Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Balassi Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >A-C >Balassi Kiadó

Sorrend:

-10%
JURTÁK ÉS AZ EBESZ KÖZÖTT

Iszlám és nemzetépítés a volt Szovjetunió szunnita iszlám többségű régióiban

Szerző: Dobrovits Mihály

Balassi Kiadó, 2015

 

Az iszlám vallás keletkezésének, alapjainak és elterjedésének felvázolása után a szerző azokat a folyamatokat kíséri nyomon, amelyek a Szovjetunió felbomlását követő közel negyedszázad folyamán játszódtak le a függetlenné vált utódállamokban. Közép-Ázsia köztársaságai – Kazahsztán, Kirgizsztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán – mellett áttekinti az Oroszországi Föderáció, Afganisztán és Kína határterületeinek helyzetét is. Az önállósodást követően az iszlám rövid idő alatt visszanyerte jelentőségét az utódállamok szunnita muszlim régióiban. Jószerivel nem akadt elemző, aki ne látta volna előre ennek bekövetkeztét.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
TITKOSÍRÁS A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON

Szerző: Láng Benedek

Balassi Kiadó, 2015

 

Mi a közös a széteső házasságban élő és rokonaival pereskedő magyar költő, az életéért rettegő szerb kém, a tudására féltékeny erdélyi pénznyomó, a törököt és Habsburgot egyaránt megvető magyar nemes, a konstantinápolyi követeivel levelező császár és az olasz ügynökével üzenetet váltó érsek tevékenységében? Ezek a személyek a társadalmi ranglétra különféle fokán álltak. Bár mindannyian írástudók voltak, műveltségük erősen eltért egymástól, nem különben hatalmuk és befolyásuk a politika menetére. Mégis, mindannyian ugyanahhoz az eszközhöz nyúltak, amikor üzeneteiket megpróbálták megóvni a kíváncsi szemektől: a rejtjelezés technológiájához.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
VIDÉKI MAGYARORSZÁG 1945–1970

Dokumentumok földről, hatalomról, emberi sorsokról

Szerző: Ö. Kovács József

Balassi Kiadó, 2015

 

Az egyéni földtulajdonon alapuló parasztgazdaságok erőszakos felszámolása, a szovjet mintájú program részeként végrehajtott kollektivizálás az érintettek számára megrázó, egész további életüket meghatározó kormányzati döntés volt, amely kollektív és struktúraváltoztató társadalom-történeti eseménnyé vált. Az itt közölt korabeli források ennek a konfliktussorozatnak az előzményeit, rövid és hosszú távú hatásait, többek között a sérelmeket, a traumákat, a tabusításokat, a viselkedést szabályozó alkalmazkodási formákat dokumentálják. A szerző a központi (párt, minisztériumi, állambiztonsági) gyűjtemények mellett minden megyei levéltárban is folytatott kutatást.

 
4 900 Ft
Akció: 4 410 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ALFÖLDI GYŰJTÉS

Szerző: Kálmány Lajos

Sajtó alá rendezte: Forrai Ibolya és Raffai Judit

Balassi Kiadó, 2015

 

A tudós pap, Kálmány Lajos (1852–1919) hosszú időre feledésbe merült népköltési hagyatéka, amelynek megmentését Móra Ferencnek és Sebestyén Gyulának köszönhetjük, a Néprajzi Múzeum Kézirattárának egyik legértékesebb és legkeresettebb forráscsoportja. Az Alföldi gyüjtés című, jelentős terjedelmű kézirat gazdag népköltési gyűjtemény Arad, Bács-Bodrog, Békés, Csanád, Csongrád és Torontál megyék területéről, az 1872–1914 közötti évekből, amelynek megjelentetése immár száz éve a magyar folklorisztika nagy adóssága. A szövegeket Kálmány Lajos eredeti beosztása szerint, a gyűjtő jegyzeteivel együtt közöljük; ugyanakkor a sajtó alá rendezés modern elvei alapján a szerkesztői jegyzeteket irodalomjegyzék és helynévmutató kíséri.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
VENDÉGÜNK A VÉGTELENBŐL

Emily Dickinson költészete

Szerző: Bollobás Enikő

Balassi Kiadó, 2015

 

Emily Dickinsont joggal tekintik a legfontosabb 19. századi amerikai költőnek, aki az angol metafizikus hagyományok folytatójaként jeleníti meg a költészet egyetemes és elvont, helyhez és időhöz nem kötött, örök értékeit. Whitmannel együtt az amerikai radikális modernizmus előfutára és egyúttal a posztmodern vonulatok megelőlegezője. Nyelvi kísérletezései révén Rimbaud és Mallarmé egyenrangú társa.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
PAPÍRDARABOK

Pilinszky János drámaírói munkássága

Szerző: Maczák Ibolya

Balassi Kiadó, 2015

 

„Miről szólnak Pilinszky János drámái? Hogyan keletkeztek? Mi köze García Lorcának és a nó-drámáknak Pilinszky színházeszményéhez? A szerző nyomtatásban is megjelent drámai műveit – elsősorban filológiai és motívumtörténeti szempontból – elemezve ilyen és hasonló kérdésekre kerestem a választ.

 

Bízom benne, hogy munkám új lendületet ad a Pilinszkyvel foglalkozó kutatásoknak és segíti az életmű jobb megértését is. Szándékaim szerint e kötet révén kevéssé ismert művekre is ráirányítom a figyelmet – s bízom abban is, hogy jelen kiadvány Pilinszky újrafelfedezésének örömével is megajándékozza az olvasót.” Maczák Ibolya

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
BÉKLYÓHÁROMSZÖG

Szerzők: Hurelbaatar, Urjin; Pápai Éva

Balassi Kiadó, 2015

 

Pápai Éva nemzetközileg elismert szobrász, festőművész, akvarellista, Urjin Hurelbaatar mongol kritikus, költő, akadémikus ugyancsak a nemzetközileg ismert irodalmár. Hurelbaatar mongol nyelven írt haikui és Pápai Éva akvarelljei szimultán jelrendszert alkotnak. Külön érdekessége e könyvnek, hogy az illusztrációkat a régi mongol írással lejegyzett haikuk egészítik ki, míg a modern szöveg alatt annak angol, orosz és kínai fordítását is megtalálhatják az olvasók. Pápai Éva érzékeny művész, hagyja magát megérinteni a távoli kultúráktól, a haikuk tömörségétől, intellektuális kihívásától. Ezért beszélünk nála az ábrázolás harmonikus drámaiságáról és egyediségéről. Különös tehetsége van a legegyszerűbb és a legbonyolultabb pillanatok hangulatának megragadására. Jó kézbe venni ezt a könyvet, mindig találunk benne örömöt, élményt.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KASTÉLYOK ÉS VÉGVÁRAK MÖGÖTT

Késő reneszánsz és kora barokk kastélyépítészet a 16–17. századi Dunántúlon

Szerző: Koppány Tibor

Balassi Kiadó, 2014

 

A török kori Magyarország, több évszázad távlatából visszatekintve, nem tűnik az építészet számára kedvező időszaknak. Mégis, a királyi Magyarországon éppúgy, mint Erdélyben, a történelmi helyzethez alkalmazkodva és a hódoltságot mindvégig átmeneti állapotnak tekintve, szinte mindenütt építkeztek. Már a hódoltság első, 16. századi időszakában számos munkát megkezdtek – melyek egy részét a háború megszakította –, hogy a 17. század második évtizedétől annál nagyobb lendülettel bontakozzék ki a fejlődés Pozsonytól és Csáktornyától Munkácsig és Brassóig.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A KATONA ANTROPOLÓGIÁJA

Szerző: Harai Dénes

Balassi Kiadó, 2014

 

A különböző szemléletekkel ellentétben, a háború önmagában nem műveltség vagy barbárság kérdése, sokkal inkább a mindenkori hatalmi-politikai-gazdasági intézményrendszer működésének függvénye, következménye.  A katona a társadalmi világ természetéhez tartozik, és mint jelenséget a közgondolkodás a háborús mezőben tapasztalja meg, de nem lehet csupán a katonai fogalomrendszerrel vizsgálni, mert a folyamatokban személyiségének egésze érintett. E tekintetben a szociálantropológia is kapcsolatba hozható a katonával.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A KUNOK TÖRTÉNETE A MONGOL HÓDÍTÁSIG

Szerző: Kovács Szilvia

Balassi Kiadó, 2014

 

A kötet a kunok történetét foglalja össze a forrásokban való felbukkanásuktól (1054–1055) az 1230-as évekig, a mongolok nagy nyugati hadjáratáig. A kun törzsek közel kétszáz évig meghatározó szerepet játszottak szomszédaik, a Rusz, a Bizánci Birodalom, a II. Bolgár Cárság, a Latin Császárság és a Magyar Királyság történetében, annak ellenére, hogy nem rendelkeztek hasonló központosított államszervezettel. Könyvünk a nomád kunok történetét e kapcsolatrendszer keretében mutatja be. Kovács Szilvia a Magyar Tudományos Akadémia–Szegedi Tudományegyetem Turkológiai Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, kutatási területe a kelet-európai nomád népek története a 11–14. században.

 
3 300 Ft
Akció: 2 970 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A MAGYARSÁG KORAI TÖRTÉNETÉNEK SAROKPONTJAI

Elméletek az újabb irodalom tükrében

Szerző: Zimonyi István

Balassi Kiadó, 2014

 

A szerző a magyarság történetéről kialakított hagyományos elképzeléseket ütköztette a magyar nyelv török jövevényszavainak kutatásával, az írott források új eredményeivel és azokkal a történeti vizsgálódásokkal, amelyek a középkori eurázsiai steppe nomád népeivel foglalkoznak. A magyar nyelv a Volga és az Ob közötti régióban alakult ki a Kr. e. első évezred első felében, ugyanakkor a Volga-Káma-vidéken található keleti magyarokra csak a 10. század elejétől vannak adatok. A magyar nyelv kialakulása és a keleti magyarok megjelenése között minimum ezerötszáz éves az időbeli eltérés.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ELSŐ LÉPÉSEK

Szerző: Máté Gábor

Balassi Kiadó, 2014

 

Máté Gábor könyve a színészi pálya első lépéseiről szól. Szubjektív képsor, önéletrajzi elemekkel átszőve, a mesterség pszichikai, technikai alapjain át egészen összetett morális problémák felvázolásáig vezeti az olvasót. A könyv egy része valós időben született napló, Máté Gábor első színészosztályával kapcsolatos munkaélményeinek rögzítése. Együtt követhetjük vele a napokra, sőt tanórákra lebontott feladatokat, együtt mérlegelhetjük a gyakorlatok célszerűségét, direkt vagy indirekt pedagógiai mechanizmusát, a sikert és a sikertelenséget. (Részlet a sorozatszerkesztő előszavából)

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
UTAZÓ ELMÉLETEK

Angolszász politizáló elméletek kelet-európai kontextusban

Szerző: Horváth Györgyi

Balassi Kiadó, 2014

 

A könyv a kilencvenes évek elejétől a kétezres évek közepéig vizsgálja az irodalom politikai és társadalmi funkciójára vonatkozó kortárs és közelmúltbeli irodalomszemléleteket, és ezen szemléletek intézmény- és társadalomtörténeti hátterét magyar, angolszász és kelet-európai kontextusban. Fókuszában az angolszász politizáló elméletek kilencvenes évekbeli magyar recepciójának sajátosságai – mindenekelőtt a recepció depolitizáló jellege – állnak, és ezeket a sajátosságokat a szerző a posztkommunista Kelet-Európa kultúr-, társadalom- és gondolkodástörténetébe ágyazva fejti ki. Egy nem szokványos irodalomelmélet-történeti áttekintés, mely, akárcsak egy szocialista krimi, sok szálat mozgat, és amelynek főhősei a hazánkba baráti látogatásra érkezett nyugati politizáló elméletek…

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR KÉPEK

Fejezetek a magyar zeneélet és zeneszerzés történetéből 1940–1956

Szerző: Tallián Tibor

Balassi Kiadó, 2014

 

A tanulmánykötet vázlatokat nyújt át az olvasónak a magyar zenetörténet 1940 és 1956 közötti időszakából, amelyet az átpolitizálódás koraként határoz meg. Azt vizsgálja, hogyan hatottak az ekkor uralkodó sajátos körülmények a zeneszerzésre, és hogyan reagáltak a zeneszerzők szóban és – főleg – zenében a kor és a körülmények kihívásaira. Követve az időszak hatalompolitikai metszeteit – a háború vége, a kommunista hatalomátvétel, Sztálin halála, 1956 – a könyv négy nagy fejezetre tagolódik. Kortársi zenekritikákra, visszaemlékezésekre és eddig feltáratlan, gazdag levéltári anyagra támaszkodva világítja meg a történeti összefüggéseket, és következtetéseit a kor zenéjének elemzésével szembesíti.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
VASADI PÉTER

Szerző: Szénási Zoltán

Balassi Kiadó, 2014

 

Jelen kismonográfia keretében Vasadi Péter életművét műfaji csoportok (esszé, líra, széppróza) szerint tagolva s a kronológia szempontjait figyelembe véve tárgyalom, követve a különböző műfajok életművön s a kortárs magyar irodalmon belüli súlyát, hangsúlyát is. A Vasadi-korpusz olvasásának talán legfontosabb tapasztalata az egységesség, mely nemcsak az egyes műfajokon belül teremt poétikai kapcsolatokat, hanem a különböző műfajú szövegek közötti poétikai és szövegközi kötődéseket is jelenti.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
VOLT EGY FEKETÉM

A budapesti eszpresszók története

Szerző: Zeke Gyula

Balassi Kiadó, 2014

 

Szenvedélyesen érdekel a kávés nyilvánosság különféle korszakainak egyszerisége és megismételhetetlensége. Ez ad keretet és korlátokat a kávéivás metafizikájának és erotikájának, afféle előrehozott, kulturális halálélmény, amely élni és végképp meghalni egyként segít. Fegyelmezett izgalommal kívánok beszélgetni ezekről a kérdésekről a könyvemben forrásaim jórészt már nem élő (neves és névtelen) szerzőivel éppúgy, mint az olvasóimmal, s miközben elébük tárom eredményeimet és gondolataimat, tudom, hogy a dialógus során sok mindent kapok is majd tőlük.

(Részlet a szerző előszavából)

 
3 400 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 A BÍBOR MÉLTÓSÁG, A SÁRGA ÁRULÁS - SZIMBÓLUMOK ÉS RITUÁLÉK A JOGTÖRTÉNETBEN

Szerző: Bódiné Beliznai Kinga

Balassi Kiadó, 2014

 

„Az ember lényege a szimbólum, amelynek segítségével megismeri a világot és kifejezi a maga világát: teret és időt, mítoszt és vallást, a művészetet, a történelmet és a tudományt is.” (Ernst Cassirer)

 

A szimbólumok és rituálék egy része folyamatosan változik, alkalmazkodik az egymást követő korok igényeihez, az emberek életmódjához, a társadalmi, politikai berendezkedéshez, a jogintézményekhez. De vannak olyanok is, amelyek megőrzik szimbolikus erejüket: a vörös színről a szerelem jut eszünkbe, a kutyához a hűséget társítjuk, az igazságszolgáltatás ismertető jegyeként Justitiára gondolunk, és az uralkodóra, a királyra, ha koronát vagy jogart látunk, ma is kézfogással pecsételjük meg a szerződéskötést. Ez azt is jelzi, hogy a szimbólumokat és a rituálékat sem a mindennapi életből, sem a jogéletből nem szorította ki teljesen az írásbeliség elterjedése.

 
2 660 Ft
Akció: 2 395 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
RÁOLVASÁSOK

Balassi Kiadó, 2014

 

Gyűjtemény a legújabb korból (1851–2012) A kötet (Pócs Éva)

Gyűjtemény a történeti forrásokból (1488–1850) B kötet (Ilyefalvi Emese)

 

A magyar ráolvasások most megjelenő két kötete (A és B) jelentősen kibővített új kiadása az 1985–1986-ban az MTA Könyvtárának kiadásában megjelent, ma már szinte hozzáférhetetlen szöveggyűjteménynek. Az anyag gyarapodása elsősorban az elmúlt két évtizedben a határainkon innen és túl egyaránt intenzívebbé vált gyűjtőmunkának köszönhető: különösen a székelyföldi és moldvai anyag gazdagodott jelentősen, de a magyar ráolvasások térképének némely fehér foltját kárpátaljai, bácskai gyűjtések is segítettek eltüntetni.

 
5 880 Ft
Akció: 5 290 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ÉPÍTETT VARÁZSLAT. CSIKÓS ATTILA MŰVÉSZETE

Balassi Kiadó, 2014

 

Csikós Attila ízig-vérig mestere szakmájának: művészi tehetsége szervesen egyesül építész-szaktudása zeneszeretetével és hozzáértésével. Úgy követi a legendás Oláh Gusztáv által kijelölt utat, hogy a hagyományokat és a legmodernebb technikai újdonságokat is felhasználja munkájához. Ettől válnak alkotásai kortalan értékekké és mégis nagyon maivá.

 
3 850 Ft
Akció: 3 465 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
UTAK ÉS TANULSÁGOK

Válogatott művészettörténeti tanulmányok és műkritikák

Szerző: Szabó Júlia

Válogatta és szerkesztette: Marosi Ernő

Balassi Kiadó, 2014

 

Szabó Júlia művészettörténész halála (2004) után tíz évvel jelenik meg ez a válogatás kisebb írásaiból, művészettörténeti tanulmányaiból és kritikáiból. A cím – Utak és tanulságok – kettős értelemben is felfogható: az ismeretszerzés és gazdagodás fontos módjára éppúgy utal, mint a magyar témakörökből kiinduló és a (mind földrajzi, mind a hagyományos korszakolás által „régi” és „új” között megvont határok ellenére) egyetemes kulturális összefüggést kereső művészettörténész munkájának „műhelytitkaira”.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
IANI PANNONII OPERA QUAE SUPERSUNT OMNIA II.

Balassi Kiadó, 2014

 

Elegiae. Fasciculus 1 Textus

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KOLOZSVÁRI BOSZORKÁNYPEREK 1564–1743

Sajtó alá rendezte Pakó László és Tóth G. Péter

Balassi Kiadó, 2014

 

Az egyik legrégibb és legteljesebb iratanyaggal rendelkező magyar városi levéltár Kolozsvárott működik. Kötetünk jelentős része – amely az egykori szabad királyi város 16–17. századi, majd a nemesi vármegyének alárendelt, csorbult városi jogokkal rendelkező város 18. században született boszorkánypereit és boszorkánysággal rágalmazott személyeinek becsületsértési peranyagát tartalmazza – e gyűjteményből származik. A szövegekben szereplő vádlók, vádlottak vagy egyszerű tanúk többsége a városfalak belső peremén és a külvárosokban letelepedett szegények soraiból került ki, közöttük előfordulnak a várost körülvevő falvakból betelepült románok mellett a város középkori őslakosainak számító szászok is.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
NÉMET MÁTÉ KOMA

Sajtó alá rendezte: Labádi Gergely, Balázs Péter

Balassi Kiadó, 2014

 

A Német Máté koma a szakirodalomban lényegében ismeretlen és mindezidáig kiadatlan magyar nyelvű regény. A kötet sajtó alá rendezőinek azonban sikerült azonosítaniuk a mű eredetijét: a Magyarországon is ismert bécsi jozefinista író, Joseph Richter (1749–1813) Der deutsche Gevatter Matthies (Lipcse, 1791–1792) című regénye a forrás. A regény egy olyan európai hagyományba illeszkedik, amelynek Magyarországon kevés nyoma van. A fieldingi regénytechnikát idézi, ahogy az elbeszélő az elbeszélés során tudatosan vonja be az olvasót az értelmezés folyamatába.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
AZ KERESZTYÉN SZÜZEKNEK TISZTESSÉGES KOSZORÓJA.

Nagyszombat M. D. XCI.

Szerző: Pécsi Lukács

A kísérőtanulmányt Kőszeghy Péter és Utasi Csilla írta.

Balassi Kiadó, 2014

 

Pécsi Lukács az esztergomi káptalan ügyésze és a nagyszombati nyomda igazgatója volt. Az keresztyén szüzeknek tisztességes koszorója című műve az első magyar nyelvű gyermekkönyv, egyben az első nőnevelő olvasmány, egyben az első erkölcsbotanikai mű, s egyben az első olyan könyv Magyarországon, amelyben botanikai ábrázolások vannak: húsz metszet jeleníti meg az erényeket jelképező virágokat. Pécsi Lukács forrása Lukas Martini munkája volt, amely először Prágában, 1580-ban jelent meg.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MARTYN FERENC ÉS PÁRIZS

Szerző: Mészáros Flóra

Balassi Kiadó, 2014

 

Milyen szándék vezérli a kaposvári születésű, fiatal festőt, Martyn Ferencet, amikor pályakezdőként a külföldi létet választja? Ha valaki a neves Rippl-Rónai mester tölti mellett tanulóéveit, miért akar itthonról elszakadni? Miért dönt Párizs mellett az 1920-as évek közepén, amikor pécsi művésztársai inkább a német Bauhausba invitálják? Mennyire önálló útkeresése? Miként lesz a rövid tanulmányútból végül tizenkét éves tartózkodás? Mennyire tudatosan válik a kezdetben figuratív, realisztikus tájképfestő érett nonfiguratív művésszé? Milyen út vezet ahhoz, hogy rátaláljon az absztrakt-szürrealista irányvonalra? Mennyire mélyül el a kor párizsi hangulatában? Miként befolyásolja a kor művészete, Párizs művészvilága? Miért csatlakozik az első hivatalos absztrakt csoportosuláshoz, az Abstraction-Créationhoz és ez miként hat az alkotótevékenységére?

Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a szerző. Könyve Martyn életművének meghatározó korszakát tárja az olvasó elé.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MACSKATÉKA

Tudományosan a macskafélékről

Sajtó alá rendezte: Buda Attila

Balassi Kiadó, 2014

 

E kötet sajtó alá rendezőjének életét kisgyermekkorától kezdve különféle állatok tették színessé. Ma könyvtáros, bibliográfus, (néha) irodalomtörténész, vonzalma az állatokhoz viszont töretlen. Tehát nem véletlen, hogy évtizedek óta gyűjti az állatokra, különösen a macskafélékre vonatkozó tudományos és irodalmi emlékeket.

 

A kötet ezekből kínál egy gazdag válogatást, amelyben a vidám és extrém történetek kitűnően megférnek a korabeli tudományossággal. A könyv így a macskaféléket kedvelők népes tábora mellett a tudománytörténet iránt érdeklődőknek is sok kuriózumot elevenít fel számos illusztrációval.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MEMÓRIAŐRZŐ

Útmutató a demenciával élő betegek gondozásához

Szerző: Juhász Ágnes

Balassi Kiadó, 2014

 

A családok többségében az idősödő hozzátartozó feledékenységét korával járó, természetes állapotnak tartják, és csak az egyre aggasztóbb tünetek szaporodásakor fordulnak szakorvoshoz. S amikor elhangzik a diagnózis: „demencia”, esetleg „Alzheimer-kór”, az agyi tevékenység, a memória visszafordíthatatlan megromlása, majd tájékoztatják a családot a betegség várható lefolyásáról, akkor kell szembesülniük, hogy életük addigi rendje alapvetően meg fog változni, súlyos döntést kell hozniuk: hogyan fognak, képesek-e gondoskodni beteg hozzátartozójukról. A szerző 2007 óta foglalkozik hivatásszerűen ilyen betegek gondozásával, s tapasztalatai közreadásával szeretne segítséget nyújtani mindazoknak, akik vele tartanak a demencia labirintusában tett barangolásában.

 

Szegvári Katalin utószavával.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI LEXIKON XIV. – MUTATÓK

Balassi Kiadó, 2014

 

A kötet négyféle mutatót tartalmaz: szócikkek mutatója, szerzők mutatója, személynévmutató, helységnév-azonosító. Ezt követi egy összefoglaló táblázat Magyarország uralkodóiról, illetve a 13 kötethez készített errata. A mutatókat összeállította Tamás Zsuzsanna.  

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 IRATOK A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTÉRIUM TÖRTÉNETÉHEZ 1985–1993. I.

Szerző: Sáringer János

Balassi Kiadó, 2014

 

E kötet főszerkesztője és munkatársai forráskiadványukban arra vállalkoztak, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bemutassák a magyar Külügyminisztérium 1985 és 1993 közötti történetét, az olvasóközönség elé tárják a magyar rendszerváltás időszakában bekövetkezett külügyminisztériumi változásokat, és képet adjanak az 1989/1990 előtti és utáni magyar külügyi igazgatásról.

 

Kötetükkel a magyar rendszerváltás 25. évfordulóján az újra önállóvá vált és megújult magyar külpolitika kezdeti időszakáról kívántak megemlékezni úgy, hogy a jövő magyar diplomáciája és diplomatái a tanulságokat leszűrve erőt merítsenek elődeik munkájából bátor és kezdeményező szakmai tevékenységükhöz.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 VÁLTOZÁS ÉS ÖRÖKSÉG. A KINCSTÁRI GAZDASÁG CSAPDÁJÁBAN

Szerző: Morita Tsuneo

Balassi Kiadó, 2014

 

„Igaz, Morita Tsuneónak japán arca van, de a szíve és az agya csak félig japán. Félig már hozzánk tartozik. Nem csak azért, mert évtizedeket töltött Magyarországon és megtanulta nehéz nyelvünket. Azért is, mert sok szempontból belülről éli át azt, ami ebben az országban és határainkon túl, a posztszocialista régióban történik. Egyszerre néz ránk életünk résztvevőjeként, azonosul problémáinkkal – ugyanakkor megőrzi a külső elemző tárgyilagosságát, és a japán fejlődés alapos ismerete, a nemzetközi összehasonlítás tovább növeli fejtegetéseinek meggyőző erejét. Sok állítását, köztük nem is egy kritikai észrevételét meggyőzőnek és tanulságosnak tartom, bár vannak olyan gondolatai is, amelyekkel nem tudok egyetérteni. Nyugodt szívvel ajánlom a könyv olvasását. Morita minden írása érdekes, tartalmas, gondolatébresztő.”  (Kornai János)

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 A RÉGI MAGYARORSZÁGI NYOMDÁK BETŰI ÉS DÍSZEI XVII. század 2. kötet

Szerzők: V. Ecsedy Judit és mtsai

Balassi Kiadó, 2014

 

Kelet-magyarországi és erdélyi nyomdák, Lőcse, Kassa Bánfi Szilvia, Pavercsik Ilona, Perger Péter, V. Ecsedy Judit sokéves kutatómunkájuk során olyan gazdag anyagot gyűjtöttek össze, hogy könyvüket kötészeti okokból két kötetre kellett bontanunk.

 

I. kötet: Tanulmányok és katalógus

II. kötet: Illusztrációk

 

A XVII. századi magyarországi nyomdák betűinek és díszeinek áttekintése a keletmagyarországi és erdélyi nyomdák, Lőcse és Kassa fennmaradt gyűjteményének közreadásával fejeződik be. A terjedelmes anyag ez alkalommal úgy tagozódik két részre, hogy az első könyv a tanulmányokat és a katalógust tartalmazza, a képtáblákba rendezett illusztrációkat pedig külön kötetbe gyűjtötték a szerzők.

 
10 500 Ft
Akció: 9 450 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 ÉLETEMNEK LEGEMLÉKEZETESEBB ÉVE. ALEXY LAJOS NAPLÓJA 1848-BAN

Szerző: Helle Mária

Balassi Kiadó, 2014

 

„Sokat lehetne itt a múlt évről szóllanom, hiszen eddig életemnek legemlékezetesebb éve volt az! Jelenleg azonban 1849-ki április 10-én azt sem hely, sem idő nem engedi. Mindamellett ennyit. Sokat tapasztalék; sok szép, de sok bús pillanatim is valának. Az önuralkodásbani rendíthetlen önállóságot azonban, kútfejét a valódi emberi életnek, s ezért legfőbb célját földi létemnek még nem tudám magamévá tenni. Áll e kötet: a 31-dik füzettől a 60-ig füzetig beszámítólag 246 írott lapból.” A napló egy antikváriumból került az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményébe. A huszonkét éves fiatalember feljegyzéseiből a nevezetes esztendő hétköznapjait is megismerhetjük. A könyvet a helyszínek, az események és Alexy Lajos életének dokumentumai illusztrálják.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉK, TALÁLT SZÖVEG

Szerző: Z. Varga Zoltán

Balassi Kiadó, 2014

 

„…az író minden sorát, még magánleveleit is a nyilvánosságnak írja, […] titokban számít reá, hogy e bizalmas sorai is odatartoznak majd egyszer művéhez” – írja a naplóolvasó és -író Márai Sándor 1934-ben, akkor, amikor az önéletrajzi műfajok Magyarországon az irodalmi élet fősodrába kerülnek. E könyv éppen ennek az időszaknak, a magyar irodalmi modernségnek néhány fontos önéletrajzi töredékét vizsgálja. Csáth Géza, Füst Milán, Márai Sándor naplói, József Attila Szabad-ötletek jegyzéke, Babits Mihály beszélgetőfüzetei jóval keletkezésük után jelentek meg, s az írói életműhöz tartozásuk közel sem olyan egyértelmű, mint azt a fenti idézet sugallja: a nagy, kanonizált életművek posztumusz, szerzői jóváhagyás nélkül kiadott „talált szövegei” kihívás elé állítják az olvasót és az irodalomtörténészt. A kihívás azonban nem csupán a keletkezés és megjelenés körülményeiből következik, hiszen e szövegek különös szellemi bátorsággal és elszántsággal beszélnek tabutémákról, szexualitásról, halálról, testi szenvedésről, énvesztésről, mámorról, mindez pedig magyarázza az olvasói, értelmezői vágyat, mely az irodalomtörténeti feledésből kultúránk felszínére hajtja e peremszövegeket.

 
2 300 Ft
Akció: 2 070 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 ASZTROLÓGIA, ORVOSLÁS ÉS FIZIOGNÓMIA GALEOTTO MARZIO MŰVEIBEN

Szerző: Békés Enikő

Balassi Kiadó, 2014

 

A szerző Galeotto Marzio (1424 k.–1494 k.) itáliai humanista, filozófus két művének elemzésére vállalkozott. A Lorenzo de’ Medicinek ajánlott De doctrina promiscua című traktátus asztrológiai, csillagászati, orvosi-asztrológiai, szexualitástörténeti, fiziognómiai tárgyú fejezeteinek vizsgálatával a kutatás korábban csak elenyésző mértékben foglalkozott. Megközelítésmódját tekintve a könyv az irodalom- és eszmetörténet, valamint a tudománytörténet szempontrendszereinek metszéspontjain helyezhető el. A De doctrina promiscua multidiszciplináris olvasata segítségével közelebb kerülhetünk annak a megértéséhez, hogy milyen szerepet töltött be az asztrológia és az asztrológiai orvoslás a középkor és a reneszánsz korszak határán élő, alapvetően arisztoteliánus értelmiségi világképében, illetve a könyvben tárgyalt további témák és toposzok hogyan vonatkoztathatóak a korabeli politikai elit önreprezentációjára. A kötet utolsó fejezete Galeotto Marzio Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyvét elemzi két, eddig szintén elhanyagolt szempont alapján. Ezek során kiderül, hogy miért szolgált előnyére egy uralkodónak, ha szellemes volt, mi mindenre használhatta a király az emberi arc és test külső jellegzetességeit.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
BALASSI BÁLINT. MAGYAR AMPHIÓN.

Szerző: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 2014

 

Kőszeghy Péter Balassi-monográfiájának első kötete (Balassi Bálint. Magyar Alkibiadész, 2008) a költő életrajzát tárgyalta. A Balassi Bálint. Magyar Amphión a költőt és írót próbálja értelmezni. Mondatok a könyvből:

 

„Nemigen tételezhető fel, hogy csak nálunk lett volna másképp, csak a magyar szerelmes népe ne használta volna fel a középkori vallásos költészet készen kínált frazeológiatárát. Csak egy nyelv van a szeretetre.”

 „(…) valószínűsítem, hogy Paksi Mihály a magyar Eurialus és Lucretia szerzője. Viszont: eszem ágában sincs Paksi Mihály és a Pataki Névtelen személyét bizonyossággal azonosítani.”

 

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 KIADÓI ÉS NYOMDÁSZJELVÉNYEK. HAGYOMÁNY ÉS KORSZERŰSÉG

Szerző: Simon Melinda

Balassi Kiadó, 2014

 

Miért dönt a könyvkiadó éppen egy adott jelvény mellett? Miért választja védjegyének? Az általa fontosnak tartott értékekre vagy a terveiben szereplő könyvek jellegére akar utalni? Esetleg üzleti megfontolásból? Az Erdélyi Szépmíves Céh könyvére hajló székely íródeákja Kós Károlyt idézi meg? És bevált-e a Révai Testvérek reklámfogása: Erdély-címerrel ékesített könyvekkel elárasztani a Trianon utáni magyarországi könyvpiacot? Miért emeli fel a fejét Mikes Kelemen a Nyugat által használt ábrázoláson? Hányféle változatban sújt le a kalapácsos ember a Népszava jelvényein? Miért vetnek el a kiadók bizonyos jelvényeket egy-két alkalom után, míg más típusok mellett akár hosszú évtizedekig kitartanak? Mikor és miért kezdtek foglalkozni ezzel a szokással? Kik, és hányféleképpen nevezték ezeket az apró grafikai remekeket? Sok más érdekesség között ezekre a kérdésekre is keresi a választ e gazdagon illusztrált könyv szerzője.

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 A XIV–XVI. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM BIZÁNCI ÉS KORA ÚJKORI GÖRÖG NYELVŰ FORRÁSAI

Szerző: Baán István

Balassi Kiadó, 2013

 

Moravcsik Gyula kitűnő szöveggyűjteményének, Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásainak folytatása Baán István munkája. A kötet az 1301 és 1599 közti magyarországi, illetve a Magyarország sorsát érintő eseményekkel foglalkozó forrásokat közli, beleértve többek között a Bizánc bukása után működő történetírók műveinek idevonatkozó részeit is. Ezzel olyan forráscsoport válik megismerhetővé, amely eddig magyarul nem jelent meg. E hézagpótló munka nemcsak a szövegek megbízható fordítását közli, hanem a források értelmezéséhez szükséges bevezetéseket és magyarázatokat, valamint a legfontosabb szakirodalomra való utalásokat is tartalmazza. Ily módon a középkorral foglalkozó egyetemi oktatók, történelem szakos egyetemi hallgatók, középiskolai tanárok, de a történelem iránt érdeklődők számára is betekintés nyílik a magyar–bizánci kapcsolatoknak ebbe a kevésbé közismert, de sok, közérdeklődésre is számot tartó eseményt felölelő korszakába.

 
8 000 Ft
Akció: 7 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A SÁMÁNSÁG ÚJJÁSZÜLETÉSE

Szerző: Hoppál Mihály

Balassi Kiadó, 2013

 

Hoppál Mihály negyedszázada foglalkozik intenzíven sámánkutatásokkal, munkájáról készült könyvei, fotói, filmjei a világ számos országában ismertek. Új könyvében azokról az élményekről és tapasztalatokról számol be, amelyeket igencsak változatos helyszíneken szerzett híres, illetve szinte teljesen ismeretlen népek, népcsoportok között. „Régi igazság a tudományos kutatásban, hogy nem a téma teszi a tudományt, hanem a módszer” – vallja, s nézőpontját a körön belül álló megfigyelő önreflexiója határozza meg. A kutató ugyanis benne él a cselekmények sűrűjében, mégis képes kívülről szemlélni mindent. A kötet címében tudatosan használja a sámánság fogalmát, megkülönböztetve a korábban elterjedt és sok kritikára okot adó sámánizmustól. A sámánság kifejezéssel arra kíván utalni, hogy érdeklődésében a helyi szokások, változások foglalják el a központi helyet, s csak a tapasztalatokból levont következtetések lehetnek az elmélet építőkövei. Helyszíni beszámolóit fényképekkel, dokumentumokkal gazdagon illusztrálja.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KONSTANTINÁPOLY HÓDOLTATÁSA

Szerző: Robert de Clari

Balassi Kiadó, 2013

 

A 13. századi európai historiográfia egyik legérdekesebb és legfontosabb művét, egyben a  francia nyelvű történetírás egyik legelső alkotását tartja kezében az olvasó. A IV. keresztes hadjáratban és Konstantinápoly elfoglalásában részt vevő Robert de Clari lovag műve a francia történelem rendkívül eredeti nézőpontú és értékes forrása, de emellett fontos információkkal szolgál a korabeli európai hatalmi viszonyok, a pápaság és a császárság, a Bizánci Birodalom, a közép-európai és a balkáni, valamint a Kelet-Mediterráneumban élő népek történetének és gondolatvilágának tanulmányozásához is. Napjainkban, amikor egyre fontosabbá válnak a különböző kultúrák számos konfliktussal terhelt találkozásai és egymás mellett élésének kérdései, a Bizánc hódoltatását és a Keleti Latin Császárság létrehozását elbeszélő kötet hozzájárul e bonyolult kapcsolatrendszer történeti alkotóelemeinek megismeréséhez. Clari krónikáját Gérard Jacquin (Université d’Angers), Farkas Csaba (Csongrád Megyei Levéltár) és Csernus Sándor (Szegedi Tudományegyetem) tanulmányai kísérik. A korszakban való eligazodást bőséges jegyzetanyag, térképek és többfajta segédlet szolgálják.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
HOVÁ TŰNT A HUSZADIK SZÁZAD?

Szerző: Kappanyos András

Balassi Kiadó, 2013

 

A hagyományt – azaz voltaképpen a kultúrát – T. S. Eliot dinamikus kristályszerkezethez hasonlítja, amelyet a jelentős új elemek folyamatosan átrendeznek, s ezek az átrendeződések régi elemek helyzetének megváltozásához, olykor kihullásához vezetnek.

 

Az európai kultúrkör az utóbbi negyedszázadban történetének talán leggyorsabb és legradikálisabb, máig lezáratlan átrendeződését élte meg. A kötet írásai ennek a negyedszázadnak a során jöttek létre, a változások félig-meddig tudatos tanúiként, s így csábító lenne azzal jellemezni őket, hogy 21. századi szempontokból tekintenek 20. századi tárgyaikra. Valójában nem jellemző rájuk efféle távolságtartás, és a végleges válaszadás szándéka sem.

 

Kérdéseik inkább új kérdésekre és válaszokra inspirálnak, hogy ezeket a tárgyakat megtartsák a megváltozott figyelem és a gondolkodás fókuszában, megóvják a hagyományból való kihullástól, és jelezzék: a 20. századon még korántsem vagyunk túl.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A REFORMÁCIÓ NYELVE

Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján      

Szerző: Csepregi Zoltán

Balassi Kiadó, 2013

 

A reformációt azon tapasztalat miatt szerencsés nyelvi eseményként vizsgálni, hogy a reformátori tetteket rendszerint reformátori igehirdetés előzi meg (szóban vagy írásban). A reformáció mozgalma kifejleszti a maga zsargonját. A hazai hitújítás történetében jó néhány eseménysor, illetve szövegcsoport akad, melyekben tetten érhető ennek az új egyházi nyelvnek a használata. Mindezekből a részletekből a magyarországi reformáció új, adatokban gazdag, európai összefüggésekbe helyezett, friss szemléletű, színes tablója rajzolódik ki, amely közelebb visz az egész folyamat mélyebb megértéséhez, és megold számos részletkérdést, vagy továbblendíti azok kutatását. A magyarországi hitújítás vizsgálatának térbeli kerete e könyvben a 16. századi Magyarországnak Soprontól Brassóig húzódó városkaréja. Időben az első reformációpárti megnyilatkozásoktól az 1548-as országgyűlésig tekinti át a reformáció nyelvi megnyilatkozásait a „városi reformáció” tudatos módszertani programjának jegyében.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 "IRODALOMRÓL, VAGY MÁS ILY FONTOS EMBERI LOMRÓL"

Szerző: Agárdi Péter

Balassi Kiadó, 2013

 

József Attila és a magyar nemzeti hagyománytudat József Attila Babits Mihályhoz 1934-ben írott „önkritikus” verséből, a [Magad emésztő…] címmel posztumusz megjelent költeményből való a mottóban idézett három sor: „…szépet, jót, igazat akarva / beszélgethetnénk irodalomról, / vagy más ily fontos emberi lomról…”. A költemény máig izgalmas elemzések, értelmezések és viták tárgya.

 

Nagyon sok József Attila-idézet, metafora szakadt ki az eredeti alkotás szövetéből és emelkedett világképek, bölcsességek, indulatok sűrítményévé, költői szentenciává, szállóigévé.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
RESPONSORIES I-II. IN MODES 1-8.

Szerzők: Dobszay László, Szendrei Janka

Balassi Kiadó, 2013

 

A responzórium a Cantus Planus művészileg kidolgozott, melizmatikus műfajainak legjelentősebb csoportja, ennek ellenére a Responsorium-repertoár mindmáig nem volt publikálva. Ez a tény önmagában elegendő volt ahhoz, hogy a responzórium összkiadását Magyarországon vállaljuk. Az előkészítő kutatómunka Dobszay László vezetésével indult el a 2000-es években,

 

 

 
12 000 Ft
Akció: 10 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 ESTEFIA, ÉJFÉLFIA, HAJNALFIA. CSÍKSZENTDOMOKOSI NÉPMESÉK BELATINI BRAUN OLGA GYŰJTÉSÉBEN

Balassi Kiadó, 2013

 

Belatini Braun Olga 1942-ben Csíkszentdomokoson gyűjtött meséinek teljes kiadásához rögös út vezetett. Keveset tudunk a gyűjtő életéről, az pedig kifejezetten csodának számít, hogy maga a hatalmas terjedelmű, hányatott sorsú kézirat az elmúlt hetven esztendőben nem veszett el.

 

Csíkszentdomokos a Felcsíki-medencében szélesen elterülő település, híres szülötte Márton Áron püspök. Az erdőkkel övezett falu életében meghatározó szerepet játszott a fakitermelés. Az idő múlásával a férfiaknak egyre távolabbra kellett munkába járniuk, gyakran hetekre, hónapokra elszakadtak otthonuktól. Az erdei szállásokon estelente a mesemondás, az ének volt az egyetlen szórakozásuk, az együtt élő generációk egymásnak adták tovább egyéni ízekkel színesítve a hallottakat. Az 1980-as évekre az utolsó mesemondók is kihaltak, megváltozott az életforma, a közeg, amelyben a mesék születtek, de szerencsére a mesék a kötet nyomán tovább élnek.

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 KÖZÖS BÖLCSŐNK, EURÓPA. AZ EURÓPAI IDENTITÁS ÉS EGYSÉGGONDOLAT KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Szerző: Kis Tamás

Balassi Kiadó, 2013

 

Az európai azonosságtudat, az európaiság kialakulása és kibontakozása egy olyan, közel három évezredet felölelő időutazás, melynek során talán megtalálhatók az európaiságunkat meghatározó fogódzók, és feltárhatók az európai egységgondolat ösztönző tényezői. Az alapkérdés, hogy minek tekinthető Európa? Földrajzi fogalomnak? Nyelvi, néprajzi meghatározottságnak? Kulturális összhangnak? Politikai fogalomnak? Életérzésnek? A könyv célja annak érzékeltetése, hogy az európaiság olyan értékrend, amely több évezred közösségszervezési kísérletei során, azok eredményeként fejlődött ki, magába foglalva a szokásrendszert, a kulturális meghatározottságot és az életérzést. Tiszteli saját és nemzeteinek hagyományait, de eddig minden korszakban képes volt új elemmel gazdagítani tartalmát. Hazánk, a magyarság hozzájárulásának bemutatása az európai értékrendhez a mű integráns része. Magyarországnak, a magyarságnak Európa egy évezrede az otthona, a mintája, de ez a viszonyulás nem egyoldalú, mert nemcsak kaptunk Európától, hanem cserébe mi is juttattunk értékeinkből.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

„VILÁGUNK EURÓPA”

című pályázat díjnyertes műve

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KÉPZELT EURÓPA

Szerzők: Arató Krisztina, Koller Boglárka

Balassi Kiadó, 2013

 

Az Európai Unió alapítóinak elképzelése szerint – akik a II. világháború rémületes tapasztalatai és a kialakuló hidegháború ijesztő perspektívái közepette próbáltak egyfajta modus vivendit kialakítani – lehetséges az európai nemzetek által létrehozott értékek megtartása úgy is, ha nem egy másik nemzet kárára próbálnak érvényesülni. Olyan Európát képzeltek el, ahol a francia kereskedő rá van utalva a német fogyasztóra, ahol az olasz olajbogyót, vámmentesen, Belgiumban is meg lehet vásárolni – mindezt azzal a gondolattal, hogy ily módon talán az egyik nemzet a megélhetését részben biztosító másik nemzetet nem támadja majd meg.

 

Arató Krisztina és Koller Boglárka kötete bemutatja, hogyan alakult ki a mi Európánk, az a közeg, amelyben az olvasó a mindennapjait éli. A szerzők az európai integrációt egy különös házassághoz hasonlítják – annak nemes és nagyszerű pillanataival, kisszerű veszekedéseivel és sorsfordító válságaival együtt.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 EGY MAGYAR EMBER ŐSZINTE MEGJEGYZÉSEI HAZÁJÁRÓL NÉHÁNY MAGYAR VIDÉKEN TETT UTAZÁSA SORÁN

Szerző: Jakob Glatz

Közreadja: Soós István

Fordította: Ress László

Balassi Kiadó, 2013

 

„Ezeket az észrevételeket tulajdonképpen egy német folyóiratnak szántam. A munka során azonban számuk és terjedelmük olyannyira bővült, hogy első rendeltetésüknek méltán nem felelhettek meg. Jelenleg számomra az tűnt üdvösebbnek, hogy néhány Magyarországról szóló történelmi híradás egyszerű közlése helyett inkább pragmatikusan kezeljem az anyagot, és egyik s másik tárgyról beleszőtt okfejtéssel a hazai közönség figyelmét ezen észrevételekre ráirányítsam és a megszívlelésükre késztessem.”

 

E gondolat jegyében ajánlja az olvasók figyelmébe írását a sokáig ismeretlen szerző, akit csak évekkel a könyv megjelenését követően, különféle kalandos eljárások nyomán sikerült azonosítani a poprádi származású Jakob Glatzcal, a szászországi schnepfenthali nevelőintézet tanárával. 1799-ben megjelent kritikus hangvételű leírásával, amely lehangoló képet festett a korabeli magyarországi társadalmi és kulturális viszonyokról, számos ellenséget szerzett, és a hazatérést is megtiltották számára. 1804-től Bécsben volt evangélikus lelkész, majd 1824-ben Pozsonyban telepedhetett le, ahol 1831-ben érte a halál.

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ZSÁMBÉKI GÁBOR HÁROM RENDEZÉSE

Szerző: Szabó-Székely Ármin

Balassi Kiadó, 2013

 

Ez a kiadvány Zsámbéki Gábor pályájának három előadását elemzi (Egy lócsiszár virágvasárnapja, Übü király, Az imposztor). Közülük a legutóbbi bemutatóra is közel harminc évvel ezelőtt került sor, ezért ez az írás nem pusztán esztétikai szempontok alapján szól az előadásokról, szükséges velejárójuk a történelmi rekonstrukció is. Három évtized távlatából nemcsak az előadás alkotóelemeinek leírása, hanem a befogadó közeg reakciója is az elemzés tárgyául szolgál.

 

Zsámbéki Gábor és vele együtt a magyar színháztörténet jelenét és közelmúltját meghatározó jelentős alkotók munkássága egyelőre feldolgozatlan. A korlátozott technikai feltételek mellett rögzített előadás-felvételek önmagukban nem alkalmasak arra, hogy elhelyezhessük az alkotásokat a kultúrtörténeti kánonban, ehhez a tágabb kontextusokat elemző írások megszületésére van szükség.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel közös kiadás.

 
500 Ft
Akció: 450 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A SÁRGARÉZVÁSÁR (1939–1941 KÖZÖTTI SZÖVEGEK)

Szerző: Bertolt Brecht

Fordította: Boronkay Soma

Balassi Kiadó, 2013

 

Brecht ezen a művén 1939-ben kezdett el dolgozni, és haláláig kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan írt hozzá, de végül befejezetlenül maradt. Hagyatékában négy A sárgarézvásár feliratú borítékot találtak, benne kis cetlikre írt szövegekkel. A négy boríték négy megírási fázisra tagolja a kéziratot: keletkezésük ideje 1939–1941, 1942–1943, 1945 körül, majd 1948–1955. Jelen kiadás a legelső kronológiai egység (1939–1941) szövegeit tartalmazza, melyek A sárgarézvásár-szövegek közel felét teszik ki. A fordítás az 1993-as német kritikai kiadást alapján készült, mely a hagyatékban megtalált cetliket mindenféle rekonstrukció nélkül közölte.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel közös kiadás.

 
1 000 Ft
Akció: 900 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 A CSAVARTÓL A SPIRÁLIG. KOVALIK BALÁZS OPERAHÁZI RENDEZÉSEI

Szerző: Mátrai Diána Eszter

Balassi Kiadó, 2013

 

„Kovalik Balázs úgy fogalmazza meg gondolatait az elemzett operákkal kapcsolatban és azok megvalósításán keresztül, hogy miközben a rendezői és színházi lehetőségek széles skáláját használja, egységes előadást alkot. Rendezései, bár szellemesek, humorosak, sosem nélkülözik a keserű kritikát és iróniát a saját világunkra nézve. Hiába több száz éves művekről van szó, a XVIII. századból, a Xerxes, a XIX. század elejéről vagy végéről a Fidelio és a Mefistofele, a XX. századi Elektra vagy A csavar fordul egyet, mai gondolatokat kínálnak a mai közönség számára.”

A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel közös kiadás.

 
800 Ft
Akció: 720 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.