Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Sorozatcím 
Ár
3 150 Ft - 24 990 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Opten Kft.

 Fő kategória >KIADÓ >M-O >Opten Kft.

Sorrend:

FELÜLVIZSGÁLAT POLGÁRI PEREKBEN

Bírói Gyakorlat Füzetek 12.

Szerzők: Osztovits András, Villám Krisztián

Opten Kft., 2014

 

A Bírói Gyakorlat Füzetek e számában a felülvizsgálat hatályos szabályait kívánjuk bemutatni. Ennek keretében ismertetésre kerülnek a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) elvi iránymutatást tartalmazó eseti döntései (EBH, BH). Miután a felülvizsgálat szabályai gyakran változtak az elmúlt közel két évtizedben, a Legfelsőbb Bíróság eseti döntéseinek viszonylag gyakori közzétételével igyekezett segíteni a szabályozás egységes értelmezését. Ebből következően a témában ma nagyszámban érhetők el közzétett döntések (BH-k). Ezek egy jelentős része viszont a Pp. már nem hatályos rendelkezéséhez kötődik, így az már nem irányadó. Azonban a nem hatályos rendelkezésekhez kötődő határozatok között is vannak olyanok, amelyeket az abban kifejtett elvi iránymutatásra tekintettel mégis hivatkozhatónak tekinthetünk a hatályos szabályozási környezetben is. Ezekre a szempontokra tekintettel válogattuk ki a kötetben feldolgozott eseti döntéseket, és reményeink szerint hasznos támpont lesz a felülvizsgálati kérelem elkészítésekor a jogi képviselők számára.

 
4 935 Ft
KÖZBESZERZÉSI PEREK

Bírói Gyakorlat Füzetek 17.

Szerzők: Dudás Gábor, Tátrai Tünde

Opten Kft., 2015

 

A közbeszerzési eljárások lebonyolításával, közbeszerzési ajánlatok készítésével rendszeresen foglalkozó piaci szereplők, ajánlatkérők, közbeszerzési tanácsadók számára nem meglepő az a kijelentés, hogy a folyamatos jogszabály módosítások miatt évente átlagosan 5-6 alkalommal változó jogi környezetben a bírói döntések precedens jellegű felhasználhatósága, hivatkozhatósága csökken. Úgy véljük ugyanakkor, hogy a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos bírósági esetjog megismerése elsősorban nem amiatt fontos, mert az adott per alapjául szolgáló jogkérdésre, a kialakult helyzet kezelésére meghozott bírói döntés a későbbiekre nézve minden hasonló esetben precedens értékű iránymutatást adhat, hanem sokkal inkább azért, mert az ítéletekből ismerhető meg leginkább a közbeszerzések szellemisége és logikája.

 
4 935 Ft
ÁFA-PEREK

Bírói Gyakorlat Füzetek 19.

Szerző: Heinemann Csilla

Opten Kft., 2015

 

Mit jelent az adóalany kifejezés? Mi a gazdasági tevékenység, termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, termék közösségi értékesítése, beszerzése? Mi a módja az adó levonásának, a levonási jog keletkezése, korlátozása? A normaszöveg ismerete vajon elegendő-e ahhoz, hogy az adózó a fenti kérdésekre helyes választ kapjon, jogait megfelelően érvényesítse, vagy kötelezettségeit teljesítse? Aligha. A bíróság előtt adóügyek – különösen általános forgalmi adó területén – és az adólevonási jog jogszerű gyakorlása körében felmerült jogértelmezési problémák bizonyítják ezt. Jelen kiadvány ebben az útvesztőben való eligazodáshoz kíván segítséget nyújtani.

 
4 935 Ft
FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK

Bírói Gyakorlat Füzetek 18.

Szerző: Osztovits András

Opten Kft., 2015

 

A Bírói Gyakorlat Füzetek e száma a csőd- és felszámolási eljárás bírói gyakorlatát kívánja bemutatni olyan eseti döntések elemzése révén, amelyek jelentősek hatottak egy-egy területek az egységes jogértelmezés megszilárdulására.

 
4 935 Ft
SAJTÓ-HELYREIGAZÍTÁS

Bírói gyakorlat füzetek 16.

Szerző: Pribula László

Opten Kft., 2015

 

A sajtó-helyreigazítási per egy különleges szabályozású, gyors és hatékony jogvédelmet biztosító, csak korlátozott bizonyítást engedő polgári per, amelyben a sajtóközlemény által érintett személy egyetlen – sem más keresettel összekapcsolható, sem viszontkeresettel nem támadható – követelést érvényesíthet a sajtószervvel szemben: a vele kapcsolatban megjelent, megalapozatlannak állított közlések helyreigazítását. A sajtónyilvánosság a demokratikus társadalmak alapvető és elengedhetetlen része; ugyanakkor a nyilvánosság arra is alkalmas, hogy a jogsértések által érintettek személyiségi jogai jelentős sérelmet szenvedjenek.

 
4 935 Ft
 A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 2009. ÉVI L. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A kézirat lezárva: 2015. január

Szerzők: Molnár Judit, Nyilas Anna

Szerkesztette: Osztovits András

OPTEN Kft., 2015

 

2010. június 1. napjától a fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozik. A közjegyzői nemperes eljárások egy speciális fajtája, amelyre a 2009. évi L. törvényt és háttérjogszabályként az 1952. évi III. törvényt kell alkalmazni.

A fizetési meghagyás intézmények alapgondolata, hogy ott, ahol a követelés maga nem vitás, annak érvényesítésénél a peres eljárás hosszadalmas és költséges formáinak alkalmazása felesleges, és mindkét fél érdekében mellőzendő.

 

A kommentár a fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvényt 2014. március 15. napján hatályos szövegét alapul véve készült.

 
9 900 Ft
-10%
A 2013. évi V. törvényről, egybefoglalva a Kúria 1/2014 PJE határozatával

Új Ptk. – régi Ptk. irányú konverziós táblával.

A kézirat lezárva: 2014. augusztus

Szerkesztette: Orosz Árpád

Opten Kft., 2014

 

A kiadvány az új Ptk. szövegét tartalmazza a vonatkozó kúriai elvi iránymutatásokkal egybeszerkesztetten. A jól forgatható, kényelmes kézikönyv az 1/2014. PJE jogegységi határozattal hatályban tartott elvi iránymutatásokat (jogegységi határozatok, kollégiumi állásfoglalások, vélemények és elvi döntések) tartalmazza.

A szöveg jelzi azokat az instrumentumokat is, amelyeknek a szövege részben vagy egészben beépült az új Ptk. szövegébe. Az egyes kúriai eszközök rendelkező része (összefoglalója) az adott § szövege alatt jelenik meg, és egy rövid leírás azt is jelzi, hogy az melyik fentebbi típusba tartozik (hatályban tartott, szövege beépült).

 
15 750 Ft
Akció: 14 175 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
 10 ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN - AZ ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS MAGYAR TAPASZTALATAI

Bírói gyakorlat füzetek különszám

Szerző: Simonné Gombos Katalin

Opten Kft., 2014

 

A könyvsorozat, amelynek jelen kiadvány is tagja, az egyszerű döntvénytárak és a kommentárok között helyezhető el: a sorozat egyes kötetei az adott jogterület magyarázott döntvényeinek gyűjteményét adják.

 
4 935 Ft
BIZONYÍTÁS A POLGÁRI PERBEN

Bírói gyakorlat füzetek 10.

Szerző: Metzinger Péter

Opten Kft., 2014

 

A könyvsorozat, amelynek jelen kiadvány is tagja, az egyszerű döntvénytárak és a kommentárok között helyezhető el: a sorozat egyes kötetei az adott jogterület magyarázott döntvényeinek gyűjteményét adják.

 
4 935 Ft
A CSALÁS

Bírói gyakorlat füzetek 9.

Szerző: Madai Sándor

Opten Kft., 2014

 

Bár a csalás ősi bűncselekmény, napjainkban is számos értelmezési problémát vet fel a gyakorlatban. Az alaptényállás évtizedek óta változatlan, kiállta az idők próbáját, s a jogalkotási forgószelek viharát, így a korábbi döntések elvi jelentőségű megállapításai irányadóak lehetnek, lesznek az új Btk. hatályba lépését követően is. A döntések között elsősorban bírósági határozatok, ítélőtáblai határozatok találhatóak meg, de szerepelnek közöttük az előbbiekben közzé nem tett döntések is.

 
4 935 Ft
 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, TISZTESSÉGTELEN SZERZŐDÉSI KIKÖTÉSEK

Bírói gyakorlat füzetek 7.

Szerző: Nemessányi Zoltán

Sorozatszerkesztő: Osztovits András

Opten Kiadó, 2013

 

Tartalom:

1. Az általános szerződési feltétel fogalma

2. Az általános szerződési feltételnek a szerződés részévé válása

3. A tisztességtelen szerződési feltétel

4. A közérdekű kereset

 
4 935 Ft
PERÚJÍTÁS A POLGÁRI PERBEN

Bírói gyakorlat füzetek 6.

Szerző: Bereczky Sára

Opten Kiadó, 2013

 

Tartalomjegyzék:

1. A perújítás alapjául szolgáló új tény

2. A perújítási kérelemben megjelölt új bizonyíték

3. Jogerős bírói vagy más hatósági határozat mint perújítási ok

4. A korábbi érvényesítés elmulasztásának saját hibán kívüli oka

5. A perújítás határideje

6. Felek és más perbeli személyek a perújítási eljárásban

7. A perújítás megengedhetőségének vizsgálata

8. A perújítás érdemi tárgyalása

9. Vegyes eljárásjogi kérdések

 
4 935 Ft
SZOMSZÉDJOGOK

Bírói gyakorlat füzetek 5.

Szerző: Villám Krisztián

Opten Kft., 2013

 

A szomszédjogi szabályokon alapuló bírói gyakorlat alapján látható, hogy a bíróságok tipikusan e rendelkezések alkalmazásával bírálják el az építkezéssel okozott zavarás, a növényzet elhelyezése folytán felmerült zavarás, a közös határral kapcsolatban megvalósuló zavarás, az állattartással járó zavarás és a zaj okozásával megvalósuló zavarás következtében felmerült szomszédjogi tényállásokat. A szomszédjogi szabályok bemutatása ezért – az általános szabályok ismertetésén túl – az ilyen ügyekben hozott bírói határozatokon keresztül kerül sor.

 
4 935 Ft
TÁRSASÁGI JOGVITÁK

Bírói gyakorlat füzetek 2.

Szerző: Fézer Tamás

Sorozatszerkesztő: Osztovits András

Opten Kft., 2013

 

A gazdasági társaságok joga a magánjog egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A gazdasági tevékenység társas vállalkozások keretében való folytatásának alapvető kereteit adják a gazdasági társaságok. Ebből következik, hogy a bíróságok munkájában gyakran jelennek meg társasági jogviták, melyek a tagok egymás közötti, a tag és társaság közötti, vagy éppen a hitelező és a tag vagy társaság közötti peres eljárásokban öltenek testet.

 

 
4 935 Ft
ZSEBTÖRVÉNYTÁR 2011

Hatodik kiadás

A kézirat lezárva: 2011. február 15.

Szerkesztette: Varga Katalin, Dr. Egri Erika, Oszlányi Kitti, Somogyi Zoltán

OPTEN Kiadó, 2011

 

A Zsebtörvénytár a 45 leggyakrabban használt magyar jogszabály gyűjteménye nyomtatott formában.

A bibliapapírra nyomott, elegáns – mélykék műbőrkötéses – kivitelű, könnyen kezelhető kiskönyv (11,5 x 16,5 cm) a leggyakrabban használt 45 magyar jogszabály teljes 2011. január 15-én hatályos szövege mellett tartalmazza a kapcsolódó BH-k számát, részletes tartalomjegyzékkel és tárgymutatóval.

A kötet exkluzív kivitelben, aranyozott gerinccel és élmetszéssel jelenik meg.

 
10 395 Ft
ORVOSI KÁRTÉRÍTÉS - Elfogyott

Bírói gyakorlat füzetek 20.

Szerző: Pribula László

Opten Kft., 2016

 

Az elmúlt évtizedekben Magyarországon is – követve a nemzetközi fejleményeket – jelentősen növekedtek az egészségügyi szolgáltatókkal szemben kártérítés megfizetése iránt indított polgári peres eljárások. A köznyelvben helytelenül „orvosi műhiba”-pereknek nevezett jogviták az általános polgári jogi kártérítési felelősségen alapulnak, azonban a jogalkalmazás figyelembe veszi a jogviszony sajátosságait. Az egészségügyi szolgáltatóval szemben fellépő beteg (hozzátartozó) rendszerint nem rendelkezik szakmai ismeretekkel, nem várható el tőle a károsodásként állított szövődmény, egészségromlás, halál okának meghatározása, sőt annak az orvosi mulasztásnak a megjelölése sem, amely hivatkozása szerint a károsodást okozta.

 
4 935 Ft
HÁZASSÁGI VAGYONJOG AZ ÚJ PTK.-BAN - Elfogyott

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (2014) kiegészítése

A kézirat lezárva: 2016. június

Szerző: Dr. Csűri Éva

Opten Kft., 2016

 

A kötet a 2013. évi V. törvény 2016. május 31. napján hatályos szövege alapján készült.

Az Opten új könyve, amely egyben a Ptk. nagykommentár kiegészítő kötete a házassági vagyonjog új Ptk.-ban szereplő szabályainak a kommentárhoz képest részletesebb, kibővített magyarázata. A könyv – amelyet a terület egyik legkiemelkedőbb szakértője, Csűri Éva nyugalmazott kúriai bíró írt – a Ptk. családjogi könyve házassági vagyonjogi címének nyújtja az azóta alakuló bírói gyakorlatot is tárgyaló magyarázatát. A könyvben részletesen kifejtésre kerülnek olyan kérdések is, amelyek az Opten Ptk. kommentárjából terjedelmi okok miatt kimaradtak.

 
4 740 Ft
 A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI C. TÖRVÉNY NAGYKOMMENTÁRJA - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2015. december

Főszerkesztő: dr. Polt Péter

Szerkesztők: dr. Gasz péter, dr. Miskolczi Barna, dr. Török Tímea

Opten Kft., 2016

 

A kötet a 2012. évi C. törvény december 1. napján hatályos szövege alapján készült.

 

A könyv több mint 1500 oldalon magyarázza az új Btk. szövegét. Szerzői nagyrészt a Btk. kodifikációjában részt vevő ügyészek és bírák. A könyv részletesen kitér a régi Btk-ból még használható és átemelt bírói gyakorlatra, és az új Btk. formálódó gyakorlatára is.

 
17 000 Ft
 A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY NAGYKOMMENTÁRJA - Elfogyott

A munkajogi kódexek összehasonlító táblázatával

A kézirat lezárva: 2016. január 31. Készült: A Munka Törvénykönyve 2016. január 1-jén hatályos szövege alapján

Szerzők: Nádas György – Rab Henriett – Sipka Péter – Zaccaria Márton Leó

Opten Kft., 2016

 

A 2012. évi I. törvénynek már komoly bírói gyakorlata alakult ki az elmúlt években. A 2016. január 1-jei lezárású kommentár széles körűen feldolgozza ezt a bírói gyakorlatot, beleértve a legújabb, (akár 2015-ben született) határozatokat is. A könyv kuriózuma, hogy egy több száz oldalas táblázatban közli a három nagy munkaügyi kódex (az Mt. mellet az 1992. évi XXXIII. tv, (Kjt.), és a 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.)) rendelkezéseinek összehasonlítását. Ebben az azonos vagy hasonló tartalmú szabályok egymás mellett találhatók, ezzel könnyítve a jogalkalmazást és a három kódex részletszabályainak összehasonlítását.

 
12 900 Ft
JOGÁSZNAPLÓ ÉS ZSEBNAPLÓ 2017 - Elfogyott

Opten Kiadó, 2016

 

A Magyar Jogász Egylet tradicionális kiadványa –az OPTEN Kft. gondozásában jelenik meg!

A Jogásznapló – a hagyományokhoz híven – ez évben is több fejezetben tartalmazza az ügyvédek és más jogalkalmazók munkájához nélkülözhetetlen legfrissebb információkat (név, cím, telefon és fax-szám, e-mail cím stb.)

 
7 800 Ft
ATIPIKUS SZERZŐDÉSEK - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2015. június 30.

Szerzők: Auer Ádám, Balog Balázs, Jenovai Petra, Juhász Ágnes, Papp Tekla, Strihó Krisztina, Szeghő Ágnes

Szerkesztette: Papp Tekla

Opten Kft., 2015

 

A magyar szerződési jog egyik erősödő jelensége, hogy a legtöbb szerződés már nem sorolható be egyértelműen valamilyen jól azonosítható szerződés-típusba. Az "Atipikus szerződések" című könyv ezeket a gazdasági életben fontos szerepet játszó speciális megállapodásokat dolgozza fel.

 

 
4 515 Ft
TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE EREDETI SZERZÉSMÓDDAL - Elfogyott

Bírói gyakorlat füzetek 15.

Szerző: Orosz Árpád

Opten Kft., 2015

 

A kötet tartalmából: Tulajdonszerzés hatósági határozattal és hatósági árveréssel; Kisajátítás; Elbirtoklás; Ingó dolog elbirtoklása; Ingatlan eszmei hányadának, föld egy részének elbirtoklása; Tulajdonszerzés gazdátlan javakon, találás.

 
4 935 Ft
 A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY NAGYKOMMENTÁRJA - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2015. március

Szerzők: Bereczky Sára, Mohácsi Máté, Molnár Judit, Nyilas Anna, Osztovits András, Pomeisl András, Pribula László, Surányi-Farkas Sára, Villám Krisztián, Virág Csaba

Szerkesztette: Osztovits András

Opten Kft., 2015

 

A kötet az 1952. évi III. törvény 2014. december 20. napján hatályos szövege alapján készült.

Bár jelenlegi folyik a Pp. kodifikációja, a régi Pp. még bizonyosan évekig velünk marad. A Pp-t hatalmas, szinte átláthatatlanul nagy és gazdag bírói gyakorlat övezi.  A könyv egyik fontos előnye, hogy a Kúriának az új Ptk. hatálybalépésével felülvizsgált elvi irányítási eszközeit a Pp. megfelelő §-aihoz beépítve tartalmazza.

 
14 700 Ft
 A CSŐDELJÁRÁSRÓL ÉS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1991. ÉVI XLIX. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2015. január

Szerzők: Bereczky Sára, Osztovits András

Szerkesztette: Osztovits András

OPTEN Kft., 2015

 

Az Opten Kft. 2015-ben indult kommentár-sorozatának a csőd-és felszámolási eljárást bemutató darabja.

A már 24 éves Cstv. a folyamatos módosításoknak köszönhetően még mindig hatályban van. A könyv szerzője a Kúria bírájaként a felülvizsgálati eljárásokban nap mint nap találkozik a Cstv. kapcsán felmerülő gyakorlati problémákkal. A könyv ezeket a gyakorlati problémákat helyezi a középpontba.

 
12 900 Ft
 A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSRÓL SZÓLÓ 1994. ÉVI LIII. TÖRVÉNY NAGYKOMMENTÁRJA - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2015. január

Szerzők: Kiss Nikolett, Osztovits András, Pomeisl András, Villám Krisztián

Szerkesztette: Osztovits András

OPTEN Kft., 2015

 

A kommentár a törvény 2014. július 14. napján hatályos szövege alapján készült.

Az 1994-es bírósági végrehajtási törvény megszületése óta a kritikák kereszttüzében áll, és az elmúlt 20 évben több százszor módosult, de lecserélése a közeljövőben ennek ellenére nem várható. A kommentár a törvény gyakorlatára fókuszálva segíti a végrehajtással kapcsolatba kerülő szakemberek munkáját.

 

 
14 700 Ft
 A CÉGNYILVÁNOSSÁGRÓL, A BÍRÓSÁGI CÉGELJÁRÁSRÓL ÉS A VÉGELSZÁMOLÁSRÓL SZÓLÓ 2006. ÉVI V. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2015. február

Szerzők: Bodnár Zsuzsanna, Fézer Tamás, Metzinger Péter, Osztovits András

Szerkesztette: Osztovits András

OPTEN Kft., 2015

 

A kötet a címben jelzett törvény részletes kommentárját adja, a törvény 2015. január 1. napján hatályos szövege alapján.

A Ctv. az a jogszabály, amellyel egy gyakorló ügyvéd talán a leggyakrabban találkozik, és ez a talán leggyorsabban módosuló területe is a magánjognak. Az új Ptk. nyomán nem született új cégtörvény, de a bírói gyakorlat értelemszerűen folyamatosan változik. A könyv igyekszik a lehető legmélyrehatóbban, és a legnaprakészebben feltárni ezt a változó bírói gyakorlatot.

 
9 900 Ft
HIBÁS TELJESÍTÉS - Elfogyott

Bírói Gyakorlat Füzetek 14.

Szerzők: Bartal Géza, Farkas Attila

Sorozatszerkesztő: Osztovits András

Opten Kft., 2015

 

A tartalomból:

A szerződés hibás teljesítése; Kellékszavatosság, az egyes kellékszavatossági jogok; Kellékszavatossági határidők; Kártérítés hibás teljesítés miatt; Jótállás; Közös szabályok, eljárási kérdések, egyebek

 
4 935 Ft
INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS - Elfogyott

Bírói gyakorlat füzetek 11.

Szerző: Kovács András

Opten Kft., 2014

 

A könyvsorozat, amelynek jelen kiadvány is tagja, az egyszerű döntvénytárak és a kommentárok között helyezhető el: a sorozat egyes kötetei az adott jogterület magyarázott döntvényeinek gyűjteményét adják.

 
4 935 Ft
 A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK NAGYKOMMENTÁRJA I-IV. kötet - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2014. március 17.

Főszerkesztő: Osztovits András

A kötet szerzői: Anka Tibor, Barta Judit, Barzó Tímea, Bodor Mária, Bodzási Balázs, Boóc Ádám, Csécsy Andrea, Csehi Zoltán, Darázs Lénárd, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Fézer Tamás,   Fuglinszky Ádám, Harsányi Gyöngyi, Jobbágyi Gábor, Lantai Csilla, Menyhárd Attila, Miskolci Bodnár Péter, Nochta Tibor, Nótári Tamás, Orosz Árpád, Osztovits András, Papp Tekla, Pázmándi Kinga, Sándor István, Szikora Veronika, Újváriné Antal Edit, Vezekényi Ursula, Zavodnyik József

Opten Kft., 2014

 

2014. március 15-én hatalmas változás kezdődik a magyar jogrendszerben: hatályba lép a 2013. évi V. törvény, vagyis az új Polgári Törvénykönyv. Bár a piacon már megjelentek kommentárok, ezek még nem számolhattak a 2013. év végén megjelent hatályba lépő, és az új Ptk. miatt több száz más törvényt módosító jogszabályokkal. Az OPTEN Kft. új kommentárja, mely egy Osztovits András kúriai bíró szerkesztésében megjelenő négykötetes mű azonban már ezeket a törvényeket is figyelembe veszi.

 
24 990 Ft
 TARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI ÉS ÖRÖKÖSÖDÉSI SZERZŐDÉSEK - Elfogyott

Bírói gyakorlat füzetek 8.

Szerző: Orosz Árpád

Opten Kft., 2013

 

A könyv a következő témákat dolgozza fel:

1. Tartási (életjáradéki) szerződés érvényes létrejötte

2. A tartási (életjáradéki) szerződés érvénytelensége

3. Tartási szerződés átváltoztatása életjáradéki szerződéssé

4. A tartási (életjáradéki) szerződés megszüntetése

5. Az örökösödési szerződés tárgya

6. Az örökösödési szerződés tartalma

7. Az örökösödési szerződés módosítása és megszüntetése

8. Az örökösödési szerződés érvénytelensége és annak jogkövetkezményei

9. Perindítási jogosultság és más perjogi kérdések

 
4 935 Ft
AZ ÚJ PTK. KONVERZIÓS TÁBLÁJA 2013 - Elfogyott

A régi és az új magánjogi szabályok összehasonlítása táblázatos formában

A kézirat lezárásának dátuma: 2013. március 15.

Szerkesztette: Nemessányi Zoltán, Osztovits András

Opten Kft., 2013

 

A kötet a régi és az új Ptk. összehasonlítását adja táblázatos formában, a régi szabályok mellett olvashatók az új rendelkezések, így segítve a könyv használóinak tájékozódását.

 
5 040 Ft
KÖZLEKEDÉSI BŰNCSELEKMÉNYEK - Elfogyott

Bírói gyakorlat füzetek 4.

Szerző: Karsai Krisztina

Opten Kft., 2013

 

A közlekedési bűncselekmények csoportja jól körülhatárolható terület a büntetendő cselekmények nagy halmazában, a csak rájuk jellemző sajátosságaik szorosan összekötik e bűncselekményeket és részben speciálissá is teszik vizsgálatukat a többi bűncselekményhez képest. A közlekedési bűncselekmények fejezete nem változott jelentősen a Btk.-ban annak megszületése óta és az új törvény, a 2012. évi C. törvény sem hoz óriási változásokat ebben a témakörben.

A Füzetbe válogatott jogesetek döntő többsége az utóbbi évek joggyakorlatát mutatja.

 
4 935 Ft
HÁZASSÁGI VAGYONJOG - Elfogyott

Bírói gyakorlat füzetek 3.

Szerző: Bereczky Sára

Sorozatszerkesztő: Osztovits András

Opten Kft., 2013

 

A házassági vagyonjog törvényi szabályozásának hiányosságaként a hazai jogirodalom elsősorban annak szűkszavúságát rója fel, amelyből adódóan számos jogalkotói kompetenciába tartozó kérdés megválaszolása a jogalkalmazóra hárul.

A házassági vagyonjogot érintő jogkérdések és a válaszként adott bírói döntések tára kimeríthetetlen, a vonatkozó ítélkezési gyakorlatnak ezért csupán egy szeletét állt módunkban bemutatni, igyekeztünk azonban a jogvitákban általános jelleggel felmerülő kérdések mellett egyedi tényállások kapcsán született ítéleteknek is helyet biztosítani, számos olyan döntését ismertetve a Legfelsőbb Bíróságnak, illetve a Kúriának, amelyek a hivatalos gyűjteményekben nem kerültek közzétételre.

 
4 935 Ft
VÉGRENDELET - Elfogyott

Bírói gyakorlat füzetek 1.

Szerző: Orosz Árpád

Sorozatszerkesztő: Osztovits András

Opten Kft., 2012

 

Nehéz vitatkozni azzal, hogy a bírói gyakorlat szerepe felértékelődőben van Magyarországon is. Vannak olyan jogterületek, ahol ennek ismerete nélkül lehetetlen jogszerű magatartást tanúsítani, okiratot szerkeszteni, vagy pert nyerni.

Ebben a helyzetben a bírói gyakorlat által dominált területek világos, lényegre törő, magas szakmai színvonalú feldolgozása, összefoglalása nagyon fontos feladat lett.

 
4 935 Ft
KET KÉRDEZZ- FELELEK - Elfogyott

A hatósági eljárási törvény magyarázata

Második, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2009. október 27.

Szerző: Dr. Józsa Fábián

Lektorálta: Dr. Tamás András

OPTEN Kiadó, 2009

 

A hatósági eljárási törvény magyarázata – DVD melléklettel

A kézikönyv a KET alkalmazása során felmerülő jogalkalmazói, jogértelmezési kérdésekre ad megoldásokat sajátos normamagyarázati technikával, a kérdés-válasz formával.

 

 
6 300 Ft
MUNKAÜGYI KALAUZ 2008 - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2008. október 1.

Szerző: Badak Zsuzsanna, Leitemné Dr. Varga Márta

Opten Kft., 2008

 

Nem csak a vezetőknek, de az alkalmazottaknak is fontos, hogy tisztában legyenek saját munkaviszonyuk adta jogaival és kötelességeivel. Nekik is szól ez a kiadvány. Kiegészítő információként a szerző külön fejezetet szánt a felelősségi szabályokra, a vezető beosztású munkavállalóra vonatkozó különös szabályokra, valamint az üzleti titok védelmére. A füzet munkaügyi iratmintákat is tartalmaz.

 
3 150 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.