Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Természetföldrajz


Sorrend:

-15%
MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETFÖLDRAJZA

Földrajzi tanulmányok; 3.

Szerző: Mezősi Gábor

JATE Press, 2008

 
3 150 Ft
Akció: 2 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FEJEZETEK A DINAMIKUS FÖLDRAJZ TÁRGYKÖRÉBŐL

Változó Valóság

Szerző: Dr. Szunyogh Gábor

OSKAR Kiadó, 1999

 

A természetben lejátszódó földrajzi folyamatok egyszerű matematikai formulákkal történő magyarázata és levezetése

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A BÖRZSÖNYTŐL A HARGITÁIG

Vulkanológia, felszínfejlődés, ősföldrajz

Második, javított kiadás

Szerző: Karátson Dávid

Typotex Kiadó, 2008

 

Csaknem két évtizedes vulkanológiai kutatómunka eredményét tartja kezében a tisztelt Olvasó. Tudományos tevékenységemet, külföldi tűzhányók tucatjainak megismerése közepette, mindvégig a Kárpátok vulkáni hegységeiben, ezen belül döntően Magyarországon folytattam. Monográfiám alappillérei a sok év alatt megismert hazai vulkáni hegységek: a Börzsöny–Visegrádi-hegység, valamint kisebb lélegzetű tanulmányban a Mátra. Ezeket a hegységeket – a szakirodalom ismertetése, részletes forráskritika után – a teljesség igényével igyekszem bemutatni.

 
8 500 Ft
Akció: 7 225 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZ I.-II. (2013)

Szerkesztette: Szabó József, Gábris Gyula

ELTE Eötvös Kiadó, 2013

 

Az általános természetföldrajz a BSc szintű geográfus és földrajztanár képzés egyik alapvető tárgyköre, amelyet minden egyetemen és főiskolán több különböző résztárgy keretében tanítanak. Tankönyvünk az alapképzés elveinek megfelelően a korábbiaknál kisebb anyagmennyiséget tartalmaz és azt is egyszerűbb feldolgozásban. Ugyanakkor alkalmas arra, hogy azok a hallgatók, akik különböző felsőoktatási intézményekben szerzett BSc diploma birtokában valamelyik földrajzi (vagy földtudományi) MSc szinten tanulnak tovább, kiegészítsék, bizonyos fokig elmélyítsék, így azonos szintre emelhessék korábbi természetföldrajzi ismereteiket. Országos terjesztésű általános természetföldrajz című tankönyv utoljára 1993-ban jelent meg, akkor is a szakma vezető oktatóinak munkaközössége írásaiból (szerkesztője Borsy Zoltán). Ez a könyv részben azóta szakmailag túlhaladottá vált, részben nem felel meg a BSc új képzési formájának.

 
9 100 Ft
Akció: 7 735 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FÖLDFELSZÍN ÉS ÉGHAJLAT

Szerző: Gábris Gyula

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2007

 

A könyv - a téma első magyar nyelvű összefoglalásaként - a Föld felszínének alakulását közvetlenül és közvetetten nagymértékben befolyásoló éghajlat hatásait mutatja be. Amellett, hogy elősegíti a geográfus pályára készülő egyetemi hallgatók felkészülését, azon szakmabéliek számára is haszonnal forgatható, akik csak egy-egy kérdésben (pontosabban bizonyos klímamorfológiai tartományban) mutatnak alaposabb tájékozottságot. Az egyes tartományok tulajdonságait bemutató fejezetek eltérő terjedelműek, ismeretanyaguk eltérő mértékű, hiszen a kötet hazai használatra készült, s a Kárpát-medencében nagyrészt fosszilis, átöröklött formák-felszínek, üledékek formájában találkozhatunk a különböző éghajlatmorfológiai tartományok maradványaival. Kivételt képeznek a periglaciális jelenségek, melyek az „idegen” tartományok közül a legjelentősebb számban és kiemelkedő jelentőségben vannak jelen hazánkban, s ezt a fejezet terjedelemében is érvényesíteni illett.

 
4 151 Ft
Akció: 3 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TENGEREK ÉS ÓCEÁNOK FÖLDRAJZA

Szerző: Szabó Lajos

Dialóg Campus Kiadó, 2009

 

A tengerek és óceánok jelentősége manapság még a múlthoz képest is felértékelődött. Nemcsak a tengeri (óceáni) partokkal rendelkező országok gazdasági életében válnak egyre jelentősebbé (elsősorban a halászat, a szállítás, a környezetvédelem, az energiaforrások miatt), hanem a tengerrel nem rendelkező országoknak is fontosak, főként turisztikai és gazdaságföldrajzi okokból. Jelen mű összefoglaló természet- és gazdaságföldrajzi szemlélettel ismeretanyagot tár a szakember, a nagyvízre, illetve más kontinensre vágyó turista részére, egyben tananyag a geográfus szakos főiskolai és egyetemi, de főleg a turizmus–vendéglátás BA-, Msc-hallgatók részére.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  AUSZTRÁLIA, ÓCEÁNIA ÉS AZ ANTARKTISZ TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

Szerző: Gruber László

Dialóg Campus Kiadó, 2004

 

Mindhárom térség bemutatása felfedezéstörténettel kezdődik, majd a földtörténeti események bemutatására kerül sor, melyet Ausztrália és Antarktisz esetében a tájak leírása, a felszíni formakincs bemutatása követ. Óceánia esetében - természetesen a szigetek részletes ismertetése mellett - a batimorfológiai kutatások eredményeibe vezet be bennünket a szerző. Külön szerepet kapnak a térség fejlődését jelentősen befolyásoló lemeztektonikai folyamatok. A fentieket az éghajlati viszonyok bemutatása követi, hogy utána - különösen Ausztrália esetében - a vízrajz következhessen. Mindhárom térség ismertetése a természetes növényzet és az állatvilág bemutatásával zárul.

 
5 780 Ft
Akció: 4 913 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FELSZÍN ALATTI VIZEINK

Szerző: Léczfalvy Sándor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2004

 

A könyv 1998 decemberében elhunyt szerzője, dr. Léczfalvy Sándor közel fél évszázadon keresztül foglalkozott a felszín alatti vizek tudományos kérdéseivel, azok feltárásának és hasznosításának műszaki tervezési feladataival. Életében Magyarország valamennyi felszín alatti vízfajtájával találkozott, ezen felül több távoli országban végzett szakértői tevékenységet. Hazánk számos ivó- és ipari vízműve épült meg és ma is működik vízfeltárási eredményei, és vízmű-tervei alapján. Tudományos működése eredményeként „Felszín alatti víztározás forrásfoglalások segítségével” c. értekezése alapján 1965-ben megkapta az Akadémiától a „műszaki tudományok kandidátusa” fokozatot. Szerencsés körülmény, hogy a szerző szakmai törekvései és fáradhatatlan munkálkodása a magyarországi vízkutatás és vízellátás legmozgalmasabb időszakára (1950-1990) estek, amikor a vízellátás fejlesztésével az ország szinte teljes területén foglalkozhatott.

 
24 900 Ft
Akció: 21 165 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EMU 2 - ENVIRONMENTAL MINERALOGY

Szerző: D. J. Vaughan

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2000

 
6 668 Ft
Akció: 5 670 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EMU 1 - MODULAR ASPECTS OF MINERALS

Szerző: Stefano Merlino

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 1997

 
6 668 Ft
Akció: 5 670 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁLTALÁNOS GEOFIZIKAI ALAPISMERETEK

Második, bővített kiadás

Szerző: Kis Károly

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2007

 

Az általános geofizika a földtudományok azon diszciplínája, amely a Földnek mint a Naprendszer harmadik bolygójának a fizikai jelenségeit és folyamatait vizsgálja, s a tudományok jelenlegi szintjének megfelelően értelmezi. A megfigyelt jelenségek és folyamatok mind térben, mind időben széles tartományt fognak át, a Föld középpontjától a napszéllel kölcsönhatásba lépő földi mágneses tér határáig, illetve a Föld kezdeti állapotától napjainkig tartó időtartományra terjednek ki. Az általános geofizika egymással kölcsönhatásban álló szaktudományai: a szeizmológia (a földrengések vizsgálata), a Föld alakja és nehézségi erőtere, a földmágnesség és a földkörüli térség fizikája, a Föld hőfolyamatai és a geodinamika.

 
6 604 Ft
Akció: 5 615 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A VÍZKÉSZLET-GAZDÁLKODÁS HIDROLÓGIAI ALAPJAI

Szerző: Stelczer Károly

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2000

 

A tankönyv a vízkészlet-gazdálkodás számára szükséges hidrológiai ismereteket teljesen új felépítésben tárgyalja. A vízgyűjtőre, országra, esetleg kontinensre felírható vízháztartási mérleg térben és időben változó elsődleges elemeinek meghatározását, az ehhez szükséges mérést és a feldolgozás módszereit, a közreadás módját és formáját, továbbá az egyes hidrológiai elemek előrejelzését ismerhetjük meg. Minden egyes fejezetben tükröződnek a Meteorológiai Világszervezetnek az egységes hidrológiai eljárások érdekében megfogalmazott ajánlásai. A tankönyv magában foglalja mindazokat az ismereteket is, amelyek a magyar hidrológiát, a magyar vízkészlet-gazdálkodást az elmúlt több mint száz évben a világ élvonalába emelték.A korszerű tankönyvnek bizonyos mértékig a kézikönyv szerepét is be kell töltenie. 

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
GLECCSEREK - A FÖLD HŐMÉRŐI - Elfogyott

Szerző: Juhász Árpád

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012

 

Még a klímaváltozással foglalkozó kutatók sem tudják pontosan meghatározni, hogy milyen mértékű lesz Földünkön a globális felmelegedés, és hogy a jelenleg tapasztalt klímaváltozásban mekkora a szerepe a spontán természeti, a földtörténetben egyébként gyakran tapasztalható klímaingadozásnak, és mekkora az emberi civilizáció, az üvegházhatásnak a szerepe. Juhász Árpád, az ismert geológus az Antarktisz kivételével az összes kontinens gleccsereit végiglátogatta közel ötven év alatt, és csaknem mindenütt drasztikus rövidülést észlelt. A megfigyelt változások alapozva a gleccsereket tartja a Föld legjobb hőmérőinek. A hosszukban, és a jégtömegükben bekövetkezett változások nem egy-két esztendő szeszélyes időjárását tükrözik, hanem több évtizedes csapadék- és hőmérsékletátlagokat. A szerző saját tapasztalatait minden esetben összehasonlította az ENSZ Környezetvédelmi programjának, az UNEP-nek az adataival. Ezekből és dokumentumértékű fotóiból állította össze a kiadványt.

 
5 000 Ft
  GEOMORFOLÓGIA II. - FÖLDFELSZÍNI FORMÁK ÉS FOLYAMATOK - Elfogyott

Szerkesztette: Lóczy Dénes

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

A geomorfológia-tankönyv második kötete a felszínalaktan változatos részterületeivel ismerteti meg az olvasót: az aprózódás és mállás, a különböző kőzetek és földtani szerkezetek, a vulkáni vidékek, a tömegmozgások, a száraz (szélfújta) területek, a tengerpartok és az óceánfenék, valamint az égitestek felszínalakító folyamataival, formáival. A tárgyalásmód itt is az első kötetben megszokott. Az utolsó fejezetek a felszínfejlődés klasszikus és modern elméleteivel, ill. az ember – egyre határozottabb – domborzatformáló tevékenységével (az antropogén geomorfológiával) foglalkoznak. Minden témát számos ábra és a melléklet gazdag képanyaga tesz átélhetővé. Akinek további elmélyülésre van igénye, a szakirodalmi hivatkozások hosszú listájából válogathat.

 
8 980 Ft
A NAPRENDSZER DINAMIKÁJA - Elfogyott

Szerző: Érdi Bálint

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2005

 
6 067 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.