Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Balassi Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >A-C >Balassi Kiadó

Sorrend:

-10%
 BARTÓK BÉLA–PAUL SACHER LEVELEZÉSE/BRIEFWECHSEL 1936–1940

Szerző: Bónis Ferenc

Balassi Kiadó, 2013

 

Bartók Béla és Paul Sacher személyes kapcsolata mindössze öt évet ívelt át, 1936 nyarától a zeneszerző végső amerikai útjáig, 1940 őszéig. Ám e rövid idő alatt, a karmester kezdeményezésére, Bartók három remekműve született meg: a Zene húros hangszerekre, ütőkre és celestára (1936), a Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre (1937) és a Divertimento vonószenekarra (1939). Közülük az elsőt és a harmadikat Paul Sacher és a Bázeli Kamarazenekar mutatta be, a másodikat a Bartók házaspár, két bázeli ütőhangszeressel. A zeneszerző és a karmester bázeli és budapesti forrásokban fennmaradt levelezése e kötetben jelenik meg először teljes terjedelmében, hiteles adatokkal világítva meg három mestermű keletkezésének és bemutatásának történetét. A levelek sorát Sacher emlékezései egészítik ki. 

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
TANULMÁNYOK VÁRKONYI ZOLTÁNRÓL

Szerkesztette: Jákfalvi Magdolna

Balassi Kiadó, 2013

 

Várkonyi Zoltán száz éve született, és harminchárom éve halt meg. Színészként, színházrendezőként, tanárként, filmrendezőként, műgyűjtőként, fordítóként őrzi azok emlékezete, akik együtt dolgoztak vele, akiket tanított, akik együtt éltek vele. 2012-ben, az évforduló alkalmából a Színház- és Filmművészeti Egyetem a Vígszínházzal összefogva Várkonyi 100 címmel rendezvénysorozatot szervezett. Ennek eredményeként született e kötet is. Az emlékezést segíti mindazoknak, akik ismerhették Várkonyi művészetét, s a megértést azoknak, akik a színházi múltat kérdezik.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
AZ ELSŐ ÖTVEN ÉV

Szerző: Redő Ferenc

Balassi Kiadó, 2013

 

Redő Ferenc festőművész, az Aba-Novák-iskola tanítványa csak élete delén térhetett vissza gyermekkori álmához, a művészethez. Fiatalemberként élte át a munkaszolgálat, a háború éveit, majd bekapcsolódott az újjáépülő ország művészeti életének megszervezésébe. Számos viszontagság és csalódás után sikerült elérnie, hogy minden idejét az alkotásnak szentelhesse, feleségével, Vörös Rozáliával gobelinművészként érték el legnagyobb sikereiket. Életútjának elbeszélésére a gyermekeihez írott leveleket választotta formául, de csak az első ötven évét tartotta érdemesnek megörökítésre, a többit – úgy mondotta – a munkái őrzik az utókor számára.

 

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
OHRIDI SZENT NAUM MAGYARORSZÁGI KULTUSZA

Szerző: Nagy Márta

Balassi Kiadó, 2012

 

A kötet egy Magyarországon alig ismert balkáni szent kultuszát mutatja be. Naum a 9. században folytatott térítő tevékenységet Kirill-Cirill és Metód tanítványaként, és meghatározó szerepet játszott az óbolgár írásbeliség megteremtésében. Tisztelete a középkorban az általa alapított ohridi monostorban virágzott. A 18. század elején az ohridi térségből a Magyar Királyságba betelepült macedovlachok magukkal hozták Szent Naum kultuszát, kiemelve ezzel helyi jellegéből és elindítva újabb kori tiszteletét. Az elsősorban képi ábrázolásokban testet öltő kultusz egyben az óhazai kötődés és az asszimiláció kifejeződése is. Nagy Márta több tudományterületet érintő könyve katalógusszerűen ismerteti meg a 149 magyarországi kompozíciót – jelentős részüket első ízben publikálva –, végigköveti a Naum-ikonográfia új elemeinek kialakulását és terjedését, valamint számba veszi a rokon ábrázolásokat.

 

A Debreceni Egyetemi Kiadóval közös kiadás

 
8 900 Ft
Akció: 8 010 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 EGY KÉPLET NYOMÁBAN. KARAKTERELEMZÉSEK AZ AMERIKAI ÉS A MAGYAR IRODALOMBÓL

Szerző: Bollobás Enikő

Balassi Kiadó, 2012

 

Vajon mi a hasonlóság a királynőt az olimpiára kísérő James Bond, Kőmives Kelemenné, Madame Récamier, Blanche DuBois, Édes Anna, Pórtelky Magda, Jean-François Millet, Lolita és Sándor baka között? Egyszerűen fogalmazva az, hogy mindegyikük pontosan tudja, hogy mi van „a nagykönyvben megírva”. A fiktív alakok „megképzése” mögött felismerjük azt a kulturális szövegkönyvet, amelyhez vagy igazodnak, vagy nem. Ez történik a Buckingham Palotának az Ian Fleming-regényekre támaszkodó PR-szkriptjében, a magyar népballadákban és az alanyképzés más, e könyvben tárgyalt amerikai és magyar példáiban is, így többek között Ignotus, Tennessee Williams, Kosztolányi Dezső, Kaffka Margit, Mark Twain, Vladimir Nabokov és Hunyady Sándor műveiben.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
GERGELY ÁGNES

Szerző: Halmai Tamás

Balassi Kiadó, 2012

 

Vasesztergályos, tanár, újságíró, szerkesztő; költő, író, műfordító, esszéista és egyetemi oktató: fordulatos pálya, gazdag életút a Gergely Ágnesé. Egynémely életrajzi elemet, stilizált alakban persze, a művek is rendre fölszínre hoznak. S bennünket éppen ez a fölszínre hozatal érdekel: a mindennapokból és absztrakciókból, nyelvből és empíriából, műveltségből és szorongásból kikevert irodalom mágiája. (Részlet a Bevezetésből)

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MEZŐSÉGI NÉPMONDÁK

Szerző: Magyar Zoltán

Balassi Kiadó, 2012

 

A Mezőség sajátos, magába zárkózó világát néprajzi, szociográfiai és szépirodalmi művek sokaságából ismerheti az olvasó. Mesevilágát is felfedezhették már, ugyanakkor foghíjasak ismereteink a többi néprajzi műfajról. A Mezőség mondavilága – annak ellenére, hogy feldolgozása nem előzmény nélküli – még az ezredfordulón is többnyire feltáratlan volt.

 

E hiány pótlására törekszik a most közreadott gyűjtemény. A kötetet ez alaklommal színes képmelléklettel egészítettük ki.

 
5 500 Ft
Akció: 4 950 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 KUTAK. TANULMÁNYOK A XV–XVI. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI MŰVELŐDÉS KÖRÉBŐL

Szerző: Ritoókné Szalay Ágnes

Balassi Kiadó, 2012

 

Kutak, a test és lélek megújuló erejének éltető forrásai. A kötetben két kút között igazodnak a magyarországi humanizmus jelenségeit vizsgáló tanulmányok. A ferrarai Castello oszlopcsarnokos udvarán ma is ott a kút, amelynek közvetlen szomszédságában volt Guarino mester otthona. Innen áradt az itáliai humaniz mus frissítő áramlata Janus Pannoniuson keresztül Pannóniába, először a király környezetébe, majd az újra fogékony főpapi udvarokba. Száz évvel később az északi Wittenberg egyeteme vette át ugyanezt a szerepet. Az új tanításra vágyók Melanchthonnál otthonra leltek. A két kút időben is és térben is messze esik egymástól. Mégis, a fejlődés íve a kettő között kirajzolódik. Részlet a szerző előszavából

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A SZERELEMRŐL

Szerző: Andreas Capellanus

Fordította: Rajnavölgyi Géza

Utószó: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 2012

 

Andreas Capellanus értekezése egy fiatalember kiművelését tűzi ki célul a szerelmi kapcsolatban követendő helyes viselkedésről. Művének hármas tagolása követi Ovidius Ars amatoriájának felosztását. Az első könyv a nő meghódításának módszereit mutatja be, a második a már létrejött kapcsolat továbbélésének kérdéseit vizsgálja. E részekben a korabeli tudományosság érvelési rendszerét élénkítik a szépirodalmi hatású párbeszédek, a mesés, álomszerű történetek. A dialógusokban különböző társadalmi állású férfiakat, illetve nőket szólaltat meg, és mintákat ad, hogyan udvaroljon a férfi, és hogyan fogadja azt a hölgy. Mindkét fél rendkívül kifinomult érveléssel akarja meggyőzni a másikat, s mindebből kitűnik a szerző személyes tapasztalata is. Sajátos módon a harmadik könyv, amely Ovidiusnál a kiábrándult szerelmes vigasztalására szolgál, Capellanusnál – tükrözve a korabeli egyházi felfogást – a szerelem elítélését tartalmazza, és arra inti az olvasót, hogy kegyes életével inkább a túlvilági boldogság elérésére törekedjék.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
TÖRÖK–MAGYAR SZÓTÁR

Szerző: Csáki Éva

Balassi Kiadó, 2012

 

A szótár harmadik, javított, bővített kiadását veheti kezébe az olvasó.

 
6 800 Ft
Akció: 6 120 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI LEXIKON – KÖZÉPKOR ÉS KORA ÚJKOR, XIII.

Befejező kötet: Vizkeleti-kódex–Zsombori és Pótlások.

Balassi Kiadó, 2012

 

A kiadó eddigi legnagyobb szabású vállalkozása, amely több mint egy évtized munkájával, közel 400 munkatárs közreműködésével készült el. Teljességre törekedve tárgyalja a magyar középkor és  kora újkor művelődéstörténetét, az államalapítástól a XVIII. század végéig terjedő időszakot. Komplex megközelítést tűzve ki célul, az irodalomtörténet, a művészettörténet, a zenetörténet, az orvoslástörténet, a hadtörténet, a pénztörténet, a hétköznapi élet története, a táplálkozástörténet, a vallástörténet, az iskolatörténet stb. fogalmaival ismerteti meg az olvasót. A jobb megértetést mintegy 250 kép és illusztráció szolgálja. 

 
6 900 Ft
Akció: 6 210 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
HIEDELEMSZÖVEGEK

Szerkesztette: Pócs Éva

Balassi Kiadó, 2012

 

E kötettel indul új szöveggyűjtemény-sorozatunk, amely elsősorban a néphit, népi vallás, vallásos folklór szöveganyagát hivatott közreadni, részint a folklorisztika hagyományos kategóriarendszerében, műfaji beosztásában, részint az aktuális kutatások új kategóriáinak megfelelően. Párhuzamosan készült a még sajtó alá rendezés alatt álló magyar néphit enciklopédiaszerű összefoglalásával, amelynek mintegy példatárául, illusztrációjául kíván szolgálni. A közölt hiedelemelbeszélések a folklór, illetve hiedelmek gyűjtésének intenzív

 

megindulásától napjainkig tartó mintegy száznegyven éves időszak szövegeit képviselik az ország és a határainkon kívüli magyarság minden térségéből. A kötet a hatalmas gyűjtött anyagból nem a teljes magyar néphitet, hanem annak egy kiválasztott szeletét reprezentálja: a hiedelemlények vagy „mitikus lények” gazdag és színes világát kívánja minél teljesebben, minél több színárnyalatában bemutatni. Könyvünket a folklorisztika, antropológia, művelődéstörténet és más rokon tudományágak művelőin kívül szívesen ajánljuk a magyar kultúra múltja iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönségnek is.

 
5 300 Ft
Akció: 4 770 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
VILÁGTÖRTÉNELEM

Szerző: Theophülaktosz Szimokattész

Balassi Kiadó, 2012

 

A 7. század első felében élt, egyiptomi születésű bizánci szerző, Theophülaktosz Szimokattész Világtörténelem című műve a Maurikiosz császár kori (582–602) Bizánci Birodalom történetének fő forrása, a bizánci–perzsa háború (572–591) eseményeinek bemutatása kapcsán pedig a Szászánida Perzsia belső viszonyainak is egyik legfontosabb kútfője. A magyar olvasóközönség számára azonban elsősorban azért rendkívül érdekes és értékes a mű, mert a Kárpát-medence és a kelet-európai steppe népeinek, elsősorban az avaroknak a históriája tárul fel tudósításai nyomán, sőt egy részletében, az ún. szkíta exkurzusban páratlanul információgazdag és hiteles tájékoztatást kapunk a belső-ázsiai Türk Birodalomról, sőt Kínáról is. A görög nyelvű történeti mű fordítását és a magyarázó jegyzeteket az avar történelem forrásait több évtizede kutató Olajos Teréz készítette.

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A SASVÁRI PÁLOS KEGYHELY TÖRTÉNETE

A zarándoktemplom kialakítása és kegyszobrának kultusza a 18. században

Szerző: Serfőző Szabolcs

Balassi Kiadó, 2012

 

A Nyitra megyei Sasvár (Šaštín) Magyarország és a Habsburg Monarchia egyik legismertebb búcsújáróhelye volt a 18. században, melyet évente több mint százezer zarándok keresett fel, olykor igen távoli vidékekről is. A kötet monografikus igénnyel dolgozza fel az egykor a pálos rend által gondozott kegyhely barokk kori történetét a kultusz kezdetétől, 1732-től a rend feloszlatásáig, 1786-ig. A könyv párhuzamosan mutatja be a téma művészet- és kultusztörténeti vonatkozásait, Sasvár példáján mintegy esettanulmányként demonstrálva, hogyan ágyazódott be a barokk társadalom majd minden rétegét átfogó képkultusz a korabeli kultúrába. A szerző művészettörténész, akinek érdeklődését és szemléletét néprajzi-antropológiai stúdiumai is formálták.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ZENE ÉS RENDEZÉS

Szerző: Adolphe Appia

Fordította: Jákfalvi Magdolna

Balassi Kiadó, 2012

 

A színházi szakemberek szerint a Zene és rendezés „a modern szcenográfia tankönyve”. Adolphe Appia 1899-ben megjelent könyve óriási hatást gyakorolt az avantgárd tendenciákra, kezdeményezései pedig beépültek a 20. századi színházi gyakorlatba. A Zene és rendezés most jelenik meg először teljes terjedelmében magyarul. Ezzel a kiadással egy olyan tervezett sorozatot indítunk el, amely a színházi hagyomány klasszikus szövegeinek új, hiteles fordításait kínálja az olvasóknak kutatás, tanulás vagy szórakozás céljából.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
DU LATIN AU ROUMAIN

Szerző: Schütz István

Balassi Kiadó, 2012

 

Le titre de cet étude devrait être mis entre guillemets, puisque nous l’avons adopté d’après le titre d’une monographie du philologue roumain Marius Sala, ayant considéré cette œuvre comme la meilleure preuve du résultat des efforts conjoints des philologues, des historiens et des archéologues roumains, déployés pendant presqu’un siècle avec le but de faire adopter par tout le monde l’hypothèse de la continuité daco-roumaine, se répandre sur tout le territoire de la Roumanie actuelle. La monographie en question n’est pas seulement le reflet de ces efforts, mais elle prouve en même temps la déformation dangereuse de la science mise au service de la subjectivité nationaliste.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KIADÓI ÉS NYOMDÁSZJELVÉNYEK MAGYARORSZÁGON 1801–1900

Szerző: Simon Melinda

Balassi Kiadó, 2012

 

A nemzetközi viszonylatban is úttörő vállalkozásnak nevezhető közel 400 oldalas lexikon a 19. század folyamán Magyarország területén használt nyomdai és kiadói jelvényeket adja közre. Számos helyen pontosítja és kiegészíti a 2009-ben megjelent 15–18. századi jelvénykatalógust, majd következik a 19. századi törzsanyag. A 345 jelvény mérethű reprodukciója alatt angol–magyar kétnyelvű szócikk tartalmazza az ábrázolásra, annak készítőjére, illetve az adott kiadóra vagy nyomdára vonatkozó információkat.

Szintén kétnyelvű bevezető tanulmányában a szerző részletesen tárgyalja a korszak jelvényeinek ikonográfiai jellegzetességeit, az ábrázolások forrásait és stílusjegyeit, használatuk időtartamát, pozicionálásukat, az utánzásokat, a felhasznált jelmondatokat, illetve az alkalmazott technikákat. Megemlíti azokat a jelvényeket is, amelyeket kizárólag külföldön használtak olyan nyomdászok vagy könyvkereskedők, akiknek életpályája részben Magyarországhoz kötődik.

A kötetet haszonnal forgathatják a nyomdászattörténettel, kiadástörténettel vagy művelődéstörténettel foglalkozó szakemberek és diákok, de a szimbolika iránt érdeklődőknek is tartogathat néhány kellemes percet.

 
5 600 Ft
Akció: 5 040 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KOSZTOLÁNYI ADY-KOMPLEXUMA

Szerző: Veres András

Balassi Kiadó, 2012

 

Közkeletű vélekedés, hogy Kosztolányi egész pályáját végigkísérte az Ady árnyékával való küzdelem, s Az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady Endréről című, 1929-ben publikált vitairatában, illetve pamfletjében csak azt foglalta össze, amit mindig is gondolt Adyról. Le akarta taszítani költőtársát arról a magaslatról, ahová a kultusz röpítette, s elégtételt próbált venni a sérelemért, amelyet pályája elején elszenvedett tőle. Nem kevesebb, mint nyolc cikke előzte meg írását, amelyekben eltérően értékelte költőtársát. Nincs okunk feltételezni, hogy kizárólag 1929-ben mondta volna el igazi véleményét. Miért ne változtathatta volna meg álláspontját, egyszer-másszor visszatérve korábbi elképzeléseihez?

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 MAGYAR LÁSZLÓ UTAZÁSA DÉL-AFRIKA BELSEJÉBEN AZ 1849-1857-ES ÉVEKBEN

Közreadja: Sebestyén Éva

Balassi Kiadó, 2012

 

Magyar László egyik legrejtélyesebb Afrika-kutatónk, akinek életpályáját egymást kiegészítő és sokszor egymásnak ellentmondó mozaikdarabokból lehet összerakni. Sebestyén Éva két korábbi könyvében1 már felvázolta sorsát, most, a kézirat közreadásakor az afrikai társadalomtudományi munkásságát mutatja be. A Magyar Lászlóval csak most ismerkedő olvasó kedvéért, az Afrika-kutató kézirata megértése érdekében, fontos nyomon követni afrikai pályafutását, az Angolában készült mű nemzetközi, angolai, magyarországi háttértörténetét, illetve a könyv hazai fogadtatását.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A HÁROM ÚT. VARSÁNYI CIGÁNY NÉPMESÉK BERKI JÁNOSTÓL

Szerző: Görög Veronika

Balassi Kiadó, 2012

 

Görög Veronika 1980-ban találkozott először az akkor harminckét esztendős Berki Jánossal, akit a Nógrád megyei Varsányban és környékén híres mesemondóként emlegettek. A következő esztendőkben számos „mesehétvégén” gyűltek össze széles családi körben az érdeklődők, s ilyen alkalmakkor jegyezte le Berki cigányul és magyarul elmondott fantáziadús történeteit a kutató. A kötet a mesék mellett Berki élettörténetét is tartalmazza saját előadásában, amelyből családja, környezete, a nehéz körülmények között élő cigányság sorsa is hitelesen kirajzolódik. Görög Veronika tanulmánya a cigány mesék magyar és európai összefüggéseit elemzi. Berki János már nem érhette meg e könyv megjelenését.

 

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 EGY FÖLÖSLEGES EMBER ÉLETE. BESZÉLGETÉSEK VÁZSONYI VILMOSSAL

Szerzők: Hadas Miklós, Zeke Gyula

Balassi Kiadó, 2012

 

Vázsonyi Vilmos (1935–2008) a múlt századforduló méltatlanul elfeledett demokrata politikusa, Vázsonyi Vilmos unokája, s az 1944-ben Dachauba hurcolt Vázsonyi János fia. 1956-ban menekült Nyugatra, s noha öt nyelven is kitűnően beszélt, s a művészetek és a társadalomtudomány számos területén halmozott magába káprázatos tudást, sosem érdekelte a karrier- építés. A hagyományos időből és normákból konokul kiforduló, oblomovi és Rezeda Kázmér-i módon céltalan, ám ugyanakkor minden rezdülésével a művészetekre és a lányokra összpontosító, örömelvű élete szinte felszólítás volt a számunkra: írjunk róla, és ne engedjük át alakját az elmúlásnak. A kötet afféle önéletmondás, mintegy százórányi hanganyagra támaszkodva tárja fel ennek a semmilyen tárgyban nem publikáló vándornak a semmilyen közkeletű értékrendbe nem illeszthető gondolatait a világról, élete eseményeiről, a művészekről és a művészetről. 

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ÉN LEGYŐZTEM HITLERT

Szerző: Katz Á. László

Balassi Kiadó, 2012

 

Katz Áron László erdélyi magyar zsidó család kilencedik, legkisebb gyermekeként

1926-ban született. Mint a népmesékben, az életben is a legkisebb lett a győztes: sikerült túlélnie a zsidóüldözés minden fajtáját, a munkaszolgálatot, a koncentrációs tábort, felgyógyult az ott szerzett betegségeiből és sebesüléséből. 1946-ban, amikor megbizonyosodott róla, hogy szüleit, testvéreit, rokonait elpusztították Auschwitzban, úgy döntött, Palesztinában telepedik le, részt akar venni a zsidóság új hazája, Izrael állam létrehozásában és felépítésében. 85. születésnapján elhatározta, utódai és az utókor számára elmondja élete tragikus eseményekkel, felejthetetlen élményekkel és vidám anekdotákkal tarkított történetét. Egy sikertörténetet, mert – mint vallja – ő legyőzte Hitlert, életben maradt, és megvalósította álmait. Ma is Izraelben él, népes, szerető családja körében. Amit elért, állhatatosságának, merészségének, szerencséjének, szorgalmának tulajdonítja, szülei tanításának, példájának és síron túli szeretetének köszönhetően.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KÖLCSEY FERENC: LEVELEZÉS III.

Sajtó alá rendezte: Szabó G. Zoltán

Balassi Kiadó, 2011

 

A Kölcsey Ferenc levelezésének harmadik kötetével folytatódott a Kölcsey Ferenc minden munkái sorozat alsorozata, a levelezésé, melyre a meglehetősen terjedelmes, részben publikálatlan vagy a korábbi közlésekben hiányos szövegek kritikai feldolgozása, illetve kiadásra való előkészítése után került sor. E munkálatok során az anyaggyűjtés, a könyvtári, kézirattári, levéltári források felkutatása és a lehetőségig teljes levélgyűjtemény összeállítása, másolása, ismételt szövegegyeztetése meglehetős mértékű kutatást igénylő munka, melyhez a tárgyi és nyelvi magyarázatok összeállítása járult. A kevés megbízható biográfia, monográfia hiányában közvetett források, kézirattári, levéltári kutatások, egykorú sajtó, levelezések, megyei és országgyűlési jegyzőkönyvek, iratok feldolgozása, továbbá Kölcseyék nemzedékének olvasmányélményei alapján tudjuk meghatározni azt a műveltséghátteret, eseménytörténetet, amelynek révén a levélszövegek utalásai megközelítő pontosságig kikövetkeztethetők, feltárhatók lehettek. 

 
3 300 Ft
Akció: 2 970 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A MAGYAR NÉPZENE TÁRA XII.

Szerkesztette: Paksa Katalin

Balassi Kiadó, 2011

 

A Magyar Népzene Tára sorozata a magyar nyelvterület egészéről összegyűjtött és zenei elvek szerint rendszerezett népzenei gyűjtemény kritikai forráskiadása. A sorozat XII. kötete az előző kötethez hasonlóan ereszkedő pentaton és sirató stílusú, valamint egyéb régi ereszkedő dalokról ad számot: huszonnégy típus 1005 változatáról. A legkorábbi gyűjtés a 19. század végéről, a legkésőbbi a 21. század elejéről való. A kötet tájékoztat a rokon népi párhuzamokról, valamint a 18–19. századi történeti feljegyzésekről is. A dallamközlést az előző hat típuskötet anyagát is magában foglaló kottás típusjegyzék, továbbá bőséges jegyzetek, mutatók egészítik ki. A gazdag és változatos anyag lírai dalok, keservesek (Aj, sirass, édesanyám), balladák, párosítók, lakodalmasok mellett nagy számú dudanótát (Ki van borért, de soká jár, Ej, haj, Subri pajtás, Eddig, vendég, jól mulattál) és különféle hangszereken előadott táncdallamot (Piros alma csutája, Hull a szilva a fáról, Királyfalvi nagy hegy alatt) tartalmaz. Újdonságként egy 118 dallamból álló illusztrációs válogatás is készült az eredeti hangfelvételekből, mely meghallgatható az interneten.

 
7 800 Ft
Akció: 7 020 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
NOVELLÁK

Szerző: Bánffy Miklós

Balassi Kiadó, 2008

 

A polihisztor Bánffy életművében fontos szerepet jelöl ki novellái számára Ady Endrének a Nyugatban megjelent írása, a költőfejedelem „e szép magyarságú novellák” olvastán Dénes Zsófiával együtt felismerte bontakozó tehetségét már az első novelláskötete megjelenésekor. Ady mellett a biztos ízlésű Szerb Antal is figyelmére érdemesnek találta. Szerinte „Bánffy Miklós… a századvégi arisztokratikus művész- és emberideál kései megvalósítója…”

 

Bánffy irodalmi értékét sokáig beárnyékolta arisztokrata származása, Illés Endre azt tartotta végzetes hibájának, hogy képtelen volt legyőzni „azt, hogy gróf”. Vitathatatlan, hogy műveinek egyik forrásvidéke valóban az arisztokrata lét és annak kapcsolatrendszere, másik maga az erdélyi história s a legsikeresebbeknek az aprófalvas erdélyi havasok és a Mezőség világa, emberei, tájai. Az elszakíthatatlan kötődés mai, elfogulatlan olvasatukban nyelvi gazdaságában él legelevenebben. Bánffy Miklós művei az elmúlt évtizedben imitt-amott megjelentek, s gyorsan el is fogytak, jelezve a sokáig háttérbe szorított művész iránti lankadatlan érdeklődést. 

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MILOLU. HÁROM KISREGÉNY

Szerző: Bánffy Miklós

Balassi Kiadó, 2007

 

E három kisregény távoli időpontban és eltérő életkörülmények között íródott.

 

A pályakezdő Bánffy által Kisbán Miklós néven jelent meg a Reggeltől estig 1927-ben, a Bűvös éjszaka 1946-ban. A harmadik, a Milolu már az elhallgattatás éveiben, 1948–1949-ben született, s – egy folyóiratközlést nem számítva – most kerül először a nyilvánosság elé. A világ, amelyben az első két regény hősei mozognak, némiképp rokon az Erdélyi történetével, de az első lélektani érdeklődésével, a második világháborús hátterével jelent eltérést. A Milolu viszont teljesen rendhagyó a Bánffy-életművön belül: pergő cselekményszövésű bűnügyi regényke, egy képlopásba belekeveredett szerelmespár itáliai kalandjaival. Sorozatszerkesztő: Dávid Gyula. Közös kiadás a kolozsvári Polis Kiadóval

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
EGY DÉLUTÁN NOÉMIVEL

Szerző: Ménes Attila

Balassi Kiadó, 2007

 

A regény egy keresztyén fiú és egy zsidó lány szerelméről szól. Igaz, a főszereplők valójában hitehagyottak, és csak a közeljövő fővárosi underground szubkultúrájában érzik jól magukat. Ámde a lány, egy napon váratlanul ismeretlen helyre távozik, s végeszakad az idillnek. Hősünk, ez a kissé kiszámíthatatlan természetű fiatalember néhány napig tartó ideg-összeroppanást követően nekiindul, hogy felkutassa és visszaszerezze elveszett kedvesét. Tér-idő utazásba kezd, csavaros utakon közlekedik, gyalogos road movie-ja, odüsszeiája, gulliveriádája, budapesti anabázisa mindössze egyetlen délután leforgása alatt zajlik. Hogy milyen eredménnyel, azt döntse el maga az olvasó.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KÖZPONTI ZÓNA

Szerző: Legéndy Jácint

Balassi Kiadó, 2006

 

Legéndy Jácint 1976-ban Gödöllőn született, jelenleg angoltanárként dolgozik. Verseit az elmúlt évek folyamán több irodalmi lap (Árgus, Hitel, Jelenkor, Liget, Új Forrás, Palócföld, Parnasszus) publikálta. Hagyományos értelemben nincsenek példaképei. Leginkább az avantgárd s az underground költészet világa áll közel hozzá, de ugyanúgy kedveli az újholdas szerzők műveit, gyakran menekül Gulácsy Lajos és Hieronymus Bosch festményeihez. A Központi Zóna című kötet videoklipszerűen összekapcsolódó képekből felépített szövegei érzékenységgel vallanak a társadalom perifériájára szorult kamaszok sorsáról, családi emlékekről, valamint lepkék és szirmok forradalmáról.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
HARTÉK

Szerző: Ross Károly

Balassi Kiadó, 2006

 

Ross Károly harmadik regényének cselekménye napjainkban játszódik, s korábbi műveihez hasonlóan a hétköznapok feszültségeiről, az emberi értékek érvényesülésének útvesztőjéről szól. A magára maradt középkorú házaspár eseménytelen életét váratlanul megzavarja és felkavarja egy furcsa gyermek, a falusi Mauglinak tartott fiú érkezése. Utolsó erőtartalékaikat vetik be, hogy eleget tegyenek kötelességeiknek és felneveljék az árván maradt gyereket. Miközben tehetetlen szemlélőivé válnak fejlődésének, egymás és a világ elől rejtegetett titkaik sorra napvilágra kerülnek…

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KIKÖTŐI BESZÉLGETÉSEK

Szerzők: Bálint István, Roskó Gábor

Balassi Kiadó, 2005

 

Bálint István és Roskó Gábor közös szellemi kalandja nem egy szokásos, illusztrált verseskötet, hanem olyan könyv, amelyben a szöveg és a kép szoros szimbiózisban született.

Mindkét művész otthonos a másik terepén: Roskó rajzain, festményein fontos a szöveg, Bálint viszont a színházművészetben került közel a vizualitáshoz.  Rokon groteszk hangvételük, véleményük a világ dolgairól.  A könyv egyes részei már napvilágot láttak az Élet és Irodalom hasábjain.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
VESZÉLYES VIDÉK

Harmadik, javított kiadás

Szerző: Thassy Jenő

Balassi Kiadó, 2006

 

Thassy Jenő tragikus gyermek- és kalandos ifjúkort megélve 1946-ban menekült el Magyarországról. A rákényszerített katonai pálya helyett irodalommal szeretett volna foglalkozni, s már első állomáshelyén, Franciaországban hozzákezdett családjának, történelmi rokonságának, hihetetlen eseményekben gazdag életének, egy letűnőben lévő korszak panorámájának megörökítéséhez. Munkás életét szándéka ellenére riporterként töltötte, a Szabad Európa Rádió, majd az Amerika Hangja megbecsült és világszerte ismert munkatársaként, de sohasem mondott le irodalmi ambícióiról. Mégis fél évszázadnak kellett eltelnie, míg életrajzának első kötete, a születésétől a II. világháború végéig terjedő időszak eseményeit felidéző Veszélyes vidék megjelenhetett. A hatalmas sikert arató első kötetet gyors egymásutánban követte a folytatás: a Hátraarc (1999) a háború végétől az ország elhagyásáig terjedő időszakot eleveníti fel, a Botcsinálta amerikai (2000) az Újvilágba érkezés viszontagságait és a beilleszkedés nehézségeit meséli el, az utolsó kötet, az Egyetlen otthonom (2002) pedig az 1956-os forradalom napjaitól a rendszerváltás első hónapjaiig kíséri nyomon a szerző életét. A hitelesség ugyanolyan erénye Thassy Jenő írásainak, mint lebilincselő olvasmányossága. 

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
GONDOLATOK FEKETE KABÁTBAN

Szerző: Csőgör András

Balassi Kiadó, 2005

 

„Nem akármilyen elmék állítják azt is, hogy mai költészetet értékelni, magyarázni lehetetlenség. (…)Bocsánatos bűnre hajlok tehát: esztétikai eligazítás helyett epikus háttérvázlatot ajánlok az olvasó figyelmébe. Hol támadt, honnan indult e verses tűnődés, amely mindmáig titkolt állapotából szabadultan figyelmet érdemel? Jómagam, ki a költőnek földije, részint sorstársa is vagyok, az időnek mélyéből idézem föl az egyik lehetséges választ. (…) Őrzöm atyai barátom, Csőgör Lajos, a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, majd a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet rektora emlékét, akit puszta magyarságáért  sokévi börtönre ítéltek. Az ő András fia (…) az erdélyi magyarság exodusában nyugatra került orvos, biztatásaim ellenére nehezen szánta rá magát versei papírra vetésére. Amit kis kötetéhez bizonyára titkolt szorongással egybegyűjtött: nem újdonság a magyar verstermésben, mégis az egyszeri, a személyes hang varázsával, a szenvedés hitelével hat olvasójára.” E szavakkal indította útjára Sütő András Csőgör András első verseskötetét. Hét esztendő  telt el azóta. Az újabb versek – miközben őrzik a gyökereket – a legalapvetőbb dilemmák, a lét, az elmúlás, az emlékezés, az emberi kapcsolatok szövevényeit boncolják.

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
JÓZSEF ATTILA ÖSSZES VERSEI I–III. KRITIKAI KIADÁS

Sajtó alá rendezte: Stoll Béla

Balassi Kiadó, 2005

 

József Attila páratlan bőségben írta és gépelte le verseinek szövegét. A verseivel örökké elégedetlen költő nem csupán másolta, hanem folyton alakította, módosította a szövegeket. Az elmúlt években körülbelül 150 ilyen versmásolat került elő, jó részük ismert versek átdolgozásai. Ez a tény önmagában is indokolja egy új kritikai kiadás szükségességét. A kiadás egyik újdonsága, hogy ezeket az érdekes versváltozatokat oly módon mutatja be, hogy önálló műalkotásként is élvezhetők legyenek. A versszövegek genezisét – a magyar kritikai kiadások között egyedülálló módon – a sajtó alá rendező áttekinthetően, az egyes versek szövegeivel párhuzamosan mutatja be. A jegyzetek az elmúlt években könyvtárnyivá duzzadt József Attila-szakirodalom alapos ismeretében részletesen ismertetik a versek keletkezéstörténetét, életrajzi hátterét, irodalmi ihletését. Az új kritikai kiadás nemcsak a kutatók, hanem a költő életműve iránt érdeklődő olvasóközönség számára is élmény és meglepetés lesz, egyben nélkülözhetetlen alapja a következő évtizedek népszerű kiadásainak. 

 
6 000 Ft
Akció: 5 400 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
POEMES CHOISIS. VÁLOGATOTT VERSEI

Szerző: Balassi Bálint

Balassi Kiadó, 2004

 

A kötet Balassi legismertebb és legszebb verseit tartalmazza franciául és magyarul, irodalom barátjának és kitűnő ismerőjének, Jean Luc Moreau-nak előszavával. Gara László nyersfordításainak felhasználásával a verseket Lucien Feuillade ültette át franciára.

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
DRÁMÁK

Szerző: Bánffy Miklós

Balassi Kiadó, 2010

 

Bánffy Miklós Erdély egyik leggazdagabb főúri családjának sarja, ígéretesen induló politikai pálya várományosa volt, ő mégis – rangrejtve, álnéven – az irodalom, a művészetek  köztársaságában akart elismerést szerezni.  Ady, s az akkori idők jeles kritikusai, Schöpflin Aladár, Kárpáti Aurél, jó nevű írótársak, mint Nagy Lajos írtak első színpadi műveiről a Naplegendáról (1906), a Nagyúrról (1913), s 1914-ben megjelent novelláskötetéről, A haldokló oroszlánról. Írói munkássága a  Naplegenda (1906) c. drámájával indult,  majd ezt követte a Nagyúr (1912) c. színpadi műve a századforduló ősmagyar, „turáni” témákat földolgozó késő romantikájának (Gárdonyi, Herczeg, Zempléni Árpád) megfelelően idézi föl Attila hun király alakját. Aztán újabb színpadi művek következtek (Az erősebb, 1918, Maskara, 1926), elbeszélések is, de már szétszórva a korabeli sajtóban, mind-mind a maga választotta „Kisbán” név alatt.  Maskara (1926) c. színművét a pirandellói dramaturgia ihlette, Martinovics (1929) c. drámája a klasszikus tragédiák hagyományát követve mutatja be, hogy a császár ügynökéből miként lesz a köztársasági mozgalom vezére és vértanúja. Kötetünk Bánffy Miklós  kiadatlan,  Az ostoba Li (1946) A béke angyala (1947) Íme az Ember (1947) című drámáit is közreadja.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
DÉLIEK, ÉSZAKIAK

Szerző: Ri Hocshol

Balassi Kiadó, 2011

 

Az önéletrajzi indíttatású regény első része novellaként 1982-ben jelent meg, majd az epizódok 1996-ra álltak össze regénnyé. A mű ekkor jelent meg Koreában, majd sikere nyomán tíz nyelvre fordították le, Európában és Ázsiában egyaránt nagy érdeklődést keltett. Témája a II. világháború következményeként kettészakadt, majd az 1950-ben háborús övezetté vált ország népének máig feloldatlan konfliktusa. A regény főhőse az északi származású, az északiak hadseregébe gimnazistaként besorozott, majd a déliek fogságába került, érzékeny fiatalember. Az ő sorsa, testi és lelki kálváriája, a hagyománytisztelet és az új eszmék közti gyötrődése, rácsodálkozása az emberi természet vonzó és visszataszító megnyilvánulásaira pontosan tükrözi a bármely ideológiára alapozott háborúk értelmetlenségét és hosszú távú pusztító hatását. Fordította Kwon Hyukyang, a fordítást ellenőrizte Jokkel Nóra.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 CSEH KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA I. CSEH MODERNEK ÉS AVANTGÁRD KÖLTŐK

Szerkesztette: Heé Veronika, Balázs Andrea

Balassi Kiadó, 2011

 

A válogatás a cseh költészet egyik legkiemelkedőbb szakaszát, a modernizmus és avantgárd korát kívánja bemutatni, elsősorban a bohemisztikával foglalkozó diákok számára, de más, a verset kedvelő és a cseh irodalom iránt érdeklődő olvasókra is számít. A fordítások közül néhány (mint pl. József Attila Bezruè- és Wolker-fordításai) klasszikussá vált, de egy sor olyan verset is tartalmaz a kötet, melyek először jelennek meg magyarul.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 PORÁBÚL MEGÉLEDETT FŐNIX AVAGY KEMÉNY JÁNOS EMLÉKEZETE

Szerző: Gyöngyösi István

Sajtó alá rendezte: Jankovics József és Nyerges Judit

Balassi Kiadó, 1999

 

Egy nádor, Wesselényi Ferenc és két fejedelem, Kemény János és Thököly Imre házasságát ünnepelte-köszöntötte nagy terjedelmű énekkel Gyöngyösi István. Legismertebb műve, a Márssal társalkodó Murányi Vénus után most a tragikus sorsú Kemény János emlékét megörökítő eposzkísérletét veheti kézbe az olvasó az életműkiadásban. Akár a tatár rabság porából uralkodói székbe emelkedett hadvezér, akár a Lónyay Annával sok szenvedés és reménytelenség után kötött házastársi szövetség rejtőzik a megéledő főnix képe mögött, a költő pontos metaforára lelt. Erre a kérdésre is új olvasói válaszlehetőségeket kínál Gyöngyösinek e vágyakozó szerelmi lírát és hiteles históriás epikát oly szellemesen elegyítő, színes leírásokban, meglepő rímjátékokban élvezetesen tobzódó, eposzba oltott házaséneke. Badics Ferenc 1921-es kritikai kiadása óta ez az első vállalkozás, mely Gyöngyösi erősen romlott, illetve valószínűleg a cenzúra (öncenzúra?) által csonkított szövegének helyreállítására törekszik. 

 
800 Ft
Akció: 720 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ENCOUNTERS. A HUNGARIAN QUARTERLY READER

Szerkesztette: Zachár Zsófia

Balassi Kiadó, 1999

 

Az angol nyelvű kötetben magyar és külföldi szerzők novelláit, verseit és tanulmányait olvashatjuk a huszadik századi magyar történelem sorsfordulóinak eseményeiről a Habsburg Birodalom közép-európai örökségétől egészen a piacgazdaság nemrégiben lezajlott változásáig. Élénk és sokszínű képet kapunk a magyarok életéről magyarok és idegenek szemüvegén keresztül, hol szomorúan, hol ironikusan. A The Hungarian Quarterly Societyvel közös kiadás.

 
3 700 Ft
Akció: 3 330 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
NECROPOLIS

Szerző: Gergely Ágnes

Balassi Kiadó, 1999

 

Gergely Ágnes Necropolis című új kötete verseskönyvei között a jubileumi tizedik. A költőnőtől megszokott műgonddal és tudatossággal megszerkesztett, százhuszonhat verset tartalmazó kötet alkotói pályájának bizonyára egyik legjelentősebb állomása. A magány, a depresszió és a halálgondolatok tengermélyén kivirágzott versek egyre gazdagabb motívumkincsből építkeznek, egyre dúsabb érzelmi világot, gondolatiságot emelnek költészetté: Gergely Ágnes alkotóerejének kiteljesedéséről tanúskodnak.

 
400 Ft
Akció: 360 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KERESZTÉNYSÉG A GLECCSER ALJÁBAN

Szerző: Halldór Laxness

Balassi Kiadó, 2004

 

A Nobel-díjas Halldór Laxness (1902–1998) a huszadik századi izlandi irodalom méltán világhírű képviselője. Kereszténység a Gleccser aljában című regénye (1968) jegyzőkönyvregény. Izland püspöke megbíz egy fiatal teológushallgatót, ugyan járna már utána egy-két zűrzavaros dolognak a Gleccser aljában, vagyis a vajákos hely hírében álló nyugat-izlandi Snaefell-félszigeten. Vizsgálódjék egy kicsit, a kereszténységet miként tartják. Útra kel, s végül tovább marada tervezettnél, mert egyre rejtélyesebb dolgok történnek, a szálak pedig szinte kibogozhatatlanul összekuszálódnak...

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A TENGER VILÁGA. 50 HAIKU PÁPAI ÉVA AKVARELLJEIVEL

Szerző: Nacuisi Banja

Balassi Kiadó, 2011

 

A különleges, háromnyelvű (japán, angol, magyar) kis könyv három művész összefogásából született. Nacuisi Banja az egyik legjelentősebb modern japán haikuköltő, verseit maga fordítja angolra. A Meidzsi Egyetemen tanít, a Modern Haiku Társaság igazgatója. Pápai Éva nemzetközileg ismert festő, szobrász és grafikus. Vihar Judit műfordító, irodalomtörténész, a Magyar Japán Baráti Társaság elnöke. Nacuisi Banját Pápai Éva tengeri állatokat megörökítő akvarelljei ihlették, a magyar fordítás Vihar Judit munkája. 

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 SOPRONI BOSZORKÁNYPEREK -- ÖDENBURGER HEXENPROZESSE. 1429–1702

Szerkesztette: Tóth G. Péter, Németh Ildikó

Balassi Kiadó, 2011

 

A magyarországi boszorkányüldözés forrásainak (boszorkánypereknek, rágalmazási pereknek, varázslópereknek) szövegeivel foglalkozó újabb kötet soproni iratokat tartalmaz a 16–17. századból. A munka szerkesztői nagyban támaszkodtak Házi Jenő (1892–1986) néhai soproni főlevéltáros gyűjtésére, társadalomtörténeti, várostörténeti kutatásaira. Az általa feltárt perszövegeknek eddig csak töredékét publikálták, és a témával foglalkozó kutatók (Winkler Elemér, Szabó Jenő) is csak szemezgettek a páratlanul gazdag dokumentumanyagból. A források mintegy két év tizede zajló feltárásában a Soproni Levéltár munkatársai tevékenyen közreműködtek. A gyűjtés forrásbázisául elsősorban a tanács ülési jegyzőkönyvek szolgálnak, de található bejegyzés a városi könyvekből és a városi számadáskönyvekből is, más adalékok pedig a szűkebb városvezetés, Sopron Város Választott Polgárságának jegyzőkönyveiből származnak. A kötet a város történeti forráskiadvány-sorozat hagyományainak megfelelően kétnyelvű. A bevezető tanulmányok mellett a pereket rövid magyar nyelvű kivonatok ismertetik. A kötet végén közölt hasznos segédletek (személy-, helynév- és tárgymutatók) teszik teljessé a munkát.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI LEXIKON – KÖZÉPKOR ÉS KORA ÚJKOR, XII.

Főszerkesztő: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 2011

 

A lexikon legújabb, XII. kötete a Teutsch szócikkel indul és a vízjelről szólóval zárul. Több mint egy évtized munkájával, közel 400 munkatárs közreműködésével készült el. Teljességre törekedve tárgyalja a magyar középkor és kora újkor művelődéstörténetét, az államalapítástól a XVIII. század végéig terjedő időszakot. Komplex megközelítést tűzve ki célul, az irodalomtörténet, a művészettörténet, a zenetörténet, az orvoslástörténet, a hadtörténet, a pénztörténet, a hétköznapi élet története, a táplálkozástörténet, a vallástörténet, az iskolatörténet stb. fogalmaival ismerteti meg az olvasót. A jobb megértetést mintegy 250 kép és illusztráció szolgálja.

 
6 900 Ft
Akció: 6 210 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A MAGYAR NÉPZENE TÁRA XI.

Szerkesztette: Domokos Mária

Balassi Kiadó, 2011

 

A Magyar Népzene Tára Bartók Béla és Kodály Zoltán által alapított sorozata a magyar nyelvterület egészéről egybegyűjtött népzenei gyűjtemény kritikai forráskiadása. Az első öt kötet az emberi élet fordulóihoz valamint a naptári év ünnepeihez kapcsolódó, alkalomhoz kötött dalokat közölte. A VI. kötettel kezdődött el a típusokba rendezett strófikus dallamok közreadása Járdányi Pálnak a strófa dallamrajzán alapuló zenei osztályozása szerint. A Népdaltípusok 6. kötete a magyar népzene régi rétegének ereszkedő pentaton és sirató stílusából közli 28 dallamtípus mintegy ezer dallamát. Bőséges jegyzetek tájékoztatnak a daltípusok szomszéd, rokonnépi összefüggéseiről és történeti változatairól. A dallamközlést a VI–XI. kötet típusmutatója, valamint földrajzi, zenei és szövegkezdet mutatók egészítik ki. A kötet sorozat része ugyan, de önmagában is használható kerek egész. Sokrétű anyaga többek között balladákat (Fehér László, Görög Ilona), énekelt és hangszeren játszott táncdallamokat (Virágos kenderem, Cifra bunda), keserveseket (Elindultam szép hazámból, Erdő nincsen zöld ág nélkül) tartalmaz. A közreadás kétnyelvű, a teljes szöveganyag – beleértve a dalszövegeket is – angol nyelven is közlésre kerül.

 
8 000 Ft
Akció: 7 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A DIVATRÓL KOMOLYAN

Szerző: Csipes Antal

Balassi Kiadó, 2011

 

Az ezredforduló után a divat első számú kulturális tényezővé vált. A társadalom a tömegfogyasztásnak köszönhetően átrendeződött: a divat már nemcsak az öltözködéshez kapcsolódott, hanem egyre több területre volt hatással. A reklámok, a sportok, az egészség, a szokások, a megjelenés a társadalom egészét befolyásolta. A mulandó divat sokkal közelebb került a művészethez, mint valaha gondoltuk.

 

Ma a divat világát a művészet, az üzlet, az eladhatóság, a természetesség, a mesterkéltség, a praktikusság, az esztétika és az innováció jellemzi. A felsorolt kulcsszavak többsége a divat utolsó száz évében is jelentős szerepet töltött be. Korának egyik divatikonja, Marlene Dietrich kézenfekvő tanácsokkal látta el a nőket: „Öltözködése legyen ötletesen egyéni. Nem az a fontos, hogy drága ruhákat viseljen, hanem hogy minden ruhadarabjában,  amit magára vesz, legyen valami eredeti, ami elüt a többi nőétől.”  A divatban múlt és jelen elválaszthatatlan. A divat elfelejt és újraformál. E kérdéseket járja körül a szerző rajzokkal, fotókkal  gazdagon illusztrált könyvében, amelyből az olvasó nem csupán tájékozódhat, de ötleteket is meríthet.

 
3 400 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
TORNA FELÉ VEZET EGY ÚT... TORNA MEGYEI NÉPBALLADÁK

Szerző: Magyar Zoltán

Balassi Kiadó, 2011

 

A történelmi Magyarország legkisebb vármegyéjeként számon tartott Torna hosszú századokon át több volt közigazgatási egységnél. Noha néprajzi felfedezése egészen a legutóbbi időkig váratott magára, gazdag történelmi múltja és szellemi öröksége folytán része volt mindig is annak a nagyobb kultúrkörnek, amely földrajzi értelemben a Felföld, Felvidék néven rögzült a magyar kultúrtörténetben; olyan tájként, amely szervesen belesimult és beágyazódott az ország északkeleti régiójának gazdasági és kulturális erőterébe, félúton Rozsnyó és Kassa, Miskolc és a szepességi városok között.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A RÓMAI IRODALOM TÖRTÉNETE II.

Szerző: Michael von Albrecht

Balassi Kiadó, 2004

 

A szerző kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin nyelvű irodalomtörténetet. A második kötet a császárkor irodalmát tárgyalja.

 

Michael von Albrecht irodalomtörténete a kutatások legújabb eredményeit is magában foglaló, kitűnően felépített, jól áttekinthető, összefüggéseket feltáró írás, amely egyesíti a kézikönyv, az esszé és a tudományos könyv előnyeit.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 MODERN KÍNAI ELBESZÉLŐK. TANULMÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK GALLA ENDRE 80. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Szerkesztette: Hamar Imre, Salát Gergely

Balassi Kiadó, 2007

 

A kötet a 20. századi kínai prózairodalomból kínál válogatást, a század első éveinek klasszikus nyelvezetű elbeszéléseitől egészen a kortárs szépprózáig. Szerepelnek benne a korszak legnagyobb íróinak (Lu Xun, Lao She) rövid írásai, ugyanakkor a Kínán kívül kevésbé ismert szerzők novellái és esszéi is. E művek magyarul még nem jelentek meg. A könyv átfogó képet ad a 20. századi kínai irodalom fejlődéséről, az egyes iskolákról, a különböző időszakok irodalmának központjában álló problémákról, s közvetve Kína egyik legviharosabb évszázadának történelméről, társadalmáról és kultúrájáról. Az egyes szerzőket és műveket a fordítók által írt tanulmányok mutatják be. 

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
DIE IDEOLOGIE DER FORMEN

Szerkesztette: Jankovics József, Németh S. Katalin

Balassi Kiadó, 2006

 

A 2003-ban Debrecenben megtartott rendezvényen magyar, német, olasz tudósok az irodalmi forma és eszmék összekapcsolódását, szükségszerűségét és lehetőségét vizsgálták a kora újkor magyar, német, angol, olasz, francia és neolatin irodalmában. Az olasz humanistáktól Shakespeare-en át a magyar reformáció képviselőiig terjedő kutatások számos új értelmezéssel és filológiai adalékkal gazdagították a nemzetközi érdeklődésre is számot tartó kérdés irodalmát. A kötet az MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz-kutató Osztálya és a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek konferenciasorozatán elhangzott előadások, jegyzetekkel kiegészített, szerkesztett szövegét tartalmazza német, illetve angol nyelven. 

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.