Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Balassi Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >A-C >Balassi Kiadó

Sorrend:

-10%
A KIRÁLYI UDVAR ÉPÍTKEZÉSEI MAGYARORSZÁGON 1480–1515

Szerző: Papp Szilárd

Balassi Kiadó, 2005

 

A kötet az 1500 körüli évtizedek hazai gótikus építészetének emlékanyagából kilenc olyan alapvető fontosságú épületet mutat be, amelyeknek megrendelői az uralkodó vagy az arisztokrácia magas rangú  képviselői voltak. Az egyes építészeti emlékek leírásán, keletkezési idejük és eredeti funkcióik meghatározásán kívül alapításuk történetét, hátterét, valamint hazai stílusösszefüggéseiket is nyomon kíséri a könyv.  A magyar királyságban az 1480-as években felbukkanó és viszonylag gyorsan meghatározóvá váló stílus külföldi forrásait főként délnémet, sváb területen sikerült  kimutatni. Arra a területre gondolunk, melynek művészete nemcsak a korszak kelet-közép-európai uralkodói, hanem a Habsburgok számára is  a legkeresettebb volt. Aligha túlzás tehát a feltételezés, hogy a hazai építészet e stílusirányultságának  a megjelenésére –  a nyugati szomszédainkkal ebben  a korszakban is állandó politikai küzdelemben álló,  s ezzel párhuzamosan a reprezentáció harcmezején  is győzedelmeskedni  akaró – uralkodó törekvései  szolgálnak legfontosabb magyarázatul. A könyv gazdag illusztrációs anyagával jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az olvasó részletes áttekintést kapjon a Mátyás-kor végi és II. Ulászló uralkodása  alatti magyarországi gótikus építészet meghatározó emlékeiről.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A KÖZÉPKORI KERESKEDŐHÁZ

Szerző: Renzo Rossi

Balassi Kiadó, 2004

 

A középkori kereskedő új értékek hordozója, s minden tekintetben a modern polgár előfutára. Házában eleven, de nem hivalkodó élet zajlik, amelyben az üzleti számítás, okosság és kockázat újfajta társadalmi öntudattal ötvöződik.

 

A sorozat köteteit– amelyek gazdagon illusztrálva varázsolják elénk a középkori emberek mindennapi életét – elsősorban általános iskolák felső tagozatos diákjainak ajánljuk.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 ÁLDÁS ÉS ÁTOK, CSODA ÉS BOSZORKÁNYSÁG. VALLÁSETNOLÓGIAI FOGALMAK TUDOMÁNYOS MEGKÖZELÍTÉSBEN

Szerkesztette: Pócs Éva

Balassi Kiadó, 2004

 

A sorozat 4. kötete a címben jelzett négy fogalomról és kapcsolataikról írott különböző nézőpontú tanulmányokból ad válogatást. A folklorisztikai, antropológiai, vallástörténeti és művelődéstörténeti kutatások új eredményeibe is bepillanthatunk olyan témákon keresztül, mint az egyházi benedikciók magyarországi gyakorlata, a XVIII. századi marosszéki boszorkányüldözés, a kora újkori istenítéleti eljárások, nemesasszonyok gyógyfűreceptjeinek és a középkori diákok mágikus kézikönyveinek a vizsgálata, a szemverés hiedelmeinek és rítusainak európai összefoglalása vagy a kora újkori elit mágia ezoterikus és okkult szimbolikája.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
EURÓPA SZÍNPADÁN

Szerkesztette: Marosi Ernő

Balassi Kiadó, 2009

 

Ez a kötet egy nemes lelkű és hazafias adománynak köszönheti létét. Az 1956-ban Angliába emigrált Dr. Csontos László nem sokkal 1994-ben bekövetkezett halála előtt úgy rendelkezett, hogy a MTA-ra bízza elgondolásának végrehajtását: megismertetni az olvasókkal - magyarokkal és idegenekkel egyaránt- "Magyarország ezeréves hozzájárulását az európai közösség eszméjéhez".

"Úgy véltük, hogy hagyományos, illusztrált történelemkönyv helyett olyat készítünk, amelyben képek vallanak a különböző korok Európa-tudatáról - a maguk eleve egyetemes nyelvén."

 
8 000 Ft
Akció: 7 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
AUF DER BÜHNE EUROPAS

Szerkesztette: Marosi Ernő

Balassi Kiadó, 2009

 

Az "Európa színpadán" c. kötet német nyelvű kiadása.  Az 1956-ban Angliába emigrált Dr. Csontos László nem sokkal halála (1994) előtt úgy rendelkezett, hogy a Magyar Tudományos Akadémiára bízza adományát és a vele járó feladatot: készüljön egy olyan könyv, amely – magyarokkal és idegenekkel egyaránt – megismerteti „Magyarország ezeréves hozzájárulását az Európai Közösség eszméjéhez”. A magyar történelmet öt korszakra osztva mutatja be a címben jelzett szempontból Veszprémy László, Pálffy Géza, Kalmár János, Gergely András és Romsics Ignác esszéje. A magyar kultúra művészi alkotásainak reprodukciói az „ezeréves hozzájárulás” tárgyi bizonyítékai. A mintegy 150 színes képből álló antológia darabjait a művészettörténész szerkesztők kommentárjai kísérik.

 
10 000 Ft
Akció: 9 000 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 TÉRÍTÉS – MEGTÉRÉS. A VILÁGVALLÁSOK TERJEDÉSE KELET-EURÓPA NÉPEI KÖZÖTT

Balassi Kiadó, 2009

 

A kelet-európai területeken a világvallások terjedése több lényeges ponton összekapcsolódik a magyarság korai történelmével. A keleti rítusú kereszténység délorosz steppén megjelenő misszionáriusai olyan népek között végezték munkájukat, amelyek között ott voltak a magyarság etnogenezisében részt vevő csoportok is. A Balkánra betelepedett, török nyelvet beszélő bulgárok a 9. században keresztény hitre tértek. Az új hit befogadása, a pogány hagyományok továbbélése és a társadalmi változások nyomon követése nélkülözhetetlen analógiát nyújt Szent István történelmi tettének megértéséhez. A ruszok keresztény hitre térése a 980-as években a kulturális törésvonalak egyre hangsúlyosabb kirajzolódását jelezte a Kárpátok keleti és nyugati fele között.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
RÉGI KÖNYVEK, ÚJ CSILLAGOK

Szerző: Farkas Gábor Farkas

Balassi Kiadó, 2011

 

1572 novemberétől Európában éveken át  a tudományos könyvkiadás kedvelt illusztrációja lett a trónon ülő királyné képe. Miért kerülhetett a 16. század utolsó harmadának írói, teológusai, asztrológusai, filozófusai és csillagászai érdeklődésének középpontjába a Tejút mentén feltűnő, W betűre hasonlító jellegzetes csillagkép? Ha arra a lehetetlen feladatra vállalkoznánk, hogy két szóval foglaljuk össze a 16. század tudománytörténetét, két évszámot: az 1543-at és az  1572-öt választhatnánk. A két évszám két megjelenést takar, melyek teljesen felforgatták a hagyományos (antik-középkori) kozmoszról alkotott elképzeléseket.  Az első évszám Kopernikusz korszakos munkájának első megjelenése az égi pályák körforgásáról. A könyv alapvetően változtatta meg a század tudósainak  gondolkozását az égi mozgásokról. A másik megjelenési forma egy új csillag feltűnése az égbolton, amely  mindenki számára látható volt. Témáját tekintve a könyv határeset: a régi magyar irodalom csillagászati emlékeivel, valós és fiktív égi jelenségek magyarországi interpretációjával, illetve  a különböző 16. századi kozmoszelméletekkel (Kopernikusz, Tycho és Kepler) és ezek hazai, kora  újkori recepciójával foglalkozik.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
SZINTE SEMMI. ÉLETMŰVÉSZET ÉS MÁS MŰVÉSZETEK

Szerző: Hannes Böhringer

Fordította: Tillmann J. A., Nádori Lídia

Balassi Kiadó, 2006

 

Hannes Böhringer a kortárs német filozófia jelentékeny alakja, aki hazájában a művészetfilozófia élvonalbeli művelőjének számít, de tanított az Egyesült Államokban és Párizsban is. Magyarul megjelent könyvei és számos esszéje révén a hazai közönség előtt is jól ismert, írásai rendszeresen olvashatók a művészeti és irodalmi, valamint építészeti lapokban is. E könyv a budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolán tartott előadássorozatán alapul. Ebben olyan művészeti fejlemények transzparens elemzését adja, amelyek meghatározó érvénnyel vannak jelen a mai világkultúrában (a fluxus, a filozófiai életművészet, az amerikai mitológia a western világában). Szokatlan összefüggésekben mozgó gondolkodásának köszönhetően a mai szellemi folyamatok rendkívül áttetszően tárulnak föl. Tömör és egyszerű stílusánál fogva könyve egyaránt számíthat a filozófia, valamint a művészet iránt érdeklődő olvasók és a szakmai közönség érdeklődésére. 

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
SZENT DEMETER. MAGYARORSZÁG ELFELEDETT VÉDŐSZENTJE

Szerkesztette: Tóth Péter

Balassi Kiadó, 2007

 

Szent Demeter az ortodox egyház egyik legismertebb vértanúja, aki a 3. században Thesszalonikiben szenvedett vértanúhalált. Tisztelete az egész görög és szláv világban elterjedt, és rendkívüli népszerűségre tett szert. Azt azonban ma már szinte senki sem tudja, hogy a bizánci egyház nagyvértanúját a középkorban évszázadokon át Magyarország védőszentjeként tartották számon, s október 26-i piros-betűs ünnepnapja – az Árpád-ház szentjeihez hasonlóan – a középkori magyar egyházi hagyomány egyik legjellemzőbb sajátossága. A négyszerzős tanulmánykötet Demeter magyarországi tiszteletének monografikus feldolgozására tesz kísérletet, s megpróbál választ találni arra a kérdésre, mi köti a szentet oly szorosan Magyarországhoz, hogy egészen a 19. századig a magyar szentek között tartották számon. A kultusz hazai emlékanyagának részletes elemzése során a magyar középkor elfeledett emlékei tárulnak fel. Megismerjük a szent Árpád-kori eredetű legendáját, annak késő középkori latin és magyar, prózai és verses feldolgozásait, illetve a vértanú tiszteletére íródott, hazai eredetű egyházzenei emlékeket is. A művészettörténeti vizsgálatok nyomán számos eddig ismeretlen, Demeterrel kapcsolatos képzőművészeti emlék kerül újra napvilágra, és bepillantást nyerhetünk a szenttel kapcsolatos néphagyományba és népi szövegekbe is. 

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
POLITIKUSPORTRÉK. BÁNFFY MIKLÓS KARIKATÚRÁI

Bevezető: Dávid Gyula

Balassi Kiadó, 2006

 

Bánffy Miklós (Kolozsvár, 1873–Budapest, 1950)  politikus, író, festő, rendező, díszlet- és jelmeztervező,  1921–1922-ben külügyminiszter. Rövid külügyi pályafutásának emléke Huszonöt év című emlékiratának  elkészült része s az a karikatúraalbum, amely hivatalától  való megválása után, 1923-ban jelenik meg, „Ben Myll” álnéven, francia címlappal és impresszumszöveggel  (Fresques et frasques).  Albumunk a génuai konferencia résztvevőiről,  közöttük a kor több ismert politikusáról  (Lloyd George, Barthou, Csicserin, Beneš,  Bethlen István, Bánffy Miklós stb.) készült 21 színes  táblát tartalmazza, illetve Bánffy visszaemlékezéseiből  a génuai konferenciára vonatkozó részt magyarul  és angol fordításban. Az író-politikus életét és sokrétű tevékenységét Dávid Gyula bevezetője foglalja össze, a magyar mellett angol nyelven is.

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MÁGIKUS ÉS SZAKRÁLIS MEDICINA

Szerkesztette: Pócs Éva

Balassi Kiadó, 2010

 

Könyvünkben a vallásetnológiai fogalmak köré szerveződő, 2009. évi konferencia  célkitűzéseinek megfelelően, az etnomedicinának – a néprajz hagyományos terminusával népi orvoslásnak – a szakrális és mágikus vonatkozásait mutatjuk be. Tehát: mágikus vagy vallásos egészség- és betegségkoncepciók, betegségokozók, betegségek, továbbá vallásos és mágikus elhárító és gyógyító rítusok, gyógyító istenségek, szentek és szent helyek, végül, de nem utolsósorban mindezek egy-egy közösség társadalmában, vallásában, mentalitásában, mindennapi életében betöltött szerepe, vagy valamely folklorisztikus, irodalmi, művészeti reprezentációja. Módszertani vagy időbeli, földrajzi megkötés nélkül tartalmaz a könyv folklorisztikai, antropológiai, művelődéstörténeti stb. jellegű munkákat, összehasonlító-történeti, szövegfilológiai elemzéseket, a legújabb szövegfolklorisztikai elemző módszereket alkalmazó, illetve archivális kutatásokon, európai vagy Európán kívüli antropológiai terepmunkán alapuló vizsgálati eredményeket. Az egyes jelenségeket tágabb vallásantropológiai, folklorisztikai, történeti, társadalmi összefüggésekbe helyező, elméleti igényességű művek mellett néhány anyagközlő bemutatásnak is teret adtunk, olyanoknak, amelyek új helyi színekkel gazdagíthatják egy-egy témára vonatkozó ismereteinket. A kötetet ritkán látható eseményekről készült fotók illusztrálják.

 
4 300 Ft
Akció: 3 870 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
AZ ÚJJÁSZÜLETETT GOBELIN

Szerző: Jankovich Júlia

Balassi Kiadó, 2001

 

A szépművészetek egyik legpompásabb műfajaként számon tartott kárpit hosszú és kalandos utat járt be az évszázadok során. Várak, kastélyok mindennapi tartozéka volt, egyúttal meleg gyapjútextilként az időjárás ellen is jól szolgált. Képes felületét virághímekkel, színes jelenetekkel díszítette a karton­festő, majd ezt fogalmazta textilbe a szövőmester. A XX. század elején - Ferenczy Noémi munkásságával - új helyet, új művészi alapállást teremtett magának a műfaj. Változott a művek szándéka is: megtartva a kárpit dekorativitás iránti igényét, gondolatokkal fogják kézen a szemlélőt - hatásuk érzelmi és intellektuális. A klasszikus kárpit vagy gobelin az elmúlt évtizedekben értékválságokat élt át, míg napjainkra szokatlanul széles terrénumot teremtett magának a kortárs képzőművészetben. E műfaj színgazdagságát a kortárs magyar kárpitművészek portrésorán keresztül mutatja be a mintegy 150 színes képet tartalmazó könyv.

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KONOK

Balassi Kiadó, 2001

 

Az 1958 óta Párizsban, a kilencvenes évektől ismét Budapesten élő Konok Tamás festőművész képei a világ számos modern képtárában megtalálhatók; Konok meghatározó egyénisége a jelen és a közelmúlt magyar festészetének. E kétnyelvű (magyar és francia, az összefoglalás angolul is) album a művész több mint fél évszázad alatt festett mintegy 250 művével ismerteti meg a nézőt-olvasót. Az ötvenes évek realista indíttatású képeitől kezdve a párizsi korszak színes, harmonikus, „szép absztrakt” alkotásain, azután a kollázsokon keresztül a „sine loco et anno” immár vonalak uralta, összetéveszthetetlenül konokos képekig terjedő összeállítás a lehető teljesség igényével kísérli meg a festő életművét bemutatni. A lírai konstruktivizmus szép, zenei letisztultságú képei néznek az albumból reánk.

 
8 500 Ft
Akció: 7 650 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI ISMERETEK, ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI NEVELÉS

Szerző: Bálványos Huba

Balassi Kiadó, 1998

 

A könyv a művészeti és nem művészeti esztétikum fogalomrendszerével, a tárgyi környezet kultúrájával és esztétikájával foglalkozik. Külön tárgyalja a képzőművészeti alkotások esztétikai kérdéseit, bevezet a műelemzés alapismereteibe. Példákkal és képekkel gazdagon illusztrálva ismerteti azokat a módszereket, amelyeket az esztétikai-művészeti neveléssel foglalkozó pedagógusok munkájuk során alkalmazhatnak. A négyéves tanítóképzés tantervében új területként jelentkezik e témakör. A kötet szerves folytatása az elmúlt évben megjelent Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció című könyvnek. 

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
DÉMONOK, LÁTÓK, SZENTEK

Szerkesztette: Pócs Éva

Balassi Kiadó, 2008

 

A sorozat hatodik kötetében több vallás  teológusai, folkloristák és antropológusok,  irodalmárok, művészettörténészek, valamint pszichiáterek mutatják be többféle nézőpontból  az ókori, középkori és modern Európa népi démonvilágát, a keresztény és zsidó vallás szentjeit, angyalait és ördögeit, a Biblia, majd a hellénizmus kori zsidóság demonológiájától a keresztény ördögűzésen át a legújabb vallási mozgalmakig  és a modern magyar irodalomig, pszichoanalitikus gyógymódokig. A szakrális kommunikáció fejezeteiben a varázslók, orvosok és angyali, ördögi segítőik, valamint a szent emberek, szerzetesek  és csodarabbik éppúgy helyet kapnak, mint  a kommunikáció a transzcendens világgal:  a látomások, „túlvilági utazások”, inkubáció magyar és baszkföldi közösségekben, ókori, középkori és modern kegyhelyeken, vagy a magyar irodalomban. A démonok és szentek képi és szövegvilága  a folklórbeli, irodalmi és képzőművészeti vonatkozású fejezetekben jelenik meg. A könyvet gazdag illusztrációs anyag teszi teljessé. 

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR LÁSZLÓ ÚTINAPLÓJA ÉS LEVELEI AFRIKA BELSEJÉBŐL

Közreadja: Sebestyén Éva

Balassi Kiadó, 2008

 

Magyar László, a híres Afrika-kutató neve sokak számára ismerősen hangzik, ám kalandos életéről, munkásságáról valójában igen keveset tudunk, annak jó részét is inkább romantikus legendákból. Hiteles forrás alig áll a kutatók rendelkezésére, életútját homályos szakaszok jellemzik, művei szinte hozzáférhetetlenek. Sebestyén Éva a legenda és a valóság szétfésülésére törekszik könyve bevezető tanulmányában. Magyar László leveleinek jegyzetekkel ellátott közreadása megvilágítja, miért is fordult az érdeklődés a tengerészből kutatóvá vált világutazó felé, akinek munkásságát még a Magyar Tudományos Akadémia is elismerte, s aki külhonban nagyobb megbecsülést nyert, mint hazájában. Sajnos, a tragikus sorsú utazó munkáinak nagyobb része elveszett, s leveleinek megmaradása is majd oly kalandos történet, mint életéé. Apja leszármazottai, a Fluck család ma is élő tagjai működtek közre a könyv megjelenésében, ők őrizték meg a dokumentumokat az utókor számára.

 
2 625 Ft
Akció: 2 365 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
SEGESVÁRI BOSZORKÁNYPEREK / SCHÄßBURGER HEXENPROZESSE

Balassi Kiadó, 2010

 

A kötet szövegei Segesvár (Sighişoara, Schäßburg) város levéltárából származnak, és erdélyi-szász boszorkánypereket tartalmaznak. Lejegyzési helyük többnyire Segesvár város, valamint a környező Nagysink, Szászkézd, Netus és Trapold helységek voltak az 1666 és 1748 közötti években. Kiadványunk egyaránt tartalmaz boszorkányságvádból fakadó sértési pereket és más peraktákat, így a büntetőperekét is. Az iratok kiegészítő tanúvallomások, hatósági levelek és ítéletszövegek, de közöljük a kihallgatást végző személyek kérdéseit vagy a sértettek írásbeli egyezségeit, az elítéltek reverzálisait is. A több mint 600 tanúvallomás bepillantást enged a kora újkori segesvári emberek konfliktusokkal terhelt mindennapjaiba. Mivel a szövegek kizárólag német nyelvűek, ráadásul egy igen sajátságos, alig kutatott és ismert nyelvjárás szerint íródtak, kiadványunk részben igazodik a német filológiai elvekhez is, célzottan a német kutatóknak szánt jegyzetapparátussal. Mind e mellett a bevezetőt és a tartalomjegyzéket magyarul és németül is közöljük, s a kötet függelékében magyar nyelvű összefoglalók segítik az eligazodást. 

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 ÖREG EMBER NEM VÉNEMBER. IDŐSEK TÁRSADALOM-NÉPRAJZI SZEMPONTBÓL

Szerző: Turai Tünde

Balassi Kiadó, 2010

 

„Az időskor nem egyértelműen pozitív, nem elsősorban pozitív minőségekkel felruházott és viszonylag problémamentesen megélhető időszak annak ellenére, hogy az életút szerves része, és a technikai fejlődés következtében társadalmunk egyre több tagja éli meg, egyre természetesebben tartozik egyre több ember életéhez… ugyanakkor nem egyértelműen negatív… sok kérdés és kétértelműség kapcsolódik az időskorban lévők… megítéléséhez,  ez az életszakasz mégis hozhat magával új örömöket és lehetőségeket, új területeket az önkifejezés újabb formái, a személyiség kiteljesedése számára.” (Részlet a Bevezetőből.) A szerző vizsgálódása nem személytelen vagy múltbéli, ma már senkit sem érintő jelenségre összpontosít, hanem jelenkori és személyes témát dolgoz fel. A kutatás alapját képező néprajzos terepmunkát, megfigyelést Turai Tünde 1999–2007 között végezte. Ő készítette a  tájékozódó, a mély-, az életút- és a kontrollinterjúkat is, feldolgozását kiegészítette az egyházi anyakönyvek és a néptanács mezőgazdasági vagyonnyilvántartása tanulmányozásával. A könyv, amelyet bőséges bibliográfia és számos melléklet egészít ki, megkerülhetetlen a társadalomnéprajz kutatói és a téma iránt érdeklődő olvasók számára egyaránt.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 FANYŰVŐ JANKÓ. PALÓCFÖLD MESÉI ÉS MONDÁI NAGY ZOLTÁN GYŰJTÉSÉBEN

Nagy Zoltán gyűjtését Benedek Katalin rendezte sajtó alá

Balassi Kiadó, 2010

 

A népmesegyűjtés Palócföldön a 19. században kezdődött, a szórványos próbálkozásokat a 20. század második felében követte a szervezett gyűjtés. Nagy Zoltán a Palócföldön töltötte életét, 30 éves gyűjtőmunkájának eredménye a közel 1500 kéziratos egység, amely a tájegység közel egészét felöleli.

 

Kötetünk a hatalmas anyagból a 351 legérdekesebbet adja közre. Nagy Zoltán legjobb mesemondójának Gajdár Bélát említi, tőle származik gyűjteménye törzsanyaga.

 

Mesemondót manapság alig-alig lehet találni, sok helyütt nem is fogadják már szívesen a gyűjtőt. Nagy gyakorlatot igényel, hogy a szakember megkülönböztesse az olvasott és a szájhagyomány útján terjesztett történeteket, s lassacskán kihalnak a forrásközlők is. Hiedelemmondákból, babonás történetekből mégis különösen sok akad Palócföldön. Külön érdekessége a kötetnek az öregek közt ma is élő palóc nyelvjárás megörökítése,  a stílusgazdagság megőrzése. 

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 AZ EVENKIK FÖLDJÉN. KULTURÁLIS KONTAKTUSOK A BAJKÁL-VIDÉKEN

Szerzők: Sántha István, Tatiana Safonova

Balassi Kiadó, 2011

 

Az evenkik Szibériában a Jenyiszej folyó és a Csendes-óceán között elterülő tajgában, hatalmas területen, több helyen, 200-300 fős kis csoportokban élnek. Napjainkig megőrizték kultúrájukat, a vadászó-gyűjtögető életmódot, egy olyan környezetben, ahol a több évszázados orosz, esetükben burját megtelepedés-betelepülés óta az állattartás, bányászat, s az ezzel járó modernebb társadalmi viszonyok váltak meghatározóvá. Évszázadok  óta kontaktusban állnak más nagy népekkel, így érthető, hogy az alkalmazkodás elengedhetetlen a fennmaradásukhoz.

 

A szociálantropológus szerzők az elmúlt évtizedben több alkalommal töltöttek el hosszabb időt e kevéssé ismert, dinamikusan fejlődő, ellentmondásos világban, a Kelet-Szibériában, a Bajkál-tó vidékén élő evenkikkel. Beszámolójukban élményszerűen, de ugyanakkor szakszerű megközelítéssel elevenítik meg az evenkik gondolkodásmódját, hétköznapjait.

 

 A könyvhöz mellékelt DVD a helyszínen készített filmjüket tartalmazza.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
SZERB GYAKORLATI FONETIKA

Szerző: Urkom Aleksander

Balassi Kiadó, 2010

 

A könyv az ELTE BTK szerb szak BA-kritériumainak figyelembevételével készült, fonetika tantárgyból az ott megkövetelt tananyagot tartalmazza. Olyan tanulni vágyók számára íródott, akik csak most ismerkednek a szerb fonetikával, illetve az elmélet elsajátításához nem rendelkeznek elegendő nyelvtudással. Minden lecke (fejezet) tartalmaz egy magyar nyelvű elméleti részt, szerb nyelvű gyakorlatokat és egy hozzájuk tartozó szójegyzéket. A könyvet olyan érdeklődők figyelmébe is ajánljuk, akik már ismerik ugyan a szerb fonetikát, de nem volt alkalmuk tudásukat ellenőrizni, továbbfejleszteni.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
PREKMURIANA. FEJEZETEK A SZLOVÉN NYELV TÖRTÉNETÉBŐL

Szerző: Marko Jesenšek

Fordította: Bajzek Mária és Lukács B. György

Balassi Kiadó, 2011

 

A monográfia újszerű megközelítésben vizsgálja a szlovén irodalmi nyelv történetét. Abból az elméleti alapvetésből indul ki, hogy két irodalmi nyelvi norma létezett, a központi szlovén és a keletszlovén, amelyek a 19. század közepéig önállóan fejlődtek, majd pedig szociolingvisztikai okokból – a 19. század közepén a nemzeti egység és az önálló szlovén állam megteremtésének feltétele a nyelvi egység megteremtése volt – megvalósul a nyelvi egység, létrejön az ún. újszlovén, azaz az egységes szlovén irodalmi nyelv. A szlovén pannon nyelvi térség évszázadok óta sok szállal kötődik a magyar civilizációhoz is. A monográfiában a szerző a szlovén nyelv fejlődéstörténetének felvázolása során ezekről is szólt. A könyvet a magyar szakmai olvasóközönség azon körének ajánljuk, amely a szlovén irodalmi nyelv kialakulásáról pontos és korszerű képet akar kapni, s szeretnénk, ha a benne foglaltak inspirációt jelentenének a szlovén–magyar nyelvi kapcsolatok további kutatásához.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 CZAMBEL SAMU NYELVÉSZETI ÉLETMŰVE /JAZYKOVEDNÉ DIELO SAMA CZAMBELA

Szerkesztette: Zsilák Mária

Balassi Kiadó, 2011

 

A kötet Czambel Samu (Samo Cambel), a jeles nyelvész halálának 100. évfordulójára rendezett tudományos ülésen elhangzott tanulmányokat adja közre. Czambel Samu helyének felvázolására a magyar nyelvtudományban Gallasy Magdolna vállalkozott. Marta Zahradníková a nyelvész magyar mesefordításainak szentelte előadását. A Czambel által felvetett magyar–szlovák nyelvi kontaktusokat érintő máig nem tisztázott nyelvészeti problémákra hívta fel a figyelmet Zsilák Mária. Czambel személyiségét és életművét helyezik nemzetközi kontextusba J. Dudášová-Kriššáková és Pilecky Marcell előadásai. A szimpózium többi résztvevője Czambel Samu sokoldalú tudományos munkásságára fókuszált, máig ható üzenetét igyekezett feltárni szlovák szempontból. A szerkesztő – a kötet minden közreműködőjével együtt – olyan olvasmányt kíván az érdeklődők kezébe adni, amely ráirányítja a figyelmet a méltatlanul elfelejtett tudósra. A tanulmányokat szlovák nyelven közöljük, de hozzájuk bővebb magyar nyelvű rezümék készültek. 

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ÉRTÉKEK, CÉLOK, ISKOLÁK

Szerző: H. Farkas Julianna

Balassi Kiadó, 2006

 

Az emberkép átalakulása  az oktatáspolitikai dokumentumok  és az empirikus vizsgálatok tükrében Már jóval a rendszerváltás előtt egyaránt igény mutatkozott a pedagógusok és a szülők részéről, hogy az államilag előírt oktatási metódusok és módszerek egyeduralmát váltsa fel egy változatosabb  és nagyobb önállóságot biztosító iskolarendszer,  amelyben a pedagógusok új szellemben, új módszerekkel  újfajta emberképet fogalmazhatnak meg.  A plurális demokrácia megvalósulása az oktatás területén is jelentős változásokat indikált,  a hagyományos intézményrendszer kiegészült  az alternatív iskolákkal, megváltozott az egyházak  oktatásban betöltött szerepe is.  A politikai-társadalmi változások nyomán módosult  a diákok értékorientációja, világszemlélete,  a pedagógusok és tanítványaik viszonya,  átértékelődtek a az iskola hagyományos funkciói.  A szerző munkájában az elmúlt másfél évtized oktatáspolitikájának átalakulását kíséri nyomon.  A jelenségek megértéséhez az előző 40 év oktatáspolitikai dokumentumait is áttekinti, elemzi, felvázolja az értékrend és az emberkép átalakulásának folyamatát. Saját kutatásainak forrásai a különböző iskolatípusok vezetőivel készített interjúk.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
AVANTGÁRD – SZÍNHÁZ – POLITIKA

Szerző: Jákfalvi Magdolna

Balassi Kiadó, 2006

 

A tanulmánykötet a magyar színházi avantgárd hagyomány még rekonstruálható elemeiből kíván képet alkotni a Moholy-Nagy, Kassák, Palasovszky, Szentpál Olga, Madzsar Alice nevével fémjelzett, művészetével és írásaival megteremtett klasszikus avantgárd formanyelvből, mely a hetvenes évektől a jelenig tartó kortársi avantgárd eseményekben is felismerhető. Az avantgárd színházi hagyomány folyamatosságáról szólnak tehát a kötet írásai, ugyanakkor a politikai megszólalás módozatait, a színpadi testfogalom kérdéseit, a jellegzetesen inverzív, a mindenkori intézményi struktúrákon kívüli létezés lehetőségeit is vizsgálják.

 
2 300 Ft
Akció: 2 070 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
AZ ITTLÉT ÖRÖME. A SZÍNPADI MŰ HERMENEUTIKÁJÁRÓL

Szerző: Várszegi Tibor

Balassi Kiadó, 2005

 

A szerző – színészként és rendezőként is  tapasztalatokat szerezve – munkájában abból  a heideggeri felismerésből indul ki, mely szerint  korunkban az ember számára alig maradt már  lehetőség önmagának saját létében történő megértésére. A valódi műalkotás kínál talán még olyan lehetőséget,  amely által feltárható az ember léte. A feltárás: a mű  megnyitása.Várszegi Tibor alapproblémája az,  hogy miképpen „nyithat meg” egy színpadi mű,  illetve hogy az előadás milyen feltételek közepette  alkalmas erre. Heidegger idevonatkoztatható  gondolatainak és a gadameri filozófiai hermeneutika alapfogalmainak új rendszerbe állítása után a praxis kerül előtérbe Várszegi elemzésében:  a fogalomanalízissel általános megállapításait  konkrét színpadi példák követik. Az ittlét öröme nemcsak újszerű, filozofikus megközelítése a színpadi műnek, hanem a színházértelmezés egy új beszédmódjává is válhat.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
SZÍNÉSZEK, SZÍNHÁZAK, VÁROSOK

A határon túli magyar színházművészet kislexikona

Szerző: Enyedi Sándor

Balassi Kiadó, 2005

 

Az 1994-ben megjelent Magyar Színházművészeti Lexikon egyes területeken adatok vagy szerzők hiányában több fehér foltot volt kénytelen hagyni – így felderítetlen maradt a határon túli, illetve tengerentúli magyar színházi élet. 1920-ban a trianoni döntés hatására magyarok tömegei indultak a nagyvilágba vagy kerültek más államok fennhatósága alá; köztük szép számmal színészek és operaénekesek. A kivándorlás a második világháború előestéjén és a háború után is folytatódott. A kommunizmus évtizedeiben tovább nőtt a külföldre sodródott magyar művészek száma. A magyar emigráció mindenütt saját játszóhelyeket  és színjátszóalkalmakat igyekezett teremteni.  A szerző Rivalda nélkül című, 1999-ben megjelent kötetében már közreadta kutatása eredményeinek egy részét. Új könyvéből most megismerheti az olvasó  a magyar színházművészet eddig alig feltárt területeit is,  a nyugat-európai és a latin-amerikai magyar  színjátszás históriáját. Olvashat benne a Kolozsvári Magyar Opera művészeiről; s olyan színjátszó  személyekről, akik ma is a „világot jelentő deszkákon” állnak. A könyv függelékében Enyedi Sándor – rendhagyó módon – azokat a más vonatkozású adatait is közreadja, amelyeket a Magyar Színházművészeti Lexikon  reménybeli, új, bővített kiadásának kiegészítéseként ajánl. A kolozsvári Polis Könyvkiadóval közös kiadás.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A 20. SZÁZADI MAGYAR SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KÁNON ALAKULÁSA

Szerkesztette: Jákfalvi Magdolna

Balassi Kiadó, 2011

 

A kötet a 20. századi magyar színháztörténet alakulásával foglalkozik, a múltunkkal, a múlt megírásának lehetőségeivel. A szövegek szerzői fiatal dramaturgok, színháztörténészek, kutatók, akik az elmúlt hat évtized (kulturális) eseményeit nem élték át, az előadásokat nem látták, így az azonnali, élményszerű tapasztalat megléte nélkül rekonstruálják a színházi alkotásokat. A kötet elemzései szembesültek az elmúlt hatvan év magyarországi beszédlehetőségeivel. Azt vizsgáltuk, hogy a rendelkezésre álló nyilvános dokumentumok hol és miként jelölik ki egy, a színházi legendákban mágikus szereppel felruházott esemény helyét. Az írások arról szólnak, hogy lehet-e a dokumentumok alapján egyáltalán rekonstruálni egyrészt a színházi előadást, másrészt az előadás hatásmechanizmusát. Reméljük, mindez megerősíti a tudományos és tudatos archiválás helyét a közösségi emlékezetben.

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel közös kiadás.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 ESTERHÁZY PÁL (1901–1989) AZ UTOLSÓ HERCEG SORSA A SZÉLSŐSÉGEK ÉVSZÁZADÁBAN

Szerkesztette: Stefan August Lütgenau

Fordította: Jónás Péter

Balassi Kiadó, 2008

 

Esterházy Pál még látta az utolsó Habsburg-uralkodókat,  átélte az első világháború végének  zűrzavarát követő magyar Tanácsköztársaságot, majd  a fehér terrort, a Horthy-rendszert, Magyarország  német megszállását és a nyilaskeresztesek  rémuralmát, Budapest ostromát, a Vörös Hadsereg  bevonulását, a diktatúra kiépülését és az ezt követő  1956-os magyar forradalmat is. Ausztriába menekült,  majd svájci emigrációba kényszerült. Életében fontos  szerepet játszottak az Eric Hobsbawm által  a „szélsőségek évszázadának” nevezett 20. századot  jellemző jelenségek: megtapasztalta a szabadságért  folytatott harcot és az elnyomást, a náci és  a sztálinista diktatúra szörnyűségeit. Az előbbitől  a budapesti zsidók 1944/45-ös mentéséért  szenvedett, az utóbbi áldozataként évekig börtönben  ült. E kötet tanulmányai Esterházy Pál életének  legérdekesebb szakaszait elevenítik meg, egy olyan  erős jellemű liberális humanista patriótáét, akinek  cselekedeteit nem politikai ambíció fűtötte, mégis  a 20. századot meghatározó nagy politikai  és társadalmi összecsapások kereszttüzében élte  le egész életét. A kötet szerzői tanulmányaikhoz  számos eddig feltáratlan forrást használtak fel. 

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ETNIKAI IDENTITÁS, POLITIKAI LOJALITÁS

Balassi Kiadó, 2006

 

A nemzeti kizárólagosságra törekvő 20. századi kelet-közép-európai államokban a határváltozások nyomán létrejött új nemzeti kisebbségek több alkalommal is szembesültek a hontalanság érzésével és tényeivel: a nyelvi, kulturális, oktatási jogok megtagadásától az állampolgársági jogoktól való megfosztásig, a kisebbségek elűzéséig, fizikai felszámolásáig terjedt az államideológia szintjére emelt nacionalizmusok kisebbségellenes eszköztára. Az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének évkönyveként megjelent tanulmánykötet szerzői az interetnikus viszonyoknak ezt a központi kérdését elméleti és gyakorlati megközelítésekben vizsgálják. A státustörvény és a kettős állampolgárság kérdése kapcsán több írás is elemzi a Magyarországgal szomszédos államok kisebbségi magyar közösségeinek identitásszerkezeteit és lojalitásproblémáit. A történeti együttélési modellekről, a többes identitásszerkezetek kialakulásáról és működéséről, az új típusú migrációs, transznacionális magatartásformákról és a nehezen feloldható konfliktushelyzetekről jól dokumentált, friss kutatási eredményeken alapuló tanulmányok olvashatóak a kötetben.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A HOLOKAUSZT ÉS A KERESZTÉNY VILÁG

Szerkesztette: Carol Rittner, Stephen D. Smith, Irena Steinfeldt

Balassi Kiadó, 2009

 

„A holokauszt és a kereszténység – látszólag nehezen összekapcsolható fogalmak. Hiszen mi is állhatna távolabb a jóérzésű keresztény emberek elveitől, erkölcseitől és szándékaitól, mint az, hogy vallásukat a gyűlölet egyik leggyalázatosabb történelmi megnyilvánulásával hozzák összefüggésbe? Igaz, de mégis – könyvünk pontosan ezt teszi. A náci korszak (1933–1945) és a holokauszt – a Soá – idején sok keresztény felemelte szavát a zsidók üldözése ellen, sokan együttműködtek az üldözőkkel, és sokan csendben voltak: nem szóltak »se mellette, se ellene«, ahogy Elie Wiesel, maga is a holokauszt túlélője, fogalmazott. Valójában legkevesebben azok a keresztények voltak, akik életük kockáztatásával igyekeztek menteni a zsidókat. Mindaz, amit a keresztények tettek, illetve elmulasztottak megtenni a vészkorszak alatt, még a 21. században is kísérti a keresztény világot. Ezért is állítottuk össze ezt a könyvet.” (A kötet bevezetőjéből)

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS GYAKORLATA

Változatlan utánnyomás

Szerző: Earl Babbie

Balassi Kiadó, 2008

 

A kötet egyetemi tankönyv, emellett a társadalomtudományi kutatások módszertanának alapvető, világszerte használt kézikönyvének új, hatodik kiadása, amely a 9. angol nyelvű kiadás fordítása, több ponton átdolgozásra került. A szerző előszavában részletesen ismerteti a változtatásokat, figyelembe véve a társadalomtudományok gyakorlata és az alkalmazott módszerek változása során végbemenő folyamatokat.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A FÉRFIASSÁG KÓDJAI

Szerző: Hadas Miklós

Balassi Kiadó, 2010

 

A férfiasság változó eszményeivel, továbbá azokkal a normákkal, szokásokkal és viselkedési  módokkal, kódokkal foglalkozik a szerző, amelyek a férfiak cselekedeteit befolyásolják, életüket irányítják, megszabják ízlésüket, behatárolják párválasztási szokásaikat, ám amelyek  többnyire rejtve maradnak. A legtöbb  helyzetben a belénk kódolt „férfi” vagy „nő” nyilvánul meg, illetve a belénk kódolt férfi vagy nő is megnyilvánul a legkülönfélébb társas helyzetben,  s a szerző nem hagyja figyelmen kívül ezt a tényt sem.

 

A könyv sokféle olvasói igényt vesz figyelembe. Elméleti részében bemutatja a férfikutatások elmúlt ötven évét,  a legfontosabb irányzatokat, szerzőket, megmagyarázza a kulcsfogalmakat majd a köznapi jelenségekkel illusztrálja mondanivalóját. Feltárja, hogy a 19. századi Magyarországon hogyan alakult ki a modern sportok világa, és mindez hogyan hatott a férfiasság eszményének átalakulására, foglalkoztatja az olimpiai mozgalom, a globalizáció és a nemiség közötti kapcsolatok problémaköre is. Külön részben fejti ki a kulturális élet sajátos világának konfliktusait, megismerteti olvasóit a zene művelése során érvényesülő rejtett hatalmi viszonylatokkal, Huszárik Zoltán Szindbád-filmje és a Kádár-rendszer összefüggéseivel, illetve az amerikai és európai filmek férfiábrázolásaival.

 

Hadas Miklós könyve ténylegesen a szakirodalom körébe sorolható, ugyanakkor rendkívül elgondolkodtató és szórakoztató olvasmány, nők és férfiak számára egyaránt.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR NÉPZENETÖRTÉNET

Harmadik, javított kiadás

Szerző: Paksa Katalin

Balassi Kiadó, 2008

 

A könyv a népzenetudomány és a népzeneoktatás közötti szakadékot szeretné áthidalni, Bartók Béla és Kodály Zoltán népzenekutatói munkásságából kiindulva és az utánuk következő nemzedékek tudományos eredményeit felhasználva teljes áttekintést ad népzenénk történeti rétegeiről, stílusairól. Ismerteti a korszakok és stílusok sajátos – a műzenétől eltérő – összefüggésrendszerét, folyamatában tárgyalja a rokonnépi és európai népzenei kapcsolatokat, a népzene és műzene kölcsönhatását, a zenei folklorizációt. Szól a dallamok zenei sajátosságairól, előadásmódjáról, népéletbeli használatáról, a szövegműfajokról. A könyvhöz számos kotta, fénykép és fakszimile tartozik.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 "NEM BICCENTEK IGENT A PUSZTULÁSNAK". VUJICSICS TIHAMÉR EMLÉKÉRE

Szerkesztette: Gracza Lajos

Balassi Kiadó, 2007

 

A kötet szerkesztője, a gyermekkori jóbarát, Gracza Lajos e szavakkal ajánlja a könyvet bevezetőjében: „Az egyik emlékező »zenéből szőtt vad létragyogás«-nak nevezte. Egy barátja Mozarthoz hasonlította, egy másik Bachhoz. Többek között ebben is rejlett a belőle kiáradó elbűvölő hatás, amelynek alig lehetett ellenállni. Nem tudunk arról, hogy lettek volna ellenségei. Ki mondhatja ezt el magáról? …Mindazoknak, akik segítettek nekem »a múlt avarjait elhárítani a lábnyomok felől«, Krúdyval mondok köszönetet”. 

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 A „MOS PATRIAE” KIALAKULÁSA 1341 ELŐTTI HANGJEGYES FORRÁSAINK TÜKRÉBEN

Szerző: Szendrei Janka

Balassi Kiadó, 2005

 

A kötet zenetörténetünk kilenc legkorábbi  hangjegyes emlékét mutatja be. Ezeket  – egyetlen kivétellel – ma külföldi gyűjteményekben  őrzik: Zágrábban található három, 1110 körül írt,  kottákkal is ellátott szerkönyv; Grácban első  teljes kottás könyvünk (Codex Albensis, 1130 körül).  A budapesti Széchényi Könyvtár őrzi  a Magyarországon kidolgozott hangjegyírás  első emlékét, a Halotti Beszédet is tartalmazó  Pray-kódexet a 12–13. század fordulójáról.  Három kottázott misekönyv – 1230 és 1340 között  készültek – ma Güssingben, Pozsonyban, illetve  Isztambulban, egy kottás esztergomi zsolozsmáskönyv  a 13. század végéről, ma Prágában található.  A szerző ezeknek, valamint a velük egykorú kottás  pergamentöredékeknek az eredetéről, sorsáról,  tartalmáról, zenei anyagáról, írásáról ad összefoglalót.  Egyúttal felvázolja egy egységes magyar liturgikus  és zenei rendszer („mos patriae”: „hazai szokás”)  létrejöttének folyamatát, amely a 14. század  közepe táján fejeződött be. E határpont után  megkezdődik az egységes szokásrend tájak  és intézmények szerinti differenciálódása.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
DANCE SUITE

Balassi Kiadó, 1998

 

Dance Suite - Ferenc Bónis: Béla Bartók's Dance Suite (fakszimile + tanulmánykötet, mappában; angol)

 
7 000 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
RADIKÁLIS EGYHÁZREFORM

Szerző: Julius Morel

Utószó: Mártonffy Marcell

Fordította: Mente Éva

Balassi Kiadó, 2007

 

„Könyvem szándékos provokáció, tudatos kihívás: célja, hogy az olvasót az óvatos körültekintést és alkalmazkodóképességet igénylő, kompromisszumokkal teli mindennapokból való kitekintésre, alapos reflexióra és átgondolt döntéshozatalra serkentse. Hogy a felsorolt tények, adatok és azok elemzése alapján igazolja a radikális egyházi reformok szükségességét, valamint utat nyisson a helyes döntések és a helyes cselekvési koncepció számára. A remény jegyében figyelmeztet: a jövő nem vár!” – így foglalja össze a nemzetközileg elismert vallásszociológus szerző könyve célkitűzését. 

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
SZÉTSZAKADT TÖRTÉNELEM

Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868/1869-től 1950-ig.

Szerző: Frojimovics Kinga

Balassi Kiadó, 2008

 

 A francia forradalom nyomán megalakuló modern nemzetállamok születése megosztotta a diaszpórában élő zsidóságot. Az egyes nemzetállamokon belül egyedi sajátosságokkal rendelkező zsidó közösségek, nemzeti zsidóság jött létre. Magyarországon sajátos helyzet alakult ki, amely arra is példa, hogy egy nemzetállamon belül több nemzeti zsidóság létezhet. Frojmovics Kinga történész és levéltáros munkájának központi témája a magyarországi zsidó vallási irányzatok modern kori története az irányzatok szétválásától, az 1868–1869-es kongresszustól a II. világháborút követő 1950. évi egyesülésig. A sokrétű történeti forrásokra támaszkodó, adatokban gazdag elemzés ebben az időkeretben vizsgálja a közösségek fejlődésének és a vallási irányzatok alakulásának belső logikáját egymáshoz való viszonyuk szerint.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 A DRÁVÁTÓL A LAJTÁIG. TANULMÁNYOK AZ 1848 NYÁRI ÉS ŐSZI DUNÁNTÚLI HADIESEMÉNYEK TÖRTÉNETÉHEZ

Szerző: Hermann Róbert

Balassi Kiadó, 2008

 

A kötet tanulmányai a forráskiadványok, a szakirodalom s a szerző által feltárt hazai és bécsi levéltári anyag alapján adnak képet arról a folyamatról, ahogy a Batthyány-kormány által átvett, illetve megszervezett fegyveres erő képessé vált az ország védelmére, s a magyar önállósági törekvéseket létében fenyegető, Jellaèiæhorvát bán hadserege által végrehajtott támadás elhárítására. Az első tanulmány a drávai védelmi vonal megteremtését, a második az 1848. szeptemberi horvát invázió elhárítását tárgyalja, a harmadik a pákozdi csatával kapcsolatos vitás kérdésekről ad tájékoztatást. Külön tanulmány foglalkozik Nagykanizsa és a Dél-Dunántúl felszabadításával, Jellaèiæmellékoszlopának Moson, Sopron és Vas megyei üldözésével, Perczel Mór 1848. októberi fegyverszüneti tárgyalásaival, valamint a bécsi forradalom felmentésére indított, a schwechati csatával végződő magyar támadási kísérlettel. A korábbi összefoglalókhoz képest újdonságot jelent a bécsi Hadilevéltár anyagának felhasználása, illetve az 1998 óta megjelent szakirodalom és forráskiadványok hasznosítása. Az egyes tanulmányokat létszámkimutatások, illetve okmányok közlése egészíti ki.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
LENGYELORSZÁG TÖRTÉNETE

Harmadik, javított, bővített kiadás

Szerző: Szokolay Katalin

Balassi Kiadó, 2006

 

Már a könyv 1997-es első kiadása is, amely rövid  őstörténeti bevezető után az államalapítástól az  1989–1990-es rendszerváltásig kísérte nyomon  az ország zaklatott történelmét, több évtizedes  hiányt pótolt. Jelen kiadás napjainkig terjesztette  ki az időintervallumot.  Szokolay Katalin a legfrissebb szakirodalom  felhasználásával, objektivitásra és hitelességre  törekedve vázolja fel azokat a főbb folyamatokat  és eseményeket, amelyek a lengyelek, illetve  a velük sorsközösségben élő népek életkörülményeit,  sorsukat meghatározták.  A kötetet irodalomjegyzék, térképek,  kronológia, név- és földrajzi mutatók, s képek  teszik teljesebbé. 

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KÁLVINISTA CSEPP A KATOLIKUS TENGERBEN

Szerző: D. Molnár István

Balassi Kiadó, 2009

 

A mű témája a lengyelországi reformátusok mint egykori és jelenlegi vallási kisebbség és részben ma is etnikai kisebbség múltja és jelene, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó szellemi kultúra – szépirodalom, képzőművészet, zene és oktatás – története. A munka tudományos igényű, ám szerzője ugyanakkor az igényes népszerűsítést is feladatának tekinti. Jelentős terjedelemben foglalkozik a lengyelföldi reformátusságot ábrázoló, azt kifejező lengyel szépirodalommal Az utolsó fejezet a magyar- és lengyelországi kálvinisták kapcsolatairól, valamint a két állambeli református szellemiség összehasonlításáról szól. A könyv remélhetőleg modelljét is adja annak a Kelet-Közép-Európában gyakori folyamatnak, amelyben nagy létszámú közösség néhány évszázad alatt kis, de életképes közösséggé zsugorodik, amely szellemi téren egyre erősödik.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON – EURÓPAI PERSPEKTÍVÁBAN

Szerkesztette: Molnár Judit

Balassi Kiadó, 2005

 

1944. április 16-án kezdődött a magyarországi  vészkorszak legpusztítóbb fejezete. Több százezer honfitársunkat zárták gettókba, hajtották gyűjtőtáborokba, majd deportálták őket. E tragikus eseményekre emlékezve szervezett a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány nemzetközi tudományos konferenciát 2004. április 16. és 18. között Budapesten. A konferencia előadói, már ismert, valamint fiatal kutatók elsősorban a magyar holokausztra vonatkozó legfrissebb eredményeiket ismertették, ugyanakkor több szakértő is hangsúlyt helyezett az európai eseményekre, azok összehasonlító elemzésére. Számos előadás foglalkozott a roma holokauszt eseményeivel, valamint a homoszexuálisok és a Jehova Tanúi üldöztetésével. A hazai történészek mellett neves külföldi előadók érkeztek az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Izraelből, Németországból, Lengyelországból, Romániából és Olaszországból. A tanulmánykötetben az előadások lábjegyzetekkel ellátott, szerkesztett változata olvasható. 

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
BERCSÉNYI MIKLÓS VÁLOGATOTT LEVELEI

Válogatta: Köpeczi Béla

Balassi Kiadó, 2004

 

Bercsényi Miklós gróf, a Rákóczi-szabadságharc kiemelkedő főtábornoka és diplomatája kiterjedt levelezést folytatott korának jelentős személyeivel: uralkodókkal, diplomatákkal, hadvezérekkel.  Az 1701–1712 közötti időszakból válogatott irodalmi értékű levelek képet adnak Bercsényi sokoldalú politikai és diplomáciai tevékenységéről, mindenekelőtt azonban Rákóczival való kapcsolatáról, a fejedelem iránti elkötelezettségéről. Bercsényi levelei nem csupán tematikájuk miatt jelentősek – kitűnnek szép magyarságukkal, az elbeszélés élénkségével, sokszor iróniájukkal is.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 A VILÁG IGAZAI MAGYARORSZÁGON A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ALATT

Szerkesztette: Frojimovics Kinga, Molnár Judit

Balassi Kiadó, 2009

 

Izrael Állam Holokauszt Emlékhatósága, a Yad Vashem 1963 óta állít emléket mindazoknak, akik életük kockáztatása árán közreműködtek zsidó származású embertársaik életének megmentésében a holokauszt idején. Ők egy talmudi kifejezéssel élve a Világ Igazai. Aki elnyeri a Világ Igaza kitüntetést, oklevelet és emlékplakettet kap, nevét felvésik a Yad Vashemben a megemlékezés falára a Világ Igazainak kertjében, és fát ültetnek tiszteletére. Az emlékplaketten és az oklevélen a következő talmudi idézet áll: „Aki egyetlen ember életét megmenti, egy egész világot ment meg”. Magyarországon eddig több mint hétszázötvenen kapták meg a kitüntető címet. Kötetünk róluk emlékezik meg, sorsuk,történeteik hitelesen és árnyaltan idézi fel a vészkorszak időszakát. A Világ Igazai örök példát szolgáltattak az emberi humanizmusba és bátorságba vetett hit létjogosultságának. A Yad Vashemmel közös kiadás.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 KULTURÁLIS VÁLTOZÁSOK SODRÁBAN. MAGYARORSZÁG 1711 ÉS 1848 KÖZÖTT

Szerző: Vermes Gábor

Balassi Kiadó, 2011

 

A magyar történelem egy kritikus korszakának  ábrázolására és elemzésére vállalkozik az Amerikában él ő történész. Nyomon követi a korszak értékvilágának maradandóságát, illetve változását, azt, hogy a társadalom miként értékeli a világot különféle  szempontokból. A fogalom eléggé tágas ahhoz, hogy felölelje a politikát és a gazdasági élet változásait is. Ilyen értelemben a kultúra nemcsak a változás kontextusa, hanem maga a kontextus; a német szociológus, Jorn Rusent idézve „a legjava, a lényege az emberiségnek.”  Az első rész leíró jellegű Magyarország államáról és társadalmáról, majd rátér az „állandóság érzetére”, amely az ország viharos történelmi viszontagságai és társadalmi változások ellenszereként bízott a meglev ő állapotok és értékek állandóságában. Ezt segítette el ő a klasszicizmus széles körű ismerete és gyakorlata, annak és a keresztényi szeretet tanának a harmóniára épített kulturális értékvilága. A harmadik rész tárgyalja a felvilágosodás és tradicionalizmus egymással ütköző értékvilágát, majd tisztázza a biedermeier és a kulturális nacionalizmus fogalmait, illetve a romantikát és a liberalizmust. Ez a két fogalom kifejtése uralja a kötet utolsó két részét, a velük karöltve jelentkező és egyre jobban kiteljesedő a politikai nacionalizmussal együtt. 

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 „Ó, NAPKORONG, URA A FÉNYNEK…” HIMNUSZOK AZ ÓKORI EGYIPTOMBÓL. GRIGÁSSY ÉVA MŰFORDÍTÁSAI

Szerkesztette: Gulyás András

Balassi Kiadó, 2007

 

Az óegyiptomi vallás egyik legismertebb korszaka az Amarna-kor, amikor Ekhnaton fáraó elutasítva a hagyományos vallást, egy teljesen új és egyedülálló vallásos gondolatrendszert alkotott meg. A korszakot leghitelesebben tükröző naphimnuszok közül magyarul igen kevés jelent meg. Ezen kívánunk változtatni, amikor Grigássy Éva hagyatékából az egyiptomi műfordításokat, illetve az Egyiptomhoz kötődő verseket megjelentetjük. A naphimnuszok többsége az Amarna-korból származik, de más korszakokból, illetve más témájú verseket is beválogattunk a kötetbe. A műfordító személye mellett az óegyiptomi eredetiből készült fordítások hitelességét biztosítja az is, hogy a műfordítások alapjául szolgáló nyersfordítások elkészítésében Kákosy László nemzetközi hírű egyiptológus is közreműködött, aki még a kötet bevezető tanulmányát is megírta, de sajnálatos módon azonban a kötet megszerkesztésére már nem adatott neki idő.

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR ŐSHAZÁK ÉS MAGYAR ŐSTÖRTÉNÉSZEK

Szerző: Vásáry István

Balassi Kiadó, 2008

 

A turkológus professzor a magyar őstörténettel kapcsolatos több évtizedes kutatásainak legjavát gyűjtötte kötetbe. A cikkek többsége megjelent magyarul, nemegyszer ma már hozzáférhetetlen folyóiratokban és kötetekben, néhány viszont itt lát először napvilágot. A kötet témái három kérdés köré csoportosíthatók: a keleten maradt szórványmagyarság kérdése, a magyar őshazák és őshazaelméletek problémaköre, végül a magyar őstörténet historiográfiája, különös tekintettel az eszmetörténeti vonatkozásokra. A kötet talán legfontosabb tanulmányai a Julianus-úttal és a volgai magyarsággal, valamint e magyar szórványok mongol kor utáni sorsával, a baskír–magyar kapcsolatok lehetőségével, valamint Szkítiával, Magna Hungariával és Jugriával mint magyar őshazafogalommal foglalkoznak. A magyar őstörténet kutatóinak sorából Cseles Márton, PrayGyörgy, Ó-Gyallai Besse János, Jankovich Miklós és Vámbéry Ármin személye és munkássága kerül górcső alá.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KRÓNIKÁINK MAGYARUL III/3

Szerkesztette: Kulcsár Péter

Balassi Kiadó, 2008

 

Hogyan emlékeztek őseink a múltjukra, hogyan vélekedtek jelenükről, mely mozzanatokat tartották említésre, megörökítésre méltónak? És mit tudott, mit hitt rólunk Európa, mennyire tartotta a magáénak a magyarok ügyét? Erről szól ez a kötet, amely régi történetírásunk eddig csak latinul hozzáférhető alkotásait közli magyar fordításban. A harmadik kötet tartalmából: Lengyel–magyar vegyes krónika (XIII. század 2. fele); Könyvbejegyzés (1439); Andrea Palacio beszámolója a várnai csatáról (1445. május 16.); Ambrus szepesolaszi plébános jegyzete (1462); Kassai évkönyv (töredék, 1476); Bartolomeo Maraschi jelentése (1483 szeptember); Antonio Bonfini Mátyás király ausztriai hadjáratáról (1487); Erdélyi évkönyv (töredék, 1514 után); Andronicus Tranquillus emlékirata (1534); Verancsics Antal: Két könyv Szolimán moldáviai és erdélyi hadjáratáról. Harmadik könyv Erdély, Moldávia és Havasalföld fekvéséről (1538–1539); Nagyszebeni évkönyv (töredék, 1542); Johannes Martinus Stella: Négy levél a törökök 1543. és 44. évi sikereiről Magyarországon (1543–1544); Rövid brassai krónika (1569). 

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KRÓNIKÁINK MAGYARUL III/2

Szerkesztette: Kulcsár Péter

Balassi Kiadó, 2007

 

Hogyan emlékeztek őseink a múltjukra, hogyan vélekedtek jelenükről, mely mozzanatokat tartották említésre, megörökítésre méltónak? És mit tudott, mit hitt rólunk Európa, mennyire tartotta a magáénak a magyarok ügyét? Erről szól ez a kötet, amely régi történetírásunk eddig csak latinul hozzáférhető alkotásait közli magyar fordításban. A második kötet tartalmából: Donato Acciaiuolo: Gyászbeszéd János vajda, a dicső férfiú felett (1456); Melchior Soiter: Frigyes rajnai palotagróf háborúja Szolejmán ellen (1538); Wolfgang Lazius: A törökök ellen 1556-ban Babócsánál és Szigetnél végrehajtott tettek (1556); Oláh Miklós: Korának rövid krónikája (1558); „Knauz-krónika” (1558 körül); Siegler Mihály: A magyarok, az erdélyiek és a szomszédos tartományok történetének kronológiája (1563); Gregoriancz Pál: A magyar történelem történeti-földrajzi kivonata (1566); Zermegh János: Emlékirat a Ferdinánd és János, Magyarország királyai között történt dolgokról (1566 után). 

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.