Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Művelődéstörténet


Sorrend:


  ÖTVEN ÁLLAT, AMELY MEGVÁLTOZTATTA A TÖRTÉNELMET - Elfogyott

Szerző: Eric Chaline

Kossuth Kiadó, 2014

 

Az állatok mindenütt jelen vannak a bennünket körülvevő világban. Az ember az elmúlt 20 ezer év során számos állatfajjal közeli kapcsolatot alakított ki, s ezáltal megváltozott mind ő maga, mind az állatok. A hajdanvolt vadászból az ember pásztorrá és földművessé vált, óvta és védelmezte azokat az állatokat, melyeket korábban zsákmányul ejtett. Az állatok meghatározó szerepet játszottak az emberi történelem évezredei folyamán Az Ötven állat, amely megváltoztatta a történelmet című könyv bemutatja azokat az állatokat, amelyek a legnagyobb hatással voltak az emberi civilizációra. A földművelésben és a kereskedelemben betöltött szerepükön túl az állatok számos más módon is gazdagították az emberi kultúrát és a történelmet.

Egyes állatok – oroszlán, szkarabeusz, kobra, fehérnyakú rétisas – mind vallási, mind politikai szimbólumként megjelentek az emberi közösségekben. A tudomány és az orvoslás fejlődéséhez évszázadokon át állatkísérletek járultak hozzá. Állatok nélkül fajunk múltja és jövője elképzelhetetlen.

 

 
3 990 Ft
FELFEDEZÉSEK ÉS TALÁLMÁNYOK NAGYKÖNYVE - Elfogyott

Kossuth Kiadó, 2004

 

A könyv a legérdekesebb pillanatokat örökíti meg: 180 mérföldkövet a régészet, a művészetek, a csillagászat, a biológia, a kémia, a kommunikáció, a földrajz, a matematika, az orvostudomány, a fizika, a műszaki tudományok és a közlekedés történetéből.

 
9 990 Ft
A JELEK ÉS SZIMBÓLUMOK TITOKZATOS VILÁGA - Elfogyott

Szerző: David Fontana

Kossuth Kiadó, 2011

 

David Fontana professzor a Brit Pszichológiai Társaság tagja és több, a szimbólumokról, illetve az álmokról szóló lebilincselően izgalmas kötet szerzője volt. Munkáit több mint 25 nyelvre fordították le.

Ez a különlegesen szép kötet egy gazdagon illusztrált jelképtár. Kalauz, mely segít abban, hogy megértsük a világ művészeti alkotásainak, építményeinek, ősi és modern tárgyainak rejtett jelentését. Az emberi képzelet termékeny tájain kalandozhatunk, legyen szó a legegyszerűbb szimbólumokról vagy többrétegű, mögöttes tartalmakról. A kötetet lapozgatva rácsodálkozunk a körülöttünk látható jelképekre az élet megannyi területén.

 
6 990 Ft
A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KINCSEI - Elfogyott

Szerző: Gáborjáni Szabó Botond, Hapák József

Kossuth Kiadó, 2006

           

Reprezentatív kiadású kötet egy kivételes múltú városról és annak iskolájáról.

 
9 900 Ft
MINDENNAPOK RÁKOSI ÉS KÁDÁR KORÁBAN - Elfogyott

Szerkesztette: Horváth Sándor

Nyitott Könyvműhely, 2008

 

Egy új, fiatal történésznemzedék jelenti be igényét az éppen elvesztett múlt, a sokunk számára még személyes emlékezeti jelentőséggel bíró szocialista korszak történeti ábrázolására és értelmezésére.

 

Miként válhatnak egy rendszer építőköveivé a mindennapi élet jelentéktelen gyakorlatai? Hogyan alkották meg a kulák fogalmát, és miként válhatott valaki kulákká? Kik a főszereplői az ügynökjelentéseknek és periratoknak? Hol húzódnak a politikai szféra határai a társadalomban? Miként hatott a Rákosi-kultusz az önéletrajzírás módszereire? Mire használták az 1956-os fényképeket, és kik szerepelnek rajtuk? Hogyan felügyelte az állambiztonság a vendéglátóipart? Kik jártak Rotschild Klára divatszalonjába és hogyan változott a szocialista divatirányítás? Hogyan küldték "elvtársi üdvözletüket" külföldről egy szocialista nagyvállalat dolgozói? Miben érzékelték mindennapjaikban egy gyár munkásai, hogy hivatalosan az uralkodó osztályhoz tartoznak? Miként lehetett egy munkásasszonyból országgyűlési képviselő? Kik laktak a "káderdűlőn", milyen kiváltságaik voltak és hogyan jártak vadászni? Miként találták fel a galeriket, és mitől számított fasisztának egy felvonulás 1969-ben? Hogyan használták a rendszerváltás idején a szocialista korszak polgár fogalmát?

 
3 980 Ft
  KÁDÁR LEÁNYAI - NŐK A SZOCIALISTA IDŐSZAKBAN - Elfogyott

Szerző: Tóth Eszter Zsófia

Nyitott Könyvműhely, 2010

 

Miért nem sikerült pesti udvarlót fognia egy munkásszállón lakó lánynak, aki csipkebugyiban ment randevúzni?

Miért ferdült el Vékony Rózsi traktorista lány képe a falon?

Mikor jártak fodrászhoz az országgyűlési képviselőnők?

Miért mondta el Losonczi Pálnak egy képviselőnő a „Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk” kezdetű mondókát?

Milyen fényképeket nézegettek a lakótelepi bisztróban a Falfúró című filmben?

 

Tóth Eszter Zsófia (1975) történész, a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa, az ELTE Társadalomtörténeti Doktori Iskola oktatója. Fő kutatási területe az 1945 utáni társadalomtörténet (gender, 1956, ügynökügyek, munkásnők). Számos tanulmány és recenzió szerzője, a Kádár leányai a második önálló kötete.

 
3 990 Ft
  KRIZANTÉM ÉS KARD – A JAPÁN KULTÚRA ÚJRAFELFEDEZÉSE - Elfogyott

Szerző: Ruth Benedict, Mori Szadahiko

Nyitott Könyvműhely, 2009

 

A Krizantém és kard a kulturális antropológia egyik nagy klasszikusa, mégsem egy száraz tudományos munka. Szórakoztató, olvasmányos formában vezet be Japán politikai, vallási és gazdasági életébe a feudalizmus korától kezdve a modern iparosodáson át egészen a második világháborúig. Bepillantást nyújt a japán emberek mindennapjaiba, az etikett, a szexualitás, a házasság és a gyermeknevelés pillanataiba éppúgy, mint a gésák és az örömlányok világába. Az elmúlt 50 évben Japán ugyan rengeteget változott, de Benedict számos állítása, mely a japán emberek érzelmi világára és a magatartásuk hátterében álló motivációkra igyekezett rávilágítani, mind a mai napig helytálló. Ez a nagyszerű könyv azonban nem talált kedvező fogadtatásra Japánban. A tudományos világ nehezen tudta elfogadni, hogy egy amerikai nő, aki nem hogy a nyelvet nem beszéli, de soha még csak a lábát sem tette be az országba, bármi érdemlegeset tudjon mondani Japánról. Több mint fél évszázadot kellett várni az első olyan könyv megjelenésére, amely érdemeinek megfelelően méltatja Benedict munkásságát. Ez a könyv A Krizantém és kard újrafelfedezése, Mori Szadahiko műve. A két könyvnek egy kötetben való megjelentetésének célja, hogy segítsen helyesen értelmezni Benedict írását, és ezen keresztül a japán kultúrát.

 
3 490 Ft
  BÍRÓSÁGOK, IGAZSÁGÜGYI PALOTÁK RÉGI KÉPESLAPOKON - Elfogyott

Milleniumtól 1920-ig

Válogatás Dr. Bartalos József és Dr. Szombath Tibor gyűjteményéből

Szerkesztette: Dr. Bartalos József, Dr. Szombath Tibor, Halász Tamás

Lektorálta és az előszót írta: Prof. Dr. Stipta István

Agenda Natura Print Hungary Kft., 2013

 

Az Agenda Natura Manufaktúra jóvoltából az olvasó egy olyan kötetet tarthat a kezében, amely a bíróságokat, törvényszékeket, igazságügyi palotákat mutatja be régi képeslapok és korabeli dokumentumok segítségével. A kiadvány jeleníti meg a dualizmus idején működő 11 ítélőtáblát, 67 törvényszéket, valamint a járásbíróságok többségét. Mivel a nagyközönséget valószínűleg nem érdekli a száraz szakirodalom, ez a könyv hiánypótló munkának számít, hiszen mindenkinek szól.

A Bíróságok, igazságügyi paloták régi képeslapokon című kötet tanúságot tesz arról, hogy Magyarországon mindig is méltóságteljes hivatásnak számított az igazságügy területén, a köz érdekében munkálkodni. Az igazság és az igazságosság a civilizáció építőköveinek számítanak, nem pedig annak ellentétei - ez a felfogás volt jellemző a dualizmus idejére, és így gondoljuk ma is. Ha végigtekintünk a kiadványon, kis büszkeséggel akár azt is mondhatnánk: van mire építkeznünk.

 

Dr. Navracsics Tibor ajánlójából

 
4 990 Ft
GRÓBIÁN - Elfogyott

Szerző: Csáktornyai Mátyás

Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 1999

 

A fordított illemtanok divatja főleg Németországban és főleg a XVI. században terjedt el. Nem kis része volt ebben Friedrich Dedekindnek, aki a már korábban is létezett Gróbián ('fajankó') figurájába új életet lehelve megalkotta a maga humanista szemléletű, természetesen latin nyelvű, ámde a fekália-költészettől, az alantasabb humortól, a malacságoktól legkevésbé sem mentes művét. Az ő Grobiánusa az illetlenség tanítómestere, nem népi figura, hanem polgártanár, meglehetősen sajátos tantárggyal. A humanista encomium ezen alfaja, a grobiánus irodalom, azután szédületes karriert futott be Németországban, majd egész Európában. E műfaj terméke, Dedekind művének távoli, provinciális rokona Csáktornyai Mátyásnak a XVI. század kilencvenes éveiben, Kolozsvárott megjelent versezete. Meglepő módon Európában az első, nem német nyelvű grobiánus anti-illemtan, a hazai viszonyokra igazított magyarítás. Csáktornyai műve a XVI. századi hazai szokások, illőségek és főként illetlenségek, továbbá a korabeli magyar szólások egyedülálló forrása. Az illemtan paródiája egy olyan korból, amikor illemtant még nem írtak magyarul; tegyük hozzá: még századokig nem... 

 
800 Ft
A RÓZSA ÉS JELKÉPEI III. A RENESZÁNSZ - Elfogyott

Szerző: Géczi János

Gondolat Kiadó, 2011

 

A skolasztika és a reneszánsz rózsaszimbólumai legtöbbször ugyanarra a helyre: a Paradicsomra utalnak, akár egy földi kertről, akár a szenvedélyes szerelemről, a társadalmi jóról, a pogány szerelemistennőről, Venusról, esetleg egy utópisztikus államról beszélnek. A rózsa a reneszánszban is a keresztény erényeket fejezte ki, s a rózsával való jelölés megmutatta az ember földi létezésének célját. Ezeket a témákat járja körül Géczi János gazdagon illusztrált monográfiája, a rózsa és jelképeinek kultúrtörténetét bemutató munka harmadik kötete.

 
3 800 Ft
MAGYAROK KOREÁBAN - Elfogyott

Szerző: Csoma Mózes

ELTE Eötvös Kiadó, 2009

 

 

Az első magyar utazók a 19. század végén és a 20. század elején még az Osztrák-Magyar Monarchia zászlaja alatt érkeztek a Koreai-félszigetre. Közülük többen is forrásértékű megfigyeléseket tettek a nagy múltú ország belső viszonyairól, valamint a félsziget körül kibontakozó nagyhatalmi vetélkedésről. A japán gyarmati uralom 1910-es kezdetét követően is több magyar látogató fordult meg Koreában, de a hivatalos érintkezés csak 1948-ban kezdődhetett meg hazánk és az ideiglenes jelleggel megosztásra került félsziget északi része között. A KNDK-val vállalt szolidaritás évtizedei után Magyarország 1989-ben a szocialista országok közül elsőként vette fel a diplomáciai kapcsolatot a Koreai Köztársasággal, ami visszafordíthatatlan változásokat indított el a hidegháborús szövetségi rendszerben. Ezzel új fejezet kezdődött hazánk és a Koreai-félsziget viszonyában, hisz a két nemzet között végre ideológiai-politikai befolyástól független kapcsolatok kezdődhettek meg. E könyv a többi közt azoknak a magyar utazóknak, újságíróknak, diplomatáknak forrásértékű visszaemlékezéseit tartalmazza, akik az elmúlt közel százhúsz év során megfordultak a Koreai-félszigeten. A különböző történelmi korszakokból származó visszaemlékezéseket 75 szövegközi kép és egyéb dokumentum illusztrálja, amelyek közül több mint 30 még sohasem került publikálásra.

 

 

 
2 500 Ft


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.