Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Sorozatcím 
Ár
535 Ft - 19 835 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

EU jog, nemzetközi jog

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >EU jog, nemzetközi jog

Termék sorrend módosítás:


  AZ ÖSSZEFONÓDÁS-ELLENŐRZÉS EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYAI A JOGBIZTONSÁG TÜKRÉBEN -Elfogyott

Szerző: Szuchy Róbert

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

Az összefonódás-ellenőrzés napjaink gazdasági életében egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Az Európai Unió piacán – különösen az új tagállamok felvétele során és azt követően – a gazdasági hatékonyság javítása céljából jelentős vállalati tranzakciók mentek végbe, amelyek gyakran a gazdasági társaságok összefonódásában testesültek meg. Ezek az összefonódások, koncentrációk sokféleképpen – pozitívan és negatívan – hathatnak az európai gazdaságra. A hatékonyságjavulás, mint fő szempont, gazdasági válságidőszakokban különösen nagy jelentőséggel bír.

A könyv alapvető célja, hogy áttekintse a vállalkozás összefonódások európai szabályainak fejlődését, és új aspektusból, a jogbiztonság szempontjából értékelje azokat. Az összefonódás-ellenőrzés jogbiztonsági szempontból történő értékelése egy újszerű megközelítési mód, amelyre hazánkban még nem került sor.

A könyv részletesen bemutatja, hogy az Európai Bizottság hogyan értékeli a hatáskörébe tartozó összefonódásokat, illetve hogy az értékeléssel kapcsolatban milyen nehézségek merülnek fel. Áttekinti továbbá a Bizottság határozatainak felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat, illetve az Elsőfokú Bíróság és az Európai Bíróság legfontosabb ítéleteit is.

A könyv rávilágít arra, hogy milyen nehézségekkel és milyen bizonytalansági tényezőkkel kell szembenézni – az amúgy is gyakran labilis gazdasági környezetben – az összefonódni szándékozó vállalatoknak, és hogy e bizonytalansági tényezők milyen okokból erednek, illetve hogyan lehetne kiküszöbölni azokat.

 
2 200 Ft
  A HUMANITÁRIUS INTERVENCIÓ ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA - Elfogyott

Szerző: Sulyok Gábor

Gondolat Kiadó, 2004

 

Irak, Szomália, Bosznia-Hercegovina, Ruanda, Sierra Leone, Jugoszlávia... Országnevek, melyek a XX. század végén az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog súlyos és tömeges lábbal tiprásának tragikus és világszerte ismert szimbólumaivá váltak. Országok, melyeket az áldozatok százezrei mellett egy további körülmény is összeköt: az atrocitások megállítása érdekében végrehajtott külső fegyveres beavatkozás ténye. A kötet középpontjában e beavatkozások állnak. A könyv a nemzetközi jog hazai szakirodalmában elsőként tesz kísérletet a humanitárius intervenció néven ismertté vált katonai akciók elméletének és gyakorlatának részletekbe menő feldolgozására.

 
2 990 Ft
NEMZETKÖZI JOG I. - ÁLTALÁNOS RÉSZ - Elfogyott

Szerző: Bruhács János

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

A „Nemzetközi jog” című tankönyv I. kötete a nemzetközi jog olyan általános kérdéseivel (jogalkotás, jogalkalmazás, a nemzetközi jog és az Európajog, valamint a nemzeti jogrendszerek viszonya, nemzetközi felelősség, a viták rendezése) foglalkozik, melyek a nemzetközi jog különböző területeinek megismeréséhez szükséges alapokat jelentik. Ez utóbbiakat a II. kötet tartalmazza. Ezenkívül bemutatja a nemzetközi jog és tudományának történetét.

 
5 480 Ft
ANGOLSZÁSZ JOG ÉS POLITIKA - Elfogyott

Szerző: Visegrády Antal

Dialóg Campus Kiadó, 1999

 

A szerző a modern angolszász jogfelfogások irányzatait (neoanalitikai, gazdasági, morális, kritikai, igazságossági irányzatok és képviselőik), majd az amerikai, brit és ausztrál pártrendszereket, azok felépítését, szervezetét, közjogi helyzetét, a kétpártrendszer jellegzetességeit, majd magát a választási rendszert mutatja be jogi-politológiai megközelítéssel. Külön foglalkozik az USA pártpolitikájával, a pártok közjogi helyzetével, szervezetével, funkcióival, befolyásoló csoportjaival, a törvényhozás modelljével, a Sunset-legiszlációval. Vizsgálja és bemutatja az angol-amerikai jogrendszer egyik pillérének, az equity-nek szerepét, az állampolgárok helyét az angolszász jogi kultúrákban. Nemcsak jogászok, politológusok, történészek és szociológusok, hanem a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthat.

 
1 680 Ft
ADÓZÁS EURÓPÁBAN 2015 - Elfogyott

Ausztria, Ciprus, Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovákia

Szerzők: Dr. Herich György, Pál-Antal Indikó, Radics András, Dr. Rybaltovszki Péter, Sőregi Danics Ágnes, Szoboszlai Márta

Penta Unió, 2015

 

A kilencedik Nemzetközi Adókonferencia egyik céljának tűzte ki, hogy a közvetlen környezetünkben levő, vagy speciális megoldásaik, helyzetük miatt kiemelt figyelmet érdemlő országok adórendszereit, módszertani megoldásait a résztvevők és a szakma számára elérhetővé, összehasonlíthatóvá tegye. A konferencia előadói által elkészített anyagok az érintett országok adórendszerébe adnak részletes, naprakész betekintést, az összegző táblázatok, grafikonok, esettanulmányok egy-egy fontos területre hívják fel a figyelmet. A vizsgálatba vont szomszédos országok adórendszereinek, az elmúlt évek változásainak, azok hatásainak és következményeinek elemzése nem csak a makroszintű adótervezés számára lehet fontos, de meghatározó jelentőségű elem a mikroszféra, a határon átlépő ügyleteket végző, új telephelyet vagy székhelyet kereső vállalkozások, és az őket orientáló könyvelők, adótanácsadók számára is.

 
4 980 Ft
  EMBERI JOGOK ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS EURÓPÁBAN - Elfogyott

A tisztességes eljárás büntetőügyekben - emberijog-dogmatikai értekezés

Szerző: Bárd Károly

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2007

 

A könyv írásának kezdetén elsősorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvető kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsősorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhető a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthető meg az összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megőrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértően megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekről a kérdésekről szól a könyv. Meg sok minden másról...

Bárd Károly

 

 

 
7 938 Ft
  A NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA I-III.  - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2003. szeptember 30.

Szerző: Vörös Imre

KRIM Bt., 2003

 

Ez a munka a XXI. század globalizálódó világgazdaságának fejlődési tendenciáira tekintettel átfogó képet ad a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának új irányairól. A feldolgozás kiterjed mind a nemzetközi jogi és a közigazgatási jogi, mind pedig a polgári jogi („magánjogi") feltételrendszerre: a WTO/GATT és a TRIP is éppen úgy feldolgozásra került, mint a külföldi beruházók védelme. Az értékpapírok és a szerződéses jogviszonyok jelentős helyet foglalnak el: a nemzetközi adásvételre vonatkozó Bécsi Egyezmény több, mint 40 jogeset fényében történő bemutatását az INCOTERMS, a nagyberendezések szállítására és szerelésére vonatkozó, a licencia-, franchise- és kooperációs szerződés, valamint a lízing-szerződés követi. Eme önálló szerződésekhez képest járulékos szerződésekként mutatja be a munka a piacszervezési (forgalmazói), és az ügynöki szerződéseket A szerződés teljesítéseként jelenik meg a nemzetközi fizetések joga (átutalás, beszedési megbízás, az okmányos meghitelezés, a bankgarancia, a faktoring és a forfaitíng). A könyv foglalkozik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok új jelenségével: az elektronikus kereskedelemmel; az elemzés a jogviták választottbíráskodás útján történő rendezésének bemutatásával zárul. A könyv újdonsága a nagyszámú jogeset feldolgozása, a jogintézmények bemutatásánál a kontinentális szövegelemző, és az angolszász esetjogi szemlélet egyesítése. A munkát ezért függelék: jogszabály- és jogesettár, valamint mintaszerződések közlése egészíti ki, amely a művet a dogmatikai kérdések megfelelő súlyú kezelése mellett az oktatás és a gyakorlat számára egyaránt hasznossá teszi.

 

 

 
7 700 Ft
DIPLOMÁCIAI CSALÉTKEK - Elfogyott

Szerző: Bokor Balázs

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2009

 

 

 
4 990 Ft
NEMZETKÖZI JOG A GYAKORLATBAN - Elfogyott

Szerző: Hargitai József

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008

 

A modern nemzetközi jog alkalmazása két síkon történik. A klasszikus államközi síkon túlmenően létezik egy belső, az államok által a belső jog részeként használt alkalmazási módja is. Könyvünk döntően ez utóbbival foglalkozik.

 

 

 
11 865 Ft
AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG VÉDJEGYJOGI GYAKORLATA - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2006. szeptember 15.

Szerző: Vida Sándor

Lektor: Dr. Csécsy György

Navotni Alapítvány Kiadó, 2006

 

A szerző az Európai Bíróság védjegyjogi ítélkezési gyakorlatát koncentrált és közérthető módon, érdekfeszítően, magas színvonalú tudományos igényességgel, ám a szakma számára is hasznosíthatóan dolgozza fel, a jogösszehasonlítás módszere, a védjegyügyeket kommentáló európai (német, francia, angol és magyar) irodalom segítségével.

Dr. Bíró György

 

 
3 750 Ft


Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.