Statisztikai Hivatal, 2000

 
980 Ft
RÓMÁTÓL ATHÉNIG 15+10

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

Az uniós csatlakozás küszöbén a kiadvány arra vállalkozik, hogy az Európai Unió történetét, gazdasági és társadalmi folyamatait a statisztikai elemzés eszközével tárja az olvasó elé.

12 témában a lehető legrégebbre nyúló adatok alapján mutatja be a főbb tendenciákat, kiegészítve a korábbi bővítések hatásainak, tapasztalatainak elemzésével.

 
1 300 Ft
MÉRLEGEN KELET-KÖZÉP-EURÓPA 15 ÉVE

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A kiadvány 11 ország - Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia - gazdasági és társadalmi átalakulását mutatja be, az 1990-es évek elején lezajlott rendszerváltások óta.

 
2 200 Ft
EZÜSTKOR – IDŐSKORÚAK MAGYARORSZÁGON, 2010

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

Az „Ezüstkor – Időskorúak Magyarországon” című zsebkönyvsorozat a statisztika eszközeivel kíván hozzájárulni az életkor meghosszabbodásából, az idősek számának és arányának növekedéséből következő társadalmi feladatok megoldásához.

Az adattárban több nemzetközi összehasonlítást teszünk lehetővé, és a Központi Statisztikai Hivatal adatai mellett szemelvényeket mutatunk be más kutatóműhelyek eredményeiből is.

 
1 600 Ft
NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 - ELŐZETES ADATOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2011 októberében hajtotta végre Magyarország 15. népszámlálását. Csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 4,4 millió lakást keresett fel, hogy adatokat gyűjtsön hazánk népességének társadalmi–demográfiai–gazdasági jellemzőiről és lakásviszonyairól. A népszámlálás feldolgozása és közzététele többéves folyamat. A most elkészült összeállítás a népesség számának és a lakásállomány legfontosabb adatainak alakulását mutatja be.

 
1 400 Ft
NŐK ÉS FÉRFIAK MAGYARORSZÁGON, 2009-2010

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A zsebkönyv témakörök szerint közöl a nemek közötti egyenlőtlenségeket erőteljesen érzékeltető adatokat, táblákat és ábrákat.

Egy-egy fejezet idősoros adatközléssel indul, ezt követi a legfrissebb adatok részletezése, majd – amennyiben van megfelelő forrás – nemzetközi összehasonlító tábla vagy ábra zárja a fejezetet.

Az adatok többsége KSH-adatgyűjtésekből, illetve az Eurostat vagy az OECD közléseiből származik.

 
2 000 Ft
DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az 1956 óta folyamatosan, évenként megjelenő kiadvány gazdag táblaanyaga hasznos adalékkal szolgál a népesedés napjainkban különös aktualitással bíró kérdéseinek.

Részletes tájékoztatást nyújt Magyarország népesség számáról, annak összetételéről, a házasságkötések, válások, születések, halálozások, halálokok és a csecsemőhalandóság alakulásáról, továbbá ismerteti a belföldi és nemzetközi vándorlások adatait.

 
7 200 Ft
AKTÍV IDŐSKOR - TANULMÁNYKÖTET

Központi Statisztikai Hivatal, 2008

 

A Szociális- és Munkaügyi Minisztériummal együttműködve a KSH minden második évben szakmai, tudományos konferenciát rendez az öregség-öregedés témakörében.

Az itt elhangzó előadások a kor társadalmi kihívásainak tükrében tekintik át a demográfiai folyamatok egyik alapkérdését, az öregedést, az öregedés és a nyugdíjrendszer kapcsolatát, valamint az idősek életkörülményeit és a társadalmi gondoskodás lehetőségeit.

Ez a kiadvány a konferencia előadásait foglalja egy kötetbe.

 
3 000 Ft
TERHESSÉGMEGSZAKÍTÁSOK 1995-2006

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A 2000-ben megjelent Terhességmegszakítások című kiadvány 1975-től 1998-ig tartalmazza a szakterület főbb adatait, illetve a kapcsolódó elemzéseket. A folytatásaként napvilágot látó, szerkezetében, összetételében és arányaiban nagyjából hasonló kötetben helyet kapnak a 2006-ig továbbvezetett adatok, illetve az ezredforduló környékén és főként a napjainkban bekövetkezett változások elemzése.

 
1 800 Ft
KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ DEMOGRÁFIAI ATLASZA

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A Közép-Magyarország régió demográfiai atlasza a térinformatika módszereit alkalmazó sajátos album, amelyben pillanatképek és hosszú expozíciós idővel készült felvételek láthatók az ezredforduló és a 21. század első éveinek demográfiájáról.

 
6 980 Ft
TERMÉKENYSÉGI ADATTÁR, 1995-2005

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A kiadvány tartalmát és szerkezetét tekintve szerves folytatása az 1996-ban hasonló címen megjelent kötetnek, amely 1970 és 1994 között mutatta be a termékenység jellegzetességeit.

Módszertanilag hasonló eljárással történt az 1995 és 2005 közötti időszakra a születési adatok feldolgozása és a termékenységi mutatók számítása, amelynek részletes eredményeit jelen kötet tartalmazza.

 
2 700 Ft
NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS, 1995-2005

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A nemzetközi vándorlási adatok az utóbbi néhány év során az érdeklődés középpontjába kerültek. Kiadványunk azzal a szándékkal született, hogy bemutassa az elmúlt tízenegy éves időszak hazánkat érintő nemzetközi vándorlási folyamatait - a statisztikák tükrében. A táblázatok, grafikonok és térképek áttekintést adnak az 1995-2005 közötti időszak migrációs változásairól és a főbb tendenciákról.

 
1 800 Ft
MIKROCENZUS, 2005 - 10. GYERMEK A CSALÁDBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A kötet részletes információkat nyújt a családi kötelékben élő gyermekek demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási összetételéről, mindezt aszerint csoportosítva, hogy házaspár vagy élettársi közösség alkotta családban, vagy csupán egyik szülőjével él együtt a gyermek. Ezen alapinformációkon túl kombinációs táblák mutatják be az együtt élő testvérek számát, legfontosabb jellemzőit.

A kiadvány részletes adatokat tartalmaz a vér szerinti és a nem vér szerinti szülővel, valamint a nagyszülővel azonos lakásban élő gyermekek számáról, a szülők és a nagyszülők néhány fontos jellemzőjéről.

 
2 100 Ft
 MIKROCENZUS, 2005 - 8. A FOGLALKOZTATOTTAK ÉS A NAPPALI TAGOZATOS TANULÓK NAPI KÖZLEKEDÉSE

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A kiadvány részletes információt nyújt a foglalkoztatottak és a nappali tagozatos tanulók munkába, illetve iskolába járással kapcsolatos napi közlekedésének jellemzőiről.

 
1 800 Ft
 MIKROCENZUS, 2005 - 6. A MUNKÁT KERESŐK, MUNKANÉLKÜLIEK ADATAI

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2005. évi kis népszámlálás (mikrocenzus) eredményeit bemutató kiadványsorozatának újabb tagja részletes információt nyújt a munkát keresők, azon belül a munkanélküliek legfontosabb adatairól, a munkanélküliség alakulásáról.

 
1 800 Ft
MIKROCENZUS, 2005 - 4. TERMÉKENYSÉGI ADATOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A magyarországi női termékenység legfontosabb adatait, jellemzőit bemutató kiadvány a népszámlálás típusú összeírások hagyományos publikációja. A kiadvány a termékenységet befolyásoló társadalmi viszonyok feltárásával járul hozzá a hazai demográfiai helyzet elemzéséhez, az elmúlt évtizedekben, azon belül a 2001. évi népszámlálás óta végbement változások értékeléséhez.

 
3 400 Ft
 AZ EGYÉNI AGRÁRGAZDASÁGOKBAN ÉLŐK TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉSE

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A kiadvány a 2001. évi népszámlálás és a 2000. évi általános mezőgazdasági összeírás (AMÖ) adatai alapján információkat közöl az egyéni agrárgazdaságokban élők társadalmi rétegződéséről különböző demográfiai ismérvek (nem, életkor), legmagasabb iskolai végzettség, a munkavégzés különböző aspektusai (szokásos munkavégzés, napi ingázás) szerint.

A kötet a főbb adatokat a gazdaság termelési típusa és célja szerinti bontásban is közli.

Az országos jellemzők mellett a főbb információkat régiók és statisztikai kistérségek szerint is bemutatja.

A szöveges elemzés összefoglalja az egyéni agrárgazdaságokban élők társadalmi rétegződésének főbb jellemzőit.

 
2 100 Ft
 KÖZLEMÉNYEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓRÓL 13. NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A KSH által 1986-ban elindított: Közlemények a budapesti agglomerációról sorozat jelenlegi 13. kötetében átfogó képet nyújtunk Budapest és az agglomerációs övezet népességének 1990 és 2004 közötti alakulásáról, a lakosság területi átrendeződéséről.

Ismertetjük a népesség főbb demográfiai jellemzőit, a népesség-változást meghatározó okokat.

A kiadványban az agglomerációhoz tartozó települések adatait égtájankénti, szektoronkénti tagozódásnak megfelelően is közöljük.

 
1 000 Ft
 MIKROCENZUS, 2005 - 2. A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSOK JELLEMZŐI

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2005 áprilisában a népesség és a lakásállomány 2 százalékára kiterjedő kis nép-számlálást, ún. mikrocenzust hajtott végre. Az adatfelvétel célja volt, hogy átfogó képet adjon a nagyobb földrajzi egységekben (régió, megye, egyéni országgyűlési választókerület) és a különböző településtípusokba tartozó településeken (főváros, város, község) élők demográfia, iskolázottsági, foglalkoztatási összetételéről, háztartási és családi viszonyaikról, a lakásállomány jellemzőiről, továbbá, hogy alapul szolgáljon a közigazgatási döntések meg-hozatalához, a tudományos kutatómunkához, valamint hazánknak más országok hasonló jellemzőivel történő összehasonlításához.

A kérdőívek feldolgozásának teljes technológia folyamata, ide értve az adatok számítógépre vitelét is - külső közreműködők nélkül - a Központi Statisztikai Hivatal régióközpontjaiban és megyei képviseletein, az adatok feldolgozása pedig központilag történt.

 
2 500 Ft
INTÉZETEK, INTÉZETI ÉPÜLETEK, 2005

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kötet a Központi Statisztikai Hivatal által 2005. január 1-jei eszmei időponttal, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében végrehajtott adatfelvétel eredményeit foglalja magába, összehasonlítva a 2001. évi népszámlálás, valamint a 2003. évi hasonló célú adatfelvétel azonos tartalmú kérdőíveire kapott válaszok feldolgozásával nyert adatokkal.

 
1 400 Ft
 MIKROCENZUS, 2005 - 1. TERÜLETI ÉS VÁLASZTÓKERÜLETI ADATOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2005 áprilisában a népesség és a lakásállomány 2 százalékára kiterjedő „kis népszámlálást”, ún. mikrocenzust hajtott végre. Az adatfelvétel célja volt, hogy átfogó képet adjon a nagyobb földrajzi egységekben (régió, megye, egyéni országgyűlési választókerület) és a különböző településtípusokba tartozó településeken (főváros, város, község) élők demográfia, iskolázottsági, foglalkoztatási összetételéről, háztartási és családi viszonyaikról, a lakásállomány jellemzőiről, továbbá, hogy alapul szolgáljon a közigazgatási döntések meghozatalához, a tudományos kutatómunkához, valamint hazánknak más országok hasonló jellemzőivel történő összehasonlításához.

 
1 800 Ft
 NÉPESEDÉSI TENDENCIÁK A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI FŐVÁROSOKBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kiadvány Kelet-Közép-Európára koncentrálva részletesen áttekinti a fővárosokat érintő demográfiai folyamatokat.

A szöveges elemzés elsősorban az 1990-2003 évek közötti időszakra vonatkozik, az egyes témaköröknél megemlítve a korábbi tendenciákat. Az adatok jelentős része az ezekben az országokban az ezredforduló környékén végrehajtott népszámlálásokból származik.

A főbb bemutatásra kerülő témakörök a következők: a népességszám változásai és ennek okai, a termékenység alakulása, a vándorlási folyamatok, a népesség elöregedése, a háztartások és családformák.

 
1 300 Ft
TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV, 2004

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kötet az Intézet 2000-ben kezdett történeti-demográfiai évkönyvsorozatának újabb (ötödik) darabja, amely tanulmányok mellett szakmai híreket és recenziókat tartalmaz.

A kötetben szerepel a Faragó Tamás vezette, a II. József-féle népszámlálás modernizált újrafeldolgozását és kiadását célzó kutatás újabb eredményeinek közlése, valamint több szemlecikk.

 
1 800 Ft
BELFÖLDI VÁNDORLÁS, 1990-2002

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A belföldi vándorlási adatok az utóbbi néhány év során az érdeklődés középpontjába kerültek.

Az 1990-es években végbement társadalmi, gazdasági változások a belföldi vándorlásra mennyiségileg és minőségileg is hatottak.

Ez a kiadvány az 1990-2002 közötti belföldi vándorlási adatokat tartalmazza.

 
1 500 Ft
 AZ ALKOHOL HATÁSA A HALANDÓSÁGRA MAGYARORSZÁGON, 1970-1999

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

A kiadvány vázlatosan ismerteti a mértéktelen alkoholfogyasztásra vonatkozó adatokat, és az 1970 és 1999 közötti időszakra vonatkozólag elemzi a dohányzás hatását a halálozási viszonyok alakulására. Külön tárgyalja a mértéktelen alkoholfogyasztás viszonylagos súlyát a férfiak és a nők, a különböző életkorúak halandóságában és részletesen bemutatja milyen hányadot képvisel az alkohollal kapcsolatos halálozás a halálokokban.

 
2 500 Ft
NÉPSZÁMLÁLÁS AZ EZREDFORDULÓN 4. (Tanulmányok)

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

Az évezred első magyar népszámlálásával foglalkozó kiadványsorozat első három kötetében közzétett tanulmányok a 2001. évi népszámlálással kapcsolatos elképzelések, javaslatok ismertetésére irányultak.

A sorozat most megjelenő negyedik kötetének tanulmányai pedig már nagyrészt az összegzés, a tapasztalatok levonásának igényével készültek.

 
3 200 Ft
 A DOHÁNYZÁS HATÁSA A HALANDÓSÁGRA MAGYARORSZÁGON, 1970-1999

Központi Statisztikai Hivatal, 2002

 

A kiadvány ismerteti a dohányzás elterjedtségét, és az 1970-1999 közötti időszakra vonatkozólag elemzi a dohányzás viszonylagos súlyát a férfiak és a nők, a különböző életkorúak halandóságában és részletesen bemutatja, milyen hányadot képvisel a dohányzással kapcsolatos halálozás a halálokokban.

 
5 200 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyv 625 táblázatában mutatja be az ország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit és a fontosabb nemzetközi adatokat. Felöleli mindazokat a területeket, amelyeket a hivatalos statisztika megfigyel, lehetőséget nyújt mind az időbeli, mind a térbeli összehasonlításokra. A főbb mutatók változását az évkönyv elején található grafikonok szemléltetik, a népesség korösszetételének alakulását pedig a CD-n lévő interaktív korfák mutatják be. Az évkönyvet idén – a felhasználók érdekeinek figyelembevételével, a KSH szolgáltató jellegének erősítése jegyében a feldolgozás és a munkafolyamatok átszervezésével – a megszokottnál két hónappal korábban jelentetjük meg. Az adatok minél korábbi megjelenését a jövőben is egyik fő célunknak tekintjük. Az évkönyv folyamatos megújulásban van, igazodva a felhasználók igényeihez, ezért örömmel vesszük, ha észrevételeit eljuttatja a szerkesztőséghez.

 
8 000 Ft
 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HELYSÉGNÉVKÖNYVE, 2011. JANUÁR 1.

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az 1992 óta évente megjelenő kiadvány tartalmazza minden város és község hivatalos megnevezését, megyei beosztását, a körjegyzőségeket, a helységek kistérségi besorolását, a kisebbségi önkormányzatokat.

Közli a helységek 2011. január 1-jei területnagyság-, lakónépesség- és lakásszámadatát.

Tartalmazza továbbá a helységek KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámát, az 1990. és 2011. között bekövetkezett főbb területszervezési változásokat.

 
2 200 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV, 2011

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A Magyar statisztikai zsebkönyv minden évben az első olyan részletes, minden témakört felölelő kiadvány, amely az előzetes adatok szerint tájékoztatást ad az előző év társadalmi, gazdasági folyamatainak alakulásáról.

A számok értelmezését módszertani leírás, a tájékozódást számos grafikon segíti.

Regionális fejezete az egyes régiókat, míg nemzetközi fejezete elsősorban az Európai Unió tagállamait jellemző főbb adatok összehasonlítására nyújt lehetőséget.

Az idén megújult külsővel lát napvilágot.

 
2 400 Ft
SZÁZADOK STATISZTIKÁJA

Központi Statisztikai Hivatal, 2002

 

A kiadvány a század- és ezredforduló alkalmából készült. Ennek megfelelően az elmúlt évszázadok eseményeiből, adataiból válogattak a szerzők. Olyan tényeket gyűjtöttek össze, amelyek amellett, hogy a maguk idejében fontosak és érdekesek voltak, hatásuk hosszabb távon is érvényesült, és esetenként napjainkig érezhető.

 
1 900 Ft
 MEZŐKÖVESD ÉS KÖRNYÉKE I.-II. NÉPESSÉGI ÉS GAZDASÁGI-TÁRSADALMI VISZONYOK A 20. SZÁZAD VÉGÉIG

Központi Statisztikai Hivatal, 2002

 

Dél-Borsod évszázadokon át kiemelkedően legnépesebb települése, a matyó népművészetéről és 1940 óta különleges gyógyhatású fürdőjétől híres Mezőkövesd város és a vonzáskörébe tartozó közel két tucatnyi bükkaljai és alföldi község népességének alakulását, természetes népmozgalmát és vándormozgását, etnikai-vallási, korcsoport stb. szerinti összetételét vizsgálja a kötet a legrégibb adó- és egyházi összeírások, sematizmusok, felekezeti és állami anyakönyvek, valamint a népszámlálások eredményeinek felhasználásával.

A kistérség egészéről nyújtott összefoglaló kép után külön-külön is bemutatja az egyes településeket.

 
6 600 Ft
 ÉLETMÓD-IDŐMÉRLEG - VÁLASZTÁSI RÉSZVÉTEL ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

Központi Statisztikai Hivatal, 2002

 

A választási részvétel fogalma leggyakrabban politikai összefüggésekben vetődik fel, valójában számos vonatkozásban önmagán túlmutató jelzőszámként fogható fel.

 
1 100 Ft
AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSHOZÓI, 1990-2002

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

A kiadvány a Központi Statisztikai Hivatal felvételei és a BM választási adatbázisának segítségével az 1990 és 2002 között megválasztott önkormányzati döntéshozók és parlamenti képviselők adatainak elemzését tartalmazza.

 
1 500 Ft
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HELYSÉGNÉVTÁRA 2003

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 

A Központi Statisztikai Hivatal - az 1873-ban megjelent első kiadást követően - huszonhatodik alkalommal adja ki az ország hivatalos helységnévtárát.

A helységnévtárban megjelent közigazgatási nevek - a megyék, a főváros, a fővárosi kerületek, a megyei jogú városok, a városok, a nagyközségek és a községek nevei - megegyeznek a Magyar Köztársaság Közigazgatási Helynévkönyvében nyilvántartott nevekkel, írásmódjuk pedig azok hivatalos írásmódjával.

 
7 800 Ft
ERDÉLY NÉPESEDÉS-TÖRTÉNETE

Szerző: Nyárády R. Károly

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A közelmúltban elhunyt szerző eddig javarészt kiadatlan tanulmányainak és hatalmas táblázatos feldolgozásainak gyűjteménye. A kötet előbb a mai értelemben vett Erdély népességfejlődését mutatja be 1869-től 1966-ig, majd az etnikai és vallási viszonyok alakulását vizsgálja, a prestatisztikai korszak történeti forrásaira is kiterjedve. E monográfikus igényű áttekintéseket az 1977. évi romániai népszámlálás kritikai elemzése és egyéb kisebb írások egészítik ki.

 
6 200 Ft
 TERMELÉKENYSÉGÜNK ÉS VERSENYKÉPESSÉGÜNK AZ EU-CSATLAKOZÁS KÜSZÖBÉN

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

Ez a kiadvány folytatása a Központi Statisztikai Hivatal "A termelékenység alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban 1990-1998" című 1999-ben és "A munka termelékenysége a magyar gazdaságban" című 2003 elején közreadott jelentésének. Az ezekben közölt elemzések a magyar gazdaság termelékenységének alakulásáról a leggyakrabban alkalmazott mutató, az egy foglalkoztatottra jutó GDP alapján adtak képet. Ez az újabb kiadvány a másik rendszeresen vizsgált termelékenységi mutatóról, az egy munkaórára jutó GDP-ről, valamint külön az üzleti szféráról is közöl adatsorokat. Az üzleti szféra elhatárolását többek között az indokolja, hogy a GDP mérését a nem üzleti szférában mindig sokkal több bizonytalanság terheli; e területek: a közigazgatás, az egészségügy, az oktatás teljesítményét és hatékonyságát valójában sajátos egyéb módszerekkel szokták közelebbről vizsgálni. Egy további termelékenységi mutató, az állóeszköz-ráfordítások alakulását is tükröző, ún. több- tényezős termelékenységi indexek számításához a szükséges állóeszköz-idősorok még nem készültek el, a kiadvány ilyen indexsorokat még nem tartalmaz, de néhány ilyen számítást idéz.

 
1 800 Ft
 AZ ÁTMENET ÉVEI, AZ ÁTMENET TÉNYEI MAGYARORSZÁG 1990-2004

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kiadvány arra vállalkozik, hogy a rendszerváltástól az EU-csatlakozásig eltelt 15 év legfontosabb és legérdekesebb gazdasági és társadalmi folyamatait bemutassa a statisztikus szemével a nagyközönség számára, akik részesei voltak az eseményeknek. Az elemzéseket táblázatok és színes grafikonok egészítik ki a könnyebb eligazodást segítve. A kiadvány magyar valamint angol nyelven jelenik meg.

 
2 000 Ft
MAGYARORSZÁG, 1989-2009

Központi Statisztikai Hivatal, 2010

 

A rendszerváltozás kezdetének 20. évfordulójának alkalmából, a MAGYARORSZÁG, 2009 című kiadványhoz kapcsolódva készült el az elmúlt két évtized főbb folyamatait összefoglaló kiadvány.

 
3 400 Ft
MAGYARORSZÁG, 2010

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az ország politikai-gazdasági vezetése és a közvélemény számára minden évben átfogó elemzés készül a társadalmi és gazdasági folyamatokról.

Ez a kiadvány áttekintést ad a népességről, a képzettségről, az oktatásról és a tudományról, a foglalkoztatottságról és a munkanélküliségről, a jövedelemről és a fogyasztásról, az életkörülményekről, a környezetről, a gazdasági fejlődésről, valamint az állami életről és a társadalmi szervezetekről.

 
3 900 Ft
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAI MAGYARORSZÁGON

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

A fenntartható fejlődés az Európai Unió egyik fő célkitűzése, az erre vonatkozó stratégiát az Európai Tanács 2001-ben fogadta el. A stratégia fontos része a fenntarthatóság felé tett elmozdulás mérése, ezért az Európai Bizottság 2005-ben erre vonatkozó indikátorkészletet fogadott el, amit mi jelen kiadványban a hazai sajátosságokat bemutató mutatókkal bővítettünk. A kiadvány elsődleges célkitűzése az 1995-2009 közötti időszak bemutatása. Reményeink szerint hozzájárulhatunk vele a hazai fenntartható fejlődés méréséhez.

 
3 300 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.