Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Reformált egyházak

Fő kategória >Vallás >Reformált egyházak

Sorrend:

12

-20%
AZ UTOLSÓ ERDÉLYI GÁLYARAB

Szerzők: Berke Krisztina, Karczagi Sándor

Koinónia Kiadó, 2010

 

Karczagi Sándor az elmúlt száz év történelmének élő-eleven szereplője. Elkötelezett papi munkáját a kommunista rendszer húsz év szabadságvesztéssel jutalmazta, több lelkésztársával együtt börtönbe vetették, majd a Duna-deltába szállították kényszermunkatáborba.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ EGYHÁZ KINCSEI

Szerző: Dirk Jan Groot

Koinónia Kiadó, 2007

 

"Dirk Jan Groot 1980-ban alapította a Dorcas Hulp Nederland nevű segélyszervezetet. Több mint negyedszázados működése alatt alapítója irányításával a szervezet a világ összes szegény országaiban és válságövezeteiben jelen van. A szétosztott anyagi javak, valamint a közösségfejlesztő programok mellett a Dorcas munkatársai személyes kapcsolatok ápolására is törekszenek. Ezekből a találkozásokból születtek a könyv egyszerre megrázó és felemelő történetei, a lehető legszemélyesebb közelségbe hozva az olvasót távol eső országok és kultúrák mindennapi szenvedéseivel és megküzdött örömeivel. A könyv címe Szent Lőrinc mártíriumát idézi. Lőrinc diakónust arra szólítják fel a későantik pogány Róma hatalmasságai, hogy adja át nekik az egyház kincseit. Lőrinc habozás nélkül engedelmeskedik a felszólításnak és rövid időn belül Róma utcáinak szegényeivel zsúfolt szekérrel jelenik meg a város vezetői előtt. "Íme, itt vannak az egyház kincsei" - mondta."

 
1 300 Ft
Akció: 1 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÚRVACSORA

Szerző: Thomas Watson et alii

Koinónia Kiadó, 2004

 

"Az Úr vacsorája a zsidó húsvétkor kezdődött, annak halálán és hamvaiból. E sákramentum úgy kelt életre, mint egy második főnix, hisz Urunk utolsó húsvétját halála húsvétjának nevezte. Ő vezette be és rendelte el e sákramentumot, melynek egészen az Ő második eljöveteléig élnie kell. Ebben az evangéliumi rendelkezésben Krisztus nemcsak szépségét mutatja meg, hanem erényéről is jelt ad. Az úrvacsora nemcsak kép, hanem emlő, melyből tej folyik számunkra. Krisztus részéről végtelen jóság volt testének ama áldott edényét megsebesíttetni, és kiengedni az Ő szent vérét. Gonosz dolog részünkről szándékosan dacolni e paranccsal, mely oly gazdagon megmutatja a kegyelmet, s oly közelről érinti megváltásunkat."

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANTISZEMITA VOLT-E LUTHER?

Szerző: Lucia Kaennel

Koinónia Kiadó, 2008

 

Lucie Kaennel arra a kérdésre keresi a választ, ami sok ember számára felvetődött, aki a Luther életművével foglalkozott, könyveit olvasta. A neves reformátor némely írásában a zsidókról megvetéssel, gyűlölettel ír, a kirekesztés szándékával. Hogyan magyarázható ez a magatartás? Lucie Kaennel sorra veszi Luthernek a zsidósággal foglalkozó könyveit, nézeteit elhelyezi a reformáció korának teológiai és társadalmi-politikai kontextusába. Luther számára a zsidóság ugyanolyan fenyegetettséget jelentett a keresztény hitre nézve, mint amilyet az eretnekek, a pápisták és a törökök. Lucie Kaennel könyve arra is kitér, hogy milyen módon használták Luther ilyen témájú írásait a nácizmus sötét korszakában.

 
1 850 Ft
Akció: 1 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AMA KEGYELEMNEK MENNYEI HARMATJA

Szerző: Balogh Judit

Koinónia Kiadó, 1995

 

Magyar nyelvterületen a protestáns egyházak létrejötte után száz évvel már kibontakozik a puritanizmus néven ismert első magyar református megújulás, méghozzá Erdélyben. A puritán eszméket angliai egyetemekről hazatérő peregrinusok terjesztik el. A személyes hitélet kialakításának, a kegyesség gyakorlásának (praxis pietatis) szorgalmazásával elsődlegesen az egyház reformját tűzik ki célul, ám Tolnai Dali János, Medgyesi Pál, Apáczai Csere János és a többiek munkássága az erdélyi közéletre is maradandó hatást gyakorol. Breviárium-szerűen összeválogatott gondolataik nem csupán nyelvi szépségük miatt számíthatnak az olvasók érdeklődésére. A magyar puritánok hit és értelem, kegyesség és közéletiség azóta is páratlanegyensúlyát valósították meg, s ebben a mai napig követendő példaként állnak előttünk.

 
400 Ft
Akció: 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MEGTÉRÉS

Szerző: Samuel Bolton

Koinónia Kiadó, 2004

 

Hódolat, tartozás- és küldetéstudat, vágyakozás (Isten országának terjedésére), hit Isten mindenható és irgalmas voltában: íme néhány kulcsszó ahhoz, hogy megértsük, milyen indulat fűtötte e kötet három íróját. Ide kívánkozik még az időhöz való viszonyulásuk is. Egyfelől ráérősek: prédikációikban hallgatóságukat aprólékos érveléssel és kérleléssel vezetik Isten kegyelmének megragadására. Másfelől sürgetnek, hiszen tudják, hogy nemcsak az üdvösség a tét, hanem az Isten dicsőségére megélt földi lét is. (Adorján Kálmán) Samuel Bolton (1606-1654) három londoni gyülekezetnek volt a lelkésze, később rektorhelyettese lett a cambridge-i egyetemnek.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MEGÚJULT LELKIPÁSZTOR

Szerző: Richard Baxter

Koinónia Kiadó, 2001

 

A lelkipásztori szolgálat puritán eszményeinek fejlődéséhez Richard Baxter (1615-1691) legfőképpen a személyes hitoktatói gyakorlatnak a bővítésével járult hozzá: a hitoktatás számára nem pusztán a gyermekeknek szóló alapozó stúdiumot, hanem korhatár nélkül mindenkit megillető képzést jelentett, szervesen hozzátartozott az evangelizációs és pásztori lelkigondozáshoz. Richard Baxter személyében olyan lefegyverzően őszinte és komoly keresztyén emberrel állunk szemben, akinek gondolkodása, beszéde és magatartása tökéletes következetességre vall, hiszen hivatása gyakorlásában boldog örömmel elfogad minden nehézséget: a szegénységet, az agyonhajszoltságot, akár az anyagi veszteséget is.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MEGÚJULÁS TEOLÓGIÁJA

Szerző: James I. Packer

Koinónia Kiadó, 2000

 

Több kiadást megért művében James I. Packer, a jelenkori angolszász teológiai gondolkodás egyik legismertebb tudósa ebben a könyvében az európai civilizációra döntő hatást gyakorolt XVII. századi puritán világlátás és lelkiség tudományos vizsgálatát végzi el. Azt a kérdést járja körül, hogy a reformáció második hulláma idején milyen szemléleti alapokon kerülhetett harmonikus egységbe a legszemélyesebb vonatkozású hitélmény és a mindennapi élet dolgaiban való jártasság. Az egyházat meglátogató és megújító Szentlélek teológiájának kidolgozásával a reformáció tanítását továbbvivő puritánok komolysága nyugodt és szenvedélyes lehetett egyszerre, mélyreható gazdasági, politikai változásokat előidéző tetteiket az örökkévalóság kapujában vitték véghez azzal a meggyőződéssel, hogy a teremtett világ Isten dicsőségének a színtere.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KERESZTYÉN EMBER ÖRÖKSÉGE

Szerző: William Guthrie

Koinónia Kiadó, 2000

 

William Guthrie-t egykötetes szerzőként is a teológia legkiválóbb művelői között tartja számon a skót egyháztörténet. A keresztyén ember örökségé-nek sikeres útját több nemzedék olvasóközönségéhez a híres Dr. John Owen (aki maga többkötetes teológiai szerző, Guthrie talán legolvasottabb kortársa) nyitotta meg, amikor egy alkalommal előhúzva a zsebéből Guthrie értekezésének egy kisebb díszes kiadását, a következőképpen méltatta: "Én is írtam néhány könyvet, de ebben több a hittudomány, mint azokban együttvéve. Számomra ez vademecum, az Újszövetséggel együtt mindig magammal hordom."

 
980 Ft
Akció: 785 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%

Szerző: Albert N. Martin

Koinónia Kiadó, 2000

 

"Kálvinistává tett-e már Isten? Nem azt kérdezem, hogy kálvinistává lettél-e egy-egy Boettner-, Kuyper- vagy Warfield-könyv hatására, hanem azt, hogy megmutatkozott-e neked Isten? Összetört-e a vele való találkozás? Megajándékozott-e kegyelméből alázattal, engedelmes szívvel, bűnbánattal, hálával, bizalommal és örömmel? Ezektől lesz valaki kálvinista." (A.N. Martin)

 
280 Ft
Akció: 225 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÁLVINIZMUS ÖT PONTJA

Szerző: W. J. Seaton

Koinónia Kiadó, 2001

 

"Hitvalló keresztények között annyi gyanút, bizalmatlanságot, sőt ellenségeskedést aligha támasztott egyéb, mint ez a szó: kálvinizmus. Ám az indulat nagy része, mely e teológiai rendszer, illetve annak vallói és hirdetői ellen táplálnak, semmi esetre sem alapszik valódi ismereten. E könyvecske annak reményében született, hogy talán gátat vethet a kálvini teológiára zúdított rágalmaknak, s e nagy tanítás igazsága - mely hitbéli atyáinknak oszlopa, s egy régi, dicsőbb korban az egyház erőssége volt - újra feltündököl." (J. W. Seaton) Az első, 1997-es kiadás változatlan utánnyomása új külsővel.

 
250 Ft
Akció: 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A BŰNBÁNAT

Szerző: Thomas Watson

Koinónia Kiadó, 2004

 

"Ez idő szerint nyilvánvaló, hogy a nagy puritán lelkész-teológusokat -- mint Owen, Baxter, Goodwin, Howe, Perkins, Sibbes, Brooks, Watson, Gurnall, Flavel, Bunyan, Manton és a hozzájuk hasonlók -- kimagasló szellemi képesség és lelki bölcsesség jellemezte. A józan tudományosságból táplálkozó intellektuális beállítottságuk az Isten iránti ragyogó buzgósághoz, valamint az emberi szív aprólékos ismeretéhez kapcsolódott. Valamennyi munkájuk a tehetség és a kegyelem kivételes együttállásának a megnyilatkozása." (J.I. Packer, Regent College, Vancouver)

 
700 Ft
Akció: 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
12 TANÍTÁS A ZSOLTÁROKRÓL

Szerző: Szrógh János

Koinónia Kiadó, 2007

 

A református lelkész-szerző tankönyvet írt, mely a magyar pietizmus szellemi fényt gyújtó erőfeszítéseihez kapcsolódva józan hitre tanította a fiatal nemzedéket. Párbeszédre épülő tanítói módszere ma is időszerű.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A RÉGI MAGYAR GYÜLEKEZETI ÉNEK

Historia Litteraria 17

Szerző: H. Hubert Gabriella

Universitas Kiadó, 2004

 

A kötet a 16-17. századi evangélikus, református és unitárius gyülekezeti éneklés története.

 
2 835 Ft
Akció: 2 270 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KERESZTÉNY EURÓPA

Szerző: J. H. H. Weiler

Szent István Kiadó, 2006

 

A szerző az európajog nemzetközileg elismert szakértője; esszéjében az alkotmányos vita prizmaként jelenik meg, amely átfogóan és részletesen tükrözi vissza a vallás szerepét az európai integrációról szóló vitában. Weiler könnyed stílusban, ám könyörtelen logikával vonultatja fel e diskurzus főbb szempontjait, kimutatva a laicista állameszme alapvető önellentmondását; európai krisztofóbiáról ír, sőt keresztény gettóról, amelyet külső és belső falak határolnak. Ezzel szemben az integráció keresztény historiográfiáját sürgeti, amely alternatív olvasatként a nem-keresztények számára is többletértéket képviselhet.

 
1 490 Ft
Akció: 1 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS?

Gondolatok egy konferencián – Nagykőrös, 2012. október 5.

Szerkesztette: Dávid István

L’Harmattan Kiadó, 2013

 

Hovatovább – merre tovább? Egyre gyakrabban vetődik fel a kérdés tágabb értelemben: „Quo vadis?” egyházzene? Talán elbizonytalanodtunk? Ellenkezőleg: a helyzet kötelez állásfoglalásra! A helyes válasz megfogalmazása és a vonatkozó stratégia kialakítása, egyrészt nem választható el a mai kor egyházi és világi történéseinek vizsgálatától, ugyanakkor viszont évszázados alapértékek felelős megőrzésének – vagy felelőtlen elvetésének, netán megtagadásának – döntéseit kell meghoznia a ma emberének. E kiadvány időszerűségét – elődeink példáján okulva – tehát fölösleges emlegetnünk, hosszú távú és jobbító szándékú küldetését hangsúlyozni viszont, Orbán Balázs szavaival élve: „szent kötelességünk”.

 

 
1 600 Ft
Akció: 1 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KERESZTÉNYSÉG TÖRTÉNETE

Szerző: Paul Johnson

Európa Könyvkiadó, 2012

 

Az 1928-ban született, Oxfordban végzett, kiemelkedő angol történész rendkívül termékeny tudományos munkássága mellett keresett előadó, továbbá Margaret Thatcher, majd Tony Blair tanácsadója volt. Több műve magyarul is megjelent. A kereszténység története másik, hasonlóan nagyszabású könyvét, A zsidók történeté-t folytatja. Johnson nem tartozik a száraz, akadémikus szaktudósok közé, műve a nagyközönségnek szól, élvezetes stílusban, színes és megvilágító erejű anekdotákkal megtűzdelve mutatja be, hogyan bontakozik ki egy kis zsidó szektából, emelkedik fel és terjed el világszerte a hit és szeretet útján megváltást ígérő tan, amelyet Jézus, a vándorprédikátor hirdet.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  HIT ÉS HATALOM. AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS NEMESSÉG 16. SZÁZADI TÖRTÉNETE

Szerző: Horn Ildikó

Balassi Kiadó, 2009

 

Mi történik, ha az ország többségének más a vallása, mint az uralkodónak? Hogyan segít a hit egyeseket a hatalomra, és miért lesz mások bukásának az oka? Miképp deformálódik az hatalmon lévők hite? A vallási meggyőződés és a politikai előnyök csatájából a hit vagy a hatalom megszállottjai kerülnek ki győztesen? Könyvünk az erdélyi unitárius nemesség példáján mutatja be a 16. század második felének bonyolult mintákba rendeződő, emelkedések, bukások és diadalmas újjászületések láncolatából álló lüktető korszakát, amelynek politikáját János Zsigmond, a Báthoryak, Habsburg Miksa és Rudolf, valamint az utolsó Jagellók, vallási életét pedig Dávid Ferenc, Giorgio Biandrata, Melius Juhász Péter és az Erdélyben menedékre lelő külföldi szabadgondolkodók formálták. A kötetből olyan kérdésekre kaphatunk választ mint, hogy mi okozta Erdélyben a szentháromság-tagadó tanok robbanásszerű sikerét, miért nem vált mégsem államvallássá, és hogyan lett az egységes, egyetemes protestantizmus eszméjéből négy különböző, egymással szembenálló felekezet, amelyek Európában egyedülálló módon végül mégis képesek voltak véres vallásháborúk nélkül évszázadokon át egymás mellett élni.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KERESZTYÉNI ÉNEKEK

Szerző: Újfalvi Imre

Sajtó alá rendezte: Kőszeghy Péter

A kísérő tanulmányt írta: Ács Pál

Balassi Kiadó, 2004

 

Újfalvi Imre könyve a régi magyar irodalom, és általában a művelődéstörténet szempontjából rendkívüli jelentőségű. E kötetben található a régi magyar irodalom „első irodalomtörténeti jellegű” előszava. Újfalvi a második bevezetésben a korábbi énekeskönyv-kiadások felsorolásával az első magyar bibliográfiai összeállítást hagyta az utókorra.

 

A kötet válogató összefoglalása a debreceni kiadású énekeskönyveknek, egyben a XVI. századi református egyházi énekirodalom záróköve.

 

Maga a szerző is figyelemre méltó alakja a magyar irodalom- és művelődéstörténetnek; református teológus, aki bejárta egész Európát és sokirányú képzettségre tett szert.

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
  AZ KERESZTYÉNI RELIGIÓRA ÉS IGAZ HITRE VALÓ TANÍTÁS... HANAU, 1624.

Szerző: Szenci Molnár Albert

A tanulmányokat írták: Szabó András, Vásárhelyi Judit

Sorozatszerkesztő: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 2009

 

A kálvinizmus alapműveként számon tartott, 1500 lapot meghaladó Tanítás négy könyvből áll. Első könyve Istennek, a világ mindenható Teremtőjének az ismeretéről szól, aki munkája és igéje által jelenti ki magát. Ezt követi a Megváltó Istenről, Jézus Krisztusról írott második könyv. A harmadik könyv a Szentlélek ismeretéről szól. S végül a negyedik könyv tárgya az egyház. A helvét vallás alapvető és legfontosabb tanait – mint például Isten szuverenitása, a Biblia Isten-kinyilatkoztatása, a predestináció és a sakramentumok értelmezése, az egyházfegyelem kérdései – egyszerűen, érthetően, szemléletes példákkal, a felmerülő ellenérvek és vallási felfogások részletes cáfolatával a Szentírás útmutatásai alapján mutatja be. Megjelenése után természetesen hamarosan ismertté vált a három részre szakadt Magyarországon, mígnem kb. 60 esztendővel később, 1624-ben az erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor „meghagyásából” megszületett a teljes mű magyar változata is. A zsoltárfordító, bibliakiadó, nyelvtudós Szenci Molnár Albert e munkájával koronázta meg életművét. Az OSZK-val közös kiadás.

 
14 000 Ft
Akció: 12 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KÁLVINISTA CSEPP A KATOLIKUS TENGERBEN

Szerző: D. Molnár István

Balassi Kiadó, 2009

 

A mű témája a lengyelországi reformátusok mint egykori és jelenlegi vallási kisebbség és részben ma is etnikai kisebbség múltja és jelene, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó szellemi kultúra – szépirodalom, képzőművészet, zene és oktatás – története. A munka tudományos igényű, ám szerzője ugyanakkor az igényes népszerűsítést is feladatának tekinti. Jelentős terjedelemben foglalkozik a lengyelföldi reformátusságot ábrázoló, azt kifejező lengyel szépirodalommal Az utolsó fejezet a magyar- és lengyelországi kálvinisták kapcsolatairól, valamint a két állambeli református szellemiség összehasonlításáról szól. A könyv remélhetőleg modelljét is adja annak a Kelet-Közép-Európában gyakori folyamatnak, amelyben nagy létszámú közösség néhány évszázad alatt kis, de életképes közösséggé zsugorodik, amely szellemi téren egyre erősödik.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  HITVÉDELEM ÉS EGYHÁZIASSÁG. A DEBRECENI ÚJ ORTODOXIA VITÁJA A LIBERÁLIS TEOLÓGIÁVAL

Szerző: Kovács Ábrahám

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

A Júdás levele 3. versében ezt a meglepő mondatot olvassuk: „…küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott”. Hatalmas üzenet van ebben, mely az egyháztörténet útját és célját mintegy kijelöli. A hit mienk, visszavonhatatlanul, de akkor, ha ezt feladatként is értjük és küzdünk érte. Kaptuk, és Isten nem vonja vissza, de küzdeni kell érte, hogy el ne veszítsük. Paradoxnak tűnő mondat, és ellentét feszül benne, de éppen ebben van a különös szépsége. Ha valami érték, akkor arra vigyázni kell, hogy értékéből semmit el ne veszítsen: gazdagságát, fényét, életteli ragyogását. Ez a harc a hit harca, melyről Pál azt írja, hogy „szép”. Lehet egy harc szép? Igen, úgy ahogy az Írás érti: „Harcold meg a hit nemes [régi fordítás szerint szép] harcát … melyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt” (1Tim 6,12). A hit ránk van bízva, hogy újra és újra vallástételben, teológiában kifejezzük és megvalljuk. Egyetlen kor sem térhet ki ez elől. Eközben a hit, mely a régi, új lesz, mert új távlatai nyílnak ki. A régihez ragaszkodunk, és eközben az megújul, és jelenné, maivá lesz.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  EZREDVÉGI SZÍNEK. IMPULZUSOK A HOLLAND REFORMÁTUS (GEREFORMEERD-HERVORMD) GYAKORLATI TEOLÓGIÁBÓL AZ EZREDFORDULÓ KÖRÜL KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HAZAI REFORMÁTUS ÉLETÜNKRE

Szerző: Kocsev Miklós

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara a rendszerváltás utáni új oktatási rendben 1995-től kezdve működteti doktori iskoláját. Az iskola öt alprogramban végzi munkáját: ószövetségi, újszövetségi és bibliai-teológiai, rendszeres teológiai, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai alprogram. A 2006-os évtől a Pápai Református Teológiai Akadémia is bekapcsolódott a doktori iskola működésébe.

Jelen sorozatban az iskola égisze alatt készült doktori disszertációk, a doktori iskola munkatársainak könyvei, illetve a kutatásokhoz kapcsolódó konferenciák kötetei jelennek meg.

Kocsev Miklós 1953-ban született Cecén. Református teológus, lelkigondozó és szupervízor. A Pápai Református Teológiai Akadémia Gyakorlati teológiai tanszékének tanszékvezetője és a Balatonszárszói Református Egyházközség lelkipásztora. Az Ezredvégi színek Kocsev Miklós doktori disszertációja, melyet a Debreceni Hittudományi Egyetemen 2003-ban védett meg.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
  AZ HALÁLRA VALÓ KÉSZÖLETRŐL RÖVID TANÓSÁG - Elfogyott

Szerző: Kulcsár György

Közreadja és a bevezető tanulmányt írta: Hubert Ildikó

Sorozatszerkesztő: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 2007

 

Kulcsár György protestáns szerző (Alsólendva, ? – Alsólendva, 1577) életéről alig tudunk valamit. Ám művei (sajnos mindössze hármat ismer az irodalomtörténet) fontosságát jelzik a tények: Bánffy Miklós, a vidék főura nyomdászt hozatott birtokára a Kulcsár-művek kinyomtatásához, Szenci Molnár Albert elismerően szólt a szerzőről, de azok a későbbi korokból fönnmaradt vásárlási utalások is, amelyek az író népszerűségéről adnak hírt a mának. Kulcsár György, a lelkipásztor úgy bátorít a halál örömteli elfogadására, hogy az elmélkedő figyelmet mindvégig a végső célra, a hívő ember nagy kérdésére irányítja: hogyan juthatunk át az életen-halálon úgy, hogy Krisztus kereszthalála által a megváltott örömbe, az üdvösségbe mindnyájan eljuthassunk. Válaszadása gyakorlati útmutatás. Írásaiból sugárzó lelki tartása, a mindenkiért felelősséget érző, papi hivatásában megnyilvánuló keresztény morálja valóban vigaszt adhatott a saját korában, ahogy adhat ma is. 

 
2 500 Ft
A REFORMÁCIÓ - Elfogyott

Szerző: Chadwick, Owen

Osiris Kiadó, 2006

 

A kiváló történész méltán sikeres könyve pontos képet ad a nyugati civilizációt is átalakító nagy egyházi reformról. A középkor kulturális és vallási szintézisének összeomlása elkerülhetetlenné tette a nyugati egyház reformját, amely ugyan nem váratlanul következett be, ám a hosszú halogatások miatt vulkanikus erővel robbant ki. A 16. századi Európát megrengető eseménysorozat csak a majdnem száz évig elhúzódó hitviták kifulladásával, a felekezeti határok rögzülésével és egy új politikai erőegyensúly kialakulásával veszítette el erejét. Owen Chadwick bemutatja az előzményeket, majd a Lutherrel induló és radikális céltudatossággal áttörő protestáns mozgalmat, annak több irányra bomlását, a római katolikus (ellen)reformációt s a keleti ortodoxia reakcióit.

 
2 980 Ft

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.