Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

L'Harmattan Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >J-L >L'Harmattan Kiadó

Sorrend:

-20%
 ISTEN GAZDAGSÁGA. A KERESZTÉNYSÉG SZENTHÁROMSÁGI ISTENKÉPE

Szerző: Bertram Stubenrauch

Fordította: Görföl Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

A kereszténység legbelsőbb titkának tekintett Szentháromságra irányuló hívő reflexió meglepő módon csak az elmúlt évtizedekben került a teológiai érdeklődés homlokterébe. A mára kialakult számos különböző szentháromságtani elmélet azonban hiányérzetet is kelt: az egyházi dogma türelmes, higgadt, elmélkedő megértési kísérletei híján a hívő tudat egyre nehezebben tud eligazodni a bonyolult elgondolások között. Bertram Stubenrauch bibliai alapú esszéje pontosan ilyen türelmes gondolatmenettel szolgál, sőt a konkrét életet, a konkrét egyházi létezést előtérbe állító könyvében önálló megértési javaslatokat is kidolgoz.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A HIT MEGÜTKÖZTETŐ IGAZSÁGA – JOSEPH RATZINGER TEOLÓGIÁJÁNAK KÖRVONALAI

Szerkesztette: H. Hoping, J.-H. Tück

Fordította: Görföl Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

„Az emberek számára egyre közömbösebb az egyházi apparátusnak az a törekvése, hogy magára vonja a figyelmet és saját magára emlékeztessen – ez pedig nemcsak érthető, de objektív egyházi szempontból helyes is. Az emberek egyáltalán nem kíváncsiak arra folytonosan, hogy miként tudják kiegyensúlyozottan betölteni hivatalukat püspökök, papok és egyházi állásban lévő katolikusok; arra kíváncsiak, hogy mit akar és mit nem akar tőlük Isten életükben és halálukban. Ily módon pedig helyes úton járnak, mert ha az egyház túlságosan magára vonja a figyelmet, akkor nem arra irányítja a figyelmet, amire irányítania kell.”

 

A kötet Joseph Ratzinger, a 2005 áprilisában pápává választott XVI. Benedek gondolkodását mutatja be néhány alapvető – magyarul először itt megjelenő – tanulmányán keresztül. Az elmúlt tíz év tanulmányaiból válogató szerkesztők előszavukban átfogóan bemutatják a teológus Ratzingert, és minden írást magyarázó kommentárokkal látnak el.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 IDEGEN MÉLTÓSÁG - PREIMPLANTÁCIÓS GENETIKAI DIAGNOSZTIKA ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁG ELVE A TEOLÓGIA KONTEXTUSÁBAN

Szerző: Orosz Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Ma már nem csupán mesterséges megtermékenyítésre vagyunk képesek, hanem arra is, hogy az így létrejött lénynek megvizsgáljuk a genetikai tulajdonságait. A preimplantációs genetikai diagnosztika már az embrió beágyazódása előtt lehetőséget nyújt az örökletes genetikai rendellenességek felismerésére. A módszer alkalmas arra, hogy elkerülhető legyen a súlyosan beteg vagy életképtelen gyermek megszületése, anélkül hogy ehhez a terhességet meg kellene szakítani. Csakhogy a beültetés előtti embrió önmagában életképtelen. Vagy beültetik az anyába, vagy…

Vajon a beültetés előtti embrió – ember? Ha igen, miféle méltósága van? Mit lehet/kell vele tenni? Hogyan folytatható/folytatandó az előbbi félelmetes „vagy…”? Ez a könyv a reformátori teológia perspektívájában vizsgálja az ehhez hasonló kérdéseket, melyeket biológiai kutatás egyre égetőbbé tesz.

A felvilágosodás még arra biztatta az embert, hogy vegye kezébe saját sorsát. Ez részben megtörtént. Immár az a kérdés, hogy mit kezd vele?…

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 TEOLÓGIA ÉS FILOZÓFIA - A KÉT TUDOMÁNY VISZONYA ÉS KÖZÖS TÖRTÉNETE

Szerző: Wolfhart Pannenberg

Fordította: Gáspár Csaba László, Görföl Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

A könyv egyedi nézőpontból nyújt bevezetést a filozófia történetének tanulmányozásához: az európai filozófia és a keresztény teológia belső kapcsolatát kidomborítva tekinti át a filozófiatörténet jelentős korszakait, a preszókratikus bölcselettől a folyamatfilozófiákig. Megközelítésmódjával nemcsak a filozófiai gondolkodás ritkán figyelemre méltatott dimenzióit világítja meg, de annak történetét is olyan folyamatként mutatja be, amely egyenesen érthetetlen a vallási problematika nélkül. Éppen ezért nélkülözhetetlen segítséget kínál azoknak, akik a filozófiai és a teológiai gondolkodás steril elkülönítésének idejétmúlt programjától függetlenül kívánják megismerni az európai filozófia problématörténetét. A könyv anyagát a szerző egyetemi oktatómunkája keretében évtizedeken keresztül előadta, s a közreadott végső változat nem csupán egy eredeti gondolkodó érett problémalátását tükrözi, de azt is érthetővé teszi, hogy a kortárs teológusok közül miért éppen Pannenbergnek lehetett a legszámottevőbb filozófiai recepciója.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KARL RAHNER – AZ EMBER – ISTEN TITKÁHOZ RENDELT LÉNY

Szerző: Bernd Jochen Hilberath

Fordította: Görföl Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

A könyv révén a magyar olvasónak első ízben nyílik lehetősége arra, hogy átfogóan megismerje Karl Rahner teológiáját és annak hatását. A könyv három részre tagolódik: a szerző először azt vázolja fel, hogyan viszonyul Rahner gondolkodása a katolikus egyház és teológia mai helyzetéhez, majd legfontosabb témáit tekinti át, s végül összefoglalja, mi volt igazán fontos a német teológusnak.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÚJ POLITIKAI TEOLÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Szerző: Johann Baptist Metz

Fordította: Görföl Tibor, Lázár Kovács Ákos, Török Tamás, Tőzsér Endre

L’Harmattan Kiadó, 2004

 

Aligha létezik még egy olyan teológiai megközelítés, amely köré több félreértés szövődött volna, mint az úgynevezett politikai teológia. Johann Baptist Metz, a neves Rahner-tanítvány a kereszténység alapjainak az újkor meghatározó konfliktusai tükrében történő elgondolását megkísérlő politikai teológiáját a következő megfontolás alapján dolgozta ki: "A keresztény isteneszme lényegénél fogva a gyakorlatra vonatkozó eszme, s Isten nem gondolható el úgy, hogy ez az eszme ne sértse annak közvetlen érdekeit, aki elgondolására törekszik." Ennek az új politikai teológiának a körébe vágó Metz-tanulmányokból és előadásokból ad átfogó válogatást a kötet.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A NYILVÁNOSSÁG ETIKAI ÉS ESZTÉTIKAI DIMENZIÓI

Szerző: Lázár Kovács Ákos

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

Az esztétikai és az etikai tárgyalásmód együttes érvényesítésével megteremthető egy olyan normatívnak tekintett nyilvánosságmodell, amelyben a különböző szempontrendszerek, tárgyalásmódok párbeszédbe kerülhetnek egymással. A találkozások újabb és újabb formái mind a különböző közösségeket gazdagítják, ugyanakkor feladatokat is rónak rájuk. A nyilvánosság normativitása a közlésigényű cselekvések, közegek, terek meghatározott funkcióit jeleníti meg, méghozzá éppen ennek a sajátos nyilvánosságértelemnek a folyamatos, a végidőig véget nem érő meggyökereztetését elősegítve. A tanulmányok és esszék az esztétika, a kommunikációelmélet, valamint a teológiai szemponttal számot vető kulturális kommunikáció kérdésköreinek elemzésével a normatív nyilvánosságmodell értelmezői tartalékaira hívják fel figyelmünket.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HIT ÉS MEGÉRTÉS. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK

Szerző: Rudolf Bultmann

Fordította: Hegyi Márton, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Mezey György, Szabó Csaba, Szirtes András

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

Rudolf Bultmann ugyan nem ismeretlen a magyar olvasó számára, a rendkívül széleskörű vitákat kiváltó evangélikus teológus gondolkodásának átfogó megismerésére mindeddig azonban nem volt módja. A szerzőnek a húszas évek derekától a hatvanas éves elejéig megjelent tanulmányaiból válogató kötet az életmű alapvető kérdéseinek (a mitológiátlanítás programja, az eszkatológia értelmezése, az írásmagyarázat és a hermeneutika lehetőségei, az egzisztenciális filozófia gyümölcsöztetése) bemutatásán túl kevésbé ismert összefüggésekbe is betekintést enged (az Ószövetség jelentősége, a természetes teológia kérdése). A kötet egyrészt a modern teológiatörténet különösen mozgalmas időszakának dokumentumait teszi hozzáférhetővé, másrészt azonban egy máig inspiratív gondolkodásformáról ad árnyalt képet. Az olvasó tájékozódását Bultmann fő szándékait és teológiájának hatását bemutató előszó segíti.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TUDOM, KINEK HITTEM - PATRISZTIKUS TANULMÁNYOK

Szerkesztette: Frenyó Zoltán

L’Harmattan Kiadó, 2003

 

A patrisztika az egyházatyák gondolatvilága a filozófiatörténet önálló korszaka, amely alapvetően járult hozzá az európai kultúra és civilizáció kialakulásához. Ennek az ókeresztény időszaknak a hazai kutatása az utóbbi egy-két évtizedben jelentősen fellendült. Az e téren megmutatkozó számottevő eredmények és feladatok lehetővé és szükségessé teszik a számvetést és a magyar patrológia egyfajta bemutatkozását. A kötet ennek az igénynek kíván eleget tenni, illetve ehhez kíván hozzájárulni.

E tanulmánykötet az ókeresztény filozófia témakörében folyó mai magyar munkálatok eredményeiből közöl reprezentatív válogatást. A kötet írásai a hazai patrológia helyzetével, az Egyház születésének, a teológia kialakulásának, ember és világ viszonyának, valamint az egyházatyák utóéletének kérdésköreivel foglalkoznak. Így az itt közölt elemzésekből egyúttal a patrisztika egészének íve,értékvilága és jelentősége is körvonalazódik. A kötet mind a szakemberek, mind pedig a filozófia, teológia, egyháztörténet, klasszika-filológia terén tájékozódni kívánó olvasóközönség, egyetemi ifjúság érdeklődésére számot tarthat.

 
2 250 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A SZENTHÁROMSÁG. AZ ÜDVTÖRTÉNET EREDENDŐ, TRANSZCENDENS ALAPJAI

Szerző: Karl Rahner

Fordította: Görföl Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

„Vallási életük keretében a keresztények szinte merőben »monoteisták«. Megkockáztathatjuk tehát azt az állítást, hogy amennyiben tévesnek ítélnénk és kiiktatnánk a szentháromságtant, a vallási irodalom legtöbb alkotásában minden változatlanul maradhatna. [ …] Így az emberben az a gyanú ébred, hogy ami (a nyomtatott katekizmussal ellentétben) az átlagos hívő tudatában és vallási érzésében élő katekizmust illeti, egyáltalán nem szorulna módosításra a keresztényeknek a megtestesülésről alkotott elképzelése, ha történetesen nem lenne Szentháromság.”

 

Karl Rahner

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MINDEN KINYILATKOZTATÁS KRITIKÁJÁNAK KÍSÉRLETE

Szerző: Johann Gottlieb Fichte

Fordította: Gáspár Csaba László, Rokay Zoltán

L’Harmattan Kiadó, 2003

 

E kötet első ízben teszi magyarul hozzáférhetővé Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) fiatalkori, a filozófusnak egyszeriben tekintélyt szerző tanulmányát. Fichte abból indul ki, hogy a vallás középponti eleme az erkölcs. Ennek egyeznie kell az ész ama követelményeivel, melyeket Immanuel Kant a Gyakorlati ész kritikájában levezetett. Egyedül az ész parancsaként felfogott erkölcsi törvény kötelezi az embert közvetlenül és minden körülmény között.

 
1 750 Ft
Akció: 1 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AQUINÓI SZENT TAMÁS ÉS A TOMIZMUS MA. THOMAS AQUINAS AND THOMISM TODAY

Szerkesztette: Hoppál Kál Bulcsú

L’Harmattan Kiadó, 2010

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TANULMÁNYOK A MAGYAR VALLÁSTUDOMÁNY TÖRTÉNETÉRŐL

Szerkesztette: Hoppál Mihály és Kovács Ábrahám

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

A tartalomból:

Hoppál Mihály – Kovács Ábrahám: A magyar vallástudomány feladatai – Egy induló könyvsorozat elé

Mezei Balázs: Vallástudomány és vallásfilozófia

Hoppál Bulcsú: Mi köze a filozófiának a vallástudományhoz? Egy vallástudományi kísérlet Pauler Ákos bölcselete alapján

 

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN

Szerkesztette: Orosz András Lóránt OFM

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulója alkalmából számos, a Nyilatkozat természetével, eredményeivel és kihívásaival foglalkozó munka született. Jelen kötet az emberi jogok kérdését egy sajátos nézőpontból mutatja be. Ez a sajátos nézőpont a Katolikus Egyház filozófiai, teológiai, illetve kánonjogi felfogása és hagyománya. A világi jogi hagyományhoz kapcsolódó írások is igyekeznek az Egyház megközelítését felvillantani.

 

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÖRÖMÖTÖK SZOLGÁI. ELMÉLKEDÉSEK A PAPI LELKISÉGRŐL

Szerző: Joseph Ratzinger (XVI. Benedek)

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

„Azt remélem, hogy nem pusztán a papi szolgálat új,belső elfogadását szolgálják e szövegek, hanem a szentírási szövegek meditatív megközelítéséhez is segítséget nyújtanak, és ezáltal mind papoknak, mind világi hívőknek a bibliaolvasás újfajta örömét közvetítik.

„Minden itt olvasható elmélkedés vezérmotívuma az evangéliumból fakadó öröm. Ezért azt remélem, hogy e kis kötet örömötök szolgája lehet, a papi hivatás legmélyebb lényegéhez közelítve.”

Joseph Ratzinger 1927-ben született Marktl am Innben (Németországban). Pappá szentelése után teológiatanár volt Freisingben, Bonnban, Münsterben és Tübingenben. 1977-tôl a München–Freising-i Főegyházmegye érseke. 1981-ben II. János Pál pápa a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki. 2005. április 19-én pápává választották, azóta XVI. Benedek néven szolgálja az egyházat.

 
1 300 Ft
Akció: 1 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉS

Szerző: Bernhard Waldmüller

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

Csoportok általában jobb döntést hoznak, mint egyének. Több szem többet lát a fontos információkból; a nyílt vita segít a szempontok helyes mérlegelésében; a közösen hozott döntéseket inkább magukénak érzik a tagok, és az illetékesek a megvalósításban is motiváltabbak. Milyen szabályokat érdemes követni a közös döntéshozatalkor családban, iskolában, egyesületekben, egyházközségi vagy önkormányzati gyűléseken? Másképp döntenek-e olyan csoportok, amelyek hitbéli közösségnek mondják magukat és döntési folyamatuk során tudatosan keresik Isten akaratát? – Az egyház gazdag tapasztalati kincstárából merítve konkrét eligazítást kaphatunk.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SALAMON ZSOLTÁRAI

Szerző: Szabó Xavér

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Salamon zsoltárai egy 18 költeményből álló gyűjtemény. A Biblia neves királyának neve mögött rejtőző szerző gondolkodásmódja közel áll a farizeusok gondolatvilágához, egyértelműen mégsem azonos vele; éles szemmel figyelte kora történelmének alakulását, és felfedezte benne Isten működését. A költemények segítségével bepillanthatunk a második templom időszakának késői zsoltárköltészetébe, a Krisztus előtti első évszázad második harmadának történelmébe, szellemi-, politikai és vallásos világába. A zsoltárok görög nyelvből való fordítása először jelenik meg teljes terjedelemben magyar nyelven.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 MORZSÁK DÁNIELTŐL BÁRUKIG - ÚJABB TANULMÁNYOK A KORAI ZSIDÓSÁG IRODALMÁRÓL

Szerző: Xeravits Géza

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

A Krisztus születése körüli időszak zsidóságának gazdag irodalmi öröksége — legyen az a mi szempontunkból „kanonikus” vagy „biblián-kívüli” — kiemelkedő fontosságú adatokkal szolgál a zsidó-keresztény kultúrkör szellemi formálódásáról az ókorban. E kötet néhány kisebb írást gyűjt egybe, amelyek azt tűzték ki célul, hogy a korai zsidóság irodalmának művészi vagy teológiai jellegzetességeit tárgyalják.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
BÖLCSESSÉGKERESŐK

Szerző: Török Csaba

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Török Csaba filozófiakönyve (az egyszerűség kedvéért így jelölöm), amelyet a szerző szerénységből „jegyzet”-nek nevez, hézagpótló jellegű, nemcsak a Jezsuiták Szent Ignác Szakkollégiumának könyvtárában, amely kollégiumban s annak előadásai folyamán a kezünkben lévő értékes anyag érlelődött, hanem mindazok számára, akik valaha is – érdeklődésből vagy netán „kényszerből” találkoztak a filozófiával. A filozófia által többekben előidézett ellenérzés, olykor ellenszenv nem utolsósorban arra vezethető vissza, hogy kiváló szakemberek tartotta kurzusokon való részvétel után sem tudják az „áldozatok”, mi is a filozófia.

 
2 300 Ft
-20%
HÁROM BESZÉLGETÉS MOLDVAI SZTARECEKKEL

Szerző: Ioanichie Bălan

Fordította: Kicsi Sándor, Mezei Balázs

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

Ioanichie Bălan (1930-2007) moldvai archimandrita atya második könyvét szeretnénk az olvasó kezébe adni. Ebben két hosszabb interjú található a közelmúltban a Sihăstria monostorban elhunyt nagy hírű ortodox lelki atyákkal, Paisie Olaru (1897-1990) nagyfogadalmú szerzetespappal, illetve egy eredetileg tíz beszélgetésből álló interjúsorozat rövidített változata Cleopa Ilie (1912-1998) archimandrita atyával. Szavaik mindenkihez szólnak, nem csupán a szerzeteseknek, hanem a világiaknak is fontos, életre szóló jó tanácsokat, megszívlelendő útmutatásokat adnak. Az olvasók számára azonban legfőbb életük példája, hiszen a lelki beszélgetések közben egyszersmind személyes életútjuk, portréjuk is kirajzolódik.

 
1 250 Ft
Akció: 1 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TANULMÁNYOK AZ ÓKORI IZRAEL KULTUSZÁRÓL

Szerző: Xeravits Géza

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

Kötetünk nem a hagyományos értelemben vett kultusztörténet, jóllehet vizsgálódásaink során általában történeti perspektívába helyezzük a kérdéseket. Igyekeztünk egyes problémáknak az izraelita gondolkodásban tetten érhető legkorábbi felmerüléséig visszanyúlni; de nem felejtkeztünk meg arról sem, hogy néhány helyen egészen a korai zsidóság irodalmáig futtassuk ki anyagfeldolgozásunkat — az ókori Izrael ezen általában kevéssé ismert korszaka ugyanis sok meglepetéssel tud szolgálni az érdeklődőnek. Tárgyalásunk alapvetően szöveg-központú, hiszen az ószövetségi zsidóságot nem annyira tárgyszerű emlékek tanulmányozásával, mint inkább sajátos intenciójú irodalmának vizsgálatával ismerhetjük meg.

 

 
1 700 Ft
Akció: 1 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A KETTŐS ÁLDÁS FIA. JÓZSEF HÉNOK SZEREPE THOMAS MANN JÓZSEF ÉS TESTVÉREI CÍMŰ REGÉNYÉBEN

Szerző: Veidinger Éva

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

A Katekhón folyóirat 2004-es indulása óta terveink közt szerepelt, hogy a folyóirat mellett indítunk egy kis példányszámú sorozatot, melyben olyan teológiai és filozófiai írásokat jelentetünk meg, melyek minden bizonnyal hiánypótlók lehetnek a Tisztelt Olvasó számára.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A HEGYI BESZÉD. A HEGYI BESZÉD ÉRTELMEZÉSE A NAGYOBB IGAZSÁG TÜKRÉBEN

Szerző: Kókai Nagy Viktor

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara a rendszerváltás utáni új oktatási rendben 1995-től kedzve működteti doktori iskoláját. Az iskola öt alprogramban végzi munkáját: ószövetségi, újszövetségi és bibliai-teológiai, rendszeres teológiai, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai alprogram. A 2006-os évtől a Pápai Református Teológiai Akadémia is bekapcsolódott a doktori iskola működésébe.

Jelen sorozatban az iskola égisze alatt készült doktori disszertációk, a doktori iskola munkatársainak könyvei, illetve a kutatásokhoz kapcsolódó konferenciák kötetei jelennek meg.

Kókai Nagy Viktor (1973) e dolgozatát 2004 októberében védte meg Budapesten, jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem adjunktusa.

 
3 000 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 EZREDVÉGI SZÍNEK. IMPULZUSOK A HOLLAND REFORMÁTUS (GEREFORMEERD-HERVORMD) GYAKORLATI TEOLÓGIÁBÓL AZ EZREDFORDULÓ KÖRÜL KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HAZAI REFORMÁTUS ÉLETÜNKRE

Szerző: Kocsev Miklós

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara a rendszerváltás utáni új oktatási rendben 1995-től kezdve működteti doktori iskoláját. Az iskola öt alprogramban végzi munkáját: ószövetségi, újszövetségi és bibliai-teológiai, rendszeres teológiai, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai alprogram. A 2006-os évtől a Pápai Református Teológiai Akadémia is bekapcsolódott a doktori iskola működésébe.

Jelen sorozatban az iskola égisze alatt készült doktori disszertációk, a doktori iskola munkatársainak könyvei, illetve a kutatásokhoz kapcsolódó konferenciák kötetei jelennek meg.

Kocsev Miklós 1953-ban született Cecén. Református teológus, lelkigondozó és szupervízor. A Pápai Református Teológiai Akadémia Gyakorlati teológiai tanszékének tanszékvezetője és a Balatonszárszói Református Egyházközség lelkipásztora. Az Ezredvégi színek Kocsev Miklós doktori disszertációja, melyet a Debreceni Hittudományi Egyetemen 2003-ban védett meg.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BÁLÁM KÖNYVE

Szerző: Zsengellér József

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara a rendszerváltás utáni új oktatási rendben 1995-től kezdve működteti doktori iskoláját. Az iskola öt alprogramban végzi munkáját: ószövetségi, újszövetségi és bibliai-teológiai, rendszeres teológiai, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai alprogram. A 2006-os évtől a Pápai Református Teológiai Akadámia is bekapcsolódott a doktori iskola működésébe.

Jelen sorozatban az iskola égisze alatt készült doktori disszertációk, a doktori iskola munkatársainak könyvei, illetve a kutatásokhoz kapcsolódó konferenciák kötetei jelennek meg.

Zsengellér József 1966-ban született Budapesten. Református teológus, hebraista. A Pápai Református Teológiai Akadémia Ószövetségi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára és a KRE Hittudományi Kara Doktori Iskolájának vezetője. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 2002-ben elfogadott habilitációs dolgozatának átdolgozott formáját veszi kezébe az olvasó.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEING HUNGARIAN. 50 FACTS & FACETS OF NATIONHOOD

Szerkesztette: István Bori

L’Harmattan Kiadó, 2005

 

What is it to be Hungarian? What does it feel like? Most Hungarians are convinced that the rest of the world just doesn't get them. They are right. True, much of humanity thinks highly of Hungarians -- for reasons ranging from their heroism in the 1956 revolution to their genius as mathematicians, physicists, and financiers. But Hungarians do often seem to be living proof of the old joke that Magyars are in fact Martians: they may be situated at the very heart of Europe, but they are equipped with a confounding language, extraterrestrial (albeit endearing) accents, and an unearthly way of thinking.

What most Hungarians learn from life about the Magyar mind is now available, for the first time, in this user-friendly guide to what being Hungarian is all about.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 NOUVELLES APPROCHES EN ANTHROPOLOGIE ET EN ARCHÉOLOGIE FUNÉRAIRE

Szerkesztette: Zoltán Czajlik, Claude Mordant

L’Harmattan Kiadó, 2008

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A PÁNEURÓPAI PIKNIK ÉS HATÁRÁTTÖRÉS 1989

Második, javított, átdolgozott, bővített kiadás

Szerző: Gyarmati György

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

A Páneurópai Piknik olyan történelmi fogalommá vált – határainkon túl is – az elmúlt évtizedek során, amire aligha gondolhattak 1989 nyarán a rendezvény kezdeményezői, szervezői. A hidegháborús Európát évtizedek óta kettészelő, országok és népek természetes kapcsolatát mesterségesen elválasztani igyekvő vasfüggöny lebontási törekvéseit ez a Sopron melletti összejövetel tette visszafordíthatatlanná. Azaz, egy határmenti társadalmi összejövetel – ma úgy mondják, népi kezdeményezés – generálta nem csupán az akkor Magyarországon tartózkodó keletnémet polgárok „szabadságba menekülését”, hanem a német nemzet egy részét évtizedek óta karanténba záró ún. Berlini Fal leomlását is.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG (1949-1990). ÖSSZEGZÉS ÉS DOKUMENTUMOK

Szerző: Németh István

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

Az NDK 1949. október 7-én az NSZK-hoz hasonlóan megszállási rendszerből jött létre. Társadalmának átalakítása két tényezőn alapult: a szovjet megszálló hatalmon, valamint a német kommunizmus hagyományán és ideológiáján. Az ország a Szovjetunió befolyási övezetének legnyugatibb európai előőrse lett; területén 380 ezer fős szovjet katonaság állomásozott. Jelenlétük az ország belső stabilitását és a NSZEP hatalmon tartását szolgálta, s garantálta az NDK külső biztonságát.

 

 
4 100 Ft
Akció: 3 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG (1949-2009). ÖSSZEGZÉS ÉS DOKUMENTUMOK

Szerző: Németh István

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

A Német Szövetségi Köztársaság alapítói: Konrad Adenauer és Carlo Schmid kétségbe vonták, hogy az új állam sokáig fennmaradhat. Egységes államukat féltve, a nyugatnémetek csak vonakodva, amerikai sürgetésre járultak hozzá az önálló állam alapításához. Az 1949-ben parancsra megalakuló állammal azonban egyértelmű sikertörténet kezdődött: Konrad Adenauer kancellársága alatt kivívta szuverenitását és integrálódott a Nyugatba, Willy Brandt kancellár elfogadtatta a németekkel a vereséggel járó áldozatokat, s kibékítette az országot Kelettel, Helmut Kohl pedig egyesítette az 1949-ben természetellenesen megosztott országot. Minden kancellára hozzáadott valamit az ország fejlődéséhez, s igényt tartott az önrendelkezésre és az egyesítésre.

 
4 300 Ft
Akció: 3 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 SZIGORÚAN TITKOS '89. A MAGYAR ÁLLAMBIZTONSÁGI SZERVEK MUNKABESZÁMOLÓI

Szerkesztette: Müller Rolf, Takács Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

Szigorúan titkos '89. Állambiztonság és rendszerváltoztatás. Első pillanatra magától értetődőnek tűnik ez a kapcsolat. Hiszen a diktatúra politikai rendőrsége ebben az évben is működött és dolgozott, sőt, belőle hozták létre a demokratikus jogállami rendszer titkosszolgálatait. Kézenfekvőnek tűnik tehát, ha valaki azt vizsgálja, hogy miként zajlott le ez az átalakulás/átalakítás, hogyan alkalmazkodtak az állambiztonsági szolgálatok a váltózóban lévő külső és belső körülményekhez. Vagy éppen azt nézi meg az illető, hogy a politikai rendőrség a maga eszközeivel hogyan alakította az eseményeket, volt-e befolyása azokra.

 

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 CSAPDÁBAN. TANULMÁNYOK A KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL, 1945-1989

Szerzők: Bánkuti Gábor, Gyarmati György

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

Manapság is erősen megoszlanak a vélemények arról, hogy milyen volt a katolikus egyház helyzete Magyarországon az államszocializmus évtizedeiben. A kiindulópontjuk szerint is markánsan eltérő közelítések leginkább egymásnak feleselnek.

Ellenállás és/vagy megalkuvás? Ellehetetlenítés és/vagy rendszerbe kényszerítés? Hogyan maradt meg az egyház, ha az ateista ideológiai-politikai pártakarat - úgymond - halálra szánta? Milyen mértékben jelentett akadályt az egyház felszámolásában annak évezredes társadalom beágyazottsága?

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 PAMFLET ÉS POLITIKA. A HATALMI EGYENSÚLY ÉS MAGYARORSZÁG A 17. SZÁZADI NÉMET PROPAGANDÁBAN

Szerző: G. Etényi Nóra

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

A könyv a 17. századi hatalmi átrendeződések korabeli nyilvánosságát vizsgálja a politikai publicisztika és propaganda sokszínű eszközei tükrében. A 17. században a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség a török kiűzésének köszönhetően a korabeli európai hírpiac legnagyobb érdeklődést kiváltó területévé vált, nemcsak a bekövetkezett hadi és politikai események, hanem a várható hatalmi átrendeződés miatt is. A kötet azt a soktényezős, sokféle hatalmi érdeket tükröző kora újkori nyilvánosságot szeretné bemutatni, amelyben a törökkel küzdő Magyarország kiemelt szerepet játszott, s amely a korabeli Magyar Királyság politikai súlyáról, jelentőségéről is lényeges információkat örökített meg. Az újdonságokra egyre gyorsabban reagáló és véleményformáló műfajok nem statikus képet mutatnak, hanem folyamatosan új elemekkel bővülő, új alternatívákat elemző, árnyalt helyzetelemzéseket nyújtanak.

 
3 700 Ft
Akció: 2 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 DOKUMENTUMOK A MAGYAR POLITIKAI RENDŐRSÉG TÖRTÉNETÉBŐL I. A POLITIKAI RENDÉSZETI OSZTÁLYOK 1945–1946

Szerkesztette: Krahulcsán Zsolt, Müller Rolf

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

A közreadott dokumentumok segítenek annak megismerésében, hogy a kommunista párt – a megszálló szovjet szervek kulisszák mögötti csendes, de hathatós támogatását élvezve – miként jutott kezdettől meghatározó befolyáshoz a politikai rendőrség irányításában. Ugyanakkor bemutatják azt is, hogy e szervezetek működésében miképpen kap egyre meghatározóbb teret eredendő feladatuk, a háborús és népellenes bűntettek elkövetőinek felderítése mellett a „reakciósok”, illetve a „demokratikus államrend ellenségeivel” szembeni fellépés.

A kötet lapjait olvasva a kezdeti párhuzamosság, a frissen életre hívott szervek rivalizálása is nyomon követhető. A budapesti ügyekért felelős, Péter Gábor által irányított osztály és a Tömpe András által vezetett ún. „vidéki” politikai rendészeti osztály között mindvégig jellemző volt a versengés, ami egyre-másra egymás lejáratásával párosult, és végül az előbbi győzelmével zárult.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 KIRÁLYGYILKOSSÁG MARSEILLE-BEN - ECKHARDT TIBOR EMLÉKIRATAI

Szerkesztette: Kádár-Lynn Katalin

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Sándor jugoszláv király meggyilkolásának számos részletét máig homály fedi. Igen keveset tudunk az 1934-es marseille-i merénylet előkészítéséről, az elkövetők és cinkosaik pontos kilétéről, valamint arról, milyen erők álltak a bűncselekmény mögött. A nemzetközi politika hivatalos körei Budapestet kívánták felelőssé tenni a merényletért. Végül népszövetségi eljárás indult az ügyben, mely Magyarországot felmentette a vádak alól.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 HATALOM, LEGITIMÁCIÓ, IDEOLÓGIA - TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK

Szerkesztette: Gedő Éva, Horváth Emőke

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

A legitimitás problémája az emberi történelem folyamán a legkülönfélébb földrajzi területeken és korszakokban újra és újra fölmerül; az éppen aktuális politikai hatalom számára mindig égetően fontos volt pozíciójának teoretikus igazolása, legitimálása. A kötet tanulmányai, melyek a legitimitás kapcsán fölmerülő izgalmas kérdésekre próbálnak választ adni, az ókortól kezdve a modern korig terjedő időszakot ölelik fel, s a keleti és a nyugati területeket egyaránt érintik.

Jelen kötet tanulmányai a Miskolci Egyetem Egyetemes Történeti Tanszéke által, Hatalom, legitimáció, ideológia címmel szervezett konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai. Az írások az ókortól a XX. századig, Nyugat-Európától Perzsiáig terjedő időszakot és területet ölelik fel.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A NÉMET CSÁSZÁRSÁG 1871-1918

Szerző: Németh István

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

A német császárságot 1871. január 18-án, a győztes németfrancia háborút követően a versailles-i palota tükörgalériájában kiáltották ki. A porosz Hohenzollern-dinasztia vezetésével, kisnémet bázison először alakult meg a németek nemzeti állama. A császárság bel-és külpolitikai fejlődésére 1890-ig első kancellárja, Otto von Bismarck személyisége nyomta rá bélyegét. A Német Birodalom a 19. század utolsó évtizedeiben jól fejlett ipari állammá vált.

1888-tól, II. Vilmos császár uralkodása alatt az államférfiúi önuralom és az okos mértékletesség régi erényei helyére lépő új szellem már nem megőrizni akart, hanem mindenáron előre haladni, s ez rendkívül kockázatos politikai lépésekben mutatkozott meg. A világhatalmi pozíció megszerzésére való törekvés, a német fegyverkezési program azonban végül a bismarcki szövetségi rendszer felbomlásához és Németország külpolitikai elszigeteltségéhez vezetett, s ez nagyban hozzájárult az első világháború kirobbanásához. Az alkotmányos monarchia 1918. november 9-én II. Vilmos lemondásával és Hollandiába távozásával ért véget.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYARORSZÁG 1938. EGY AMERIKAI SZEMÉVEL

Szerencsés Károly esszéi és Margaret Bourke-White fotói

Szerkesztette: Kádár Lynn Katalin

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

A tengerentúli hölgy otthonosan ült a keszthelyi kastély könyvtárában. Ahogy gesztikulált, a művirágok megremegtek a repülő szerkezet közepén. A herceg feszengve pózolt könyvei előtt, s örült, hogy megmutathatja Margaretnek az ő Magyarországát. S Margaret Amerikából be is járta e furcsa helyet, s a mesekastélyból kilépve lencsevégre kapta az utolsó békeévben a magyar valóságot. Ahogy ő látta, ahogy mi nem láthatjuk soha: hűvös vízfátyolon át, lebegő felhőről, messziről, egészen messziről.

 
3 000 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AKTUELLE ENTWICKLUNGEN DES KAMMERWESENS UND DER INTERESSENVERTRETUNG IN UNGARN UND EUROPA

Szerkesztette: Miklós Dobák, Jenő Gergely, Winfried Kluth

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Der vorliegende Band ist das Ergebnis einer internationalen und interdisziplinären Zusammenarbeit. Er entstand im Rahmen des Forschungsprojekts „Interessenvertretungs- und Interessenschutzorganisationen in Ungarn und der Europäischen Union 1945-2004“ unter der Leitung von Prof. Dr. Jenõ Gergely, das vom Nationalen Wissenschaftlichen Forschungsfonds (OTKA) unterstützt wird und enthält die redigierten Beiträge der Konferenz vom 27. Oktober 2008 in Budapest.

In den Beiträgen werden komplexe Fragen der Kammer- und Gewerkschaftsstrukturen aus historischen, juristischen, ökonomischen und politologischen Blickwinkeln analysiert. Dabei stehen solche Fragen im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Disputes, wie die Frage der öffentlichrechtlichen Körperschaften in Ungarn, die neuesten Entwicklungen der Berufskammern hinsichtlich der EU-Dienstleistungs- und EU-Berufsanerkennungsrichtlinie, die verfassungsmäßige Fundierung der Kammerstrukturen in Österreich, die Funktion der Kammern aus ordnungsökonomischer, ökonomie-philosophischer Sicht und die Entwicklung der Wirtschaftsund Berufskammern, sowie der Gewerkschaften in Ungarn nach der Wende.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 DEMOKRÁCIA ÉS DIKTATÚRA NÉMETORSZÁGBAN 1918–1945. AZ 1918. ÉVI NOVEMBERI FORRADALOM ÉS A WEIMARI KÖZTÁRSASÁG I-II. KÖT.

Szerző: Németh István

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

A kötetek az 1918. novemberi forradalom és a császárság bukását követő Németország két meghatározó korszaka, a weimari köztársaság (1919–1933) és a nemzetiszocialista diktatúra (1933–1945) egyedülálló elemzését és forrásfeltárását tartalmazzák.

A német történelem kevés fejezete vitatott annyira, mint a weimari köztársaság tizennégy éves drámai története. A korszak a klasszikus modernség nagy laboratóriuma volt: a kulturális feltörekvés, az üres hagyományoktól való megszabadulás, a világra nyitott művészi és értelmiségi avantgárd rendkívüli diadala. Ugyanakkor az első német köztársaság történetéhez erőszakos puccskísérletek, vágtató infláció, tömeges munkanélküliség, politikai radikalizmus, válságok és a demokrácia bukása is kapcsolódik. Kudarca a világtörténelem legnagyobb katasztrófáinak egyikéhez vezetett.

 

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 DEMOKRÁCIA ÉS DIKTATÚRA NÉMETORSZÁGBAN 1918–1945. A HARMADIK BIRODALOM I-II. KÖT.

Szerző: Németh István

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

A kötetek az 1918. novemberi forradalom és a császárság bukását követő Németország két meghatározó korszaka, a weimari köztársaság (1919–1933) és a nemzetiszocialista diktatúra (1933–1945) egyedülálló elemzését és forrásfeltárását tartalmazzák.

A nemzetiszocialista korszak autentikus belpolitikai dokumentumainak és a náci vezetők beszédeinek megismerésével eljuthatunk a "Harmadik Birodalom" legmélyebb szöveteibe, amely mind ez ideáig homályban maradt a hazai, de részben a német történeti feldolgozásokban is.

 
4 800 Ft
Akció: 3 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ELLENFORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

Szerző: Zachar Péter Krisztián

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

Zachar Péter Krisztián kötete az 1848/49-es szabadságharc korai szakaszába, az önvédelmi háború kezdeti időszakába enged betekintést. A szerző arra vállalkozott, hogy a hazai szakirodalmi feldolgozások, forráskiadványok és levéltári állagok mellett elsősorban a bécsi Hadilevéltár anyagainak, illetve az osztrák-német történetírás legújabb eredményeinek hasznosításával rajzolja meg a magyar nemzettudat számára oly meghatározó, Pákozd-Sukoró térségben lezajlott első sikeres csatát követő hónapok történéseit.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 GAZDASÁGI ÉS SZAKMAI KAMARÁK MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Szerzők: Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

A Strausz Péter és Zachar Péter Krisztián alkotta fiatal történész-kutató szerzőpáros immár öt éve a hazai és az európai uniós autonómiaszervezetek, ezen belül is az érdekképviseletek és érdekvédelmi szervezetek történetét, politikai szerepét és jövőjét állította vizsgálódásának középpontjába. A Gergely Jenő tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE) által vezetett kutatásból az OTKA támogatásával megszületett jelen monográfia a gazdasági és szakmai érdekképviseletek bemutatására vállalkozik. Külön érdekessége, hogy a hazai legfrissebb történések összefoglalása mellett részletes betekintést nyújt a lobbyerejüket tekintve különösen befolyásos osztrák kamarai struktúrák történeti fejlődésébe, jelenkori működésébe, valamint felvázolja az Európai Unió egyes tagországaiban működő kamarai szervezetek és a Közösség égisze alatt megjelenő összeurópai ernyőszervezetek működését és szerepét is. A munka ezáltal nemcsak történeti-leíró, hanem aktuális, politológiai-elemző jelleget is kapott, és a nemzetközi környezetbe ágyazva vizsgálja az érdekképviseletek szerepét.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ECKHARDT TIBOR AMERIKAI ÉVEI 1941-1972

Szerző: Kádár Lynn Katalin

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

1941 tavaszán a két világháború közötti Magyarország közismert kisgazda politikusa, Eckhardt Tibor az Egyesült Államokba távozott, hogy ottani kapcsolatai révén elősegítse hazája átállását a náciellenes koalíció oldalára. Kitűzött célját különböző okok miatt azonban nem sikerült elérnie, sőt a második világháborút követően az is lehetetlenné vált, hogy visszatérjen Magyarországra. A kérlelhetetlenül náci- és kommunista-ellenes Eckhardt ezt követően tevékeny szerepet vállalt a nyugati magyar emigráció politikai életében és egészen 1972-es haláláig küzdött hazája szovjet megszállás alóli felszabadításáért.

 

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÁRRAL SZEMBEN. BESZÉLGETÉSEK KRAUSZ TAMÁSSAL

Szerző: Szarka Klára

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

Krausz Tamás a Beszélgetésekben a mai világ, a hazai és részben a nemzetközi politikai színtér fejlődésének alapkérdéseiben foglal állást. A nagy történelmi alternatívák, fordulópontok értékelésén túl az értelmiség mai szerepvállalásán, a magyar és a kelet-európai szellemi és politikai útkeresések problémáin töpreng. Kritikai szempontokat kínál a mai fősodor, a nacionalista és a liberális politika és gondolkodásmód megközelítéséhez is.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON I-III.

Szerkesztette: Gergely Jenő

L’Harmattan Kiadó, 2005

 

Az Autonómiák Magyarországon 1848-2000 című háromkötetes munka a polgári forradalom (1848) korától egészen a XXI. század kapujáig kíséri nyomon a magyar civil szerveződések fejlődését. Ezek között megtaláljuk az autonómiák azon formáit, melyek a közigazgatásban, a kamarákban, az egyházaknál, a társadalombiztosításban, az egyetemeken és a Magyar Tudományos Akadémia önigazgatásában jöttek létre. A háromkötetes munka elsősorban forrásgyűjtemény, mely a felsorolt önigazgatási formák irattári anyagait gyűjti össze és dolgozza föl. Az egyes tematikus alfejezetekben külön elemző írások segítik a tájékozódást.

Az első kötetet egy összefoglaló tanulmány vezeti be, mely nemcsak az autonómiák történetét tekinti át, de a forrásmunkák áttekintéséhez is iránymutatást nyújt. Az ELTE Történettudományok Doktori Iskolájával közösen létrehozott kötetet Gergely Jenő professzor szerkesztette, munkálataiban részt vett Cieger András, Ignácz Károly, Kardos József, Rácz Kálmán, Réfi Attila, Strusz Péter és Zachar Péter Krisztián.

 
12 000 Ft
Akció: 9 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ZSIDÓSORS KISKUNHALASON - KISVÁROSI ÚT A HOLOKAUSZTHOZ

Szerzők: Végső István, Simko Balázs

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

A könyv egy Duna–Tisza közi város zsidó lakosságának történetét mutatja be. A zsidótörvények, majd az 1944-es zsidóellenes rendeletek az alapvető állampolgári, a gettósítás és a deportálás pedig az elemi emberi jogaitól fosztottak meg közel hétszáz kiskunhalasi polgárt. Az 1938 és 1945 közötti időszak minden mozzanatát részletesen feldolgozó kötet nem csupán a zsidók és a holokauszt történetét írja le, hanem a város gazdaság- és társadalomrajzát is bemutatja. A két szerző igen összetett képet tár elénk, hiszen az adatokat számos túlélővel készült interjú, visszaemlékezés és eddig feltáratlan dokumentum felhasználása színesíti. Ennek köszönhetően rálátásunk lesz Kiskunhalas közéletére, hagyományaira, életmódjára és a helyi a vasútállomáson lezajlott tömeggyilkosság történetére is. Sok adalékhoz juthatunk az izraeliták letelepedéséről, hitközségük megalapításáról, asszimilációjáról, dualizmus- és Horthy-kori tevékenységéről és a második világháború utáni életéről.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 SZERENCSÉNEK ELEGYES FORGÁSA - II. RÁKÓCZI GYÖRGY ÉS KORA

Szerkesztette: Kármán Gábor, Szabó Péter András

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

II. Rákóczi György uralkodásának időszaka túlságosan sokszor kap egyoldalú értelmezést. A lengyelországi hadjárat kudarca és az utána következő polgárháborús évek sötét árnyékot vetnek a fejedelem korábbi országlására is: úgy tűnhet, mintha Erdély bukása már 1648-ban, a fejedelem hatalomra kerülésével visszafordíthatatlanul megkezdődött volna. Holott akár a korszak monarchái számára legfontosabb területnek számító külpolitikát, akár a kormányzás más területeit tekintjük, II. Rákóczi György uralkodásának első, 1657-ig tartó időszaka számos sikerrel szolgált. A kötet a kutatások széles spektrumából merít: új kérdésekkel, új szemlélettel nyúl a korszak történetéhez, és a hagyományosan a kutatás érdeklődésének középpontjában álló külpolitika-történet mellett teret biztosít az 1650-es évtizeddel kapcsolatos művelődés-, társadalom-, művészet- és irodalomtörténeti témáknak is.

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ASZASZIN LEGENDÁK

Szerző: Farhad Daftary

Fordította: Hajnal István

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

A nizári iszmáiliták jelentős muszlim közösség, akik a középkori Európában aszaszinokként váltak ismertté. A keresztesek és a krónikásaik, akik a 12. században a Közel-Keleten kerültek kapcsolatba velük, számos történetet hagyományoztak az utókorra az aszaszinok és vezetőjük a Hegyi Öreg üzelmeiről.

Farhad Daftary a londoni Institute of Ismaili Studies tudományos igazgatója, a szakterület kiemelkedő szaktekintélye az aszaszin legendák eredetét és fejlődését mutatja be könyvében, és feltárja azokat az összefüggéseket, amelyekben a legendákat kitalálták és továbbadták.

 
3 000 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÁLLAMBIZTONSÁG ÉS OLIMPIA (1956–1988)

Szerkesztette: Krahulcsán Zsolt, Müller Rolf, Takács Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

Az olimpiai játékok a második világháború után a hidegháborús szembenállás, a két világrendszer vetélkedésének egyik terepévé váltak. Ebből következett, hogy a keleti tömb országai, így Magyarország számára is nagy kihívást jelentett a játékokon való részvétel. A nyilvánosság előtt sportolók küzdöttek a minél fényesebb érmekért, de a háttérben másfajta vetélkedés is folyt. A versenyek ugyanis kiváló feltételeket teremtettek a nyugati sportolókkal, sportvezetőkkel és a magyar emigránsokkal való kapcsolattartásra, arról nem is beszélve, hogy szinte tálcán kínálták a disszidálás lehetőségét. Éppen ezért az olimpiákat a politikai rendőrség is fokozott figyelemmel kísérte. Ügynökein keresztül, vagy éppen a „baráti állambiztonsági szervek” segítségével információkat szerzett a kapitalista államok és az emigráció szándékairól, ellenőrizte a versenyzők politikai megbízhatóságát, illetve kitartóan figyelte a sportolók és a lakosság véleményének alakulását az egyes olimpiai „ügyekkel” kapcsolatban.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.