Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Balassi Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >A-C >Balassi Kiadó

Sorrend:

-10%
KRÓNIKÁINK MAGYARUL III/2

Szerkesztette: Kulcsár Péter

Balassi Kiadó, 2007

 

Hogyan emlékeztek őseink a múltjukra, hogyan vélekedtek jelenükről, mely mozzanatokat tartották említésre, megörökítésre méltónak? És mit tudott, mit hitt rólunk Európa, mennyire tartotta a magáénak a magyarok ügyét? Erről szól ez a kötet, amely régi történetírásunk eddig csak latinul hozzáférhető alkotásait közli magyar fordításban. A második kötet tartalmából: Donato Acciaiuolo: Gyászbeszéd János vajda, a dicső férfiú felett (1456); Melchior Soiter: Frigyes rajnai palotagróf háborúja Szolejmán ellen (1538); Wolfgang Lazius: A törökök ellen 1556-ban Babócsánál és Szigetnél végrehajtott tettek (1556); Oláh Miklós: Korának rövid krónikája (1558); „Knauz-krónika” (1558 körül); Siegler Mihály: A magyarok, az erdélyiek és a szomszédos tartományok történetének kronológiája (1563); Gregoriancz Pál: A magyar történelem történeti-földrajzi kivonata (1566); Zermegh János: Emlékirat a Ferdinánd és János, Magyarország királyai között történt dolgokról (1566 után). 

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 MOHAMEDÁN ÍRÓK A STEPPE NÉPEIRŐL. FÖLDRAJZI IRODALOM I/3.

Szerző: Kmoskó Mihály

Sajtó alá rendezte és közreadja: Zimonyi István

Balassi Kiadó, 2007

 

A szerző az 1920-as években összeállított nagy terjedelmű szöveggyűjteményének utolsó részét publikáljuk. A nemzetközi összehasonlításban is jelentős munka a honfoglalás előtti magyar történet és az ehhez szervesen kapcsolódó középkori eurázsiai steppetörténet muszlim és szír forrásait dolgozta fel. Noha azóta őstörténészek új generációi nőttek fel, Kmoskó munkája napjainkig iránymutató a korszak kutatói és a magyarság múltja iránt érdeklődő közönség számára. A földrajzi irodalom záró kötete a kései muszlim földrajzírók műveit tartalmazza. Ya - qu-t földrajzi szótárának, al-Qazwini, ad-Dimišqi és Abu - -l-Fida - ’ műveiből a steppei népekre vonatkozó részeik magyar fordítását és a hozzájuk fűzött kommentárokat adjuk közre újabb kötetünkben. 

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 KIS MAGYAR ŐSTÖRTÉNET. A MAGYAROK ŐSTÖRTÉNETE ÉS KORAI TÖRTÉNETE AZ ÁLLAMALAPÍTÁSIG

Szerző: Róna-Tas András

Balassi Kiadó, 2007

 

„Minden embernek és minden közösségnek joga, hogy ismerje saját múltját… A nagyobb közösség történetét azonban mindig az írástudók vették számba… A múlt teljességét természetesen nem lehet ismerni… Az elfogulatlan, a harag és részrehajlás nélküli történész ritka… Sokszor összekeverik a történelmet a legendákkal…” A magyarság történetének talán legvitatottabb része a magyarság korai története. A szerző éppen ezért arra törekszik a széles olvasóközönségnek szánt kötetében, hogy megvilágítsa az alapfogalmakat, tájékoztasson a történészek egymásnak gyakran ellentmondó nézeteiről, hozzásegítse olvasóit a legfrissebb kutatási eredmények megismeréséhez. Könyvét nem csupán képekkel, de a korai magyar történelem írott forrásainak válogatott gyűjteményével is illusztrálja.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 A MAGYAR TÖRTÉNELEM KEZDETEIRŐL. AZ ELŐIDŐ-SZEMLÉLET HANGSÚLYVÁLTÁSAI A XV–XVIII. SZÁZADBAN

Szerző: Szabados György

Balassi Kiadó, 2006

 

A magyar történelmi gondolkodás régi törekvése  a kezdeteket, sőt az újrakezdéseket jelkép erejű  személyiségekkel példázni. Középkori íróink Attila, Álmos, Árpád és Szent István alakjára összpontosítva  érzékeltették egy-egy sorsforduló beköszöntét.  A Thuróczy János-féle Chronica Hungarorum  és a Katona István alkotta Historia Critica közötti,  bő háromszáz éven keresztül vezető folyamat során  a történelem tárgya tágabb értelmet nyert, mint  az uralkodók viselt dolgainak lejegyzését. A hazai  és külhoni kútfők felkutatásával az ősidőkről,  a honfoglalásról és az államalapításról egyre  árnyaltabb kép jelent meg. Ennek fényében érdekes,  hogy a királytörténetből néptörténetté szélesedő előadásokba miként illeszkedtek az említett jelképes  személyek, milyen vélt és valós érdemekkel ékesítette őket a 18. századra kifejlődő kritikai  történettudomány. A régi magyar történelem sarkalatos pontjainak szemléletbeli hangsúlyváltásait  tárja fel ez a művelődéstörténeti-historiográfiai  összegzés, amely például azt is bemutatja,  hogy milyen megfontolásból született meg  az „Árpád-ház” fogalma az 1770-es évek  jezsuita történetírásában.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A MAGYAR ANJOU LEGENDÁRIUM KÉPI RENDSZEREI

Szerző: Szakács Béla Zsolt

Balassi Kiadó, 2006

 

A Magyar Anjou Legendárium a középkori Magyarország egyik leggazdagabban díszített kódexe volt, mely mára négy ország hat gyűjteményébe szóródott szét. A jelenleg ismert 58 legendát hatodfélszáz képen bemutató luxuskézirat az ikonográfiai kutatás mindmáig kimerítetlen kincsesbányája. A monográfia a teljes kódex feldolgozását nyújtja három szinten: vizsgálja a szentek kiválasztásának szempontjait, az egyes legendák ikonográfiai sajátosságait, valamint a rendszeresen visszatérő képtípusok jellegzetességeit. Az eredeti kéziraton végzett kodikológiai megfigyelések segítségével új kísérletet tesz az eredeti állapot rekonstrukciójára, és fényt vet a kódex további sorsára.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MISSZIONÁRIUSOK A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON

Szerző: Tóth István György

Szerkesztette: Horváth Zita, Tóth Péter

Balassi Kiadó, 2007

 

A fiatalon elhunyt történész, Tóth István György posztumusz kötete, amely a katolikus hittérítést vizsgálja a kora újkori Magyarországon, a szerző hosszú évek itthoni és külföldi levéltárakban folytatott kutatásainak eredménye és összegzése. Róma a Hitterjesztés Szent Kongregációjára bízta a hittérítés megszervezését, a Kongregáció bosnyák és olasz ferences, pálos és domonkos szerzeteseket küldött Magyarországra, hogy a török hódoltság és a protestantizmus miatt „elárvult és eltévelyedett” magyarokat az igaz hitre visszatérítse. A szerző a misszionáriusok életének és tevékenységének bemutatásával enged betekintést a katolikus hitterjesztés működésébe, sikereibe és kudarcaiba, illetve a hódoltságkori Magyarország viszonyaiba. A kötet a kora újkori művelődés- és egyháztörténettel foglalkozók számára megkerülhetetlen, az érdeklődők számára pedig izgalmas olvasmány. 

 
3 300 Ft
Akció: 2 970 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 KÍNAI TÖRTÉNELEM ÉS KULTÚRA. TANULMÁNYOK ECSEDY ILDIKÓ EMLÉKÉRE

Szerkesztette: Hamar Imre, Salát Gergely

Balassi Kiadó, 2009

 

A tizenkét tanulmányt tartalmazó kötet a sinológus professzor halálának ötödik évfordulójára készült. A szerzők Ecsedy Ildikó egykori tanítványai, az ELTE BTK Kínai Tanszékének oktatói, volt hallgatói. Az egyes szerzők saját kutatási területéhez kapcsolódó tanulmányok Kína múltjának és jelenének egy-egy szűkebb kérdéskörébe vezetik be az olvasókat: a kötetben szerepel írás többek között az ezoterikus buddhizmusról, a kínai manicheizmusról, a Ming-kori kínai–japán tolmácsokról, a mai mongol–kínai kapcsolatokról és egyéb témakörökről. A tudományos igényű tanulmányok nemcsak a témához kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket tükrözik, hanem a kiválasztott témán keresztül az egész kínai világhoz közelebb viszik az olvasókat.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
A FALCONIERI-PALOTA. RÓMA - Elfogyott

Szerzők: Molnár Antal, Tóth Tamás

Balassi Kiadó, 2016

 

A Falconieri-palota, az európai barokk egyik legnagyobb mesterének, Francesco Borromininek az alkotása Róma patinás utcája, a via Giulia elején áll. Az épület 1927 óta a magyar állam tulajdona, a Római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Intézet székhelye, a magyar kultúra és katolicizmus szimbolikus jelentőségű bástyája az Örök Városban. A Falconieri-palota az egyik legjelentősebb magyar tulajdonú művészeti emlék, ugyanakkor mindmáig nem jelent meg róla az érdeklődő közönségnek szóló önálló kötet. Molnár Antal, a Római Magyar Akadémia igazgatója és Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet rektora a korábbi kutatások összefoglalásával, levéltári források alapján és gazdag képanyag segítségével mutatják be a palotának és egykori lakóinak izgalmas történetét, értékes művészeti emlékeit, illetve az Akadémia és az Intézet fordulatokban gazdag múltját.

 
5 500 Ft
 NAP NAP UTÁN. BABITS MIHÁLY ÉLETÉNEK KRONOLÓGIÁJA. 1915–1920. A-B kötet - Elfogyott

Szerző: Róna Judit

Balassi Kiadó, 2015

 

A kronológia 3. kötete 1915-től 1920-ig követi nyomon „nap nap után” Babits életének eseményeit. Az A kötet az 1915–1918-as időszakot, a B pedig az 1919–1920-ast.

 

Babits Mihály életének az első világháború, a kommün, majd az azt követő esztendő mozgalmas, emberpróbáló időszaka. A levélváltásokban, regényekben, tanulmányokban, cikkekben, recenziókban, műfordításokban, versekben és verstöredékekben föltűnően gazdag évek babitsi mikrovilága egyre tágasabbá válik: szerteágazó költői-írói tevékenységéhez egy ideig még középiskolai tanári működés, majd egyetemi tanárság és a Nyugat szerkesztése társul.

 
4 800 Ft
 BOSZORKÁNYOK, VARÁZSLÓK ÉS DÉMONOK KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN - Elfogyott

Szerkesztette: Klaniczay Gábor, Pócs Éva

Balassi Kiadó, 2014

 

Kötetünk egy induló vallásantropológiai sorozat első tagja, amelyben magyarországi, erdélyi terepeken, valamint archivális forrásokon végzett vizsgálatok eredményeit adjuk közre. A szerzők nagyrészt a Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszékén 2013-ban alakult munkacsoport tagjai, hozzájuk csatlakozott néhány más egyetemeken tevékenykedő kollégájuk is. A kötet részint évek óta folyó kutatások összefoglalása, részint az új kutatások kezdetét is dokumentálja: a boszorkányság magyarországi, valamint közép- és kelet-európai megnyilvánulásait, a természetfelettivel való kapcsolat mediátorainak szélesebb rendszerében, a kölcsönhatások kontextusában értelmezve, továbbá a közelmúltban napvilágra került páratlan gazdagságú forrásanyagra támaszkodva. A kötet első tanulmánya a magyarországi boszorkányüldözés rövid történetébe illesztve ad áttekintő elemzést a hazai kutatásokról a 18. századtól napjainkig.

 
4 300 Ft
 A MAGYARORSZÁGI NYOMDÁSZAT KÉPES KRÓNIKÁJA 1473–1700 - Elfogyott

Szerzők: Bánfi Szilvia, V. Ecsedy Judit

Balassi Kiadó, 2014

 

A könyvek barátai közül kevesen ismerik a könyvnyomtatás múltját, hagyományait, e témákról többnyire csak nehéz szakkönyvek állnak rendelkezésre. Kötetünket most nem a szakemberek, hanem az olvasók figyelmébe ajánljuk, sok képpel illusztrálva a magyarországi könyvnyomtatás legkorábbi szakaszát mutatjuk be. Megtudhatják, hol működtek akkor nyomdáink, kik voltak a régi nyomdászok, milyen környezetben, milyen történelmi körülmények közepette gyakorolták a könyvnyomtatás művészetnek is beillő mesterségét, mely könyvnyomtató műhelyekben jelent meg az egykori magyarországi tudományos és szépirodalom, hol nyomtatták ki a katolikus és protestáns vallás alapvető műveit.

 
3 480 Ft
A TÖRTÉNELEMSZEMLÉLET ELŐZMÉNYEI - Elfogyott

Szerző: Kulcsár Péter

Balassi Kiadó, 2014

 

Egy kiemelkedő magyar történész világtörténelmi elmélkedéseit tartja kezében az olvasó. A könyv a tér, az idő, az okság és a célelvűség megnyilatkozásainak formáit kutatja az őskezdetektől a reneszánsz koráig. A szerző, Kulcsár Péter (1934–2013) a humanizmuskutatás meghatározó alakja volt, aki egész életét a reneszánsz kori történetírás tanulmányozásának szentelte. Ez a műve az 1980-as években keletkezett, de könyvként most jelenik meg először. Bevezetésül szolgálhatott volna egy nagyszabású, a magyarországi reneszánsz történetírás történetéről szóló elképzelt szintézishez. Egy el nem készült monográfia előszava. Mégis kerek egész: nagy ívű tanulmány a történelmi gondolkodás legáltalánosabb problémáiról.

Ács Pál előszavával.

 
2 500 Ft
 VÍZ ÉS TÁRSADALOM MAGYARORSZÁGON A KÖZÉPKORTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG - Elfogyott

Szerkesztette: Horváth Gergely Krisztián

Balassi Kiadó, 2014

 

A kötet esettanulmányok segítségével járja körül a vízhasználattal és vízszabályozással kapcsolatos, egy-egy közösséget alapvetően érintő kérdésköröket a középkortól a XX. század második feléig. A szerzők a víz és társadalom kapcsolatát széles forrásbázison, a szűken vett diszciplináris határokon túllépve elemzik. Ennek hozadékaként a régészet, a környezettörténet, a néprajzi megfigyelések, de a közegészségügyi statisztika is egyenrangú társként jelennek meg a levéltári adatokra épülő történészi forrásfeltárásban. A vizsgálati szempontok között kiemelt hangsúlyt kap a tulajdon kérdése. A víz olyan közjószág, amely magántulajdonná tehető, vagy a vele kapcsolatos haszonvételek monopolizálhatók. A szokásjog és a tulajdonjog ütközése, különösen válsághelyzetben, lehetővé teszi az egy közösségen belüli érdek- és értékviszonyok rekonstruálását.

 
5 000 Ft
BÉCS VONZÁSÁBAN - Elfogyott

Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében

Szerző: Horváth Gergely Krisztián

Balassi Kiadó, 2013

 

A monográfia abba az átmeneti időszakba enged betekintést, amikor a rendi világot felváltó, az állam és a piac mind nagyobb befolyásával jellemezhető új korszak már formálódik, de még nem töri át a régi kereteket. Moson megye – mint a Bécs-központú régió Lajtán inneni, külső körén elhelyezkedő terület – elsősorban agrár- és logisztikai adottságai révén találta meg a helyét a régión belüli munkamegosztásban. A Monarchia két felére jellemző, eltérő gazdasági profil a Bécs-központú régió két oldalán is megmutatkozott. A protoindusztrializációval, majd az ipari forradalommal az iparosodás felé elmozduló Alsó- Ausztriával szemben Moson vármegye gazdaságát az agrárpiacosodás határozta meg. A 18. század végi iparkezdemények nem szökkentek szárba, sőt, a megye még a korábbinál is markánsabb agrárkaraktert kapott. A kereskedelem révén a határ két felének gazdasága szorosan illeszkedett egymáshoz, lehetővé téve Bécs népességének növekedését és az alsó-ausztriai textilipar felfutását. Az országhatáron is átnyúló inter- és intraregionális együttműködés a késői rendiségben a hétköznapok természetes valóságához tartozott, s e kapcsolatok a népesség valamennyi rétegére kiterjedtek. A részletekben gazdag, nagy ívű áttekintést gazdag dokumentumanyag, térképek, továbbá név- és földrajzi mutató egészíti ki.

 
5 000 Ft
ŐRSÉGI MESÉK ÉS MONDÁK - Elfogyott

Közreadja Magyar Zoltán

Balassi Kiadó, 2013

 

A magyar néprajztudomány által leggyakrabban emlegetett néprajzi tájegységek egyike a Vas megye délnyugati csücskében fekvő, mintegy húsz, az Árpád-kortól kontinuus magyarlakta települést magába foglaló Őrség, amelynek egy kicsiny része jelenleg Szlovénia területén található. Az Őrség sajátos ökológiai környezetéről, archaikus gazdálkodási formáiról, népi építkezéséről és gasztronómiájáról egyaránt nevezetessé vált. A különféle honismereti művek és néprajzi kézikönyvek azonban valamiképpen érintetlenül hagyták e tájegység folklórját, amelyről jószerével máig is keveset tudunk.

 

E megállapítás annyiban csalóka, hogy noha publikált formában csak szórványos közlések láttak napvilágot az Őrség népköltészetéről és hiedelemvilágáról, a különféle múzeumi kézirattárak mélyén értékes, gazdag anyagot tartalmazó népköltészeti gyűjtések rejtőztek, melyek túlnyomó többségét a 20. század derekán jegyezték fel. A kötet, mely az őrségi folklórhagyomány első nagyszabású feldolgozása, a Magyar Népköltészet Tára sorozat profiljába illeszkedően tudományosan rendszerezett formában, a kortárs folklorisztika által kialakított szerkesztési elvek szerint rendezte táji gyűjteménnyé a feltárt folklóranyagot. A gyűjtemény közreadója által írt tanulmány, jegyzetek, mutatók és képmelléklet egészítik ki a könyvet.

 
3 200 Ft
AKNAY ÉS AZ IKON. AKNAY AND THE ICON - Elfogyott

Szerző: Nagy Márta

Balassi Kiadó, 2013

 

Aknay János Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész munkáit gyakran nevezik ikonosnak, ikonszerűnek. Aknay az elődeinek tekintett mesterek, továbbá lakóhelye, Szentendre szerb ortodox kulturális hagyományai hatására és főképp belső indíttatásból fordult az ikonhoz mint inspiráló formai-spirituális előképhez. A kötet az ikon teológiáját, tematikáját, szimbólumrendszerét, térszemléletét és a keresztény egyház angyaltanát szembesíti a festő ikonos – főképpen angyalokat megjelenítő – alkotásaival. Ezek a festmények jóval túlmutatnak műalkotás voltukon: korok, kultúrák, stílusok egymást gazdagító találkozásainak magasrendű példázatai.

 

Kétnyelvű kiadás.

 
2 000 Ft
 NAP NAP UTÁN. BABITS MIHÁLY ÉLETÉNEK KRONOLÓGIÁJA. 1909–1914 - Elfogyott

Szerző: Róna Judit

Balassi Kiadó, 2013

 

A kronológia 2. kötete 1909-től 1914-ig követi nyomon „nap nap után” Babits életének eseményeit az első világháború kitöréséig. Ekkor már elismert költő, kritikus, tanulmányíró. A családon, barátokon kívül kiterjedt levelezést folytat a Nyugat és más lapok szerkesztőivel. A Holnap új versei című antológiában közölt költeményei után két verseskönyve jelenik meg, 1909-ben a teljes költői arzenált fölvonultató Levelek Iris koszorújából, majd 1911-ben a Herceg, hátha megjön a tél is!. 1910 februárjában részt vesz a Nyugat felolvasóestjén, nagy sikerrel. 1911-ben Két kritika címmel tanulmánykötetét adják közre, s 1912 novemberében lát napvilágot a hatalmas vállalkozásnak, Dante Isteni Színjátéka első részének, A Pokolnak nagy elismerést kiváltó fordítása.

 
3 800 Ft
NYITOTT KÖNYV. IRODALOM, TERÁPIA, ELMÉLET - Elfogyott

Szerző: Jeney Éva

Balassi Kiadó, 2013

 

„Az irodalmat sokáig irodalomnak, az elméletet elméletnek olvastam. Azt hittem, ahhoz, hogy az irodalomterápia elméletének egy lehetséges vázlatát megírhassam, fel kell függesztenem olvasási szokásaimat. Írás közben kiderült, csupán forgatni kell a kaleidoszkópot, hogy másként fürkészhessem mindazt, ami bármely biblioterápiát meghatároz: az olvasó, az olvasás, a könyv, a mű, a hatás, a beszélgetés és az írás kölcsönhatását. Nézőpontjaim az irodalmár nézőpontjai, aki az irodalom jótékony, segítő és gyógyító hatását mindenekelőtt saját olvasmányaiból ismeri.” – vallja a szerző.

 

Jeney Éva irodalomtörténész, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet főmunkatársa, az Intézet rec.iti nevezetű internetes portáljának szerkesztőségi tagja, a Pont fordítva sorozatszerkesztője, fordító. Irodalomelmélettel, fordítástörténettel és -elmélettel foglalkozik.

 
2 000 Ft
KÖZÉPKORI NOMÁDOK – KORAI MAGYAROK - Elfogyott

Szerző: Zimonyi István

Balassi Kiadó, 2013

 

A Szegedi Tudományegyetem oktatója és a Magyar Őstörténeti Könyvtár sorozatszerkesztője az eurázsiai steppe nomádjaival és a korai magyar történelemmel kapcsolatos több évtizedes munkásságából válogatta össze e kötet anyagát.

 

Ez a válogatás a különböző folyóiratokban, emlékkönyvekben kiadott és konferenciákon bemutatott tanulmányokat tartalmazza, valamint az idegen nyelven megjelent cikkek magyar eredetijét. A tanulmányok négy témával foglalkoznak: a középkori eurázsiai steppe történetének átfogó kérdései; a volgai bulgárok történetének különböző aspektusai; a kelet-európai mongol hódítás és a korai magyar történet vitás kérdései. A cikkek a korai magyar történet kutatásának olyan irányát jelölik ki, amely a magyarság kialakulását egy általánosabb, kelet-európai steppetörténeti keretben helyezi el.

 
2 900 Ft
 IDENTITÁS ÉS KULTÚRA A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORÁBAN - Elfogyott

Szerkesztette: Ács Pál, Székely Júlia

Balassi Kiadó, 2012

 

A kötet a magyarországi török hódoltság korának sok szempontú, több kérdéskört érintő interdiszciplináris kézikönyve – de nem szorítkozik csupán a hódoltság kultúrájának bemutatására. A könyv fejezeteit alkotó szövegcsoportok török korbeli identitásproblémákat tárgyalnak. A gyűjtemény a kulturális, nemzeti és vallási identitás problematikáját a történettudomány, a művészettörténet, az irodalomtudomány, a vallástörténet és a folklór szemszögéből vizsgálja. Ebben a történelmi korszakban – mind keresztény, mind török oldalon – identitások tömkelege létezett egymás mellett, amelyek mind hatottak egymásra. E kötetben a legtöbb szó a hódoltság kori ember többszörös identitásáról esik.

 
3 500 Ft
BOLGÁR IRODALMI ANTOLÓGIA I. - Elfogyott

Balassi Kiadó, 2010

 

A kétnyelvű szöveggyűjtemény a kezdetektől 1878-ig terjedő időszak lírai és prózai alkotásaiból válogat. 

 
2 800 Ft
ÉLET-PÁLYA: KODÁLY ZOLTÁN - Elfogyott

Szerző: Bónis Ferenc

Balassi Kiadó, 2011

 

E könyvet – szerényebb formában bár – 1957-ben képzelte el a szerző. Terve akkor nem kapott zöld utat. A műnek hasznára vált a hosszú előké­születi idő: szerzője ezalatt elvégezhetett bizonyos, utóbb nélkülözhetetlennek bizo­nyult részletkutatásokat, például Visszatekintés címen összegyűjtötte Kodály írásait, beszédeit, nyilatkozatait. Az alapanyagból már csak ki kellett olvasni az élet-pálya folyamatát és összefüggéseit. Ehhez nyújtott felbecsülhetetlen segítséget Kodályné Péczely Sarolta.

 

A szerző jól emlékezik még a magyar zenekultúrának Kodály és Bartók (valamint Dohnányi, Weiner, Szabolcsi) nevével fémjelzett aranykorára. Ez a kor a mai közfel­fogás szerint visszahozhatatlanul elmúlt. Vagy valamilyen formában mégis visszatérhet? Jósolni nehéz. De addig is: bárkába mindent, amire valamikor szüksége lehet a magyar zenekultúra reneszánszának! Ennek eljövetelében bízva készült ez a képes monográfia.

 
8 000 Ft
ELFELEJTETT VÉGVIDÉK - Elfogyott

Tanulmányok

Szerző: Molnár Antal

Balassi Kiadó, 2008

 

A szerző másfél évtizede kutatja a hódoltság katolikus művelődésének történetét, több intézménytörténeti monográfiája után most összefoglaló jellegű, illetve kifejezetten művelődéstörténeti fogantatású dolgozatait gyűjtötte egybe a kötetbe. A tanulmányok tudatosan többféle megközelítési módot és léptéket alkalmaznak. Az elsõ rész dolgozatai röviden bemutatják a hódoltságban működő fontosabb egyházi intézményeket és azok tágabb kapcsolatrendszerét. A második fejezet a hódoltságban és a török terület határán regisztrálható művelődéstörténeti jelenségek európai kapcsolatrendszerébe nyújt bepillantást, a záró részben pedig a szerző a hódoltság történeti kutatásában eddig ritkán alkalmazott közeli képekkel, esettanulmányokkal igyekszik testközelbe hozni az oszmán uralom alatti mindennapokat. A kötet írásai abba az elsüllyedt világba nyújtanak bepillantást, amelyet korábban a források hiányában már végképp örökre elveszettnek hittünk.

 
2 300 Ft
HÁLÓ (VÁLOGATOTT ÍRÁSOK) - Elfogyott

Szerző: Heltai Gáspár

Sajtó alá rendezte, válogatta és az utószót írta Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 2000

 

A szerző a XVI. századnak - Bornemisza Péter mellett - kétségtelenül legjelentősebb prózaírója. Pályáját katolikusként kezdte s unitárus prédikátorként végezte; papként, íróként-nyomdászként és vállalkozóként Kolozsvár tekintélyes és befolyásos polgárának számított. A kiadvány számos művéből háromnak a részleteit közli: a méltán legnépszerűbb írás, a Száz fabula legérdekesebb meséit, a Bonfini nyomán készült Magyar krónika néhány fejezetét és a Háló című antitrinitárius irat hátborzongató passzusait - ez utóbbi munka, amely az inkvizíció ÁVO-s módszereit ecseteli, joggal vált a korban botránykővé. 

 
590 Ft
GRÓBIÁN - Elfogyott

Szerző: Csáktornyai Mátyás

Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 1999

 

A fordított illemtanok divatja főleg Németországban és főleg a XVI. században terjedt el. Nem kis része volt ebben Friedrich Dedekindnek, aki a már korábban is létezett Gróbián ('fajankó') figurájába új életet lehelve megalkotta a maga humanista szemléletű, természetesen latin nyelvű, ámde a fekália-költészettől, az alantasabb humortól, a malacságoktól legkevésbé sem mentes művét. Az ő Grobiánusa az illetlenség tanítómestere, nem népi figura, hanem polgártanár, meglehetősen sajátos tantárggyal. A humanista encomium ezen alfaja, a grobiánus irodalom, azután szédületes karriert futott be Németországban, majd egész Európában. E műfaj terméke, Dedekind művének távoli, provinciális rokona Csáktornyai Mátyásnak a XVI. század kilencvenes éveiben, Kolozsvárott megjelent versezete. Meglepő módon Európában az első, nem német nyelvű grobiánus anti-illemtan, a hazai viszonyokra igazított magyarítás. Csáktornyai műve a XVI. századi hazai szokások, illőségek és főként illetlenségek, továbbá a korabeli magyar szólások egyedülálló forrása. Az illemtan paródiája egy olyan korból, amikor illemtant még nem írtak magyarul; tegyük hozzá: még századokig nem... 

 
800 Ft
TAKÁCS ZSUZSA - Elfogyott

Szerző: Halmai Tamás

Balassi Kiadó, 2010

 

Takács Zsuzsa kétségtelenül egyik legjelentősebb kortársunk. Költészetét műfordítói, esszé- és prózaírói munkásságát eddig jobbára csak alkalmi kritikák, szórványos értelmezések méltatták. Ideje tehát az életmű monografikus feldolgozásának, a pályakép és a recepció részletesebb áttekintésének. Ideje, hogy versolvasó közönség előtt is nyilvánvalóvá váljék: kivételes tehetségű alkotó él közöttünk.

 

A kismonográfia fiatal szerzője irodalomkritikus, költő. 2005 óta több önálló kötettel jelentkezett már.

 
2 000 Ft
 A MŰFORDÍTÁS ELVEIRŐL. MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY - Elfogyott

Balassi Kiadó, 2008

 

A kötet a magyar (mű)fordításelméleti  gondolkodás történetét követi nyomon, s a (mű)fordítás-történeti visszatekintés szokványos kereteit kitágítva a 20. század meghatározó szövegein és a 19. század emblematikus írásain kívül fontos helyet szentel a 16–18. századnak. Olyan szövegekből (elő- és utószavak, tanulmányok, kritikák, levelek, értekezések, vitairatok stb.) közlünk válogatást, melyek jelentős hatást gyakoroltak a fordítókra vagy a (mű)fordításról való gondolkodásmódra, illetve melyek nagy vitát kiváltó vagy jelentős fordítások és írások kapcsán keletkeztek. A magyar irodalomtörténetnek kiemelten fontos része a fordítással kapcsolatos gondolkodás alakulása, hiszen abban a világirodalom fogalmának körvonalazása, a magyar irodalom identitásának meghatározása is benne foglaltatik, továbbá annak a helynek a kijelölése, amelyet a magyar irodalom nyert el a világirodalom térképén.

 
3 900 Ft
 PAPÍRGALUSKA. TANULMÁNYOK A GÖRÖG ÉS LATIN KLASSZIKUSOK FORDÍTÁSÁRÓL - Elfogyott

Szerkesztette: Polgár Anikó, Hajdu Péter 

Balassi Kiadó, 2006

 

A papírgaluska 19. századi iskola egyik enyhébb  büntetési formája volt, amikor is a tanulót nem  engedték haza ebédelni, hanem benntartották  valamilyen külön feladattal. Ebédre (vagy inkább  ebéd helyett) volt ilyenkor „papírgaluska”.  Aki magyar fordításban olvassa a klasszikus költőket,  az dús lakomára hivatalos. De van, hogy csak  papírgaluska jut neki. A fordítás néha magyarról  magyarra is nehéz; Vas István például így használta  ezt a kifejezést a Horatius-vita során, amelyről  ebben a kötetben sok szó esik: „És most itt  a Corvina szép, új, kétnyelvű kiadása: Horatius  összes versének vaskos kötete. Mennyi papír, papír  a szövegben is! Mert ennek a hatalmas anyagnak,  mármint a magyar nyelvűnek, elcsüggesztően  túlnyomó része már nem is kétszersült, hanem  papírgaluska – megakad a torkunkon.”  Nemcsak fordítani nehéz tehát, hanem  a fordításokról beszélni is. Kötetünk megkísérli  a szembenézést az ókori szövegek magyar  fordítástörténetének fontos kérdéseivel,  és az ilyen fordításokkal kapcsolatos elméleti,  kritikai beszédmódot magát és annak történeti  változásait is vizsgálódás tárgyává tenni. 

 
2 300 Ft
MAGYAR VERSSZAK - Elfogyott

Szerző: Szigeti Csaba

Balassi Kiadó, 2005

 

Szigeti Csaba könyve a nemzetközi költészetkutatás  jól ismert, bár nálunk meglehetősen háttérbe szorult  területéről, a strofikáról szól. A versszakokon belül  csak azt a – mennyiségileg igen kiterjedt – részt  vizsgálja, melyet az ún. kéttömbű versszakok alkotnak.  E strófaszerkesztési mód az érett és késő középkori  költészetek közül legelőször a trubadúrköltészetben  jelent meg, de idővel az egész európai – s benne  a magyar – költészet köznyelvévé vált. Az értekezés egyszerre kézikönyv és antológia.  A kézikönyv első része inkább elméleti,  a második inkább történeti. Helyet kap a kötetben  a másfél évszázados magyar kezdeteket rögzítő  Legelső Versszakok Antológiája is, e tanulságos  és gyönyörű költői olvasmány.

 
2 500 Ft
MŰ, FORDÍTÁS, TÖRTÉNET. ELMÉLKEDÉSEK - Elfogyott

Szerző: Józan Ildikó

Balassi Kiadó, 2009

 

Az irodalomtörténész-ként, műfordítóként és költőként is nagy megbecsülésnek örvendő Rónay György nem minden pátosz nélkül jelenti ki: „Hogy nálunk, magyaroknál a fordítás –versfordításról van szó – nem pusztán ››fordítás‹, adott idegen szöveg értelmileg hű és pontos visszaadása nyelvünkön, hanem ennél sokkal több: rangos művészet, melyet legjobb költőink műveltek és fejlesztettek úgyszólván tökéletessé (ha ebben a ››műfajban‹‹ egyáltalán létezhetik tökéletesség) – ez nemcsak tény, hanem többé-kevésbé közhely is már.” Majd a következtetést is levonva így összegzi: „Valószínű, hogy a fordítás – a versfordítás – talán egyetlen más irodalomnak sem lett annyira ››nemzeti műfaja‹‹, mint a miénknek.” Könyvünk végigköveti a fordítás, illetve a „műfordítás” fogalmának történetét és elméleteit a magyar irodalomban a legkorábbi fordításoktól a 20. század végéig, és az irodalmi fordítás új elméleti és történeti koncepciójához keresi az utat.

 
3 500 Ft
A PERFORMATIVITÁS ESZTÉTIKÁJA - Elfogyott

Szerző: Erika Fischer-Lichte

Balassi Kiadó, 2009

 

A kortárs műalkotások megragadásához az 1960-as évek óta elégtelennek bizonyultak a hagyományos esztétika fogalmai. „Művek” helyett ugyanis többnyire olyan „események” jönnek létre, amelyek a befogadás során érvénytelenítik a szubjektum és objektum, illetve anyagiság és jelszerűség között egykor fennálló esztétikai viszonyokat. A performativitás esztétikája e tétel bizonyítására és e folyamat megértésére vállalkozik. Az érvrendszer központjában az előadás fogalma áll, amely (mivel magában foglalja a játékosok és a nézők testi együtt-jelenlétének, az anyagiság performatív létrejöttének, illetve a jelentés emergenciájának tulajdonságait) végül eseményként definiálódik. Erika Fischer-Lichte munkája tehát fogalmi úton, esztétikailag értelmezi a művészet és élet között húzódó határ lebontásának azt a jelenségét, amelyre a legújszerűbb kifejezési formák törekszenek.

 
3 500 Ft
LUKÁCS GYÖRGY IRODALOMSZOCIOLÓGIÁJA - Elfogyott

Szerző: Veres András

Balassi Kiadó, 2000

 

A kismonográfia a magyar irodalmi életben Lukács György körül kialakult csendet kívánja megtörni, az életmű egyik meghatározó szempontját állítva középpontba. A szakirodalom úgy tartja számon Lukácsot, mint aki leginkább reprezentálja a marxista szociológia érvényesítését az irodalom értelmezésében. Ám ez valójában önellentmondást takar, hiszen a marxizmus a szociológiát alárendeli a maga sajátos történelemvíziójának és üdvtanának, ami nem fér össze a szociológia tudományos igényeivel. Veres András könyve bemutatja, hogy a Simmel nyomdokain induló Lukács kezdetben miként próbálta összeegyeztetni a poétikai és a szociológiai nézőpontot, majd hogyan fordult el a szociológiától, hogy azután marxistaként felemás módon találjon vissza hozzá. Részletesen tárgyalja, hogy a negativista történetfelfogás miképp vezetett az ifjú Lukács György esetében érzékeny felismerésekhez, ennek marxista változata pedig kivédhetetlen csapdákhoz, korábban vállalt értékek feladásához.

 

 
1 200 Ft
 AZ HALÁLRA VALÓ KÉSZÖLETRŐL RÖVID TANÓSÁG - Elfogyott

Szerző: Kulcsár György

Közreadja és a bevezető tanulmányt írta: Hubert Ildikó

Sorozatszerkesztő: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 2007

 

Kulcsár György protestáns szerző (Alsólendva, ? – Alsólendva, 1577) életéről alig tudunk valamit. Ám művei (sajnos mindössze hármat ismer az irodalomtörténet) fontosságát jelzik a tények: Bánffy Miklós, a vidék főura nyomdászt hozatott birtokára a Kulcsár-művek kinyomtatásához, Szenci Molnár Albert elismerően szólt a szerzőről, de azok a későbbi korokból fönnmaradt vásárlási utalások is, amelyek az író népszerűségéről adnak hírt a mának. Kulcsár György, a lelkipásztor úgy bátorít a halál örömteli elfogadására, hogy az elmélkedő figyelmet mindvégig a végső célra, a hívő ember nagy kérdésére irányítja: hogyan juthatunk át az életen-halálon úgy, hogy Krisztus kereszthalála által a megváltott örömbe, az üdvösségbe mindnyájan eljuthassunk. Válaszadása gyakorlati útmutatás. Írásaiból sugárzó lelki tartása, a mindenkiért felelősséget érző, papi hivatásában megnyilvánuló keresztény morálja valóban vigaszt adhatott a saját korában, ahogy adhat ma is. 

 
2 500 Ft
PROBLÉMÁS NEM - Elfogyott

Szerző: Judith Butler

Balassi Kiadó, 2007

 

Judith Butler, a feminista elmélet klasszikusa, legfontosabb és legnagyobb hatású munkájában rámutat: a feminizmus hibát követett el azzal, hogy megkísérelte létrehozni „a nőt” mint sajátos, egymáshoz hasonló jellemzőkkel és értékekkel rendelkező kategóriát. Szembeszáll azzal a felfogással, amely a társadalmat két nemre, férfi és nő kettősségére osztja fel, korlátozva ezáltal az egyéni lehetőségeket, a választás és az ellenállás szabadságát. Judith Butler Lacan, Freud, Beauvoir, Irigaray, Kristeva, Wittig, Foucault munkáinak kritikai elemzése után munkálja ki könyvében a mai feminista elméletek alapját jelentő performativitás kategóriáját. Fordította: Berán Eszter és Vándor Judit

 
2 200 Ft
RAJK JÚLIA - Elfogyott

Szerző: Pető Andrea

Balassi Kiadó, 2001

 

Rajk Júlia életrajza a XX. századi magyar történelem különös és tragikus politikai sorsfordulóit hordozza. Rajk Lászlóné, született Földi Júlia, személyes ellenségének tudhatta mind Rákosi Mátyást, mind Kádár Jánost, akik részt vettek férje, illetve a rehabilitálásért fellépő Nagy Imre meggyilkolásában. Rajk Júlia 1945 és 1949 között jó néhány fontos politikai pozíciót töltött be. 1949-ben a bíróság ötévi börtönbüntetésre ítélte, gyermekét idegen néven állami gondozásba vették. A börtönbüntetés letöltése után nevét a beleegyezése nélkül megváltoztatták. A rehabilitációért és férje eltemetéséért, emlékének megőrzéséért, valamint „saját névéért” harcolt éveken át. Megkérdőjelezhetetlen erkölcsi súlyával döntő szerepet játszott abban, hogy a politikai rehabilitációs folyamat, ha zökkenőkkel is, de haladt, és sikerül elérnie férje nyilvános temetését. Rajk Júlia egész életében harcolt a megkülönböztetés és az igazságtalanság ellen. A „Júlia-féle szabadságakciók” az első valóban civil szervezet megalakításától, a bebörtönzött ellenzékiek védelmétől az abortuszjogszabályok szigorítása ellen indított aláírásgyűjtő akció megszervezéséig terjedtek. Ennek a harcnak az állomásai, a börtönévek, a romániai fogság, a Nagy Imre-csoport: győzelmei és vereségei, vagyis Rajk Júlia élettörténete bemutatja, hogy megvalósítható-e a mindennapok apró harcain keresztül az utópia: az autonóm, a férfi világtól szabad nő, a „saját név” megszerzése.

 
2 500 Ft
VAN-E A NŐKNEK TÖRTÉNELMÜK? - Elfogyott

Szerkesztette: Joan Wallach Scott

Fordította: Greskovits Endre

Balassi Kiadó, 2001

 

A feminista elmélet és a feminizmus történetének egyik központi problémája a nők és férfiak, valamint a nők és nők közötti különbség kérdése. A kötetet Joan Wallach Scott, a princetoni Institute for Advanced Study tagja állította össze, azzal a céllal, hogy bemutassa az elmúlt tíz év legfontosabb, ma már klasszikussá vált történelmi tanulmányait, a nő kategóriája, a társadalmi nem, a faj, az osztály, a szexualitás, a feminizmus témakörében. A kötet szerzői, Denise Riley, Natalie Zemon Davis, Joan Wallach Scott, Anne Phillips és Lynda Roper stb. művei alapvető olvasmányok a történelemmel, nőtudománnyal, a társadalmi nemek tudományával, művelődéstörténettel és feminizmussal foglalkozó tanárok és diákok számára. 

 
2 500 Ft
POSZTDRAMATIKUS SZÍNHÁZ - Elfogyott

Szerző: Lehmann, Hans-Ties

Balassi Kiadó, 2009

 

Az 1970-es évektől kezdődően a nyugati színházkultúrákban egyre inkább háttérbe szorul a színház irodalmi szerepe, és meghatározóvá válik eseményjellege. Ennek kapcsán átértékelődik a dráma szerepe is: a színházi esemény már nem merül ki egy dráma bemutatásában, a színházi reprezentáció csúcsán álló drámai szöveg elveszti vezető szerepét, egyenrangúvá válik a tér, mozgás, hangok, világítás elemeivel. A színház egyre több érintkezési pontot alakít ki a társművészetekkel, a peformansszal, a képzőművészettel, az operával és a tánccal. E folyamatot illeti Lehmann összefoglalóan a „posztdramatikus” jelzővel. Hangsúlyozza, hogy a fogalom nem egy új műfajt vagy kategóriát akar jelölni, hanem különféle, egymással akár szöges ellentétben álló tendenciákat, stílusjegyeket, amelyek valamennyien az itt felvázolt mély társadalmi átalakulásokban gyökereznek, és azokra reflektálnak. Egy olyan társadalomban, mely társadalmi színjátékokra épül, a színháznak folytonosan újra kell gondolnia saját szerepét és mibenlétét. Társadalmi felelőssége nem csökken, csak többé nem normákban és előírásokban fogalmazódik meg. A posztdramatikus esztétika Lehmann szerint a „kockázat esztétikája”.

 
3 000 Ft
 ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI ISMERETEK, ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI NEVELÉS - Elfogyott

Szerző: Bálványos Huba

Balassi Kiadó, 1998

 

A könyv a művészeti és nem művészeti esztétikum fogalomrendszerével, a tárgyi környezet kultúrájával és esztétikájával foglalkozik. Külön tárgyalja a képzőművészeti alkotások esztétikai kérdéseit, bevezet a műelemzés alapismereteibe. Példákkal és képekkel gazdagon illusztrálva ismerteti azokat a módszereket, amelyeket az esztétikai-művészeti neveléssel foglalkozó pedagógusok munkájuk során alkalmazhatnak. A négyéves tanítóképzés tantervében új területként jelentkezik e témakör. A kötet szerves folytatása az elmúlt évben megjelent Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció című könyvnek. 

 
1 500 Ft
A HANGSZERES MAGYAR NÉPZENEI HAGYOMÁNY - Elfogyott

Szerző: Sárosi Bálint

Balassi Kiadó, 2008

 

A hangszeres hagyomány kézikönyv a népzenének arról a részéről, amelyrõl Kodály és Bartók generációjától nem kaptunk részletes összefoglalást. Olvasmányos közérthetőséggel, de ugyanakkor tudományos igénnyel mutatja be a nép zenészeit és hagyományos zenéjét: a falu zenei életének alakulását a zenei önellátástól (a duda, a furulya a citera világától) a cigányzenészek működésének általános elfogadásáig – a „primitív” motívumismétlő zenétõl a verbunkoszene máig ható örökségéig. A könyv részletesen ismerteti a zenészek hosszú időn át tisztázatlan szerepét, keresztmetszetet ad a hagyományos hangszeren játszott dallamkincsről, végül a függelék kottáival is alátámasztva, az improvizáló hangszeres zenélés műhelytitkait tárja fel: megtudhatjuk, mit tesz a népzenész azért, hogy zenéje rendeltetésének megfeleljen, és hatásos legyen.

 
3 000 Ft
 AZ EVENKIK FÖLDJÉN. KULTURÁLIS KONTAKTUSOK A BAJKÁL-VIDÉKEN - Elfogyott

Szerzők: Sántha István, Tatiana Safonova

Balassi Kiadó, 2011

 

Az evenkik Szibériában a Jenyiszej folyó és a Csendes-óceán között elterülő tajgában, hatalmas területen, több helyen, 200-300 fős kis csoportokban élnek. Napjainkig megőrizték kultúrájukat, a vadászó-gyűjtögető életmódot, egy olyan környezetben, ahol a több évszázados orosz, esetükben burját megtelepedés-betelepülés óta az állattartás, bányászat, s az ezzel járó modernebb társadalmi viszonyok váltak meghatározóvá. Évszázadok  óta kontaktusban állnak más nagy népekkel, így érthető, hogy az alkalmazkodás elengedhetetlen a fennmaradásukhoz.

 

A szociálantropológus szerzők az elmúlt évtizedben több alkalommal töltöttek el hosszabb időt e kevéssé ismert, dinamikusan fejlődő, ellentmondásos világban, a Kelet-Szibériában, a Bajkál-tó vidékén élő evenkikkel. Beszámolójukban élményszerűen, de ugyanakkor szakszerű megközelítéssel elevenítik meg az evenkik gondolkodásmódját, hétköznapjait.

 

 A könyvhöz mellékelt DVD a helyszínen készített filmjüket tartalmazza.

 
3 200 Ft
KÉTNYELVŰ MENTÁLIS LEXIKON - Elfogyott

Szerző: Navracsics Judit

Balassi Kiadó, 2007

 

Az EU-csatlakozás következtében Magyarországon is szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy egyre több személy válik kétnyelvűvé. A megváltozott körülmények megváltozott nyelvi környezetet hoznak létre sok ember számára. A hazánkba érkezők megtanulják a nyelvünket, azt a mindennapi életben használják. Meg kell szoknunk, hogy vannak, akiknek a magyar nem az első nyelvük, mégis folyamatosan beszélik. Ha valami szokatlant mondanak, tudnunk kell, hogy ennek oka, hogy a kétnyelvű ember sohasem képes a másik nyelvet kiiktatni a tudatából. Érdemes tehát felhívni minden nyelvvel foglalkozó szakember – nyelvtanár, nyelvész, kutató – figyelmét a kétnyelvűség sajátosságaira. Meg kell ismerni a kétnyelvű beszédfolyamatokat ahhoz, hogy a kétnyelvűséget természetes állapotként fogadjuk el. A szerző 125 kétnyelvű személlyel végzett kísérletsorozatot annak céljából, hogy vizsgálja a kétnyelvű mentális lexikon rendezettségét, feltárja a benne kialakult kapcsolatokat, megismerje a kétnyelvű beszédprodukciót és -percepciót. Tette s teszi ezt annak reményében, hogy a kétnyelvűség alaposabb ismeretével a nyelvtanítás és nyelvtanulás is sikeresebb vállalkozás lesz Magyarországon.

 
2 500 Ft
-10%
 A SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁLYI BAZILIKA EMBERTANI LELETEI 1848-2002 - Elfogyott

Szerkesztette: Éry Kinga

Balassi Kiadó, 2008

 

Székesfehérvár belvárosában a királyi bazilika köveiként ismert falmaradványok valójában a Szent István által alapított, uralkodói méretű magánkápolnából fejlődött Szűz Mária-prépostság templomának romjai. A középkori Magyarország egyik legtekintélyesebb egyházi intézménye történetének forrásait közreadó Ecclesia Beatae Mariae Virginis Albaeregalis kiadványsorozat első kötete a templom és környezete ásatásai során előkerült embertani leleteket dolgozza fel. Közismert, hogy a templomban az alapítón és fián, Szent Imre hercegen kívül tizennégy királyt, számos királyi családtagot és országos előkelőséget temettek el, a templom mellett a középkor szokásának megfelelően közrangúakat befogadó temető működött. Székesfehérvár 1543. évi török kézre kerülésével a templomban és kápolnáiban nyugvók sírjai kincsek után kutató bolygatásoknak, katonák garázdálkodásának áldozatává váltak, a templom körüli temető sírjait zömmel újkori földmunkák sértették. A gazdagon illusztrált kötet külön tárgyalja a templombelső hányattatások ellenére megmaradt sírjait, közöttük az egyetlen, régész által feltárt, Árpád-kori királysírt a mellette talált királynéi vázzal együtt. A teljes leletanyag feldolgozása a csontokból leolvasható elváltozásokból a laikus számára is sokat elárul a középkori ember életmódjáról, egészségi állapotáról, betegségeiről.

 
6 000 Ft
Akció: 5 400 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
SZÍR ÍRÓK A STEPPE NÉPEIRŐL - Elfogyott

Szerző: Kmoskó Mihály

Szerkesztette: Felföldi Szabolcs

Balassi Kiadó, 2004

 

A szerző a húszas években – nemzetközi összehasonlításban is máig egyedülálló – nagy terjedelmű szöveggyűjteményben dolgozta fel a honfoglalás előtti magyar történet és az ehhez szervesen kapcsolódó eurázsiai steppetörténet mohamedán és szír forrásait. Noha azóta az őstörténészek új generációi nőttek fel, Kmoskó Mihály munkája napjainkig alapvető forrás a korszak kutatói és a magyarság múltja iránt érdeklődő közönség számára.

 

Jelen kötet a 6–13. századi szír források részleteinek fordítását tartalmazza egy hosszú bevezetővel, amely a szír írás átírásának legfőbb szabályai mellett kitér a legfontosabb szakirodalomra, valamint behatóan foglalkozik az egyes szír szerzőkkel és műveikkel. Kmoskó a kivonatolt művek magyar fordítását lábjegyzetbe rendezett kommentárokkal látta el, amelyeket a szerkesztők kiegészítettek a legalapvetőbb szakirodalommal. 

 
2 400 Ft
 MINDENNAPI ELŐÍTÉLETEK. TÁRSADALMI TÁVOLSÁGOK ÉS ETNIKAI SZTEREOTÍPIÁK - Elfogyott

Szerkesztette: Bakó Boglárka, Papp Richárd, Szarka László

Balassi Kiadó, 2007

 

Csoportközi kapcsolatainkban, a kultúrák, vallások közötti érintkezésben naponta találkozunk olyan kijelentésekkel, minősítésekkel, meghatározásokkal, amelyek alapját általánosító, egész közösségre kiterjesztett ítélet jelenti. Az emberi tudás és megismerés egyik legrégibb, legáltalánosabb formáját, a másik emberről, másik csoportról alkotott közhelyeket, sztereotípiákat és az ezekhez szorosan kapcsolódó előítéleteket elemzi ez a kötet, több társadalomtudományi diszciplína – a kulturális antropológia, a szociológia, a földrajz-, néprajz és a történettudomány – módszereivel, kutatási szempontjaival. Mindennapi előítéleteink, autoés heterosztereotípiáink vizsgálata nyomán jól érzékelhetővé válik, hogy a történeti, kulturális és földrajzi kontextus milyen erősen meghatározza, egyszersmind behatárolja társadalmi-kulturális tudásunk alaprétegeit. Az előítéletes gondolkodás gyakran akkor is érvényesül, amikor a korábbi mentális különbségek legfeljebb már csak nyomelemeikben maradtak fenn, s az egykori éles választóvonalak helyén összetett, hibrid szerkezetek alakultak ki. 

 
2 800 Ft
ETNIKAI IDENTITÁS, POLITIKAI LOJALITÁS - Elfogyott

Balassi Kiadó, 2006

 

A nemzeti kizárólagosságra törekvő 20. századi kelet-közép-európai államokban a határváltozások nyomán létrejött új nemzeti kisebbségek több alkalommal is szembesültek a hontalanság érzésével és tényeivel: a nyelvi, kulturális, oktatási jogok megtagadásától az állampolgársági jogoktól való megfosztásig, a kisebbségek elűzéséig, fizikai felszámolásáig terjedt az államideológia szintjére emelt nacionalizmusok kisebbségellenes eszköztára. Az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének évkönyveként megjelent tanulmánykötet szerzői az interetnikus viszonyoknak ezt a központi kérdését elméleti és gyakorlati megközelítésekben vizsgálják. A státustörvény és a kettős állampolgárság kérdése kapcsán több írás is elemzi a Magyarországgal szomszédos államok kisebbségi magyar közösségeinek identitásszerkezeteit és lojalitásproblémáit. A történeti együttélési modellekről, a többes identitásszerkezetek kialakulásáról és működéséről, az új típusú migrációs, transznacionális magatartásformákról és a nehezen feloldható konfliktushelyzetekről jól dokumentált, friss kutatási eredményeken alapuló tanulmányok olvashatóak a kötetben.

 
2 900 Ft
A HOLOKAUSZT ÉS A KERESZTÉNY VILÁG - Elfogyott

Szerkesztette: Carol Rittner, Stephen D. Smith, Irena Steinfeldt

Balassi Kiadó, 2009

 

„A holokauszt és a kereszténység – látszólag nehezen összekapcsolható fogalmak. Hiszen mi is állhatna távolabb a jóérzésű keresztény emberek elveitől, erkölcseitől és szándékaitól, mint az, hogy vallásukat a gyűlölet egyik leggyalázatosabb történelmi megnyilvánulásával hozzák összefüggésbe? Igaz, de mégis – könyvünk pontosan ezt teszi. A náci korszak (1933–1945) és a holokauszt – a Soá – idején sok keresztény felemelte szavát a zsidók üldözése ellen, sokan együttműködtek az üldözőkkel, és sokan csendben voltak: nem szóltak »se mellette, se ellene«, ahogy Elie Wiesel, maga is a holokauszt túlélője, fogalmazott. Valójában legkevesebben azok a keresztények voltak, akik életük kockáztatásával igyekeztek menteni a zsidókat. Mindaz, amit a keresztények tettek, illetve elmulasztottak megtenni a vészkorszak alatt, még a 21. században is kísérti a keresztény világot. Ezért is állítottuk össze ezt a könyvet.” (A kötet bevezetőjéből)

 
2 500 Ft
EGYHÁZAK ÉS ÁLLAMOK KÖZTES-EURÓPÁBAN - Elfogyott

Szerző: Bárdos-Féltoronyi Miklós

Fordította: Sajó Tamás

Balassi Kiadó, 2001

 

A Belgiumban élő, magyar származású szerző elemzése a „köztes”-európai országokat (Oroszország és az Európai Unió, illetve a Földközi-tenger és a Balti-tenger közti terület mintegy húsz országa), s az 1914-től a század végéig tartó időszakot tekinti át. Ezek az országok Európa különleges övezetét jelentik, ahol a hasonlóságok jóval nagyobb szerepet játszanak a különbözőségeknél. Egyöntetűségük mindenekelőtt alapvető geopolitikai körülményeikből, sokszínűségük pedig egyedi helyzetükből és sajátos történelmükből fakad. Ezen országok azonban az újdonsült szabadságot mintha nehezebben tudnák megélni az azt megelőző elnyomásnál. A hatalom kérdése ebben a régióban már jó néhány évtizede a demokratizálódás távlatába illeszkedik, amely nyilvánvalóan érinti a civil társadalmat, az egyházakat, az államot és a nemzetet is. A vallás politikai, sőt geopolitikai tényezővé és játszmává vált az elmúlt nyolcvan év nácizmusa és sztálinizmusa után. Az ancien régime ma is tovább él az egyházi gondolkodásban, jóllehet ezek az országok igen erőteljes ütemű iparosodáson és városiasodáson mentek keresztül, amelyet bizonyos mértékű elvilágiasodás kísért. A köztes-európai egyházak néhány évtizede átmeneti, s mindenekelőtt választási helyzetben vannak, amely döntő hatással lesz a XXI. század társadalmában betöltött szerepükre. 

 
1 500 Ft
 A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON – EURÓPAI PERSPEKTÍVÁBAN - Elfogyott

Szerkesztette: Molnár Judit

Balassi Kiadó, 2005

 

1944. április 16-án kezdődött a magyarországi  vészkorszak legpusztítóbb fejezete. Több százezer honfitársunkat zárták gettókba, hajtották gyűjtőtáborokba, majd deportálták őket. E tragikus eseményekre emlékezve szervezett a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány nemzetközi tudományos konferenciát 2004. április 16. és 18. között Budapesten. A konferencia előadói, már ismert, valamint fiatal kutatók elsősorban a magyar holokausztra vonatkozó legfrissebb eredményeiket ismertették, ugyanakkor több szakértő is hangsúlyt helyezett az európai eseményekre, azok összehasonlító elemzésére. Számos előadás foglalkozott a roma holokauszt eseményeivel, valamint a homoszexuálisok és a Jehova Tanúi üldöztetésével. A hazai történészek mellett neves külföldi előadók érkeztek az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Izraelből, Németországból, Lengyelországból, Romániából és Olaszországból. A tanulmánykötetben az előadások lábjegyzetekkel ellátott, szerkesztett változata olvasható. 

 
3 500 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.