Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Pytheas Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >P-R >Pytheas Kiadó

Sorrend:


GYAKORLATI PERSPEKTÍVA

Szerző: Laszgallner Oszkár

Pytheas Kiadó, 2003

 

Laszgallner Oszkár építészmérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem volt tanára írta és szerkesztette a Gyakorlati perspektíva című kiadványt. Első kiadása 1919-ben jelent meg, majd 1936-ban és 1943-ban is napvilágot látott, mindannyiszor nagy sikert aratva.

 

 
3 500 Ft
KÖNYVKÖTÉS

Szerzők: Nagy László, Türk Péter, Kelemen Eörs

Pytheas Kiadó, 2005

 

Ma kihalni látszik a valamikor művészi szinten tartott kézműves szakma, a fejlődés miatt ízekre szabdalt részterületeivel együtt. Egyes kapcsolódó területei – mint a papírmárványozás, bőrdíszmű munkák, ötvös munkák –, önálló iparművészi tevékenységenként tovább élnek, más részei viszont teljesen megszűntek vagy hamis utánzatként jelennek meg. E könyv feleleveníti a szakma eredeti szépségét, a könyvkötő szakma múltját. Abban a pillanatban íródott, amikor még javában élt a kézműipar – néhány művészi momentumtól eltekintve – , még kézben voltak a gyakorlati fogások, sőt ezek elemzése is szükségessé vált, hiszen a nagyüzemi megoldások elsősorban műveleti analíziseken alapultak.

 
3 900 Ft
A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE

Szerző: Ranschburg Viktor

Pytheas Kiadó

 

„Ahhoz, hogy valamely szellemi termék, valamely irodalmi alkotás testet ölthessen, hogy mint tömegek számára hozzáférhető „könyv” jelentkezhessék, szükség van valakire, aki ezt a folyamatot megindítja, irányítja, technikai végrehajtásáról gondoskodik és aki mindazokat az anyagi eszközöket is rendelkezésre bocsátja, melyeket ez a folyamat megkövetel.”

 
2 500 Ft
A POLGÁRI KUTYA NEVELÉSE ÉS GONDOZÁSA

Szerző: Dr. Bagyó Jánosné

Pytheas Kiadó

 

Gyengéd női lélek szeretetteljes hangján foglalkozik a kutyával, helyenként kedves humorral szövi át mondanivalóját, s nagy pedagógiai készséggel vezeti olvasóit, hogyan tanítsák meg négylábú kedvencüket sok hasznos, nélkülözhetetlen tudományra és a feltétlen engedelmességre.

 
1 900 Ft
LÓTUDOMÁNY

Szerző: Alistáli Máttyus N. János

Pytheas Kiadó

 

Alistáli 's padányi-Máttyus Nep. János: Lótudomány című műve, 1845-ben Pesten jelent meg. A kötetben az akkori anatómiai és élettani ismereteken kívül ismerteti a világ lófajtáinak tulajdonságait, és a korabeli magyar méneseket is, egy rendkívül érdekes korrajzot ad a lovasvilágról magyar szemmel.

 
6 500 Ft
A POSONI KERT

Szerző: Lippay János

Pytheas Kiadó

 

A gazdák és a kertészkedők körében ma is ismert magyar nyelvű munka az első igényes összefoglalása a növénytermesztési és -gondozási ismereteknek. Díszkert, vetemény vagy gazdaság: Lippai mindenre választ adott már 1664-ben. Biokertészeknek igazi kincs!

 

Háromkötetes művében a pozsonyi érseki kert növényeit és az azokhoz kapcsolódó gyakorlati tanácsait írta le saját tapasztalatai alapján.

 

Csodálatos nyelvezete, és a mai körülmények között is alkalmazható módszerei miatt a gyűjtők, és a különleges könyveket kedvelő biokertészek körében is népszerű.

 
6 900 Ft
MAGYARORSZÁG GASTEROMYCETAI

Szerző: Hollós László

Pytheas Kiadó

 

Hollós László (1859-1940) gazdagon illusztrált, nagy szakmai hozzáértéssel kidolgozott műve méltán szerzett hírnevet a magyarországi gombákat oly alaposan tanulmányozó tudós számára. Neves botanikusunkhoz, Kitaibel Pálhoz hasonlóan Hollós egyik erőssége volt jó megfigyelőképessége, amelyet ennél a kötetnél is kamatoztatott.

 
42 000 Ft
AZ EHETŐ GOMBÁKRÓL

Szerző: Dr. Istvánffi Gyula

Pytheas Kiadó

 

Különlenyomat a „Természettudományi közlöny” 484. füzetéből. Budapest. A Pesti Lloyd Társulat Könyvsajtója 1909.

Reprint kiadás.

 

A 20 oldalas füzet egy rövid történeti bevezető után áttekintést nyújt az ehető gombákról, nemcsak a gomba felismeréséhez nyújt segítséget részletes leírásával és ábrákkal, de a különféle területeken használt elnevezéseket is megadja, valamint gasztronómiai ötletekkel is szolgál. A füzet belső borítóján színes tábla mutatja be az ehető gombákat.

 
1 500 Ft
AZ ÁLLATORSZÁG TERMÉSZETTÖRTÉNETI KÉPTERME

Szerzők: Jardin Vilmos, Treitschke Fridrik

Pytheas Kiadó, 2005

 

Idézet az előszóból:

 

“Ezeket “az állatország természettörténeti képterme” név alatt azért választók, mivel benne nem csak a leírások általjában jelen ösmereteink fönsőbb fokán állanak, hanem, mivel különösen az ábrák olly valódiak, olly természethűek, hogy akár a rajzi környöket, akár a színezetet tekintsük, azok legmerészebb kívánatinkat is kielégíthetik. Hisszük, hogy midőn a külföld e nemes gyümölcsét honunkba átültetni igyelkezénk, az örömmel fogadó s ápoló kezek körülte nem hijányzandanak.”

 
8 800 Ft
VADÁSZATTUDOMÁNY

Szerző: Pák Dienes

Pytheas Kiadó

 

A mű az első magyar nyelven írott vadászattudományi szakkönyv. A szakma minden területére kitérő, igen alapos munka.

Az eredeti kiadás: Magyar Királyi Tudomány Egyetem, 1929. Buda.

 
9 500 Ft
A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE 3 kötet

Pytheas Kiadó

 

„Nemcsak óvni iparkodik a vadászterületek tulajdonosainak és birtokosainak érdekeit, biztosítani őket nemes sportjuk gyakorlásában; a bő vadállomány nemzetgazdasági érdekének emelése által hasznot hajtani úgy a lősport embereinek, mint a fogyasztó közönségnek, hanem maradandót is kívánt alkotni. Maradandót, mit nem kőbe vésve vagy érczbe öntve lásson e hon vadászközönsége, hanem a mi irodalmilag megörökítve, oktató tanítás mellett érdekes olvasmány gyanánt is szellemi élvezetet nyújtson a tapasztalt vadásznak, mint a hogy kiképeztetéséhez, fejlesztéséhez és tökéletesítéséhez járulhat a fiatal, de közönséges puskásnál magasbra törekvő nemes vadászkedvelőnek.”

 
18 500 Ft
TOKAJ-HEGYALJAI ALBUM

Pytheas Kiadó

 

A Tokaj-Hegyaljai Album eredeti darabja könyvárverésen milliós nagyságrendet képvisel. A facsimilét művészi igényességgel előállított műmelléklettel, térképmelléklettel adjuk közre. A négy nyelven (magyar, német, francia angol) kiadott mű igazi hungaricum. Eredetileg a Tokaj-Hegyaljai Borművelő Egyesület adta ki 1867-ben.

 
19 000 Ft
SÁNDOR ALBUM 3 kötet

Sándor Móric, az ördöglovas lovas tettei 150 festményen megörökítve (fakszimile kiadás)

Pytheas Kiadó

 

A Sándor-album nemcsak festett naplója a legendás lovasnak, de gazdag tárháza az akkori élet megismerésének. E nyomtatott aláírás szövegekkel ellátott fényképalbumokban ifj. Prestel Johann Erdmann Gottlieb festőművész festményei után készült reprodukciókat kapunk. Prestel a nagyurat és a művészt tisztelhette Sándor Móric grófban, mert csupán a biztosított kenyér nem indokolná ezt a rendkívül veszélyes szolgálatot, amely a mai fotóriporterek és filmoperatőrök előfutárává avatja őt. Prestel büszke volt hivatására, és hogy mily csekélységnek tekintette kisebb-nagyobb baleseteit, mutatja, hogy rátartian megfestette önmagát, amikor egy sérülése után grófi négyesfogaton küldi őt ura, a mindent gyógyító – berchtesgadeni kovácshoz.

 

A képek alatt német nyelvű képaláírásokkal, az album végén magyar nyelvű tanulmánnyal és magyar nyelvű képaláírásokkal.

 
75 000 Ft
PICTORIUS FESTÉS-MESTERSÉG

Szerző: Csókos Varga Györgyi

Pytheas Kiadó, 2012

 

Csókos Györgyi második kötete: az 1802-ben készült etédi kézirat hű átírása jegyzetekkel és tanulmánnyal kiegészítve. A fordítás a magyar nyelv ismeretének bővítésére is alkalmas, a szép régi kifejezések felidézésével.

 
4 500 Ft
FESTÉS-MESTERSÉG

Szerző: Csókos Varga Györgyi

Pytheas Kiadó, 2012

 

Az etédi kéziratot a szerző két kötetben dolgozta fel. Az első kötet egy az etédi kézirat feldolgozása, tanulmánya, mely sokéves gyakorlati tapasztalatának és kutató munkájának köszönhető.

Sok ritka és nevezetes Titkokkal tellyes FESTÉS-MESTERSÉG melly tanít mindenféle Festékeket mesterségesen késziteni, és vélek hasznoson élni, nem külömben mindennémű Aranyozásokat Ezüstezéseket, Zamántzozásokat, Gyantározásokat, ‘s több e’ feleket véghez vinni, egyéb különös, és ezen mesterséghez tartozó, de még világ eleibe nem terjedett meg-jegyzést-érdemlő dólgokkal, mellyet minden Festőknek, Rajzolóknak Illuminátoroknak, Képíróknak, festékekkel bánoknak, és e’ féle mesterségben gyönyörködőknek hasznokra nagy munkával és szorgalmatossággal egy hires Illuminátornak keze-irásából nyomtatásban német nyelven ki-adott Norimbergában 1713-ban.

Piktorius Baptista János, most pedig magyar nyelvre forditott és Kézirásba tett K.S.

 

Etéden 1802. ”

 
6 000 Ft
RONDÍRÁS

Pytheas Kiadó, 2006

 

Gyakorló füzet, melynek segítségével kalligráfiai gyakorlatát magasabb szinten művelheti, vagy tanulmányozhatja elődeinek tudását.

 
700 Ft
KALLIGRAFIKA

Eredeti kiadás 1738-1741, Salzburg

Pytheas Kiadó

 

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban őrzött kézirat digitális xerográfiai másolata tokban elhelyezve. A legkorábban napvilágot látott kalligráfiai kézirat, az egyes ábrák, betűk, állatok stb. egy tollvonással rajzoltattak.

 
28 000 Ft
A RAJZOLÁS ISKOLÁJA

Szerző: Haranghy Jenő

Pytheas Kiadó

 

Az 1942-ben megjelent könyv nem váratlan és előzmény nélküli Haranghy életművében, hiszen azt teszi hozzáférhetővé bárki számára, amit egész életében növendékeinek igyekezett átadni.

 
4 200 Ft
ÉLETMŰTÖREDÉKEK

Szerző: Töreky Ferenc

Pytheas Kiadó

 

Válogatásalbum Töreky Ferenc grafikusművész, egyetemi tanár alkotásaiból.

 
20 000 Ft
KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGSZÜLETTÜNK

Szerző: Neumann Ottó

Pytheas Kiadó, 2011

 

A jövőnkbe vetett hit jegyében válik a Kaáli Intézetben fogant húszezer gyermekről szóló krónika Magyarország egyik legragyogóbb sikertörténetévé.

“A történet soha nem a technikáról, hanem mindig az emberről szól. A siker nem a kémcsőben, nem a számítógépben, hanem az emberek lelkében dől el. Fontosabb, hogy visszakapják a hitüket a derűlátásukat.” Kaáli Géza

 
2 900 Ft
ÚJ TESTAMENTUM

Fordította: Sylvester János

Pytheas Kiadó

 

Sylvester János Új Testamentuma második kiadás érdekessége, hogy ebből a kiadásból kevesebb maradt meg a történelem viharaiban, mint az elsőből, valamint ebbe, a pannonhalmi példányba Kazinczy Ferenc beleírta a nevét, amikor itt járt Pannonhalmán. Ilyetén a Kazinczy Útja Pannonhalmán című kiadásunkkal is összefügg.

 
8 800 Ft
NÜRNBERGI BIBLIA

Pytheas Kiadó

 

Híres Új – És Ótestamentumi Történetek Metszetekkel Ékesítve és Jámbor Elmélkedésre Serkentő Válogatott Epigrammákkal Ellátva. Reprint kiadás. A Kalocsai Érseki Könyvtár nagyméretű képes bibliaalbuma eme példányának eredetije 1712-ben Nürnbergben jelent meg, Christoph Weigel kiadásában. A kötet 260 db egész oldalas metszetet tartalmaz, mely metszetek latin és német nyelvű képmagyarázó aláírásokkal vannak ellátva. A hasonmás kiadás tartalma és mérete megegyezik az eredetivel, külsejét tekintve pedig fekete félbőr kötés, márványozott papírral kombinálva. Gerincén arany díszítés és címke. A könyv ún. metszet papírra készül, mely igen különlegessé teszi a kivitelt.

 
45 000 Ft
ZSOLTÁROSKÖNYV

Psalterium cum cantis

Prága (?) – Krumlov(?), 1440 körül.

A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár könyvfestészeti szempontból legkiemelkedőbb darabja ez a kis psalterium.

Pytheas Kiadó

 

A kódex liturgikus használatra készült. Szövege gótikus könyvírású. Legfőbb értéke iniciáléinak, lapszéldíszeinek magas művészi színvonalában és ábrázolásainak tartalmában áll. A zsoltároskönyvet számos festett-aranyozott alakos és ornamentális vörös-kék tollrajzos, vörös és kék iniciálé, szövegközti betű, paragrafus-jel díszíti.

 
14 000 Ft
REMÉNYÜNK JÉZUS, CSILLAGUNK SZENT LÁSZLÓ

Középkori freskók a magyar templomokban

Szerző: Máté Ferenc

Pytheas Kiadó, 2009

 

“Történelmünk fontos része volt Szent László király kora, és abban a korban Szent László szerepe olyan meghatározó volt, hogy emléke mai napig fennmaradt. Népünk szívében jobban megőrizte alakját, mint kortársaiét, akikről krónikáinkon kívül semmi emlék nem maradt.

…Napjainkban megújulni látszik Szent László emlékezete, és sorra jelennek meg középkori történelmünket ismertető munkák. Egyidejűleg feltárult az emlékek egy olyan rétege is, amely a Szent László legendához kapcsolható, vele egy időben keletkezett, és az akkor a Kárpát-medencében élő magyarság hitéletéről küld a ma élőknek üzenetet.

 
1 900 Ft
K.U.K. RAGTIME

CD melléklettel

Szerző: Simon Géza Gábor

Pytheas Kiadó

 

E kötet választott közlési formája a teljességre nem törekvő kronológia. A képekkel illusztrált időrendi vázlat a Monarchia ragtime-történetének csupán töredékeit kapcsolja eggyé, apró hozzájárulásként ahhoz, hogy a szórakoztató zene fontosságának megfelelő helyet kapjon az Osztrák-Magyar Monarchia kultúrtörténetében.

 
17 500 Ft
A KIRÁLY

Szerző: Virágvölgyi András

Pytheas Kiadó, 2008

 

Virágvölgyi András 21. századi krónikásként kommentárokkal, térképekkel, informatív ábrákkal kísért történelemkönyvet ír, amelyet két remek grafikusművész, Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán illusztrációi keltenek életre. Az, hogy a könyv tartalmában és megjelenésében is a kor híres könyvtárának stílusát idézi, nem lehet véletlen: a Bibliotheca Corviniana könyvkincseinek hasonmás kiadásával a kötet megjelentetését szívvel-lélekkel gondozó Pytheas Kiadó hatalmas tapasztalatra tett szert.

 
2 990 Ft
EÖTVÖS JÓZSEF (1813-1871)

Szerző: Ferenczi Zoltán

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 
6 700 Ft
JÓSIKA MIKLÓS (1794-1865)

Szerző: Dézsi Lajos

Pytheas Kiadó

 
8 200 Ft
SZÉCHENYI ISTVÁN (1791-1860) I-II. köt.

Szerző: Zichy Antal

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 
18 900 Ft
BACSÁNYI JÁNOS (1763-1845)

Szerző: Szinnyei Ferencz

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 

 

 
4 700 Ft
SZÉCHENYI FERENC (1754-1820)

Szerző: Fraknói Vilmos

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 
7 900 Ft
FEKETE JÁNOS (1741-1803)

Szerző: Morvay Győző

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 
5 500 Ft
DÉVAY PÁL (1735-1800)

Szerző: Fest Aladár

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 

 
7 800 Ft
GVADÁNYI JÓZSEF (1725-1801)

Szerző: Széchy Károly

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 
7 500 Ft
MÁRIA TERÉZIA (1717-1780)

Szerző: Marczali Henrik

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 
7 500 Ft
II. RÁKÓCZI FERENC (1676-1735) I-III. köt.

Szerző: Márki Sándor

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 
45 000 Ft
  MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS (1650-1702), PÁPAI PÁRIZ FERENC (1649-1716)

Szerző: Dézsi Lajos

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 
6 600 Ft
ESTERHÁZY PÁL (1635-1713)

Szerző: Merényi Lajos

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 
6 700 Ft
  AZ 1. HONVÉD GYALOGEZRED TÖRTÉNETE ÉS HÁBORÚS EMLÉKALBUMA

Pytheas Kiadó

 

Az album a IV. Károly király 1. honvéd gyalogezrednek 50 éves történetét mutatja be.

Beszámol az első világháború előtti időszakról, kronologikus eseménynaplóként végigkíséri az ezredet az első világháborúban, majd visszaemlékezéseket, napló részletek olvashatunk az ezred volt tagjaitól. Az album tiszti és legénységi életrajzokkal, arcképcsarnokkal zárul.

 

Az albumban annak a Farkas János szakaszvezetőnek a naplórészletét is olvashatjuk, akinek teljes háborús naplóját Bakanapló címmel szintén megrendelheti nálunk.

 

A borítón Erzsébet királyné – aki az ezred zászlójának zászlóanyai tisztét vállalta – ovális mellképe, melyet a következő szöveg vesz körül: „ZÁSZLÓNKHOZ TÖRHETLENÜL HŰEN ∙ FELSÉGES ANYJÁHOZ HERVADHATLAN KEGYELETTEL”

 
15 000 Ft
BAKANAPLÓ

Szerző: Farkas János

Pytheas Kiadó, 2013

 

Az első világháborút – szinte minden fronton – a legádázabb körülmények között végigharcoló magyar baka szószerinti, megdöbbentő naplója a „Nagy Háborúról”.

 

Farkas János – bár fodrászmester volt – mégis egy író láttató erejével festi le számunkra az első világháború poklát. Végigkísérhetjük őt a különböző hadszíntereken; az orosz harctéren tartalékban, a tűzvonal mögött ássák a lövészárkokat, majd az első vonalban, a Korumko-hegység déli részén folytatnak lövészárok harcokat. A weretyszowi ütközet után Galíciában küzdenek az oroszok ellen, majd Isonzo, Tarvis és a Krn-i hegycsúcs következik.

 
2 900 Ft
  A VITÉZI REND MAGYAR ÖRÖKSÉG. A VITÉZI REND TÖRTÉNETE 1920-2010

Szerzők: vitéz Bercsényi Miklós, vitéz Bősze József

Pytheas Kiadó, 2011

 

“Arra vállalkoztunk, hogy 70 év után összefoglaló kötetet állítunk össze a Vitézi Rend 90 éves történetéről. Az alapítás óta ebben a témában két alapvető írás is megjelent, a „Tízéves a Vitézi Rend” és az 1939-ben kiadott „Vitézek Albuma”. Az azt követő évek történései újságokban, közlönyökben jelentek meg, majd a II. Világháborút követő események megírásához – a rendszerváltás után – a még élő rendtársak visszaemlékezései és tárgyi emlékei szolgáltak. A könyv címe „A Vitézi Rend Magyar Örökség” bizonyítja, hogy a vitézség a magyar katona ezeréves hősies helytállásának és példaadó személyes bátorságának legmagasabb minősítése, azon hősöké, akik mindenüket feláldozták a haza és a magyar nemzet védelmében, így ezért megilleti őket a legnagyobb tisztelet! … ”

 

Budapest, 2010. december 31.         

A Szerzők

 
6 500 Ft
NEM MESE EZ…

Szerző: Tassy-Becz Éva

Pytheas Kiadó, 2011

 

Tassy-Becz László 1848 márciusában nemzetőr lesz, ami meghatározza életpályáját. Őrnagyi rangban teszi le a kardot Világosnál, illetve dehogy teszi le … A 48-as forradalom és harcainak történetét már sok ezer oldalban megírták, de ez a történet megfogható közelségbe hozza az eseményeket, olvasása nyomán olyan fogalmak válnak érthetőbbé, mint haza, kötelesség, méltóság, tisztesség, család, kitartás, önfeláldozás, igazságosság, becsület, példamutatás…

 
2 500 Ft
ELMONDOM, MÁSKÉNT NEM TEHETEK

Szerző: Tassy-Becz Éva

Pytheas Kiadó, 2011

 

Tassy-Becz Éva emlékeinek könyve család- és társadalomtörténet, amelyben a gerinc, a meghatározó alig harminc év, a második világháború, a szembe fújó fényes szelek, a kitelepítés, a szélnek eresztés. Az 1930-as évektől az 1960-as évekig. Egy olyan kor, amikor a történelem nemcsak alakította a családok életét, de meghatározta azáltal, hogy megszüntette az évszázadok óta a családok gazdasági alapját jelentő magántulajdont, az anyagi függetlenséget, ami lehetővé tette az értékek szerinti gondolkodást és cselekvést, negligálta a keresztény értékrendet s a családot, mint a társadalom legfontosabb alapegységét.

 

A kollektív amnézia oszlatásához járul hozzá ez a történelmi novella, Tassy-Becz Éva kiváló könyve nemcsak az átélt események leplezetlen bemutatásával szögezi a könyv elé az olvasót, hanem stílusbeli, nyelvi erényeivel, irodalmi értékével is.

 

Hantó Zsuzsa

 
2 000 Ft
PÁLI TÖREDÉK

Pytheas Könyvkiadó

 

A Satipatthana Sutta egyike a buddhista gyakorlók számára legfontosabb korai buddhista szent iratoknak. Az ebben közölt szellemi gyakorlatok - az éber jelenlét, a tudat tisztasága és a figyelmes, tudatos cselekvés - azonban vallási hovatartozástól függetlenül, bármely vallás keretében hasznos segítséget nyújthatnak a meditációhoz és elősegíthetik a lelki fejlődést. A Sutta üzenete az évezredek során sem vesztett aktualitásából, s gyakorlatai éppúgy követhetők egy modern nagyvárosban, mint az őserdei remeteségben. (Dr. Pressing)

 

Ceylon szigetén mind a mai napig szokás e Sutta szövegét pálmalevelekre írni és ezeket a szövegeket ajánlják fel valamely kolostor könyvtárának. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban fellelhető példány - mely jelen reprint eredetije - is feltehetőleg egy ilyen kolostori "példány" töredéke. Nyelve: páli.

 
29 000 Ft
A SZENT BIBLIÁNAK HISTÓRIÁJA (1748)

Szerző: Bod Péter

Pytheas Könyvkiadó

 

Bod Péter A Szent Bibliának históriája című munkája az első magyar irodalomtörténeti monográfia, mely a szentírás addigi történetét dolgozza fel, külön kitérve a magyar vonatkozásokra. Megemlíti könyvében Heltai Gáspár és Méliusz Péter fordításait, Károlyi Gáspár Vizsolyban nyomtatott református bibliáját, Káldi György katolikus bibliáját, és Tótfalusi Kis Miklós amszterdami bibliáját is.

 

"A Szent Bibliának históriája, melyben, az Istennek Ó és Újtestamentumi szent beszédének megírattatása, annak mind ez ideig csudálatos megtartatása; különböző nyelvekre, azok között a magyar nyelvre való fordíttatása, és azokon való kinyomtattatása, rövideden elő adatik."

 
3 500 Ft
SERMONES

Szerző: Michael de Hungaria

Pytheas Könyvkiadó

 

Michael de Hungaria-nak egyetlen munkája maradt fenn nyomtatásban: a Sermones tredecim universales c. írása. Ez a prédikációs irodalomhoz tartozó munka a reformáció megindulása előtt számos kiadásban látott napvilágot.

 

 
5 500 Ft
  KOLOSTOROK ÉS TÁRSASKÁPTALANOK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON

Reprint

Szerző: Romhányi Beatrix

Pytheas Könyvkiadó

 

A kötet a középkori Magyarország egykor volt kolostorainak és társaskáptalanainak katalógusa, egyfajta Monasteriologium.

A könyv törzsanyaga egy alfabetikus rendben szerkeszetett, mintegy 700 települést és több mint 750 egyházi intézményt tartalmazó adattár, mely településenként csoportosítva adja meg az egyes kolostorokra vonatkozó legfontosabb adatokat. A kötet végén található a rendenként csoportosított 26 grafikon, melyek az egyes kolostorok fennállásának idején, a rájuk vonatkozó biztosnak tekinthető adatok postquemjét és antequemjét ábrázolják, valamint 21 elterjedési térkép, melyek az alapításokra vonatkozólag szolgálnak bővebb információval.

 
3 900 Ft
ÚRNAPI KÖRMENET BUDAFOKON

Szerző: Máté Ferenc

Pytheas Könyvkiadó

 

"Azzal, hogy kézbe vette ezt a kedves, kicsit szívszorító, lelkünknek melegséget adó kiadványt, belépett egy kapun, melynek túloldalán várja az ÜNNEP. Így, csupa nagybetűvel. Sokan kaptuk az életet ajándékba ezen a világon, de csak mi, emberek nyertünk hozzá ráadást: az ünneplés kiváltságát. Képességet arra, hogy hétköznapjaink szokásos teendőit félretegyük, mélyebben figyeljünk egymásra, élvezzük az együttlét örömét, a közösség megtartóerejét – az érzést, hogy egy családba tartozunk. Az ünnepre készülünk, fontos nekünk és hagyjuk, hogy elvarázsoljon. Megismételhetetlen pillanatok – az ünnep kincsei.

 
1 500 Ft
A HÉT SZAKÁCSKÖNYVE

Szerző: Emma asszony (Ignotus)

Pytheas Könyvkiadó

 

Emma asszony 1893-ban született egy füstös pesti kávéházban vagy szerkesztőségi szobában, tizenhárom évet élt, de komoly életművet: egy kötetrevaló levelet és egy remek szakácskönyvet hagyott maga után. Tréfálunk? Csak félig.

 
3 900 Ft
DUNÁNTÚLI SZAKÁCSKÖNYV

Szerző: Alsoszopori Nagy Ferencné

Pytheas Könyvkiadó

 

"Egy negyedszázados tapasztalat gyűjteménye ez a könyvecske. Gazdaasszonkodásom naplója. Minden egyes lapja a valóságról számol be, mert as főzőreceptek egytől-egyik általam kipróbált és sikerült ételek leírása. Amint van a francia, angol, német és a többi nemzeteknek speciális konyhája, úgy a "Dunántúli Szakácskönyv" a magyar konyhát képviseli. Mert habár nagyon sok ételt a változatosság és különféle ízlés kedvéért nemzetköziesen, főleg franciásan készítünk, azért a főzés módja és jellege színmagyaros benne."

 
3 900 Ft


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.