Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Pázmány Press

 Fő kategória >KIADÓ >P-R >Pázmány Press

Sorrend:

BÍRÓSÁGI-ÜGYÉSZSÉGI SZERVEZET ÉS IGAZGATÁS

Szerkesztette: Csink Lóránt, Varga Ádám

Pázmány Press, 2017

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán meghirdetett igazságügyi igazgatás szaknak egyik központi kérdése a bíróságok és az ügyészségek szervezeti felépítése és igazgatása. A képzés során hosszú ideig gondot okozott, hogy nem volt olyan tudományosan megalapozott összefoglaló mű, ami a szükséges ismeretanyagot szerkesztetten és összeszedetten tartalmazta volna. Nehézséget jelentett továbbá, hogy az amúgy is viszonylag új (2011-2012-ben megalkotott) joganyagot a jogalkotó több alkalommal is módosította. Mostanra, hogy a joganyag letisztult, elérkezettnek látszott az idő egy olyan kötet előállítására, ami nem csupán a szűkebb értelemben vett szervezeti és igazgatási kérdéseket tárgyalja, hanem kitekintést ad a bíróságok és az ügyészségek államszervezetben betöltött helyéről, szerepéről is. (Részlet a kötet előszavából)

 
3 200 Ft
  NEMZETKÖZI MAGÁNJOG ÉS POLGÁRI ELJÁRÁSJOG A MEGVÁLTOZOTT GAZDASÁGI KÖRNYEZETBEN

Szerkesztette: Harsági Viktória, Horváth E. Írisz, Raffai Katalin

Pázmány Press, 2013

 

Ez a könyv a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán működő Magánjogi Kutatócsoport és Doktori Iskola által 2012. február 17-én szervezett konferencia tanulmánykötete. Egy tematikus doktorandusz-konferencia szervezésének ötletét a hiány és az ebből fakadó igény szülte, melyet a Polgári Eljárásjogi Tanszék PhD hallgatói maguk fogalmaztak meg: szükség volna egy olyan fórumra, ahol a hasonló területen kutatást folytató doktorandák, doktoranduszok és a fokozatszerzés előtt álló doktorjelöltek kicserélhetik gondolataikat, bemutathatják megkezdett, vagy már esetlegesen közel kész kutatási eredményeiket, illetőleg azok egy szeletét. [...] Az érdeklődést minden bizonnyal az is fokozta, hogy két olyan területet: a polgári eljárásjogot és a nemzetközi magánjogot kapcsoltunk össze, ahol az utóbbi években mind a kutatás, mind pedig az oktatás területén egyértelmű szinergia tapasztalható. (A szerkesztők)

 
3 190 Ft
A MAGYAR VERSENYJOG MÚLTJA ÉS JÖVŐJE

Jubileumi kötet a modern magyar versenyjog 20 éves fennállására

Szerkesztette: Tóth Tihamér, Szilágyi Pál

Pázmány Press, 2011

 

2010. november 25-én rendezett a PPKE JÁK keretében működő Versenyjogi Kutatóközpont a modern magyar versenyjog fennállásának 20. évfordulójára konferenciát, mely célja az elmúlt 20 év fejlődésének jövőbe mutató tanulságokkal is járó főbb pontjainak körbejárása volt. A konferencia előadói a magyar gyakorlati és tudományos élet köréből tartottak előadásokat. Az eladók között megtalálható volt Bacher Gusztáv, Bassola Bálint, Bara Zoltán, Berke Barna, Boytha Györgyné, Csorba Gergely, Fejes Gábor, Firniksz Judit, Gombos Katalin, Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Juhász Miklós, Kovács András, Nagy Csongor István, Nagy Zoltán, Réczicza István, Ruszthiné Juhász Dorina, Schanda Balázs, Szakadát László, Szamosi Katalin, Szántó Tibor, Szilágyi Pál, Tóth András, Tóth Tihamér, Vissi Ferenc, Vörös Imre és Zavodnyik József. A kötet a konferencián elhangzott előadásokat dolgozza fel.

 
2 000 Ft
VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG ÉS AZ ÁLLAM SZEREPE

Hitek és tévhitek

Szerkesztette: Katona Klára

PPKE JÁK – Szent István Társulat, 2011

 

A tizenkét tanulmány a világméretű pénzügyi válság tapasztalatainak és tanulságainak ismeretében teszi fel a régi kérdést: tehet-e hasznosat az állam az üzleti vállalkozások sikeressége érdekében, és ha igen, mit. A szerzők széles nemzetközi tablót vázolnak fel, kitekintve a fejlett világ dilemmáira ugyanúgy, mint a rendszerváltozáson átesett volt tervgazdaságok fejlődési útjaira; áttekintik a legújabb pénzügyi szakirodalom ajánlásait, de alkalmazzák is a magyar helyzetre.

A jog és közgazdaságtan érintkező témaköreire kitérő igényes elemzések példát mutatnak arra, hogy a két diszciplina összekapcsolásával gazdagabb és életközelibbé válik a társadalom gazdasági jelenségeinek leírása és értelmezése. A tanulmányok tananyagként és kutatási jelentésként egyaránt hasznosak.  (Bod Péter Ákos)

 
2 625 Ft
  A BÜNTETŐELJÁRÁS SEGÉDTUDOMÁNYAI I-II. - Átmenetileg nem vásárolható

Kézikönyv gyakorló jogászok számára a különleges szakértelmet igénylő szakkérdésekben való jártasság megszerzéséhez

Szerkesztette: Tóth Éva, Belovics Ervin

Pázmány Press, 2015

 

„A szakkönyv valamennyi szerzője kimagasló szintű elméleti felkészültséggel rendelkezik a kriminalisztika területén, ugyanakkor több évtizedes, az igazságszolgáltatás különböző területein szerzett szakmai tapasztalatok birtokában vannak. Mindez garancia arra, hogy a tankönyv egyrészt kiszélesíti a kriminalisztika szakterületével kapcsolatos elméleti hátteret, másrészt a tankönyvben leírtak a mindennapok bűnüldözői munkájában is alkalmazhatók. A szerzők – amint az a tankönyv címéből is kiderül – a kriminalisztikát a büntető eljárásjog segédtudományának tekintik.

 
9 900 Ft
  KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS- ÉS ESETJOGI KOMMENTÁR - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2013. április 30.

Szerzők: Barna Orsolya, Haszonicsné Ádám Mária, Szilágyi Zoltán

Pázmány Press, 2013

 

„…a kötet kifejezetten a gyakorlat oldaláról közelít a közbeszerzési joghoz, a hatályos közbeszerzési törvény, és a szerteágazó végrehajtási rendeletek részletes magyarázata mellett az Európai Bíróság, és a Közbeszerzési Döntőbizottság irányadó joggyakorlatát is beépíti az egyes anyagrészekről szóló fejezetekbe. A kiadvány helyenként eltér a megszokott tankönyvi tematikától és tartalomtól, amelynek oka, hogy a szerzők szándéka szerint kifejezetten gyakorlati kiadvány készült, amely nem egyszerűen a vizsgákra való felkészülést segíti elő, nem pusztán elméleti tananyag, hanem olyan szakkönyv, amely a későbbiekben is képes a hallgató, olvasó jogalkalmazása során segítséget nyújtani…”

 
4 490 Ft
  ÖSSZEHASONLÍTÓ ALKOTMÁNYJOG – AZ ÁLLAMSZERVEZET - Jelenleg nem vásárolható

Szerző: Kilényi Géza

Pázmány Press, 2012

 

A világon az alkotmányfejlődés megállíthatatlan folyamat: valamelyik országban mindig sor kerül az alaptörvény olyan megváltoztatására, vagy éppen új alkotmány megalkotására, amely más országok tudósai és alkotmányszerkesztői számára is tanulságos lehet. A változások mozgatórugói: pl. új országok létrejötte, az egyes országokban végbemenő politikai rendszerváltás, avagy az államszervezetben, illetőleg a jogrendszerben végbemenő gyökeres változások. [...]

 
2 100 Ft
JOGI TERMINOLÓGIA ÉS JOGI ALAPFOGALMAK - Elfogyott

Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás

Szerző: Erdődy János

Pázmány Press, 2012

 

Az elmúlt évek oktatási tapasztalatai további változtatásokat tettek szükségessé a korábbi kiadásokhoz képest. Ezen túlmenően célszerűnek tűnt a jegyzetanyag további bővítése is, elsősorban a vonatkozó tankönyvirodalomra történő hivatkozások körében. Ami a szakirodalmi bázist illeti, külön kiemelendő, hogy főként az eszmetörténeti részben, kisebb mértékben pedig az egyes tételes részekben, nagy hangsúllyal kerül hivatkozásra Wolfgang Waldstein „Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Grundlage einer menschlichen Gesellschaft" című, nem elsősorban a jogász olvasóközönséget megcélzó, eredetileg 2010-ben megjelent munkája, amely éppen a PPKE JÁK Római Jogi Tanszékének tevékenysége nyomán 2012 tavasza óta már magyar nyelven is hozzáférhető.

 

Budapest, 2012 nyara

A szerző

 
1 155 Ft
  INFORMATIKA JOGÁSZ HALLGATÓKNAK - Jelenleg nem vásárolható

Szerző: Groma Sarolt

Pázmány Press, 2012

 

„... azt szeretnénk megértetni, megláttatni, hogy mit várhatunk el egyegy szolgáltatástól, hogyan tanuljunk bele egy levelező, vagy fájl-kezelő programba.

 

A tárgy feladata az egyetemi tanulmányokhoz és jogi munkakörhöz nélkülözhetetlen informatikai alapismeretek elsajátítása, számítástechnikai eszközök használatához szükséges gyakorlati jártasság közvetítése, valamint az ECDL követelményszint teljesítése. Beletartozik az internet, a webes világ dzsungelében való eligazodás, az elektronikus betűvetés kérdéseiben való tájékozódás is. Az alapfogalmakon, alapműveleteken túl az internethasználat, az elektronikus információcsere, alapvető képi elemek kezelése, prezentációk készítése is elvárás.

 
1 890 Ft
  OMBUDSMAN, ÜGYÉSZ, MAGÁNJOGI FELELŐSSÉG – ALTERNATÍV KÖZIGAZGATÁSI KONTROLL MAGYARORSZÁGON - Jelenleg nem vásárolható

Szerző: Varga Zs. András

Pázmány Press, 2012

 

Az ellenőrzés az állam alapvető intézményeihez, szervezet-formáihoz igazított, összességében alakít ki egységet a sokféleségben. E könyv szerzője az ellenőrzés sokféleségét és egységességét vizsgálja elméleti és gyakorlati alapon. A modern állam működésének ez egyik lényeges kérdése. A téma kutatásával jó tudományos eredményeket lehet elérni – miként e könyv szerzője is –, e tárgykörnek azonban örök érvényű megoldása nincs; épp olyan változékony és múlékony az ellenőrzés rendszere és módja, mint az, amire irányul. - Prof. Em. Dr. Tamás András DSc.

 
3 000 Ft
  A NEMZETKÖZI JOG FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGOK JOGGYAKORLATÁBAN - Jelenleg nem vásárolható

Szerző: Kovács Péter

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, 2010

 

A könyv a legfontosabb nemzetközi bíróságok, a Nemzetközi Bíróság, az Emberi Jogok Európai Bírósága, az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága, az ex-jugoszláv törvényszék és történelmi elődeik gyakorlatának összehasonlító elemzését végzi el, azt kutatva, hogy az ítéletek vagy tanácsadó vélemények szóhasználata alapján beazonosíthatók-e a jogfejlesztés vagy éppen ezzel ellentétesen a visszafogottság okai.

 

A szerző e művéért kapta meg az MTA doktora címet.

 
3 000 Ft
LÁTLELET KÖZJOGUNK ELMÚLT ÉVTIZEDÉRŐL... - Elfogyott

Szerkesztette: Schanda Balázs, Varga Zs. András

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, 2010.

 

A kötetben közétett előadásokat, írásokat akár úgy is tekinthetjük, mintha röntgen-felvételt készítettek volna az ezredfordulót követő magyar közjog egy-egy fontos szeletéről. Ha megkíséreljük kiértékelni a „röntgen-képeket", szomorú megállapításokat kell tennünk: minden területen törést, ficamot, húzódást, ömlenyt, zúzódást, kinövést, elhalt szöveteket találunk. A közjog egyetlen ága sem érintetlen, néhány ága pedig romokban hever.

 
3 800 Ft
  ÁLLAMHÁZTARTÁS ÉS SZAKPOLITIKÁK - Átmenetileg nem vásárolható

Szerző: Schlett András

Pázmány Press, 2014

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyve a következő témákat dolgozza fel: Az államháztartás szerepe; Az államháztartás rendszere; A központi költségvetés; A központi költségvetés bevételei; Helyi önkormányzati rendszer;Nyugdíjrendszer; Egészségügy; Oktatásfinanszírozás; Elkülönített Állami Pénzalapok; A költségvetés egyenlege, az államadósság.

 
1 800 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.