Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Akadémiai Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >A-C >Akadémiai Kiadó

Sorrend:

-15%
SÁMÁNSÁG: A MŰVELÉS MŰVÉSZETE

Szerző: Nádor Judit

Akadémiai Kiadó, 2007

 

Erősen alkonyodott, mire az Amazonas menti település határában végre rátaláltam a cölöpökön álló, magányos faházra; szinte teljesen benőtte az őserdő. A tornáchoz közeledve már biztos voltam benne, hogy jó helyen járok: megérintett a gyógyító szertartások színhelyén uralkodó, semmihez sem fogható légkör. Amint átléptem láthatatlan határát, ismerős erővonal-minták vettek körül. Éber nyugalmat közvetítettek, magas frekvenciájú rezgéseik visszhangját a köldököm táján érzékeltem. Minden szál az erő-konstrukció középpontjába vezetett, egy szikár testfelépítésű, sötét bőrű, középkorú férfi vonzáskörébe.

Letelepedtem a hosszú, gyalulatlan deszkákból ácsolt asztal mellé, egy iquitosi kereskedő és egy szörtyögő hűtőláda közé. Csendben hallgattuk az éjszakára készülődő madarak rikoltozását, és vártuk, hogy teljesen besötétedjen.

 
2 100 Ft
Akció: 1 785 Ft
Kezdete: 2017.08.19
A készlet erejéig!
-15%
MIKSZÁTH KÁLMÁN ÉS A GYERMEKJÁTÉKOK VILÁGA

Szerző: Bereczky János

Akadémiai Kiadó, 2006

 

„A gyermekjátékok - játék és költészet ölelkezése” - állapította meg főművében, az Ormányság-ban találóan a kákicsi tudós tiszteletes, Kiss Géza. Vajon ez a tündéri világ - a gyermekjátékok világa - hogyan tükröződik művelődéstörténetünk egyik legnagyobb alakjának életművében? Annak a lángelmének életművében, aki - talán szabad így fogalmaznunk - maga is valósággal „játékból és költészetből” volt összegyúrva... Hogyan látta ő ezt a világot kisgyermekként a XIX. század közepén a nógrádi szülőtájakon? Hogyan élte át, hogyan szívta magába? Mit őrzött meg és mit hordozott belőle magában élete folyamán? Végül mit hagyott hátra belőle nekünk, utókornak? És túl mindezeken: vajon mivel járult az hozzá egyfelől gondolatvilága és egyénisége, másfelől nyelve és stílusa kiformálódásához? Hívjuk az olvasót, hogy mindennek feltárásában tartson velünk...

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
MANSI MYTHOLOGY

Szerkesztette: Napolskikh Vladimir, Siikala Anna-Leena, Hoppál Mihály

Akadémiai Kiadó, 2008

 

The Encyclopaedia of Uralic Mythologies offers a basis for the study of the roots and present character of Finno-Ugrian and Samoyedic ethnic religions, mythologies and folklore. Mythology is understood here in the broad sense, including not only myths proper but also the field of ethnic religion, by including beliefs and connected rituals, magic practices and their specialists. The volumes offer information about the people in question and give reference lists for basic scientific works and archives. The central part of each volume is the dictionary of mythological terms for the tradition concerned. An index of mythical concepts is added to each volume.

 

 
6 500 Ft
Akció: 5 525 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IPARI TÁJ

Gyárak, bányák, műhelyek népe a 19-20. században

Szerző: Paládi-Kovács Attila

Akadémiai Kiadó, 2007

 

A klasszikus kapitalizmus korában (1848-1945) a magyar társadalom - létszámát és jelentőségét tekintve - egyre növekvő alkotórészéve vált a modern gyáripari munkásság, miközben a középkori céhes hagyományokra visszatekintő kézműves kisipar és a nagy múltú ércbányászathoz csatlakozó szénbányászat tömegei is egyre növekedtek. Ez a kötet az ipari foglalkozások, illetve azok létalapján élő társadalmi rétegek, szakmai csoportok közösségi hagyományait örökíti meg. Az életviszonyok folytonos változását felmutatva írja le a munkahelyi szervezet, a szakmai és a lakóhelyi, családi, szomszédsági kapcsolatok jellemző vonásait. Tárgyak, szerszámok, munkafogások, szakszavak érzékeltetik a velük dolgozók mindennapjait. „Öreg szakik", nagy tudású mesterek, világot járt céhlegények, tizenéves inasok sorsa sejlik fel az etnográfiai leírásokból. Ez a kötet nekik, a hajdan volt műhelyek, a régi gyárak, bányák népének állít emléket. „Posztindusztriális"-nak is mondott korunkban ez a könyv mindenkinek ajánlható, akit érdekel az ipari táj és társadalom múltja, kultúrája és hagyományvilága.

A könyv 2008-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia és az Akadémiai Kiadó Nívódíját.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EROS IN FOLKLORE

Szerzők: Hoppál Mihály, Csonka-Takács Eszter

Akadémiai Kiadó, 2002

 

Eros, as an organizing force governing customs, festive rites and normal activities of everyday life, has, over the millennia, become part of human cultures. It is clear that different ages and cultures have divergent attitudes to the questions of eroticism; for example the degree of nudity, the judgement attached to an uncovered knee or ankle, the breasts or, indeed, to a naked face may vary from culture to culture. What is regarded as an erotic challenge in one culture is a natural part of everyday life in another, and vice versa. Indeed, even within the same culture, the view taken of eroticism (and sex) may vary from one period to another and from one social class to another – even though the dominant ideology may be of crucial importance. Essays presented in this volume give many examples of the hidden erotic symbolism used in folklore. Eros in folklore as a subject has by no means been exhausted yet, especially not for cultural anthropologists or culture historian, and particularly not for folklorists, who have contributed extensively to the present studies.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
DANCE AND SOCIETY

Dancer as a Cultural Performer

Szerzők: Felföldi László, Dunin Elsie Ivancich, Wharton Anne von Bibra

Akadémiai Kiadó, 2005

 

Re-appraising our past, moving into the future: research on dance and society: it was the main idea of the22nd symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, held in 2002 in Szeged, Hungary. Participants of the meeting, namely authors of the papers in this volume presented several new topics and ideas which provides guidelines or further encouragement for the researchers of the field - „dance and society". Several presentations related to how we collect information, raising issues related to memory, intellectual versus kinesthetic modes of data collection, and the use of technology and the internet. A number of papers touched on the impact the research has on the subject/people researched, and vice versa. Issues relating to comparison were discussed, touching on the importance of a significant data pool and questions of extensive/exhaustive data versus data that comprises a selected sampling. Improvisation was a theme touched on by several presenters. There are differing views of what this term means, and that it is not always clearly defined when used. Is it helpful to distinguish between improvisation and spontaneous choreography?

 
5 400 Ft
Akció: 4 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A PÜNKÖSDNEK JELES NAPJÁN...

Pünkösd a 19-20. századi magyar néphagyományban

Szerző: Tátrai Zsuzsanna

Akadémiai Kiadó, 2010

 

A kötet a magyar pünkösdi hagyományok első monografikus néprajzi feldolgozása, mely sok évtizedes tudományos munka eredménye. Bemutatja a publikált és publikálatlan, adattári és saját gyűjtésű anyagok rendszerezése nyomán a magyar nyelvterület jellegzetes pünkösdi hagyományait. A pünkösdölés, a pünkösdi királynéjárás és a zöldággal kapcsolatos hagyományok esetében mélyebbre ható felmérést, strukturális elemzést lehetett végezni. A pünkösdi vallási hagyományok, a nemzetiségi pünkösdi szokások elemzése túlfeszítették volna e kötet kereteit, így csak adalékokkal szolgálhattunk, akárcsak a más ünnepekhez is kapcsolódó bálok, táncmulatságok, ajándékozás témáiban.

A kötetben szereplő táblázatok a gyakran esetleges adatokkal is áttekintést nyújtanak a magyar nyelvterületen a zöldágazásról, májusfaállításról, valamint a Magyar Néprajzi Atlasz kutatópontjain a pünkösdi királynéjárásról, pünkösdölésről, pünkösdi májusfáról, legényavatásról, a pünkösdhöz kapcsolódó hiedelmekről, a pásztorok megajándékozásáról és egyéb az ünnephez kapcsolódó szokásokról. A kötethez szemelvénygyűjtemény kapcsolódik 19. századi szokásleírásokból, valamint archív és kortárs fényképek, és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 
3 360 Ft
Akció: 2 855 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
"THE EARTH HAS GIVEN BIRTH TO THE SKY"

Female spirituality in the Hungarian folk religion

Szerző: Buday Kornélia

Akadémiai Kiadó, 2004

 

From the images of God represented in the religious folk tradition we are able to form conclusions about the everyday life of the faith community, dominant family structures, relationships between man and woman, gender roles, and the division of labour within the family. At the same time, the oral tradition reflects the influence of ecclesiastical and social expectations, even if in a negative way, resulting in negative attitudes toward the contemporary power politics. Texts relating to religion demonstrate clear gender-based characteristics. It depends, what kind of ideologies has to be supported or, exactly on the contrary, has to be withdrawn into "inner emigration" - within the burdensome domination of commonly defined rules - by gender groups within the community. All these obvious or hidden expressions of convictions can be explored in the pictorial descriptions of oral tradition. The derogatory female images in biblical stories - interpreted and enforced from a typical point of view of rural story-telling men - inform us unambiguously about male self-preservation and hidden fears against women. The prayers and biographies of peasant women, on the other hand, do not concentrate on men, but rather avoid male elements, and, contradicting the everyday experiences of male oppression, they visualise the absolute female power.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
"MERT HA IRUNK NÉPDALT, MÉRT NE NÉPMESÉT?"

A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában

Szerző: Gulyás Judit

Akadémiai Kiadó, 2011

 

A kötet azt a kérdést vizsgálja, hogy a reformkori magyar kultúrában, a népköltészet és az irodalom egyre intenzívebb kölcsönhatásának időszakában milyen kísérleteket tettek az elit kultúra bizonyos képviselői arra nézvést, hogy egy addig elsősorban a szóbeliségben hagyományozódó narratív műfajt, a tündérmesét beillesszék a nemzeti irodalom műfaji rendszerébe. Az ún. népies költők egy részének az 1840-es évek közepén Petőfi által létrehozott (majd felszámolt), az irodalomtörténeti emlékezet számára érzékelhetővé tett „triumvirátusa", vagyis Petőfi Sándor, Tompa Mihály és Arany János 1845 és 1847 között, három év leforgása alatt jelentetett meg olyan elbeszélő költeményeket, amelyekhez a népmese vagy a népmonda szerzői műfajmegjelölést társították (János vitéz; Népregék, népmondák; Rózsa és Ibolya). A kötet e három mű keletkezéstörténetét és 19. századi fogadtatását próbálja meg dokumentálni. Ezen túlmenően a magyar mesekutatás történetét áttekintve a korai magyar mesekéziratok és mesekiadások kapcsán foglalkozik a népmese és az irodalmi mese viszonyáról kialakított képzetek problematikus voltával, a szóbeliség és az írásbeliség közötti médiumváltás következményeivel, valamint a textualizációs eljárások és a hitelesség kérdésének összefüggéseivel.

 
3 990 Ft
Akció: 3 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
DAS SÁNDOR-PALAIS

in Schrift und Bild

Szerző: Sinkó Katalin

Akadémiai Kiadó, 2003

 

Das Sándor-Palais, das vielleicht schönstgelegenen Privatpalais in Buda, von 1867 bis 1944 das Heim und der Amtssitz der Ministerpräsidenten Ungarns, ist nach über 50 Jahren neuentstanden. Seit seiner Errichtung 1806 - abgesehen von den 50 Jahren als Ruine - war es immer ein Schauplatz aristokratischer oder staatlicher Repräsentation, glänzender Ereignisse und Tragödien. Heute ist das Palais das Heim und der Amtsitz des Staatpräsidenten von Ungarn, Ferenc Mádl. Das Buch stellt die Geschichte des Gebäudes und des Neubaus mit vielen Illustrationen, Fotos und Zitaten von prominenten ungarischen Schriftstellern vor. Es ist auch auf englisch zu verkaufen.

 
8 500 Ft
Akció: 7 225 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  VICTORIAN APPROACHES TO RELIGION AS REFLECTED IN THE ART OF THE PRE-RAPHAELITES

Szerző: Péteri Éva

Akadémiai Kiadó, 2003

 

John Ruskin, the dogmatic, but at heart deeply doubtful art-critic, William Holman Hunt, the moralist artist-preacher, Dante Gabriel Rossetti, the intuitive poet-painter, John Everett Millais, the conscientious realist then popular sentimentalist, and their numerous followers represent different aspects of Pre-Raphaelitism. Yet, they were all typical Victorians, whose religious ideas and biblical works give a fascinating insight into the momentous religious concerns of the age: the fervent sectarian debates of the middle of the nineteenth century, the spread of agnosticism, the new Bible-interpretations called forth by scientific discoveries, and the move towards reconciliation and secularisation at the end of the century.

 
2 400 Ft
Akció: 2 040 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
TÁJ ÉS TÁJÉRTELMEZÉS

Szerző: Drexler Dóra

Akadémiai Kiadó, 2010

 

Mi a táj? Mit jelent számunkra és miért? Milyen gondolatokat, ideálokat és formákat társítunk hozzá, és hogyan alakult ki, illetve változott meg a róla alkotott elképzelésünk az idők folyamán? A könyv, amit az Olvasó a kezében tart, ezekkel a tájkutatás szempontjából alapvető kérdésekkel foglalkozik, méghozzá egy nemzetközi összehasonlítás keretében. Nem elsősorban a tájfogalom és a tájábrázolás bölcsőit, a reneszánsz Itáliát és a 16. századi Németalföldet vizsgálja, hanem Anglia, Franciaország, Németország és Magyarország példáján keresztül mutatja be az európai tájfelfogások jelenkori sokszínűségét és annak kultúrtörténeti okait.

Ajánljuk e könyvet minden tájjal foglalkozó hallgató, kutató, oktató és gyakorló szakember számára. Továbbá mindazoknak, akik árnyaltabb képet szeretnének kapni a természetről, a társadalomról, valamint az ember ezekben játszott szerepéről alkotott európai elképzelések történetéről.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
THE FINITE ELEMENT METHOD IN MAGNETICS

Szerzők: Kuczmann Miklós, Iványi Amália

Akadémiai Kiadó, 2008

 

The aims of the book are to present a survey of the simulation of ferromagnetic hysteresis and its importance in electromagnetic field computation from electrical engineering point of view, and the implementation of hysteresis models in the Finite Element Method.

The book starts with a summary of Maxwell's equations, their form in case of nonlinear static magnetic field problems and nonlinear eddy current field problems. The description of the possible potential formulations used in solving static magnetic field and eddy current field problems is presented. Finite Element Method is a possible technique to solve numerically the partial differential equations formulated by using the weak form. The review of the Finite Element Method is followed by the study of nodal finite elements as well as the newer vector elements.

 

 
15 750 Ft
Akció: 13 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PREISACH MEMORIAL BOOK

Szerző: Iványi Amália

Akadémiai Kiadó, 2005

 

The book has been published to celebrate the 100-year anniversary of the birth of the Hungarian scientist, F. Preisach in the frame of the 5th International Symposium on Hysteresis Modeling and Micromagnetics (HMM-2005) held in Budapest, Hungary, from 30th May-1st June 2005. The Preisach hysteresis model became the most famous and the most frequently used theoretical model. The book comprises papers written by Preisach's students and researchers working in this field.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MATEMATIKA

Szerzők: Gerőcs László, Vancsó Ödön

Akadémiai Kiadó, 2010

 

Az Akadémiai kézikönyvek sorozat Matematika kötete a XXI. század kihívásainak megfelelően a hagyományos alapismeretek mellett a kor néhány újabb matematikai területét is tárgyalja, és ezek alapvető fogalmaival igyekszik megismertetni az érdeklődőket. Ennek megfelelően a kötetben a hagyományosan tanultak (a felsőoktatási intézmények BSc fokozatáig bezárólag): a legfontosabb fogalmak, tételek, eljárások és módszerek kapják a nagyobb hangsúlyt, de ezek mellett olyan (már inkább az MSc fokozatba tartozó) ismeretek is szerepelnek, amelyek nagyobb rálátást, mélyebb betekintést kínálnak az olvasónak. Fontos szempont volt az is, hogy bekerüljenek a kötetbe középiskolai szinten is azok a témakörök, melyek az új típusú érettségi követelményrendszerben is megjelentek (például a statisztika vagy a gráfelmélet). Mindezek mellett - bár érintőlegesen - a matematikai kutatások néhány újabb területe (kódoláselmélet, fraktálelmélet stb.) is teret kap.

 

 
7 250 Ft
Akció: 6 165 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ ÁLLAM

Szerző: Marcus Tullius Cicero

Akadémiai Kiadó, 2007

 

Cicero az a kiemelkedő római állambölcselő, akinek eszméiből a „Cicero századának” is tekinthető XVIII. században még az amerikai alkotmány megalkotói is a magukat a római köztársaság eszmei követőinek tekintő francia forradalmárokhoz hasonlóan szellemi támogatást reméltek az új társadalmi és alkotmányos rend kialakítása során. Cicero állambölcselete ugyanakkor nem csekély hatással van a konzervatív gondolkodókra is, akik a hagyományokhoz való visszatérés Cicero által megfogalmazott eszméjét hangsúlyozzák. A pozitivizmus térnyerése a XIX. században már nem kedvez a cicerói eszmevilág befogadásának. Századunkban azonban tagadhatatlanná válik, hogy Cicero a görög-római antikvitás olyan gondolkodója, aki képes volt az állam ma is nemegyszer aktuális jelentéssel rendelkező meghatározására. Cicero, szakítva az államot merev kategóriának tekintő szemlélettel, azáltal járul hozzá a modern alkotmányos államfogalom megalapozásához, hogy az államot és annak legtágabban értelmezett alkotmányát történeti, politikai, etikai, gazdasági, terminológiai és pszichológiai elemek átfogó vizsgálatával tárja fel. Cicero állambölcselete és politikai eszmevilága megismeréséhez nélkülözhetetlen a valószínűleg leghosszabb, bár teljes terjedelmében fenn nem maradt Az állam című dialógusa, amelynek rekonstruálható teljes szövege Hamza Gábor fordításában és bevezető tanulmányával most jelenik meg első ízben magyar nyelven.

 
3 100 Ft
Akció: 2 635 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PSZICHOLÓGIAI LEXIKON

Szerzők: Boross Ottilia, Pléh Csaba

Akadémiai Kiadó, 2013

 

Utánnyomás.

A több mint 3000 címszót tartalmazó lexikon szóanyaga a pszichológia különböző részterületeinek terminológiáját öleli fel, s e tekintetben egyedülálló.

A mai szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek magyar definíciói mellett azok angol megfelelői is megtalálhatók a szócikkek végén, s a szóanyag angol-magyar irányban is kereshető.

A fontos szavak mellett a ritka kifejezéseket is helyt kaptak, s ahol szükséges, a folyamatokat és az elméleteket ábrák illusztrálják.

A lexikon és szótár elsődleges célja a magyar és angol nyelvű pszichológiai szakirodalomban való eligazodás megkönnyítése.

 
5 750 Ft
Akció: 4 885 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KÉMIA

Szerkesztette: Náray-Szabó Gábor

Akadémiai Kiadó, 2006

 

A kémia nem csupán képletekből, robbanással végződő kísérletekből, megoldhatatlannak tűnő feladatokból és különösen csengő idegen szavakból áll. A kémia ennél sokkal kézzelfoghatóbb és az élet minden területén alapvető fontosságú tudomány. Ha valaki többet szeretne megtudni a műanyagokról, a gyógyszerek hatásmechanizmusáról, a fémötvözetekről, vagy éppen az érdekli, hogy hogyan készül a benzin, egyaránt hasznos olvasmányt tart a kezében. Az elmúlt években látványosan fejlődött a kémia. Ez a könyv a legújabb eredményeket is tartalmazza. A kötetet az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárai írták, akik nemcsak kiváló értői szakterületüknek, hanem évről évre a gyakorlatban is átadják tudásukat a következő generációknak. Náray-Szabó Gábor, aki a könyvet szerkesztette, családi hagyományt követ: édesapja 40 évvel ezelőtt a Műszaki Kiadónál szerkesztette a Kémia című művet, amely fogalommá vált a diákság és vegyészek között is. A 2006-ban kiadott Kémia is méltán lehet a természettudományok iránt érdeklődő középiskolai és felsőoktatásban részt vevő diákok sokat forgatott alapkönyve.

 
6 250 Ft
Akció: 5 315 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ELVÁLASZTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

Szerzők: Kremmer Tibor, Torkos Kornél

Akadémiai Kiadó, 2010

 

Az elválasztási műveletek kezdetleges vagy kifinomult formái (fajtázás, szitálás, szűrés stb.) ősidők óta az alapvető emberi tevékenységek közé tartoznak. Fejlődésük az ókortól kezdve a középkori alkimistákon keresztül az újkor és az ipari forradalom eredményein át a modern tudományos és technikai eljárásokig az emberiség kultúrtörténetének jelentős részét képezi. Általában megállapítható, hogy a különböző elválasztástechnikák tapasztalati úton, az anyagi világ jelenségeinek és törvényszerűségeinek megismerésével szoros kölcsönhatásban, annak részeként és igényeként alakultak ki.

Könyvünk az egyetemi tananyagot kiegészítve az elméleti alapok tárgyalásán túlmenően az elválasztástechnika modern módszereiről (mintaelőkészítés, kromatográfia, elektroforézis és ultracentrifugálás) és fontosabb alkalmazási területeiről kíván áttekintést adni. Az egyes fejezetekben bemutatott gyakorlati példák a (bio)analitikában, a biológiai és biokémiai kutatásokban, laboratóriumi diagnosztikában dolgozó szakemberek széles körének érdeklődését figyelembe véve főleg a biotechnológia, az élettan és a kórélettan szempontjából fontos alkalmazási területeken és vegyületcsoportokon (enzimek, fehérjék, gliko- és lipoproteinek, mono- és oligoszacharidok, nukleozidok, nukleotidok stb.) kívánják bemutatni a korszerű elválasztástechnikai módszerek széles spektrumát és alkalmazhatóságát.

 
5 200 Ft
Akció: 4 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁLTALÁNOS KÉMIA

Második, átdolgozott kiadás

Szerző: Veszprémi Tamás

Akadémiai Kiadó, 2015

 

A kémiának számos ága létezik (szerves, szervetlen, fizikai, analitikai, bio- és polimerkémia stb.), de általános kémia nevű diszciplínát nem ismerünk. Mégis: a General Chemistry, Allgemeine Chemie, Общая химия, kifejezések jól ismertek az egész világon. A világ minden részén százszámra találhatók ilyen címmel könyvek, és aligha van olyan egyetemi kémia fakultás, ahol ez a tantárgy ismeretlen. Az általános kémia kurzusok és könyvünk célja az, hogy az olvasó középiskolából hozott kémiai ismereteit olyan szintre segítse, amelyre a fenti szaktárgyak alapozhatnak. Feladata az alapfogalmak definiálása, mintegy a kémiai nyelv alapszókincsének megismertetése, a fontosabb fizikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása.

 
9 950 Ft
Akció: 8 455 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VILÁGIRODALOM

Szerző: Pál József

Akadémiai Kiadó, 2008

 

A kötet csaknem ötven nemzet irodalmának összehasonlítására vállalkozik, mindezt egységes folyamban, közérthető fogalmazással, mégis újszerű megközelítésekkel. Az antikvitástól egészen a kortárs-posztmodernig követi az írásokat. A fő fejezeteken belül a különböző nyelvű irodalmak önálló egységet alkotnak, ennek tiszteletben tartásával tárulkozik fel a világirodalom egysége és harmóniája.

A könyv eredetisége és egyedülálló értéke abban áll, hogy a kis terjedelem ellenére számos, szakterületét kiválóan ismerő specialista jól összehangolt együttműködésével jött létre. A szerzők - közöttük akadémikusok és nagy egyetemeink irodalomprofesszorai - újszerű módon, változatos megközelítésben tárják az olvasó elé a világirodalom történeti folyamatát, azon belül pedig elsősorban a műalkotásokat. A kötet nemcsak a középiskolai tanulmányok lezárásához, hanem a felsőfokú képzés első éveiben is megkerülhetetlen mű. A Világirodalom népszerűségét mutatja, hogy már a második kiadása is megjelent.

 
7 250 Ft
Akció: 6 165 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
THE VICEROY

Szerző: Katona József

Fordította: Adams Bernard, Kálmán Ruttkay

Akadémiai Kiadó, 2003

 

The present volume, entitled The Viceroy is the first English edition of the Hungarian dramatist, József Katona's (1791-1830) classic tragedy Bánk Bán (1815), which has been long regarded as one of the greatest literary achievements of 19th century Hungarian literature.

In 1213 in the absence of King Andrew II a group of Hungarian lords plan a murderous attempt against the queen, Gertrude. By using the chronicles of Bonfini and Gáspár Heltai, the author gives not only an overall picture about the medieval Hungarian kingdom, but also draws parallels between 13th and 19th century political conditions. The work is also remarkable for its portrayal of emotional conflict.

The tragedy was set to music by Francis Erkel (1810-93) and has become Hungary's most popular opera.

 
2 950 Ft
Akció: 2 510 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
THE REALITY OF THE UNREAL

The city as metaphor in Henry James and his contemporaries

Szerző: Borbély Judit

Akadémiai Kiadó, 2005

 

A XIX. század az élet minden területét befolyásoló hatalmas változások kora volt, melyben a civilizáció rohamos fejlődése együtt járt a szellemi élet gyökeres átalakulásával. A tudományos eredmények következtében addig megmásíthatatlannak tekintett normák vesztették el iránymutató szerepüket, ami egyeseknél intellektuális űrt és pesszimizmust váltott ki, míg mások esztétikai élményekben keresték a kiutat, vagy felfokozott életigenléssel válaszoltak a kialakuló új világra. Mivel a fejlődés leglátványosabb színterei a városok voltak, a korabeli művészeti élet egyik meghatározó témája a nagyvárosi lét lett annak minden szépségével és árnyoldalával. A könyv a kor négy jelentős angol írójának műveit elemzi a városábrázolás szempontjából, s a századforduló Londonának és Párizsának konkrét megjelenítésén valamint a város metaforáján keresztül mutatja be H.G.Wells, George Gissing, Joseph Conrad és Henry James civilizáció szemléletét. Az elemzésekből végül kibontakozik a századforduló civilizációjának összetett képe, amelyet lehet szépnek vagy fenyegetőnek látni, közömbösen szemlélni azonban nem lehet, mert minden ellentmondásával együtt, vagy talán éppen abból eredően, lenyűgözően izgalmas.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  THE OBSTINATE MUSE OF FREEDOM: ON THE POETRY OF SIR THOMAS WYATT

Szerző: Szalay Krisztina

Akadémiai Kiadó, 2000

 

Much in opposition to New Historicist framing of Sir Thomas Wyatt as a puppet of Henrician power games and a prisoner of his own fate Krisztina Szalay's book demonstrates what creative energies had sprung from this poet's unceasing fight for personal freedom. Thus in itself would make him a far more interesting figure than is commonly thought had he not been a truly idiosyncratic master of diction and poetical form. By analysing some representative poems of his the essay portrays Wyatt as a poet for all seasons.

 
3 300 Ft
Akció: 2 805 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  THE DOUBLE EDGED SWORD:THE TECHNOLOGICAL SUBLIME IN AMERICAN NOVELS BETWEEN 1900 AND 1940

Szerző: Simon Zoltán

Akadémiai Kiadó, 2003

 

As David E. Nye argues, the technological sublime, a simultaneous awe and fear of technology, has been "a preferred American trope through two centuries" (American Technological Sublime 281). This examination of American novels from the period between 1900 and 1940 has the goal of tracing the literary treatment of this phenomenon in selected representative texts in a crucial period. The American technological sublime is a construct that can be useful in understanding the often conflicted and ambivalent reactions of enthusiasm and anxiety, exaltation and depression associated with the patterns of development experienced in the United States in this transitory period. 

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  NEVETŐK ÉS BOLDOGTALANOK. FÜST MILÁN MŰVÉSZETE 1909-1927

Szerző: Schein Gábor

Akadémiai Kiadó, 2006

 

Miközben a könyv Füst Milán művészetét a huszadik századi magyar irodalom és az európai modernség összefüggésrendszerében is új módon teszi láthatóvá, izgalmas intellektuális „kalandtúrára" hív egy olyan alkotó nyomait követve, akinek értékes és sérülékeny rejtegetnivalója volt, és igazságát csak a csalás játékaiban hagyhatta ránk.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
MI VÉGRE VAGYOK A VILÁGON

Szerző: Nemeskürty István

Akadémiai Kiadó, 2005

 

„Sokszor elgondolkoztam azon, hogy egynémely könyvemet politikai hovatartozástól függetlenül is bírálták emberek, miért kellett ilyen kíméletlenül szembenézni a múltunkkal? Ilyenre mindig azt a feleletet adtam, hogy a tragédia, ha átéljük, erkölcsnemesítő, és arra az elhatározásra késztet bennünket, hogy igyekezzünk jobbakká válni, hogy mindez ne ismétlődjön meg. Ismernünk kell a múltat és a történelmünket. Közhely, de elmondom, hogy minden fának akkora a gyökérzete, mint a lombozata. A gyökérzet nem látszik, az a mi múltunk, de ha ezt a gyökérzetet elvagdossuk, a lombos fa összedől. Tehát nekünk nagyon fontos kötelességünk a magyar történelmet ismerni, értelmezni, azzal együtt, hogy mindenkinek más-más véleménye is lehet róla. De legalább ismerni kellene. József Attila szavaival: „S mégis, magyarnak számkivetve, lelkem sikoltva megriad", - ebben benne van, hogy hátha nem is engedik, hogy magyarok maradjunk - „édes Hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad." Tehát, ha mi egységben, az édes haza hűséges fiai maradunk, vagy maradnánk, akkor nem lenne semmi baj. Ez József Attila üzenete 1937-ből, nem sokkal a halála előtt. Nekünk is megvolna a lehetőségünk, de ehhez a lényeges kérdésekben legalább nemzeti egységet kellene teremtenünk." Életinterjú a 80 éves Nemeskürty Istvánnal. A beszélgetőtárs Koltay Gábor.

 
4 250 Ft
Akció: 3 615 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
MEGTÖRTÉNT SZÖVEGEK

Esszék, tanulmányok a 20. századi magyar irodalomról

Szerző: Kenyeres Zoltán

Akadémiai Kiadó, 2010

 

A kötetben szereplő szövegek hatvanöt és hetven éves korom között történtek meg velem, akkor éltem együtt velük. A szövegeket nem egyszerűen kitaláljuk és megírjuk, hanem megtörténnek velünk és együtt élünk velük. Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti Miklós, Juhász Ferenc volt azokban az években társam. Ültek a szobámban, beszélgettünk. Néha az íróasztalom fölé hajoltak, nézték, mit művelek. Kicsit csóválták a fejüket.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR IRODALOM

Szerző: Gintli Tibor

Akadémiai Kiadó, 2010

 

Szerb Antal óta nem jelent meg ilyen alapos, összefoglaló munka a magyar irodalomról. A kötet első írásos emlékeinktől kezdve egészen a kortárs írók munkásságáig végigköveti irodalmi kultúránk folyamatos változásait, s az egyes korszakokat és irányzatokat a legismertebb művészek munkáin keresztül mutatja be. Bár a Magyar irodalom több szerző közös műve, a kötet nem egymástól különálló tanulmányok laza füzére, hanem összefüggő, közérthetően és szakszerűen megírt narrációval vezeti végig az olvasót az irodalom történetén, átfogó képet nyújtva arról, hogyan alakult, formálódott az, amit ma úgy nevezünk: magyar irodalom.

A könyv az Akadémiai kézikönyvek sorozat legújabb tagja; e sorozat célja, hogy magas szakmai színvonalon megírt, ugyanakkor olvasmányos kötetekben foglalja össze egy-egy tudományág eredményeit. Az Akadémiai Kiadó főleg 14-25 éves diákoknak szánja ezeket a könyveket, amelyek hasznos segítséget jelenthetnek az érettségire vagy felsőfokú vizsgákra készülők számára.

 
7 250 Ft
Akció: 6 165 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
JAMES JOYCE KRITIKAI FOGADTATÁSA MAGYARORSZÁGON

Szerző: Goldmann Márta

Akadémiai Kiadó, 2006

 

James Joyce irodalmi pályája delelőjén megírt Ulysses című főműve az 1922-es párizsi kiadást követően szinte azonnal eljutott a magyar értelmiséghez is, igaz főleg német és francia nyelven. A belső monológokra, gondolatfolyamokra építkező mű forradalmi újszerűségét némiképpen elfedte Gáspár Endre talán túlzott szöveghűségre törekvő első magyar nyelvű fordítása, amely 1947-ben még megjelenhetett, de hamarosan Lukács György „formalista, öncélú, burzsoá dekadens" bélyegével eltűnt a baloldali diktatúra kulturális süllyesztőjében. Joyce, mint a legtöbb nagyformátumú, újat hozó alkotó vihart kavart mindenütt, ahol csak szóba került műve. Fő vádak: obszcenitás, blaszfémia, pornográfia.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
DANTE

Szó, szimbólum, realizmus a középkorban

Szerző: Pál József

Akadémiai Kiadó, 2009

 

Babits Mihály Színjáték-fordításának bevezetőjében Dante költeményét csak a művelt közönségnek ajánlotta. A mű, mint a korszak szellemi életének alkotásai általában, ismeretlen világba vezeti a mai olvasót. Idegen számunkra a középkor nem e világi szempontokat érvényesítő gondolkodásmódja, s az a törekvése, hogy minden tapasztalható dologban az isteni jelenlétét és jelentését kereste. E bonyolult világképet néhány, a mienkétől ugyan gyökeresen különböző, de egyszerű és számunkra is jó érthető alapelv szervezte.

 

 
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE II. 1907-1909

Szerkesztette: Szőke Mária

Akadémiai Kiadó, 2005

 

Babits Mihály az 1907-es évet Szegeden kezdte, ahová néhány hónappal korábban Bajáról helyezték, s 1909 tavaszán, s Levelek Iris koszorújából című kötetének megjelenése idején már Fogarason tanított. Levelezésének második kötete azokat a leveleket tartalmazza, amelyek e két dátum között születtek. A Szegeden töltött tanév második részében Juhász Gyula baráti segítségével többször megszólalt a helyi sajtóban, közreadva verseit és színibírálatait. Itt keletkeztek első prózai írásai is. Fogarasi áthelyezését kedvetlenül fogadta, rosszul esett neki a szülővárosától és Budapesttől elválasztó távolság. De az 1908 nyarán tett velencei útról élményekkel és benyomásokkal telten tért vissza, s a messzi városban kapott kedvet Dante fordításához is. Jelentős eseménnyé vált verseinek megismertetésében A Holnap című nagyváradi antológia, amelynek munkatársai közé Juhász Gyula vonta be, ám a gyűjtemény és fogadtatása ambivalens érzéseket keltett benne: nem értette, hogy miért kárhoztatják modernizmusa miatt, amikor ő régebbi korok felé fordulva, témák és formák felélesztésére törekedett. Az antológiában közölt versei azonban felkeltették Osvát Ernő figyelmét, aki meghívta a Nyugat szerzői közé, s első kötetét is a lap adta ki 1909 májusában.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
AZ ÍRÓ ZRÍNYI MIKLÓS

Szerző: Kovács Sándor Iván

Akadémiai Kiadó, 2006

 

Az író Zrínyi Miklósról eddig mindössze három monográfiát írtak. Kovács Sándor Iván műve részben hiánypótló, részben pedig az eddig kevésbé ismert oldalait próbálja bemutatni Zrínyi írói munkásságának. A kismonográfia középpontjában a Zrínyi-eposz, a Szigeti veszedelem áll, folytonos viszonyításokkal nemcsak klasszikus szerzőkhöz - Vergilius, Tasso - mérve, hanem Zrínyi más műfajaihoz: lírai költészetéhez és prózaírásához is. Kovács Sándor Iván a prózában az esszék mellett a lírát keresi, a lírai versekben az eposz felé mutató jeleket, illetve mindazt, „ami teremtés, először leütött hang és megmunkált forma". Ebben az olvasmányos, ámde tényszerű és hiteles adatokkal alátámasztott esszében mindemellett teret kap Zrínyi „érdes"írói nyelvének és korai hatásának kérdése, valamint irodalmi utóélete.

 
3 190 Ft
Akció: 2 710 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR

Szerző: Nagy Béla

Akadémiai Kiadó, 2006

 

„Szádeczky-Kardoss Elemér (1903-1984) a földtudomány számos területén maradandót alkotott. Jelentős az üledékképződéssel kapcsolatos több felismerése, a mélységi vizek osztályozása, az első karsztvíztérkép összeállítása. A magyarországi szénkőzettan, geokémia és lemeztektonika megalapítója, az univerzális ciklustörvény felismerésével új interdiszciplínaként életre hívta a geonómiát.

Életműve példaképül szolgálhat minden földtudománnyal foglalkozó szakembernek. Tudományos és oktatói munkássága kimagasló.

Kiemelkedő szerepe volt az 1949-ben „Újjáalakult Magyar Tudományos Akadémia” létrejöttében és életében. Az MTA X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának alapító elnöke és szakmai folyóiratainak főszerkesztője volt. Szakirodalmi munkássága is példátlanul sokrétű. 10 könyvet írt, publikációinak a száma meghaladta a 250-et.”

 
1 950 Ft
Akció: 1 660 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SMART FIELDS, SMART WELLS AND SMART TECHNOLOGIES

Szerző: Lakatos István

Akadémiai Kiadó, 2009

 

As the worldwide oil and gas consumption continues to grow, we should face an unprecedented challenge: How will we be able to meet the global oil and gas demand throughout the 21st century. Unfortunately, the operators at fields, face serious constrains: Among others, they are often short of efficient production technology. Therefore, the advanced technologies and their wider application have never been so important than in our time when the operations are extended to challenging and harsh areas. The progress in well and field technology, however, fundamentally depends on R&D activity. Successful research projects may provide indispensable information and guideline for petroleum engineers to create smart wells, smart fields and smart technologies.

 
7 560 Ft
Akció: 6 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
RECENT ADVANCES IN ENHANCED OIL AND GAS RECOVERY

Szerző: Lakatos István

Akadémiai Kiadó, 2009

 

The various forecasts dealing with the probable energy demand in the new century agree upon the fact that renewable energy sources will overshadow the hydrocarbons. This hypothesis, however, is slightly misleading if the absolute amount of oil and gas to be produced is concerned. According to a widely accepted scenario the oil production will increase during the next two decades, and then it will level annually at 2.5 Gt for at least half a century. Thus, altogether 250-260 Gt crude oil must be produced in the next hundred years. The stunning consequence of this demand is that only 380 Gt crude oil exists globally in proven and probable reservoirs. Namely, the production may meet the expectation by the application of such methods which are characterized by 65-70% recovery efficiency.

 
6 700 Ft
Akció: 5 695 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NOVELTIES IN ENHANCED OIL AND GAS RECOVERY

Szerző: Lakatos István

Akadémiai Kiadó, 2000

 

At the dawn of the new millennium remarkable modifications in R&D strategies have been initiated world-wide by the radical changes of the international oil and gas market. That fact, particularly in the improved and enhanced oil recovery, made the earlier attitudes and paradigms obsolete, and the responsible authorities pay reverence again in all research activities and achievements aimed at contributing to increase the recovery efficiency, cash-flow and profitability. An up-to-date question facing every company is how to realise value through strategic application of new scientific results and innovations. Clue of success in these efforts is: continuous research and development.

 
7 840 Ft
Akció: 6 665 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MANAGING MATURED FIELDS AND WELLS

Szerző: Lakatos István

Akadémiai Kiadó, 2006

 

According to a widely accepted forecast the world reserve of crude oil (known and to be explored) is about 360 Gt. The global oil demand in the 21stcentury, however, will be roughly 250-260 Gt, thus the recovery factor must be doubled (from 30-35% at present to 65-70% on average) to meet the predicted global demand. Unfortunately, more than 70% of the worldwide oil and gas production comes from depleted reservoirs. Consequently, revitalization of matured oil and gas fields have priority as part of the availability of hydrocarbons. Implementation of novel IOR/EOR technologies, stimulation and optimization of well performance, meanwhile minimizing the environmental impacts, will form the main stream of developments in the coming years and decades. Necessarily, the R+D activity will and must be strengthened in the future putting the oil and gas industry on a new pedestal. The papers in this book intend to demonstrate the recent contributions of research projects to oilfield chemistry, and hence to treasury of advanced production technology.

 
7 500 Ft
Akció: 6 375 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ADVANCES IN INCREMENTAL PETROLEUM PRODUCTION

Szerző: Lakatos István

Akadémiai Kiadó, 2004

 

Substantial contributions of chemistry and chemical engineering to E&P activities in hydrocarbon industry are clearly demonstrated by diversification of chemistry as a discipline to geochemistry, mud and drilling chemistry, chemistry of conventional and IOR/EOR methods, chemical well treatment techniques, water chemistry, chemistry of emulsions and phase separation, etc. which are indis-pensable today for a profitable, smart and environmentally friendly oil and gas production. Some professionals define the "chemical methods" as technologies which are applying chemicals, meanwhile others say, in a broader sense, as methods which are partially or fully based on chemical mechanisms. Why not to combine both definition? Thus, we may postulate, with a pardonable exaggeration, that almost all operations at hydrocarbon fields can be ranked more or less among chemical techniques. The XXI. century is often referred to as a "new era of science revolution" or the "era of interdisciplinary science". Consequently, the old theories, methodology, disciplines and approaches must be replaced with new ones. Necessarily, new paradigms are also required in hydrocarbon production to enhance creativity, to give impetus to innovation and to encourage "out-of-the-box" thinking. This endeavor is well represented by the papers included into the 5th volume of the Progress in Mining and Oilfield Chemistry. The talented and devoted authors clearly and convincingly prove how fast the progress of oilfield chemistry is. The papers of high quality also demonstrate that the general interest towards oilfield chemistry is increasing with such a rapid rate which has never been seen before. Therefore, the editor cordially recommends the book to all professionals who want to learn about the more challenging and modern aspects of oilfield and mining chemistry.

 
9 000 Ft
Akció: 7 650 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SUPERNOVA A MARSON

Szerző: Sik András

Akadémiai Kiadó, 2005

 

Magyarországon a kisgyerekek meglepően nagy részét izgatja a csillagok világa és érdekli az űrhajózás. Ugyanakkor a csillagász vagy űrkutató, mint foglalkozás legtöbb esetben fel sem merül a gyerekekben, vagy a szülőkben. Az AKG Supernova szakköre által megvalósított sikertörténet azt bizonyítja, hogy néhány lelkes fiatal tanár fenn tudja tartani a gyermekkori érdeklődést, sőt megfelelően irányítva a legtehetségesebb diákokat létrehozza a kollektív munka örömét, és nemzetközi sikerekre is vezet. Erről a történetről szól ez az érdekesen megírt, változatos könyv, amely mind a tanárok mind a diákok oldaláról őszintén mutatja be a 14 év alatt megtett út eredményeit és buktatóit. Ajánlom a könyvet azoknak a diákoknak, akiket komolyan érdekel a csillagászat és az űrkutatás. Ajánlom azoknak a tanároknak, akik szeretnének csillagászati szakkört alapítani. Végül - hiszen ez a könyv a Mars-kutatás legújabb eredményeinek izgalmas összefoglalását is tartalmazza - ajánlom mindazoknak, akiket érdekel ez a Földünkhöz legjobban hasonlító, rejtélyes bolygó.

Dr. Almár Ivána MANT örökös tiszteletbeli elnöke

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
RELATIVITY TODAY

Proceedings of the Sixth Hungarian Relativity Workshop

Szerzők: Perjés Z., Hoenselaers C. A.

Akadémiai Kiadó, 2002

 

This book presents recent advances in the theory of general relativity. The first part contains a detailed review of the equivalence problem and its solution. The key issue here is whether or not two solutions of Einstein's gravitational equations describe identical space-times. The ideas reviewed here are useful for classifying space-times in general relativity, and for construction of new solutions of the Einstein equations. The second part of the volume is devoted to vacuum and perfect fluid space-times. The third part contains results on gravitational waves and on the asymptotic behavior of the field of bounded sources. The expected applications of these results are in the field of detecting gravitational waves.

 
1 490 Ft
Akció: 1 265 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  PHOTOACTIVATION OF ISOMERS OF STABLE NUCLEI AND ITS RECENT APPLICATIONS

Szerző: Veres Árpád

Akadémiai Kiadó, 2002

 

In recent years it has been recognised that experiments with isomers of stable nuclei offer great scientific opportunities for the study of rare but important nuclear species. This field is now considered as one of the priority areas for nuclear astrophysics and gamma-ray laser-technique for the coming decade. Gamma ray line astronomy has a unique potential to provide information on nuclear processes and high energy interaction going on presently in the universe. Despite many negative conclusions the investigators have found more obvious proposals, and there are more potential approaches to x-ray laser program today than ever before. The fundamental precept is that the very highest densities of energy storage would be found within the isomeric state of the nucleus, but the central problem of x-ray laser is to pump the gadget without heating the lattice and so destroying the Mössbauer and Bormann effect. On 200 pages this book deals with the most recent state of the photoexcitation of isomers and contains numerous experimental results of the last fifty years. The book aims at illustrating the usefulness of isomer studies in a broad region of applications. It addresses scientists and engineers, who are interested in applying nuclear techniques in the mentioned fields.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  MAJOR FINDINGS OF PMK-2 TEST RESULTS AND VALIDATION OF THERMOHYDRAULIC SYSTEM CODES FOR VVER SAFETY STUDIES

Final Report on the PKM-2 Project, Vol. II.

Szerzők: Szabados László, Ézsöl L., Perneczky L., Tóth I., Guba A., Takács A., Trosztel I.

Akadémiai Kiadó, 2009

 

A PMK-2 projekteket a Paksi Atomerőmű üzembe helyezésével párhuzamosan kezdtük az 1980-as évek elején, hogy létrehozzuk az erőmű - szállítótól független - termohidraulikai biztonsági értékelésének műszaki-tudományos feltételeit. Megépítettük az erőmű rendszer-termohidraulikai modelljét, a PMK-2 berendezést, és kísérleteket végeztünk 55 üzemzavari állapot szimulálására. A kísérleti eredményeket - 29 ország szakembereivel együttműködve - a hazánkban hivatalosan használt számítógépi kódok validálására használtuk. A validált kódokkal - a két évtized alatt megszerzett szakértelemmel - végezték az erőmű biztonságának újraértékelését és az erőművi módosításokat a termohidraulika területén.

 
12 600 Ft
Akció: 10 710 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FIZIKA

Szerkesztette: Holics László

Akadémiai Kiadó, 2009

 

A több mint húsz éve töretlenül népszerű Fizika felújított és bővített kiadása az Akadémiai kézikönyvek sorozat legújabb kötete. A könyv alapmű, az érettségire, felvételire készülő középiskolások, a felsőoktatásban fizikát hallgatók, illetve tanáraik, oktatóik kipróbált segédeszköze. Sikerének titka a legváltozatosabb olvasói rétegek igényeihez szabott letisztult tárgyalásmódja, áttekinthető, arányos szerkezete és bőséges szemléltető ábraanyaga. A szerzők világosan bemutatott axiómákból és alapfogalmakból indulva lépésről lépésre vezetik le a fizikai törvényeket és összefüggéseket.

 

 
7 250 Ft
Akció: 6 165 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FILOZÓFIA

Szerző: Boros Gábor

Akadémiai Kiadó, 2007

 

Az Akadémiai kézikönyvek Filozófia kötete az európai bölcselet történetének átfogó és részletes bemutatása; régóta vágyott, magas színvonalú alapmű érettségizők, középiskolai filozófia- és etikatanárok, egyetemi hallgatók és oktatók számára.

A kézikönyv első, terjedelmesebb része az európai filozófia jelentős alakjait, iskoláit és áramlatait tekinti át a kezdetektől a 20. századig, történeti alapú megközelítésben, beleértve az adott korszakok filozófiájára ható külső tényezőket is. A második, rövidebb rész esszéi az egymástól elkülönülő kortárs irányzatok és filozófiák bemutatására összpontosítanak. A kötetet részletes tárgy- és névmutató egészíti ki.

 

 
7 250 Ft
Akció: 6 165 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
CIVAKODÓ ANGYALOK

Bevezetés a középkori filozófiába

Szerző: Borbély Gábor

Akadémiai Kiadó, 2008

 

„Ha tehát sem klerikus, sem laikus, sem pedig szerzetes nem vagy, akkor képtelen vagyok kitalálni, hogy milyen néven nevezzelek. (…) A nevek ugyanis el szokták veszíteni tulajdonképpeni jelentésüket akkor, amikor az általuk jelölt dolgok megszűnnek tökéletesek lenni. Ha eltávolítjuk a ház tetejét vagy a falát, akkor a házat csak tökéletlen háznak nevezzük. Hasonlóképpen: ha azt a testrészt, amely férfivá tesz, eltávolítjuk, téged nem Péternek, hanem tök-életlen Péternek kell, hogy nevezzünk” (Roscellinus levele Petrus Abaelardushoz).

 

 
3 880 Ft
Akció: 3 295 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KÖZÉPKOR ÉS AZ ESZTÉTIKA

Szerző: Cseke Ákos

Akadémiai Kiadó, 2011

 

A középkori esztétikának szentelt tanulmányok a 19. század második felétől fogva egyre nagyobb helyet foglalnak el az esztétikatörténeti kutatásokban, magyarul azonban még soha nem jelent meg egy kifejezetten ennek a kérdésnek szentelt összefoglaló munka. Cseke Ákos könyve ebben a tekintetben hiánypótló mű. A középkor és az esztétika ugyanakkor nem pusztán az ebben a témában született külföldi szakirodalom ismertetésére vállalkozik, hanem a szakirodalom közmegegyezésen alapuló belátásainak újragondolását is elvégzi. A könyv többek között a következő kérdésekre keresi a választ: Milyen szerepet tölt be a művészet és a szépség a középkori gondolkodásban? Mennyiben módosítja - vagy inkább ássa alá - a középkori szerzők tanulmányozása a modern esztétikai tapasztalatot? Mit jelent a szépséget észlelni a világban és önmagamban? Létezik-e érzékfeletti szépség? És vajon szép-e a szerelmes, széppé tesz-e a szeretet, a szerelem világa? A könyv többek között Tertullianus, Ágoston, Eriugena, Clairvaux-i Bernát, Bonaventura, Aquinói Tamás, Eckhart mester és Dante egy-egy szövegét elemzi és mutatja be az esztétika történeti vizsgálatának szempontjából.

Cseke Ákos, Talentum-díjas filozófus a párizsi Sorbonne Egyetemen doktorált középkori filozófiából és esztétikából. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Esztétika tanszékén tanít.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A DIADALÍVEN INNEN ÉS TÚL

Szerző: Gábor György

Akadémiai Kiadó, 2009

 

Értekezésünk tárgya röviden és talán túlságosan is didaktikusan megfogalmazva: hányféle (világ)emlékezet, vagyis hányféle történelem létezik? A múltat hányféleképpen rendezheti be (és át) a visszaemlékező, sokszor a felejtésnek, máskor a szándékos és tudatos feledésnek és elfeledtetésnek kitett emlékezet? Mit és miként felejt az emlékező, s mi az, amit minden mnemotechnikai erőfeszítés nélkül is, így vagy úgy, megőriz a személyes érdeklődés vagy a kollektív tudat?

Ne lepődjön meg az olvasó: a fenti kérdéseket a könyvben többször is csaknem szó szerint újraolvashatja. Parányi játék ez, amellyel érzékeltetni kívánom: ha valamire nem, hát az emlékezésre, az eltűnt időt érintő kérdésekre semmiképpen sem vonatkoznak az evolúció rideg szabályai. A kérdések minőségét nem az idő múlásával arányos fejlődés határozza meg, az elmúlt dolgok és események „előrehaladottabb” látványa, hanem a folyamatban lévő idő tartalmi mássága. Mint amikor a gyermek újra és újra rákérdez a (tán igaz sem) volt világára, s habár a válasz alig-alig változik, mégis az apró variációk és eltérések - életünk, tapasztalataink, ismereteink, érzelmeink, gondolkodásunk és meggyőződésünk módosulásai - teszik ki az egyes embernek és környezetének a múltját.

Vagyis magát a világtörténelmet.

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VILÁGFÖLDRAJZ

Szerkesztette: Tóth József

Akadémiai Kiadó, 2010

 

A földrajz jóval több a hegyek-völgyek-folyók puszta ismertetésénél; ez a komplex tudomány azt is bemutatja, kik laknak e területeken, hogyan és miből élnek, s létük milyen gazdasági-kulturális hatással van azokra, akik a világ más részein élik mindennapjaikat. A Világföldrajz teljes, átfogó képet ad bolygónkról, s a földrajz legfontosabb tudományágainak révén (geográfia, népességföldrajz, etnikai, gazdasági és vallásföldrajz stb.) érthetően, mégis tudományos igénnyel mutatja be az olvasónak, milyen logikusan működő egység is a minket körülvevő világ.

A könyv mintegy harminc magyar földrajztudós tanulmányait tartalmazza, akik valamennyien a szakma nemzetközileg is elismert képviselői. Az Akadémiai kézikönyvek sorozatban megjelent kötet ezért értékes, könnyen feldolgozható és mindenre kiterjedő információforrás a gimnáziumtól a diplomáig - sőt még azon is túl bárki számára, akit érdekel a földrajztudomány. Sorozatunkban hamarosan újra várható egy földrajzi vonatkozású mű, hiszen jövőre jelenik meg a Kárpát-medence földrajza.

 
7 250 Ft
Akció: 6 165 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A TÖKÉLETES EBÉD

Bevezetés a molekuláris gasztronómiába

Szerzők: This Hervé, Monchicourt Marie-Odile

Akadémiai Kiadó, 2010

 

A „molekuláris gasztronómia” meglehetősen komolyan hangzik, pedig egyszerűen csak a főzésről szól; és arról, hogy módszeresen gondolkodunk a felhasznált anyagokról és főzés technológiájáról - vallja Hervé This, az új szemléletű konyhaművészet egyik megálmodója. A tökéletes ebéd egy ötfogásos, viszonylag egyszerű ételekből álló menü elkészítésén vezet minket keresztül, közben pedig számtalan apró trükköt ismerhetünk meg, amelyekkel nemcsak egy báránysült, hanem akár egy szimpla főtt tojás is sokkal finomabb lesz.

This sorra dönti meg a főzés dogmáit: érdeklődve elemzi a nemzedékeken át örökölt, sosem vitatott konyhai fogásokat, s rávilágít, hogy a megszokott, hétköznapi módszerek gyakran teljesen értelmetlenek. Összegyűjti, módszeresen elemzi, és gyakran megcáfolja e hiedelmeket - közben pedig főz, csak éppen másképp, s erről jókedvűen és jóízűen beszél.

A tökéletes ebéd az első kötet az Akadémiai Kiadó új Konyhatudomány című sorozatában, amely érthetően, élvezetesen ismerteti meg az olvasót a főzés folyamataival.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.