Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Reformált egyházak

Fő kategória >Vallás >Reformált egyházak

Sorrend:

12

-20%
A KÁLVINIZMUS NYITÁNYA

Berni zwingliánusok és francia-svájci kálvinisták vitája az egyházfegyelem gyakorlásáról

Szerző: Lányi Gábor János

L'Harmattan Könyvkiadó, 2018

 

Családi vitákról nem szokás beszélni. Lehet-e a reformáció emlékévében a protestantizmus családján belül lezajlott vitáról szólni? Talán csak az adhat erre felhatalmazást, ha ez által közelebb kerülünk felekezeti identitásunk mélyebb megismeréséhez. A mű középpontjában álló, 1536 és 1560 között lezajlott konfliktus fő kérdése az volt, hogy ki gyakorolhatja az úrvacsorától való eltiltás és a gyülekezetből való kiközösítés jogát. A berni tanács ezt a jogot Zwingli teológiai öröksége alapján magának tartotta fenn. A berni hatalom alatt élő Lausanne környéki, francia nyelvű lelkipásztorok viszont Kálvin tanításait követve ezt a jogot az egyházi és világi tisztségviselőkből közösen alkotott konzisztóriumnak, modern presbitériumaink előképének, tulajdonították.

 
3 190 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2018.02.08
A készlet erejéig!
-20%
A REFORMÁCIÓ FOTELTEOLÓGUSOKNAK

Szerző: Glenn S. Sunshine

Koinónia Kiadó, 2017

 

"Amikor gyermek voltam, apám és nagyapám sokszor mesélt nekem egy mesét. Kíváncsiságból ezt két éve megkerestem, és döbbenten fedeztem fel, hogy a gyerekkori történetnek semmi köze az eredetihez. A reformáció ötszázadik évfordulóján az a benyomásom, hogy ahogyan sokunk elmeséli a reformáció meséjét, annak meglehetősen kevés köze van az eredeti eseményekhez. A történelem írja a legjobb meséket. Ezek a történelmi történetek alapozzák meg az identitásunkat. Ha az olvasó szeretné megismerni az eredeti „mesét”, jó szívvel ajánlom a kötetet, amit a kezében tart." (Szikszai Szabolcs, lelkész)

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2018.02.06
A készlet erejéig!
-20%
ÚT ÉS ÚTITÁRSAK

A tanítvánnyá válás négy alapja

Szerző: Horváth Levente

Koinónia Kiadó, 2017

 

Horváth Levente lelkész könyve az évek során kialakított Testvériség kurzus anyagához kapcsolódik. A kurzus anyagán Horváth Levente, munkatársi csapatával együtt 2012 óta dolgozik, alkalmazását számos életvezetési programban próbálták ki (a Jó Pásztor Egyesület egyik programprojektje keretében). Ez az anyag, örömközpontú evangéliumi tanítása mellett izgalmas ötvözetét nyújtja a kommunista uralom alatt üldöztetést szenvedő keresztyének pozitív és derűs hittapasztalatának is, amely a szerző szerint napjainkban is eredményesen alkalmazható életbölcsességnek bizonyul. A kötet alapját képező kurzus célja az volt, hogy a hitben növekedésre és egészséges életvezetésre vágyó ember mindennapi kihívásait, igényeit és tapasztalatait figyelembe véve tanítson és támpontokat adjon Krisztus hiteles követésére nézve. Ez a könyv a képzés anyagát igyekszik összefoglalni és az Olvasót annak áldásaiban részesíteni, de használható a kurzushoz is, az előadók, tréningvezetők mentorok, segítők kézikönyveként is.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.11.25
A készlet erejéig!
-20%
A PROTESTÁNS ETIKA KÉZIKÖNYVE

Szerkesztő: Fazakas Sándor

Luther Kiadó, 2017

 

A reformáció az élet valamennyi területén változást hozott. Az utóbbi évtizedek gyors társadalmi fejlődése, valamint a technikai civilizáció vívmányai is állandó változást eredményeznek világunkban.

Ezért a reformáció örökségéhez való méltó viszonyulás - bármennyire jogos és nélkülözhetetlen az emlékezés és a történeti visszatekintés - nem nélkülözheti annak a kérdésnek a tisztázását, hogy az isteni kijelentés reformátori tanítás szerint felismert igazsága, a hit és az élet összhangja, illetve a szabadság megélése hogyan érvényesülhet itt és most, korunk erkölcsi döntéseket igénylő kihívásainak összefüggéseiben.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-20%
SZERELME SZORONGAT

Szerző: Visky Ferenc

Szerkesztő: Bálint Ágnes

Koinónia Kiadó, 2016

 

Egy küzdelmes életút stációinak korabeli dokumentumokkal és fotókkal ellenpontozott emlékfüzérét tartalmazza e kötet. A szerző "huszadik százada" a második világháború idején a mátészalkai lelkészi szolgálattal vette kezdetét, majd a kommunista Romániában kellett folytatnia hivatása gyakorlását, mégpedig folyamatos egyházi és hatósági zaklatások, fenyegetések, áthelyezések közepette, melyek közül a leginkább embert próbáló a 22 évnyi börtön- és kényszermunkára való ítélet, családja távoli kényszerlakhelyre való kitelepítése volt.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
  HITVALLÓ NYILATKOZATOK A 20-21. SZÁZADI ÉSZAK-AMERIKAI PROTESTÁNS EGYHÁZAKBAN

Hermeneutikai Füzetek 37

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2016

 

„A hitvallás mindig tiltakozás egy olyan hamis hit meg-nyilvánulásával szemben, amely ellentmond Isten dicső¬ségének. Az ember és Isten kapcsolatában ez olyan sajátos pillanat, amelyben az isteni »Igen« szembekerül az emberi »Nemmel«, az isteni igazság az emberi hazugsággal, ennek az igazságnak a fénye az ember elhomályosító szándékával, annak teljessége az emberi fél-, negyed- vagy nyol¬cadigazságok halmazával” (Church Dogmatics /CD/ III/4,80). Karl Barth nevéhez fűződik a „Barmeni Hitvalló Nyilatkozat” (1934) megfogalmazása, amely egyben tiltakozás is volt Hitlerrel kiegyező „német keresztények” teológiájával szem-ben. Ez a Nyilatkozat szolgált többször is mintául, legutóbb a 20. század legvégén és a 21. század elején a különféle észak-amerikai protestáns egyházak hitvallóinak, akiknek egészen más politikai és kulturális helyzetben, ám szintén az „árral” szemben kellett és kell tanúskodniuk a keresztény hit igazságáról. A szövegek ereje és szépsége a magyar olvasók számára ihlető forrás lehet.

 
500 Ft
-10%
  EVANGÉLIKUS ÉS REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI ÉNEKEK (1601–1700)

Régi Magyar Költők Tára XVII/17.

Szerkesztette és a jegyzeteket írta H. Hubert Gabriella,

a szövegeket Vadai István, a dallamokat Ecsedi Zsuzsanna rendezte sajtó alá

Balassi Kiadó, 2016

 

A kötetben ismeretlen vagy kevéssé számon tartott szerzőjű, XVII. századi gyülekezeti és temetési énekeket teszünk közzé. Ezek egy részét evangélikusok és reformátusok egyaránt énekelték, más része evangélikus hátterű, ezen belül többnyire az eperjesi és a dunántúli gyülekezetekhez köthető.

 
5 700 Ft
Akció: 5 130 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A HIT EREJÉVEL

Szerkesztette: Erdélyi Erzsébet, Szabó Attila

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

25 év tiszteletreméltó pedagógiai erőfeszítéseiről vall ez a tanulmánykötet. 1990-ben óriási lehetőség nyílt egy kis létszámú, de annál lelkesebb és erősen bízó közösség előtt. A megváltozott politikai viszonyok reményt adtak arra, hogy feléleszthető a patinás tanítóképzés Nagykőrösön. Az egykori pártház falai között ismét életre kelhetett a református intézmény, amely 1839-től 1957-ig oly sok szakmailag jól felkészült, hitben megerősödött tanítót adott az országnak. A negyedszázad elegendőnek bizonyult, hogy beigazolódjék: nem volt eredménytelen az erőfeszítés. Állandó társadalmi változások közepette, az egymásnak feszülő értékrendek között egyensúlyozva az állandóságot a HIT ereje biztosította.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TEOLÓGIA A SZÓSZÉKEN ÉS A KATEDRÁN

Szerző: Bolyki János

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Igazi teológiát vehet most kezébe az olvasó, mert ahogyan Bolyki János könyvének alcíme is jelzi, ez valóban Istenről való beszéd (theo-logia) a szószéken és a katedrán. Bolyki János beszédei Istenről olyan tanúságtételek voltak, melyek révén betöltötte a Jézusi parancsot: „tegyetek tanítványokká…” Ahogyan a Sárbogárdtól Etyeken át Szentendréig, számos szószéken elhangzott igehirdetések sokakat indítottak Isten felé, úgy a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karától, Bölcsész karán, az Apor Vilmos és Zsigmond Király Főiskolákon át egészen a Magyar Tudományos Akadémiáig, számos katedrán elhangzott előadásai sokakat indítottak Istenről való mélyebb gondolkodásra.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  PROTESTÁNS EGYHÁZÉRTELMEZÉS A REFORMÁCIÓ SZÁZADÁBAN A JELENTŐSEBB EGYHÁZI RENDTARTÁSOKBAN

Szerző: Görözdi Zsolt

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Görözdi Zsolt monográfiája a reformáció századának legjelentősebb protestáns egyházi rendtartásait vizsgálja gyakorlati teológiai szempontból, válaszokat keresve arra a kérdésre, hogy a tanrendszer milyen formában jelent meg az egyes egyházak szervezetében, hivatalaiban, szolgálati területein, egyházfegyelmi tevékenységében.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
OROSZLÁN ÉS BÁRÁNY

Krisztus szépsége - prédikáció három részben 1736 augusztusából

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Jonathan Edwards

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Balczó Sarolta

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2012

 

„Az Oroszlán és Bárány: Krisztus szépsége nemcsak nagyszerű illusztrálása Edwards krisztológiájának, hanem az igehirdetés maga is páratlan remekmű. Jól példázza Edwards visszafoghatatlan látomását arról a szépségről, amelynek forrása a Szentháromság egysége.” Gerald R. McDermott, amerikai Edwards-kutató professzor, Roanoke College, Virginia

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
METAPHOR, PARABLE, HERMENEUTICS

Szerző: Hans Weder

Szerkesztő: Tibor Fabiny

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998

 

This volume contains Hans Weder’s three lectures delivered in Budapest between 23–25 April 1997. The titles are as follows: 1. To speak Metaphorically of God. On the Significance of the Parabolic Speech of Jesus. 2. The Activity of Parables. Hermeneutical and Theological Issues in Parable Research. 3. Biblical and Literary Hermeneutics. Some Ideas Concerning the Future of Hermeneutics.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LUTHER MINT PROFESSZOR

Professzori munkája a wittenbergi egyetemen, különösen első előadásai alapján

Magyar Luther Könyvek

Szerző: Wiczián Dezső

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996

 

Jelen tanulmány csupán szerény kísérlet és kezdet óhajt lenni ebben az irányban. Luther egyetemi előadásairól s azoknak fennmaradt emlékeiről akar áttekintést nyújtani s ezen az alapon néhány, főleg Luther első előadásaival kapcsolatos problémáról. Luther egyetemi tanári voltát ugyanis reformátori munkásságának értékelésénél el szokták hanyagolni s inkább csak annyiban méltatják figyelemre, hogy Luthert szembeállítsák önmagával: a világmozgalmat előidéző, hősi lelkületű prófétát a hatásában szűkre korlátozott szerény, csendes tudóssal.” (Részlet a Bevezetésből)

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LUTHER ÉS MAGYARORSZÁG

A reformátor kapcsolata hazánkkal haláláig

Magyar Luther Könyvek

Szerző: Sólyom Jenő

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996

 

A lutheri reformáció intézményessége Magyarországon abban nyilvánult, hogy az igehirdetés visszanyerte a gyülekezetben eredeti jelentőségét. Míg Luther hazájában és sokhelyt a felsőség intézkedései tették általánossá a reformációt, addig nálunk ebben a korban egyedül az igehirdetés, az Isten kegyelmének eszközei, tehát tisztára egyházi intézmények munkálták a kereszténység megújulását. Ezzel a ténnyel magyarázható meg az, hogy sem a vizsgált korban sem Magyarországról általában, sem egyes területekről nem, hogy ott Luther keresztyénsége teljes mértékben megvalósult. Ellenben Luther művének hódítását mindenütt megállapíthatjuk, ahol újra a Krisztus evangéliumát hirdették és megint hamisítatlanul nyújtották a szentségeket a gyülekezetekben.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KI A KERESZT TEOLÓGUSA?

Gondolatok Luther Heidelbergi disputációjáról

Magyar Luther Könyvek

Szerző: Gerhard O. Forde

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2005

 

A szerző a Heidelbergi Disputáció (1518) téziseinek részletes magyarázata során mutatja be és ütközteti a teologizálás kétféle módját: a dicsőség teológusának és a kereszt teológusának gondolkodását. Luther egykori drámai teológiája A dicsőség teológusa megpróbál kitérni a kereszt elől, hogy valamit mégis megmentsen az emberi akarat és szabadság, valamint a saját teológiája számára. A kereszt azonban nem enged ilyen menekülési kiutat, mert állandóan leleplezi ezt a teológiát. Aki teológusi küzdelmében hagyja, hogy a kereszt „megtámadja” és „megölje”, az Krisztussal életre támad, s a kereszt teológusává lesz. Megérti, hogy Isten „önmaga ellentétének látszatába”, a kereszt gyalázatába rejtőzött.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÁLVINTÓL BULTMANNIG

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Karl Barth

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Ferencz Árpád, Kókai Nagy Viktor, Szita Szilvia

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2009

 

Jelen füzetben Barth Bultmann teológiájával foglalkozó legreprezentatívabb munkáját tesszük magyarul közzé. Az 1952-ben keletkezett írásban Barth arra tesz kísérletet, hogy Bultmann teológiai intencióit elemezve állást foglaljon annak teológiájával kapcsolatosan. Több szempontból is igen érdekes ez az írás. Egyfelől nyomon követhető benne az a teológus, aki az Ügy szolgálatában olvas, értelmez és ítél. Másfelől viszont a figyelmes olvasó utalásokat talál benne arra nézve is, hogy a teológiai különbségek ellenére is megtalálhatók e két teológus alapvetően közös kiindulópontjai, amelyeknek figyelmen kívül hagyása csak egy szükségszerűen torz képet adhat a két teológus kapcsolatáról. (Részlet Ferencz Árpád előszavából)

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ISTEN ÉS SZÓ

Isten szava és a hermeneutika

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Gerhard Ebeling

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Lukács Ilona

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1995

 

A német származású zürichi teológus és egyháztörténész, Gerhard Ebeling (1912–) két tanulmányát tartalmazza a füzet (Isten szava és a hermeneutika, Isten és szó). Ebeling – Rudolf Bultmann, Emil Brunner és Dietrich Bonhoeffer személyes tanítványa – rámutat, hogy „Isten szava” nem válik idejétmúlttá, hiszen túlmutat önmagán s ekként új világokat tár fel. Ha nyitottan, odafigyelve hallgatok rá, Isten szava megszólít és megragad. A szerző a kinyilatkoztatás – kijelentés, az írás, a szöveg, a Biblia, az ige, az isteni beszéd, az isteni szó egymáshoz való viszonyát kutatja. Az utóbbi tanulmány gondolatmenete: 1. Istentelenek szava, 2. A szó: Isten, 3. Isten szava.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IGAZSÁG ÉS KIENGESZTELŐDÉS

Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és gyakorlati kérdései

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2006

 

„Magyarországon több mint másfél évtized telt el a politikai rendszerváltás óta. Egyházunkban, hasonlóan a többi egyházhoz, nem volt igazán belső lelki rendszerváltozás, megtisztulás, sajnálatosan elmaradt a katarzis. Míg 1956-ban az evangélikus lelkészek ajkáról oly tisztán fakadt fel a „Bánom!” hangja, például Scholz László híres beszédében (1956. december 11), addig a Kádár János nevével fémjelzett korszakban és a Káldy Zoltán püspök (1919–1987) irányította evangélikus egyházban az emberek lelki-morális sérülése miatt ez a hang 1990 után elnémult.” (Részlet az Előszóból)

 

 
900 Ft
Akció: 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HITVITA ÉS HITÚJÍTÁS LUTHER ÉLETMŰVÉBEN

Magyar Luther Füzetek

Szerző: Bitskey István

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998

 

Luther egyénisége elsősorban talán sokoldalúsága, eszmevilágának és életművének látszólagos ellentmondásai miatt állt saját korában is, s áll azóta is az érdeklődés, a vizsgálódás és a viták középpontjában. Restaurál s mégis forradalmár, cellamagányba húzódik s mégis a legszélesebb nyilvánosság embere, aki iránt senki sem tudott közömbös maradni. Dogmákon és elveken töpreng, mégis feladatának tekintette a gyakorlati társadalmi és politikai kérdésekkel való foglalkozást. Tollat forgat, pennájával küzd, de politikai indulatokat is vált ki és szabadít el, […] joggal tarthatjuk számon a történelem legnagyobb alakjai között, mint az újkori európai gondolkodás és emberi öneszmélés egyik legjelentősebb formálóját.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HÍVŐ MEGÉRTÉS

Válogatott egyházi publicisztika

Teológiai reflexiók

Szerző: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2008

 

„Magyarországon több mint másfél évtized telt el a politikai rendszerváltás óta. Egyházunkban, hasonlóan a többi egyházhoz, nem volt igazán belső lelki rendszerváltozás, megtisztulás, sajnálatosan elmaradt a katarzis. Míg 1956-ban az evangélikus lelkészek ajkáról oly tisztán fakadt fel a „Bánom!” hangja, például Scholz László híres beszédében (1956. december 11), addig a Kádár János nevével fémjelzett korszakban és a Káldy Zoltán püspök (1919–1987) irányította evangélikus egyházban az emberek lelki-morális sérülése miatt ez a hang 1990 után elnémult.” (Részlet az Előszóból)

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGY TESTBEN A KERESZT ÁLTAL

Princetoni javaslat a keresztények egységére

Hermeneutikai Füzetek

Szerkesztő: Carl E. Braaten és Robert W. Jenson

Fordító: Tóth Sára

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2005

 

A tizenhat észak-amerikai teológus által 2003-ban megfogalmazott Princetoni javaslat az ökumenizmus történetében páratlan dokumentum, amely a Carl E. Braaten és Robert W. Jenson által létrehozott Center for Catholic and Evangelical Theology (Katolikus és Evangéliumi Teológiai Központ) kezdeményezésére született. Aláíróinak többsége a régi, elbürokratizálódott és a politika fogságába esett ökumenével szemben egy új, alulról kezdeményezett, hitvallásos ökumenét képvisel. Nem egyházaik (ortodox, római katolikus, episzkopális, evangélikus, református, pünkösdista) nevében, hanem egyházaikhoz szólnak.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÚJRAKEZDÉS

Dokumentumok a Magyarországi Luther Szövetség életéből (1991-1993)

Magyar Luther Füzetek

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1993

 

A Magyar Luther Füzetek első számában az olvasó bepillantást nyerhet a Magyarországi Luther Szövetség első két esztendejének munkájába. Válogatásunkba elsőként olyan – rendezvényeinken elhangzott – tanulmányokat vettünk fel, amelyek gondolatokat ébresztenek, s egyúttal érintik a Luther Szövetség újraszervezésének elvi kérdéseit is.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÉRTELMEZÉSTÖRTÉNET MINT EGYHÁZTÖRTÉNET

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Gerhard Ebeling

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Újlaki Tibor, Szita Szilvia, Majorossy Imre Gábor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1994

 

Gerhard Ebeling 1947-ben írt programadó tanulmánya – Az egyháztörténet mint a Szentírás értelmezésének története – rávilágít, hogy a hermeneutika, vagyis a Szentíráshoz való viszony történeti perspektívában az egyház hitének történetévé, vagyis egyháztörténetté válik azáltal, hogy minden egyházi megnyilvánulásban (az imádságtól a vallásháborúkig) a Szentírás értelmezése ad kiindulási alapot. Ebeling tételét 1947 óta többen újragondolták, a füzet négy tanulmánya segítséget kíván nyújtani a hazai hermeneutikatörténeti kutatások megindulásához és az egyháztörténet-írás megújulásához.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AMERIKA TEOLÓGUSA

Bevezetés Jonathan Edwards (1703 - 1758) gondolkodásába

Szerkesztő: Fabiny Tibor, Tóth Sára

Fordító: Angela Ilic, Balczó Sarolta, Balla Péter, Bogárdi Szabó István, Boros Attila, Brenner Zoltán, Fabiny Tibor, Kállay G. Katalin, Király Levente, Kiss Kamilla, Kodácsy Kinga, Miklós Zita, Miklósné Székács Judit, Nagy Nóra, Tóth Sára

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2008

 

2007. május 8–9. között a Yale Egyetem Jonathan Edwards Központja (Jonathan Edwards Center) és a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete szervezésében a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara adott otthont a kétnapos nemzetközi konferenciának, amelynek célja az volt, hogy „Amerika teológusa” – Robert Jenson kifejezése –, sokak szerint a valaha is élt legnagyobb amerikai teológus, Jonathan Edwards (1703–1758) bemutatkozhasson az „öreg Európának”.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZOLGAI AKARAT 1525

De Servo Arbitrio

Magyar Luther Könyvek

Szerző: Luther Márton

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Jakabné Csizmadia Eszter, Weltler Ödön, Weltler Sándor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2006

 

Erasmus és Luther, a humanizmus és a reformáció két legjelentősebb alakjának 480 évvel ezelőtti vitája mindmáig érdeklődést kelt. Bizonyítja ezt a tény, hogy a vitázó felek iratai a közelmúltban már magyarul is megjelentek. Erasmus A szabad döntésről (De libero arbitrio diatribe) szóló írásának (1524) első teljes fordítását 2004-ben vehette kézbe az olvasóközönség. Luther 1525-ben elkészült válasza, A szolgai akarat (De servo arbitrio) korábban, 1996-ban jelent meg magyarul. Ennek az ezerötszáz példányban megjelent első teljes fordításnak a második és javított kiadását tartjuk most kezünkben. (Részlet Reuss András Előszavából)

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MEGÁLLÁS SZIMBÓLUMA

Előadások Ordass Lajosról

Szerző: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2001

 

E kiadvány bevallott célja, hogy Ordass életdrámájának és helytállásának felidézésével megszólítsa az olvasót, s azt a személyt hozza számára közelebb, akiről Ordass szilárd helytállása és kereszthordozása ma is rendíthetetlenül tanúskodik. (Részlet az Előszóból)

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KERESZT TEOLÓGIÁJA ÉS A LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLATA

Magyar Luther Könyvek

Szerző: Percze Sándor, Szakács Tamás, Tubán József

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2002

 

A magát a kereszt gyalázatára adó Isten halálosan mély, de halálon is győztes szeretetére van szüksége minden, bűneivel, szenvedéssel, betegséggel, bajjal, gonddal, halálfélelemmel viaskodó embernek. És éppen így lesz Isten akarata szerint való a mi lelkigondozói szolgálatunk is. Ha nem akarjuk mindenáron megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, megfejteni a megfejthetetlen titkokat, ha nem akarjuk Istent mentegetni a szenvedő, segítségre szoruló felebarátaink előtt, hanem – mint a kereszt teológusai – csak vigasztalunk, vigasztalunk, vigasztalunk… Tudva azt, hogy aki kihozta a halálból a juhok nagy Pásztorát, Jézust, megvigasztalhatja a mi szegény szívünket is. (Részlet Ittzés János Ajánlásából)

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
WESTMINSTERI HITVALLÁS

Koinónia Kiadó, 1999

 

"A zsinati atyák elsősorban nem tudományként akarták művelni a teológiát, hanem a saját reménységükről kívántak számot adni egy, az egész világ sorsára kiható történelmi pillanatban, és míg ezt tették, a legkifinomultabb teológiai erudícióra valló dokumentumot alkották meg. Méltó hát, hogy a magyar egyházi közgondolkodás és teológiai műveltség részévé váljék."(Horváth Levente) "Az egyházi fegyelmezés szükséges a vétkező testvérek megjobbítása és megnyerése érdekében, továbbá azért, hogy az ehhez hasonló vétkektől másokat elrettentsen, hogy eltávolíttassék az a kovász, mely az egész tésztát megkeleszthetné. Szükséges azért is, hogy Krisztus dicsőségét és az evangélium szentséges hivatását védelmezze, hogy megelőzze Isten haragját, mely igazságosan zúdulhat az egyházra, hogyha megtűrik, hogy szövetségét és annak pecsétjeit közismert és megátalkodott bűnösök meggyalázzák."

 

 
950 Ft
Akció: 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VIRRADATTÓL ALKONYATIG

Szerző: Király Zoltán

Koinónia Kiadó, 2007

 

Nagyváradon született 1920-ban. A Körös-parti városban érettségizik, teológiai tanulmányait Kolozsvárott kezdi, majd a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Hittudományi Fakultásán fejezi be. 1956-ban az Amerikai Egyesült Államokba emigrál, ahol 1957-ben az yonkersi Presbiteriánus Egyháznál kezdi meg lelkészi szolgálatát. 1985-ben a Kálvin Magyar Egyházkerület püspökének választja. Az ashlandi (Ohio) Egyetemen 2002-ben doktori fokozatot nyer, 2005-ben a Debreceni református Hittudományi Egyetem Gyémánt Diplomával tünteti ki.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VÍGASZTALÁS CSÜGGEDŐKNEK

Szerző: William Bridge

Koinónia Kiadó, 2003

 

A könyv tizenhárom prédikációt tartalmaz a Zsoltárok könyve 42. részének 11. verséről, melyek a londoni Stephney templomban hangzottak el 1648-ban. Miközben a különféle válságokkal küszködő hívekhez beszél, Bridge nagyszerű éleslátásról ad tanúbizonyságot. Tudni véli, hogy mi rejlik a "szentek csüggedésének" a hátterében. Részletesen beszél azokhoz, akik "nagy bűnöket" követtek el, akik erőtlenek a kegyelemben, akik elmulasztották teljesíteni kötelességüket, akik bizonyosság után áhítoznak, akik kísértésben vannak, szenvednek vagy magányosak. A helyes diagzónis fél-gyógyulás, de Bridge nem áll meg ennél. Tanácsokat ad a "gyógymódok" alkalmazását illetően is.

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TARTOZNI VALAHOVÁ

Szerző: Kósa László

Koinónia Kiadó, 2009

 

Mind több viszonylagosságot mutató világunkban lassan különleges állapotnak tűnhet föl az emberi lét egyik meghatározója, a valahová tartozás. Az érintetteken, rajtunk múlik, ragaszkodunk-e értékekhez, ismerjük-e, mi az, ami igazán a miénk és továbbadjuk-e azokat. Mi keresztyének/keresztények mindenekelőtt és mindnyájan Jézus Krisztushoz tartozunk. A keresztyénség nagy családjában a hitbeli mellett számos további, történelmileg és kulturálisan is meghatározott kötődéssel találkozunk. Ezek között van a protestantizmussal, illetőleg azon belül a reformátussággal azonosulás is.

 
1 750 Ft
Akció: 1 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TANÍTÁS A KERETYÉN ÉLETRE

Szerző: Sinclair Ferguson

Koinónia Kiadó, 2000

 

A keresztyén élet forrását, természetét, mindennapi gyakorlatát taglaló könyv a Szentírás alapigazságaihoz kíván visszavezetni, célja a tanítás, tapasztalat és gyakorlat hármasságának egységét megőrző keresztyén életre megtanítani, nehogy egyensúlyvesztésünk a Lélek erejét oltsa meg. A reformáció írott hagyományának olyan óriásait követi tárgy és módszer tekintetében, mint Kálvin János és John Owen: teológiai nézeteit kizárólag bibliamagyarázatként tárja az olvasók elé. Éleslátása és bölcsessége különösen a hitben ifjakat vértezi fel, de az idősebb olvasókra is megelevenítő hatással lehet.

 
980 Ft
Akció: 785 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MOZDULJ RÁ: EZ MÁS!

Szerző: Lovas András

Koinónia Kiadó, 2007

 

Napjaink filozófusai szerint a valamiféle isteni lénybe vetett hit univerzális emberi ösztön: a világ valamennyi kultúrájában fellelhető. De lehet-e valóságosan találkozni azzal, akinek legtöbben csak sejtik a létezését? János evangéliumának történetei, melyeket e könyvecske kommentál, arról a jó hírről szólnak, hogy: igen! Az isteni, az elérhetetlen, az „egészen más” közénk jött – Istenként, mégis elesett emberként, hogy esélyünk legyen érintkezni vele, és más emberekké válni a találkozásban. Lovas András budapesti református lelkész úgy ír minderről, hogy nem csak azok értik, akik felsőfokon beszélik a hit nyelvét. Evangélizációs sorozatai ugyanúgy képesek megragadni a lakótelepi fiatalokat, mint a templomtól távol élő, idősebb korosztályt. A kötet tipográfiája és illusztrációi Kasza Julianna több nemzetközi díjjal kitüntetett, fiatal tervezőgrafikus munkája.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MÉZ A SZIKLÁBÓL

Szerző: Visky Ferenc

Koinónia Kiadó, 2009

 

Visky Ferenc református lelkésznek az év minden napjára szóló bibliai elmélkedései hiteles bizonyságai az Istennel való élő kapcsolatnak, olyan egyetemes témákat feszegetnek, mint a boldogság, a szenvedés és a szabadság.

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LEVELEK TENGERE

Szerző: Tillman J.A.

Koinónia Kiadó, 2004

 

Hová szeretnénk kilyukadni? Természetesen oda, ahol a legtöbbet reméljük, ahonnan a legtöbbet meríthetjük: oda, ahol a legbővebb források fakadnak. E tájék nem egykönnyen adja magát: magától nem áll elő, nem lehet csak úgy elmenni oda és letáborozni rajta. Ez ugyanis egy nem-táj, egy nem-hely, mégis tagadhatatlanul van: a múlt múlhatatlan vonulatának és a mindenkori jelen metszéspontján helyezkedik el. Szem előtt tartása pedig állandó figyelmet, készenlétet és mozgékonyságot kíván. Ez éppúgy jelenti az észlelő berendezés állandó készenlétét, a különféle területek közti váltás képességét, mint a hátterek és az előzmények tekintetbe vételét, hisz csak így, a mindegyre változó távlatban észlelhető valamelyest arányosan az eseményhorizont kiterjedése.(Egy levélből)

 
1 450 Ft
Akció: 1 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LEVELEK

Szerző: Samuel Rutherford

Koinónia Kiadó, 2002

 

Samuel Rutherford egyike volt a XVII. századi skót egyház megújítását sürgető lelkipásztoroknak. A reformáció kiteljesítését főként a személyes lelkiség és a pásztori gondoskodás elmélyítésében kereste. Barátainak és gyülekezetének minden rendű és rangú tagjához írt levelei nemcsak kortársai, hanem mindazok lelkipásztorává avatták, akik vigasztalásra, lelki épülésre vágynak. C. H. Spurgeon szerint Rutherford levelei a világirodalom legihletettebb alkotásai közé tartoznak.

 

 
1 100 Ft
Akció: 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LA ROCHELLE-I HITVALLÁS

Szerző / Fordító: Visky S. Béla

Koinónia Kiadó, 2000

 

"Hisszük tehát, hogy senki sem vonulhat vissza önmagával megelégedve, hanem együttesen kell megőrizni és fönntartani az egyház egységét, sajátmagát ki-ki a közös szabályoknak és a Jézus Krisztus igájának alávetve, mégpedig bármely helyen, ahol Isten megalapítja az egyház igaz rendjét, még akkor is, ha a hatóságok és azok rendeletei ezzel ellenkeznének; és bárki, aki nem ehhez tartja magát, vagy aki elkülönül, Isten parancsával szegül szembe." (26. cikkely) "...a történészek a francia protestantizmus kibontakozását jóakaratú hercegnők és teológusok mellett elsősorban nyomdászoknak és rikkancsoknak tulajdonítják.

 
450 Ft
Akció: 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÖZELÍTÉSEK ÉS KÖZELEDÉSEK

Szerző: B. Szabó István

Koinónia Kiadó, 2003

 

A kiváló teológus-szerző breviáriumként megszerkesztett, négy részből álló bibliai hermeneutikai írásai a politika, a kultúra, az önazonosság és a hit kapcsolatára hívják fel a figyelmet.

 
1 480 Ft
Akció: 1 185 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

Szerző: Horváth Levente

Koinónia Kiadó, 2013

 

Az erdélyi protestáns családokban régen természetes volt, hogy a hívő családok rendszeresen körbeülik az asztalt, és a családfő vezetésével legalább hetente egyszer áhítatot tartanak. Horváth Levente Két találkozás között című kötete ezeket a család- és közösség-, illetve hitépítő alkalmakat kívánja feleleveníteni, fogódzót nyújtani ezekhez, tartalmas olvasmányt kínálva az év mindegyik hetére. A könyvben található bibliai magyarázatok a szerző különböző alkalmakkor elhangzott prédikációinak, áhítatainak szerkesztett változatai. A magyarázatok a keresztény egyházi év vasárnapjainak rendjét követik.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÁLVINIZMUS ÉS MODERNITÁS

Szerző: Abraham Kuyper

Koinónia Kiadó, 2001

 

Abraham Kuyper (1837-1920) holland teológus és politikus a "nagy igehirdetők" sorába tartozik. 1874-ben felhagyott lelkészi hivatásával és politikusként nemsokára Hollandia belügyminisztere lett. Népszerű politikai pártot és rangos egyetemet alapított. Szilárd meggyőződése volt, hogy a keresztyén hitet alkalmazni kell az élet minden területére, hogy Krisztus hatalma mindenhol nyilvánvalóvá váljék. A könyvben szereplő előadások a princetoni egyetemen hangzottak el 1898-ban. Kuyper a kálvinizmusról mint világnézetről beszél, előadásaiban részletesen kifejti a kálvinizmus valláshoz, politikához, tudományhoz, művészethez fűződő kapcsolatát, illetve azt, hogy a modernitás ellenpólusaként milyen távlatokat nyit meg az emberiség előtt.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HITFOGALMAK JELSZÓTÁRA

Koinónia Kiadó, 2003

 

A hétköznapi vallásos élettel kapcsolatos jelek elvétve fordultak elő az eddig megjelentetett magyar jelszótárakban. Jelenkiadás, mely 175 (református, evangélikus és katolikus) vallási jelet tartalmaz, magyar nyelvterületen hiánypótló, régóta áhított segédeszköze a siketeket tanító vallástanároknak, szülőknek.

 
1 100 Ft
Akció: 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ELBŰVÖLŐ

2015-ös utánnyomás

Szerzők: John és Stasi Eldredge

Koinónia Kiadó, 2013

 

A modern nő elvárások kereszttüzében hivatott megtalálni identitását, ezért a folyamatos megfelelési kényszernek engedve lassú önpusztításba kezd, vagy túlzott önmegvalósítási szerepet vállal – ezt a gondolatkört járja körül könyvében az amerikai szerzőpáros. Mint írják, az őszinte törekvések közepette észrevétlenül korlátok közé szorul a női mivolt, jóllehet Isten a kezdetektől fogva szabaddá tesz a szépség feltárására, a férfiszív megszelídítésére, majd az anyai szerep boldog megélésére. A könyv több, mint a női lélek megismerése, a háromgyerekes lelkigondozó, Stasi Eldredge hiteles szavai (melyek férje, John Eldredge gondolataival egészülnek ki) személyes példákon keresztül válnak megindítóan bensőségessé.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-19%
EGYHÁZFEGYELEM

Szerző: Wray, Daniel E.

Koinónia Kiadó, 1999

 

Az egyház ma belső erkölcsi krízisben van. A Szentírás kijelentésén alapuló feddhetetlenségétől és erejétől fosztotta meg magát az egyház azzal, hogy elmulasztott határozott állást foglalni a rossz ellen, és még a saját gonoszságát is megkímélte, illetve hogy inkább a vállalható dolgokkal foglalkozott, semhogy az igazsággal. Tény az, hogy a történelem folyamán az egyház néha tévesen gyakorolta az egyházfegyelmet, ma viszont abban téved, hogy teljesen felhagyott gyakorlásával. A keresztyén életnek az egyházfegyelemnél mellőzöttebb területére nehéz lenne rámutatni a modern evangéliumi egyházban.

 
360 Ft
Akció: 290 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CSENDES PERCEK II.

Szerző: Victor János

Koinónia Kiadó, 2007

 

Boldogok, akik nap mint nap az Írás fölé hajolnak, mert ők a megszólaló csend fiai és leányai. Amikor a csendes percek nem csupán a zaj elültét, hanem egyszersmind a megmenekülés csodáját, a hála és az öröm ünnepét ajándékozzák a megcsendesedőnek, akkor a Szerző hangján bizonyára már nem is ő, hanem az Élet Ura beszél

 
3 000 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CSENDES PERCEK I.

Szerző: Victor János

Koinónia Kiadó, 2007

 

Boldogok, akik nap mint nap az Írás fölé hajolnak, mert ők a megszólaló csend fiai és leányai. A Csendes percek gyűjtőcím alatt megjelent elmélkedéseket különböző hitépítő kiadványokból, könyvekből és folyóiratokból állította össze és adta ki a budapesti Református Sajtóosztály az 1972 és 1979 közötti időszakban. Kötetünk ennek a kiadásnak az alapján készült.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BESZÉLJÜNK NYÍLTAN

Szerző: Kecskeméthy István

Koinónia Kiadó, 2003

 

A bibliafordító Kecskeméthy nemcsak kiváló teológus, hanem nagyszerű publicista is volt: huszonegy évig szerkesztette a Kis Tükör című képes, családi lapot. A napi politikát mellőző, ám a társadalom, az egyház, a hitélet problémáit rendkívüli érzékenységgel elemző cikkei mindmáig időszerűek maradtak. Iróniába hajló, fanyar humorának, lebilincselő stílusának köszönhetően széles olvasótábora volt. A Kis Tükörben és más egyházi lapokban megjelentetett írásait a művelt, teológiai ismeretekkel felvértezett olvasó ugyanúgy élvezte és tanulságosnak ítélte, mint az egyszerű emberek. Ez a kötet tematikusan megszerkesztett, breviárium-szerű válogatás Kecskeméthy publicisztikájából.

 
1 380 Ft
Akció: 1 105 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BELGA HITVALLÁS

Szerző / Fordító: Juhász Ágnes

Koinónia Kiadó, 1998

 

A református hitvallások sorozatát indítja útra az egyháztörténetünkben kiemelkedő jelentőséggel bíró Belga hitvallás. A protestáns teológiai gondolkodás a folyamatos megújúlásra való készség kifejeződése. A Szentírás abszolút tekintélyének elismerése voltaképpen a Szóban önmagát kinyilatkoztató, az egyes embert ma is megszólító Atya iránti engedelmességet jelenti. A Lélek megeleveníti a betűt, az élet kenyerévé változtatja át számunkra, Krisztus egyházának a hite személyes hitté lesz.

 
450 Ft
Akció: 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÜDVÖSSÉGRE VEZÉRLŐ KALAUZ

Szerző: Joseph Alleine

Koinónia Kiadó, 2001

 

Az angol puritanizmus klasszikusait idéző sorozatunk első kötete a Parlament híres hitszónokának, John Owennak rendkívüli tehetségű tanítványa, a későbbi fáradhatatlan tautoni lelkész, Joseph Alleine (1634-1668), az egyháztörténet által gazdagon dokumentált, páratlan spirituális hatású kötete. A megtérés természetéről, szükségességéről, az igaz megtért jegyeiről, a hitetlenek nyomorúságáról szóló értekezés, amelyet maga a szerző dolgozott át korábbi prédikációs beszédgyűjteményéből, röviddel első 1671-es megjelenése után hihetetlen példányszámban kelt el, és azóta is áldott eszköze a személyes hit megújulásának szerte a világon.

 
980 Ft
Akció: 785 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÓT ÉS ÚJAT

Szerző: Adorjáni Zoltán

Koinónia Kiadó, 2004

 

"Készítsétek az Úrnak útját..." Keresztelő János ézsaiási próféciát újraélesztő igehirdetése az által vált tartalmassá, átütő erejűvé és tömegeket mozgatóvá, hogy nem a teljes újdonság erejével hatott. Így János a régi és nagyon mélyre nyúló gyökerek sarjasztásával vált az áthagyományozás kiemelkedő mesterévé. Ez pedig magának Istennek a módszere volt. Ő Isai régi törzsökéből sarjasztott új termővesszőt.

 
1 480 Ft
Akció: 1 185 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÍR HITVALLÁS

Szerző / Fordító: Adorján Kálmán

Koinónia Kiadó, 1999

 

"Az Ír Hitvallás azt a különleges egyháztörténeti helyzetet tükrözi, amikor a legtöbb hitbeli kérdésben Kálvin tanításai érvényesültek, anélkül azonban, hogy a kálvini egyházszervezetnek a legcsekélyebb nyomai jelen lettek volna. Fontosabb kérdésnek látszott ugyanis először a tiszta tanítás meggyökereztetése, mint a szervezeti kérdések radikális tisztázása. Írországban akkor még reménykedni lehetett abban, hogy nem szükségszerűek azok a politikai félelmek, amelyek a kálvini tanokhoz kapcsolódtak, s amelyek később a monarchikus episzkopátus megingásától magát a monarchiát féltették.

 
450 Ft
Akció: 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.